Sankt Markus Kirke og Sogn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sankt Markus Kirke og Sogn"

Transkript

1 Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander Julehjælp Gudstjenester Kalender Sankt Markus Kirke og Sogn September-december 2013

2 Indhold Prædiken Koncerter og musikgudstjenester. 7 Høstgudstjeneste Grundtvigsk Forum Nyt jubilæum undervejs Juniorkantoriet Under tårnet Højskoleformiddagene Babysalmesang Børnegudstjenester Mini-konfirmander Julehjælp Gudstjenester Kalender Udgives af Sankt Markus Sogns menighedsråd og distribueres i sognet i et oplag på eksemplarer 3 gange årligt. Redaktør Carsten Ljungkvist kan kontaktes på Menighedsrådets formand Sekretariatsleder Benedicte Baumgarten Vestervang 10,5 1053, 8000 Århus C Tlf Redaktion: Carsten Ljungkvist (ansv) og Peter Brøndum. Adresser Sognepræst Peter Brøndum Træffes i kirken kl (undt. mandag) og efter aftale. Privat: Ærøgade 3, 8000 Århus C. Tlf Sognepræst Bente Møller Rasmussen Træffes bedst kl (undtagen fredag) og ellers efter aftale. Privat: Vestervang 9 V, lejl. 954, 8000 Århus C. Tlf Kordegn Karin Wyrtz Sankt Markus sogns kordegnekontor Skt. Markus Kirkeplads 1, 8000 Århus C. Træffes man.-fre. kl. 9-13, torsd. tillige kl , tlf fax Privat: Tingstedet 31, 8220 Brabrand. Tlf Organist Per Skriver Tlf. priv Kirketjener Jens Hvidkjær Mobil Nordre Strandvej Risskov. Kirkeværge Elektriker Jørgen Thomas Pedersen Randersvej 5 st.tv Århus N Tlf Grafisk tilrettelægning: Søren Bo Grafisk Tegnestue Trykning: e-tryk/one Way tryk A/S

3 Prædiken Farvel, du klare sol. Farvel, du klare sol sagde hun og rakte Armene høit op i Veiret, gik ogsaa en lille Smule udenfor Markmusens Huus; thi nu var Kornet høstet. og her stod kun de tørre Stubbe. Farvel, farvel! sagde hun og slog sine smaa Arme om en lille, rød Blomst, der stod. Sådan fortæller H.C. Andersen om Tommelises afsked med sommeren og solen. Hun har sit navn af, at hun kun er en tomme lang i eventyret kan det sagtens lade sig gøre, og det har den fordel, at vi får den natur at se, som vi ellers ikke bemærker, fordi alting er så småt og ubetydeligt set fra menneskers normale højde. Men tænk, om vi kun var en tomme lang, hvordan mon verden så ville se ud? Proportionerne er helt anderledes: en valnøddeskal er stor nok til at være Tommelises seng, skrubtudsen er kæmpestor, styg og fæl at se på, muldvarpen er skræmmende i sin lodne vælde, og svalen er så stor, at Tommelise kan sidde på dens ryg, ja, hun kan skjule sig i dens fjer, så hun ikke fryser, mens den flyver højt over snedækkede bjerge på vejen til de varme lande. For eventyrets lilleputverden er et spejl af menneskenes verden med glæde og sorg, drømme og længsler. Så også dér i den lille verden er efteråret forbundet med afsked: Farvel, du klare sol! siger Tommelise, mens hun går mellem de tørre stubbe, for kornet er høstet: Farvel, farvel siger hun og omfavner en lille, rød blomst, som også snart mister sin sommerpragt. Nu kommer den kolde Vinter, sagde Svalen, jeg flyver langt bort til de varme Lande, vil du følge med? Du kan sidde på min Ryg! Bind dig kun fast med dit Livbaand, så flyver vi bort fra den stygge Muldvarp og hans mørke Stue, langt bort over Bjergene til de varme Lande, hvor Solen skinner smukkere end her, hvor der altid er Sommer og deilige Blomster D.v.s., solen skinner ikke smukkere end her noget sted. Men sådan er det, når vi drømmer, og når vi længes, så bliver græsser grønnere på den anden side af hegnet. Ikke kun fordi vi er nogle utaknemlige bæster, som hellere vil være et andet sted, end vi er, men fordi vi så gerne vil holde fast i det, der er godt og smukt og helsebringende. Tænk, om det altid kunne være sommer og blomster i flor. Tænk, om der altid kunne være sommerferiegæster og lange, lyse aftener. Tænk, om. ja, tænk, om alt muligt godt kunne vare ved, så ville det være ligesom i 3

4 4 eventyrets varme lande, hvor solen skinner smukkere end her, hvor der altid er sommer og dejlige blomster. H.C. Andersen vidste godt, at han beskrev en umulig drøm, tilmed en drøm, vi slet ikke skal ønske går i opfyldelse. For drømmen er jo også en flugt fra realiteterne, en stikken sig selv blår i øjnene, et forsøg på at snyde på vægten ja, man kan komme til at tænke på troen på reinkarnation, den tro, at vi fødes igen i et nyt liv, og så at sige begynder igen på en frisk. Men det er ikke andet end virkelighedsflugt og mangel på alvor. Alvoren er, at vi skal miste det vi har, denne sommer og dette liv. Det kan vi ikke undgå ved at flyve til de varme lande. Vi kunne ikke glæde os over sommeren, hvis ikke vinteren var til som dens modsætning. Vi skal altså ikke for alvor ønske os at komme til de varme lande, hvor der altid er sommer. Bølgende kornmark Men stikket af længsel, når sommeren er forbi, det skal vi ikke skjule, for det vidner også om taknemmelighed og glæde over, det vi fik. Måske er den mere nærværende i landbruget end i andre erhverv, fordi frugten af

5 arbejdet, høsten, er synlig og håndgribelig, men direkte og indirekte gælder det jo os alle, at: Han som vokse lod på jord De gyldne aks og vipper Han bliver hos os i sit ord, Det ord, som aldrig glipper Det vers siger jo, at forår og sommer, efterår og vinter er vort livsvilkår når vi er i kirke kalder vi det skabelsens orden det, vi lever i og af, har vi fået af Gud. Meget kan vi gøre selv, udbyttet på marken kan vi med dygtighed og teknisk snilde gøre større, handel og samfærdsel kan vi globalisere, men forudsætningen for det hele kan vi kun tage imod som en ubegribelig gave, Gud har rakt os. Det kan godt ske, at vi ofte mener noget andet, f.eks, at verden og jorden blot er en ressource, der bare er der det er en ret udbredt holdning, så udbredt, at ingen kan sige sig fri for den. Men ressourcer er der ingen glæde eller taknemmelighed ved. Kun mæthed, i bedste fald. Vi kan ikke takke ressourcerne for høsten. Det ved vi godt er for magert. Nej, vi må i kirke for at takke for høsten, for at takke Gud for det liv og de muligheder, vi har fået. Derfor synger vi en tak for både hvad Gud lod vokse på marken og for ordet og for livet altså ordet om Guds omsorg og barmhjertighed, som vi hører det i evangeliet om at Gud elskede verden så meget, at han selv blev en del af den verden ved at blive som én af os, ved at leve og dø, som én af os. Det er hvad evangelierne fortæller om ham, som vi kender som Gud og menneske: som mennesket Jesus af Nazareth, for der levede han og voksede op, og som Kristus, som betyder den salvede, Guds søn, Gud selv i menneskeskikkelse. Når Jesus taler, er det Gud selv, der taler, når Jesus forbarmer sig over et menneske, er det Gud selv, der forbarmer sig. At Gud er kommet mennesker nær og ikke holder sig borte i sin fjerne himmel, det har altid været en provokerende påstand. Det er da også det, der indgår i Jesu spørgsmål til farisæerne: Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De havde forinden stillet Jesus et spørgsmål, som de regnede med ville 5

6 6 bringe ham på glatis, for de anså ham for en lovbryder og gudsbespotter, der ledte folk på afveje. Men han læste dem deres egen lektie fra Moseloven. Du skal elske Herren din Gud, og din næste som dig selv dét er det store kærlighedsbud, det er den lov, alt andet hviler på. Det svar kan farisæerne ikke sige noget til, tvært imod er det dem der bliver Jesu svar skyldig, for de kan ikke svare på det, han i samme åndedrag spørger dem om: Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? Om han var Davids søn eller Davids herre skal vi ikke bruge opmærksomhed på. Det afgørende er, at Jesus over for farisæerne hævder, at det store bud i loven ikke er en remse, vi kan lire af og slå hinanden oven i hovedet med. Det store bud om kærlighed til Gud og næsten er ikke noget lovbud, for man kan hverken elske Gud eller sin næste på kommando. Det store bud er et evangelium, et glædeligt budskab og det bliver det, når den, der tager det i sin mund, taler med myndighed. Og, når Vorherre taler, er der dækning, for det han siger. Du skal elske din næste, siger han til os, og så elsker han os. Dermed er kærlighedens sammenhæng skabt. DU skal elske din næste, og så går han ind i verden for at være, der hvor vi er. For det blev jul, og det blev langfredag og det blev påskedag og så skal ingen mere komme og sige, de ikke ved, hvad Guds kærlighed er, hvad næstekærlighed er, for han har selv skænket os det hele. Derfor: Vi tror, han er den gode, der alting gav, Og derfor blev vor næste, i kors og grav. BMR

7 Koncerter Musikgudstjenester Onsdag den 27. november kl Faurés Requiem med over 100 medvirkende Ved koncerten medvirker Stillingkoret v. Niels Jørgen Tranberg og Arosantuskoret v. Per Skriver, Aarhus Strygerensemble samt sangsolisterne: Laura Flensted-Jensen og Niels Jørgen Tranberg. Det hele dirigeres af Søren K. Hansen. Arosantuskoret Aarhus Strygerensemble består af 24 professionelle musikere samt amatører på højt plan. Musikere fra Aalborg i nord og trekantsområdet i syd er med i ensemblet, der har skiftende dirigenter. Søren K. Hansen er docent i kor- og ensemble ledelse ved Det jyske Musikkonservatorium. Han har været dirigent for bl.a. Den jyske Opera og Radiokoret. Er fast dirigent for kammerkoret GAIA og Aarhus Sinfonietta. Søren K. Hansen Laura Flensted-Jensen Niels Jørgen Tranberg Sopranen Laura Flensted-Jensen er uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium. Uddannet ved docent Ulla Wang. Hun har haft solistopgaver med bl.a. Aarhus Bach-Selskab, Aarhus Symfoniorkester, Randers Kammerorkester m.fl. 7

8 8 Barytonen Niels Jørgen Tranberg er ligeledes uddannet fra Det jyske Musikkonservatorium hos bl.a. prof. Peer Birch og Ingrid Haking Raaby. Han har været solist bl.a. med Sønderjyllands Symfoniorkester og har sunget partier som Budd i Brittens Albert Herring og Seneca i Monteverdis Poppeas kroning. Strygerensemblet er til lejligheden suppleret med et par blæsere samt orgel. Da korene tilsammen tæller ca. 80 sangere kommer vi op på over hundrede medvirkende. Korene synger Faurés Requiem samt Faurés Cantique de Jean Racine. Ensemblets program er ikke endeligt fastlagt. Gratis adgang. Søndag d. 8. december kl De ni Læsninger med kirkens dygtige kor. Efter engelsk forbillede forbereder vi os til julens begivenheder med tekster fra det nye testamente, fællessalmer og korsang. Udover koret og en instrumentalsolist medvirker Peter Brøndum som liturg og kirkens organist, Per Skriver, dirigerer. Også måneden før, Alle Helgens søndag d. 3. november kl vil koret have en fremtrædende plads ved højmessen. Søndag d. 15. december kl Koncert med kirkens børnekor og Den danske Salmeduo. Gratis adgang. Høstgudstjeneste Som allerede omtalt i sidste nummer af kirkebladet, holdes der høstgudstjeneste i Markuskirken søndag den 15. september kl med efterfølgende kirkefrokost og foredrag. I år har vi fået biskop Kjeld Holm til at holde både prædiken og foredrag. Foredragstitlen er Erindring og engagement og vil have udgangspunkt i Kjeld Holms sidste erindringsbog Man lever af det man får skænket. Vi glæder os meget til høstgudstjenesten og håber på et stort fremmøde. Her følger en anmeldelse af Kjeld Holms bog forfattet af Peter Brøndum: Man lever af det, man får skænket. Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard tog i sin tid konsekvensen af, at fortsættelsen af en succes altid er så svær at lave, at de gik direkte fra Jydekompagniet I til Jydekompagniet III?

9 Hvis Kjeld Holm har haft samme betænkeligheder mht. en opfølgning af den med rette roste erindringsbog Åbne døre, må man sige, at de har været ganske grundløse. Perspektivet er ganske vist forskudt fra fortrinsvis barndom og ungdom til fortrinsvis voksenalder og livserfaringer, men den prægning, der så medrivende blev fortalt om i første bind, spiller stadig med og ligger som en grundtone under hele fortællingen. Så elegant antydet ved erindringen om en af familiens unge piger, Gudrun, der en sommeraften tog drengen Kjeld Holm med til ruinerne på Knivsbjerg tyskernes monument over sejren i 1864, som i hele den tyske tid havde været de tysksindedes samlingssted. Nu efter krigen var det blevet sprængt i stumper og stykker. Jeg kom der aldrig sammen med mine forældre; det var et af historien, sindene og holdningerne forbudt område. Fra Knivsbjerg cyklede de ned til Genner Strand, pigehjemmet for de løsagtige piger. Det var dér, jeg boede, sagde Gudrun Jeg vil ikke tilbage Så cyklede vi hjem. Vi havde set to ruiner den aften. En bogstavelig og en sindets ruin, et nederlagets sted. Erindringen om Gudrun og den aften vender stadigt tilbage bogen igennem og danner en dyb tone under hele fortællingen et gentagende tema, der gennemspilles på mangfoldige måder. Ikke at den erindring havde været Kjeld Holm bevidst siden barndommen. Den dukker pludselig op og får fylde, mening og betydning i forbindelse med en øvelse hos K.E.Løgstrup. Den bliver til skæbne, fordi den giver ham en bevidsthed om, at også de utilpassede hører med til hans virkelighed. Ja, at han måske selv er lidt utilpasset. Og hvor ingen vel kan være i tvivl om sandheden af det første udsagn ud fra de kampe og øretæver, han mellem år og dag har stillet op til, så kan det sidste måske forekomme lidt mere uldent i kanten. Det er Kjeld Holm også godt klar over, men det er heller ikke på det ydre plan, han er utilpasset. Det går langt dybere og viser sig som regel ved en utilfredshed med som den rige bonde - at slå sig til ro; at spise, drikke og være glad. Ikke at han foragter nogen af delene; men der må dog høre mere med? Eller, som det programmatisk hedder i bogens første kapitel, hvor den franske filosof Gabriel Marcel citeres, fordi han skelner mellem tilværelsen som et problem, man kan løse og dominere, og tilværelsen som et mysterium, der griber mennesket og engagerer det. Engagement er trofasthed. Og det fundamentale engagement er en trofasthed overfor tilværelsen som mysterium; det er en skabende trofasthed, der holder mennesket fast ved sine særlige løfter og engagementer overfor andre. 9

10 10 Det er noget forenklet sagt forskellen mellem en videnskabelig, verdslig tilgang til verden og en religiøs tilgang, der her ridses op, og som jeg læser Kjeld Holms bog, så føler han sig måske nok bedst hjemme i den sidste, men han er ingenlunde fremmed for den første. Der, hvor Fanden imidlertid for alvor slippes løs, er der hvor den ene eller den anden tilgang går hen og bliver sig selv nok. Så får man altid en indelukket fimsethed; en manglende tålsomhed og en klaustrofobisk lukkethed. Og så må ikke bare dørene, men også vinduerne åbnes, så kristendommen ikke reduceres til mentalhygiejnisk navlepilleri, men også viser sig i et engagement i det sociale og politiske liv. Hvordan kristendom og samfundsliv hører sammen, er noget Kjeld Holm bakser med i de første mange år af sin karriere først som universitetsansat på det teologiske fakultet, skønt han er mag.art. i idéhistorie senere som hjælpepræst i Vejlby og sognepræst i det nyoprettede Ellevang sogn. Og langsomt synes der at udkrystallisere sig en forståelse af, hvordan et engagement i både kristendom og politik kan hænge sammen, uden at der gøres vold på nogen af dem. Ganske vist havde Sløk rådet ham til at lade verden passe sig selv, men det er vist et af de få Sløk ske råd, Kjeld Holm aldrig har kunnet tage til sig. Bogen er til gengæld fyldt med indtagende beskrivelser af de mennesker, der ofte sig selv uafvidende hjalp Kjeld Holm på vej i en afklaring. Det skete ikke mindst i det forsamlingshus han skabte i Ellevang i de år folkeuniversitet er måske et bedre udtryk. Det var jo sandt for dyden ikke de rene nulliteter, man fik til at komme i sognegården: Sløk, Løgstrup, Tage Skov Hansen, Peter Seeberg, Martha Christensen, Frank Osvald og mange andre. Jeg fulgte selv sognet i nogle af de første år og blev så dybt fascineret af den måde at være kirke på, at jeg selv fik lyst til at være med i foretagendet. At Kjeld Holms engagement, der som det allerede var tilfældet i Åbne døre altid har været båret af mødet med andre mennesker og derfor ofte kan synes at have haft tilfældighedens karakter i hvert fald i sit udgangspunkt. At hans engagement har haft sin pris, får vi ubehagelige eksempler på i bogens afsnit om tiden i Rådet for Etnisk Ligestilling, ja også i afsnittet om bispevalget. Men spørger man ham selv, vil han formentlig svare, at det var det hele værd. Engagement har altid sin pris; men prisen for at lade være er værre: Man taber sig selv og sin menneskelighed og dermed også blikket for livets storhed og dets dybde.

11 Bogen fader ud med et stemningsbillede fra Rom, der er så godt ramt, at man næsten synes, man er der selv og lige om lidt skal ud på restaurant og spise til middag. Bogen være hermed anbefalet på det varmeste. Tag den med på ferie, for man kan dårligt lægge den fra sig. Og mens man nyder beskrivelserne og perspektiveringerne kan man allerede begynde at glæde sig til den fortsættelse, der må og skal komme, når engang bispetiden er blevet til fortid. Peter Brøndum Grundtvigsk Forum Efterårssemesteret i Grundtvigsk Forum ser sådan ud: Tirsdag den 17. september kl : Professor Kirsten Nielsen: Thomas Mann som bibelfortolker. Gudsbilledet i Josef og hans brødre. Tirsdag den 22. oktober kl : Sognepræst ph.d. Sanne Thøisen: Se Kalenderen. Tirsdag den 19. november kl : Mag.art. Anders Thyrring-Andersen: En anden hånd. Den kristne synsvinkel i Peter Seebergs Hyrder. Alle er selvsagt velkomne til arrangementet, men vil man deltage i det efterfølgende møde uden at være medlem af foreningen koster det (foruden 25 kr. til kaffen) 25 kr. i mødeafgift. Nyt jubilæum undervejs Markuskirken har et tilstundende jubilæum. Vores præst Bente Møller Rasmussen har d. 15 november bestredet embedet i 25 år, og det fejres ved en reception søndag d. 1 december efter højmessen. I anledning af dagen har redaktionen haft en samtale med Bente Møller Rasmussen: 11

12 12 Hvordan kom det sig, at du blev præst Jo, egentlig er jeg er cand. mag. i historie og kristendomskundskab. Jeg havde overvejet at læse teologi, men en veninde som startede på studiet, kunne ikke holde miljøet ud, og jeg tænkte, at så har jeg det nok også sådan. Og vi var vel ikke så venligt stemt over for folkekirken i 1970 erne. Tanken om at være præst var lidt svær. Jeg startede på kristendomskundskab, og blev meget optaget af faget. Jeg kunne bruge meget af det jeg havde lært på historie, og hér fødtes den idé i min hjerne, at jeg lige så godt kunne blive præst i stedet for gymnasielærer. Det var ikke alle der helt kunne forstå det: Var der noget galt med hende, eller hva? Hvordan kunne hun tænke sådan. Jeg fastholdt ideen og tog flere supplerende prøver i kirkehistorie, Det nye Testamente og dogmatik under den gamle P.G. Lindhardt. Det gik fint, men da jeg i forvejen var cand. mag. kunne jeg lige så godt tage pædagogikum som jeg måske senere ville fortryde jeg ikke tog. Jeg gik på pastoralseminariet hér i Markus i foråret 1983, og var så på Viborg katedralskole fra august til januar Da jeg tog afsked med eleverne det var ganske hårdt kom lærerstaben og spurgte om jeg ikke ville ansættes i et vikariat? Bedre end at være arbejdsløs tænkte jeg, og takkede ja. Jeg fortsatte i 1½ år, men stod stadig i vadestedet mellem en lærergerning og en præstegerning, og jeg Bente Møller Rasmussen valgte præstegerningen. Så opslog man en stilling nede ved Silkeborg, en kvotestilling i et landsogn der hed Gødvad-Svostrup, som jeg fik. Så fik jeg noget erfaring. Det var et decideret landsogn på mennesker, hvoraf mange var missionske. Jeg blev også hjælpepræst i et bysogn, Alderslyst, det var ved provsten i Silkeborg. Her vandt jeg mere erfaring, og nu stod valget mellem om jeg ville være præst på landet eller i byen.

13 I 1988 søgte og fik jeg embedet her i Markuskirken, jeg startede 15 november. Og hér har jeg nu været i 25 år! Det er jeg meget glad for. Det er et fantastisk sogn at arbejde i, med meget forskellige mennesker og forskellige sociale sammensætninger. Jeg elsker at komme rundt og snakke med folk. Man hører at samspillet mellem præst og menighedsrådet ikke altid er lige let. Hvad er din erfaring med det? Vi har jo nogle klart definerede regler om hvad menighedsrådet skal tage sig af. F.eks. har præsterne forkyndelsesfrihed, og den er vigtig at håndhæve. Men menighedsrådet kan blande sig i hvis man f.eks. går hen og ændrer liturgien. Vi havde her i Markus en meget stærk menighedsrådsformand, E. Lund- Sørensen ( , red.), som har betydet meget for sognet. Han var godt inde i kirkejuraen og alt det kirkepolitiske, og havde meget respekt for traditionen. Han vidste præcis hvor grænsen gik. Vi kunne være uenige om nogle ting, som vi så diskuterede og gik hjem og tænkte over. Han lærte mig utrolig meget om små detaljer i gudstjenesten, ting han lagde mærke til. Trosbekendelsen bliver efter gammel grundtvigsk tradition fremsagt fra prædikestolen. Det ville de gerne have da jeg kom. Okay, fint, det er jeg ikke vant til, men jeg skal se hvordan det fungerer for mig. Og jeg synes faktisk at man er tættere på fælleskabet. Jeg er jo også en del af menigheden, selv om jeg skal lede en gudstjeneste. Så det synes jeg har fungeret fint. Netop det, at han aldrig var grænseoverskridende. Han var krævende, men respektfuld. Jeg må også fremhæve det nuværende menighedsråd for at give plads og rum til alle de aktiviteter som foregår i og ud fra Markuskirken. Skulle der ønskes ændringer i liturgien sker det i praksis altid i samarbejde med menighedsrådet. Det er altså hverken præst eller menighedsråd der er enerådende på den front, og godt det samme. Hvordan har sognet udviklet sig Sognet var i en vældig god gænge da jeg kom. Der var en god tradition for at kristendom og folkelighed mødtes her i Markuskirken. Det har lagt grunden til en god grundtvigsk ånd. Da jeg kom var det tydeligvis et sogn med mange unge under uddannelse, og vi havde mange ældre. Der var mange begravelser og mange samtaler 13

14 14 med studerende. I dag har vi børnefamilier der bliver boende, som måske har den prioritet at de hellere vil have rødvin fredag aften, end de vil have et hus. Og så have det miljø som byen giver. Folk er meget bevidste i dag. De går på folkeuniversitetet, og går til koncerter i Musikhuset, og de ser alt hvad Århus teater og Svalegangen viser, og fint med det. Så sognet har klart ændret sig. Jeg vil illustrere det: Peter Brøndum og jeg lavede nogle tematiske foredrag, før vi begyndte samarbejdet med Vor Frue og Domkirken. De var utrolig velbesøgte. Der var 50 hver eneste gang, og det samme ved vores ældremøder. Men på en eller anden måde fadede disse aftenforedrag ud. Grundlaget havde ændret sig, så vi indledte samarbejdet med Vor Frue og Domkirken, og det kører i en god gænge. Det gør vores ældremøder også. Det er ved at tynde ud, og vi har lavet nogle ændringer, og spredt foredragene over et større spektrum. Det er mit indtryk at man er glad for det. I år kalder vi dem ikke længere ældremøder. Vores indtryk er at mange tænker uha, jeg er da ikke så gammel, så Peter og jeg lagde hovederne i blød, og i år kalder vi så vores program: Under tårnet foredrag og samvær for mennesker. Så kan man jo selv finde ud af om det er samværet eller foredraget man kommer for. En dag kom vores daværende biskop Herluf Eriksen, der jo er gammel skolemand og rektor på Th. Langs Seminarium i Silkeborg med en idé. Han tænkte i skole-kirke-baner, og at der blandt tredjeklasser var begyndt at brede sig et traditionstab. Det var ikke længere naturligt man kom i kirke som barn. Ingen talte længere med børn om de ting, altså Fadervor, ritualerne, hvem ham der Gud var, og den underlige søn han har. Børn er så modtagelige, og hans ide var at oprette minikonfirmand-undervisningen. Du spiller jo en særlig rolle i Markuskirkens skiftende kunstudstillinger. Har du gjort dig nogle tanker om forholdet mellem kunst og religion Det var min forgænger i embedet, Jette Dissing, der startede traditionen. Hun lavede udstillinger i samarbejde med Billedkunstnernes hus, og da aben landede på mine skuldre gik også jeg derover, og fandt at kvaliteten var noget svingende. Nogen troede at vores udstillinger skulle være noget med kirker og religion,

15 osv. Det skal det jo ikke. Det skal være god kunst, kunstnerne skal være så mangfoldige som de være vil i den tid de lever i, og i hvad de brænder for. Det er dem vi vil have til at udstille. Og det er ikke de allermest kendte nu har vi ganske vist Inge Bjørn - men ellers har det været nogen ikke så kendte. Lokalerne er fine nok, men det er jo ikke et galleri. Det går godt. Der er f.eks. konfirmand-forældre der maler, eller som kender nogen. De kommer til receptionerne og henvender sig. Det udvikler sig stille og roligt. Jeg laver ikke opsøgende arbejde, løber rundt i kunstmiljøet, osv. Det har jeg ikke tid til, selv om det kunne være meget sjovt. Det fungerer meget fint lokalt. Kunst og religion har begge en åndelig dimension? Med kunst er vi ude i noget der er større end dig, noget der griber dig om hjertet. Og det taler måske også til din forstand. Det er dét der udefinerbare som al god kunst er, og som er jeg vil nødig kalde det guddommeligt, for det er stadigvæk for mig et ord der bliver talt til et håb. Syge mennesker kan finde fornyet livsmod af at lytte til musik, hospitaler er begyndt at bruge farver, og har et træ stående. Ting der berører noget følelsesmæssigt. Det gør religionen også. Uden at det skal gå hen og blive føleri. Så der er beslægtede områder, og det er sikkert derfor jeg som mange andre er fascineret af det. Og kirkerummet er jo smukt i sig selv. Det taler til én. Det har en æstetik der fylder dig med ro og glæde. Og når organisten begynder at spille og man ser de flotte alterbilleder, det glæder mig hver eneste gang. Det betyder noget for trivslen, og dét tror jeg betyder noget for modtageligheden. Kristendommen ikke længere enerådende. Er interessen for religion for nedadgående? Det at interessen er for nedadgående er et københavnerfænomen. Ikke for at gøre dem vrede, men jeg synes at der er en anden opbakning bag kirkerne her i Århus, som har historiske rødder. Den der grundtvigske tradition med folkeligheden findes hér. Der er utrolig mange konfirmandforældre der godt er klar over de har svigtet et eller andet sted, men de vil rigtig gerne vide noget om kirken, både så de kan svare deres børn og for deres egen skyld. Så jeg synes interessen går opad. Vi har et meget bevidst segment her i sognet. Jeg kan kun udtale mig om sognet, ikke om landet som sådan. 15

16 16 Har du nogle særlige ting du vil fremhæve Generelt synes jeg vi er i en god gænge selv om vi ikke skal læne os tilbage og være tilfreds med alt. Vi skal stadigvæk være opmærksomme udadtil, og det er vi også i form af den måde vi laver PR på. Det kommer vi ikke udenom. Vi skal tænke på at de unge mennesker ikke længere læser aviser eller går til foredrag. Så vi skal bruge de sociale medier. Vi snakker med mennesker, som er uddannede i det. Det har vi fokus på. Det handler om vores ansigt udadtil, og vi håber på snart at få en præst med særlig fokus på de unge. Og så har vi jo skolen som er et vældig godt forum at arbejde i. Det er en mulighed for stille og roligt at få oparbejdet en tradition. Men vi skal ikke være aktivister. Folk skal vide hvad vi laver, ja, men vi vil gerne have at folk kommer til os. Det afgørende er og skal fortsat være Forkyndelsen gudstjenesten er ugens højdepunkt. Carsten Ljungkvist Juniorkantoriet et børnekor har set dagens lys Markuskirkens samarbejde med Langenæs og Skt. Lukas kirker omkring den nye korskole og Juniorkantoriet forløber fint. Koret kan opleves i Markuskirken ved flere lejligheder i den kommende tid, nemlig: Søndag d. 29 september kl. 15, ved børnegudstjenesten Søndag d. 24 november kl. 15, ligeledes børnegudstjeneste Søndag d. 15 december kl. 16 i en koncert med Den danske Salmeduo, samt Torsdag d. 2 januar kl. 14 ved kirkens festlige juletræs- og nytårskur. Alle er hjertelig velkommen. Red.

17 Under tårnet - samvær og foredrag for voksne Så er vi klar til en ny sæson i det forum, der tidligere hed Ældreklubben. Vi er kommet under vejr med, at nogle har opfattet glosen klub, som noget for særligt indviede, og glosen ældre, som noget, der slet ikke omfattede dem, men snarere gruppen af peddigrørsflettere. Det råder vi bod på med en navneændring til: Under tårnet samvær og foredrag for voksne. Så kan ingen forhåbentlig føle sig udenfor, og vi håber dermed at signalere at alle er meget velkomne. Foredragene finder sted den første torsdag i hver måned, og det er aldeles gratis at deltage. Torsdag den 5. september kl.14: Gudstjeneste ved Anders Thyrring Andersen og Markuskirkens præster Derefter foredrag ved Anders Thyrring Andersen, der er mag.art. i litteraturhistorie, 2-teolog, modtager af Blicherprisen i 2009 og Martin A. Hansen Prisen Har bl.a. skrevet Polspænding. Forførelse og dialog hos Martin A. Hansen (2011). Har stået for flere udgivelser af Martin A. Hansen, heriblandt Dagbøger (1999) og Kætterbreve. Martin A. Hansens korrespondance med kredsen omkring Heretica (2004). Anders Thyrring Andersen har kaldt sit FOREDRAG: KRISTENDOM ER NU Martin A. Hansens liv, værk og kristendomsforståelse. Det er ingen tilfældighed, at Martin A. Hansen i disse år igen i stort omfang bliver taget op. Et nærmere blik på hans liv og værk vil vise, at der i udpræget grad er tale om et moderne menneske og et moderne forfatterskab. På baggrund af Dagbøger og udvalgte dele af forfatterskabet belyses hovedtemaerne i Martin A. Hansens værk, med særlig henblik på kristendomsforståelsen. Ud fra et spændingsfelt mellem tradition og modernitet formåede Martin A. Hansen at forene størrelser, som i Danmark ellers oftest ses som adskilte: kristendom og litterær modernisme. Forfatterskabet er udtryk for et bud på, hvordan man i moderniteten kan beskæftige sig med det kristne. Foredraget vil indkredse Martin A. Hansens særpræg som kristen modernist, herunder den livslange inspiration fra Søren Kierkegaards tænkning. Torsdag den 3. oktober kl. 14: Museumsinspektør ved Skanderborg Museum Henrik Bredmose Simonsen: GRUNDTVIG PÅ PRÆRIEN danske indvandrermiljøer i USA. 17

18 18 Henrik Bredmose Simonsen besøgte i 2010 og 2012 en række småbyer i det amerikanske Midtvesten, hvor danske og grundtvigske institutioner og traditioner har spillet og fortsat spiller en rolle. I foredraget fortæller Henrik Bredmose Simonsen historien om de grundtvigske kolonier, som blev grundlagt i perioden på den amerikanske prærie. Her skulle danske indvandrere samles i fællesskaber omkring kirke, skole, folkehøjskole, forsamlingshus og andelsforetagender, og herigennem skulle det danske sprog og danskheden bevares i de følgende generationer. Det lykkedes faktisk at skabe en række lokalmiljøer, hvor fællessang, foredrag, gymnastik, folkedans og en lys kristendomsopfattelse, inspireret af N.F.S. Grundtvig, har været fælles arvegods i flere generationer. Stednavne som Askov, Tyler, Ringsted, West Denmark, Dannevang, Dagmar, Solvang og Dalum m.fl. vidner i dag om forsøgene på at skabe grundtvigske lokalsamfund i USA. Foredraget ledsages af billeder og videoklip. Torsdag den 7. november kl.14: Tidligere lektor ved Aarhus Universitet i historisk teori og metode: Steen Busck: OG 1800-TALLETS VÆKKELSER I DANMARK OG DERES BETYDNING. Vækkelserne er ikke kun af kirkehistorisk interesse. De var udtryk for en omfattende ændring i den måde, folk opfattede verden og sig selv på, også i det daglige. Steen Busck fortæller ud fra et indgående studium af nordvestjyske bønders forhold til pietisternes og herrnhuternes virksomhed i disse egne og de konsekvenser, de fik både i 1700-årene og senere, da Christen Kold og andre gik i gang på Mors og i Thy. Der inddrages også eksempler fra Århusegnen. Steen Busck har skrevet disputats om nordvestjyske bønder. Martin Appel Loft Torsdag den 5. december kl. 14: Samsøgades Skole ligger i Skt. Markus Sogn. Derfor glæder vi os til at byde velkommen til: Skoleleder på Samsøgades Skole: Martin Appel Loft: SAMSØGADES SKOLE- en gammel skole tænker nyt. Alle har en mening om folkeskolen! Alle har gået i skole og har en holdning til, hvad god skole er. Man kan huske den gode lærer, den skrappe lærer, man kan huske lejrskolerne og skolefesterne. Man har en holdning, når man ser udsendelser, hvor danske elever bliver sammenlignet med kinesiske elever.

19 Det at gå i folkeskolen handler både om uddannelse og dannelse til livet. Hvordan og med hvad vil Samsøgades Skole gerne være kendt i lokalsamfundet og i kommunen? Kom og hør skolelederens tanker om det at drive god folkeskole i Torsdag den 2. januar kl. 14: Det traditionsrige møde med juletræ som i år datoen taget i betragtning tillige bliver nytårskur. Markus Sogn har etableret et samarbejde med Langenæs og Lukas sogne om et børnekor. Dem kan vi glæde os til at stifte bekendtskab med, dén dag. AARHUS JUNIORKANTORI - under ledelse af Christine Toft Christensen giver koncert med kendte julesange- og salmer samt andet julemusik for børn. Derefter koncert med Markuskirkens organist: Per Skriver og tenor Tue de Stordeur. Tue de Stordeur vil synge sange af Kai Normann Andersen. Tue de Stordeur er uddannet tenor fra Det jyske Musikkonservatorium. Han dimitterede i 2012 og er nu ansat i Den jyske Operas Kor. Tue har før været ansat som korist ved Skt. Markus Kirke og har tidligere glædet kirkegængere og koncertgængere med sin velklingende sang og smukke fortolkning af de værker, han har sunget. Torsdag den 6. februar kl. 14: Professor Jørn Lund: Dansk sprog på vej hvorhen? Det danske sprog udvikler sig, så det for mange ældre er svært at genkende. Nye ord kommer ind, gamle ord går af brug. Og hvad med udtalen? Er et nyt mumledansk på vej? Hvor blev dialekterne af? Taler vi engelsk i Danmark om 100 år, eller får vi en sprogpolitik, som fastholder dansk som landets hovedsprog? Er det hele helt så vildt fedt og fantastisk? Disse emner vil professor Jørn Lund belyse. Jørn Lund har været lærer og forsker på Københavns Universitet, professor på Danmarks Lærerhøjskole (i dag hedder det: DPU). I 1991 blev han chefredaktør for Den Store Danske Encyklopædi. Han har været direktør for forlaget Gyldendal( ) samt direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Fra 2013 formand for Dansk Sprognævn. Jørn Lunds hovedværk er Dansk Rigsmål I II (1975) samt utallige værker om sprog og sprogets udvikling, som har bevirket at han har fået tildelt adskellige priser. Torsdag den 6. marts kl. 14: Fhv. sognepræst: Lisbeth Smedegaard Andersen: Det begyndte med jomfru Sørensen. 19

20 20 Med udgangspunkt i sin egen slægts kvinder fortæller Lisbeth Smedegaard Andersen om kvindernes historie, som den har udspillet sig fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor synet på kvinden og kvinderollen langsomt ændrede sig i takt med samfundsudviklingen. Kvinderne sættes ind i en bredere, samfundsmæssig sammenhæng, så der danner sig et tidsbillede af kvindernes Danmark set fra en fattig familie i Nordjylland til en velstillet borgerfamilie i København. Lisbeth Smedegaard Andersen har været sognepræst ved Risskov Kirke (Aarhus) samt Holmens Kirke (København). Tillige er hun en uhyre produktiv forfatter: har skrevet salmer, skrevet om salmer, skrevet kunstbøger samt nu også en bog om sin egen familie: Det begyndte med Jomfru Sørensen. Kvindeskæbner gennem 200 år. Torsdag den 3. april kl. 14: Gudstjeneste ved Bente Møller Rasmussen. Derefter går vi ind i salen til et veldækket kaffebord, som nydes inden vi kaster os over bankospillet. Højskoleformiddagene I lighed med tidligere år, er vi også i denne sæson gået sammen med Vor Frue og Domkirken om højskoleformiddagene. Alle møderne afholdes i Vor Frue kirkes sognegård i Vestergade 21. De begynder kl , hvor der indledes med en kop kaffe og et rundstykke, inden foredragsholderen får ordet kl. 11. Det beholder vedkommende indtil kl. 12, hvor tilhørerne får lov til at spille med og mod. Det hele afsluttes kl Efterårsprogrammet ser ud som følger: Tirsdag den 17. september: Iben Krogsdal Tirsdag 1. oktober: Kirsten Nielsen: Gudsbilleder i Det Gamle Testamente. Tirsdag 29. oktober: Biskop Kjeld Holm Tirsdag den 12. november: Knud Sørensen Tirsdag den 26. november: Else Marie Wiberg Pedersen: Dantes guddommelige komedie. Har man lyst til at se titlerne på og en omtale af de enkelte foredrag, kan man enten klikke sig ind på kirkens hjemmeside under foredrag eller hente det fulde program i kirken

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE

NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE 2015 NYT SEPTEMBER OKTOBER KIRKE VESTER SKERNINGE KIRKE ULBØLLE KIRKE HUNDSTRUP KIRKE TAK! Tak er kun et fattigt ord, siger vi. Og det er såmænd også meget sandt. For vel kan det synes, som om de tre bogstaver

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT

TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT TEOLOGI FOR VOKSNE I HADERSLEV STIFT 8 lørdage med»viden om tro «Kursusår 2015 Velkommen til Teologi for voksne! Dette nye tilbud om gedigen teologisk undervisning for alle interesserede er Haderslev Stifts

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København

Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Prædiken til 16. s.e.trin. 2013 Høstgudstjeneste Vor Frue Kirke, København Søndag d. 15. september Stine Munch I dag holder vi høstgudstjeneste her i kirken. Og vi har lige hørt historien om en mor, der

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere