UDARBEJDELSE OG INDSENDELSE AF

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDARBEJDELSE OG INDSENDELSE AF"

Transkript

1 UDARBEJDELSE OG INDSENDELSE AF MANUSKRIPTER FORBEREDELSE AF TEKST Hold din elektroniske fil så simpel som muligt, med et minimum af formatering, for at minimere opsætningsproblemerne. Vær venlig ikke at orddele, hverken manuelt eller gennem dit tekstbehandlingsprograms automatiske orddelingsfunktion. Vær opmærksom på, at flere på hinanden følgende korte afsnit har en tendens til at bryde tankens og argumentationens kontinuitet. Samtidig får det siden til at tage sig dårligt ud grafisk. Brug følgende dateringsform: den 23. februar Husk at angive både for- og efternavn på alle personer, når der henvises til dem for første gang i tekst eller noter. Brug ikke initialer, medmindre personen er person typisk er kendt på den vis. Noter er altid slutnoter i tidsskriftet. Vi bruger ikke henvisninger i parentes i teksten. Henvisninger skal altid figurere i en note. Hvis du af en eller anden grund du ikke bruger dit tekstbehandlingsprograms automatiske notefunktion, så sørg for at dine noter er nummereret fortløbende, og at du har en matchende note til alle notenumre i teksten. Kontroller din tekst for stavefejl inden du sender den til os. FORBEREDELSE AF SUMMARY OG FORFATTERBIOGRAFI Når du sender dit færdige manuskript, bedes du vedlægge både et summary og en forfatterbiografi. Summary bør bestå af en kort redegørelse (ca. 200 ord) på engelsk, der beskriver artiklens fokus og dens relevans i relation til Andersen-forskningen. Forfatterbiografien (gennemsnitlig længde fra 50 til 100 ord) skal være skrevet i tredje person. Den bør begynde med dit navn, og det kan indeholde oplysninger om din faglige position og rang, et udvalg af dine mest vigtige publikationer eller en beskrivelse af eventuel igangværende arbejde/ forskning; dit interessefelt (eller, alternativt, hvad der førte dig til at skrive denne artikel). Følgende format er typisk: Lübker, Henrik, (f. 1976), ph.d., cand.mag. i Dansk og Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet. Har modtaget Syddansk Universitets Guldmedalje for prisopgavebesvarelsen Grænselande (2007). Har skrevet en række litteraturteoretiske og -historiske artikler, heriblandt Ideologisk ideologikritik om Dag Heedes queerlæsning af H.C. Andersen i Anderseniana CITATIONSTEKNIK

2 Udformningen af litteraturhenvisninger følger generelt de konventioner, der anbefales af Chicago Manual of Style. Placering af noter. Et slutnotenummer indsættes i slutningen af en sætning, såfremt det overhovedet er muligt. Antallet og længden af noter. Et stort antal noter kan aflede opmærksomheden fra selve artiklens argumentation. Det bedste vil være at minimere antallet af noteret så meget som muligt. Henvisning til bøger. Den første henvisning af en bog bør være i følgende format: Gerhard L. Weinberg, A World at Arms: A Global History of World War II (Cambridge, 1994). Abraham Lincoln, The Collected Works of Abraham Lincoln, red. Roy P. Basler, 9 vols. (New Brunswick, N.J., ). Jules Romains, Verdun, trans. Gerard Hopkins (1938; Repr ed, London, 2000). Weinberg, A World at Arms, Lincoln, The Collected Works, 3: 46. Romains, Verdun, Bemærk at følgende referencer af et givent værk kun skriver forfatterens efternavn samt en forkortet udgave af titlen. Publikationsoplysninger gentages heller ikke. Henvisning til bogkapitler. Henvisninger til bogkapitler eller essays er i følgende format: John H. Hanson, "Islam and African Societies," i Phyllis M. Martin and Patrick O'Meara, eds., Africa, 3rd ed. (Bloomington, Ind., 1995), Hanson, "Islam and African Societies", 98. Med henvisning til artikler. Henvisninger til en tidsskrift- eller avisartikel er i følgende format: Christopher Steiner, "Another Image of Africa: Toward an Ethnohistory of European Cloth Marketed in West Africa, ," Ethnohistory 32, no. 2 (1985): "La Muse de Paris," La Fronde, July 11, 1898, 11. Steiner, "Another Image of Africa," 97, 99. "La Muse de Paris," 11.

3 Henvisninger til hyppigt anvendte værker i Anderseniana Inden for Andersen-forskningen er der en række hyppigt anvendte værker, hvor henvisningen består af en forkortelse. Eksempelvis refererer BJCy til H.C. Andersen og Jonas Collin den yngre. En brevveksling Udgivet af Kirsten Dreyer. Museum Tusculanums Forlag, Sidst i dette dokument forefindes en liste over de anvendte forkortelser. FORBEREDELSE ILLUSTRATIONER Vi foretrækker billeder i elektronisk format. Helst som TIFF-filer (.tif). JPG-filer (.jpg) kan også accepteres. Billederne bør have en opløsning på 300 dpi og gerne med en størrelse på mindst 10 x 14 cm. Hvis du vil scanne et billede fra en trykt kilde (fx en bog, et blad eller avis), bliver du nødt til at bruge scannerprogrammets Descreen filter for de bedste resultater. Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Navngiv hver illustration med et nummer, så det er klart identificeret, og angiv den omtrentlige placering for hvert billede i teksten, eksempelvis sådan:<ill. 1 HER>. Vedlæg et dokument med de forskellige billedtekster i nummereret rækkefølge. Du er ansvarlig for at have retten til at reproducere billedet. Andersenianas redaktion kan i visse tilfælde være behjælpelige med at finde billedmateriale. INDSENDELSE AF DIN ARTIKEL Send din artikel som elektronisk fil. Har du brugt et andet tekstbehandlingsprogram end Microsoft Word, må du meget gerne oplyse os hvilket. REDIGERINGSPROCESSEN Ud over at rette åbenlyse fejl i grammatik, stavning, tegnsætning, konsistens samt at opsætte teksten jf. Andersenianas style sheet er det vores mål at være et par friske øjne på din artikel. Du vil modtage en opsat kopi af din artikel inden tryk, så du har mulighed for at tjekke rettelser og opsætning. FORKORTELSER A&C E. Collin: H. C. Andersen og det Collinske Huus. Kbh Almanakker H.C. Andersens Almanakker Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab ved Helga Vang Lauridsen og Kirsten Weber, Kbh

4 Anderseniana BCA BEC BEisendecher Anderseniana. Udg. af Chr. M. K. Petersen og Svend Larsen. I-XIII række. Redaktion: Svend Larsen (senere: Niels Oxenvad) og H. Topsøe-Jensen. I-VI. Kbh. (senere: Odense) række. Redaktion: Niels Oxenvad og H. Topsøe-Jensen (til 1976). I-IV. Odense Årg Redaktion Niels Oxenvad Redaktion Niels Oxenvad og Ejnar Stig Askgaard Redaktion Ejnar Stig Askgaard og Solveig Brunholm (uafsluttet).redaktion: Ejnar Stig Askgaard. "Mein edler, theurer Großherzog". Briefwechsel zwischen Hans Christian Andersen und Großherzog Carl Alexander von Sachsen-Weimar-Eisenach. Herausgegeben von Ivy York Möller-Christensen und Ernst Möller- Christensen. Göttingen, H.C. Andersens Brevveksling med Edvard og Henriette Collin. Udgivet af C. Behrend og H. Topsøe-Jensen. I-VI. Kbh Hans Christian Andersen, Lina von Eisendecher, Briefwechsel. Herausgegeben von Paul Raabe und Erik Dal, Wallstein Verlag, Göttingen BfA Breve fra Hans Christian Andersen. Udgivne af C. St. A. Bille og Nikolaj Bøgh. HI. Kbh BFN Birger Frank Nielsen: H. C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker Med Forord af H. Topsøe-Jensen. Kbh BFW BHenriques BHH H.C. Andersen og familien Wulff En samling breve Udgivet med indledning og kommentarer af Kirsten Dreyer. Kbh H. C. Andersens Breve til Therese og Martin R. Henriques Med Indledning af Paul V. Rubow udgivet af H. Topsøe-Jensen. Kbh H.C. Andersens Brevveksling med Henriette Hanck Ved Svend Larsen (Anderseniana IX-XIII, ). BHW H.C. Andersen og Henriette Wulff. En Brevveksling. Ved H. Topsøe-Jensen. I-III. Odense BIngemann BJC BJCy BLorck BLæssøe BMelchior H. C. Andersens brevveksling med Lucie og B. S. Ingemann. Udg. med indledning og kommentar af Kirsten Dreyer. I-III. Kbh H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus. Udgivet af H. Topsøe-Jensen under Medvirken af Kaj Bom og Knud Bøgh. HIL Kbh H.C. Andersen og Jonas Collin den yngre. En brevveksling Udgivet af Kirsten Dreyer. Museum Tusculanums Forlag, H. C. Andersens Breve til Carl B. Lorck. Ved H. Topsøe-Jensen. Med en illustrationshistorisk Efterskrift af Erik Dal. Fynske Studier VIII. Odense H.C. Andersens brevveksling med Signe Læssøe og hendes kreds I-II. Udgivet af Kirsten Dreyer. Museum Tusculanums Forlag,Københavns Universitet H.C. Andersens brevveksling med familien Melchior, I-III. Udgivet med indledning og kommentar af Niels Oxenvad. Forlaget Odense Bys Museer, Bredsdorff Elias Bredsdorff: H. C. Andersen og England. Kbh BScavenius BScudder BSL H.C. Andersen og Basnæs. Breve til Henriette Scavenius Ved Kirsten Dreyer. Det Kongelige Bibliotek, H. C. Andersen og Horace E. Scudder. En Brevveksling. Udgivet af Jean Hersholt med Noter af Waldemar Vestergaard og en Efterskrift af H. Topsøe-Jensen. Kbh H.C. Andersens brevveksling med Signe Læssøe og hendes kreds. Breve og Kommentar. Udgivet af Kirsten Dreyer. Museum Tusculanums Forlag, BtA Breve til Hans Christian Andersen. Udgivne af C. St. A. Bille og Nikolaj Bøgh. Kbh Dagbøger H. C. Andersens Dagbøger Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under ledelse af

5 Kåre Olsen og H. Topsøe-Jensen. I-XII, Kbh Eventyr H.C. Andersens Eventyr. Kritisk udgivet efter de originale Eventyrhæfter med Varianter ved Erik Dal og Kommentar ved Erik Dal, Erling Nielsen og Flemming Hovmann. I-VIII. Kbh Levnedsbog H. C. Andersens Levnedsbog Paany udgivet af H. Topsøe-Jensen. Kbh MeE MLE R&R H. C. Andersen: Mit eget Eventyr uden Digtning. Efter Forfatterens Manuskript udgivet af H. Topsøe-Jensen. Kbh H. C. Andersen: Mit Livs Eventyr. Revideret tekstudgave ved H. Topsøe-Jensen. Med Noter af H. G. Olrik og Udgiveren. HI. Kbh H. C. Andersen: Romaner og Rejseskildringer. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under Redaktion af H. Topsøe-Jensen. Kbh SS H. C. Andersen: Samlede Skrifter. Anden Udgave. I-XV. Kbh Stampe Rigmor Stampe: H. C. Andersen og hans nærmeste Omgang. Kbh SV Andersen. H.C. Andersens samlede værker Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Gyldendal AaJ H. C. Andersen-litteraturen En bibliografi ved Aage Jørgensen. Aarhus 1970 (l). Samme: H. C. Andersen-litteraturen Odense 1995 (II). Samme: H. C. Andersen-litteraturen , Odense Bys Museer, 2007 (III).

Manuskriptvejledning

Manuskriptvejledning Manuskriptvejledning Kuml-artikler Brødtekst Overskrifter skrives på separat linje med store og små bogstaver og aldrig punktum efter. Overskrifterne bør adskilles fra den foregående tekst med en blank

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE

VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE VEJLEDNING TIL BOGFORFATTERE K ARNOV GROUP DENMARK A/S Sankt Petri Passage 5, 1165 København K T: 33 74 07 00 K ARNOVGROUP.DK Indholdsfortegnelse Velkommen til Karnov Group 3 Fra manuskript til færdig

Læs mere

Referencer, citater og litteraturlister

Referencer, citater og litteraturlister Referencer, citater og litteraturlister Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Indeholder Før vi starter... 3 Word 2007 (og andre)... 3 Litteraturlisten... 5 Formålene

Læs mere

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet

Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Manual. Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Manual Vejledende retningslinier til skriftlige rapporter mv. Peter Barner-Rasmussen April 2002 Revideret januar 2006 Indhold Side Generelt.................................................................

Læs mere

Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter

Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter Myten om H. C. Andersens ordblindhed og sprogmangler - stavning og syntaks i dagbøger og tidlige skrifter AF PREBEN KIHL, KIRSTEN GREGERSEN, NIELS STERUM Indledning Det var måske Hermann 1, der i 1955

Læs mere

Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design x danmarks medie- og journalisthøjskole campus københavn Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Du skal designe tre

Læs mere

Sådan laves en bog. til print-on-demand

Sådan laves en bog. til print-on-demand Sådan laves en bog til print-on-demand Udarbejdet af Kurt Lundskov. 2010 [Dette er bagside af forsiden, når der udskrives på begge sider] Sådan laves en bog til print-on-demand [Kolofon] Sådan laves en

Læs mere

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE

VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE VEJLEDNING I INFORMATIONSKOMPETENCE Version 2.0 August 2013 OPGAVEN STARTES INFORMATIONSSØGNING KILDEKRITIK OPGAVESKRIVNING KILDEHENVISNINGER LITTERATURLISTE OPGAVEN AFLEVERES Indholdsfortegnelse INFORMATIONSKOMPETENCE...

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Smagsprøve. Hjemmeside-bogen

Smagsprøve. Hjemmeside-bogen Smagsprøve Hjemmeside-bogen Jesper Ek ISBN: 87-7843-457-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-457-2 Indholdsfortegnelse, forord og første ca. 20 sider Copyright IDG Forlag IDG Forlag Carl Jacobsens

Læs mere

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab

En formidling samt en website promovering af. William Heinesens forfatterskab A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Århus Universitet Institut for Litteraturhistorie Kandidatuddannelse i Litteraturhistorie iflg. studieordningen af 2001 Speciale

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste

Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Citater Tekstnoter Teksthenvisninger Litteraturliste Illustrationsliste Hvad skal du dokumentere? 3 Citater 4 Tekstnoter 4 Teksthenvisninger 4 Litteraturliste 5 Bøger og rapporter 7 Dele af bøger 8 Tidsskriftartikler

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 1. Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen Brevudgaven Carl Nielsen, 1890 Carl Nielsen Brevudgaven Bind 1 1886-1897 Redaktion, indledninger og noter: John Fellow Carl Nielsen Brevudgaven bind 1: 1886-1897 Redaktion, indledninger og

Læs mere

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER

0. Formål 1. ANVENDELSESOMRÅDE OG DEFINITIONER Dette er en uofficiel dansk oversættelse af GNU Free Documentation License. Denne oversættelse er ikke offentliggjort af Free Software Foundation og er ikke en juridisk beskrivelse af forhold, der gør

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Retningslinjer for skriftlige opgaver

Retningslinjer for skriftlige opgaver Retningslinjer for skriftlige opgaver - redaktionelle retningslinjer og brug af APA referencesystem VIA University College sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro Rev. januar 2012 Indhold Indledning... 1

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

Generel Eksamensvejledning

Generel Eksamensvejledning S O C I O L O G I S K I N S T I T U T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Generel Eksamensvejledning - revideret september 2014 Denne eksamensvejledning indeholder en gennemgang af generelle forhold,

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere