Tuse skole Tuse Byvej Holbæk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tuse skole Tuse Byvej 2 4300 Holbæk"

Transkript

1 Tuse skole Tuse Byvej Holbæk Der har været skole i Tuse siden Den 5. december 1781 begyndte undervisningen i Hyrdens hus, et lille hvidt hus, som indtil 2006 lå tæt op ad kirkemuren ved Tuse kirke. Huset blev nedrevet i forbindelse med anlæggelse af den nye motorvej, hvor Kalundborgvej, der gik forbi kirken, blev brudt op, og man skulle nu bruge den gamle landevej, Roskilde-Holbæk-Kalundborg, som går over Tuse å og den gamle fredede bro fra Parkeringspladsen var der ikke plads til, og man anlagde derfor en ny større parkeringsplads på arealet omkring det nu nedrevne lille, hvide hus. Denne skole var en såkaldt Spindeskole, hvor de 24 børn, der havde meldt sig, skulle lære at spinde hør. Det var baron Løvenskiold til Vognserup og Løvenborg, der var initiativtager til denne skole. Inspektøren på godset meddelte dog, at der blev spundet for lidt hør, så skolen måtte lukke i Baronen gav dog ikke op, og i 1797 fik han godkendt et Skole-Reglement og Instruktion for Skolelærerne på baroniet Løvenborg. Fagene, man skulle undervises i, var: dansk, regning, skrivning, religion og forstandsøvelse. Hertil kom agerdyrkning, havedyrkning, lidt naturlære og naturhistorie. Videre i reglementet står der: Da intet biedrager mere til Sundhed og Kræfter end legemelige Øvelser ved hvilke Behændighed og Styrke fremlokkes, så bør denne Slags Forlystelser også have Sted ved Skolerne i Børnenes frie Timer. I Butterup Tuse sogn var der også skole i Butterup. Skolen lukkede i 1953, hvor alle børn nu skulle gå i Tuse skole. De første degne, der var tilknyttet sognet, var de såkaldte løbedegne: Niels Enevoldsen (1655 død vist 1712) nævnes som degn 1699 og Rudolph Andersen Winterberg ( december 1750), kaldet af biskop Worm Torben Jensen Lidø (20. februar ), kaldet A. Cruse kom fra Nidløse 1771 og blev 1780 forflyttet til Grevinge. M. Marchmann aflagde ed for Biskop Harboe 1780, forflyttet til Haraldsted. Jacob Christian Ganderup ( juni 1802), kaldet 14. juli (fra: Sjællands Stifts Degnehistorie af Anders Petersen.) En degn er en medhjælper for præsten. Degnene holdt også bibelundervisning for sognets børn og unge. Disse stillinger blev gradvist ophævet mellem 1790 og 1830 i forbindelse med oprettelsen af folkeskolen 1814; indtil 1899 under navnet Almueskolen, senere Borger- og Almueskolen.

2 I 1799 står så en ny skole færdig. I denne rødkalkede bygning, som ligger ved vejen på sydsiden mellem skolen og kirken ( Tudse gamle skole ) var der undervisning i 128 år. Læreren boede også i denne bygning : Lærer Niels Poulsen Taarning, (født den 9. november 1774 død 1852), seminarist fra Blaagaard Kaldet Gift med Dorothea Elisabeth Koch Horbelev den 2. september : Ungdomslærer Frederik Herman Stenum, (født 1779 i Slesvig, død 1820). Gift med Sidse Kathrine Hennings. De fik 2 børn: Frederik og Charlotte. Sidse gifter sig igen efter mandens død i 1820 med lærer Anders Olsen : Lærer Anders Olsen (født 1793 i Nørre Asmindrup død den 1. oktober 1880). Anders Olsen var dimitteret fra Brøndbyvester Han var også kirkesanger. Foruden sin løn fik han også julerente: 37 lispund brød, 5 halve gæs, 5 halve snese æg og 32 læs tørv. Til hans fribolig var tillagt en jordlod på 8½ tønder land. I 1859 var der 84 børn i skolen. Lærer Anders Olsen var en hård mand. Han smilede aldrig undtagen i ironi og over andres dårskaber. Stedsønnen, der kun var 10 år yngre, og som blev lærer i Søstrup, tog han livet af med sin ondskab. Anders Olsen er begravet på familiegravstedet på Tuse kirkegård. En hvid gravsten står ved kapellet : Lærer Frederik Christian Maximillianussen (født 25. juni 1830 død den 16. november 1911). Frederik var den eneste af hjemmets 8 børn, der fik faderens fornavn til efternavn. Lærereksamen fra Jelling Blev kaldet til lærer ved Tuse skole den 15. september Var gift med Karen Marie Christiansen. De fik 3 børn: Ane, Martha og Frederikke. Karen Marie døde som 34-årig. Derefter kom hendes mor i huset og passede familien. Maximillianussen var en streng, krævende og selvglad mand, som alle havde at rette sig efter; spanskrøret sad løst. Derfor sendte nogle hjem deres børn i Søstrup friskole. Maximillianussen blev indvalgt i sognerådet i 1867 og blev sognerådsformand den 1. januar 1868 i 5 år blev han igen valgt til formand. (Frederik Christian Maximillianussens livserindringer findes i ringbindet om Tuse skole).

3 : lærer Hans Wilhelm Jensen (født den 28. maj 1866 død den 1. august 1915). Han var gift med Maren Jensen (født den 24. november 1868 død den 21. april 1956). De fik 3 børn: Kirsten, Einar Anton og Lisbeth. Einar og kronprins Frederik (senere Kong Frederik den 9.) blev meget gode venner. (Se afsnittet Tuse og de kongelige ). Lærer Jensen beskrives i en nekrolog af lærer Larsen, som i 1915 var på Roskilde Højskole, og som var kommet meget i lærer Jensens hjem og også havde været i lære hos lærer Jensen, som: en dygtig og til de mindste enkeltheder en samvittighedsfuld lærer. Han trættedes ikke, selv om tingene skulle gentages atter og atter. Han gik op i sin undervisning og ville nødig have forstyrrelser udefra i timerne. Hvis nogen kom og ville tale med ham i skoletiden, måtte vedkommende tit vente, til timen var forbi. Her var orden og disciplin på en god måde uden dressur. Derfor holdt børnene også af ham. Lærer Jensen og familien var vellidt af forældrene i Tuse, og det var et hårdt slag for dem, da lærer Jensen i en så tidlig alder blev taget fra dem. Beboere i Tuse rejste en minde-gravsten på Tuse kirkegård som tak for 20 års trofast arbejde i skolen og sognet. En skoleklasse i haven ved Tudse Skole omkring 1910

4 : førstelærer Karl Hansen. (født den 5. august 1887 død den 14. maj 1967) og forskolelærerinde Nielsine (Sinne) Hansen (født den 3. juni 1891 død den 4. februar 1980). De flyttede ind på Tudse gamle skole. De kom fra Bjæverskov, og fru Hansen fortæller i et interview, optaget 1970, hvor godt de blev modtaget i Tuse, og hvor glade de har været for Tuse (interviewet forefindes). Forskolelærerinde Nielsine (Sinne) Hansen og førstelærer Karl Hansen. De fik 2 børn, Frode og Ingrid. Frode og hans hustru blev begge lærere i Karise. Ingrid tog organisteksamen og bosatte sig i København med sin mand. Da skolestuen og privatboligen var i samme hus, levede familien tæt på eleverne. Sinne underviste de små elever, og hun lagde et stort arbejde i håndarbejde med eleverne samt undervisning i skønskrift, senere vikarierede hun for sin mand i skolen. I 1925 tog Sinne på kursus på den nyoprettede Snoghøj Gymnastikhøjskole. I Tuse tog hun rigtig fat på gymnastikken. Hun ledte på et tidspunkt gymnastik i forsamlingshuset, i Gislinge og i Holbæk, og hun var en værdsat leder inden for Holbæk Amts Østre Gymnastikforening. Hun ledte også folkedans, hvor sønnen Frode spillede violin. I 25 år var hun organist først i Butterup senere i Tuse kirke. Karl Hansen var dygtig til at lære eleverne at regne, læse og skrive. Nulevende elever, som har gået i skole hos Karl Hansen, mindes ham som den lærer, der kunne lære dem at regne, hvilket også rygtedes uden for sognet. Han gav dem også en stor historisk interesse og lærte dem god opførsel. Hans livssyn var præget af den kristne tro. Han uddelte ikke øretæver til sine elever, måske kunne det blive til et træk i øret. Hvis man skulle vise magt, kunne man gøre det med sit blik man udviste afmagt, hvis man slog. Karl Hansen var kirkesanger i Tuse kirke. Han interesserede sig også for arbejdet i Danmarks Lærerforening og blev indvalgt i hovedbestyrelsen. Foruden undervisning i Tudse gamle skole var der forskole i det daværende menighedshus (på hjørnet af Tuse Byvej og Butterupvejen). I 1924 var der 101 børn og 4 klasser i skolen og forskolen. Forskolelærerinden Thyra Hansen (født ), tjenestealder Hun tog sin afsked den 1. oktober blev Elisabeth Vognsen vikar i embedet. I 1945 var frk. Rosendahl (senere fru Else Andersen) forskolelærerinde.

5 I 1951 var fru Ragnhild Kobbernagel til sin død den 14. oktober 1962, forskolelærerinde. Kirsten Pedersen efterfulgte fru Kobbernagel og stoppede i blev den nye skole i Tudse bygget. Jorden var udstykket fra Tuse Lågegård, som ejedes af Ingeborg og Johannes Andersen. Skolen bestod af 3 bygninger, 1 bygning med 2 klasseværelser, og 2 bygninger til beboelse. Skolen blev indviet den 12. december Eleverne startede i denne skole den 7. januar Der var mødt 200 voksne og børn op til indvielsesfesten. (Foto fra 1964) Der blev holdt taler af provst Larsen og lærer Karl Hansen. Skolen havde kostet kr. Karl og Sinne Hansen var flyttet med fra den gamle skole til førstelærerboligen på den nye skole. Efter fratrædelsen på skolen flyttede Karl og Sinne i huset på Kalundborgvej 303, og nogle år efter Karl Hansens død kom Sinne Hansen på Tuse Plejehjem. (Anne Marie Ejrnæs har i sin bog Tilde i Tuse skrevet om Sinne og Karl Hansens tid i Tuse. De var hendes farforældre) : førstelærer Anker Olsen (født den 3. maj 1904 død den 26. februar 1976). Familien flyttede ind i førstelærerboligen. Anker Olsen var født på Langeland. Efter konfirmationen kom han som landvæsenselev på herregården Nedergård på Langeland, derefter herregården Broholm på Fyn og så som ladefoged på Løvenborg. Derefter besluttede han sig til at komme på husmandsskole i Odense, hvor han mødte sin senere hustru, Valborg. De var enige om, at en læreruddannelse ville være bedre end at være ved landbruget, så Anker Olsen startede sin læreruddanelse (efter realeksamen i Karise) på Jonstrup seminarium og blev lærer i Hans første stilling som lærer var på Hagested skole ( ). Valborg og Anker Olsen blev gift i Hagested kirke i De fik 3 sønner Vagn Ole, Frede og Hans. Fra var Anker Olsen førstelærer i Våbensted på Lolland. Da Anker Olsen i 1954 blev førstelærer i Tuse, var det en fireklasset skole med 130 elever. Anker Olsen var i nogle år kordegn i Tuse kirke. Anker og Valborg var meget gæstfrie, og det var hyggeligt at komme i deres hjem. Anker Olsen gik meget ind for det levende ord. Han kunne med sin fortælling fastholde elevernes interesse.

6 Han brugte violinen til sangundervisning, og sommetider blev violinbuen også brugt til et lille slag på en elev. Disciplinen blev også overholdt. Morgensangen i hallen var et fast punkt hver dag, og før hver time stillede eleverne op i skolegården og blev kaldt ind klassevis. Det var også en tid, hvor eleverne sagde De til lærerne og rejste sig op, hvis der blev banket på døren til klasseværelset i en undervisningstime, og en voksen kom ind. Hvert år blev der også holdt juletræsfest for både forældre/elever eller elever med pyntet juletræ i gymnastiksalen. Olsen var en meget økonomisk førstelærer. Der blev ikke indkøbt mere end højst nødvendigt, så der var rift om materialerne, når skabet på lærerværelset blev suppleret med hæfter, blyanter, kridt mm.. På det tidspunkt var det også førstelæreren, der stod for pedelarbejdet på skolen, bl.a. opvarmningen: kakkelovne og senere fyret. Der var ansat 2 rengøringsdamer, fru Larsen og fru Rasmussen. I december 1965 blev den første forældreforening på skolen stiftet med Karl Georg Jensen som formand. Samuel Hansen var formand for skolekommissionen. Et hverv han havde i 12 år. I november 1965 fik alle Tuse skoles elever - som de første i landet - udleveret en refleksbrik. Det var en gave fra onkel færdselsbetjent - Richard Lindebro. (Foto: Ricard Lindebro viser en af refleksbrikkerne. I snoren er en sikkerhedsnål, med hvilken man hæfter brikken fast ved lommen. Når man går på landevejen, lader man blot brikken hænge og daske i snoren). Udklip fra Venstrebladet fra den ) Tuse skole lå ud til den dengang stærkt trafikerede hovedvej A 4, så i 1965 blev der påbegyndt uddannelse af skolepatruljer.

7 Skolen vokser I 1957 bygges der to fløje til skolen; den ene fløj med gymnastiksal, omklædningsrum og baderum. Den anden med to klasseværelser samt skolekøkken og et lille lokale, som blev brugt til lærerværelse. På 1. sal var der to klasseværelser (håndarbejde og fysik), 2 små lokaler (skolelæge) samt et sløjdlokale. I kælderen var der fyrrum, og andre rum, som bl.a. blev brugt til formningslokale, filmforevisning, depot mm.. På grund af stigende børnetal begyndte man allerede i starten af 60erne at snakke ny skole. Resultatet blev dog opsætning af pavilloner. 1 pavillon med 2 klasseværelser i 1964, 1 med 2 klasseværelser i 1968 og 1 med 3 klasseværelser i Flere projekter omkring ny skole blev fremlagt. Arkitekt Gert Kildegård lavede tegninger til placering af skole på sportspladsen. Herefter megen debat om en Vestskole nærmere Allerup. Navnet Mårsøskole dukkede også op. Man havde taget højde for en ny skole i Butterup Tuse sogneråd, så ved kommunesammenlægningen i 1972 afleverede man 1 million kr. øremærket til ny skole til den nye Holbæk kommune. Elevtallet på skolen var nu 285. Årene gik, og det blev tid til endnu flere pavilloner. Senere blev der opstillet 3 pavilloner i skolegården mellem sportsplads og gymnastiksal. Der var 4 klasseværelser samt et sløjdlokale. Det gamle sløjdlokale på skolen blev lavet til fysiklokale. I den nyopførte Tuse Hal brugte skolen også 3 undervisningslokaler samt idrætstimer i Hallen. Den gamle gymnastiksal på skolen blev nu indrettet til bibliotek. Det var tiltrængt med et nyt lærerværelse, da lærerstaben i 1969 var på 13 lærere, og der skulle også være plads til praktikanter, borde stole og hylder. Et midlertidigt lokale på 20 kvadratmeter blev indrettet for enden af gangen i hovedbygningens stueplan. I 1975 var elevtallet på skolen nået 300, så der kunne ansættes en viceinspektør i Daværende skoleinspektør Eyvind Lippert fraflyttede sin lejebolig (førstelærerboligen) og der blev indrettet lærerværelse i stuerne, og kontor ved siden af. Senere blev der på 1. sal indrettet inspektør- viceinspektør- og skolesekretær kontorer, og lærerværelset blev gennemrenoveret : skoleinspektør Poul Eggert Carlsen (født den 12. november 1921 død den 17. maj 1992). Poul Carlsen blev født i Krøjerup ved Knabstrup, tog lærereksamen fra Haslev Seminarium i Startede som lærer ved iagttagelseshjemmet Roskilde Hvile i 2 år, derefter 4 år ved Frydendal skole og var førstelærer i 18 år i Nr. Asmindrup. Mens Poul Carlsen læste til lærer var han som praktikant på græs på Tuse skole i 2 uger under førstelærer Karl Hansen, som han omtalte som èn af amtets ypperste lærere. Ved Poul Carlsens tiltræden var der 8 lærere på skolen og et elevtal på 225. Bøgerne på biblioteket blev i disse år grundigt gennemgået og ordnet, og Jørgen Hansen blev skolebibliotekar. Der blev indført forældreaftener og dage på skolen. Perioden som inspektør varede kun til 1971, hvor Poul Carlsen blev udnævnt til skoledirektør. Han havde i en periode været konstitueret amtsskolekonsulent sideløbende med sit job som inspektør ved Tuse skole. Poul Carlsen var en afholdt inspektør og både ham og hans kone Eva var meget gæstfrie mennesker. Eva Carlsen støttede sin mand meget i skolearbejdet. De havde 3 børn: Anne Bodil, Karsten og Inger Merete.

8 Poul Carlsen interesserede sig meget for lokalhistorisk stof, og han har bl.a. skrevet om sin fødeegn Krøjerup, Butterup og Tuse efter, han stoppede som skoledirektør. I 1968 blev der også ansat en pedel på Tuse skole, Arne Hansen, der var uddannet tømrer. Arne og Ingeborg Hansen fik bolig i den tidligere forskolelærerindes hus på skolen. De blev begge ofte tilkaldt som vikarer på skolen. Arne var en glad og tjenestvillig mand, som man altid kunne få en nyhed af. Men som Arne selv sagde: Ikke mine ord igen. Han var meget vellidt af alle lærere og elever. Arne Hansen stoppede i stillingen i 1994, men vedblev at have vikartimer i mange år som sløjdlærer. Herefter tiltrådte Jan Feldborg, som fik mange arbejdsopgaver i forbindelse med den nye skole : skoleinspektør Eyvind Lippert (26. Januar januar 2001). Stillingen blev slået op om foråret efter Carlsens fratræden. Skolenævnet ved skolen indstillede 3 ansøgere; skolekommissionen i Holbæk tilsluttede sig ikke denne indstilling, men indstillede 3 andre. Det blev til meget avisskriveri, læserbreve og møder. Det blev et hårdt og stort arbejde bl.a. for den daværende skolekommissionsformand i Holbæk og skolenævnsmedlem i Tuse, Samuel Hansen. Resultatet blev, at Eyvind Lippert blev valgt. Lippert var læreruddannet på Jonstrup Seminarium. Han havde arbejdet med vanskelige drenge på et drengehjem i Lumsås, på skoler på Vesterbro, Herlev og Rungsted, før han kom til Tuse. Lippert og hans daværende kone, Anne Lise, og deres to børn, Lars og Dorthe, flyttede ind i inspektørboligen på skolen, hvor de boede til de i 1975 fraflyttede. Lippert havde ikke så mange undervisningstimer, men brugte ofte lang tid på snak med børn, der blev sendt på kontoret for dårlig opførsel. Det var også i denne periode, at der blev oprettet observations-klinik på skolen. Han var patientrådgiver for patienterne på Sikringsanstalten i Nykøbing Sjælland. Han debatterede ofte om folkeskolen og gik blandt andet ind for akskaffelse af eksaminer. Han var meget loyal over for sine lærere og blandede sig nødigt i deres arbejde. Lippert var en dygtig oplæser. Mange elever har hørt ham oplæse H.C. Andersens Flipperne. Ved mange festlige lejligheder har han sunget bl.a. Bordets glæder og danske sange. Det var egentlig Lipperts mening, før han blev lærer, at han ville have været sanger og skuespiller. Hans søn, Lars Lippert blev kongelig skuespiller. Lippert stoppede sit skoleinspektørjob i 1993 efter 22 år. Sine sidste år levede han i Reberbanegade på Amager sammen med sin kone Anne-Marie. I december 2000 besøgte han for sidste gang Tuse skole. Det var, da det første spadestik til den nye skole skulle tages. Da var han meget mærket af sygdom. Han døde den 30. januar 2001 og blev begravet fra Frederiksberg kirke den 3. februar år gammel : viceskoleinspektør Bo Hildebrandt Bo Hildebrandt tog sig af alt det administrative, og han varetog alt omkring økonomien meget punktligt og dygtigt. Han stod for etablering af nyt fysiklokale i det eksisterende sløjdlokale, samt renovering af skolekøkkenet. Han var meget bestemt og konsekvent over for eleverne, og han uddelte ofte irettesættelser til eleverne, hvis de ikke overholdt reglerne på skolen.

9 Bo Hildebrandt var også den, der rigtig fik gang i IKT på Tuse skole. Lærere blev sendt på kursus. Janus-projektet var det første, senere Poseidon, Tuse skole blev i 2001 medlem af European Network of Innovative Schools (ENIS) : skoleinspektør Bruno Lundgård Hansen. Under hans ledelse kom der mange nyskabelser på skolen. En initiativrig leder med mottoet: Tuse skole et godt sted at være. Skolebiblioteket blev flyttet til to sammenlagte renoverede lokaler i stueetagen. SFO-bygningen blev indviet i efteråret 1993 med fritidshjemmet Byggeren som nabo fra Børnehaveklasser, 1. og 2. klasser fik klasseværelser i den nye SFO- bygning om formiddagen. Der skete også meget inden for planlægning af undervisningen, der blev indført den såkaldte UFØ-tid (undervisning-forberedelse og øvrige tid). Medarbejder- samtaler blev indført. Det var også Brunos fortjeneste, at der blev etableret en stor idrætslegeplads, senere. Bruno Hansen profilerede skolen på bedste måde, og skolen fik et rigtig godt omdømme. Da han rejste fra skolen, blev han direktør for Virksomheden Holbæk : skoleinspektør Per Timm Jensen Per Timm tiltrådte den 1. januar I næsten 40 år havde der været tale om en ny skole i Tuse, så det var vanskeligt at forestille sig, at tiden nu var inde; men det skete under Per Timms ledelse. Holbæk byråd bevilligede 33 millioner kroner til bygning af en ny skole i tilknytning til den eksisterende. 3 projekter blev lagt frem til høring. Efter udvælgelsen blev der givet grønt lys til opførelsen af denne nye skole, som stod færdig i foråret Per Timm og Bo Hildebrandt lagde mange timers arbejde i dette store skolebyggeri. Der blev forsøgt madordning for elever med flere leverandører i dette tidsrum. Per Timm var en glad, konsekvent og dygtig inspektør, som alle var glade for både lærere og elever. Per Timm fratrådte stillingen den 1. november 2002 for at tiltræde en fagcenterchef stilling. Januar 2003 tiltrådte skoleinspektør Anders Bo Hansen Anders Bo Hansen er øverste leder for skole, SFO, TuseKlubben og Børnehuset i Hagested (dagpleje, vuggestue, børnehave, SFO og skole fra børnehaveklasse til 3. klasse). Tuse skole i dag (2009): En tresporet skole, som er opdelt i 3 afdelinger og med elever fra klasse. Indskoling (0. 3. kl.) Mellemtrin (4. 6.kl) Udskoling (7. 9. kl)

10 På skolen er Dorthe Kold afdelingsleder Jens Peter Jensen souschef og afdelingsleder Skolens elevtal er 598. Der er ansat 83 medarbejdere (lærere, SFO-personale, personale i TuseKlub og servicemedarbejdere). Der er en skolesekretær, en administritativ medarbejder, IT-supportere og en pedel. Bente Jørgensen er leder for SFOen og TuseKlubben (SFO2), som er et fritidstilbud i skoleregi til børn på klassetrin. Afdelingsleder i TuseKlubben er Inge Kiilerich. I Børnehuset Tusenfryd, Tuse Byvej 16 A, passes der børn i alderen 0-6 år (vugggestue og børnehave). Der er en leder. Børnehuset Tusenfryd og Vestervangens børnehave samt dagplejen i distriktet er tilknyttet Distrikt Tuse, hvor Helle Bjarnø er distriktschef. Helle Bjarnø startede som leder af fritidsordningen på Birkevej i Tuse Byvej 10: Tandklinikken Tuse under område vest.

11 Tjenesteboliger og lejeboliger tilknyttet Tuse skole: Foruden tjenesteboliger til ledere og forskolelærere, har der i årenes løb været tilknyttet tjenesteboliger og lejeboliger til lærerstillingerne. Tuse Byvej 22: Tjenesteboligen blev bygget i Den første lærer, der boede her var Hans-Jørgen Jensen. Han var gift med datteren fra gården Hesselsvad i Butterup, Birthe. De næste beboere var Eva og Mogens Nielsen. Eva var ansat på Tuse skole fra I 1971 fraflyttede de tjenesteboligen, derefter flyttede lærer Bjarne Larsen ind i lejeboligen. Bjarne var lærer på skolen til Tuse Byvej 12: Tjenesteboligen blev bygget i 1956, hvor den blev beboet af lærer Rasmus Møller-Andersen (født den 9. maj 1923 død den 6. marts 2000). Møller var lærer fra , og afløser for lærer Wagner på Tuse skole. Rasmus Møller- Andersen boede først 1 år i den nedlagte Butterup skole, inden han flyttede ind. Han boede i tjenesteboligen med sin familie til 1976, hvor han flyttede i eget hus. Nu ejes huset af halbestyrer Jan Pedersen. Tuse Byvej 4: Boligen er opført i Blev købt til tjenestebolig af kommunen. Sven og Bodil Fabricius boede her fra januar Bodil og Karsten Hovmøller boede her til (Bodil var lærer på skolen til 2003, Karsten til 1999). Herefter lejebolig til lærer Birthe Hejlesen og senere Lene Jensen i en kort tid. Herefter blev der etableret børnehaveklasse. I 2006 blev huset solgt af Holbæk kommune. Birkevej 3: Tjenesteboligen blev opført i Lærer Rose var den første beboer. Lærer Jørgen Hansen flytttede ind i 1965 sammen med lærer Britta Hansen (senere Schall Holberg). Jørgen var lærer på skolen til 1978, Britta fra I 1978 blev huset indrettet til fritidsordning for skolebørnene. Det blev brugt, indtil den nye SFO-bygning blev taget i brug i Derefter blev huset solgt af Holbæk kommune. Birkevej 4: Tjenesteboligen blev opført i Lærer Steen Uldall Hansen flyttede ind i huset i I 1968 blev det lejebolig, og lærer Anne Jægerskou boede her til 1974, hvor lærer Bjarne Larsen flyttede ind med familie og boede der indtil 1981, derefter en anden lejer. I 1991 blev huset købt af Edith og Torben Andersen. Edith Andersen har været ansat som idrætslærer og fungeret i perioder som vikar på Tuse skole fra 1964 til Risvænget 9: Lejeboligen er opført i Lærerparret Lotte og Torsten Stage flyttede ind her ved deres tiltrædelse som lærere på Tuse skole i I 1976 købte de huset af Holbæk kommune. Torsten sluttede på skolen i 2004, og Lotte stoppede året efter. Kildehenvisninger: Erindringer fra min tid som lærer på Tuse skole fra Sigrid Nielsens notater Poul E. Carlsens optegnelser Tuse skoles lærerprotokol Avisudklip Oplysninger fra personer med tilknytning til skolen. Dansk Demografisk Database Skrevet af Bodil Hovmøller, Bygvænget 24, Tuse. Ringbind om Tuse Skole findes i Lokalhistorisk Forening for Butterup og Tuse sogne.

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER "1

1.3. Mette Olesdatter. Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter. Eva Kristensen Marts udgave METTE OLESDATTER 1 Mette Olesdatter Aner Maren Nielsdatter - Mette Olesdatter Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave METTE OLESDATTER "1 METTE OLESDATTER "2 Mette Olesdatter *1789-1880 Mette Olesdatter blev født den 1. november

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1

Familiegrupperapport for Peder Bendtsen og Karen Larsdatter Mand Peder Bendtsen 1 Mand Peder Bendtsen 1 Født 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 31 Jul. 1819 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 21 Nov. 1867 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Begravet 29 Nov. 1867

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder.

Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. 1 Festskrift i anledning af Halgaard Skoles 100 års jubilæum. Scannet, digitaliseret og suppleret med skolebilleder. Jacob Halgaard og Bent Bak - Januar 2014 2 3 Halgaard Skole 1916 - Elever og lærer Barbesgaard.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

Biskop og skolelærer - modsætninger i Solrød

Biskop og skolelærer - modsætninger i Solrød Af Bent Hartvig Petersen Skolernes historie i Solrød landsby er for længst forbi. Den sidste hovedskole ved kirken faldt for udviklingen i 1976, men den historie, der her skal fortælles foregår på samme

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Skt. Hans på Klokkerbakken Bylauget har igen i år indhentet tilladelse af Flemming Andersen til, at afholde Sankt Hans bål på Klokkerbakken. Vi forsøger at gentage successen fra

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen

Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen 14. maj 2013 Else Larsine Cathrine Larsen og Jens Kristian Larsen Denne fortælling handler om mine oldeforældre på min farmors side Else og Jens Larsen fra Odsherred. Elses fødsel Else blev født i Nørre

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten

Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Historie vedr. Anker Wolfgang Duelund slægten Forord Dette dokument er udarbejdet af Georg Brandt Christensen, Ørnebakken 47, 2840 Holte. Hjemmeside: www.igbc.dk. På denne web kan man også se en stamtavle

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1

Familiegrupperapport for Ole Hansen og Inger Kirstine Madsdatter Mand Ole Hansen 1 Mand Ole Hansen 1 Født 17 Okt. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Dåb 15 Nov. 1807 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 2 Død 12 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 17 Aug. 1880 Nykøbing Sjælland,

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( )

Forfædre til Anna Margrethe Hansen ( ) Forfædre til Anna Margrethe Hansen (1890-1967) Generation nr. 1 1. Anna Margrethe Hansen, født 16. juni 1890 i Kraghave, Tingsted sogn; død 12. okto Grønsundshjemmet, Stubbekøbing. Hun er datter af 2.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Læreruddannelsen i 200 år

Læreruddannelsen i 200 år Læreruddannelsen i 200 år Inspiration til en dansk læreruddannelse blev hentet i Kiel og Tønder. Sidstnævnte lå i de første år i de daværende hertugdømmer Slesvig-Holsten, som siden Christian 1. var i

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Badmintonstævne for 60+`ere

Badmintonstævne for 60+`ere Badmintonstævne for 60+`ere hallerne Kongens Enge 42 2690 Tlf.: 46 15 16 76 Torsdag d. 8. november 2012 kl. 09.00 Der deltager ialt 104 spillere fra 11 foreninger. Der er én præmie pr. påbegyndt 5 deltagere

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Faurbo Skole * 1864 1959 Føllenslev - Særslev Kommune

Faurbo Skole * 1864 1959 Føllenslev - Særslev Kommune Faurbo Skole * 1864 1959 Føllenslev - Særslev Kommune Forord: Føllenslev - Særslev Kommune er i dag en del af Kalundborg Kommune Et besøg på Aktivitetscenter Åvangen - i Svebølle - hvor Bjergsted Lokalhistorisk

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Folketælling Saunte 1834

Folketælling Saunte 1834 Folketælling Saunte 0 Hans Nicolai Carøe Lovise Dadt Anders Pedersen Hans Larsen Carl Hansen Peder Nielsen Ane Kirstine Johansdatter Ellen Lundqvist 5 0 7 5 mand Gårdejer og skolepatron 0 Cornelius Jensen

Læs mere

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn

30 apr 2006 Side 1. IDA MARIE Johanne Aakeson Født 27 apr 1879 #5 Skottemarke, Fuglse Sogn, Lolland Død 16 nov 1959 Præstelodden, Højby Sogn 30 apr 2006 Side 1 LAURITS Peter Jensen Født 12 mar 1872 #4 Gift 28 apr 1905 Højby Sogn Død 2 dec 1946 Smedelundsgade udfor 40,Holbæk,Tv.Mer.so JENS Hansen (Se side 2) Født 30 jan 1828 #8 Kirke Hyllinge,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Vig sogns nye menighedsråd fra og med 1. søndag i advent d. 2. december 2012

Vig sogns nye menighedsråd fra og med 1. søndag i advent d. 2. december 2012 Vig sogns nye menighedsråd fra og med 1. søndag i advent d. 2. december 2012 Anette Sørensen, formand Jeg har løst sognebånd til Annette Berg, fordi jeg synes hun er en blændende dygtig præst. Af samme

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

K Y N D B Y P O S T E N

K Y N D B Y P O S T E N K Y N D B Y P O S T E N Generalforsamling i Kyndby Bylaug Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kyndby Bylaug. Onsdag den 28. marts 2012 kl. 19.00 i konfirmandstuen ved præstegården. Dagsorden

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen

Kongevejen 100. Davrehøjshuus, arvefæste. Matrikelnummer. matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på m2. Fotos af ejendommen Kongevejen 100 Davrehøjshuus, arvefæste Matrikelnummer matr.nr. 46a Lønholt, Grønholt på 12.792 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde af 4.6.2012 til Agnete Devantier Vedsted-Jacobsen. 2.

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

Kathe Ahlgren

Kathe Ahlgren Navn og anenummer: Niels Sørensen [52] side - 1 1816 09 18 Fødsel Stenderup Sogn Stenderup Kirke Forældre: Søren Jensen *13/7-1790 [104], Botillamarie Nielses *1797 [105a] 1816 09 20 Dåb Stenderup Kirke

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jens Henrik Sofus 1 Jensen #26. Han blev gift med Sørvina Hansine Wendt #27. Første Generation + 2 i. Vilhemine Kirstine Dothea 2 Jensen #13 født 17-05-1884. Anden Generation 2. Vilhemine

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen

Ledelsesteam Kulsbjerg Skole. Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Ledelsesteam Kulsbjerg Skole Velkommen til skolestart 2012. Præsentation af ledelsesteamet. Skoleleder Anne-Marie Jacobsen Jeg har altid boet i Sydsjælland, født opvokset i Bakkebølle. Jeg blev lærer i

Læs mere