Blomsterhilsen fra Lille Ida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blomsterhilsen fra Lille Ida"

Transkript

1 Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største skønånder. Hun blev portrætteret i ord, på lærred, i ler og marmor, og helt frem til vore dage er denne lille Ida blevet genstand for litteratur og lærde afhandlinger. Men når der her skal fortælles om lille Ida, så er det fordi hun havde en dygtig, agtet og især velhavende bedstefar, og fordi hun selv fik efterkommere, som fortalte hendes historie og bevarede små minder om hende og hendes kreds. Forhistorien På Bramsnæs Museum og Arkiv fik vi en dag besøg af en mand 1 og hans halvstore børn, der ville se museets udstilling. Jeg tog imod, viste rundt og fortalte som så ofte højdepunkterne i egnens historie og de spændende hovedtræk i selve bygningens historie. Jeg spidsede til gengæld ører, da gæsterne fortalte, at de var efterkommere af Nicolai Abraham Holten. Den Holten, der lod skolebygningen opføre, hvor museet i dag har til huse, og som var egnen en meget nådig og godgørende godsejer gennem 40 år. De spurgte derpå om museet kunne have interesse i nogle forskellige småsager fra slægten, og dertil svarede jeg naturligvis: Med glæde! Senere lånte vi forskellige små billeder til udstilling i nogle måneder, og det er disse billeder, der her skal præsenteres med historien bag dem. Godsejeren Bevæger man sig lidt rundt i Sæby, møder man Nicolai Abraham Holten i form af en meget smuk bronzebuste 2, placeret så denne 57

2 I Sæby skuer Nicolai Abraham Holten ud over den landsby, han som godsejer fik sat sit tydelige præg på. Bronzebusten er en kopi af en marmorbuste, udført af H.W. Bissens i Foto Asger Thomsen. vender blikket mod skolen og ud mod den lille husmandskoloni Holtensminde, som Holten blandt andet lod bygge. N.A. Holten, der levede fra 1775 til 1850, var mægler og blev under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet ganske velhavende. Omkring nytår investerede han, der ellers var borgerlig, i det lille gods Krabbesholm. Han kom dermed til at eje hele Sæby, hovedparten af Store Karleby og en stor del af Gershøj landsbyers gårde, huse og jorder, ud over selve godset og Lindegården, en større bondegård i Skibby sogn. Holten var gift med Johanne Mangor, og deres børn var på det tidspunkt 9, 6 og 3 år gamle. 3 Fremover tilbragte familien hele sommerhalvåret på Lindegården, der var blevet moderniseret, og hvor en romantisk park i tidens stil blev indrettet. I vintertiden boede familien ved Gammel Strand i København. 58

3 En meget naturalistisk, om end ikke færdigkoloreret tegning af kane, kusk og firspand, er i slægten tilskrevet Nicolai Abraham Holtens blyant og pensel. På grund af Holtens mange rejser mellem København og Lindegården holdt han mange og gode køreheste. 4 Han kunne køre strækningen med kusk naturligvis på et par timer, men så skulle der også skiftes heste undervejs i Roskilde. Da Danmarks første togbane åbnedes mellem København og Roskilde i 1847, foretrak han stadig sin egen vogn, da den kom hurtigere frem. 5 Tegningen af kanen med heste for tyder ikke alene på stort kendskab og kærlighed til heste, men i høj grad også på, at tegneren har haft en kunstnerisk åre. At slægten har tilskrevet Holten tegningen, er på ingen måde usandsynligt, da der løb en del kunstnerblod i hans årer. Hans bedstefar på mødrene side var kongelig arkivtegner Søren Abildgaard, og hans morbror og gudfader, 6 efter hvem han var opkaldt, var datidens betydeligste danske kunstner Nicolai Abraham Abildgaard. Bogtrykkersønnen Holten fik med tiden en svigersøn, Just Mathias Thiele, der ligesom svigerfaderen i kraft af egne evner skabte sig et navn og et udkomme. Just Mathias blev født 1795 i København som næstyngste søn af bogtrykker Johan Rudolf Thiele. Hvor de fire af hans fem brødre valgte 59

4 Thiele kunne også tegne, og det endda ret godt. De to fine blyantstegninger fra Lindegårdens have er henholdsvis af et parti tæt ved huset, og et par stenstøtter ved en af havens indgange. håndværket som henholdsvis bogtrykkere og optikere den sidste valgte søen og døde ung i det fjerne fik Just Mathias en ganske anderledes karriere. Ved skæbnens hjælp kom han i kontakt med tidens mest åndrige og velhavende kredse, og fra en start som digter blev han via sin første stilling på Det Kongelige Bibliotek først og fremmest kunstens vandbærer. Eftertiden kan takke ham for de første udgivelser af danske folkesagn samt hele det forarbejde, der muliggjorde oprettelsen af Kobberstiksamlingen og Thorvaldsens Museum. 7 Thiele traf i 1818 N.A. Holtens eneste søn Christian på Universitetet til forelæsninger i filosofi. Thiele skriver bl.a.: Paa en af de første Forelæsninger traf jeg i Auditoriet en yngre student fra 1817 Christian Holten, med hvem jeg stod i et lidt tidligere bekjendtskab, der allerede igen var glemt, men nu fornyedes, da vi valgte Pladser ved hinandens Side..Havde jeg ikke truffet Christian Holten der, saa var dog nok mit hele Liv kommet til at see ganske anderledes ud i Fremtiden. 8 Christian var 5 år yngre end Just Mathias, men de blev venner, og J.M. kom de følgende år en del hos familien Holten både på Gammel 60

5 Disse stenstøtter er fuldstændig magen til dem, der stadig står ved indkørslen til Sæby gamle skole, som Holten lod opføre i Skolen rummer i dag Bramsnæs Museum og Arkiv. Strand og på Lindegården, hvor han gjorde nærmere Bekjendtskab med Forældrene og de to elskelige Søstre. Den smukke Ida Holten Holtens døtre Ida og Sophie var født henholdsvis 1803 og 1806 og var af ydre og indre ganske forskellige. Fra december måned 1819 var der mellem unge Thiele og Ida symptomer på en gjensidig voxende Tilbøielighed, og han havde den glæde næsten daglig, når han besøgte broderen, at vexle et Par Ord med hende Repliker, som efterhaanden fik større Betydning. Thiele beskriver forelsket Ida mange år efter: Hun var en ganske eiendommelig, indtagende Personlighed. Hun var ikke alene munter som en lille Sangfugl hun sang smukt men morsom og overraskende i baade Spørgsmaal og i sine Svar. Der var noget forunderligt Phantastisk i hendes fortroligere Samtale, Noget, der mindede om Væsner, som ikke ret høre til denne Klode og ligesom gav en Forudfølelse af, at hun snart ville flyve bort. 9 61

6 Den 14. august 1820 sværmede den 17-årige Ida Holten og Just Mathias Thiele i Lindegårdshaven. Han friede, og som besegling plukkede Ida denne lille buket til ham. Tre måneder efter var hun død. Den lille tørrede buket Den første Idas blomster har Thiele lagt bag glas og ramme, og med historien om hans store sorg er den bevaret i slægten gennem 180 år. 62

7 Den følgende sommer fandt de for alvor hinanden, hvilket hendes omgivelse syntes at skjænke.. sit stumme Bifald. Men lykken blev kort. Ida døde tre måneder senere, og unge Thiele var utrøstelig i flere år. En rejse til Rom i , i selskab med Christian Holten, fik langt om længe vristet ham ud af tungsindet. Thiele bevarede hele sit liv en lille tørret buket blomster i glas og ramme. På et stykke papir, der er klæbet bag på rammen, har Ida Giersing (f. Wilde) skrevet følgende: Denne Bouket Blomster blev den 14. August 1820 givet min Bedstefader Just Mathias Thiele af den syttenaarige Ida Holten, til hvem han netop på en Spadseretour i Lindegaardshaven havde friet og faaet Ja. Efter at have været stiltiende forlovet i nogle faa Maaneder døde Ida Holten af Mæslinger, og flere Aar senere blev Bedstefader gift med hendes ældre Søster Sophie. Efter min Død tilfalder denne lille Bouket min ældste Datter Ida, og om Navnet Ida i Fremtiden bliver bevaret skal Bouketten følge med Navnet Ida. Den er givet mig af min Tante Johanne Lønborg, som fik den efter Bedstefader. Ida Giersing 10 Familien på Charlottenborg Da Thiele forelskede sig i Ida, var lillesøsteren Sophie kun en pige på år. Dengang så han hende som et elskeligt barn, der trofast spillede på klaveret, når søsteren sang. Han beskriver hende således: Da hendes aabne, fordringsløse Aasyn ikke var smykket med den Skjønhed, der hvilede over Søsteren, og da hun var saameget yngre, skjøndt forholdsviis ligesaa udviklet, var hun under disse Forhold, mindre fremtrædende, om man endogsaa allerede var enige i at ære hende som en lille Helgen. 11 Som årene gik, ændrede han mening, og da han fortsat kom i Holtens hjem fattede han i 1827 kærlighed til Sophie, og efter lidt misforståelser friede han via Fru Holten til Sophie. I 1829 blev parret gift, og flyttede, efter en bryllupsrejse betalt af Holten, ind på Charlottenborg. Her var en bolig ledig til Thiele, der nu var sekretær for Akademirådet og leder af Kunstakademiets bibliotek. 63

8 Sophie Holten Thiele kunne spille klaver, men hun kunne også som de fleste i slægten tegne og male. Den fine blomsterkrans skal være hendes værk. Boligen blev ligeledes istandsat for svigerfaderens penge, og her blev Sophies og Thieles datter Ida født i 1830 og to år senere kom datteren Johanne. Da såvel familien Holten som den unge familie Thiele i omgangskredsen havde flere af samtidens kunstnere, er alle familiemedlemmer blevet foreviget. Blandt de bedste var maleren Købke og billedhuggeren Bissen, der med deres værker fører os lige ind i hjemmet på Charlottenborg. Købke har malet udsigten fra Eckersbergs atelier i Charlottenborgs søndre risalit hen foran hovedindgangen til Thiele-familiens lejlighed i risalitten mod Nyhavn, og han har tegnet og malet lille Ida. Maleriet af Ida er et ualmindeligt bedårende barneportræt, og kunstneren må være kommet en del i hjemmet for at få så indgående et kendskab til barnet

9 Også billedhuggeren H.W. Bissen modellerede Sophie med og uden børnene, og sidenhen huggede han en smuk buste af Ida som voksen. H.C. Andersen og den lille Ida Når Ida Thiele her flere gange omtales som Lille Ida, er det fordi ethvert barn og enhver voksen allerede kender Ida. Hun er nemlig dén Ida med blomsterne, som H.C. Andersen fortalte og siden skrev sit eventyr om og til i foråret Idas far Just Mathias Thiele fortæller i sine erindringer om sit første møde med H.C. Andersen, der fandt sted allerede i juni H.C. Andersen dukkede da op hos Thiele, hvor han uden præsentation gjorde en hel lille forestilling og forsvandt ud af døren igen. Det viste sig at være hans måde at takke de forskellige velgørere, som havde støttet ham via Professor Guldberg. Thiele var da 25 og Andersen 15 år. Thiele skriver i den forbindelse: Og hvad hed saa denne Dreng? Nu kan man med Glæde og med Taarer i Øiet sige det uden at fornærme eller i nogen Maade at nedsætte ham, nu, da han er blevet en Yndlingsdigter, ikke blot i Danmark, men næsten over hele Guds grønne Jord! Det var Hans Christian Andersen! Men han var m i n Ven, førend han blev verdensberømt, og førend man i hans Fødeland havde faaet Øinene op for den i ham boende Genius. 14 Andersen skriver i Mit Livs Eventyr, at han i 1821 på Bakkehuset hos Rahbeks traf Thiele: Jeg var lykkelig ved at tale med ham. Han havde Følelse, Begeistring og Deeltagelse; stille, opmærksom har han fulgt mig, indtil vi nu staae som Venner. Han var Éen af de Faa dengang, som sagde mig Sandheden, naar Andre kun gjorde sig lystige på min Bekostning og kun havde Øie for det Pudseerlige i min Naturtilstand. Idas mor Sophie blev i foråret 1835 alvorlig syg af skarlagensfeber, der dengang kunne være dødelig. H.C. Andersen, der havde sin gang i hjemmet, har sandsynligvis fortalt Ida eventyret om blomsterne for på den måde at forberede hende på døden. 15 Når det netop var blomster, der var temaet, skyldes det nok, at det var et emne, der optog barnet. Bagved Charlottenborg, hvor hun boede med sine forældre og lillesøster, lå dengang Botanisk Have. Her har det 5-årige barn kunnet færdes, og her har hun mødt den botaniske Professor. 65

10 Et af guldaldertidens yndigste barneportrætter er dette af lille Ida Holten Thiele, malet af Christen Købke på bestilling i 1832, og givet som gave til barnets bedstefar Nicolai Abraham Holten. Statens Museum for Kunst. Foto Hans Petersen. 66

11 Et par fint tegnede krokus er tilskrevet Ida Holten Thiele, der både via moderens og faderens familie var kunstnerisk begavet. Billedet kan med rette bære titlen Den lille Idas blomster. Ida har som mange andre små piger været glad for blomster og har senere i sin barndom været bevidst om, at hun med H.C. Andersens eventyr var særligt knyttet til blomsterverdenen. Det lå til familien at kunne tegne. Købkes maleri af Ida som 2-årig viser hende ved et tegnebræt, og hun har nok senere, som så mange unge kvinder af sin tid, lært at brodere, spille piano og tegne blomster. Den lille akvarel med to krokus er da også i familietraditionen tilskrevet Idas hånd. Døden og Lindegården Sophie døde d. 15. april 1835 fra sine to små piger og fra en utrøstelig Just Mathias Thiele. Han skriver ikke meget om det i sine erindringer, men han var totalt slået ud af sorg. 16 Hans ven H.C. Andersen kunne udtrykke smerten for ham, og det skete i et digt, Det er kun faa Dage siden vi dig saa. Digtet blev trykt i Københavnsposten d. 22. april, og med et af versene heri henvender han sig direkte til Ida: 67

12 Du lille Ida, Du kan forstaa: Moder er død fra Eder, I smaa! Som Ældre, som Trøster, Vil du fortælle din lille Søster, Hvor glade I leged på hendes Skjød -! Ak hun er død! Med Sophies død brød det trygge og hyggelige hjem sammen. Igen havde Just Mathias Thiele mistet sin elskede, og sorgen gik ud over hans vante flid og livslyst. Umiddelbart kunne en Far dengang ikke selv tage vare på et par småpiger, og bedsteforældrene trådte også straks til. Pigerne blev ført til paradiset Lindegården, som de kendte så godt, og hvor deres Far og Bedstefar havde bygget Lindehuset i haven. Et komplet legehus med møbler og husgeråd, hvor pigerne og deres fætre og kusiner fra Skuldelev Præstegård kunne lege dagen bort. Bedstefader Holten var da 60 år og stadig meget aktiv i sin karriere, hvilket betød, at han idelig rejste frem og tilbage mellem København og Lindegården. Bedstemor Hanne, 17 der var 57, har i efterslægten haft ord for at være en noget bestemmende dame, men hun gav de små piger et nyt hjem. Det endda i en grad så de aldrig kom tilbage til deres far, heller ikke da han i vinteren 1838 igen giftede sig. Det gav problemer mellem Thiele og hans svigerforældre, men det var dog via deres venner, at han fandt sin nye kone. Da Holten i 1839 fik tilbudt stillingen som direktør for Øresunds Toldkammer, stillede han spørgsmålet videre til Thiele. Han og især bedstemor Hanne ville nemlig kun tage bolig i Helsingør, hvis de kunne beholde pigerne hos sig. Indtil da havde Thiele haft muligheden for at se dem i vintertiden i København, nu ville det være slut også. At de skulle tilbage til deres far, nu han igen var blevet gift, har nok været ønsket men ikke imødekommet, Thiele har fjernet en del sider i sine erindringer om denne periode. Senere normaliseredes forholdet, så Thiele og hans nye hustru og deres børn kom til Lindegården i sommertiden. Lille Ida og Hanne levede deres somre på Lindegården, indtil de hver især blev gift. De har måske kørt omkring med tjenestefolkene 68

13 Motivet på denne tallerken en sjælden gengivelse af Lindegården, hvor man for alvor fornemmer parkens frodighed og hyggen i lindelysthuset foran bygningen, der gav stedet navn. Huset blev revet ned efter Hanne Holtens død. Tallerkenen har Bramsnæs Museum og Arkiv modtaget som gave i forbindelse med lånet af de øvrige billeder i denne artikel. eller forvalteren til bønderne, og de har uden tvivl deltaget i gudstjenesten i Sæby kirke, som deres bedstefar havde ladet genopføre. Her var en af pigernes onkler Johan Frederik Storck blevet præst, han og hans bror Fritz, der var præst i Skibby, var ungdomsvenner med deres far og med morbror Christian i Skuldelev. I de tre præstegårde har de også haft deres gang, da familierne kom tæt sammen. 69

14 Lindegården var igennem alle årene samlingssted for Nicolai Abrahams og Hannes store slægter. Om de forskellige kunstnere også har modtaget invitationer vides ikke, men her var altid plads til gæster, og selvom maden var Nydelig men uden al glimmer 18, så blev der serveret fornem vin, når Holten var hjemme. 19 Ida blev gift i 1850, samme år som den højt elskede Grandpappa døde. Hun fik et lykkeligt men alt for kort ægteskabeligt liv - Ida døde af tuberkulose i 1863 fra fire børn. Den skrappe Grandmamma, havde tidligt lagt sine to unge døtre i graven. Nu mistede hun også den ene af børnebørnene, der var trådt i døtrenes sted, seks år før hun selv lukkede sine øjne på Lindegården. 20 NOTER 1. Niels Hauberg, Allerød ejer de afbildede genstande, og skænkede den bemalede tallerken med Lindegården som motiv til Bramsnæs Museum og Arkiv. N.H. er 6. generation efter N.A. Holten. Det er Niels Haubergs oplysninger om, hvem der har tegnet hvad, der ligger til grund for behandlingen i denne artikel. 2. Busten af N.A. Holten er udført 1834 af billedhugger H.W.Bissen. Originalen i marmor findes i dag på Glyptoteket. Busten i Sæby blev, på tidligere arkivar Johannes Pedersens initiativ og Ny Carlsbergfondets støtte, opstillet i Parret havde i 1802 fået endnu en datter, der døde 6 uger gammel. Hun er opført på det fælles gravminde på Assistens Kirkegård i København. 4. Et barnebarn skriver om Lindegårdens store Staldbygning, hvor Gaardens rundelige Hestebesætning og de mange Kjøreheste, som Grandpapa altid holdt, vare opstaldede.se litteraturlisten: Holten, Just Johan 5. Se litteraturlisten: Holten, Sofie 6. Mens N.A. Holten gik i Efterslægtsselskabets realskole og senere var elev i Handelshuset Ryberg, boede han hos sin moster og onkel provst Bast i provstegården ved Frue Kirke. Gudfaderen boede ligeledes i København og havde i de samme år den store opgave at dekorere det nye Christiansborg slot. 7. Thieles erindringer er en meget spændende kilde til den tidlige Guldalders kredse og mennesker i København, og naturligvis til hans egen historie. Se litteraturlisten: Thiele, Wilde og Plum. 70

15 8. Christian Holten valgte præstegerningen og fik embede i Skuldelev, kun få kilometer fra Lindegården. Han giftede sig med sin kusine, fik børn og levede et stilfærdigt liv uden præg af at være en rig mands søn. 9. Citeret fra Thieles erindringer, som han nedskrev i slutningen af 1860 erne. 10. Det skal her tilføjes, at Sophie var 4 år yngre end Ida, og at den omtalte tante Johanne var Just Mathias og Sophies yngste datter. Buketten er siden gået i arv til Ida Giersings datter Anna og hendes efterslægt. 11. Citeret fra Thieles erindringer, som han nedskrev i slutningen af 1860 erne. 12. Maleriet af Ida i den røde kjole, er gengivet og omtalt i de to titler af Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, se litteraturlisten. 13. Den Lille Idas Blomster udkom d. 8. maj 1835 i H.C. Andersens første eventyrudgivelse, der desuden omfattede titlerne Fyrtøjet, Lille Claus og store Claus og Prinsessen på Ærten. Men hvor de sidstnævnte tre eventyr var genfortællinger, var Den Lille Idas Blomster originalt fra Andersens hånd. Se litteraturlisten: Mortensen, Finn Hauberg. 14. I Thieles erindringer omtales H.C. Andersen nogle gange, men da afsnit vedrørende det mere private liv er udeladt af udgiveren, og Thiele også selv er meget diskret, kan hyppigheden af deres samvær ikke påvises. H.C. Andersens erindringer er i endnu højere grad end Thieles det, man i dag kalder selviscenesatte og dermed ikke særligt oplysende om fakta. Desværre er Andersens dagbøger ikke bevaret fra vinteren og foråret 1835, hvor Den lille Idas blomster blev til og senere udgivet. 15. Professor Finn Hauberg Mortensen, der selv er en efterkommer af Lille Ida, har indgående behandlet eventyrets forhistorie og ikke mindst dets opbygning og indhold. Han sætter eventyrets fortolkning af døden ind i såvel en psykologisk som en kulturhistorisk sammenhæng. H.C. Andersen blev i høj grad eksponent for biedermeiertidens dødsopfattelse, hvor døden blev afdramatiseret og romantiseret ved en æstetisk naturforståelse og en psykologisk inderliggørelse. Se Litteraturlisten: Mortensen, Finn Hauberg. 16. Sophie Thiele blev begravet Påskedag af Sjællands biskop J.P. Mynster, der var en ven af familien. Hans begravelsestale over Sophie er udgivet i hans Kirkelige Leilighedstaler. 17. Johanne Holten kaldet Hanne var datter af Stiftsfysikus Mangor i København. Hun levede fra 1778 til Nathalie Zahles mor har beskrevet et besøg på Lindegården i

16 19. Ida blev i 1850 gift med Alexander Wilde ( ), der har skrevet en del erindringsbøger, hvor han også fortæller om de gode dage på Lindegården. 20. Hanne Holten valgte efter mandens død i 1850 at bo på Lindegården hele året. Hun frasolgte efter nogle år selve godset Krabbesholm med bøndergods og kirker. Hun levede omgivet af slægtninge indtil sin død i Hun blev begravet i familiegravstedet på Assistens Kirkegård i København sammen med døtrene, ægtemanden og barnebarnet Lille Ida. LITTERATURLISTE Andersen, Hans Christian Mit livs eventyr ved H. Topsøe-Jensen, København 1951 Den lille Idas Blomster, Eventyr og Historier I, Odense 1957 Holten, Just Johan I dansk og ægyptisk Statstjeneste, København 1923 Holten, Sophie Lindegaarden, Årbog for Historisk Samfund for Københavns Amt 1926 Mortensen, Finn Hauberg Slægten og familierne, den dumme Phantasie og døden. Den lille Idas Blomster i biedermeierkulturen, Danske Studier 1986, s København 1986 Nørregaard-Nielsen, Hans Edvard Christen Købke, 1-3 København 1996 Den lille Idas ansigter, DanairMagasinet 4/1987 Plum, Søren Lille Idas far, kronik i Politiken onsdag d. 13. december 1995 Thiele, Just Mathias Af mit Livs Aarbøger I-II, udgivet ved Carl Dumreicher, Kbh Wilde, Alexander Memoirer, , København

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Faaborg Museum Indgangspartiet

Faaborg Museum Indgangspartiet Faaborg Museum Faaborg Museum er tegnet af arkitekt Carl Petersen (1874 1923) og blev åbnet i 1915. Museet blev bygget til at rumme konservesfabrikant og mæcen Mads Rasmussens samling af fynbokunst, da

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen

Kunstbiblioteket. Anne-Sophie Rasmussen Anne-Sophie Rasmussen P.S. Krøyer - Lysets maler Portræt af P.S. Krøyer, Valdemar Poulsen, ca. 1901, Danmarks Kunstbibliotek. 2 P.S. Krøyer Peder Severin Krøyer er en berømt dansk/norsk kunstner, som

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005

PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION 2005 Denne prædiken blev holdt ved konfi rmationerne i Allerslev kirke fredag den 22. april og i Osted kirke torsdag den 5. maj 2005 med enkelte lokale varianter. PRÆDIKEN TIL KRISTI HIMMELFARTSDAG KONFIRMATION

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prinsesse Anne og de mange ting.

Prinsesse Anne og de mange ting. 1 Prinsesse Anne og de mange ting. Der var engang en konge og en dronning, de boede på det største slot i landet. Slottet havde spir og høje tage. Det var så stort og så smukt. Dronningen fødte en dag

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Værdighed den røde tråd i ældreplejen

Værdighed den røde tråd i ældreplejen Værdighed den røde tråd i ældreplejen Gerontologisk Selskabs Årsmøde 2015 Summemøde 2 min. Hvad er værdig ældrepleje for dig? Opsamling i plenum 1 Se nærmere til Hvad ser du søster her i min stue? En gammel,

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design

Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Designeventyr Lær og leg med Nanna Ditzels design Tekst: Karen Grøn, Sys Matthiesen Illustration og layout: Stine Sørensen Redaktør: Thomas B. Wilckens Bogen er sat med Arial Designeventyr Lær og leg med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling

SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling Formidlingsmateriale til Daginstitutioner Karen Blixen Museet 2014 Tekst: Naja Pedersen Målet med dette formidlingsmateriale er at give pædagogisk personale

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Lysthuset i Noermarks have.

Lysthuset i Noermarks have. Lysthuset Chr. Hou Mærsk s søn af 1. ægteskab Chr. Hou Mærsk s hustru i 2. ægteskab, Johanne Marie Anna Larsen, tjenestepige Chr. Hou Mærsk Søren Noermark Lysthuset i Noermarks have. En sommerdag i 1979

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12

Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12 Skab et rent hjerte i mig, Gud, giv mig på ny en fast ånd! Sl 51,12 Caitlin ville komme til at savne sin storesøster, når Molly skulle på universitetet. Virkelig. Det ville hun. (Men hold fast, hvor tog

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Betty Elkjærs råd til andre bedsteforældre er, at de skal tale åbent om sygdommen, sorgen og glæderne

Betty Elkjærs råd til andre bedsteforældre er, at de skal tale åbent om sygdommen, sorgen og glæderne Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 1993 Thomas har en mormor Betty Elkjærs råd til andre bedsteforældre er, at de skal tale åbent om sygdommen, sorgen og glæderne Af Jørgen Jeppesen Elkjærs familieudflugt

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5/ kl

RG Grindsted Kirke 5/ kl 1 RG Grindsted Kirke 5/11-2017 kl. 16.00 Emne: God s Kingdom - FOREVER Præludium: Vi er ét folk Velkomst v. Steen En gudstjeneste om Guds rige og om håb. Jeg har tænkt noget over temaet håb, fordi der

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg.

ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. ryllupsbillede af Anne Marie Petersen. Gift i Kolding 21-02-1872. Hun er 23 aar Muligt bryllupsbillede Datter af husmand/ Indsidder Peter Epsen Eckhaus. Holm ved Nordborg. Født 11 11-01-1849 I Holm. Nordborg.

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen

Evighedens sange. Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke Erik Høegh-Andersen 1 Evighedens sange Prædiken til 16.søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2012. Erik Høegh-Andersen Herre, dit rige er dér, hvor man død byder trods, det komme til os. Amen. Det er høstgudstjeneste

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere