Poesiens steder - stedernes poesi. oesins platser - platsernas poesi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Poesiens steder - stedernes poesi. oesins platser - platsernas poesi"

Transkript

1 Poesiens steder - stedernes poesi P oesins platser - platsernas poesi

2 P Indhold P Af Erik Büchert, Vordingborg Udviklingsselskab oesiens steder - stedernes poesi S. 2 S. 3 S. 6 S. 10 S. 12 S. 14 Poesiens steder - stedernes poesi (introduktion) Min Øresundsregionens litteraturhistorie, af Per-Olof Johansson Roskildes forfattere i 1000 år Tænkebænke på Møn og Sydsjælland Tänk på en bänk på Söderslätt Ikke kun for litterater! - eksempler på litteraturturisme fra 3 lande Litteraturen og stederne står ofte i et symbiotisk forhold til hinanden. Teksterne befrugtes af de byer og landskaber, som de er inspireret af. Og teksterne gør vores oplevelse af stederne dybere og mere facetteret. Mankells Wallanderbøger kunne ikke være skrevet uden Ystad som scene. Og oplevelsen af Ystad bliver for altid forandret for den, der har læst bøgerne. Der er gennem historien mange eksempler på, at litteraturens betydning for stederne har været stor. Litteraturen har spillet en vigtig rolle i skabelsen af de moderne nationer og deres nationale identiteter. Hjemstavnslitteraturen har haft samme funktion på det regionale plan. I Øresundsregionen er en ny funktionel region under dannelse. Dermed fødes også behovet for en fælles, ny egnsbevidsthed på tværs af de gamle nationalitetsgrænser. Det er åbenbart ikke nok, at trafiksystemer, arbejds- og boligmarkeder fungerer; det øgede samvirke skaber et forbløffende manifest behov for at have fælles opfattelser af historien, af verden omkring os, af moral, samværsnormer m.m. Hvis Øresundsregionen skal fortsætte sin lovende udvikling som en stærk og velfungerende region i Europa, må en sådan fælles Øresundsregional bevidsthed opstå og styrkes. Kan litteraturen spille en rolle i denne proces? Forsiden: Tænkebænk ved Fanefjord Skov på Møn. Stedet er som taget ud af den danske nationalsang, der slutter således: "Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå, sin top i bølgen blå." Foto: Morten Pihl Denne brochure er et lille eksperiment. En undersøgelse af, om der kan findes fælles træk eller en fælles tone i Øresundsregionens litteratur. Et forsøg på at vise, hvordan regionens landskaber, byer og landsbyer afspejles i tekster, og hvordan tekster kan berige oplevelsen af regionen. Og et oplæg til debat, om regionens litteraturarv kan blive afsæt for en fælles Øresundsregional kultur.

3 M M Af Per-Olof Johansson, dansk-svensk forfatter in Øresundsregionens litteraturhistorie Varufakta/produktoplysninger på det viset/den måde försökar/forsøger producenter, som henvender sig til både danska/danske förbrukare/forbrugere og svenske/svenska, at nå frem med deres budskap/budskab. Hvad enten vi bryder os om det eller ej, så er der i dag en sprogbarriere, som skal brydes i Øresundsregionen. Den er måske kun reel i vore hoveder men der er den også, hvis man ikke lige har heldet at hedde Johansson og være opvokset på Sjælland i en familj med invandrade korgmarkare/kurvemagere från/fra Skåne, hvor der uden refleksioner blev sprunget fra det ene sprog til det andet. Og selv da læser man ikke ud fra et syn på en forenet Øresundsregion. Litterært forankret blev den dog tidligt med en sang skrevet af storebror Stig i 1942, da han var ti år! Omkvædet lød: Og når du ser mod Øst, saa skal du sige, at Skaane er et godt, gammelt dansk Land. Vi har alle to fornavne, og Stig hedder Fritjof efter Tegnérs Fritjofs Saga, som stod i høj kurs hos pappa. Stig og næste storebror Lennart var opvokset med svensk, endskønt de fødtes og boede på Sjælland. I Stigs hefte af egne tekster kunne jeg læse, hvordan han altså i tidlig alder dog valgte side dansk. Men litteraturmæssigt set var det på dansk og så det på svensk ligestillede. Danske børnesange, svenske børnesange. Lennart minder mig om, at vi fik læst Elsa Beskow. Tomtebobarnen og Årets Saga, som det var mammas afdeling at videregive. Skal vi lede efter en fælles tredje, som hedder Øresundsregion? Tekster, som opfylder både den betingelse at være skrevet i regionen og at være blevet læst i regionen. Tanken er sjov og vil måske stå tydeligere en gang i fremtiden. Jeg føler mig selv som hjemmehørende i den region med erfaring for læsning af regionens båda sidor, men kännar nog, at denna läsning bliver regional, därför att det er jag, som er läseren. Når jeg som barn kæmpede mig gennem en af pappas barndomsläsningar Folkskolans Barntidning från 1905, så var det regionallæsning i 2. generation, for pappa var også født i Danmark af svenske forældre, læste og talte svensk som en indfødt og skulle derfor altid stoppes i tolden en mistænkelig blanding! 3

4 Min get ja min get/är det bästa jag vet och Pelles nya byxor var ikke den store litteratur, men tydeligvis en anden litteratur end den danske. Og selv om Fenrik Stål blev læst op på dansk, så hørte jeg den på grund af Valdemar Rørdams kongeniale oversættelse som svensk. 4 Selma Lagerlöfs Nils Holgersson er næste trin på vejen, skønt han ikke passerer sundet, men tager turen hele vejen op gennem Sverige. Må Vilhelm Moberg ikke komme med han hørte jo virkelig til blandt vore litterære fyrtårne sammen med Fröding. I mammas og pappas håndskrevne visebøger var teksterne de populære sange, uden skel mellem om det var på dansk eller svensk. At være blevet ekserceret af moster Anna i hendes dialektdigt fra Göinge om livet på landet, er vel også et tilskud til litteraturen. Senere har jeg placeret Harry Martinsson i min øresundske litteraturhistorie på grund af romanen Näslorna blommar og fordi han gik i skole hos (pappas) moster Gunilla i Ubbeboda - et sted, som siden trak internationale kunstnere, også danske til stedet.

5 Det er svært at sætte sig ind i, hvilke danske forfattere, som på hinsidan har skabt bro til Danmarkssiden. Hjalmar Guldbergs digt Hälsning till Danmark fra 1942, som formentlig blev brugt i den svenske uge i København 1941, hvortil også Piet Hein skrev sit gruk Det er det samme sprog, er helt bevidste tiltag i retning af at forene. Krigen var en vigtig fælles markør for det skandinaviske, og Foreningen Norden udgav en digt-antologi, hvori også Øresundsregionen har kunnet finde ord for fællesskabet. I salmebøgerne vil man også kunne finde adskillige cross overs, for ikke at tale om hele visefeltet. Med Bellmann, Ferlin og Taube en overvægt fra Sverige til Danmark. Der findes en hel gren af den danske litteratur med relation til Sverige, det må blive ren namedropping, hør bare: Benny Andersen: Svantes Viser, F.P. Rist: Lasse Månsson fra Skåne, Harald Kidde: Jernet, Astrid Ehrencrone-Kidde: Skriveren fra Filipstad, Aage Madelung: Godset på månen. Af de to sidste adskillige flere titler! Goldschmidt: Swedenborgs Ungdom, Martin Andersen-Nexø: Lotterisvensken og Pelle Erobreren, Carit Etlar: Gjøngehøvdingen. Martin A. Hansen: Lykkelige Kristoffer. De følgende to er selv indvandrere og der er flere titler at bemærke, som f.eks. M. Malling: Munkeboda og Nils Nilsson: Hestetruels. Digteren Gustaf Munch-Petersen skrev digte på svensk. Halfdan Rasmussen skrev et stort digt om sin smålandske mormor. Begge havde svenske mødre. Fra Sverige kan nævnes Eivind Johnson: Favel Ensam og Hjalmar Söderberg: Hjärtats oro. De er forfattere, der har siddet på Sjælland og tænkt på Sverige. Ola Hansson har skrevet digte fra Sundångaren og en hel suite Danska bilder. Om kontakterne i 1800-tallet taler Heiberg-fløjens Bellmannsbesættelse. Og der er Georg Brandes og hans betydning for Selma Lagerlöf og Victoria Benedictsson. Esajas Tégners ord ved laurbærkroningen 1829 i Lunds domkirke (sic!) af Adam Oehlenschläger lader vi afslutte denne løsagtige exposé: Söndringens tid är förbi (och hon borde ej funnits i Andans fria, oändliga verld) och beslägtade toner som klinga Sundet utöfver förtjusar oss nu, och synnerligt dina. Jo, der er basis for udveksling og for at stille skarpt på udvekslingens historie i Øresundsregionen. Söndringens tid är förbi! 5

6 R R oskildes forfattere i 1000 år Af Eva Tønnesen, Roskilde Lokalhistoriske Arkiv Roskildes Litteraturkanon Roskildes Litteraturkanon er et forsøg på at sammensætte en liste over de 12 mest markante forfattere gennem tiderne med tilknytning til den nuværende Roskilde Kommune. Forudsætningen for at komme med på listen er, at man har ladet sig inspirere af byen og den omgivende egn i en sådan grad, at der er kommet fremragende litteratur ud af mødet mellem forfatteren og stedet. Det er planen, at borgerne skal vælge 12 forfattere ud til Roskildes litteraturkanon. Formålet med kanon en er, at borgerne får indblik i områdets litteraturhistorie i de sidste 1000 år. Projektet skal samtidig skabe grobund for mere forskning i emnet. Forfatternes Roskilde Litteraturens blomstring og karakter hænger nøje sammen med de historiske epoker og deres storhedstid. I Roskilde er det hensigtsmæssigt at dele forfatterne og deres litteratur op i tre historiske perioder: De gamle, de romantiske og de nye. Selv om meget er forandret, kan man stadig følge i fodsporene af forfatternes Roskilde. På kortet s.8 er poesiens steder markeret ved et tal. Disse tal udgør tilsammen en byvandring. De gamle - krønikeskriverne: Forfattere i Roskilde har skrevet siden Roalds søn Gunvald fik skrevet de første runer på Snoldelev-stenen ca I det katolske Danmark (ca ) var Roskilde et kirkeligt hovedsæde og dermed også skriftens hovedsæde. Byen var centrum for flere kronikører, der beskrev Danmarkshistorien, nemlig Saxo Grammaticus (ca.1132-efter1208), der skrev Danernes Bedrifter. Han var ansat i biskop Absalons husstand. Saxos krønike bygger på en ældre kilde fra området, Lejre-krøniken (ca. 1170). Samtidig eksisterer der en anden vigtig kilde, Roskilde-krøniken, som er et modargument til beretningen i Lejre-krøniken. (1) 6

7 Franciskaneren Peder Olsen (ca ) skrev en fortsættelse af Saxos værk om Danmarkshistorien fra 1185 og op til 1540 under samme titel Danernes Bedrifter. Hans værk eksisterer stadig kun som et utrykt manuskript. På det gamle franciskanerklosters grund ligger i dag Gråbrødre Kirkegård. (11) Den katolske periode i Roskilde sluttede på en måde med Poul Helgesen ( ), der skrev sin version af reformationstidens begivenheder i Skibby-krøniken fra starten af 1500-tallet, opkaldt efter Skibby, hvor manuskriptet blev fundet i 1650 indemuret i kirken. Efter reformationen mistede Roskilde sin betydning også litterært. Baroklitteratur og sprogvidenskab Barokken dyrkede de spektakulære og kontrastfyldte effekter. Således Peder Jensen Roskilde ( ), Prosodia Danicæ Linguæ (1627), den første danske verslære. Værket indledes med et figurdigt, idet teksten har form af en drikkepokal. (2) Peder Pedersen Syv ( ), elev på Roskilde Latinskole, var optaget af modersmålsstudier og udgav som den første bøger på dansk om det danske sprog, såsom Almindelige Danske Ordsproge og Korte Lærdomme i og 200 viser om Konger, Kemper og Andre i (2) Endelig skrev domprovst Heinrich Meyer ( ) Beskrivelse over Roeskilde, en gennemgang af byens historie fra sagnkongerne til Meyers samtid. (3) De romantiske den nationale identitet: I Romantikken (ca ) blev der sat fokus på den nationalhistoriske identitet. Derfor blev Roskilde med den glorværdige fortid igen interessant at skrive om. H. C. Andersen skrev teaterstykket En Nat i Roeskilde (1849). N. F. S. Grundtvig skrev Roskilde-Riim (1814) i versform og Roskilde Saga (1814) i prosa. Adam Oehlenschlägers udgav digtet Roeskilde Domkirke (1805), J. L. Heiberg et digt med samme titel (1842) og B. S. Ingemann digtet Roeskilde (1845). Guldaldertiden genopdagede Roskilde, og mange kulturpersonligheder opholdt sig i byen om sommeren. H. C. Andersen boede ofte i Domprovstegården. (3). Lokale kræfter begyndte også at interessere sig for byens historie, således overlærer ved Latinskolen Hans Henrik Behrmann ( ) og Jacob Kornerup, professor i kunsthistorie ( ). Begge udgav en Roskilde-historie. 7

8 Roskilde Domkirke, Domkirkepladsen. Roskilde Latinskole, Skolegade over for nr. 9 (nedrevet 1842). Domprovstegården, Domkirkepladsen 4. Roskilde Katedralskole, Skolegade 3. Palæet, Stændertorvet 3. Buste af Gustav Wied, Sct. Ols Gade/Domkirkestræde. Hotel Prindsen, Algade 13. a & b Lise Nørgaards barndomshjem, Algade 53 og 23. Roskilde Dagblad, Hersegade 22. Ib Michaels barndomshjem, Bredgade 3. Gråbrødre Kirkegård, hvor flere forfattere ligger begravet.

9 I den mere skønlitterære genre kan man nævne Lucie Elise Fich ( ). I 1909 udkom hendes memoirer Domprovsten i Roskilde. (3). Carl Christian Bagger ( ), elev fra Latinskolen, skrev digtet De tvende Kirker i 1834 inspireret af hans skolegang i Roskilde og Sorø. Forfatteren Wilhelm Topsøe ( ), elev fra Roskilde Katedralskole, skrev novellen I Solskin (4). De nye den moderne litteratur: Danmarks første jernbanestrækning København-Roskilde blev åbnet i Det betød en økonomisk og befolkningsmæssig opblomstringstid for Roskilde. I den nyeste tid har Vikingeskibsmuseet, Roskilde-festivalen og RUC været med til at skabe et yderligere kulturelt og intellektuelt miljø i byen. Tre betydelige forfattere beskrev byen omkring år 1900: Holger Drachmann ( ), der boede på Palæet (5). Her skrev han om Klosterkilden ved siden af sit nationale forfatterskab. Gustav Wied ( ) var bosat i Roskilde fra Han brugte byen som ramme i flere af sine bøger såsom Livsens Ondskab (1899) og Knagsted (1902). (6). Endelig var Agnes Henningsen ( ) bosat i byen Hendes Roskildetid er beskrevet i 3 af hendes erindringsbøger. Alle de tre forfattere kom, som byens borgerskab, på Hotel Prindsen. (7). Også i dag er der flere markante forfattere med tilknytning til Roskilde Kommune. Lise Nørgaard (f.1917) er opvokset i Roskilde (8) og udlært som journalist på Roskilde Dagblad (9). Nøgleromanen Volmer. Portræt af en samfundsstøtte fra 1970 er inspireret af opvæksten i Roskilde, episoderne i den populære TV-serie Matador formentlig også. Ib Michael (f. 1945) (10) og Thomas Boberg (f. 1960) er ligeledes bysbørn. De har begge skrevet om temaer fra Latinamerika. Ib Michael har endvidere skrevet flere romaner, som foregår i Roskilde, såsom Vanillepigen 1991 og Den tolvte rytter Jess Ørnsbo (f. 1932) og Dorrit Willumsen (f. 1940) er eksempler på tilflyttede forfattere, bosat i Viby. Ørnsbo har skrevet både lyrik og dramatik. Willumsen er en af vore førende prosaister. Ægtefællerne har modtaget flere priser. 9

10 På den lille ø Nyord står der en tænkebænk ved det gamle lods-udkik, med vid udsigt over forvandene omkring øen. Inskriptionen på tænkebænken er et citat af den franske forfatter Antoine de Saint-Exuperry: Hvis du vil bygge en flåde, skal du ikke begynde med at fælde træer og organisere skibsbyggeriet, men med at skabe længslen efter det store, uendelige hav. 10

11 T Tænkebænke på Møn & Sydsjælland Lyden af stilhed På Møn har turistforeningen hvert år et 'turisttema'. F.eks. var det 'Eventyrets Ø' i H.C. Andersen-året Turisttemaet highlighter ofte det aktive. Men vi har længe haft en fornemmelse af, at det, som turisterne egentlig kommer efter, ikke er alt det aktive, men - ro, fred, smuk natur og tid nok til at få hverdagens stress på afstand, siger foreningens næstformand Ole Eskling. I 2005 blev svarmuligheden: At sidde på en bænk, se på havet og tænke over livet' topscorer i en undersøgelse af turistoplevelser på Møn. Det blev anledning til et tema, der fremhævede de nævnte kerneværdier. Temaet fik titlen Lyden af stilhed og blev gennemført i Projekt tænkebænke Under turisttemaet gennemføres et antal projekter og aktiviteter. Hovedprojektet under 'Lyden af stilhed' blev projekt tænkebænke, der byggede direkte på spørgsmålet om at sidde på en bænk og tænke over livet. Idéen var at anbringe gode bænke på de smukkeste udsigtssteder på Møn og Sydsjælland, og at forsyne bænkene med et lille messingskilt med et digt, et vers eller et bon-mot, som kan sætte tankerne i gang. Skænk en bænk! Projektet blev ført ud i livet via borger-sponsorater. Under titlen: Skænk en bænk! opfordredes borgerne til at donere en bænk. Interessen var overvældende, fortæller udviklingschef Annette Tenberg. Vi regnede med at skulle lave bænke i alt, men allerede det første år blev der stillet 30 tænkebænke op på Møn og Sydsjælland, og siden er der kommet 20 flere til. Sponsorerne udpeger ønskesteder for 'deres' tænkebænke, og kommer ofte med idéer til tekster på bænkene. Tænkebænke på Møn og i Øresundsregionen I dag findes der ca. 50 tænkebænke på Møn & Sydsjælland. De står på nogle af de smukkeste udsigtssteder, og mange af dem er skjulte små perler, som den ledende turist kun opdager, når han forlader de store turistveje. Tænkebænk-ideen har spredt sig fra Møn til mange andre steder. Den er f. eks. blevet eksporteret til nabodestinationen Stevns, og nu har den også taget et spring over vandet til Söderslätt i det sydlige Skåne og til Bornholm. 11

12 T T änk på en bänk - på Söderslätt - näringslivet och ordkonstnärer skapar platser för eftertanke Vad är en tänkebänk? En tänkebänk är en bänk som kan användas till en stunds vila och som en plats för eftertanke. På bänken finns en metalplatta med ett citat, eller en hel dikt som på något sätt har anknytning till bänkens placering. Det kan röra sig om naturlyrik eller tankar av en poet eller författare, som varit verksam i trakterna kring tänkebänken, och som kan berätta något om platsen och/eller författaren. Detta ger möjlighet för att synliggöra Söderslätt i detta fallet Det litterära Söderslätt för att stärka den lokala identiteten, inte bara för besökare utan också för invånarne sjelv. Hur kommer näringslivet in? Tillsammans med dikten eller citatet finns ett företagsnamn ingraverat på aluminiumplattan. Detta företag har sponsrat bänken. Innan tänkebänken är färdig och står på plats sker ett ingående samarbete mellan företaget och respektive kommun, bl a när det gäller placering av tänkebänken och val av dikt. 12 trakten var den härligaste i världen. Författare som Nicolovius, Albert Ulrik Bååth, Ola Hansson, Anders Österling, Hans Larsson och ibland också August Strindberg och Victoria Benedictsson, har hämtat inspiration från människorna, naturen och landskapet i Skåne. Kulturpersonligheterna har på olika sätt tolkat Söderslätts särart, som t ex Carl von Linné, då han skrev att; trakten var den härligaste i världen. Selma Lagerlöf skrev 1905 en geografisk läsebok för folkskolan Nils Holgerssons underbara resa. Där får läsaren uppleva, inte bara Söderslätt utan hela Sverige från ett fågelperspektiv. Under sin resa med gässen fick Nils Holgersson höra detta är ju Svaneholm, det måtte väl hela världen veta. Selma Lagerlöf beskrev 1929 ett besök på Torup såhär: och framför mig reser sig Torups gamla tegelstensborg, inte mer som förr ett fruktat fäste, utan stigande upp ur sina parker och trädgårdar, ur sina vallar av klippt grönska, ur sina blomsterparterrer och sin murgrönekappa som en stor, röd jätteblomma, just sådan som den väldiga slätten önskar sig den, just sådan att den tillfredställer den tjänande och trälande markens eviga skönhetsdröm.

13 Hjalmar Gullberg befann sig ofta i Falsterbo och vid Bökeberg. Till sin älskade Greta Thott skrev han: Var du är hos mig är det vita huset, som var ditt hem och blev i solnedgången, innan jag låg med ansiktet i gruset, mitt hem och några somrars hem för sången, till dig och skogen och det vita huset. Idén från Møn Idén med tänkebänkar kommer från Møn i Danmark (se sidan 10). I Svedala, Skurup, Trelleborg och Vellinge är vi på gång med flertalet tänkebänkar som ska placeras på lämpliga platser, kanske just på den plats där poeten fått inspiration till att skriva. Kanske några av citaten här ovanför kommer att finnas på en tänkebänk på Söderslätt! 13

14 Ikke kun for litterater! Eksempler på litteraturturisme fra 3 lande I Ystad surfar på Wallandervågen Miljoner människor har lärt känna Kurt Wallander och Ystad i Henning Mankells tio romaner om Ystadpolisen. Böckerna är översatta till 36 språk och har sålt i 25 miljoner exemplar. I mitten på 90-talet började Wallanderturisterna dyka upp för att uppleva böckernas miljö i verkligheten. Var ligger Fridolfs konditori? Hur hittar jag till Mariagatan? Turistbyrån insåg, att Wallanderturismen kunde bli stor, men måste tas om hand på ett bra sätt. Wallanderkepsar och t-shirts ville Mankell inte acceptera, säger turistchef Birgitta Johnson. Däremot säljer vi böckerna och den tyska resehandboken Der Kommissar auf der Spur. Turisten får hjälp till egna upplevelser genom en karta, där en lång rad platser finns utmärkta tillsammans med beskrivningar av de händelser i böckerna, som utspelas där. Stora inkomster ger Wallanderturismen inte, men vinsten är att Ystad stärks som besöksmål. 14 Verdenslitteratur på Møn Via bibliotekar Marianne Hiort-Lorenzens gode kontakter i forlagsverdenen er det gennem det seneste tiår lykkedes at få nogle af verdens mest læste forfattere til Møn. Det er et heldagsarrangement, som vi afholder hvert år i august, fortæller Marianne Hiort-Lorenzen. Det er sammensat af foredrag, oplæsning og samtale mellem forfatteren og publikum. Herefter signerer forfatteren bøger. Til sidst samles publikum i parken omkring en lækker buffet. Forfatter-listen omfatter navne som Günther Grass, Erik Fosnes Hansen, Einar Màr Gudmundsson, Ib Michael, Amos Oz, Jan Kjærstad, Henning Mankell, Kerstin Ekmann og Fay Weldon. Iblandt dem er modtagere af både Nobelprisen og Nordisk Råds Litteraturpris. Grass, som var den første gæst, har sommerhus på Møn, men ellers er der ingen relation mellem forfatterne og Møn. Arrangementet fremmer interessen for læsning i Vordingborg kommune (som Møn er en del af), og profilerer den som en kulturkommune, som det er værd at besøge eller bo i.

15 Uwe Johnson Haus i Klütz Uwe Johnson ( ) var en tysk forfatter, der igennem sit liv og værk havde fokus på både Øst- og Vesttyskland. Han voksede op i den del af landet, som blev til DDR, men flyttede til Vestberlin, da han fik problemer med at publicere i DDR. Den lille by Klütz i Mecklenburg-Vorpommern spiller - under navnet Jerichow - en væsentlig rolle i mange af hans bøger. I 2006 blev der - i et gammelt pakhus på torvet midt i Klütz - åbnet et litteraturhus med fokus på Uwe Johnsons liv og tekster. Det rummer en fast Uwe Johnson-udstilling, et Uwe Johnsonarkiv, et offentligt bibliotek og i stueetagen en kombineret bogbutik og turistinformation. Det byder på masser af særudstillinger, læsearrangementer og børneaktiviteter. Uwe Johnson Haus beviser, at selv små byer kan hævde sig indenfor litteraturturisme. Bygdens varumärke byggs på Arn Jan Guillous romantriologi om Arn Magnusson utspelas i Västergötland under medeltiden. Gestalten Arn är fiktiv, men böckernas miljöer är hämtade ur en historisk verklighet. Detta fick intresserade läsare att leta sig till böckernas platser började länsmuseet i Skara marknadsföra platserna under namnet I Arns fotspår. De följande år breddades utbudet av medeltidssatsningar. Bl.a. stöttade regionen och ett flertal kommuner filmatiseringen av Jan Guillous böcker. I dag erbjuder tio kommuner besöksmål för Arnturisten. Ett viktigt mål är att skapa upplevelser, som gör att besökarna vill stanna flera dagar till gagn för turistnäringen. En Medeltida värld har byggts upp av kulisser från filmerna. Ett antal produkter för försäljning har utvecklats kring Arntemat, exempelvis vin kläder, svärd och smycken. 15

16 'Poesiens steder - stedernes poesi' (red. Erik Büchert, Vordingborg Udviklingsselskab) er et resultat af projekt KNUT (Kulturdriven Näringslivsutveckling), gennemført af en kreds af kommuner og turistorganisationer i Skåne- og Sjællandsregionerne, med Vellinge Kommun (S) som lead partner. Se i øvrigt Projektet er delfinansieret af EU INTERREG IIIA Tænkebænk på stranden ved Falsterbo.

Roman - tragikomisk fortælling

Roman - tragikomisk fortælling ERLING JEPSEN Født 1956. Dramatiker og forfatter. Den sønderjyske farm er hans syvende roman; blandt de tidligere kan nævnes Kunsten at græde i kor og Frygtelig lykkelig, der begge er filmatiseret. Har

Læs mere

20 ÅRS FØDSELDSDAG LINJER I NY DANSK OG SVENSK LITTERATUR

20 ÅRS FØDSELDSDAG LINJER I NY DANSK OG SVENSK LITTERATUR ORDET 1/2015 Dansk-Svensk Forfatterselskab Danskt-Svenskt Författarsällskap 20 ÅRS FØDSELDSDAG LINJER I NY DANSK OG SVENSK LITTERATUR Vi fejrede Dansk-Svensk Forfatterselskabs 20 års fødselsdag med et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

1 bro 2 nationer 3 Races

1 bro 2 nationer 3 Races 1 bro 2 nationer 3 Races 5:e och 6:e juni 6. juni Live 5.- 6. juni 2010 10 år med öresundsbron firas även under bron 1. Juli 2010 firar Öresundsbron 10-årsjubileum. Av den anledningen har Malmö utmanat

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss.

larsson från evaluator. och fritidspedagog på Fjälkinge skola, fullfjädrade utan kommer att utvecklas tillsammans med oss. Samtalsledarna samlade utanför Bäckaskogs slott. Samtaleledere samlet udenfor Bäckaskogs Slot. Udviklet Utvecklad kommunikation kommunikation og bedre trivsel och bättre trivsel og bedre møde och bemötande

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg?

Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? Invitation til konference Sig ja til det sunde! Hvilken rolle kan kunst og kultur spille i pleje og omsorg? CBS Frederiksberg, tirsdag den 8.marts 2011 Intro Du skal være hjertelig velkommen til at deltage

Læs mere

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004

Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 Sammen kan vi Forretningsmøde 01-12-2004 1 Sindsrobøn 2 Valg af referent og ordstyrer: Henrik - referent og Gert - ordstyrer 3 Præsentation: Gert, Flemming, Kirsten, Brian A, Lars, Anette, Ole, Allan,

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2007

ommadawn.dk - Science fiction - 2007 ommadawn.dk - Science fiction - 2007 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Anne McCaffrey 30. juli, 2007 Eurocon 2007 26. september, 2007 Dette fanzine er nyt, men hjemmesiden, det

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S

Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S Udgivelser Politikens Lokalaviser A/S Lokalaviser (titler) i Danmark 1. Adresseavisen Ebeltoft 2. Adresseavisen Syddjurs 3. Albertslund Posten 4. Allerød Nyt 5. Allerød Nyt Weekend 6. Bolig-Motor-Job/Fritid

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt)

SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) SAVNES: 45.000 PERSONER (eller omtrent 132 fyldte togsæt) De 45.000 personer, der pendler til og fra arbejde i de nordiske grænseregioner, indgår ikke i de officielle statistikker. Tallet svarer til 132

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER

MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER MUSUND 2009 KREATIVITET & MUSEER Arbejdsgruppen for netværket MUSUND - Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2009 København, Dansk Design Center http://www.ddc.dk/ 21 & 22 OKTOBER 2009 Kreativitet

Læs mere

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen Astrid Lindgren Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen 1 INDLEDNING: Jeg har valgt dette emne fordi jeg synes Astrid Lindgren er en utrolig spændende person. Man kan læse hendes bøger igen og igen! Hun kombinere

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010

Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Holly-Jane Rahlens: Muren er faldet. Og jeg sidder fast, oversat fra engelsk af Arko Højholt og Mads Heinesen, Høst og Søn, 2010 Forelsket i Berlin glæd jer til Berlin 1989 set gennem Molly oh Micks øjne

Læs mere

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk

I Luthers fodspor. Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen. Aabenraa Sogn. www.aabenraasogn.dk I Luthers fodspor Foredragsrække og busrejse til reformationens hjemstavn i Sachsen-Thüringen Aabenraa Sogn www.aabenraasogn.dk Luthers 95 teser på slotskirkens dør i Wittenberg. I 1517 slog Martin Luther

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden!

Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014. Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Program NORDISK TALENTKONFERENCE 2014 Sådan kommer vi i gang med talentarbejdet i Norden! Konferencen har fokus på udvikling af konkrete talentprojekter, opbygning af talentmiljøer på skolerne, samt udarbejdelse

Læs mere

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen

Ansøgningsskema Udviklings- og markedsføringspuljen Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til Udviklingsog markedsføringspuljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer

Læs mere

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat

1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Dato: 15. maj 2014 Forfatter DSt: Michael Berg Rasmussen 1. Geografisk og administrativ inddeling af Øresundsregionen i Ørestat Geografisk afgrænsning af Øresundsregionen Øresundsregionen er i Ørestat

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter

Christian den 4. Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning og aktiviteter Lærervejledning Historisk Bibliotek Serien Historisk Bibliotek tager læseren med til centrale historiske begivenheder i den danske og internationale historie. Her kan læseren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

Skandinavisk krimiindustri

Skandinavisk krimiindustri Invitation til symposium: Skandinavisk krimiindustri med kniven på pulsen... Vi vil herved invitere til et symposium hvor vi sætter fokus på status for den skandinaviske krimi samt krimiindustriens produktions-

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

I H.C. Andersens Fodspor

I H.C. Andersens Fodspor GB I H.C. Andersens Fodspor I H. C. ANDERSENS FODSPOR H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede.

Kontrolafgift på 750 kr. for forevisning af ugyldigt JoJo-kort, idet kvittering for betalingen manglede. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0306 Klageren: XX Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945)

Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin (1871-1945) Tidslinje for Carl Johan Ludvig Thulin hvor han bor hjemme hos forældrene. 1871 Carl Johan Ludvig bliver født d. 30. september 1871 i Ystad (Sankta Maria forsamling) i nr. 69, hvor familien har boet siden

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska

bab.la Fraser: Personligt Lyckönskningar Danska-Danska Lyckönskningar : Giftermål Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. Tillyke og varme ønsker til jer begge to på jeres bryllupsdag.

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Oplevelser i Ringsted

Oplevelser i Ringsted Oplevelser i Ringsted Ringsted indbyder til en perfekt weekend og anderledes oplevelser i særklasse. Ringsted er en af Sjællands ældste købstæder og ligger i hjertet af Sjælland. Tag motorvejen og afkørsel

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling.

plus50.nu v/pia Dahl, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40553645, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Faglighed. Fordybelse. Formidling. 2 Præstø, oktober 2012 Kære lokalforening

Læs mere

Spørsmål og svar - MyTeam

Spørsmål og svar - MyTeam Spørsmål og svar - MyTeam Efkon AB 2010-2013 Mange tak till den danske oversættelse af Michael Neergaard, Næstved/Herlufsholm Håndbold. 1. SPØRGSMÅL OG SVAR... 2 1.1. VI VILL SNABBT VETA HUR MÅNGA SOM

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

A. Kommunikationsplan

A. Kommunikationsplan A. Kommunikationsplan Kreativ Metapols kommmunikationsplan: 1. Målsætning Kreativ Metapols målsætning er at kommunikere netværkets tværfaglige og -regionale idegrundlag og platform ud til eksterne samarbejdspartnere

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,-

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Nr. 4/2010 Pang...! Vi giver klichéomkostningerne Værdi ca. kr. 2000,- Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Sæbe, Shampoo, Shower gel eller Bodylotion

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

velkommen til danske invest knowledge at work

velkommen til danske invest knowledge at work velkommen til danske invest knowledge at work 2 DANSKE BANK INVEST Velkommen til Danske Invest Indholdsfortegnelse Velkommen til Danske Invest 2 Danmarks bedste til aktier 4 Fokusområder 5 Risiko 8 Vores

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg

Lev med kunst - og i al evighed. Skulpturer af Anders Nyborg Lev med kunst - og i al evighed. 16 Skulpturer af Anders Nyborg Livsglæde Stil, individualitet og karakter kommer for Hvorfor ikke give dine bedste venner en mange mennesker til udtryk gennem den skulptur

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund

REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG. Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund REMINDER MUSUND 2013 MUSEERNES SPROG Arbejdsgruppen for netværket MUSUND Museer omkring Øresund indbyder til MUSUND-seminar 2013 HELSINGØR, internat på KONVENTUM/LO-Skolen 2. & 3. OKTOBER 2013 Museerne

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 1 /201 5 Randi Kajberg Jeanne Anthonisen Jette Mørup 1 0. januar - 8. februar 201 5 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1800-TALLET - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1 ROMANTIKKEN 1800-1870 Karakteriseret ved: Fascination af folkeeventyret

Læs mere