KNAS. Sommerudgaven 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNAS. Sommerudgaven 2011"

Transkript

1 KNAS Sommerudgaven 2011 Læsebånd på Egebjergskolen

2 SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 22 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SOMMERINDLÆG FRA TINE LÆSEBÅND ELEVMÆGLING FARVEL TIL MONA KARGER FARVEL TIL STEEN NIELSEN OG JENS LYDERS HANSEN FARVEL TIL KJELD SCHWANER DET NYE ELEVRÅD EGELY STORE SKRIVER BØGER TIL SMÅ ELEVOPGAVER FRA 7. KLASSERNE 9. KLASSERNES SIDSTE SKOLEDAG SIDE 24 OLE LUND KIRKEGÅRD HISTORIER FRA 3.C SIDE 25 PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TLF. NUMRE DEADLINE KNAS SKOLEÅRET 2011/12 DEN 30. SEPTEMBER 2011 UDGIVES PÅ INTRA FØR EFTERÅRSFERIEN DEN 30. NOVEMBER 2011 UDGIVES PÅ INTRA FØR JULEFERIEN DEN 30. MARTS 2012 UDGIVES PÅ INTRA FØR PÅSKEFERIEN DEN 30. MAJ 2012 UDGIVES PÅ INTRA FØR SOMMERFERIEN INDLÆG SENDES PÅ INTRA TIL SI OG EL REDAKTØRER: Lone Elvig og Henrik Silkjær 2

3 SOMMERINDLÆG FRA TINE Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, solen er begyndt at skinne lidt varmere og de store elever er til mange forskellige nye former for afgangsprøver i afdeling C. Der bliver arbejdet tværfagligt og på SMART boards mm., - skolen forandrer sig. En anden stor forandring vi har mærket i år, var at Preben holdt op som skoleleder. Vi savner ham, men konstaterer samtidigt, at skolen heldigvis kører videre, og vi glæder os rigtig meget til at vores nye leder Anders Andersen begynder 1.8. Anders bliver formelt indsat som skoleleder, fredag den klokken i hallen, og forældre er velkomne til at deltage, hvis I har lyst til - og mulighed for det. Næste skoleår bliver endnu et forandringens år: for eksempel vil vi på skolen arbejde med faglig læsning, og alle klasser skal arbejde med læsebånd, hvilket I kan læse om andetsteds i dette nummer af KNAS. Vi glæder os til at give læsning i alle fag et løft på Egebjergskolen, og muligvis bliver der også lidt plads til ekstra motion, da vi har aftalt, at afdelingerne ind imellem kan veksle et eller to læsemoduler om ugen til motionsbånd, så alle børn kommer ud og løbe eller får rørt sig på anden vis. Næste skoleår bliver også anderledes, fordi lærerne arbejder efter en arbejdstidsaftale, som er meget lidt fleksibel, - den samme som de arbejdede efter i skoleåret 2006/07. Det betyder, at alle skoleårets møder og arrangementer for samtlige klasser er fastlagt på forhånd, og at lærernes muligheder for at arrangere spontane ture mm. bliver besværliggjort. I har modtaget information om situationen fra Ballerup kommune, og kommer nok også til at høre og læse om det i andre sammenhænge. Det er de ting vi kender i skrivende stund, mangt og meget vil sikkert også blive anderledes end det plejer at være, - det håber vi da, for det er med til at gøre livet i skolen spændende og udfordrende. Lige nu glæder vi os til snart at holde ferie og lade op til et nyt og spændende skoleår og ønsker jer alle sammen en rigtig god sommer. Venlige hilsner fra den tilbageværende ledelse: Louise, Pia, Marianne og Tine klasse møder onsdag den 10.8 klokken klasse møder torsdag den 11.8 klokken Børnehaveklasserne møder den 15.8 klokken i hallen 3

4 At kunne læse er en meget vigtig færdighed at beherske for at blive aktiv deltager i vores informationssamfund. Det er også vigtigt i forhold til indlæring i samtlige skolens fag, boglige såvel som praktiske. Egebjergskolen har derfor over de seneste mange skoleår satset meget på læsning i begynderundervisningen og været meget bevidste om at intensivere læseindlæringen på de øvrige årgange, således at skolens elever behersker denne færdighed på et højt niveau. Det har bevisligt båret frugt, idet resultaterne af de læseprøver, som tages på samtlige kommunens skoleelever på 1. og 2. klassetrin, viser, at resultatet for Egebjergskolens elever ligger over kommunens gennemsnit. Enhver færdighed, som man har erhvervet, kræver dog et minimum af kontinuerlig vedligeholdelse for, at man fortsat behersker den til et fornuftigt niveau. Derfor indfører Egebjergskolen med det formål at fastholde elevernes læseniveau på alle klassetrin et læsebånd. Dagligt fra 9.40 til arbejder alle skolens elever med læsestyrkende aktiviteter, f.eks. højtlæsning, selvstændig læsning af skøn- eller faglitteratur. Indholdet varierer fra klasse til klasse i forhold til klassens øvrige undervisning. For at hente tiden til læsebåndet, afkortes de fire formiddagslektioner med fem minutter. Der er helt klare undersøgelser, der viser, at man skal have læst mellem 1700 og 2000 normal-sider (= A4 sider kun med tekst) for at blive en bare nogenlunde god læser. Det svarer til læsning på 4. klasses niveau. I en læsebog er der i gennemsnit ca. 150 normalsider. Det betyder, at man er gået ud af 10. klasse, før man kan læse som en elev i 4. klasse, hvis man kun læser det, der står i læsebøgerne. Den svenske læseforsker Ingvar Lundberg har sagt, at det kræver 5000 timer at udvikle en god læsekompetence. 4

5 Læsebåndet skal supplere elevernes fritidslæsning ikke erstatte den! Formålet med denne form for læsning er: - at styrke elevens personlige læsning - at eleverne får gode læseoplevelser - at fremme læselysten til gavn for alle fag - at øge elevens læsehastighed - at gøre læsning til en naturlig del af dagliglivet Læsebåndet kan indeholde følgende: Bh.kl-1.kl: dialogisk læsning, højtlæsning, legelæsning og ordforråd kl.: højtlæsning, stillelæsning, makkerlæsning 4-6. kl.: arbejde med læseforståelsesstrategier, læsehastighed, automatisering af læsning kl.: studieteknik, træning af forskellige læsestrategier (oversigtslæsning, punktlæsning, søgelæsning o.s.v.), indholdslæsning, læsehastighed. Alle elever læser i deres hjemklasse med den lærer, der har lektionen. Alle elever har læsestof parat (minimum 2 bøger). Det må gerne være bøger, der indgår som fælles læsning i klassen. Hvad kan forældrene gøre: - være synlige og tydelige læsere derhjemme - opmuntre jeres børn til at læse hjemme - fortælle om bøger, I læser - bruge biblioteket sammen med børnene - give boggaver - læse højt i familien Vi håber, at I som forældre vil bakke op om initiativet. 5

6 6

7 Kære Forældre Tryghed og godt kammeratskab er med til at skabe grobund for læring, mens uløste konflikter skaber dårlig trivsel, uro i klassen og forstyrrer både elevernes og lærerens koncentration. For at skabe mere ro og tryghed tilbyder Egebjergskolen mægling på skolen. Hvad er skolemægling? På enhver skole opstår der hver dag konflikter mellem børnene. Nogle konflikter er små og hurtigt løst. Andre popper op igen og igen og går ud over humør og koncentration. Lærerne bruger hver dag undervisningstid til at løse konflikter. Mange konflikter bliver bedst løst, når de børn der er uvenner, selv er med til at bestemme hvordan. Børnene har ofte selv kloge synspunkter og gode forslag til løsning af konflikterne. Det sker i mæglingsprocessen. Mægling er en måde at løse konflikter på. Her hjælper en upartisk tredjeperson parterne med selv at finde en løsning, som de er tilfredse med. Det foregår som en struktureret samtale, hvor der er nogle spilleregler, der er aftalt på forhånd. Mægleren træffer ingen afgørelser. Hvorfor skolemægling? I skolemægling lærer børnene selv at håndtere deres konflikter på en konstruktiv måde, samtidigt med at de udvikler deres sociale og personlige kompetencer. Børnene laver sammen en aftale og bliver dermed mere tilfredse, end hvis de voksne optræder som dommere. Det er naturligvis stadig læreren, som har det overordnede ansvar for, at der er et trygt læringsmiljø i klassen og på skolen. Egebjergskolen har arbejdet med mægling siden 2006 og erfaringerne fra mæglingsmøderne er, at børnene synes konflikterne bliver løst bedre. Lærere og ledere oplever, at de bliver aflastede og dermed får bedre tid til undervisningen. Reaktioner som, vi blev slet ikke skældt ud fortæller måske det hele! Hvordan foregår det? På Egebjergskolen er der voksne, som er uddannede både som elevmæglere og ungemæglere. De har efterfølgende uddannet elevmæglere fra 6.-9.klasse. Elevmæglerne mægler for elever, der er yngre end dem selv og ikke fra samme årgang. De mægler heller ikke, hvis det er elever, som de kender godt. De voksne mægler som regel for de større elever (7.-9.kl). Alle sager til mægling skal gå igennem en voksenmægler, som vurderer, om det der er sket er egnet til mægling. Der mægles hver dag i 5.lektion. Alle konflikter, som belaster forholdet mellem elever kan mægles. Hvis voksenmægleren vurderer, at det er en god idé med et mæglingsmøde, får elevmæglerne opgaven. Mægleren kontakter de børn, der er involveret, fortæller dem hvad mægling går ud på, og spørger dem om de vil mødes til mægling. Hvis børnene gerne vil mødes, arrangerer og styrer mægleren et møde på skolen, i et rum indrettet til selvsamme formål. På mødet får børnene hver især lov til at fortælle, hvad de oplevede. De får hjælp til at udtrykke det de føler, i trygge rammer, og til at finde frem til en løsning, som er god for alle parter. 7

8 Mægling har følgende principper: Det er frivilligt at gå til mæglingsmøde - dit barn vælger selv. Mægling foregår i fortrolighed. Hvis man går til mæglingsmøde, skal man ville tale om det, der er sket. Mæglerne er upartiske - det vil sige at de lytter lige meget til alle parter og sørger for at hver elev får fortalt sin version af historien. Mæglerne sørger for, at børnene taler en ad gangen og opmuntrer dem til at lytte til hinanden. Mæglerne sørger for, at det er trygt at være til mæglingsmøde. Mæglerne har tavshedspligt. Faserne i mæglingsprocessen: 1. Indledning/åbning: a. at tale én ad gangen b. ikke at afbryde hinanden c. kun at fortælle sandheden d. ikke at tale dårligt om hinanden/tale pænt e. ikke at skyde skylden på hinanden 2. Hvad er der sket? Hvad har I set, hørt og sagt? Hovedet (fakta). 3. Hvordan oplevede parterne det, som skete? Hjertet (følelser). 4. Har parterne forslag til løsninger? Maven (behov). 5. Aftale og kontrakt skrives. Benene (handling). 8

9 KONFLIKTMANDEN Fakta Hvad har jeg hørt, set og hvad blev der sagt? Følelser Hvordan har jeg det med det der er sket? Hvilken følelse får jeg? Behov Hvilke behov/ idéer har jeg til at løse konflikten? Handling Hvordan skal vi handle/gøre for at komme videre? Rundt om skolemægling: Marie går i 3.x og har i dag henvendt sig til sin klasselærer. Hun har gennem længere tid haft problemer med to andre piger i klassen. Pigerne er ulykkelige på skift, og hver dag er der en af dem, der græder over forskellige hændelser. Klasselæreren har ikke kunne løse konflikterne mellem pigerne og foreslår, at pigerne tilbydes hjælp fra skolens elevmæglere. En voksenmægler taler med pigerne og forklarer dem, hvad mægling går ud på, og pigerne tager alle tre imod tilbuddet om mægling. Dagen efter i 5. lektion mødes de tre piger med de to elevmæglere i mæglingslokalet. Mødet varer ca. en lektion. På mødet fortæller pigerne på skift, hvad der er sket og hvordan det har påvirket dem. De fortæller, at de hver især er kede af, at de taler så grimt til og om hinanden. Mødet ender med, at pigerne aftaler at holde op med at bagtale hinanden og holde en videoaften. Hvad kan du som forældre gøre? Næste gang du hører, at dit barn er blandet ind i en konflikt på den ene eller anden måde, så overvej om et mæglingsmøde kunne være en idé. Tal med dit barn eller klasselærer om det, og bed dem evt. om at få en tid til mægling. På skolens vegne elev og ungemæglere Tina Street og Carsten Dall 9

10 FARVEL TIL MONA Mona Karger har været ansat på Egebjergskolen i hele skolens levetid, faktisk allerede før det blev en selvstændig skole, men var en del af Lindeskolen i Ballerup centrum. Egebjergskolen begyndte i den nuværende Egebjergklub med en børnehaveklasse, to 1. klasser og en 2. klasse, som Mona var klasselærer for. Skolen voksede med nye bygninger og nye elever hvert år og blev en selvstændig skole i Mona har således været med i hele Egebjergskolens udvikling. Mona har været klasselærer gennem det meste af sit lærerliv og undervist i dansk, matematik, tysk og idræt. Derudover har Mona haft en forkærlighed for specialundervisningen, for at støtte og opmuntre elever, der skulle have et ekstra skub for at komme i gang med læsningen. Mona har været en af tovholderne omkring læseindsatsen de seneste år og har fulgt elevers og klassers læseudvikling tæt. Mona kan trække sig tilbage med en vished om, at det går godt med læsningen, og at det er noget vi fortsat vil tage vare på. Mona går nu på velfortjent pension efter et langt lærerliv, og vi ønsker Mona et godt otium som aktiv håndboldspiller gennem mange år og med skiture på ferieprogrammet vil der nok også fremover være fart på. 10

11 FARVEL TIL STEEN NIELSEN Steen Nielsen går på pension, efter at have været ansat på Egebjergskolen siden august Steen startede sit arbejdsliv på Rosenlundsskolen, men blev ansat på Egebjergskolen, da han havde afsluttet seminariet med linjefagene dansk og idræt. Han har undervist i rigtig mange fag og klasser i løbet af årene, men mest i dansk, idræt og specialundervisning. I mange år dannede Steen makkerpar med Bo Høffer og de to har haft adskillige forløb med elever fra 1. klasse til 9/10 klasse, hvor de udviklede teamsamarbejdet omkring klasserne og arbejdede med dobbeltklasser, blandede børn, lavede holddeling mm. Steen er kendt som en mand med kontante holdninger, som han gerne giver udtryk for. Han er også kendt som en dygtig lærer, en mand med humor og en stor omsorg for den enkelte elev. Steen har i år haft dansk i både en 4.- og en 6. klasse, - vi ønsker ham god vind fremover. FARVEL TIL JENS LYDERS HANSEN Jens L.H. har været ansat på Egebjergskolen siden august 1981 og har nu valgt at gå på pension Jens har linjefag i geografi og historie, og de to fag har han da også undervist i gennem årene, men han er især kendt på skolen som klasselærer og matematiklærer i op til to klasser af gangen, og han har også undervist i dansk og haft rigtig mange idrætshold gennem årene. Jens er kendt som en grundig mand, som gerne vil have orden i tingene. Det irriterer ham, hvis aftaler ikke bliver overholdt eller hvis elever ikke udnytter de evner de har eller kæmper for at nå så langt som muligt. Og når noget irriterer Jens, så gør han opmærksom på det, - til voksne og til børn. Vi vil savne hans holden os i ørene og ønsker ham et godt liv som pensionist. 11

12 FARVEL TIL KJELD SCHWANER Kjeld Schwaner blev ansat på Egebjergskolen i 2001, men har været ansat i Ballerup Kommune siden 1975 som lærer på Grantofteskolen. Kjeld har gennem alle årene undervist i matematik på mellemtrinnet og overbygningen og har gennem hele forløbet været klasselærer/medklasselærer. Omkring 1990, da computeren fik sit indtog i folkeskolen har Kjeld haft stor interesse indenfor dette område. Det førte til, at Kjeld i 1997 blev tilknyttet informatik-afdelingen på Danmark Pædagogiske Universitet. Der holdt han kurser og vejledning for lærere, som havde fået et helt nyt medie ind i undervisningen. Kjeld har bl.a. været med til at udvikle Det pædagogiske IT-kørekort. I 2001 søgte Kjeld til Egebjergskolen, fordi her opstod en kombinationsstilling som henholdsvis lærer og IT- tilsynsførende. Med udviklingen er der løbende kommet mange nye opgaver til indenfor IT-området, som Kjeld har kastet sig over. Her skal blot nævnes et par stykker. Der blev indført nationale test i mange fag og klasser og Skoleintra blev et nyt kommunikationsmedie for både, elever, forældre og skolen. Med sin ro og sit kølige overblik har Kjeld en særlig evne til at overskue det nye og formidle det til brugerne, så man bliver tryg ved opgaven. Nu vil Kjeld sætte sig op på sin seje motorcykel og vende næsen hjemad, hvor han vil få mere tid til rejser og andre gode oplevelser sammen med familie og venner. Vi vil savne Kjelds store viden, hjælpsomhed og hans rolige og venlige personlighed. Vi ønsker Kjeld rigtig god vind. Pia Dreisig 12

13 DET NYE ELEVRÅD Dette skoleår har vi under skolens fokusområde TRIVSEL, TAKT og TONE igangsat et udviklingsprojekt omkring vores elevråd i afd. C. En afgørende faktor for god trivsel er: At møde respekt At blive accepteret At have et tilhørsforhold At blive hørt At føle tryghed At møde anerkendelse I den forbindelse har vi også arbejdet med elevernes deltagelse i skolens demokratiske processer. Elevrådet har igennem nogle år mest haft en funktion som en ønskebrønd og et arrangementsudvalg. Det har været svært at føre drøftelser og tage beslutninger i så stor en forsamling, derfor havde vi et ønske om, at ændre rådets sammensætning og forretningsorden. Målene er: At eleverne får reel medindflydelse og medbestemmelse på skolens processer og beslutninger. Elevrådet tager navneforandring Et råd med bredere repræsentation, så der kan ske en tættere dialog. Vi forventer, at afdelingsrådet kommer til at bestå af følgende medlemmer: 6elever 2 fra hver årgang (+ gæster (vælges ad hoc) 1 Lærerrepræsentant, 1 Serviceleder, AKT-lærer, Skoleleder. At det bliver et mere attraktivt hverv, at sidde i rådet Mere kvalificerede beslutninger og handlinger. Hurtigere sagsbehandling Mere synlighed i beslutninger, der vedrører skolen. 13

14 En tættere dialog mellem rådet og de enkelte klasse Projektet er foregået i samarbejde med en konsulent på børne- ungeområdet i Rødovre, som hedder Jan Andersen. Vi har holdt de første møder i rådet, der nu hedder Egerådet, hvor vi har fulgt den forretningsorden og procedure, der er udviklet for Egerådet. Torsdag d. 9. juni havde vi valg af de nye repræsentanter for de kommende 7. klasser. Hver 6. klasse har opstillet 2 kandidater. På valgdagen blev 6. klasserne samlet i auditoriet, hvor Egerådets elevrepræsentanter fortalte om arbejdet i rådet og de enkelte kandidater holdt en valgtale. Derefter gik 6. klasserne i kantinen, hvor der var opstillet valgborde. Hver elev fik udleveret en stemmeseddel og afgav sin personlige stemme. Stemmerne blev talt op, og resultatet kunne offentliggøres. Under optællingen blev 6. klasserne vist rundt i afd. C, så eleverne kunne se, hvor de skal bo næste skoleår. Dagen sluttede med en lille forfriskning i klasserne. De nyvalgte til Egerådet er: Thorbjørn Irskov Mortensen 6.A Jonathan Wilhelm Rath 6.C Hjertelig tillykke med valget! Næste skoleår har Egerådet dermed følgende medlemmer 6 elever: Thorbjørn (6.A), Jonathan (6.C), Andrea (7.A), Aneeq (7.B), Jacob (8.A), Miklas (8.C) 1 elevrådslærer (Lene) 1 AKT-lærer (Arne) 1 Serviceleder (Jørgen) 1 skoleleder (Pia) Første møde i det nye Egeråd afholdes d. 20. juni. PD 14

15 EGELY 4.a. og 4.d. læser på plejecenter Egely 4.a. og 4.d. har hele skoleåret én gang om ugen læst højt for deres læsevenner, på plejecentret Egely, som ligger i Egebjerg Bygade. Vi har været en halv klasse derovre ad gangen og vi har været inddelt i grupper på 2-5 børn, vi har aldrig læst alene. Inden vi er gået derover, har vi nøje udvalgt bøger på skolens bibliotek og øvet os i at læse HØJT for hinanden, så vi var helt klar. Beboerne har selv fået lov til at bestemme, om de har haft lyst til at få læst højt, når vi er kommet på besøg og hvis de har haft lyst til det, har vi siddet enten inde hos dem, i deres lejligheder, eller ude i atriumgården midt i centret. I begyndelsen kunne man godt blive lidt nervøs og genert over at skulle læse op for en helt fremmed, men det vænnede man sig til. Man har også skullet tænke meget over, hvor højt og tydeligt man læste og de fleste har været gode til at bede os om at læse højere. En enkelt eller to er sågar faldet i søvn imens vi læste højt! Så læste vi bare videre. Mange af de ældre, har ikke kun hørt på os, men også selv villet fortælle om deres barndom og ungdom, skolegang, rejser rundt om i verden, 2. verdenskrig og møder med løver! Så vi har også hørt nogle gode historier undervejs i forløbet. Nogle gange har vi fået ønsker fra de ældre, en ville f.eks. gerne høre nogle eventyr af H.C. Andersen og så lånte vi nogle af dem og læste højt. På vej hjem til skolen, har vi evalueret lidt og talt om, om vi har hørt nogle gode anekdoter eller haft nogle sjove oplevelser dén dag. I december var vi ovre at gå luciaoptog derovre. Alle kom ud og kiggede på os. Efter vi havde gået nogle runder og sunget, spiste vi risengrød med beboerne. Det var hyggeligt. Nogle af beboerne er faldet fra undervejs, enten fordi de er blevet syge, ikke har haft lyst til at have læsevenner længere, eller er gået bort. Det er jo en del af livet og det har vi været nødt til at skulle vænne os til, selvom det ikke har været sjovt har det været med til, at vi har fået nogle gode snakke i klassen undervejs. Alt i alt har det været en god oplevelse, de har taget godt imod os og været glade for vores besøg hver gang, rost os og sagt vi var nogle dygtige læsere og nogle søde børn. 4.a. og 4.d. 15

16 STORE SKRIVER BØGER TIL SMÅ Et nyt læseinitiativ er løbet af stabelen på Egebjergskolen. Elever i 2.kl. har selv skrevet og illustreret små lydrette bøger til brug i vores bh.kl. I uge 13 og 14 besøgte børnene fra 2.kl. vores 3 bh.klasser. De store elever fik tildelt hver sin lille læsemakker. Den store elev læste de lydrette bøger højt for den lille. Den lille makker forsøgte derefter med hjælp fra den store makker at læse bogen. Efterfølgende har de små elever haft mulighed for at låne bøgerne med hjem, så de også kan læse sammen med forældrene hjemme. Det er vores håb med dette initiativ at få endnu flere elever tidligt i gang med læsningen. Det var en stor fornøjelse at se, hvor søde og omsorgsfulde de store elever var overfor de små, som betragtede de store med beundrende blikke. 16

17 ELEVOPGAVER FRA 7. KLASSERNE Turen fra top til skrot Fabrikkens døre lukkede bag mig, og nu lå hele livet foran mig, jeg havde været gennem en lang rejse på frabrikkens samlebånd, og nu var jeg endelig klar, klar til at komme ud, komme ud og blive solgt og så komme ud til et hjem, hvor jeg kunne blive brugt. Efter 3 dage hvor jeg var blevet kørt rundt, blev jeg nu endelig pakket ned og var klar til at blive sendt afsted. Jeg blev pakket flot ind, en stor hvid papkasse med det store æblelogo som alle fik sat på, og nu blev jeg kørt ud. Jeg blev læsset op på lastbilen, og efter få timers kørsel ankom vi til butikken hvor vi blev læsset af og sat op til fremvisning i butikken. Jeg var af mærket Apple, og jeg hed Mac, men jeg var ikke bare en normal Mac, jeg var den aller nyeste og aller dyreste Mac, men jeg var ikke bare den bedste og dyreste Mac, jeg var også den bedste og dyreste computer generelt, og det gjorde mig selvfølgelig til noget specielt, jeg var den fineste, den bedste og jeg fik derfor også den bedste plads i hele butikken, hvad ellers? Det var fantastisk, hver gang folk så og prøvede mig sagde de Ih og Åh og de kunne slet ikke snakke om andet bagefter, når butikken var lukket og kunderne gået hjem, snakkede alle os computere sammen og det var selvfølgelig mig som alle så op til og ville høre på. Ja, jeg levede et godt liv, men nu ville jeg snart også gerne sælges så jeg kunne komme ud i et hjem hvor jeg rigtig kunne blive brugt til at arbejde på, og ikke bare som udstillingsmodel i en butik, Zona var selvfølgelig en god butik, men jeg ville meget hellere være i et rigtigt hjem, og det skulle være snart! Som tiden gik, og dage blev til uger begyndte jeg at blive bekymret, jeg sagde det selvfølgelig ikke til nogle, men dybt inde i min software kunne jeg mærke hvordan jeg stille og roligt blev mere og mere usikker på mig selv, og hvor god jeg i virkeligheden var, for nu var det nemlig ikke kun roser folk sagde om mig, men jeg havde også hørt nogle tale om at jeg måske var lidt for dyr i forhold til hvad jeg kunne, og det var noget som virkelig sårede mig dybt. Der gik endnu nogle uger hvor det samme mønster gentog sig, alle der kom ind i butikken skulle prøve mig af, de fleste stadig posititive, men så skete der en dag noget som skulle komme til at ændre alle mine fremtidsudsigter totalt. En af de andre computere fortalte at der tidligere på dagen havde været en mand ovre og prøve ham, imens manden prøvede computeren var han inde på en hjemmeside hvor der stod at der snart ville komme en ny super computer som klart ville overtrumfe mig, og at den tilmed var billigere end mig. Jeg blev selvfølgelig super chokeret over nyheden, og jeg vidste at jeg skulle blive solgt hurtigst muligt, ellers ville jeg nok aldrig nogensinde blive solgt, og hvad skulle der så ske med mig, det turde jeg slet ikke tænke på. Da vores lille møde var slut, og alle de andre computere lukkede sig selv ned, blev jeg 17

18 oppe og tænkte hele situationen igennen. Hvis den mand der havde været inde og se på den nye super computer vidste at der kom en computer som var bedre end mig, så kunne der heller ikke gå lang tid før en masse andre mennekser vidste det, og så var det ude med mig, derfor måtte jeg handle hurtigt, men hvordan? Jeg havde næsten ikke lavet andet end at tænke over hvad jeg nu skulle gøre hele natten, og derfor var min kerne da også ret slidt og træt lige nu, hvilket nok fik mig til at sige nogle lidt grimme ting overfor de andre computere, men hvad gjorde det, jeg var jo alligevel den bedste af dem alle, og det burde de vide. Som dagen gik og kunderne lige så stile og roligt begyndte at komme, kunne jeg høre på snakken rundt omkring at Mac, som jeg var, var ved at blive væltet af tronen over de bedste computere, der var åbenbart ikke kun 1 super computere på vej, men op til flere. Efter denne konstatering var det som om al livsmodet blev suget ud af mig, og jeg viste det tydeligt, alle de andre computere kunne se det på mig, og de vidste hvordan jeg følte, jeg prøvede ikke på at skjule min sorg, for det hele kunne være lige meget, det ville jo alligevel ikke ændre noget, jeg ville ikke blive solgt uanset hvad. Ja sådan tænkte jeg dengang, fik jeg fremstammet med en stor klump i halsen. Der var nu gået 4½ år siden dengang hvor jeg fik den hårde besked, og for 2 år var jeg endt herude, sammen med alt det andet elektronik som kunderne heller ikke ville købe, de var alle sammen billigt elektronik som enten var havnet i et supermarked eller som var kommet i en af billig butikkerne. Men jeg var godt elektronik, kvalitets elektronik, eller det prøvede jeg da i hvert fald at overbevise mig selv om at jeg var, for herude, langt væk fra alt, uden noget internet nogen steder var det ret svært at orientere mig om hvordan det gik i hverdagen. Jeg savnede de gamle dage hvor jeg var på internettet konstant og hvor jeg i butikkerne blev rost og prøvet af en masse forskellige mennesker hver eneste dag, jeg savnede virkelig de gode gamle dage, men nu var jeg endt herude på lossepladsen hvor det eneste der var konstant var lugten og mine venners konstante raplen. Ja, jeg savner de gode gamle tider, jeg skulle nok have passet bedre på dem mens jeg kunne, og nydt dem mens jeg havde chancen, i stedet var jeg bare egoistisk og tænkte kun på mig selv og på hvor meget bedre jeg var end de andre. Ak, alle laver fejl, men jeg har nok lavet den største af alle ved at gøre som jeg gjorde, og være som jeg var. Skrevet af Lukas G og Mike i 7a 18

19 I 7.d har vi haft et forløb om litteraturhistorie. Vi har været igennem: Folkeviser, oplysningstiden, romantikken, romantismen og realismen. Da vi gennemgik romantikken, talte vi meget om nationalisme, og i den forbindelse læste vi tekster af bl.a. Adam Öehlenschläger, som har skrevet et Der er et yndigt land, H.C. Andersen, der har skrevet I Danmark er jeg født. Mange andre sangskrivere er og har været inspireret af netop de gamle forfatteres nationalistiske tankegang, og vi har derfor også arbejdet mere moderne kunstnere, som Isam B. og hans version af netop I Danmark er jeg født samt Natasja med Gi mig Danmark tilbage. Herefter skulle vi selv arbejde med at lave vores egen rap/sang med nationalistiske træk, med netop Adam Öehlenschläger og H.C.Andersen som inspiration. Her er Mathilde P. s rap/sang: Vi har lækre biler og vi smiler. Vi sidder i liggestol med masser af sol. Når vi kører på en vej bliver vi mere sej. Gorm Den Gamle sidder på skammel. Den danske dreng han er gæv han er nemlig ikke skæv. Den danske pige hun er varm hun har bare en kæmpe barm. Vi er bare så sød for vi spiser jordbærgrød. Vores nyhedsblade flyver i staden. Vi elsker at køre i kane for vi har en svane. Vores landmænd har en ko og vores flag er Dannebrog!!! Mathilde P. 7.D 19

20 Den Nye Blyant Der var engang en smuk blyant, der var lyserød med hjerter af glimmer, den stod i en forretning, hvor den var meget ensom, men en dag kom lykken til den, der var en pige der købte den, hun tog den med sig hjem, og lagde den ned i sit penalhus. Nede i penalhuset lå en masse andre blyanter, tre viskelædere, og en kæmpe blyantspidser. Penalhuset blev lynet, og en gammel, slidt, lille blyant hviskede til den flotte nye blyant. Pst Hej, du der nye blyant, med glimmer over det hele. Vil du høre lidt om hvad der sker her nede i penalhuset? jo Okay, svarede blyanten lidt forsigtig. Stift blyanterne er de finere folk, de tror at de er meget bedre end os andre, fordi at de ikke blive spidset, men skiftet, sagde den gamle. Er det da dårligt at blive spidset? Spurgte den nye. Ja, eller ikke i starten, der er det bare som at få en ny frisure, du ved når man går til frisøren og bliver klippet. Men senere kan man mærke at der bliver skåret mere og mere af en, se bare på mig, der er kun en lille stump tilbage, jeg ender sikkert snart i skraldespanden. Det er noget andet med stift blyanterne, de går næsten aldrig i itu, snart er alle blyanterne sikkert blevet skiftet ud med en stift blyant. Svarede den gamle. Men hvordan undgår man så blyantspidseren? For mit vedkommende kan jeg bare ligge mig nederst i penalhuset, men der er nok ikke så meget du kan gøre, du er jo helt ny og ubrugt, om få år er du ligesom mig. Svarede den gamle. Kan man ikke bare stikke af? Spurgte den nye. Det er umuligt, penalhuset er næsten altid lukket, og når det er åbent, holder ejeren til penalhuset øje med os. Det er også alt for risikabelt, vi ved jo ikke hvad der foregår uden for penalhuset, ingen af os har nogensinde rigtigt været ude og se verdenen. Sikke noget pjat, jeg vil vædde med at der er vidunderligt uden for dette penalhus, der vil ikke ske mig noget, se på mig jeg glimter. Svarede den nye. Det er alt for farligt, jeg vil i hvert fald ikke risikere noget, nu har jeg advaret dig. Svarede Den gamle. Senere den samme dag, sad ejeren og lavede lektier, hun tog en rød blyant op af hendes penalhus, den knækkede, og ejeren greb straks hen efter blyantspidseren, så kaldte ejerens mor på hende inde fra stuen af, og hun skyndte sig ud til hende. Så er der fri bane. Råbte den nye til den gamle og de andre blyanter. Du begår en stor fejltagelse. Sagde den gamle til den nye. Hvad er det han vil? Spurgte et viskelæder den gamle. 20

KNAS. Special El Prebsi udgave

KNAS. Special El Prebsi udgave KNAS Special El Prebsi udgave Preben 2000-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 FORSIDE SIDE 2 INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SIDE 3 FARVEL TIL PREBEN FRA 5.B SIDE 4 FARVEL TIL PREBEN

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

2.B s matematiske spilledag

2.B s matematiske spilledag 2.B s matematiske spilledag Vi spiller Tarzan og vi spiller også Kalaha og vi har også spillet Up og Down og vi har også spillet Sequence som er et spil om taktik og held og vi har spillet Bohnanza og

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage. Billede på forsiden: fælles fødselsdagstur for okt., nov., og dec. børnene. Information: I uge 3 vil I møde flere vikarer, da vi har Dorthe og Karina på kursus i 3 dage samt Anni og Pernille i 2 dage.

Læs mere

Velkommen til Lindebjergskolen

Velkommen til Lindebjergskolen Velkommen til Lindebjergskolen Lindebjergskolen Lindebjergskolen ligger i Gundsølille i dejlig natur med grønne områder og gode legefaciliteter. Vi har nært samarbejde med vores nabo Gundsølillehallen,

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

UGEBREV nr. 11 uge 44

UGEBREV nr. 11 uge 44 UGEBREV nr. 11 uge 44 Årgang 4 Kære alle børn og forældre! Der har godt nok været en del syge børn og voksne i denne uge. Der har været mandefald pga. opkast og dårlig mave, og det er åbenbart ret smitsomt.

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

ForældreINFO OKTOBER 2014

ForældreINFO OKTOBER 2014 ForældreINFO OKTOBER 2014 Motionsdag fredag den 10. oktober Traditionen tro afholder også Thomasskolens motionsdag fredagen før efterårsferien. Alle elever møder omklædte kl. 08:20 og har fri efter frokost

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Sociale relationer blandt børn

Sociale relationer blandt børn Sociale relationer blandt børn FOLA d. september 2010 Pernille Hviid Institut for Psykologi Københavns Universitet Børnestemmer Rasmus: Jeg er næsten lige så meget sammen med Christian, som jeg er med

Læs mere

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at

IP: Ja, altså jeg har ikke noget fast beløb, men jeg vil gerne have, der, altså, er penge på kontoen, så man ikke hele tiden skal gå og tænke på, at Interview nr. 4 Bilag 11: Transskription af interview ung pige, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung pige, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Test din viden om Konjunktioner

Test din viden om Konjunktioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Konjunktioner 10 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Overbygningen på Hærvejsskolen

Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen på Hærvejsskolen Overbygningen er en selvstændig afdeling, der består af 7., 8. og 9. årgang samt specialklasser. Overbygningen har den samme vision som resten af Hærvejsskolen: Vi lægger

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge

Til Akino og Caitlyn, mine søde små galninge En dag finder Gris en magisk kasse der kan kopiere alt der bliver lagt i den. Gris beskytter den så meget og bliver så mistænktsom af enhver der vil bruge den at han tyger til drastiske metoder. Han tvinger

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 25+26 2013 Fælles info kan huske, hvad jeg syntes var det vigtigste de havde lært! Husk: At vi holder åbent hele sommerferien i SFO, men at vi lukker allerede kl. 16 i ugerne 28, 29 og 30. Sommerferie. Så står skolernes

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten

Indholdsfortegnelse. Skolelederen har ordet. SMS-service på Intraen. Forældremøderne Idrætsdagene på Herlev Stadion Nyt fra Klubben og Høstfesten Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 8: side 9: side 9: side 10: side 11: side 12: Skolelederen har ordet Kalenderen SMS-service på Intraen Huskeliste Forældremøderne Idrætsdagene på

Læs mere