Pædagogisk vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk vejledning"

Transkript

1 Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Hanne Schriver

2 Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Intertekstualitet... 4 Tom Kristensen: Henrettelsen... 4 Den historiske ungdomsroman... 5 Parafrase... 5 Målgruppe... 5 UNDERVISNINGSFORLØB... 6 Før romanen udleveres... 6 Læs romanen Parateksterne Kapitlerne Digtene Fluen Perspektivering Sms-evalueringsopgave Perspektiverende kunstbilleder og tekster Link- og litteraturliste Bilag 1 Børn & Bøger Bilag 2 Skolebiblioteket

3 TIL LÆREREN Forord Jesper Wung-Sung har efterhånden skabt et stort forfatterskab inden for ungdomslitteraturen. I 2011 er det kommet til udtryk ved modtagelsen af Kulturministeriets Børnebogspris i 2010 og Danmarks Skolebibliotekarers pris i Se Bilag 1 og 2. Jesper Wung-Sung er ikke bange for at variere sit forfatterskab med værker inden for mange forskellige genrer. Med Den sidste henrettelse, som udkom i 2010, har han skrevet en historisk ungdomsroman. Romanen er socialrealistisk, men samtidig også meget lyrisk, hvilket understreges af intertekstualiteten til et digt og flere indsatte digte. Monolog-opgaverne til kapitlerne kan fordeles mellem grupperne og vises for hinanden. Bilag er indsat med tilladelse fra henholdsvis redaktør Gitte Frausing, Børn & Bøger. og redaktør Bent Rasmussen, Skolebiblioteket. En stor tak til dansklærer og skolebibliotekar, Birthe Christensen, Skovbakkeskolen i Odder, for gennemlæsning og kommentarer i slutfasen. God fornøjelse! Hanne Schriver Foråret

4 Intertekstualitet Der er en tydelig parallel til Tom Kristensens digt Henrettelsen. At arbejde med intertekstualitet og i dette tilfælde direkte inddrage digtet Henrettelsen giver Jesper Wung-Sungs roman en støre dybde i forståelsen af ventetiden inden henrettelsen. Ventetiden gælder både for forståelsen af fortælleren, drengen og publikum, der venter på at overvære den sidste henrettelse i Svendborg. Den dimension er oplagt at inddrage. Her er digtet i uddrag. Det kan eventuelt findes (på nettet, i en digtsamling eller i en antologi) og bruges i sin fulde længde (se litteraturlisten). Tom Kristensen: Henrettelsen Strofe 1 Se, bødlen renser tredie gang sit sværd for blod og fugt, og trende røde flammer står på kluden, han har brugt; men jeg er hovedløs og død, når sjette gang en flammes glød slår ud, slår ud på bødlens klud. Strofe 2 Vi knæler ned, vi tyve mand, med hovedet strakt frem, og jeg skal se det blanke sværd slå hovedet af fem; men sjette gang, men sjette gang, når tiden bliver dødsens lang, er øjet i, er alt forbi. 7. strofe Nej, bødlen står endnu og ser langs sværdets tynde, sejge ægg. Så træder han det næste skridt og standser - måler - går lidt væk. Jeg ser en bille vandre tryg med grønt metal på hvælvet ryg, den vandrer mod en bøddelfod (1922) *Henrettelsen udkom i digtsamlingen Påfuglefjer (1922) og var skrevet i forbindelse med Tom Kristensens rejse til Fjernøsten. Her mødte Tom Kristensen enorme menneskemængder og en tilgang til mennesker, der kunne karakteriseres som nærmest ligegyldighed og ufølsom ro. Stærkest kommer det til udtryk over for liv og død. Digtet viser, hvordan en anden kultur, den asiatiske, ikke skelner på samme måde mellem liv og død, som Tom Kristensen kender det fra den europæiske kultur. Jeget følger bødlens gøren og laden, registrerer knivskarpt, hvad der sker fra bødlen renser sit sværd efter den tredje halshugning til Tom Kristensens digt handler om halshugningen af tyve sørøvere i Kina i Den 6. i rækken er fortællerjeget, digtets jeg. I elevopgaverne er sangen 25 Minutter endnu inddraget. 4

5 Den historiske ungdomsroman En historisk roman bygger dels på en bestemt historisk tid og dels på fiktion med fx sandsynlige fiktive personer. Den er som sådan er realistisk roman. Der kan også i personkarakterer være indskrevet karaktertræk, som passer på den historiske tid, romanen er skrevet i. Det vil sige, at i Den sidste henrettelse vil der være faktuelle historiske kendsgerninger, som når Jesper Wung-Sung fortæller, at han har hørt om henrettelsen og går tur ved Galgebakken. Læs Bilag 1. Fra H. C. Andersens dagbøger ved Jesper Wung-Sung, at H. C. Andersen har overværet en henrettelse i Slagelse. Eksplicit tilføjer forfatteren det i romanens paratekst på s.128. Her forholder han sig til 1853, Niels Nielsens henrettelse og sin egen nutid, sin egen forfatternutid, ved at nævne sine to sønner. De er til stede og på stedet, hvor der 157 år før blev effektueret en dødsdom. Jesper Wung-Sung kæder dermed fortid og nutid sammen i sin paratekst ved at sammenstille de historiske facts og det forfatterpersonlige liv med to levende, forkælede drenge, der har en forfatterfar til at at skabe tryghed og give omsorg. At Niels Nielsen har levet, ved læseren fra de historiske kilder, som Jesper Wung Sung medtager. Fiktionen kommer ind der, hvor Jesper Wung-Sung digter om Niels livsomstændigheder (ud fra det rimeligt sandsynlige og en historisk viden) og der, hvor hans tanker og erindringsglimt kommer frem. Kort kan man sige, at der er digtet ud fra, hvad der virker og fremstår som realistisk. Og så sprænger Jesper Wung-Sung alligevel til dels realismen ved at lade drengen samtale med en flue. En inspiration fra H. C. Andersens eventyr. Parafrase Den realistiske roman tager afsæt i en historisk begivenhed, nemlig den sidste henrettelse i Svendborg d. 22. februar 1853, hvor den 15-årige Niels Nielsen blev henrettet for brandstiftelse og mord på arrestforvalterens lille søn. Romanen omhandler den sidste dag i Niels Nielsens liv. Fra daggry til drengen henrettes. Tilbageblik og erindringsglimt skildrer, hvorledes drengens liv har formet sig indtil denne sidste dag. Alle er optaget af dagen, underholdningsværdien ved en henrettelse for det almindelige publikum skildres. Men der gås også tæt på flere repræsentanter, fx bagermesteren, som har en vis indtægt i forbindelse med henrettelser, og præsten der manøvrerer efter sin stillings indholdsbeskrivelse. Borgmesteren og tømreren får også lejlighed til at komme til orde i romanen om en drengs halshugning. Drengens sociale forhold og forhutlede livsvilkår i slutningen af 1800-tallets fremvises - med få lyspunkter i et kort livsforløb. Målgruppe Romanen kan læses fra 7. klasse. Jeg mener, at romanen er mest velegnet fra 8. klasse. Det gør jeg, fordi arbejdet med intertekstualiteten kan give mest i forhold til en vis modenhed. Den er letlæst, med en åben sats. 5

6 UNDERVISNINGSFORLØB Før romanen udleveres Brug omslagbillede på denne pædagogiske vejledning. Se den på smartboard, få den i elevintra som enkeltfil eller få udleveret en kopi af omslagsbilledet. Individuelt. Svar på følgende: 1. Antonym til sidste 2. Forklar henrettelse 3. Forklar hele titlen Klassesamtale eller gruppesamtale: Drøft jeres svar og forklaringer på titlen og dens spor i forhold til den roman, I skal til at læse. 6

7 Pararbejde. Læs teksten: Den 22. februar 1853 blev 15-årige Niels Nielsen henrettet; dømt for brandstiftelse og for at have slået arrestforvarerens lille søn ihjel. Det var den sidste henrettelse i Svendborg. Galgebakken ligger der stadig. Drøft og skriv de nye informationer ned. Hvilke nye informationer kommer til? Hvad får det jer til at tænke om romanens indhold? 7

8 Læs teksten: Den 22. februar 1853 blev 15-årige Niels Nielsen henrettet; dømt for brandstiftelse og for at have slået arrestforvarerens lille søn ihjel. Det var den sidste henrettelse i Svendborg. Galgebakken ligger der stadig. På toppen har man opstillet en bænk, hvor man kan sidde og se ud over byen. Lige ved siden af ligger en børnehave, Papegøjen. Der går mine sønner, Jeppe og Jacob. jws Drøft og skriv de nye informationer ned. Hvilke nye informationer kommer til? Hvad får det jer til at tænke om den roman, I skal læse? 8

9 Læs teksten: Alle ville til denne henrettelse, Den dag var en festdag. H. C. ANDERSEN (i dagbog) Hvorledes udvider dette citat fra romanens s. 5 din forforståelse ud fra titlen Den sidste henrettelse? Hvorledes udvider disse historiske og faktuelle oplysninger dine tanker om den roman, du skal i gang med? Se på omslaget forsideillustration. Forklar motiv, synsvinkel og stemning. Se på omslagets bagsideillustration. Forklar motiv, synsvinkel og stemning. Eventuelt opsamlende klassesamtale. 9

10 Læs romanen Individuelt. Lav en parafrase (en kort genskrivning) på max linjer. Parateksterne Pararbejde En paratekst er en tekst, der ikke hører hjemme i selve værket (romanen). Hvorfor sætter Jesper Wung-Sung et H. C. Andersen-citat ind på s. 5, inden romanen begynder? Hvorfor sætter Jesper Wung-Sung en anden paratekst ind på s. 128 efter romanens afslutning? Man kan kalde teksten her for en slags epilog (efterskrift). Hvilket formål har forfatteren med at sætte sin egen (nu)tid, det sted, han befinder sig og sine egne drenge, der er nævnt ved navn, ind i den sidste tekst? Kapitlerne Pararbejde 1.kapitel (s. 6 7) og 2. kapitel (s. 8 12) 1. Kapitel Hvilken viden får I om tidspunktet? Hvilken viden får I om stedet? Hvilken viden får I om personen? Hvilken viden får I om situationen? Hvilken viden får I om stemningen? Læs første og sidste sætning. Hvad opnår Jesper Wung-Sung ved at lave den ramme? Hvor klog er fortælleren? Hvem er fortælleren? 2. kapitel Hvilken viden får I om tidspunktet? Del kapitlet op i dele. Forsyn dem med en overskrift af en sætnings længde. Hvilke fortællegreb gør Jesper Wung-Sung brug af i sin komposition af kapitlet? Forklar drengens drøm. Hvad ved drengen om Mississippi? Hvad forbinder drengen symbolsk Mississippi med? Hvad er en fattiggård - brug netsøgning? Hvad forbinder drengen symbolsk fattiggård med? Hvad er der med drengens hånd? Hvad forbinder drengen symbolsk med sin hånd? Hvorfor siger han to gange undskyld til sin far ved daggry? Hvilken symbolik ligger der i det? 10

11 Fra kapitel 3(s ) s Hvordan kan man sprogligt at, at synsvinklen skifter? s Time 10 Lav bagermesterens monolog.. s Time 9. Hvad kommenterer fluen? Hvilken funktion har fluen? s Time 8. Lav buddets monolog. s Time 7. Hvad lægger I mærke til, der fortæller om drengen sociale vilkår? s Time 6. Lav snedkermesterens monolog. s Time 5. Hvorfor er der digtuddrag på s. 54 og et digtet/digtet i sin fulde længde på s ? Se også s. 4. Hvorfor netop dette digt? Hvorfor sættes det netop ind i dette kapitel? s Time 4. Lav borgmesterens monolog. s Time 3. S. 84. Hvad sætter mødet med pigen i gang hos ham? Hvilken magt? Hvilke drøm-me? Hvilke realiteter? Hvad er Amerika for drengen. Sammenlign med Mississippi i kapitel 2. s Time 2. Lav præstens monolog. s Time 1. Vælg 10 sætninger ud til en arrestchefens søns monolog. s NU. Lav digterens monolog. s. 110 Undersøg 1. afsnit. Find de udtryk, der afspejler en anden historisk tid/niels Nielsens tid. Hvorfor vælger Jesper Wung-Sung at indlede kapitlet sprogligt på denne måde? Undersøg, om Jesper Wung-Sung virkelig gør brug af biografisk viden om H. C. Andersen i kapitlet. Hvis du mener det, så: Hvad bruges og på hvilken måde? Hvorfor bruger Jesper Wung-Sung i det hele taget H. C. Andersen som tilskuer til en halshugning? s NU. Lav drengens afskedsmonolog. 11

12 Digtene Pararbejde Romanens eget digt Hvilken funktion har romanens eget digt, der nærmest fungerer som omkvæd: Kig på indholdet. Se på den omkringliggende tekst i hvilke sammenhænge bruges strofen? Hvis talerør er det? En bys mange munde et kor mens et hoved som endnu glor triller mod jord uden et ord. (s.18, 36, 53, 74, 98, 119) En by har så mange munde at mætte Men kun én mand med hætte Kun én økse skal svinge Ét hoved fra halsen tvinge. (s. 117) Læs Tom Kristensens digt Henrettelsen, genlæs Christian Winthers digt på s , læs brevdigtet på s. 119 og det afsluttende digt, side Henrettelsen Undersøg komposition, strofer og rim. Hvordan kan I se, at digtet kan have inspireret Jesper Wung-Sung? På hvilke måder er der forskelle - ud over, at den ene tekst er lyrisk og den anden er episk? En anden inspiration er den oversatte sang fra amerikansk om den dødsdømte, der venter på, at han skal hænges i galgen uden for sin fængselscelle. Mens han venter, har folk travlt med deres forskellige gøremål. Hør evt. Poul Dissings og Freddy Fræks sang 25 Minutter endnu. Den udkom i Kompositionen er 25 strofer med 2 vers, fx De bygger en galge uden for min celle. Der er 25 minutter endnu. Her er billedsproget med galgenhumor på sin plads! Fra Wikipidea: 25 Minutes to Go is a song per-formed by the Brothers Four in 1963 on the album Cross Country Concert. The song was written by Shel Silverstein. [edit] Lyrics The song is literally gallows humor, as it is sung by a man awaiting his own execution by hanging. Each verse con-sists of two lines, of which the first line is anything from humorous to poignant, and the second line is a minute-by-minute countdown. Well they re buildin the gallows outside my cell. I got 25 minutes to go. And the whole town s waitin just to hear me yell. I got 24 minutes to go. 12

13 Det afsluttende digt(s ) Hvorfor har digtet denne grafiske udformning? Hvilken funktion har digtet i forhold til handlingen og afslutningen? Hvordan virker den grafiske opsætning på dig? Hvordan virker digtet i dødsøjeblikket på dig sammenlignet med drømmen natten før den sidste dag (s. 8 9)? Hvilken idé er der med at komponere romanen som de digte, der er perspektiveret til, hvor der også er en komposition med nedtælling? s Hvad er meningen med den dobbelte afslutning? Forklar. Fluen Læs Bilag 2 s. 6. Hvordan fungerer fluen? Hvis talerør er fluen? Er det velvalgt af forfatteren at anvende en flue? Der er et sprogligt udtryk, der hedder være en flue på væggen. Hvordan skal det forstås? Tjek evt. på Passer det også her i romanen? Hvorfor/hvorfor ikke? Perspektivering Gruppesamtale/klassesamtale Forhold jer til: Romanen og samtiden (2010) Romanens menneskesyn: Er der tale om en skæbnefortælling? Romanen som fiktivt værk. Er der tale om socialrealisme, hvor man stiller skarpt på samfundsuretfærdigheder? Romanens værdi som enestående. Det gælder både i forhold til romanen som sprogkunst, i forhold til, om den formår at tale til os på en måde, så den flytter os i forhold til dens budskab. Er det en ungdoms- eller voksenroman(anmelder Erik Svendsen stiller det spørgsmål)? Romanen som en del af Jesper Wung-Sungs forfatterskab. Brug Bilag 1 og 2. Sms-evalueringsopgave Sms erne sendes til din lærer. Vælg mellem eller lav begge sms-opgaver. 1. Skriv 5 sms er til Niels Nielsen, mens han sidder i arresten og venter. Hver besked må max. være på 160 tegn inkl. mellemrum. 2. Skriv 5 sms er til Niels Nielsen anno 2012, mens han sidder på en lukket institution og venter på sin dom. Hver besked må max. være på 160 tegn inkl. mellemrum. 13

14 Perspektiverende kunstbilleder og tekster Hvis man vil inddrage andre tekster i romanforløbet, kan disse anbefales. Der er også muligheden for at have dem til at indgå i det særlige bibliotek til brug ved elevsøgning efter prøveoplæg til B- prøven eller den mundtlige prøve ved fs10. Kunstbilleder Jens Birkholm: Sult Til bords. Scener fra fattighuset i Faaborg Ved sengetid i herberget Jens Birkholm er fynsk maler og skildrer mennesker i nød. Malerierne findes bl.a. i Scoop 8: Frøkener og fattigfolk. Alinea. Findes i VIA CFU s Udlånssamling. Tekster Henrik Pontoppidan: Nådsensbrød Den oprindelige avistekst kan findes i flere antologier og på nettet: Om Nådsensbrød står der følgende på hjemmesiden: Denne historie stod trykt i Morgenbladet 29. januar Pontoppidan havde sendt den til avisens litterære redaktør Otto Borchsenius med et udfordrende ledsagebrev. Teksten blev i let ændret form og med udskiftning af navnet Trine med Stine trykt i Fra Hytterne, Om det postyr teksten vakte lokalt, se artiklen 1885-krisen. Henrik Pontoppidan er kanonforfatter, Novellen skildrer dramaet, da en fattig, gammel kone skal på fattiggården. Jesper Wung-Sung: Tretten tynde teenagere. Novellesamling. Noveller om unge og Sociale relationer. Dansklærerforeningens Forlag Trælår. Novellesamling. 20 noveller om børn og unge i nutiden. Samleren

15 Link- og litteraturliste Digtet En Moder til sin Søn findes Digtet Henrettelsen findes i sin fulde længde forskellige steder: Fx Krabat Fx Jørgen Kurth m.fl.: Kanon i folkeskolen vor tid. Alinea. Findes i VIA CFU s Udlånssamling. På /gymnasium findes Tom Kristensens oplæsning af Henrettelsen Der er sat musik til digtet: Movellas fx beskrivelse Fx oprettelse sms- på emu.dk, 25 Minutter endnu 25 Minutter endnu Findes på itunes Ayoe Quist Henkel: Anna Karlskov Skyggebjerg: Erik Svendsen: Sammen om at læse litteratur. Grundbog. Lærerens Ressourcebog. Gyldendal Inspiration til arbejdsopgaver. Findes i VIA CFU s Udlånssamling. Den historiske roman for børn: teori, udvikling og analyse. Dansklærerforeningens Forlag Justitsmordet i Jyllands-Posten (anmeldelse af Den sidste henrettelse ) 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007

Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Trækningsliste, råd og vejledn. prøveoplæg, 9.kl 2007 Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige 1. Det moderne gennembrud Pernille Ørneflugt Rotter Nådsensbrød Titanens kamp Sproglige virkemidler

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen

Synopseprøven. -sådan kan du gøre. tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Synopseprøven -sådan kan du gøre tips, tricks og vejledning til fordybelsesperioden og synopseskrivningen Prøveform B Dansk prøveform B også kendt som synopseprøven Tekstopgivelserne skal indeholde: Fiktion

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE

ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE ANALYSEMODEL TIL ROMAN OG NOVELLE HUSK!!!! BRUG DIN TEKST HENVIS TIL DEN SKRIV VIGTIGE TING I MARGEN UNDERSTREG NOGET DU SYNES ER VIGTIGT!!! Præsentationspunkter o Tekstens titel og forfatter o Tekstens

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning til Louis Jensen 2 KRONER OG 25 ØRE 2 KRONER OG 25 ØRE Louis Jensen G y l d e n d a l Udarbejdet af Hanne Schriver 29/09/10 21:28:21 Indhold Til læreren s. 3 Testklasser s. 5 Det

Læs mere

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen?

Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Hvorfor skal man lære om strategier i fremmedsprogsundervisningen? Iflg. formålet for faget tysk står der, at: Undervisningen skal udvikle elevernes sproglige bevidsthed om tysk sprog og om sprogtilegnelse.

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF

IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF IT og de sosiale medier v. Hans Jørgen Hansen daglig leder af FKF 35 friskoler 0.-10. klasse 7200 elever Ca.850 ansatte 2 ansatte i FKF Hans Jørgen Hansen 2 Ny folkeskolereform fra 1.8.14 + ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt)

2. Lån værker på biblioteket (så hurtigt som muligt) Gruppeopgave Produkt: Romantrailer - video Frist for læsning af romanerne: Tirsdag den 10. april (lige efter påske) Aflevering/Fremlæggelse: Uge 18 (1. april) Arbejdsopgave: Et af produktkravene i ReadIt

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen.

Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Undervisningsmateriale til PAX-serien. Første bog: Nidstangen. Nidstangen Skrevet af Åsa Larsson og Ingela Korsell, illustreret af Henrik Jonsson. Resume De to brødre Alrik og Viggo kommer i pleje hos

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO)

Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Vejledning til dansk- /historieopgaven (DHO) Introduktion Nu skal du til at skrive din DHO. Formålet med din DHO er formidling af faglig viden til din(e) vejleder(e), og så er formålet også at øve dig

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber. Ena Ørum Mogensen

Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber. Ena Ørum Mogensen Skriftligt arbejde Problemstillinger og pædagogiske redskaber Ena Ørum Mogensen Elever med Aspergerssyndrom har ofte dårlig skrivemotorik svært ved at udtrykke sig skriftligt tendens til at forlade et

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Ny skriftlighed i studieretningen IBC

Ny skriftlighed i studieretningen IBC Ny skriftlighed i studieretningen IBC Projektnummer 128981 Lise Fuur Andersen lfan@ibc.dk Lisbeth Pedersen lpe@ibc.dk Inger Ernstsen ier@ibc.dk Formålet med projektet er at udvikle en ramme for en fælles

Læs mere

Formalia ved opgaveskrivning

Formalia ved opgaveskrivning Formalia ved opgaveskrivning Dansk-/historie-opgave (DHO) Indhold Formalia i større opgaver... 1 Tjekliste til formalia... 5 Funktioner i Word... 6 Taksonomier - opgavens niveauer (udgangspunkt i humaniora)...

Læs mere

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk ILLUSTRATIONSMAPPE Vores Layout- & Redaktionsteam står gerne til rådighed: Fon 8088 5762 (gratis servicenummer) +45 3337 8777 (international og fra mobil) Fax +45 80885763 E-mail info@bod.dk www.bod.dk

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber

Sæt 3: Min identitet i de digitale fællesskaber Dilemmakort Sættet indeholder 9 elevkort og et forklarende kort til læreren. En klasse kan inddeles i op til 9 grupper med 3 elever, der hver få udleveret et dilemmakort som diskuteres i gruppen. Der samles

Læs mere

VIA Center for Undervisningsmidler

VIA Center for Undervisningsmidler VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen... 3 Parafrase... 3 En samtidsrealistisk

Læs mere

VIA Center for Undervisningsmidler

VIA Center for Undervisningsmidler VIA Center for Undervisningsmidler Pædagogisk vejledning udarbejdet af pædagogisk konsulent Hanne Schriver Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN... 3 Forord... 3 Om romanen.... 3 Parafrase... 4 Socialrealisme

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Undervisningsforløb til 8. 9. klasse

Undervisningsforløb til 8. 9. klasse 1 Undervisningsforløb til 8. 9. klasse Der var engang, og så er der nu Hvad der sker, når Låsby-Svendsen, Amalie fra Paradise Hotel og H.C. Andersen mødes i et tematisk forløb på 8.-9. årgang Af Marianne

Læs mere

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer

God citatskik og plagiat i tekster. vejledende retningslinjer God citatskik og plagiat i tekster vejledende retningslinjer 3 INDHOLD En vejledning for praktikere.................... 5 God citatskik.................................. 7 Reglerne........................................

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

PÆDAGOGISK VEJLEDNING

PÆDAGOGISK VEJLEDNING PÆDAGOGISK VEJLEDNING U darbejdet af Pæd. konsulent Hanne Schriver VIA Center for Undervisningsmidler Indholdsfortegnelse TIL LÆREREN 3 Forord 3 Om romanen 3 Parafrase 3 Serien Spurt 3 Skriverprisen 3

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning

Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik. Spillevejledning Jeopardy-quiz om C.W. Obels Tobaksfabrik Spillevejledning 1. Klik ind på hjemmesiden http://jeopardylabs.com/play/jeopardy-cw-obels-tobaksfabrik 2. Vælg hvor mange hold I skal være og tryk derefter på

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx

Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Planlægning af et længerevarende undervisningsforløb til stx Arbejdsopgave til 1. del Målgruppe: 1g eller 2g Forløbets varighed: 10-12 timer 1. Forløbets faglige mål og faglige indhold skal fastlægges

Læs mere

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014

Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Årsplan for 9. Klasse Skoleåret 2013/2014 Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man Skolestart kl. 16-18 34 Tirsdag Gennemgang af årsplan Guldalder og romantik A. Oehlenschläger:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4)

Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Årsplan 2014/15 Dansk 10 Hold B LJ (UV4) Fag Dansk FS10 hold B Gymnastikefterskolen Stevns Lærer Lene Ejg Jarbøl Årgang 2014/15 Uge Emne Indhold Litteratur/film Fælles mål 34 Identitet og Læse novelle

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Biografien som genre: Livets fortælling

Biografien som genre: Livets fortælling Biografien som genre: Livets fortælling For folkeskolens 7. 9. klasse Varighed: 10 lektioner Af Annemette Hejlsted Folkeskolens ældste elever skal snart til at præsentere sig selv i nye sammenhænge. De

Læs mere

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen!

- Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! - Få mest muligt ud af opgaveskrivningen! En eksamensopgave Forarbejdet Opgaveformuleringen Disposition og layout Dokumentation Selvstændighed Abstract Vurderingskriterier Alle regler står i pjecen om

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Mundtlighed, kommunikation og undervisning

Mundtlighed, kommunikation og undervisning Taletid Mundtlighed, kommunikation og undervisning Mads Th. Haugsted a r e n a e e r r Taletid Mundtlighed, kommunikation og undervisning Mads Th. Haugsted Taletid Mundtlighed, kommunikation og undervisning

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen

De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen IT OG LÆSEVANSKELIGHEDER - EN INDSATS DER VIRKER 5. Februar 2015 VIA University Collage, Århus De Mobile Kompetencecentre Skive Kommune Anette Mark og Lisbeth Henriksen WORKSHOP 1 MELLEMTRINS-ELEVER Gode

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

HISTORIEKORREKTIONER

HISTORIEKORREKTIONER HISTORIEKORREKTIONER Om skønlitteratur i historieundervisningen Læreruddannelsen i Århus Foråret 2011 Historie Tegn: 12.900 Anders Schunk Pedersen Studienummer 270383 Indledning En roman, der fungerer

Læs mere

??????????? Læsefidusen på tur i Danmark. Pædagogisk inspiration til De små læsebøger, 46-50. Af Jette Løntoft. Dansklærerforeningen

??????????? Læsefidusen på tur i Danmark. Pædagogisk inspiration til De små læsebøger, 46-50. Af Jette Løntoft. Dansklærerforeningen Side 1 Af Jette Løntoft Dansklærerforeningen Side 2 Læsefidusen på Amalienborg Læsefidusen på Himmelbjerget Læsefidusen på Kronborg Læsefidusen i Skagen Læsefidusen i H.C. Andersens Hus Bøgerne er beregnet

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere