Sankt Markus Kirke og Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Markus Kirke og Sogn"

Transkript

1 Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander Julehjælp Gudstjenester Kalender Sankt Markus Kirke og Sogn September-december 2013

2 Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester. 7 Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander Julehjælp Gudstjenester Kalender Udgives af Sankt Markus Sogns menighedsråd og distribueres i sognet i et oplag på eksemplarer 3 gange årligt. Redaktør Carsten Ljungkvist kan kontaktes på Menighedsrådets formand Sekretariatsleder Benedicte Baumgarten Vestervang 10,5 1053, 8000 Århus C Tlf Redaktion: Carsten Ljungkvist (ansv) og Peter Brøndum. Adresser Sognepræst Peter Brøndum Træffes i kirken kl (undt. mandag) og efter aftale. Privat: Ærøgade 3, 8000 Århus C. Tlf Sognepræst Bente Møller Rasmussen Træffes bedst kl (undtagen fredag) og ellers efter aftale. Privat: Vestervang 9 V, lejl. 954, 8000 Århus C. Tlf Kordegn Karin Wyrtz Sankt Markus sogns kordegnekontor Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Århus C. Træffes man.-fre. kl. 9-13, torsd. tillige kl , tlf fax Privat: Tingstedet 31, 8220 Brabrand. Tlf Organist Per Skriver Tlf. priv Kirketjener Jens Hvidkjær Mobil Nordre Strandvej Risskov. Kirkeværge Elektriker Jørgen Thomas Pedersen Randersvej 5 st.tv Århus N Tlf Grafisk tilrettelægning: Søren Bo Grafisk Tegnestue Trykning: e-tryk/one Way tryk A/S

3 Prædiken Farvel, du klare sol. Farvel, du klare sol sagde hun og rakte Armene høit op i Veiret, gik ogsaa en lille Smule udenfor Markmusens Huus; thi nu var Kornet høstet. og her stod kun de tørre Stubbe. Farvel, farvel! sagde hun og slog sine smaa Arme om en lille, rød Blomst, der stod. Sådan fortæller H.C. Andersen om Tommelises afsked med sommeren og solen. Hun har sit navn af, at hun kun er en tomme lang i eventyret kan det sagtens lade sig gøre, og det har den fordel, at vi får den natur at se, som vi ellers ikke bemærker, fordi alting er så småt og ubetydeligt set fra menneskers normale højde. Men tænk, om vi kun var en tomme lang, hvordan mon verden så ville se ud? Proportionerne er helt anderledes: en valnøddeskal er stor nok til at være Tommelises seng, skrubtudsen er kæmpestor, styg og fæl at se på, muldvarpen er skræmmende i sin lodne vælde, og svalen er så stor, at Tommelise kan sidde på dens ryg, ja, hun kan skjule sig i dens fjer, så hun ikke fryser, mens den flyver højt over snedækkede bjerge på vejen til de varme lande. For eventyrets lilleputverden er et spejl af menneskenes verden med glæde og sorg, drømme og længsler. Så også dér i den lille verden er efteråret forbundet med afsked: Farvel, du klare sol! siger Tommelise, mens hun går mellem de tørre stubbe, for kornet er høstet: Farvel, farvel siger hun og omfavner en lille, rød blomst, som også snart mister sin sommerpragt. Nu kommer den kolde Vinter, sagde Svalen, jeg flyver langt bort til de varme Lande, vil du følge med? Du kan sidde på min Ryg! Bind dig kun fast med dit Livbaand, så flyver vi bort fra den stygge Muldvarp og hans mørke Stue, langt bort over Bjergene til de varme Lande, hvor Solen skinner smukkere end her, hvor der altid er Sommer og deilige Blomster D.v.s., solen skinner ikke smukkere end her noget sted. Men sådan er det, når vi drømmer, og når vi længes, så bliver græsser grønnere på den anden side af hegnet. Ikke kun fordi vi er nogle utaknemlige bæster, som hellere vil være et andet sted, end vi er, men fordi vi så gerne vil holde fast i det, der er godt og smukt og helsebringende. Tænk, om det altid kunne være sommer og blomster i flor. Tænk, om der altid kunne være sommerferiegæster og lange, lyse aftener. Tænk, om. ja, tænk, om alt muligt godt kunne vare ved, så ville det være ligesom i 3

4 4 eventyrets varme lande, hvor solen skinner smukkere end her, hvor der altid er sommer og dejlige blomster. H.C. Andersen vidste godt, at han beskrev en umulig drøm, tilmed en drøm, vi slet ikke skal ønske går i opfyldelse. For drømmen er jo også en flugt fra realiteterne, en stikken sig selv blår i øjnene, et forsøg på at snyde på vægten ja, man kan komme til at tænke på troen på reinkarnation, den tro, at vi fødes igen i et nyt liv, og så at sige begynder igen på en frisk. Men det er ikke andet end virkelighedsflugt og mangel på alvor. Alvoren er, at vi skal miste det vi har, denne sommer og dette liv. Det kan vi ikke undgå ved at flyve til de varme lande. Vi kunne ikke glæde os over sommeren, hvis ikke vinteren var til som dens modsætning. Vi skal altså ikke for alvor ønske os at komme til de varme lande, hvor der altid er sommer. Bølgende kornmark Men stikket af længsel, når sommeren er forbi, det skal vi ikke skjule, for det vidner også om taknemmelighed og glæde over, det vi fik. Måske er den mere nærværende i landbruget end i andre erhverv, fordi frugten af

5 arbejdet, høsten, er synlig og håndgribelig, men direkte og indirekte gælder det jo os alle, at: Han som vokse lod på jord De gyldne aks og vipper Han bliver hos os i sit ord, Det ord, som aldrig glipper Det vers siger jo, at forår og sommer, efterår og vinter er vort livsvilkår når vi er i kirke kalder vi det skabelsens orden det, vi lever i og af, har vi fået af Gud. Meget kan vi gøre selv, udbyttet på marken kan vi med dygtighed og teknisk snilde gøre større, handel og samfærdsel kan vi globalisere, men forudsætningen for det hele kan vi kun tage imod som en ubegribelig gave, Gud har rakt os. Det kan godt ske, at vi ofte mener noget andet, f.eks, at verden og jorden blot er en ressource, der bare er der det er en ret udbredt holdning, så udbredt, at ingen kan sige sig fri for den. Men ressourcer er der ingen glæde eller taknemmelighed ved. Kun mæthed, i bedste fald. Vi kan ikke takke ressourcerne for høsten. Det ved vi godt er for magert. Nej, vi må i kirke for at takke for høsten, for at takke Gud for det liv og de muligheder, vi har fået. Derfor synger vi en tak for både hvad Gud lod vokse på marken og for ordet og for livet altså ordet om Guds omsorg og barmhjertighed, som vi hører det i evangeliet om at Gud elskede verden så meget, at han selv blev en del af den verden ved at blive som én af os, ved at leve og dø, som én af os. Det er hvad evangelierne fortæller om ham, som vi kender som Gud og menneske: som mennesket Jesus af Nazareth, for der levede han og voksede op, og som Kristus, som betyder den salvede, Guds søn, Gud selv i menneskeskikkelse. Når Jesus taler, er det Gud selv, der taler, når Jesus forbarmer sig over et menneske, er det Gud selv, der forbarmer sig. At Gud er kommet mennesker nær og ikke holder sig borte i sin fjerne himmel, det har altid været en provokerende påstand. Det er da også det, der indgår i Jesu spørgsmål til farisæerne: Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De havde forinden stillet Jesus et spørgsmål, som de regnede med ville 5

6 6 bringe ham på glatis, for de anså ham for en lovbryder og gudsbespotter, der ledte folk på afveje. Men han læste dem deres egen lektie fra Moseloven. Du skal elske Herren din Gud, og din næste som dig selv dét er det store kærlighedsbud, det er den lov, alt andet hviler på. Det svar kan farisæerne ikke sige noget til, tvært imod er det dem der bliver Jesu svar skyldig, for de kan ikke svare på det, han i samme åndedrag spørger dem om: Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Om han var Davids søn eller Davids herre skal vi ikke bruge opmærksomhed på. Det afgørende er, at Jesus over for farisæerne hævder, at det store bud i loven ikke er en remse, vi kan lire af og slå hinanden oven i hovedet med. Det store bud om kærlighed til Gud og næsten er ikke noget lovbud, for man kan hverken elske Gud eller sin næste på kommando. Det store bud er et evangelium, et glædeligt budskab og det bliver det, når den, der tager det i sin mund, taler med myndighed. Og, når Vorherre taler, er der dækning, for det han siger. Du skal elske din næste, siger han til os, og så elsker han os. Dermed er kærlighedens sammenhæng skabt. DU skal elske din næste, og så går han ind i verden for at være, der hvor vi er. For det blev jul, og det blev langfredag og det blev påskedag og så skal ingen mere komme og sige, de ikke ved, hvad Guds kærlighed er, hvad næstekærlighed er, for han har selv skænket os det hele. Derfor: Vi tror, han er den gode, der alting gav, Og derfor blev vor næste, i kors og grav. BMR

7 Koncerter Musikgudstjenester Onsdag den 27. november kl Faurés Requiem med over 100 medvirkende Ved koncerten medvirker Stillingkoret v. Niels Jørgen Tranberg og Arosantuskoret v. Per Skriver, Aarhus Strygerensemble samt sangsolisterne: Laura Flensted-Jensen og Niels Jørgen Tranberg. Det hele dirigeres af Søren K. Hansen. Arosantuskoret Aarhus Strygerensemble består af 24 professionelle musikere samt amatører på højt plan. Musikere fra Aalborg i nord og trekantsområdet i syd er med i ensemblet, der har skiftende dirigenter. Søren K. Hansen er docent i kor- og ensemble ledelse ved Det jyske Musikkonservatorium. Han har været dirigent for bl.a. Den jyske Opera og Radiokoret. Er fast dirigent for kammerkoret GAIA og Aarhus Sinfonietta. Søren K. Hansen Laura Flensted-Jensen Niels Jørgen Tranberg Sopranen Laura Flensted-Jensen er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium. Uddannet ved docent Ulla Wang. Hun har haft solistopgaver med bl.a. Aarhus Bach-Selskab, Aarhus Symfoniorkester, Randers Kammerorkester m.fl. 7

8 8 Barytonen Niels Jørgen Tranberg er ligeledes uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium hos bl.a. prof. Peer Birch og Ingrid Haking Raaby. Han har været solist bl.a. med Sønderjyllands Symfoniorkester og har sunget partier som Budd i Brittens Albert Herring og Seneca i Monteverdis Poppeas kroning. Strygerensemblet er til lejligheden suppleret med et par blæsere samt orgel. Da korene tilsammen tæller ca. 80 sangere kommer vi op på over hundrede medvirkende. Korene synger Faurés Requiem samt Faurés Cantique de Jean Racine. Ensemblets program er ikke endeligt fastlagt. Gratis adgang. Søndag d. 8. december kl De ni Læsninger med kirkens dygtige kor. Efter engelsk forbillede forbereder vi os til julens begivenheder med tekster fra det nye testamente, fællessalmer og korsang. Udover koret og en instrumentalsolist medvirker Peter Brøndum som liturg og kirkens organist, Per Skriver, dirigerer. Også måneden før, Alle Helgens søndag d. 3. november kl vil koret have en fremtrædende plads ved højmessen. Søndag d. 15. december kl Koncert med kirkens børnekor og Den danske Salmeduo. Gratis adgang. Høstgudstjeneste Som allerede omtalt i sidste nummer af kirkebladet, holdes der høstgudstjeneste i Markuskirken søndag den 15. september kl med efterfølgende kirkefrokost og foredrag. I år har vi fået biskop Kjeld Holm til at holde både prædiken og foredrag. Foredragstitlen er Erindring og engagement og vil have udgangspunkt i Kjeld Holms sidste erindringsbog Man lever af det man får skænket. Vi glæder os meget til høstgudstjenesten og håber på et stort fremmøde. Her følger en anmeldelse af Kjeld Holms bog forfattet af Peter Brøndum: Man lever af det, man får skænket. Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard tog i sin tid konsekvensen af, at fortsættelsen af en succes altid er så svær at lave, at de gik direkte fra Jydekompagniet I til Jydekompagniet III?

9 Hvis Kjeld Holm har haft samme betænkeligheder mht. en opfølgning af den med rette roste erindringsbog Åbne døre, må man sige, at de har været ganske grundløse. Perspektivet er ganske vist forskudt fra fortrinsvis barndom og ungdom til fortrinsvis voksenalder og livserfaringer, men den prægning, der så medrivende blev fortalt om i første bind, spiller stadig med og ligger som en grundtone under hele fortællingen. Så elegant antydet ved erindringen om en af familiens unge piger, Gudrun, der en sommeraften tog drengen Kjeld Holm med til ruinerne på Knivsbjerg tyskernes monument over sejren i 1864, som i hele den tyske tid havde været de tysksindedes samlingssted. Nu efter krigen var det blevet sprængt i stumper og stykker. Jeg kom der aldrig sammen med mine forældre; det var et af historien, sindene og holdningerne forbudt område. Fra Knivsbjerg cyklede de ned til Genner Strand, pigehjemmet for de løsagtige piger. Det var dér, jeg boede, sagde Gudrun Jeg vil ikke tilbage Så cyklede vi hjem. Vi havde set to ruiner den aften. En bogstavelig og en sindets ruin, et nederlagets sted. Erindringen om Gudrun og den aften vender stadigt tilbage bogen igennem og danner en dyb tone under hele fortællingen et gentagende tema, der gennemspilles på mangfoldige måder. Ikke at den erindring havde været Kjeld Holm bevidst siden barndommen. Den dukker pludselig op og får fylde, mening og betydning i forbindelse med en øvelse hos K.E.Løgstrup. Den bliver til skæbne, fordi den giver ham en bevidsthed om, at også de utilpassede hører med til hans virkelighed. Ja, at han måske selv er lidt utilpasset. Og hvor ingen vel kan være i tvivl om sandheden af det første udsagn ud fra de kampe og øretæver, han mellem år og dag har stillet op til, så kan det sidste måske forekomme lidt mere uldent i kanten. Det er Kjeld Holm også godt klar over, men det er heller ikke på det ydre plan, han er utilpasset. Det går langt dybere og viser sig som regel ved en utilfredshed med som den rige bonde - at slå sig til ro; at spise, drikke og være glad. Ikke at han foragter nogen af delene; men der må dog høre mere med? Eller, som det programmatisk hedder i bogens første kapitel, hvor den franske filosof Gabriel Marcel citeres, fordi han skelner mellem tilværelsen som et problem, man kan løse og dominere, og tilværelsen som et mysterium, der griber mennesket og engagerer det. Engagement er trofasthed. Og det fundamentale engagement er en trofasthed overfor tilværelsen som mysterium; det er en skabende trofasthed, der holder mennesket fast ved sine særlige løfter og engagementer overfor andre. 9

10 10 Det er noget forenklet sagt forskellen mellem en videnskabelig, verdslig tilgang til verden og en religiøs tilgang, der her ridses op, og som jeg læser Kjeld Holms bog, så føler han sig måske nok bedst hjemme i den sidste, men han er ingenlunde fremmed for den første. Der, hvor Fanden imidlertid for alvor slippes løs, er der hvor den ene eller den anden tilgang går hen og bliver sig selv nok. Så får man altid en indelukket fimsethed; en manglende tålsomhed og en klaustrofobisk lukkethed. Og så må ikke bare dørene, men også vinduerne åbnes, så kristendommen ikke reduceres til mentalhygiejnisk navlepilleri, men også viser sig i et engagement i det sociale og politiske liv. Hvordan kristendom og samfundsliv hører sammen, er noget Kjeld Holm bakser med i de første mange år af sin karriere først som universitetsansat på det teologiske fakultet, skønt han er mag.art. i idéhistorie senere som hjælpepræst i Vejlby og sognepræst i det nyoprettede Ellevang sogn. Og langsomt synes der at udkrystallisere sig en forståelse af, hvordan et engagement i både kristendom og politik kan hænge sammen, uden at der gøres vold på nogen af dem. Ganske vist havde Sløk rådet ham til at lade verden passe sig selv, men det er vist et af de få Sløk ske råd, Kjeld Holm aldrig har kunnet tage til sig. Bogen er til gengæld fyldt med indtagende beskrivelser af de mennesker, der ofte sig selv uafvidende hjalp Kjeld Holm på vej i en afklaring. Det skete ikke mindst i det forsamlingshus han skabte i Ellevang i de år folkeuniversitet er måske et bedre udtryk. Det var jo sandt for dyden ikke de rene nulliteter, man fik til at komme i sognegården: Sløk, Løgstrup, Tage Skov Hansen, Peter Seeberg, Martha Christensen, Frank Osvald og mange andre. Jeg fulgte selv sognet i nogle af de første år og blev så dybt fascineret af den måde at være kirke på, at jeg selv fik lyst til at være med i foretagendet. At Kjeld Holms engagement, der som det allerede var tilfældet i Åbne døre altid har været båret af mødet med andre mennesker og derfor ofte kan synes at have haft tilfældighedens karakter i hvert fald i sit udgangspunkt. At hans engagement har haft sin pris, får vi ubehagelige eksempler på i bogens afsnit om tiden i Rådet for Etnisk Ligestilling, ja også i afsnittet om bispevalget. Men spørger man ham selv, vil han formentlig svare, at det var det hele værd. Engagement har altid sin pris; men prisen for at lade være er værre: Man taber sig selv og sin menneskelighed og dermed også blikket for livets storhed og dets dybde.

11 Bogen fader ud med et stemningsbillede fra Rom, der er så godt ramt, at man næsten synes, man er der selv og lige om lidt skal ud på restaurant og spise til middag. Bogen være hermed anbefalet på det varmeste. Tag den med på ferie, for man kan dårligt lægge den fra sig. Og mens man nyder beskrivelserne og perspektiveringerne kan man allerede begynde at glæde sig til den fortsættelse, der må og skal komme, når engang bispetiden er blevet til fortid. Peter Brøndum Grundtvigsk Forum Efterårssemesteret i Grundtvigsk Forum ser sådan ud: Tirsdag den 17. september kl : Professor Kirsten Nielsen: Thomas Mann som bibelfortolker. Gudsbilledet i Josef og hans brødre. Tirsdag den 22. oktober kl : Sognepræst ph.d. Sanne Thøisen: Se Kalenderen. Tirsdag den 19. november kl : Mag.art. Anders Thyrring-Andersen: En anden hånd. Den kristne synsvinkel i Peter Seebergs Hyrder. Alle er selvsagt velkomne til arrangementet, men vil man deltage i det efterfølgende møde uden at være medlem af foreningen koster det (foruden 25 kr. til kaffen) 25 kr. i mødeafgift. Nyt jubilæum undervejs Markuskirken har et tilstundende jubilæum. Vores præst Bente Møller Rasmussen har d. 15 november bestredet embedet i 25 år, og det fejres ved en reception søndag d. 1 december efter højmessen. I anledning af dagen har redaktionen haft en samtale med Bente Møller Rasmussen: 11

12 12 Hvordan kom det sig, at du blev præst Jo, egentlig er jeg er cand. mag. i historie og kristendomskundskab. Jeg havde overvejet at læse teologi, men en veninde som startede på studiet, kunne ikke holde miljøet ud, og jeg tænkte, at så har jeg det nok også sådan. Og vi var vel ikke så venligt stemt over for folkekirken i 1970 erne. Tanken om at være præst var lidt svær. Jeg startede på kristendomskundskab, og blev meget optaget af faget. Jeg kunne bruge meget af det jeg havde lært på historie, og hér fødtes den idé i min hjerne, at jeg lige så godt kunne blive præst i stedet for gymnasielærer. Det var ikke alle der helt kunne forstå det: Var der noget galt med hende, eller hva? Hvordan kunne hun tænke sådan. Jeg fastholdt ideen og tog flere supplerende prøver i kirkehistorie, Det nye Testamente og dogmatik under den gamle P.G. Lindhardt. Det gik fint, men da jeg i forvejen var cand. mag. kunne jeg lige så godt tage pædagogikum som jeg måske senere ville fortryde jeg ikke tog. Jeg gik på pastoralseminariet hér i Markus i foråret 1983, og var så på Viborg katedralskole fra august til januar Da jeg tog afsked med eleverne det var ganske hårdt kom lærerstaben og spurgte om jeg ikke ville ansættes i et vikariat? Bedre end at være arbejdsløs tænkte jeg, og takkede ja. Jeg fortsatte i 1½ år, men stod stadig i vadestedet mellem en lærergerning og en præstegerning, og jeg Bente Møller Rasmussen valgte præstegerningen. Så opslog man en stilling nede ved Silkeborg, en kvotestilling i et landsogn der hed Gødvad-Svostrup, som jeg fik. Så fik jeg noget erfaring. Det var et decideret landsogn på mennesker, hvoraf mange var missionske. Jeg blev også hjælpepræst i et bysogn, Alderslyst, det var ved provsten i Silkeborg. Her vandt jeg mere erfaring, og nu stod valget mellem om jeg ville være præst på landet eller i byen.

13 I 1988 søgte og fik jeg embedet her i Markuskirken, jeg startede 15 november. Og hér har jeg nu været i 25 år! Det er jeg meget glad for. Det er et fantastisk sogn at arbejde i, med meget forskellige mennesker og forskellige sociale sammensætninger. Jeg elsker at komme rundt og snakke med folk. Man hører at samspillet mellem præst og menighedsrådet ikke altid er lige let. Hvad er din erfaring med det? Vi har jo nogle klart definerede regler om hvad menighedsrådet skal tage sig af. F.eks. har præsterne forkyndelsesfrihed, og den er vigtig at håndhæve. Men menighedsrådet kan blande sig i hvis man f.eks. går hen og ændrer liturgien. Vi havde her i Markus en meget stærk menighedsrådsformand, E. Lund- Sørensen ( , red.), som har betydet meget for sognet. Han var godt inde i kirkejuraen og alt det kirkepolitiske, og havde meget respekt for traditionen. Han vidste præcis hvor grænsen gik. Vi kunne være uenige om nogle ting, som vi så diskuterede og gik hjem og tænkte over. Han lærte mig utrolig meget om små detaljer i gudstjenesten, ting han lagde mærke til. Trosbekendelsen bliver efter gammel grundtvigsk tradition fremsagt fra prædikestolen. Det ville de gerne have da jeg kom. Okay, fint, det er jeg ikke vant til, men jeg skal se hvordan det fungerer for mig. Og jeg synes faktisk at man er tættere på fælleskabet. Jeg er jo også en del af menigheden, selv om jeg skal lede en gudstjeneste. Så det synes jeg har fungeret fint. Netop det, at han aldrig var grænseoverskridende. Han var krævende, men respektfuld. Jeg må også fremhæve det nuværende menighedsråd for at give plads og rum til alle de aktiviteter som foregår i og ud fra Markuskirken. Skulle der ønskes ændringer i liturgien sker det i praksis altid i samarbejde med menighedsrådet. Det er altså hverken præst eller menighedsråd der er enerådende på den front, og godt det samme. Hvordan har sognet udviklet sig Sognet var i en vældig god gænge da jeg kom. Der var en god tradition for at kristendom og folkelighed mødtes her i Markuskirken. Det har lagt grunden til en god grundtvigsk ånd. Da jeg kom var det tydeligvis et sogn med mange unge under uddannelse, og vi havde mange ældre. Der var mange begravelser og mange samtaler 13

14 14 med studerende. I dag har vi børnefamilier der bliver boende, som måske har den prioritet at de hellere vil have rødvin fredag aften, end de vil have et hus. Og så have det miljø som byen giver. Folk er meget bevidste i dag. De går på folkeuniversitetet, og går til koncerter i Musikhuset, og de ser alt hvad Århus teater og Svalegangen viser, og fint med det. Så sognet har klart ændret sig. Jeg vil illustrere det: Peter Brøndum og jeg lavede nogle tematiske foredrag, før vi begyndte samarbejdet med Vor Frue og Domkirken. De var utrolig velbesøgte. Der var 50 hver eneste gang, og det samme ved vores ældremøder. Men på en eller anden måde fadede disse aftenforedrag ud. Grundlaget havde ændret sig, så vi indledte samarbejdet med Vor Frue og Domkirken, og det kører i en god gænge. Det gør vores ældremøder også. Det er ved at tynde ud, og vi har lavet nogle ændringer, og spredt foredragene over et større spektrum. Det er mit indtryk at man er glad for det. I år kalder vi dem ikke længere ældremøder. Vores indtryk er at mange tænker uha, jeg er da ikke så gammel, så Peter og jeg lagde hovederne i blød, og i år kalder vi så vores program: Under tårnet foredrag og samvær for mennesker. Så kan man jo selv finde ud af om det er samværet eller foredraget man kommer for. En dag kom vores daværende biskop Herluf Eriksen, der jo er gammel skolemand og rektor på Th. Langs Seminarium i Silkeborg med en idé. Han tænkte i skole-kirke-baner, og at der blandt tredjeklasser var begyndt at brede sig et traditionstab. Det var ikke længere naturligt man kom i kirke som barn. Ingen talte længere med børn om de ting, altså Fadervor, ritualerne, hvem ham der Gud var, og den underlige søn han har. Børn er så modtagelige, og hans ide var at oprette minikonfirmand-undervisningen. Du spiller jo en særlig rolle i Markuskirkens skiftende kunstudstillinger. Har du gjort dig nogle tanker om forholdet mellem kunst og religion Det var min forgænger i embedet, Jette Dissing, der startede traditionen. Hun lavede udstillinger i samarbejde med Billedkunstnernes hus, og da aben landede på mine skuldre gik også jeg derover, og fandt at kvaliteten var noget svingende. Nogen troede at vores udstillinger skulle være noget med kirker og religion,

15 osv. Det skal det jo ikke. Det skal være god kunst, kunstnerne skal være så mangfoldige som de være vil i den tid de lever i, og i hvad de brænder for. Det er dem vi vil have til at udstille. Og det er ikke de allermest kendte nu har vi ganske vist Inge Bjørn - men ellers har det været nogen ikke så kendte. Lokalerne er fine nok, men det er jo ikke et galleri. Det går godt. Der er f.eks. konfirmand-forældre der maler, eller som kender nogen. De kommer til receptionerne og henvender sig. Det udvikler sig stille og roligt. Jeg laver ikke opsøgende arbejde, løber rundt i kunstmiljøet, osv. Det har jeg ikke tid til, selv om det kunne være meget sjovt. Det fungerer meget fint lokalt. Kunst og religion har begge en åndelig dimension? Med kunst er vi ude i noget der er større end dig, noget der griber dig om hjertet. Og det taler måske også til din forstand. Det er dét der udefinerbare som al god kunst er, og som er jeg vil nødig kalde det guddommeligt, for det er stadigvæk for mig et ord der bliver talt til et håb. Syge mennesker kan finde fornyet livsmod af at lytte til musik, hospitaler er begyndt at bruge farver, og har et træ stående. Ting der berører noget følelsesmæssigt. Det gør religionen også. Uden at det skal gå hen og blive føleri. Så der er beslægtede områder, og det er sikkert derfor jeg som mange andre er fascineret af det. Og kirkerummet er jo smukt i sig selv. Det taler til én. Det har en æstetik der fylder dig med ro og glæde. Og når organisten begynder at spille og man ser de flotte alterbilleder, det glæder mig hver eneste gang. Det betyder noget for trivslen, og dét tror jeg betyder noget for modtageligheden. Kristendommen ikke længere enerådende. Er interessen for religion for nedadgående? Det at interessen er for nedadgående er et københavnerfænomen. Ikke for at gøre dem vrede, men jeg synes at der er en anden opbakning bag kirkerne her i Århus, som har historiske rødder. Den der grundtvigske tradition med folkeligheden findes hér. Der er utrolig mange konfirmandforældre der godt er klar over de har svigtet et eller andet sted, men de vil rigtig gerne vide noget om kirken, både så de kan svare deres børn og for deres egen skyld. Så jeg synes interessen går opad. Vi har et meget bevidst segment her i sognet. Jeg kan kun udtale mig om sognet, ikke om landet som sådan. 15

16 16 Har du nogle særlige ting du vil fremhæve Generelt synes jeg vi er i en god gænge selv om vi ikke skal læne os tilbage og være tilfreds med alt. Vi skal stadigvæk være opmærksomme udadtil, og det er vi også i form af den måde vi laver PR på. Det kommer vi ikke udenom. Vi skal tænke på at de unge mennesker ikke længere læser aviser eller går til foredrag. Så vi skal bruge de sociale medier. Vi snakker med mennesker, som er uddannede i det. Det har vi fokus på. Det handler om vores ansigt udadtil, og vi håber på snart at få en præst med særlig fokus på de unge. Og så har vi jo skolen som er et vældig godt forum at arbejde i. Det er en mulighed for stille og roligt at få oparbejdet en tradition. Men vi skal ikke være aktivister. Folk skal vide hvad vi laver, ja, men vi vil gerne have at folk kommer til os. Det afgørende er og skal fortsat være Forkyndelsen gudstjenesten er ugens højdepunkt. Carsten Ljungkvist Juniorkantoriet et børnekor har set dagens lys Markuskirkens samarbejde med Langenæs og Skt. Lukas kirker omkring den nye korskole og Juniorkantoriet forløber fint. Koret kan opleves i Markuskirken ved flere lejligheder i den kommende tid, nemlig: Søndag d. 29 september kl. 15, ved børnegudstjenesten Søndag d. 24 november kl. 15, ligeledes børnegudstjeneste Søndag d. 15 december kl. 16 i en koncert med Den danske Salmeduo, samt Torsdag d. 2 januar kl. 14 ved kirkens festlige juletræs- og nytårskur. Alle er hjertelig velkommen. Red.

17 Under tårnet - samvær og foredrag for voksne Så er vi klar til en ny sæson i det forum, der tidligere hed Ældreklubben. Vi er kommet under vejr med, at nogle har opfattet glosen klub, som noget for særligt indviede, og glosen ældre, som noget, der slet ikke omfattede dem, men snarere gruppen af peddigrørsflettere. Det råder vi bod på med en navneændring til: Under tårnet samvær og foredrag for voksne. Så kan ingen forhåbentlig føle sig udenfor, og vi håber dermed at signalere at alle er meget velkomne. Foredragene finder sted den første torsdag i hver måned, og det er aldeles gratis at deltage. Torsdag den 5. september kl.14: Gudstjeneste ved Anders Thyrring Andersen og Markuskirkens præster Derefter foredrag ved Anders Thyrring Andersen, der er mag.art. i litteraturhistorie, 2-teolog, modtager af Blicherprisen i 2009 og Martin A. Hansen Prisen Har bl.a. skrevet Polspænding. Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen (2011). Har stået for flere udgivelser af Martin A. Hansen, heriblandt Dagbøger (1999) og Kætterbreve. Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (2004). Anders Thyrring Andersen har kaldt sit FOREDRAG: KRISTENDOM ER NU Martin A. Hansens liv, værk og kristendomsforståelse. Det er ingen tilfældighed, at Martin A. Hansen i disse år igen i stort omfang bliver taget op. Et nærmere blik på hans liv og værk vil vise, at der i udpræget grad er tale om et moderne menneske og et moderne forfatterskab. På baggrund af Dagbøger og udvalgte dele af forfatterskabet belyses hovedtemaerne i Martin A. Hansens værk, med særlig henblik på kristendomsforståelsen. Ud fra et spændingsfelt mellem tradition og modernitet formåede Martin A. Hansen at forene størrelser, som i Danmark ellers oftest ses som adskilte: kristendom og litterær modernisme. Forfatterskabet er udtryk for et bud på, hvordan man i moderniteten kan beskæftige sig med det kristne. Foredraget vil indkredse Martin A. Hansens særpræg som kristen modernist, herunder den livslange inspiration fra Søren Kierkegaards tænkning. Torsdag den 3. oktober kl. 14: Museumsinspektør ved Skanderborg Museum Henrik Bredmose Simonsen: GRUNDTVIG PÅ PRÆRIEN danske indvandrermiljøer i USA. 17

18 18 Henrik Bredmose Simonsen besøgte i 2010 og 2012 en række småbyer i det amerikanske Midtvesten, hvor danske og grundtvigske institutioner og traditioner har spillet og fortsat spiller en rolle. I foredraget fortæller Henrik Bredmose Simonsen historien om de grundtvigske kolonier, som blev grundlagt i perioden på den amerikanske prærie. Her skulle danske indvandrere samles i fællesskaber omkring kirke, skole, folkehøjskole, forsamlingshus og andelsforetagender, og herigennem skulle det danske sprog og danskheden bevares i de følgende generationer. Det lykkedes faktisk at skabe en række lokalmiljøer, hvor fællessang, foredrag, gymnastik, folkedans og en lys kristendomsopfattelse, inspireret af N.F.S. Grundtvig, har været fælles arvegods i flere generationer. Stednavne som Askov, Tyler, Ringsted, West Denmark, Dannevang, Dagmar, Solvang og Dalum m.fl. vidner i dag om forsøgene på at skabe grundtvigske lokalsamfund i USA. Foredraget ledsages af billeder og videoklip. Torsdag den 7. november kl.14: Tidligere lektor ved Aarhus Universitet i historisk teori og metode: Steen Busck: OG 1800-TALLETS VÆKKELSER I DANMARK OG DERES BETYDNING. Vækkelserne er ikke kun af kirkehistorisk interesse. De var udtryk for en omfattende ændring i den måde, folk opfattede verden og sig selv på, også i det daglige. Steen Busck fortæller ud fra et indgående studium af nordvestjyske bønders forhold til pietisternes og herrnhuternes virksomhed i disse egne og de konsekvenser, de fik både i 1700-årene og senere, da Christen Kold og andre gik i gang på Mors og i Thy. Der inddrages også eksempler fra Århusegnen. Steen Busck har skrevet disputats om nordvestjyske bønder. Martin Appel Loft Torsdag den 5. december kl. 14: Samsøgades Skole ligger i Skt. Markus Sogn. Derfor glæder vi os til at byde velkommen til: Skoleleder på Samsøgades Skole: Martin Appel Loft: SAMSØGADES SKOLE- en gammel skole tænker nyt. Alle har en mening om folkeskolen! Alle har gået i skole og har en holdning til, hvad god skole er. Man kan huske den gode lærer, den skrappe lærer, man kan huske lejrskolerne og skolefesterne. Man har en holdning, når man ser udsendelser, hvor danske elever bliver sammenlignet med kinesiske elever.

19 Det at gå i folkeskolen handler både om uddannelse og dannelse til livet. Hvordan og med hvad vil Samsøgades Skole gerne være kendt i lokalsamfundet og i kommunen? Kom og hør skolelederens tanker om det at drive god folkeskole i Torsdag den 2. januar kl. 14: Det traditionsrige møde med juletræ som i år datoen taget i betragtning tillige bliver nytårskur. Markus Sogn har etableret et samarbejde med Langenæs og Lukas sogne om et børnekor. Dem kan vi glæde os til at stifte bekendtskab med, dén dag. AARHUS JUNIORKANTORI - under ledelse af Christine Toft Christensen giver koncert med kendte julesange- og salmer samt andet julemusik for børn. Derefter koncert med Markuskirkens organist: Per Skriver og tenor Tue de Stordeur. Tue de Stordeur vil synge sange af Kai Normann Andersen. Tue de Stordeur er uddannet tenor fra Det jyske Musikkonservatorium. Han dimitterede i 2012 og er nu ansat i Den jyske Operas Kor. Tue har før været ansat som korist ved Skt. Markus Kirke og har tidligere glædet kirkegængere og koncertgængere med sin velklingende sang og smukke fortolkning af de værker, han har sunget. Torsdag den 6. februar kl. 14: Professor Jørn Lund: Dansk sprog på vej hvorhen? Det danske sprog udvikler sig, så det for mange ældre er svært at genkende. Nye ord kommer ind, gamle ord går af brug. Og hvad med udtalen? Er et nyt mumledansk på vej? Hvor blev dialekterne af? Taler vi engelsk i Danmark om 100 år, eller får vi en sprogpolitik, som fastholder dansk som landets hovedsprog? Er det hele helt så vildt fedt og fantastisk? Disse emner vil professor Jørn Lund belyse. Jørn Lund har været lærer og forsker på Københavns Universitet, professor på Danmarks Lærerhøjskole (i dag hedder det: DPU). I 1991 blev han chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi. Han har været direktør for forlaget Gyldendal( ) samt direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Fra 2013 formand for Dansk Sprognævn. Jørn Lunds hovedværk er Dansk Rigsmål I II (1975) samt utallige værker om sprog og sprogets udvikling, som har bevirket at han har fået tildelt adskellige priser. Torsdag den 6. marts kl. 14: Fhv. sognepræst: Lisbeth Smedegaard Andersen: Det begyndte med jomfru Sørensen. 19

20 20 Med udgangspunkt i sin egen slægts kvinder fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen om kvindernes historie, som den har udspillet sig fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor synet på kvinden og kvinderollen langsomt ændrede sig i takt med samfundsudviklingen. Kvinderne sættes ind i en bredere, samfundsmæssig sammenhæng, så der danner sig et tidsbillede af kvindernes Danmark set fra en fattig familie i Nordjylland til en velstillet borgerfamilie i København. Lisbeth Smedegaard Andersen har været sognepræst ved Risskov Kirke (Aarhus) samt Holmens Kirke (København). Tillige er hun en uhyre produktiv forfatter: har skrevet salmer, skrevet om salmer, skrevet kunstbøger samt nu også en bog om sin egen familie: Det begyndte med Jomfru Sørensen. Kvindeskæbner gennem 200 år. Torsdag den 3. april kl. 14: Gudstjeneste ved Bente Møller Rasmussen. Derefter går vi ind i salen til et veldækket kaffebord, som nydes inden vi kaster os over bankospillet. Højskoleformiddagene I lighed med tidligere år, er vi også i denne sæson gået sammen med Vor Frue og Domkirken om højskoleformiddagene. Alle møderne afholdes i Vor Frue kirkes sognegård i Vestergade 21. De begynder kl , hvor der indledes med en kop kaffe og et rundstykke, inden foredragsholderen får ordet kl. 11. Det beholder vedkommende indtil kl. 12, hvor tilhørerne får lov til at spille med og mod. Det hele afsluttes kl Efterårsprogrammet ser ud som følger: Tirsdag den 17. september: Iben Krogsdal Tirsdag 1. oktober: Kirsten Nielsen: Gudsbilleder i Det Gamle Testamente. Tirsdag 29. oktober: Biskop Kjeld Holm Tirsdag den 12. november: Knud Sørensen Tirsdag den 26. november: Else Marie Wiberg Pedersen: Dantes guddommelige komedie. Har man lyst til at se titlerne på og en omtale af de enkelte foredrag, kan man enten klikke sig ind på kirkens hjemmeside under foredrag eller hente det fulde program i kirken

Sankt Markus Kirke og Sogn

Sankt Markus Kirke og Sogn Indhold Prædiken Sommerkoncerter Markus Kirkens kunstudstilling Et jubilæum er på vej Ældremøderne Syng dig glad Babysalmesang Høstgudstjeneste Gamle og nye konfirmander Kirkestafet Gudstjenester Kalender

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS

Tanker i anledning af tragedien i Norge. Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Koncert. At leve med tab. Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Sognebladet SKOVSHOVED AVIS Nr. 96 - September 2011 September / Oktober / November 2011 September 2011 Tanker i anledning af tragedien i Norge Hvad bør en præst vide om naturvidenskab? Den norske statsminister

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE

TUE WEST. Paradiset. spiller i Kirke Sonnerup. Interview. med tidligere biskop Niels Henrik Arendt METTE ØSTERGAARD TEMA: OM EDENS HAVE Sæby kirke Gershøj kirke Kr. Hyllinge kirke Lyndby kirke Rye kirke Kr. Sonnerup kirke TEMA: Paradiset #4-5. ÅRGANG DECEMBER - FEBRUAR 2014/15 TUE WEST spiller i Kirke Sonnerup Interview METTE ØSTERGAARD

Læs mere

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre

Trinitatis Kirke. - kirken midt i. Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre Trinitatis Kirke - kirken midt i Trinitatis Kirke og Sognegård 2014/15 Møder og studiekredse Koncerter Aktiviteter for alle aldre www.trinitatis-kirke.dk Kirken midt i... Trinitatis Kirke henvender sig

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1

HØJE TIDER. Folkekirken på Fyn 2011 FYENS STIFTSBOG 2011. HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 FYENS STIFTSBOG 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 HØJE TIDER Folkekirken på Fyn 2011 1 2 At længes Kirsten Jørgensen 6 Far, hvorfor skal du ikke have cykelhjelm på? Lars Toft Rasmussen 10 Hvordan

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK

DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK DECEMBER 2014 WWW.TOEMMERUPKIRKE.DK Side 2 KIRKENØGLEN: ADD: Sognepræst Dan Petersen, Tømmerupvej 48. Tlf. 59507091 Fri mandag. Graver Dorte Hansen Tlf. 59507735 bedst tirs-fredag. Fri mandag. Kirkesanger

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12

December - januar - februar - marts - vinter 2014-15. Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Risskov Kirke December - januar - februar - marts - vinter 2014-15 Ulla Bille udstiller landskaber fra Færøerne, Danmark og Caminoen i Sognegården - se side 12 Salmeleg for dig og mig - se side 8 Velsignet

Læs mere

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg

Stinna ahrenst og anne-met te riis. Gammel vil alle blive. - men ingen ønsker at være det. Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Stinna ahrenst og anne-met te riis Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Roskilde Stift - Religionspædagisk Udvalg Gammel vil alle blive - men ingen ønsker at være det Rapport af Stinna

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

2 Juni/Juli August 2014

2 Juni/Juli August 2014 Kirke bladet Ærø 2 Juni/Juli August 2014 Nu er det sommer, og der er langt flere mennesker på Ærø end ellers. Der er liv overalt. I byerne og havnene, i landsbyerne og langt ude på landet, også rundt omkring

Læs mere

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen

Udgivet af Baptistkirken i Danmark. baptist.dk. Tilbage til hverdagen 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Nummer 5 2011 baptist.dk 5 Tilbage til hverdagen Fra hvid gæst til familiemedlem 2»Anne, Gud ser ikke på vores evner, men på vores villighed til at sige:

Læs mere

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015

FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 FRA KIRKEN SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2015 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse SEPTEMBER Tirsdag den 1. kl. 14.00 Torsdag den 3. kl. 17.00 Torsdag den 3. kl. 14.10 Fredag den 4. kl. 17.30

Læs mere

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang

SULT. baptist.dk. Udgivet af Baptistkirken i Danmark. Nummer 7 2011 158. årgang baptist.dk Nummer 7 2011 158. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 7 SULT Plads til uanmeldte gæster Det er ikke hos alle familier, at hjemmet er forbeholdt den nære familie. Malene Skovgaard er vokset

Læs mere

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1

www.maarslet-bladet.dk LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR 2013 1 Dec 2012 Jan 2013 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet DECEMBER 2012/JANUAR

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum

Vive & Hadsund Sogne. Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. Årets konfirmander på rejse i tid og rum xxxx - Kirkebladet 0205 15/05/07 12:37 Side 1 Årets konfirmander på rejse i tid og rum Ole Michelsen - er ikke bange for at tale om sin alkoholisme og sin tro - se side 12. KIRKEBLADET Vive & Hadsund Sogne

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

6 Det (u)perfekte liv

6 Det (u)perfekte liv baptist.dk Nummer 6 2014 161. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 6 Det (u)perfekte liv Hvor gammel er din tro? Et bibelsk perspektiv på alder og modenhed 2 Abraham var 75 år, da han blev kaldet,

Læs mere

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1. Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 1 Oktober 2012 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet OKTOBER 2012 E-mail Mårslet-bladet

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1

LÆSØ KIRKENYT. Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 LÆSØ KIRKENYT Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 22. årgang, nr. 1 Marts - April - Maj - Juni 2015 Kontakt www.laesoekirker.dk eller: www.facebook.com/laesoekirker Alt personale træffes efter aftale. For

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole

REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole REFLEKSIONER Årsskrift 2011, Den frie Lærerskole Pas på historien Dimissionstale til kommende lærere Ny forstander på Den frie Lærerskole Fra Thyborøn til fyn Virkeligheden er al tings prøve Historiske

Læs mere

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan.

Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Kirken bygget af levende sten... Blåhøj og Filskov Kirker Årgang 11 Nr. 2 2009/10 Sept. - okt. - nov. - dec. - jan. Brande-Grene Kirkehøjskole se s. 7 Blåhøj: Allehelgens gudstjeneste 1. oktober kl. 19.30

Læs mere

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD

LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD MÅRSLET-bladet APRIL 2006 1 APRIL 2006 LOKALBLADET FOR FORENINGER TILSLUTTET MÅRSLET FÆLLESRÅD SKOLESIDER TMG-NYT KIRKEBLAD www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet APRIL 2006 MÅRSLET-bladet APRIL 2006

Læs mere