Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krop og hoved. Dansk MELLEMTRIN"

Transkript

1 Krop og hoved Dansk MELLEMTRIN

2 Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse og idræt til danskundervisningen. Aktiviteterne kan dog sagtens anvendes for aldersgruppen i en idrætsundervisning, hvor der arbejdes med at tilføje yderligere kvalitet ved at udfordre eleverne kognitivt. Danskundervisningen bør også kunne udfordre kroppen Dansk er et bogligt fag, der taler til hovedet, hjernen og intellektet. Den traditionelle danskundervisning kræver sjældent de store kropslige udfoldelser. Når der arbejdes med motivation for de sprogligt svageste i danskfaget, er det værd at benytte sig af den afveksling og den læringsmæssige mulighed, der ligger i at sammenkoble kropslige udfoldelser og kognitive læreprocesser. Det er vigtigt at have redskaber i danskundervisningen, der dels kan være spændende for alle, og dels kan udfordre den enkelte elev ud fra elevens forudsætninger. I den forbindelse er det en fordel, at man kan igangsætte danskaktiviteter for hele klassen i al dens mangfoldighed, men også at man kan tilpasse læringsaktiviteterne og gøre disse spændende og meningsfyldte overfor især den svage gruppe. Her er det nærliggende og overkommeligt at benytte sig af de konkrete aktiviteter artiklen Danskundervisning med udfordringer til kroppen foreslår. Forskellige former og miljøer kobler bedre an til tidligere læring og forskellige læringsstile Forsøg med at tilføje eller variere med kropslige aktiviteter i forbindelse med boglig tilegnelse har givet gode resultater. Det har fx tv-udsendelsen Plan-B vist, og det bekræftes af de erfaringer som læringseksperten og direktør ved Universe Research Lab Hans Henrik Knoop har gjort. Der skal krop på med mere bevægelse og spræl, som både taler til krop og hoved. Derved er chancen for at fx den mere urolige og ukoncentrerede del af drengene kan opnå flere momenter, hvor de er personligt motiverede. De, som med et bredt udtryk kan kaldes de anderledes børn, skal mødes med en anderledes undervisning. Helt konkret vil de efterfølgende undervisningsaktiviteter kunne udfolde sig i rum og miljøer i klassen eller i tilknytning hertil. Der skal måske flyttes et par borde i klasselokalet, materialer skal fremstilles eller findes frem. Der kan meget fint varieres ved at gå i gymnastiksalen, i skolegården, - ja, eller en tur i skoven. Mere energi giver motivation, glæde og begejstring Selvom høj puls og sved på panden efterspørges ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, behøver det ikke at være konditionstræning, der er i højsædet, når det er indlæring af boglige kundskaber, der er hovedmålet. Det er vigtig at variere bevægelsesformerne med børnene, så hele paletten af kropslige og fysiske udfordringer kommer i spil. Det gælder bevægelsesformer, der giver bedre motorik, styrke og bevægelighed eller undervisningsaktiviteter, der giver glæde, begejstring og godt samvær. Det er den tilstedeværende energi og motivation, vi skal øve os på at bruge i indlæringen. 2 - Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

3 10-15 minutter eller mere med kropslige udfordringer Afvekslingen i danskundervisningens indhold og form med muligheder for individuelle tilpasninger er afgørende for indlæringssuccesen. En sådan didaktisk tænkning kan efterkommes på flere måder, fx ved at tilføje mere krop og fysisk leg i dansktimerne. Det kan gøres ved, at der for alle i en del af undervisningen, fx minutter eller mere tilrettelægges aktiviteter, hvor bevægelse indgår. Eller også kan der stilles individuelle opgaver, projektopgaver og gruppevise opgaver, der indeholder såvel kropslige som danskfaglige elementer med fokus på trinmålene. Inspiration til forskellige undervisningsaktiviteter For kreative lærere er en enkel og god måde at få ideer til mere kropslige momenter i dansk-undervisningen, at kombinere trinmålene for begge fag og omsætte disse til konkrete aktiviteter. I en kreativ proces, hvor trinmålene kombineres og omsættes til aktiviteter, ligger et ocean af muligheder for at skabe nye og sjove læringsmåder i danskundervisningen. For øvrigt kan man selvfølgelig på samme måde krydre idrætsundervisningen med boglig indlæring. Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 3

4 Løbelæse Beskrivelse af aktiviteten: Eleven læser første side, hvor der eksempelvis kan stå: Søren er en dreng på 8 år som elsker at stå på hovedet. Kan du også stå på hovedet?. Når sætningen er læst og forstået, skal eleven selv prøve at stå på hovedet, inden næste side læses, hvor der måske kan stå: Sørens cykel duer ikke, så han slår kolbøtter hele vejen hjem fra skole. Kan du også slå en kolbøtte?. Eleven skal derefter slå et par kolbøtter, inden næste side læses. Materialer: Bøger der er lavet således, at hver side er skrevet med store bogstaver og indeholder en lille historie eller en øvelse, som kan udføres af eleven. Der kan være en beskrivelse til valg af bevægelsesudfordring: Level 4 spurt til hver opgave. Level 3 langsom løb til hver opgave. Level 2 hurtig gang til hver opgave. Level 1 slowmotiongang til hver opgave. Der kan være et kort over placeringen af de enkelte opgaver. Variationer og differentiering: Kan også laves som et slags vendespil, hvor der anbringes parvise kort/papir på gulvet med en handling påskrevet, eksempelvis: Du skal gå udenfor og løbe 2 gange frem og tilbage mellem bordene i skolegården. Når en elev finder begge kort med samme tekst, har han/hun et stik. Når eleverne har de rette færdigheder, kan de selv lave deres egne løbelæse historier, som de kan udføre i gymnastiksalen eller et andet sted med plads eller bløde remedier. Et eksempel kan være en elev, der laver historien: Per havde en haj efter sig og måtte svømme for livet, inden han nåede i land, hvor en løve jagtede ham, så han måtte løbe hurtigt hen til et træ og klatre op i det. Kan organiseres med tilhørende kort med poster, som sender eleverne rundt i skolemiljøet klasselokalet, boldbanen, skolegården, gymnastiksalen mv. Der kan stilles krav om bevægelsesformen (gadedrengeløb, hop på et ben, hop baglæns, harehop, balletspring, tre-spring,) hen til afviklingen af hver opgave og evt. krav om intensitet gang i slowmotion, spurter, langsom løb, hurtig gang. Beskrivelse af aktiviteten: Eleverne skal stave ord og sætninger ved at hoppe fra bogstav til bogstav på tastaturet. Legene kan igangsættes ved fx at uddele små sedler med bogstaver, ord og sætninger. Eleverne kan være sammen parvis eller i grupper og de kan konkurrere med hinanden. 4 - Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

5 Hop ord på 3 bogstaver, 4 bogstaver, 5 bogstaver osv. Hop så mange ord som muligt i et givent tidsrum. Hop alfabetet hop vokaler hop konsonanter hop vokaler og konsonanter i alfabetisk rækkefølge. Konsonanter skal der trædes på, vokaler skal blot berøres med hånden. Eleverne kan få til opgave at hoppe ord, der tilhører en bestemt ordklasse, eksempelvis navneord. Materialer: Et stort lagen, tæppe eller voksdug (cirka 1,5 x 3 meter) hvor alfabetets bogstaver påskrives med sprittus eller lignende i samme rækkefølge som på et computertastatur. Gaffatape til eventuelt at fastholde tæppets hjørner på gulvet. Variationer og differentiering: Der kan leges Ord-kluddermor, hvor alle i gruppen skal have kontakt med hinanden og kun berøre de bogstaver der indgår i ordet. En gruppe kan udfordres af en anden gruppe i at berøre alle bogstaverne i et givent ord. Lav så mange ord du kan ud af x-antal bogstaver. Eleven får udleveret en række bogstaver på et papir, og skal kombinere disse bogstaver til så mange forskellige ord som muligt ved at hoppe dem på tastaturet. Eleverne får udleveret nogle kort med ord eller små sætninger på, eksempelvis Sørens hest har en rød hale, hvorefter eleven på tæppet skal forsøge at hoppe de rette bogstaver, mens den anden elev eller resten af gruppen observerer om eleven på tæppet hopper rigtigt. Den elev, der skal hoppe ordet eller sætningen, bør naturligvis ikke læse kortet, hvor sætningen er skrevet. En anden elev fra gruppen kan læse sætningen højt. Til de små klasser kan det være en fordel, at læreren udleverer de sætninger, der skal hoppes. Eleverne kan lave sætninger til hinanden, som skal hoppes på bogstavtæppet. Kast med ærteposer ram bestemte bogstaver og stav et ord/en sætning så hurtigt som muligt. Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 5

6 Ord-dart Beskrivelse af aktiviteten: Eleverne udstyres med risposer eller bolde og forsøger at ramme en plade af passende størrelse. Pladen inddeles i forskellige afsnit, eksempelvis tillægsord, navneord, udsagnsord ( nutid / datid ) osv. Hvis eleven rammer tillægsord skal han/hun finde på og skrive et tillægsord på papir. Afstanden til pladen og kastemåden kan varieres man kan udfordre sig selv eller hinanden. Fx kast med venstre hånd, underhåndskast, overhåndskast, kast under benet, mellem benene, bag om ryggen eller under et hop, på et ben, efter to rotationer. Pladen kan rammes med skumbold/fjerbold, der slåes med ketcher. Materialer: Risposer eller bløde bolde - ketcher med skumbold/tennisbold/ fjerbold. En træplade eller karton/papskive med ordklasser (se også Beskrivelse af aktiviteten ). Variationer og differentiering: Der kan gives point efter hvilken ordklasse, der rammes, og efter længden på det ord eleven finder på. Der kan både konkurreres individuelt, i par og i grupper. Der kan påføres forskellige bøjningsformer på pladen, så eleverne eksempelvis kan ramme udsagnsord og nutid, hvorefter eleven skal skrive et udsagnsord i nutid. Der kan arbejdes på tid, eksempelvis ved at give opgaven: Ram og lav så mange forskellige tillægsord som muligt på 5 min. Eleven/eleverne kan få x-antal kast til rådighed, og når de er brugt, kan der laves en kort historie ud af de ord, han/hun har konstrueret. Historien kan eventuelt læses for klassen eller en mindre gruppe. Pladen kan også indeholde bogstaver. Hvis der rammes et A, skal eleven lave et ord, der starter med A eller indeholder A. Navneord Tillægsord Udsagnsord 6 - Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

7 Danskgolf Beskrivelse af aktiviteten: Der etableres en golfbane på et stort areal udendørs (græsplæne eller andet). På banen opstilles keglerne forskellige steder. Disse simulerer golfhullerne. Ved hvert hul anbringes en danskopgave. Formålet med aktiviteten er, at eleverne individuelt, i par eller små grupper, så hurtigt som muligt og med færrest kast eller spark med en bold skal nå rundt på banen. Eleven/gruppen må først gå videre til næste hul, når opgaven er løst. Eleverne kan starte ved hver sit hul, så der ikke opstår kø ved hullerne. Par og grupper sammensættes så faglige styrker i danskfaget er fordelt. Forskellige muligheder for opgaver ved hullerne kan være: Grammatikopgaver, eksempelvis: Hvor skal kommaet anbringes i følgende sætning....? Staveopgaver, eksempelvis: Find stavefejlene i følgende sætning.... eller byt rundt. på bogstaverne, så de danner et rigtigt ord/så mange ord som muligt. Kreative opgaver, eksempelvis: Skriv et digt på mindst 20 ord om emnet hjernen og kroppen. Forståelsesopgaver, eksempelvis: Giv et referat på mindst 30 ord af denne historie..... Sprogmæssige opgaver, eksempelvis: Definer hvilke ordklasser følgende ord hører til..... Opgaver om golf og idræt, eksempelvis: Nedskriv 10 særlige golfudtryk nedskriv nogle af de særlige golfregler. Materialer: Et antal frisbee eller bolde (om muligt en til hver elev, men et mindre antal kan også fungere). Et antal små kegler med numrene 1-18 eller 1-9 (paddehættekegler). Lamineret papir med forskellige opgaver. Papir, blyant og skriveunderlag til hver elev/gruppe. Variationer og differentiering: Man kan parvis/gruppevis spille en hurtig omgang, hvor der skal indsamles (nedskrives) et ord fra hvert af de 18 huller. Ved hvert hul ligger et papir med 5 ord, som holdet vælger og nedskriver et af. Undervejs noteres ærligt og omhyggeligt antal kast. Når de 18 huller er gennemført laver gruppen en sammenhængende og meningsgivende tekst ud af alle ord i kronologisk hul-rækkefølge, som skal kunne holde til en oplæsningstest. Holdene gives point både for antal kast og for historiens kvaliteter. Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 7

8 Udfordringsbane i skoven Beskrivelse af aktiviteten: Klassen laver en midlertidig udfordringsbane med 20 poster i en lokal skov og prøver den af på sig selv og andre. Banen er primært bygget op om naturlige installationer, som skoven i sig selv byder på. Udfordringsbanen vil ofte kun stå i kort tid. Tilladelse og kort: Hvis I skal etablere en midlertidig udfordringsbane i en skov, der skal stå en dag, skal I have tilladelse af den, der ejer skoven. Find derfor allerførst ud af hvor I kan etablere jeres bane og lav en aftale med skovejeren om, hvornår I sætter den op, og hvornår I piller den ned igen. For at planlægge klassens udfordringsbane skal I bruge et kort over området. Man kan vælge at lade eleverne tegne kortet selv og det kan være en spændende udfordring. Man kan også vælge at lade dem bruge et almindeligt kort og tegne udfordringsbanen ind på det. Så kan eleverne i samme ombæring lære at læse kort. Hvis I har brug for kort, kan I forsøge at finde et kort over den skov, hvor I vil lave banen. Det skal ned i størrelse 1: eller 1:10.000, for at kortet er detaljeret nok. Måske kan jeres lokale bibliotek hjælpe med at finde kortene. I både private og offentlige skove findes vandretursfoldere med kort over skoven. Find vandretursfoldere her: I alle skove har man kortlagt, hvilke områder der er bevokset med hvilke træarter i hvilken alder osv. Skovkortene kan bruges til løbsplanlægning, men de er næsten for detaljerede til det, I skal bruge dem til. På skov- og Naturstyrelsens arealer kan du købe detaljerede skovkort via netadressen: Hos private skovejere kan du henvende dig og bede om en kopi af et skovkort. Orienteringsløbere løber orienteringsløb med kompas og kort som vigtigste redskaber. Lokale klubber udarbejder detaljerede kort over områder. Det er muligt at købe kort på - se under Kort & Skov. Udfordringsbane ideudvikling: Gennemgå med eleverne hvad en udfordringsbane er - både de fysiske, mentale og sociale sider. Præsenter ideen for eleverne og begynd med at lave en brainstorm på, hvordan man kan styrke, træne sin krop udfordre sig selv fysisk, psykisk og samarbejdsmæssigt i skoven. Hvilke øvelser kan man lave, der både er hårde og sjove på samme tid og som 8 - Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

9 bruger træerne, stubbene, grøfterne, skovbunden, grene, væltede træer, fældede stammer i vejkanten osv? Hvilke udfordringer kan laves, som kræver samarbejde for at kunne lykkes? Hvornår er det tilpas udfordrende uden at være for farligt eller for risikofyldt? Hvis skoven er tæt på, kan jeres brainstorm udvides til også at foregå på en tur gennem terrænet. Kig sammen efter gode steder og lav et første udkast til en rute. Tilbage i klassen samler I alle ideer op på tavlen. Diskuter jer frem til en første skitse for en udfordringsbane med 20 poster og fordel beskrivelsesopgaverne. Udfordringsbanen beskrivelser og praksis: Parvis udarbejdes ideer til 2-3 poster. Tag i skoven afprøv og tilret udfordringen tilret teksten/beskrivelse, så den kan forstås. Eleverne tegner og skriver de skilte, I skal bruge til at beskrive udfordringsbanens 20 poster. De kan tegne selv eller bruge digitalbilleder, I har taget af hinanden i skoven. Skriv postens navn på skiltet og en kort instruktionstekst. Skriv også dato, skolens navn, adresse og et telefonnummer eller en adresse allernederst på alle skilte, så man kan se, hvem der har hængt skiltet op. Sæt tekst og billeder flot op - og laminer skiltene. Klip et hul i hvert skilt og sæt sejlgarn i, så er skiltene lige til at hænge op i træerne. I kan også slå en lægte i jorden, og sætte det laminerede skilt fast på lægten med tegnestifter. Så er det endelig tid til afprøvning af hele udfordringsbanen. Send eleverne af sted holdvis to og to eller tre og tre fordel fysisk, mental og social styrke på holdene. Materialer: Papir, hullemaskine, sejlgarn, lamineringsmaskine og plastik. Bøger om udelege, opgaver i skoven og teambuildingopgaver. Digitalkamera. Evt. et kort over den skov I vil lave udfordringsbanen i. Tang til at fjerne skovflåt. Eleverne skal have langærmet og langbenet træningstøj på + sko der er gode at løbe i. Hver elev medbringer en vandflaske med vand. Variationer og differentiering: Udfordringsbanen kan have andre temaer: Prøvelser fra diverse eventyr. Der skrives digte ved hver post; Haiko-digt, digte med samme enderim i hver linie, rap-tekst, et årstidsvers. Quiz- spørgsmål med svarene gemt i nærheden. Der kan indføres en strafrute med ekstra udfordringer på ca. 200 meter. Strafrunden skal gennemføres ved alt for dårlig, mangelfuld eller fejlagtig gennemførelse af posten. Afvikles til sidst eller ved den enkelte post. Straffen kan evt. være en tung gren, der skal medbringes til næste post. Den slipper man dog fri for ved ordentlig gennemførelse af den næste post. Hvis forældre eller en anden klasse skal inviteres en tur på forhindringsbanen, kan eleverne også skrive invitationer og arrangere skovmotionsdagen. Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 9

10 Drømmespor Beskrivelse af aktiviteten: Sæt ord på skoven: Forløbet her går ud på, at lærer og elever skal finde spor gennem skoven og sætte ord på alle de ting I møder på vejen. Ordene bliver til billeder af det I har set, og danner på denne måde et drømmespor gennem skoven, som man kan se for sit indre blik, når man læser eller synger ordene igen. Find et godtsted i skoven, hvor terræn og bevoksning er varieret. VIGTIGT: Aftal med skovejer eller skovfoged, at I må have lov til at bruge skoven den eller de datoer der er planlagt. Forberedelse i klassen: Tal med eleverne om at alting har navne. Og at når vi lærer navnet på en ting, så adskiller vi den fra de ting den ligner og bliver på den måde virkelig for os. I skoven har dyr, planter, træer, fugle, sten, træstykker, luft, jord ja det hele har faktisk fået navn. En vej til at lære skoven at kende er at finde ud af, hvad alle de bestanddele den består af hedder. Læg en bunke opslagsbøger op på bordet f.eks. dem I skal have med i skoven. Og fortæl om hvordan man kan bruge dem til at finde navne med. I nyere opslagsbøger er der også enkle nøgler, man kan bruge. Find enkelte dyr og planter frem, som eleverne kender. Del til sidst bøgerne rundt, så eleverne kan kigge i dem. Hvis der er ekstra tid, kan de gå udenfor med bøgerne, og se om de kan finde navne på smådyr, planter, træer o.l. nær skolen 10 - Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

11 Tre på stribe Beskrivelse af aktiviteten: Eleverne markerer en 3 på stribe kryds og bolle bane med 9 kegler. Til et spil skal bruges 2-4 elever, som deles i to hold af 1-2 elever på hver. Den yngste elev starter ved at trække et kort med et spørgsmål. Hvis han/hun kan svare rigtigt på dette spørgsmål, må han/hun gå, løbe eller hinke ind og markere en kegle med et papir eller et stykke stof, hvorefter eleven går tilbage til startstedet. Den yngste elev fra den anden gruppe trækker nu et spørgsmål og anbringer en markering ved en kegle, hvis han/hun svarer rigtigt. Hvis eleven ikke kan svare på det trukne spørgsmål, kan det aftales, at eleven kan trække et nyt spørgsmål, eller at turen går tilbage til det andet hold. Dette fortsætter indtil et af holdene har tre på stribe. Hvis alle når at anbringe deres markeringskort, uden at der er etableret tre på stribe, må holdende flytte rundt på markeringskortene, hver gang de svarer rigtigt på et spørgsmål. Vinderholdet er det hold, der først får skabt en situation, hvor de har tre på stribe. Materialer: Kort med forskellige opgaver og løsninger der, hurtigt kan afdækkes indenfor ordklasser, stavning, grammatik og andet. Et eksempel kunne være: Hvor skal kommaet anbringes i følgende sætning: Jeg tror jeg vinder i tre på stribe men de andre er nu også gode. 9 kegler til hvert spillested og forskellige boldtyper til at drible med. Variationer og differentiering: Opgavernes sværhedsgrad kan varieres inden for grammatik, ordklasser, stavning, artikel, bøjninger i tid, tegnsætning, læsning, fremmedords betydning, genrebestemmelse osv. Hvis aktiviteten er for hurtigt overstået med kun 3x3 kegler, kan der laves en fire på stribe bane ved at stille 4x4 kegler op i et kvadrat. Der kan stilles krav om, at der skal dribles med hånden med en bold, når markeringen på keglerne skal afsættes. Differentieringen kan bl.a. ligge i, at eleverne selv vælger kategori for opgaven og boldtype at drible med. Taberholdet skal bøde med fysiske træningsaktiviteter inden for svedgrænsen/max. 60 sekunders fysisk aktivitet. Det kan være fx baglæns løb 8 gange rundt om keglerne, 10 hop på hvert ben over dørtrinnet, lægge arm med en kammerat.... Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 11

12 Kast og gribe - bogstavkrig Beskrivelse af aktiviteten: En gruppe af elever (4-7) får eller trækker selv 2 bogstaver hver. Grupperne forsøger herefter at danne så mange ord som muligt, indenfor en tidsgrænse fastsat af læreren. Ordene nedskives. For at øge aktivitetsniveauet, kan det vedtages, at eleverne skal flytte sig i relation til hinanden, når nye ord skal dannes, frem for bare at bytte bogstaverne mellem hinandens hænder. Ordene staves igennem skiftevis af en elev fra gruppen via boldkast/ gribning med en hånd til bogstavholderne. Bogstavholderne skal ikke bytte pladser i aktiviteten. De holder bogstaverne i den ene hånd og griber/kaster med den anden hånd. Fx vælges bolde efter ordklasser og/eller bøjninger: navneord: tennisbold udsagnsord: basketball tillægsord: Frisbee. Grupperne skal danne sætninger med ord, hvori begyndelsesbogstavet, som de enkelte står med, indgår. Sætningens ord opstilles ved siden af hinanden i rækkefølge, siges i talekor af hver enkel og nedskrives. Her kan talekoret igangsættes via boldkast med en hånd. Gruppen laver 5 sætninger gerne med en eller anden sammenhæng, fx om idræt, om dyr, en fortløbende historie. Materialer: Kegler eller træplader med bogstaver påskrevet. Diverse størrelse bolde bordtennis, tennis, håndbold, volleyball, basketball en frisbee. Variationer og differentiering: Aktiviteten kan laves som en konkurrence mellem grupperne, hvor læreren skriver ned, hvor mange ord de forskellige grupper når at lave på den givne tid. Et ord på 3 bogstaver bør give 3 point osv. Antallet af bogstaver kan udvides eller reduceres, enten ved at udvide antallet af elever i gruppen eller ved bare at give gruppen adgang til flere eller færre bogstaver. Læreren opstiller nogle bogstaver i tilfældig rækkefølge, som eleverne i en gruppe herefter skal forsøge at sætte i rigtig rækkefølge, så et ord dannes ud af alle bogstaverne. Læreren opstiller 2-3 bogstaver ud af et ord på måske 6-7 bogstaver. Eleverne skal derefter forsøge at placere de manglende bogstaver, så hele ordet kan læses. Eleverne kan også udfordre hinanden med denne aktivitet. Det kan aftales, at hvert nyt ord skal give mening i forhold til det/ de foregående ord. Derved skabes en historie/fortælling i stedet for blot enkeltstående ord uden sammenhæng. (Dette kræver, at eleverne i gruppen har adgang til en del flere bogstaver). Det kan aftales, at de ord grupperne finder på, skal tilhøre en bestemt ordklasse Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

13 Ordklassekrig Læringsaspekt Formålet er at give eleverne viden om danskgrammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. Materialer Kridt og bolde. Opgavens forløb Eleverne inddeles i grupper af fem. Hver gruppe skal, som i legen krig, have tegnet en stor firkant inddelt i fire lige store felter. De fire felter (lande) er ordklasserne navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. En elev står i hver firkant, den femte elev står i midten med en bold. Eleven slår bolden i jorden og siger f.eks.: Jeg siger....køkkenrulle. Nu skal eleven, der står på den ordklasse som køkkenrulle tilhører, hurtigst muligt få fat i bolden og råbe stop, når han/hun har den. Imens løber alle andre væk og stopper på stop. Med tre skridt og en spytklat skal eleven med bolden prøve at ramme bolden gennem en anden elevs fremstrakte basketkurv (arme, der danner en ring). Hvis der rammes, skal eleven ind i midten, og hvis der rammes forbi, er det eleven, der formede basketkurven, der skal ind i midten. Alle roterer en omgang, og den elev, der stod i midten, går hen på den ledige plads. Man kan sætte en streg på den ordklasse, der blev råbt op. Dermed kan eleverne blive opmærksomme på, hvilke ordklasser, der oftest anvendes. Hvis der råbes et ord, som ikke tilhører en af ordklasserne, må alle løbe ind og tage bolden Variation Man kan have en fast ordklasse og erobre land ligesom i Jeg melder krig. Her er der kun 4 elever i hver gruppe. Læs mere om reglerne her på Legepatruljens hjemmeside. Andre muligheder er, at ordet der råbes kan bøjes (hvilket dog ikke gælder for egennavne). Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 13

14 Gramma Champ Læringsaspekt Formålet er at give eleverne viden om danskgrammatikkens store ordklasser som navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. Materialer Ærteposer eller andre ting, der kan bruges til at kaste med (eksempelvis en tør karklud eller et viskestykke med en knude på), kridt og en pose for hver fire til fem elever. Opgavens forløb Der tegnes en bane op flere steder i skolegården. Banen har fire felter med henholdsvis navneord, udsagnsord, tillægsord og egennavne. Eleverne deles op i grupper a fire til fem elever, som skal stille sig tre meter fra hver deres bane bag ved en streg. Første elev kaster en ærtepose ud i cirklen, og løber derefter ud og tjekker, hvilken ordklasse, der står i det felt, hvor posen landede. Eleven kaster derefter posen hen til næste mand i rækken. Første elev løber tilbage til gruppen og skriver et bud på et ord fra ordklassen på et stykke papir (eksempelvis: Navneord: Bold eller Egennavn: Birkerød). Eleverne må gerne hjælpe hinanden med at finde frem til løsningerne. Eleven skal huske at skrive, hvilken ordklasse ordet skal tilhøre. Papiret lægges i holdets plastikpose. Efter X antal minutter afleveres poserne til læreren. Læreren tæller de rigtige svar op (eventuelt sammen med eleverne) og afgør derefter, hvilken gruppe, der er ugens Gramma Champ. Variation Legen kan bruges i andre fag og med andre sproglige discipliner indenfor danskgrammatikken (eksempelvis andre bøjningsformer) Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

15 Gæt og grimasser Materialer Papir og blyant Muligvis noget klæde ud tøj Fremgangsmåde Eleverne arbejder i par. Begge elever skriver hver deres korte historie. Den ene elev mimer/dramatiserer historien med kroppen, og den anden elev skriver historien ned, som han/hun forstår den. Herefter bytter de roller. Når begge har skrevet ned, hvad den anden har mimet/dramatiseret, ser de om det stemmer overens med den historie, de oprindeligt hver især havde skrevet. Alternativt kan eleverne, i stedet for at lave egne historier, tage udgangspunkt i et billede, en nyhed eller noget andet fra deres egen hverdag. Variation og progression Når eleven har skrevet historien ned, kan den gå videre til en ny mimer, som så mimer historien på papiret til en anden elev. Denne anden elev skriver så igen ned, hvad han/hun tror der bliver mimet. Herefter kan denne nye udgave af historien gå videre til en ny mimer. Dette kan forsætte, indtil historien kommer tilbage til den oprindelige mimer, hvor han/hun kan betragte den forandring historien har fået undervejs. Herefter kan nogle af historierne dramatiseres både ud fra deres oprindelige versioner og ud fra de versioner, de sluttede med at have. Alle kan således se, den ændring historierne gennemgår fra person til person. Der kan stilles krav til antallet af ord i den historie, der skal mimes. Der kan arbejdes i par eller grupper, så både skriveprocessen og fortolkningsprocessen af dramatiseringen, indeholder et element af samarbejde. Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 15

16 Dansk-golf Læringsaspekt Formålet er at lære eleverne at bruge sproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse, og får viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget. Materialer Et antal frisbees, ærteposer eller bolde (om muligt en til hver elev, men legen kan også gennemføres med et mindre antal). Desuden skal der bruges 9 eller 18 små kegler/hulahopringe med numrene 1 9 eller 1 18, der fungerer som golfhuller. Alternativt kan numrene være skrevet på papirflag, der stikkes i jorden ved keglerne/ringene. Der skal også udarbejdes forskellige opgaver til hvert golfhul, så hver elev/ gruppe bruge derfor også bruge papir og blyant. Opgavens forløb Der etableres en golfbane på et stort udendørs areal (fodboldbane eller lignende). Banen består af 9 eller 18 golfhuller markeret i form af kegler eller ringe. Ved hvert golfhul anbringes en danskopgave. Grupperne starter ved hvert deres golfhul. De løser den opgave, der ligger ved hullet, og kaster derefter bolden mod næste hul (næste tal). Det kan være, de skal bruge flere kast til at nå næste hul, men de skal altid kaste der fra, hvor bolden lander. Ved næste hul løses opgaven, og eleverne kaster bolden videre mod næste hul igen og så fremdeles. Formålet med opgaven er, at eleverne individuelt, i par eller i små grupper, så hurtigt som muligt og med færrest kast, når rundt på banen. Skal de så også skrive antallet af kast ned på papiret? Afleveres papiret til læreren? (Det står der i andre opgaver..) Opgaveeksempler Grammatikopgaver Sæt komma i følgende sætning: Selvom det var tørvejr tog Peter alligevel regntøj på før han cyklede af sted mod togstationen. Da forestillingen var slut skyndte de sig at køre hjem til de ventende børn. Staveopgaver Find stavefejlene i følgende sætning: Selvom det var tørvejr, tog Peter afligevel regntøj på, før han cyklede af sted mod togstadionen. Da forstillingen var slut, skynte de sig at kører hjem til de ventene børn. Kreative opgaver Skriv et digt på mindst 20 ord om emnet hjernen og kroppen. Skriv et rim/slogan, som reklamerer for sund mad. Forståelsesopgaver Giv et referat på mindst 30 ord af denne tekst: Når du bevæger dig, 16 - Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

17 sætter du gang i hele kroppen. Hvis du løber rigtig hurtigt, og bagefter lægger hånden på hjertet, kan du mærke, at dit hjerte banker hurtigere, end det plejer. Du begynder også at trække vejret hurtigere. Det er fordi, dine muskler får brug for mere ilt, når du bevæger dig, og det får du, når du trækker vejret. Ilten kommer ned i dine lunger og videre ind i blodet. Hjertet sørger så for at pumpe ilten rundt med blodet, så det ender hos musklerne. Jo mere dine muskler arbejder, des mere ilt har du brug for. Derfor banker dit hjerte hurtigere. Når du bevæger dig tit, bliver dine muskler og dit hjerte stærkere. Det betyder, at du kan lave mere uden at blive træt og forpustet. Det er det, der sker, når nogen siger, at de er kommet i form. Nogle kloge forskere har fundet ud af, at du bliver bedre til at lære nye ting og koncentrere dig lige efter, du har bevæget dig. Derfor har de foreslået, at man nogle gange tager en lille pause, hvor man bevæger sig, hvis man f.eks. går i skole og har brug for at koncentrere sig. Det, som forskerne fandt ud af var, at når musklerne arbejder, så danner de et stof, der hjælper hjernen med at bygge flere hjerneceller. Hjernecellerne hjælper dig blandt andet med at lære nye ting. Så det er bare med at bruge hovedet, når du har bevæget dig for eksempel til at lære nye regnestykker eller staveord. (Kilde: Aktivitetsbogen) Sprogmæssige opgaver Definer hvilke ordklasser, følgende ord hører til Koppen Drikke Rødt Foran Skriv hvilke tider, følgende sætninger er skrevet i Det er tørvejr, men Peter tager alligevel sit regntøj på, før han cykler af sted mod togstationen. Da forestillingen var slut, skyndte de sig at køre hjem til de ventende børn. Den oprindelige ide til Dansk-golf stammer fra Motion i Klassen, udgivet af Københavns Kommune. Variation Øvelsen kan også laves i sprogfagene, matematik osv. Suppler selv spørgsmål og opgaver. Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 17

18 Kædeord Kædeord er aktiviteten, der har til hensigt at (videre) udvikle og træne elevernes kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer samt supplere elevernes indlæring af det skrevne sprog i læse og skriveform. Samtidig ligger aktiviteten op til, at eleverne udfordredes i at udvise sikkerhed i balance og krydsfunktioner som at løbe, hoppe, hinke, vende og dreje. Fremgangsmåde Til aktiviteten skal der bruges mellem 15 til 20 hulahop ringe. Gerne den mindste størrelse i ca. Ø 45 cm. De ligges ud på gulvet i en cirkel, så de danner en lukket kæde. Eleverne har til opgave at flytte sig rundt i kæden så langt som muligt ved hjælp af elevernes forståelse af ord og ordenes stavelser. Måden, hvorpå eleverne kan flytte eller bevæge sig rundt på i kæden, defineres af to regler: Første regel: Så mange stavelser som det udvalgte ord har, så mange gange må eleven flytte sig frem. Anden regel: Det er det sidste bogstav i ordet, der bestemmer, hvilket bogstav det næste ord skal begynde med. For eksempel: Eleven stiller sig ind i en af de mange hulahop ringe og vælger ordet ko. Ko er et en-stavelses ord, og eleven kan derfor flytte sig én huahop ring frem. For at komme videre i kæden skal eleven finde et ord, der begynder med O, fordi det er det sidste bogstav i ko. Eksempler på valg af ord: Ko, Ole, Edderkop, Pels, Slange, Elefant, Taske, med videre. Ole er et to - stavelses ord og eleven må derfor flytte sig to hulahop-ringe frem. Edderkop er derimod et tre stavelses ord, og eleven må derfor flytte sig tre hulahop-ringe frem. Sådan fortsætter eleven, indtil han/hun går i stå. Variation og differentiering Med henblik på danskkundskaber kan sværhedsgraden af aktiviteten mindskes ved at lade eleverne arbejde sammen i par. Den ene elev er placeret i kæden og den anden i midten af kæden med diverse kort. Kortene indeholder ord, der ligger i den rigtige rækkefølge i forhold til reglen om, at det er det sidste bogstav i det forudgående ord, der bestemmer det følgende ords begyndelsesbogstav. Det er makkerens opgave, at læse kortene højt. Eleven bør læse kortet højt - et ad gangen 18 - Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

19 - så der er tid til at eleven i kæden kan gentage ordet samtidig med, at han/hun flytter sig frem, så mange gange som ordet har stavelser. Herved mindskes sværhedsgraden for eleven, der er i kæden, fordi han/hun fratages ansvaret for selv at producere ord. For at øge sværhedsgraden af dansk kundskaber i aktiviteten kan eleverne stave sig gennem ordkæden. For eksempel med udgangspunkt i ordvalgene: Ko, Ole, Edderkop, Pels, Slange, Elefant, Taske, kan eleven flytte sig en hulahopring frem pr. bogstav. Det vil sige at ordet: Ko = 2 hulahop ringe Ole = 3 hulahop ringe Edderkop = 8 hulahop ringe Osv. På den måde er det også muligt at inddrage et konkurrenceelement, hvor eleverne skal udfordre hinanden i hvem der kan komme flest gange rundt i ordkæden. En anden variation af aktiviteten vil være reglen om, at der kun må arbejdes med to stavelses-ord. Dette får eksempelvis eleven til at vælge ordene: vaske, løbe, hinke, lege, danse med videre. Eleven vil derfor havde et mønster, hvor han/hun konstant flytter to hulahop ringe frem samtidig med, at han/hun siger ordet højt. I den henseende kan det idrætsfaglige niveau også varieres, idet udfordringen for eleven ligger i at skifte mellem det at hinke, skiftevis hoppe på venstre eller højre ben, eller måske hoppe sidelæns eller baglæns i takt med ordenes stavelser. En tredje variation kan være at udforme ordkæden anderledes. For eksempel ved at ligge hulah-opringene to og to eller skiftevis en hulahopring, to hulahopringe, en hulahopring, osv. Her vil det også være naturligt, at bringe eleverne på banen, hvor de selv udvikler og afprøver deres ordkæde med tilhørende regler. Krop og hoved - Dansk - mellemtrin - 19

20 Dansk stationstræning Dansk stationstræning kombinerer fagene dansk og idræt og bygger i dette eksempel på temaet H.C. Andersen. Det er et tværfagligt projekt, der skal eksemplificere et forudgående forløb der afsluttes og kan derfor anses for at være en alternativ evalueringsform af elevernes udbytte af emnet H.C. Andersen. Yderligere vægter Dansk stationstræning samarbejde, og har derfor til opgave at afprøve og udfordre den enkelte elevs samarbejdsevne og social opmærksomhed til de andre i gruppen. Ligeledes har bevægelsesaktiviteterne til opgave at afprøve den enkelte elevs evne til at udtrykke sig mundtligt i genren argumentation samt at gøre brug af kropssprog som udtryksmiddel. Fremgangsmåde Aktiviteten bør foregå i en gymnastiksal eller på et afgrænset område, hvor faglærerne kan bevare overblikket samt muligheden for at komme hurtig rundt og assistere ved de forskellige stationer. Klassen deles op i grupper af tre til fire deltagere og helst med lige mange i hver gruppe. I dette eksempel indgår der forslag på fire stationer, men aktiviteten kan bære flere variationer. Antallet af stationer afhænger samtidig af hvor mange elever, der er i klassen. Hver gruppe starter ved hver sin station og roterer efter 10 min. Der gives point for, hvor godt gruppen løser hver enkel station. Der kan gives 2, 5, eller 10 point. 10 point gives, når gruppen løser alle opgaver på stationen. 5 point for halvdelen af opgaverne og to point for alt under halvdelen af opgaverne inklusiv at gruppen ingen opgaver løser på de respektive stationer. 1. station Vælg fire billeder med motiver fra H.C. Andersens eventyrer. Billederne nummereres fra et til fire. Placer dem i en ende af hallen og gå ti meter ned mod den anden ende. Her placeres et rullebræt. Eleverne skal en ad gangen lægge sig på brættet. Ved at skubbe fra med armene skal eleven 20 - Krop og hoved - Dansk - mellemtrin

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN

BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN 1 BEVÆGELSE I DANSK- OG MATEMATIKUNDERVISNINGEN - kort præsentation Inspirationsmaterialet/lærerkompendiet indeholder mere end 60-70 helt konkrete, sjove og lærerige aktivitetsforslag, som giver stof til

Læs mere

Krop og hoved. Dansk INDSKOLING

Krop og hoved. Dansk INDSKOLING Krop og hoved Dansk INDSKOLING Danskundervisning med mere fart og spræl i Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk

Aktive Lege. Kom godt i gang med Kids Walk Aktivitetshæfte Kom godt i gang med Kids Walk Her er et par ideer til, hvordan I kan gøre Kids Walk mere varieret og samtidig få trænet børnenes balance, koordination, reflekser og samarbejdsevne. Børneulykkesfonden

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Filtmåtter med de 120 hyppige ord

Filtmåtter med de 120 hyppige ord VEJLEDNING TIL Fodspor Filtmåtter med de 120 hyppige ord Med bogen På sporet af ordet fang tyven, opgaveæsken og app en På sporet af ordet, Turbo-ord, sækkekort, Læs Lydret bøgerne, gulvtæppet og filtmåtterne

Læs mere

Klubdag for de mindste (U-6/U-8)

Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Klubdag for de mindste (U-6/U-8) Saml foreningens mindste spillere og deres forældre til en sjov og hyggelig dag i hallen, hvor der er fokus på fælles aktiviteter og klubånd. Denne klubdag er målrettet

Læs mere

Historien bliver til virkelighed

Historien bliver til virkelighed Historien bliver til virkelighed Eleverne går sammen to og to og skriver en lille historie på max. 10 linjer. Der skal indgå en række udsagnsord, som læreren evt. skriver på tavlen. Når eleverne har skrevet

Læs mere

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen

Samarbejdsøvelser. Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Samarbejdsøvelser Samlet, udtænkt og videreudviklet af Rasmus Fredslund Hansen Indhold Indhold... 1 Tennisbolde og nedløbsrør... 2 Kravle igennem hulahopring... 3 Kravle igennem spindelvæv... 4 Binde knude...

Læs mere

Krop og hoved. Dansk UDSKOLING

Krop og hoved. Dansk UDSKOLING Krop og hoved Dansk UDSKOLING Danskundervisning med udfordringer til kroppen Både til dansk- og idrætsundervisningen Inspirationsmaterialet er skrevet med udgangspunkt i at tilføre mere fysisk udfoldelse

Læs mere

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse

9 SJOVE. Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse 9 SJOVE Nemme og anderledes aktiviteter, hvor cykelslanger indgår i flere af disse Samarbejde vil være omdrejningspunktet for de 7 lege i kompendiet. Aktiviteterne kan foregå både inde- og udendørs og

Læs mere

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd

1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og venstre hånd Kidsvolley Kidsklubsamling Peter Morell Opvarmning Øvelser med balloner 1) Hold ballonen i luften med venstre hånd. 2) med højre hånd 3) Over hovedet med højre og venstre hånd 4) Skift mellem højre og

Læs mere

Snik og Snak Hulahop rundkreds

Snik og Snak Hulahop rundkreds Snik og Snak Eleverne går sammen i par. Hvert par bliver derefter enige om hvem der er Snik, og hvem der er Snak. Det er nu lærerens opgave at give forskellige kommandoer, der bestemmer hvad Snik og Snakskal

Læs mere

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet

Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Lege egnet til danskundervisningen på mellemtrinet Indholdsfortegnelse Dan ord... 2 Ordbold på figurbanen... 2 Staveræs på bogstavbanen... 3 Find flest ord på bogstavbanen... 4 Staveløb på figurbanen...

Læs mere

Håndbold i skolen - alle børn i spil

Håndbold i skolen - alle børn i spil Håndboldforløb 0.- 1. klasse Boldtilvænning og leg Håndbold i skolen - alle børn i spil KÆRE HÅNDBOLDFORENINGER- OG FRIVILLIGE, SKOLER, LÆRERE OG PÆDAGOGER. Dansk Håndbold Forbund (DHF) præsenterer her

Læs mere

Find vej gennem tunnelen

Find vej gennem tunnelen Grundmotorisk bevægelse: Krybe Find vej gennem tunnelen Træne motoriske færdigheder som at krybe og koordinere på en sjov måde. Skabe bevægelsesglæde gennem udfoldelse og leg uden fokus på konkurrence

Læs mere

Frikvartersaktiviteter

Frikvartersaktiviteter Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling Frikvartersaktiviteter Indholdsfortegnelse CHASE: Politi og røvere s.1 Udbryderkongen s.2 Grænselegen s.3 Hvad er klokken Hr. Løve s.4 De blå de må gå s.5

Læs mere

Krop og Hoved. Sprog MELLEMTRIN

Krop og Hoved. Sprog MELLEMTRIN Krop og Hoved Sprog MELLEMTRIN Indledning til sprog Ligesom skolens øvrige fag kan sprogundervisningen med lethed kombineres med bevægelse, det vil give de elever som er røre og gøre børn en nemmere indlæringsproces

Læs mere

totalhåndbold Del 1: Lege

totalhåndbold Del 1: Lege totalhåndbold Del 1: Lege 0-15 minutter Forklaring og instruktion til Ståtrold med bold Antal elever Udstyr Bane Beskrivelse og regler Variationer Eleverne deles i grupper á 15-25 elever Kegler/ markeringer-

Læs mere

OL alternative konkurrencer

OL alternative konkurrencer OL alternative konkurrencer OL kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Disciplinerne kan plukkes og bruges

Læs mere

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD

ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD ØVELSER TIL UNDERVISNING I HØVDINGEBOLD 1 ØVELSER Nedenstående øvelser og spil er tænkt som inspiration til undervisning i høvdingebold. Målgruppen er 4.-5. klassetrin, men flere af øvelserne vil med justering

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Øvelseshæfte til trænere dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 ww.dgi.dk Boost trivslen i foreningslivet, Øvelseshæfte til trænere Udgivet af: DGI

Læs mere

120 ords-tæppet. På sporet af ordet

120 ords-tæppet. På sporet af ordet 120 ords-tæppet På sporet af ordet I denne vejledning kan du finde idéer og inspiration til, hvordan du kan bruge 120 ords-tæppet i arbejdet med at få automatiseret de 120 hyppige ord med afsæt i leg og

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Samarbejdslege for børnehavebørn Udarbejdet af MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Billedlotteri

Læs mere

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne.

Staveløb. Bane: Figurbanen. Mellemtrin. Dansk. Organisering: Hold af 2 elever. Hvert hold har 3 felter på yderstregerne. Indhold Side 2: Staveløb Side 3: Bevæg de 120 hyppigste ord Side 4: Find flest ord Side 5: Gangetræning Side 6: 10er venner Side 7: Staveræs Side 8: Plus/minus leg Side 9: Gæt et bogstav Side 10: Find

Læs mere

Slackline. Balance koordination motorik styrketræning højt humør. - som en integreret del af idrætsundervisningen

Slackline. Balance koordination motorik styrketræning højt humør. - som en integreret del af idrætsundervisningen Slackline Balance koordination motorik styrketræning højt humør - som en integreret del af idrætsundervisningen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...2 Hvad er slackline?...2 Slackline

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

3. Tværfaglighed og idræt 3. 5. klasse

3. Tværfaglighed og idræt 3. 5. klasse 3. Tværfaglighed og idræt 3. 5. klasse Af Sidsel Raskmark Cand. Scient. Idræt ved Institut for Idræt, Københavns Universitet. Pædagogisk udviklingskonsulent ved SamSoc. Har flere års erfaring med at udvikle

Læs mere

Lege og spil fra Burkina Faso

Lege og spil fra Burkina Faso Side 1/8 Fag/klassetrin: Idræt, 1.-4. Klasse Omfang: 0,5 til 2 lektioner pr. aktivitet. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: At eleverne får bevæget sig på varierede måder, hvor

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation.

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Slangen. Haleleg LØBELEGE - FARTLEGE LØBELEGE - FARTLEGE. Variation. Nr.10162 Haleleg Nr.10161 som placeres i buksekanten. Herefter skal alle mod alle samle flest mulige haler ved at stjæle dem fra de andre. Man må kun fange en hale ad gangen, som så skal placeres sammen

Læs mere

Klubdag. Program for klubdagen

Klubdag. Program for klubdagen Klubdag Saml spillere og forældre til en sjov dag i hallen og sæt fokus på de gode fælles oplevelser, samarbejde og klubånd. En klubdag giver mulighed for at blande spillere på tværs af køn og årgang og

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin

Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal se tre film o o o Safari Europa Ræv Safari Europa Hugorm Safari Europa Pindsvin Du skal lære o o o o o At tale på dansk om ting og dyr i naturen. At lytte godt efter, hvad der bliver sagt i filmene.

Læs mere

Fangelege. Indholdsfortegnelse

Fangelege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ulven kommer... 2 To mand frem for en enke... 2 Aberne i træerne... 2 Her kommer vi... 3 Sten-saks-papir... 3 Plat eller krone... 3 Alle-er-den-tik... 4 Katten efter musen... 4 Ståtrold...

Læs mere

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling

Floorball. Undervisningsmateriale. Dansk Floorball Union Uddannelse skole - indskoling Floorball Undervisningsmateriale Udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Rungsted Floorball Klub 1 Indhold Rammerne... 4 Storytelling... 4 Opvarmning... 4 Fælles øvelser... 4 Stationsbaserede øvelser... 5

Læs mere

Klub-building. spil din klub i form. klubdag. - børn og forældre

Klub-building. spil din klub i form. klubdag. - børn og forældre Klub-building spil din klub i form klubdag - børn og forældre 1 Klub event KLUBDAG - børn og forældre Formål KLUBDAGEN bruges som et fastholdelsesarrangement for nuværende medlemmer, men kan også fint

Læs mere

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning

Fysisk aktivitet i den boglige undervisning Fysisk aktivitet i den boglige undervisning 1 Battle Øve begreber, teorier og beregninger i de naturvidenskabelige fag Besvare redegørende eller analyserende spørgsmål af tekster i fx historie, samfundsfag

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Løbe med bold (drible) 2. Retningsskift med bold 3. Rulle med bolden under fodsålen 4. Korte rytmer med bold 5. Trække bold baglæns med fodsål 6. Husmands-rytme/Husmands-finte

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling

Blindt hækkeløb. 4x100 meter stafet uden arme. Balance bowling Paralympiske Lege Paralympiske Lege (PL) kan bruges som en sjov og alternativ aktivitet for deltagere i alle aldre, dog vil disciplinerne passe bedst fra U-10 spillere og opad. Deltagerne deles op i hold

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

FOrside. Hej. skal vi lære?

FOrside. Hej. skal vi lære? FOrside Hej skal vi lære? sjove skum- Bogstaver Klar til skolestart? Børneulykkesfonden, DGI og bobles vil i samarbejde med børnefysioterapeut Louise Hærvig give inspiration til at lære med kroppen og

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv.

Styret af legen. Stafet, som varieres ved at udøverne løber, hopper, hopper på ét ben, løber baglæns osv. Udholdenhedstræning UDHOLDENHEDSTRÆNING 6-13 ÅR Trin / alder Træningstype Arbejde Pause Intensitet Gentagelser FUNdamentals Lære at træne 6-13 år Lege Simple stafetter Gå, løbe, cykle, ski Styret af legen

Læs mere

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne

Fysisk Aktivitet. Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Fysisk Aktivitet Cirkeltræningsprogrammer og Stationskort til Motivationsgrupperne Indholdsfortegnelse CIRKELTRÆNINGSPROGRAMMER... 1 INSTRUKTØRKORT HELE KROPPEN... 3 INSTRUKTØRKORT PAR... 4 INSTRUKTØRKORT

Læs mere

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål

Men vi kan så meget mere Dannelsesorienteret danskundervisning med Fælles Mål Bevægdi neor d or dkl as s er pånyemåder AfS of i ewi e s e Hans e n Mål gr uppe: 1. 3. k l as s e Undervisningsforløb 1.-3. klasse Bevæg dine ord ordklasser på nye måder Undervisningsaktiviteter til arbejdet

Læs mere

Husk alle bevægelserne

Husk alle bevægelserne Husk alle bevægelserne Dette er en huskeleg, hvor hver elev introducerer en bevægelse. Eleverne skal stå i en cirkel, så alle kan se hinanden. Den voksne markerer cirklens start- og slutpunkt. Klassetrin:

Læs mere

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej

1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Teknikmærke 1. Forlæns kolbøtte + hop og drej Beskrivelse: Lav en almindelig forlæns kolbøtte! I det du lander laver du et hop, hvor du roterer en hel omgang rundt om dig selv. (360 grader.) Land i balance

Læs mere

Ideer til danskaktiviteter

Ideer til danskaktiviteter Ideer til danskaktiviteter Der er beskrevet tre læseaktiviteter i faghæftet for dansk. 1. Lærerens oplæsning 2. Elevens læsning af kendt tekst ( f.eks. læsebog) 3. Elevens læsning af ukendt tekst (f.eks.

Læs mere

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat

Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Ude/inde 2.-9. klasse matematik (kan udvikles til andre fag) Talsalat Alle deltagere står i en rundkreds med en person i midten. Alle deltagere i kredsen har en plads, enten ved et kryds på jorden, en

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: god tone blandt børn og voksne giver mindre mobning. forskel på, hvad børn og voksne synes er ok rent sprogligt. Formål Nogen vil måske mene, at sproget i kampagnen er

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Opvarmningsleg - Ståtrold. Opvarmningsleg - Ram minuttet OPVARMNING OPVARMNING Nr.999 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Nr.9991 Alder: 9-99 år - Tid: 10 min. Opvarmningsleg - Ram minuttet 3-99 Deltagerne løber af sted uden ur. Opgaven er at komme tilbage fra en lunte/løbetur i området

Læs mere

Move@School LEGEKATALOG

Move@School LEGEKATALOG Move@School LEGEKATALOG Legekataloget er udgivet af Move@School, Folkesundhed København December 2006 For yderligere information eller spørgsmål kontakt: Glen Nielsen Projektleder Projekt Move@School E-mail:

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Eksempelsamling vol. 2. Brain breaks Trivsel og Bevægelse i Skolen Eksempelsamling vol. 2 Brain breaks Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 2 SOCIALE BODY TWIST... 3 GRUPPE-JONGELERING... 5 SEND DEN RUNDT... 6 KOORDINATION TÆL TIL ABC...

Læs mere

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer

Motion på legepladsen. Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde. Spirer X Mål og formål Tid Aldersgren Give pigerne fornemmelse af vigtigheden af motion og at leg også er at få motion. 5 møde Spirer Nr. 1 af 5 møder ét skema til hvert møde Tid Programpunkt Hvor står det /

Læs mere

PIGERAKET TRÆNINGSPAS

PIGERAKET TRÆNINGSPAS FODBOLDØVELSER PIGERAKET TRÆNINGSPAS EN DEL AF NOGET STØRRE 2 KÆRE TRÆNER Din klub har valgt at afholde Pigeraketten og derfor også valgt at sætte fokus på det fodboldtilbud, som netop jeres klub tilbyder

Læs mere

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up

BRAIN BREAK Fang fluen BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK: Shake it up BRAIN BREAK Fang fluen Eleverne skal ryste hhv. højre arm, venstre arm, højre ben og venstre ben på tælling. Der tælles i 1. runde til otte, 2. runde til 4, 3. runde til 2 og 4.

Læs mere

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn

Satellit af BKO Charlottenlund Fort. Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Satellit af BKO Charlottenlund Fort Aktivitetshæfte Sanselege for børnehavebørn Udarbejdet af: MOtivaTION ApS for Gentofte Kommune, Gentoftegade, Ordrup, Dyssegård og Vangede Bibliotek 02-03-2015 Sansebane

Læs mere

Boldøvelser kun med bold

Boldøvelser kun med bold Boldøvelser kun med bold Dræber og frelserbold Materialer: To forskellige bolde. 4 kegler. Område på banen: Afgrænset område markeres med de 2 kegler. Spillerniveau: Let øvet. Beskrivelse: Der spilles

Læs mere

Fange haletudsens hale

Fange haletudsens hale Fange haletudsens hale Cirka 10 børn danner en cirkel som forstiller haletudsens store krop, og 3-4 børn danner haletudsen hale. Det vil sige at cirka 14 børn en haletudse. Derudover skal 3 børn holde

Læs mere

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning.

Teknikmærke 2000/2001/2002. Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Teknikmærke 2000/2001/2002 Målet med teknikmærket er at øge spillerens motivation mod en målrettet selvtræning. Der kan opnås et af følgende teknikmærker: Spilleren opnår en samlet score > 9 point = Bronzemærke

Læs mere

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege

2.-3. klasse totalhåndbold & street handball Del 13: Lege Del 13: Lege Fang slangens hale: 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Fang slangens hale. Eleverne deles i grupper á 4-5 elever. Kegler/markeringer. 5x5 meter. Hver gruppe får et areal markeret

Læs mere

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter

Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Se, syng, lyt, læs Se Syng Sprogstimulering/ danskfaglige aktiviteter Trin 1: Se på billederne. Brug billederne uden tekst. Du kan selvfølgelig også bruge bogen med teksterne, f.eks. hvis man sidder med

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter

RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter RAM SPANDEN Ærteposer, spande og vand bliver til vanvittig sjove aktiviteter Til fødselsdagsselskabet, beach party, picnic, familiedagen eller på legepladsen til enhver tid. Fra 6 til 90 år. Indeholder

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb

Modul 1. Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler. Introduktion Giv en kort introduktion til orienteringsløb Modul 1 Intro til orienteringsløb & kortets farver og symboler Program for modulet 1. Introduktion - 15 min. 2. Aktivitet 1-25 min. Stjerneløb i makkerpar 3. Aktivitet 2-25 min. Farvebaner 4. Elevopgave

Læs mere

Diverse lege. Indholdsfortegnelse

Diverse lege. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Bjerget brænder... 2 Den landflygtige konge... 2 Sparke til dåse... 2 Kongens kæmper... 3 Jeg melder krig... 3 Rød, gul, grøn - stop!... 4 Morderleg... 4 Den blinde mand... 4 Bankebøf...

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Fodboldtræning med de yngste. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3

Teknikmærker. FC Skanderborgs teknikmærke. Indholdsfortegnelse. FC Skanderborg. Spillernavn: Baggrund side 2. Teknikmærkerne og afvikling side 3 FC Skanderborg Teknikmærker FC Skanderborgs teknikmærke Spillernavn: Indholdsfortegnelse Baggrund side 2 Teknikmærkerne og afvikling side 3 Øvelse 1: Jonglering side 4 Øvelse 2: Løb/dribling med bolden

Læs mere

Tabeltræning på mange måder

Tabeltræning på mange måder Tabeltræning på mange måder - med afsæt i MI og læringsstile Snoreleg (3 tabellen) 10 elever sidder i en rundkreds. Eleverne nummereres 0, 1, 2.osv. op til 30. Hver elev får altså 3 numre (fx 1, 11 og

Læs mere

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke

Hillerød Kommunes. nye. idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke Hillerød Kommunes nye idrætsmærke På de følgende sider kan du læse lidt om det nye idrætsmærke, som idrætskoordinatorerne i samarbejde med Hillerød Kommune og Mats Mejdevi

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016

Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016 Gymnastik Fagplan for 6. Klasse Skoleåret august 2015-2016 Lærere: Edmund Davis. Udendørs aktiviteter: Hvis vejret tillader det, vil alle gymnastiktimerne primært foregå udendørs i den næste periode, frem

Læs mere

BKO Charlottenlund Fort

BKO Charlottenlund Fort BKO Charlottenlund Fort - Dansk i bevægelse for indskoling og mellemtrin Indeværende aktivitetskatalog er tiltænkt som supplerende aktiviteter og inspiration til at få mere bevægelse inde i danskundervisningen

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

INSPIRATION TIL AKTIVITETER. Slaraffenland. Københavnerkirken 2017

INSPIRATION TIL AKTIVITETER. Slaraffenland. Københavnerkirken 2017 Dette skal være til inspiration for alle ledere i Slaraffenland, så man bl.a. kan få styrket fællesskabet i de forskellige Slaraffenlandsgrupper gennem leg og aktiviteter. Man kan tage aktiviteterne, som

Læs mere

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege

2.-3. klasse boldtilvænning og boldteknik Del 1: Lege Del 1: Lege Transportbåndet: Start Mål 0-10 minutter Forklaring og instruktion til Transportbåndet. Eleverne deles i grupper á 4-6 elever. 5-6 bolde i forskellige størrelser og materialer til hver gruppe.

Læs mere

Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG)

Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG) Brain-breaks påkøbenhavns åbne Gymnasium (KG) Birthes: Historie årstalsstafet:del klassen i grupper af 5-6 personer. Uddel en række årstal, adskilt fra de begivenheder, de kobles med. Opgaven er at eleverne

Læs mere

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale

Den lille Dramaskoles inspirationsmateriale Hvorfor drama i undervisningen? Drama som metode er relevant for fagpersoner, der ønsker at arbejde med differentierede læringsmiljøer, trivsel og inklusion. Det unikke ved drama er elevernes mulighed

Læs mere

Småspil og volleyspecifikke lege

Småspil og volleyspecifikke lege Småspil og volleyspecifikke lege Småspil i undervisningen er en spændende og udfordrende måde for eleverne at arbejde med tekniske elementer. I dette afsnit præsenteres en masse småspil, der alle bygger

Læs mere

Stræk og bøj et eventyr

Stræk og bøj et eventyr Stræk og bøj et eventyr Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 90 min. Vi varmer kroppen let op og skifter så mellem dans, bevægelse og refleksion, således at eleverne udforsker

Læs mere

Motorikstyrkende lege

Motorikstyrkende lege Motorikstyrkende lege Et inspirationshæfte fra Fællesrådgivningen for Børn og Unge, PPR side 1 Indhold Bage boller... 3 Lege med fokus på kropsbevidsthed... 3 Find to ens billeder... 3 Lege med fokus på

Læs mere

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform

Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på. Den Kreative Platform Instruktionskort til standard 3D cases til en proces på Den Kreative Platform Her finder du instruktionerne til de standard 3D cases der anvendes i enhver proces på Den Kreative Platform. De har samme

Læs mere

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence

Balance. Kast med begge hænder. Klask hænder. Frøhop. Konkurrence. Konkurrence Kast med begge hænder Balance Stå på ét ben. Placer modsatte fod på indersiden af knæet. Se, hvem der kan stå i længst tid. Lav en bedst af tre. Stå med parallelle fødder. Kast en bold op ad en mur skiftevis

Læs mere

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet

Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet EKSTRA ØVELSER Bevægelsesaktiviteter i salen Bilag 1 Øvelser ved start på bevægelsesaktivitet Gå rundt i salen mellem hinanden i rask gang (musik). Stop musikken og spørg om deltagerne så hinanden hvad

Læs mere

Skema m. ordforklaring.

Skema m. ordforklaring. Skema m. ordforklaring. Tegning Ord Brug ordet Brandbil Lav en sætning med ordet Stol Ordklasser. Kasser skuffer - ruse Substantiv navneord Adjektiv tillægsord Verbum udsagnsord Læg/ sorter ordkortene

Læs mere

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse

Aktiv matematikundervisning. - fuld af bevægelse Aktiv matematikundervisning - fuld af bevægelse Program I dag Præsentation Hvad er bevægelse? Hvorfor bevægelse i undervisningen? Forskellige typer bevægelsesaktiviteter Matematikbogen som udgangspunkt

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Målmandstræning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

FÆLLES KLASSEAKTIVITET GRUPPEAKTIVITET

FÆLLES KLASSEAKTIVITET GRUPPEAKTIVITET FÆLLES KLASSEAKTIVITET Dialogkortene kan bruges som en fælles klasseaktivitet fx i de sidste 10 minutter af en lektion eller evt. i den understøttende undervisning. Det kan forløbe på den måde, at tre-fem

Læs mere

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang.

Børn i bevægelse. Legekoncept med 14 sjove lege. Baggrund. Brug legene hver dag. Legene kan du også finde på: Idé. Sådan kommer I/du i gang. Børn i bevægelse Legekoncept med 14 sjove lege Legene stimulerer børns motoriske udvikling og kan gøre bevægelse til det lette valg i hverdagen for professionelle, der arbejder med udvikling af børns motorik.

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen!

Ketcheropvarmning: Stafetter: Afleverer bolden til næste i køen! DROP IN Der er 3 baner til rådighed, og jeg forestiller mig, at hvis der kun er 2 Drop-in-tovholdere, så er der en bane, hvor der gives instruktion til øvelser + emne (fx serv og så evt. have udskrevet

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Koordinationsøvelser uden bold

Koordinationsøvelser uden bold Koordinationsøvelser uden bold Det er helt afgørende at arbejde bevidst med koordination og bevægelsestræning for at give børnene det motoriske grundlag, der gør dem i stand til at udføre teknikkerne og

Læs mere