2juni. Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark Den danske sektion af International Board on Books for Young People. Selskabet for Børnelitteratur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2juni. Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark Den danske sektion af International Board on Books for Young People. Selskabet for Børnelitteratur"

Transkript

1 Selskabet for Børnelitteratur ibby Danmark Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark Den danske sektion af International Board on Books for Young People 2juni 2015

2 Nyt og noter Kulturministeriets børnebogspriser, 2014 Mette Hegnhøj er tildelt forfatterprisen for Ella er mit navn, vil du købe det? Jensen & Dalgaard, Lars Gabel modtog illustratorprisen for sine illustrationer til H.C. Andersens De vilde svaner, Forlaget Carlsen 2014 Nominerede til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 2015, Danmark Mette Hegnhøj: Ella er mit navn, vil du købe det? Jensen & Dalgaard 2014 Jesper Wung-Sung: Ud med Knud, Forlaget Høst & Søn, 2014 Bologna bogmesse 2015 Illustrationer af Kamilla Wichmann og Rasmus Bregnhøi slap gennem nåleøjet til den censurerede udstilling ved Bologna børnebogsmesse i år. BIB 2015 Den 4. september under biennalens 50-års jubilæum tildeles Steffen Larsen en Honorary Plaque BIB som tak for hans mangeårige engagement og støtte til biennalen i Bratislava. H.C. Andersen pris og ALMA Selskabet har indstillet Lilian Brøgger og Louis Jensen til H.C. Andersen-priserne. De har begge været indstillet flere gange tidligere, senest i 2010, og begge har været finalister. Samtidig har vi også indstillet dem til ALMA the Astrid Lindgren Memorial Award. Årets vinder af ALMA blev den sydafrikanske organisation PRAESA, som også var den ene vinder af sidste års IBBY-Asahi Reading Promotion Award. Kirsten Bystrup er blevet valgt til H.C. Andersen-juryen, sammen med ni andre fra bl.a. Europa, Latinamerika, Iran og Kina. Nye billeder fra Iran kan ses på Silkeborg Bad fra den 27. juni til 30. august. Den medfølgende samling af iranske børnebøger udgivet i Danmark er blevet udvidet med endnu en bog, Byens lyd af Amin Hassanzadeh, udgivet af forlaget Alfa. Indhold Leder 3 IBBY er, hvad vi gør IBBY til 4 IBBY ud af huset 6 Temperaturen på børnebogsmarkedet 7 Illustreret CV af Anna Jacobina Jacobsen 10 Hvor mange gange skal litteraturen overlade det til børn og unge at redde verden? 12 Oplevelser og læring på Børnebiblioteket i Kolding 14 Arbejdsværelset Vesterbro Børnehus 16 Jan Tøth Æresmedlem 18 Frisk fra tryk, tre Marianne Iben Hansen-udgivelser 20 6 lige ud til Anna Karlskov Skyggebjerg 22 Bestyrelsen & kolofonen 23 Annoncer 24 Omslaget: Kamilla Wichmanns illustration fra udstillingen i Bologna Selskabet for Børnelitteraturs Af VAGN PLENGE, formand I Klods Hans 2013:4 skrev Bent Rasmussen om den bekymring forringelsen af undervisning og forskning i børnelitteratur giver anledning til, bl.a.: Iflg. den kommende folkeskolelov er det nu ikke længere et krav at skolebibliotekaren skal have gennemgået en skolebibliotekaruddannelse. Dvs. ingen formel undervisning i børnelitteraturen. Heller ikke på Det Informationsvidenkabelige Akademi (Biblioteksskolen) kan man regne med en kontinuerlig indføring i børnelitteraturens spændende og forunderlige verden ; den er et tilvalg, hvor der næsten aldrig er deltagere nok. Bestyrelsen i Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark vil holde et skarpt øje på udviklingen, og så handler det om formidling, formidling, formidling... masser af god formidling! Der er absolut grund til at holde øje med udviklingen: En ting er at skolebibliotekerne er blevet læringscentre... men hvor mange havde forestillet sig at det ville føre til at alle bøger fjernes fra hylderne, sådan som man nu gør på en skole i Nordsjælland?! Der vil ganske vist komme kasser med bøger ud i klasserne, men et så styret bogvalg kræver et særdeles godt bogkendskab hos hver enkelt lærer, og hvor skal dét komme fra? Og væk er muligheden for at gøre egne spændende fund på hylderne, opdage den uventede bog der kan sætte noget nyt i gang. Hvis man bare én gang har oplevet en 1. klasse gå løs på skolebibliotekets samling af billedbøger... af bøger i det hele taget, må man græmmes over dette bogløse digitale initiativ, som der er grund til at frygte griber om sig. Jamen, børnebiblioteket er der stadig... Ja, men med stadig færre bøger, mindre formidling og overgang til det digitale medie. Som Dansklærerforeningens formand Jens Raahauge har gjort opmærksom på, er læsning på papir skærmlæsningen overlegen mht. læserens hukommelse og koncentrationsevne. Vi skal gå på to ben: bogen og det digitale, her ligger fremtiden for litteraturen, kunsten og dannelsen. I 50 år har Selskabet holdt et skarpt øje med udviklingen og gjort hvad det kunne, for at minde om og fremme forståelsen for formidlingens betydning og respekten også for dem der skaber børnelitteratur kort sagt alle aktører. Det gør vi bl.a. ved at have repræsentanter i 50. år udvalgene for Kulturministeriets forfatter- og illustratorpriser og at kæmpe for prisernes beståen og udvidelse når de har været truet og i form af Klods Hans-prisen. Vi gør det med den særlige styrke der består i at vore medlemmer (og bestyrelsen) omfatter de forskellige professioner og interessefelter inden for børnelitteraturen, og at vi er medlem af IBBY med foreninger i over 70 lande. Vi gør også vort til at fremme kendskabet til dansk børnelitteratur igennem IBBY og på andre måder; fx er netop nu værker af 15 danske illustratorer på vej til den 25. Biennale i Bratislava. Omvendt minder vi igen om at I hver især kan gøre brug af dette enestående netværk. I årsberetningen for 2014 (findes på hjemmesiden) kan man læse hvordan et typisk år forløber for bestyrelsen. Desværre levner vores bundne arbejdsopgaver ikke tid til meget andet. Vi mangler ellers ikke ideer, fx oplæsning for syge børn måske endda også medvirken til at bringe bøger til børn i nødstedte områder af verden, for at nævne to ret ambitiøse. For nylig havde vi (som omtalt i bladet) et vellykket debatmøde i København, og flere vil følge, forhåbentlig også andre steder i landet. Men generelt savner vi hjælp til konkrete aktiviteter, og foreningens tilskud er de seneste par år reduceret til halvdelen af, hvad vi har søgt! Vi savner også mere respons fra jer medlemmer, fx: Har vi fingeren på pulsen? Er vi på rette vej? Vi modtog ingen bidrag til vores konkurrence om forslag til aktiviteter og visioner. Ikke desto mindre er vi besluttede på at gøre hvad vi formår, for at styrke jeres medleven og deltagelse. Reetableringen af en hjemmeside og Facebook ser vi som en begyndelse; brug dem! I dette nummer bringer vi bl.a. artikler om nogle af de mange aktører i børnelitteraturens verden (foruden os selv). Faktisk er jo hver eneste af os en aktør med hver vore forudsætninger og arbejdsfelt. Samlet udgør vi en enorm, engageret arbejdsstyrke med et er jeg sikker på endnu større potentiale... En stor tak til alle dem der har båret foreningen igennem dens første 50 år og de bedste ønsker for dens fremtidige virke, i kraft af jer. 2 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

3 IBBY er, hvad vi gør IBBY til Til dette års generalforsamling, nummer 50 i rækken, havde vi inviteret tre paneldeltagere til at give et bud på Selskabets fortid, nutid og fremtid. Vi havde bedt om ris og ros og bud på vejen frem. Af Lis Andersen Kirsten Waneck leverede fortidens erfaringer og minder, Bo Gottlieb fortalte om at være et nyt medlem og de forventninger, der knytter sig til det, og Line Beck Rasmussen kom med gode forslag til vejen frem. Tværfaglighed, synlighed og samarbejde var gennemgående stikord i alle tre oplæg. Det faktum, at IBBY er en forening, der favner hele den børnelitterære scene: forlag, forfattere og illustratorer, folke-, skole- og fagbiblioteker, boghandlere, anmeldere og forskere de er en styrke. Og et potentielt forum for et sjældent og uafhængigt netværk. Selskabet skal ifølge dets vedtægter afspejle tværfagligheden i bestyrelsens sammensætning i videst mulige omfang. Bo Gottlieb meldte sig ind, fordi han så flest muligheder i en klassisk opbygget forening med officielle opgaver, frem for diverse fora på facebook og nettet. Line Beck Rasmussen begrundede sit medlemskab i de muligheder, der ligger i Selskabets netværk, netværket, hvor alle aktører i branchen kunne mødes. Både hun og Bo ser IBBY som en mulig arvtager til den rolle Center for Børnelitteratur havde, før det blev udsat for grove besparelser. En forening, der samler og giver overblik, og en forening med magt, fordi Selskabet indstiller til priser og prisudvalg. Kirsten Waneck fremhævede det nordiske samarbejde som vigtigt og betonede den opgave, som IBBY international udfører for at give alle børn ikke mindst børn i udviklingslandene adgang til bøger. For Kirsten en hovedhjørnesten i IBBY-arbejdet. For en af de fremmødte ved generalforsamlingen er det derimod IBBYs tilbagevendende problem at vi både agerer i internationalt såvel som nationalt regi. Klods Hans-Prisen På hjemmesiden (www.ibby.dk) kan man læse uddrag af de fire første formænds beretninger. Bl.a. om de monumentale eksponeringer af børnebogen som Selskabet er lykkedes med tidligere: Vandreudstillingen om dansk børnelitteratur, der rejste rundt i verden, udstillingen og kataloget Danish Children's Books i det internationale bibliotek i München, begge dele gavmildt støttet af Kulturministeriet. Man kan læse, hvornår Klods Hans-prisen blev indstiftet, og hvornår det første nummer af Klods Hans så dagens lys. Kulturministeriets årlige støtte er i 2015 reduceret til kr. Opgaverne er ikke blevet færre, men der var generel opbakning til aktiviteterne, som de er formuleret i folderen om IBBY: At give indblik og udblik til børnelitteratur og læsning, nationalt og såvel som globalt At være et uafhængigt og samlende forum for formidling, forskning og produktion i Danmark At udnytte den position IBBY s officielle opgaver giver til at sætte fokus på børnebøger i medierne At arrangere cafémøder og andre arrangementer, ikke kun i København men i hele landet At samarbejde med relevante foreninger og institutioner og aktører inden for vores område. Ros & ris Ja, der er nok at tage fat på, og Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark, har rammerne og muligheden for at være et samlende netværk i branchen. Det er en vision med potentiale. En anden mulighed, sagde Bo, med tanke på, hvor vanskeligt det er at skaffe nye, især yngre medlemmer, er, at man bibeholder selskabet som en eksklusiv forening, der udpeger sin bestyrelse ved den årlige generalforsamling. Og det er det. Og så var der ris: En usynlig, lukket, ekskluderende forening med rod i den formelle organisering. Av! Kirsten Waneck gav et eksempel på usynligheden. Hun deltog i IBBY s arrangement i Forfatterforeningen, hvor sidste års vinder af H.C. Andersen prisen, Roger Mello, og forfatteren Ana Maria Machado, begge fra Brasilien, var vores fine gæster. Der kom stort set ingen. Så er det man skal kigge på sin markedsføringsstrategi, herunder også at udnytte de sociale medier optimalt. Bo Gottlieb tror ikke, tiden og yngre mennesker er til foreninger og selskaber som IBBY i dets nuværende form. Gennemsnitsalderen på medlemsgruppen synes at bekræfte ham. Både Bo og Line ser også gerne, at vi overvejer, om Klods Hans skal udkomme fire gange årligt. Færre blade vil give mere tid til en digital lancering af IBBY. Derimod værdsætter Kirsten Waneck bladet højt som et af de væsentligste goder ved at være medlem af foreningen. Kirsten fortalte også om børnelitterære udflugter, der udsprang af et tidligere jubilæum, 25-års jubilæet sidst i 80 erne, hvor man i samlet flok drog til Glænø og spiste picnic i det grønne. Udflugter, der vidner om en sammenhængskraft i foreningen. Kan vi mestre den i dag? Lokale celler og ambassadører Vi fik ris, og vi fik ros, begge dele velment. Og vi fik rigtig gode forslag. Bo Gottlieb foreslog små celler ude i landet, som i foreningens navn laver arrangementer med børnelitteraturen som emne. Line Beck foreslog et ambassadørkorps, vi kan trække på. Ambassadører både fra geografiske og faginstitutionelle områder, der kan forsyne IBBY med de nyheder og tiltag, der sker rundt omkring. Det vil fremme fornemmelsen af ejerskab, inkludere interesserede medlemmer og gøre IBBY mere udadvendt og vidtfavnende. Med Bos ord: Medlem, vil du noget med din forening, gå i gang, byd ind! 4 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

4 IBBY ud af huset flere farver, tak! Selskabets første børnelitterære fyraftensmøde i maj måned blev et sandt tilløbsstykke flere er på vej! at blive omtalt som sådan. En del efterlyste flere farver i børnebøgerne uden racistiske eller diskriminerende undertoner men også bare flere inkluderende hverdagshistorier. Temperaturen på Af Eline Mørch Jensen Arrangementet blev afholdt i Domen, som var så venlige at stille deres kuppelformede glashus på Søren Kierkegaards Plads til rådighed for de omkring 200 fremmødte. Overskriften var "At vaske børnebøger", og på programmet var bl.a. politisk korrekthed og politisk korrekt sprog i børnebøger, censur/selvcensur samt behovet for formidling af og evt. mærkning af fx uhyggelige og triste børnebøger. Eller med andre ord: Hvad har børn godt af, og hvad kan de tåle at møde i litteraturen? I panelet sad Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår, Kim Fupz Aakeson, forfatter, Kina Bodenhoff, oversætter (bl.a. af Astrid Lindgren), Björn Sundmark, lektor ved Malmö Högskole og Betina Falsing, børnebibliotekar og Master i børnelitteratur. Ordstyrer og rammesætter var Nina Christensen, lektor og centerleder ved Center for Børnelitteratur, Aarhus Universitet. Nina Christensen indledte debatten ved at trække nogle tråde til vore skandinaviske naboer og deres praksis, bl.a. den aktuelle ændring af tiltalen af Pippi Langstrømpes far fra negerkonge til konge af Kurrekurredut-Øen, hvorefter paneldeltagerne kridtede banen op i forhold til, hvor de hver især stod. Netop brugen af betegnelsen neger eller n-ordet, som flere valgte at kalde det kom til at fylde en del i den efterfølgende debat, ikke mindst pga. kommentarer fra flere publikummer, som på egen krop oplevede det krænkende Vi blev ikke enige! Debatten bølgede bl.a. frem og tilbage om, hvad der vejer tungest det historisk korrekte sprogbrug eller beskyttelsen af grupper, som ville kunne føle sig krænkede af fx racistiske benævnelser. Desuden blev det diskuteret, hvorvidt alt burde kunne tages op, efter som fiktionen skal afspejle virkeligheden, eller om forfattere og illustratorer hermed er med til at reproducere og legitimere eksempelvis racisme. For at gøre en lang og spændende historie kort: Vi blev ikke enige! Men stemningen var høj, og Domen ligefrem sydede af engagement og diskussionslyst og det lover da godt for fremtiden! Efter sommerferien følger flere børnelitterære offentlige arrangementer, idet Selskabet har aftalt endnu et fyraftensarrangement i Domen denne gang om temaerne i børne- og ungdomslitteraturen netop nu - så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 8. september kl Program kommer senere her i Klods Hans, på foreningen hjemmeside og på Facebook. Desuden har IBBY i samarbejde med Dansk Arkitektur Center 4. oktober kl et arrangement med højtlæsning af børnebøger og en kreativ workshop for børn, hvor der arbejdes med at bygge læse-huler. Statusseminar? Endelig har IBBY besluttet at tage handsken op efter Center for Børnelitteratur og genoptage det årlige statusseminar for fagfolk, om muligt for første gang allerede i januar Her forestiller vi os bl.a., at alle årets børne- og ungdomsudgivelser skal udstilles, mens et udvalg heraf skal formidles, at der vil være en præsentation af udvalgte børnebogsprismodtagere, forfattere og illustratorer m.fl. samt en introduktion til den nyere forskning inden for børne- og ungdomslitteraturen. Ideerne er mange og efterspørgslen stor, så hvis du kunne tænke dig at indgå i planlægningen af hhv. fyraftensmøder og statusseminar, er du velkommen til at henvende dig til: børnebogsmarkedet Hvad sker der i børne- og ungdomslitteraturen lige nu, hvilke tendenser er de mest fremherskende, og hvad er det for bøger, der udkommer og efterspørges? Vi har spurgt et par af branchens centrale aktører. Af Eline Mørch Jensen Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik er udgivelsesantallet i 2013 for fysiske børne- og ungdomsbøger Vitello-bøgerne og i det hele taget det meste af Kim stort set altid på vores Top 10-liste. Det samme gælder i alt på titler, fordelt mellem skønlitterære Fupz Aakeson og så selvfølgelig Pixi-bøgerne, som vi børnebøger, heraf 272 skolebøger, og 505 faglitterære sælger helt vildt mange af! børnebøger, heraf 277 skolebøger. Hertil kommer 878 e-bøger, fordelt mellem 717 skønlitterære børnebøger, Noget, vi kan stå inde for heraf 85 skolebøger, og 161 faglitterære børnebøger, - Fordi vi er den eneste børneboghandel, er det vigtigt at være dét sted, hvor man kan finde næsten alt, så heraf 103 skolebøger. Dermed udkommer der flere børnebøger i Danmark nu end nogensinde før, og antallet bredden er meget vigtig for os. Som gammel bibliotekar tænker jeg derfor i kvalitet, alsidighed og aktuali- af titler er et af de allerhøjeste i verden både i forhold til befolkningstallet og vores begrænsede sprogområde. tet, som alle er parametre, der ikke bare giver mening, Et faktum, der i sig selv er en god historie for alle med når man køber bøger ind på et bibliotek, men i høj grad en særlig kærlighed til og interesse for børnelitteraturen, især fordi det er almindelig anerkendt, at kvaliteten retning, der skal løbe rundt. Alligevel håber jeg, det er også her hos os, selv om vi selvfølgelig også er en for- befinder sig på et højt niveau. gode bøger, vi har, noget, vi kan stå inde for, siger Siv For at få et indtryk af hvad det navnlig er for bøger, Thaysen Fredriksen. der langes over disken lige nu, har vi spurgt Siv Thaysen Hun tilføjer, at den trange plads i butikken og på lageret betyder, at man ikke kan have bøger stående på hyl- Fredriksen, butikschef i Børnenes Boghandel i Købmagergade i København, som i dag er den eneste børneboghandel i landet. jævnligt skal gøres plads til nye titler. derne lige så længe, som man gerne ville, efter som der Siv Thaysen Fredriksen: - Jakob Martin Strid ligger jo - Derfor kan vi fx ikke have en billedbog med to år på altid havde jeg nær sagt alene på toppen! Både Den bagen stående, hvilket på en måde er sørgeligt, men her store pære og Den lange vinter og Mimbo Jimbo ligger spiller nyhedsværdien altså også ind Desuden har vi 6 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

5 en smertegrænse, hvad angår dyre bøger. Lige nu har vi fx Wolf Erlbruchs Bjørnen som ikke havde været der før udstillet, selv om den koster 250 kr. og dermed ligger lige højt nok. På den anden side er den helt jo fantastisk og har også fået mange meget fine anmeldelser, så vi kan faktisk godt sælge den, fortæller Siv Thaysen Fredriksen. Mangfoldighed plus/minus Børne- og ungdomsbogmarkedet befinder sig i disse år lige som det øvrige bogmarked i en omstillingsproces oven på den øgede liberalisering som følge af bortfaldet af Samhandelsreglerne pr Samhandelsreglerne mellem hhv. Forlægger og Boghandlerforeningen var det sæt af regler, muliggjort af konkurrencelovens fastpris-dispensation, som bl.a. gav forlagene ret til at fastsætte bogpriser og sikrede boghandlerne monopol på handel med bøger. Trods omfattende rationaliseringer og mindre risikovillighed i branchen generelt har en del forlag og boglader måttet skære ned, fusionere eller dreje nøglen om. Et oplagt eksempel er Børnenes Boghandel, hvis afdeling i København havde en filial i Aarhus, indtil ejeren, Arnold Busck Kæden, lukkede den i 2008 pga. dårlige omsætningstal. Denne udvikling har betydet en koncentration af udgivelserne jf. Line Beck Rasmussen (Rasmussen: Tal om børnebogen i Danmark, Roskilde Universitetsforlag 2007) på bekostning af mangfoldigheden, alene af den grund at kontrollen med udgivelser og salg af børnebøger er kommet over på færre hænder. Omvendt kan det også indvendes, at de frie priser og ophævelsen af boghandlermonopolet har ført til, at børnebøger, bl.a. via supermarkeder m.v., nu kommer bredere ud og dermed er med til at øge mangfoldigheden. Under alle omstændigheder er der to tendenser, der umiddelbart springer i øjnene: Nemlig på den ene side, at forlagene, med Line Beck Rasmussens ord, vender sig mod det private marked med dertilhørende serielitteratur, engelsk fantasy, genoptryk af klassikere og kendisforfattere. Den anden tendens gælder de børne- og ungdomsbøger, som aldrig eller i mindre grad når ud i boghandlen, men, trods bibliotekernes vigende indkøb, beror på ikke-kommerciel afsætning. Ifølge Line Beck Rasmussen indkøber bibliotekerne trods de senere års nedskæringer stadig en væsentlig del af børnebøgerne, ligesom den såkaldt komplekse litteratur lever, hvad hun kalder et særligt liv i skolernes litteraturundervisning. Udover tendenser som serielitteratur, engelsk fantasy, genoptryk af klassikere, kendisforfattere samt kompleks litteratur, peger hun på, at der især udgives bøger oversat fra engelsk, svensk og japansk (manga), mens billedbøgerne ser ud til at betale prisen. Fokus på det skæve Forlaget Jensen & Dalgaard har eksisteret i godt to år og har på den korte tid formået at udgive ikke færre end 125 titler, hvoraf de 60 er børne- og ungdomsbøger, ofte både anmelderroste og som i tilfældet Ella er mit navn, vil du købe det endda prisbelønnede udgivelser. Sidstnævnte, af Mette Hegnhøj, modtog i april 2015 Kulturministeriets Forfatterpris og er indstillet til Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris Udgivelsen kom i en æske i brunt indpakningspapir med elastik om, hvorpå der med håndskrift stod Forsigtig - indeholder poetsne! Æsken rummer 140 løse ark, skrevet - og illustreret! - på old-school skrivemaskine, sammenføjet med et bånd af gammeldags hyldepapir. I følge redaktør Bjarne Jensen er det da også navnlig de skæve manuskripter, der udfordrer læserne til at strække sig lidt på tæer for at få det hele med, der har forlagets særlige interesse: - Vi går efter de originale, ambitiøse og - med et lidt langhåret udtryk bevidsthedsudvidende børneog ungdomsbøger. Ikke bare emnemæssigt, men også æstetisk og formmæssigt som fx Ella er mit navn, vil du købe det. De mere mainstream-agtige børnebøger som fx Hvordan virker en brandbil og den slags, er der andre forlag, som er meget bedre til end os, mener Bjarne Jensen. Jensen & Dalgaard udgiver også ungdomsbøger og har bl.a. danske Mette Vedsø på udgivelseslisten. Cirka halvdelen af den børne- og ungdomslitteratur, det unge forlag udgiver, er oversat fra andre sprog, og ikke kun fra engelsk, men også bl.a. fra spansk, fransk, italiensk og koreansk, ligesom Bjarne Jensen og hans kollega Jeanne Dalgaard har udgivet noget så usædvanligt som hele tre iranske billedbøger. - Vi udgiver langt fra kun engelsksprogede oversættelser, nej, og alligevel går det heldigvis rigtig godt. Eksempelvis er den fransksprogede og belgiske I landet med den store ordfabrik af Agnés De Lestrade og Valeria Docampo nu kommet i andet oplag, fortæller Bjarne Jensen. Alting stritter I den lidt mere kommercielle ende af udgivelsesspektret finder vi Forlaget Carlsen, der ejes af Lindhardt og Ringhof, og som i 2014 udgav omkring 300 børne- og ungdomsbøger, et udgivelsesantal, som redaktionschef Camilla Schierbeck regner med, at man nogenlunde vil lande på igen i år. Hun kan godt nikke genkendende til de tendenser bl.a. serier, fantasy, kendis-forfattere og genoptryk af klassikere som har været de mest fremherskende de senere år. - Men tendenserne stritter heldigvis i virkelig mange retninger for tiden, så det er ikke helt forkert at sige, at mangfoldigheden måske er den allervigtigste tendens. Men ja, vi har også serier, fx sådan én som K for Klara af Line Kyed Knudsen for de 8-10-årige piger, hvor bind 5, Alle for én, i øvrigt er nomineret til årets Orlapris. Det er fortsat pigerne, som er vores stærkeste målgruppe, og pigerne vil ofte rigtig gerne have serier med hverdagsdramaer, hvor de kan følge karaktererne over længere tid. Vi har noget sværere ved at nå drengene, må jeg sige, men vi bliver ved med at prøve at få fat i dem, bl.a. med bøger inden for fantasy, dystopier og sick-lit á la John Green, fortæller Camilla Schierbeck og tilføjer: - Heldigvis appellerer en bog som Karmaboy kometen og den onde numsekløe (2015) af Jacob Riising også til drengene, den udkom i maj og ligger allerede nr. ét på Arnold Buscks bestsellerliste. Som eksempel på forlagets øvrige kendisforfattere nævner hun desuden Sebastian Kleins bøger, som altid hitter samt Hella Joef, hvis billedbog Snitten og Kis (2014), som er illustreret af Cato Thau-Jensen, i øvrigt modtog Boghandlermedhjælperforeningens pris sidste år, hvilket også var til gavn for salget og betød, at bogen siden er udkommet i andet oplag. I har også en anden prismodtager på programmet, nemlig Lars Gabel, som netop har fået Kulturministeriets Illustratorpris 2015 for sit arbejde med H.C. Andersens De vilde svaner betyder den slags priser noget for omsætningen og udbredelsen? - Lige præcis dén pris er måske én, man mest lægger mærke til i en snæver litterær kreds, men det er endnu lidt tidligt at sige noget om... Til gengæld er vi meget glade for, at Lars har modtaget prisen og stolte over den helt utrolig smukke udgivelse, hvorfor vi også har trykt den i ekstra oplag og sat prisen ned til 149 kr. - i håbet om, at det vil være med til at øge dens udbredelse, siger Camilla Schierbeck. 8 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

6 Hvordan ville dit CV se ud som illustration? 10 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

7 Hvor mange gange skal litteraturen overlade det til børnene og de unge at redde verden? Glimt fra en konference på en regnfuld forårslørdag om den nordiske børne- og ungdomslitteraturs egenart. flygtninge vel at mærke uden at være pædagogisk. Debattørerne var bl.a. den islandske forfatter, miljøaktivist og kapitalismekritiker Andri Snær Magnason, udgivet på dansk med Historien om den blå planet (2000), den norske forfatter Simon Stranger, hvis tredje bog i trilogien om en norsk piges møde med en afrikansk bådflygtning er nomineret til Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris 2015, samt den danske illustrator og forfatter Rasmus Bregnhøi. Sidstnævnte har dystertkomisk kommenteret den nordiske børnebog på sin blog: Skal den nødvendigvis være mørk og uforståeligt udfordrende for at kunne komme på tale til en litteraturpris? spørger han (se rasmus-skriver-en-nordisk-boernebog/). Hold nallerne fra børnenes uskyld! Andri Snær Magnason causerede over, hvor politisk korrekt en børnebog kan/skal være, med udgangspunkt i sin roman Tidskisten (2013, ikke udgivet på dansk), der var den islandske vinder af Nordisk Råds B&U-pris i Den handler om et samfund, der er gået i økonomisk opløsning, og for at vente på bedre tider kan man købe tidskister sorte bokse til at gå ind i, forsegle og stoppe tiden. Når man åbner kisten igen, er man den samme, men udenfor er der gået mange år og kriser, både klimamæssige og økonomiske, skabt af ansvarsløse politikere og forhåbentligt overståede. Budskabet Af Merete Flensted Laustsen er iklædt eventyrets form, for, som forfatteren siger: Den 25. april i år inviterede Dagbladet Information til en Eventyr har licens på moraler. heldagskonference i deres fine gamle bygning i København. Dagen blev styret af Informations anmelder, Anita den nyere børne- og ungdomslitteratur tog børnene Rasmus Bregnhøi mente derimod, at for meget af Brask Rasmussen, og et hovedtema var, hvorvidt der i som gidsler i den voksne forfatters egne problemer. I den moderne, nordiske børne- og ungdomslitteratur nordisk børnelitteratur skal man hele tiden angre så er opstået en slags aktivistisk børnelitteratur omkring pisse meget, sagde han. Han syntes også selv, han emner som klimapolitik, børnesoldater og papirløse havde illustreret forfærdelig mange skilsmissebøger på det seneste. Hold nallerne fra børnenes uskyld!, sagde han, og lyv! Abstraktionsevnen er ikke stor hos børn. Børn elsker hverdagen Som et interessant modspil til de globale kriser i børnelitteraturen, havde arrangørerne også valgt at kigge på hverdagslitteraturen for de mindste. Kan man lave kunst ud af hverdagssituationer? Totte-bøgerne af svenske Gunilla Wolde blev sammenlignet med bøgerne om Poul og far af Andreas Bræstrup Kirstein, illustreret af Rasmus Bregnhøi. Der er 40 år i mellem Totte og Poul. Sandkassen og tandlægebesøget er stadig i centrum, men forfatter og illustrators køn er et andet. Det mærkes. En blandt det overvejende kvindelige publikum følte sig en anelse provokeret, og Andreas Bræstrup Kirstein ville meget gerne have ført til referat, at det var redaktøren, der havde forlangt, at tænderne skulle børstes to gange om dagen i en af Poul-bøgerne. Tankevækkende var det i øvrigt, at mændene var i flertal i panelet inden for et ellers kvindedomineret felt. Men vi var i fint selskab med Rebecca Bach Lauritsen og Mette Hegnhøj, der fortalte om arbejdet med sproget i deres bøger. Om det at slette, for lange nætter kræver korte sætninger og store følelser kræver få ord. Og om det at lytte og finde ord, frem for at opfinde/konstruere dem. Mette Hegnhøj har netop modtaget Kulturministeriets Forfatterpris for Ella er mit navn, vil du købe det? (2014), en bog, hvor køb-og-salg-logikken får sit helt eget udtryk, og hvor der både eksperimenteres med sproget som materiale såvel som med den fysiske bog. Nordisk Råds Børne- og Ungdomslitteraturpris Jens Raahauge, juryformand for Nordisk Råds Børneog Ungdomslitteraturpris, fortalte om denne pris, der første gang blev uddelt i Vi hørte om proceduren bag udvælgelsen. Cecilie Eken og Søren Vinterberg er de to andre danske jurymedlemmer. Der skal læses meget! Og kultur- og sprogforskelle giver udfordringer. Det kan fx være en udfordring at skulle læse en nynorsk roman, og er det ok at læse og vurdere en færøsk roman i en grov-oversættelse, når det netop handler om litterære kvaliteter? Også forståelsen af samernes og grønlændernes fortælletradition, sagde Raahauge, kræver kulturkompetencer. Her fylder ånder meget, hvilket jo er væsensforskelligt fra dansk tradition med hverdagsrealismen som omdrejningspunkt. Nej, Norden er ikke så homogen, som vi nogle gange tror. I Sverige kan de ikke tåle Mustafas kiosk (2008). Til gengæld er mangfoldigheden Nordens force. Årets nominerede litteratur er både aktivistisk og introvert. Og Raahauge var glad for, at forlaget Turbine udgiver Simon Strangers trilogi. Vi kan godt tåle flere nordiske bøger herhjemme. Endelig påpegede lektor Nina Christensen børnelitteraturens kontekstafhængighed, og at der bør stilles forskellige kvalitetskrav i forskellige kontekster. Skellet mellem en aktivistisk dagsorden, hverdagslitteratur og sprogfokus fandt hun unaturligt. At ville nogen noget karakteriserer alle bøgerne, og så må vi arbejde med flere litteraturbegreber for at rumme diversiteten. Næste nummer af Klods Hans har anmeldelser som tema. Måske får vi her afdækket, i hvor høj grad vi evner dette. Generelt blev der stillet mange spørgsmål, som ikke kunne besvares enkelt, og derfor kalder på endnu mere fokus på børne- og ungdomslitteraturens egenart. Men stor ros til Dagbladet Information for at holde fanen højt, både med den inspirerende og informative dag i børne- og ungdomslitteraturens tegn og for efterfølgende at lave et tillæg på 40 sider til avisen om børne- og ungdomslitteraturen. PS: Se værkliste på ibby.dk 12 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

8 Oplevelser og læring på bibliotekarerne må hele tiden være inde i nogle vigtige drøftelser om, hvor der skal skæres eller omlægges. Børnebiblioteket i Kolding Kolding Bibliotek ligger i et større boligkompleks tæt op ad Koldinghus og slotssøen. Komplekset indeholder bl.a. også et hotel. Af Bent Rasmussen To store atriumgårde i biblioteksområdet er udsmykket man har etableret en ungdomsbogklub og en pigebogklub, som er delvis selvkørende. Det er faktisk en farmor af den islandske kunstner Olafur Eliasson. Biblioteket bebor kælder og tre etager i komplekset og fremtræder og lige om lidt en mor, der driver pigebogklubben, transparent med masser af lys og luft. Børnebiblioteket mens de unge kan selv. Det handler om at være lydhør, faktisk hedder det formelt ikke børnebiblioteket længere! har til huse i stueetagen og er godt og oversigt- De to bibliotekarer mener også, det er vigtigt at så bibliotekarerne ikke altid definerer de unges behov. ligt indrettet med børne-udsmykninger. Desuden råder udfordre sig selv som bibliotekar, gå ind og foreslå nogle man over en del af kælderetagen, hvor der er indrettet måske ikke helt så populære og kendte ting, og bagefter et ungdomslokale, der ændrer funktion efter de unges tage snakken med de unge om, hvad de syntes om det. behov, og et spiserum for børneinstitutionerne. Bente Bruun mener i øvrigt, at der er lidt af et kald tilbage i at være bibliotekar, men generelt skal der mere - Biblioteket også Børnebiblioteket - går på to ben, nemlig oplevelse og læring og man arbejder i team, formidling til end tidligere. De nye medier presser sig fortæller Bente Bruun, bibliotekar og teamkoordinator, på. og fortsætter: - Strategien er, at vi skal blive rigtig spidse på formidling af henholdsvis læring og oplevelse. Men i børnebib- Bogstart er finansieret af Satspuljemidler og admini- Bogstart lioteket har vi jo næsten ingen opgaver, hvor der ikke er streres af Kulturstyrelsen. Bibliotekarerne bruger meget et element af begge dele. Først og fremmest handler tid på operation Bogstart, der handler om at dele bogpakker ud til småbørn i udsatte boligområder. Bibliote- det om kvalitet, både når det gælder bogfronten, arrangementer, og hvad vi i øvrigt beskæftiger os med. karerne tager på besøg med en bogpakke under armen - Vi arbejder fx på at etablere et højtlæsningsrum, hos alle børn mellem 6 og 12 måneder, og så kommer for det er også vigtigt at kunne formidle bøgerne. Vi vil børnene og deres forældre på besøg på biblioteket, også gerne samarbejde mere med skolerne om formidling af litteratur, supplerer Lotte Klemens Thomhave, bogpakke i børnehaven, når de er 3 år. når de er 18 måneder gamle, hvorefter de får den sidste bibliotekar. Og hun tilføjer: - Vi oplever, at man er glade for besøget. Jeg ved - For det at være børnebibliotekar kræver naturligvis ikke, hvem der bliver klogest, vi bliver i hvert fald klogere, meget klogere. Vi ser børneværelser med masser fortsat et stort kendskab til børnelitteratur, og at man er i stand til at formidle bøgerne på en sådan måde, at af bøger, og børneværelser uden en eneste bog, men vi man giver børnene valgmuligheder. Og så handler det oplever efterhånden, at alle ved, hvor biblioteket ligger, naturligvis også om dialog med børnene, for vi vil gerne og vi ligger jo strategisk godt, mener Bente Bruun. opbygge relationer. Nye kompetencer Samskabelse Lotte Klemens Thomhave: - I 80 % af tilfældene føler vi Bente Bruun synes, at ordet samskabelse eller det os meget velkomne, men der er også familier, der ikke gode danske ord co-creation er vigtigt, for bibliotekarerne vil gerne være facilitatorer. Det betyder fx, at Det første minut er meget vigtigt. Pludselig er det lukker op. Der er en vis skræk for folk fra kommunen! nogle Børn-X er et forandringsrum, hvor sammenhængen mellem leg og læring er i højsædet. Nul-5 er en oase for de små med bøger i børnehøjde. helt andre kompetencer, vi skal trække på, og de var ikke et fag på Biblioteksskolen. Vi sender et postkort ud på forhånd og fortæller, hvornår vi kommer, og man bliver bedt om at ringe, hvis det er ubelejligt. - Vi er meget glade for bibliotekernes fælles børnesite, Palles Gavebod. Børnene kan selv reservere nye materialer bøger, film, musik og spil og børnene på skolerne kan nu bruge deres UNI-Login. Sommerbogen, hvor man skal læse et nærmere aftalt antal bøger, er et hit, fortæller Lotte Klemens Thomhave og tilføjer: Der er præmier, og det er Palles Gavebod, der løfter opgaven, men det enkelte bibliotek kan også gøre noget selv. Vi løfter i flok. De fleste børn vil faktisk helst skrive deres anmeldelser inde på Palles Gavebod, og det kan man jo gøre alle steder fra. Forældrene elsker Sommerbogen og laver selv kontrakter med børnene. Lotte Klemens Thomhave er repræsentant for Koldingbibliotekerne i Palles Gavebod. Udlånet af digitale medier er en udfordring, fordi behovet er stort, og biblioteket er i den situation, at man flere gange om året må flytte penge fra fysiske materialer til de digitale tjenester. Det er en udfordring, for Koldingbibliotekerne er på vej til at skulle bruge Materialevalg Plus, der er en slags udlicitering af indkøbene, hvor man blot skal kontrollere, hvad der indkøbes, så Masser af aktiviteter - Uanset om det er en e-bog eller andet, er det litteratur, vi formidler, slår Bente Bruun fast. - Vi følger hver især med på blogs, i tidsskrifter, m.m., og så har vi skabt en børnelitterær kaffeklub, der er en åben klub med to årlige møder for forældre, pædagoger og andre interesserede. Den digitale del af Børnelitterær Kaffeklub har mere end 700 følgere fra hele landet på Facebook, fortæller Bente Bruun og fortsætter: - Klubben er primært skabt for vores egen skyld. Oprindeligt, fordi vi var frustrerede over, at de gamle bogvalgsmøder var blevet afskaffet, men den form for videndeling er endegyldigt forbi! Vi læser også gladelig derhjemme, men det er da et problem, at vores fagfaglighed er ved at blive erstattet af det, vi kalder en formidlingsfaglighed. I Kaffeklubben har vi behandlet poesi, vi har haft besøg af forlagsfolk, lokale skrivere, m.m. Nogle gode eksempler Der sker så meget på Kolding Bibliotek, at det er umuligt at få plads til det hele, men her er nogle gode eksempler: Biblioteksorientering for 4. klasserne, kombineret med booktalk. Det er lærerne glade for. Præsentation af bøger for nybagte forældre via sundhedsplejerskerne. Det er udpræget godt at få fat i grupper. Det giver stor effekt. Depoter til 30 børnehaver 4 gange årligt. Bøger uden for megen tekst er et must i daginstitutionerne. Børneinstitutionerne besøger biblioteket på eget initiativ. Book en bibliotekar. Et årligt fællesmøde med alle læringscentermedarbejdere og bibliotekarerne. Børn-X, et forandringsrum. Mord på biblioteket ud fra Harry Potter nr. 8 i samarbejde med Jim Højberg. Politiet fortalte om opklaringsteknik. Lyshøjskolen: 100 elever fra 7. klasserne skal have Maratonlæsning natten igennem i november med besøg af forfatteren Sarah Engell. Klar parat svar er en årligt tilbagevendende dyst i paratviden i samarbejde med skolerne. (Bente Bruun: Man chokeres over, hvor meget de ved! ) Samarbejde med pædagoguddannelsen i byen om børnelitteraturundervisningen. Lærere og pædagoger får ikke meget undervisning på børnelitteraturområdet i uddannelsen jf. C.C. Rasmussens bog En anden side af børnelitteraturen Børnelitteraturen i formidleruddannelserne (2007). 14 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

9 Arbejdsværelset: Om arbejdet bag og foran kulisserne i Vesterbro Børnehus lille teater konge? Men hun fortsætter ufortrødent, og de sure brødre og hele holdet går i gang iført kostume venligst udlånt af Vesterbro Amatørteater, et par numre for stort. Stykket er skåret godt og mundret til. En replik pr. handling. Så kan vi huske det. Døde måger og træsko med mudder Prinsessen er stykkets magnet. Åh, sikke en kjole, lysegul og flere numre for stor. De lange skulderstropper bliver resolut sat på plads, når prinsessen jævnligt løfter begge arme lige i vejret og roterer stropperne på plads med strittende fingre. Se, det er en ægte prinsesse! Øjnene stråler på drengen under kongekronen ved hendes side. Han slipper hende ikke med blikket. Akkompagneret af Jørgen på guitar går det vilde ridt på hest og kæp-ged hen over scenen. Replikker, døde måger og træsko med mudder bliver afleveret og nådigt modtaget. Oldermanden falder et øjeblik i staver under strudsefjeren midt på scenen, men så når vi til Tingelingelater, og dét i samlet march, og så er vi på sikker grund. Også kendingsmelodien: Hej, hej her kommer jeg Klods Hans, det er mig! samler jævnligt stemmekoret for fuld volumen. Ind imellem træder Gert stilfærdigt ind på scenen og opsummerer handlingen, mens ungerne drikker ordene med tilbagelagte nakker og ryggen til publikum. Atter hægtet på, kaster de sig på gangeren og fremad mod prinsessen. Klods Hans får travet sig halvvejs ud af sine meget lange gule bukser, mere og mere krumbøjet, men får i tide hanket op i udstyrsstykket og fortsætter. Det har vi lært. Man skal bare fortsætte. Jep. I virkeligheden hedder han Christian! Backstage sidder Amila på hug i omklædningsrummet og får stjernerne puffet ind i rigtig rækkefølge, med snor i replikken og strudsefjer tøjret. Et par gange buldrer fritidsungerne ind for at hente overtøj. Amila lader sig ikke forstyrre. Hun, Jørgen og Gert er boldspillere af første rang. Tre vågne voksne der evner at gribe og sende videre. Hver eneste pode følges usynligt fra omklædningsrum over scenen til sangen og replikken. I virkeligheden hedder han Christian! Det var Klods Hans himself, der informerede mig om hovedpersonens rigtige navn før stykket. Og det havde betydning, kunne jeg forstå på hans udtryk. Måske fordi han selv hedder det, måske fordi det er godt at vide, at alle har et rigtigt navn, ikke kun et øgenavn. Det stemmer ikke helt med min udgave af eventyret. Det må være en tilføjelse i bearbejdningen. Det vil jeg også hellere have: nyfortolkninger af eventyrene, og de må godt være let-læselige og scenen selvbygget. Tak for en dejlig oplevelse! De store børnehavebørn i Vesterbro Børnehus er en erfaring rigere. De har arbejdet i måneder, været på foran et publikum og lært udenad. Det er udfordringer, der venter lige om hjørnet. Piece of cake! PS: Amila er pædagog Jørgen med guitar er i aktivering Gert er senior-jobber i børnehaven og leder af Frederiksberg Amatørteater Af Lis Andersen Klods Hans, din ged! En dreng løber over scenen efter stykkets hovedperson i gule bukser. Klods Hans har glemt sin ged, sin kæp-ged, som jo ikke er en uvæsentlig rekvisit i forestillingen. Er der nogen der skal tisse? For man kan altså ikke gå på toilettet midt i forestillingen. Pædagogen Amila tjekker kyndigt det castede holds mimik. Alle er klar. Vesterbro s Børnehus Jeg er kommet lidt for tidligt til opførelsen af Klods Hans i Vesterbro s Børnehus. I den store sal som ikke er så stor, er scenen opbygget i den ene ende med bænke til forældre og bedsteforældre i den anden ende. Og i dag er der presse på. Jeg fik lyst til at se børnenes opførsel af H.C. Andersens eventyr, da Amila spurgte mig, om der dog ikke fandtes en let læselig udgave af Klods Hans til hendes 5-årige. Det er jo den slags, der ryster mig. Det kan man da ikke! Og - samtidig er jeg klar over, at den her størrelse vil falde af H.C.A.s originale version. Pigen, der åbner og præsenterer forestillingen, kan det på fingrene. Næsten. Hun får et lidt blankt udtryk i øjnene, da hun når sætningen: prinsessen skal være 16 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

10 Jan Tøth Æresmedlem af Selskabet for Børnelitteratur Sidste år vedtog deltagerne på IBBY s generalforsamling at indstifte et æresmedlemskab i foreningen. Stort personligt engagement Jan Tøth lagde et stort personligt engagement i sit arbejde for børnene og de unge. De har haft første prioritet i hans liv og arbejde. Hans solidaritet lå hos dem især hos dem, han fornemmede havde det svært. Når man i dag møder de nu voksne børn og unge, der kom i børnebiblioteket i Skovlunde, husker de altid Jan for hans ægte interesse for dem. Det var også vigtigt for ham at være opsøgende over for dem, at give dem læselyst og læseglæde. Og han så det som et mål at opsøge alle børn i lokalområdet, så de kender til biblioteket og dets tilbud. Det er ikke noget tilfælde, at Jan var med til at tegne foreningen Børns Vilkår igennem dens første år. Jan adopterede en skoleklasse på Lundebjergskolen fra børnehaveklassen og gennem hele skoletiden. Det betød besøg på skolen og i biblioteket, snak om bøger, højtlæsning og andre aktiviteter, bl.a. mange forfatterbesøg. Han deltog også i børnebibliotekets sporjagter for alle 1. klasser og skattejagter for alle 4. klasser, og han medvirkede ved litteraturteater for 9. klasserne. Han kunne også tilbringe en sommerferieuge i Jylland med enlige mødre og deres børn fra området, sammen med ansatte i socialforvaltningen: Et læseprojekt, hvor mødre og børn blev præsenteret for børnebøger. Arbejdet blev fortsat med sammenkomster v/ Vagn Plenge på biblioteket efter sommerferien. Bestyrelsen har derefter besluttet følgende kriterium Initiativer & aktiviteter herfor: Medlemmer, som har ydet en ekstraordinær Med den første børnegruppe, Biblioteksbanden, indsats for foreningen og/eller i foreningens ånd, og og senere Biblo-rødderne gav Jan årige børn som ikke er anerkendt på anden vis, kan udnævnes til mulighed for konkret indflydelse på deres bibliotek, æresmedlem og betaler som sådan ikke kontingent. samtidig med at de fungerede som ambassadører for Det første æresmedlemskab er blevet tildelt Jan Tøth, bibliotekets tilbud. Jan manglede i det hele taget ikke børnebibliotekar ved Skovlunde Bibliotek (Ballerup ideer til aktiviteter: Kommune) i næsten 40 år og formand for Selskabet Læsemarathon: Hvor mange sider kan man nå at , nu pensioneret. læse på en nat? Børnene lå på madrasser og læste, Jan var der til at sørge for mad og drikke, pizzaer og morgenmad. Filmmaraton: Samme koncept, men der blev set film hele natten. Suttetræf: De små blev inviteret til at høre billedbøger og se film om sutter. Der var saftevand og snacks, hygge og stearinlys, og til sidst kunne de børn, der ville, aflevere deres sut ved at hænge den på bibliotekets suttetræ. De fik et suttediplom. Godnat. Bamsetræf: Børnene blev opfordret til at møde op i nattøj først på aftenen. Jan sad i pyjamas med sin kæmpebamse og læste godnathistorier om bamser. Der blev udleveret tandbørster og børstet tænder, så var man klar til at tage hjem og blive puttet. Graffiti: Unge graffitikunstnere fik stillet en stor endevæg i bibliotekets ungdomsafdeling til rådighed en weekend. Der blev arbejdet dag og nat, og det resulterede i et stort flot vægmaleri. Jan sørgede for mad og drikke. Kampagne: Med en bred erfaring fra flere landsdækkende børnebogskampagner var Jan i 2003 tovholder på det store projekt Børnebogen blomstrer i Ballerup. Snesevis af forfattere og illustratorer besøgte biblioteker, skoler og børneinstitutioner. Der var udstilling af originale børnebogstegninger og en række åbne arrangementer. Skuespillere læser Klods Hans Jan Tøth var langt fra kun virksom i Skovlunde. Han var fx engageret i organiseringen af de tilbagevendende landsdækkende festivaler Den Gode Historie, og han var en aktiv deltager i kampen for at genoprette og forbedre! Kulturministeriets årlige børnebogspriser efter en pause i Også i 2002 havde der været problemer, hvor Jan pressede på for en løsning. Han har selv været medlem af Kunstrådets billedkunstudvalg. Efter flere års pres lykkedes det Jan at få Bogmessen i Bologna til at lade Danmark være fokuslandet; det blev dog ikke til noget pga. manglende bevilling. Endvidere var han medlem af ledergruppen bag IBBY s kongres i København i Jan evnede at få nogle af vore største skuespillere til at læse eventyret om Klods Hans ved overrækkelsen af prisen, og han holdt fremragende taler for modtagerne. Jan er også en fortrinlig rejsekammerat: Vi har haft det fornøjeligt sammen så fjerne steder som Cape Town og Macao, foruden de nordiske hovedstæder når vi mødtes med bestyrelsesmedlemmer fra de andre IBBYforeninger... ja, tilmed på en isbelagt bivej i Island. Input Denne artikel er skrevet med et væsentligt input fra Anette Ibsen og andre af Jans kolleger fra Skovlunde. Andre, som har arbejdet sammen med Jan i forskellige sammenhænge, fortæller: Hanne Frederiksen: Mit indtryk af Jan er en person, der brændte for bøger, børn, læsning og formidling. (...) Jan kendte alle og alt inden for børnelitteratur og var meget vellidt alle steder. Til planlægningsmøderne ifm. Den Gode Historie var han på ingen måde dominerende, men lydhør over for alle, god til at give plads og god til at værdsætte andres arbejde, hvad der jo er guld værd, når det drejer sig om frivilligt arbejde. For mig var han børnelitteraturformidleren i de år, hvor vi lavede Den Gode Historie ingen over og ingen ved siden af. Han kendte alle forfattere og illustratorer og havde gode kontakter til Kulturministeriet... Steffen Larsen: Jan er et af de sjældne mennesker, som har hele sin krop og sjæl med i det, han gør. Han er nørdet, meget nørdet, men han kan også være let som en fjer. Og så har han en af de fineste former for humor, jeg har kendt. Jan er trofast, pålidelig, arbejdsom, retskaffen. Han skilter ikke med sin børnebogskærlighed på den gode måde. Lizzie Aurvig: Jan er en ildsjæl! Altid brændte han for alt det gode, han kunne give til foreningen. Altid undersøgende, og helst med styr på så meget, som det var muligt. Han satte altid stor pris på de øvrige i bestyrelsen og på deres indsats. Litteratur er sprog. Sprog er oplevelse og kommunikation. Når bogen lukkes op, åbnes en dør ind til en verden som kan være genkendelig og bekræftende, men den kan også være ny og ukendt. Et møde med andre tider, andre kulturer, andre livsholdninger, andre mennesker. Når bogen lukkes, kommer læseren ud beriget og klogere på livet. Derfor er arbejdet med børn og bøger af essentiel betydning. Jan Tøth i Læsningens magi. Biblioteksstyrelsen, PS: Man kan finde adskillige artikler af Jan Tøth, interviews m.m. ved googling. 18 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

11 Frisk fra tryk Tre bøger frem for Til sin 11-års fødselsdag får Theodor en fin violin. Ved det første en forfatter Han spiller for alle, der gerne vil høre, for dronning, professor og fæ, Tredobbelt hyldest til Marianne Iben Hansens Av, det gør nas. En englerap, Violinspilleren og Fuglen, som alle er udkommet på Gyldendal Af Eiler Jensen Av, det gør nas. En englerap Engelen Anna sidder oppe i sin himmel og ser på, at nas. Omkvædet går på englen Anna, der må så grueligt Peter dumdristigt kommer galt af sted, da han styrter på meget igennem, inden hun får afleveret rokketanden til sin cykel og mister sin rokketand. Anna kaster sig halsbrækkende ud i en redningsaktion. Peter må have sin står de der og si r ingenting i munden på hinanden. Peter, hvorefter hun slår sig på sine egne følelser, og så tand tilbage, og det ender godt, skønt de bor så mange Tom Kristensen har lavet illustrationerne, hvis sødmefyldte, pastelagtige kulører passer fint til fortællingens lysår fra hinanden Det er en skøn fortælling, der lyser af glæde og livsoptimisme, humor og veloplagthed en veloplagthed, tone. der vel at mærke er forfatterens. Violinspilleren Hvert opslags tekst er inddelt i tre afsnit. På sin 11 års fødselsdag får Theodor en violin i gave af Det første er en sekslinjet strofe, som rimer på anden sine forældre. Og Theodor har gaven (Theodor er og fjerde og på femte og sjette linje. Det ser nogenlunde traditionelt og ordentligt ud Men flere steder indtil det geniale. Han spiller for enhver og over alt i de græsk og betyder: Guds gave!). Han er bundmusikalsk har MIH besluttet, at der skal være trestavelsesrim og er største koncerthuse. Han køber egen ø og fly, alt kører ude i et projekt, der ligner benspænd, og hvor der skal for ham. Lige indtil en dag Han mærker pludselig, findes og opfindes ord, og vi får rim som: kroppe har/ hvorledes tonerne punkterer og bliver underligt klangløse. I begyndelsen er det ikke noget problem, for pub- oppefra og nok at han/rokketand og et sidste eksempel: gå-i-kage-dag/tilbageslag. likum hører det ikke, men det er det for ham selv, idet Det midterste tekstafsnit har prosakarakter, men tag han efterhånden lammes af præstationsangst. En aften ikke fejl, det rimer skam, lyt: Og duen glor med åben dukker han slet ikke op til sin koncert. Han har gemt sig i mund, den fatter ik en fregne, og et/ øjeblik står tiden teatrets rengøringsskab. Han er bundulykkelig, men rengøringskonen kommer ham til hjælp, skønt hun er grim ligesom stille alle vegne, Anna / Linjebruddet er ved skråstregen, men rimet gemmer sig inde i verslinjen. Det og slet ikke ligner nogen fe. er fornemt gjort. Tre prøver sender rengøringsfeen ham ud på: for det Endelig er der så den sidste tekstbid, som er en første skal han rengøre teatret, hvert et hjørne, hver en slags omkvæd: BANG/ Av, det gør nas, det gør Ana- krog skal fejes og skrubbes. For det andet skal han give strøg med buen strømmer den vidunderligste musik frem. Snart bliver han kendt verden over, men en dag begynder hans toner at punktere han spiller for månen og damen i Netto og katten i naboens træ, han spiller så hjertet får vinger, han spiller så himlen bli r blå han spiller så håret gror frem på en skaldet (ja, det var der selv en der så). Hvordan kunne det nu gå til? Et eventyr i valsetakt om vuggegaver og knofedt GYLDENDAL HANSEN & THAU-JENSEN VIOLINSPILLEREN MARIANNE IBEN HANSEN CATO THAU-JENSEN hende alt, hvad han ejer, kun violinen må han beholde. Og for det tredje skal han finde det sted, hvor vindene mødes, og sangene fødes og ukrudtet vokser i fred, for her strejfer de hjemløse klange omkring. Nøgen som han kom ind i verden, leder han efter og finder sit sted. Og nu kan han igen spille klangene tilbage. MIH viser smukt, at modgang kan overkommes, man kan komme videre. Om ikke smertefrit, så på en måde, så man bliver klogere på sit eget liv: og han spurgte sig selv, hvad han ventede på/ og en underlig følelse dukkede frem/ af at vente på noget, der vented på ham. Hvert opslag rummer en helsides illustration på den ene halvdel og en tekstdel på den anden. Tekstdelen er bygget op som tre strofer og et omkvæd (Hvordan kunne det nu gå til?) Fortællingen er mere traditionel end MIHs to øvrige bøger fra Men det giver sig selv, da den er skrevet i valsetakt. Både tematisk og rytmisk er Violinspilleren en fornøjelse at læse. Illustrationerne er udført af Cato Thau-Jensen, der især er kendt for sine vilde, farverige, humoristiske, groteske og let surrealistiske malerier. Violinspilleren handler om, hvad geni og talent er, nemlig en gave, der skal kæmpes for for at udvikle den såvel som for at holde den ved lige. Fuglen Idet den lille Alba bliver født, flyver den gyldne fugl på forunderlig vis/ gennem den lukkede rude og ind/ GYLDENDAL som om den var lavet af måneskin. Det er Alba, der er dens mål. Det er Alba, den skal være hos. Som en dæmon er den hos hende op igennem opvæksten. Den er en uskyldig, nærmest ubevidst del af hende: så let/ så tæt/ en guldsilhuet/ der hænger i luften/ og kvidrer/ De vænner sig til det. Og livet går videre. Men Pigen med de mørke øjne bag hækken er den, der river sløret fra Albas øjne: Fugle er dumme hvem gider eje/ et kedeligt dyr som dit! Til sidst lyder så den næsten forbandelsesagtige dom: Hvor sjovt tror du selv li e det er at sku hænge/ på en underlig pipfugl som dig! Og fuglen flyver sin vej Den kommer nok snart igen, tænker Alba. Men den kommer ikke. Alba må ud på den store eftersøgning, der helt ud til de yderste egne, helt derud, hvor eksistensen næsten hører op. Fugle ser hun nok af, men ikke fuglen. Først helt ude på afgrundens rand sker det. Fuglen gir sig til kende. Den lille gyldne fugl vil hende igen: Den hun ikke ku finde/ fandt hende her/ Og sådan er det/ forunderligt er det, der sker. Nu kan de tage hjem, og da de møder pigen med de mørke øjne, flytter hun blikket og træder til side, så Alba og fuglen kan komme forbi. Denne fine lyriske roman er næsten dybdepsykologi sat på vers. Enheden, der kommer i ubalance og må individueres. Det er mesterligt gjort. Tea Bendix har stået for illustrationerne, og de er udført kongenialt med teksten; de lette illustrationer, når alting synes let og ligetil og de dystre tungt ladede illustrationer, når eksistensen er truet. Her er tale om en værkets enhed båret af to soul mates. Advarsel: Fuglen bør ikke læses sammen med helt små børn, heller ikke i indskolingen. Jeg kender ingen nutidig dansk forfatter eller digter, vil jeg hellere sige som kan skrive så veloplagte vers som Marianne Iben Hansen (MIH). Hun kan rime, så man tror, det er løgn. Så smukke, uanstrengte rim har vi ikke set siden Halfdan Rasmussen, og så konstruerede rim, som i daglig tale ikke rimer, men som i MIHs sammenhæng alligevel kommer til det, har vi ikke set, siden PH. Hvis man kan læse MIHs versificerede fortællinger uden at smile, så har man et hjerte af sten. 20 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

12 er en slags tendens, men så kan man jo også pege på modtendenser i bøger, hvor det handler om et poetisk eller skævt blik på hverdagen og almindeligheden.! M/S BIBIANA Hvad er på vej ud? Ikke ret meget Måske den litteratur, som peger på løsninger. Det er ofte op til læseren selv at se en løsning på de problemer, der er i litteraturen. Det gælder særligt i litteratur til ældre børn. Hvordan har børne- og ungdomsbogsmarkedet det i dag? Mit indtryk er, at markedet har ændret sig meget over de seneste årtier som følge af vigende offentlige indkøb, 6 ligeud til Anna Klarskov Skyggebjerg Hvad sker der i børne- og ungdomsbøgerne lige nu? Skib Der sker jo alt muligt, og diversitet er måske det mest dækkende begreb. Der skrives om alle tænkelige emner i gamle og nye genrer, der skrives bredt og smalt, der udgives digitalt og på papir, der er mange billeder og nogle gange også lyd på. Børne- og ungdomsbøger er ikke en homogen kategori, men et meget, meget bredt felt med mange forskellige forfattere, redaktører, formidlere og læsere, som alle sætter deres eget præg. Det irriterer mig faktisk ofte, at der i offentlig debat bliver talt om børnebøger, som om man kunne pege på én samlet udvikling. Hvilke tendenser står særlig stærkt? Hvis vi taler om genrer, er der kul på det hele, altså både fantasy, historisk, realistisk, osv. Der er også smallere genrer, som gør sig gældende, fx kortformer inden for både poesi og prosa. Når det gælder temabehandling, går de store klassiske temaer som identitet og kærlighed vel aldrig af mode, og sygdom, krig og død bliver også gennemspillet i mange variationer lige nu. Det ser ud til, at voldsomhed men at nye læse- og formidlingskulturer også giver nye muligheder, og at der i hvert fald er stor opmærksomhed omkring børn og unges læsning, hvilket skulle kunne begrunde et stort og levende marked for litteratur. Spejler de danske tendenser i og forhold for børnelitteraturen de udenlandske? Jeg tror i hvert fald, der er mange lighedstræk, når det gælder litteraturen og diskussionerne om børne- og ungdomslitteratur. Selv om vi taler om et særligt nordisk barnesyn, som afspejles i litteraturen, så kan andre lande også være med i fremstillingen af kompetente børn, som involveres i dramatiske eksistentielle konflikter. Hvilke tre nye titler er du særligt begejstret for hvorfor? Det er meget svært, for man kan nemt komme ud i at sammenligne det principielt usammenlignelige og jeg tænker, at en kvalitetsvurdering også altid afhænger af det formål, man har med læsningen. Er det en bog til sololæsning i sengen, familieoplæsningshygge, dialogisk læsning i daginstitutionen eller litteratursamtale i skolen? Presset hårdt kan jeg sige, at jeg for nylig har læst Morten Dürrs Skaderne, som er en fortælling i letlæsningsformat om langsomt at miste sin kræftsyge mor. Den er både barsk, realistisk, poetisk og med håb for fremtiden for hovedpersonerne. I en helt anden genre har jeg læst den sidste bog i Lene Kaaberbøls Vildheks-serie. Det er effektiv udnyttelse af fantasygenren med etiske overvejelser om venskab, natur og civilisation. Jeg har også læst Thorstein Thomsen og Mikkel Sommers Hadet, som både kan klassificeres som en grafisk og historisk dagbogsroman og som et lyrisk kærlighedsstykke. De tre bøger er alle spændende, men retter sig selvsagt helt forskellige steder hen i forhold til aldersgrupper og formidlingskontekster. Ohøj, M/S BIBIANA sejlende fortællinger letter anker! M/S BIBIANA sejlende fortællinger er en sejlende udstillingsplatform for børnekunst og kultur med udstillinger af national og international illustrationskunst i topklasse ombord. Vi letter anker fra Admiralskajen i København den 24.juli 2015 og kommer til en havn nær dig. Se sejlplan og omtale af årets udstillinger på 2015 togtet på Forslag til IBBY Honour List ønskes Selskabet kan indstille en bog inden for hver af de tre kategorier som IBBY's Honour List omfatter: writing, illustration og translation. Bøgerne skal være udgivet inden for de seneste tre år. I år opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at sende os velbegrundede forslag. Klods Hans Udgives af Selskabet for Børnelitteratur, IBBY Danmark Medlemskab (inkl. abonnement) Private kr. 250,- Pensionister/studerende kr. 175,- Institutioner kr. 650,- Redaktion af dette nummer Lis Andersen (ansvarshavende), Lise Jæger, Eline Mørch- Jensen og Bent Rasmussen (tovholder) Grafisk formgivning Antonieta Medeiros Formand Vagn Plenge Brydegårdsvej 17 A 2760 Måløv. Næstformand Lis Andersen Øvrige bestyrelse Bjarne W. Andresen, Janne Bech, Julie Dufour Wiese, Merete Flensted Laustsen, Lise Jæger, Eline Mørch Jensen, Martine Noring Olsen, Kent Poulsen Kasserer Stig Bergmann Stokkemarkevej Herlev Tryk LaserTryk Selskabet for Børnelitteratur ibby Danmark 22 Klodshans JUNI 2015 Klodshans JUNI

13 HVEM HAR FOR AMBASSADØRER SØGES! Ildsjæle, der kan rapportere om børnelitterære tiltag og aktiviteter i alle egne af DK, så vi kan bringe historier fra Vrå til Bornholm. Fortæl os, hvad der sker i jeres lokale egn, på jeres faginstitution, kulturhus m.m. Orienter os, og send rapporter og billeder. Vi formidler, via blad og hjemmeside, og I leverer til gavn for alle børnelitterære interessenter i DK. LITTERATUR I HELE Illustration: Martine Noring Klods Hans-prisen 2015 Hvem skal have den i år? Kom med gode forslag. Hvem har gjort en ekstraordinær indsats for børnelitteraturen? Hvem skal hyldes på bogmessen ved vores traditionsrige prisoverrækkelse? Lad høre... Forslag modtages inden 1. juli. Vagn Plenge, Brydegårdsvej 17 A, 2760 Måløv. id.nr

Børnelitterær Kaffeklub Kolding Bibliotek. Hvorfor? Hvordan?

Børnelitterær Kaffeklub Kolding Bibliotek. Hvorfor? Hvordan? Børnelitterær Kaffeklub Kolding Bibliotek Hvorfor? Hvordan? Hvad så? Børnelitterær kaffeklub for ALLE, der interesserer sig for børnelitteratur Torsdag d.10 nov. Kl.19-21 på Kolding Bibliotek Oplæg ved

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Inspiration til gode bøger under juletræet

Inspiration til gode bøger under juletræet Inspiration til gode bøger under juletræet Ca. 1½-2 år I den alder skal bøgerne være solide, farverige og ikke for store, børnene skal selv kunne tumle dem. David McKee: Elmers farver, Elmers dag, Elmers

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling?

Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling? Hvordan kan I som forældre støtte jeres barns sprogudvikling? Som forældre er I de betydningsfulde voksne, der først og fremmest kan og skal støtte jeres barns sprogudvikling. Derfor er det vigtigt for

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen.

Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Projektbeskrivelse Nordisk projekt om samarbejdsflader mellem lærer- og pædagoguddannelsen. Udgangspunkt for projektet: Baggrunden for dette projekt er treleddet: For det første er der i disse år en uddannelsespolitisk

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Tak for sidst! Det var en rigtig god dag lad os får nogle flere af den slags. Dialogen er drøn vigtig, ikke kun mellem bibliotekarerne og BS, men også kollegaer imellem. Vi har alt for sjældent mulighed

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

bogstart børn elsker bøger! Indhold:

bogstart børn elsker bøger! Indhold: bogstart bogstart børn elsker bøger! Indhold: Sproget er nøglen til livets muligheder 2 Opfølgning på netværksmøderne 2 Udlån af bogstartspakker 3 Pressen skriver om Bogstart 3 Nyt fra forskningsverdenen

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1

SFO BAKKESKOLEN [FORFATTERENS NAVN] 1 [FORFATTERENS NAVN] 1 Nyt fra SFO Bakkeskolen Personale: Vi siger tak for tiden her til Anita og Jesper, som har været studerende. Anita og Jesper ønskes stor fornøjelse med udfordringerne fremover. Vi

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder

Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Talepapir til Kvarterløfts Nationale Konference Titel Målgruppe Anledning Taletid Tid og sted Statens fremtidige rolle i forhold til udsatte by- og boligområder Professionelle aktører på by- og boligområdet,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie

Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Du må se min, hvis jeg må se din! Illustration: Vibeke Høie Numselege - hvor går grænsen? Det er helt normalt, at børn mellem to og fem år undersøger hinandens kroppe og leger numselege. Men hvor går grænsen

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi?

Velkommen til Nordisk Ministerråds og BIN-Nordens 3. konference i projektet Børn og kultur i det 21. århundrede hvad ved vi? Børn & kultur det æstetiskes betydning? 25.10.07 Velkomst Velkommen til Hotel ÖRK, Island velkommen til sagaernes ø! En mere dramatisk ramme omkring det æstetiskes betydning i liv, i kunst og i medier

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning

Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Børnehus: Spiloppen Dato: 9. oktober 2013 Gruppe: Ali, Mohammed, Hamid, Axel og Ymer Periode: oktober november 2013 Pædagog: Christina Tema: Sprog Eksperiment: Dialogisk læsning Status - læringsforudsætninger

Læs mere

Læs for dit barn. Når du læser for dit barn Læser du også med dit barn

Læs for dit barn. Når du læser for dit barn Læser du også med dit barn Velkommen til skolebiblioteket på Vorgod Skole 2013 Hver uge er der skemalagt en time, hvor klassen sammen med læreren kan gå på biblioteket. 0.kl. har bibliotekstime hver fredag fra kl. 9.15 til kl. 9.55.

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere