Nyhedsbrev 18. august 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev 18. august 2015."

Transkript

1 Nyhedsbrev 18. august Invitation til åbent hus Den 24. august 2015 kl inviterer skolebestyrelsen alle interesserede til at besøge skolen. Jeg har lovet skolebestyrelse at jeg vil fortælle lidt om skolen og præsentere personalet. Det kan jo være rart lige at få sat ansigter på! Vi skal også synge en sang i det nyrenoverede fælleslokale. Bestyrelsen vil tænde grillen og sælge pølser. Vi håber, at se rigtig mange. Indledning Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult, havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin moder. H.C. Andersen Ovennævnte indledning fra eventyret. Den grimme ælling havde jeg i tankerne, da jeg første gang kørte til Studsgård Friskole og nærmede mig skolen. Jeg kørte ud på landet - til en ny og for mig næsten ukendt landsby, som lå der omgivet af græs- og kornmarker. I landsbyen kom jeg til en større parkeringsplads, hvor der ligger en Minihal og Kernehuset med legende børn, som er udenfor, da solen skinner. Friskolen er placeret midt i et skønt legeområde, og den gamle - nok slidte - men alligevel statelige hovedbygning knejser stolt med sin overetage og sine meget flotte vinduer i hele bygningen. Hovedbygningen fortæller historier til den nye undervisningsbygning, som i yngre stil matcher hovedbygningen i arkitektonisk stil, og med sine større vinduer signalerer et moderne udsyn. Da jeg kom hertil første gang før sommerferiens start, kunne jeg efterfølgende ikke lade være med at stille mig til rådighed for at tilbyde min hjælp, da jeg havde besøgt skolen to gange og snakket med skolebestyrelsen, selvom min plan var at gå på tjenestemandspension 1. august! I fliserne ved siden af hoveddøren er skrevet 3. august 2002! Ja, her er så sandelig tale om en skole, som er opbygget på et fælles idegrundlag, hvor sammenhold, vilje, udholdenhed og tålmodighed er vigtige ingredienser, som alle skolens parter har for øje i det daglige fælles store arbejde det er med at drive skole og især en friskole. 1

2 Lidt om mig Min 37 årige erfaring som lærer fra 1978 og sidenhen som leder fra 1987 er gode erfaringer at have med i bagagen. Men jeg vil ikke lægge skjul på, at en ny, spændende men ukendt verden nu er situationen. Jeg startede som klasselærer for 32 elever i Ejsing skole i Fra var jeg skoleleder på Ryde skole med i alt 145 elever, og herfra skiftede jeg til Skave Skole som leder for 250 elever på årgang. Her var jeg ansat indtil Jeg flyttede derefter til Herning Kommune og blev leder for 90 ansatte og 450 elever på Lundgårdskolen i 6 år indtil Herefter valgte jeg at blive afdelingsleder på Holtbjergskolen med den bundne opgave, at vi skulle komme godt i mål her til sommerferien 2015, hvor Herning Byråd havde besluttet at nedlægge skolen. Det gjorde vi! Oprindelig stammer jeg fra Naur ved Holstebro og er opvokset på landet, så jeg har harvet med hest, kørt traktor og muget ud hos både høns, kaniner, grise, heste og køer. Jeg har bl.a. samlet tulipanløg i Holland, været på udveksling i Frankrig hos en fransk kollega. Mine nuværende interesser er udlandsrejser, Struer Harmonikaklub, den lokale løbeklub og ellers tid med familien og vennerne. 2

3 Nye lærere Mit navn er Nina N. Hentschel, og jeg er 25 år. Jeg bor i den naturrige by Silkeborg med min kæreste og blev i sommers færdiguddannet fra Læreruddannelsen Silkeborg med linjefagene engelsk og dansk. I sommers blev jeg ansat på Studsgård Friskole med den primære opgave at undervise dansk i indskolingen samt varetage engelskundervisningen i udskolingen. Derudover har jeg klasselærerfunktion i klasse, hvor jeg, sammen med Vivi, arbejder på at opbygge og udvikle eleverne fagligt og socialt gennem forskellige øvelser og lege. Udover dansk -og engelsktimerne underviser jeg også i billedkunst to gange i ugen. Jeg er dog ikke uddannet i faget, men har interesse for området og ser det som en mulighed for at prøve noget nyt. Selvom Studsgård Friskole er en lille skole, der har haft, og til dels stadig møder, nogle udfordringer, er mit indtryk af skolen positivt. Der kæmpes hårdt for at værne om de værdier og idealer, som skolen er bygget på, samt for at udvikle skolen for det er en skole, med rigtig meget at byde på og som er værd at bevare. Det kollegiale arbejde og lærer-elev samarbejdet er sundt, og åbner man døren ind til klasselokalerne oser det af læring og glade elever, som har det rigtig godt socialt. Jeg ser frem til at tilbringe mit første år som nyuddannet lærer på Studsgård Friskole. 3

4 Mit navn er Simon Vig og jeg bor i Sinding med min kæreste. De sidste seks år har jeg undervist på Vestervangskolen. Sidste år besluttede jeg mig for, at jeg gerne ville prøve noget helt andet. Det har jeg så fået:-) Studsgård friskole er meget lille og langt fra "storbyen" Herning, så jeg ser meget frem til at arbejde herude. Jeg er klasselærer i og 5. klasse, som jeg har til matematik, billedkunst, idræt og natur/teknik. Derudover har jeg biologi, fysik/kemi og en masse andre klasser. Skolestarten for os voksne Vi mødtes alle tirsdag morgen 3. august og faldt fra første øjeblik godt i hak med hinanden. Det er mit helt, helt klare indtryk, at vi er et godt team, karakteriseret ved at vi respekterer hinanden, hjælper hinanden og har et fælles mål om og fokus på at skabe en god faglig undervisning, hvor vi alle oplever et positivt og konstruktivt undervisningsmiljø. Vi nye har trukket og trækker stadigvæk store veksler på de kolleger, som stod med åbne arme og modtog os. Tilsvarende har jeg fået og får en daglig uvurderlig stor hjælp af skolebestyrelsen, friskolens venner, naboer og øvrige personer. Tak skal alle have. I ugen op til skolestart flyttede vi rundt på møbler og undervisningsmaterialer. Vi ville have ryddet op og sat så meget af det praktiske i system, sådan eleverne kunne opleve sig velkomne den første skoledag. Hertil fik vi praktisk hjælp af 8-10 store drenge, hvis kræfter og energi blev anvendt til at løbe op ned ad trapper og flyttede inventar og bøger. Uden deres hjælp havde vi ikke kunne nå så langt med oprydningen. Barakken er nu også opryddet og fejet, og den venter nu kun på nedrivning. Valhalla og billedkunst-depotet står ikke helt klare endnu, men det varer ikke længe før lokalerne vil fremstå opryddede. 4

5 Første skoledag mandag 10. august Vi startede skoledagen kl 8,15 i fællessalen. Efterfølgende er jeg blevet klar over, at traditionen ellers er, at skoleåret begynder med et eftermiddags- og aftenarrangement med åbent hus. Vi er naturligvis meget lydhøre, når det gælder ønsker om skoleårets tilrettelæggelse set i lyset af den åbne skole, hvor forældrene altid er velkommen til at overvære undervisningen. Halvdelen af os er helt nye og har intet kendskab til traditionerne, men vi er selvfølgelig alle meget interesserede i en fortsat god og konstruktiv dialog med skolens parter i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse, som I løbende vil få mere at vide om fra de enkelte lærere og lærerteams.. Morgensang Vi har tilrettelagt fælles samling med alle elever i fællessalen hver fredag morgen kl. 8,15, hvor alle gerne må komme og synge med. Her har jeg fået fortalt, at tidligere har der været morgensang hver dag. Indtil videre har jeg ikke planer om at udvide fællessamlingerne. Prioritering af de voksnes opgaver Som leder finder jeg det absolut påkrævet, at lærerne nu får tid til at, forberede såvel deres egen som vores fælles planlagte undervisning, og som I ikke har hørt så meget om endnu. Det er også nødvendigt at sætte fokus på de service tekniske- og de administrative opgaver, sådan Mogens og Anne Marie kan koncentrere sig om deres specifikke fagopgaver. Det er meget nødvendigt, da det er min oplevelse at Vivi, Charlotte og Laila sammen med Mogens, Anne Marie og skolebestyrelsen har været fyldt rigeligt op med alle skolens samlede driftsopgaver udover faggruppernes ellers specifikke daglige opgaver. Som tidligere nævnt oplever jeg, at vi alle faggrupper sammen udgør i særdeles godt team. Fag og undervisning Vi vægter alle en god faglig undervisning, hvor alle elever skal løftes fagligt så højt de kan bl.a. ved hjælp af differentieret undervisning i et inkluderende miljø. Vi er en lille skole som anvender samlæsning i udstrakt grad. Dette giver eleverne mulighed for at søge opad og nedad mere eller mindre ubemærket. Heri ligger en stor styrke forudsat, at vi har tid til at planlægge en differentieret undervisning, sådan eleverne dagligt oplever, at de kan klare dagens opgaver og samtidig føler sig udfordret og set af os voksne. 5

6 Når dette går op i en højere enhed vil vi opleve, at eleverne trives og at de selv siger, at de har det godt i skolen. Faget n/t er blevet styrket idet, der er tilrettelagt 2 klokketimer på 6-7. årgang. Heri indgår fagene: biologi, geografi og fysik/ kemi, som ellers vil være selvstændige fag fra 7. årgang i folkeskolen. Simon og Charlotte har valgt at parallelægge natur og tekniktimerne fra årgang samtidigt om onsdagen i tredje og fjerde lektion henover middagspausen. Hermed gives der bedre mulighed for at kunne komme ud af huset uden de større skemaændringer. Udeliv er én af Charlottes og også Simons kæpheste, og jeg kan fortælle, at Simon og Charlotte har flere spændende aktiviteter på bedding til afvikling i løbet af skoleåret. Sammen har de allerede drøftet lokalområdets mange muligheder herunder rettet opmærksomhed mod mulige samarbejdspartnere. Fysik/kemi Simon skal varetage fysik og kemiundervisningen. Vi har underskrevet en lejeaftale med Kibæk skole, hvor fysikforsøg, vi ikke kan udføre i vort eget natur- og tekniklokale på 1. sal, skal foregå. Transporten tur/retur bliver med tog og jeg har indgået en særlig grupperejseaftale med Arriva. Temafag Oprindelig stod der på skemaet valgfag. Men da jeg nærlæste det planlagte skema, kunne jeg se, at der netop kun var påsat én lærer, og så finder jeg det vanskeligt at tilbyde eleverne valgmuligheder. Temafaget vil bl.a. indeholde emner fra de obligatoriske emner: Færdselslære, Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab og Uddannelse og job. Derudover har vi muligheder for at tage emner op indenfor de kreative og praktisk musiske fagområder fx billedkunst, hjemkundskab, håndarbejde, sløjd, musik m.m. Vi kan også tage emner op med fokus på det bevægelsesmæssige- og sociale felt. Vi har mange spil, gode udendørs arealer, adgang til hallen så vi udvikler faget i samarbejde med eleverne årgang arbejder i billedkunst hos Laila med temaet Persona. Laila arbejder som vejleder og konsulent. Eleverne fører logbog fra gang til gang og arbejds-formerne og udtryksmulighederne er mangeartede. Trivsel det sociale fællesskab Fordelen ved den lille skole med udvidet samlæsning er, at miljøet umiddelbart lægger op til, at eleverne leger og arbejder på kryds og tværs af alder og årgange. Det er vigtigt, at vi alle er opmærksomme på, at heri ligger en styrke. Når alle skolens parter arbejder sammen om, at det er naturligt, at alle tager ansvar, viser hensyn og 6

7 hjælper hinanden, så vil Studsgård Friskole være stærkere på det sociale område end mange større skoler. Umiddelbart tænker jeg, at der er mere plads og rummelighed til den enkelte elev for alle at finde venner og opleve nul mobning. Frikvarterene Jeg iagttager i frikvarterne, at der er plads til forskellighed, plads til forskellige lege, plads til at være alene, at lege sammen to og to, at lege mange sammen inde og ude og at være sammen på kryds og tværs af alder og årgang. Dette beder jer alle om særligt at have for øje. Udearealerne Hoppepuden er fantastisk. Jeg har set mange saltoer, flikflaks, barani-spring, sjove hop og meget mere. Fodboldbanen med bander, gyngerne, legetårnet og friarealerne er optimale. Selvfølgelig kan der ske uoverensstemmelser børnene imellem, men jeg har endnu ikke været involveret i at skulle være mægler i en konflikt det overrasker mig meget. Værdigrundlag Studsgård Friskoles overordnede og nedskrevne værdigrundlag, som er ophængt på skolen,er: PROFESSIONALISME, SAMMENHOLD OG FÆLLESSKAB, RESPEKT, TRIVSEL, PASSION Clio-online Skolen har købt produktet CLIO-online, som giver adgang til alle skolens fag, hvor eleverne arbejder med Tablets, IPads eller computere. Hermed er vi med udviklingen, hvor vi afvikler taskebøgerne og arbejder i skyen. Skolebestyrelsesformand Cathrine Bie har i dag udsendt en mail med informationer til elever og forældre om skolens fremtidige tablets- og PC-politik, hvor eleverne opfordres til at medbringe deres egen device, hvorfor jeg ikke skriver mere herom her. Men vær lige opmærksom på, at også Studsgård Friskole er med på beatet. I parentes bemærket har I jo sikkert opdaget, at jeg øver mig i at anvende de forskellige platforme: Hjemmesiden, Forældreintra og Facebook. Jeg er bruger, men slet ikke ferm og fortrolig med platformene. Emneuger I støbeskeen har vi besluttet følgende emneuger: Uge 41 Idræt/udeliv Uge 51 - Jul m.m. Uge 6 Praktisk musiske og kreative fag og gerne i samarbejde med lærerstuderende Uge 11 Entreprenørskab og udeliv Derudover tilrettelægges praktik for 9. årgang i uge 44. Derudover deltager med de forskelige årgange i oplagte tilbud i Herning området. Madordningen I øjeblikket sender jeg et foto af dagens retter i denne uge til eleverne og forældrene på intra. 7

8 Som jeg skrev i går som kommentar til billedet, oplever jeg personlig, at maden præsenterer sig indbydende, den er velsmagende, der er et fint udvalg og rigelig mad til mig. Men eleverne fortæller mig, at de savner spisepausen sammen i Hallen, og at de savner de varme retter 2 dage om ugen. Det er værdien af det sociale fællesskab, som opleves forringet. Afsluttende bemærkninger Jeg har nu skrevet en lang beretning og alligevel sikkert glemt meget. Men jeg har intentioner om sammen med eleverne, lærerne og skolebestyrelse at udarbejde et nyhedsbrev ca. 1. gang månedligt. Dette for at sikre et minimum af informationer om, hvad der sker på Studsgård Friskole udover den løbende korrespondance lærere og forældre imellem. På vegne af os alle sammen Jørgen Madsen Skoleleder 8

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7

Højbladet. INDHOLD Redaktørernes hjørne 2. Det første år, som den nye leder 3. At være klædt på 4. SFO i skolens C-fløj 6. Mellemtrinnets hustur 7 Højbladet INDHOLD Redaktørernes hjørne 2 Det første år, som den nye leder 3 At være klædt på 4 SFO i skolens C-fløj 6 Mellemtrinnets hustur 7 Skolebestyrelsen har travlt 8 Kunst på mellemtrinnet 9 Trafik

Læs mere

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014

Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Busses Skole - skolelederens beretning til generalforsamlingen mandag den 31. marts 2014 Udover denne beretning henvises til årsskriftet Busses Skole 2013/14, der på en mere udførlig måde fortæller om

Læs mere

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR

Grejs Friskole 1988-2013 ÅR Grejs Friskole 1988-2013 ÅR 25 25 års Jubilæum 2013 8. august Grejs Friskole Vestermarksvej 13B 7100 Vejle Tlf. 7585 3797 grejsfriskole.dk gimle@grejsfriskole.dk Elever 155 Redaktionsudvalg Inger Marie

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Trinberetning for 2013-2014

Trinberetning for 2013-2014 Trinberetning for 2013-2014 Holbæk lille Skole Her beskrives de enkelte trins fokusområder for det forgangne skoleår. Derudover laves der en beskrivelse af trinnet, lejrskoler/studieture en konklusion

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1

Høng Privatskole. Årsskrift 2009/10. værdier, der spirer! Høng Privatskole 1 Høng Privatskole værdier, der spirer! Årsskrift 2009/10 Høng Privatskole 1 Målsætning for Høng Privatskole Høng Privatskole er fra 1898 og har sine rødder i den Grundtvig/Koldske skole samt den private

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE

Årsskrift 2012-2013 REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Årsskrift 2012-2013 GIERSINGS REALSKOLE GIERSINGS REALSKOLE Indholdsfortegnelse Kolofon...4 Om Giersings Realskole...6 En byskole i udvikling...8 HVAD ER VIGTIGT?...10 Årets gang i

Læs mere

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole

Information til forældre i Ballerup Kommune. Folkeskolereformen. vores fælles skole Information til forældre i Ballerup Kommune Folkeskolereformen vores fælles skole En fagligt stærk folkeskole med tid til variation og fordybelse 2 Kære forældre Den 1. august 2014 træder folkeskolereformen

Læs mere

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov

Kolding Kommune. > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov Kolding Kommune > Undervisningstilbud til børn og unge med særlige behov 5 2 > En blød landing i Taps En god dag på Specialcenter Taps begynder med en blød landing. Eleverne ankommer til skolen mellem

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen

Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om. folkeskolereformen Skolen inviterede 19/8-14 til åbent møde for forældre om folkeskolereformen Deltagere: Ca. 40 forældre fra alle årgange på Rødkilde Skole Skoleleder Anders Busk Leder af læringsmiljøet Niels Toldam Referent:

Læs mere

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014

skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 skoleblad for Vester Skerninge Friskole - vinter 2014 Torben siger: Hvis I får ild i juletræet, så husk at nyde synet! næste blads deadline: 15.03.2014

Læs mere

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen

BEKÆMPELSE AF MOBNING. gode eksempler fra grundskolen BEKÆMPELSE AF MOBNING gode eksempler fra grundskolen Indhold SIDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Indledning 3 Kan lærerens opførsel legalisere mobning? 4 Klostermarksskolen Samhørighed via venskabsordning 6 Hellevad

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET

NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Nyt fra Bestyrelsen Helhedssyn, læringslyst, fællesskabsfølelse og sundhed M A J 2 0 1 3 NYT HERSKINDSKOLEN & NORDLYSET Livsglæde, hånd i hånd med højt fagligt niveau, sådan lyder visionen for Herskindskolen.

Læs mere

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole

Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2012-2013 på Esrum Kostskole Generel beskrivelse af arbejdsformen i skoleafdelingen på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole, der arbejder med unge med forskellige sociale

Læs mere

EngelsborgNyt. Fremtidens skole

EngelsborgNyt. Fremtidens skole EngelsborgNyt Fremtidens Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune - og på Engelsborgskolen Af Liselotte Bendixen, lærer og tovholder på Fremtidens skole, inklusion Lyngby-Taarbæk Kommune er godt i gang med et stort

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet

Nyhedsbrev. uge 35 / 2015. Indhold. Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Nyhedsbrev uge 35 / 2015 Strandiade 19.8.15 Frokostpause på en aktiv dag ved vandet Indhold Nyt fra Administrationen v. skoleleder Jesper Harrsen Nyt fra Kostafdelingen v. souschef Lotte Gjerulfsen Nyt

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015

Værd at vide om. Kolding Friskole 2014-2015 Værd at vide om Kolding Friskole 2014-2015 Kolding Friskoles medarbejdere: Knud Nørregaard Methe Clemmensen Jane Riis Lagoni Poul Hunt Poulsen Anders Domaitski Jørgen Hausted Nils Kam Rasmussen Christina

Læs mere

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri

Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Skoleblad - Rosenvængets Skole - Viborg Nyt fra kontor og afdelinger Min tid på Rosenvænget af Jan Herold. Nye ansigter Billeder fra emneuge & byggeri Rosenknoppen side 1 Af Jane Hansen I denne uge er

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9.

ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. ULLERUP BÆK SKOLEN SKOLENYT OKTOBER 2014, ÅRGANG 3, NR. 9. Så er det tid til efterårsferie! I dette nummer af Skolenyt: Indhold Side Leder v/ Jan T. Voss, Distriktsskoleleder 2 Ullerup Bæk Skolens nye

Læs mere