Ironisk idyl. en analyse og fortolkning af Pontoppidans Bondeidyl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ironisk idyl. en analyse og fortolkning af Pontoppidans Bondeidyl"

Transkript

1 Ironisk idyl en analyse og fortolkning af Pontoppidans Bondeidyl

2 Danskopgave Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det moderne gennembrud Brandes dagsorden Naturalismen... 3 Bondeidyl (1883) af Henrik Pontoppidan... 4 Et våben i en debat... 7 Konklusion... 8 Litteraturliste... 9

3 Danskopgave Side 2 af 9 Indledning Opgaven her omhandler det moderne gennembruds tanker og hvordan disse kommer til udtryk i samtidens litteratur. Det moderne gennembrud er en af de mest epokegørende perioder i dansk litteratur, hvor Danmark var centrum for nye strømninger i hele Norden, og det er derfor oplagt at arbejde med netop denne periode. I den forbindelse har jeg valgt at redegøre for det moderne gennembrud, samt analysere og fortolke Bondeidyl af Henrik Pontoppidan og dermed vise gennembrudstankerne i brug. Jeg vil samtidig vurdere, hvorledes en tekst kan fungere som et våben i en debat. Det moderne gennembrud Det at Litteratur i vore Dage lever, viser sig i, at den sætter Problemer under Debat 1 Sådan indledes en af dansk litteraturs storhedsperioder, nemlig det moderne gennembrud, og som et af få tilfælde, har vi et nøjagtigt tidspunkt for periodens begyndelse. 3. november 1871 betrådte Georg Brandes talerstolen for at holde sin første forelæsning med titlen Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur 2, hvori han angreb den danske litteraturs hendøen. 3 Den romantiske periode, der går forud for det moderne gennembrud, mente Brandes, var gået i stå. Litteraturen var blevet sødladen og ufarlig 4 og havde dermed mistet sin betydning. Den poetiske Produktion er saagodt som fuldstændigt standset, og intet Problem af almindelig human eller social Natur formaar at vække Interesse eller fremkalde anden Discussion end Dagspressen og Døgnlitteraturens 5 Brandes mente, at folk var holdt op med at skrive noget af interesse, og at folk dermed var holdt op med at lytte. Danskerne var med andre ord blevet både døve og stumme 1 Falkenstjerne, s Fibiger, s Falkenstjerne, s Fibiger, s Falkenstjerne, s. 108

4 Danskopgave Side 3 af 9 Brandes dagsorden I Danmark var vi langt bagefter de andre lande i Europa, hvor revolutioner og revolutionær litteratur i høj grad hang sammen. Dette opdagede den unge Brandes, da han i flere år opholdt sig i udlandet, og det inspirerede ham til at ryste op i Danmark. Brandes mente, at der var nogle bestemte emner, der burde tages op til debat i den danske litteratur, som de allerede blev det i resten af Europa. Disse emner var: o Forholdet mellem de to køn o Ejendomsforholdene o Samfundsstrukturen o Religionen o Darwins evolutionsteorier, degeneration og parringsvalget 6 Han hentede inspirationen til hans debatemner fra forfattere som Georg Sand, Voltaire, Alexander Dumas og Emilie Augier, der alle spillede en stor rolle på den europæiske litteraturscene. Det var ikke så meget en kamp for at ændre den socialpolitiske situation, men mere en kamp for åndsfrihed og seksuel frihed, og en kulturkamp for at nedbryde gamle værdier. 7 Der gik ikke lang tid, fra Brandes havde holdt sine forelæsninger, til den danske litteratur var forandret for altid. Væk var de gamle nationalromantiske forfattere, som Oehlenschläger, Ingemann og H.C. Andersen, og ind kom alle de nye talenter, som forfulgte Brandes ideer om litteraturen. Naturalismen Det der var galt med romantikken var, at den havde mistet sit fæste i virkeligheden. Den skildrede ikke livet, hverdagen og mennesker som de reelt var. I stedet havde den pakket det hele ind i sukkersød idealisme. Den handler ikke om vores Liv, men om vores Drømme. 8 Det moderne gennembruds litteratur støttede sig derimod op af naturalismen og beskrev tingene, som forfatterne så dem. Ofte hårdt og kynisk, ofte karikeret og sarkastisk. Naturalismen ses tydeligt i føljetonen Fra Lighuset af Herman Bang hvor Bangs opleveler i et hospitals lighus beskrives. 6 Fibiger, s. 197 og s Fibiger, s Falkenstjerne, s. 109

5 Danskopgave Side 4 af 9 Den Kiste, som staar her, er aaben, og med den sky Nysgerrighed, hvormed vi altid maale en Døds Former under Lagenet, stirrer jeg hen: Folden fra Foden ned, Knæet, Linien over Brystet, Sveddugen, der topper sig om Næsen. Ud af de udtungede Ærmer stikker et par Hænder, så magre og blaagule, med Huden i sorte Rynker om nogle krogede Fingre. 9 Bondeidyl (1883) af Henrik Pontoppidan Bondeidyl af Henrik Pontoppidan er skrevet i 1883 og udgivet som en del af novellesamlingen Landsbybilleder. Den sarkastiske tone og kyniske fremstillingen af klasseskellene og de kønsmæssige forhold i udkants Danmark gør det til en klassisk gennembrudstekst. Novellen er bygget kronologisk op og begynder i begyndelsen af det danske efterår med en idyllisk beskrivelse af de sidste sommerdage Men fra buske, fra træer og fra de våde pløjemarker glimter og glitrer det så overgivent, så leende blankt, som havde de været skælmske nok til at gemme på sommerens stråler for nu smilende at brede dem ud til almindelig forbavselse., 10 men hurtigt går Pontoppidan over til det modløse løvfald, der får engen til at se bleg og lidende ud. 11 Novellen handler om det lille samfund, hvor bønderne har vokset sig store og rige ved at trække på daglejerne og arbejderne fra Åhusene, som dermed på ingen måde har udviklet sig, og hvor der derfor er sket et lige så stort skel, som det mellem idyllisk sensommer og koldt efterår. Omdrejningspunktet for novellen er Ane, en 18årig tyksak fra Åhusene, som er i huset hos den rige bonde Mads Monsen, og Olav, Mads Monsens søn, som halvt om halvt ser Ane som hans lovlige ejendom, 12 og som han mere eller mindre behandler, som han lyster, trods han godt ved, hun er forlovet med den unge Mathias fra Åhusene. 13 Ham har Olav dog kun hån til overs for. Olavs forhold til Ane er der dog ikke noget nyt ved, for han gentager blot det mønster, hans egen far begyndte for mange år siden med Maren An s, en kvinde fra Åhusene, som vi møder på vej tilbage fra Kratterne, hvor hun er på vej tilbage fra brænderov. 14 Her bebrejder Mads Monsen hende at hun er nødt til at stjæle, og at hun også er gravid igen, med sit 11. barn. 15 Hertil svarer Maren dog, 9 Falkenstjerne, s Pontoppidan, s. 132 l Pontoppidan, s. 132 l Pontoppidan, s. 134 l Pontoppidan, s. 134 l Pontoppidan, s. 140 l Pontoppidan, s. 140 l l. 34

6 Danskopgave Side 5 af 9 at hendes ulykkelige situation er hans skyld Ja, du har let ve et, du Mads! Men havde du la t mig være i fred den gang kanske både et og andet vært annerledes det ska du vide du Mads! Dette slår Mads lidt ud af fatning, men den dårlige samvittighed holder ikke længe på ham. Hvert år ved høsttiden afholder alle de rige bønder Mikkelsgildet, en stor fest hvor daglejerne kan få noget tilbage, af alt det arbejde de har lagt hos de store bønder, i form af alt den mad de kan spise. Og imens dette sker, går bønderne rundt og sørger for at ingen mangler noget, og sørger for at holde daglejernes utilfredshed nede. Tidligere blev gildet holdt hjemme på gårdene, men det blev siden rykket til kroen for at slippe for det besvær og ustyr, som især konerne ikke længere kunne finde sig i. 17 Her, til Mikkelsgildet, er Ane det store midtpunkt, og trods hendes mangel på skønhed ønsker alle en dans med hende og alle får det, på nær hendes forlovede, Mathias. Han får kun mulighed for at snakke med hende, da han finder hende på vej indenfor igen. Hvor har du været? Du ser så svedt ud?. 18 Der er ingen tvivl om, at Ane har været udenfor med Olav, og dette ved også Mathias udmærket. Men han må stiltiende finde sig i disse forhold, og erkende at også hér har gårdejerne førsteret. Sproget i Pontoppidans novelle er lagt meget tæt op ad dagligdagssproget, og især folkene fra Åhusene taler særdeles landligt Jeg tykkes immeran det går såen, at de, som har no et og gi de bø en, de får itte no en; men stodderen ka itte hænge bøvserne over sengestokken førend hun er fær ig. 19. Dette lægger til den sarkastiske stemning, hvor der veksles mellem kyniske fremstillinger, En varm, vammel os af frisk gødningevand gennemstrømmede nu og da det aflange, halvmørke rum og blandede sig med den skarpe gennemtrængende luge af gulerødder og roeblade, 20 og idylliske scenarier, På bløde, varme filtsko pusler konen stille omkring, sysler med vinterhyggen og rydder op efter den forstyrrende sommer. Og med det tiltagende mørke sættes pigerne straks efter middag til spinderok og karte inde i stuen, hvor sønnen ligger lad på slagbænken og får den til at fnise 21 Den alvidende fortæller svæver over hele det lille samfund og skildrer på næsten impressionistisk vis den brudte handlingsudvikling. 16 Pontoppidan, s. 141 l Pontoppidan, s. 143 l Pontoppidan, s. 150 l Pontoppidan, s. 141 l Pontoppidan, s. 135 l Pontoppidan, s. 133 l. 15

7 Danskopgave Side 6 af 9 Pontoppidan fremstiller dette samfund sarkastisk hele vejen igennem, og fremstiller kun indirekte de forhold, der fører op til skellet mellem de to lag i det lille samfund. På den ene side har vi bønderne, Og alt som værdierne steg og jordene forbedredes, blev stuehusene bygget op i røde sten med skifertag og små kabinetter, hvor døtrene kunne spille på fortepiano 22, som er blevet rige og endt som Mads Monsen, der fremstilles som en tyk og lettere ulækker mand med et stort kødfuldt ansigt, og en rød, svulmende mund, der altid var ligesom fugtet af fedt 23. Og på den anden side har vi folkene fra Åhusene Deres værdier var ikke steget. [ ] Rundt omkring dem lå denne fattigmands evige sværm af små, svampede børn, der klækkedes ud inde i de store, brede halmsenge. Og mens oppe i gårdene slægt efter slægt bestandigt voksede sig større og rankere, trivedes der frem fra hytterne en stadig mindre og forkrøblet skabning med lange arme og store tomme hoveder nede mellem uformelige skuldre en lavstammet, udmarvet slægt, der kuld på kuld, fra barn til graven, spredte sig omkring for at lægge sine værdier rundt om i bondens marker og moser, som de forbedrede. 24 Folkene fra Åhusene er de glemte folk, som fra slægt til slægt er degenereret, så de nu knap er mere end dyr der klækkes. Gennem generationer har disse degenererede slægter så lagt sine egne forsvindende værdier hos bønderne, som på Åhus-folkenes bekostning er blevet rigere og rigere. Denne forestilling om degenererede arbejdere passede godt ind i 1880erne, hvor daglejernes forhold og undertrykkelse i høj grad fik dem til at ligne dyr, 25 og Darwins tanker om hvordan arten gennem generationer forandres enten til det bedre eller til det værre. Og udviklingen er ikke ved at gå den modsatte vej i dette samfund, hvor Olav gennemfører den sociale arv og det sociale hierarki og holder arbejderne nede. Skellet mellem netop den verden Olav repræsenterer, og den Ane tilhører, ses tydeligt i det fine gule silketørklæde Olav forærer hende 26, og det storblomstrede uldtørklæde Mathias aldrig får givet hende 27 Pontoppidan formår også at sætte sig selv ind i fortællingen, som præsten, hvis holdninger er radikale og som det næppe er værd at lade komme i alt for nær berøring med arbejderne 28, og 22 Pontoppidan, s. 142 l Pontoppidan, s. 137 l Pontoppidan, s. 142 l Busk-Jensen, s Pontoppidan, s. 137 l Pontoppidan, s. 148 l. 14

8 Danskopgave Side 7 af 9 han lader den unødigt fine skolelærer udtrykke lige netop det modsatte med ønsket om at dette samfund må forblive urørt af de disse tidens nye oprivende og fordærvelige røster der brølte rundt om efter rov 29, som er de gennembrudstanker, der netop i denne periode gennemstrømmer hele Danmark. Oven over det hele finder vi månen, der ser ned på det hele og med et medlidende smil siger den: Ja de mennesker, 30 hvorved hele affæren negligeres og gøres lettere ligegyldig. En ironisering af den romantiske tankegang hvor problemer som disse nedtones og gemmes af idylliske fremstillinger, hvilket netop er hvad det moderne gennembrud gør op med og også Pontoppidan med Bondeidyl, der sætter problemer under debat og gør dem synlige. Et våben i en debat Da Brandes stillede sig op på talerstolen d. 3. november 1871, ønskede han at ændre den danske litteratur, så den begyndte at betyde noget, hvilket for ham betød, at den skulle sætte problemer under debat, være virkelig og revolutionær. Bondeidyl lever på alle måder op til disse kriterier, alene ved at omhandle reelle problemer og stille skarpt på dem og trække dem frem i lyset, hvor de i samtiden må have virket oprørende og opsigtsvækkende. Dette var målet, og mange af samtidens forfattere gjorde sig ligeledes bemærkede ved at skrive anderledes og opsigtsvækkende tekster. Den gang gjorde de sig bemærket ved rent faktisk at omhandle konkrete samfundsrelaterede emner, som den sociale arv, Olav gentagelse af hans fars handlinger, fattigdommen, folkene fra Åhusene, og gårdejernes magt, bøndernes rigdom på bekostning af arbejdernes. I dag gør den sig bemærket, ved skildringerne af de kummerlige kår under hvilke arbejderne i Danmark levede i 1800-tallet. Den gang blev denne slags litteratur læst, og ikke mindst diskuteret, af ikke bønderne, men de finere kredse, hvorimod i dag er litteraturen blevet for mere eller mindre hvem som helst. Den er langt mere tilgængelig, og derved evner den at række ud til langt flere for på den måde at skabe en bredere debat. For stadig i dag kan litteratur skabe debat. Vi ser dette, gennem eksempler på hvordan bøger rører så meget i folk, at de reagerer på dem. Dog ses det debatskabende bedst i samfund, hvor 28 Pontoppidan, s. 144 l Pontoppidan, s. 149 l Pontoppidan, s. 151 l. 15

9 Danskopgave Side 8 af 9 reaktionerne er de største. For eksempel vakte Harry Potter-bøgerne så stor vrede, at bogafbrændingsceremonier blev afholdt starten af 2000erne i USA, eller nyere tilfælde som planlægninger af Koran-afbrænding på d. 11. september Af mere fredelige tilfælde, som samtidig blev brugt til gode formål, kan nævnes Victor Hugos Klokkeren fra Notre-Dame fra 1831, for hvilken et af de primære mål var at vise det arkitektoniske forfald i Paris, og bogen førte til restaureringen af Notre-Dame de Paris. 32 I dag bliver litteratur ofte brugt til at skabe debat af både privatpersoner og politikere i form af læserbreve. Dette kan altid ses i den bagerste del af de større aviser eller på de selvsamme avisers hjemmesider, hvor enhver, der har noget at sige, kan gøre dette og gør det! Alligevel kan der stilles spørgsmålstegn ved, om det i dag er litteraturen, der har mulighed for at skabe debatten, eller om det skrevne ord må se sig overtaget af andre medier. Danske gymnasieelever beskyldes bestandig for ikke at kunne koncentrere sig om en tekst gennem længere tid, 33 og det er måske også lettere i dag at fange deres opmærksomhed gennem film og tv. Dette kunne måske forklare hvorfor avissalget i 2008 gik ned 5,6 %. 34 Konklusion Det moderne gennembrud, som strakte sig fra 1871 til ca. 1920, var et brud med romantikkens idealistiske fremstillinger af virkeligheden, og et ønske om at litteraturen skulle sætte problemer under debat. Litteraturen skulle være naturalistisk og skildre virkeligheden, som den var, ikke som man kunne ønske den så ud. Dette gjorde mange forfattere, i blandt hvilke Henrik Pontoppidan var at finde. Novellen Bondeidyl fra 1883 er en klassisk gennembrudstekst der netop sætter problemer under debat og hårdt viser forholdet mellem de rige bønder og de fattige arbejdere, som gennem generationer er gået i forfald. Denne form for litteratur skabte røre i slutningen af 1800-tallet og helt ind i 1900-tallet, hvor gennembruds litteraturen og de oprørende tanker, man lige pludselig blev præsenteret for, blev heftigt diskuteret i hele Danmark. Også i dag har litteratur magten til at frembringe reaktioner i folk, trods det at især unge måske er ved at miste interessen for de skrevne ord til fordel for film og tv Jyllandsposten 34

10 Danskopgave Side 9 af 9 Litteraturliste Primær litteratur: Pontoppidan, Henrik: Bondeidyl (1883), fra Lassen, Sten og Lars Jensen: Dansk Læsebog (3. udgave 2003, Systime A/S) Sekundær litteratur: Busk-Jensen, Lise m.fl.: Dansk Litteraturhistorie 6: Dannelse, folkelighed, individualitet (1985, Gyldendal) Falkenstjerne, Dansk Litteratur 2: Fra H.C. Andersen til Johannes V. Jensen (3. udgave 1994, G.E.C. Gads Forlag ) Fibiger, Johannes og Gerd Lütken: Litteraturens Veje (2. udgave , Systime A/S) (4. maj 2011) (4. maj 2011) (4. maj 2011) Jyllandsposten, 2. sektion, 24. april 2011 af Morten Vestergaard

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013

Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html. Nyhedsbrev nr. 13. Regionalmøder i skoleåret 2012-2013 Nyhedsbrev nr. 13 Abonnér på nyhedsbreve om danskfaget: http://www.emu.dk/gym/fag/da/nyheder/index.html NYHEDSBREV FRA FAGKONSULENTEN Nyhedsbrevene har til formål at informere om danskfaget på stx og hf.

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

F O R E L S K E L S E

F O R E L S K E L S E F O R E L S K E L S E UNG/2000 nr. 1, side 4-5. TEKST: JAKOB WILLADSEN Udskriv side H v a d s k e r d e r n å r d u b l i v e r f o r e l s k e t? - Det er først, når du oplever forelskelse for første

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Herman Bangs Kvinder

Herman Bangs Kvinder Dansk, forår 2013 Herman Bangs Kvinder - En karakterologisk analyse af Herman Bangs værker Irene Holm og Ludvigsbakke Speciale i dansk litteratur Af Camilla Vallentin Weller & Cathrine Kronborg Leth Vejleder:

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA

SAMY BEY. [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA 1 / 131 SAMY BEY [Sami Bey Frashëri] ÆRESORDET ALBANESISK DRAMA OVERSAT FRA DEN TYRKISKE ORIGINAL AF J. ØSTRUP KØBENHAVN OG KRISTIANIA GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1912 - - - Digitaliseret i 2005

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3

Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 K o n f i r m a n d t r æ f f o r d i n e k o n f i r m a n d e r! Konfirmandmateriale Forberedelse til Konf. træf 2014 N o v e m b e r 2 0 1 3 Konfirmandtræf anno 2014 den gode ånd, fællesskab og Helligånden

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen

Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen 1 Tale til folkemødet i Allinge, juni 2014 Johanne Schmidt-Nielsen En af de danskere, der voksede op her på Bornholm, er arbejderforfatteren Martin Andersen Nexø. Og øen danner også rammen om første del

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Hva med far. Mænds forventninger og erfaringer med at blive far. Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE Hva med far Mænds forventninger og erfaringer med at blive far Udarbejdet af lektor Kenneth Reinicke (RUC) for Roskilde Kommune Med midler fra Sundhedsstyrelsens»Satspulje«Projekt Forud ROSKILDE KOMMUNE

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til

Bilagshæfte. Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier. til Bilagshæfte til Med børn på museum - analyse af børns oplevelser af udstillingen Danmarkshistorier Side 2 Side 6 Side 8 Side 9 Side 19 Side 28 Side 29 Side 47 Side 49 Side 50 Side 62 Side 71 Side 72 Side

Læs mere

skal mit barn lære Historie?

skal mit barn lære Historie? Velkommen til samarbejde Hvordan kan vores børn lære mere i skolen? Hvorfor skal mit barn lære Historie? Tekst af Birgit Knudsen aktive forældre hjemmearbejde Dansk Matematik Engelsk Naturfag Praktisk-musiske

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen Indholdsfortegnelse 1. Kære undervisere og elever 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen 3. Robinsonaden som genre 4. Isolation 5. At fortælle sin historie

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall

Film skal se fede ud! Omar Shargawi. A f Eva Novrup Redvall Dar Salim i Ma Salama Jamil (2008, Gå med fred Jamil), Foto: Christian Geisnæs. Film skal se fede ud! Omar Shargawi A f Eva Novrup Redvall Du dukkede i 2008 op ud a f det blå og gjorde din entré i dansk

Læs mere