Pædagogisk vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk vejledning"

Transkript

1 Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Hanne Schriver

2 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Intertekstualitet... 4 Tom Kristensen: Henrettelsen... 4 Den historiske ungdomsroman... 5 Parafrase... 5 Målgruppe... 5 UNDERVISNINGSFORLØB... 6 Før romanen udleveres... 6 Læs romanen Parateksterne Kapitlerne Digtene Fluen Perspektivering Sms-evalueringsopgave Perspektiverende kunstbilleder og tekster Link- og litteraturliste Bilag 1 Børn & Bøger Bilag 2 Skolebiblioteket

3 TIL LÆREREN Forord Jesper Wung-Sung har efterhånden skabt et stort forfatterskab inden for ungdomslitteraturen. I 2011 er det kommet til udtryk ved modtagelsen af Kulturministeriets Børnebogspris i 2010 og Danmarks Skolebibliotekarers pris i Se Bilag 1 og 2. Jesper Wung-Sung er ikke bange for at variere sit forfatterskab med værker inden for mange forskellige genrer. Med Den sidste henrettelse, som udkom i 2010, har han skrevet en historisk ungdomsroman. Romanen er socialrealistisk, men samtidig også meget lyrisk, hvilket understreges af intertekstualiteten til et digt og flere indsatte digte. Monolog-opgaverne til kapitlerne kan fordeles mellem grupperne og vises for hinanden. Bilag er indsat med tilladelse fra henholdsvis redaktør Gitte Frausing, Børn & Bøger. og redaktør Bent Rasmussen, Skolebiblioteket. En stor tak til dansklærer og skolebibliotekar, Birthe Christensen, Skovbakkeskolen i Odder, for gennemlæsning og kommentarer i slutfasen. God fornøjelse! Hanne Schriver Foråret

4 Intertekstualitet Der er en tydelig parallel til Tom Kristensens digt Henrettelsen. At arbejde med intertekstualitet og i dette tilfælde direkte inddrage digtet Henrettelsen giver Jesper Wung-Sungs roman en støre dybde i forståelsen af ventetiden inden henrettelsen. Ventetiden gælder både for forståelsen af fortælleren, drengen og publikum, der venter på at overvære den sidste henrettelse i Svendborg. Den dimension er oplagt at inddrage. Her er digtet i uddrag. Det kan eventuelt findes (på nettet, i en digtsamling eller i en antologi) og bruges i sin fulde længde (se litteraturlisten). Tom Kristensen: Henrettelsen Strofe 1 Se, bødlen renser tredie gang sit sværd for blod og fugt, og trende røde flammer står på kluden, han har brugt; men jeg er hovedløs og død, når sjette gang en flammes glød slår ud, slår ud på bødlens klud. Strofe 2 Vi knæler ned, vi tyve mand, med hovedet strakt frem, og jeg skal se det blanke sværd slå hovedet af fem; men sjette gang, men sjette gang, når tiden bliver dødsens lang, er øjet i, er alt forbi. 7. strofe Nej, bødlen står endnu og ser langs sværdets tynde, sejge ægg. Så træder han det næste skridt og standser - måler - går lidt væk. Jeg ser en bille vandre tryg med grønt metal på hvælvet ryg, den vandrer mod en bøddelfod (1922) *Henrettelsen udkom i digtsamlingen Påfuglefjer (1922) og var skrevet i forbindelse med Tom Kristensens rejse til Fjernøsten. Her mødte Tom Kristensen enorme menneskemængder og en tilgang til mennesker, der kunne karakteriseres som nærmest ligegyldighed og ufølsom ro. Stærkest kommer det til udtryk over for liv og død. Digtet viser, hvordan en anden kultur, den asiatiske, ikke skelner på samme måde mellem liv og død, som Tom Kristensen kender det fra den europæiske kultur. Jeget følger bødlens gøren og laden, registrerer knivskarpt, hvad der sker fra bødlen renser sit sværd efter den tredje halshugning til Tom Kristensens digt handler om halshugningen af tyve sørøvere i Kina i Den 6. i rækken er fortællerjeget, digtets jeg. I elevopgaverne er sangen 25 Minutter endnu inddraget. 4

5 Den historiske ungdomsroman En historisk roman bygger dels på en bestemt historisk tid og dels på fiktion med fx sandsynlige fiktive personer. Den er som sådan er realistisk roman. Der kan også i personkarakterer være indskrevet karaktertræk, som passer på den historiske tid, romanen er skrevet i. Det vil sige, at i Den sidste henrettelse vil der være faktuelle historiske kendsgerninger, som når Jesper Wung-Sung fortæller, at han har hørt om henrettelsen og går tur ved Galgebakken. Læs Bilag 1. Fra H. C. Andersens dagbøger ved Jesper Wung-Sung, at H. C. Andersen har overværet en henrettelse i Slagelse. Eksplicit tilføjer forfatteren det i romanens paratekst på s.128. Her forholder han sig til 1853, Niels Nielsens henrettelse og sin egen nutid, sin egen forfatternutid, ved at nævne sine to sønner. De er til stede og på stedet, hvor der 157 år før blev effektueret en dødsdom. Jesper Wung-Sung kæder dermed fortid og nutid sammen i sin paratekst ved at sammenstille de historiske facts og det forfatterpersonlige liv med to levende, forkælede drenge, der har en forfatterfar til at at skabe tryghed og give omsorg. At Niels Nielsen har levet, ved læseren fra de historiske kilder, som Jesper Wung Sung medtager. Fiktionen kommer ind der, hvor Jesper Wung-Sung digter om Niels livsomstændigheder (ud fra det rimeligt sandsynlige og en historisk viden) og der, hvor hans tanker og erindringsglimt kommer frem. Kort kan man sige, at der er digtet ud fra, hvad der virker og fremstår som realistisk. Og så sprænger Jesper Wung-Sung alligevel til dels realismen ved at lade drengen samtale med en flue. En inspiration fra H. C. Andersens eventyr. Parafrase Den realistiske roman tager afsæt i en historisk begivenhed, nemlig den sidste henrettelse i Svendborg d. 22. februar 1853, hvor den 15-årige Niels Nielsen blev henrettet for brandstiftelse og mord på arrestforvalterens lille søn. Romanen omhandler den sidste dag i Niels Nielsens liv. Fra daggry til drengen henrettes. Tilbageblik og erindringsglimt skildrer, hvorledes drengens liv har formet sig indtil denne sidste dag. Alle er optaget af dagen, underholdningsværdien ved en henrettelse for det almindelige publikum skildres. Men der gås også tæt på flere repræsentanter, fx bagermesteren, som har en vis indtægt i forbindelse med henrettelser, og præsten der manøvrerer efter sin stillings indholdsbeskrivelse. Borgmesteren og tømreren får også lejlighed til at komme til orde i romanen om en drengs halshugning. Drengens sociale forhold og forhutlede livsvilkår i slutningen af 1800-tallets fremvises - med få lyspunkter i et kort livsforløb. Målgruppe Romanen kan læses fra 7. klasse. Jeg mener, at romanen er mest velegnet fra 8. klasse. Det gør jeg, fordi arbejdet med intertekstualiteten kan give mest i forhold til en vis modenhed. Den er letlæst, med en åben sats. 5

6 UNDERVISNINGSFORLØB Før romanen udleveres Brug omslagbillede på denne pædagogiske vejledning. Se den på smartboard, få den i elevintra som enkeltfil eller få udleveret en kopi af omslagsbilledet. Individuelt. Svar på følgende: 1. Antonym til sidste 2. Forklar henrettelse 3. Forklar hele titlen Klassesamtale eller gruppesamtale: Drøft jeres svar og forklaringer på titlen og dens spor i forhold til den roman, I skal til at læse. 6

7 Pararbejde. Læs teksten: Den 22. februar 1853 blev 15-årige Niels Nielsen henrettet; dømt for brandstiftelse og for at have slået arrestforvarerens lille søn ihjel. Det var den sidste henrettelse i Svendborg. Galgebakken ligger der stadig. Drøft og skriv de nye informationer ned. Hvilke nye informationer kommer til? Hvad får det jer til at tænke om romanens indhold? 7

8 Læs teksten: Den 22. februar 1853 blev 15-årige Niels Nielsen henrettet; dømt for brandstiftelse og for at have slået arrestforvarerens lille søn ihjel. Det var den sidste henrettelse i Svendborg. Galgebakken ligger der stadig. På toppen har man opstillet en bænk, hvor man kan sidde og se ud over byen. Lige ved siden af ligger en børnehave, Papegøjen. Der går mine sønner, Jeppe og Jacob. jws Drøft og skriv de nye informationer ned. Hvilke nye informationer kommer til? Hvad får det jer til at tænke om den roman, I skal læse? 8

9 Læs teksten: Alle ville til denne henrettelse, Den dag var en festdag. H. C. ANDERSEN (i dagbog) Hvorledes udvider dette citat fra romanens s. 5 din forforståelse ud fra titlen Den sidste henrettelse? Hvorledes udvider disse historiske og faktuelle oplysninger dine tanker om den roman, du skal i gang med? Se på omslaget forsideillustration. Forklar motiv, synsvinkel og stemning. Se på omslagets bagsideillustration. Forklar motiv, synsvinkel og stemning. Eventuelt opsamlende klassesamtale. 9

10 Læs romanen Individuelt. Lav en parafrase (en kort genskrivning) på max linjer. Parateksterne Pararbejde En paratekst er en tekst, der ikke hører hjemme i selve værket (romanen). Hvorfor sætter Jesper Wung-Sung et H. C. Andersen-citat ind på s. 5, inden romanen begynder? Hvorfor sætter Jesper Wung-Sung en anden paratekst ind på s. 128 efter romanens afslutning? Man kan kalde teksten her for en slags epilog (efterskrift). Hvilket formål har forfatteren med at sætte sin egen (nu)tid, det sted, han befinder sig og sine egne drenge, der er nævnt ved navn, ind i den sidste tekst? Kapitlerne Pararbejde 1.kapitel (s. 6 7) og 2. kapitel (s. 8 12) 1. Kapitel Hvilken viden får I om tidspunktet? Hvilken viden får I om stedet? Hvilken viden får I om personen? Hvilken viden får I om situationen? Hvilken viden får I om stemningen? Læs første og sidste sætning. Hvad opnår Jesper Wung-Sung ved at lave den ramme? Hvor klog er fortælleren? Hvem er fortælleren? 2. kapitel Hvilken viden får I om tidspunktet? Del kapitlet op i dele. Forsyn dem med en overskrift af en sætnings længde. Hvilke fortællegreb gør Jesper Wung-Sung brug af i sin komposition af kapitlet? Forklar drengens drøm. Hvad ved drengen om Mississippi? Hvad forbinder drengen symbolsk Mississippi med? Hvad er en fattiggård - brug netsøgning? Hvad forbinder drengen symbolsk fattiggård med? Hvad er der med drengens hånd? Hvad forbinder drengen symbolsk med sin hånd? Hvorfor siger han to gange undskyld til sin far ved daggry? Hvilken symbolik ligger der i det? 10

11 Fra kapitel 3(s ) s Hvordan kan man sprogligt at, at synsvinklen skifter? s Time 10 Lav bagermesterens monolog.. s Time 9. Hvad kommenterer fluen? Hvilken funktion har fluen? s Time 8. Lav buddets monolog. s Time 7. Hvad lægger I mærke til, der fortæller om drengen sociale vilkår? s Time 6. Lav snedkermesterens monolog. s Time 5. Hvorfor er der digtuddrag på s. 54 og et digtet/digtet i sin fulde længde på s ? Se også s. 4. Hvorfor netop dette digt? Hvorfor sættes det netop ind i dette kapitel? s Time 4. Lav borgmesterens monolog. s Time 3. S. 84. Hvad sætter mødet med pigen i gang hos ham? Hvilken magt? Hvilke drøm-me? Hvilke realiteter? Hvad er Amerika for drengen. Sammenlign med Mississippi i kapitel 2. s Time 2. Lav præstens monolog. s Time 1. Vælg 10 sætninger ud til en arrestchefens søns monolog. s NU. Lav digterens monolog. s. 110 Undersøg 1. afsnit. Find de udtryk, der afspejler en anden historisk tid/niels Nielsens tid. Hvorfor vælger Jesper Wung-Sung at indlede kapitlet sprogligt på denne måde? Undersøg, om Jesper Wung-Sung virkelig gør brug af biografisk viden om H. C. Andersen i kapitlet. Hvis du mener det, så: Hvad bruges og på hvilken måde? Hvorfor bruger Jesper Wung-Sung i det hele taget H. C. Andersen som tilskuer til en halshugning? s NU. Lav drengens afskedsmonolog. 11

12 Digtene Pararbejde Romanens eget digt Hvilken funktion har romanens eget digt, der nærmest fungerer som omkvæd: Kig på indholdet. Se på den omkringliggende tekst i hvilke sammenhænge bruges strofen? Hvis talerør er det? En bys mange munde et kor mens et hoved som endnu glor triller mod jord uden et ord. (s.18, 36, 53, 74, 98, 119) En by har så mange munde at mætte Men kun én mand med hætte Kun én økse skal svinge Ét hoved fra halsen tvinge. (s. 117) Læs Tom Kristensens digt Henrettelsen, genlæs Christian Winthers digt på s , læs brevdigtet på s. 119 og det afsluttende digt, side Henrettelsen Undersøg komposition, strofer og rim. Hvordan kan I se, at digtet kan have inspireret Jesper Wung-Sung? På hvilke måder er der forskelle - ud over, at den ene tekst er lyrisk og den anden er episk? En anden inspiration er den oversatte sang fra amerikansk om den dødsdømte, der venter på, at han skal hænges i galgen uden for sin fængselscelle. Mens han venter, har folk travlt med deres forskellige gøremål. Hør evt. Poul Dissings og Freddy Fræks sang 25 Minutter endnu. Den udkom i Kompositionen er 25 strofer med 2 vers, fx De bygger en galge uden for min celle. Der er 25 minutter endnu. Her er billedsproget med galgenhumor på sin plads! Fra Wikipidea: 25 Minutes to Go is a song per-formed by the Brothers Four in 1963 on the album Cross Country Concert. The song was written by Shel Silverstein. [edit] Lyrics The song is literally gallows humor, as it is sung by a man awaiting his own execution by hanging. Each verse con-sists of two lines, of which the first line is anything from humorous to poignant, and the second line is a minute-by-minute countdown. Well they re buildin the gallows outside my cell. I got 25 minutes to go. And the whole town s waitin just to hear me yell. I got 24 minutes to go. 12

13 Det afsluttende digt(s ) Hvorfor har digtet denne grafiske udformning? Hvilken funktion har digtet i forhold til handlingen og afslutningen? Hvordan virker den grafiske opsætning på dig? Hvordan virker digtet i dødsøjeblikket på dig sammenlignet med drømmen natten før den sidste dag (s. 8 9)? Hvilken idé er der med at komponere romanen som de digte, der er perspektiveret til, hvor der også er en komposition med nedtælling? s Hvad er meningen med den dobbelte afslutning? Forklar. Fluen Læs Bilag 2 s. 6. Hvordan fungerer fluen? Hvis talerør er fluen? Er det velvalgt af forfatteren at anvende en flue? Der er et sprogligt udtryk, der hedder være en flue på væggen. Hvordan skal det forstås? Tjek evt. på Passer det også her i romanen? Hvorfor/hvorfor ikke? Perspektivering Gruppesamtale/klassesamtale Forhold jer til: Romanen og samtiden (2010) Romanens menneskesyn: Er der tale om en skæbnefortælling? Romanen som fiktivt værk. Er der tale om socialrealisme, hvor man stiller skarpt på samfundsuretfærdigheder? Romanens værdi som enestående. Det gælder både i forhold til romanen som sprogkunst, i forhold til, om den formår at tale til os på en måde, så den flytter os i forhold til dens budskab. Er det en ungdoms- eller voksenroman(anmelder Erik Svendsen stiller det spørgsmål)? Romanen som en del af Jesper Wung-Sungs forfatterskab. Brug Bilag 1 og 2. Sms-evalueringsopgave Sms erne sendes til din lærer. Vælg mellem eller lav begge sms-opgaver. 1. Skriv 5 sms er til Niels Nielsen, mens han sidder i arresten og venter. Hver besked må max. være på 160 tegn inkl. mellemrum. 2. Skriv 5 sms er til Niels Nielsen anno 2012, mens han sidder på en lukket institution og venter på sin dom. Hver besked må max. være på 160 tegn inkl. mellemrum. 13

14 Perspektiverende kunstbilleder og tekster Hvis man vil inddrage andre tekster i romanforløbet, kan disse anbefales. Der er også muligheden for at have dem til at indgå i det særlige bibliotek til brug ved elevsøgning efter prøveoplæg til B- prøven eller den mundtlige prøve ved fs10. Kunstbilleder Jens Birkholm: Sult Til bords. Scener fra fattighuset i Faaborg Ved sengetid i herberget Jens Birkholm er fynsk maler og skildrer mennesker i nød. Malerierne findes bl.a. i Scoop 8: Frøkener og fattigfolk. Alinea. Findes i VIA CFU s Udlånssamling. Tekster Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød Den oprindelige avistekst kan findes i flere antologier og på nettet: Om Nådsensbrød står der følgende på hjemmesiden: Denne historie stod trykt i Morgenbladet 29. januar Pontoppidan havde sendt den til avisens litterære redaktør Otto Borchsenius med et udfordrende ledsagebrev. Teksten blev i let ændret form og med udskiftning af navnet Trine med Stine trykt i Fra Hytterne, Om det postyr teksten vakte lokalt, se artiklen 1885-krisen. Henrik Pontoppidan er kanonforfatter, Novellen skildrer dramaet, da en fattig, gammel kone skal på fattiggården. Jesper Wung-Sung: Tretten tynde teenagere. Novellesamling. Noveller om unge og Sociale relationer. Dansklærerforeningens Forlag Trælår. Novellesamling. 20 noveller om børn og unge i nutiden. Samleren

15 Link- og litteraturliste Digtet En Moder til sin Søn findes Digtet Henrettelsen findes i sin fulde længde forskellige steder: Fx Krabat Fx Jørgen Kurth m.fl.: Kanon i folkeskolen vor tid. Alinea. Findes i VIA CFU s Udlånssamling. På /gymnasium findes Tom Kristensens oplæsning af Henrettelsen Der er sat musik til digtet: Movellas fx beskrivelse Fx oprettelse sms- på emu.dk, 25 Minutter endnu 25 Minutter endnu Findes på itunes Ayoe Quist Henkel: Anna Karlskov Skyggebjerg: Erik Svendsen: Sammen om at læse litteratur. Grundbog. Lærerens Ressourcebog. Gyldendal Inspiration til arbejdsopgaver. Findes i VIA CFU s Udlånssamling. Den historiske roman for børn: teori, udvikling og analyse. Dansklærerforeningens Forlag Justitsmordet i Jyllands-Posten (anmeldelse af Den sidste henrettelse ) 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

Studieprodukt: Henrettelsen af Tom Kristensen (1922)

Studieprodukt: Henrettelsen af Tom Kristensen (1922) (1922) I fællesskab diskuteret, skrevet og sat sammen af OPGAVENS DISPOSITION: 1. Litterær analyse og fortolkning 2. Begrundet forslag til arbejde med teksten i undervisningen - med fokus på elevens læseoplevelse

Læs mere

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune

Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune FORLAG Undervisningsforløb til Luremine Af Rie Borre, Læsekonsulent i Dit Læsekompagni og læsevejleder i Hvidovre Kommune Til eleven Indledning Du skal nu læse bogen Luremine. Bogen består af to dele,

Læs mere

Årsplan i dansk for 5. klasse

Årsplan i dansk for 5. klasse Årsplan i dansk for 5. klasse 2016+17 Få styr på jeres tanker Forstå det, I læser Læse litteratur I SKAL KUNNE Udvide jeres ordforråd Lytte og tale Skrive tekster August Hvad tænker du? En skruptosset

Læs mere

42. ÅRG. NR. 4. Skolebiblioteket. www.skolebibliotekarer.dk

42. ÅRG. NR. 4. Skolebiblioteket. www.skolebibliotekarer.dk 42. ÅRG. NR. 4 2014 Skolebiblioteket www.skolebibliotekarer.dk Jesper Wung-Sung Skolebiblioteket 8 Nr. 4 maj 2014 Et forfatterskab Af Søren Fanø, lektor ved VIA UC, læreruddannelsen i Aarhus, cand.pæd.

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse

Årsaktivitetsplan for dansk 6.7. klasse Periode Mål Danskaktiviteter Stof og materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Årsplan med Fandango 5

Årsplan med Fandango 5 Årsplan med Fandango 5 På side 47-56 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 5. Oversigterne viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem t med Fandango

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til Pædagogisk vejledning til Udarbejdet af pædagogiske konsulenter Sara Sejrskild og Hanne Schriver Indholdsfortegnelse Viden til læreren 3 Til læreren om de faglige mål, som bygger på Fælles Mål 2009 3 Retfærdighed

Læs mere

Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl

Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl Undervisningsvejledning til Marsmanden og andre historier fra Sogneager Bibelselskabets Forlag 1 Undervisningsvejledning Af Lise Brunberg og Line Louise Buhl Undervisningsvejledning til Marsmanden og andre

Læs mere

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF,

Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Sara Skaarup: Sort sommer, Dansklærerforeningen, FFF, Jonas og 27 andre unge ankommer til en sommerlejr, der er noget anderledes end de fleste af den slags lejre. Ingen fælles arrangementer og pligterne

Læs mere

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik 1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik s. 18-39 og s. 4-20 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne s. 4-6, 7, 9-10,

Læs mere

Verdenskrig og besættelsen af Danmark

Verdenskrig og besættelsen af Danmark Verdenskrig og besættelsen af Danmark Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. De omdelte flyverblade med overskriften Oprop!, som informerede befolkningen om, hvad der foregik. Egentlig var Danmark

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse

ENGLEN. Undervisningsforløb til 9.-10. klasse FORLAG Undervisningsforløb til 9.-10. klasse ENGLEN, 10iCampus, Varde Illustration til Englen af Flemming Schmidt Introduktion Englen af Nick Clausen fra Heksens briller, Ordet fanger 2013 Undervisningsforløbet

Læs mere

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb 1 Faglitteratur Personkarakteristik

Læs mere

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik

1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik 1. Skal vi kigge lidt i spejlet? om personkarakteristik s. 11-40 og s. 4-22 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne Eleven kan

Læs mere

Kontekst + intertekst

Kontekst + intertekst 6,9 mm EViGT Din CECiliE EkEn FOR tænker jeg over en den trygge barndom og, msliv med venner, fester lger pigen Ida, hvis per, giver hende nogle de for resten af livet. Pædagogisk vejledning Cecilie Eken

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008

Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008 Jesper Nicolaj Christiansen og Peter Snejbjerg: Æblet, dansklærerforeningen, 2008 Æblet er en billedroman, der på en gang fortæller en spændende historie om en kedelig sommerferie som på en gang ændres

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 15/ 16 De ugentlige dansktimer vil bestå af: - Diktater / skriveøvelser (selvstændigt arbejde) - Grammatikøvelser (både selvstændigt arbejde og læreroplæg). - Frilæsning-læseøvelser - Den resterende tid anvendes

Læs mere

Årsplan med Fandango 3

Årsplan med Fandango 3 Årsplan med Fandango 3 På side 55-64 er der en oversigt for hvert kapitel i Fandango 3. Oversigten viser, hvilke kompetenceområder og færdigheds- og vidensmål der kan tilgodeses gennem arbejdet med Fandango

Læs mere

Ud og vende af Merete Pryds Helle

Ud og vende af Merete Pryds Helle Vedr. bogen: Ud og vende er skrevet af Merete Pryds Helle (MPH) på opfordring. Dansklærerforeningen bad forfatteren om at skrive en roman til Frit for fantasi-serien. MPH fortæller, at hun på forhånd havde

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2015-16 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

FORFATTERNE ombord på Fylla

FORFATTERNE ombord på Fylla FORFATTERNE ombord på Fylla Bodil Steensen-Leth Cand.Phil. i engelsk 1972. Litteraturanmelder på Jyllands-Posten 1978-1998. Godsejerfrue på Steensgård, debuterede i 1984 med novellesamlingen Pandæmonien

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Bent Haller. Wildsvin. Udarbejdet af Sara Sejrskild og Hanne Schriver pædagogiske konsulenter

Pædagogisk vejledning. Bent Haller. Wildsvin. Udarbejdet af Sara Sejrskild og Hanne Schriver pædagogiske konsulenter Pædagogisk vejledning Bent Haller Wildsvin Udarbejdet af Sara Sejrskild og Hanne Schriver pædagogiske konsulenter Indholdsfortegnelse VIDEN TIL LÆREREN.............................................. 3 TIL

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Pædagogisk vejledning THORSTEIN THOMSEN NOWHERE KID. Udarbejdet af Hanne Schriver

Pædagogisk vejledning THORSTEIN THOMSEN NOWHERE KID. Udarbejdet af Hanne Schriver Pædagogisk vejledning THORSTEIN THOMSEN NOWHERE KID Udarbejdet af Hanne Schriver Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Parafrase.... 3 Den historiske ungdomsroman... 3 Målgruppe.... 3 Prøverne

Læs mere

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen

Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Mål for danskundervisningen i 10. kl. 2014-15 ved Lisette Reitz Larsen Udgangspunktet for undervisningen findes i Undervisningsministeriets formuleringer i Fælles Mål 2009 om slutmålene for faget, som

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Titlen. Diamanthulen

Titlen. Diamanthulen Bogen handler om: Da de finder hulen, melder spørgsmålet sig: Hvor mange diamanter må de tage? Og hvad skal de bruges til? Men mellemkomsten af en tredje og lidt ældre dreng, Yakup, bringer Philip i en

Læs mere

MØDER MED H.C. ANDERSEN

MØDER MED H.C. ANDERSEN MØDER MED H.C. ANDERSEN DE FØRSTE JÆGERE I DANMARK Et besøg i Krikkebjerghuse, Sagnlandet Lejres husmandssted fra midten af 1800-tallet, stofliggør den ældre litteratur. Flere kanon-forfattere er samtidige

Læs mere

Krageungen af Bodil Bredsdorff

Krageungen af Bodil Bredsdorff Fokusområder Litterær analyse og fortolkning Mål: At eleverne prøver at indgå i et fortolkningsfællesskab omkring en fælles litterær oplevelse. At eleverne lærer at finde begrundelser i teksten for deres

Læs mere

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E

sisg GDE D T E T SK S R K I R V V DE D T E se s N E D N DDE D T E sig DET SKRIV DET SEND DET Lærervejledning & Redaktion: Jakob Skov Øllgård Grafisk design: Marianne Eriksen Foto: Mette Frandsen INDHOLD Til læreren Mistanke om vold? - hvad gør du? Sådan kan materialet

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Velkommen i 7. kl. Årsplan introduceres, mål, indhold og visioner for

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE

EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN: 2. KLASSE AUGUST uge 33-34-35 Kompetence område Færdighedsog vidensområde(r) Læringsmål Det er målet, at eleverne Forløb/træning Tid kan finde forskelle og ligheder i de læste tekster

Læs mere

Oplevelse af novellens univers

Oplevelse af novellens univers novelle Oplevelse af novellens univers ikke min dag, af helle helle Hvilke tanker sætter novellen i gang hos dig? Hvordan oplever du novellen? Hvad fremstår som vigtigt i novellen? wstemningen i novellen?

Læs mere

Skønlitterære tekster

Skønlitterære tekster Trin 1 Brevet af Jørn Jensen Læs historien højt i klassen og tal om indholdet. Eleverne vælger en af illustrationerne og laver en billedbeskrivelse. Det kan være mundtligt eller skriftligt. Tal om billedets

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde

Om undervisningen. Undervisning for 5.-9. klasse. I min danskundervisning kan jeg tilbyde Om undervisningen Undervisning for 5.-9. klasse Hvorfor er danskundervisning vigtig? I min danskundervisning kan jeg tilbyde Priser og undervisningskalender Undervisningsmaterialer 5.-7. klasse Undervisningsmaterialer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

En smagsprøve Må ikke kopieres

En smagsprøve Må ikke kopieres Mundtlig prøve i dansk 10.-klasse-prøve - med fokus på andre udtryksformer GeGe Hanne Schriver Grethe Grønkjær Håndbog - med kopiark og oplæsningstekster Indhold Introduktion 4 Prøven i mundtlig dansk

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Dagens program. 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning

Dagens program. 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning Dagens program 08.00-09.45: Digtanalyse 09.45-10.00: Pause 10.00-11.45: Skriveproces 11.45-12.15: Spisepause 12.15-14.00: Opgaveskrivning Digtanalyse i gymnasiet Skriftlig opgave: Sidst på dagen udleveres

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

Eleverne læser deres dagbog højt for hinanden i nye firmandsgrupper bestående af 2 drenge + 2 piger

Eleverne læser deres dagbog højt for hinanden i nye firmandsgrupper bestående af 2 drenge + 2 piger Tekster: Sex af Jan Sonnergaard - Party know appologize later to trykte reklamer fra Cult Shaker googles 1.time Hjemmearbejde til første time: Sex af Jan Sonnergaard læses dog er titlen på novellen fjernet

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering

Førlæsning 1. Nedbrudt mål Tegn på læring Aktivitet Evaluering Noras ark, Anders Johansen, Modtryk 2015 Resumé: Krigen har taget Noras forældre. Far var desertør, og mor døde under et bombeangreb. Så nu lever Nora på en lille vadehavsø hos sin morfar. Noras morfar

Læs mere

Opgaver til Øglepigen

Opgaver til Øglepigen Opgaver til Øglepigen 1) Førlæsningsopgave (makkerpar) I skal nu arbejde med illustrationen på side 172. I skal skiftes til at nævne elementer på billedet kædet sammen med et tillægsord. Fx En uskyldig

Læs mere

Side 1 af 25 Udarbejdet af Hanne Schriver pædagogisk konsulent

Side 1 af 25 Udarbejdet af Hanne Schriver pædagogisk konsulent Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN s. 3 Forord s. 3 Om romanen s. 3 Parafrase s. 3 Serien Spurt s. 4 Skriverprisen s. 4 Målgruppe s. 4 Faglige Mål og it-kompetencer s. 5 Bemærkninger om vandsymbolikken

Læs mere

Komatøs af Ronnie Andersen

Komatøs af Ronnie Andersen Herning, december 2012 at sidde fastspændt i en mor/datter situation uden en voksen til stede I Ronnie Andersens fjerde bog Komatøs har han for første gang en pige som hovedperson. Og for første gang er

Læs mere

Den historiske roman

Den historiske roman Den historiske roman Til læreren Den historiske roman for børn er en populær genre, hvis man ser på antallet af udgivelser og den opmærksomhed, som bøgerne får fra børnelitteraturens formidlere. Hvert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Danskfagets overordnede formål: At eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet At eleverne får lyst til at bruge

Læs mere

Årsoversigt, dansk 2015/16

Årsoversigt, dansk 2015/16 Årsoversigt, dansk 2015/16 33-34: Godt i gang sommerferie som tema i storegruppe. 35-38: På holdene 4.-6. klasse om personkarakteristik/7.-8.kl: Da mor var dreng -periodelæsning/spejle sig i en tid. 39-41:

Læs mere

Katte i serien Fjernsyn for dig kæledyr Pædagogisk vejledning

Katte i serien Fjernsyn for dig kæledyr Pædagogisk vejledning Tema: Hvordan katten skal passes. Dokumentar. Fag: Dansk, natur/teknik, medier Målgruppe: 0.-2. klasse DR 1-28.08.2002-25 min. Jens Olesen fortæller på sin særlige respektfulde og indlevende måde om, hvordan

Læs mere

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED

I TROLDKVINDENS VÆRKSTED I TROLDKVINDENS VÆRKSTED EN LILLE BOG OM KERSTIN EKMAN OG SKRIVEKUNSTEN AF BIRGITTE ANDERSEN I troldkvindens værksted Af Birgitte Andersen 1. udgave Forfatteren og Aalborg Universitetsforlag, 2016 Omslag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx

Læs mere

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST

UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST UNDERVISNINGSFORLØB MED DRØMME I BILLEDKUNST Af Anna Hofgaard Møller (LIN 208470) Vejleder: Kirsten Bak Andersen INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Mål med forløbet... 3 Klassetrin... 3 Forud for forløbet...

Læs mere

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden

VREDENS BØRN. Danmark for 125 a r siden Danmark for 125 a r siden Danmark var for 125 år siden et lille land med 2,5 millioner indbyggere. Langt de fleste boede på landet, men mange var begyndt at flytte til de store byer som København og Århus

Læs mere

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer.

Kompetencer til At analysere og vurdere, hvordan kultur, litteratur og sprog anvendes i og har betydning for brugeres liv og udtryksformer. Uge 7 10 Grundfag: DKK og PÆD-SUND - Undervisningsplan F14-2 DKK: Dansk, kultur og kommunikation med Julie Hjejle (JUHJ) Læringsmål: Fokus på fortælling, sprog og æstetiske læreprocesser Viden om Sproglig

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Litteraturhistorie i en kanontid

Litteraturhistorie i en kanontid Litteraturhistorie i en kanontid Klassiske tekster praksis i undervisningen Redaktion: Hans Henrik Møller og Mette Siersted Alinea Litteraturhistorie i en kanontid Klassiske tekster praksis i undervisningen

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Kopierne af Jesper Wung-Sung

Kopierne af Jesper Wung-Sung VIA CFU, januar 2011 Mon de kan reparere dig? Resume: Jonas A. Andersen tror, at han er en ganske almindelig dreng. Interesseret i fodbold og Maria. Men efter at have spillet sit livs bedste kamp som forældrene

Læs mere

Opgaver til Øglepigen

Opgaver til Øglepigen Opgaver til Øglepigen 1) Førlæsningsopgave (makkerpar) I skal nu arbejde med illustrationen på side 172. I skal skiftes til at nævne elementer på billedet kædet sammen med et tillægsord. Fx En uskyldig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

På vandring med Blicher

På vandring med Blicher Hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 6 øverste grønne menupunkter henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier, artikler, video og lydfortællinger

Læs mere

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE

Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE Munkensdam Gymnasium efterår 2012 OPGAVEN I DANSK - OG/ELLER HISTORIE AT BELYSE EN FAGLIG PROBLEMSTILLING Opgaven: 1. trin i en tretrinsraket med indbygget progression Efterår 2012: En opgave i en faglig

Læs mere

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster.

Dansk A (stx) Litterær artikel Skriveportal. Litterær artikel. I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Hvad er en litterær artikel? Litterær artikel I en litterær artikel skal du analysere og fortolke én eller flere fiktive tekster. Du skal formidle din forståelse af teksten. Dvs., at du påstår noget om,

Læs mere

Stykker af himlen Program Indledning Katrine Marie Guldager: Nørreport Faglig læsning og noveller Bogens baggrund = tilgangen Etablering af et novellebegreb Helle Helle: Tilflyttere Jesper Wung-Sung: Fordømte

Læs mere

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst.

aktiviteter Litteraturlæsning Tværfagligt projektsamarbejde med kultur/samfund Gruppearbejde Gruppefremlæggelser Skrivning af moderne ællingetekst. Fag:Dansk Hold:15 Lærer:Torben H. Kristensen Overordnede betragtninger, som vil gælde såvel den enkelte time som året som helhed: En stor målsætning for hele undervisningen er, at eleverne med baggrund

Læs mere

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus

Junior. A-klassen 2009/10. Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Undervisningsplan for uge: 14-16 Emne: Dansk med udgangspunkt i HC Andersens Store Claus og Lille Claus Fælles mål: Store Claus og Lille Claus: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød)

Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød) Årsplan med Fandango 3. klasse (fokus markeret med rød) Kapitel og fokus Antal uger Kompetenceområder Færdigheds-/vidensmål Fandango 3 - Grundbog og arbejdsbog A + B Kapitel 1: Om personkarakteristik 4-5

Læs mere

Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål

Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål Skoleåret 2011/12 Uge Emne Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål Essay-skrivning Bogsystemet, dansk i dybden * kendskab til genrens særlige kendetegn gennem analyse, bearbejdning og produktion og

Læs mere

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3.

Lærervejledning. Forløb: Hjemme hos Hammershøi Målgruppe: 6. 10. klasse Fag: Billedkunst og dansk. 1. Lærervejledning med. 2. Elevark med. 3. Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17

Årsplan 9. Klasse Dansk Skoleåret 2016/17 Tema: Identitet Uge 32-39 32 styre og regulere sin læseproces og diskutere teksters betydning i deres udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form der passer til

Læs mere

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson

Undervisningsforløb til billedbogen: De forbandede dukker land, Kim Fupz Aakeson Forløbet er bygget op efter Thomas Illum Hansens: Ind i værket inde i værket ud af værket. Forslag til undervisningen: Opgaverne kan løses på forskellige devices. Her er specifikt medtaget ideer og forslag

Læs mere

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse

Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Undervisningsforløb med billedromanen Emmely M i 5. klasse Af Mette Kjersgaard Andersen Dette undervisningsforløbs overordnede formål er at etablere en forståelse for genren fantastiske fortællinger. Hensigten

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL

NIVEAU: 7.-9. klasse. VARIGHED: 1-5 lektioner LÆRINGSMÅL Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere