KNAS. Sommerudgaven 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KNAS. Sommerudgaven 2011"

Transkript

1 KNAS Sommerudgaven 2011 Læsebånd på Egebjergskolen

2 SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 SIDE 4 SIDE 6 SIDE 10 SIDE 11 SIDE 12 SIDE 13 SIDE 15 SIDE 16 SIDE 17 SIDE 22 INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE INDHOLDSFOTEGNELSE, OPSTILLING AF INDLÆG & RINGETIDER SOMMERINDLÆG FRA TINE LÆSEBÅND ELEVMÆGLING FARVEL TIL MONA KARGER FARVEL TIL STEEN NIELSEN OG JENS LYDERS HANSEN FARVEL TIL KJELD SCHWANER DET NYE ELEVRÅD EGELY STORE SKRIVER BØGER TIL SMÅ ELEVOPGAVER FRA 7. KLASSERNE 9. KLASSERNES SIDSTE SKOLEDAG SIDE 24 OLE LUND KIRKEGÅRD HISTORIER FRA 3.C SIDE 25 PRAKTISKE OPLYSNINGER OG TLF. NUMRE DEADLINE KNAS SKOLEÅRET 2011/12 DEN 30. SEPTEMBER 2011 UDGIVES PÅ INTRA FØR EFTERÅRSFERIEN DEN 30. NOVEMBER 2011 UDGIVES PÅ INTRA FØR JULEFERIEN DEN 30. MARTS 2012 UDGIVES PÅ INTRA FØR PÅSKEFERIEN DEN 30. MAJ 2012 UDGIVES PÅ INTRA FØR SOMMERFERIEN INDLÆG SENDES PÅ INTRA TIL SI OG EL REDAKTØRER: Lone Elvig og Henrik Silkjær 2

3 SOMMERINDLÆG FRA TINE Sommerferien nærmer sig med hastige skridt, solen er begyndt at skinne lidt varmere og de store elever er til mange forskellige nye former for afgangsprøver i afdeling C. Der bliver arbejdet tværfagligt og på SMART boards mm., - skolen forandrer sig. En anden stor forandring vi har mærket i år, var at Preben holdt op som skoleleder. Vi savner ham, men konstaterer samtidigt, at skolen heldigvis kører videre, og vi glæder os rigtig meget til at vores nye leder Anders Andersen begynder 1.8. Anders bliver formelt indsat som skoleleder, fredag den klokken i hallen, og forældre er velkomne til at deltage, hvis I har lyst til - og mulighed for det. Næste skoleår bliver endnu et forandringens år: for eksempel vil vi på skolen arbejde med faglig læsning, og alle klasser skal arbejde med læsebånd, hvilket I kan læse om andetsteds i dette nummer af KNAS. Vi glæder os til at give læsning i alle fag et løft på Egebjergskolen, og muligvis bliver der også lidt plads til ekstra motion, da vi har aftalt, at afdelingerne ind imellem kan veksle et eller to læsemoduler om ugen til motionsbånd, så alle børn kommer ud og løbe eller får rørt sig på anden vis. Næste skoleår bliver også anderledes, fordi lærerne arbejder efter en arbejdstidsaftale, som er meget lidt fleksibel, - den samme som de arbejdede efter i skoleåret 2006/07. Det betyder, at alle skoleårets møder og arrangementer for samtlige klasser er fastlagt på forhånd, og at lærernes muligheder for at arrangere spontane ture mm. bliver besværliggjort. I har modtaget information om situationen fra Ballerup kommune, og kommer nok også til at høre og læse om det i andre sammenhænge. Det er de ting vi kender i skrivende stund, mangt og meget vil sikkert også blive anderledes end det plejer at være, - det håber vi da, for det er med til at gøre livet i skolen spændende og udfordrende. Lige nu glæder vi os til snart at holde ferie og lade op til et nyt og spændende skoleår og ønsker jer alle sammen en rigtig god sommer. Venlige hilsner fra den tilbageværende ledelse: Louise, Pia, Marianne og Tine klasse møder onsdag den 10.8 klokken klasse møder torsdag den 11.8 klokken Børnehaveklasserne møder den 15.8 klokken i hallen 3

4 At kunne læse er en meget vigtig færdighed at beherske for at blive aktiv deltager i vores informationssamfund. Det er også vigtigt i forhold til indlæring i samtlige skolens fag, boglige såvel som praktiske. Egebjergskolen har derfor over de seneste mange skoleår satset meget på læsning i begynderundervisningen og været meget bevidste om at intensivere læseindlæringen på de øvrige årgange, således at skolens elever behersker denne færdighed på et højt niveau. Det har bevisligt båret frugt, idet resultaterne af de læseprøver, som tages på samtlige kommunens skoleelever på 1. og 2. klassetrin, viser, at resultatet for Egebjergskolens elever ligger over kommunens gennemsnit. Enhver færdighed, som man har erhvervet, kræver dog et minimum af kontinuerlig vedligeholdelse for, at man fortsat behersker den til et fornuftigt niveau. Derfor indfører Egebjergskolen med det formål at fastholde elevernes læseniveau på alle klassetrin et læsebånd. Dagligt fra 9.40 til arbejder alle skolens elever med læsestyrkende aktiviteter, f.eks. højtlæsning, selvstændig læsning af skøn- eller faglitteratur. Indholdet varierer fra klasse til klasse i forhold til klassens øvrige undervisning. For at hente tiden til læsebåndet, afkortes de fire formiddagslektioner med fem minutter. Der er helt klare undersøgelser, der viser, at man skal have læst mellem 1700 og 2000 normal-sider (= A4 sider kun med tekst) for at blive en bare nogenlunde god læser. Det svarer til læsning på 4. klasses niveau. I en læsebog er der i gennemsnit ca. 150 normalsider. Det betyder, at man er gået ud af 10. klasse, før man kan læse som en elev i 4. klasse, hvis man kun læser det, der står i læsebøgerne. Den svenske læseforsker Ingvar Lundberg har sagt, at det kræver 5000 timer at udvikle en god læsekompetence. 4

5 Læsebåndet skal supplere elevernes fritidslæsning ikke erstatte den! Formålet med denne form for læsning er: - at styrke elevens personlige læsning - at eleverne får gode læseoplevelser - at fremme læselysten til gavn for alle fag - at øge elevens læsehastighed - at gøre læsning til en naturlig del af dagliglivet Læsebåndet kan indeholde følgende: Bh.kl-1.kl: dialogisk læsning, højtlæsning, legelæsning og ordforråd kl.: højtlæsning, stillelæsning, makkerlæsning 4-6. kl.: arbejde med læseforståelsesstrategier, læsehastighed, automatisering af læsning kl.: studieteknik, træning af forskellige læsestrategier (oversigtslæsning, punktlæsning, søgelæsning o.s.v.), indholdslæsning, læsehastighed. Alle elever læser i deres hjemklasse med den lærer, der har lektionen. Alle elever har læsestof parat (minimum 2 bøger). Det må gerne være bøger, der indgår som fælles læsning i klassen. Hvad kan forældrene gøre: - være synlige og tydelige læsere derhjemme - opmuntre jeres børn til at læse hjemme - fortælle om bøger, I læser - bruge biblioteket sammen med børnene - give boggaver - læse højt i familien Vi håber, at I som forældre vil bakke op om initiativet. 5

6 6

7 Kære Forældre Tryghed og godt kammeratskab er med til at skabe grobund for læring, mens uløste konflikter skaber dårlig trivsel, uro i klassen og forstyrrer både elevernes og lærerens koncentration. For at skabe mere ro og tryghed tilbyder Egebjergskolen mægling på skolen. Hvad er skolemægling? På enhver skole opstår der hver dag konflikter mellem børnene. Nogle konflikter er små og hurtigt løst. Andre popper op igen og igen og går ud over humør og koncentration. Lærerne bruger hver dag undervisningstid til at løse konflikter. Mange konflikter bliver bedst løst, når de børn der er uvenner, selv er med til at bestemme hvordan. Børnene har ofte selv kloge synspunkter og gode forslag til løsning af konflikterne. Det sker i mæglingsprocessen. Mægling er en måde at løse konflikter på. Her hjælper en upartisk tredjeperson parterne med selv at finde en løsning, som de er tilfredse med. Det foregår som en struktureret samtale, hvor der er nogle spilleregler, der er aftalt på forhånd. Mægleren træffer ingen afgørelser. Hvorfor skolemægling? I skolemægling lærer børnene selv at håndtere deres konflikter på en konstruktiv måde, samtidigt med at de udvikler deres sociale og personlige kompetencer. Børnene laver sammen en aftale og bliver dermed mere tilfredse, end hvis de voksne optræder som dommere. Det er naturligvis stadig læreren, som har det overordnede ansvar for, at der er et trygt læringsmiljø i klassen og på skolen. Egebjergskolen har arbejdet med mægling siden 2006 og erfaringerne fra mæglingsmøderne er, at børnene synes konflikterne bliver løst bedre. Lærere og ledere oplever, at de bliver aflastede og dermed får bedre tid til undervisningen. Reaktioner som, vi blev slet ikke skældt ud fortæller måske det hele! Hvordan foregår det? På Egebjergskolen er der voksne, som er uddannede både som elevmæglere og ungemæglere. De har efterfølgende uddannet elevmæglere fra 6.-9.klasse. Elevmæglerne mægler for elever, der er yngre end dem selv og ikke fra samme årgang. De mægler heller ikke, hvis det er elever, som de kender godt. De voksne mægler som regel for de større elever (7.-9.kl). Alle sager til mægling skal gå igennem en voksenmægler, som vurderer, om det der er sket er egnet til mægling. Der mægles hver dag i 5.lektion. Alle konflikter, som belaster forholdet mellem elever kan mægles. Hvis voksenmægleren vurderer, at det er en god idé med et mæglingsmøde, får elevmæglerne opgaven. Mægleren kontakter de børn, der er involveret, fortæller dem hvad mægling går ud på, og spørger dem om de vil mødes til mægling. Hvis børnene gerne vil mødes, arrangerer og styrer mægleren et møde på skolen, i et rum indrettet til selvsamme formål. På mødet får børnene hver især lov til at fortælle, hvad de oplevede. De får hjælp til at udtrykke det de føler, i trygge rammer, og til at finde frem til en løsning, som er god for alle parter. 7

8 Mægling har følgende principper: Det er frivilligt at gå til mæglingsmøde - dit barn vælger selv. Mægling foregår i fortrolighed. Hvis man går til mæglingsmøde, skal man ville tale om det, der er sket. Mæglerne er upartiske - det vil sige at de lytter lige meget til alle parter og sørger for at hver elev får fortalt sin version af historien. Mæglerne sørger for, at børnene taler en ad gangen og opmuntrer dem til at lytte til hinanden. Mæglerne sørger for, at det er trygt at være til mæglingsmøde. Mæglerne har tavshedspligt. Faserne i mæglingsprocessen: 1. Indledning/åbning: a. at tale én ad gangen b. ikke at afbryde hinanden c. kun at fortælle sandheden d. ikke at tale dårligt om hinanden/tale pænt e. ikke at skyde skylden på hinanden 2. Hvad er der sket? Hvad har I set, hørt og sagt? Hovedet (fakta). 3. Hvordan oplevede parterne det, som skete? Hjertet (følelser). 4. Har parterne forslag til løsninger? Maven (behov). 5. Aftale og kontrakt skrives. Benene (handling). 8

9 KONFLIKTMANDEN Fakta Hvad har jeg hørt, set og hvad blev der sagt? Følelser Hvordan har jeg det med det der er sket? Hvilken følelse får jeg? Behov Hvilke behov/ idéer har jeg til at løse konflikten? Handling Hvordan skal vi handle/gøre for at komme videre? Rundt om skolemægling: Marie går i 3.x og har i dag henvendt sig til sin klasselærer. Hun har gennem længere tid haft problemer med to andre piger i klassen. Pigerne er ulykkelige på skift, og hver dag er der en af dem, der græder over forskellige hændelser. Klasselæreren har ikke kunne løse konflikterne mellem pigerne og foreslår, at pigerne tilbydes hjælp fra skolens elevmæglere. En voksenmægler taler med pigerne og forklarer dem, hvad mægling går ud på, og pigerne tager alle tre imod tilbuddet om mægling. Dagen efter i 5. lektion mødes de tre piger med de to elevmæglere i mæglingslokalet. Mødet varer ca. en lektion. På mødet fortæller pigerne på skift, hvad der er sket og hvordan det har påvirket dem. De fortæller, at de hver især er kede af, at de taler så grimt til og om hinanden. Mødet ender med, at pigerne aftaler at holde op med at bagtale hinanden og holde en videoaften. Hvad kan du som forældre gøre? Næste gang du hører, at dit barn er blandet ind i en konflikt på den ene eller anden måde, så overvej om et mæglingsmøde kunne være en idé. Tal med dit barn eller klasselærer om det, og bed dem evt. om at få en tid til mægling. På skolens vegne elev og ungemæglere Tina Street og Carsten Dall 9

10 FARVEL TIL MONA Mona Karger har været ansat på Egebjergskolen i hele skolens levetid, faktisk allerede før det blev en selvstændig skole, men var en del af Lindeskolen i Ballerup centrum. Egebjergskolen begyndte i den nuværende Egebjergklub med en børnehaveklasse, to 1. klasser og en 2. klasse, som Mona var klasselærer for. Skolen voksede med nye bygninger og nye elever hvert år og blev en selvstændig skole i Mona har således været med i hele Egebjergskolens udvikling. Mona har været klasselærer gennem det meste af sit lærerliv og undervist i dansk, matematik, tysk og idræt. Derudover har Mona haft en forkærlighed for specialundervisningen, for at støtte og opmuntre elever, der skulle have et ekstra skub for at komme i gang med læsningen. Mona har været en af tovholderne omkring læseindsatsen de seneste år og har fulgt elevers og klassers læseudvikling tæt. Mona kan trække sig tilbage med en vished om, at det går godt med læsningen, og at det er noget vi fortsat vil tage vare på. Mona går nu på velfortjent pension efter et langt lærerliv, og vi ønsker Mona et godt otium som aktiv håndboldspiller gennem mange år og med skiture på ferieprogrammet vil der nok også fremover være fart på. 10

11 FARVEL TIL STEEN NIELSEN Steen Nielsen går på pension, efter at have været ansat på Egebjergskolen siden august Steen startede sit arbejdsliv på Rosenlundsskolen, men blev ansat på Egebjergskolen, da han havde afsluttet seminariet med linjefagene dansk og idræt. Han har undervist i rigtig mange fag og klasser i løbet af årene, men mest i dansk, idræt og specialundervisning. I mange år dannede Steen makkerpar med Bo Høffer og de to har haft adskillige forløb med elever fra 1. klasse til 9/10 klasse, hvor de udviklede teamsamarbejdet omkring klasserne og arbejdede med dobbeltklasser, blandede børn, lavede holddeling mm. Steen er kendt som en mand med kontante holdninger, som han gerne giver udtryk for. Han er også kendt som en dygtig lærer, en mand med humor og en stor omsorg for den enkelte elev. Steen har i år haft dansk i både en 4.- og en 6. klasse, - vi ønsker ham god vind fremover. FARVEL TIL JENS LYDERS HANSEN Jens L.H. har været ansat på Egebjergskolen siden august 1981 og har nu valgt at gå på pension Jens har linjefag i geografi og historie, og de to fag har han da også undervist i gennem årene, men han er især kendt på skolen som klasselærer og matematiklærer i op til to klasser af gangen, og han har også undervist i dansk og haft rigtig mange idrætshold gennem årene. Jens er kendt som en grundig mand, som gerne vil have orden i tingene. Det irriterer ham, hvis aftaler ikke bliver overholdt eller hvis elever ikke udnytter de evner de har eller kæmper for at nå så langt som muligt. Og når noget irriterer Jens, så gør han opmærksom på det, - til voksne og til børn. Vi vil savne hans holden os i ørene og ønsker ham et godt liv som pensionist. 11

12 FARVEL TIL KJELD SCHWANER Kjeld Schwaner blev ansat på Egebjergskolen i 2001, men har været ansat i Ballerup Kommune siden 1975 som lærer på Grantofteskolen. Kjeld har gennem alle årene undervist i matematik på mellemtrinnet og overbygningen og har gennem hele forløbet været klasselærer/medklasselærer. Omkring 1990, da computeren fik sit indtog i folkeskolen har Kjeld haft stor interesse indenfor dette område. Det førte til, at Kjeld i 1997 blev tilknyttet informatik-afdelingen på Danmark Pædagogiske Universitet. Der holdt han kurser og vejledning for lærere, som havde fået et helt nyt medie ind i undervisningen. Kjeld har bl.a. været med til at udvikle Det pædagogiske IT-kørekort. I 2001 søgte Kjeld til Egebjergskolen, fordi her opstod en kombinationsstilling som henholdsvis lærer og IT- tilsynsførende. Med udviklingen er der løbende kommet mange nye opgaver til indenfor IT-området, som Kjeld har kastet sig over. Her skal blot nævnes et par stykker. Der blev indført nationale test i mange fag og klasser og Skoleintra blev et nyt kommunikationsmedie for både, elever, forældre og skolen. Med sin ro og sit kølige overblik har Kjeld en særlig evne til at overskue det nye og formidle det til brugerne, så man bliver tryg ved opgaven. Nu vil Kjeld sætte sig op på sin seje motorcykel og vende næsen hjemad, hvor han vil få mere tid til rejser og andre gode oplevelser sammen med familie og venner. Vi vil savne Kjelds store viden, hjælpsomhed og hans rolige og venlige personlighed. Vi ønsker Kjeld rigtig god vind. Pia Dreisig 12

13 DET NYE ELEVRÅD Dette skoleår har vi under skolens fokusområde TRIVSEL, TAKT og TONE igangsat et udviklingsprojekt omkring vores elevråd i afd. C. En afgørende faktor for god trivsel er: At møde respekt At blive accepteret At have et tilhørsforhold At blive hørt At føle tryghed At møde anerkendelse I den forbindelse har vi også arbejdet med elevernes deltagelse i skolens demokratiske processer. Elevrådet har igennem nogle år mest haft en funktion som en ønskebrønd og et arrangementsudvalg. Det har været svært at føre drøftelser og tage beslutninger i så stor en forsamling, derfor havde vi et ønske om, at ændre rådets sammensætning og forretningsorden. Målene er: At eleverne får reel medindflydelse og medbestemmelse på skolens processer og beslutninger. Elevrådet tager navneforandring Et råd med bredere repræsentation, så der kan ske en tættere dialog. Vi forventer, at afdelingsrådet kommer til at bestå af følgende medlemmer: 6elever 2 fra hver årgang (+ gæster (vælges ad hoc) 1 Lærerrepræsentant, 1 Serviceleder, AKT-lærer, Skoleleder. At det bliver et mere attraktivt hverv, at sidde i rådet Mere kvalificerede beslutninger og handlinger. Hurtigere sagsbehandling Mere synlighed i beslutninger, der vedrører skolen. 13

14 En tættere dialog mellem rådet og de enkelte klasse Projektet er foregået i samarbejde med en konsulent på børne- ungeområdet i Rødovre, som hedder Jan Andersen. Vi har holdt de første møder i rådet, der nu hedder Egerådet, hvor vi har fulgt den forretningsorden og procedure, der er udviklet for Egerådet. Torsdag d. 9. juni havde vi valg af de nye repræsentanter for de kommende 7. klasser. Hver 6. klasse har opstillet 2 kandidater. På valgdagen blev 6. klasserne samlet i auditoriet, hvor Egerådets elevrepræsentanter fortalte om arbejdet i rådet og de enkelte kandidater holdt en valgtale. Derefter gik 6. klasserne i kantinen, hvor der var opstillet valgborde. Hver elev fik udleveret en stemmeseddel og afgav sin personlige stemme. Stemmerne blev talt op, og resultatet kunne offentliggøres. Under optællingen blev 6. klasserne vist rundt i afd. C, så eleverne kunne se, hvor de skal bo næste skoleår. Dagen sluttede med en lille forfriskning i klasserne. De nyvalgte til Egerådet er: Thorbjørn Irskov Mortensen 6.A Jonathan Wilhelm Rath 6.C Hjertelig tillykke med valget! Næste skoleår har Egerådet dermed følgende medlemmer 6 elever: Thorbjørn (6.A), Jonathan (6.C), Andrea (7.A), Aneeq (7.B), Jacob (8.A), Miklas (8.C) 1 elevrådslærer (Lene) 1 AKT-lærer (Arne) 1 Serviceleder (Jørgen) 1 skoleleder (Pia) Første møde i det nye Egeråd afholdes d. 20. juni. PD 14

15 EGELY 4.a. og 4.d. læser på plejecenter Egely 4.a. og 4.d. har hele skoleåret én gang om ugen læst højt for deres læsevenner, på plejecentret Egely, som ligger i Egebjerg Bygade. Vi har været en halv klasse derovre ad gangen og vi har været inddelt i grupper på 2-5 børn, vi har aldrig læst alene. Inden vi er gået derover, har vi nøje udvalgt bøger på skolens bibliotek og øvet os i at læse HØJT for hinanden, så vi var helt klar. Beboerne har selv fået lov til at bestemme, om de har haft lyst til at få læst højt, når vi er kommet på besøg og hvis de har haft lyst til det, har vi siddet enten inde hos dem, i deres lejligheder, eller ude i atriumgården midt i centret. I begyndelsen kunne man godt blive lidt nervøs og genert over at skulle læse op for en helt fremmed, men det vænnede man sig til. Man har også skullet tænke meget over, hvor højt og tydeligt man læste og de fleste har været gode til at bede os om at læse højere. En enkelt eller to er sågar faldet i søvn imens vi læste højt! Så læste vi bare videre. Mange af de ældre, har ikke kun hørt på os, men også selv villet fortælle om deres barndom og ungdom, skolegang, rejser rundt om i verden, 2. verdenskrig og møder med løver! Så vi har også hørt nogle gode historier undervejs i forløbet. Nogle gange har vi fået ønsker fra de ældre, en ville f.eks. gerne høre nogle eventyr af H.C. Andersen og så lånte vi nogle af dem og læste højt. På vej hjem til skolen, har vi evalueret lidt og talt om, om vi har hørt nogle gode anekdoter eller haft nogle sjove oplevelser dén dag. I december var vi ovre at gå luciaoptog derovre. Alle kom ud og kiggede på os. Efter vi havde gået nogle runder og sunget, spiste vi risengrød med beboerne. Det var hyggeligt. Nogle af beboerne er faldet fra undervejs, enten fordi de er blevet syge, ikke har haft lyst til at have læsevenner længere, eller er gået bort. Det er jo en del af livet og det har vi været nødt til at skulle vænne os til, selvom det ikke har været sjovt har det været med til, at vi har fået nogle gode snakke i klassen undervejs. Alt i alt har det været en god oplevelse, de har taget godt imod os og været glade for vores besøg hver gang, rost os og sagt vi var nogle dygtige læsere og nogle søde børn. 4.a. og 4.d. 15

16 STORE SKRIVER BØGER TIL SMÅ Et nyt læseinitiativ er løbet af stabelen på Egebjergskolen. Elever i 2.kl. har selv skrevet og illustreret små lydrette bøger til brug i vores bh.kl. I uge 13 og 14 besøgte børnene fra 2.kl. vores 3 bh.klasser. De store elever fik tildelt hver sin lille læsemakker. Den store elev læste de lydrette bøger højt for den lille. Den lille makker forsøgte derefter med hjælp fra den store makker at læse bogen. Efterfølgende har de små elever haft mulighed for at låne bøgerne med hjem, så de også kan læse sammen med forældrene hjemme. Det er vores håb med dette initiativ at få endnu flere elever tidligt i gang med læsningen. Det var en stor fornøjelse at se, hvor søde og omsorgsfulde de store elever var overfor de små, som betragtede de store med beundrende blikke. 16

17 ELEVOPGAVER FRA 7. KLASSERNE Turen fra top til skrot Fabrikkens døre lukkede bag mig, og nu lå hele livet foran mig, jeg havde været gennem en lang rejse på frabrikkens samlebånd, og nu var jeg endelig klar, klar til at komme ud, komme ud og blive solgt og så komme ud til et hjem, hvor jeg kunne blive brugt. Efter 3 dage hvor jeg var blevet kørt rundt, blev jeg nu endelig pakket ned og var klar til at blive sendt afsted. Jeg blev pakket flot ind, en stor hvid papkasse med det store æblelogo som alle fik sat på, og nu blev jeg kørt ud. Jeg blev læsset op på lastbilen, og efter få timers kørsel ankom vi til butikken hvor vi blev læsset af og sat op til fremvisning i butikken. Jeg var af mærket Apple, og jeg hed Mac, men jeg var ikke bare en normal Mac, jeg var den aller nyeste og aller dyreste Mac, men jeg var ikke bare den bedste og dyreste Mac, jeg var også den bedste og dyreste computer generelt, og det gjorde mig selvfølgelig til noget specielt, jeg var den fineste, den bedste og jeg fik derfor også den bedste plads i hele butikken, hvad ellers? Det var fantastisk, hver gang folk så og prøvede mig sagde de Ih og Åh og de kunne slet ikke snakke om andet bagefter, når butikken var lukket og kunderne gået hjem, snakkede alle os computere sammen og det var selvfølgelig mig som alle så op til og ville høre på. Ja, jeg levede et godt liv, men nu ville jeg snart også gerne sælges så jeg kunne komme ud i et hjem hvor jeg rigtig kunne blive brugt til at arbejde på, og ikke bare som udstillingsmodel i en butik, Zona var selvfølgelig en god butik, men jeg ville meget hellere være i et rigtigt hjem, og det skulle være snart! Som tiden gik, og dage blev til uger begyndte jeg at blive bekymret, jeg sagde det selvfølgelig ikke til nogle, men dybt inde i min software kunne jeg mærke hvordan jeg stille og roligt blev mere og mere usikker på mig selv, og hvor god jeg i virkeligheden var, for nu var det nemlig ikke kun roser folk sagde om mig, men jeg havde også hørt nogle tale om at jeg måske var lidt for dyr i forhold til hvad jeg kunne, og det var noget som virkelig sårede mig dybt. Der gik endnu nogle uger hvor det samme mønster gentog sig, alle der kom ind i butikken skulle prøve mig af, de fleste stadig posititive, men så skete der en dag noget som skulle komme til at ændre alle mine fremtidsudsigter totalt. En af de andre computere fortalte at der tidligere på dagen havde været en mand ovre og prøve ham, imens manden prøvede computeren var han inde på en hjemmeside hvor der stod at der snart ville komme en ny super computer som klart ville overtrumfe mig, og at den tilmed var billigere end mig. Jeg blev selvfølgelig super chokeret over nyheden, og jeg vidste at jeg skulle blive solgt hurtigst muligt, ellers ville jeg nok aldrig nogensinde blive solgt, og hvad skulle der så ske med mig, det turde jeg slet ikke tænke på. Da vores lille møde var slut, og alle de andre computere lukkede sig selv ned, blev jeg 17

18 oppe og tænkte hele situationen igennen. Hvis den mand der havde været inde og se på den nye super computer vidste at der kom en computer som var bedre end mig, så kunne der heller ikke gå lang tid før en masse andre mennekser vidste det, og så var det ude med mig, derfor måtte jeg handle hurtigt, men hvordan? Jeg havde næsten ikke lavet andet end at tænke over hvad jeg nu skulle gøre hele natten, og derfor var min kerne da også ret slidt og træt lige nu, hvilket nok fik mig til at sige nogle lidt grimme ting overfor de andre computere, men hvad gjorde det, jeg var jo alligevel den bedste af dem alle, og det burde de vide. Som dagen gik og kunderne lige så stile og roligt begyndte at komme, kunne jeg høre på snakken rundt omkring at Mac, som jeg var, var ved at blive væltet af tronen over de bedste computere, der var åbenbart ikke kun 1 super computere på vej, men op til flere. Efter denne konstatering var det som om al livsmodet blev suget ud af mig, og jeg viste det tydeligt, alle de andre computere kunne se det på mig, og de vidste hvordan jeg følte, jeg prøvede ikke på at skjule min sorg, for det hele kunne være lige meget, det ville jo alligevel ikke ændre noget, jeg ville ikke blive solgt uanset hvad. Ja sådan tænkte jeg dengang, fik jeg fremstammet med en stor klump i halsen. Der var nu gået 4½ år siden dengang hvor jeg fik den hårde besked, og for 2 år var jeg endt herude, sammen med alt det andet elektronik som kunderne heller ikke ville købe, de var alle sammen billigt elektronik som enten var havnet i et supermarked eller som var kommet i en af billig butikkerne. Men jeg var godt elektronik, kvalitets elektronik, eller det prøvede jeg da i hvert fald at overbevise mig selv om at jeg var, for herude, langt væk fra alt, uden noget internet nogen steder var det ret svært at orientere mig om hvordan det gik i hverdagen. Jeg savnede de gamle dage hvor jeg var på internettet konstant og hvor jeg i butikkerne blev rost og prøvet af en masse forskellige mennesker hver eneste dag, jeg savnede virkelig de gode gamle dage, men nu var jeg endt herude på lossepladsen hvor det eneste der var konstant var lugten og mine venners konstante raplen. Ja, jeg savner de gode gamle tider, jeg skulle nok have passet bedre på dem mens jeg kunne, og nydt dem mens jeg havde chancen, i stedet var jeg bare egoistisk og tænkte kun på mig selv og på hvor meget bedre jeg var end de andre. Ak, alle laver fejl, men jeg har nok lavet den største af alle ved at gøre som jeg gjorde, og være som jeg var. Skrevet af Lukas G og Mike i 7a 18

19 I 7.d har vi haft et forløb om litteraturhistorie. Vi har været igennem: Folkeviser, oplysningstiden, romantikken, romantismen og realismen. Da vi gennemgik romantikken, talte vi meget om nationalisme, og i den forbindelse læste vi tekster af bl.a. Adam Öehlenschläger, som har skrevet et Der er et yndigt land, H.C. Andersen, der har skrevet I Danmark er jeg født. Mange andre sangskrivere er og har været inspireret af netop de gamle forfatteres nationalistiske tankegang, og vi har derfor også arbejdet mere moderne kunstnere, som Isam B. og hans version af netop I Danmark er jeg født samt Natasja med Gi mig Danmark tilbage. Herefter skulle vi selv arbejde med at lave vores egen rap/sang med nationalistiske træk, med netop Adam Öehlenschläger og H.C.Andersen som inspiration. Her er Mathilde P. s rap/sang: Vi har lækre biler og vi smiler. Vi sidder i liggestol med masser af sol. Når vi kører på en vej bliver vi mere sej. Gorm Den Gamle sidder på skammel. Den danske dreng han er gæv han er nemlig ikke skæv. Den danske pige hun er varm hun har bare en kæmpe barm. Vi er bare så sød for vi spiser jordbærgrød. Vores nyhedsblade flyver i staden. Vi elsker at køre i kane for vi har en svane. Vores landmænd har en ko og vores flag er Dannebrog!!! Mathilde P. 7.D 19

20 Den Nye Blyant Der var engang en smuk blyant, der var lyserød med hjerter af glimmer, den stod i en forretning, hvor den var meget ensom, men en dag kom lykken til den, der var en pige der købte den, hun tog den med sig hjem, og lagde den ned i sit penalhus. Nede i penalhuset lå en masse andre blyanter, tre viskelædere, og en kæmpe blyantspidser. Penalhuset blev lynet, og en gammel, slidt, lille blyant hviskede til den flotte nye blyant. Pst Hej, du der nye blyant, med glimmer over det hele. Vil du høre lidt om hvad der sker her nede i penalhuset? jo Okay, svarede blyanten lidt forsigtig. Stift blyanterne er de finere folk, de tror at de er meget bedre end os andre, fordi at de ikke blive spidset, men skiftet, sagde den gamle. Er det da dårligt at blive spidset? Spurgte den nye. Ja, eller ikke i starten, der er det bare som at få en ny frisure, du ved når man går til frisøren og bliver klippet. Men senere kan man mærke at der bliver skåret mere og mere af en, se bare på mig, der er kun en lille stump tilbage, jeg ender sikkert snart i skraldespanden. Det er noget andet med stift blyanterne, de går næsten aldrig i itu, snart er alle blyanterne sikkert blevet skiftet ud med en stift blyant. Svarede den gamle. Men hvordan undgår man så blyantspidseren? For mit vedkommende kan jeg bare ligge mig nederst i penalhuset, men der er nok ikke så meget du kan gøre, du er jo helt ny og ubrugt, om få år er du ligesom mig. Svarede den gamle. Kan man ikke bare stikke af? Spurgte den nye. Det er umuligt, penalhuset er næsten altid lukket, og når det er åbent, holder ejeren til penalhuset øje med os. Det er også alt for risikabelt, vi ved jo ikke hvad der foregår uden for penalhuset, ingen af os har nogensinde rigtigt været ude og se verdenen. Sikke noget pjat, jeg vil vædde med at der er vidunderligt uden for dette penalhus, der vil ikke ske mig noget, se på mig jeg glimter. Svarede den nye. Det er alt for farligt, jeg vil i hvert fald ikke risikere noget, nu har jeg advaret dig. Svarede Den gamle. Senere den samme dag, sad ejeren og lavede lektier, hun tog en rød blyant op af hendes penalhus, den knækkede, og ejeren greb straks hen efter blyantspidseren, så kaldte ejerens mor på hende inde fra stuen af, og hun skyndte sig ud til hende. Så er der fri bane. Råbte den nye til den gamle og de andre blyanter. Du begår en stor fejltagelse. Sagde den gamle til den nye. Hvad er det han vil? Spurgte et viskelæder den gamle. 20

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen

Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen. i Sko en. Disciplin og opførsel i skolen Nr. 3 september 2013 15. årgang Tema: Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Disciplin og opførsel i skolen i Sko en Temaer i 2013 Liv i Skolen 2013 God undervisning i skolen I dag ved vi meget om hvad

Læs mere

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes.

Interview med Signe. I = interviewer. S= Signe. M= Mads, hendes mand. I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. Interview med Signe I = interviewer S= Signe M= Mads, hendes mand I: Ja. Sådan, så er vi klar. S: Yes. I: Så tænkte vi, at du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. S: Ja, altså sådan hvor jeg

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet.

Indhold. Se skolens aktivitetsplan på Hjemmesiden. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Har I nogle sjove historier eller vitser, kan I sende dem til redaktionen via Intra-nettet. Mvh. Mona og Peter Indhold 2. Info 3. Siden sidst 4. 7.b s konfirmation. 7. Indslag fra 1.a 8. Arbejdslørdagen

Læs mere

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret.

I2: Sådan så vi starter med du fortæller sådan lidt om startfasen og vi spørger indtil det, altså inden du valgte at blive insemineret. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 I: Ja okay. I2: Hvad kan du så huske altså første gang, da du finder ud af, at du er gravid, hvad du tænkte der? I: Bare så vi ikke kommer hjem og tænker, nåh nu glemte vi

Læs mere

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012.

Kvarteret. Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat. 03 / marts 2012. 03 / marts 2012 BEBOERBLAD for boligkontoret århus Kvarteret Er du forsikret? Hils på Butleren Bo 13.000 rundstykker ud til beboere Mød en engageret beboerdemokrat Leder Af Morten Homan Man oplever ofte

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere