Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk"

Transkript

1 Årsplan Skoleåret 2013/14 Dansk Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 13/14. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" 2009.

2 Årsplan dansk 1. klasse , klasselærer Irene Bille Walsøe Uge Udvalgte trinmål Danskaktiviteter/ læseplan Det talte sprog Det skrevne sprog læse Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig. Udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk. Læse enkle tekster op med god artikulation. Lytte med forståelse til oplæsning og fortælling og genfortælle indholdet. Læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier og kunne anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster. Genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. Læse fiktive og ikke-fiktive børnebøger og digitale tekster af passende sværhedsgrad. Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen. Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser. Lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling. Læse enkle tekster op for hinanden. Fokus i begyndelsen på: Sikkerheden i læsningen af de enkelte ord og på forståelse af tekstens sammenhæng. Anvende bogstavernes navn, form og lyd. Lydstavning, stavelsesdeling og ordbilleder. Læse tekster med stigende hastighed. Læse dagligt for at opnå god læserutine. Stof og materialer/ læseplan Højtlæsning af gode oplæsnings- og billedbøger. Forskellige individuelle læsebøger og frilæsningsbøger (Nisserne i Ådal, Søren og Mette, CFU læsetræningskasser, tegneserier, egne bøger, superbog.dk og biblioteksbøger). Alfabetsange, rim/remser og ordlege. Morgensang (tekster gamle ord og udtryk). Forskellige individuelle læsebøger og frilæsningsbøger (Nisserne i Ådal, Søren og Mette, CFU læsetræningskasser, tegneserier, egne bøger og biblioteksbøger). Evaluering Eleverne skal arbejde med: Logbog i løbet af ugen ud fra følgende: Hvad har været sjovt, kedeligt, spændende? Hvad har jeg lavet i dag? Favoritting. Motivation til skrivelyst samt individuelt evalueringsredskab til læreren. Fælles klassesamtale om hvordan lektionerne har været (mundtligt).

3 Udvikle begyndende læserutiner. Finde og vælge bøger til egen læsning. Det skrevne sprog skrive Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og ord, sætninger og historie. Skrive de små og store bogstaver gennem særlige øvelser med vægt på bogstavernes form, skrivemåde og højdeforhold. Korrekt skrivestilling, bevægelser og et funktionelt greb om blyanten. Stave til lydrette og hyppige ord i egne ord, sætninger og historier. Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd i forlængelse af arbejdet i børnehaveklassen. Sikkerhed i at skrive de små og store bogstaver i passende tempo. Trykbogstaver. Børneskrivning (fra at skrive bogstaver og lege og eksperimentere med ord, sætninger og lydstavning uden krav om formel korrekthed). Individuel skrivning af bogstaver, ord, sætninger og små tekster. Den grønne mappe, skrivehuset træning af ét bogstav samt ekstra håndskriftsøvelser. Den orange mappe, ekstra dansk grammatiske opgaver med individuel sværhedsgrad. Hæfte: Tegne, skrive bogstaver, ord, sætninger og små tekster. Fælles skriftlig arbejdsbog for hele klassen Stjerneskud, der findes en verden Grete Wiemann Borregaard, dansklærerforeningen.

4 Sprog, litteratur og kommunikation Vide at sprog er opbygget af bogstaver, ord og sætninger. Samtale om litterære tekster ud fra umiddelbar oplevelse. Eleverne skal arbejde med: Oplevelser, forståelse og fortolkning. Højtlæsning af gode oplæsnings- og billedbøger. Fælles skriftlig arbejdsbog for hele klassen Stjerneskud, der findes en verden Grete Wiemann Borregaard, dansklærerforeningen. Uge Undervisningsforløb på tværs med 0. klasse og 2. klasse. Projekt Byen. Mandage 3. lektion, torsdage 1-6 lektion og fredage 1-2 lektion. Øvrige dansklektioner i 1. klasse arbejdes der videre ligesom i ugerne i det omfang, der er tid til. Projektet bliver brugt i alle fagene i det omfang lærerne, synes det er en god idé. Følgende fag deltager: Natur/teknik, dansk, indskolingsfag, musiske fag, kristendom, udfordringsfag og matematik. Det talte sprog: Bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig. Fremlægge, referere, fortælle og dramatisere. Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner. Improvisere og eksperimentere med kropssprog og stemme. Det skrevne sprog læse: Læse med begyndende bevidsthed om udbyttet af det læste. Finde og vælge bøger til egen læsning. Skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål. Det skrevne sprog skrive: Stave til lydrette og hyppige Det talte sprog: Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster. Samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skole. Fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser. Lytte til andre elever og til lærernes oplæsning og fortælling. Dramatisere forskellige personligheder. Det skrevne sprog læse: Formidle forståelse af det læste, fx gennem illustration, fortælling og skrivning. Finde bøger og andre tekster til egen læsning. Læse tekster med almindeligt brugte ord. Det skrevne sprog skrive: Det talte sprog: Storyline oplæg omkring byen (navn, indbyggere, forretninger og kulturelle steder/begivenheder). Opstart hver mandag med et Borgermøde (demokrati). Løbende medindflydelse på oprettelsen af Byens liv og forretninger. Alle for en rolle/personlighed i Byen. Salg og køb. Det skrevne sprog læse: Tilegnelse af faglitteratur forretningerne skal have info om deres varer. Alle skal forbi biblioteket for at læse og skrive. Det skrevne sprog skrive: Der skal skrives små tekster til varerne, butiksskilte, prislister etc. Sprog, litteratur og Evaluering Alle elever får udleveret deres personlige ID kort med billede. ID-kortet indeholder følgende: Navn, fødselsdag og et billede. Hvilket erhverv man har, hvem man er i gruppe med, biblioteksbesøg, hvad man har købt osv. Opfølgning løbende. HK, MG og IR efterfølgende evalueringsmøde midten af september. Hvis det går rigtigt godt fortsætter projektet.

5 ord i egne tekster. Udtrykke sig i enkle produktioner med billede og tekst. Skrive de små og store bogstaver i håndskrift. Sprog, litteratur og kommunikation: Bruge sproget til kontakt og som personligt udtryk. Kende betydningen af de vigtigste ord og begreber. Forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier. Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form. Forstå, at der er mange sprog, og at de rummer forskellige udtryksmuligheder. Lydstavning, stavelsesdeling og ordbilleder. Sprog, litteratur og kommunikation: Eleverne skal arbejde med: Lege og eksperimentere med ord og sprog. Samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer. Layout og illustrationer. Billeder og billedkunst. kommunikation: Eleverne skal arbejde med: Kreative aktiviteter tegne, male, klippe og klistre. Der skal laves produkter til de forskellige slags forretninger (Købmænd, blomsterhandler, dyrehandler, spil, cafe, modeforretning, sportsforretning, guldsmed, fiskehandlere, biograf, kirke, museum og Zoo). Uge 41 Emneuge minisamfund 1. klasse LM og IR Efter uge 41 Værkstedarbejde sammen med 0. kl. og 2. kl. Uge 42 Efterårsferie Uge Første klasse arbejder videre som i ugerne plus værksteder med 0. klasse og 2. klasse. Uge 44 og 11 Skolehjemsamtaler elev/lærer samtaler faglighed og trivsel (evaluering). Uge 46 Faguge fagenes fest 1. klasse HK, HK, IR, AA og IR

6 Uge Samme arbejde som i ugerne Stjerneskudbogen skal være færdig. Alle bogstaverne skal være på plads (form, skrivemåde og højdeforhold). Eleverne skal have tillagt sig nogle gode arbejdsvaner/rutiner, når de har undervisning. Uge 1-7 Samt uge 3 faguge i dansk LM og IR Samme struktur i undervisningen som i ugerne samt forløb med HC Andersen eventyr. Uge 7: 1. klasse vælger morgensange og er aktive til morgensang. Det talte sprog: Det skrevne sprog læse: Det skrevne sprog skrive: Udvalgte trinmål Danskaktiviteter/læseplan Stof og materialer/læseplan Fremlægge, referere og fortælle. Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og beskrive viden om enkle emner. Genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. Finde information i tekster og organisere ideer til egen skrivning. Disponere egne tekster med Eleverne skal arbejde med: Forskellige arbejdsformer, tilvænning til at tale og lytte i små grupper og større forsamlinger som klasse eller årgang. Elevernes læseudvikling ses i samspil med skriveudviklingen og evalueres løbende med henblik på tilrettelæggelse af varierede og målrettede aktiviteter. Eleverne skal arbejde med: Skrive små historier (eventyr og fortællinger). Egne bøger. Højtlæsning af udvalgte eventyr, HC Andersen Fælles tekst udvalgte eventyr, HC Andersen Overordnet emne Eventyr, HC Andersen forskellige skrive/læse værksteder. Overordnet emne Eventyr, HC Andersen forskellige skrive/læse værksteder. Evaluering Januar og februar måned: SUK: Gruppeprøve OS 64 (eller en nyere). Ordlæseprøve afkodning af enkeltord og hastighed. Porte folio udvalgte ting fra årets løb

7 overskrift, punktum og spørgsmålstegn. Boganmeldelser. Sprog, litteratur og kommunikation: Vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog. Kende forskellen mellem hverdagssprog og kunstnerisk sprog. Kende enkle sproglige virkemidler. Kende genren eventyr og HC Andersen. Vide at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster. Undersøge enkle forhold i litterære tekster, fx genre, handling og sproglige virkemidler. HC Andersen billeder, klip og illustrationer til eventyrerne. Der arbejdes videre med oplevelse, meddigtning, forståelse og fortolkning. Billede beskrivelser. HC Andersen forfatterskab Uge 8 Vinterferie Uge 9-19 Samme struktur som i ugerne 33-36, og 1-7. Dog skal 1. klasse arbejde med IT ( blindskrift og historieskrivning). Egne bøger til 1. klasses bibliotek. Forårsperioden: Diktater og månedsopgaver. Uge 15 Musical uge Uge 16 Påskeferie Uge 20 Lejrskoledage indskolingen HK, MG, AA, LC, XX og IR. Uge Samme struktur som i ugerne 33-36, og 1-7. Samt et miniprojektforløb med fremlæggelse.

8 Anderledes dage: Mandag den klasselærerdag Torsdag den aktivitetsdag med Osted friskole. Mandag den tur dag med natur/teknik LT og KM Fredag den donation planter Matas. Lørdag den høstfest Torsdag den tur dag klasse Roskilde HK, IR, MG og LP Torsdag den spil dansk dag Torsdag den tur dag klasse MG, LP og IR Torsdag den musiklærernes dag Uge læsebånd Fredag den klasselærerdag Uge læsebånd Onsdag den klasselærerdag Tirsdag den kl. sidste skoledag arrangement Torsdag den musikfestival og sommerfest Ukendte datoer for: 2 Tur dage indskoling Nationalmuseet. 1 Tur dag Juleteaterforestilling i november/december 2013.

9 Klassens trivsel sociale mål og klassestyring: -At kunne tage imod en besked -At kunne tale stille -At kunne vente på at det bliver ens tur, når flere vil sige noget -At kunne lytte til andre i en klassesamtale -At kunne holde orden i sin kasse, på sin arbejdsplads og i sin skoletaske -At kunne sætte ting i mappen på det rigtige sted -At kunne vælge aktivitet selvstændigt -At kunne hjælpe andre -At kunne arbejde sammen med en makker eller i gruppe om en opgave -At kunne arbejde alene om en opgave (læse/tegne/skrive) -At kunne bede om hjælp til en opgave -At kunne vurdere egen indsats -At kunne udtrykke hvordan han/hun har det i klassen -At kunne leve sig ind i andres situation (Kilde: Jørgen Frost, lærervejledning Freja og Eskil for fulde sejl, Gyldendal 2004) Litteraturundervisning og læseundervisning: Læseundervisning er differentieret undervisning, der foregår individuelt, i makkerpar eller i hold, hvor børnene har individuelle frilæsningsniveau tilpasset deres aktuelle læseudviklingstrin (zonen for nærmeste udvikling). Alle eleverne har en læsebog (øver læsningen sammen med en voksen hjemme) samt frilæsningsbøger. Eleverne har medindflydelse på hvor mange sider, der skal læses og hvor mange ekstra bøger de vil have med hjem. På fredage indtil jul er LP med inde i klassen i 2. lektioner ligeledes er SJ på mandage med inde i klassen i 2. lektioner.

10 Stof og materialeliste (CFU) Hesel, Lene Dyrenes ABC Ewald Frilæsning. Om dyr. (3) klasse Læringspakke til danskundervisningen Læsetræning I Læsetræning I 5 (0. klasse) Læsetræning I 8 (0.-1. klasse) Andreasson, På tur til universet Astrid På tur til universet : Andreasson, lærervejledning Astrid Dingo frilæsning 2 (1. klasse) Faglig læsetræning Læsetræning I 3 (0.-1. klasse) Læsetræning I Faglig læsetræning. Rummet Gyserkasse 5 (1.-2. klasse) Læsetræning I 2 (1. klasse) Læsetræning I Faglig læsetræning. Afrikas dyr Frilæsning Følelser Garmanns sommer Hole, Stian Læsetræning I 28 (1.-2. klasse) Læsetræning I 37 (0.-1. klasse) Læsetræning I 5 (0. klasse) Youth Quick Play - Læringspakken Jespersen, Henrik Weinø Preussler, Otfried Læsetræning I Enhjørningen Birkeland, Alle tiders hule Thøger Læsetræning I Aakeson, Kim De forbandede dukkers land Fupz Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I Palle-bøgerne

11 Den utrolige historie om den Strid, Jakob kæmpestore pære Martin Læsetræning I Læsetræning I 37 (0.-1. klasse) Læsetræning I 8 (0.-1. klasse) Dinosaurer : (Solstrålebøger) Faglig læsetræning. Kæledyr Hamid med ørerne Oscar K Læsetræning I Læsetræning I Vitello graver et hul Aakeson, Kim Fupz Bordteater Læsetræning I Læsetræning I Læsetræning I 25 ( klasse) Quist Møller, Snudens ABC Flemming Lydret Dingo Anton og tingenes sjæl Læsetræning I 3 (0.-1. klasse) Fauerholdt, Helle Dyhr Guldager, Katrine Marie Læselysten Myggen Axel elsker biler Dingo frilæsning 2 (1. klasse) Hr. Alting Mille og Malte Småkravl Anton og sorgens pil Hansen, Marianne Iben Nyström, Bente Olesen Sonne, Grete Hartley, Karen Guldager, Katrine Marie I fortællingens univers Cirklen og andre cirkeldigte Thomsen, Thorstein, f

12 Årsplan. dansk 2. årgang 2013/2014 Periode Materiale Metode/arbejdsform Mål August, september, oktober, november og december 2013 Grundbog: Nisserne i Ådal 2. klasse. Lene Møller Gyldendal Emne: Læsning, skrivning og stavning. Sisi og Pipins læsebog Sisi og Pipins arbejdsbogen A Supplerende Materiale: Sikker stavning 2. klasse Gyldendal Ny skriftlig for anden B Gyldendal Skriv løs Gyldendal Månedsopgaver Cooperative learning Alinea Selvlæsnings bøger fra biblioteket. Superbog.dk Vi vil arbejde 1-2 sider i læsebogen om ugen, som eleverne skal øve sig på hjemme. Rent metodisk er arbejdet med læsebogen bygget op omkring læseudviklingens hovedkomponenter. Arbejdsgangen ser således ud: 1. Før siden læses: - vigtige nye ord gennemgås på tavlen. - Forforståelse etableres gennem samtale om læsebogens billede til den enkelte side. 2. Når siden læses: - Fælles og individuel genlæsning med fokus på afkodning og læseforståelse. 3. Efter siden er læst: - Uddybende fortolkningsarbejde af sidens tekst og billede. - Arbejde videre med siden i arbejdsbogen. Overordnet målsætning: At videreudvikle elevernes elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder. Delmål: - opnå passende læsehastighed og præcision. - genfortælle indholdet og udtrykke forståelse af det læste. - anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af almindeligt brugte ord i alderssvarende tekster. - stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster. - Udvikle og vedligeholde elevernes lyst til at skrive og læse.

13 I løbet af en almindelig skoleuge vil vi i øvrigt fokusere på: - 20 min. frilæsning min. 2 gange om ugen. Det er vigtigt, at eleverne får læst en masse nu så deres læsning langsomt automatiseres. - Skriveopgaver hvor der arbejdes med den enkelte elevs skriveudvikling. Tværfagligt forløb i uge 37-40: Opbygning af landsby. Musik og forskellige lege vil i øvrigt blive integreret som en del af dette arbejde. Januar, februar, marts, april, maj, juni 2014 Emne: Grundbog: Nisserne i Ådal 2. klasse. Lene Møller Gyldendal Sisi og Pipins læsebog Sisi og Pipins arbejdsbogen B Sisi og Pipins skrivebogen Vi følger arbejdsgangen fra første halve år dog med mere selvstændige arbejdsformer som f.eks. projektarbejde og gruppearbejde. Overordnet målsætning: At videreudvikle elevernes elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder.

14 Læsning, skrivning og stavning Supplerende Materiale: Sikker stavning 2. klasse Gyldendal Ny skriftlig for anden B Gyldendal Skriv løs Gyldendal Månedsopgaver Cooperative learning Alinea Selvlæsnings bøger fra biblioteket. Superbog.dk - Arbejde med voksenstavning en gang om ugen, så elever får en glidende overgang fra børnestavning til voksenstavning inden de skal på mellemtrinnet. Her arbejder vi med CLstrukturer, diktat samt i Sikker stavning. - Vi starter op med at øve sammenbunden skift. Delmål: - disponere egne tekster med overskrift, indledning, indhold og slutning. - skrive berettende og kreativt med et passende ordforråd til forskellige formål. - læse sprogligt udviklende tekster og bruge enkle læseforståelsesstrategier. - udvikle begyndende læserutiner. - finde og vælge bøger til egen læsning. I løbet af året. Emne: Sprog, litteratur og kommunikation. Litteratur: - Kanon i folkeskolen Alinea - Fandango Gyldendal - Garmanns hemmelighed Stian Hole - Babyen der ikke ville ud Kim fupz m.fl. - Diverse digte og lyrik. - Hodja fra Pjort Ole lund Kirkegaard - Dele af Sigurd Barettes forfatterskab - Der vil komme flere forfattere på undervejs. Film og animation: Vi vil arbejde med oplevelse, meddigtning, forståelse, fortolkning, ordforråd og begrebsdannelse. Dialogisk læsning har en central plads i undervisningen. Der vil blive arbejdet med forskellige teksttyper, og der vil være fokus på, at eleverne er aktive lyttere og aktive fortællere. Derudover skal vi arbejde med: - at eleverne starter op på sammenbunden skrift. - samtale om litterære tekster og andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende kendskab til faglige begreber. - kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg. - udtrykke en begyndende

15 - The ice master Ledus pavelnieks - Melvin Magnus Holmgren - Lost and found Phillip Hunt - Leg og eksperimenteren med ord og sprog. - Ugens professer hvor eleverne skal præsentere et emne. - Gåder og ordsprog. - Elevoplæsning og elevfortælling. - Rim og remser. forståelse for samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation. - vide, at sprog og tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster. I løbet af året. Emne: IT. I løbet af året. Emne: Sociale Mål - Forskellige dansk- programmer. - Microsoft Word. - Superbog.dk - Internettet Spil - Lege - Ture - Tage sociale emner op i klassen, og arbejde med dem på forskellig vis. - Samtaler med elever samt skole/hjem samarbejde. - Vi vil arbejde med danskprogrammer som en støtte for elevernes faglige udvikling. - Eleverne vil skulle skrive små tekster på computer. - I starten af året arbejdes en gang ugentlig med blindskrift. - Vi vil indimellem finde billeder og oplysninger på nettet. - Mange fælles oplevelser. - Aktiviteter, hvor man skal samarbejde. - Sociale lege. - At udarbejde fælles regler for klassen. - Den varme stol. - Klassemøder. - At indøve gode - orientere sig i digitale tekster og anvende tekstbehandling i skriveprocessen. - anvende computeren som støtte i læsningen. - foretage enkel informations - søgning i digitale medier. At udvikle og bevare et klassemiljø: - hvor der er plads til alle. - hvor eleverne føler sig trygge ved deres klasselærer. - hvor den enkelte elev opnår højt

16 arbejdsvaner. - At give den enkelte elev personlig opmærksomhed. selvværd. - hvor alle tør sige noget. - hvor man kan samarbejde på tværs af køn og venskaber. Lærer: Michael Guldberg

17 Årsplan FAG: Dansk KLASSE: 3. ÅR: 2013/14 Lærer: KM HOVEDEMNE Introforløb DELEMNER Hvem er jeg? AKTIVITET/ ORGANISERING Sommerferiebazar Min familie Små skriveøvelser Mig selv plakat UNDERVISNINGSMÅL Kendskab til elevernes personlige interesser, familie og faglige niveau. Uge 34 Dansk i 3. Ord og talemåder Skriftligopgave i hæftet HOVEDEMNE Fru. Ignora Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Læsning Fremlæggelse Gruppearbejde Fem grupper læser hver en bog i Frøken Ignora serien Fremlæggelse Grupperne laver en lille optræden, teaterstykke, oplæsning Det talte sprog: Læse tekster op med tydelig artikulation og betoning Bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel Det skrevne sprog læse Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk HOVEDEMNE DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL

18 Fandango Fru. Ignora Uge Litteratur hvad er det? Personkarakteristik Fælles aktivitet Samtale om litteratur og genre Individuelt arbejde Eleverne arbejder med opgaver om hoved- og bipersoner, ydre- og indre karakteristik. Skriftligt portræt laves hjemme og fremlægges. Videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Give udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Det skrevne sprog - læse: Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Læse sig til danskfaglig viden Det skrevne sprog skrive: Søge informationer i den læste tekst og skrive det ned som udtryk for forståelse af det læste Skrive et portræt Uge 37-44: Blok, Vikinger HOVEDEMNE Fandango - Miljø Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Tid Sted Sanserne Synonymer Antonymer Pige- og drengelitteratur Samtale + oplæsning af teksterne Selvstændigt arbejde med skriftlige opgaver Det talte sprog: Lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Uge 41: Emneuge Uge 42: Efterårsferie

19 Fandango Komposition Uge Handlingsbro - Overskrift - Indledning - Handling - Afslutning Krimi og eventyr Eleverne skal arbejde med eksempler på forskellige måder at skrive på. - Foldebog - Madopskrift - Tegneserie Desuden fokus på handlingsbroen og eventyrtræk. Læsekasser fra CFU Det skrevne sprog læse og skrive: Læse skøn- og faglitteratur, blive mere opmærksom på forskellen. Indledning, handling og slutning. Overskrift Inddele i afsnit Genfortælle Skrive resumé Genre Uge 46: Fagenes fest HOVEDEMNE Fandango Virkemidler Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Bogstavrim Enderim Rytme Læse og arbejde med uddrag af skønlitteratur Drengen der kun ville sige F og Tudefjæs Og børnerim af Halfdan Rasmussen Alle børnene... Det talte sprog: Udvikle deres ord- og begrebsforråd. Det skrevne sprog læse: Beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af forskellige typer tekster. Vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer. Gøre rede for samspillet mellem tekst, genre, sprog og indhold. Uge 52 og 53: Juleferie

20 HOVEDEMNE Astrid Lindgren Uge 1-5 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Forfatterskab Astrid Lindgren Teaterstykke Grundbogen Emnekasse fra CFU Teater Det skrevne sprog læse: Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Kende forskellige læseteknikker Tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Det talte sprog: Forstå enkle svenske og norske tekster og andre udtryksformer Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer Udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Uge 3: Faguge HOVEDEMNE Fandango Uge 5-7 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Jeg-fortæller 3. personsfortæller Synsvinkel Læse uddrag af: Den dag jeg var tyv af Bodil Bredsdorff Arbejde med forskellige synsvinkler. Det skrevne sprog skrive: Videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Fortælle, forklare, kommentere, interviewe og fremlægge Uge 8: Vinterferie

21 HOVEDEMNE Fandango Uge 9 12 DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Tema Konkret og symbolsk læsning Intertekstualitet Læse og arbejde med uddrag af De magiske stylter og Min ven Percys magiske gymnastiksko Læse og arbejde med Ikarosmyten og En drøm om vinger, En to hundrede og fjortende gang og portræt af Leonardo da Vinci Kunne sammenligne tekster, finde forskelle og ligheder. Det skrevne sprog læse: Læse tekster af udenlandske forfattere, gamle tekster. Det skrevne sprog skrive: Skrive en tekst på computer Uge 9-14: Blok, Kulturmøde HOVEDEMNE Fandango Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Forfatterskab - Hanne Kvist Billedroman - Jeg er Frede - Hr. Lykke Grundbogen Side Arbejdsbog B s Vi læser begge disse billedromaner Det skrevne sprog læse: Anvende sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af kendte og nye ord i alderssvarende tekster Læse sprogligt udviklende tekster og bruge forskellige læseforståelsesstrategier Løge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk Kende forskellige læseteknikker Tilpasse læsehastighed, præcision og læsemåde til formål, genre og sværhedsgrad Udtrykke forståelse af det læste mundtligt og skriftligt Kende genrers og enkelte forfatterskabers særpræg Forholde sig til holdninger og værdier i litterære tekster og andre udtryksformer

22 Uge 15: Musical Uge 16: Påskeferie Uge 20: Tur/lejr-dage HOVEDEMNE Fandango Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Film - Perspektiv - Billedudsnit - Farver - Blikke - Musikken Læse uddrag af Drengen med sølvhjelmen Se filmen: Der var engang en dreng som fik en lillesøster med vinger Arbejde med opgaver dertil Have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk Kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog Vide, hvad en sætning er og kende forskellige ordklasser Udtrykke kendskab til samspillet mellem genre, sprog, indhold og situation Kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion Det skrevne sprog læse: Læse med bevidsthed om eget udbytte af det læste Uge 21-25: Blok

23 Årsplan FAG: Dansk KLASSE: 4. ÅR: 13/14 Lærer: SP HOVEDEMNE Personkarakteristik Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Sommerferie Dynamisk / statisk Fokus på de dynamiske personer Skriftligt Forskellige skriveøvelser om sommerferien. Hurtigskrivning, sanserne, computeren. Fælles læsning En som Hodder Emmely M Læseteater Jeppe på Bjerget Individuel billedanalyse Anton elsker ymer Højtlæsning Narnia Frøken Ignora Frilæsning Blandet frilæsning fra CFU Det skrevne sprog skrive Skriveprocesser Skrive på computer med enkel skriveteknik Anvende grundlæggende tekstbehandling og søge på internet Det skrevne sprog læse udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner Sprog, litteratur og kommunikation bruge sproget hensigtsmæssigt til kontakt og som personligt udtryk have forståelse for sproget som kunstnerisk udtryk udtrykke sig i billeder, lyd og tekst og i dramatisk form Det talte sprog: bruge talesproget i samtale, samarbejde og diskussion og fungere som ordstyrer i en gruppe videreudvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk

24 HOVEDEMNE Læsetræning + Grammatik Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Frøken Ignora Jeppe på bjerget Ordklasserne Højtlæsning + Individuel læsning Frøken Ignora + div. frilæsning fra CFU Fælles + Grupper Oplæsning og drama Individuelt arbejde Navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne Det skrevne sprog læse: Udvikle og vedligeholde hensigtsmæssige læserutiner. Bruge sprog og litteratur som kunstnerisk udtryk gennem teater og drama. Læse tekster op med tydelig artikulation og betoning. Arbejde med teknikkerne bag det skrevne sprog. Søge ordforklaring til forståelse af ord og fagudtryk HOVEDEMNE Miljø + Håndskrift Uge DELEMNER AKTIV./ORGAN UNDERVISNINGSMÅL Lyrik Fysisk og psykisk miljø Kursus i håndskrivning Aktiv rundt i Danmark Uge Fælles og individuelt Hist hvor vejen slår en bugt af HC Andersen Noras drøm af Annette Herzog Udsigt i kikkert af Benny Andersen Punktlæsning af tekster Fælles gennemgang og individuel træning og øvelse i sammenbunden skrift Klassen deltager i Aktiv rundt i Danmark. Vi registrerer den enkeltes aktivitetsniveau i løbet af en uge. Kende og kunne anvende forskellige væsentlige genrer inden for fiktion og ikkefiktion Det talte sprog: Bruge sanser til at udtrykke sig med. Lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons Uge 41: Emneuge - Minisamfund

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningsplan for faget dansk

Undervisningsplan for faget dansk RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Handleplan for læsning Gug skole

Handleplan for læsning Gug skole qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåas dfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Handleplan for læsning Gug skole

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015

Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Årsplan for 3. klasse Dansk 2014/2015 Ulla Hass Hansen juli 2014 Litteraturundervisning Der anvendes materialet Fandango for 3. klasse, som er et dansksystem til mellemtrinnet med skønlitteratur i fokus.

Læs mere

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab

FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab FORMÅL Sofiendalskolens handleplan for læsning skal betragtes som et arbejdsredskab for såvel dansklærere som lærere i andre fag, hvori læsning indgår som et vigtigt element. Dermed ekspliciteres, at det

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009

Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Undervisningsplaner Undervisningsplaner med slut- og delmål for Faarevejle Fri- og Efterskole Friskoleafdelingen 2008/2009 Dansk, herunder morgensang Delmål Efter 2. klassetrin Det talte sprog - bruge

Læs mere

Undervisningsplan med slut og delmål

Undervisningsplan med slut og delmål Undervisningsplan med slut og delmål Østskolen tilbyder undervisning inden for følgende fagrække: Humanistiske fag: Dansk på 1 1o klassetrin Engelsk på 1 1o klassetrin Tysk på 1 1o klassetrin (ikke færdig)

Læs mere

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er:

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Undervisningsplan for faget Dansk: Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. 1o. klasse) De centrale kundskabs og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne sprog (læse og skrive)

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk

Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen. Læseplan for faget dansk Udkast til vejledende læseplaner for folkeskolens fag og emner samt børnehaveklassen Læseplan for faget dansk Indledning Faget dansk er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 9. klasse. Undervisningen

Læs mere

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015

Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 Efterskolens indholds- og årsplan 2014/2015 GJ Glamsbjerg Fri- og Efterskole 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning Formål Værdigrundlag Vedtægter Se www.gfeskole.dk De fysiske rammer 3 Eleverne 4 Dagsrytme

Læs mere

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013

Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 Årsplan for yngste klasse, dansk 2012/2013 10 lektioner pr. uge. Tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Børnehaveklassen. Trinmål efter Børnehaveklassen Og i Fælles mål 2009 - Dansk, trinmål efter 2. klassetrin

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen

Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog. Skoleafdelingen Evalueringsopgaver & fokuspunkter for evaluering for Dansk som 2. sprog Skoleafdelingen Forord Evaluering en uendelig(t) spændende historie I 1993 vedtog det da siddende Folketing med baggrund i et bredt

Læs mere

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015

INDHOLDSPLAN. for skoleåret 2014/2015 INDHOLDSPLAN for skoleåret 2014/2015 Godkendt af Skovbo Efterskoles bestyrelse 12.6.2014 sfortegnelse 5 INDHOLDSPLAN OG DIVERSE SKEMAER 1 5.0 PRINCIPPER FOR UDARBEJDELSE AF INDHOLDSPLAN PÅ SKOVBO EFTERSKOLE

Læs mere

Årsplan 2. årgang 2012/2013

Årsplan 2. årgang 2012/2013 Årsplan 2. årgang 2012/2013 Bette Illum Birgitte Morthorst Elin Landerslev Lis Abildtrup Lisbeth Gregersen Margit Jensen Indholdsfortegnelse: Indhold Årskalender 2011/12... 2 Elevernes og klassernes trivsel

Læs mere

Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd

Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole. Den røde tråd Progression i undervisningen på Vissenbjerg skole Den røde tråd På Vissenbjerg skole har lærerne arbejdet i udviklingsgrupper for alle skolens fag. Der arbejdes således med at skabe større sammenhæng i

Læs mere

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER 1 15-08-2014 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure

Læs mere

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15

SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE. Indholdsplan 2014-15 SJØRRINGVOLD EFTERSKOLE Indholdsplan 2014-15 1 Indhold Værdigrundlag og formål... 4 Hovedsigte for virksomhed... 5 Specialundervisning... 5 Elever... 5 Kontaktlærere... 6 Vejledning... 6 Støttetimer...

Læs mere

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE

LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE LÆSEPOLITIK SDR. FELDING SKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Læsepolitik - Sdr. Felding Skole Indholdsfortegnelse... 2 1: Indledning... 4 A: Skolens værdigrundlag... 4 B: Overordnede succeskriterier... 4 C: Målsætning

Læs mere

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007.

Årsberetning. Ryparken Lille Skole. Skoleåret 2006/2007. Årsberetning Ryparken Lille Skole Skoleåret 2006/2007. 1 ÅRSBERETNING FOR RYPARKEN LILLE SKOLE SKOLEÅRET 2006/2007 Mette Lisbjerg Personalet i skoleåret 2006/2007 Endnu en gang skal der lyde en stor tak

Læs mere

Læsehandleplan 2011 / 2012

Læsehandleplan 2011 / 2012 Læsehandleplan 2011 / 2012 Indhold: Målsætning for læsning Hvad vil det sige at læse Skema / Læseforståelse 0. klasse 1. klasse 2. klasse 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9.

Læs mere

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter

Humlebæk skole. Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling. Ressourcecenter Humlebæk skole Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling Ressourcecenter Handlingsplan for sproglig og skriftsproglig udvikling på 0. årgang Mål At eleverne kan anvende alfabetet At styrke

Læs mere

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold

Indholdsplan. Efterskolen. Frydensberg. 43-ugers kursus 2012/2013 på. Indhold Indholdsplan 43-ugers kursus 2012/2013 på Efterskolen Frydensberg Indhold 1. Skolens værdigrundlag... 4 2. Skolens målsætning og tre hjørnesten... 4 1 Oprigtig tro... 4 Ægte fællesskab... 4 Udfordrende

Læs mere

Sociale mål for 5. årgang

Sociale mål for 5. årgang Vi i teamet lægger vægt på et tæt samarbejde omkring alle opgaver i relation til undervisningen af børnene på 5. årgang. Vi vægter højt, at børnene trives og har det godt med hinanden, både i de enkelte

Læs mere

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion

Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion Læreplan for Dansk *********** A: Formål og Introduktion A 2 Dansk september 2002 Formålet for undervisningen i dansk (Jf. 9 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om trinformål samt fagformål og læringsmål for

Læs mere