Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk"

Transkript

1 Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009.

2 Årsplan dansk 1. klasse , klasselærer Irene Bille Walsøe Uge Udvalgte trinmål Danskaktiviteter/ læseplan Det talte sprog Det skrevne sprog læse Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig. Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Læse enkle tekster op med god artikulation. Lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet. Læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier og kunne anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster. Genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. Læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad. Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen. Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser. Lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling. Læse enkle tekster op for hinanden. Fokus i begyndelsen på: Sikkerheden i læsningen af de enkelte ord og på forståelse af tekstens sammenhæng. Anvende bogstavernes navn, form og lyd. Lydstavning, stavelsesdeling og ordbilleder. Læse tekster med stigende hastighed. Læse dagligt for at opnå god læserutine. Stof og materialer/ læseplan Højtlæsning af gode oplæsnings- og billedbøger. Forskellige individuelle læsebøger og frilæsningsbøger (Nisserne i Ådal, Søren og Mette, CFU læsetræningskasser, tegneserier, egne bøger, superbog.dk og biblioteksbøger). Alfabetsange, rim/remser og ordlege. Morgensang (tekster gamle ord og udtryk). Forskellige individuelle læsebøger og frilæsningsbøger (Nisserne i Ådal, Søren og Mette, CFU læsetræningskasser, tegneserier, egne bøger og biblioteksbøger). Evaluering Eleverne skal arbejde med: Logbog i løbet af ugen ud fra følgende: Hvad har været sjovt, kedeligt, spændende? Hvad har jeg lavet i dag? Favoritting. Motivation til skrivelyst samt individuelt evalueringsredskab til læreren. Fælles klassesamtale om hvordan lektionerne har været (mundtligt).

3 Udvikle begyndende læserutiner. Finde og vælge bøger til egen læsning. Det skrevne sprog skrive Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og ord, sætninger og historie. Skrive de små og store bogstaver gennem særlige øvelser med vægt på bogstavernes form, skrivemåde og højdeforhold. Korrekt skrivestilling, bevægelser og et funktionelt greb om blyanten. Stave til lydrette og hyppige ord i egne ord, sætninger og historier. Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd i forlængelse af arbejdet i børnehaveklassen. Sikkerhed i at skrive de små og store bogstaver i passende tempo. Trykbogstaver. Børneskrivning (fra at skrive bogstaver og lege og eksperimentere med ord, sætninger og lydstavning uden krav om formel korrekthed). Individuel skrivning af bogstaver, ord, sætninger og små tekster. Den grønne mappe, skrivehuset træning af ét bogstav samt ekstra håndskriftsøvelser. Den orange mappe, ekstra dansk grammatiske opgaver med individuel sværhedsgrad. Hæfte: Tegne, skrive bogstaver, ord, sætninger og små tekster. Fælles skriftlig arbejdsbog for hele klassen Stjerneskud, der findes en verden Grete Wiemann Borregaard, dansklærerforeningen.

4 Sprog, litteratur og kommunikation Vide at sprog er opbygget af bogstaver, ord og sætninger. Samtale om litterære tekster ud fra umiddelbar oplevelse. Eleverne skal arbejde med: Oplevelser, forståelse og fortolkning. Højtlæsning af gode oplæsnings- og billedbøger. Fælles skriftlig arbejdsbog for hele klassen Stjerneskud, der findes en verden Grete Wiemann Borregaard, dansklærerforeningen. Uge Undervisningsforløb på tværs med 0. klasse og 2. klasse. Projekt Byen. Mandage 3. lektion, torsdage 1-6 lektion og fredage 1-2 lektion. Øvrige dansklektioner i 1. klasse arbejdes der videre ligesom i ugerne i det omfang, der er tid til. Projektet bliver brugt i alle fagene i det omfang lærerne, synes det er en god idé. Følgende fag deltager: Natur/teknik, dansk, indskolingsfag, musiske fag, kristendom, udfordringsfag og matematik. Det talte sprog: Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig. Fremlægge, referere, fortælle og dramatisere. Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner. Improvisere og eksperimentere med kropssprog og stemme. Det skrevne sprog læse: Læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste. Finde og vælge bøger til egen læsning. Skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål. Det skrevne sprog skrive: Stave til lydrette og hyppige Det talte sprog: Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skole. Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser. Lytte til andre elever og til lærernes oplæsning og fortælling. Dramatisere forskellige personligheder. Det skrevne sprog læse: Formidle forståelse af det læste, fx gennem illustration, fortælling og skrivning. Finde bøger og andre tekster til egen læsning. Læse tekster med almindeligt brugte ord. Det skrevne sprog skrive: Det talte sprog: Storyline oplæg omkring byen (navn, indbyggere, forretninger og kulturelle steder/begivenheder). Opstart hver mandag med et Borgermøde (demokrati). Løbende medindflydelse på oprettelsen af Byens liv og forretninger. Alle for en rolle/personlighed i Byen. Salg og køb. Det skrevne sprog læse: Tilegnelse af faglitteratur forretningerne skal have info om deres varer. Alle skal forbi biblioteket for at læse og skrive. Det skrevne sprog skrive: Der skal skrives små tekster til varerne, butiksskilte, prislister etc. Sprog, litteratur og Evaluering Alle elever får udleveret deres personlige ID kort med billede. ID-kortet indeholder følgende: Navn, fødselsdag og et billede. Hvilket erhverv man har, hvem man er i gruppe med, biblioteksbesøg, hvad man har købt osv. Opfølgning løbende. HK, MG og IR efterfølgende evalueringsmøde midten af september. Hvis det går rigtigt godt fortsætter projektet.

5 ord i egne tekster. Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst. Skrive de små og store bogstaver i håndskrift. Sprog, litteratur og kommunikation: Bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk. Kende betydningen af de vigtigste ord og begreber. Forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier. Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form. Forstå, at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder. Lydstavning, stavelsesdeling og ordbilleder. Sprog, litteratur og kommunikation: Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord og sprog. Samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer. Layout og illustrationer. Billeder og billedkunst. kommunikation: Eleverne skal arbejde med: Kreative aktiviteter tegne, male, klippe og klistre. Der skal laves produkter til de forskellige slags forretninger (Købmænd, blomsterhandler, dyrehandler, spil, cafe, modeforretning, sportsforretning, guldsmed, fiskehandlere, biograf, kirke, museum og Zoo). Uge 41 Emneuge minisamfund 1. klasse LM og IR Efter uge 41 Værkstedarbejde sammen med 0. kl. og 2. kl. Uge 42 Efterårsferie Uge Første klasse arbejder videre som i ugerne plus værksteder med 0. klasse og 2. klasse. Uge 44 og 11 Skolehjemsamtaler elev/lærer samtaler faglighed og trivsel (evaluering). Uge 46 Faguge fagenes fest 1. klasse HK, HK, IR, AA og IR

6 Uge Samme arbejde som i ugerne Stjerneskudbogen skal være færdig. Alle bogstaverne skal være på plads (form, skrivemåde og højdeforhold). Eleverne skal have tillagt sig nogle gode arbejdsvaner/rutiner, når de har undervisning. Uge 1-7 Samt uge 3 faguge i dansk LM og IR Samme struktur i undervisningen som i ugerne samt forløb med HC Andersen eventyr. Uge 7: 1. klasse vælger morgensange og er aktive til morgensang. Det talte sprog: Det skrevne sprog læse: Det skrevne sprog skrive: Udvalgte trinmål Danskaktiviteter/læseplan Stof og materialer/læseplan Fremlægge, referere og fortælle. Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner. Genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. Finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning. Disponere egne tekster med Eleverne skal arbejde med: Forskellige arbejdsformer, tilvænning til at tale og lytte i små grupper og større forsamlinger som klasse eller årgang. Elevernes læseudvikling ses i samspil med skriveudviklingen og evalueres løbende med henblik på tilrettelæggelse af varierede og målrettede aktiviteter. Eleverne skal arbejde med: Skrive små historier (eventyr og fortællinger). Egne bøger. Højtlæsning af udvalgte eventyr, HC Andersen Fælles tekst udvalgte eventyr, HC Andersen Overordnet emne Eventyr, HC Andersen forskellige skrive/læse værksteder. Overordnet emne Eventyr, HC Andersen forskellige skrive/læse værksteder. Evaluering Januar og februar måned: SUK: Gruppeprøve OS 64 (eller en nyere). Ordlæseprøve afkodning af enkeltord og hastighed. Porte folio udvalgte ting fra årets løb

7 overskrift, punktum og spørgsmålstegn. Boganmeldelser. Sprog, litteratur og kommunikation: Vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog. Kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog. Kende enkle sproglige virkemidler. Kende genren eventyr og HC Andersen. Vide at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster. Undersøge enkle forhold i litterære tekster, fx genre, handling og sproglige virkemidler. HC Andersen billeder, klip og illustrationer til eventyrerne. Der arbejdes videre med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Billede beskrivelser. HC Andersen forfatterskab Uge 8 Vinterferie Uge 9-19 Samme struktur som i ugerne 33-36, og 1-7. Dog skal 1. klasse arbejde med IT ( blindskrift og historieskrivning). Egne bøger til 1. klasses bibliotek. Forårsperioden: Diktater og månedsopgaver. Uge 15 Musical uge Uge 16 Påskeferie Uge 20 Lejrskoledage indskolingen HK, MG, AA, LC, XX og IR. Uge Samme struktur som i ugerne 33-36, og 1-7. Samt et miniprojektforløb med fremlæggelse.

8 Anderledes dage: Mandag den klasselærerdag Torsdag den aktivitetsdag med Osted friskole. Mandag den tur dag med natur/teknik LT og KM Fredag den donation planter Matas. Lørdag den høstfest Torsdag den tur dag klasse Roskilde HK, IR, MG og LP Torsdag den spil dansk dag Torsdag den tur dag klasse MG, LP og IR Torsdag den musiklærernes dag Uge læsebånd Fredag den klasselærerdag Uge læsebånd Onsdag den klasselærerdag Tirsdag den kl. sidste skoledag arrangement Torsdag den musikfestival og sommerfest Ukendte datoer for: 2 Tur dage indskoling Nationalmuseet. 1 Tur dag Juleteaterforestilling i november/december 2013.

9 Klassens trivsel sociale mål og klassestyring: -At kunne tage imod en besked -At kunne tale stille -At kunne vente på at det bliver ens tur, når flere vil sige noget -At kunne lytte til andre i en klassesamtale -At kunne holde orden i sin kasse, på sin arbejdsplads og i sin skoletaske -At kunne sætte ting i mappen på det rigtige sted -At kunne vælge aktivitet selvstændigt -At kunne hjælpe andre -At kunne arbejde sammen med en makker eller i gruppe om en opgave -At kunne arbejde alene om en opgave (læse/tegne/skrive) -At kunne bede om hjælp til en opgave -At kunne vurdere egen indsats -At kunne udtrykke hvordan han/hun har det i klassen -At kunne leve sig ind i andres situation (Kilde: Jørgen Frost, lærervejledning Freja og Eskil for fulde sejl, Gyldendal 2004) Litteraturundervisning og læseundervisning: Læseundervisning er differentieret undervisning, der foregår individuelt, i makkerpar eller i hold, hvor børnene har individuelle frilæsningsniveau tilpasset deres aktuelle læseudviklingstrin (zonen for nærmeste udvikling). Alle eleverne har en læsebog (øver læsningen sammen med en voksen hjemme) samt frilæsningsbøger. Eleverne har medindflydelse på hvor mange sider, der skal læses og hvor mange ekstra bøger de vil have med hjem. På fredage indtil jul er LP med inde i klassen i 2. lektioner ligeledes er SJ på mandage med inde i klassen i 2. lektioner.

10 Stof og materialeliste (CFU) Hesel, Lene Dyrenes ABC Ewald Frilæsning. Om dyr. (3) klasse Læringspakke til danskundervisningen Læsetræning I Læsetræning I 5 (0. klasse) Læsetræning I 8 (0.-1. klasse) Andreasson, På tur til universet Astrid På tur til universet : Andreasson, lærervejledning Astrid Dingo frilæsning 2 (1. klasse) Faglig læsetræning Læsetræning I 3 (0.-1. klasse) Læsetræning I Faglig læsetræning. Rummet Gyserkasse 5 (1.-2. klasse) Læsetræning I 2 (1. klasse) Læsetræning I Faglig læsetræning. Afrikas dyr Frilæsning Følelser Garmanns sommer Hole, Stian Læsetræning I 28 (1.-2. klasse) Læsetræning I 37 (0.-1. klasse) Læsetræning I 5 (0. klasse) Youth Quick Play - Læringspakken Jespersen, Henrik Weinø Preussler, Otfried Læsetræning I Enhjørningen Birkeland, Alle tiders hule Thøger Læsetræning I Aakeson, Kim De forbandede dukkers land Fupz Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I Palle-bøgerne

11 Den utrolige historie om den Strid, Jakob kæmpestore pære Martin Læsetræning I Læsetræning I 37 (0.-1. klasse) Læsetræning I 8 (0.-1. klasse) Dinosaurer : (Solstrålebøger) Faglig læsetræning. Kæledyr Hamid med ørerne Oscar K Læsetræning I Læsetræning I Vitello graver et hul Aakeson, Kim Fupz Bordteater Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I 25 ( klasse) Quist Møller, Snudens ABC Flemming Lydret Dingo Anton og tingenes sjæl Læsetræning I 3 (0.-1. klasse) Fauerholdt, Helle Dyhr Guldager, Katrine Marie Læselysten Myggen Axel elsker biler Dingo frilæsning 2 (1. klasse) Hr. Alting Mille og Malte Småkravl Anton og sorgens pil Hansen, Marianne Iben Nyström, Bente Olesen Sonne, Grete Hartley, Karen Guldager, Katrine Marie I fortællingens univers Cirklen og andre cirkeldigte Thomsen, Thorstein, f

12 Årsplan. dansk 2. årgang 2013/2014 Periode Materiale Metode/arbejdsform Mål August, september, oktober, november og december 2013 Grundbog: Nisserne i Ådal 2. klasse. Lene Møller Gyldendal Emne: Læsning, skrivning og stavning. Sisi og Pipins læsebog Sisi og Pipins arbejdsbogen A Supplerende Materiale: Sikker stavning 2. klasse Gyldendal Ny skriftlig for anden B Gyldendal Skriv løs Gyldendal Månedsopgaver Cooperative learning Alinea Selvlæsnings bøger fra biblioteket. Superbog.dk Vi vil arbejde 1-2 sider i læsebogen om ugen, som eleverne skal øve sig på hjemme. Rent metodisk er arbejdet med læsebogen bygget op omkring læseudviklingens hovedkomponenter. Arbejdsgangen ser således ud: 1. Før siden læses: - vigtige nye ord gennemgås på tavlen. - Forforståelse etableres gennem samtale om læsebogens billede til den enkelte side. 2. Når siden læses: - Fælles og individuel genlæsning med fokus på afkodning og læseforståelse. 3. Efter siden er læst: - Uddybende fortolkningsarbejde af sidens tekst og billede. - Arbejde videre med siden i arbejdsbogen. Overordnet målsætning: At videreudvikle elevernes elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Delmål: - opnå passende læsehastighed og præcision. - genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. - anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster. - stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster. - Udvikle og vedligeholde elevernes lyst til at skrive og læse.

13 I løbet af en almindelig skoleuge vil vi i øvrigt fokusere på: - 20 min. frilæsning min. 2 gange om ugen. Det er vigtigt, at eleverne får læst en masse nu så deres læsning langsomt automatiseres. - Skriveopgaver hvor der arbejdes med den enkelte elevs skriveudvikling. Tværfagligt forløb i uge 37-40: Opbygning af landsby. Musik og forskellige lege vil i øvrigt blive integreret som en del af dette arbejde. Januar, februar, marts, april, maj, juni 2014 Emne: Grundbog: Nisserne i Ådal 2. klasse. Lene Møller Gyldendal Sisi og Pipins læsebog Sisi og Pipins arbejdsbogen B Sisi og Pipins skrivebogen Vi følger arbejdsgangen fra første halve år dog med mere selvstændige arbejdsformer som f.eks. projektarbejde og gruppearbejde. Overordnet målsætning: At videreudvikle elevernes elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

14 Læsning, skrivning og stavning Supplerende Materiale: Sikker stavning 2. klasse Gyldendal Ny skriftlig for anden B Gyldendal Skriv løs Gyldendal Månedsopgaver Cooperative learning Alinea Selvlæsnings bøger fra biblioteket. Superbog.dk - Arbejde med voksenstavning en gang om ugen, så elever får en glidende overgang fra børnestavning til voksenstavning inden de skal på mellemtrinnet. Her arbejder vi med CLstrukturer, diktat samt i Sikker stavning. - Vi starter op med at øve sammenbunden skift. Delmål: - disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning. - skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål. - læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier. - udvikle begyndende læserutiner. - finde og vælge bøger til egen læsning. I løbet af året. Emne: Sprog, litteratur og kommunikation. Litteratur: - Kanon i folkeskolen Alinea - Fandango Gyldendal - Garmanns hemmelighed Stian Hole - Babyen der ikke ville ud Kim fupz m.fl. - Diverse digte og lyrik. - Hodja fra Pjort Ole lund Kirkegaard - Dele af Sigurd Barettes forfatterskab - Der vil komme flere forfattere på undervejs. Film og animation: Vi vil arbejde med oplevelse, meddigtning, forståelse, fortolkning, ordforråd og begrebsdannelse. Dialogisk læsning har en central plads i undervisningen. Der vil blive arbejdet med forskellige teksttyper, og der vil være fokus på, at eleverne er aktive lyttere og aktive fortællere. Derudover skal vi arbejde med: - at eleverne starter op på sammenbunden skrift. - samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til faglige begreber. - kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg. - udtrykke en begyndende

15 - The ice master Ledus pavelnieks - Melvin Magnus Holmgren - Lost and found Phillip Hunt - Leg og eksperimenteren med ord og sprog. - Ugens professer hvor eleverne skal præsentere et emne. - Gåder og ordsprog. - Elevoplæsning og elevfortælling. - Rim og remser. forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation. - vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster. I løbet af året. Emne: IT. I løbet af året. Emne: Sociale Mål - Forskellige dansk- programmer. - Microsoft Word. - Superbog.dk - Internettet Spil - Lege - Ture - Tage sociale emner op i klassen, og arbejde med dem på forskellig vis. - Samtaler med elever samt skole/hjem samarbejde. - Vi vil arbejde med danskprogrammer som en støtte for elevernes faglige udvikling. - Eleverne vil skulle skrive små tekster på computer. - I starten af året arbejdes en gang ugentlig med blindskrift. - Vi vil indimellem finde billeder og oplysninger på nettet. - Mange fælles oplevelser. - Aktiviteter, hvor man skal samarbejde. - Sociale lege. - At udarbejde fælles regler for klassen. - Den varme stol. - Klassemøder. - At indøve gode - orientere sig i digitale tekster og anvende tekstbehandling i skriveprocessen. - anvende computeren som støtte i læsningen. - foretage enkel informations - søgning i digitale medier. At udvikle og bevare et klassemiljø: - hvor der er plads til alle. - hvor eleverne føler sig trygge ved deres klasselærer. - hvor den enkelte elev opnår højt

16 arbejdsvaner. - At give den enkelte elev personlig opmærksomhed. selvværd. - hvor alle tør sige noget. - hvor man kan samarbejde på tværs af køn og venskaber. Lærer: Michael Guldberg

17 Årsplan FAG: Dansk KLASSE: 3. ÅR: 2013/14 Lærer: KM HOVEDEMNE Introforløb DELEMNER Hvem er jeg? AKTIVITET/ ORGANISERING Sommerferiebazar Min familie Små skriveøvelser Mig selv plakat UNDERVISNINGSMÅL Kendskab til elevernes personlige interesser, familie og faglige niveau. Uge 34 Dansk i 3. Ord og talemåder Skriftligopgave i hæftet HOVEDEMNE Fru. Ignora Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Læsning Fremlæggelse Gruppearbejde Fem grupper læser hver en bog i Frøken Ignora serien Fremlæggelse Grupperne laver en lille optræden, teaterstykke, oplæsning Det talte sprog: Læse tekster op med tydelig artikulation og betoning Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel Det skrevne sprog læse Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk HOVEDEMNE DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL

18 Fandango Fru. Ignora Uge Litteratur hvad er det? Personkarakteristik Fælles aktivitet Samtale om litteratur og genre Individuelt arbejde Eleverne arbejder med opgaver om hoved- og bipersoner, ydre- og indre karakteristik. Skriftligt portræt laves hjemme og fremlægges. Videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Det skrevne sprog - læse: Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Læse sig til danskfaglig viden Det skrevne sprog skrive: Søge informationer i den læste tekst og skrive det ned som udtryk for forståelse af det læste Skrive et portræt Uge 37-44: Blok, Vikinger HOVEDEMNE Fandango - Miljø Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Tid Sted Sanserne Synonymer Antonymer Pige- og drengelitteratur Samtale + oplæsning af teksterne Selvstændigt arbejde med skriftlige opgaver Det talte sprog: Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Uge 41: Emneuge Uge 42: Efterårsferie

19 Fandango Komposition Uge Handlingsbro - Overskrift - Indledning - Handling - Afslutning Krimi og eventyr Eleverne skal arbejde med eksempler på forskellige måder at skrive på. - Foldebog - Madopskrift - Tegneserie Desuden fokus på handlingsbroen og eventyrtræk. Læsekasser fra CFU Det skrevne sprog læse og skrive: Læse skøn- og faglitteratur, blive mere opmærksom på forskellen. Indledning, handling og slutning. Overskrift Inddele i afsnit Genfortælle Skrive resumé Genre Uge 46: Fagenes fest HOVEDEMNE Fandango Virkemidler Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Bogstavrim Enderim Rytme Læse og arbejde med uddrag af skønlitteratur Drengen der kun ville sige F og Tudefjæs Og børnerim af Halfdan Rasmussen Alle børnene... Det talte sprog: Udvikle deres ord- og begrebsforråd. Det skrevne sprog læse: Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af forskellige typer tekster. Vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer. Gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog og indhold. Uge 52 og 53: Juleferie

20 HOVEDEMNE Astrid Lindgren Uge 1-5 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Forfatterskab Astrid Lindgren Teaterstykke Grundbogen Emnekasse fra CFU Teater Det skrevne sprog læse: Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Kende forskellige læseteknikker Tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Det talte sprog: Forstå enkle svenske og norske tekster og andre udtryksformer Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Uge 3: Faguge HOVEDEMNE Fandango Uge 5-7 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Jeg-fortæller 3. personsfortæller Synsvinkel Læse uddrag af: Den dag jeg var tyv af Bodil Bredsdorff Arbejde med forskellige synsvinkler. Det skrevne sprog skrive: Videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge Uge 8: Vinterferie

21 HOVEDEMNE Fandango Uge 9 12 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Tema Konkret og symbolsk læsning Intertekstualitet Læse og arbejde med uddrag af De magiske stylter og Min ven Percys magiske gymnastiksko Læse og arbejde med Ikarosmyten og En drøm om vinger, En to hundrede og fjortende gang og portræt af Leonardo da Vinci Kunne sammenligne tekster, finde forskelle og ligheder. Det skrevne sprog læse: Læse tekster af udenlandske forfattere, gamle tekster. Det skrevne sprog skrive: Skrive en tekst på computer Uge 9-14: Blok, Kulturmøde HOVEDEMNE Fandango Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Forfatterskab - Hanne Kvist Billedroman - Jeg er Frede - Hr. Lykke Grundbogen Side Arbejdsbog B s Vi læser begge disse billedromaner Det skrevne sprog læse: Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Løge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk Kende forskellige læseteknikker Tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer

22 Uge 15: Musical Uge 16: Påskeferie Uge 20: Tur/lejr-dage HOVEDEMNE Fandango Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Film - Perspektiv - Billedudsnit - Farver - Blikke - Musikken Læse uddrag af Drengen med sølvhjelmen Se filmen: Der var engang en dreng som fik en lillesøster med vinger Arbejde med opgaver dertil Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog Vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser Udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation Kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion Det skrevne sprog læse: Læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste Uge 21-25: Blok

23 Årsplan FAG: Dansk KLASSE: 4. ÅR: 13/14 Lærer: SP HOVEDEMNE Personkarakteristik Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Sommerferie Dynamisk / statisk Fokus på de dynamiske personer Skriftligt Forskellige skriveøvelser om sommerferien. Hurtigskrivning, sanserne, computeren. Fælles læsning En som Hodder Emmely M Læseteater Jeppe på Bjerget Individuel billedanalyse Anton elsker ymer Højtlæsning Narnia Frøken Ignora Frilæsning Blandet frilæsning fra CFU Det skrevne sprog skrive Skriveprocesser Skrive på computer med enkel skriveteknik Anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet Det skrevne sprog læse udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner Sprog, litteratur og kommunikation bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Det talte sprog: bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk

24 HOVEDEMNE Læsetræning + Grammatik Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Frøken Ignora Jeppe på bjerget Ordklasserne Højtlæsning + Individuel læsning Frøken Ignora + div. frilæsning fra CFU Fælles + Grupper Oplæsning og drama Individuelt arbejde Navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne Det skrevne sprog læse: Udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner. Bruge sprog og litteratur som kunstnerisk udtryk gennem teater og drama. Læse tekster op med tydelig artikulation og betoning. Arbejde med teknikkerne bag det skrevne sprog. Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk HOVEDEMNE Miljø + Håndskrift Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Lyrik Fysisk og psykisk miljø Kursus i håndskrivning Aktiv rundt i Danmark Uge Fælles og individuelt Hist hvor vejen slår en bugt af HC Andersen Noras drøm af Annette Herzog Udsigt i kikkert af Benny Andersen Punktlæsning af tekster Fælles gennemgang og individuel træning og øvelse i sammenbunden skrift Klassen deltager i Aktiv rundt i Danmark. Vi registrerer den enkeltes aktivitetsniveau i løbet af en uge. Kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikkefiktion Det talte sprog: Bruge sanser til at udtrykke sig med. Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons Uge 41: Emneuge - Minisamfund

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN DANSK

5. KLASSE UNDERVISNINGSPLAN DANSK Lærer: Søren Jørgensen Forord til faget i klassen Dansk i 5. Klasse bliver bygget op på grundbogssystemet Fandango. Materialet giver en grundig indføring i forskellige discipliner i faget, og danner derfor

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og Årsplan 2012-13 Dorte Schmidt Dansk 4. klasse Periode Emne Mål Evaluering OL emne Udtrykke forståelse af det Eleverne skal i 33 læste mundtligt og skriftligt makkerpar lave OL OL London 2012 Lytte aktivt

Læs mere

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk

Faglig årsplan for 5. klasse. Dansk 1 Faglig årsplan for 5. klasse Formål for faget dansk: Undervisningen i dansk i 5. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Fælles Mål. I 5. klasse skal de elementære skrive- læse-

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014

Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Årsplan - dansk 3.a og 3.b 2013-2014 Materialer Den sikre læsning: Brug bolden! - Magi i luften - Gå efter guldet Tid til dansk: Over stok og sten afsnittet om nisser Stian Hole: Garmanns gade og Garmanns

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest

Uge Opstartsemne: Mig og min famile. Plenum i klassen Arbejdsbøger Færdige projekter Kreative produktioner Evalueringstest Undervisningens tilrettelæggelse: Danskundervisningen tager overordnet afsæt i den første læsning 1. klasse, hvor det primære fokus omhandler at udvikle elevernes læsekundskaber samt læselyst med henblik

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan for mellemste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for mellemste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for mellemste klasse, dansk 2012/2013 6 lektioner pr. uge Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 4. klassetrin Trinmål efter 4. klassetrin Og i Fælles mål 2009 - Trinmål efter 6.

Læs mere

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus

ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus ÅRSPLAN 4. KLASSE DANSK 2016/2017 Voldumegnens Friskole, Eva Bak Nyhuus Undervisningen i dansk i 4. klasse er tilrettelagt på baggrund af Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål. I 4. klasse skal

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Dansk MVM) Velkommen i 5.B.T

5. Bertel Thorvaldsen. Årsplan (Dansk MVM) Velkommen i 5.B.T Årsplan for 5.B.T Dansk 2016/2017./ Malene von der Maase Tid og fagligt område Aktivitet Læringsmål Uge 32 Introduktion af faget. Hvad er Litteratur? Skønlitteratur/faglitteratur. Velkommen i 5.B.T Præsentation

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole

Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Årsplan for dansk i 1. Klasse Broby friskole Skoleår 2015/2016 Uge Emne Mål Arbejdsform/metode Materialer 33-38 Basisdansk -Lære hinanden at kende -At kunne bruge talesproget i samtale, samarbejde og kunne

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Årsplan Dansk 0-2. Klasse

Årsplan Dansk 0-2. Klasse Årsplan Dansk 0-2. Klasse Skoleåret 2013/14 Elevtal: I alt: 21 elever 13 piger og 8 drenge 0. klasse: 11 elever 1. klasse 7 elever 2. klasse 3 elever Timefordeling: 0. klasse: 5 ugentlige lektioner + læsning

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016

Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Årsplan for dansk i 2. 2015-2016 Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling og kulturel identitet, der bygger på æstetisk og historisk

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Årsplan for 5. Klasse Skoleåret 2013/2014 efterår

Årsplan for 5. Klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Årsplan for 5. Klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 -man 34 Onsdag Skolestart Samtale på klassen om ferieoplevelser Skal vi kigge lidt

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

4 H.E Dansk Malene von der Maase Danskfaglige mål for 4. klasse: Faglige mål for 4. klasse: Øvrige aktiviteter i undervisningen: Læsning: Stavning:

4 H.E Dansk Malene von der Maase Danskfaglige mål for 4. klasse: Faglige mål for 4. klasse: Øvrige aktiviteter i undervisningen: Læsning: Stavning: Årsplan for 4 H.E Dansk 2015/2016./ Malene von der Maase Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af dansk i 4 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles mål Dansk. De

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Å rsplan i dansk for 3. klasse

Å rsplan i dansk for 3. klasse Å rsplan i dansk for 3. klasse 2014-2015 Undervisningen vil dagligt variere mellem gennemgang ved smart board, individuelt, par- og gruppearbejde e diskussioner og fremlæggelser. Der vil næsten dagligt

Læs mere

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/Laeseplan-for-faget-dansk/1-forloeb-1-2-klassetrin

http://www.uvm.dk/service/publikationer/publikationer/folkeskolen/2009/faelles-maal-2009- Dansk/Laeseplan-for-faget-dansk/1-forloeb-1-2-klassetrin Indledning Undervisningen i 1. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som er blevet opbygget i 0. klasse. Fokus for undervisningen i 1. klasse, vil være centreret omkring de ministerielle

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

3. Peter Tordenskjold. Årsplan 2015 2016 (Dansk MVM)

3. Peter Tordenskjold. Årsplan 2015 2016 (Dansk MVM) Grundlaget for tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af dansk i 3 klasse, er de mål og trinmål, som står beskrevet i Fælles mål Dansk. De kan læses i sin helhed på: www.uvm.dk Jeg forbeholder mig

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne

Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne Fagårsplan 13/14 Fag: Dansk Klasse: 2.a Lærer: CM Fagområde/ emne Periode Mål Eleverne skal: H.C Andersen Uge 33-38 Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Vide, at sprog og tekster fra gamle

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015

Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Årsplan for dansk 5.b 2014-2015 Jeanette Brædder Elevernes sociale kompetencer og mål: Det er vigtigt at bevare og styrke det sociale fællesskab, der er i klassen, da det er med til at danne grundlag for

Læs mere

Årsplan i fagene 2013-2014

Årsplan i fagene 2013-2014 Årsplan i fagene 2013-2014 Klasse: 1.H Fag: Dansk Lærer: Susanne B. Krogh Læringsstile, CL og undervisning i IT indgår som en integreret del af undervisningen. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler.

Evalueringen af elevernes standpunkter vil foregå via elevplaner samt skole-/hjem samtaler. Indledning Undervisningen i 6. klasse bygger naturligt videre på det faglige fundament som blev lagt sidste år. Fokus for sidste års undervisning var centreret omkring de trinmål der gør sig gældende inden

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk

Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk Årsplan Skoleåret 2012/13 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" slut 2009 Årsplan for dansk i 1. klasse 2012

Læs mere

Sociale mål for 2. klasse

Sociale mål for 2. klasse Sociale mål for 2. klasse 2014-15 Mål At udvikle et klassemiljø: Hvor der er plads til alle Hvor alle tør sige noget Hvor man taler pænt og positivt til hinanden Hvor alle passer på hinanden Hvor den enkelte

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for dansk i 1.kl. 2011-2012 Udarbejdet af Jane Kinnberg Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33,34,35 ROBOT emne. Vi indretter os. Lære bogstavernes lyde

Læs mere

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk. Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 5. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk. Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Danskfagets overordnede formål: At eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet At eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre At eleverne bliver

Læs mere

Årsplan for 4. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk. Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer

Årsplan for 4. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk. Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Danskfagets overordnede formål: At eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet At eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre At eleverne bliver

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Danskfagets overordnede formål: At eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet At eleverne får lyst til at bruge

Læs mere

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014

Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 Marianne Borup, Årsplan dansk 3.C 2013-2014 August begyndelsen af september. Pippi Læse skønlitterært, svensk forfatterskab og som oplæg til norsk/svensk-emne. Udvikle ordforråd og begreber. Læse fiktive

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for ØRNEGRUPPEN, dansk 2010-2011 Udarbejdet af Jane Kinnberg og Mark Chapman, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33, 34, 35 ISPIGEN. Bruge talesproget

Læs mere

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016

Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Davut Kücükavci & Fatma Uzun 1 Årsplan for dansk i 3.A og 3.B 2015/2016 Status: Fagligt går det fremad med begge klasser. Generelt er der en god faglig udvikling, hvor de grundlæggende læse- og skrivefærdigheder

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Årsplan for 5.a. Dansk 2010/11

Årsplan for 5.a. Dansk 2010/11 Årsplan for 5.a Dansk 2010/11 Overordnede mål for undervisningen: Vi bevæger os nu ind i 3. forløb, som indbefatter en udvikling over 5. og 6. klassetrin. Ifølge Fælles Mål Dansk, skal undervisningen vægtes

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen

ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen ÅRSPLAN FOR DANSK I 2. KLASSE 2013-2014 Betina Bremer Jørgensen Eleverne i 2. klasse har gennem det sidste halvår i 1. klasse arbejdet med ipad som arbejdsredskab i undervisningen, og de har opnået kompetence

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk

Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Årsplan for klasse 3. kl. Skoleåret 2011/2012 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 mandag Skoleopstart kl. 16-18 Min sommerferie Jeg er ikke nogen kanin om personkarakteristik

Læs mere

Uge 34-36: På tværs i grupperne - om personkarakteristik. Uge 37-38: Noveller alle Novelle afleveres. Vi arbejder med begrebet tema

Uge 34-36: På tværs i grupperne - om personkarakteristik. Uge 37-38: Noveller alle Novelle afleveres. Vi arbejder med begrebet tema Årsoversigt Uge 33: Godt igang Uge 34-36: På tværs i grupperne - om personkarakteristik Uge 36 afsluttes med lejrskole Uge 37-38: Noveller alle Novelle afleveres. Vi arbejder med begrebet tema Uge 39 40:

Læs mere