Børnelitteratur PS10EBACH-17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnelitteratur PS10EBACH-17"

Transkript

1 Pædagoguddannelsen VIA University College Peter Sabroe Aarhus Studerende: Karin Heller Hallas, studienummer: og Peter Hegelund Fosgerau, studienummer: Bachelorrapport efterår/vinter Bachelorgruppe nr. PS10EBACH-17 Vejleder: Karsten Holm Antal tegn: Børnelitteratur 1

2 Indholdsfortegnelse! 1.0 Emnebegrundelse 1.1 Problemformulering 1.2 Emneafgrænsning 1.3 Læsevejledning 1.4 Den historiske udvikling 2.0 Om adaptation og hvordan børnelitteratur adskiller sig fra voksenlitteratur 2.1 Om dialogisk læsning 2.2 Baggrunden for dialogisk læsning 2.3 Metoden, hvordan udfører man dialogisk læsning? 2.4 Målet, hvad lærer barnet igennem dialogisk læsning? 2.5 Diskussion af den dialogiske læsning 2.6 Dialogisk læsning opsummering 3.0 Metodeafsnit 3.1 Hvad skal vi fokusere på? 3.2 Forberedelsen af interviewet 3.3 Udførelsen af interviewet 3.4 Metodekritik 3.5 Opsummering af metodeafsnit 4.0 Interview med pædagogisk leder om børnelitteratur og dialogisk læsning 5.0 Hvad kan de nye børnebøger, som de gamle ikke kan? 5.1 Eksempler på nye børnebøger, der noget særligt 5.2 Børnelitteraturen som overset medie 5.3 Barndomsopfattelser i børnelitteratur 5.4 Spørge Jørgen og Emil fra Lønneberg 2

3 5.5 Barnet skal lære noget og opdrages igennem historier 6.0 Hvorfor bruge børnelitteratur? 6.1 Tag børnene med i læsningen 6.2 Pisa undersøgelsen 6.3 Flest dårlige læsere 6.4 Argumentet for at bruge dialogisk læsning 6.5 Opsummering af hvorfor bruge børnelitteratur 7.0 Højtlæsningskulturen 7.1 Sociologien i højtlæsningen/ den dialogiske læsning 7.2 Opsummering af højtlæsningskulturen 8.0 Hiim og Hippes didaktiske model 8.1 Modellens sammensætning/opbygning 8.2 Opsummering af Hiim og Hippes didaktiske model 9.0 Børnelitteratur som æstetik 10.0 Perspektivering 10.1 Konklusion 3

4 1.0: Emnebegrundelse Vi har valgt at skrive om børnelitteratur. Dette har vi valgt, fordi vi begge synes særligt godt om børnebøger og mener, alle børn bør have glæden af at opleve disse og fordi vi har erfaret, at udvælgelsen og brugen af børnebøger i institutioner ofte er præget af tilfældighed og mangel på pædagogiske overvejelser. Interessen er desuden opstået ved, at vi har oplevet, at børnebøger i børnehaver enten er udslidte og ligger rundt omkring på gulvene, eller de er placeret på en hylde på personalestuen, så børnene ikke selv kan få fat på dem. Det er ofte mange af de samme klassikere, der er repræsenteret i børnehaverne. Halfdan Rasmussens ABC og Astrid Lindgrens Emil fra Lønneberg er et par eksempler og ikke et ondt ord om dem, men det kunne jo være, der også er nyere bøger, der er lige så gode? Ofte kan det også være bøger skrevet over en tegnefilm, f.eks. Disneys Løvernes Konge i pixi udgave eller den engelske Byggemand Bob, hvor en tegnefilmsfigur og handlingen fra en 1½ time lang film er presset ind i en bog med få sider. Børnene er ofte glade for disse genkendelige bøger, der ofte kan erhverves billigt. Men er der et pædagogisk argument for at vælge dem? Det har pirret vores nysgerrighed, at anvendelsen af bøgerne ofte er begrænset i børnehaverne. De bruges til at skifte fokus med, når et barn er ked af det, til at skabe ro for en flok børn eller som underholdning, mens børnene spiser. Men vi mener, der må kunne findes mange flere anvendelsesmuligheder af litteraturen, og vi mener, at der findes nyere børnelitteratur, der ofte bliver overset. Vi er derfor blevet nysgerrige efter, hvad der ligger til grund for valget af titler på børnebøger i børnehaven. Vil gerne vide mere om, hvilke overvejelser pædagogen, der har indkøbt disse bøger, har haft. Er det de bedste bøger fra egen barndom, pædagogen vælger? Er de indkøbt efter børnenes interesser? Og vi er interesseret i mere end, hvad man køber, men også i hvad børnelitteraturen bruges til? Om der er opmærksomhed nok om det væld af muligheder, god børnelitteratur byder på pædagogisk set? 4

5 1.1: Problemformulering Vi vil derfor tage udgangspunkt i følgende overordnede spørgsmål -Hvordan kan pædagoger anvende børnelitteratur i arbejdet med 3-6 årige børn? For at belyse dette vil vi komme ind på følgende underpunkter: -udvalget af børnelitteratur, heriblandt analyse af tre moderne børnebøger. -Hvordan pædagoger kan vurdere børnelitteratur, dens kvalitet og egnethed i forhold til bestemte aldersgrupper samt særlige pædagogiske mål. -Hvad børn kan få ud af at få læst højt. 1.2: Emneafgrænsning Vi vil beskæftige os med børnelitteratur for børn i børnehaven, altså i alderen 3-6 år. Vi vil have fokus på billedbogen som genstand i børnehaven. Den anvendes på forskellig vis. Således vil vi beskrive mulighederne for anvendelsen af billedbogen i børnehaven, analysere nogle nye børnebøger, samt diskutere dem i forhold til klassikerne. Vi vil overvejende have en teoretisk og praktisk tilgang, men vil også behandle det mere flyvske og filosofiske aspekt i forhold til børnelitteraturen. 1.3: Læsevejledning Vi vil lukke læseren ind i vores forståelse af børnelitteraturens vigtighed i børnehaverne. I begyndelsen af rapporten ridser vi et historisk billede op, der fortæller noget om børnebogens oprindelse. Dernæst beskriver vi Torben Weinreichs teori om adaptation i børnebøger. Adaptation er ordet for den litterære tilpasning til barnet som modtager. Vi vil undersøge 5

6 begrebet barndomsopfattelser i børnelitteraturen, ligeledes ud fra Torben Weinreichs teori. Overvejelser omkring barndomsopfattelser i børnebøger er nemlig væsentlige for de pædagogiske mål, vi arbejder mod. Ud fra denne teori, vil vi tage et par eksempler under luppen. Hvordan er barndomsopfattelsen i Emil fra Lønneberg og hvordan er den i Spørge Jørgen? Dernæst vil vi beskrive metoden dialogisk læsning. Dialogisk læsning er den metode, børnehaver typisk anvender, når de netop tror på børnelitteraturens muligheder. Ydermere har vi interviewet en pædagog og sprogvejleder om dialogisk læsning og om børnelitteratur generelt. Efter interviewet kommer et kapitel, der handler om den nye børnelitteratur, og hvad den kan, som den ældre børnelitteratur ikke kan. Med udgangspunkt i tankerne omkring ny børnelitteratur, analyserer vi tre børnebøger, der alle er fra årene , og som vi vurderer, er af god kvalitet og derudover har noget i sig, der afspejler den tid, vi lever i. Dette mener vi også er vigtigt. Vi vil gennemgå, hvordan børnelitteraturen i dag risikerer at blive glemt til fordel for andre medier, f.eks. tablets og tegnefilm. Dette fordi vi tror, årsagen til børnelitteraturens svindende popularitet kan findes her. Så vil vi argumentere for, hvorfor vi mener, det er vigtigt at bruge børnelitteratur. Vi vil argumentere både pædagogisk i forhold til den personlige og faglige dannelse. Vi vil til dette anvende Hiim og Hippes didaktiske model. Vi vil derudover argumentere i forhold til det æstetiske og sanselige med overvejelser fra bl.a. Gerd Lütgen. Vi vil skrive om højtlæsningskultur for at komme ind på de udfordringer, der kan være, når man læser højt i børnehaven. Udfordringerne kan nemlig bl.a. skyldes, at nogle børn ikke kender kulturen omkring det at få læst højt. Teorien er hentet fra bl.a. Anthony Giddens tanker om adskillelse af tid og rum. Desuden viser PISA undersøgelsen (Link 1) fra 2012, at Danmark fastholder sit niveau rent fagligt i folkeskolerne sammenlignet med den sidste undersøgelse i Dog er der en smule fremgang at spore med læsningen. Vi vil gerne sandsynliggøre, at med en målrettet og struktureret indsats kan man forbedre børnenes læsefærdigheder og sprogudvikling inden skolestart. Målet er sammenfattende, at der på sigt kommer flere og bedre læsere ud af det målrettede arbejde. Derfor vil vi have et særligt fokus på den dialogiske læsning i rapporten. Vi vil komme 6

7 ind på metodeanvendelse for den dialogiske læsning, beskrivelser af bøger, vi finder anvendelige og dokumentere, hvorfor højtlæsning er nødvendig i institutionerne. At lytte til oplæsning er ikke en medfødt kompetence. At lytte til oplæsning og at være bogvant er en kulturel teknik, hvor barnet gradvist lærer at leve sig ind i universer skabt af ord (Broström m.fl., 2012, s.59) Vi vil desuden se på højtlæsningkulturen i institutionen og beskrive, hvilke forhold der er afgørende for, om børn får inkorporeret denne kultur. Så kære læser, rigtig god fornøjelse med læsningen af denne rapport! 1.4: Den historiske udvikling Der var engang. Sådan er begyndelsen er på mange eventyr og fortællinger. Der var også engang, hvor sproget var lyde, mimik og anden primitiv kommunikation. Man skal forestille sig mennesker sidde omkring et bål, mens de lyttede til en fortæller. Det var måden, hvorpå man modtog nyheder, historier og andre overleveringer. (Weinreich, 2004, s. 9) Sproget har udviklet sig i takt med den kulturelle udvikling, man har fået flere muligheder for at afsende informationer først via primitive skrifter på papir, siden gennem bøger og op til vores tidsregning hvor medierne spænder fra bøgerne, til tv, radio og tablets og ikke at glemme internettet. Hvor det engang var det, det talte sprog, der dominerede og senere det skrevne, er det i dag billedfortællingerne i blandt andet tv, som forsyner os med de fleste fortællinger, ikke mindst i form af film og tv-serier (Weinreich, 2004, s.13) Bogen er der heldigvis stadigvæk, men den er mindre anvendt end i tidligere tider, da den blot er et medie blandt mange andre medier. Det er specielt i de nordiske lande som Norge, Sverige, Danmark og Finland og i det man betragter som velfærdsstater, at man ønsker, at børn har adgang til gratis litteratur og skolegang. (Weinreich, 2004, s.13) Noget, man da også prioriterer fra politisk side. 7

8 Man vil gerne styre udviklingen på dette område som ellers helt og holdent styres af kommercielle interesser (Weinreich, 2004, s.13). For at styre denne udvikling i den retning, man vil fra samfundets side, har man blandt andet ansat pædagoger, lærere og bibliotekarer, der skal sikre børnene adgang, til litteraturen. (Man laver et modspil til den kommercielle styring, ind imellem direkte gennem lovgivning, andre gange ved at lette adgangen til fortællingen, i hvert fald i bogform (Weinreich, 2004, s.13) Der er ingen tvivl om, at udviklingen vil fortsætte i fremtiden og det sikkert meget hurtigere end før set, da tilgængeligheden af medier er raskt voksende, tablets, smartphones adgang til internettet døgnet rundt. Man skal ikke længere vente længe på et svar, det kan komme prompte, hvis man ønsker det. 2.0: Om adaptation og hvordan børnelitteratur adskiller sig fra voksenlitteratur Adaptation er et udtryk, der dækker over hvordan litteraturen er tilpasset børn som målgruppe. Tilpasningen er udført for at imødekomme barnet som læser og modtager. Man kan sige, at adaptationen er en tilpasning, der forsøger at møde barnet i dets interesser og på dets niveau. Men adaptationen er også en form for kompensationsproces, hvor man forstår barndommen som en mangeltilstand. (Weinreich, 2004, s.48) Man kan beskrive fire grundlæggende former for adaptation: Den stofvælgende: Det vil typisk være børn med typiske børns interesser i børnelitteratur. Den formvælgende adaptation: Tekstens struktur er enkel med tydelig veldefineret fortæller og begyndelse, handling, slutning. Den stilvælgende adaptation: Der er taget hensyn til barnets sproglige udvikling. Korte sætninger, få fremmedord. Den medievælgende adaptation: Bogens ydre udformning, ofte mange illustrationer. Der findes flere måder at beskrive adaptation på, men denne tredeling er ifølge Torben Weinreich hyppigt anvendt blandt litteraturforskere (Weinreich, 2004, s. 42) 8

9 Adaptationen er altså resultatet af forfatterens forventninger til læseren. I tilfældet med børnelitteratur rettes forventningerne mod barnets alder, intellekt, interesser. 2.1 Om dialogisk læsning Dette kapitel vil beskrive dialogisk læsnings baggrund, metoden og målet med den. Og derudover diskuterer vi dialogisk læsning. Vi vil tage udgangspunkt i metoden, sådan som manden bag dialogisk læsning, Grover J. Whitehurst, har beskrevet den. Derudover vil vi bruge Jette Løntoft, Stig Brostrøm og Kristine Jensen de López, der tilsammen er fremtrædende i Danmark i forhold til dialogisk læsning. Til sidst en kort opsummering af de tre områder, som benævnes således: A: Baggrunden for dialogisk læsning. B: Metoden. Hvordan udfører man dialogisk læsning? C: Målet. Hvad lærer barnet gennem dialogisk læsning? D: Diskussion af dialogisk læsning Opsummering 2.2 Baggrunden for dialogisk læsning Servicestyrelsen står bag formidlingen af metoden Dialogisk læsning, som man har arbejdet med i vuggestuer og børnehaver i hele Århus Kommune. I takt med læreplaner og PISA-tests, ønsker man i højere grad at anvende metoder, der er en dokumenteret virkning af. Dialogisk læsning som metode er oprindeligt opfundet af amerikaneren Grover J. Whitehurst under betegnelsen Read together, Talk together. Det er en del af SPELL-programmet. SPELL står oprindeligt for Structured Preschool Effort for Learning and Literacy, men er i Danmark oversat til Sprogtilegnelse via legebaseret læsning. En del af SPELL-programmet er metoden Dialogisk Læsning. Det er en metode til sprogstimulering, man i høj grad har kunnet danne 9

10 videnskabeligt belæg for virkningen af. Indsatsen er rettet mod alle børn, men man understreger, at indsatsen er særlig god til tosprogede børn samt børn med et underudviklet sprog. I Århus Kommune udbredes kendskabet til dialogisk læsning bl.a. via Sprogpakken. Den er et kursus og pædagogisk materiale, der har til formål at styrke pædagoger i deres målrettede arbejde med børns sprog. Dette kursus har bl.a. fokus på dialogisk læsning for at forbedre børns sprog. Dialogisk læsning har altså til mål at styrke barnet i dets evne til at samtale, anvende sprogets nuancer, vendinger osv. Man lægger vægt på, at børnene gennem dialogisk læsning har god mulighed for at udvikle sit eget talte sprog og sin egen evne til at samtale. I næste afsnit vil metoden blive beskrevet. 2.3 Metoden. Hvordan udfører man dialogisk læsning? Metoden til dialogisk læsning kan variere, alt efter hvem der formidler den. Metoden, der beskrives her, tager udgangspunkt i Sprogpakken, der som sagt er meget benyttet i Århus Kommune. Der er to aktiviteter knyttet til metoden, nemlig dialog og læsning. Der er tre strategier, der bruges under forløbet: -Man stiller spørgsmål til barnet undervejs -Man fortolker og udvider det, barnet fortæller -Man støtter barnet i dets nærmeste udviklingszone, (se længere nede) I dialogisk læsning bør pædagogen læse bogen selv, før hun læser den for barnet. Her forbereder man sig nemlig til den dialogiske læsning og overvejer, hvad man skal tale om og spørge ind til. Læsningen skal foregå i et trygt miljø. Når børnene er samlet, starter man med at tale om bogens forside og bagside samt om forfatteren og illustratoren. Man kan lade børnene sidde med en genstand, der har betydning for historien. 10

11 Under læsningen anbefales det, at man lader børnene stille spørgsmål, ved at stoppe op og tale med børnene. Det anbefales også, at man følger børnenes interesser i historien, lytter til børnenes svar og inddrager dem mest muligt i samtalen. Sidst men ikke mindst skal man, efter bogen er læst, snakke med børnene om bogen, samt anvende de ord, der er i den. Jo flere gange, børnene hører ordene, jo større sandsynlighed er der for, at de husker dem, og selv vil anvende dem (Broström m.fl., 2004, s.40) Det nævnes også, at man skal støtte barnet i dets nærmeste udviklingszone. Teorien om nærmeste udviklingszone, der er udviklet af Leo Vygotsky, handler om, at man finder passende udfordringer for barnet. Det vil sige, at udfordringen har et niveau, barnet er kompetent til at løse, når det får en smule hjælp af lidt mere kompetente børn eller voksne. Mere om Vygotsky i afsnit Målet. Hvad lærer barnet gennem dialogisk læsning? Vygotsky beskæftigede sig meget med børns leg, og her mente han at børn selv var i stand til at skabe deres egen nærmeste udviklingszone, og derfor udviklede sig ideelt, når det bare fik lov at lege frit. Denne antagelse er der senere blevet stillet spørgsmålstegn ved. De to fortolkere af Vygotsky, amerikanerne Veer og Valsiner, mente udviklingszone i leg er betinget af det sociale miljø omkring den (Broström m.fl. 2012, s. 154) 11

12 Illustration af nærmeste udviklingszone. Befinder barnet sig i udviklingszonen, er det tilpas udfordret til at gennemføre en handling. Her kan barnet befinde sig når det får hjælp af en voksen. Man har benyttet teorien om nærmeste udviklingszone i den dialogiske læsning, men det påpeges stadig, at barnet behøver pædagogens støtte og hjælp til at finde sin nærmeste udviklingszone. Dette gør sig gældende i leg og det gør sig gældende i den dialogiske læsning en aktivitet, der selvfølgelig også er defineret klare rammer for, og slet ikke ville kunne lade sig gøre uden en voksen. Dette skal ikke forstås sådan at børn ikke har noget ud af at lege frit, uden en pædagog som rammesætter, eller at et barn ikke kan tilegne sig viden, når det oplever en bog alene. Tværtimod. Det skal nærmere forstås sådan, at vi har mulighed for at optimere barnets dannelse, når vi bruger vores pædagogiske viden og erfaring. Med dem kan vi skabe optimale rammer for udvikling. Whitehurst har siden 70 erne beskæftiget sig med sprogtilegnelse. Han har aldrig beskrevet eksplicit i hvilken udviklingspsykologisk teori, dialogisk læsning har sit udgangspunkt. Men eftersom sprogtilegnelsen har været Whitehursts fokus gennem mange år, er det også i teorierne 12

13 om denne, at lighedspunkterne kan findes. (Broström m.fl., 2012, s. 17) Whitehurst var forsker indenfor klassisk udviklingspsykologi og han forsøgte, med bahaviouristiske tilgange, at forklare børnehavebarnets udvikling af kommunikative færdigheder, særligt evnen til at forklare sig klart og præcist. Dette har således været Whitehursts udgangspunkt for udviklingen af teorien bag dialogisk læsning. Det understreges, at til anvendelse i danske børnehaver, bør metoden tilpasses danske forhold, bl.a. fordi den sociokulturelle forståelse af børns udvikling i USA er forskellig fra den danske (Broström m.fl., 2012, s.17) Der er foretaget danske studier, der påviser at dialogisk læsning er med til at fremme ordforrådet hos børn (Broström m.fl., 2012, s. 39). Man har foretaget en undersøgelse, med 54 deltagende børn i alderen 5-6 år, hvor halvdelen fik læst op almindeligt og halvdelen med dialogisk læsning som metode. Her viste det sig, at børnene, der havde deltaget i dialogisk læsning, havde lært flere nye ord, end dem, der havde fået læst op normalt. En anden, tilsvarende undersøgelse, er lavet ud fra Maryfondens materiale, LæseLeg, som, udover dialogisk læsning, har tilknyttede aktiviteter for børnene, til før, under og efter læsningen. I denne undersøgelse var børnene i alderen 3-6 år. Her erfarede man, at børnene, der deltog i LæseLeg (altså dialogisk læsning kombineret med aktiviteter), udviklede signifikant bedre kommunikative færdigheder (Broström m.fl., 2012, s. 39) i sammenligning med de børn, der blev læst almindeligt for. Desuden var børnene, der deltog i LæseLeg, også blevet bedre til at forstå en kort historie. Der er med andre ord evidens for, at dialogisk læsning, samt de understøttende aktiviteter i LæseLeg, udgør god sprogstimulering, når man altså måler på ordforråd og evne til at forstå en historie. Når det kommer til mere komplekse sproglige og kommunikative kompetencer, er det til gengæld mere vanskeligt at dokumentere om barnets kompetencer her ligeledes er forbedret. Det skyldes, ifølge bogen Dialogisk Læsning i teori og praksis, de mange forskellige teoretiske retninger for, hvad man lægger vægt på som afgørende kompetence i forhold til børns fortælleevne. Dette fortæller også noget om, hvor vanskeligt det er, at dokumentere virkningen af pædagogiske metoder i det hele taget. 13

14 Man kan altså dokumentere, at børns ordforråd forøges gennem dialogisk læsning. Men om kompetencer i forhold til kommunikation også er forbedres gennem dialogisk læsning har man (endnu) ikke kunnet dokumentere. 2.5 Diskussion af dialogisk læsning Som pædagog kan man have en vis skepsis, når dygtige eksperter kommer med en ny, smart måde at anvende pædagogiske redskaber på. Højtlæsning kan lyde banalt og let, når bare man kan læse. I tilfældet med dialogisk læsning drejer det sig jo om noget, der kan virke så enkelt, nemlig oplæsning af en bog. Mange pædagoger har sikkert også anvendt nogle enkeltdele af metoden, før den var en officiel metode. Eksempelvis vil det for mange virke selvfølgeligt at tale med børnene om bogens udseende, samt stoppe op undervejs for at tale om børnenes egne erfaringer med bogens emner. Ligeledes har man måske mere eller mindre bevidst ændret udtryk og vendinger fra en given bog, således at børnene lettere kunne forstå historien, alt efter om det var et sprogligt svagt 4-årigt barn, eller om det var et barn på 6, der skulle i skole og allerede havde et veludviklet og nuanceret sprog. Men her vil metoden dialogisk læsning netop påpege vigtigheden af at anvende de nye og svære ord, på trods af at barnet ikke kender dem i forvejen. Gentagelsen og samtalen omkring bogen vil gøre, at barnet lettere husker ordet. Og så har det jo lært noget nyt. Et udfordring ved at anvende børnelitteratur i børnehaven i det hele taget kan være det, at ikke alle pædagoger selv er opvokset med højtlæsningskultur. Her kan dialogisk læsning som metode måske netop give disse pædagoger et redskab til at komme i gang med den dialogiske læsning. Uanset om det er den erfarne eller mindre erfarne pædagog vil bekendtskabet med dialogisk læsning bidrage til en øget bevidsthed, således at man som pædagog kan gøre sig mange refleksioner med hensyn til rammerne for læsning. Når tosprogede børn deltager i dialogisk læsning, har de dels mulighed for at lære kulturen omkring højtlæsning at kende det er ikke givet, at alle har denne med hjemmefra. Derudover har de mulighed for, ligesom alle andre børn, at forøge ordforrådet. Dette må være en fordel, når børnene starter i skole. Vi har altså her mulighed for at yde en særlig hjælp til tosprogede børn, for hvem hverken højtlæsningskultur eller et veludviklet dansk er en selvfølge. Som regel langt 14

15 fra. Tænk, hvis man kunne danne disse børn, så de i højere grad end nu kan starte i skolen med et stort ordforråd og derfor har lettere ved at indgå socialt samt lære at læse/skrive. Uanset om man går ind for en dialogisk oplæsning udført præcis efter metoden eller blot låner et par punkter fra den dialogiske læsning, vil man være i stand til at skabe en mere kompetent sprogstimulering, end før man stiftede bekendtskab med metoden. 2.6 Dialogisk læsning: Opsummering Man har dokumenteret, at dialogisk læsning har en effekt, målt på børns ordforråd og evne til at forstå en historie. Dialogisk læsning stiller krav til pædagogen, der må sætte sig ind i metoden. Til gengæld giver den meget igen i form af, at barnet udvikler et større ordforråd og bliver bedre til at forstå en historie. I børnehaver informerer man også forældre om dialogisk læsning. Dels på forældremøder, hvor sprogvejledere formidler metoden, men også med plakater i garderoben, der ridser fremgangsmåden kort op, således at forældre kan tage metoden med hjem og anvende den f.eks. til godnathistorien. Dialogisk læsning bliver altså formidlet som værende den nye og mere rigtige måde at formidle en bog på, både blandt pædagogerne selv og overfor forældre. 3.0 Metodeafsnit Til indsamlingen af viden til denne rapport, har vi valgt at bruge den kvalitative interviewform. Begrundelsen for vores valg bunder i, at vi mener, det er den bedste måde at få indgående viden til anvendelsen af den dialogiske læsning. Det kræver en pædagog, der har massiv erfaring med arbejdet med metoden. Med den kvalitative interviewform vil vi indfange og beskrive rammerne for det fænomen, vi ønsker at udforske. (Launsø mfl. 2011, s. 134). Selvom ingen af os er forskere, vil vi anvende de strategier omkring et interview, som vi kender til fra pædagoguddannelsen på Peter Sabroe. 15

16 Vi skal udforske et pædagogisk arbejdsredskab, som i dette tilfælde er den dialogiske læsning. Altså den ramme, pædagogen arbejder inden for, det være sig kulturelle, økonomiske, politiske betingelser. Det, som personen er indlejret i, er et produkt af samfundet (IBID). 3.1 Hvad skal vi fokusere på? Det er yderst vigtigt, at man i det kvalitative interview fastholder fokus på at få beskrevet og forstået alle de koblinger, der er imellem den interviewede persons udsagn og meninger, eller sagt med andre ord i en noget kortere version, de betingelser udsagnene/meningerne, er dannet indenfor. Forskeren søger erkendelse om processer, såsom udviklings og læringsprocesser på individuelt og kollektivt niveau. (Det er vigtigt at man som forsker her er afklaret og forstår den læring og udviklingsproces, som eksempelvis de relationelle forhold, der kræves for at adgang til en persons indsigt, erfaringer osv.) Forskeren vil give stemme til den/de udforskede. (At indfange de ikke fortalte, det ikke hørte og måske ikke i forvejen kendte historier) Forskeren vil indfange, hvordan mennesker beskriver, opfatter, konstruerer mening og udtrykker deres forståelse af dem selv, deres erfaringer og deres omgivelser (Launsø mfl. 2004, s. 134) Man kan sige, at vi nu er ved centrum (IBID) af det kvalitative forskningsinterview, en metode til at indfange de synspunkter, meninger og overbevisninger, der forklarer, hvordan interviewpersonens handlinger, holdninger og meninger på et professionelt plan er. Vigtigt og centralt for det kvalitative forskningsinterview er den udforskedes perspektiv og stemme. (IBID) Styrken i det kvalitative interview er, at vi kan komme i dybden med vores emne. Emnet bliver fastgjort eller forankret i det indhold, der er virkelighedsnært for den interviewede. 3.2 Forberedelsen af interviewet 16

17 Selve metoden kvalitativt interview kan være krævende af den person eller gruppe, der skal foretage undersøgelsen. For det første skal man være tillidsskabende, anerkendende, være lyttende og være helt klar over de etiske grænser, der er i spil, hvis interviewet f. eks er personfølsomt. Og selvfølgelig skal man have det udgangspunkt, at den interviewede er eksperten. Havde dette været en stor og videnskabelig undersøgelse, var man selvfølgelig klar over, at denne undersøgelsesform er meget dyr og tidskrævende, og at udfaldet af en undersøgelse ville være afhængig af, hvor megen empati, teoretiske viden og praktisk indsigt, man lægger i det fænomen eller begreb, der ønskes udforsket. (Launsø mfl. 2011, s.137) Alt i alt er det vigtigt at forskeren er fagligt udviklet og forberedt til et kvalitativt interview, og at man er parat på at bruge tid på at blive dette, at man forbereder spørgsmålene på en sådan måde, at den interviewede får lov til at svare på spørgsmålene med egen mening og egen stemme. I forbindelse med forberedelse af et kvalitativt interview bør fremstilles en interview- eller temaguide. (Launsø mfl. 2011, s 140) Det er vigtigt at forholde sig til det overordnede problem og de eventuelle problemstillinger, man ønsker at belyse i den undersøgelse, man deltager i. Det er af en vis betydning, at man, når man fremstiller spørgsmålene til interviewpersonen, er klar over, hvilken viden den interviewede person har om området, evt. forestille sig mulige svar, den interviewede kunne komme med på baggrund af de spørgsmål, man som undersøger/forsker stiller til den konkrete problemstilling. Har man denne tilgang til interviewet, er man forberedt og afklaret med de nye svar (Launsø mfl. 2011, s.141), der måtte dukke op. Dette er en forudsætning for, at man ikke bliver for overrasket og dermed taber fokus under interviewet. I en del af forberedelsen af interviewet er det også vigtigt at belyse, hvilke analyser eller fortolkninger man vil arbejde med, det kunne være en narrativ analyse. (Launsø mfl. 2011, s. 173) 17

18 3.3 Udførelsen af interviewet Det er vigtigt at informere interviewpersonerne grundigt på forhånd, enten via mail eller brev, med en kort introduktion til, hvad formålet med undersøgelsen er, og hvilket regi dem gennemføres i. (Launsø mfl. 2011, s.142), at man får fortalt, hvem man er, hvad formålet er, og hvad emnet drejer sig om og også til, hvordan interviewet efterfølgende skal bruges. Derefter må man nå til enighed omkring, hvilke fysiske rammer man ønsker interviewet afholdt under. Det kvalitative interview er opdelt i tre faser. (IBID) 1. Den indledende fase 2. Hovedfasen 3. Den afsluttende fase Kort ridset op drejer det sig om i den indledende fase at skabe tillid og kontakt og få klare linjer for selve interviewet. I hovedfasen skal man have belyst de emner og spørgsmål, der er forberedte, men også være klar til at tage spørgsmål op, der måtte dukke op undervejs i interviewet. Og selvfølgelig skal man gøre sig klar over, hvem det er, man ønsker at interviewe. F.eks. hvad vedkommendes kulturbaggrund er, om det r en leder eller et menneske i en udsat position. I den sidste fase er det vigtigt, man får afrundet interviewet på en ordentlig måde. Der skal gives tid til, at den interviewede får mulighed for at komme med yderligere information eller flere tilføjelser til interviewet. Og skulle det være nødvendigt med yderligere interviews eller anden kontakt, kan det aftales her. 3.4 Metodekritik: Vi valgte den kvalitative interviewform til denne rapport, dels fordi vi var interesseret i formen af det kvalitative interview. Men selvsagt spillede den begrænsede tid til at udføre interviewet/undersøgelsen også en faktor. Havde vi haft mere tid, kunne det måske have endt ud i en dybere kvalitativ undersøgelse eller måske en kvantitativ undersøgelse. 18

19 Vi får her i rapporten kun belyst den dialogiske læsning fra én person, nemlig institutionsleder Else Haldrup. Det kunne have været interessant at få bredt viften lidt mere ud og måske også have interviewet en bibliotekar, men her er tidsbegrænsningen en årsag til, at vi må undlade det i denne bachelorrapport. Den første faldgrube, man kan få øje på, er antallet af interviewede personer. I dette tilfælde er der kun interviewet én person. Skulle man kunne dokumentere noget ud fra en sådan undersøgelse, var det nødvendigt med en langt flere interviews, men også afprøvning i praksis. Til gengæld kunne man anføre har vi inden interviewet samlet empiri og faglige synspunkter fra en række kilder (se afsnittene ovenfor), således at vi kunne bygge interview ovenpå denne samling og flette det med i den. Med andre ord har vi trods alt et lidt bredere fundament end blot interviewet. Den anden faldgrube, vi kan se, er, at spørgsmålene i den kvalitative interviewform kan blive farvede af, hvad man som undersøger/interviewer interesserer sig for. Hermed kan man risikere at havne i et dilemma i forhold til en eventuel forskergruppe, man er en del af. Man skal derfor sørge for, at spørgsmålene ikke afslører de holdninger, man måske i forvejen har dannet sig. Og i øvrigt lægge disse holdninger bag sig for en stund, idet man jo ønsker at gøre sig klogere på et område. Dette kræver åbenhed og parathed til at ændre syn på f.eks. en metode, som det er i vores tilfælde. 3.5 Opsummering af metodeafsnit. Vidensindsamling er en kunst i sig selv, og vedrørende det at lave et interview, hvad enten det er til videnskabeligt arbejde eller andet, bør man tænke på følgende. Det har et klart mål - man opsøger et andet menneske med et ganske bestemt formål, nemlig at indhente informationer. At man som interviewer har styringen ved at stille spørgsmålene. At man forinden interviewet er klar over rollerne - den ene spørger, den anden svarer Det konkrete mål vil være forskelligt afhængigt af, hvilken undersøgelse man laver. Men uanset hvilket interview, der er tale om, så er formålet at indsamle oplysninger om et emne, som den undersøgende person har opstillet og afgrænset. 19

20 Hos eksperten, som man antager er den person, man vil interviewe, søger man viden og perspektiv, men her kan man også opnå viden om personlig erfaring, og følelser. Det kræver forberedelse at indsamle viden, og man må vælge sin undersøgelsesform ud fra, hvor meget tid man har til rådighed, og hvilken undersøgelsesform der er den mest tidskrævende for en eventuel forskergruppe. Men den viden, man kan opnå, f.eks. via et kvalitativt interview, er uundværlig, man kan komme i dybden med de egentlige ting, man ønsker belyst og dermed også få gode og kvalificerede og velbegrundede svar. Det var også årsagen til, at vi valgte denne undersøgelsesform til denne bachelorrapport. Vi ønskede gode og uddybende svar, således vi kunne forstå og underbygge vores argumenter for det gode ved den dialogiske oplæsning, men samtidig også kunne se, hvor begrænsningerne er i den dialogiske oplæsning. Det har været tilfredsstillende for os at optræde nysgerrigt og undrende i forhold til de spørgsmål, vi har produceret og stillet under selve interviewet. Men også til selve emnet, den dialogiske læsning. Det har givet os en del mere erfaring i, hvordan man udfører et interview og bagefter arbejder med det. Det er her, under arbejdet med interviewet, at man ofte hører ting, man ikke fik fat i under selve interviewet. De etiske spilleregler skal til enhver tid overholdes i interviewet, da man ofte kommer meget tæt på et menneske, hvilket kan/vil betyde, at man sidder med følsomme emner, som selvfølgelig skal behandles med forsigtighed og i visse tilfælde også er under tavshedspligt. 4.0 Interview med pædagogisk leder om børnelitteratur og dialogisk læsning Vi har på baggrund af overvejelser om undersøgelser foretaget et kvalitativt interview med sprogvejleder og pædagog, Else Haldrup fra den integrerede institution, Valnødden i Mårslet. Vi valgte at interviewe netop Else Haldrup, fordi hun har meget erfaring med dialogisk oplæsning, der anvendes hyppigt i Valnødden. Hun har desuden været sprogvejleder siden 2008 i dagtilbuddet og er derfor med til at oplyse pædagoger om sprogstimulering og dialogisk læsning. Derfor fandt vi hende yderst kvalificeret til at dele både viden og erfaringer med os. 20

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

PROJEKT DIGITAL DANNELSE

PROJEKT DIGITAL DANNELSE PROJEKT DIGITAL DANNELSE Erfaringer med interaktivt gulv og ipad i pædagogisk arbejde Skejby Vorrevang Dagtilbud, Aarhus Kommune UdviklingsForum, november 2013 Projekt digital dannelse UdviklingsForum

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

børnehave biblioteker

børnehave biblioteker børnehave biblioteker børnehave biblioteker - at opleve fortællingens hede i kinderne INDHOLD Børnehavebiblioteket en dør til verden 3 Børnehavebiblioteket kort fortalt 4 Børnehavebiblioteket og de pædagogiske

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

Fra litteraturundervisning til læseglæde

Fra litteraturundervisning til læseglæde VIA College Læreruddannelsen i Silkeborg Fra litteraturundervisning til læseglæde At komme langt ud i den vide verden og dybt ind i os selv. (Astrid Lindgren) Stine Bertelsen, 7270010 Dansk vejleder: Ayoe

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)...

1. Indledning (Fælles)... 3. 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4. 2. Metode (Fælles)... 4. 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... Indholdsfortegnelse 1. Indledning (Fælles).... 3 1.1. Problemformulering (Fælles)... 4 2. Metode (Fælles)... 4 2.1. Videnskabelig tilgang (Fælles)... 4 2.2. Børneperspektivet (Maria J.)... 5 2.3. Empiri

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

At bryde ensomheden ved at tale med andre

At bryde ensomheden ved at tale med andre At bryde ensomheden ved at tale med andre Samtalegruppe for unge med selvskadende adfærd med en narrativ og kognitiv tilgang Evalueringsrapport 2010 Birgitte Schjær Jensen CAFA Rapporten er udgivet i 2010

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere