Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov. 2014 Nr. 3"

Transkript

1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 37. årgang Aug. - Sep. - Okt. - Nov Nr. 3

2 Maria, Jesu mor Hvem var Jesu mor, Maria? Hvor kom hun fra? Hvad var hendes baggrund? Maria var født og opvokset i byen Nazareth i det nordligste Israel. Hun kom ikke fra hovedstaden Jerusalem, hvor mange af samfundets velansete mennesker boede. Ypperstepræsternes, de skriftkloges og rådsherrernes døtre i Jerusalem har uden tvivl været både rige, smukke, dannede og velanskrevne i hele landet, sådan som vi kender det fra kongeliges og filmstjerners børn i dag. Men Maria, Jesu mor, var datter af helt almindelige mennesker, der hverken var velhavende eller kend te. Ingen af dem, der havde med Maria at gøre til daglig, så noget stort i hende. Maria blev betragtet som en jævn og ganske almindelig pige, men uden tvivl en pige, der vakte tillid. Malerkunsten har op igennem historien vist stor interesse for Maria. Vi kender fremstillingerne af hende med det lille Jesusbarn, men der er også stor - slåede skildringer af hende i forbindelse med bebudelsen, som er englens budskab til hende om, at hun skulle føde Messias. På billederne fra bebudelsen ser vi hende ofte som en purung pige. På mange billeder står eller sidder hun med en opslået bog foran sig. Formodentlig er det profeten Esajas Bog. Det er profeten Esajas, der har skrevet om, at en jomfru skal blive med barn og føde en søn, som jomfruen skal kalde Immanuel, der betyder Gud med os. Om jomfruens søn havde profeten Esajas skrevet, at han som voksen skulle frelse det be trængte jødiske folk. I mange af de billeder, der forestiller Fra Filippo Lippi: "Bebudelsen", 1443, Alte Pinakothek, München Marias bebudelse, indgår en hvid lilje. Liljen symboliserer Marias uskyld og renhed. Ordet trofasthed har op igennem historien knyttet sig til Maria. Da englen Gabriel gav Maria budskabet om, at hun var den kvinde, der skulle føde Messias, blev hun skræmt og forstod slet ikke, hvad det handlede om. Senere, da hun forstod, hvor stor en tillid, hun var blevet vist, blev hun fyldt af en stor glæde, der udmøntede sig i trofasthed overfor det, hun var blevet betroet. Som nævnt knytter også ordet ren sig til Maria. Når ordet ren i litteratur og billedkunst er blevet brugt om unge piger, har det ofte været den erotiske uskyld, der er blevet hentydet til. Med henblik på Maria hentyder renheden ikke alene til den erotiske uskyld. Renheden henviser også til, at Maria fuldt og helt vedkender sig at 2

3 være den, hun er, ikke stykkevis og delt. Renheden henviser til uselviskhed, selvforglemmelse, nærvær og oprigtighed. Helt og fuldt, med nærvær og oprigtighed går Maria ind i den rolle, at skulle bringe frelseren til verden. Ved at have sagt ja til at føde frelserbarnet, havde Maria sagt ja til at være redskab i en guddommelig plan, hun ikke kendte. Maria gik ind til sin opgave med en kærlighed, der ikke søgte sit eget. Marias kærlighed ville ikke besiddelsen. Marias kærlighed ville hengivelsen. Signe Paludan Lyt til en salme Vil du (gen-)høre en salme, er der hjælp at hente på 2 hjemmesider: hvor melodierne spilles på orgel eller klaver, og hvor hele salmen synges med musikakkompagnement. Denne hjemmeside er dog ganske ny og derfor ikke helt udbygget endnu. På begge hjemmesider kan man finde en salme ved at indtaste salmenummer, titel eller komponist/tekstforfatter. Er der flere melodier til samme tekst, vil disse også dukke op ved søgningen. Ingeborg Refstrup Dåb: Karla Sofie Bach, datter af Sandra Kjeldsen og Kristoffer Jepsen Bach, Holstebro. Døde: 06/03. Karen Kielsholm, Lemvig 23/03. David Davidsen Agger, Tørringhuse 03/04. Johannes Kirkegaard Bækdal, Lemvig 16/05. Ole Urup Kristensen, Klinkby 21/06. August Nielsen, Lemvig Konfirmation: Forsamlings-salen UDLEJES til medlemmer til brug ved mindesammenkomster, bryllupper, fødselsdage, konfirmationsfester og lignende begivenheder. Pris 600,- kr. Nærmere aftales med bestyrelsen v/ Bodil Jensen, tlf Valgmenighedens hjemmeside: Kirsten Raundahl, Mikkel Skov Trabjerg, Sonnik Kristensen Tonsberg, Signe Paludan 3

4 Gudstjenester i johanneskirken AUGUST s. e. trinitatis Kl Kurt V. Andersen i Bøvling s. e. trinitatis Kl s. e. trinitatis Kl Efterfølgende menighedsudflugt til Kaj Munk museet i Vedersø. Se nærmere omtale i bladet s. e. trinitatis Kl s.e. trinitatis Kl Marianne Gyldenkærne i Bøvling SEPTEMBER s. e. trinitatis Kl Kirkekaffe s.e. trinitatis Kl Høstgudstjeneste s. e. trinitatis Kl Marianne Gyldenkærne i Bøvling s. e. trinitatis Kl Månedsmøde. Se omtale i bladet. OKTOBER s. e. trinitatis Kl Vinderslev kirke ved Karen Marie Ravn. De Midt- og Vestjyske Valgmenigheders fælles Efterårsmøde. Se omtale i bladet s. e. trinitatis Kl Marianne Gyldenkærne i Bøvling s. e. trinitatis Kl s. e. trinitatis Kl NOVEMBER 2. Alle helgens dag Kl s. e. trinitatis Kl s. e. trinitatis Kl Marianne Gyldenkærne i Bøvling 23. Sidste søndag i kirkeåret Kl Kirkekaffe og salmetime ved Bodil og Lars Busk Sørensen s. i advent Kl Nyt om kirkebil Der er kirkebil til alle arrangementer og gudstjenester også når gudstjenesten er i Bøvling, og der ingen er i Lemvig. Sådan gør man: 1. Ringer dagen i forvejen inden kl til City Taxi (Mona og Birge Mattrup) telefon Herfra gives besked om, hvornår man bliver afhentet ved bopælen. 3. Man betaler 20 kroner til chaufføren. NB. Ordningen er gældende indenfor Lemvig Kommunes grænser. 4

5 Møder og arrangementer DEBATMØDE I ANLEDNING AF BISPEVALG ONSDAG DEN 13. AUG. Distriktsforeningen i Lemvig og Struer provstier indbyder til møde på Hardsyssel Efterskole onsdag d. 13. august kl , hvor de 4 kandidater møder hinanden, og hvor der bliver lejlighed til dialog med kandidaterne. Entré inkl. kaffe kr MENIGHEDSUDFLUGT SØNDAG DEN 17. AUG. EFTER GUDSTJENESTEN. Ta med på sommerudflugt til Vedersø Søndag, den 17. august inviterer Valgmenigheden på udflugt til Vedersø Præstegård og Vedersø Kirke. Vi starter med gudstjeneste klokken og ca. klokken kører bussen fra Kirkevej til Vedersø Præstegård, hvor vi spiser frokost i det fri, hvis vejret tillader det. Ca mødes vi i foredragssalen hvor Lisbeth Lunde Lauridsen vil fortælle om stedet og om Kaj Munk. Vi bliver også vist rundt. Varighed ca. 1½ time. Derefter får vi kaffe og kage i Præstegården. På vejen hjem skal vi også se Vedersø Kirke. Vi er tilbage i Lemvig igen sidst på eftermiddagen. Pris 140 kroner, der dækker transport, entre, rundvisning, 1 øl eller vand til frokost samt eftermiddagskaffe med kage. Børn/børnebørn under 18 år gratis (ifølge med voksne). Medbring selv bestik, tallerken og evt. glas. Tilmelding til Signe Paludan senest 10. august på telefon eller Angiv hvor mange stk. smørrebrød à 20 kroner, du/i ønsker eller medbring selv madkurv til frokost. MÅNEDSMØDE MANDAG DEN 29. SEPTEMBER KL Teolog, forfatter og fortæller Doris Ottesen, Ærø, forretter gudstjenesten og holder foredrag om»h. C. Andersen og Gud«. H. C. Andersen var siden sin tidligste barndom dybt fortrolig med den bibelske fortælling, og han havde livet igennem en fast tro på, at hans»livs eventyr«skyldtes den gode Guds forsyn. Hans eventyr er desuden i vidt omfang båret af en klar evangelisk forkyndelse. Gennem H. C. Andersens eventyr er kristendommen kommet ind i barnekammeret og er der blevet læst og hørt af flere børn og voksne, end det nogensinde tidligere eller senere har været tilfældet. GRUNDTVIGS FØDSELSDAG AFHOLDES DEN 8. SEPTEMBER Gudstjeneste i Råsted Kirke kl , prædikant er Biskop Elof Westergaard, Ribe. Servering kl på Skærum Mølle. Foredrag ved lektor Kirsten Andersen, Ribe. Tilmelding: Se dagspressen. Pris: 150 kr. Alle er velkommen. KIRKEHØJSKOLEN - TORSDAG DEN 2. OKTOBER KL I HARBOØRE KIRKE Salmer til vor tid ved Lars Busk Sørensen 5

6 DE MIDT- OG VESTJYSKE VALGMENIGHEDERS EFTERÅRSMØDE I KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED DEN 5. OKT. KL Gudstjeneste i Vinderslev Kirke ved valgmenighedspræst Karen Marie Ravn, Kjellerup. Middag på Levring Efterskole. Foredrag ved Valgmenighedspræst Marianne Gyldenkærne, Bøvling Når ude bliver hjemme vendepunkter og indtryk fra Sydslesvig og Paris. Efter foredraget kaffebord og sanghalvtime. Pris: 275 kr. Tilmelding inden 15. sept. til Signe Paludan: eller tlf.: KIRKEHØJSKOLEN - ONSDAG DEN 5. NOVEMBER KL I NØRRE NISSUM KIRKE Når tekst bliver til toner... tanker og ord fra en melodimagers værksted ved Erik Sommer MÅNEDSMØDE - ONSDAG DEN 5. NOVEMBER KL Fortælleaften ved fortæller Birgitte Arendt, Staby. Polarforskeren Knud Rasmussen vild og levende Om myten Knud Rasmussen: Han hørte urmenneskets indre stemme og drog af, når den kaldte Om helten Knud Rasmussen: Den frie aristokratiske modige ener. Helten, der dementerede den flade gennemsnitlighed uden at gøre sig rig på den Om mennesket Knud Rasmussen: Manden, hvis latter gik foran ham. Ham, der om nogen ejede festens gave med glubende appetit på kød, kvinder og sne. Giv mig vinter og giv mig hunde så kan I beholde resten!, sagde han. SALMETIME - SØNDAG DEN 23. NOVEMBER EFTER KIRKEKAFFE. Salmedigter Lars Busk Sørensen, Lemvig fortæller om sine salmer efter kirkekaffen. Konstituering På årets generalforsamling trådte Gustav Madsen efter eget ønske ud af bestyrelsen. Nyvalgt blev Bjarne Tonsberg. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: Daniel Eiler, formand Bodil Jensen, næstformand, Bjarne Tonsberg, kasserer, Britta Sønderskov, sekretær Erling Kvist, kirkeværge, Bente Skovmose Ane Husted 6 Bjarne Tonsberg: Jeg er 63 år og født i Rom, hvor jeg tillige har boet i størstedelen af mit liv. Jeg drev i mange år en byggevirksomhed, som jeg overtog efter min far i 1981, en af vore sønner kører nu firmaet videre. I 2013 gik jeg på efterløn, men arbejder på deltid ved et rederi i Thyborøn. Jeg er gift med Else og har 3 børn og 9 børnebørn.

7 Årsmøde i Valgmenigheden 2014 Siden sidst kunne godt være overskriften på denne beretning. Og lidt er der da sket. Sidste år i maj, var vi afsted til Odsherred. Vi var 27 deltagere. Et nyt tiltag er en månedlig annonce i lokalavisen med underretninger om, hvad der sker i den kommende måned. Hovedargumentet er, at vi dermed gør os mere synlige over for mennesker, der dårlig nok ved, at der findes en valgmenighed i byen. Annoncen har affødt flere tilkendegivelser fra mennesker, der ikke er medlemmer, så den virker efter hensigten. Vi har nu i over et år sammen med Bøvling kørt med en ordning, hvor vi én gang om måneden kører til Bøvling for at deltage i gudstjenesten der, og én gang om måneden kommer Bøvlingfolkene så her i kirken. Er det en god ordning frem for at have en gudstjeneste klokken 9.00 eller 10.30? Så er der vores kirketjenerordning, som nu har kørt i henved et år. Vi var så heldige, at Sus Olesen godt ville tage jobbet med rengøring, blomster, kaffe m. m. i både kirke og sal. Det virker rigtig godt, og så er der selve den mere synlige del af jobbet ved gudstjenesterne, som vi så har fordelt i bestyrelsen. Og det kører foreløbig ganske udmærket, men kræver lidt mere organisering og interne aftaler. Det var den ordning vi kunne få til at fungere, da vi ikke fik en kirketjener på fuld tid. Vi kunne måske nok bruge et par frivillige mere til denne ordning. Det er ikke så vanskeligt, og der ligger manualer for udførelsen af jobbet. Vores kirkesanger: Annette blev for et par måneder siden ramt af en blodprop. Meldingerne nu lyder heldigvis på, at hun kommer sig, og hun vil hun gerne fortsætte som kirkesanger, så snart hun er i stand til det. Og det er vi meget glade for. Opvarmningen af kirken kører nu helt fint. Der har været nogle indkøringsproblemer med styringen, men nu er der sat en ekstra antenne op på kirken, så signaler ne over til Signes computer er blevet stærke nok. Vi har så fjernet radiatorer og paneler fra kirkerummet, hvilket har gjort interiøret lysere og lettere. Desuden er der fornylig skiftet rækværk rundt om kirken, da det gamle flere steder var samlet med plader på bagsiden. Og så skal vi have ny biskop i Viborg Stift. Peter Hedegaard fra Holstebro Valgmenighed er kandidat, og vi vil gerne støtte hans kandidatur. Men der har indtil videre kun været missionske biskopper i Viborg, så det bliver spændende, om det kan blive anderledes denne gang. Generelt har vi en velfungerende valgmenighed. Lidt færre i kirken, lidt færre medlemmer, men der er langt til en smertegrænse. De mennesker, der er aktive omkring VORES valgmenighed er med til at gøre det til et godt sted at være med. Det gælder præst, kirketjener, forretningsfører, gartner m. m., og de, der bager, sætter labels på kirkeblade, hænger kunst op i salen, pynter kirke, spiller orgel og møder om søndagen for at give salmerne fylde i kirkerummet. Og det gælder bestyrelsen, I er både aktive og engagerede, og det gør også, at bestyrelsesmøderne ikke blot er en forretning, der hurtigst muligt skal overstås. Tak til alle!!!!!! Daniel Eiler 7

8 Afs.: Ballegårdvænget 32, 7620 Lemvig Hvem hvad hvor Valgmenighedspræst Signe Paludan Kirkevej 4, tlf Valgmenighedens bestyrelse: Formand Daniel Eiler Østerbrogade 33, tlf Næstformand Bodil Jensen, tlf Kasserer Bjarne Tonsberg, tlf Kirkeværge Erling Kvist, tlf Sekretær Britta Sønderskov, tlf Bente Skovmose, tlf Ane Husted, tlf Forretningsfører Birgitte Stensgård, tlf Organist Sidse Burchardt, tlf Organist Jytte Toft, tlf Kirkesanger Anette Kaasgaard Pedersen, tlf Kirketjener: Bestyrelsen Præsten træffes Præsten har ingen speciel træffetid mandag dog kun efter aftale. Kirkebladet Udkommer 1. april, 1. august og 1. december. Redaktion: Signe Paludan, Ingeborg Refstrup, Ane Husted, Kirsten Mohr Christensen Indlæg til bladet modtages gerne og skal afleveres senest d. 22. oktober Kirkelige handlinger Dåb: Anmeldes til valgmenighedspræsten i god tid, inden dåben skal finde sted. Barnets fødselsanmeldelse, forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest afleveres til sognepræsten i forældrenes bopælssogn med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenighedspræsten. Vielse: Aftales med valgmenighedspræsten i god tid, inden vielsen skal finde sted. Parternes dåbsattester og en prø vel ses attest, som udstedes af borgmesterkontoret i én af parternes bopæls kommuner, afleveres til sognepræsten i det sogn, hvor én af parterne bor, med anmodning om videre tilrettelæggelse af valgmenigheds - præsten. Begravelse/bisættelse: Dato og tidspunkt aftales med valgmenighedspræsten. Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden(sognepræ sten). Besøg i hjem og på sy gehus: Alle er meget velkommen til at ringe på egne eller andres vegne, hvis der ønskes besøg af præsten til samtale og/eller hjemmealtergang. Jeg får ikke besked om indlæggelser på sygehus, så I må sende bud, hvis nogen har brug for mig. Signe Paludan

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 35. årgang Dec. 2011 - Jan. - Feb. - Marts 2012 Nr. 1 Julekrybben og julesalmerne Når vi ser en julekrybbe, ser vi jule - evan geliets fortælling for os. Julekrybben

Læs mere

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1

Kirkeblad for. Lemvig og Omegns Valgmenighed. 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 30. årgang JAN. - FEBR. - MARTS 2007 Nr. 1 1 Prædiken fra 18. søndag efter Trinitatis Prædiketekst: Johannesevangeliet kap. 15, 1-11. "Jeg er det sande vintræ

Læs mere

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet

Aulum Vinding Vind. Valgmenighed. Altergang på fjeldet Aulum Vinding Vind Valgmenighed Altergang på fjeldet september - november 2014 1 Valmenighedens bestyrelse Formand Carsten Bjerrum, Vind Telefon 97 43 02 20 Næstformand Henrik Melvej, Aulum Telefon 61

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad EN GRUNTVIGSK MENIGHED I DEN DANSKE FOLKEKIRKE HOLSTEBRO VALGMENIGHEDs blad Nr. 101 1. juli - 1. november 2014 33. årgang KONFIRMATION STORE BEDEDAG - 16. MAJ 2014 Foto: Peter Snedevind Andersen VALGMENIGHEDENS

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER

HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER HØVE & HAVREBJERG VALGMENIGHEDER Juni, juli og august 2013 50. ÅRGANG NR. 2 Naturen holdt pinsefest og Høve og Havrebjerg valgmenigheder valgte ny præst. Det blev Nana Hauge. Efter prøveprædiken 2. pinsedag

Læs mere

Herning og Gjellerup Valgmenigheder

Herning og Gjellerup Valgmenigheder Herning og Gjellerup Valgmenigheder nummer 2 juni 2012 19. årgang Ravi Kumi Kashi, Doubting Thomas Troen er en vej at gå og en måde at gå på Prædiken over Johs. 14,1-11. Den kristne tro begynder almindeligvis

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS

BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS BØVLING Friskole Bladet for: BØVLING VALGMENIGHED, BØVLING FRI- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OG BØVLING BØRNEHUS 2 April - Maj - Juni - Juli - August - September 2014 37. årg. Nyt fra Bøvling Valgmenighed God påske

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time.

Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Egeskov Kirke SEP. - OKT. - NOV. 2010 35. ÅRGANG Tirsdag den 17. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de i konfirmandstuen efter den første time. Foto: Helle

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold

Kirkebladet. For Sakskøbing-egnen. Sommer 2013. Indhold Kirkebladet For Sakskøbing-egnen Indhold Et læserbrev... 2 Lokalt... 3-8 Om et logo... 9 Hvad sker hvor... 10 Gudstjenestelisten... 11 Rasmus fra Vigsnæs... 12 Vigsnæs kirke. Sommer 2013 Nr. 2 juni, juli,

Læs mere

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER

RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER RYSLINGE VALGMENIGHED SOMMER 2013 Prædiken fra Nazarethkirken Påskedag, 31.03.13 kl. 11.00 (Markus 16, 1 8). I den sidste uges tid har mange af os sikkert en del gange hørt eller sagt ordene»god påske«eller»glædelig

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Nummer 43 10. Årgang December 2012

Nummer 43 10. Årgang December 2012 Nummer 43 10. Årgang December 2012 Vindmøllerejsning i Tandskov Lokalbladets nye kasserer Høstgudstjeneste i Serup Håndboldpigerne fra LGIF Lemming og Omegns Jagtforening på jagt i Serup Skov 1 Tikma EL

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere