Blomsterhilsen fra Lille Ida

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Blomsterhilsen fra Lille Ida"

Transkript

1 Blomsterhilsen fra Lille Ida af Anette Tonn-Petersen Eventyret Der var engang en lille pige der hed, Ida. Hun blev født i 1830 i Kongens København i en god familie, hvis omgangskreds talte tidens største skønånder. Hun blev portrætteret i ord, på lærred, i ler og marmor, og helt frem til vore dage er denne lille Ida blevet genstand for litteratur og lærde afhandlinger. Men når der her skal fortælles om lille Ida, så er det fordi hun havde en dygtig, agtet og især velhavende bedstefar, og fordi hun selv fik efterkommere, som fortalte hendes historie og bevarede små minder om hende og hendes kreds. Forhistorien På Bramsnæs Museum og Arkiv fik vi en dag besøg af en mand 1 og hans halvstore børn, der ville se museets udstilling. Jeg tog imod, viste rundt og fortalte som så ofte højdepunkterne i egnens historie og de spændende hovedtræk i selve bygningens historie. Jeg spidsede til gengæld ører, da gæsterne fortalte, at de var efterkommere af Nicolai Abraham Holten. Den Holten, der lod skolebygningen opføre, hvor museet i dag har til huse, og som var egnen en meget nådig og godgørende godsejer gennem 40 år. De spurgte derpå om museet kunne have interesse i nogle forskellige småsager fra slægten, og dertil svarede jeg naturligvis: Med glæde! Senere lånte vi forskellige små billeder til udstilling i nogle måneder, og det er disse billeder, der her skal præsenteres med historien bag dem. Godsejeren Bevæger man sig lidt rundt i Sæby, møder man Nicolai Abraham Holten i form af en meget smuk bronzebuste 2, placeret så denne 57

2 I Sæby skuer Nicolai Abraham Holten ud over den landsby, han som godsejer fik sat sit tydelige præg på. Bronzebusten er en kopi af en marmorbuste, udført af H.W. Bissens i Foto Asger Thomsen. vender blikket mod skolen og ud mod den lille husmandskoloni Holtensminde, som Holten blandt andet lod bygge. N.A. Holten, der levede fra 1775 til 1850, var mægler og blev under Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet ganske velhavende. Omkring nytår investerede han, der ellers var borgerlig, i det lille gods Krabbesholm. Han kom dermed til at eje hele Sæby, hovedparten af Store Karleby og en stor del af Gershøj landsbyers gårde, huse og jorder, ud over selve godset og Lindegården, en større bondegård i Skibby sogn. Holten var gift med Johanne Mangor, og deres børn var på det tidspunkt 9, 6 og 3 år gamle. 3 Fremover tilbragte familien hele sommerhalvåret på Lindegården, der var blevet moderniseret, og hvor en romantisk park i tidens stil blev indrettet. I vintertiden boede familien ved Gammel Strand i København. 58

3 En meget naturalistisk, om end ikke færdigkoloreret tegning af kane, kusk og firspand, er i slægten tilskrevet Nicolai Abraham Holtens blyant og pensel. På grund af Holtens mange rejser mellem København og Lindegården holdt han mange og gode køreheste. 4 Han kunne køre strækningen med kusk naturligvis på et par timer, men så skulle der også skiftes heste undervejs i Roskilde. Da Danmarks første togbane åbnedes mellem København og Roskilde i 1847, foretrak han stadig sin egen vogn, da den kom hurtigere frem. 5 Tegningen af kanen med heste for tyder ikke alene på stort kendskab og kærlighed til heste, men i høj grad også på, at tegneren har haft en kunstnerisk åre. At slægten har tilskrevet Holten tegningen, er på ingen måde usandsynligt, da der løb en del kunstnerblod i hans årer. Hans bedstefar på mødrene side var kongelig arkivtegner Søren Abildgaard, og hans morbror og gudfader, 6 efter hvem han var opkaldt, var datidens betydeligste danske kunstner Nicolai Abraham Abildgaard. Bogtrykkersønnen Holten fik med tiden en svigersøn, Just Mathias Thiele, der ligesom svigerfaderen i kraft af egne evner skabte sig et navn og et udkomme. Just Mathias blev født 1795 i København som næstyngste søn af bogtrykker Johan Rudolf Thiele. Hvor de fire af hans fem brødre valgte 59

4 Thiele kunne også tegne, og det endda ret godt. De to fine blyantstegninger fra Lindegårdens have er henholdsvis af et parti tæt ved huset, og et par stenstøtter ved en af havens indgange. håndværket som henholdsvis bogtrykkere og optikere den sidste valgte søen og døde ung i det fjerne fik Just Mathias en ganske anderledes karriere. Ved skæbnens hjælp kom han i kontakt med tidens mest åndrige og velhavende kredse, og fra en start som digter blev han via sin første stilling på Det Kongelige Bibliotek først og fremmest kunstens vandbærer. Eftertiden kan takke ham for de første udgivelser af danske folkesagn samt hele det forarbejde, der muliggjorde oprettelsen af Kobberstiksamlingen og Thorvaldsens Museum. 7 Thiele traf i 1818 N.A. Holtens eneste søn Christian på Universitetet til forelæsninger i filosofi. Thiele skriver bl.a.: Paa en af de første Forelæsninger traf jeg i Auditoriet en yngre student fra 1817 Christian Holten, med hvem jeg stod i et lidt tidligere bekjendtskab, der allerede igen var glemt, men nu fornyedes, da vi valgte Pladser ved hinandens Side..Havde jeg ikke truffet Christian Holten der, saa var dog nok mit hele Liv kommet til at see ganske anderledes ud i Fremtiden. 8 Christian var 5 år yngre end Just Mathias, men de blev venner, og J.M. kom de følgende år en del hos familien Holten både på Gammel 60

5 Disse stenstøtter er fuldstændig magen til dem, der stadig står ved indkørslen til Sæby gamle skole, som Holten lod opføre i Skolen rummer i dag Bramsnæs Museum og Arkiv. Strand og på Lindegården, hvor han gjorde nærmere Bekjendtskab med Forældrene og de to elskelige Søstre. Den smukke Ida Holten Holtens døtre Ida og Sophie var født henholdsvis 1803 og 1806 og var af ydre og indre ganske forskellige. Fra december måned 1819 var der mellem unge Thiele og Ida symptomer på en gjensidig voxende Tilbøielighed, og han havde den glæde næsten daglig, når han besøgte broderen, at vexle et Par Ord med hende Repliker, som efterhaanden fik større Betydning. Thiele beskriver forelsket Ida mange år efter: Hun var en ganske eiendommelig, indtagende Personlighed. Hun var ikke alene munter som en lille Sangfugl hun sang smukt men morsom og overraskende i baade Spørgsmaal og i sine Svar. Der var noget forunderligt Phantastisk i hendes fortroligere Samtale, Noget, der mindede om Væsner, som ikke ret høre til denne Klode og ligesom gav en Forudfølelse af, at hun snart ville flyve bort. 9 61

6 Den 14. august 1820 sværmede den 17-årige Ida Holten og Just Mathias Thiele i Lindegårdshaven. Han friede, og som besegling plukkede Ida denne lille buket til ham. Tre måneder efter var hun død. Den lille tørrede buket Den første Idas blomster har Thiele lagt bag glas og ramme, og med historien om hans store sorg er den bevaret i slægten gennem 180 år. 62

7 Den følgende sommer fandt de for alvor hinanden, hvilket hendes omgivelse syntes at skjænke.. sit stumme Bifald. Men lykken blev kort. Ida døde tre måneder senere, og unge Thiele var utrøstelig i flere år. En rejse til Rom i , i selskab med Christian Holten, fik langt om længe vristet ham ud af tungsindet. Thiele bevarede hele sit liv en lille tørret buket blomster i glas og ramme. På et stykke papir, der er klæbet bag på rammen, har Ida Giersing (f. Wilde) skrevet følgende: Denne Bouket Blomster blev den 14. August 1820 givet min Bedstefader Just Mathias Thiele af den syttenaarige Ida Holten, til hvem han netop på en Spadseretour i Lindegaardshaven havde friet og faaet Ja. Efter at have været stiltiende forlovet i nogle faa Maaneder døde Ida Holten af Mæslinger, og flere Aar senere blev Bedstefader gift med hendes ældre Søster Sophie. Efter min Død tilfalder denne lille Bouket min ældste Datter Ida, og om Navnet Ida i Fremtiden bliver bevaret skal Bouketten følge med Navnet Ida. Den er givet mig af min Tante Johanne Lønborg, som fik den efter Bedstefader. Ida Giersing 10 Familien på Charlottenborg Da Thiele forelskede sig i Ida, var lillesøsteren Sophie kun en pige på år. Dengang så han hende som et elskeligt barn, der trofast spillede på klaveret, når søsteren sang. Han beskriver hende således: Da hendes aabne, fordringsløse Aasyn ikke var smykket med den Skjønhed, der hvilede over Søsteren, og da hun var saameget yngre, skjøndt forholdsviis ligesaa udviklet, var hun under disse Forhold, mindre fremtrædende, om man endogsaa allerede var enige i at ære hende som en lille Helgen. 11 Som årene gik, ændrede han mening, og da han fortsat kom i Holtens hjem fattede han i 1827 kærlighed til Sophie, og efter lidt misforståelser friede han via Fru Holten til Sophie. I 1829 blev parret gift, og flyttede, efter en bryllupsrejse betalt af Holten, ind på Charlottenborg. Her var en bolig ledig til Thiele, der nu var sekretær for Akademirådet og leder af Kunstakademiets bibliotek. 63

8 Sophie Holten Thiele kunne spille klaver, men hun kunne også som de fleste i slægten tegne og male. Den fine blomsterkrans skal være hendes værk. Boligen blev ligeledes istandsat for svigerfaderens penge, og her blev Sophies og Thieles datter Ida født i 1830 og to år senere kom datteren Johanne. Da såvel familien Holten som den unge familie Thiele i omgangskredsen havde flere af samtidens kunstnere, er alle familiemedlemmer blevet foreviget. Blandt de bedste var maleren Købke og billedhuggeren Bissen, der med deres værker fører os lige ind i hjemmet på Charlottenborg. Købke har malet udsigten fra Eckersbergs atelier i Charlottenborgs søndre risalit hen foran hovedindgangen til Thiele-familiens lejlighed i risalitten mod Nyhavn, og han har tegnet og malet lille Ida. Maleriet af Ida er et ualmindeligt bedårende barneportræt, og kunstneren må være kommet en del i hjemmet for at få så indgående et kendskab til barnet

9 Også billedhuggeren H.W. Bissen modellerede Sophie med og uden børnene, og sidenhen huggede han en smuk buste af Ida som voksen. H.C. Andersen og den lille Ida Når Ida Thiele her flere gange omtales som Lille Ida, er det fordi ethvert barn og enhver voksen allerede kender Ida. Hun er nemlig dén Ida med blomsterne, som H.C. Andersen fortalte og siden skrev sit eventyr om og til i foråret Idas far Just Mathias Thiele fortæller i sine erindringer om sit første møde med H.C. Andersen, der fandt sted allerede i juni H.C. Andersen dukkede da op hos Thiele, hvor han uden præsentation gjorde en hel lille forestilling og forsvandt ud af døren igen. Det viste sig at være hans måde at takke de forskellige velgørere, som havde støttet ham via Professor Guldberg. Thiele var da 25 og Andersen 15 år. Thiele skriver i den forbindelse: Og hvad hed saa denne Dreng? Nu kan man med Glæde og med Taarer i Øiet sige det uden at fornærme eller i nogen Maade at nedsætte ham, nu, da han er blevet en Yndlingsdigter, ikke blot i Danmark, men næsten over hele Guds grønne Jord! Det var Hans Christian Andersen! Men han var m i n Ven, førend han blev verdensberømt, og førend man i hans Fødeland havde faaet Øinene op for den i ham boende Genius. 14 Andersen skriver i Mit Livs Eventyr, at han i 1821 på Bakkehuset hos Rahbeks traf Thiele: Jeg var lykkelig ved at tale med ham. Han havde Følelse, Begeistring og Deeltagelse; stille, opmærksom har han fulgt mig, indtil vi nu staae som Venner. Han var Éen af de Faa dengang, som sagde mig Sandheden, naar Andre kun gjorde sig lystige på min Bekostning og kun havde Øie for det Pudseerlige i min Naturtilstand. Idas mor Sophie blev i foråret 1835 alvorlig syg af skarlagensfeber, der dengang kunne være dødelig. H.C. Andersen, der havde sin gang i hjemmet, har sandsynligvis fortalt Ida eventyret om blomsterne for på den måde at forberede hende på døden. 15 Når det netop var blomster, der var temaet, skyldes det nok, at det var et emne, der optog barnet. Bagved Charlottenborg, hvor hun boede med sine forældre og lillesøster, lå dengang Botanisk Have. Her har det 5-årige barn kunnet færdes, og her har hun mødt den botaniske Professor. 65

10 Et af guldaldertidens yndigste barneportrætter er dette af lille Ida Holten Thiele, malet af Christen Købke på bestilling i 1832, og givet som gave til barnets bedstefar Nicolai Abraham Holten. Statens Museum for Kunst. Foto Hans Petersen. 66

11 Et par fint tegnede krokus er tilskrevet Ida Holten Thiele, der både via moderens og faderens familie var kunstnerisk begavet. Billedet kan med rette bære titlen Den lille Idas blomster. Ida har som mange andre små piger været glad for blomster og har senere i sin barndom været bevidst om, at hun med H.C. Andersens eventyr var særligt knyttet til blomsterverdenen. Det lå til familien at kunne tegne. Købkes maleri af Ida som 2-årig viser hende ved et tegnebræt, og hun har nok senere, som så mange unge kvinder af sin tid, lært at brodere, spille piano og tegne blomster. Den lille akvarel med to krokus er da også i familietraditionen tilskrevet Idas hånd. Døden og Lindegården Sophie døde d. 15. april 1835 fra sine to små piger og fra en utrøstelig Just Mathias Thiele. Han skriver ikke meget om det i sine erindringer, men han var totalt slået ud af sorg. 16 Hans ven H.C. Andersen kunne udtrykke smerten for ham, og det skete i et digt, Det er kun faa Dage siden vi dig saa. Digtet blev trykt i Københavnsposten d. 22. april, og med et af versene heri henvender han sig direkte til Ida: 67

12 Du lille Ida, Du kan forstaa: Moder er død fra Eder, I smaa! Som Ældre, som Trøster, Vil du fortælle din lille Søster, Hvor glade I leged på hendes Skjød -! Ak hun er død! Med Sophies død brød det trygge og hyggelige hjem sammen. Igen havde Just Mathias Thiele mistet sin elskede, og sorgen gik ud over hans vante flid og livslyst. Umiddelbart kunne en Far dengang ikke selv tage vare på et par småpiger, og bedsteforældrene trådte også straks til. Pigerne blev ført til paradiset Lindegården, som de kendte så godt, og hvor deres Far og Bedstefar havde bygget Lindehuset i haven. Et komplet legehus med møbler og husgeråd, hvor pigerne og deres fætre og kusiner fra Skuldelev Præstegård kunne lege dagen bort. Bedstefader Holten var da 60 år og stadig meget aktiv i sin karriere, hvilket betød, at han idelig rejste frem og tilbage mellem København og Lindegården. Bedstemor Hanne, 17 der var 57, har i efterslægten haft ord for at være en noget bestemmende dame, men hun gav de små piger et nyt hjem. Det endda i en grad så de aldrig kom tilbage til deres far, heller ikke da han i vinteren 1838 igen giftede sig. Det gav problemer mellem Thiele og hans svigerforældre, men det var dog via deres venner, at han fandt sin nye kone. Da Holten i 1839 fik tilbudt stillingen som direktør for Øresunds Toldkammer, stillede han spørgsmålet videre til Thiele. Han og især bedstemor Hanne ville nemlig kun tage bolig i Helsingør, hvis de kunne beholde pigerne hos sig. Indtil da havde Thiele haft muligheden for at se dem i vintertiden i København, nu ville det være slut også. At de skulle tilbage til deres far, nu han igen var blevet gift, har nok været ønsket men ikke imødekommet, Thiele har fjernet en del sider i sine erindringer om denne periode. Senere normaliseredes forholdet, så Thiele og hans nye hustru og deres børn kom til Lindegården i sommertiden. Lille Ida og Hanne levede deres somre på Lindegården, indtil de hver især blev gift. De har måske kørt omkring med tjenestefolkene 68

13 Motivet på denne tallerken en sjælden gengivelse af Lindegården, hvor man for alvor fornemmer parkens frodighed og hyggen i lindelysthuset foran bygningen, der gav stedet navn. Huset blev revet ned efter Hanne Holtens død. Tallerkenen har Bramsnæs Museum og Arkiv modtaget som gave i forbindelse med lånet af de øvrige billeder i denne artikel. eller forvalteren til bønderne, og de har uden tvivl deltaget i gudstjenesten i Sæby kirke, som deres bedstefar havde ladet genopføre. Her var en af pigernes onkler Johan Frederik Storck blevet præst, han og hans bror Fritz, der var præst i Skibby, var ungdomsvenner med deres far og med morbror Christian i Skuldelev. I de tre præstegårde har de også haft deres gang, da familierne kom tæt sammen. 69

14 Lindegården var igennem alle årene samlingssted for Nicolai Abrahams og Hannes store slægter. Om de forskellige kunstnere også har modtaget invitationer vides ikke, men her var altid plads til gæster, og selvom maden var Nydelig men uden al glimmer 18, så blev der serveret fornem vin, når Holten var hjemme. 19 Ida blev gift i 1850, samme år som den højt elskede Grandpappa døde. Hun fik et lykkeligt men alt for kort ægteskabeligt liv - Ida døde af tuberkulose i 1863 fra fire børn. Den skrappe Grandmamma, havde tidligt lagt sine to unge døtre i graven. Nu mistede hun også den ene af børnebørnene, der var trådt i døtrenes sted, seks år før hun selv lukkede sine øjne på Lindegården. 20 NOTER 1. Niels Hauberg, Allerød ejer de afbildede genstande, og skænkede den bemalede tallerken med Lindegården som motiv til Bramsnæs Museum og Arkiv. N.H. er 6. generation efter N.A. Holten. Det er Niels Haubergs oplysninger om, hvem der har tegnet hvad, der ligger til grund for behandlingen i denne artikel. 2. Busten af N.A. Holten er udført 1834 af billedhugger H.W.Bissen. Originalen i marmor findes i dag på Glyptoteket. Busten i Sæby blev, på tidligere arkivar Johannes Pedersens initiativ og Ny Carlsbergfondets støtte, opstillet i Parret havde i 1802 fået endnu en datter, der døde 6 uger gammel. Hun er opført på det fælles gravminde på Assistens Kirkegård i København. 4. Et barnebarn skriver om Lindegårdens store Staldbygning, hvor Gaardens rundelige Hestebesætning og de mange Kjøreheste, som Grandpapa altid holdt, vare opstaldede.se litteraturlisten: Holten, Just Johan 5. Se litteraturlisten: Holten, Sofie 6. Mens N.A. Holten gik i Efterslægtsselskabets realskole og senere var elev i Handelshuset Ryberg, boede han hos sin moster og onkel provst Bast i provstegården ved Frue Kirke. Gudfaderen boede ligeledes i København og havde i de samme år den store opgave at dekorere det nye Christiansborg slot. 7. Thieles erindringer er en meget spændende kilde til den tidlige Guldalders kredse og mennesker i København, og naturligvis til hans egen historie. Se litteraturlisten: Thiele, Wilde og Plum. 70

15 8. Christian Holten valgte præstegerningen og fik embede i Skuldelev, kun få kilometer fra Lindegården. Han giftede sig med sin kusine, fik børn og levede et stilfærdigt liv uden præg af at være en rig mands søn. 9. Citeret fra Thieles erindringer, som han nedskrev i slutningen af 1860 erne. 10. Det skal her tilføjes, at Sophie var 4 år yngre end Ida, og at den omtalte tante Johanne var Just Mathias og Sophies yngste datter. Buketten er siden gået i arv til Ida Giersings datter Anna og hendes efterslægt. 11. Citeret fra Thieles erindringer, som han nedskrev i slutningen af 1860 erne. 12. Maleriet af Ida i den røde kjole, er gengivet og omtalt i de to titler af Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, se litteraturlisten. 13. Den Lille Idas Blomster udkom d. 8. maj 1835 i H.C. Andersens første eventyrudgivelse, der desuden omfattede titlerne Fyrtøjet, Lille Claus og store Claus og Prinsessen på Ærten. Men hvor de sidstnævnte tre eventyr var genfortællinger, var Den Lille Idas Blomster originalt fra Andersens hånd. Se litteraturlisten: Mortensen, Finn Hauberg. 14. I Thieles erindringer omtales H.C. Andersen nogle gange, men da afsnit vedrørende det mere private liv er udeladt af udgiveren, og Thiele også selv er meget diskret, kan hyppigheden af deres samvær ikke påvises. H.C. Andersens erindringer er i endnu højere grad end Thieles det, man i dag kalder selviscenesatte og dermed ikke særligt oplysende om fakta. Desværre er Andersens dagbøger ikke bevaret fra vinteren og foråret 1835, hvor Den lille Idas blomster blev til og senere udgivet. 15. Professor Finn Hauberg Mortensen, der selv er en efterkommer af Lille Ida, har indgående behandlet eventyrets forhistorie og ikke mindst dets opbygning og indhold. Han sætter eventyrets fortolkning af døden ind i såvel en psykologisk som en kulturhistorisk sammenhæng. H.C. Andersen blev i høj grad eksponent for biedermeiertidens dødsopfattelse, hvor døden blev afdramatiseret og romantiseret ved en æstetisk naturforståelse og en psykologisk inderliggørelse. Se Litteraturlisten: Mortensen, Finn Hauberg. 16. Sophie Thiele blev begravet Påskedag af Sjællands biskop J.P. Mynster, der var en ven af familien. Hans begravelsestale over Sophie er udgivet i hans Kirkelige Leilighedstaler. 17. Johanne Holten kaldet Hanne var datter af Stiftsfysikus Mangor i København. Hun levede fra 1778 til Nathalie Zahles mor har beskrevet et besøg på Lindegården i

16 19. Ida blev i 1850 gift med Alexander Wilde ( ), der har skrevet en del erindringsbøger, hvor han også fortæller om de gode dage på Lindegården. 20. Hanne Holten valgte efter mandens død i 1850 at bo på Lindegården hele året. Hun frasolgte efter nogle år selve godset Krabbesholm med bøndergods og kirker. Hun levede omgivet af slægtninge indtil sin død i Hun blev begravet i familiegravstedet på Assistens Kirkegård i København sammen med døtrene, ægtemanden og barnebarnet Lille Ida. LITTERATURLISTE Andersen, Hans Christian Mit livs eventyr ved H. Topsøe-Jensen, København 1951 Den lille Idas Blomster, Eventyr og Historier I, Odense 1957 Holten, Just Johan I dansk og ægyptisk Statstjeneste, København 1923 Holten, Sophie Lindegaarden, Årbog for Historisk Samfund for Københavns Amt 1926 Mortensen, Finn Hauberg Slægten og familierne, den dumme Phantasie og døden. Den lille Idas Blomster i biedermeierkulturen, Danske Studier 1986, s København 1986 Nørregaard-Nielsen, Hans Edvard Christen Købke, 1-3 København 1996 Den lille Idas ansigter, DanairMagasinet 4/1987 Plum, Søren Lille Idas far, kronik i Politiken onsdag d. 13. december 1995 Thiele, Just Mathias Af mit Livs Aarbøger I-II, udgivet ved Carl Dumreicher, Kbh Wilde, Alexander Memoirer, , København

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1

Vejby-Tibirke årbog 1986. Af Hans Bohr. Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«af Hans Bohr Tisvildelunde og»lynghuset«1 Tisvildelunde og»lynghuset«2 Så langt jeg kan huske tilbage er det minder fra Tisvilde, der dukker op. Mine forældre havde lejet hus

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler.

Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. De kvindelige fynbomalere JOHANNES LARSEN MUSEET Oplæg til fagene DANSK, HISTORIE og BILLEDKUNST for folkeskolens ældste klasser, gymnasiet og sprogskoler. Til Læreren: Kan bruges både før og efter besøg

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

Erindringer om min far, billedhuggeren Arne Bang, 29.10.1901-21.5.1983.

Erindringer om min far, billedhuggeren Arne Bang, 29.10.1901-21.5.1983. Erindringer om min far, billedhuggeren Arne Bang, 29.10.1901-21.5.1983. AB var søn af maleren Christian Bang og Bertha, f. Schou. Christian Bang (1868-1950) var født i Rønne, søn af latinskolelærer i Viborg

Læs mere

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling

Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling 1 Appendiks D Mennesker der har haft betydning for Martinus, og for Sagens udvikling Denne liste over personer, der har haft betydning for Martinus og hans arbejde Sagen, skal ikke opfattes som en fuldstændig

Læs mere

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976

CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 CHARLES WILHELM GROTH 1887-1976 "Charles Wilhelm Groth 1887-1976." forlaget Groth Christoffersen Genealogi Bureau Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse af dette

Læs mere

FRA KVAJVGÅRD TIL HUMLEKULE

FRA KVAJVGÅRD TIL HUMLEKULE FRA KVAJVGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR. 36 2006 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE MEDDELELSER FRA HAVEBRUGSHISTORISK SELSKAB NR. 36 2006 FRA KVANGÅRD TIL HUMLEKULE Havebrugshistorisk

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med

Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Navn: Susanne Alder: 51 By: Jylland Børn: Tre børn Job: Tandlæge Beskrivelse: Susanne har været gift i 20 år og har siden 2005 været kæreste med Birgitte 1 For nogle år siden var jeg til en seance hos

Læs mere

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om.

Forord. Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Forord Det ville have betydet så meget for Halldor, hvis et af hans huse fik lov til at stå i fred uden at blive bygget om. Sådan siger Lillemor Gunnløgsson i denne meget personlige bog, hvor hun fortæller

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent

3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 3. Gunhild som er psykoterapeut og opdagede sine lesbiske følelser meget sent 27 Gunhild Aaen Madsen har været gift i 35 år og har fire voksne børn. I dag oplever hun ægteskabet som lykkeligt, men der

Læs mere

Adoption & Samfund. Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 6 December 2012 36. årgang TEMA: BEDSTEFORÆLDRE

Adoption & Samfund. Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 6 December 2012 36. årgang TEMA: BEDSTEFORÆLDRE Adoption & Samfund Medlemsblad for Adoption & Samfund Nr. 6 December 2012 36. årgang TEMA: BEDSTEFORÆLDRE Mormors beretning En bedstefars betroelser Glade bedsteforældre Kærlighed skal bygges langsomt

Læs mere

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch

DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde. Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Af Ole Færch DAGMAR LARSEN Nibes ukendte forfatterinde Ole Færch Privattryk - Aalborg - 1994 Illustrationer: Lise Færch, Aalborg Tryk: Schølin Grafisk, Aalborg

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

Årbog for Københavns stift. og det gamle hus kan selv både knirke og knage

Årbog for Københavns stift. og det gamle hus kan selv både knirke og knage Årbog for Københavns stift 2008 og det gamle hus kan selv både knirke og knage Årbog 2008 Udgivet af Københavns stift Redaktion: Maj-Britt Boa Anders Carlsson Bente Hansen Flemming Pless Peter Skov-Jakobsen

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre

Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Kapitel 14 Vore Børns Bedsteforældre Mor og Far flytter på Østerlide Besøg af Mor på Kochsvej Mors og Fars Mærkedage Far dør i foråret 1978 Fars Beretning Gittes Far dør i efterået 1978 Mors alderdom og

Læs mere

Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon.

Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon. Skolelærer Jørgen Mariager i Vennebjerg, og hvad der hændte, da konen blev mormon. Af Margit Egdal Det vakte givet stor opsigt, da den kendte skolemand i Vennebjerg, Jørgen Mariager, måtte skilles fra

Læs mere

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE

ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE ANNE SØE og hendes slægt Af TORSTEN BALLE En af foregangsmændene i vort historiske samfund, redaktør M. Aaberg, skrev til årbog 1910 en god artikel om Anne Søe. Siden er hun omtalt af andre, f.eks. af

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere