Poesiens steder - stedernes poesi. oesins platser - platsernas poesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poesiens steder - stedernes poesi. oesins platser - platsernas poesi"

Transkript

1 Poesiens steder - stedernes poesi P oesins platser - platsernas poesi

2 P Indhold P Af Erik Büchert, Vordingborg Udviklingsselskab oesiens steder - stedernes poesi S. 2 S. 3 S. 6 S. 10 S. 12 S. 14 Poesiens steder - stedernes poesi (introduktion) Min Øresundsregionens litteraturhistorie, af Per-Olof Johansson Roskildes forfattere i 1000 år Tænkebænke på Møn og Sydsjælland Tänk på en bänk på Söderslätt Ikke kun for litterater! - eksempler på litteraturturisme fra 3 lande Litteraturen og stederne står ofte i et symbiotisk forhold til hinanden. Teksterne befrugtes af de byer og landskaber, som de er inspireret af. Og teksterne gør vores oplevelse af stederne dybere og mere facetteret. Mankells Wallanderbøger kunne ikke være skrevet uden Ystad som scene. Og oplevelsen af Ystad bliver for altid forandret for den, der har læst bøgerne. Der er gennem historien mange eksempler på, at litteraturens betydning for stederne har været stor. Litteraturen har spillet en vigtig rolle i skabelsen af de moderne nationer og deres nationale identiteter. Hjemstavnslitteraturen har haft samme funktion på det regionale plan. I Øresundsregionen er en ny funktionel region under dannelse. Dermed fødes også behovet for en fælles, ny egnsbevidsthed på tværs af de gamle nationalitetsgrænser. Det er åbenbart ikke nok, at trafiksystemer, arbejds- og boligmarkeder fungerer; det øgede samvirke skaber et forbløffende manifest behov for at have fælles opfattelser af historien, af verden omkring os, af moral, samværsnormer m.m. Hvis Øresundsregionen skal fortsætte sin lovende udvikling som en stærk og velfungerende region i Europa, må en sådan fælles Øresundsregional bevidsthed opstå og styrkes. Kan litteraturen spille en rolle i denne proces? Forsiden: Tænkebænk ved Fanefjord Skov på Møn. Stedet er som taget ud af den danske nationalsang, der slutter således: "Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå, sin top i bølgen blå." Foto: Morten Pihl Denne brochure er et lille eksperiment. En undersøgelse af, om der kan findes fælles træk eller en fælles tone i Øresundsregionens litteratur. Et forsøg på at vise, hvordan regionens landskaber, byer og landsbyer afspejles i tekster, og hvordan tekster kan berige oplevelsen af regionen. Og et oplæg til debat, om regionens litteraturarv kan blive afsæt for en fælles Øresundsregional kultur.

3 M M Af Per-Olof Johansson, dansk-svensk forfatter in Øresundsregionens litteraturhistorie Varufakta/produktoplysninger på det viset/den måde försökar/forsøger producenter, som henvender sig til både danska/danske förbrukare/forbrugere og svenske/svenska, at nå frem med deres budskap/budskab. Hvad enten vi bryder os om det eller ej, så er der i dag en sprogbarriere, som skal brydes i Øresundsregionen. Den er måske kun reel i vore hoveder men der er den også, hvis man ikke lige har heldet at hedde Johansson og være opvokset på Sjælland i en familj med invandrade korgmarkare/kurvemagere från/fra Skåne, hvor der uden refleksioner blev sprunget fra det ene sprog til det andet. Og selv da læser man ikke ud fra et syn på en forenet Øresundsregion. Litterært forankret blev den dog tidligt med en sang skrevet af storebror Stig i 1942, da han var ti år! Omkvædet lød: Og når du ser mod Øst, saa skal du sige, at Skaane er et godt, gammelt dansk Land. Vi har alle to fornavne, og Stig hedder Fritjof efter Tegnérs Fritjofs Saga, som stod i høj kurs hos pappa. Stig og næste storebror Lennart var opvokset med svensk, endskønt de fødtes og boede på Sjælland. I Stigs hefte af egne tekster kunne jeg læse, hvordan han altså i tidlig alder dog valgte side dansk. Men litteraturmæssigt set var det på dansk og så det på svensk ligestillede. Danske børnesange, svenske børnesange. Lennart minder mig om, at vi fik læst Elsa Beskow. Tomtebobarnen og Årets Saga, som det var mammas afdeling at videregive. Skal vi lede efter en fælles tredje, som hedder Øresundsregion? Tekster, som opfylder både den betingelse at være skrevet i regionen og at være blevet læst i regionen. Tanken er sjov og vil måske stå tydeligere en gang i fremtiden. Jeg føler mig selv som hjemmehørende i den region med erfaring for læsning af regionens båda sidor, men kännar nog, at denna läsning bliver regional, därför att det er jag, som er läseren. Når jeg som barn kæmpede mig gennem en af pappas barndomsläsningar Folkskolans Barntidning från 1905, så var det regionallæsning i 2. generation, for pappa var også født i Danmark af svenske forældre, læste og talte svensk som en indfødt og skulle derfor altid stoppes i tolden en mistænkelig blanding! 3

4 Min get ja min get/är det bästa jag vet och Pelles nya byxor var ikke den store litteratur, men tydeligvis en anden litteratur end den danske. Og selv om Fenrik Stål blev læst op på dansk, så hørte jeg den på grund af Valdemar Rørdams kongeniale oversættelse som svensk. 4 Selma Lagerlöfs Nils Holgersson er næste trin på vejen, skønt han ikke passerer sundet, men tager turen hele vejen op gennem Sverige. Må Vilhelm Moberg ikke komme med han hørte jo virkelig til blandt vore litterære fyrtårne sammen med Fröding. I mammas og pappas håndskrevne visebøger var teksterne de populære sange, uden skel mellem om det var på dansk eller svensk. At være blevet ekserceret af moster Anna i hendes dialektdigt fra Göinge om livet på landet, er vel også et tilskud til litteraturen. Senere har jeg placeret Harry Martinsson i min øresundske litteraturhistorie på grund af romanen Näslorna blommar og fordi han gik i skole hos (pappas) moster Gunilla i Ubbeboda - et sted, som siden trak internationale kunstnere, også danske til stedet.

5 Det er svært at sætte sig ind i, hvilke danske forfattere, som på hinsidan har skabt bro til Danmarkssiden. Hjalmar Guldbergs digt Hälsning till Danmark fra 1942, som formentlig blev brugt i den svenske uge i København 1941, hvortil også Piet Hein skrev sit gruk Det er det samme sprog, er helt bevidste tiltag i retning af at forene. Krigen var en vigtig fælles markør for det skandinaviske, og Foreningen Norden udgav en digt-antologi, hvori også Øresundsregionen har kunnet finde ord for fællesskabet. I salmebøgerne vil man også kunne finde adskillige cross overs, for ikke at tale om hele visefeltet. Med Bellmann, Ferlin og Taube en overvægt fra Sverige til Danmark. Der findes en hel gren af den danske litteratur med relation til Sverige, det må blive ren namedropping, hør bare: Benny Andersen: Svantes Viser, F.P. Rist: Lasse Månsson fra Skåne, Harald Kidde: Jernet, Astrid Ehrencrone-Kidde: Skriveren fra Filipstad, Aage Madelung: Godset på månen. Af de to sidste adskillige flere titler! Goldschmidt: Swedenborgs Ungdom, Martin Andersen-Nexø: Lotterisvensken og Pelle Erobreren, Carit Etlar: Gjøngehøvdingen. Martin A. Hansen: Lykkelige Kristoffer. De følgende to er selv indvandrere og der er flere titler at bemærke, som f.eks. M. Malling: Munkeboda og Nils Nilsson: Hestetruels. Digteren Gustaf Munch-Petersen skrev digte på svensk. Halfdan Rasmussen skrev et stort digt om sin smålandske mormor. Begge havde svenske mødre. Fra Sverige kan nævnes Eivind Johnson: Favel Ensam og Hjalmar Söderberg: Hjärtats oro. De er forfattere, der har siddet på Sjælland og tænkt på Sverige. Ola Hansson har skrevet digte fra Sundångaren og en hel suite Danska bilder. Om kontakterne i 1800-tallet taler Heiberg-fløjens Bellmannsbesættelse. Og der er Georg Brandes og hans betydning for Selma Lagerlöf og Victoria Benedictsson. Esajas Tégners ord ved laurbærkroningen 1829 i Lunds domkirke (sic!) af Adam Oehlenschläger lader vi afslutte denne løsagtige exposé: Söndringens tid är förbi (och hon borde ej funnits i Andans fria, oändliga verld) och beslägtade toner som klinga Sundet utöfver förtjusar oss nu, och synnerligt dina. Jo, der er basis for udveksling og for at stille skarpt på udvekslingens historie i Øresundsregionen. Söndringens tid är förbi! 5

6 R R oskildes forfattere i 1000 år Af Eva Tønnesen, Roskilde Lokalhistoriske Arkiv Roskildes Litteraturkanon Roskildes Litteraturkanon er et forsøg på at sammensætte en liste over de 12 mest markante forfattere gennem tiderne med tilknytning til den nuværende Roskilde Kommune. Forudsætningen for at komme med på listen er, at man har ladet sig inspirere af byen og den omgivende egn i en sådan grad, at der er kommet fremragende litteratur ud af mødet mellem forfatteren og stedet. Det er planen, at borgerne skal vælge 12 forfattere ud til Roskildes litteraturkanon. Formålet med kanon en er, at borgerne får indblik i områdets litteraturhistorie i de sidste 1000 år. Projektet skal samtidig skabe grobund for mere forskning i emnet. Forfatternes Roskilde Litteraturens blomstring og karakter hænger nøje sammen med de historiske epoker og deres storhedstid. I Roskilde er det hensigtsmæssigt at dele forfatterne og deres litteratur op i tre historiske perioder: De gamle, de romantiske og de nye. Selv om meget er forandret, kan man stadig følge i fodsporene af forfatternes Roskilde. På kortet s.8 er poesiens steder markeret ved et tal. Disse tal udgør tilsammen en byvandring. De gamle - krønikeskriverne: Forfattere i Roskilde har skrevet siden Roalds søn Gunvald fik skrevet de første runer på Snoldelev-stenen ca I det katolske Danmark (ca ) var Roskilde et kirkeligt hovedsæde og dermed også skriftens hovedsæde. Byen var centrum for flere kronikører, der beskrev Danmarkshistorien, nemlig Saxo Grammaticus (ca.1132-efter1208), der skrev Danernes Bedrifter. Han var ansat i biskop Absalons husstand. Saxos krønike bygger på en ældre kilde fra området, Lejre-krøniken (ca. 1170). Samtidig eksisterer der en anden vigtig kilde, Roskilde-krøniken, som er et modargument til beretningen i Lejre-krøniken. (1) 6

7 Franciskaneren Peder Olsen (ca ) skrev en fortsættelse af Saxos værk om Danmarkshistorien fra 1185 og op til 1540 under samme titel Danernes Bedrifter. Hans værk eksisterer stadig kun som et utrykt manuskript. På det gamle franciskanerklosters grund ligger i dag Gråbrødre Kirkegård. (11) Den katolske periode i Roskilde sluttede på en måde med Poul Helgesen ( ), der skrev sin version af reformationstidens begivenheder i Skibby-krøniken fra starten af 1500-tallet, opkaldt efter Skibby, hvor manuskriptet blev fundet i 1650 indemuret i kirken. Efter reformationen mistede Roskilde sin betydning også litterært. Baroklitteratur og sprogvidenskab Barokken dyrkede de spektakulære og kontrastfyldte effekter. Således Peder Jensen Roskilde ( ), Prosodia Danicæ Linguæ (1627), den første danske verslære. Værket indledes med et figurdigt, idet teksten har form af en drikkepokal. (2) Peder Pedersen Syv ( ), elev på Roskilde Latinskole, var optaget af modersmålsstudier og udgav som den første bøger på dansk om det danske sprog, såsom Almindelige Danske Ordsproge og Korte Lærdomme i og 200 viser om Konger, Kemper og Andre i (2) Endelig skrev domprovst Heinrich Meyer ( ) Beskrivelse over Roeskilde, en gennemgang af byens historie fra sagnkongerne til Meyers samtid. (3) De romantiske den nationale identitet: I Romantikken (ca ) blev der sat fokus på den nationalhistoriske identitet. Derfor blev Roskilde med den glorværdige fortid igen interessant at skrive om. H. C. Andersen skrev teaterstykket En Nat i Roeskilde (1849). N. F. S. Grundtvig skrev Roskilde-Riim (1814) i versform og Roskilde Saga (1814) i prosa. Adam Oehlenschlägers udgav digtet Roeskilde Domkirke (1805), J. L. Heiberg et digt med samme titel (1842) og B. S. Ingemann digtet Roeskilde (1845). Guldaldertiden genopdagede Roskilde, og mange kulturpersonligheder opholdt sig i byen om sommeren. H. C. Andersen boede ofte i Domprovstegården. (3). Lokale kræfter begyndte også at interessere sig for byens historie, således overlærer ved Latinskolen Hans Henrik Behrmann ( ) og Jacob Kornerup, professor i kunsthistorie ( ). Begge udgav en Roskilde-historie. 7

8 Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen. Roskilde Latinskole, Skolegade over for nr. 9 (nedrevet 1842). Domprovstegården, Domkirkepladsen 4. Roskilde Katedralskole, Skolegade 3. Palæet, Stændertorvet 3. Buste af Gustav Wied, Sct. Ols Gade/Domkirkestræde. Hotel Prindsen, Algade 13. a & b Lise Nørgaards barndomshjem, Algade 53 og 23. Roskilde Dagblad, Hersegade 22. Ib Michaels barndomshjem, Bredgade 3. Gråbrødre Kirkegård, hvor flere forfattere ligger begravet.

9 I den mere skønlitterære genre kan man nævne Lucie Elise Fich ( ). I 1909 udkom hendes memoirer Domprovsten i Roskilde. (3). Carl Christian Bagger ( ), elev fra Latinskolen, skrev digtet De tvende Kirker i 1834 inspireret af hans skolegang i Roskilde og Sorø. Forfatteren Wilhelm Topsøe ( ), elev fra Roskilde Katedralskole, skrev novellen I Solskin (4). De nye den moderne litteratur: Danmarks første jernbanestrækning København-Roskilde blev åbnet i Det betød en økonomisk og befolkningsmæssig opblomstringstid for Roskilde. I den nyeste tid har Vikingeskibsmuseet, Roskilde-festivalen og RUC været med til at skabe et yderligere kulturelt og intellektuelt miljø i byen. Tre betydelige forfattere beskrev byen omkring år 1900: Holger Drachmann ( ), der boede på Palæet (5). Her skrev han om Klosterkilden ved siden af sit nationale forfatterskab. Gustav Wied ( ) var bosat i Roskilde fra Han brugte byen som ramme i flere af sine bøger såsom Livsens Ondskab (1899) og Knagsted (1902). (6). Endelig var Agnes Henningsen ( ) bosat i byen Hendes Roskildetid er beskrevet i 3 af hendes erindringsbøger. Alle de tre forfattere kom, som byens borgerskab, på Hotel Prindsen. (7). Også i dag er der flere markante forfattere med tilknytning til Roskilde Kommune. Lise Nørgaard (f.1917) er opvokset i Roskilde (8) og udlært som journalist på Roskilde Dagblad (9). Nøgleromanen Volmer. Portræt af en samfundsstøtte fra 1970 er inspireret af opvæksten i Roskilde, episoderne i den populære TV-serie Matador formentlig også. Ib Michael (f. 1945) (10) og Thomas Boberg (f. 1960) er ligeledes bysbørn. De har begge skrevet om temaer fra Latinamerika. Ib Michael har endvidere skrevet flere romaner, som foregår i Roskilde, såsom Vanillepigen 1991 og Den tolvte rytter Jess Ørnsbo (f. 1932) og Dorrit Willumsen (f. 1940) er eksempler på tilflyttede forfattere, bosat i Viby. Ørnsbo har skrevet både lyrik og dramatik. Willumsen er en af vore førende prosaister. Ægtefællerne har modtaget flere priser. 9

10 På den lille ø Nyord står der en tænkebænk ved det gamle lods-udkik, med vid udsigt over forvandene omkring øen. Inskriptionen på tænkebænken er et citat af den franske forfatter Antoine de Saint-Exuperry: Hvis du vil bygge en flåde, skal du ikke begynde med at fælde træer og organisere skibsbyggeriet, men med at skabe længslen efter det store, uendelige hav. 10

11 T Tænkebænke på Møn & Sydsjælland Lyden af stilhed På Møn har turistforeningen hvert år et 'turisttema'. F.eks. var det 'Eventyrets Ø' i H.C. Andersen-året Turisttemaet highlighter ofte det aktive. Men vi har længe haft en fornemmelse af, at det, som turisterne egentlig kommer efter, ikke er alt det aktive, men - ro, fred, smuk natur og tid nok til at få hverdagens stress på afstand, siger foreningens næstformand Ole Eskling. I 2005 blev svarmuligheden: At sidde på en bænk, se på havet og tænke over livet' topscorer i en undersøgelse af turistoplevelser på Møn. Det blev anledning til et tema, der fremhævede de nævnte kerneværdier. Temaet fik titlen Lyden af stilhed og blev gennemført i Projekt tænkebænke Under turisttemaet gennemføres et antal projekter og aktiviteter. Hovedprojektet under 'Lyden af stilhed' blev projekt tænkebænke, der byggede direkte på spørgsmålet om at sidde på en bænk og tænke over livet. Idéen var at anbringe gode bænke på de smukkeste udsigtssteder på Møn og Sydsjælland, og at forsyne bænkene med et lille messingskilt med et digt, et vers eller et bon-mot, som kan sætte tankerne i gang. Skænk en bænk! Projektet blev ført ud i livet via borger-sponsorater. Under titlen: Skænk en bænk! opfordredes borgerne til at donere en bænk. Interessen var overvældende, fortæller udviklingschef Annette Tenberg. Vi regnede med at skulle lave bænke i alt, men allerede det første år blev der stillet 30 tænkebænke op på Møn og Sydsjælland, og siden er der kommet 20 flere til. Sponsorerne udpeger ønskesteder for 'deres' tænkebænke, og kommer ofte med idéer til tekster på bænkene. Tænkebænke på Møn og i Øresundsregionen I dag findes der ca. 50 tænkebænke på Møn & Sydsjælland. De står på nogle af de smukkeste udsigtssteder, og mange af dem er skjulte små perler, som den ledende turist kun opdager, når han forlader de store turistveje. Tænkebænk-ideen har spredt sig fra Møn til mange andre steder. Den er f. eks. blevet eksporteret til nabodestinationen Stevns, og nu har den også taget et spring over vandet til Söderslätt i det sydlige Skåne og til Bornholm. 11

12 T T änk på en bänk - på Söderslätt - näringslivet och ordkonstnärer skapar platser för eftertanke Vad är en tänkebänk? En tänkebänk är en bänk som kan användas till en stunds vila och som en plats för eftertanke. På bänken finns en metalplatta med ett citat, eller en hel dikt som på något sätt har anknytning till bänkens placering. Det kan röra sig om naturlyrik eller tankar av en poet eller författare, som varit verksam i trakterna kring tänkebänken, och som kan berätta något om platsen och/eller författaren. Detta ger möjlighet för att synliggöra Söderslätt i detta fallet Det litterära Söderslätt för att stärka den lokala identiteten, inte bara för besökare utan också för invånarne sjelv. Hur kommer näringslivet in? Tillsammans med dikten eller citatet finns ett företagsnamn ingraverat på aluminiumplattan. Detta företag har sponsrat bänken. Innan tänkebänken är färdig och står på plats sker ett ingående samarbete mellan företaget och respektive kommun, bl a när det gäller placering av tänkebänken och val av dikt. 12 trakten var den härligaste i världen. Författare som Nicolovius, Albert Ulrik Bååth, Ola Hansson, Anders Österling, Hans Larsson och ibland också August Strindberg och Victoria Benedictsson, har hämtat inspiration från människorna, naturen och landskapet i Skåne. Kulturpersonligheterna har på olika sätt tolkat Söderslätts särart, som t ex Carl von Linné, då han skrev att; trakten var den härligaste i världen. Selma Lagerlöf skrev 1905 en geografisk läsebok för folkskolan Nils Holgerssons underbara resa. Där får läsaren uppleva, inte bara Söderslätt utan hela Sverige från ett fågelperspektiv. Under sin resa med gässen fick Nils Holgersson höra detta är ju Svaneholm, det måtte väl hela världen veta. Selma Lagerlöf beskrev 1929 ett besök på Torup såhär: och framför mig reser sig Torups gamla tegelstensborg, inte mer som förr ett fruktat fäste, utan stigande upp ur sina parker och trädgårdar, ur sina vallar av klippt grönska, ur sina blomsterparterrer och sin murgrönekappa som en stor, röd jätteblomma, just sådan som den väldiga slätten önskar sig den, just sådan att den tillfredställer den tjänande och trälande markens eviga skönhetsdröm.

13 Hjalmar Gullberg befann sig ofta i Falsterbo och vid Bökeberg. Till sin älskade Greta Thott skrev han: Var du är hos mig är det vita huset, som var ditt hem och blev i solnedgången, innan jag låg med ansiktet i gruset, mitt hem och några somrars hem för sången, till dig och skogen och det vita huset. Idén från Møn Idén med tänkebänkar kommer från Møn i Danmark (se sidan 10). I Svedala, Skurup, Trelleborg och Vellinge är vi på gång med flertalet tänkebänkar som ska placeras på lämpliga platser, kanske just på den plats där poeten fått inspiration till att skriva. Kanske några av citaten här ovanför kommer att finnas på en tänkebänk på Söderslätt! 13

14 Ikke kun for litterater! Eksempler på litteraturturisme fra 3 lande I Ystad surfar på Wallandervågen Miljoner människor har lärt känna Kurt Wallander och Ystad i Henning Mankells tio romaner om Ystadpolisen. Böckerna är översatta till 36 språk och har sålt i 25 miljoner exemplar. I mitten på 90-talet började Wallanderturisterna dyka upp för att uppleva böckernas miljö i verkligheten. Var ligger Fridolfs konditori? Hur hittar jag till Mariagatan? Turistbyrån insåg, att Wallanderturismen kunde bli stor, men måste tas om hand på ett bra sätt. Wallanderkepsar och t-shirts ville Mankell inte acceptera, säger turistchef Birgitta Johnson. Däremot säljer vi böckerna och den tyska resehandboken Der Kommissar auf der Spur. Turisten får hjälp till egna upplevelser genom en karta, där en lång rad platser finns utmärkta tillsammans med beskrivningar av de händelser i böckerna, som utspelas där. Stora inkomster ger Wallanderturismen inte, men vinsten är att Ystad stärks som besöksmål. 14 Verdenslitteratur på Møn Via bibliotekar Marianne Hiort-Lorenzens gode kontakter i forlagsverdenen er det gennem det seneste tiår lykkedes at få nogle af verdens mest læste forfattere til Møn. Det er et heldagsarrangement, som vi afholder hvert år i august, fortæller Marianne Hiort-Lorenzen. Det er sammensat af foredrag, oplæsning og samtale mellem forfatteren og publikum. Herefter signerer forfatteren bøger. Til sidst samles publikum i parken omkring en lækker buffet. Forfatter-listen omfatter navne som Günther Grass, Erik Fosnes Hansen, Einar Màr Gudmundsson, Ib Michael, Amos Oz, Jan Kjærstad, Henning Mankell, Kerstin Ekmann og Fay Weldon. Iblandt dem er modtagere af både Nobelprisen og Nordisk Råds Litteraturpris. Grass, som var den første gæst, har sommerhus på Møn, men ellers er der ingen relation mellem forfatterne og Møn. Arrangementet fremmer interessen for læsning i Vordingborg kommune (som Møn er en del af), og profilerer den som en kulturkommune, som det er værd at besøge eller bo i.

15 Uwe Johnson Haus i Klütz Uwe Johnson ( ) var en tysk forfatter, der igennem sit liv og værk havde fokus på både Øst- og Vesttyskland. Han voksede op i den del af landet, som blev til DDR, men flyttede til Vestberlin, da han fik problemer med at publicere i DDR. Den lille by Klütz i Mecklenburg-Vorpommern spiller - under navnet Jerichow - en væsentlig rolle i mange af hans bøger. I 2006 blev der - i et gammelt pakhus på torvet midt i Klütz - åbnet et litteraturhus med fokus på Uwe Johnsons liv og tekster. Det rummer en fast Uwe Johnson-udstilling, et Uwe Johnsonarkiv, et offentligt bibliotek og i stueetagen en kombineret bogbutik og turistinformation. Det byder på masser af særudstillinger, læsearrangementer og børneaktiviteter. Uwe Johnson Haus beviser, at selv små byer kan hævde sig indenfor litteraturturisme. Bygdens varumärke byggs på Arn Jan Guillous romantriologi om Arn Magnusson utspelas i Västergötland under medeltiden. Gestalten Arn är fiktiv, men böckernas miljöer är hämtade ur en historisk verklighet. Detta fick intresserade läsare att leta sig till böckernas platser började länsmuseet i Skara marknadsföra platserna under namnet I Arns fotspår. De följande år breddades utbudet av medeltidssatsningar. Bl.a. stöttade regionen och ett flertal kommuner filmatiseringen av Jan Guillous böcker. I dag erbjuder tio kommuner besöksmål för Arnturisten. Ett viktigt mål är att skapa upplevelser, som gör att besökarna vill stanna flera dagar till gagn för turistnäringen. En Medeltida värld har byggts upp av kulisser från filmerna. Ett antal produkter för försäljning har utvecklats kring Arntemat, exempelvis vin kläder, svärd och smycken. 15

16 'Poesiens steder - stedernes poesi' (red. Erik Büchert, Vordingborg Udviklingsselskab) er et resultat af projekt KNUT (Kulturdriven Näringslivsutveckling), gennemført af en kreds af kommuner og turistorganisationer i Skåne- og Sjællandsregionerne, med Vellinge Kommun (S) som lead partner. Se i øvrigt Projektet er delfinansieret af EU INTERREG IIIA Tænkebænk på stranden ved Falsterbo.

ROSKILDE DOMKIRKE OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I...

ROSKILDE DOMKIRKE OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I... OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I... ROSKILDE DOMKIRKE Siden 1995 har Roskilde Domkirke været optaget på UNESCOs verdensarvsliste - en liste som også tæller verdenskendte monumenter som Pyramiderne

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

ORDET 2 / 2015. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap ORDET 2 / 2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab havde inviteret til møde mellem to danske og to svenske forfattere: Christel Wiinblad, Kristian

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Brug byen / Använd staden

Brug byen / Använd staden Brug byen / Använd staden Lærervejledning og introduktion. Analyse af bygninger og byrum for 3.-5.klasse. Undervisningsmaterialet indeholder en introduktion til at arbejde med arkitektur i undervisningen

Læs mere

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Ordet særudgave 3/2012 Bogreceptionen i Malmø 27.11.2012 Helge Krarup Vi tog vores nye lokaler i brug med denne bogreception, hvor vores medlemmer

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

Uge Emne/ område Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål 33-35 Det skrevne sprog, læse Materialer: Skønlitterært læsekursus

Uge Emne/ område Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål 33-35 Det skrevne sprog, læse Materialer: Skønlitterært læsekursus Årsplan for dansk i 3.kl skoleåret 2009/2010 Uge Emne/ område Aktivitet, materialer og tekster Faglige mål 33-35 Det skrevne sprog, læse Skønlitterært læsekursus Skønlitterært læsekursus for 2.-3.klasse

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Mio min Mio Astrid Lindgren

Mio min Mio Astrid Lindgren Opgaver til kapitel 1. Han færdes gennem dag og nat. 1. Hvor gammel er Busse? 2. Hvor bor han? 3. Hvordan er hans forhold til plejeforældrene? 4. Hvorfor tror du de har taget Busse i pleje? 5. Find steder,

Læs mere

Velkommen til LISE NØRGAARDS ROSKILDE!

Velkommen til LISE NØRGAARDS ROSKILDE! uet: de.dk PRIS: 5 KR 6 ROSKILDE BANK Fortsætter du videre ned ad Hersegade, så ender du igen på Algade. Her ligger på venstre hånd Arbejdernes Landsbank, som for år tilbage husede den 5 krakkede Roskilde

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Grandma s Cookies Vi kommer fra Västerås Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 11 jenter og 10 gutter. Vi representerer Internationella

Læs mere

Kære Henrik Lund. Jeg tror også, at Sct. Sørens kirkes status som

Kære Henrik Lund. Jeg tror også, at Sct. Sørens kirkes status som Kære Henrik Lund Da du blev ansat her i 2006 stak du faktisk hånden direkte ind i en hvepserede. Der var to konkurrerende menigheder i sognet og lige inden din tiltræden var formanden for menighedsrådet

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Årsplan i dansk for 5. klasse

Årsplan i dansk for 5. klasse Årsplan i dansk for 5. klasse 2016+17 Få styr på jeres tanker Forstå det, I læser Læse litteratur I SKAL KUNNE Udvide jeres ordforråd Lytte og tale Skrive tekster August Hvad tænker du? En skruptosset

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget WIZ Vi kommer fra HISINGS BACKA Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 5 gutter. Vi representerer Skälltorpsskolan Type

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss?

Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? Adam, Sofia, Erik och Felicia: hej. är det någon där? Adam, Sofia, Erik och Felicia: vi hör er inte. Adam, Sofia, Erik och Felicia: hör ni oss? gruppe 1950 (4) Martin Louise Claes Signe: nej gruppe 1950

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Kenneth Bøgh Andersen

Kenneth Bøgh Andersen Kenneth Bøgh Andersen Kenneth er født d. 29 november 1976, han blev født i Henne og nu bord han i Valby. Han er en dansk børne- og ungdomsforfatter. Hans første bog er Nidhugs Slaver. Han skrev den i 10

Læs mere

Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg

Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg Nyt fra Foreningen Norden Fredensborg Februar 2015 Vores næste arrangement er et møde med forfatteren Susanne Clod Petersen Mandag den 22. februar kl. 19.00-21 på Humlebæk Bibliotek Susanne Clod Petersen

Læs mere

Program Efterår 2016

Program Efterår 2016 Program Efterår 2016 Det demente samfund : Mennesker og samfund fortid og fremtid Foredrag ved universitetslektor Michael Böss Mandag den 5. september kl. 14.00 Vi får stadig sværere ved at erindre på

Læs mere

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie"

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Modul 4: Litteraturhistorie 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie" 1 Kilde: Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen Det Humanistiske

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 VUC

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2007

ommadawn.dk - Science fiction - 2007 ommadawn.dk - Science fiction - 2007 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Anne McCaffrey 30. juli, 2007 Eurocon 2007 26. september, 2007 Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det

Læs mere

P.S. Krøyer - sikken fest!

P.S. Krøyer - sikken fest! Pædagogisk vejledning P.S. Krøyer - sikken fest! Tema: billedkunst, kulturhistorie, kunsthistorie, biografi Fag: Dansk, billedkunst som valgfag Målgruppe: 8-10. Klasse Hip, hip, hurra, billedet er fra

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

REFUGIEUGE MARTS

REFUGIEUGE MARTS ROLD SKOV REFUGIUM REFUGIEUGE 6. - 10. MARTS 2017 1517-2017 Nøje at skelne det sande fra dets skin Dengang og nu: Reformationens betydning for samfund, kirke, identitet, bevidsthed Dagsprogram: Morgenmad

Læs mere

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s.

Thomas Ry anbefaler: BogCafé, Vejen 22-01-15. Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Thomas Ry anbefaler: Clemens J. Setz: Kærligheden på Mahlstädterbarnets tid. Noveller. 2014. 281 s. Sælsomme og meget anderledes noveller, som forfatteren i 2011 modtog Leipzig-bogmessens pris for, en

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

20 ÅRS FØDSELDSDAG LINJER I NY DANSK OG SVENSK LITTERATUR

20 ÅRS FØDSELDSDAG LINJER I NY DANSK OG SVENSK LITTERATUR ORDET 1/2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap 20 ÅRS FØDSELDSDAG LINJER I NY DANSK OG SVENSK LITTERATUR Vi fejrede Dansk-Svensk Forfatterselskabs 20 års fødselsdag med et

Læs mere

Tilbage i tiden Middelalderprojekt med skole, bibliotek, kirke og museum. V/ Læringskonsulent Dorte Kamstrup Antvorskov Skole

Tilbage i tiden Middelalderprojekt med skole, bibliotek, kirke og museum. V/ Læringskonsulent Dorte Kamstrup Antvorskov Skole Tilbage i tiden Middelalderprojekt med skole, bibliotek, kirke og museum V/ Læringskonsulent Dorte Kamstrup Antvorskov Skole Levende historie, levende ord, levende lys og levende kirke Formål med eventen

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07

Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Moderne dansk litteratur (7,5 p) VT 2013 NODB07 Praktisk information: Du kan få svar på praktiske spørgsmål enten ved at besøge universitetets hjemmeside www.lu.se eller henvende dig til studenterekspeditionen.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 4

Nedslag i børnelitteraturforskningen 4 Nedslag i børnelitteraturforskningen 4 Torben Weinreich, Tom Jørgensen, Helene Høyrup, Kimberley Reynolds, David Rudd, Maria Lassén-Seger og Anette Øster Steffensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

For altid Åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg vil det eller ej

For altid Åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg vil det eller ej For altid Åbenbart Der vil Danmark bo i mig Det lyser ud af mig Om jeg vil det eller ej Nik & Jay Kæmp for alt, hvad du har kært Dø om så det gælder Da er livet ej så svært Døden ikke heller Christian

Læs mere

ORDET 1 / 2016. Årsmøde 2016. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap

ORDET 1 / 2016. Årsmøde 2016. Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap ORDET 1 / 2016 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap Årsmøde 2016 Dansk-Svensk Forfatterselskabs årsmøde 2016 blev afholdt i Restaurant Margaretapaviljongen i Pildammsparken i

Læs mere

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I

Carl Anton Noe, foto i privateje Carl Anton Noe 1841-1931 I 1841-06-16 Noe, Carl Anton Fra Maarssø, Vibeke: Udlærte guldsmede og sølvsmede. 2014. Slægten Carl Anton Noe, bror til Tolvtine Agathe Caroline Noe (1836-1901) blev født i Gjellerup, Ringkøbing amt, som

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub

HK SENIOR JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE. KLAR TIL NYE OPLEVELSER? Nye arrangementer til dig og din klub 1 HK SENIOR Program for forår 2017 Udgivet af: JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN MØDER OG SPÆNDENDE TURE / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Tilmeld dig de nyeste arrangementer KLAR TIL NYE OPLEVELSER?

Læs mere

Romantikkens brevskrivning

Romantikkens brevskrivning Lærervejledning Romantikkens brevskrivning Forløbsbeskrivelse og indhold Romantikkens brevskrivning er et undervisningsforløb om 1800-tallets brevskrivning, som er målrettet danskfaget på 8. klassetrin.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, fx 11/12 ZBC-Vordingborg HHX Dansk A Peter Rosenlund

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Dette er historien om, hvordan engelske foxhounds, tyske huntsmen og jagtfalke endte til andagt i en kirke sammen med en flok danske jagtryttere.

Dette er historien om, hvordan engelske foxhounds, tyske huntsmen og jagtfalke endte til andagt i en kirke sammen med en flok danske jagtryttere. Dette er historien om, hvordan engelske foxhounds, tyske huntsmen og jagtfalke endte til andagt i en kirke sammen med en flok danske jagtryttere. Det hele foregik ved Møns Klint en weekend i februar, hvor

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012

Udstilling med spånkurve. Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 Katalog Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og lokal indsamling Svenska Vävstolsmuseum, Glimåkra 2012 1 Per-Olof Johansson KATALOG Udstilling med spånkurve Per-Olof Johansson, DK og Lokal indsamling

Læs mere

invitation TO THE POSSIBLE

invitation TO THE POSSIBLE invitation TO THE POSSIBLE Interkulturel litteraturuge på Overgaden Den 23.-26. november 2010 Program Tirsdag Kl. 13.00-15.00 Værkstedet bliver ledet af digteren Adil Erdem, som både vil underholde med

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige

RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Page 1 of 9 RE: Bockjakt på premiären i Maj - Mellersta Sverige Fra: (nakkedraget@hotmail.com) Sendt: 25. april 2009 07:46:27 Til: bock.jakt@spray.se Hej lars Din deadlines er lang overskredet og jeg har

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Sundbornsligan Vi kommer fra Sundborn Snittalderen på våre deltakere er 10 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Sundbornsskolan

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 7. klasse Absalon 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Absalon. Det kan være de kender noget til ham fra julekalenderen "Absalons hemmelighed".

Læs mere

2. kl. Læsestrategier:

2. kl. Læsestrategier: Inspiration til læsning Pilegårdsskolen Indskolingen Bh.kl. Stor bog / lille bog den første indføring i læseprocessen: o hvad er en bog o hvad indeholder en bog o læseretning o linjeskift o kort/langt

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Litteratursiden i din undervisning

Litteratursiden i din undervisning Litteratursiden i din undervisning Hvad er Litteratursiden? Litteratursiden er bibliotekernes website om litteratur. Sitet er for alle, der vil inspireres til gode læseoplevelser, diskutere litteratur

Læs mere

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB

KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB KOM OG VÆR MED I ET GRÆNSELØST FÆLLESSKAB Den gamle bom ved grænseovergangen Ellund Kirkevej mellem Ellund i Tyskland og Frøslev i Danmark. HVAD ER GRÆNSEFORENINGEN? Grænseforeningen, der er en folkeoplysende

Læs mere