KNAS. Sommerudgaven 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNAS. Sommerudgaven 2011"

Transkript

1 KNAS Sommerudgaven 2011 Læsebånd på Egebjergskolen

2 SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 22 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SOMMERINDLÆG FRA TINE LÆSEBÅND ELEVMÆGLING FARVEL TIL MONA KARGER FARVEL TIL STEEN NIELSEN OG JENS LYDERS HANSEN FARVEL TIL KJELD SCHWANER DET NYE ELEVRÅD EGELY STORE SKRIVER BØGER TIL SMÅ ELEVOPGAVER FRA 7. KLASSERNE 9. KLASSERNES SIDSTE SKOLEDAG SIDE 24 OLE LUND KIRKEGÅRD HISTORIER FRA 3.C SIDE 25 PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TLF. NUMRE DEADLINE KNAS SKOLEÅRET 2011/12 DEN 30. SEPTEMBER 2011 UDGIVES PÅ INTRA FØR EFTERÅRSFERIEN DEN 30. NOVEMBER 2011 UDGIVES PÅ INTRA FØR JULEFERIEN DEN 30. MARTS 2012 UDGIVES PÅ INTRA FØR PÅSKEFERIEN DEN 30. MAJ 2012 UDGIVES PÅ INTRA FØR SOMMERFERIEN INDLÆG SENDES PÅ INTRA TIL SI OG EL REDAKTØRER: Lone Elvig og Henrik Silkjær 2

3 SOMMERINDLÆG FRA TINE Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, solen er begyndt at skinne lidt varmere og de store elever er til mange forskellige nye former for afgangsprøver i afdeling C. Der bliver arbejdet tværfagligt og på SMART boards mm., - skolen forandrer sig. En anden stor forandring vi har mærket i år, var at Preben holdt op som skoleleder. Vi savner ham, men konstaterer samtidigt, at skolen heldigvis kører videre, og vi glæder os rigtig meget til at vores nye leder Anders Andersen begynder 1.8. Anders bliver formelt indsat som skoleleder, fredag den klokken i hallen, og forældre er velkomne til at deltage, hvis I har lyst til - og mulighed for det. Næste skoleår bliver endnu et forandringens år: for eksempel vil vi på skolen arbejde med faglig læsning, og alle klasser skal arbejde med læsebånd, hvilket I kan læse om andetsteds i dette nummer af KNAS. Vi glæder os til at give læsning i alle fag et løft på Egebjergskolen, og muligvis bliver der også lidt plads til ekstra motion, da vi har aftalt, at afdelingerne ind imellem kan veksle et eller to læsemoduler om ugen til motionsbånd, så alle børn kommer ud og løbe eller får rørt sig på anden vis. Næste skoleår bliver også anderledes, fordi lærerne arbejder efter en arbejdstidsaftale, som er meget lidt fleksibel, - den samme som de arbejdede efter i skoleåret 2006/07. Det betyder, at alle skoleårets møder og arrangementer for samtlige klasser er fastlagt på forhånd, og at lærernes muligheder for at arrangere spontane ture mm. bliver besværliggjort. I har modtaget information om situationen fra Ballerup kommune, og kommer nok også til at høre og læse om det i andre sammenhænge. Det er de ting vi kender i skrivende stund, mangt og meget vil sikkert også blive anderledes end det plejer at være, - det håber vi da, for det er med til at gøre livet i skolen spændende og udfordrende. Lige nu glæder vi os til snart at holde ferie og lade op til et nyt og spændende skoleår og ønsker jer alle sammen en rigtig god sommer. Venlige hilsner fra den tilbageværende ledelse: Louise, Pia, Marianne og Tine klasse møder onsdag den 10.8 klokken klasse møder torsdag den 11.8 klokken Børnehaveklasserne møder den 15.8 klokken i hallen 3

4 At kunne læse er en meget vigtig færdighed at beherske for at blive aktiv deltager i vores informationssamfund. Det er også vigtigt i forhold til indlæring i samtlige skolens fag, boglige såvel som praktiske. Egebjergskolen har derfor over de seneste mange skoleår satset meget på læsning i begynderundervisningen og været meget bevidste om at intensivere læseindlæringen på de øvrige årgange, således at skolens elever behersker denne færdighed på et højt niveau. Det har bevisligt båret frugt, idet resultaterne af de læseprøver, som tages på samtlige kommunens skoleelever på 1. og 2. klassetrin, viser, at resultatet for Egebjergskolens elever ligger over kommunens gennemsnit. Enhver færdighed, som man har erhvervet, kræver dog et minimum af kontinuerlig vedligeholdelse for, at man fortsat behersker den til et fornuftigt niveau. Derfor indfører Egebjergskolen med det formål at fastholde elevernes læseniveau på alle klassetrin et læsebånd. Dagligt fra 9.40 til arbejder alle skolens elever med læsestyrkende aktiviteter, f.eks. højtlæsning, selvstændig læsning af skøn- eller faglitteratur. Indholdet varierer fra klasse til klasse i forhold til klassens øvrige undervisning. For at hente tiden til læsebåndet, afkortes de fire formiddagslektioner med fem minutter. Der er helt klare undersøgelser, der viser, at man skal have læst mellem 1700 og 2000 normal-sider (= A4 sider kun med tekst) for at blive en bare nogenlunde god læser. Det svarer til læsning på 4. klasses niveau. I en læsebog er der i gennemsnit ca. 150 normalsider. Det betyder, at man er gået ud af 10. klasse, før man kan læse som en elev i 4. klasse, hvis man kun læser det, der står i læsebøgerne. Den svenske læseforsker Ingvar Lundberg har sagt, at det kræver 5000 timer at udvikle en god læsekompetence. 4

5 Læsebåndet skal supplere elevernes fritidslæsning ikke erstatte den! Formålet med denne form for læsning er: - at styrke elevens personlige læsning - at eleverne får gode læseoplevelser - at fremme læselysten til gavn for alle fag - at øge elevens læsehastighed - at gøre læsning til en naturlig del af dagliglivet Læsebåndet kan indeholde følgende: Bh.kl-1.kl: dialogisk læsning, højtlæsning, legelæsning og ordforråd kl.: højtlæsning, stillelæsning, makkerlæsning 4-6. kl.: arbejde med læseforståelsesstrategier, læsehastighed, automatisering af læsning kl.: studieteknik, træning af forskellige læsestrategier (oversigtslæsning, punktlæsning, søgelæsning o.s.v.), indholdslæsning, læsehastighed. Alle elever læser i deres hjemklasse med den lærer, der har lektionen. Alle elever har læsestof parat (minimum 2 bøger). Det må gerne være bøger, der indgår som fælles læsning i klassen. Hvad kan forældrene gøre: - være synlige og tydelige læsere derhjemme - opmuntre jeres børn til at læse hjemme - fortælle om bøger, I læser - bruge biblioteket sammen med børnene - give boggaver - læse højt i familien Vi håber, at I som forældre vil bakke op om initiativet. 5

6 6

7 Kære Forældre Tryghed og godt kammeratskab er med til at skabe grobund for læring, mens uløste konflikter skaber dårlig trivsel, uro i klassen og forstyrrer både elevernes og lærerens koncentration. For at skabe mere ro og tryghed tilbyder Egebjergskolen mægling på skolen. Hvad er skolemægling? På enhver skole opstår der hver dag konflikter mellem børnene. Nogle konflikter er små og hurtigt løst. Andre popper op igen og igen og går ud over humør og koncentration. Lærerne bruger hver dag undervisningstid til at løse konflikter. Mange konflikter bliver bedst løst, når de børn der er uvenner, selv er med til at bestemme hvordan. Børnene har ofte selv kloge synspunkter og gode forslag til løsning af konflikterne. Det sker i mæglingsprocessen. Mægling er en måde at løse konflikter på. Her hjælper en upartisk tredjeperson parterne med selv at finde en løsning, som de er tilfredse med. Det foregår som en struktureret samtale, hvor der er nogle spilleregler, der er aftalt på forhånd. Mægleren træffer ingen afgørelser. Hvorfor skolemægling? I skolemægling lærer børnene selv at håndtere deres konflikter på en konstruktiv måde, samtidigt med at de udvikler deres sociale og personlige kompetencer. Børnene laver sammen en aftale og bliver dermed mere tilfredse, end hvis de voksne optræder som dommere. Det er naturligvis stadig læreren, som har det overordnede ansvar for, at der er et trygt læringsmiljø i klassen og på skolen. Egebjergskolen har arbejdet med mægling siden 2006 og erfaringerne fra mæglingsmøderne er, at børnene synes konflikterne bliver løst bedre. Lærere og ledere oplever, at de bliver aflastede og dermed får bedre tid til undervisningen. Reaktioner som, vi blev slet ikke skældt ud fortæller måske det hele! Hvordan foregår det? På Egebjergskolen er der voksne, som er uddannede både som elevmæglere og ungemæglere. De har efterfølgende uddannet elevmæglere fra 6.-9.klasse. Elevmæglerne mægler for elever, der er yngre end dem selv og ikke fra samme årgang. De mægler heller ikke, hvis det er elever, som de kender godt. De voksne mægler som regel for de større elever (7.-9.kl). Alle sager til mægling skal gå igennem en voksenmægler, som vurderer, om det der er sket er egnet til mægling. Der mægles hver dag i 5.lektion. Alle konflikter, som belaster forholdet mellem elever kan mægles. Hvis voksenmægleren vurderer, at det er en god idé med et mæglingsmøde, får elevmæglerne opgaven. Mægleren kontakter de børn, der er involveret, fortæller dem hvad mægling går ud på, og spørger dem om de vil mødes til mægling. Hvis børnene gerne vil mødes, arrangerer og styrer mægleren et møde på skolen, i et rum indrettet til selvsamme formål. På mødet får børnene hver især lov til at fortælle, hvad de oplevede. De får hjælp til at udtrykke det de føler, i trygge rammer, og til at finde frem til en løsning, som er god for alle parter. 7

8 Mægling har følgende principper: Det er frivilligt at gå til mæglingsmøde - dit barn vælger selv. Mægling foregår i fortrolighed. Hvis man går til mæglingsmøde, skal man ville tale om det, der er sket. Mæglerne er upartiske - det vil sige at de lytter lige meget til alle parter og sørger for at hver elev får fortalt sin version af historien. Mæglerne sørger for, at børnene taler en ad gangen og opmuntrer dem til at lytte til hinanden. Mæglerne sørger for, at det er trygt at være til mæglingsmøde. Mæglerne har tavshedspligt. Faserne i mæglingsprocessen: 1. Indledning/åbning: a. at tale én ad gangen b. ikke at afbryde hinanden c. kun at fortælle sandheden d. ikke at tale dårligt om hinanden/tale pænt e. ikke at skyde skylden på hinanden 2. Hvad er der sket? Hvad har I set, hørt og sagt? Hovedet (fakta). 3. Hvordan oplevede parterne det, som skete? Hjertet (følelser). 4. Har parterne forslag til løsninger? Maven (behov). 5. Aftale og kontrakt skrives. Benene (handling). 8

9 KONFLIKTMANDEN Fakta Hvad har jeg hørt, set og hvad blev der sagt? Følelser Hvordan har jeg det med det der er sket? Hvilken følelse får jeg? Behov Hvilke behov/ idéer har jeg til at løse konflikten? Handling Hvordan skal vi handle/gøre for at komme videre? Rundt om skolemægling: Marie går i 3.x og har i dag henvendt sig til sin klasselærer. Hun har gennem længere tid haft problemer med to andre piger i klassen. Pigerne er ulykkelige på skift, og hver dag er der en af dem, der græder over forskellige hændelser. Klasselæreren har ikke kunne løse konflikterne mellem pigerne og foreslår, at pigerne tilbydes hjælp fra skolens elevmæglere. En voksenmægler taler med pigerne og forklarer dem, hvad mægling går ud på, og pigerne tager alle tre imod tilbuddet om mægling. Dagen efter i 5. lektion mødes de tre piger med de to elevmæglere i mæglingslokalet. Mødet varer ca. en lektion. På mødet fortæller pigerne på skift, hvad der er sket og hvordan det har påvirket dem. De fortæller, at de hver især er kede af, at de taler så grimt til og om hinanden. Mødet ender med, at pigerne aftaler at holde op med at bagtale hinanden og holde en videoaften. Hvad kan du som forældre gøre? Næste gang du hører, at dit barn er blandet ind i en konflikt på den ene eller anden måde, så overvej om et mæglingsmøde kunne være en idé. Tal med dit barn eller klasselærer om det, og bed dem evt. om at få en tid til mægling. På skolens vegne elev og ungemæglere Tina Street og Carsten Dall 9

10 FARVEL TIL MONA Mona Karger har været ansat på Egebjergskolen i hele skolens levetid, faktisk allerede før det blev en selvstændig skole, men var en del af Lindeskolen i Ballerup centrum. Egebjergskolen begyndte i den nuværende Egebjergklub med en børnehaveklasse, to 1. klasser og en 2. klasse, som Mona var klasselærer for. Skolen voksede med nye bygninger og nye elever hvert år og blev en selvstændig skole i Mona har således været med i hele Egebjergskolens udvikling. Mona har været klasselærer gennem det meste af sit lærerliv og undervist i dansk, matematik, tysk og idræt. Derudover har Mona haft en forkærlighed for specialundervisningen, for at støtte og opmuntre elever, der skulle have et ekstra skub for at komme i gang med læsningen. Mona har været en af tovholderne omkring læseindsatsen de seneste år og har fulgt elevers og klassers læseudvikling tæt. Mona kan trække sig tilbage med en vished om, at det går godt med læsningen, og at det er noget vi fortsat vil tage vare på. Mona går nu på velfortjent pension efter et langt lærerliv, og vi ønsker Mona et godt otium som aktiv håndboldspiller gennem mange år og med skiture på ferieprogrammet vil der nok også fremover være fart på. 10

11 FARVEL TIL STEEN NIELSEN Steen Nielsen går på pension, efter at have været ansat på Egebjergskolen siden august Steen startede sit arbejdsliv på Rosenlundsskolen, men blev ansat på Egebjergskolen, da han havde afsluttet seminariet med linjefagene dansk og idræt. Han har undervist i rigtig mange fag og klasser i løbet af årene, men mest i dansk, idræt og specialundervisning. I mange år dannede Steen makkerpar med Bo Høffer og de to har haft adskillige forløb med elever fra 1. klasse til 9/10 klasse, hvor de udviklede teamsamarbejdet omkring klasserne og arbejdede med dobbeltklasser, blandede børn, lavede holddeling mm. Steen er kendt som en mand med kontante holdninger, som han gerne giver udtryk for. Han er også kendt som en dygtig lærer, en mand med humor og en stor omsorg for den enkelte elev. Steen har i år haft dansk i både en 4.- og en 6. klasse, - vi ønsker ham god vind fremover. FARVEL TIL JENS LYDERS HANSEN Jens L.H. har været ansat på Egebjergskolen siden august 1981 og har nu valgt at gå på pension Jens har linjefag i geografi og historie, og de to fag har han da også undervist i gennem årene, men han er især kendt på skolen som klasselærer og matematiklærer i op til to klasser af gangen, og han har også undervist i dansk og haft rigtig mange idrætshold gennem årene. Jens er kendt som en grundig mand, som gerne vil have orden i tingene. Det irriterer ham, hvis aftaler ikke bliver overholdt eller hvis elever ikke udnytter de evner de har eller kæmper for at nå så langt som muligt. Og når noget irriterer Jens, så gør han opmærksom på det, - til voksne og til børn. Vi vil savne hans holden os i ørene og ønsker ham et godt liv som pensionist. 11

12 FARVEL TIL KJELD SCHWANER Kjeld Schwaner blev ansat på Egebjergskolen i 2001, men har været ansat i Ballerup Kommune siden 1975 som lærer på Grantofteskolen. Kjeld har gennem alle årene undervist i matematik på mellemtrinnet og overbygningen og har gennem hele forløbet været klasselærer/medklasselærer. Omkring 1990, da computeren fik sit indtog i folkeskolen har Kjeld haft stor interesse indenfor dette område. Det førte til, at Kjeld i 1997 blev tilknyttet informatik-afdelingen på Danmark Pædagogiske Universitet. Der holdt han kurser og vejledning for lærere, som havde fået et helt nyt medie ind i undervisningen. Kjeld har bl.a. været med til at udvikle Det pædagogiske IT-kørekort. I 2001 søgte Kjeld til Egebjergskolen, fordi her opstod en kombinationsstilling som henholdsvis lærer og IT- tilsynsførende. Med udviklingen er der løbende kommet mange nye opgaver til indenfor IT-området, som Kjeld har kastet sig over. Her skal blot nævnes et par stykker. Der blev indført nationale test i mange fag og klasser og Skoleintra blev et nyt kommunikationsmedie for både, elever, forældre og skolen. Med sin ro og sit kølige overblik har Kjeld en særlig evne til at overskue det nye og formidle det til brugerne, så man bliver tryg ved opgaven. Nu vil Kjeld sætte sig op på sin seje motorcykel og vende næsen hjemad, hvor han vil få mere tid til rejser og andre gode oplevelser sammen med familie og venner. Vi vil savne Kjelds store viden, hjælpsomhed og hans rolige og venlige personlighed. Vi ønsker Kjeld rigtig god vind. Pia Dreisig 12

13 DET NYE ELEVRÅD Dette skoleår har vi under skolens fokusområde TRIVSEL, TAKT og TONE igangsat et udviklingsprojekt omkring vores elevråd i afd. C. En afgørende faktor for god trivsel er: At møde respekt At blive accepteret At have et tilhørsforhold At blive hørt At føle tryghed At møde anerkendelse I den forbindelse har vi også arbejdet med elevernes deltagelse i skolens demokratiske processer. Elevrådet har igennem nogle år mest haft en funktion som en ønskebrønd og et arrangementsudvalg. Det har været svært at føre drøftelser og tage beslutninger i så stor en forsamling, derfor havde vi et ønske om, at ændre rådets sammensætning og forretningsorden. Målene er: At eleverne får reel medindflydelse og medbestemmelse på skolens processer og beslutninger. Elevrådet tager navneforandring Et råd med bredere repræsentation, så der kan ske en tættere dialog. Vi forventer, at afdelingsrådet kommer til at bestå af følgende medlemmer: 6elever 2 fra hver årgang (+ gæster (vælges ad hoc) 1 Lærerrepræsentant, 1 Serviceleder, AKT-lærer, Skoleleder. At det bliver et mere attraktivt hverv, at sidde i rådet Mere kvalificerede beslutninger og handlinger. Hurtigere sagsbehandling Mere synlighed i beslutninger, der vedrører skolen. 13

14 En tættere dialog mellem rådet og de enkelte klasse Projektet er foregået i samarbejde med en konsulent på børne- ungeområdet i Rødovre, som hedder Jan Andersen. Vi har holdt de første møder i rådet, der nu hedder Egerådet, hvor vi har fulgt den forretningsorden og procedure, der er udviklet for Egerådet. Torsdag d. 9. juni havde vi valg af de nye repræsentanter for de kommende 7. klasser. Hver 6. klasse har opstillet 2 kandidater. På valgdagen blev 6. klasserne samlet i auditoriet, hvor Egerådets elevrepræsentanter fortalte om arbejdet i rådet og de enkelte kandidater holdt en valgtale. Derefter gik 6. klasserne i kantinen, hvor der var opstillet valgborde. Hver elev fik udleveret en stemmeseddel og afgav sin personlige stemme. Stemmerne blev talt op, og resultatet kunne offentliggøres. Under optællingen blev 6. klasserne vist rundt i afd. C, så eleverne kunne se, hvor de skal bo næste skoleår. Dagen sluttede med en lille forfriskning i klasserne. De nyvalgte til Egerådet er: Thorbjørn Irskov Mortensen 6.A Jonathan Wilhelm Rath 6.C Hjertelig tillykke med valget! Næste skoleår har Egerådet dermed følgende medlemmer 6 elever: Thorbjørn (6.A), Jonathan (6.C), Andrea (7.A), Aneeq (7.B), Jacob (8.A), Miklas (8.C) 1 elevrådslærer (Lene) 1 AKT-lærer (Arne) 1 Serviceleder (Jørgen) 1 skoleleder (Pia) Første møde i det nye Egeråd afholdes d. 20. juni. PD 14

15 EGELY 4.a. og 4.d. læser på plejecenter Egely 4.a. og 4.d. har hele skoleåret én gang om ugen læst højt for deres læsevenner, på plejecentret Egely, som ligger i Egebjerg Bygade. Vi har været en halv klasse derovre ad gangen og vi har været inddelt i grupper på 2-5 børn, vi har aldrig læst alene. Inden vi er gået derover, har vi nøje udvalgt bøger på skolens bibliotek og øvet os i at læse HØJT for hinanden, så vi var helt klar. Beboerne har selv fået lov til at bestemme, om de har haft lyst til at få læst højt, når vi er kommet på besøg og hvis de har haft lyst til det, har vi siddet enten inde hos dem, i deres lejligheder, eller ude i atriumgården midt i centret. I begyndelsen kunne man godt blive lidt nervøs og genert over at skulle læse op for en helt fremmed, men det vænnede man sig til. Man har også skullet tænke meget over, hvor højt og tydeligt man læste og de fleste har været gode til at bede os om at læse højere. En enkelt eller to er sågar faldet i søvn imens vi læste højt! Så læste vi bare videre. Mange af de ældre, har ikke kun hørt på os, men også selv villet fortælle om deres barndom og ungdom, skolegang, rejser rundt om i verden, 2. verdenskrig og møder med løver! Så vi har også hørt nogle gode historier undervejs i forløbet. Nogle gange har vi fået ønsker fra de ældre, en ville f.eks. gerne høre nogle eventyr af H.C. Andersen og så lånte vi nogle af dem og læste højt. På vej hjem til skolen, har vi evalueret lidt og talt om, om vi har hørt nogle gode anekdoter eller haft nogle sjove oplevelser dén dag. I december var vi ovre at gå luciaoptog derovre. Alle kom ud og kiggede på os. Efter vi havde gået nogle runder og sunget, spiste vi risengrød med beboerne. Det var hyggeligt. Nogle af beboerne er faldet fra undervejs, enten fordi de er blevet syge, ikke har haft lyst til at have læsevenner længere, eller er gået bort. Det er jo en del af livet og det har vi været nødt til at skulle vænne os til, selvom det ikke har været sjovt har det været med til, at vi har fået nogle gode snakke i klassen undervejs. Alt i alt har det været en god oplevelse, de har taget godt imod os og været glade for vores besøg hver gang, rost os og sagt vi var nogle dygtige læsere og nogle søde børn. 4.a. og 4.d. 15

16 STORE SKRIVER BØGER TIL SMÅ Et nyt læseinitiativ er løbet af stabelen på Egebjergskolen. Elever i 2.kl. har selv skrevet og illustreret små lydrette bøger til brug i vores bh.kl. I uge 13 og 14 besøgte børnene fra 2.kl. vores 3 bh.klasser. De store elever fik tildelt hver sin lille læsemakker. Den store elev læste de lydrette bøger højt for den lille. Den lille makker forsøgte derefter med hjælp fra den store makker at læse bogen. Efterfølgende har de små elever haft mulighed for at låne bøgerne med hjem, så de også kan læse sammen med forældrene hjemme. Det er vores håb med dette initiativ at få endnu flere elever tidligt i gang med læsningen. Det var en stor fornøjelse at se, hvor søde og omsorgsfulde de store elever var overfor de små, som betragtede de store med beundrende blikke. 16

17 ELEVOPGAVER FRA 7. KLASSERNE Turen fra top til skrot Fabrikkens døre lukkede bag mig, og nu lå hele livet foran mig, jeg havde været gennem en lang rejse på frabrikkens samlebånd, og nu var jeg endelig klar, klar til at komme ud, komme ud og blive solgt og så komme ud til et hjem, hvor jeg kunne blive brugt. Efter 3 dage hvor jeg var blevet kørt rundt, blev jeg nu endelig pakket ned og var klar til at blive sendt afsted. Jeg blev pakket flot ind, en stor hvid papkasse med det store æblelogo som alle fik sat på, og nu blev jeg kørt ud. Jeg blev læsset op på lastbilen, og efter få timers kørsel ankom vi til butikken hvor vi blev læsset af og sat op til fremvisning i butikken. Jeg var af mærket Apple, og jeg hed Mac, men jeg var ikke bare en normal Mac, jeg var den aller nyeste og aller dyreste Mac, men jeg var ikke bare den bedste og dyreste Mac, jeg var også den bedste og dyreste computer generelt, og det gjorde mig selvfølgelig til noget specielt, jeg var den fineste, den bedste og jeg fik derfor også den bedste plads i hele butikken, hvad ellers? Det var fantastisk, hver gang folk så og prøvede mig sagde de Ih og Åh og de kunne slet ikke snakke om andet bagefter, når butikken var lukket og kunderne gået hjem, snakkede alle os computere sammen og det var selvfølgelig mig som alle så op til og ville høre på. Ja, jeg levede et godt liv, men nu ville jeg snart også gerne sælges så jeg kunne komme ud i et hjem hvor jeg rigtig kunne blive brugt til at arbejde på, og ikke bare som udstillingsmodel i en butik, Zona var selvfølgelig en god butik, men jeg ville meget hellere være i et rigtigt hjem, og det skulle være snart! Som tiden gik, og dage blev til uger begyndte jeg at blive bekymret, jeg sagde det selvfølgelig ikke til nogle, men dybt inde i min software kunne jeg mærke hvordan jeg stille og roligt blev mere og mere usikker på mig selv, og hvor god jeg i virkeligheden var, for nu var det nemlig ikke kun roser folk sagde om mig, men jeg havde også hørt nogle tale om at jeg måske var lidt for dyr i forhold til hvad jeg kunne, og det var noget som virkelig sårede mig dybt. Der gik endnu nogle uger hvor det samme mønster gentog sig, alle der kom ind i butikken skulle prøve mig af, de fleste stadig posititive, men så skete der en dag noget som skulle komme til at ændre alle mine fremtidsudsigter totalt. En af de andre computere fortalte at der tidligere på dagen havde været en mand ovre og prøve ham, imens manden prøvede computeren var han inde på en hjemmeside hvor der stod at der snart ville komme en ny super computer som klart ville overtrumfe mig, og at den tilmed var billigere end mig. Jeg blev selvfølgelig super chokeret over nyheden, og jeg vidste at jeg skulle blive solgt hurtigst muligt, ellers ville jeg nok aldrig nogensinde blive solgt, og hvad skulle der så ske med mig, det turde jeg slet ikke tænke på. Da vores lille møde var slut, og alle de andre computere lukkede sig selv ned, blev jeg 17

18 oppe og tænkte hele situationen igennen. Hvis den mand der havde været inde og se på den nye super computer vidste at der kom en computer som var bedre end mig, så kunne der heller ikke gå lang tid før en masse andre mennekser vidste det, og så var det ude med mig, derfor måtte jeg handle hurtigt, men hvordan? Jeg havde næsten ikke lavet andet end at tænke over hvad jeg nu skulle gøre hele natten, og derfor var min kerne da også ret slidt og træt lige nu, hvilket nok fik mig til at sige nogle lidt grimme ting overfor de andre computere, men hvad gjorde det, jeg var jo alligevel den bedste af dem alle, og det burde de vide. Som dagen gik og kunderne lige så stile og roligt begyndte at komme, kunne jeg høre på snakken rundt omkring at Mac, som jeg var, var ved at blive væltet af tronen over de bedste computere, der var åbenbart ikke kun 1 super computere på vej, men op til flere. Efter denne konstatering var det som om al livsmodet blev suget ud af mig, og jeg viste det tydeligt, alle de andre computere kunne se det på mig, og de vidste hvordan jeg følte, jeg prøvede ikke på at skjule min sorg, for det hele kunne være lige meget, det ville jo alligevel ikke ændre noget, jeg ville ikke blive solgt uanset hvad. Ja sådan tænkte jeg dengang, fik jeg fremstammet med en stor klump i halsen. Der var nu gået 4½ år siden dengang hvor jeg fik den hårde besked, og for 2 år var jeg endt herude, sammen med alt det andet elektronik som kunderne heller ikke ville købe, de var alle sammen billigt elektronik som enten var havnet i et supermarked eller som var kommet i en af billig butikkerne. Men jeg var godt elektronik, kvalitets elektronik, eller det prøvede jeg da i hvert fald at overbevise mig selv om at jeg var, for herude, langt væk fra alt, uden noget internet nogen steder var det ret svært at orientere mig om hvordan det gik i hverdagen. Jeg savnede de gamle dage hvor jeg var på internettet konstant og hvor jeg i butikkerne blev rost og prøvet af en masse forskellige mennesker hver eneste dag, jeg savnede virkelig de gode gamle dage, men nu var jeg endt herude på lossepladsen hvor det eneste der var konstant var lugten og mine venners konstante raplen. Ja, jeg savner de gode gamle tider, jeg skulle nok have passet bedre på dem mens jeg kunne, og nydt dem mens jeg havde chancen, i stedet var jeg bare egoistisk og tænkte kun på mig selv og på hvor meget bedre jeg var end de andre. Ak, alle laver fejl, men jeg har nok lavet den største af alle ved at gøre som jeg gjorde, og være som jeg var. Skrevet af Lukas G og Mike i 7a 18

19 I 7.d har vi haft et forløb om litteraturhistorie. Vi har været igennem: Folkeviser, oplysningstiden, romantikken, romantismen og realismen. Da vi gennemgik romantikken, talte vi meget om nationalisme, og i den forbindelse læste vi tekster af bl.a. Adam Öehlenschläger, som har skrevet et Der er et yndigt land, H.C. Andersen, der har skrevet I Danmark er jeg født. Mange andre sangskrivere er og har været inspireret af netop de gamle forfatteres nationalistiske tankegang, og vi har derfor også arbejdet mere moderne kunstnere, som Isam B. og hans version af netop I Danmark er jeg født samt Natasja med Gi mig Danmark tilbage. Herefter skulle vi selv arbejde med at lave vores egen rap/sang med nationalistiske træk, med netop Adam Öehlenschläger og H.C.Andersen som inspiration. Her er Mathilde P. s rap/sang: Vi har lækre biler og vi smiler. Vi sidder i liggestol med masser af sol. Når vi kører på en vej bliver vi mere sej. Gorm Den Gamle sidder på skammel. Den danske dreng han er gæv han er nemlig ikke skæv. Den danske pige hun er varm hun har bare en kæmpe barm. Vi er bare så sød for vi spiser jordbærgrød. Vores nyhedsblade flyver i staden. Vi elsker at køre i kane for vi har en svane. Vores landmænd har en ko og vores flag er Dannebrog!!! Mathilde P. 7.D 19

20 Den Nye Blyant Der var engang en smuk blyant, der var lyserød med hjerter af glimmer, den stod i en forretning, hvor den var meget ensom, men en dag kom lykken til den, der var en pige der købte den, hun tog den med sig hjem, og lagde den ned i sit penalhus. Nede i penalhuset lå en masse andre blyanter, tre viskelædere, og en kæmpe blyantspidser. Penalhuset blev lynet, og en gammel, slidt, lille blyant hviskede til den flotte nye blyant. Pst Hej, du der nye blyant, med glimmer over det hele. Vil du høre lidt om hvad der sker her nede i penalhuset? jo Okay, svarede blyanten lidt forsigtig. Stift blyanterne er de finere folk, de tror at de er meget bedre end os andre, fordi at de ikke blive spidset, men skiftet, sagde den gamle. Er det da dårligt at blive spidset? Spurgte den nye. Ja, eller ikke i starten, der er det bare som at få en ny frisure, du ved når man går til frisøren og bliver klippet. Men senere kan man mærke at der bliver skåret mere og mere af en, se bare på mig, der er kun en lille stump tilbage, jeg ender sikkert snart i skraldespanden. Det er noget andet med stift blyanterne, de går næsten aldrig i itu, snart er alle blyanterne sikkert blevet skiftet ud med en stift blyant. Svarede den gamle. Men hvordan undgår man så blyantspidseren? For mit vedkommende kan jeg bare ligge mig nederst i penalhuset, men der er nok ikke så meget du kan gøre, du er jo helt ny og ubrugt, om få år er du ligesom mig. Svarede den gamle. Kan man ikke bare stikke af? Spurgte den nye. Det er umuligt, penalhuset er næsten altid lukket, og når det er åbent, holder ejeren til penalhuset øje med os. Det er også alt for risikabelt, vi ved jo ikke hvad der foregår uden for penalhuset, ingen af os har nogensinde rigtigt været ude og se verdenen. Sikke noget pjat, jeg vil vædde med at der er vidunderligt uden for dette penalhus, der vil ikke ske mig noget, se på mig jeg glimter. Svarede den nye. Det er alt for farligt, jeg vil i hvert fald ikke risikere noget, nu har jeg advaret dig. Svarede Den gamle. Senere den samme dag, sad ejeren og lavede lektier, hun tog en rød blyant op af hendes penalhus, den knækkede, og ejeren greb straks hen efter blyantspidseren, så kaldte ejerens mor på hende inde fra stuen af, og hun skyndte sig ud til hende. Så er der fri bane. Råbte den nye til den gamle og de andre blyanter. Du begår en stor fejltagelse. Sagde den gamle til den nye. Hvad er det han vil? Spurgte et viskelæder den gamle. 20

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Råd og redskaber til skolen

Råd og redskaber til skolen Råd og redskaber til skolen v/ Anna Furbo Rewitz Udviklingskonsulent i ADHD-foreningen og projektleder på KiK ADHD-foreningens konference Kolding d. 4/9 2015 Temablokkens indhold De tre overordnede råd

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven.

Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle 3 år. En fiktiv historie om drengen Kalle. En formiddagsfortælling, om det at være ny i børnehaven. Kalle står sammen med mor og kigger rundt. Der sidder nogle børn sammen med en voksen og laver

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna)

SOFIE 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 2. gennemskrivning (Julie, Pernille, Louise, Elisabeth, Benafsha, Christina, Anna) 1. INT. KLASSEVÆRELSET. DAG. Sofie (14) kommer ind i klassen, og piger og drenge griner lidt. LÆREREN Goddag og velkommen

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B Hjælp Mig (udkast 3) Af Bistrupskolen 8B SCENE 1 INT. KØKKENET MORGEN (15) går ind af døren til køkkenet og sætter sig ned ved køkkenbordet. åbner sit hæfte hvor der står Line på alle siderne. (16) sidder

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE?

DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? DIALOG # 5 HVORDAN SKAL MAN FORHOLDE SIG TIL EN SJOV BEMÆRKNING, DER KAN VIRKE SÅRENDE PÅ ANDRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab

Læs mere

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR

SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR SKILSMISSEGRUPPER PÅ HPR - ET TILBUD TIL BØRN I 0.-6.KL. Til mor og far Når voksne skilles, vil der altid følge en række problemer og ofte smerter med i kølvandet. Skilsmisse betyder forandring. Skilsmisse

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland

BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland BILLEDE 001 Elina, 16 år fra Rusland Er det en veninde, som ikke er her mere? Jeg er meget ked af det, det er Nurzan, og hun skal tage af sted Vi har været sammen siden begyndelsen, også på det første

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet.

Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. Screenplay SC. 1. INT. KØKKEN. DAG Nanna og hendes mor er lige kommet hjem. Nannas mor lægger sin jakke og nøgler på bordet. Nanna stirre lidt ned i gulvet. jeg kan bare ikke gå igennem det igen. Nannas

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

MultiBultiFag: Torsdage uge 48-6

MultiBultiFag: Torsdage uge 48-6 Ugebrev 03 Indskolingen September 2015 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. Vi håber, I alle har haft en dejlig juleferie og er kommet godt ind i det nye år. Vi er i fuld gang igen i alle klasserne

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30

SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 SKOLESTART d. 10. august 2009 kl. 11.30 1. Velkommen. Goddag gooddaaag. Balder og jeg har såmænd glædet os til at se jer igen. Det har jo været en lang ferie kunne I kende hinanden? Skolen? Jeg har været

Læs mere

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter

Hold Øje uge 6. Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter Hold Øje uge 6 Så er det vinterferietid. Håber I alle får en god uge. Vi ses igen på mandag 8 dage kl. 9.15 Mange hilsner Peter BØF forældre på skolebænken. Onsdag var hele overbygningen inkl. forældre

Læs mere

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet.

Men hvad, det gør deres lærer også! Bare de ikke drukner. Ha, ha. Hvem narrer hvem? De drak hurtigt på toilettet. Politi Fastelavnsfesten var en fest på skolen. Altså nul alkohol til elever og andre under 18. Forældre som var med de mindre elever kunne købe øl! De kunne også købe kaffe og alt det andet. Jens kunne

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Øje for børnefællesskaber

Øje for børnefællesskaber Øje for børnefællesskaber At lytte åbent og at indleve sig i et barns oplevelse af en bestemt situation, at acceptere samt at bekræfte er vigtige elementer når vi forsøger at bevare en anerkendende holdning

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole

IPad (Endelige manus) Taastrup Realskole IPad (Endelige manus) af Taastrup Realskole RIGTIG OG FORKERT SCENE 1 - SKOLE - MORGEN Ida kommer gående ned ad gangen på vej ind til time. Caroline og Anna kommer gående ned ad gangen og opdager Ida.

Læs mere

Professionel vovsemor

Professionel vovsemor Professionel vovsemor Det gør ondt i mit bankende hundehjerte, at så mange hunde keder sig hjemme, siger Nini Karpatoff I flok. Jeg er hundenes vovsemor og deres flokfører, siger Nini Karpatoff, der lufter

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017

Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Tale til vinderen af PLCF s Børnebogspris 2017 Du, Mis, har du nogensinde følt dig ensom og håbet på, at der et eller andet sted i verden var en ven, som syntes, at du var god nok, som du var? spurgte

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår.

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Hold Øje uge 32 Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Som annonceret i sidste Hold Øje inden ferien, starter vi på mandag klokken 10.00

Læs mere