Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder"

Transkript

1 kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / April 2010 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Breve til alle medlemmer om ændrede rettigheder af Solvejg von Barm, kundechef Så mange breve har 3B sendt ud om den nye udlejningsbekendtgørelse. Og det er så kun til de medlemmer, vi har adresse på. Alle andre bliver informeret via annoncer i aviserne her sidst i april. Det er ikke altid let, når der kommer ny lovgivning. Men denne gang har alle almene boligforeninger haft ekstra travlt med at efterkomme de krav, der ligger i den nye udlejningsbekendtgørelse, som er led i styringsreformen. Den nye lovgivning betyder nemlig, at medlemsnummeret ikke længere giver anciennitet på ventelisterne. Medlemsbevis intet værd Nye medlemmer af Boligforeningen 3B vil ikke få et medlemskort. De har nemlig ikke noget at bruge det til. Fremover skal man ikke betale medlemsandel, før man skriver sig på venteliste. Tværtimod er man automatisk medlem, når man skriver sig på ventelisten. Og først når man lejer sin bolig, betaler man et medlemsindskud sammen med det almindelige indskud til boligen. Forvirret? Det har vi også været. Men med de sidste vejledninger fra BL og svar fra ministeriet er vi sikre. Almindelige venteliste vigtig Hvis du ønsker at bevare din anciennitet, skal du skrive dig på den almindelige venteliste og betale det årlige ajourføringsgebyr. Og du kan kun stå på oprykningsventelisten, hvis du også står på den almindelige venteliste og dermed betaler to årlige gebyrer. Får samtidig login Alle skal svare på brevet, hvis de vil beholde ancienniteten. Men kun dem på oprykningsventeliste er tvunget til at bruge svarskemaet. Alle andre kan bruge vores online-service til at fortælle, om de ønsker at blive skrevet på ventelisten. Da vi nu skulle skrive til alle alligevel, benyttede vi anledningen til at oplyse det brugernavn og password, man skal bruge til selvbetjeningen. Håbet er, at langt flere fremover»vil klare sig selv«via nettet. Call-center klar Der vil komme en masse spørgsmål, selv om vi har forsøgt at forklare den lidt indviklede lovgivning på en enkel måde. Derfor har vi oprettet et call-center på telefon , som har åbent hver dag mellem kl. 10 og 14. Spørgsmål og svar på 3b.dk Vi har også lagt en masse spørgsmål og svar på og vi vil anbefale, at man forsøger at finde svar her, før man ringer til call-centeret. For selv om vi har fire linjer ind, har vi trods alt sendt breve ud, så der bliver garanteret ventetid. Adressevask gav pote Selv om vi skrev ud til vores medlemmer i forbindelse med fusionen, valgte vi at få vores adresser»vasket«, så vi fik opdateringer om de ændringer, der er sket de sidste fem år. Der var således 6.873, som havde fået ny adresse, og hvor adressen ikke matchede med vores oplysninger. 278 er døde uden, at vi har fået det at vide og så er der to, som simpelthen er forsvundet. Annoncer i landsdækkende aviser På trods af kvalitetssikringen kan der stadig være medlemmer, vi ikke har de rigtige oplysninger på. Derfor annoncerer vi her sidst i april i flere landsdækkende aviser og håber på den måde at nå de sidste med den vigtige information. 3B s repræsentantskabsmøde 2009 Stiller du op til bestyrelsen? På repræsentantskabsmødet den 14. juni 2010 er formand, 1. næstformand og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle, der ønsker at stille op, har mulighed for at blive præsenteret i en folder, der sendes ud til repræsentantskabet sammen med den endelige dagsorden. 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade København V 1 Stiller du derfor op til bestyrelsen, og vil du præsenteres i folderen, skal du senest 1. juni 2010 sende navn og telefonnummer til 3B, Anette Hertz, som så kontakter dig. Skriv gerne, hvornår på dagen det passer dig bedst at blive ringet op. Og for god ordens skyld: Det er naturligvis også muligt at stille op på selve repræsentantskabsmødet.

2 Nyt fra bestyrelsen af Anette Hertz, kommunikationschef Bestyrelsen har holdt to ordinære møder den 4. og 23. marts og et heldagsseminar den 13. marts siden sidste udgave af Kanal 3B. Mødet den 4. marts 2010 På mødet den 4. marts 2010 orienterede forretningsudvalget kort om sit møde med afdelingsbestyrelsen i Hørgården om magelæg. Forretningsudvalget arbejder videre med sagen og kommer med en egentlig indstilling til bestyrelsen på mødet den 23. marts. Næste punkt på dagsordenen var styringsreformen, hvor bestyrelsen bekræftede, at man fortsat ønsker at opkræve medlemsindskud, selv om det kan være svært at få øje på fordelene ved fortsat at være en forening. Om nyt domicil blev gennemgået tre muligheder, nemlig at blive i Kronprinsessegade 14 (K14) og leje supplerende lokaler, sælge K14 og leje nyt kontor og at sælge K14 og købe nyt kontor. Bestyrelsen besluttede, at K14 sælges med henblik på at købe eller leje andet domicil. Den besluttede samtidig, at det kan ske nu, og at bestyrelsen vil tage stilling til eventuelle købstilbud. Køb af grund i Herlev Bestyrelsen har tidligere godkendt at undersøge muligheden for at købe en grund på Gl. Klausdalsbrovej og her bygge ca. 55 boliger efter AlmenBolig+ konceptet. På mødet den 4. marts godkendte bestyrelsen grundkøbet og samtidig at sætte penge af til at undersøge for forurening og udarbejde Skema A. Fælleskonferencen 2010 Fælleskonferencen holdes på LO-skolen i dagene november Temaet er det boligsociale, og omdrejningspunktet bliver igen den fiktive afdeling Carlsgården, som deltagerne arbejdede med på sidste konference. Deltagelse forudsætter dog ikke, at man kender Carlsgården fra sidste år. Udlejningssituationen Set i forhold til 2009 er udlejningssituationen forbedret, men der er fortsat problemer i Dyvekevænget og med ungdomsboligerne i Egedalsvænge. Brohuset har to ledige boliger, og indtil der er bygget en stabil venteliste op her, vil der fortsat være periodevise problemer med udlejningen. Kredsvalgmøder - BL Kredsvalgmøderne i BL, hvor der vælges til kredsenes repræsentantskaber og bestyrelser, ligger alle i april. Valgene er for to år og giver også adgang til BL s repræsentantskab. Desuden er formand og næstformand for kredsene automatisk medlem af BL s bestyrelse. 3B stiller følgende op til de kommende kredsvalgmøder: Villy Sørensen, 1. kredsrepræsentant Steffen Morild, 1. kredsrepræsentant Robert Nielsen, 1. kreds suppleant Bent Frederiksen, næstformand 1. kreds Iris Gausbo, 9. kredsrepræsentant Bestyrelsen opfordrede derudover Egedalsvænge til at finde en kandidat til 2. kreds. Strategidrøftelser, In3B og X3B Formanden orienterede herefter om strategidrøftelserne i forretningsudvalget, og der blev givet en kort status på arbejdet med intranet (In3B) for medarbejderne og ekstranet (X3B) for bestyrelsen og afdelingsbestyrelserne, som forventes taget i brug sidst i maj. Mødet den 23. marts 2010 Magelæg mellem Hørgården og Københavns Kommune var igen på dagsordenen på mødet den 23. marts. 3B er interesseret i at sikre, at»firkanten«mellem Hørgården 1 og 2 og vores nye AlmenBolig+ bebyggelse på Trekantgrunden ikke bliver bebygget. Samtidig har 3B en klar interesse i at samarbejde med Københavns Kommune om udviklingen af Sundholm Syd for at sikre den bedste løsning for parkeringsarealerne langs med Hørgården 2. Det giver også mulighed for, at 3B kan være byg- og driftsherre på en ny Almen- Bolig+ bebyggelse på den del af Sundholm Syd, der ligger nærmest Hørgården 2 og Hørgården 3. Hørgården 2 har stemt nej til magelægget. I stedet indgås derfor magelæg mellem Københavns Kommune og Hørgården 3. Omkostninger til indretning og anlæg af arealet afholdes af dispositionsfonden, mens omkostninger til den løbende drift deles forholdsmæssigt mellem afdelingerne i området. Bestyrelsen bevilgede kr. til et skitseprojekt. Fra dispositionsfonden bevilgede bestyrelsen kr. til et projektforslag til en samlet ny belægnings-, belysningsog parkeringsløsning på Hørgården 2 s arealer. Bestyrelsen godkendte at blive bygog driftsherre på ny AlmenBolig+ bebyggelse på Sundholm Syd og bevilgede kr. fra dispositionsfonden til skitseforslag til skema A ansøgning. Derudover bevilgede bestyrelsen Hørgården 1 og 2 erstatning for de udgifter, afdelingerne havde i forbindelse med sløjfning af haverne. Erstatningen bevilges fra dispositionsfonden. Styringsdialog og dokumentationspakke Afdelingsbestyrelserne inddrages i besvarelsen af de dele af data til dokumenationspakken, der er subjektive vurderinger. Der udarbejdes derfor et spørgeskema, som afdelingsbestyrelserne kan behandle på budgetformøderne (se eventuelt side 4). Vedtægter skal revideres Bestyrelsen har nedsat et udvalg, der arbejder på at revidere 3B s vedtægter, så de opfylder den nye lovgivning. 2

3 Bestyrelsen fik en kort orientering om arbejdet. Regnskab 2009 til orientering Bestyrelsen gennemgik et udkast til 3B s regnskab. Revisionen har endnu ikke afsluttet revisionen af foreningens regnskab, men alle væsentlige poster er gennemgået, og der forventes ikke større ændringer. Det endelige regnskab behandles på bestyrelsesmøde den 11. maj. Gennemsigtighed, valg og takster Administrationen havde til mødet udarbejdet en skitse til katalog over de ydelser, der er omfattet af administrationsbidraget samt katalog over tillægsydelser med prisliste. Ydelser, som alle beboere eller afdelinger varigt modtager på en ensartet måde, er omfattet af administrationsbidraget, mens andre ydelser er belagt med en pris. Administrationen har endnu ikke opgjort de forventede indtægter for 2011 ved de forskellige tillægsydelser, men når indtægtsbudgetterne foreligger, vil indtægten for tillægsydelser, som hidtil er leveret som en del af administrationsbidraget, blive brugt til at reducere administrationsbidraget. Derfor bliver den gennemsnitlige administrationsudgift pr. lejemål hverken dyrere eller billigere af den foretagne fordeling, og ved fastlæggelsen af budgettet for 2011 kan administrationsbidraget og administrationsudgiften pr. lejemål således holdes upåvirket af spørgsmålet om tillægsydelser. Bestyrelsen godkendte principperne, og administrationen arbejder videre med oplægget, som vil blive diskuteret på foreningsmødet. Det endelige forslag vil blive fremlagt på repræsentantskabsmødet i november. Beretning Bestyrelsen behandlede 1. udkast til beretning, og FU vil i samarbejde med administrationen arbejde videre med oplæg til milepæle for det kommende år. Sager om trækningsret Bestyrelsen bevilgede egen trækningsret på i alt kr. til Vestergården 1 s projekt med kollektiv individuel køkkenudskiftning. I alt har 20 beboere vist interesse, men der er i projektet plads til op til 40 køkkener. Højstensgård fik bevilget egen trækningsret til tagrenovering på i alt 5,7 mio. kr. med den begrundelse, at der indgår opretning og forbedringer i projektet. Skema A På anbefaling af byggeudvalget godkendte bestyrelsen at give tilbud på 51 boliger på Birkedommervej opført efter AlmenBolig+ konceptet. Bestyrelsen gav desuden forretningsudvalget mandat til at give tilbud på Telemarksgade. Bestyrelsesseminar den 13. marts På seminaret den 13. marts behandlede bestyrelsen to overordnede temaer, nemlig fordeling af kompetence og strategi. Efter en gennemgang af den formelle fordeling af kompetence diskuterede bestyrelsen i grupper en case, der handlede om en fiktiv afdelings indkøbspolitik, samt en case, der handlede om ansættelse af nye medarbejdere i driften. Næste tema var drøftelse af, hvilken strategi 3B skal følge på kort og på lang sigt. Bestyrelsen drøftede således, om 3B skal vokse, hvordan ny teknologi kan udnyttes, den politiske struktur, presse og branding samt bestyrelsens arbejdsform. Drøftelserne gav anledning til overvejelse om nye fora, fx delt op efter område. Bestyrelsen vil arbejde videre med idéerne på de kommende møder. Bestyrelsen arbejder videre med strategidrøftelserne. Nye politikker Bestyrelsen vedtog politik for kurser for medlemmer af afdelingsbestyrelserne samt kommunikationspolitik. Begge politikker kan ses på

4 Styringsreformen spørgeskema og offentligt referat af Anette Hertz, kommunikationschef - Spørgeskema til dokumentationspakke Som led i den nye styringsreform skal 3B lave en årlig redegørelse til kommunen med en række nøgletal samt vurderinger af den aktuelle status i de enkelte boligafdelinger. Til det har vi brug for afdelingsbestyrelsernes hjælp. I kender bedre end nogen forholdene i netop jeres afdeling. Administrationen har udarbejdet et spørgeskema, som afdelingsbestyrelsen i fællesskab bedes udfylde forud for de kommende budgetformøder. Skemaet afleveres til lokalinspektøren, som efter budgetformødet sørger for at give det videre til administrationen. Nogle af svarene bruger administrationen så til en boligsocial kortlægning, og den samlede kortlægning vil være tilgængelig for afdelingen senere på året. Offentlige referater Som led i styringsreformen skal alle referater fremover være offentligt tilgængelige, men det er ikke præciseret hvordan. Referaterne fra 3B s repræsentantskabsmøder ligger dog allerede offentligt tilgængelige på 3b.dk under Beboerdemokrati. Referaterne fra organisationsbestyrelsen lægger 3B fremover samme sted. Med hensyn til referaterne fra boligafdelingerne vil det være oplagt at lægge dem på afdelingens egen hjemmeside. Men nogle afdelinger hænger i stedet referaterne op i opgangene, andre igen sætter dem i en mappe på ejendomskontoret. Ingen personfølsomme oplysninger! Ligegyldigt hvordan referaterne offentliggøres, skal man dog huske, at personfølsomme oplysninger IKKE må offentliggøres. Derfor må fx klagesager ikke omtales i referatet, ligesom oplysninger om medarbejderne heller ikke hører hjemme i referatet. Hammerfed OBS fra Folehaven Af Anette Hertz, kommunikationschef Et lille telt og en grøn græsplæne. Det var, hvad der skulle bruges, da et OBS-indslag om de nye regler for medlemmer af boligforeninger skulle optages.»det hammer, hammer fedt«.»medvind på cykelstierne«. De fleste ved allerede nu, at det Jacob Haugaard, der står bag. Og netop Jacob Haugaard blev udset til at fortælle borgerne i Danmark, at man ikke længere kan beholde ancienniteten ved blot at være medlem, men at man nu også skal stå på venteliste og betale et årligt gebyr. BL informerer Optagelsen af indslaget til Oplysning til Borgerne om Samfundet bedre kendt som OBS foregik i Folehaven den 23. marts Her servicerede lokalinspektør Peter Kare filmholdet, men ikke mindst Jacob Haugaard. Det er BL Boligselskabernes Landsforening der står bag indslaget, som også vil kunne ses på deres og på 3B s hjemmeside. Jacob Haugaard fortæller om de nye regler for medlemmer af boligforeninger. Jacob Haugaard er i øvrigt den eneste ikke-minister, der har sit portræt hængende på Christiansborg. Foto: Stefan Kai Nielsen Du kan læse BL informerer på under Publikationer 1110 Udlejningsreglerne. Ny udtalelse fra Indenrigsog Socialministeriet om ventelistegebyrer m.v Indbydelse til NBO s fornyelsespris Løntabeller for Inspektører, HK ere og AC ere 1410 Foreløbig løsning på problemer med digital tinglysning 1510 Orientering fra Socialministeriet om nøgletal 1610 Udlejningsreglerne nyt om de særlige overgangsregler for boligforeningerne 1710 Ungdomsboligbidrag i 2009 og Hvem skal betale multimedieskat? 1910 Lønstatistik Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010

5 Nu starter byggeriet på Trekantgrunden af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder AlmenBolig+ De 53 AlmenBolig+ boliger opføres som lavenergibyggeri. De vil derfor have en lav udgift til varme. Boligerne er desuden beregnet til familier, der selv vil yde en indsats til at få tingene til at fungere i hverdagen, og huslejen bliver ca kr. ekslusive forbrug for et 105 m 2 rækkehus. I oktober 2009 underskrev Københavns Kommune og KAB partnerskabsaftalen på de første AlmenBolig+ boliger, som 3B er bygherre på. Nu går byggeriet i gang. Daværende overborgmester Ritt Bjerregaard, borgmester Klaus Bondam og borgmester Mikkel Warming bød i oktober hindanden tillykke med aftalen om etableringen af de nye bebyggelser på Trekantgrunden på Amager. så vi efter den lange vinter kan starte op med selve byggeriet. Entreprenøren er Jönsson A/S, som vil stå for opførelsen af begge bebyggelser. Bebygelsen opføres som præfabrikeret, lette træbyggerier. Omlægning af kloak Men inden selve byggeriet går i gang, skal der først omlægges en stor kloakledning, som Københavns Energi har på grunden, og der skal foretages en oprensning af forurening. Kloakarbejdet forventes at gå i gang ved udgangen af april eller starten af maj. Derefter går selve byggeriet i gang. De to bebyggelser forventes færdige henover sommeren Byggeriets spæde start Projektet omhandler etableringen af 53 AlmenBolig+ rækkehuse og 75 plejeboliger. Siden da er der blevet arbejdet hårdt på at få de to projekter færdige og i udbud. Der er nu fundet en entreprenør, X3B 3B s ekstranet for afdelingsbestyrelser 3B s nye ekstranet, X3B, er i fuld gang, og det bliver forhåbentlig lanceret sidst i maj. Sig allerede til nu, hvis du og din afdelingsbestyrelse gerne vil på det kommende ekstranet. / ahz 5

6 Grønt er godt for øjnene Af Anette Hertz, kommunikationschef At grønt er godt for øjnene det mente andemor i H.C. Andersens eventyr Den grimme ælling:»rap! rap!«sagde hun, og saa rappede de sig alt hvad de kunde, og saae til alle Sider under de grønne Blade, og Moderen lod dem see saa meget de vilde, for det Grønne er godt for Øinene.«At grønt er godt for øjnene mener også Ionee Skovgaard fra 3B s byggeafdeling. Hun har sat sig for at sætte fokus på, hvordan arbejdet med udearealer kan ændre boligafdelingers image. - Der er himmelvid forskel på, om du som beboer kommer hjem og bliver mødt af rækker af cykelstativer på sort asfalt på vej hen til din opgangsdør eller om du bliver budt velkommen af store skræppeblade i bede, der skærmer for de lange rækker af cykler på den ene side og grønne buske, der skærmer for affaldscontaineren i den anden side. Om husmuren står nøgen eller om der vokser grønne planter eller endda blomster i det smalle bed, fortæller Ionee Skovgaard. Ionee Skovgaard, landskabsarkitekt i 3B For dyrt at passe Friarealerne får slet ikke den opmærksomhed, de fortjener. Det er langt fra tilfredsstillende, når dårligt image i så høj grad er knyttet til udearealerne. De skal i stedet have fokus og bringes i samspil med afdelingens omgivelser og den omgivende bydel. Et af argumenterne for at foretrække asfalt eller for den sags skyld græs er, at det er billigere at vedligeholde. At ejendomsfunktionærerne ikke skal bruge tid på nusse rundt med en hækkesaks og passe de grønne bede. Men sådan behøver det ikke være, mener Ionee Skovgaard: - Hvis man på forhånd i fx et renoveringsprojekt har tænkt pasningen af friarealerne ind, kan det sagtens vise sig, at de faktisk kræver mindre pleje, fortæller Ionee Skovgaard. Og det er netop det bevidste valg, en del af projektet»imageskabende udearealer«går ud på. Projektet er todelt og første fase omfatter planlægnings- og gennemførelsesfasen, mens anden fase handler om overlevering i garantiåret og de følgende år. Projektet gennemføres i AlmenNet-regi (www.almennet.dk). Friarealet indrammer»stedets liv«formålet med projektet er at styrke og udvikle samarbejdet mellem de involverede parter i renovering af friarealer, så beboerne får de bedste uderum. I 3B s byggeprogram står, at»bygningerne og bebyggelsesplanen skal fremme social aktivitet og fællesskab og være den helhed, der sammen med beplantningen indrammer»stedets liv«. Kombinationen af bygninger, bebyggelsesplan, beplantning, belægning og farver skal skabe den ro og orden, der giver rum til forskellighed. På samme vis lægger byggeprogrammet op til, at nære friarealer bruges til aktiviteter. Det kan ske ved at skabe oplevelser og samspil mellem bygninger og det grønne samt ved at skabe læ, lys og luft. For at leve op til den smukke målsætning, skal der afdækkes og fjernes nogle af de barrierer, der er for at få flere grønne og velfungerende udearealer i eksisterende boligafdelinger: Formidling, uddannelse og kommunikation i alle faser af renoveringen samt udvikling af en strategi, som sikrer optimal videndeling, er hele projektets omdrejningspunkt. - Landskabsarkitekt, beboere og dermed afdelingsbestyrelser samt driftspersonale har hvert sit speciale. De har ikke altid fokus samme sted og min drøm er at udvikle et værktøj, der kan hjælpe projektdeltagerne med at få stillet de rigtige spørgsmål og dermed få de rigtige svar på det rigtige tidspunkt. Det er, hvad jeg mundret kalder»projektet granskes i formsprog og materialevalg«i min projektbeskrivelse. Målet er, at både proces og produkt bliver»en god historie«og at den grimme ælling bliver til en smuk svane. Skal vokse sig smukkere En ting er, at vi får sat fokus på, hvad landskabsarkitektens tanker i praksis betyder for den daglige vedligehold. At vi sikrer, at landskabsarkitekten forstår de vilkår, driftens personale arbejder under og forstår, hvad det var, beboerne havde i tankerne, og tager højde for de erfaringer, beboerne har gjort. At alle parter får værktøjer til at se ud over, hvad»vi plejer«at gøre. Når alt det er på plads, skal de flotte nye udearealer også være flotte i årene fremover. Og det er ikke en selvfølge, mener Ionee Skovgaard: - Udearealer og beplantning er ikke»færdige«, når de nyrenoverede arealer overtages af boligforeningen. Træer skal vokse til, busketter og plantebede kræver særlig pleje. Ofte har vi set, hvordan manglende fokus på pasning og vedligeholdelse resulterer i slidte og misligholdte udearealer, der slet ikke afspejler de idéer, der oprindeligt lå bag. Derfor handler anden del af projektet om ved workshops, kurser og mentorordning at sikre, at driften har den kompetence og tid samt materiel, der skal til at pleje udearealerne efter hensigten, så de store investeringer ikke forfalder, men rent faktisk bliver smukkere med årene, understreger Ionee Skovgaard.

7 Bibliotek og byttehjørne i Lønstrupgård Af Camilla Gregers-Høegh, kommunikationsmedarbejder I Lønstrupgård har nogle beboere stået for at oprette et bibliotek og et byttehjørne, der både er med til at passe på miljøet og samler beboerne. Mandag den 1. marts 2010 åbnede byttehjørnet og biblioteket i Lønstrupgård. Det skete på behørig vis med kaffe og kage kl Begge initiativer er drevet af beboere og er en fordel for både miljøet og fællesskabet i afdelingen. Lån eller byt en bog Skipper Widstrup har fået biblioteket op at stå og har selv bidraget med en stor samling bøger. Andre beboere har i tiden op til åbningen af biblioteket været forbi med flere bøger. Selv på åbningsaftenen kom beboere med bøger til biblioteket en kom endda med tre store papkasser med bøger. Tanken er, at beboerne kan komme forbi og låne en eller flere bøger kvit og frit, og mange har allerede sagt, de synes, det er en rigtig god idé. - Vi har omkring bøger, både nye og gamle, som beboerne kan låne. Her er der ikke noget med at blive skrevet op. Og hvis man har lånt fx 10 bøger, som man gerne vil bytte med 10 af ens egne bøger, så kan man også det, fortæller Skipper Widstrup. Hyggehjørne og bogsnak Allerede kl trådte de første besøgende til biblioteket ind ad døren, og hurtigt gik snakken om forfattere og bøger og alt muligt andet interessant. Kort efter havde den første beboer fundet et par børnebøger, hun gerne ville låne og læse højt for sit barnebarn. I et hjørne står to magelige lænestole på hver side af en gammel standerlampe. Stolene har Skipper fundet i storskraldet, og lampen er doneret af plejehjemmet ved Lønstrupgård. Ved den ene væg står et skrivebord, som er doneret af en beboer, og reolerne, der er fyldt med bøger, har de fået af det nye kulturhus. På væggene hænger omkring 100 fotografier af forskellige forfattere med navn, så beboerne kan få ansigt på forfatterne til de bøger, de læser. - Tanken er, at beboerne kan komme herned og låne bøger, men det skal også være et hyggehjørne, hvor man kan sidde og læse eller snakke om bøger og forfattere. På sigt kan det være, vi laver en litteraturklub, fortæller Skipper Widstrup, inden han engageret starter en længere samtale med en beboer om nogle af bøgerne. Godt for miljøet I den anden del af Lønstrupgård kan beboerne aflevere legetøj, nips, lamper, stole, mindre borde eller andre ting, som andre kan få glæde af. Lønstrupgårds beboere kan kvit og frit hente ting til eget forbrug i Byttehjørnet. Byttehjørnet er et eksempel på direkte genbrug, da man undgår at smide ting ud, som andre kan have glæde af. Beboerne kan spare penge, da de undgår at købe nyt. Mængden af dagrenovation bliver desuden mindre, og det kan betyde et mindre dagrenovationsgebyr for afdelingen, samtidig med at beboerne er med til at passe på miljøet. På samme måde er biblioteket med til at gavne miljøet. Supermarkeder sælger i dag billige bøger, og flere køber derfor bøger, som bliver smidt ud, når de er læst. Et fælles bibliotek skåner miljøet, da bøgerne bliver læst flere gange, inden de bliver til affald. Bytte bytte ting og sager Af Freddy Christiansen, medlem af afdelingsbestyrelsen i Lønstrupgård Mandag den 1. marts åbnede Byttehjørnet i Lønstrupgård i Vanløse med en lille reception med vin, sodavand og snacks. Byttehjørnet har været længe undervejs, men med økonomisk støtte og opbakning fra Københavns Kommune lykkedes det at få startet projektet. Københavns Kommune leverede streamers og andet PRmateriale samt en lille økonomisk håndsrækning. Byttehjørnet havde åbnet for indlevering af ting og sager to gange forud for selve åbningen, og der kom rigtig mange ting ind, så det var et veludstyret lokale, der kunne byde de første mange»kunder«velkommen. Idéen med byttehjørnet er, at man tager noget med og tager, hvad man synes, man kan bruge hos sig selv. Der er derfor ingen penge parterne imellem men rent bytteri. Byttehjørnet holder åbent hver onsdag mellem kl. 18 og 20 og drives af en række frivillige beboere, der for de flestes vedkommende meldte sig på selve åbningsdagen. Allerede de første gange, der havde været åbent, har der været mange besøgende, og flere effekter er kommet til. Nu håber afdelingsbestyrelsen bare, at lokalet ikke alt for hurtigt vil vise sig at være for lille! 7

8 Bestil et besøg af Max100 karavanen Af Anette Hvidberg Velk, energi- og miljøkonsulent tiv, hvor beboerne får besøg af Max100, der lærer dem om vandbesparelser. Det er bl.a. muligt at gennemføre en forhindringsbane, hvor beboerne lærer at se, om et toilet løber, at aflæse vandmålere, at fylde vaskemaski- Sæt fokus på beboernes vandforbrug. Bestil et gratis besøg af Københavns nen ordentlig op, at sætte en perlator i Energis Max100 karavane næste gang, vandhanerne osv. Beboerne kan dyste I har budgetafdelingsmøde eller sommerfest (gælder kun afdelinger i Køben- forhindringsbanen, og der kan eventuelt om, hvem der hurtigst kan gennemføre havns Kommune). gives en præmie til den bedste. Max100 karavanen er et sjovt initia- Det er også muligt at få Københavns Finn fyldte 50 med stil og højt hurra Fredag den 12. februar holdt økonomichef Finn Palama Larsen reception i anledning af sin 50 års fødselsdag. - Tak for, at I alle er kommet i dag. Og tak for din tale, Finn nårh nej, du hedder jo Bent. Jeg bliver ofte kaldt Bent, og jeg hørt, at du indimellem bliver kaldt Finn, indledte Finn sin takketale og fortsatte med at fundere over sin nye alder: - Ja, 50 år det er ikke til at fatte. Så kommer økonomimanden jo op i mig, og så er spørgsmålet, om 50 år er afskrivning eller værdiforøgelse. Nogle siger, at alder giver tålmodighed måske ikke lige for mig, mente Finn Finn afsluttede sin tale med at takke alle for samarbejdet i 3B og et»3b længe leve«! / cgh Kanal 3B Kanal 3B udgives af Boligforeningen 3B / Kronprinsessegade 14 / 1306 København K Telefon / / Redaktion Bent Frederiksen, ansv. / Villy Sørensen / Steffen Morild / Robert Nielsen / Anette Hertz / Camilla Gregers-Høegh. Layout Mette Egemose Hansen Sendes til alle afdelingsbestyrelses medlemmer i 3B, alle ansatte samt samarbejds partnere Oplag eget tryk / Næste nummer er maj 2010 NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg / Deadline er den 18. maj Energi til at give mere dybdegående information om fx tilskudsordning til udskiftning af toiletter og vandmålere samt etablering af faskiner. Læs mere om Max100 karavanen og Københavns Energis vandsparekampagne på www. KE-max100.dk. Bestil et besøg af karavanen hos vandsparerådgiver Charlotte Storm via eller på telefon Kalender Repræsentantskabsmøde 14. juni og 25. november 2010 Bestyrelsesmøder 11. maj, 9. juni, 24. juni, september, 14. oktober, 25. november, Forretningsudvalg 31. maj, 24. august, 1. september, 20. september, 5. oktober, 10. november, 7. december Fælleskonference november 2010 Kurser 16. august Fremlæg på afdelingsmødet sådan! Nyt om personalet Goddag til: Mette Høgel, Byg Mikkel Lundby-Hansen, Økonomi Gitte Frost, Kundeservice Brian Raahauge, Energi- og miljø Ole Skjellerup, Kokkedal på vej Jesper Dahl Hansen, Højstensgård Hans Christian Schalde Petersen, Folehaven Farvel til: Lars Mann Pedersen, Højstensgård Niels Balling, Partnerskabet Jørgen Rene Frank, Apostelgården Leon Riis Sørensen, Folehaven Finn Hansson, Hørgården

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010)

Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Ny lov ændrer dine rettigheder (april 2010) Når du får brev fra 3B sidst i april om medlemsnummer og anciennitet, SKAL du reagere inden tre måneder, hvis du vil beholde din anciennitet 1. januar 2010 kom

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2011

3B s repræsentantskabsmøde 2011 3B s repræsentantskabsmøde 2011 30. maj 2011 kl. 18 CPH Conference - DGI-byen - Tietgensgade 65 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsorden... 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010

Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010 Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2010 Repræsentantskabsmøde i 3B Personale Forberedelse af og implementering af ny lovgivning / bekendtgørelser Udlejningssituationen Nybyggeri Intranet / ekstranet Fremadrettede

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling

DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling DVB FYN LANGELAND Ekstraordinær Generalforsamling Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 22. september 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede:

Læs mere

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup

DAGSORDEN. til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND. 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup DAGSORDEN til bestyrelsesmøde i BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Tid og sted: Onsdag den 19. maj 2010 kl. 17.30 på Parkvej 83, 4140 Borup & Torsdag den 20. maj 2010 kl. 18.00 på Køgevej 46, 4000 Roskilde Afbud:

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Referat af organisationsbestyrelsesmøde Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 25. november 2010 kl. 17.00, Copenhagen Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, København V. Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B

Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Oktober 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Strategi 2015 Af Villy Sørensen, formand for 3B Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 12. maj 2015 Referat af ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligforeningen i København Mødedato og Tirsdag den 28. april 2015

Læs mere

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013

Her udlejer vi boliger. Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 Her udlejer vi boliger Fællesventelisten Brumleby - 2007 2013 2013 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk Udlejningen T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2

Valg af dirigent... 2 Godkendelse af årsberetning... 2 Godkendelse af årsregnskab... 2 Godkendelse af revisionsberetning... 2 Boligselskabet Trollebo Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 17. juni 2014 kl. 18.30 i Figenparkens fælleslokale beliggende Figenvej 18, 4700 Næstved Dagsorden Side 1 Valg af dirigent...

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 4 af 19/2-2013 = Administrationen Klokken 18:15 21:45 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesprotokol nr OTG

Bestyrelsesprotokol nr OTG Bestyrelsesprotokol nr. 726 - OTG Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. maj 2013 kl. 17.15 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Nedenstående dagsorden indeholder

Læs mere

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte.

3. O Præsentation af undersøgelsen Danmarks Bedste Boligselskab og tilfredshedsanalysen blandt beboervalgte. Selskabsbestyrelsesmøde Parkvænget 25, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Karen Schou Andersen L = lukket dagsordenspunkt, hvortil der ikke kan refereres O = offentligt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl , på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe.

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl , på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe. Boligforeningen Faaborg-Midtfyn Bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 13. juni 2016, kl. 12.00, på kontoret Damhusvej 5, 5750 Ringe. Fra bestyrelsen: Afbud: Boligkontoret Danmark: Edel Andersen,

Læs mere

Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde

Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / juli 2009 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Ny bestyrelse klar til vigtig epoke med reformarbejde af Villy

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 15-10-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul

Læs mere

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale

Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Hejrevangens Boligselskab Organisationsbestyrelsen Dagsorden Dagsorden til organisationsbestyrelsesmødet mandag den 18. januar 2016 kl. 17.00 på Oscar Brunsvej 11 i det nye mødelokale Sendt pr. e-mail

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011.

Organisationsbestyrelsens beretning for Brøndbyernes Andelsboligforening for 2010/2011. Organisationsbestyrelsens beretning for perioden april 2010 til maj 2011. Der har i den forløbende periode været gang i mange ting på foreningsplan. Regeringen har besluttet ny lovgivning som i den forgangne

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2009

3B s repræsentantskabsmøde 2009 3B s repræsentantskabsmøde 2009 24. juni 2009 kl. 18 Imperial Hotel - Vester Farimagsgade 9-1606 København V 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18

Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Boligselskabet Trollebo Referat ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 8. juni 2011 kl. 18.00 i Figenparkens selskabslokaler Figenvej 18 Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00

Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Referat fra 3B s repræsentantskabsmøde den 19. november 2009 kl. 19.00 Til stede var 95 stemmeberettigede ud af 252 mulige. De 95 repræsenterede til sammen 35 afdelinger. Herudover deltog et antal gæster

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)?

Evaluering af besigtigelsesturen lørdag den 11. oktober 2014 skal vi gentage arrangementet (altså bare andre afdelinger)? Selskabsbestyrelsesmøde Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde Kl. 18.00 Deltagere: Selskabsbestyrelsen Afbud: Henriette Larsen, Jens Frederiksen, Richard Jensen Gæst: Francisco Ortega under pkt. 2.

Læs mere

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen

Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Til nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man er medlem af afdelingsbestyrelsen. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde mere information

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009. Søren bød indledningsvis velkommen og speciel velkommen til nyt hovedbestyrelsesmedlem REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 18.06.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem X Mia Falck bestyrelsesmedlem X Per Hasager bestyrelsesmedlem

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00

Beslutningsreferat af: Referat nr. 4. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.03.05 kl. 18.00 22.00 DIRIGENT: DAVID AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Karin, Mads, Pia K., Aase. Afbud fra varmemester Per N., Klaus og Per Chr. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 3. Rettelse til AD. 4 a.

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V

Organisationsbestyrelsesmøde den 2. februar 2015, kl KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V den 2. februar 2015, kl. 16.00 KAB, Studiestræde 38, mødelokale 3, 3. sal, 1552 København V Til stede: Afbud: Fra KAB: Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Michael Quist, Erik Moesby Nordstrøm, Thomas Jensen,

Læs mere

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen

Side. Øvrige deltagere: Fra Domea, Kundechef Frank Hansen. Der var afbud fra Anni Thomsen Nanna Møller Kristensen Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af organisationsbestyrelsesmøde, Tirsdag den 16. december 2014 kl. 13.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dato, tid og sted: 27. januar 2011, kl. 17.00, Kronprinsessegade 14, Kantinen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby.

703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE. Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. 703 FUNKTIONÆRERNES BOLIGSELSKAB I LYNGBY/TAARBÆK KOMMUNE REFERAT Bestyrelsesmødet den 9. marts 2016 kl. 17.00 i bestyrelseslokalet Lyngvej 52, kld., Lyngby. Bestyrelsen: Formand Merete Sivertsen, Niels

Læs mere

3B s repræsentantskabsmøde 2010

3B s repræsentantskabsmøde 2010 3B s repræsentantskabsmøde 2010 14. juni 2010 kl. 18 Ingeniørforeningen - Kalvebod Brygge 31 - København 1 Repræsentantskabsmøde Indhold Side Dagsordenen... 3 Dagsordenen punkt 3: Bestyrelsens forslag

Læs mere

Torsdag den 15. juni 2017 kl

Torsdag den 15. juni 2017 kl 22. juni 2017 Referat fra bestyrelsesmøde nr. 17.08: Torsdag den 15. juni 2017 kl. 14.30 Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Jytte G. Hansen, Inez Bach, Annica Dahlgren,

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012

Køge Boligselskab. Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr. 2-2012 Hotel Niels Juel, kl. 17.00 Onsdag den 9. maj 2012 Pkt. 7. Selskabet udlejning 4 Pkt. 8. Selskabets dispositionsfond og trækningsret

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea)

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Arne Olesen, formand Bent Jørgensen, næstformand Viola Mathiasen (Kommunen) Janni Hansen Søren Larsen (Domea) Boligselskabet Domea Fredensborg Referat fra organisationsbestyrelsesmødet Onsdag den 24. november 2010 kl. 17.00 i Fælleshuset beliggende Rosenvænget 148, 3480 Fredensborg Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.

Forslag, der ønskes behandlet på mødet, sendes til det lokale servicecenter: og skal være servicecenteret i hænde senest 14 dage før mødet afholdes. Skanderborg Ældreboligselskab Indkaldelse til repræsentantskabsmøde Onsdag den 16. september 2015 kl. 9.30 efter organisationsmødet. Mødet holdes i Fælleshuset, Rytterparken, Stilling, 8660 Skanderborg

Læs mere

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2.

Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde afholdt tirsdag, den 10. marts 2015, kl. 17.30 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012

Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Side nr. 23 Referat af bestyrelsesmøde 22. marts 2012 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud fra: Administrationen: Vicky Jensen Morten Glud Ulla Asmussen Erling Sørensen Chris Cully Birthe Blach Irene Madsen Graver

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 8. september 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 28. august 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet:

Side. I mødet deltog fra repræsentantskabet: Skagen Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 5. marts 2014 efter bestyrelsesmødet, som repræsentantskabet overværer i Hvide Hus, Skagen Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B

3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen, formand for 3B kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Juli 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere 3B flytter sammen med Boligkontoret Danmark Af Villy Sørensen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 side nr. 183 Referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Vicky E. Jensen Frederik

Læs mere

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet

3 stk. 6: Lejere der indgår en lejeaftale skal have mulighed for at kunne beholde sin anciennitet REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I Bo83 DEN 16.03.2010 x Olav Bertelsen bestyrelsesformand x Grethe Rasmussen næstformand x Keld Danielsen bestyrelsesmedlem X Ulla K. Nielsen bestyrelsesmedlem x Peter Ebbesen

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.

Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14. Ramsø Ældreboligselskab (Toftehøjen) Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes Mandag, den 2. juni 2014 kl. 14.00 På Toftehøjen Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde

Områdemøde den 4. marts 2015. Velkommen til områdemøde Områdemøde den 4. marts 2015 Velkommen til områdemøde 1 Program Velkommen og præsentation Nyt fra boligforeningen Hvor er vi på vej hen? Organisationsbestyrelsen ved formand Steffen Morild og næstformand

Læs mere

Her udlejer vi boliger

Her udlejer vi boliger Her udlejer vi boliger Brumleby - 2016 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V www.kab-bolig.dk T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 kab@kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening Mandag - onsdag kl. 9.00-15.30

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl Side 1/8 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 14. februar 2011, kl. 16.00. I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen, Lene Rasmussen, Eva Carlsen, Gunnar Sørensen, Hans Jørgen Christensen, Henny

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat af Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. september 2004 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl , i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 28. marts 2012 kl. 16.30, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals.

Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Hirtshals Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, Torsdag den 25. juni 2015 kl. 18.00 på Skaga Hotel, Willemoesvej 1 i Hirtshals. Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGSPROTOKOL FRA DEN 21. JANUAR 2014 Forhandlingsprotokollen blev gennemgået og godkendt. REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE Tirsdag den 18. februar 2014 Tilstede: Christian Mariegaard, Preben Karlson, Jørn Laursen, Bjarke Mortensen, Annie Svejgaard, Diana Jensen og Lotte Eskesen (referent)

Læs mere

Dagslys giver det en mindre elregning?

Dagslys giver det en mindre elregning? kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / Februar 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Dagslys giver det en mindre elregning? Af Per Bro, byggechef

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Hømarken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2013 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris Jægerspris Boligselskab 133 Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. marts 2010 i Fælleshuset, Mølleparken 18 i Jægerspris 1. Godkendelse af referat fra mødet den 22. september 2009 2. Godkendelse

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere

Udlicitering i den almene boligsektor

Udlicitering i den almene boligsektor 1 Udlicitering i den almene boligsektor Den almene boligsektor - Struktur Boligselskabernes Landsforening (BL) 700 boligselskaber (boligorganisationer) 8.000 boligafdelinger (økonomisk enhed) 541.000 boliger

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger...

Godkendelse af referat... 3 Jægerspris Boligselskab... 3 Orientering fra administrationen... 4 Nybyggeri... 7 Boligselskabets afdelinger... Jægerspris Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 27. september 2011 kl.17.00 i fælleshuset, Mølleparken 18, 3630 Jægerspris Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 3 2 Jægerspris

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16

Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 4. maj 2016 Referat af Almenbos forretningsudvalgsmøde den 27. april 2016 kl. 17.00 i Almenbos lokaler Hold-an Vej 16 Deltagere Per Kloster Andersen og Marie-Louise Scharling Claus Sieben Hansen, Lisbet

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere