Hvorfor læse om Klumpe Dumpe, når man nu hellere ville læse om flæsk og tællelys?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvorfor læse om Klumpe Dumpe, når man nu hellere ville læse om flæsk og tællelys?"

Transkript

1 FORORD Man kunne begynde med begyndelsen: Da Adam og Eva spiste af æblet fra kundskabens træ, da Sokrates disputerede i antikkens Athen, da den æstetiske kritik tog sit udspring i salonerne i 1600-tallets Frankrig eller herhjemme, da de første anmeldelser stod at læse i 1700-tallets tidsskrifter, i form af lister med bogtitler, forfatternavne, priser på udkomne bøger. Dengang det ikke var god tone at kritisere en forfatter, fordi det blev opfattet som en utilstedelig indblanding i privatlivet, og de modige kritikere, der alligevel forsøgte sig, risikerede censur, trusler og afskedigelse. Omtrent samtidig sad historikeren Jean-François Mormontel i Frankrig og skrev på opslaget om Critique til Diderot og d Alemberts store Encyclopédie, der skulle indeholde alverdens viden og ændre folks måde at tænke på: Kritik, denne så nødvendige og svære kunst, er forankret i kærligheden til litteraturen og længslen efter det sande. Ingenting er derfor mere alvorligt end denne kunst, som kun har nytten som mål. Men glæden er ikke forbudt for den, blot underordnet det pædagogiske sigte. Når en god kritiker strør nogle vittigheder ind i sin fremstilling, gør han det med let hånd: han søger dem aldrig uden for sagens egen sammenhæng, han søger dem ikke overhovedet, han finder på dem. Kritikken er altså på ingen måde kunsten at lokke til latter og at underholde den onde vilje, hvilket er en overfladisk, letkøbt og foragtelig beskæftigelse, for hvilken det er tilstrækkeligt at eje en vis agtelse for satire, masser af selvtillid og en smule vid, jeg mener den slags kunstigt vid, som ikke er umagen værd. En god kritiker skulle derimod besidde en god dømmekraft, en sikker veltrænet logik, kloghed, smag, præcision, slagfærdighed, en let bevægelig, men tøjlet fantasi og så skulle han kunne betragte sig selv udefra og erkende begrænsningen af sit intellekt og sin viden. Der er selvsagt mange eksempler på, at det kan være svært at efterleve Mormontels ideelle fordringer til en kritiker. Det kan for eksempel være svært ikke at lade sine idiosynkrasier slå ud imod den bog, man anmelder. 5

2 Hvorfor læse om Klumpe Dumpe, når man nu hellere ville læse om flæsk og tællelys? Hvem er Klumpe-Dumpe? spurgte de smaa Muus. Og saa fortalte Grantræet hele Eventyret, det kunde huske hvert evige Ord; og de smaa Muus vare færdige ved at springe op i Toppen paa Træet af bare Fornøielse. Næste Nat kom der mange flere Muus, og om Søndagen endogsaa to Rotter; men de sagde, at Historien var ikke morsom, og det bedrøvede de smaa Muus, thi nu syntes de ogsaa mindre om den. Kan De kun den ene Historie? spurgte Rotterne. Kun den ene! svarede Træet, den hørte jeg min lykkeligste Aften, men den Gang tænkte jeg ikke paa, hvor lykkelig jeg var! Det er en overmaade daarlig Historie! kan De ingen med Flesk og Tællelys? Ingen Spisekammer-Historier? Nei! sagde Træet. Ja, saa skal De have Tak! svarede Rotterne og gik ind til deres. (fra H.C. Andersen: Grantræet, 1845) Anmeldelsen er et bestillingsarbejde, som er underlagt nogle formkrav. Den skal fungere journalistisk på avisens betingelser, og anmelderen er underlagt en redaktionssekretærs krav til rubrik, længde mv. Den er skrevet for at orientere læserne af avisen om et nyt kunstværk. Ifølge Håndbog i nudansk skal den indeholde en karakteristik og en vurdering af en bog, en film, en udstilling, en plade, et bygningsværk m.m., eller som kritikeren Anne Middelboe Christensen skriver i dette nummer: Anmelderen skal vurdere et kunstværk. Eller sagt på en anden måde: En anmeldelse er en personlig, faglig, vurderende refleksion over et værk. Men der er selvfølgelig meget andet på spil. Hvis anmelderen vil overleve som anmelder, må hun skille sig ud, finde sin egen stil, skabe overskrifter, præge sig ind i folks bevidsthed. Selv om anmelderi er et sølle betalt gebet, er penge stadig en væsentlig del af motivationskraften og opmærksomhed er penge; opmærksomheden kaster foredrag af sig, bestillingsopgaver og muligheden for at forhandle en bedre hyre hjem. Anmelderi er ingen eksakt videnskab, og mindre nu end det var på Diderots oplysende tid. Med internettet er det blevet sværere at opretholde 6

3 illusionen om de objektive mesterværker; tidligere kunne man fastholde ideen om de stabile værdidomme: Undervisningssystemet og de store avisers anmeldere fortalte os, hvad der var godt baseret på deres autoritative ekspertviden. I dag er der millioner af selvbestaltede kritikere om buddet, på Amazon, Saxo, Goodreads og diverse mere eller mindre litterære blogs. Og anmelderne er mildest talt ikke enige. Ofte reduceres meningsudvekslingen til en stjernekrig eller et like / don t like. Det er ikke ligefrem en frugtbar samtale, og man får indtryk af, at øvelsen først og fremmest går ud på at demonstrere sin egen mening og overbevise de andre om sin sandhed. Nogen gør ligefrem brugeranmeldelserne til en alternativ levevej, som fx Harriet Klausner, der anmelder op til 30 bøger om dagen, alle til fire eller fem stjerner, eller Todd Rutherford, der for $ 999 tilbød at skrive 50 rosende anmeldelser af en forfatters bog, indtil hans firma blev lukket af de amerikanske myndigheder. De gustibus non est disputandum, hedder det som bekendt, smag og behag kan ikke diskuteres, og Immanuel Kant tilføjer, at vi ikke tillader, at nogen har en anden mening end os, når det drejer sig om æstetiske værdidomme. Men hvilket grundlag værdidommene skal hvile på, er der ingen, der har kunnet svare overbevisende på. En boganmelder forholder sig altså til en bog, men på hvilken måde eller ud fra hvilke kriterier er umuligt at sammenfatte. Der findes lige så mange anmeldertyper, som der findes anmeldere. Litterær direktør Johannes Riis har tidligere i en kronik forsøgt at kategorisere dem, ligesom forfatteren Mathilde Walther Clark gør det i dette nummer. Det er på mange måder en brydningstid. Man kan stort set dagligt læse om bogbranchens krise. Der bliver stadig solgt bøger, men hvis man ser på bestsellerlisterne, virker det, som om det sker uafhængigt af anmeldelserne, hvad Johannes Riis også bekræfter i dette nummer. For ikke så længe siden lå der tre erotiske skyggebøger, som blev sablet af anmelderne, på de første tre pladser. Reaktionen har været at skære på pladsen til den rene kritik. Den klassiske anmelders monopol på meningsdomme er væk, fordi den klassiske dannelseskultur har forandret sig i det sidste kvarte århundrede i takt med samfunds- og medieudviklingen. Til gengæld er der blevet plads til flere sensationer med større billeder, skrifttyper og overskrifter. Og forfatterens kontrafej fylder gerne lige så meget som teksten i de interviews, der stadig er plads til. 7

4 Men anmelderen er med til at skabe normerne i det litterære system, så derfor er en ordentlig kritik vigtig for alle litteraturens aktører. Kritik er eksistentiel tankeudvikling på grundlag af litterære værker, som Søren Kierkegaard skrev. Eller som kritikeren Lilian Munk Rösing skriver i sit bidrag til dette nummer, med afsæt i den tidlige tyske romantik: For Schlegel og Novalis er kritikken et potentiale i værket, der fødes sammen med værket selv. Et værk der fødes uden kritikkens potentiale, er dødfødt. Således kan Novalis hævde at det i sig selv er en udmærkelse hvis et værk lader sig kritisere. Kritikken er værkets videre liv og arbejder videre på dets egen refleksion. Idealet er måske nok den fritstående, integritetsfulde, ubestikkelige kritiker, som Marmontel drømte om, men mindre kan også gøre det. Især i et lille land som Danmark, hvor alle er venner med alle på Facebook, og det stort set er umuligt ikke at kende hinanden, når man færdes i de samme cirkler. Desuden er samtalen om litteratur som nævnt flyttet andre steder hen end de traditionelle medier, med den følge, at måden, vi taler om litteratur på, taber. Fagligt såvel som sprogligt, og vi bliver alle dårlige læsere af det, som kritikeren Lars Bukdahl har formuleret det i Kristeligt Dagblad. Alligevel, eller derfor, kommer der hele tiden nye alternativer til, og varianter af, den litterære samtale. Promenaden er et af dem: et blogkollektiv, der vil kvalificere den litterære debat, eller udvide den samtale, der altid er litteraturens, som forfatter og kritiker Martin Glaz Serup skriver i dette nummer: Vi forestiller os ikke Promenaden som et enestående alternativ, men som et supplement til det eksisterende, også som et korrektiv til noget af det vrøvl, der bliver skrevet. Sigtet med dette nummer af Spring er altså at diskutere anmelderiet og komme så godt rundt om emnet, som det er muligt på den begrænsede plads. Udgangspunktet var et debatarrangement i Dansk Forfatterforening om den skønlitterære anmeldelse, som Den Skønlitterære Gruppe afholdt i foråret 2012 med deltagelse af flere af bidragyderne til dette nummer. Derudover har vi inviteret flere bidragydere for netop at komme så godt rundt om emnet, og have så mange synsvinkler repræsenteret, som muligt. På de følgende sider får vi således et kort rids af anmelderiets historie, et tysk perspektiv på sagerne, noget at vide om habilitet i anmeldelser, om trusler om tæsk som gensvar på hån og spot, om blogbaserede alternativer til den traditionelle aviskritik. Vi får elleve punkter om de dårlige anmel- 8

5 dere, ligesom vi i en tilbagevisende gestus får stillet spørgsmålet hvorvidt litteraturkritikken er en truet art? Hertil nogle tanker om en formaliseret kritikerskole, ligesom vi får forlæggerens syn på den gode anmeldelse, og vi bliver taget med tilbage til den tyske romantik og får derigennem besked om vigtigheden af kritisk refleksion. God fornøjelse! Redaktionen Jean-François Mormontel er citeret efter Horace Engdahl i Kritik 200, s H.C. Andersen: Grantræet, i Eventyr 1-7, bd. 2, s. 47. Hans Reitzel (1845). Andreas Thorsen: Fup? Produktiv anmelder skriver 30 anmeldelser om dagen, i Politiken John Chr. Jørgensen: Farligt anmelderi, Samvirke 10/

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Jørgen Husted om professionsidealet på DLF's ordinære kongres i 1999

Jørgen Husted om professionsidealet på DLF's ordinære kongres i 1999 Jørgen Husted om professionsidealet på DLF's ordinære kongres i 1999 Mange tak, og tak til Danmarks Lærerforening for indbydelsen. Og jeg vil ikke kun sige tak for indbydelsen til at komme her i dag, men

Læs mere

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden...

Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4. Skab overblik... 4. Fokuser på læseren... 6. Skil dig ud fra mængden... Indholdsfortegnelse Få mere ud af hjemmesiden - med SEO og gode webtekster... 4 Skab overblik... 4 Fokuser på læseren... 6 Skil dig ud fra mængden... 6 Don t tell me show me... 7 Fokuser på, hvad læseren

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv

strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver strategi - Udlev dine værdier og elsk dit liv www.daisylovendahl.dk #1. Engager dig i dit liv Derfor skal du have en strategi Inspirationen til denne manual kom fra en

Læs mere

FORFATTEREN. Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv?

FORFATTEREN. Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv? FORFATTEREN 3 2014 Fokus på nonfiktion Til genmæle mod anmelderne Må forfattere (mis)bruge andres liv? leder På gensyn Ses vi til generalforsamlingen? Hvis ikke, så bliver denne leder mit farvel og tak

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

meningen med Om tro og livsværdier

meningen med Om tro og livsværdier lærersider 119 meningen med Om tro og livsværdier 120 lærersider Fokus Filmen sætter fokus på tro og livsværdier; og på livets rejser, der kan lede en på sporet af meningen med det hele. Både for de unge,

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle FORFATTEREN 1 2014 Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle leder Vi vil ha det hele Der er gået over ti år, siden standardkontrakten døde, og i dag er alt til

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie

What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie 1 What doesn t kill you makes you stronger. Jamilas historie Nøgleord: Identitet, LGBT, ligebehandling, normer Indhold Øvelsen handler om identitet, normer og multidiskrimination. Den tager udgangspunkt

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen

Indholdsfortegnelse. 1. Kære undervisere og elever. 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen Indholdsfortegnelse 1. Kære undervisere og elever 2. Historien bag Findes der gribbe i Grønland? - Interview med den rigtige Henrik Carlsen 3. Robinsonaden som genre 4. Isolation 5. At fortælle sin historie

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

FORFATTEREN. Læreren Trisse Gejl & selvlærte Line Knutzon taler fag Litteratur er i samspil med verden

FORFATTEREN. Læreren Trisse Gejl & selvlærte Line Knutzon taler fag Litteratur er i samspil med verden FORFATTEREN 3 2012 Læreren Trisse Gejl & selvlærte Line Knutzon taler fag Litteratur er i samspil med verden leder Forfatteren som sælger Det sidste års tid har jeg læst flere manuskripter af forfattere,

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Redaktørernes introduktion

Redaktørernes introduktion Redaktørernes introduktion På dette site kan du læse 16 historier fortalt af kvinder, der sent i livet vælger at leve lesbisk. De fleste har levet i et mangeårigt ægteskab med mand og børn. For nogle kvinder

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

3.4 Giv dit lederskab karakter

3.4 Giv dit lederskab karakter Visionær Ledelse Forlaget Andersen 3.4 Giv dit lederskab karakter Af direktør Michael Jensen, Colea Consult michaelj@colea.dk Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Hvad er karakterbaseret ledelse

Læs mere