LAP. medlemsblad. Sommer nr.2 årgang 11 LAP ER ET MAGASIN UDGIVET AF LANDSFORENINGEN AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LAP. medlemsblad. Sommer nr.2 årgang 11 LAP ER ET MAGASIN UDGIVET AF LANDSFORENINGEN AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE"

Transkript

1 LAP medlemsblad Sommer nr.2 årgang 11 LAP ER ET MAGASIN UDGIVET AF LANDSFORENINGEN AF NUVÆRENDE OG TIDLIGERE PSYKIATRIBRUGERE

2 Finde modet til at turde tage ansvar for eget liv indhold Kreativitetens virkning Benzodiazepin Mød mig i mørket Alternativ støttebehandling til mennesker med psykiske problemer Landsmøde Hjertelig velkommen til LAP s Landsmøde 2009 i Svendborg LAP prisen! Pristale HANDLINGSPROGRAM for LAP ÅRS JUBILÆUM MED POMP OG PRAGT Der var engang Mere i pension når du bliver gammel - også for førtidspensionister Ny sekretariatschef i LAP Uddannelse og arbejde erfaringer og holdninger Møde i mørket artikel LAP og ny FN s konvention Nyt fra RAP Midtjylland Nyt fra FAP Viborg Amt Søges: Oplysninger om dødsfald Sct. Hans Løbene VISO også for mennesker med psykisk sygdom Digte Boganmeldelse Krogs krog Liste over kommunale grundforeninger i LAP Regionale grundforeninger Liste over kollektive medlemmer i LAP Boganmeldelse MEDLEMSBLADET LAP 1

3 lap medlemsblad sommer nr.2 årgang 11 leder AF: hanne WiingAArd og steen MoestrUP, FU, MedleM AF landsledelsen Finde mode tage ansvar for Medlemsbladet lap er medlemsblad for: LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Adresse: Medlemsbladet LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C, Tlf: redigeres af arbejdsgruppe, ansvarshavende overfor presseloven: Hanne Wiingaard, Tlf Korrektur: Karl Bach Jensen trykt hos: npc tryk a/s, Næstved layout: npc tryk a/s, Næstved teknisk ansvarlig: Hanne Wiingaard oplag: eksemplarer Navngivne indlæg udtrykker ikke nødvendigvis LAP s holdninger. Indlæg bedes indsendt til LAP pr. Deadline til næste nr. er: 15. august Alle indlæg, der optages til bladet bliver også lagt ud på LAP s hjemmeside. Arbejdsgruppe for dette blad er: Hanne Løvig, Kirsten Dam, Steffen Østergaard, Inger-Liss Christoffersen, Michael Krogh og Hanne Wiingaard Forsidefoto: Hanne Wiingaard Behandlingen i psykiatrien tager stadig afsæt i, at patienterne er patienter, der skal tage deres medicin og hvis ikke, så må der tvang til. Det er i hvert fald, hvad der nu senest er lækket af oplysninger fra sundhedsministeriet, og som får opbakning hos en del læger. Lægerne er primært uddannet i medicin, og deres efteruddannelse er i høj grad præget af medicinalindustrien. Lægerne lærer ikke om empowerment og recovery, som er brugerbevægelsernes nøgleord. Endda nøgleord, som man ønsker erstattet af nye begreber. Især recovery er jo lidt misvisende, idet re sætter fokus på at blive, som man var, hvorimod det handler om at finde en vej, hvor man trives og udvikler sig, samtidig med at man får taget ansvar for eget liv, hvor støtten efterhånden minimeres, og hvor det drejer sig om borgeren, som ikke længere er patient, men højest benytter lægen som en slags rådgiver. Det kan godt være, at borgeren fortsat er afhængig af et eller flere forskellige medicinpræparater for at kunne fungere. Nu er det imidlertid borgeren, som forstår, hvordan disse virker og i hvilket omfang, de er nødvendige. Tillid vises ikke lægerne ved at overdrage andre ansvaret for vores liv, men ved at få forståelse og indsigt i, hvordan deres vidunder piller virker. Når mange vælger medicinen fra, er det jo nok fordi, den ikke virker så vidunderligt, som det antydes i medierne. Det er meget sjældent, at medierne beskæftiger sig med, hvor mange bivirkninger, der er ved medicinen. Og hvordan medicinen ofte forhindrer menneskers naturlige følelser og lyster i at komme i funktion. Samt forhindrer folk i både at uddanne sig og arbejde, fordi medicinen simpelthen tager energien og initiativet fra folk. Medicin bruges ofte ukritisk både af lægen og patienten i starten af et forløb, hvor folk kommer i krise over dagliglivets mange genvordigheder.

4 t til at turde eget liv I stedet for allerede der at sætte ind med terapi og ændringer i den daglige livsførelse. Disse valg er betinget af såvel privatøkonomiske som statsfinansielle interesser. Og som regel fordi man ikke tænker langsigtede løsninger, men i første omgang sætter ind med de letteste og billigste løsninger. Vi må konstatere, at medicinen har så mange uønskede bivirkninger, at folk ofte lever op til 25 år kortere end gennemsnittet. LAP har besluttet at gennemføre en kampagne i efteråret, hvor vi sætter hvide kors op ved psykiatriske afdelinger, for at symbolisere de mange medicinrelaterede dødsfald i psykiatrien. En af de hindringer, som vi mener psykiatrien lægger for sig selv, er de mange skift af psykiater igennem et sygdomsforløb. Det handler om, at systemet simpelthen må finde en anden måde, at sikre ekspertisen gennem hele behandlingsforløbet. Det er uansvarligt, når patienter som er bosiddende på et socialpsykiatrisk bo-tilbud oplever, at de gang på gang bliver indlagt, fordi den psykiater, der er tilknyttet bo-tilbuddet, ønsker en behandling eller et medicinskift, som kun kan gennemføres på en psykiatrisk afdeling. På den psykiatriske afdeling er der måske nok en større ekspertise, men deres vurdering bygger på en relativt kortvarig observation af patienten, og de vælger deres behandling helt uafhængigt af, hvad bo-tilbuddets psykiater vurderer. Hermed bliver der tale om to uafhængige og ukoordinerede behandlingsforløb. Ekspertise i sig selv er nytteløs. Det er først, når eksperten har gjort sig den ulejlighed, at sætte sig ind i grundlaget for indlæggelse, at ekspertens viden virkelig får betydning for patientens helbred. For den enkelte handler det om, at få af- dækket de årsagskæder, som har betyd- ning for forløbet. Ofte er det sådan, at en afdækning af årsagskæder blot giver som resultat, at et nyt sæt årsagskæder afdækkes, og disse igen giver et nyt re- sultat, som igen giver nogle nye årsags- kæder. På et tidspunkt vil man ofte vende tilbage til nogle årsagskæder, som ligner udgangspunktet. Den såkaldte ringteori. Og hermed har man fået afdækket kernen i problemet. Det handler i virkeligheden ofte i psykiatrien om at bryde disse årsagskæder. Det gør man ved en indgående forståelse af dem. Helst også et indgående kendskab til, hvordan man bryder disse hos den enkelte. Dette opnår eksperterne ikke på få dage på en hospitalsafdeling. Ofte afstedkommer deres behandlinger på et mangelfuldt grundlag, at behandlingen trækkes i langdrag. Man kan stille sig selv det spørgsmål, om det at lægernes forskning og efteruddannelse primært finansieres af medicinalin- dustrien, har som resultat at patienterne fastholdes i behandlingen. Dette er jo mest givtigt for medicinalindustrien. I mange år har LAP og andre organisationer arbejdet for at påvirke behandlingspsykia- trien til at arbejde med andre metoder end de medicinske. For at øge interessen for disse, opfordrer vi nu pårørende og efter- ladte til at lægge sag an mod lægerne. Vi har p.t. et enkelt tilfælde, hvor de efterladte har fået politiets accept af, at an- klage den behandlende læge for uagtsomt manddrab. I et andet tilfælde anklages læ- gerne for at være årsag til, at en patient er endt i medicinsk koma. Det er vores ønske at få flere sager på bordet og ført til dom. Nu hvor vi i år fylder 10 år, må tiden være moden til dette. Det er faktisk vores jubilæumsnummer, du sidder med i hånden, og onsdag d. 16. september har beskæftigelsesminister Inger Støjberg givet tilsagn om at møde frem på sekretariatet og bistå os med både at indvie vores nye sekretariat og fejre vores 10 års jubilæum sammen med vores medlemmer og samarbejdsparter. medlemsbladet lap 3

5 AF: lillian rank Kreativitetens virkning Selve det at være kreativ er at turde være sig selv. Ved hjælp af kreativiteten, hjælper man sig selv ind i dybden af sig selv. Hvilket er der, man lærer ens egen styrke/ svaghed at kende, man bliver bedre til at takle de hverdags- og livsproblemer, man har, og derigennem kan man få større indre styrke, ro og balance. Ofte kan det føles svært, at sætte ord på sit indre, eller det kan gøre for ondt. Andre gange kan ord være for fattige til at kunne rumme de store følelser, man har. En stor hjælp kan være at udtrykke sig kreativt bl.a. igennem billedkunst, digtning og musik/musiktekster. At projicere sig selv ud på lærredet, papiret og i musikken, for at hjælpe sig selv. At hjælpe det uden for sig selv, er som at skulle hjælpe en anden, det gør det ofte lettere at få større forståelse menneskeforståelse af sig selv. Men også det at forløse og kreere, kan ofte flytte smerten til glæden. En god ting ved at skrive/skrive dagbog, kan også være det at kunne gå tilbage i fortiden og huske, at man før er kommet igennem en krise/kriser, hvis man føler, at alt er sort, og at man er kapslet ind i problemer og livssmerter. Ud over det gode ved at kunne føre en dialog med sig selv på papiret, kan man få lagt nogle af alle ens tanker på papiret i stedet for at skulle rende rundt med alle tankerne i et stort tankemylder i hovedet. Give sig selv lidt ferie fra alle tankerne, ved at vide at de er skrevet ned i dagbogen Så kære venner brug jer selv konstruktivt, som healer, behandler i jeres eget liv. Selvfølgelig er det altid godt at få støtte eller at kunne give andre støtte, men HUSK!: Du er selv den største ekspert i dit eget liv, den som ved bedst, hvad der er godt for dig i livet. Derudover beriges andres liv med din kunst som du kan dele ud af Mange gode kunstner HiLsner og god fornøjelse Selve livet er en kunst at takle 4 medlemsbladet lap

6 medlemsbladet lap 5

7 AF: rina Pedersen Benzodiaz Jeg har i et par år, interesseret mig for arbejdet med patienter i benzodiazepin aftrapning, de vanskeligheder disse patienter har, og hvilke krav der stilles til det plejepersonale, der arbejder med at hjælpe dem. Jeg har sat mig ind i de grundlæggende principper for aftrapning og behandling af disse patienter, men ønsker her at lægge vægt på plejen, da det er den jeg beskæftiger mig med i det daglige arbejde. Vi er alle i besiddelse af en større eller mindre autoritetstro, hvilket gør at lægens støtte og opbakning er af meget stor psykologisk betydning for patienten. Det gælder om hele tiden at få patienten til at føle sig forstået og støttet. Patienterne har gang på gang brug for at vide, at vi forstår, hvor svært og smertefuldt det er for dem, men at vi tror på, at de kan klare det. De har brug for at vide, at vi tror, de er interesserede i at komme ud af deres afhængighed, men at vi også forstår, de kan have lyst til at opgive det hele, når abstinenserne bliver for store. Det er i denne periode utrolig vigtigt at yde støtte og opbakning til patienten, da det er en meget svær tid, vi må hele tiden forsikre denne om at vi vil hjælpe og støtte ham/hende. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de fleste patienter i denne periode har et meget lavt selvværd, at vi kan hjælpe til med at øge det ved at være opmærksomme på ikke at stille større krav til patienten, end vedkommende kan magte. Små sejre er af meget stor betydning, da det kan være med til at øge patientens tro på sig selv. Der kan i hele forløbet være meget store humørsvingninger hos patienten. Daglige op- og nedture, som kan skifte meget hurtigt. Det er vigtigt, vi som plejepersonale bliver ved med at bevare troen på, at vi kan hjælpe patienten. Vi skal kunne rumme patientens frustrationer og stærke udsving, uden selv at blive frustrerede, og vi må være villige til at bearbejde eventuelle egne problemer med patienten i den øvrige personalegruppe, hvilket kræver stor tillid og åbenhed, og godt kendskab til egne stærke og svage sider. Disse patienter har en evne til at få personalet til enten at involvere sig for meget eller for lidt, dette er vigtigt at være opmærksom på, da ingen af delene er til gavn for patienten, og kun slider personalet ned. Det er et stort og meget følelsesmæssigt belastende arbejde at hjælpe disse patienter. Det kræver stor interesse, tålmodighed, indlevelsesevne og rummelighed. Der kræves ligeledes stor kollegial opbakning, da det tit er stærke følelser, der arbejdes med, følelser der for mange patienter har været bedøvet af medicin i adskillige år, men nu dukker op til overfladen igen. Disse patienter kan have brug for støtte i lang tid, men det er en stor glæde og tilfredsstillelse at se disse mennesker blomstre op. At se dem begynde at interessere sig for sig selv og livet omkring dem, er den største glæde, vi som plejepersonale kan opnå. 6 medlemsbladet lap

8 epin det er også en større glæde At ArBeJde Med MennesKer, der KAn tænke og FØle, FreMFor At give dem en Pille, At BedØve sig Med. det KrÆver selvfølgelig Mere AF os som PleJePersonAle, Men giver også større tilfredsstillelse i det daglige ArBeJde. medlemsbladet lap 7

9 AF inger-liss christoffersen - Foto hanne WiingAArd Mød mig i m nu er lyset tændt igen for Michael Falch 8 medlemsbladet lap

10 ørket Ved LAP s Landsmøde og 10-års jubilæum i slutningen af maj havde medlemmerne den store glæde og fornøjelse at møde Michael Falch live og hvilket møde! Da Michael Falch ankom om eftermiddagen den 22. maj på Hotel Svendborg, fik Michael Krog og jeg lejlighed til at tage en lille snak med ham om hans liv og musikken.det var nu livet, vi blev meget interesserede i at høre nærmere om - og det forløb ganske uden besvær - for en hudløs ærlig Falch fortalte om, hvordan han har haft ondt i livet igennem mange år men nu er kommet ud på den anden side i sin egen form for recovery. Barndommens trængsler er endelig et overstået kapitel. Mange har vidst, at der var problemer med at drikke alkohol og tage piller for at klare præstationspresset, som ofte kan være en del af kunstneres problematik. Det er ikke halleluja alt sammen som Michael Falch siger, her hvor vi sidder i det store mødelokale og hans lydmand er ved at stille det store tabernakel op til aftenens koncert. Nej, Michael Falch har prøvet depressionens mørke krog og ikke anet, hvordan han skulle komme ud af den. Det blev til selvmedicinering med alkohol og Rohypnol gennem en del år - for hvad ved man om depression og psykiatri, når man ikke er sindslidende eller har været indlagt. Skuespilleriet skulle til for at få selvværdet til at se ud af noget. Styrken kommer bagefter fra det onde og triste, man har været igennem. At låne sig til selvværd, mod, misbrug af ydre renommé og image i erne blev rutine, da der rigtig var pres på turnekoncerterne. M. Falch mener, der ligger noget genetisk i familien med psykisk sårbarhed og misbrug - så sangen og musikken blev for ham terapi mod angsten. I 2006 udkom Ud af mørket - en bog om og med Michael Falch skrevet af Torben Bille. Mange af Falch s sange handler simpelthen om angsten hvor han har forsøgt at synge sig ud af denne pinefulde tilstand. Det har været en speciel oplevelse at møde Falch en her en face mage til ærligt og troværdigt menneske skal der ledes længe efter og hvis man troede at en musiker, skuespiller og kunstner ikke er menneskelig, kan vi kun sige her er et menneske, som vi i LAP kan identificere os med. Det fik vi at mærke, da vi kl samme aften efter festbanketten fik Michael Falch på scenen med sin guitar og mundharmonika. Kun han helt alene fyldte salen med et fantastisk musikscenarie så gribende, at alle de over hundrede gæster gentagne gange måtte op af stolene for at klappe. Budskabet gik rent ind Falch gik ind i alle os som lyttede og så muligvis var det en af hans bedste performances - for det var så ægte, at man ikke kunne undgå at blive følelsesmæssig berørt af denne mands ord, stemme og lyd. Det var en oplevelse af karat jeg vil tage den med mig langt ind i fremtiden. Michael Falch er kommet for at blive og nu tifold stærkere og bedre rustet i en alder af 52 år et meget spændende menneske, som fremover kan give os mange gode ord med på vejen. medlemsbladet lap 9

11 AF inger-liss christoffersen, reportage - Foto: inger liss Alternativ støttebehandling til menneske Initiativtageren til Foreningen Sindsro satser på at få mange psykiatriske klienter i fremtiden, grunden hertil er, at han kan tilbyde en alternativ behandling, som vil kunne hjælpe folk videre i en recovery proces. Man kan på klinikken i Linnésgade få en gratis Sindsro - behandling af det kyndige behandlerteam, som er uddannet af Steen Kofoed til at anvende den særlige Sindsro behandling! Der er oprettet en støtteforening på Facebook, hvor allerede mange har meldt sig til. Healer/clairvoyant - Sindsro-behandler Steen Kofoed, har igennem tyve år fulgt sit kald som hjælper for mennesker med brug for at finde roen i sig selv. På sin klinik Avalon i København har han en hel stab af medarbejdere - hver med deres speciale således at alle behandlingsformer kan tages i brug efter individuelt behov. Det nyeste tiltag gælder mennesker med psykiske lidelser, som tilbydes en behandlingsform, han kalder Sindsro. Denne behandling skal ikke forveksles med healerbehandling, som er meget mere indgribende og derfor ikke egnet for psykiske lidelser. Sindsro-behandlingen er udviklet og baseret på at bruge andre redskaber end den gængse healer anvender. Steen Kofoed mener, der er en meget stor målgruppe, som vil kunne få gavn af denne model, både som støtte til medicinsk behandling og som enkeltbehandling. En almindelig behandling, der foregår hos praktiserende psykiater eller på en psykiatrisk afdeling, bruger i vid udstrækning kun medicin og mangler den personlige og tætte kontakt til patienten/klienten, som er så vigtig for at personen kan komme sig. Sindsro-behandlingen tager ikke sigte på en egentlig eller direkte helbredelse af en psykisk sygdom, men på en støttebehandling, der vil virke meget gunstig for helbredet, og som kan få psyken til at reagere positivt, så den enkelte patient kan komme meget langt i sin recovery. Det er et spændende tiltag, der her er tale om, og netop fordi Sindsro behandlingen er alternativ intensiv og støttende vil det være noget, som mange kan få god nytte af. Noget andet er, at behovet for at bruge andre metoder til at komme videre med sin sygdom vil være noget flere og flere søger indfriet. Her er ikke tale om pinsebevægelsens djævleuddrivelser, eller at man tager medicinen fra folk, men simpelthen en dybdepleje af psyken, hvor klienten kun skal tage imod og ikke involveres i voldsomme ændringer af psykisk karakter. rigmor fik en gratis behandling på klinikken LAP-bladets reporter tog Rigmor fra LAP- HNV med til en behandling på klinikken i København. Når man kommer ind i de smukke lokaler, er man straks klar over, at her er fred og en særlig ro i alt. Man starter med at tage overtøj og sko af de tykke blå tæpper indbyder også til roen, og der hviskes kun sagte, selv i køkkenet hvor Rigmor og jeg sætter os og drikker et glas postevand, 10 medlemsbladet lap

12 r med psykiske problemer inden vi går ind i behandlerlokalet. Herinde er alle farver enten hvide eller blå selv tæpper og puder på briksene er blå. Der er fire brikse i rummet, som er adskilt af rustikke udskårne skærmbrætter, hvor der allerede er to andre i gang med behandlingen. Rigmor har inden hun lægger sig på briksen udfyldt et skema på en skala fra 0-10 med forskellige spørgsmål, bl.a. om hvordan hendes tilstand pt. er, og om hun har en psykisk sygdom. Det er besvaret med, at Rigmor er noget stresset, og at hun lider af bi-polær sygdom med mange depressive anfald. På briksen bliver hun pakket i tæpper, som føles trygt. Den kvindelige behandler lægger sine hænder bag Rigmors hoved, og Hypotalamuskirtlen får også et let tryk. Der bliver nu trykket let på panden, mens behandleren sidder med lukkede øjne og lader hænderne gøre deres arbejde i dyb koncentration. Stilhed ro jeg bemærker, at rummet er meget japansk inspireret med skærmbrætter af træ som eneste adskillelse mellem de øvrige klienter på briksene. En kæmpe krystalsten i et hjørne, de hvide vægge og de tykke blå gulvtæpper indbyder til denne ophøjede ro. Nu holder kvinden en hånd på Rigmors skulder, mens hun selv står op, og der arbejdes videre med berøring ned ad kroppen. Igennem de to tykke tæpper, som dækker Rigmor, trænger budskabet ind og ned i klienten, som ser ud til at være i en drømmetilstand af total afslappethed. Nu venter Sindsrobehandleren på at Rigmor vågner og kommer tilbage til virkeligheden. Så taler de lidt og sagte sammen og om lidt er det hele forbi. rigmors egen oplevelse af behandling med sindsro Jeg var lidt stresset da vi ankom til Avalon, men bare det at komme ind i lejligheden, hvor al samtale foregik hviskende, var beroligende. Skemaet blev udfyldt, og jeg lå på skala 7. Jeg fortalte også, at jeg igennem 16 år har lidt af sygdommen bi-polær affektiv lidelse med gentagne tilbagevendende depressioner. Selve behandlingen blev indledt med en kort samtale med terapeuten, som fortalte lidt mere om, hvad det gik ud på. Jeg fik at vide, at jeg blot skulle tage imod, og at lyde og samtale i rummet ikke havde noget med mig at gøre kort sagt skulle jeg slappe af. Det var en rar oplevelse at være i gode hænder og at blive berørt på en kærlig måde. Jeg oplevede det som nærvær og omsorg. Alt i alt var det en dejlig og behagelig oplevelse, hvor jeg følte mig taknemmelig over at modtage denne gave. Efter de ca. 20 minutters behandling følte jeg mig tydelig afslappet, og den stress, jeg kom med, var væk. medlemsbladet lap 11

13 landsmøde 09 Foto: hanne løvig, torben Petersen og hanne WiingAArd 12 medlemsbladet lap

14 LAP s landsledelse Camilla Madsen, Christian Martin, Hanne Wiingaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Woel, Lisa Juul Küttner-Eriksen, Lise Jul Pedersen, Marianne Mogensen, Michael P. Krog, Nils H. Andersen, Paul B. Nielsen, Steen Moestrup og Ulla Asmussen supp. Inge Jensen og Jan Stig Andersen medlemsbladet lap 13

15 AF MichAel P. Krog hjertelig velkommen til lap s landsmøde 2009 i svendborg vi er i lap i det tiende år! Men det skal ikke tages bogstaveligt! Det går ikke på tavshed nærmest tværtimod. LAP s formål er nemlig at være stemme for nuværende og tidligere psykiatribrugere. Men selvom vi er et lille land, kræver det en temmelig stor stemme at blive hørt! Heldigvis er en stemme en mangeartet demokratisk størrelse. Nogle gange skal man tale pænt og i et roligt stemmeleje andre gange skal man råbe højt for at blive hørt. Og selvom man nogle gange råber rigtigt højt - bliver man alligevel ikke hørt. Nogle gange synger man som solist - andre gange synger man i kor det sidste er der rig lejlighed for i LAP. en stemme kan dog også bruges til andet bl.a. på at stemme! Vi skal senere stemme om en lang række forslag i Landsmødeprogrammet. På lørdag stemmer vi på en række kandidater, som stiller op til Landsledelsen! Og den 7. juni stemmer vi på en række politikere, som stiller op til Europaparlamentet! Politik er ikke noget, der foregår ude i samfundet. Det er noget, der fungerer hver dag ved at lytte til hinanden også - eller måske især på dem, man er uenige med. Politik er alt for vigtigt til at overlades til politikerne! Derfor blev LAP skabt med et motto: Intet om os uden os! Det er et vigtigt budskab og nogenlunde nemt at huske. Ellers kan man blot snuppe en orange kuglepen, hvor det meget tydeligt står! Det er vigtigt, at vi bruger vores stemme mere og mere højere og højere - bedre og bedre. Og alle kan synge med! I et blandet kor Heldigvis synger hver fugl med sit næb LAP blev officielt stiftet for 10 år siden på kursusstedet Christiansminde her i Svendborg. Vi vender altså næsten tilbage til gerningsstedet! Jeg har vist været med til samtlige landsmøder i de 10 år. Og så er det endda nærmere 11 år for året inden stiftelsen, havde vi et større møde på LO-Skolen i Helsingør. Da blev der dannet en initiativgruppe som for friskhedens skyld hed initi vgruppen det signalerede i tidens ånd, at vi ikke var etablerede. Den var jeg med i og har været med siden. Sammenfattende kan jeg sige, at det har været en blandet fornøjelse. Men dog en fornøjelse hvis man også har lidt trang til frustration og machocisme. Det har i al fald krævet tålmodighed og en masse møder rundt om i landet! Til gengæld har jeg set det meste af Danmark steder jeg aldrig ville være kommet. Der har også været utallige møder i Odense på sekretariatet først på Klingenberg 15 ved siden af H. C. Andersens barndomshjem og stormagasinet Magasin. Siden er vi flyttet til større lokaler på Store Glasvej som vist desværre ikke har særlig relation til H. C. Andersen til gengæld er vi næsten nabo til TV2. det er svært at tage enkelte ting ud af Mindebogen Jeg husker dog særligt en demonstration på Christiansborg Slotsplads. Den handlede om modstanden mod ambulant tvang! 14 medlemsbladet lap

16 Vi havde ikke mediernes bevågenhed den dag. Det kan jeg undtagelsesvis og til nød forstå! Den dag kom nemlig årets første og største snestorm samtidig med at Krigen i Irak brød ud. Danmark var i krig. Så det var svært på flere måder Alligevel var vi en pæn flok mennesker, som ventede i snestormen. Vi var en del sjællændere og enkelte tidligere ministre, som ventede. Vi ventede på en temmelig forsinket bus fra Jylland og Fyn - fuld af psykiatribrugere med flag og faner. Bussen havde svært ved at komme gennem Danmark. Efter at have udsat programmet flere gange, gik talerne i gang og så kom bussen. LAP-folk vrimlede ud for at høre de sidste af talerne for derefter at slutte deres korte besøg i Hovedstaden og tage hjem igen. Men det var trods alt en succes for flertallet vippede og lovforslaget om ambulant tvang, som blev lidt pænere formuleret som tvungen opfølgning, blev taget af bordet. Jeg har siden hørt, at sundhedsministeren var temmelig sur den dag. Og helt er det desværre ikke forsvundet for det spøger stadig rundt blandt især visse Venstrefolk. Men det jeg mest husker når jeg mindes er de mange forskellige og enestående mennesker, jeg har mødt. Jeg har det ligesom Trine fra tegneserien Radiserne: Jeg elsker mennesker! Det er kun folk, jeg ikke kan fordrage! For et menneske er et menneske, du har mødt, mens folk er nogle, man ser i forbifarten og i flertal. Jeg har mødt så mange dejlige mennesker gennem årene i LAP! En hel del er her desværre ikke mere endda en del som var yngre end jeg. Dem tænker jeg tit på og møder dem i andre mennesker. Når arbejdet i LAP har været for træls og surt - er der især en lille håndfuld mennesker, jeg tænker på. Mennesker som bukkede under for presset og deres skæbner. Så retter jeg mig op og tænker, at det er for, dem at arbejdet skal fortsættes! medlemsbladet lap 15

17 Livet er svært men for mig er alternativet i al fald lige nu - værre. Et jubilæum er et passende tidspunkt for både at se tilbage og frem! Vi skal ikke tro, at vi kan hvile på falmede laurbær - eller har fundet formlen på den dybe tallerken. Vi skal tro på os selv men også være gode til at modtage ny inspiration udefra. Her ved jubilæet er en af nyhederne en ny sekretariatschef, som bliver ansat 1. juni. Hun hedder Tanja Bruhn Jensen og kommer i morgen, fredag her på landsmødet. Jeg har hæftet mig ved, at hun er tidligere konkurrencesvømmer - og at en del af hendes forrige stillingsbetegnelse var inspirator. Hun har vist endda også uddannet sig i konstruktiv konfliktmægling Det har der af og til været brug for de sidste 10 år Vi uddeler også for første gang en LAP- Pris - for at støtte og opmuntre mennesker og fagfolk, som har gjort et ekstraordinært og særligt prisværdigt arbejde. Et arbejde eller en indsats som kan skabe forståelse og bedre forhold for psykiatribrugerne i Danmark. Den seneste tid har vi desværre været ramt af sygdom på sekretariatet! Derfor må vi her på landsmødet også undvære Birgitte Vistofte - og Karl Bach. Karl kommer dog fredag aften til festen i øvrigt sammen med sin søn, som står for musikken. Mette Hansen fra sekretariatet har således haft ekstraordinært travlt og det skal hun takkes for at have klaret! Til slut vender jeg tilbage til H. C. Andersen. Han sagde: Lykken er at glemme sig selv i andre Det håber jeg sker for jer i løbet af de næste par dage Eller i fremtiden, når I melder jer på banen for LAP. H. C. Andersen stod som barn i Odense og så ind igennem tremmerne til Dåregården, hvor hans bedstefar havde endt sine dage som sindssyg. Hvad man end kan sige om dagens psykiatri, så er der trods alt ingen sammenligning til dengang, hvor man helt bogstaveligt gik for lud og koldt vand. Synet inde i gården gjorde, at H. C. Andersen hele livet igennem var rædselsslagen for at blive sindssyg. Som jeg før har fortalt, havde H. C. Andersen også en psykisk lidelse dengang kaldet tvivlesyge. Nu hedder den mere teknokratisk OCD. han havde mange tvangstanker F.eks. havde han en seddel ved siden af sin seng, hvorpå der stod: Jeg er kun skindød. Dvs. altså kun tilsyneladende død. Han sov nemlig så tungt, at han var bange for at blive begravet levende. Han har også skrevet digtet: Jeg har en Angest. I vore dage er der en anden kunstner, som har samme diagnose. Som også er kendt og berømt over hele verden! 16 medlemsbladet lap

18 han er lige nu til Filmfestival i cannes Hans navn er Lars von Trier. Hans helt nye film Antichrist, skrev han under en stor depression for 2 år siden. Han kæmper som mange andre en daglig kamp mod sine tanker, sin angst og sin lidelse. Jeg vil gerne til slut opfordre alle til at gøre deres til - at vi får et rigtig godt landsmøde! Hvis I er i tvivl om noget skal opfattes positivt eller negativt. Så tro det bedste Glasset er ikke halvt tomt det er halvt fyldt! Det er ikke kun influenza der smitter! Venlighed smitter også! Det er svært at være menneske, men prøv alligevel Jeg vil ønske alle et rigtigt godt landsmøde! Nyd den gode mad nyd de gode mennesker og skab den gode stemning! Hjertelig velkommen! medlemsbladet lap 17

19 AF MichAel P. Krog - Foto JAn stig Andersen lap prisen! Et af højdepunkterne på Landsmødet var den første uddeling af en ny pris indstiftet af LAP i anledning af 10-årsjubilæet. Den blev efter frokosten fredag den 22. maj givet til journalist Lars Teilmann fra Nordjyske Medier. Lars Teilmann har i ikke mindre end 38 artikler i Nordjyske Tidende skrevet og portrætteret psykiatrien i dagens Danmark. Det skete under temaet: Dødsfald i Psykiatrien, hvor han også interviewede og portrætterede to af LAP s medlemmer i Nordjylland. LAP-Prisen skal gives som en særlig påskønnelse og anerkendelse, samtidig med at den skal inspirere til at fortsætte et godt arbejde. Prisen består af en glasskål i LAP s farvenuance fra Glasblæseriet i Svendborg. Skålen er skabt af kunstneren Bente Sonne. Skålens navn er Svendborg Skålen, som symbolsk står for at LAP blev stiftet og har sit 10-års jubilæum i Svendborg. Dødsfald i psykiatrien er en lang, stædig og grundig artikelserie, som kommer hele temaet rundt og bruger de fleste journalistiske virkemidler som nyhedsartikler, interviews, undersøgelser, reportager og fortællende journalistik. Lars Teilmann har taget et særligt og ikke synderligt populært emne under den allergrundigste journalistiske lup: Hvorfor dør der stadigt flere psykisk syge danskere, mens de er under medicinsk behandling? Og hvorfor er der tilsyneladende ingen ud over de efterladte, der interesserer sig for, hvorfor de dør? For eksempel den 42-årige Mike Kent Lynge Andersen fra Nørresundby, som embedslægen mente nok var død af en blodforgiftning. Men hvor den reelle dødsårsag efter al sandsynlighed var et alt for højt medicinforbrug. Lars Teilmann viser både i artiklerne en meget stor finfølelse og respekt for at beskytte det følsomme og private, men samtidig komme knivskarpt og så tæt som muligt ind på den konkrete historie. Mange kilder er bange eller forudindtagede over for journalister, og det kan forhindre at mange gode historier og kommentarer kommer frem. Det kræver mod fra begge sider at være så ærlig, som artiklerne giver udtryk for. Lars Teilmann har skabt en ekstraordinær tillid og givet en stor tryghed for de involverede. Men det har til gengæld også resulteret i en enestående artikelserie, som også har ændret den politiske virkelighed. Et konkret udslag er, at sundhedsminister Jakob Axel Nielsen på baggrund af artiklerne har besluttet at alle uventede dødsfald fremover skal obduceres. Ældre dødsfald skal også undersøges. 18 medlemsbladet lap

20 Pristale Prisen i form af Svendborg Skålen overrækkes af en af de portrætterede - Lillian Rank. Samtidig skal tilsynet med psykiateres udskrivning af medicin skærpes. Artikelserien har været med til at skabe viden og forståelse for, hvordan virkeligheden er for psykiatribrugere i dagens Danmark. Artikelserien har sørget for, at psykiatrien bliver sat på dagsordenen. Det er vejen frem for at skabe varige og virkelige forbedringer for fremtidens psykiatribrugere. LAP håber at jubilæet bliver, endnu et vendepunkt gerne en milepæl - for at LAP bliver langt mere synlig! Vi skal sætte dagsordenen for information, viden og forståelse for psykiatribrugernes - og dermed konsekvenseksperternes sag. LAP har - som det har været nævnt enkelte gange her på landsmødet - i år 10-årsjubilæum! I den anledning har vi besluttet at indstifte en pris, som påskønnelse for særligt godt gjort arbejde og for at støtte og opmuntre til at fortsætte! LAP-Prisen 2009 går til journalist Lars Teilmann fra Nordjyske Medier. Prisen består af en glasskål i LAP s farvenuance fra Glasblæseriet i Svendborg. Skålen er skabt af kunstneren Bente Sonne. Skålens navn er Svendborg Skålen, som symbol på at LAP blev stiftet og har sit 10-årsjubilæum i Svendborg. LAP-Prisen 2009 gives i særdeleshed for artikelserien Dødsfald i psykiatrien, som blev offentliggjort i Nordjyske Medier gennem godt et års tid. Dødsfald i psykiatrien er en lang, stædig og grundig artikelserie på ikke mindre end 38 artikler, som kommer hele temaet rundt og bruger de fleste journalistiske virkemidler som nyhedsartikler, interviews, undersøgelser, reportager og fortællende journalistik. Lars Teilmann har taget et særligt og ikke synderligt populært emne under den allergrundigste journalistiske lup: Hvorfor dør der stadigt flere psykisk syge danskere, mens de er under medicinsk behandling? Og hvorfor er der tilsyneladende ingen ud over de efterladte, der interesserer sig for, hvorfor de dør? For eksempel den 42-årige skizofrene Mike Kent Lynge Andersen fra Nørresundby, som embedslægen mente nok var død af en blodforgiftning. Men hvor den reelle dødsårsag efter al sandsynlighed var et alt for højt medicinforbrug. 2 af artiklerne handler om medlemmer fra vore egne rækker nemlig fra LAP Nordjylland. De er baseret på interviews med Hanne Christensen og Lillian Rank. Begge artikler er meget hudløse og fine portrætter. Lars Teilmann viser både over for de interviewede og i artiklerne en meget stor finfølelse og respekt for at beskytte det følsomme og private, men samtidig komme knivskarpt og så tæt som muligt ind på den konkrete historie. Mange kilder er bange eller forudindtagede overfor journalister, og det kan forhindre, at mange gode historier og kommentarer kommer frem. Det kræver mod fra begge sider at være så ærlig, som artiklerne giver udtryk for. Lars Teilmann har skabt en ekstraordinær tillid og givet en stor tryghed for de involverede. Men det har til gengæld også resulteret i en enestående artikelserie, som også har ændret den politiske virkelighed. Sundhedsminister Jakob Axel Nielsen har på baggrund af artiklerne besluttet at alle uventede dødsfald skal obduceres fremover. Ældre dødsfald skal også undersøges. Samtidig skal tilsynet med psykiateres udskrivning af medicin skærpes. Det er et flot stykke journalistisk arbejde du har gjort, som har været med til at skabe viden og forståelse for, hvordan virkeligheden er for psykiatribrugere i dagens Danmark. Artikelserien har sørget for, at psykiatrien bliver sat på dagsordenen. Det er vejen frem for at skabe varige og virkelige forbedringer for fremtidens psykiatribrugere. Vi håber at jubilæet bliver endnu et vendepunkt gerne en milepæl - for at LAP bliver langt mere synlig! Vi skal sætte dagsordenen for information, viden og forståelse for psykiatribrugernes - og dermed konsekvenseksperternes sag. Vi håber med Prisen at give dig inspiration til at gå videre du har i al fald givet os inspiration til at gå videre! Tillykke med Prisen først får du en plaqette! medlemsbladet lap 19

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid

Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. TEMA LAP's fremtid Forår 2013 nr.1 årgang 15 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere TEMA LAP's fremtid Leder: Når samarbejde med brugerne kommer i fokus Nogle gange føler vi slet ikke vores indsats har

Læs mere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere

SOMMERLEJR EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere SOMMERLEJR 2012 EFTERÅR 2012 NR.3 ÅRGANG 14 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere KOLOFON MEDLEMSBLADET LAP ER MEDLEMSBLAD FOR: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere lap medlemsblad Forår 2010 nr.1 årgang 12 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Læs mere

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser

Om Özlem Cekic. Idéudkast. Landsmøde 2011. En hjælp, der hjælper. Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser FORÅR 2011 NR.1 ÅRGANG 13 Landsmøde 2011 En hjælp, der hjælper Gennemslagskraft som en sværvægtsbokser Idéudkast Om Özlem Cekic landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon indhold

Læs mere

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr.

Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark. Sommerlejr 2010. efterår 2010 nr. efterår 2010 nr.3 årgang 12 Psykiatrien i overhalingsbanen? Hvem holder øje med psykiatrien? Vi er mange, der savner Mark Sommerlejr 2010 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere kolofon

Læs mere

FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET

FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET FOR ÅR 2015 NR.1 ÅRGANG 17 Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LANDSMØDET 2015 LEDER: GENNEMBRUDSPROJEKTET ER NU AFSLUTTET Så blev tredje fase af gennembrudsprojektet afsluttet med

Læs mere

#01. årgang 11. 2009 www.lap.dk. LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere

#01. årgang 11. 2009 www.lap.dk. LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere #01 årgang 11. 2009 www.lap.dk LAP er et magasin udgivet A f LA ndsforeningen Af nuværende og tidl igere PsykiA tribrugere Kolofon 09 #01 Medlemsbladet LAP er medlemsblad for: LAP - Landsforeningen Af

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

OUT. Tæt på socialministeren. Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup. sideren

OUT. Tæt på socialministeren. Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup. sideren Et landsdækkende brugerblad om psykiatri Nr. 39 september & oktober 2002 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tæt på socialministeren Formandsopgør i Sind - Duetoft mod Djørup OUT sideren ser psykiatrien

Læs mere

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper

TEMAMAGASIN # 2. hjælp - det hjælper TEMAMAGASIN # 2 hjælp - det hjælper Bedre Psykiatri Ungdom August/2013 Temamagasin #2 Bedre Psykiatri Ungdom Livjægergade 20 2100 København Ø www.bp-ungdom.dk Telefon // 35 25 46 16 Find os på Facebook

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag

bedre psykiatri 1 2006 tema RECOVERY NYT: Søskende-netværk Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Konkrete forslag 5 8 16 NYT: Søskende-netværk Har du en søster eller bror, der er sindslidende, kan du måske hjælpe en anden med det svar, han eller hun søger efter Søren Bredkjær og Kristen Kistrup: Patienternes ressourcer

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Center for Træning og Udvikling (CTU)

Center for Træning og Udvikling (CTU) Januar Februar Marts Center for Træning og Udvikling (CTU) Noget på Hjertet CTU Ådalen Lederen Skrevet af Henrik Skov Vinteren er over os, med korte dage, lange aftener og nætter. Det kan være temmelig

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN

SÅDAN BLEV ANGSTEN MIN VEN KRISTINA HESSELBERG: PSYKIATRI INFORMATION LARS CHRISTIANSEN TEMA: FÅ STYR PÅ ANGSTEN 3 September 2013 nr. 3 20. årgang Er mental sundhed kun for raske? Nej, mental sundhed er for alle. Læs om målene for Psykiatrifondens fremtidige arbejde med mental sundhed. Psykisk førstehjælp Nyt projekt

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007

Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Nr. 60 marts-april 2007 OUT sideren ser psykiatrien indefra Tema om: Når systemet gør dig syg - igen 2. del af temaet om sårbare sjæle i velfærdssamfundet

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet

bladet Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave udvisker grænserne mellem special- og almenområdet ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. April 2011 60. årgang bladet kommune nægter at lade ung kvinde selv vælge et ellers totalt egnet botilbud Oplev Solkysten nyt tilbud fra LEV Børnehave

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Jeg vil huske året for alle de dage, hvor jeg ikke brændte eller skar mig. Og for at jeg viste mig stærk nok til at overleve livet

Jeg vil huske året for alle de dage, hvor jeg ikke brændte eller skar mig. Og for at jeg viste mig stærk nok til at overleve livet Nr. 84 DECEMber 2012 pris: 40,- eller hvad du har Danmarks største uafhængige brugerblad om psykiatri Jeg vil huske året for alle de dage, hvor jeg ikke brændte eller skar mig. Og for at jeg viste mig

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere