Blomsterhilsen fra Lille Ida

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blomsterhilsen fra Lille Ida"

Transkript

1 Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største skønånder. Hun blev portrætteret i ord, på lærred, i ler og marmor, og helt frem til vore dage er denne lille Ida blevet genstand for litteratur og lærde afhandlinger. Men når der her skal fortælles om lille Ida, så er det fordi hun havde en dygtig, agtet og især velhavende bedstefar, og fordi hun selv fik efterkommere, som fortalte hendes historie og bevarede små minder om hende og hendes kreds. Forhistorien På Bramsnæs Museum og Arkiv fik vi en dag besøg af en mand 1 og hans halvstore børn, der ville se museets udstilling. Jeg tog imod, viste rundt og fortalte som så ofte højdepunkterne i egnens historie og de spændende hovedtræk i selve bygningens historie. Jeg spidsede til gengæld ører, da gæsterne fortalte, at de var efterkommere af Nicolai Abraham Holten. Den Holten, der lod skolebygningen opføre, hvor museet i dag har til huse, og som var egnen en meget nådig og godgørende godsejer gennem 40 år. De spurgte derpå om museet kunne have interesse i nogle forskellige småsager fra slægten, og dertil svarede jeg naturligvis: Med glæde! Senere lånte vi forskellige små billeder til udstilling i nogle måneder, og det er disse billeder, der her skal præsenteres med historien bag dem. Godsejeren Bevæger man sig lidt rundt i Sæby, møder man Nicolai Abraham Holten i form af en meget smuk bronzebuste 2, placeret så denne 57

2 I Sæby skuer Nicolai Abraham Holten ud over den landsby, han som godsejer fik sat sit tydelige præg på. Bronzebusten er en kopi af en marmorbuste, udført af H.W. Bissens i Foto Asger Thomsen. vender blikket mod skolen og ud mod den lille husmandskoloni Holtensminde, som Holten blandt andet lod bygge. N.A. Holten, der levede fra 1775 til 1850, var mægler og blev under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet ganske velhavende. Omkring nytår investerede han, der ellers var borgerlig, i det lille gods Krabbesholm. Han kom dermed til at eje hele Sæby, hovedparten af Store Karleby og en stor del af Gershøj landsbyers gårde, huse og jorder, ud over selve godset og Lindegården, en større bondegård i Skibby sogn. Holten var gift med Johanne Mangor, og deres børn var på det tidspunkt 9, 6 og 3 år gamle. 3 Fremover tilbragte familien hele sommerhalvåret på Lindegården, der var blevet moderniseret, og hvor en romantisk park i tidens stil blev indrettet. I vintertiden boede familien ved Gammel Strand i København. 58

3 En meget naturalistisk, om end ikke færdigkoloreret tegning af kane, kusk og firspand, er i slægten tilskrevet Nicolai Abraham Holtens blyant og pensel. På grund af Holtens mange rejser mellem København og Lindegården holdt han mange og gode køreheste. 4 Han kunne køre strækningen med kusk naturligvis på et par timer, men så skulle der også skiftes heste undervejs i Roskilde. Da Danmarks første togbane åbnedes mellem København og Roskilde i 1847, foretrak han stadig sin egen vogn, da den kom hurtigere frem. 5 Tegningen af kanen med heste for tyder ikke alene på stort kendskab og kærlighed til heste, men i høj grad også på, at tegneren har haft en kunstnerisk åre. At slægten har tilskrevet Holten tegningen, er på ingen måde usandsynligt, da der løb en del kunstnerblod i hans årer. Hans bedstefar på mødrene side var kongelig arkivtegner Søren Abildgaard, og hans morbror og gudfader, 6 efter hvem han var opkaldt, var datidens betydeligste danske kunstner Nicolai Abraham Abildgaard. Bogtrykkersønnen Holten fik med tiden en svigersøn, Just Mathias Thiele, der ligesom svigerfaderen i kraft af egne evner skabte sig et navn og et udkomme. Just Mathias blev født 1795 i København som næstyngste søn af bogtrykker Johan Rudolf Thiele. Hvor de fire af hans fem brødre valgte 59

4 Thiele kunne også tegne, og det endda ret godt. De to fine blyantstegninger fra Lindegårdens have er henholdsvis af et parti tæt ved huset, og et par stenstøtter ved en af havens indgange. håndværket som henholdsvis bogtrykkere og optikere den sidste valgte søen og døde ung i det fjerne fik Just Mathias en ganske anderledes karriere. Ved skæbnens hjælp kom han i kontakt med tidens mest åndrige og velhavende kredse, og fra en start som digter blev han via sin første stilling på Det Kongelige Bibliotek først og fremmest kunstens vandbærer. Eftertiden kan takke ham for de første udgivelser af danske folkesagn samt hele det forarbejde, der muliggjorde oprettelsen af Kobberstiksamlingen og Thorvaldsens Museum. 7 Thiele traf i 1818 N.A. Holtens eneste søn Christian på Universitetet til forelæsninger i filosofi. Thiele skriver bl.a.: Paa en af de første Forelæsninger traf jeg i Auditoriet en yngre student fra 1817 Christian Holten, med hvem jeg stod i et lidt tidligere bekjendtskab, der allerede igen var glemt, men nu fornyedes, da vi valgte Pladser ved hinandens Side..Havde jeg ikke truffet Christian Holten der, saa var dog nok mit hele Liv kommet til at see ganske anderledes ud i Fremtiden. 8 Christian var 5 år yngre end Just Mathias, men de blev venner, og J.M. kom de følgende år en del hos familien Holten både på Gammel 60

5 Disse stenstøtter er fuldstændig magen til dem, der stadig står ved indkørslen til Sæby gamle skole, som Holten lod opføre i Skolen rummer i dag Bramsnæs Museum og Arkiv. Strand og på Lindegården, hvor han gjorde nærmere Bekjendtskab med Forældrene og de to elskelige Søstre. Den smukke Ida Holten Holtens døtre Ida og Sophie var født henholdsvis 1803 og 1806 og var af ydre og indre ganske forskellige. Fra december måned 1819 var der mellem unge Thiele og Ida symptomer på en gjensidig voxende Tilbøielighed, og han havde den glæde næsten daglig, når han besøgte broderen, at vexle et Par Ord med hende Repliker, som efterhaanden fik større Betydning. Thiele beskriver forelsket Ida mange år efter: Hun var en ganske eiendommelig, indtagende Personlighed. Hun var ikke alene munter som en lille Sangfugl hun sang smukt men morsom og overraskende i baade Spørgsmaal og i sine Svar. Der var noget forunderligt Phantastisk i hendes fortroligere Samtale, Noget, der mindede om Væsner, som ikke ret høre til denne Klode og ligesom gav en Forudfølelse af, at hun snart ville flyve bort. 9 61

6 Den 14. august 1820 sværmede den 17-årige Ida Holten og Just Mathias Thiele i Lindegårdshaven. Han friede, og som besegling plukkede Ida denne lille buket til ham. Tre måneder efter var hun død. Den lille tørrede buket Den første Idas blomster har Thiele lagt bag glas og ramme, og med historien om hans store sorg er den bevaret i slægten gennem 180 år. 62

7 Den følgende sommer fandt de for alvor hinanden, hvilket hendes omgivelse syntes at skjænke.. sit stumme Bifald. Men lykken blev kort. Ida døde tre måneder senere, og unge Thiele var utrøstelig i flere år. En rejse til Rom i , i selskab med Christian Holten, fik langt om længe vristet ham ud af tungsindet. Thiele bevarede hele sit liv en lille tørret buket blomster i glas og ramme. På et stykke papir, der er klæbet bag på rammen, har Ida Giersing (f. Wilde) skrevet følgende: Denne Bouket Blomster blev den 14. August 1820 givet min Bedstefader Just Mathias Thiele af den syttenaarige Ida Holten, til hvem han netop på en Spadseretour i Lindegaardshaven havde friet og faaet Ja. Efter at have været stiltiende forlovet i nogle faa Maaneder døde Ida Holten af Mæslinger, og flere Aar senere blev Bedstefader gift med hendes ældre Søster Sophie. Efter min Død tilfalder denne lille Bouket min ældste Datter Ida, og om Navnet Ida i Fremtiden bliver bevaret skal Bouketten følge med Navnet Ida. Den er givet mig af min Tante Johanne Lønborg, som fik den efter Bedstefader. Ida Giersing 10 Familien på Charlottenborg Da Thiele forelskede sig i Ida, var lillesøsteren Sophie kun en pige på år. Dengang så han hende som et elskeligt barn, der trofast spillede på klaveret, når søsteren sang. Han beskriver hende således: Da hendes aabne, fordringsløse Aasyn ikke var smykket med den Skjønhed, der hvilede over Søsteren, og da hun var saameget yngre, skjøndt forholdsviis ligesaa udviklet, var hun under disse Forhold, mindre fremtrædende, om man endogsaa allerede var enige i at ære hende som en lille Helgen. 11 Som årene gik, ændrede han mening, og da han fortsat kom i Holtens hjem fattede han i 1827 kærlighed til Sophie, og efter lidt misforståelser friede han via Fru Holten til Sophie. I 1829 blev parret gift, og flyttede, efter en bryllupsrejse betalt af Holten, ind på Charlottenborg. Her var en bolig ledig til Thiele, der nu var sekretær for Akademirådet og leder af Kunstakademiets bibliotek. 63

8 Sophie Holten Thiele kunne spille klaver, men hun kunne også som de fleste i slægten tegne og male. Den fine blomsterkrans skal være hendes værk. Boligen blev ligeledes istandsat for svigerfaderens penge, og her blev Sophies og Thieles datter Ida født i 1830 og to år senere kom datteren Johanne. Da såvel familien Holten som den unge familie Thiele i omgangskredsen havde flere af samtidens kunstnere, er alle familiemedlemmer blevet foreviget. Blandt de bedste var maleren Købke og billedhuggeren Bissen, der med deres værker fører os lige ind i hjemmet på Charlottenborg. Købke har malet udsigten fra Eckersbergs atelier i Charlottenborgs søndre risalit hen foran hovedindgangen til Thiele-familiens lejlighed i risalitten mod Nyhavn, og han har tegnet og malet lille Ida. Maleriet af Ida er et ualmindeligt bedårende barneportræt, og kunstneren må være kommet en del i hjemmet for at få så indgående et kendskab til barnet

9 Også billedhuggeren H.W. Bissen modellerede Sophie med og uden børnene, og sidenhen huggede han en smuk buste af Ida som voksen. H.C. Andersen og den lille Ida Når Ida Thiele her flere gange omtales som Lille Ida, er det fordi ethvert barn og enhver voksen allerede kender Ida. Hun er nemlig dén Ida med blomsterne, som H.C. Andersen fortalte og siden skrev sit eventyr om og til i foråret Idas far Just Mathias Thiele fortæller i sine erindringer om sit første møde med H.C. Andersen, der fandt sted allerede i juni H.C. Andersen dukkede da op hos Thiele, hvor han uden præsentation gjorde en hel lille forestilling og forsvandt ud af døren igen. Det viste sig at være hans måde at takke de forskellige velgørere, som havde støttet ham via Professor Guldberg. Thiele var da 25 og Andersen 15 år. Thiele skriver i den forbindelse: Og hvad hed saa denne Dreng? Nu kan man med Glæde og med Taarer i Øiet sige det uden at fornærme eller i nogen Maade at nedsætte ham, nu, da han er blevet en Yndlingsdigter, ikke blot i Danmark, men næsten over hele Guds grønne Jord! Det var Hans Christian Andersen! Men han var m i n Ven, førend han blev verdensberømt, og førend man i hans Fødeland havde faaet Øinene op for den i ham boende Genius. 14 Andersen skriver i Mit Livs Eventyr, at han i 1821 på Bakkehuset hos Rahbeks traf Thiele: Jeg var lykkelig ved at tale med ham. Han havde Følelse, Begeistring og Deeltagelse; stille, opmærksom har han fulgt mig, indtil vi nu staae som Venner. Han var Éen af de Faa dengang, som sagde mig Sandheden, naar Andre kun gjorde sig lystige på min Bekostning og kun havde Øie for det Pudseerlige i min Naturtilstand. Idas mor Sophie blev i foråret 1835 alvorlig syg af skarlagensfeber, der dengang kunne være dødelig. H.C. Andersen, der havde sin gang i hjemmet, har sandsynligvis fortalt Ida eventyret om blomsterne for på den måde at forberede hende på døden. 15 Når det netop var blomster, der var temaet, skyldes det nok, at det var et emne, der optog barnet. Bagved Charlottenborg, hvor hun boede med sine forældre og lillesøster, lå dengang Botanisk Have. Her har det 5-årige barn kunnet færdes, og her har hun mødt den botaniske Professor. 65

10 Et af guldaldertidens yndigste barneportrætter er dette af lille Ida Holten Thiele, malet af Christen Købke på bestilling i 1832, og givet som gave til barnets bedstefar Nicolai Abraham Holten. Statens Museum for Kunst. Foto Hans Petersen. 66

11 Et par fint tegnede krokus er tilskrevet Ida Holten Thiele, der både via moderens og faderens familie var kunstnerisk begavet. Billedet kan med rette bære titlen Den lille Idas blomster. Ida har som mange andre små piger været glad for blomster og har senere i sin barndom været bevidst om, at hun med H.C. Andersens eventyr var særligt knyttet til blomsterverdenen. Det lå til familien at kunne tegne. Købkes maleri af Ida som 2-årig viser hende ved et tegnebræt, og hun har nok senere, som så mange unge kvinder af sin tid, lært at brodere, spille piano og tegne blomster. Den lille akvarel med to krokus er da også i familietraditionen tilskrevet Idas hånd. Døden og Lindegården Sophie døde d. 15. april 1835 fra sine to små piger og fra en utrøstelig Just Mathias Thiele. Han skriver ikke meget om det i sine erindringer, men han var totalt slået ud af sorg. 16 Hans ven H.C. Andersen kunne udtrykke smerten for ham, og det skete i et digt, Det er kun faa Dage siden vi dig saa. Digtet blev trykt i Københavnsposten d. 22. april, og med et af versene heri henvender han sig direkte til Ida: 67

12 Du lille Ida, Du kan forstaa: Moder er død fra Eder, I smaa! Som Ældre, som Trøster, Vil du fortælle din lille Søster, Hvor glade I leged på hendes Skjød -! Ak hun er død! Med Sophies død brød det trygge og hyggelige hjem sammen. Igen havde Just Mathias Thiele mistet sin elskede, og sorgen gik ud over hans vante flid og livslyst. Umiddelbart kunne en Far dengang ikke selv tage vare på et par småpiger, og bedsteforældrene trådte også straks til. Pigerne blev ført til paradiset Lindegården, som de kendte så godt, og hvor deres Far og Bedstefar havde bygget Lindehuset i haven. Et komplet legehus med møbler og husgeråd, hvor pigerne og deres fætre og kusiner fra Skuldelev Præstegård kunne lege dagen bort. Bedstefader Holten var da 60 år og stadig meget aktiv i sin karriere, hvilket betød, at han idelig rejste frem og tilbage mellem København og Lindegården. Bedstemor Hanne, 17 der var 57, har i efterslægten haft ord for at være en noget bestemmende dame, men hun gav de små piger et nyt hjem. Det endda i en grad så de aldrig kom tilbage til deres far, heller ikke da han i vinteren 1838 igen giftede sig. Det gav problemer mellem Thiele og hans svigerforældre, men det var dog via deres venner, at han fandt sin nye kone. Da Holten i 1839 fik tilbudt stillingen som direktør for Øresunds Toldkammer, stillede han spørgsmålet videre til Thiele. Han og især bedstemor Hanne ville nemlig kun tage bolig i Helsingør, hvis de kunne beholde pigerne hos sig. Indtil da havde Thiele haft muligheden for at se dem i vintertiden i København, nu ville det være slut også. At de skulle tilbage til deres far, nu han igen var blevet gift, har nok været ønsket men ikke imødekommet, Thiele har fjernet en del sider i sine erindringer om denne periode. Senere normaliseredes forholdet, så Thiele og hans nye hustru og deres børn kom til Lindegården i sommertiden. Lille Ida og Hanne levede deres somre på Lindegården, indtil de hver især blev gift. De har måske kørt omkring med tjenestefolkene 68

13 Motivet på denne tallerken en sjælden gengivelse af Lindegården, hvor man for alvor fornemmer parkens frodighed og hyggen i lindelysthuset foran bygningen, der gav stedet navn. Huset blev revet ned efter Hanne Holtens død. Tallerkenen har Bramsnæs Museum og Arkiv modtaget som gave i forbindelse med lånet af de øvrige billeder i denne artikel. eller forvalteren til bønderne, og de har uden tvivl deltaget i gudstjenesten i Sæby kirke, som deres bedstefar havde ladet genopføre. Her var en af pigernes onkler Johan Frederik Storck blevet præst, han og hans bror Fritz, der var præst i Skibby, var ungdomsvenner med deres far og med morbror Christian i Skuldelev. I de tre præstegårde har de også haft deres gang, da familierne kom tæt sammen. 69

14 Lindegården var igennem alle årene samlingssted for Nicolai Abrahams og Hannes store slægter. Om de forskellige kunstnere også har modtaget invitationer vides ikke, men her var altid plads til gæster, og selvom maden var Nydelig men uden al glimmer 18, så blev der serveret fornem vin, når Holten var hjemme. 19 Ida blev gift i 1850, samme år som den højt elskede Grandpappa døde. Hun fik et lykkeligt men alt for kort ægteskabeligt liv - Ida døde af tuberkulose i 1863 fra fire børn. Den skrappe Grandmamma, havde tidligt lagt sine to unge døtre i graven. Nu mistede hun også den ene af børnebørnene, der var trådt i døtrenes sted, seks år før hun selv lukkede sine øjne på Lindegården. 20 NOTER 1. Niels Hauberg, Allerød ejer de afbildede genstande, og skænkede den bemalede tallerken med Lindegården som motiv til Bramsnæs Museum og Arkiv. N.H. er 6. generation efter N.A. Holten. Det er Niels Haubergs oplysninger om, hvem der har tegnet hvad, der ligger til grund for behandlingen i denne artikel. 2. Busten af N.A. Holten er udført 1834 af billedhugger H.W.Bissen. Originalen i marmor findes i dag på Glyptoteket. Busten i Sæby blev, på tidligere arkivar Johannes Pedersens initiativ og Ny Carlsbergfondets støtte, opstillet i Parret havde i 1802 fået endnu en datter, der døde 6 uger gammel. Hun er opført på det fælles gravminde på Assistens Kirkegård i København. 4. Et barnebarn skriver om Lindegårdens store Staldbygning, hvor Gaardens rundelige Hestebesætning og de mange Kjøreheste, som Grandpapa altid holdt, vare opstaldede.se litteraturlisten: Holten, Just Johan 5. Se litteraturlisten: Holten, Sofie 6. Mens N.A. Holten gik i Efterslægtsselskabets realskole og senere var elev i Handelshuset Ryberg, boede han hos sin moster og onkel provst Bast i provstegården ved Frue Kirke. Gudfaderen boede ligeledes i København og havde i de samme år den store opgave at dekorere det nye Christiansborg slot. 7. Thieles erindringer er en meget spændende kilde til den tidlige Guldalders kredse og mennesker i København, og naturligvis til hans egen historie. Se litteraturlisten: Thiele, Wilde og Plum. 70

15 8. Christian Holten valgte præstegerningen og fik embede i Skuldelev, kun få kilometer fra Lindegården. Han giftede sig med sin kusine, fik børn og levede et stilfærdigt liv uden præg af at være en rig mands søn. 9. Citeret fra Thieles erindringer, som han nedskrev i slutningen af 1860 erne. 10. Det skal her tilføjes, at Sophie var 4 år yngre end Ida, og at den omtalte tante Johanne var Just Mathias og Sophies yngste datter. Buketten er siden gået i arv til Ida Giersings datter Anna og hendes efterslægt. 11. Citeret fra Thieles erindringer, som han nedskrev i slutningen af 1860 erne. 12. Maleriet af Ida i den røde kjole, er gengivet og omtalt i de to titler af Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, se litteraturlisten. 13. Den Lille Idas Blomster udkom d. 8. maj 1835 i H.C. Andersens første eventyrudgivelse, der desuden omfattede titlerne Fyrtøjet, Lille Claus og store Claus og Prinsessen på Ærten. Men hvor de sidstnævnte tre eventyr var genfortællinger, var Den Lille Idas Blomster originalt fra Andersens hånd. Se litteraturlisten: Mortensen, Finn Hauberg. 14. I Thieles erindringer omtales H.C. Andersen nogle gange, men da afsnit vedrørende det mere private liv er udeladt af udgiveren, og Thiele også selv er meget diskret, kan hyppigheden af deres samvær ikke påvises. H.C. Andersens erindringer er i endnu højere grad end Thieles det, man i dag kalder selviscenesatte og dermed ikke særligt oplysende om fakta. Desværre er Andersens dagbøger ikke bevaret fra vinteren og foråret 1835, hvor Den lille Idas blomster blev til og senere udgivet. 15. Professor Finn Hauberg Mortensen, der selv er en efterkommer af Lille Ida, har indgående behandlet eventyrets forhistorie og ikke mindst dets opbygning og indhold. Han sætter eventyrets fortolkning af døden ind i såvel en psykologisk som en kulturhistorisk sammenhæng. H.C. Andersen blev i høj grad eksponent for biedermeiertidens dødsopfattelse, hvor døden blev afdramatiseret og romantiseret ved en æstetisk naturforståelse og en psykologisk inderliggørelse. Se Litteraturlisten: Mortensen, Finn Hauberg. 16. Sophie Thiele blev begravet Påskedag af Sjællands biskop J.P. Mynster, der var en ven af familien. Hans begravelsestale over Sophie er udgivet i hans Kirkelige Leilighedstaler. 17. Johanne Holten kaldet Hanne var datter af Stiftsfysikus Mangor i København. Hun levede fra 1778 til Nathalie Zahles mor har beskrevet et besøg på Lindegården i

16 19. Ida blev i 1850 gift med Alexander Wilde ( ), der har skrevet en del erindringsbøger, hvor han også fortæller om de gode dage på Lindegården. 20. Hanne Holten valgte efter mandens død i 1850 at bo på Lindegården hele året. Hun frasolgte efter nogle år selve godset Krabbesholm med bøndergods og kirker. Hun levede omgivet af slægtninge indtil sin død i Hun blev begravet i familiegravstedet på Assistens Kirkegård i København sammen med døtrene, ægtemanden og barnebarnet Lille Ida. LITTERATURLISTE Andersen, Hans Christian Mit livs eventyr ved H. Topsøe-Jensen, København 1951 Den lille Idas Blomster, Eventyr og Historier I, Odense 1957 Holten, Just Johan I dansk og ægyptisk Statstjeneste, København 1923 Holten, Sophie Lindegaarden, Årbog for Historisk Samfund for Københavns Amt 1926 Mortensen, Finn Hauberg Slægten og familierne, den dumme Phantasie og døden. Den lille Idas Blomster i biedermeierkulturen, Danske Studier 1986, s København 1986 Nørregaard-Nielsen, Hans Edvard Christen Købke, 1-3 København 1996 Den lille Idas ansigter, DanairMagasinet 4/1987 Plum, Søren Lille Idas far, kronik i Politiken onsdag d. 13. december 1995 Thiele, Just Mathias Af mit Livs Aarbøger I-II, udgivet ved Carl Dumreicher, Kbh Wilde, Alexander Memoirer, , København

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Sæbygårds børneportrætter

Sæbygårds børneportrætter Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Artikel fra Sæbybogen 2005. Sæby Museum 1 Sæbygårds børneportrætter Af Charlotte Grøndahl Herregårdsmuseet Sæbygård rummer blandt andet en meget fornem malerisamling.

Læs mere

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935

Skagensmalerne ANNA ANCHER 1859 1935 SKAGENSMALERNE 1 ANNA ANCHER 1859 1935 Skagensmalerne Anna Ancher var den eneste af skagensmalerne, der var født og opvokset i Skagen. Hun var datter af Ane Hedvig og Erik Brøndum, der drev byens gæstgiveri

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det.

LEKTIE. Unge mand, rejs dig op! Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper andre, som er kede af det. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 5 Unge mand, rejs dig op! Ugens tekst og referencer: Luk 7,11-17. Den store Mester, kap. 32. Huskevers: Gud har besøgt sit folk. (Luk 7,16) Hovedformålet er, at børnene Ved,

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H

Jeppe Hein 2.0. Jeppe Hein. fakta H Jeppe Hein 2.0 Vendepunkt. Et af dansk nutidskunsts største navne er ved at restaurere sig selv. Den nye udgave af Jeppe Hein bruger sin tid nidkært og vil arbejde mere sammen med andre kunstnere for at

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

I H.C. Andersens Fodspor

I H.C. Andersens Fodspor GB I H.C. Andersens Fodspor I H. C. ANDERSENS FODSPOR H.C. Andersens fødeby Odense har ændret sig meget, siden H.C. Andersen var barn. Men der er bevaret bygninger og områder i byen, der stadig ser ud,

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling

SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling SPØGELSESHESTENE Litteratur Sanse Udstilling Undervisningsmateriale til Indskolingen Karen Blixen Museet 2014 Tekst: Naja Pedersen 1 Til underviserne: Formålet med dette undervisningsmateriale er at give

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene:

Tema: Familieliv. Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Svar på spørgsmålene: Familien Danmark Tema: Familieliv Artikel: Vi vælger samme type igen og igen Hvor er Michael Svarer professor? Hvad viser Michaels Svarers forskning? Hvornår finder vi typisk vores partner? Hvor mange

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk

VHM Kalender. Januar Februar Marts April. Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk 2015 VHM Kalender Januar Februar Marts April Vendsyssel Historiske Museum Museumsgade 3 DK-9800 Hjørring 96241050 www.vhm.dk JANUAR Lørdag den 3. januar Lørdagsåbent på Historisk Arkiv Benyt dig af muligheden

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011

Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Talepunkter: Bramsen-festen 28/8 2011 Jeg hedder Charlotte Jeg er fra Aage-grenen - I kan læse mere om mig på side 346 Jeg hedder Camilla Jeg er også fra Aage-grenen, men jeg er også fra Ludvig-grenen

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

FFor de fleste mennesker i verden gælder det om at finde den

FFor de fleste mennesker i verden gælder det om at finde den en eneste ene FFor de fleste mennesker i verden gælder det om at finde den eneste ene - den rigtige partner eller ægtefælle for livet. Der er imidlertid stor forskel på, hvordan vi finder den helt rigtige

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen

Astrid Lindgren. Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen Astrid Lindgren Skrevet af Lærke Thams Nord Hansen 1 INDLEDNING: Jeg har valgt dette emne fordi jeg synes Astrid Lindgren er en utrolig spændende person. Man kan læse hendes bøger igen og igen! Hun kombinere

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning?

Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? Sent ankomne elever i de ældste klasser-hvordan kommer vi i gang med tekstlæsning? 1 Indhold Hvor dygtig skal eleven være for at kunne læse og forstå en længere tekst? Hvordan sikrer vi, at eleven forstår

Læs mere

Alexander L. Kielland

Alexander L. Kielland Alexander L. Kielland Garman & Worse 1880 bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere