Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk"

Transkript

1 Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009.

2 Årsplan dansk 1. klasse , klasselærer Irene Bille Walsøe Uge Udvalgte trinmål Danskaktiviteter/ læseplan Det talte sprog Det skrevne sprog læse Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig. Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Læse enkle tekster op med god artikulation. Lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet. Læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier og kunne anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster. Genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. Læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad. Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen. Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser. Lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling. Læse enkle tekster op for hinanden. Fokus i begyndelsen på: Sikkerheden i læsningen af de enkelte ord og på forståelse af tekstens sammenhæng. Anvende bogstavernes navn, form og lyd. Lydstavning, stavelsesdeling og ordbilleder. Læse tekster med stigende hastighed. Læse dagligt for at opnå god læserutine. Stof og materialer/ læseplan Højtlæsning af gode oplæsnings- og billedbøger. Forskellige individuelle læsebøger og frilæsningsbøger (Nisserne i Ådal, Søren og Mette, CFU læsetræningskasser, tegneserier, egne bøger, superbog.dk og biblioteksbøger). Alfabetsange, rim/remser og ordlege. Morgensang (tekster gamle ord og udtryk). Forskellige individuelle læsebøger og frilæsningsbøger (Nisserne i Ådal, Søren og Mette, CFU læsetræningskasser, tegneserier, egne bøger og biblioteksbøger). Evaluering Eleverne skal arbejde med: Logbog i løbet af ugen ud fra følgende: Hvad har været sjovt, kedeligt, spændende? Hvad har jeg lavet i dag? Favoritting. Motivation til skrivelyst samt individuelt evalueringsredskab til læreren. Fælles klassesamtale om hvordan lektionerne har været (mundtligt).

3 Udvikle begyndende læserutiner. Finde og vælge bøger til egen læsning. Det skrevne sprog skrive Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og ord, sætninger og historie. Skrive de små og store bogstaver gennem særlige øvelser med vægt på bogstavernes form, skrivemåde og højdeforhold. Korrekt skrivestilling, bevægelser og et funktionelt greb om blyanten. Stave til lydrette og hyppige ord i egne ord, sætninger og historier. Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd i forlængelse af arbejdet i børnehaveklassen. Sikkerhed i at skrive de små og store bogstaver i passende tempo. Trykbogstaver. Børneskrivning (fra at skrive bogstaver og lege og eksperimentere med ord, sætninger og lydstavning uden krav om formel korrekthed). Individuel skrivning af bogstaver, ord, sætninger og små tekster. Den grønne mappe, skrivehuset træning af ét bogstav samt ekstra håndskriftsøvelser. Den orange mappe, ekstra dansk grammatiske opgaver med individuel sværhedsgrad. Hæfte: Tegne, skrive bogstaver, ord, sætninger og små tekster. Fælles skriftlig arbejdsbog for hele klassen Stjerneskud, der findes en verden Grete Wiemann Borregaard, dansklærerforeningen.

4 Sprog, litteratur og kommunikation Vide at sprog er opbygget af bogstaver, ord og sætninger. Samtale om litterære tekster ud fra umiddelbar oplevelse. Eleverne skal arbejde med: Oplevelser, forståelse og fortolkning. Højtlæsning af gode oplæsnings- og billedbøger. Fælles skriftlig arbejdsbog for hele klassen Stjerneskud, der findes en verden Grete Wiemann Borregaard, dansklærerforeningen. Uge Undervisningsforløb på tværs med 0. klasse og 2. klasse. Projekt Byen. Mandage 3. lektion, torsdage 1-6 lektion og fredage 1-2 lektion. Øvrige dansklektioner i 1. klasse arbejdes der videre ligesom i ugerne i det omfang, der er tid til. Projektet bliver brugt i alle fagene i det omfang lærerne, synes det er en god idé. Følgende fag deltager: Natur/teknik, dansk, indskolingsfag, musiske fag, kristendom, udfordringsfag og matematik. Det talte sprog: Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig. Fremlægge, referere, fortælle og dramatisere. Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner. Improvisere og eksperimentere med kropssprog og stemme. Det skrevne sprog læse: Læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste. Finde og vælge bøger til egen læsning. Skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål. Det skrevne sprog skrive: Stave til lydrette og hyppige Det talte sprog: Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skole. Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser. Lytte til andre elever og til lærernes oplæsning og fortælling. Dramatisere forskellige personligheder. Det skrevne sprog læse: Formidle forståelse af det læste, fx gennem illustration, fortælling og skrivning. Finde bøger og andre tekster til egen læsning. Læse tekster med almindeligt brugte ord. Det skrevne sprog skrive: Det talte sprog: Storyline oplæg omkring byen (navn, indbyggere, forretninger og kulturelle steder/begivenheder). Opstart hver mandag med et Borgermøde (demokrati). Løbende medindflydelse på oprettelsen af Byens liv og forretninger. Alle for en rolle/personlighed i Byen. Salg og køb. Det skrevne sprog læse: Tilegnelse af faglitteratur forretningerne skal have info om deres varer. Alle skal forbi biblioteket for at læse og skrive. Det skrevne sprog skrive: Der skal skrives små tekster til varerne, butiksskilte, prislister etc. Sprog, litteratur og Evaluering Alle elever får udleveret deres personlige ID kort med billede. ID-kortet indeholder følgende: Navn, fødselsdag og et billede. Hvilket erhverv man har, hvem man er i gruppe med, biblioteksbesøg, hvad man har købt osv. Opfølgning løbende. HK, MG og IR efterfølgende evalueringsmøde midten af september. Hvis det går rigtigt godt fortsætter projektet.

5 ord i egne tekster. Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst. Skrive de små og store bogstaver i håndskrift. Sprog, litteratur og kommunikation: Bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk. Kende betydningen af de vigtigste ord og begreber. Forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier. Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form. Forstå, at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder. Lydstavning, stavelsesdeling og ordbilleder. Sprog, litteratur og kommunikation: Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord og sprog. Samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer. Layout og illustrationer. Billeder og billedkunst. kommunikation: Eleverne skal arbejde med: Kreative aktiviteter tegne, male, klippe og klistre. Der skal laves produkter til de forskellige slags forretninger (Købmænd, blomsterhandler, dyrehandler, spil, cafe, modeforretning, sportsforretning, guldsmed, fiskehandlere, biograf, kirke, museum og Zoo). Uge 41 Emneuge minisamfund 1. klasse LM og IR Efter uge 41 Værkstedarbejde sammen med 0. kl. og 2. kl. Uge 42 Efterårsferie Uge Første klasse arbejder videre som i ugerne plus værksteder med 0. klasse og 2. klasse. Uge 44 og 11 Skolehjemsamtaler elev/lærer samtaler faglighed og trivsel (evaluering). Uge 46 Faguge fagenes fest 1. klasse HK, HK, IR, AA og IR

6 Uge Samme arbejde som i ugerne Stjerneskudbogen skal være færdig. Alle bogstaverne skal være på plads (form, skrivemåde og højdeforhold). Eleverne skal have tillagt sig nogle gode arbejdsvaner/rutiner, når de har undervisning. Uge 1-7 Samt uge 3 faguge i dansk LM og IR Samme struktur i undervisningen som i ugerne samt forløb med HC Andersen eventyr. Uge 7: 1. klasse vælger morgensange og er aktive til morgensang. Det talte sprog: Det skrevne sprog læse: Det skrevne sprog skrive: Udvalgte trinmål Danskaktiviteter/læseplan Stof og materialer/læseplan Fremlægge, referere og fortælle. Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner. Genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. Finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning. Disponere egne tekster med Eleverne skal arbejde med: Forskellige arbejdsformer, tilvænning til at tale og lytte i små grupper og større forsamlinger som klasse eller årgang. Elevernes læseudvikling ses i samspil med skriveudviklingen og evalueres løbende med henblik på tilrettelæggelse af varierede og målrettede aktiviteter. Eleverne skal arbejde med: Skrive små historier (eventyr og fortællinger). Egne bøger. Højtlæsning af udvalgte eventyr, HC Andersen Fælles tekst udvalgte eventyr, HC Andersen Overordnet emne Eventyr, HC Andersen forskellige skrive/læse værksteder. Overordnet emne Eventyr, HC Andersen forskellige skrive/læse værksteder. Evaluering Januar og februar måned: SUK: Gruppeprøve OS 64 (eller en nyere). Ordlæseprøve afkodning af enkeltord og hastighed. Porte folio udvalgte ting fra årets løb

7 overskrift, punktum og spørgsmålstegn. Boganmeldelser. Sprog, litteratur og kommunikation: Vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog. Kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog. Kende enkle sproglige virkemidler. Kende genren eventyr og HC Andersen. Vide at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster. Undersøge enkle forhold i litterære tekster, fx genre, handling og sproglige virkemidler. HC Andersen billeder, klip og illustrationer til eventyrerne. Der arbejdes videre med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Billede beskrivelser. HC Andersen forfatterskab Uge 8 Vinterferie Uge 9-19 Samme struktur som i ugerne 33-36, og 1-7. Dog skal 1. klasse arbejde med IT ( blindskrift og historieskrivning). Egne bøger til 1. klasses bibliotek. Forårsperioden: Diktater og månedsopgaver. Uge 15 Musical uge Uge 16 Påskeferie Uge 20 Lejrskoledage indskolingen HK, MG, AA, LC, XX og IR. Uge Samme struktur som i ugerne 33-36, og 1-7. Samt et miniprojektforløb med fremlæggelse.

8 Anderledes dage: Mandag den klasselærerdag Torsdag den aktivitetsdag med Osted friskole. Mandag den tur dag med natur/teknik LT og KM Fredag den donation planter Matas. Lørdag den høstfest Torsdag den tur dag klasse Roskilde HK, IR, MG og LP Torsdag den spil dansk dag Torsdag den tur dag klasse MG, LP og IR Torsdag den musiklærernes dag Uge læsebånd Fredag den klasselærerdag Uge læsebånd Onsdag den klasselærerdag Tirsdag den kl. sidste skoledag arrangement Torsdag den musikfestival og sommerfest Ukendte datoer for: 2 Tur dage indskoling Nationalmuseet. 1 Tur dag Juleteaterforestilling i november/december 2013.

9 Klassens trivsel sociale mål og klassestyring: -At kunne tage imod en besked -At kunne tale stille -At kunne vente på at det bliver ens tur, når flere vil sige noget -At kunne lytte til andre i en klassesamtale -At kunne holde orden i sin kasse, på sin arbejdsplads og i sin skoletaske -At kunne sætte ting i mappen på det rigtige sted -At kunne vælge aktivitet selvstændigt -At kunne hjælpe andre -At kunne arbejde sammen med en makker eller i gruppe om en opgave -At kunne arbejde alene om en opgave (læse/tegne/skrive) -At kunne bede om hjælp til en opgave -At kunne vurdere egen indsats -At kunne udtrykke hvordan han/hun har det i klassen -At kunne leve sig ind i andres situation (Kilde: Jørgen Frost, lærervejledning Freja og Eskil for fulde sejl, Gyldendal 2004) Litteraturundervisning og læseundervisning: Læseundervisning er differentieret undervisning, der foregår individuelt, i makkerpar eller i hold, hvor børnene har individuelle frilæsningsniveau tilpasset deres aktuelle læseudviklingstrin (zonen for nærmeste udvikling). Alle eleverne har en læsebog (øver læsningen sammen med en voksen hjemme) samt frilæsningsbøger. Eleverne har medindflydelse på hvor mange sider, der skal læses og hvor mange ekstra bøger de vil have med hjem. På fredage indtil jul er LP med inde i klassen i 2. lektioner ligeledes er SJ på mandage med inde i klassen i 2. lektioner.

10 Stof og materialeliste (CFU) Hesel, Lene Dyrenes ABC Ewald Frilæsning. Om dyr. (3) klasse Læringspakke til danskundervisningen Læsetræning I Læsetræning I 5 (0. klasse) Læsetræning I 8 (0.-1. klasse) Andreasson, På tur til universet Astrid På tur til universet : Andreasson, lærervejledning Astrid Dingo frilæsning 2 (1. klasse) Faglig læsetræning Læsetræning I 3 (0.-1. klasse) Læsetræning I Faglig læsetræning. Rummet Gyserkasse 5 (1.-2. klasse) Læsetræning I 2 (1. klasse) Læsetræning I Faglig læsetræning. Afrikas dyr Frilæsning Følelser Garmanns sommer Hole, Stian Læsetræning I 28 (1.-2. klasse) Læsetræning I 37 (0.-1. klasse) Læsetræning I 5 (0. klasse) Youth Quick Play - Læringspakken Jespersen, Henrik Weinø Preussler, Otfried Læsetræning I Enhjørningen Birkeland, Alle tiders hule Thøger Læsetræning I Aakeson, Kim De forbandede dukkers land Fupz Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I Palle-bøgerne

11 Den utrolige historie om den Strid, Jakob kæmpestore pære Martin Læsetræning I Læsetræning I 37 (0.-1. klasse) Læsetræning I 8 (0.-1. klasse) Dinosaurer : (Solstrålebøger) Faglig læsetræning. Kæledyr Hamid med ørerne Oscar K Læsetræning I Læsetræning I Vitello graver et hul Aakeson, Kim Fupz Bordteater Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I 25 ( klasse) Quist Møller, Snudens ABC Flemming Lydret Dingo Anton og tingenes sjæl Læsetræning I 3 (0.-1. klasse) Fauerholdt, Helle Dyhr Guldager, Katrine Marie Læselysten Myggen Axel elsker biler Dingo frilæsning 2 (1. klasse) Hr. Alting Mille og Malte Småkravl Anton og sorgens pil Hansen, Marianne Iben Nyström, Bente Olesen Sonne, Grete Hartley, Karen Guldager, Katrine Marie I fortællingens univers Cirklen og andre cirkeldigte Thomsen, Thorstein, f

12 Årsplan. dansk 2. årgang 2013/2014 Periode Materiale Metode/arbejdsform Mål August, september, oktober, november og december 2013 Grundbog: Nisserne i Ådal 2. klasse. Lene Møller Gyldendal Emne: Læsning, skrivning og stavning. Sisi og Pipins læsebog Sisi og Pipins arbejdsbogen A Supplerende Materiale: Sikker stavning 2. klasse Gyldendal Ny skriftlig for anden B Gyldendal Skriv løs Gyldendal Månedsopgaver Cooperative learning Alinea Selvlæsnings bøger fra biblioteket. Superbog.dk Vi vil arbejde 1-2 sider i læsebogen om ugen, som eleverne skal øve sig på hjemme. Rent metodisk er arbejdet med læsebogen bygget op omkring læseudviklingens hovedkomponenter. Arbejdsgangen ser således ud: 1. Før siden læses: - vigtige nye ord gennemgås på tavlen. - Forforståelse etableres gennem samtale om læsebogens billede til den enkelte side. 2. Når siden læses: - Fælles og individuel genlæsning med fokus på afkodning og læseforståelse. 3. Efter siden er læst: - Uddybende fortolkningsarbejde af sidens tekst og billede. - Arbejde videre med siden i arbejdsbogen. Overordnet målsætning: At videreudvikle elevernes elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Delmål: - opnå passende læsehastighed og præcision. - genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. - anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster. - stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster. - Udvikle og vedligeholde elevernes lyst til at skrive og læse.

13 I løbet af en almindelig skoleuge vil vi i øvrigt fokusere på: - 20 min. frilæsning min. 2 gange om ugen. Det er vigtigt, at eleverne får læst en masse nu så deres læsning langsomt automatiseres. - Skriveopgaver hvor der arbejdes med den enkelte elevs skriveudvikling. Tværfagligt forløb i uge 37-40: Opbygning af landsby. Musik og forskellige lege vil i øvrigt blive integreret som en del af dette arbejde. Januar, februar, marts, april, maj, juni 2014 Emne: Grundbog: Nisserne i Ådal 2. klasse. Lene Møller Gyldendal Sisi og Pipins læsebog Sisi og Pipins arbejdsbogen B Sisi og Pipins skrivebogen Vi følger arbejdsgangen fra første halve år dog med mere selvstændige arbejdsformer som f.eks. projektarbejde og gruppearbejde. Overordnet målsætning: At videreudvikle elevernes elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

14 Læsning, skrivning og stavning Supplerende Materiale: Sikker stavning 2. klasse Gyldendal Ny skriftlig for anden B Gyldendal Skriv løs Gyldendal Månedsopgaver Cooperative learning Alinea Selvlæsnings bøger fra biblioteket. Superbog.dk - Arbejde med voksenstavning en gang om ugen, så elever får en glidende overgang fra børnestavning til voksenstavning inden de skal på mellemtrinnet. Her arbejder vi med CLstrukturer, diktat samt i Sikker stavning. - Vi starter op med at øve sammenbunden skift. Delmål: - disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning. - skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål. - læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier. - udvikle begyndende læserutiner. - finde og vælge bøger til egen læsning. I løbet af året. Emne: Sprog, litteratur og kommunikation. Litteratur: - Kanon i folkeskolen Alinea - Fandango Gyldendal - Garmanns hemmelighed Stian Hole - Babyen der ikke ville ud Kim fupz m.fl. - Diverse digte og lyrik. - Hodja fra Pjort Ole lund Kirkegaard - Dele af Sigurd Barettes forfatterskab - Der vil komme flere forfattere på undervejs. Film og animation: Vi vil arbejde med oplevelse, meddigtning, forståelse, fortolkning, ordforråd og begrebsdannelse. Dialogisk læsning har en central plads i undervisningen. Der vil blive arbejdet med forskellige teksttyper, og der vil være fokus på, at eleverne er aktive lyttere og aktive fortællere. Derudover skal vi arbejde med: - at eleverne starter op på sammenbunden skrift. - samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til faglige begreber. - kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg. - udtrykke en begyndende

15 - The ice master Ledus pavelnieks - Melvin Magnus Holmgren - Lost and found Phillip Hunt - Leg og eksperimenteren med ord og sprog. - Ugens professer hvor eleverne skal præsentere et emne. - Gåder og ordsprog. - Elevoplæsning og elevfortælling. - Rim og remser. forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation. - vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster. I løbet af året. Emne: IT. I løbet af året. Emne: Sociale Mål - Forskellige dansk- programmer. - Microsoft Word. - Superbog.dk - Internettet Spil - Lege - Ture - Tage sociale emner op i klassen, og arbejde med dem på forskellig vis. - Samtaler med elever samt skole/hjem samarbejde. - Vi vil arbejde med danskprogrammer som en støtte for elevernes faglige udvikling. - Eleverne vil skulle skrive små tekster på computer. - I starten af året arbejdes en gang ugentlig med blindskrift. - Vi vil indimellem finde billeder og oplysninger på nettet. - Mange fælles oplevelser. - Aktiviteter, hvor man skal samarbejde. - Sociale lege. - At udarbejde fælles regler for klassen. - Den varme stol. - Klassemøder. - At indøve gode - orientere sig i digitale tekster og anvende tekstbehandling i skriveprocessen. - anvende computeren som støtte i læsningen. - foretage enkel informations - søgning i digitale medier. At udvikle og bevare et klassemiljø: - hvor der er plads til alle. - hvor eleverne føler sig trygge ved deres klasselærer. - hvor den enkelte elev opnår højt

16 arbejdsvaner. - At give den enkelte elev personlig opmærksomhed. selvværd. - hvor alle tør sige noget. - hvor man kan samarbejde på tværs af køn og venskaber. Lærer: Michael Guldberg

17 Årsplan FAG: Dansk KLASSE: 3. ÅR: 2013/14 Lærer: KM HOVEDEMNE Introforløb DELEMNER Hvem er jeg? AKTIVITET/ ORGANISERING Sommerferiebazar Min familie Små skriveøvelser Mig selv plakat UNDERVISNINGSMÅL Kendskab til elevernes personlige interesser, familie og faglige niveau. Uge 34 Dansk i 3. Ord og talemåder Skriftligopgave i hæftet HOVEDEMNE Fru. Ignora Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Læsning Fremlæggelse Gruppearbejde Fem grupper læser hver en bog i Frøken Ignora serien Fremlæggelse Grupperne laver en lille optræden, teaterstykke, oplæsning Det talte sprog: Læse tekster op med tydelig artikulation og betoning Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel Det skrevne sprog læse Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk HOVEDEMNE DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL

18 Fandango Fru. Ignora Uge Litteratur hvad er det? Personkarakteristik Fælles aktivitet Samtale om litteratur og genre Individuelt arbejde Eleverne arbejder med opgaver om hoved- og bipersoner, ydre- og indre karakteristik. Skriftligt portræt laves hjemme og fremlægges. Videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Det skrevne sprog - læse: Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Læse sig til danskfaglig viden Det skrevne sprog skrive: Søge informationer i den læste tekst og skrive det ned som udtryk for forståelse af det læste Skrive et portræt Uge 37-44: Blok, Vikinger HOVEDEMNE Fandango - Miljø Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Tid Sted Sanserne Synonymer Antonymer Pige- og drengelitteratur Samtale + oplæsning af teksterne Selvstændigt arbejde med skriftlige opgaver Det talte sprog: Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Uge 41: Emneuge Uge 42: Efterårsferie

19 Fandango Komposition Uge Handlingsbro - Overskrift - Indledning - Handling - Afslutning Krimi og eventyr Eleverne skal arbejde med eksempler på forskellige måder at skrive på. - Foldebog - Madopskrift - Tegneserie Desuden fokus på handlingsbroen og eventyrtræk. Læsekasser fra CFU Det skrevne sprog læse og skrive: Læse skøn- og faglitteratur, blive mere opmærksom på forskellen. Indledning, handling og slutning. Overskrift Inddele i afsnit Genfortælle Skrive resumé Genre Uge 46: Fagenes fest HOVEDEMNE Fandango Virkemidler Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Bogstavrim Enderim Rytme Læse og arbejde med uddrag af skønlitteratur Drengen der kun ville sige F og Tudefjæs Og børnerim af Halfdan Rasmussen Alle børnene... Det talte sprog: Udvikle deres ord- og begrebsforråd. Det skrevne sprog læse: Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af forskellige typer tekster. Vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer. Gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog og indhold. Uge 52 og 53: Juleferie

20 HOVEDEMNE Astrid Lindgren Uge 1-5 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Forfatterskab Astrid Lindgren Teaterstykke Grundbogen Emnekasse fra CFU Teater Det skrevne sprog læse: Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Kende forskellige læseteknikker Tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Det talte sprog: Forstå enkle svenske og norske tekster og andre udtryksformer Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Uge 3: Faguge HOVEDEMNE Fandango Uge 5-7 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Jeg-fortæller 3. personsfortæller Synsvinkel Læse uddrag af: Den dag jeg var tyv af Bodil Bredsdorff Arbejde med forskellige synsvinkler. Det skrevne sprog skrive: Videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge Uge 8: Vinterferie

21 HOVEDEMNE Fandango Uge 9 12 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Tema Konkret og symbolsk læsning Intertekstualitet Læse og arbejde med uddrag af De magiske stylter og Min ven Percys magiske gymnastiksko Læse og arbejde med Ikarosmyten og En drøm om vinger, En to hundrede og fjortende gang og portræt af Leonardo da Vinci Kunne sammenligne tekster, finde forskelle og ligheder. Det skrevne sprog læse: Læse tekster af udenlandske forfattere, gamle tekster. Det skrevne sprog skrive: Skrive en tekst på computer Uge 9-14: Blok, Kulturmøde HOVEDEMNE Fandango Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Forfatterskab - Hanne Kvist Billedroman - Jeg er Frede - Hr. Lykke Grundbogen Side Arbejdsbog B s Vi læser begge disse billedromaner Det skrevne sprog læse: Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Løge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk Kende forskellige læseteknikker Tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer

22 Uge 15: Musical Uge 16: Påskeferie Uge 20: Tur/lejr-dage HOVEDEMNE Fandango Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Film - Perspektiv - Billedudsnit - Farver - Blikke - Musikken Læse uddrag af Drengen med sølvhjelmen Se filmen: Der var engang en dreng som fik en lillesøster med vinger Arbejde med opgaver dertil Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog Vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser Udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation Kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion Det skrevne sprog læse: Læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste Uge 21-25: Blok

23 Årsplan FAG: Dansk KLASSE: 4. ÅR: 13/14 Lærer: SP HOVEDEMNE Personkarakteristik Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Sommerferie Dynamisk / statisk Fokus på de dynamiske personer Skriftligt Forskellige skriveøvelser om sommerferien. Hurtigskrivning, sanserne, computeren. Fælles læsning En som Hodder Emmely M Læseteater Jeppe på Bjerget Individuel billedanalyse Anton elsker ymer Højtlæsning Narnia Frøken Ignora Frilæsning Blandet frilæsning fra CFU Det skrevne sprog skrive Skriveprocesser Skrive på computer med enkel skriveteknik Anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet Det skrevne sprog læse udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner Sprog, litteratur og kommunikation bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Det talte sprog: bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk

24 HOVEDEMNE Læsetræning + Grammatik Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Frøken Ignora Jeppe på bjerget Ordklasserne Højtlæsning + Individuel læsning Frøken Ignora + div. frilæsning fra CFU Fælles + Grupper Oplæsning og drama Individuelt arbejde Navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne Det skrevne sprog læse: Udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner. Bruge sprog og litteratur som kunstnerisk udtryk gennem teater og drama. Læse tekster op med tydelig artikulation og betoning. Arbejde med teknikkerne bag det skrevne sprog. Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk HOVEDEMNE Miljø + Håndskrift Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Lyrik Fysisk og psykisk miljø Kursus i håndskrivning Aktiv rundt i Danmark Uge Fælles og individuelt Hist hvor vejen slår en bugt af HC Andersen Noras drøm af Annette Herzog Udsigt i kikkert af Benny Andersen Punktlæsning af tekster Fælles gennemgang og individuel træning og øvelse i sammenbunden skrift Klassen deltager i Aktiv rundt i Danmark. Vi registrerer den enkeltes aktivitetsniveau i løbet af en uge. Kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikkefiktion Det talte sprog: Bruge sanser til at udtrykke sig med. Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons Uge 41: Emneuge - Minisamfund

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk

Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" slut 2009 Årsplan for dansk i 1. klasse 2012

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF

Årsplan for dansk i 2.årgang Merete Kornbech, VNIF Trinmål for faget dansk efter 2. klasse Det talte sprog Årsplan for dansk i 2.årgang Bruge talesproget til samtale og samarbejde Fortælle, hvad du er optaget af (egne oplevelser). Udtrykke dig i genrer

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto

14.8 Forældremøde kl. 19-21. Fælles fodslag for leveregler i klassen og råd for brug af internet. 28.8 skolefoto Læringsstile/ Kammeratskab/ Forventninger/ Klassetrivsel/ Klassesammenhold Årsplan for dansk i 5.kl. 2014-15 Uge Emne Materiale Fokus Andet 33-35 Skoleåret Årsplanen Fælles Mål; hvad skal vi Fælles mål

Læs mere

It i Fælles mål 2009 - Dansk

It i Fælles mål 2009 - Dansk It i Fælles mål 2009 - Dansk Markeringer af hvor it er nævnt. Markeringen er ikke udtømmende og endelig. Flemming Holt, PITT Aalborg Kommune Formålet for faget dansk Formålet med undervisningen i faget

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC

Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagårsplan 2010/11 Fag: Dansk Klasse: 4.a Lærer: SC Fagområde / emne Periode Mål Relation til Fælles Mål Arbejdsform Materialer Evaluering Spr genrelære: Lyrik prosa Forfattere i fokus: Thorstein Thomsen

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Årsplan for dansk i 1. klasse 2013-14 I 1. klasse lægges hovedvægten på arbejdet med de elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Der arbejdes med at stimulere læse- og skrivelyst og oparbejde gode

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 3.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 39 (29.- 30. Sept.) Ryste sammen TUR At børnene tlegner sig sociale

Læs mere

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL

Årsplan dansk 8.b 2011/2012 CL Kære forældre i 8.B Hermed følger årsplan for faget dansk Årsplanen er tilrettelagt ud fra Folkeskolens formål og Undervisningsministeriets Fælles Mål Dansk. I vil kunne læse trinmålene for 8. klassetrin

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Evaluering af dansk efter 2. klasse.

Evaluering af dansk efter 2. klasse. EVALUERING AF DE HUMANISTISKE FAG Efteråret 2012 DANSK, ENGELSK, TYSK, HISTORIE, KRISTENDOM, SAMFUNDSFAG og FORTÆLLING Evaluering af ovenstående fag er foretaget i efteråret 2012, dels som fælles evaluering

Læs mere

Vemmedrupskolens handleplan for læsning

Vemmedrupskolens handleplan for læsning Vemmedrupskolens handleplan for læsning Indskoling Læseindlæringen bygger på elevens sproglige forudsætninger. Der arbejdes med elevernes ordforråd, viden om verden og sprog- og læseforståelse. Målet for

Læs mere

Årsplan dansk 2015-16

Årsplan dansk 2015-16 Årsplan dansk 2015-16 Læsning Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge Fremstilling Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål

DANSK. GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål DANSK GIDEONSKOLEN Oversigt over undervisning i forhold til trinmål og slutmål 1 KOMMENTAR Følgende opstillinger lægger især vægt på materialerne til skriftlig dansk på Gideonskolen. Dog er stile, større

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Dansk

Selam Friskole Fagplan for Dansk Selam Friskole Fagplan for Dansk Formål Formålet med undervisningen i dansk er at oplive og at udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige

Læs mere

Årsplan 5. klasse 2010-2011

Årsplan 5. klasse 2010-2011 Årsplan 5. klasse 2010-2011 Hvad skal der ske? Hvornår? Hvordan? Med hvilket formål? Opstart + Gul intro Uge 32 Emneuge Uge 33 Se infobrev Se infobrev Kloge Åge Personkarakteristik Uge 34 og 35 Ud fra

Læs mere

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14

Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Årsplan Dansk 1. klasse 2013/14 Basis Klassens lærere Kontaktpædagoger Klassen består af 26 elever, 14 drenge og 12 piger. Klassen har 12 ugentlige dansktimer, hvoraf en er afsat til bibliotekstime samt

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Uger 32-33 Fag: Dansk Hold:25 Lærer:RB Undervisnings-mål 9/10 klasse Gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk 1 Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk På Elise Smiths Skole er arbejdet med sprog og litteratur danskfagets kerneområder. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes

Læs mere

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff

KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Pædagogisk vejledning til KAPTAJNEN I BLOMMETRÆET Bodil Bredsdorff Udarbejdet af pædagogisk konsulent Sara Sejrskild Rejsenhus TIL LÆREREN Litteraturundervisning på mellemtrinnet skal fokuserer på genre,

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Forfatterportræt Forløbsvejledning

Forfatterportræt Forløbsvejledning Forfatterportræt Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 3. 4.

Læs mere

Årsplan for 6. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk, KS/MV

Årsplan for 6. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk, KS/MV Årsplan for 6. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk, KS/MV Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Onsdag: opstart med feriesnak, planlægning af klassens dag, årsplaner

Læs mere

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige

Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige Denne side er blevet lavet for at imødegå de ministerielle krav til beskrivelse af vores faglige aktiviteter igennem skoleforløbet på Gribskov Skole fra hold 1 til hold 4. På Gribskov Skole skal børnene

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19

Fælles Mål 2009. Dansk som andetsprog. Faghæfte 19 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009 Fælles Mål 2009 Dansk som andetsprog Faghæfte 19 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 21 2009

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009

Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Årsplan i dansk i 7. klasse KKF, 2008-2009 Underviser: Susan Højgaard Jensen Årsplanen er planlagt med udgangspunkt i Fælles Mål for danskfaget herunder trinmål http://www.faellesmaal.uvm.dk/ og fagets

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik

Jeg kan tale om tekstens indhold. Jeg kan give en personkarakteristik. Jeg kan kende forskel på indre og ydre personkarakteristik Årsplan Dansk 5. klasse 2015/2016 1. Læsning læse til i. Forberedelse orientere sig i tekstens dele rubrikker, billeder, diagrammer og grafik Jeg kan tale om tekstens indhold Jeg kan give en personkarakteristik

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

Undervisningsplan dansk 10.klasse

Undervisningsplan dansk 10.klasse Undervisningsplan dansk 10.klasse (Underviser: Liliane Dahl Nielsen og Thomas Karlsen) Formål Formålet er undervisningen i dansk 10. klasse på Gribskov Efterskole er at opøve elevernes færdigheder indenfor

Læs mere

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk

Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Vores overordnede mål Skriftligt dansk Fælles mål Undervisningen i Dansk på Esrom Dansk er vores modersmål, og dansk er et sprog vi værner om. Vi ser det som vores mål, at vi gør eleverne så dygtige, som deres evner forudsætter. Vort endelige

Læs mere

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45

8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 Skoleskema for 4.-5.C 4.-5.C mandag tirsdag 8.15-9.00 9.00-9.45 10.05-10.50 10.50-11.35 12.05-12.50 13.00-13.45 aktiviteter. Matematik Idræt Idræt aktiviteter. N/T Svømning finder sted periodevis. Onsdag

Læs mere

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51

Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Mundtlighed og Retorik i Dansk ugerne 47-51 Introduktion Det mundtlige i dansk fylder meget i den daglige undervisning rundt omkring på skolerne. Eleverne bliver bedt om at tage stilling, diskutere, analysere

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 204/205 Kristendom Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 4/5. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan for kristendom FAG: Kristendom

Læs mere

Årsplan 2. klasse 09/10

Årsplan 2. klasse 09/10 Årsplan 2. klasse 09/10 Status 26 børn: 16 piger og 9 drenge. Klassen har netop taget afsked med de 2 gennemgående lærere og starter ud med 2 nye klasselærere. Klassen er som helhed fagligt meget dygtige

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk

Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Læreplaner for Halsnæs lilleskole Generelle betragtninger om undervisningen på Halsnæs Lilleskole. Al undervisning følger undervisningsministeriets Fælles mål for folkeskolen. Se www.uvm.dk Projektarbejde:

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse

Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Dialogisk oplæsning - og højtlæsningens betydning for børns sprogtilegnelse Hvorfor læse med børn? Den gode oplevelse æstetisk/litterær Hyggeligt og rart. Nærhed og fællesskab Litteratur og kultur Viden

Læs mere

Læsetiltag for hele skolen

Læsetiltag for hele skolen Forår 2012 Indhold: Læsetiltag for hele skolen... 3 At læse i alle fag... 3 CD-ORD... 3 Biblioteket... 3 Læsebånd... 3 Forældresamarbejde... 3 Daglig læsning hjemme på alle klassetrin... 4 Læsevejledere...

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Mål for børnehaveklassen

Mål for børnehaveklassen Mål for børnehaveklassen Børnehaveklassen skal være med til at skabe fundamentet for skolens arbejde og det videre undervisningsforløb. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen er legen med vægt

Læs mere

Årsplan 0. klasse 2014/15

Årsplan 0. klasse 2014/15 Uge Tema og danskarbejde Fremlæggelse onsdag/fredag 33 Her er jeg : Vi lærer hinanden at kende Vi lærer at gå i skole Arbejde ud fra skolestartsmaterialet om trafik Arbejde med AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen

Danmarks Lærerforening foråret 2012 Lena Bülow-Olsen Denne præsentation indeholder et udvalg og en sammenskrivning af slides fra det mundtlige oplæg om faglig læsning på DLFs konferencer Vi læser for livet Vi læser for livet Danmarks Lærerforening foråret

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer 1 6. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Tekniske og forståelsesmæssige Læselyst, læsevaner og læsehastighed Der arbejdes med brug af notater, grafiske modeller, ord- og begrebskort, oversigtslæsning,

Læs mere

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse

Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Læsning og skrivning i børnehaveklasse og 1. klasse Kære læsevejledere Så er alle børnebillederne væk, og I får som lovet de kedelige slides. I fik undervisningsforløbet udleveret, så her er næsten kun

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

100 antal 80 60 % 40 20 0 mænd kvinder i alt * en respondent har ikke opgivet køn Antal elever fordelt på antal klasser 30 25 antal elever 20 15 10 5 0 0 1 4 8 5 5 5 12 17 7 6 3 3 3 1 1 1 antal klasser

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med:

I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg som tilsynsførende varetage tilsynet med: Tilsynserklæring 2014-2015 Hammer Frie Privatskole Hammer Skolevej 1A, Hammer 4700 Næstved Skolekode: 280538 Tilsynsførende: Iben Lindemark Baggrund for tilsynet I henhold til Friskolelovens 9 a skal jeg

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16

Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Undervisningsplan for dansk, 10.E 2015/16 Formålet med undervisningen i faget dansk er, at eleverne skal fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog

Læs mere

Læs for dit barn. Når du læser for dit barn Læser du også med dit barn

Læs for dit barn. Når du læser for dit barn Læser du også med dit barn Velkommen til skolebiblioteket på Vorgod Skole 2013 Hver uge er der skemalagt en time, hvor klassen sammen med læreren kan gå på biblioteket. 0.kl. har bibliotekstime hver fredag fra kl. 9.15 til kl. 9.55.

Læs mere

LÆSEPOLITIK. Engbjergskolen. Herning Kommune. Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse

LÆSEPOLITIK. Engbjergskolen. Herning Kommune. Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse LÆSEPOLITIK Engbjergskolens læsepolitik med tilhørende læsehandleplan for 0. - 6. klasse Engbjergskolen Herning Kommune Læsepolitik på Engbjergskolen Overordnet formål... 2 Herning Kommune... 2 Morgenbånd...

Læs mere

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015

Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Introduktionskursus Dansk psykologisk forlag UCC, Center for Undervisningsmidler, Titangade d. 20/5-2015 Dagens mål at kunne bruge AKTIV læsning og skrivning på mellemtrinnet i egen undervisning at kunne

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE

HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE HANDLEPLAN FOR LÆSNING STOHOLM SKOLE Indholdsfortegnelse HANDLEPLAN FOR LÆSNING... 1 INDSKOLING... 2 0. klasse... 2 INDSKOLING... 3 1.klasse... 3 INDSKOLING... 4 2. klasse... 4 INDSKOLING... 5 3. klasse...

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Læsning på Hurup skole klæøzxcvbnmqwertyuiopåas Mellemtrinnet 3. 6. klasse dfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwert

Læs mere

Skoleskema for 5.-6.C

Skoleskema for 5.-6.C Skoleskema for 5.-6.C Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.15-09.00 EL ENGELSK LT/ST BIBLIO 09.00-09.45 EL MUSIK 10.05-10.50 EL ENGELSK CH IDR IDDR EL 10.50-11.35 LT /ST DANSK EL KRIST. CH IDR IDDR

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune

Skoleåret 2012/2013. 15-06-2012 Viborg Kommune Skoleåret 2012/2013 15-06-2012 Viborg Kommune Indholdsfortegnelse Overgang fra dagtilbud til skole... 3 Indskoling: 0. 3. årgang... 3 Læseudvikling progression... 3 Børnehaveklassen:... 3 1. årgang:...

Læs mere

Andre evalueringsmetoder

Andre evalueringsmetoder Dansk Obligatorisk Obligatorisk Obligatorisk Andre smetoder Undervisningsministeriet Silkeborg Kommune 0. kl. Elevplaner KTI LUS Funder Skole Hvordan anvendes metoden i faget? Med hvilken hensigt anvendes

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere