Inger Sørensen, H.C. Andersen og komponisterne København: Gyldendal, pp. isbn dkk 169

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inger Sørensen, H.C. Andersen og komponisterne København: Gyldendal, 2005 160 pp. isbn 87-02-03480-8 dkk 169"

Transkript

1 Reviews 119 Der savnes interne henvisninger mellem relaterede tekstafsnit og mellem de mange bilag/ oversigter og teksten. Der er alt for mange uprovokerede fejl, fx MGG / MMG (s. 117), DK ÅA / DK ÅM (s. 131), Engum / Engom (s. 137). Der mangler kildehenvisninger ved adskillige citater og figurer. Alt i alt: bogen fremstår desværre ikke som et helt færdigarbejdet produkt og stadigvæk resterer spørgsmålet: hvem er målgruppen? Jeg er helt enig med Mogens Friis i, at der som titlen siger er tale om brikker til musikkens historie i Århus og for en stor dels vedkommende meget væsentlige brikker, men som helhed betragtet må publikationen betegnes som en hybrid, idet den springer i det nok så ofte nævnte tomrum mellem to stole, mellem en letlæst populærvidenskabelig fremstilling med bred appeal og en stringent videnskabelig dokumentationshistorie. Desværre. Begge dele ville være yderst velkomne, både for Århus vedkommende og i flere andre lokale og nationale henseender. Men et kendskab til det relevante kildemateriale på niveau med Mogens Friis tager år at oparbejde, og hvem går igang med den opgave, når der nu allerede foreligger et bud på sagen? På forespørgslen om en bog om Århus musikliv må bibliotekarer og boghandlere i hvert fald en tid fremover lange Mogens Friis bog over disken, og det er lidt synd både for historen om musiklivet i Århus og for læserne. Thomas Holme Hansen Inger Sørensen, H.C. Andersen og komponisterne København: Gyldendal, pp. isbn dkk 169 Mogens Wenzel Andreasen, H.C. Andersen & musikken København: Bazar, pp., illus. isbn incl. 1 CD, H.C. Andersen & musikken, Tokomo Nakatashi, pno., Classcd 619 dkk 199 Anna Harwell Celenza, Hans Christian Andersen and Music: The Nightingale Revealed Aldershot: Ashgate, pp. isbn året for H.C. Andersens fødsel har klart nok givet anledning til en omfattende forskningsog udgivelsesaktivitet med digteren i centrum. Derfor er det også glædeligt, at der er udkommet flere bøger om hans forhold til musik, som netop var så vigtig en del af hans tilværelse. Ikke mindre end tre er det blevet til, og de er næsten lige så forskellige som de udgivelser, der i forvejen fandtes på området. Helt tilbage i 1930 gjorde musikskribenten og anmelderen Gustav Hetsch et stort arbejde med at samle vidnesbyrd om Andersens forhold til musikken og dens kunstnere med mange citater fra dagbøger, erindringer, arkivalier og breve. Det blev til bogen H.C. Andersen og 119

2 120 Danish Yearbook of Musicology 2005 Musiken, hvor han til slut opregner en lang række komponisters behandling af Andersens tekster, dog næsten i listeform. Senere er der kommet mange specialstudier, ikke mindst om musikken til de dramatiske værker. I 1996 skrev Andersen-forskeren, dr.phil. Johan de Mylius artiklen Hans Christian Andersen and the Music World, en fin engelsksproget indføring i musikken til Andersens værker, hans egen musiksmag og hans forhold til tidens komponister. Således var der mulighed også for udlændinge til at danne sig et overblik over emnet. Artiklen blev bragt i Sven Hakon Rossel (ed.), Hans Christian Andersen. Danish writer and citizen of the world (Amsterdam, 1996). Endelig udgav musikforskeren, dr.phil. Tove Barfoed Møller i 1995 sin disputats med titlen Teaterdigteren H.C. Andersen og Meer end Perler og Guld. En dramaturgisk-musikalsk undersøgelse. Som man kan se af undertitlen, er forfatteren her gået i dybden med samspillet mellem det dramatiske og det musikalske, og selv om bogen vidner om et omfattende kendskab til H.C. Andersens forhold til musik generelt, så holder den sig klart nok til sit angivne fokus. Det er på denne baggrund, at de tre nyudgivelser skal ses, og man må sige, at de er nye, supplerende brikker i det samlede mønster til beskrivelse af digterens forhold til denne anden kunstart. Og der er meget at sige, for Andersen var næsten dagligt i kontakt med musikken, og den greb ind i mange andre forhold i hans liv. Samtidig er hans interesse utrolig veldokumenteret i arkivalier, som efterhånden er tilgængelige i trykte udgaver og på nettet. Opgaven er at vælge blandt de mange mulige citater. Inger Sørensens H.C. Andersen og komponisterne er en rigtig lækkerbisken. Dens overordnede baggrundsidé må være H.C. Andersens store stambog (som han kaldte Album), hvor alle de personligheder han mødte bidrog med et digt, en tegning, et nodeblad eller et foto med personlig tilegnelse. Sørensens bog er rigt og relevant illustreret med billeder af digteren, komponisterne og de omtalte værker og steder, krydret med Andersens papirklip. Alle i smukke farvegengivelser og nogle indsat på skrå som i en scrapbog. Den omfattende billedliste vidner om stor research på området. Hver af de seks beskrevne komponister er trykt på sin egen papirfarve, som sammen med det mindre kvadratiske format gør bogen uhyre indbydende. Heldigvis svarer indholdet til layoutet. I en meget kort indledning gøres der rede for Andersens forhold til en lang række musikpersonligheder. Baggrunden for udvælgelsen af de seks komponister, som bogen omhandler, er digterens personlige venskab med dem. Samtidig er der tale om kendte navne for et dansk publikum: C.E.F. Weyse, J.P.E. Hartmann, Niels W. Gade, Clara og Robert Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy og Franz Liszt, alle undtagen Weyse fra Andersens egen generation. Vi bevæger os således hele tiden i et romantisk univers, som forfatteren også via sine mange andre udgivelser er godt hjemme i. Det kan blive lidt rigeligt detaljeret som i beskrivelsen af Hartmanns mange undskyldninger for de manglende svarbreve, og der kan også være måske lidt for hurtige konstateringer som i omtalen af Andersens besøg hos sin tyske oversætter A. Chamisso: Fra det øjeblik, hvor han ringede på Chamissos gadedør i Berlin, og denne selv åbnede, forstod de to hinanden (s. 109). Men ellers er teksten solidt grundet i et kendskab til komponisterne, og der er tale om fin og interessant formidling. Derudover kan man læse nogle nyheder, så som at der ikke bare var en men to opførelser af operaen Liden Kirsten i Weimar i 1856 (s. 154). Sørensen bringer også enkelte steder nye teser til torvs som muligheden af, at Mozarts søn var tilstede hos Siboni den aften i 1819, da Andersen henvendte sig her, og derfor kan have mødt digteren. 120

3 Reviews 121 Bogen kan således anbefales til enhver, der vil have et velfunderet kendskab til Andersens forhold til samtidens kendteste komponister med et udblik, så man også får et lidt mere generelt indtryk af digterens forhold til tidens musikliv. Titlen på Mogens Wenzel Andreasens bog H.C. Andersen og musikken er den samme som hos Hetsch, og sigtet med de to udgivelser er da også på mange måder ens. I forordet skriver Andreasen, at bogen er ikke udtømmende eller alt omfattende, men er blot ment som en vejviser ind på et område, som indtil nu ikke har været særlig flittigt belyst. Den falder i to dele, den ene om Andersens tidligste musikalske udfoldelser samt hans danske og udenlandske musikvenner, den anden om komponisternes musik til hans tekster. Ligesom Sørensen centrerer Mogens Wenzel Andreasen sin beskrivelse omkring forholdet til tidens komponister, men også omkring Andersens beundring for virtuoser som sangerinderne Maria Malibran og Jenny Lind samt violinisten Ole Bull og pianisten Sigismond Thalberg. På den måde får man et bredt billede af Andersens musikalske relationer. Forfatteren vil ofte gerne give både en generel indføring i de nævnte kunstneres liv og værk og en beskrivelse af deres forhold til Andersen. Det er der ikke altid plads til, og det fører nogle steder til lidt for generelle udsagn. Når man om familien Schumann kan læse, at Ægteskabet blev lykkeligt, Clara Schumann fødte otte børn, men gennemførte alligevel sin karriere, der gjorde hende europæisk berømt (s. 57), så kan det vel nuanceres lidt mere. Andre steder omtales faktorer, som måske kunne være udeladt, hvis pladsen var knap. Således får Gustav Helsted en kort introduktion, men hans forhold til Andersen nævnes til eksempel ikke (s. 35). Der er dog mange fine oplysninger i bogen, og især anden halvdel kan man med fordel bruge som opslagsværk. Her beskrives værkerne efter genre, men da der også flere steder inkluderes komponistbiografier, er der til tider nogen overlapning. Nogle af værkomtalerne beskriver stykkerne handlingsmæssigt eller musikalsk, mens andre blot nævner titlerne. Men antallet af nævnte værker er stort, mange er nye og supplerer på udmærket måde Hetsch med bl.a. de ting, der er skrevet efter 1930, ikke mindst det afsluttende kapitel om en række planlagte værker i Med alle de informationer kan det ikke undgås, at der kommer nogle fejl rundt omkring. J.P.E. Hartmanns første hustru hed ikke Sophie, men Emma (s. 27), Weyse var ikke ansat i Garnisonskirken, men i den Reformerte Kirke før Vor Frue Kirke (s. 20), og Weyse hørte Don Giovanni på det Kongelige Teater i 1807, ikke 1809 (s. 20). Robert Schumann var ikke med sin hustru Clara i København i 1842, men rejste hjem forinden (s. 56). Nogle steder kunne man endvidere ønske sig yderligere oplysninger, selv om det er klart som der også angives i bogen at listen over kompositioner ikke kan være udtømmende. Under omtalen af Edvard Griegs sange (s. 100) kunne man ønske en omtale af hans op. 18, der dog indeholder seks sange med Andersen-tekster, og danske Sebastian fortjener bl.a. at få musikken til musicalen Hans Christian Andersen (Gladsaxe Teater, 1996) nævnt. Ligeledes savner man på litteraturlisten de tre udgivelser, som er nævnt i indledningen til denne anmeldelse. Der er vedlagt en cd til bogen, hvor den japansk fødte, men i Danmark boende pianist Tomoko Nakatashi har samlet en række danske klaverstykker, som man ellers ikke hører så ofte, og som derfor er interessante som eksempler på den musikalske H.C. Andersen-overlevering uden tekst. Bogen kunne med fordel have fået en afsluttende gennemlæsning, så overlapninger etc. kunne være undgået, men alt i alt giver den et udmærket indblik i en lang række af H.C. Andersens berøringsflader med musik, og den bidrager som en udmærket opslagsbog med informationer om musikken til mange af digterens værker. 121

4 122 Danish Yearbook of Musicology 2005 Anna Harwell Celenzas biografi Hans Christian Andersen and Music. The Nightingale Revealed har derimod helt klart et forskningsmæssigt sigte. Hun har fra tidligere udgivelser et indgående kendskab til tidens danske musik og litteratur, og hendes ærinde er at opnå en forståelse for 1800-talles musikkultur og modtagelsen af den gennem Andersen som publikum, musikkender, kritiker og æstet. Man kan klart se, at hun har medtaget den væsentligste litteratur og frekventeret de relevante arkivsamlinger for at vælge mellem det enorme materiale. Teksten er da også underbygget med et stort antal citater fra Andersen og andre, fra fiktive og ikke-fiktive værker. Bogen er næsten helt igennem på engelsk. Det betyder, at også citaterne er oversat (enkelte digte dog også med gengivelse af den danske tekst). Det giver en meget velkommen mulighed for udlændinge til at orientere sig i dette stof. Nogle af teksterne har forfatteren selv oversat, andre er taget næsten direkte fra kendte oversættelser. Forfatteren berører selv spørgsmålet om oversættelserne, og hvor ordrette de er. For det meste er der dog tale om præcise gengivelser på engelsk, men enkelte steder støder man dog på upræcise oversættelser f.eks. s. 31 et Helt (dvs. en helhed) bliver til a hero og s. 45 Ære oversættes ved Air. Det hører dog til undtagelserne. Mellem de seks hovedkapitler er indsat oversatte dele af eller hele Andersen-tekster, der relaterer sig til kapitlerne. Her bringes en række mindre kendte værker, som medvirker til at give et førstehåndsindtryk af en anden person en eventyrdigteren. Fin ide. Hvert kapitel har en overskrift med en funktion, der relaterer til Andersen: Improvisatoren, Virtuosen, Patrioten eller Tonedigteren. Og hermed er nogle af temaerne slået an. Gennem sine værker såvel eventyr og digte som rejseskildringer og æstetiske kritikker virker Andersen som mediator dels for generelle strømninger og meninger om tidens musikliv, dels for iscenesættelsen af sin egen livshistorie. Hele kapitlet om digterens forhold til Weimar, dens fyrstefamilie og dens kulturfyrste Franz Liszt er spændende læsning om Andersens indlemmelse i et udenlandsk kulturprojekt og alligevel opbremsning over for udviklingen af det. Digteren anvender ofte selvbiografiske træk i sine værker, og det giver ham også mulighed for at sammenligne sig med en anden type skabende kunstnere, nemlig musikere og at udtrykke sine ideer gennem musikalske scener i teksterne. Flere af de større værker som Kun en Spillemand ses i dette lys. Også hele komplekset omkring Andersens patriotiske kontra hans kosmopolitiske orientering koblet sammen med komedier til Casino og deres musikvalg er meget interessant læsning sammen med hele hans forhold til Richard Wagner. Der er ingen tvivl om, at forfatterens hjerte også brænder for litteraturhistorie. Derfor er der mange afsnit, som sætter teksterne ind i en bredere sammenhæng, hvor man dog til slut ser disse afsnit som baggrund for en musikalsk pointe. For mig er det spændende, således at få sat musikken ind i et større kulturelt perspektiv, for andre kan det virke som lidt lange digressioner. Et interessant træk er f.eks. sammenligningen mellem Andersens og Heinrich Heines anmeldelser og perspektivet omkring 1800-tallets virtuose koncertkadence og den fabulerende afslutning på disse kritikker. Bogen er tænkt som et grundigt indlæg i Andersen-forskningen med sine små typer og ikke så mange billeder, men til gengæld omfattende noter. Men den vil også kunne læses af andre interesserede, både i enkeltkapitler som et aspekt af digterens musikalske relationer og som fortløbende tekst, der alligevel udgør en kronologi og udvikling i hans liv og musiksyn. Til gengæld er det ikke alle musikalske værker, der får en grundig gennemgang. Der er klart nok tale om en selektion, som understøtter de temaer, forfatteren har valgt, og som selvfølgelig kan diskuteres. Således omtales operaen Liden Kirsten næsten kun i forbindelse med opsætningen i Weimar, hvorimod dens rolle i dansk tradition stort set ikke berøres. Ganske få skønhedspletter har sneget sig ind, som enkelte trykfejl i de danske titler samt f.eks. at Andersen så Johan Bartholdys opera Dyveke i Den blev først skrevet i 1890 erne, 122

5 Reviews 123 men der er i stedet tale om Ole Johan Samsøes skuespil af samme navn fra Men det kan på ingen måde forstyrre billedet af en meget interessant og perspektivrig bog, som hilses velkommen ved yderligere at muliggøre kendskab til dette særlige aspekt ved Andersen også for udlændinge. Andersens forhold til musik er således belyst fra flere sider i de tre udgivelser, som alle kan læses med udbytte af såvel musikfaglige som andre kulturinteresserede personer. De to første er klart tænkt som formidling af stoffet til en bredere kreds, mens Celenzas bog også fører forskningen et stort skridt videre på området. Anne Ørbæk Jensen Yvonne Wasserloos, Kulturgezeiten. Niels W. Gade und C.F.E. Horneman in Leipzig und Kopenhagen Studien und Materialien zur Musikwissenschaft, 36; Hildesheim, Zürich and New York: Georg Olms, pp., music exx. isbn eur 84 Denne bog er, selv om det ikke fremgår tydeligt, Yvonne Wasserloos afhandling (dissertation) fra 2002, som er udkommet i Georg Olms Verlags musikvidenskabelige serie. Det står derfor heller ikke klart i hvor høj grad bogen er en redigeret udgave af afhandlingen. Bogen er et bidrag til en aktuel interesse for den musikalske forbindelse mellem Danmark og Tyskland igennem tiderne. Selvom der er kommet flere danske bidrag fra de senere år på det musikvidenskabelige område, må det nok erkendes, at initiativet og interessen er størst fra tysk side. Bogen bærer da også præg af, at den er skrevet i en tysk akademisk tradition kendetegnet ved grundighed og en beundringsværdig evne til at systematisere stoffet, som i dette tilfælde er omfattende. Med udgangspunkt i musikkulturen i Leipzig i det 19. århundrede handler bogen om den dansk-tyske forbindelse mellem København og Leipzig personificeret gennem komponisterne Niels W. Gade og C.F.E. Horneman. Wasserloos har valgt en fremgangsmåde, hvor hun begynder med at redegøre for de samfundsmæssige forhold i tiden samt Leipzigs og Københavns musikhistorie (afsnit II), hvorefter læseren via et afsnit om konservatoriet i Leipzig (afsnit III) ledes frem til afhandlingens egentlige studieobjekt, nemlig henholdsvis Gades og Hornemans liv og levned i Leipzig og København (afsnit IV og V). Men derudover er det vanskeligt at gennemskue Wasserloos metodiske tilgang. Hun kommer ikke nærmere ind på den bortset fra en beskrivelse af hvordan hun har benyttet kilderne (s. 29 f.). Bogen fremstår derfor som en blanding af socialhistorie, institutionshistorie, personalhistorie og stilhistorie krydret med lidt receptionsanalyse. Alene bogens fysiske omfang (630 sider) indikerer stor grundighed i fremstillingen, og på dette punkt skuffes læseren ikke. Indledningens gennemgang af forskningen på området frem til afhandlingens tilblivelse er god og giver en nyttig oversigt, som også er værd at gennemse i forbindelse med andre studier i dansk og tysk musik fra perioden. Bag i bogen er der en informativ sammenlignende oversigt over komponisternes liv, en fortegnelse over repertoiret i koncertforeningen Euterpe og en fortegnelse over Hornemans værker. Men hvad de følgende historiske fremstillinger angår, er spørgsmålet alligevel, om bogen ikke er for grundig. Det indledende historiske afsnit om byerne Leipzig og København (afsnit II) er en sammenfatning af byernes musikhistorie ud fra hidtidige historiske fremstillinger. Selvom det selvfølgelig er væsentligt at få en introduktion til byernes musikliv for at kunne sætte konservatorierne og komponisterne ind i en historisk sammenhæng, tillader jeg mig alligevel at spørge, om det virkelig 123

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

præsenterer OTTO MORTENSEN

præsenterer OTTO MORTENSEN T R I O E N S A M K L A N G præsenterer OTTO MORTENSEN 1907 1986 Som komponist, pædagog, dirigent, pianist og musikvidenskabelig forsker. I Sang / Musik Fortælling og Billeder Hvilken betydning har Otto

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

thomas teilmann damm kærlighedens væsen richard Wagners hovedværker

thomas teilmann damm kærlighedens væsen richard Wagners hovedværker thomas teilmann damm kærlighedens væsen richard Wagners hovedværker Kærlighedens væsen Thomas Teilmann Damm Kærlighedens væsen Richard Wagners hovedværker Introduktion og fortolkning Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Hvad ved jeg om H.C. Andersen?

Hvad ved jeg om H.C. Andersen? Før jeg læser bogen Hvad ved jeg om? Tænk dig godt om. Kig på mindmappet. Kig i bogen. Skriv eller tegn alt, hvad du ved om. Nina Sahl Gyldendal Hvor har du hørt om ham? Hvad lavede han? Hvad har du hørt

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL

CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL CARSTEN ELBRO L ÆSEVANSKELIGHEDER GYLDENDAL I Seminarieserien foreligger Elisabeth Arnbak: Faglig læsning fra læseproces til læreproces Louise Bjar og Caroline Liberg (red.): Børn udvikler deres sprog

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm.

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm. Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Gallerist Gitte Albertsen Revisor Jesper Christophersen Medievejleder/kunstskribent mm. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter,

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik

Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik Nattergalen af H.C.Andersen og Nattergalens Sang af Igor Stravinsky finn holst 2004 / EMU-musik Stravinsky (1882-1971) påbegyndte operaen Nattergalen efter H.C. Andersens eventyr i 1908. Arbejdet blev

Læs mere

Artikelsamling om læringsstile

Artikelsamling om læringsstile Rita Dunn Artikelsamling om læringsstile Introduktion til læringsstile Læsestile Undervisningsstil Fleksible læringsmiljøer Konkrete materialer Artikelsamling om læringsstile Artikelsamling om læringsstile

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2

Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Anna Skyggebjerg, Niels Dalgaard, Anette Steffensen, Helene Høyrup, Torben Weinreich, Bodil Kampp og Hans-Heino Ewers Nedslag i børnelitteraturforskningen 2 Roskilde

Læs mere

Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson

Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson En aften med Tom Frederiksen Finn Olafsson Torsten Olafsson Synger/sangskrivere før og nu Med nomineringen af Tom Frederiksens debut-album Synger/sangskriver ved Danish Music Awards 2008 blev idéen til

Læs mere

Det er velkendt, at Det Kongelige

Det er velkendt, at Det Kongelige Fra revyviser til filmhits Spændende nodesamling er nu katalogiseret af seniorforsker, ph.d. Claus Røllum-Larsen Det er velkendt, at Det Kongelige Bibliotek har en stor og interessant samling af småtryk,

Læs mere

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse

Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse Om dette materiale Velkommen til Hvis jeg var en dreng: Sammenspilsmateriale for 3-5 klasse som udover dette hæfte og CD, består af et manuskript med tilhørende ekstra materiale. Materialet er lavet med

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen

Det ved vi om. Inklusion. Af Peder Haug. Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Det ved vi om Inklusion Af Peder Haug Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen 1 Peder Haug Det ved vi om Inklusion 1. udgave, 1. oplag, 2014 2014 Dafolo Forlag og forfatteren

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion. & Edition NONSK Kultur Martin Luther Om de gode Gerninger En litterær-musikalsk oplæsningsarrangement med tekster fra Martin Luthers Om de gode Gerninger. - Med oplæsningens grand old man, kongelig skuespiller Paul Hüttel og

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Fra elev til studerende 10 +

Fra elev til studerende 10 + Fra elev til studerende 10 + 10+ - fra elev til studerende At gå på 10+ er en ny måde at gå i skole. Du skal lære at studere og ikke kun modtage undervisning. På 10+ kan du udvikle din evne til at bruge

Læs mere

Rejs med os tilbage i musikhistorien!

Rejs med os tilbage i musikhistorien! Rejs med os tilbage i musikhistorien! Aarhus Symfoniorkester spiller klassisk musik. Noget af musikken er skrevet nu, men det meste af den klassiske musik er skrevet for flere hundrede år siden. I dette

Læs mere

Vurdering for læring

Vurdering for læring Det ved vi om Vurdering for læring Af Thomas Nordahl, Anne Kostøl, Anne-Karin Sunnevåg, Ann Margareth Aasen, Gro Løken, Stephen Dobson og Hege Knudsmoen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION Københavns Lokalgruppes 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION I 2014 havde KØBENHAVNS LOKALGRUPPE I MUSKELSVINDFONDEN 40 års jubilæum, men var nødsaget til at udsætte arrangementet. SØNDAG DEN

Læs mere

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk

ANIS. En e-bog fra. Se flere titler på www.anis.dk En e-bog fra ANIS Se flere titler på www.anis.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal derfor passe

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen

TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen TALE TIL JUBILARERNE PÅ SORØ AKADEMI lørdag den 20. juni 2009 ved formanden for Soransk Samfund, Niels Henriksen Kære rektor, kære lærere på Sorø Akademis Skole, og især: Kære jubilarer, Det er en stor

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17

Redaktionelt forord Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Indholdsfortegnelse Statskundskabens klassikere John Locke Redaktionelt forord... 7 Kapitel 1. John Lockes værk og dets kontekst... 9 Kapitel 2. De fire temaer i Lockes værk... 17 Kapitel 3. Det første

Læs mere

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Knud Knudsen Udgivet af Historiestudiet, Aalborg Universitet

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg?

Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? 21. august 2009 Hvad er det vi vil med projekt Grønland i Aalborg? To hovedvinkler 1) Erhverv 2) Mennesker og kulturmøde Formål med projektet: Give et dækkende billede af Grønland i Aalborg, fordi det

Læs mere

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven.

TIL OPGAVESKRIVEREN. Før selve opgaveugen. Formål med opgaven. TIL OPGAVESKRIVEREN Formål med opgaven. Den større skriftlige opgave i biologi er en eksamensopgave, hvor der gives en selvstændig karakter, som tæller med på eksamensbeviset på lige fod med de øvrige

Læs mere

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini

Teori, analyser, artikler, opgaver og anmeldelser Af Stefan Pellegrini Side1 Af INSTRUKTION SKUESPIL DRAMATURGI kontakt@stefanpellegrini.dk http://www.stefanpellegrini.dk Tlf. 20 47 30 67 RETTIGHEDER OG BRUG: Du skal være meget velkommen til at downloade og benytte teoretisk

Læs mere

Kærlighed er vejen ind

Kærlighed er vejen ind Forord Denne bog er ment som en indføring i Kierkegaards tænkning med udgangspunkt i hans begreb om kærlighed. Jeg har skrevet for mennesker, som ikke kender meget til Kierkegaard på forhånd, men som gerne

Læs mere

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden

Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Læs!lesLäs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Anette Øster Læs!les Läs Læsevaner og børnebogskampagner i Norden Roskilde Universitetsforlag Anette Øster Læs!les Läs. Læsevaner og børnebogskampagner

Læs mere

TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP

TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP TEKSTLÆSNINGSWORKSHOP INTERMEDIAL ANALYSE, ÆSTETIK OG KULTUR, 1. ÅRG. V./ SARA TANDERUP SCHOLARSTIPENDIAT / PHD STUDENT DEPARTMENT OF AESTHETICS AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF AARHUS præsen TATION 1 DAGENS

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund

Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund Sprogfærdighed og sprogindlæring gennem discipliner som litteratur, kultur, historie og samfund 6. sept. 2012 Henrik Rye Møller Jeg vil omtale følgende punkter Studieteknisk råd: Kør ad to spor, når du

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi.

10. klasse har haft stor fokus på tysk og fysik/kemi. OB-NYT April 2014 Overblik Fra bog til film I uge 14 og 15 har hele overbygningen været i gang med forskellige projekter. 7. og 8. klasse har arbejdet sammen på kryds og tværs i begge uger. Den første

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven

Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt. RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt RUM OG LÆRING om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven Charlotte Ringsmose og Susanne Ringsmose Staffeldt Rum og læring om at skabe gode læringsmiljøer

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Skive kammermusikforening

Skive kammermusikforening efterår 2012 forår 2013 www.skivekammermusikforening.dk Trio Nebula, Young-Choon Park, Duo Delirium, William s Birds, Trioen Meike Fomsgaard Franke, Amelie Helmstad og Emil Møller Jensen Skive Kammermusikforening

Læs mere

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek

134 TijdSchrift voor Skandinavistiek Recensies 133 H.C. Andersen. Rejseskitser 1826-1872. Billedbog uden Billeder. Et Besøg i Portugal 1866. København: DSL & Borgens Forlag, 2003. 235 s. & 98 s. [Danske Klassikere] Efterskrift og noter ved

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Værnær AfAnniThus hol t Mål gr uppe: 7. 9. k l as s e Vær nær! Tekster i arbejdet: Ispigen fra Ispigen og andre fortællinger af Bent Haller. Det er ikke nemt fra De andre af Anna Grue Målgruppe 7.-9. klasse

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Janne Rothmar Herrmann. Retten om de døde

Janne Rothmar Herrmann. Retten om de døde Janne Rothmar Herrmann Retten om de døde Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2016 Janne Rothmar Herrmann Retten om de døde 1. udgave, 1. oplag 2016 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER

Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann GRUNDBOG I DIGITALE KOMPETENCER Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer Malene Erkmann Grundbog i digitale kompetencer 1. udgave, 2015 Samfundslitteratur 2015 Omslag: Imperiet (Harvey

Læs mere

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.)

menneskenære grundbegreber i social- og sundhedsprofessionerne Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Jan Brødslev Olsen og Gitte Duus (red.) Denne bog istemmer kritikken, men går også skridtet videre og afsøger et nyt grundlag for mødet imellem den professionelle og borgeren. Som et alternativ til bureaukratisering

Læs mere

Vejledning til arbejde bogen Monster.

Vejledning til arbejde bogen Monster. Vejledning til arbejde bogen Monster. Monster, Patrick Ness, Gyldendal, 2015 Dansk 7. 10. klasse Kompetence og læringsmål Der arbejdes med Kompetenceområdet Fortolkning og derunder færdigheds- og vidensmålene

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN

MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN MARTIN LUTHER OM VERDSLIG ØVRIGHED PÅ DANSK VED SVEND ANDERSEN Martin Luther Om verdslig øvrighed Martin Luther Om verdslig øvrighed På dansk ved Svend Andersen Aarhus Universitetsforlag Martin Luther

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Praktiske råd vedrørende udformningen af SRO Du skal nu skrive din studieretningsopgave. Formålet med din SRO er formidling af faglig viden til dine læsere (lærere/vejledere). Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl

Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl Arbejdsopgaver til Hjerte i vente Udarbejdet af Camilla Wandahl Følgende opgaver er udarbejdet, så eleverne alene, to og to, i grupper og fælles i klassen får mulighed for at arbejde med romanen både før,

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Manuskriptvejledning for Juristen

Manuskriptvejledning for Juristen Manuskriptvejledning for Juristen Forfattervejledning til udarbejdelse af manuskript til tidsskriftartikler Indsendelse af manuskripter Juristen modtager bidrag inden for alle retsområder. Tidsskriftet

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP

Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Praktiske råd vedrørende udformningen af SRP Du skal nu skrive dit studieretningsprojekt. Formålet med din SRP er formidling af faglig viden til dine vejledere og en censor. Derfor er det vigtigt, at du

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere