NYHEDSBREV NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 9-2015"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Kære læsere Julen er forbi, nytår har ringet ind og vi er alle på vore pladser igen. Samdigt er der nogen, der har skrevet den ene eller anden arkel, mens andre har flig taget billeder. Flere har allerede indsendt indlæg fra Inner Wheels fødselsdag, mens andre sandsynligvis vil komme i næste udgave. Desværre har det vist sig, at flere arkler fra distrikt 46 ikke blev bragt i dligere nummer, hvorfor de er med nu. Så fremstår distrikt 46 jo også som den fligste i denne IWI. Redakonen ønsker alle et godt nytår og rigg god læselyst med årets første blad! På redakonens vegne Annelise Larsen, Andrea Welzel og Dorte Allerup Nyt fra Naonalrepræsentant Jeg vil starte med at ønske alle Inner Wheel ere et rigg GODT NYTÅR. Det nye år er startet med et mildt, men meget blæsende og vådt vejr. Lad os håbe, at det nye år vil blæse lige så mange friske vinde gennem vores klubber. Alle distrikterne er ved at forberede forårsdistriktsmøderne, og alle har nye og spændende ltag at præsentere - så mød op, og mød jeres naboklubber - få gode oplevelser sammen er ikke et almindeligt år for os i Inner Wheel, det er vores Convenon år. Tiden nærmer sig hasgt maj måned - et dspunkt som vi har set frem l i snart 3 år. Komiteen har arbejdet i hele denne periode, og det er foregået på højtryk de sidste måneder. Det har været en stor opgave, som er blevet udført med stor eksperse. Der er på nuværende dspunkt lmeldt mere end deltagere, hvilket vi kan være meget lfredse med. De, der ikke har lmeldt sig, kan stadig nå det. Det er blevet besluet, at vi i Danmark igen skal have en lovrådgiver. Se sllingsopslaget på Inner Wheel Danmark s hjemmeside samt i dee nummer af IWI. Vi har det sidste år arbejdet med at lave uddannelsesplaner for kommende klubbestyrelser og andre interesserede. Uddannelsen er nu færdig og klar l at blive implementeret i distrikterne. Det er et omfaende og gennemarbejdet materiale, som kan opdeles i 6 punkter: Internaonal Inner Wheel Dansk Inner Wheel Råd Distrikt Klub Kommunikaon Modernisering De første 5 punkter er klar l at blive taget i brug, men det sidste kræver et samarbejde mellem råd, arbejdsgruppen og jer medlemmer. Jeg glæder mig rigg meget l at der bliver evalueret på det om et år. Naonalrepræsentant Lene Krüger Schade 1

2 Blokhus Inner Wheel og Rotaryfamiliens akvitetsdag den 6. september 2014 Pandrup Rotary Klub er for øjeblikket ved at planlægge et projekt, der går ud på at etablere en såkaldt Skovhave ved Pandrup Plejehjem. Det er et eksisterende skovareal, der er på størrelse med 4 store parcelhusgrunde, som bliver opdelt i forskellige områder og der bliver anlagt ser, så de ældre kan komme rundt i kørestol. Rotary er i gang med at søge fonde om penge l projektet. Det er meningen, at området skal være åbent for alle. Blokhus Inner Wheel havde i samarbejde med Pandrup Rotary Klub planlagt en arbejdslørdag, hvor mange fra Blokhus Inner Wheel og Pandrup Rotary var involveret. Der mødte mange op, 20 fra Rotary og 6 fra Inner Wheel, og der blev knoklet, så området nu er klart l at blive etableret. Formålet med dagen var, at få det store areal ryddet. Der blev ernet grene, småtræer og affald. Grene og småtræer skulle samles og bringes l en flismaskine, så der blev brugt mange kræer på at slæbe grene og småtræer l denne maskine, der lavede en hel masse flis ud af det, som igen skal bruges i området. Der var arrangeret en bod med kaffe og kager og lokalbefolkningen var blevet inviteret l at komme og høre om Rotary, Inner Wheel og Skovhave projektet. Blokhus Inner Wheel sørgede for, at der var morgenkaffe, aentning af frokost, og så tog vi os af oprydningen. Mellem kl. 13 og 15 var der åbent for alle. Der var arrangeret en bod med kaffe og kager og lokalbefolkningen kunne høre om Rotary, Inner Wheel og Skovhave projektet. Vi havde bagt en masse dejlige kager l de fremmødte. For at gøre os så synlige som mulig, havde vi sat plakater op med vejledning om Inner Wheel, en skål med dåseringe, en kurv med briller og frimærker. Der kom bare ikke så mange besøgende, men dem, der kom, blev budt på kaffe og kage. Vi fik en masse omtale i medierne. Der var billeder i Lokalavisen Sydvestvendsyssel og i Nordjyske. Rotary var også på TV Nord. Det er rigg godt PR, da det ellers kan være svært at komme igennem l pressen her hos os. Margith Jensen ISO Blokhus Inner Wheel 2

3 Malaga-gruppen et gensyn Malaga-gruppen udgøres af de personer, som var en del af distriktsbestyrelsen i D44 i Inner Wheel-årene , og På iniav af Andrea Welzel (distriktspræsident i ) blev det ene af bestyrelsesmøderne henlagt l Malaga, første gang i januar 2012 og dereer januar 2013 og Man kunne Arbejdet udføres. Bemærk den primive solskærm, som var nødvendig for, at vejledningerne kunne lrees. Husk, hvor der er en vilje, er der en vej! fristes l at tro, at de piger skulle ned at nyde livet på stranden og i solen, men nej, det var en seriøst arbejdende gruppe, som trods sol og dejlig varme fik revideret vejledninger, drøet Inner Wheel s fremd mm. og ikke mindst mødte velforberedt op l rådsmødet i januar. Over årene er det blevet l 10 personer, der har deltaget i arbejdet i Malaga. Formålet var oprindeligt, at distriktsbestyrelsen skulle lære hinanden bedre at kende og derved øge samarbejdet og fælles forståelse. Det viste sig dog på det første møde, at et distriktsmøde på 5 mer uden problemer kan udvides l flere dage. Dagsordenspunkterne er de samme, men bliver nu behandlet med betydelig større grundighed og uden dspres. Samdig bliver nye ideer født og på spadsere ture langs strandpromenaden diskuteret indgående. Konklusionerne skal så hurg nedfældes i referatet for ikke at gå tabt. Flere dages møder giver også en unik mulighed for at tænke over det ene eller andet forslag og tag emnet op igen dagen eer. Denne form for mødeakvitet kan varmt anbefales l alle, der vil få lidt mere udbye af deres arbejde i bestyrelsen, men stedet behøver ikke nødvendigvis at være Malaga. Men det skader ikke. Spørgsmålet er så, kan de gode takter bevares under en dansk gråvejrshimmel? Det kræver, at man mødes, og takket være Åse Bønløkke mødtes de syv af os den 23. november 2014 hos Åse. Vi mødtes l en dlig frokost, da der var lagt et stramt program for dagen. Jeg tror, at dsplanen holdt nogenlunde vedr. frokost og besøget på Baunhøj mølle i Grenå, men spørgelysten var enorm hos de syv, så jeg tror, at den meget engagerede møllersvend og rundviser var lidt overrasket over alt det, vi kunne finde på at spørge om. Det skal lige nævnes, at det blæste ret kraigt den dag, så man fik en god fornemmelse af, hvordan møllen gav sig, nærmest svajede lidt, når man stod oppe i møllehaen eer at have forceret diverse trapper og sger, kravlet over gulvet og forsøgt på at banke hovedet ind i loet hist og her. Resten af dagens program blev noget reduceret, men et enkelt virksomhedsbesøg i Grenå blev det også l. Det hele blev afrundet med en dejlig middag, og vanen tro blev vin nydt i begrænset mængde, lige som i Malaga. Og hvor der blev snakket og talt IW. Konklusion: At selv om man ikke har en fælles opgave som i distriktsbestyrelsen, kan man godt arbejde for et godt gensyn og genfinde de gode takter. På gruppens vegne Vibeke Simonsen Blæsevejr 3 Baunhøjmølle

4 INNER WHEEL Frederikshavn I anledning af Inner Wheel s fødselsdag den 10. januar har Frederikshavn Inner Wheel Klub i år besluet at donere kr l TUBA, som står for Terapi og rådgivning for Unge som er børn af alkoholmisbrugere. Doneringen skete onsdag, den 14. januar 2015 l lederen Marianne Bach på TUBA s kontor, Danmarksgade 16 i Frederikshavn, hvor Inner Wheel s fødselsdagsudvalg var mødt frem. Begrundelsen for at der skulle doneres l TUBA var, at de gør et kæmpe arbejde for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gras og alle ansae og frivillige har tavshedspligt og er der for at hjælpe de unge. TUBA i Danmark er opdelt i to regioner, der hver ledes af en regionsleder. Der er 14 afdelinger fordelt over hele landet, som beskæiger ca. 40 medarbejdere, hvoraf én afdeling ligger i Frederikshavn. Afdelingerne hjælper ca unge mennesker, der blandt andet lbydes individuel terapi og gruppeterapi samt aenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. TUBA har desuden onlinerådgivning, kurser og foredrag l fagpersoner samt skoleklasser. TUBA er en selvstændig organisaon ejet af Blå Kors Danmark. TUBA arbejder i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks formål og menneske- og diakonisyn. Hinnerup Inner Wheels`s klubs november møde blev et meget givgt møde på flere måder!! Vi havde inviteret Dagmars Kilde fra Lions Kvindeklub. Der kom ikke færre end 14 af deres 28 medlemmer. Det er en rigg god måde at bygge bro mellem de to klubber, som har samme mål At hjælpe andre, og vores emne denne aen var netop at hjælpe! Denne gang blev det Landsorganisaonen SIND, der skulle lgodeses. Landsformanden Knud Kristensen tog selv opgaven, hvad vi var utrolig glade for. Han er også medlem af regeringens psykiatriudvalg. Hans arbejde i Sind er fridsarbejde og kan sagtens tage op l 60 mer om ugen. Grunden l at han gik ind i dee arbejde var, at han har to sønner, som begge lider af skizofreni. Den ældste søn blev syg i 1991 og den yngste i 2003, og de har også nu en svigerdaer som lider af samme sygdom. Den kamp det blev at komme igennem l myndighederne, blev starten på det store arbejde med sindslidende. Hans kone og han sae sig for at skrive en bog l hjælp for andre pårørende, som skulle hjælpe dem igennem den bureaukraske jungle. Det blev l en kæmpe håndbog med tlen Kend dine regheder. Bogen giver råd og vejledning l de pårørende og omtaler de regheder, som de sindslidende har. Det var et gribende foredrag! Knud Kristensen, der ikke ønskede honorar for sit foredrag, modtog klubbens donaon på i alt kr Fra venstre: Johanne Christensen, Marianne Bach, Kirsten Vejling, Lene Jørgensen På billedet ses præsident Inger Danielsen, hvor hun overrækker donaonen l Knud Kristensen. På vegne af Inner Wheel Hinnerup Grethe Abildgaard, ISO

5 Klumme fra distrikt 45 Fredag den 19. august 2014 spillede 15 golfspillere fra Da vi i Inner Wheel bruger rosen, har jeg valgt at skrive om rosen. Rosens veje Rosen er et meget omfaende emne. Der er skrevet mange tykke og farvestrålende bøger om disse elskede planter. Ikke så underligt. Når man ser bort fra de klassiske rosenskavanker, som man heldigvis kan vælge sig fri af, er der få planter, der kan levere så meget glæde over så lang en d. Rosen er og bliver blomstens dronning. Det har hun ha ry for at være siden år 600 før vor dsregning, hvor den kvindelige græske digter Sappho kaldte hende sådan. Rosen er umådelig gammel. Der er fundet 32 millioner år gamle fossiler af roser i Colorado og Oregon i USA. Der gror roser på hele den nordiske halvkugle, fra den 20. nordlige breddegrad på højde med Hawaii og l 70 grader nord, helt op l øen Jan Mayen. De første skrilige kilder om rosen er lbage fra omkring år før vor dsregning. Den første aildning af en europæisk rose optræder på en græsk freske i paladset i Knossos på Kreta og stammer fra det 16.århundrede før vor dsregning. Vores version af rosen, som vi kender den i dag, den store fyldte og duende, stammer sandsynligt fra Iran. Rosen som symbol Et blomstrende symbol, der signalerer kærlighed og kvalitet. Den rene og uskyldige var den hvide rose, mens en rosa rose repræsenterer den første kærlighed. Den røde rose var l gengæld forbeholdt den ægte og varige. Disse oplysninger om rosen er fra bogen Roser - hårdføre skønheder er skrevet af Jane Schul. Den røde rose står altså for den ægte og varige. Hvor er jeg stolt af, at vi i Inner Wheel har denne skønne rose som symbol og bruger den når vi vil glæde og hylde nogen, som har den fortjent. Med venlig hilsen Benedikte Ehlers Alternavt Juletræ Et juletræ behøver ikke ald være af gran. Det kunne man konstatere på julemødet i Give Inner Wheel, hvor et alternavt juletræ holdt sin entré. Træet var lånt ud af garnbukken Madame i Give. Her er en strikkecafé, som jeg er medlem/konsulent for. Deltagerne blev opfordret l at lave et strikket juletræ, l strikkefesvalen i Brande. Det blev så Lunas frakke fra bamse og kylling. Else Bank Jørgensen Give Inner Wheel Klub Golfmatch i distrikt 45 Fredag den 19. august 2014 spillede 15 golfspillere fra distrikt 45 en match på Lemvig golane. Denne viste sig i allerhøjeste grad fra sin bedste side. Blå septemberhimmel, sol, vindslle og smukke udsigter over orden, søen og landskabet med smeltevandsdalene! Bedre kunne vi ikke ønske os. Gæsterne kom fra Struer, Brande, Holstebro, Horsens og Give. Vi mødtes l morgenkaffe i klubhuset og sluede med en dejlig frokost, hvor vores pastpræsident Gunhild supplerede med lækre hjemmebagte kager l kaffen. Som skrevet i invitaonen, satsede vi på en hyggelig match med moderate præmier, som Bodil Vorager supplerede med 3 smukke taske-punge, som hun havde syet i skind. Det blev en helt igennem herlig dag med et dejligt samvær. Et beskedent overskud på 242 kr. gik i klubkassen. Brande Inner Wheel vil være vært for distriktets match i 2015! 5 Venlig hilsen Lemvig Inner Wheel

6 Gammel dames 91 års fødselsdag fejret med udvekslingsstudenter og Afrika tema Inner Wheel klubber i hele verden fejrer hvert år i januar kvinde organisaonens fødselsdag med internaonalt islæt. Dee år var ingen undtagelse. Brædstrup-Ry Inner Wheel havde inviteret to udviklingsstudenter, Tobias Rodriquez Brindicci fra Argenna og Signe Søndergaard fra Brædstrup. Tobias er meget glad for at være i Danmark. Signe har været udvekslingsstudent i Mexico og var meget glad og taknemlig for at havde fået denne mulighed. Begge holdt et kort indlæg inden aenens foredrag om Afrika. Derudover blev der aoldt amerikansk loeri, som klubbens internaonale udvalg som stod for. Dee indbragte i alt kr , som blev overrakt l velgørende formål. Klubben kunne også fejre Edith Jakobsen s 40 års Inner Wheel jubilæum. Edith har næsten beklædt alle poster i Inner Wheel over de 40 år hun har været medlem. Således var hun i årene distriktspræsident i D45, hvor hun var medlem af Aarhus Søndre, indl klubben blev nedlagt. Hun var i 1983 gudmoder l Brædstrup- Ry Inner Wheel klub, hvor hun nu er klubbens yngste medlem med sine 87 år. Hun er stadig en særdeles akv kvinde, som nu og som ald har levet op l Inner Wheel s formål. forbindelse med udviklingsprojekter via Seniorer uden Grænser (SUG) og Rotary i Ry. Rotary i Ry har via billoerier skaffet penge l støe for et sundhedscenter på Mt. Elgons skråninger, hvor kaffefarmerne bor. Målet var at forbedre sundheden i området, via bl.a. malariaforebyggelse, som koster mange liv. Der var blevet sat myggenet for alle sundhedscentrets Udviklingsstudenter, Tobias Rodriquez Brindicci fra Argenna og Signe Søndergaard fra Brædstrup. Præsident Ulla Maul og Edith Jakobsen, som har været medlem af IW i 40 år. Men nu l aenens foredrag: Afrika - Kaffefarmerne på Mt. Elgons skråninger European have watches, africans have me. Film- og billedforedrag v. Nina Fritsdal. Pejsegården havde sørget for en spændende buffet med afrikanske reer. Bordet var pyntet med kaffebønner, udskårne elefanter, løver og andre vilde dyr. Klubmedlem Nina Fritsdal og hendes mand Leif har været i Uganda to gange i løbet af eeråret 2014 i 6 vinduer, købt laboratorieudstyr og skaffet lys og strøm l medicin køleskabet. Laboratorieassistenten på stedet fortæller, at det betyder meget for dem, så de f.eks. ikke mere behøver at bruge lommelygte i forbindelse med natlige fødsler. Det var godt at se, at pengene var brugt godt og l de forudbestemte formål. Leif og Nina Fritsdal har produceret nogle film og taget billeder, som viser kaffefarmernes liv og de projekter, som er etableret i området. Nina Fritsdal fortalte via film og billeder historierne om, hvad nogle af de øvrige SUG projekter har betydet for de enkelte personer, og hvordan det har påvirket deres liv - og ikke mindst hendes eget liv. Der blev også givet indblik i det gode samarbejde mellem danske og afrikanske organisaoner, erhvervsliv og ikke mindst Rotary og Inner Wheel. Arbejdet lever fuldt op l Inner Wheel s formål, som er at fremme og styrke venskaber, at yde hjælp og støe, og at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internaonalt. 9. januar Nina Fritsdal Brædstrup-Ry Inner Wheel

7 Brædstrup-Ry Inner Wheel forsøgte at gøre sig mere synlige i loka området i december Den 20. December 2014 kl spillede Inner Wheeler Ana Saptefra, som er musiklærer på Ry musikskole og Inner Wheeler i Brædstrup-Ry klubben, violin. Andre Inner Wheel medlemmer fra klubben var mødt op l at synge julesalmer og servere dejlig varm æblecider for de julehandlende i Ry. Billedet er Anna som spiller. Herning Inner Wheel s julemøde 2014 Aenens overraskelse var et besøg af Arne Daniel Kristensen, der fortalte om portvin. Han havde selvfølgelig smagsprøver med. Arne øste ud af sin viden om portvin, og det var spændende at høre historien, samt opleve Arnes passion omkring de gyldne dråber. Han havde 4 forskellige flasker med l aenen og historien tager udgangspunkt i navnet portvin (eer Porto i Portugal). Det er en hedvin, der fremslles ved lsætning af Brandy l druemosten under gæringsprocessen, som dermed stopper gæringen, hvilket giver en sød rød eller hvid vin på ca. 20 % alkohol. Eerfølgende lagres vinen på fade, før den hældes på flaske. Druerne l portvinen dyrkes i Dourodalen i det nordlige Portugal. Eksporten af portvin l England begyndte eer handelskrigene i 1600-tallet, da de engelske købmænd fandt ud af, at lsætningen af druesprit l de kraige rødvine fra Minho og Douro gjorde dem meget holdbare og dermed velegnede l søtransport. Arne havde 4 vidt forskellige flasker med, som vi smagte: 1. Taylor s 20 years old Tawny port 2. Burton vintage port Kopke vintage Cálem- vintage port 1997 Det var meget spændende at smage forskelligheden. Undertegnede kunne lide dem alle, og det tror jeg også resten af selskabet kunne. Produkonen styres af Casa do Douro, der sammen med Instuto do Vinho do Porto også kontrollerer kvaliteten. Indl 1986 skulle al vin lagres, tappes og afskibes fra Vila Nova de Gaia, der ligger over for Porto på Douroflodens venstre bred, men nu aapper flere vinbønder selv under navnet på deres vingård. Franskmændene er den største kunde, englænderen er den 4. største kunde og Danmark ligger på en 7. plads. Arne anbefalede, at portvin serveres i hvidvinsglas, så man rigg kan due vinens nuancer og gerne ved en temperatur på grader. 7 Marianne Sinding, sekretær

8 Aabenraa i distrikt 46 havde deres 1. møde eer sommerferien den 26. august Det blev aoldt som et udemøde l Fleggaard Holdings Domicil i Kollund, helt ude ved Flensborg ord. Vi blev modtaget af forretningsudvikler Ulrik Hansen-Christensen, som gav en rundvisning i den floe bygning fra 2003, der havde kostet 20 millioner. Vi fik også lov at komme ind i alle kontorerne. Eerfølgende tog vi over grænsen l Tyskland for at spise på Hotel des Nordens, som også ejes af Fleggaard. Der fik vi en meget flot præsentaon af mission, vision og værdier. En rigg god aen. ISO Kirsten Heisel, Aabenraa IW, distrikt 46 Assens Inner Wheel - Rotarys familiedag den 6. september 2014 Assens Inner Weel var inviteret l Assens Rotary klubs familiedag den 6. september Arrangementet foregik på Vesyns Fodboldgolf ved Ebberup. Vi mødtes kl. 11 om formiddagen. Dereer blev der lavet hold på tværs af deltagerne og der blev spillet fodboldgolf. Spillet foregår som golf, man sparker l fodbolden og bolden skal i hul med færrest spark. Banen har 18 huller som en golane, og der er lidt forhindringer man skal passere. Der var også mulighed for at spille minigolf. En anden akvitet var at spille Megabordfodbold, det foregår på en stor fodboldbane, som er pustet op, og der er 2 hold levende mennesker som spændes fast l stænger og dereer konkurrerer mod hinanden. Børnene kunne hygge sig på en dejlig legeplads. Eer akviteterne var der grillpølser, øl og sodavand. Assens Inner Wheel havde lavet kaffe og bagt kage, som blev solgt og indbragte klubben kr En dejlig og hyggelig dag. Assens Inner Weel klub Vejret var praguldt og der deltog ca. 35 personer, hvoraf 6 deltagere var fra Assens Inner Wheel og 2 fra Ejby Inner Wheel. Flere af familierne havde taget børn og børnebørn med. 8

9 Stafet For Livet i Haderslev Så foreligger det endelige resultat af Stafet For Livet - Danmarks smukkeste stafet - i Haderslev. Det ovenud fantasske resultat på i alt kr millioner udløser glæde, stolthed og stor ydmyghed. Beløbet bidrager bl.a. l kræforskning. Mere end personer meldte sig l stafeen den 6. september 2014, hvor der blev løbet, gået og kravlet i alt km hele døgnet, mens stafeen blev holdt i gang. Der var lmeldt i alt 167 hold og vores hold Inner Wheel og Rotary for Stafet For Livet kunne glæde sig over, at i alt 204 personer bakkede op. Præcis samme dag er Internaonal Rotary dag, hvilket betyder, at Rotary klubber verden over er akve og synlige i lokalområdet. Så hvorfor ikke deltage i Stafet For Livet, som er placeret midt i byen, og hvor hver 10. beboer i kommunen deltager? Mere synlig kan man næppe blive! Den helt enorme opbakning fra Inner Wheel og Rotary klubber i området, koordineret med et kæmpe fodarbejde, både før og under stafeen, gjorde, at netop vores hold kom ind på en flot 1. plads, som det mest indsamlende hold med i alt kr ,-. Det viser sig, at stafeen i Haderslev i år blev den største udendørs stafet i Europa. Perfekt vejr, glade deltagere og mange sjove akviteter, ikke mindst den bevægende lysceremoni ved mørkets frembrud, hvor poser med sand og lys med en personlig hilsen, blev placeret hele vejen rundt om Inderdammen. Vi var træe, men glade da stafeen sluede, og vi kunne pakke teltet sammen, overbevist om at rejse l det igen næste år. Et døgn med samvær, moon og masser af frisk lu, og en god fornemmelse af fællesskab med vores holddeltagere og andre energiske stafeer. Allerede nu er der lsagn om deltagelse igen fra klubberne l næste år, og vi er så småt ved at tænke nye ideer ind l akviteter, som kan øge indsamlingen. Akviteter ved teltet og på pladsen som salg af lopper, tørklæder, husflid, sømslagning, segway-kørsel m.m. bidrog l det gode resultat. Vi lod os inspirere af sjove ltag rundt omkring på pladsen ved de andre telte. Fighterne, personer, som har ha eller stadig kæmper mod kræen, var synlige ved stafeen, da de alle bar en solgul t-shirt. Det var en stor oplevelse for fighterne at så mange følges med dem i den svære kamp. Symbolikken i stafeen er, at du går ikke alene med din sygdom, mange går ved din side og støer op. I det store madtelt, hvor en stor del af råvarerne var sponsoreret, kunne købes et sundt og rigeligt måld l et rimeligt beløb. Her blev der også holdt en fællesmiddag for fighterne. For os er holdets resultat et flot bevis for at 3 Inner Wheel klubber og 4 Rotary klubber sammen kan gøre en stor, stor forskel. Margit Christoffersen, Haderslev Inner Wheel 9

10 Distrikt 46 Skærbæk Inner Wheel, mandag den 3. november 2014 Øen Mandø - ved Irene Nielsen Mandø Irene er født og opvokset på Mandø. Hun er ud af en børneflok på 9 børn. Danmarks Radio har lavet en undervisningsvideo om Mandø, hvor Irene og hendes familie medvirkede i. Videoen tog ca. 25 minuer og viser hvordan det var, at være barn på Mandø. Børnene var med i det daglige arbejde på gården, de fiskede og fandt mågeæg, som de senere brugte l at lave en æggekage l familien. Da videoen blev optaget, var der 120 fastboende. I dag bor der 35 fast på øen. Der var ikke mange turister dengang. I dag ligger turistbesøgende på omkring pr. år. Mandø er en lille ø på 7,63 km, som er Danmarks eneste ø, som kun kan nås ved lavvande. Den offentlige vej, Låningsvejen, er hævet over havbunden, men den oversvømmes stadig 2 gange i døgnet at devandet. Man kan benye vejen, hvis man kender derne for høj- og lavvande. Man kan ald komme l Mandø med traktorbusserne, som kører på havbunden, og nogle gange også i vand. Tæt på Mandø ligger Koresand, som er på 20 km2. Der er turisure l Koresand, som er Danmarks største ørken. Her findes Danmarks største koloni af spæede sæler. Desuden findes der rav i store mængder, især når der har været vestenvind er det nemt at finde rav. Der er østersture med champagne, der er fugleture, hvor man kører med hestevogn eller traktorbus. Men på selve Mandø er der også mange turistarakoner: Mandø sømandskirke er fra Mandø Mølle er fra 1832 og er øens højeste bygning. Møllen er for nogle år siden renoveret med fondsmidler. Stormflodssøjlen på Mandø er en målestok for vandstanden og vidner om stormflodernes hærgen op i gennem derne. Mandø Museum Mandøhuset er et skipperhus fra Huset er indreet som et hjem så ud, når skipperfamilien lige var ude et øjeblik. Redningsstaonen har fungeret frem l I dag er det ændret l en souvenirbuk. Øen er også kendt for de mange trækfugle, hvorfor mange ornitologer besøger Mandø. Øen følger med den. Noget af det sidste der er iværksat, er vadehavsløbet og Mandø maraton. Man skal være hurg med lmelding, der er ri om pladserne og som regel udsolgt et halvt år i forvejen. Nu da vadehavet er blevet en del af verdens naturarv, så forventes der også en vækst i turismen. Præsident Margit Kjær siger tak l Irene Nielsen for det spændende foredrag om Mandø Margit Christoffersen, Haderslev Inner Wheel 10

11 Odense Skt. Knud Inner Wheel klub Odense har i denne sommer været oplevelsernes by. Vi har H.C. Andersen og kulturfesvalen. Derudover har vi blomsterfesvalen, der aoldes hvert år og i år med temaet Herregårdshaver. De forskellige gartnerier leverer blomsterne. Dekoratører pynter op I næsten alle gaderne og giver byen et orgie af farver og fantasifulde dekoraoner. Særlig foran Rådhuset er der en blomsterfantasi uden lige. Det hele varer fra onsdag l søndag. Søndag er alle planterne så l salg. Vores venskabsklub i Roskilde have vi inviteret l at opleve Odense i festdragt. Vi fik en kyndig rundvisning i blomsterverdenen og bageer hyggede vi os over en god middag. Venlig hilsen ISO Liseloe Hansen Donaon fra julekoncerter Tirsdag, den 13. januar 2015 kunne Inner Wheel, Rotary og Rotaract klubberne i Odense overrække en check på kr l overlæge Niels Wisbech Pedersen. Beløbet er overskuddet fra klubbernes julekoncerter i henholdsvis 2013 og 2014, som tradionen tro i mere end 32 år har fundet sted i Domkirken, lørdag før første søndag i advent. Donaonen er blevet brugt l at indkøbe en gangplade l ganglaboratoriet på Odense Universitetshospital l brug for at opmere ganganalyse af f.eks. børn med spassk lammelse, således at en eller flere operaoner kan undgås. Niels Wisbech Pedersen takkede varmt for beløbet, og ingen var i tvivl om ved det eerfølgende oplæg om Cerebral Parese hos børn - at Niels hjerte brænder varmt, for at ajælpe generne ved sygdommen. Lone Falck, Koncert Udvalget Odense Domkirke Foto og tekst: Lone Junker, Odense Sct. Knud Inner Wheel 11

12 Referat fra et hyggeligt møde den 4. november 2014 Aenens foredragsholder: Jane Jacobsen Emnet: Odense Adelig Jomfrukloster Odense Adelige Jomfrukloster ligger på Albani Torv og er knyet l Odense bys historiske bymidte. Ejendommen blev fredet i 1918 og rummer en rigdom af bygningshistoriske lag. Husets historie går helt lbage l tallet. Klosteret har i nyere d været brugt l mange forskellige formål, men blev i 2008 købt af Realea Danmark (Realkredit Danmark) og har siden gennemgået en større restaurering. Syddansk Universitet har i dag lejet bygningerne og bruger dem som kontor, l undervisning og l repræsentaon. Både hovedhuset og den østlige fløj er bevaret med lang ubrudt fortælling om funkonen som adeligt jomfrukloster fra 1716 l 1972, hvor de sidste adelsfrøkner flyede ud. Som daer af Susanne Giøe og Preben Brahe blev Karen Brahe født ind i højadelen. Hun havde 5 søskende. Karen Brahes bedsteforældre var rigsråd Jørgen Brahe (med lnavnet Den lille konge af Fyn ) og Anna Gyldenstjerne. Forældrenes slægter var indflydelsesrige og bundet af slægtsbånd, hvor man oe besøgte hinanden og stod i hyppig brevkontakt med hinanden. De var meget oplyste og kvinderne var veluddannede. En del af dem lhørte kredsen af lærde kvinder, der prægede udviklingen af det kulturelle og intellektuelle miljø herhjemme i og 1600-tallet. Karen Brahe blev født på Hvedholm Slot. Sloet brændte senere og meget skreven historie gik tabt. Karen Brahe havde således stærke rollemodeller blandt kvinderne, og hun bar de lærde og driige kvinders tradion ind i 1700-tallet. Hun markerede sig dligt som en fremsynet godsadministrator, en bevidst bogsamler og en dreven erhvervskvinde med sund forretningssans og stor arbejdsdisciplin. Eer moderens dlige død styrede hun faderens gods- og jordbesiddelser på Engelsholm. Samdig fik hun den krigshærgede sydfynske Østrupgård genopbygget og gjort rentabel. Gården var en del af hendes mødrene arv og blev senere hendes og lillesøsteren Birgies faste bolig. Karen havde desuden dligere arvet en anpart i Adelsgården i Odense. Da søstrene bosae sig på Østrupgård, var Karen 51 år. 8 år dligere havde hun købt sine medarvinger ud og var blevet eneejer i Odense, hvor hun i 1716 opreede den verdslige selse Odense Adelig Jomfrukloster. Det blev indreet som bolig for ugie adelige jomfruer. Frederik IV konfirmerer Karen Brahes fundats for Odense Adelige Jomfrukloster. I et særligt afsnit af fundatsen bestemmer Karen Brahe, at hendes bibliotek skal være l jomfruernes brug og l evig d stå i klosteret. I løbet 1907 blev disse bøger dog af sikkerhedsmæssige grunde flyet l landsarkivet. I 2010 valgte ejerne af den Skeel- Juhl Braheske Selse at lad bogsamlingen, der omfattede ca bøger, flye l arkivet i Roskilde. Karen Brahe havde ald sine bøger med når hun rejste. Karen Brahe Selskabet blev set i 1987 og har stadig l huse i bygningen. Selskabet havde sin første akvitet i 1988, Kvinder i år, i forbindelse med Odenses års jubilæum. Karen Brahe Selskabet har l formål at virke for akviteter omkring Karen Brahe, oplyse om kvindekultur og formidle viden om den smukke middelalderlige bygning. Liseloe Hansen - ISO Distrikt 46 Odense Sct. Knud Inner Wheel klub 12

13 Rotary familiedagen i Vamdrup, den 6. september 2014 Vamdrup Rotary Klub havde inviteret vores Inner Wheel klub l at deltage med en fælles stand på torvet i Vamdrup. Vi tog gladelig imod lbuddet, blot vi var en selvstændig del af standen, hvor vi kunne fortælle om vores klub, og hvad vi arbejder med. Det blev vedtaget, og der blev nedsat et udvalg, der stod for planlægningen. Vi var heldige med, at der samme dag var planlagt en Kreav dag via handelsstandsforeningen i byen, så der skete meget andet. Vejret var strålende, solen skinnede, så der var rigg mange mennesker på torvet. Inner Wheel medlemmerne markerede sig i de gule veste og med roll ups og flyers. Vores klub havde bestemt, at der skulle sælges forskellige hjemmegjorte ng. Så vores borde blev prydet med hjemmebag, hjemmesyltet marmelade og surt, hjemmelavede kort, forskellige hjemmestrikkede ng, så som bøjler med strik, pulsvarmere og pandebånd. Desuden var der lidt tørklæder og tasker. Vi fik næsten udsolgt og de sidste få effekter blev købt af vores mænd eller os selv. Som ekstra underholdning var der små geder, der måe klappes og fodres. Det var et af vore medlemmer, der havde taget dem med i deres fine indhegning. Vi fik snakket med mange og udleveret brochurer l flere, så vi må se, om der kommer nye medlemmer ad den vej! Vi fik indsamlet i alt kr Det er vi yderst lfredse med. Pengene bliver videregivet l kvindehuset i Kolding, der for nylig er flyet i nye omgivelser. Ingelise Heiner Pedersen og Tove Christensen, præsident 13

14 ROSER ROSER ROSER Gentoe Inner Wheel havde den 29. oktober 2014 for anden gang i året hyggeligt samvær med storslet rosenprodukon som fælles projekt. - Se omtale af Projekt Rosen nedenunder på siden. Vores dygge distriktspræsident og foregangskvinde i silkerose eventyret, Bria Andersen kom med udklippet silkepapir, som hun så underviste os i at få lavet l smukke roser. 17 flige piger mødtes denne gang i Mee Johansen s smukke hjem. Der blev serveret dejlig kaffe og lækre kager, som vi nød, alt imens vi snakkede og producerede over 500 smukke silkepapirs-roser. Roserne skal bruges l Convenon i 2015, hvor de skal pynte op. Det er planen, at der skal produceres roser. Skrevet af Karenolia Søndergård Forberedelser l 16 th Internaonal Inner Wheel Convenon, Copenhagen 2015 Der er nu kun få måneder l Convenon løber af stablen i København. Som følge heraf er der akviteter på flere fronter. I flere indlæg i denne udgave af IWI News omtales der Roser og Rosentræf. Distriktspræsident Bria Andersen, også kaldet Rosenpræsidenten, i distrikt 47, er primus motor i Projekt Roser. Det handler om, at der er et ønske om at skabe så smukke rammer om Convenon som muligt. I den sammenhæng skal der fremslles ikke mindre end roser i silkepapir. Det er i sagens natur en stor opgave, som ikke kan klares af enkeltpersoner. Samtlige klubber i distrikt 47 er gået i gang med opgaven, og samdig med at hænderne er flige, går snakken også fligt. Det er dejligt at opleve den ildhu, som medlemmerne udviser for at medvirke l, at vi får fine udsmykninger l vores Convenon. Deltagelse i Projekt Roser er naturligvis ikke forbeholdt klubberne i distrikt 47, og jeg ved at distrikt 45 nu også har meldt sig på banen. Hvis der er nogle i de øvrige distrikter, som også ønsker at deltage i fremsllingen af silkepapirs roser, så er I meget velkomne l at kontakte Distrikpræsident Bria Andersen. 14

15 Spændende aen hos Herlev Inner Wheel med dligere biskop Erik Norman Svendsen Aens foredragsholder er kendt af de fleste for de mange begivenheder, som de sidste år har bundet naonen sammen, med Erik Norman Svendsen som næsten hovedperson. Vi har set hvordan han med sin ro og behagelige væsen har gjort bryllupper og barnedåb l uforglemmelige minder. Erik Norman Svendsen tog udgangspunkt i sin bog Fra Nørrebro l Nørregade, hvor han fortæller om sit liv. Erik indledte med at fortælle lidt om sig selv og sin opvækst. Han har arbejdet i 40 år og gik på pension i året Der var flere forlag, der var interesseret i, at han udgav en bog med sine erindringer. Han lod sig overtale, og der blev udgivet en bog med tlen Fra Nørrebro l Nørregade. Erik blev født i 1941 på Nørrebro, hvor han opvoksede i en usund lejlighed. Moderen var oe syg, men bedsteforældrene boede tæt på, hvilket Erik fik glæde af. Vi fik fortalt mange andre oplevelser fra Erik Norman Svendsen s barndom og ungdom. Af skoleoplevelser huskes bl.a. at han blev indsllet l sangskolen, som var en klar forbedring, men han bestod ikke sangprøven. Andre skoleoplevelser blev gennemgået og Erik Norman Svendsen lærte noget af dem alle. Han var glad for morgensang, og dermed glad for de aoldte 3 min. (Glæden ved at synge). Vi hørte også om hans deltagelse i Sion kirkens 50 års jubilæum, hvor kong Chrisan den 9. og hustru deltog. Erik Norman Svendsen blev bispeviet i 1992 som 51 årig og flyede ind i Nørregade nr.11, hvor bispesædet ligger. I 1991 blev han medlem af Salmebogskommissionen, som fik l opgave at foretage nødvendige ændringer af salmebogen. Det arbejde strakte sig over 9 år og blev færdig i år 2000 med et resultat l alles lfredshed. Den 1. marts 2008 overtog Erik hvervet som kongelig konfessionarius eer Chrisan Thodberg. Det betyder, han er dronningens personlige sjælesørger og kongehusets egen præst. Som konfessionarius er han knyet l Garnisons Kirke som hjælpepræst. Han afløstes som biskop 31. august 2009 af Peter Skov-Jakobsen. Erik Norman Svendsen er meget glad for lknytningen l Garnisons Kirken, så han fortsat holder de kirkelige handlinger vedlige. Eer sin pensionering bor Erik Norman Svendsen overfor Vestre Kirkegaard, hvor mange af hans ungdomsoplevelser dukker op, bl.a. på grund af de tyske grave som ligger der. Der var l sidst rigg mange spørgsmål, som alle blev besvaret på lfredssllende og humorissk vis. Blandt andet fik vi at vide, at Københavns Biskop ald har en forrang i forhold l andre biskopper. Det betyder at særlige begivenheder og mindegudstjenester står den Københavnske Biskop for. Erik sluede med at fortælle om brylluppet i 2004 mellem kronprinsen og Mary og det mest rørende ved dee bryllup var, da dørene gik op og Mary kom ind i kirken med sin far ved sin side. Det var også der, at Kronprinsen fik våde øjne. Eerfølgende donerede Erik Norman Svendsen kr af sit honorar l fordel for vores hjælpearbejde. FLOT FLOT. Bogen Fra Nørrebro l Nørregade er udsolgt, men hvis det har interesse, kan bogen lånes på biblioteket. 15

16 Charloenlund Inner Wheel Charloenlund Inner Wheel var den 21. maj 2014 vært ved en Gospelkoncert i Helleruplund kirke. Det var en velgørenhedskoncert l fordel for Hellerup Krisecenter, hvor de indkomne penge især skulle bruges på børnene. Koncerten var med Linda Andrews og Absolut Gospel Singers. Der var 45 sangere, som underholdt ca. 1 me. Det var en spændende oplevelse. Eer koncerten var der arrangeret café med diverse drikkevarer, sandwich og kage, eerfulgt af loeri. Det var en fantassk aen, som ikke kunne være gennemført uden alle de mange velvillige sponsorer og klubbens dygge og posive medlemmer. Torsdag, den 9. oktober 2014 overrakte Charloenlund Inner Wheel en check på kr ,- l Hellerup Krisecenter. Penge, Charloenlund Inner Wheel bl.a. har samlet ind ved den floe Gospelkoncert, der blev holdt i Helleruplund kirke. Pengene skal bruges l børnene på krisecenteret, da disse er meget udsae, når de voksne ikke kan klare hverdagen. Med venlig hilsen, Inger Grethe Fensvig ISO, Charloenlund Inner Wheel 25 års jubilæum Maja-Lene Mogensen havde i november 2014 været medlem af Slagelse-Antvorskov Inner Wheel i 25 år. Dee blev fejret ved klubbens julemøde, hvor Maja- Lene bl.a. fik en rose. Maja-Lene har ha næsten alle bestyrelsesposter i klubben. I øjeblikket bestrider hun også posten som distriktssekretær for region 48. På billedet overrækker præsident Dorte Bo Larsen rosen l Maja-Lene Mogensen. (tv.) 16

17 INNER WHEEL DANMARK International Inner Wheel Stillingsopslag:DanskInnerWheelRådsøgerLovrådgiver DanskInnerWheelRådsøgerlovrådgiver.Stillingenermedtiltrædelse1.juli2015. LovrådgiverenrefererertilnationalrepræsentantenogtilDanskInnerWheelRåd. Ansøgerenforventes: - athavegodtkendskabtili.i.w.constitution - athavegodtkendskabtildedanskelove - atværeengelskkyndigpåhøjtniveau - atydehjælptilbesvarelseafspørgsmålvedrørendededanskeoginternationale love - athavelystentilatydeenindsatsforinnerwheeldanmark DIWRtilbyder: - etspændendeogafvekslendejob - storberøringsflademedmedlemmeriindogudland - etloyaltoggivendesamarbejde Detvilværeenfordelathaveenjuridiskbaggrundoglovrådgiverenkanevt.tiltrædeet kommendelovbogsudvalg. Somalleandre"poster"tilknyttetDIWR,erdennepostulønnet. SkriftligansøgningsendestilDanskInnerWheelRådv/NationalRepræsentantLeneKrüger AlleansøgningerfremlæggespåfortroligvisforDIWRvedrådsmødetd.25.april2015,ogalle ansøgerevilumiddelbartherefterfåsvar. Medvenlighilsen DanskInnerWheelRåd LeneKrügerSchade,Illerisørevej65,Hvalpsund,9640Farsø Nationalrepræsentant InnerWheelDanmark 17

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012. Søllerød Senior Sport+ Fakta om foreningen

Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012. Søllerød Senior Sport+ Fakta om foreningen Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012 Fakta om foreningen Søllerød Senior Sport+ Jeg har i hele min formands/d sagt, at mund /l mund metoden er bedst, når man skal skaffe nye medlemmer. Og da

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí?

Kære Aabenraa Rotary Klub. Como vão as coisas por aí? Kære Aabenraa Rotary Klub Como vão as coisas por aí? Jeg vil gerne først takke mange gange for, at I har givet mig muligheden for at komme ud som udvekslingsstudent og opleve en helt ny og spændende kultur!

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport

ÅRSRAPPORT 2013. Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport ÅRSRAPPORT 2013 Den 31. januar var første gang Vibeke Follesen og Trine Flørnæs slog dørerne op til cafemøder på Cafe Zingoni Vini i Nørreport Centret Holstebro. Møderne har nu kørt et helt år og fortsætter

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Velkommen til Portvins aften

Velkommen til Portvins aften Velkommen til Portvins aften Portvinens historie Portvinen har sit navn fra Byen Porto som ligger ved Douro flodens udmunding i Atlanterhavet Douro floden er 900 km lang hvoraf de sidste 215 km løber gennem

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11

BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11 [deadline mandag kl. 8.30] BASARARBEJDSLØRDAGEN d. 2/11 Mange morgenduelige forældre, elever og lærere havde i lørdags fundet vej til skolen for at planlægge og kreere. Nogle af folkene bag Sølvfadet fik

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik

Sammen er vi stærkere. Stafet For Livet et indblik Sammen er vi stærkere Stafet For Livet 2016 - et indblik INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning Vi fejrer Stafet For Livet 2016 3 Sammen er vi stærkere 4 Hvad betyder Stafet For Livet for Fighterne? 5 Hvad betyder

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

FRITTERENS MÅNEDSBREV

FRITTERENS MÅNEDSBREV FRITTERENS MÅNEDSBREV SÅDAN GIK NOVEMBER MÅNED I november måned fik børnene følgende at spise til eftermiddagsmad. Husk, som altid, at Lone gerne tager mod forslag til eftermiddagsmaden. A38 med ymerdrys

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café

Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Årgang 7, nr. 9 September 2017 Rosenbladet Udgivet af Rosengården Plejehjem, Dagcenter og Café Nyt fra Centerlederen Mon sommeren er forbi? I skrivende stund er der ret køligt og vådt og blæsende. Alligevel

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

En anden familie og ferie

En anden familie og ferie Mit navn er Timon Mader. Jeg er 14 år gammel og blev født den 11.01.2002 i Flensborg, hvor vi boede indtil jeg var 2 år gammel. Med 2 år flyttede jeg til Danmark, hvor jeg så gik i tysk børnehave. Vi boede

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016

Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Loge 26 - Kong Hroar Terminen 2015-2016 Velkommen til en ny termin og velkommen til Kulturudvalget arrangementer. Kulturudvalget har ny sammensætning i denne termin efter installationen i foråret. Det

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre:

Alle opfordres stadig til at annoncere Høst & Loppemarkedet til venner, naboer og alle de andre: Fredagsnyt d. 9. september, 2016 Nu hverken kan eller skal vi vente længere: I morgen er der Høst & Loppemarked på Gjerndrup Friskole og vi er klar! Elever, forældre og lærere har i de sidste tre dages

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE

NYHEDSBREV HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 PÅ TUR RUNDT I DANMARK VELKOMMEN TIL 12 NYE BYDELSMØDRE I SLAGELSE KOMMUNE HVILKET FANTASTISK ÅR 2011 Vi begyndte 2011 med at 20 Bydelsmødre-grupper fra hele landet stiftede Bydelsmødrenes Landsorganisation. Siden da er mange nye Bydelsmødre blevet uddannet, mange nye Bydelsmødre-grupper

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Temauge og karakterer

Temauge og karakterer Kildeskolenyt! Temauge og karakterer I starten af november måned afholdt vi en temauge, der i år handlede om klodens klima. Ugen var fyldt med så mange opdagelser, at der blev skrevet en særudgave af Kildeskolenyt

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev sommer 2014 2013 Sommeren er for længst gået på hæld og efteråret er over os med gyldne farver, blæst og regn. Men vi har haft en dejlig sommer og som I kan se af dette

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Inspiration til klubberne

Inspiration til klubberne Disse inspirationssider er tænkt som gode ideer til at udvikle Inner Wheel i Danmark. Siderne skal være dynamiske, så gode ideer til ændringer sendes via distriktsbestyrelsen til Inner Wheel Danmarks webmaster.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/

Her kan du tilmelde dig vores hold, der hedder: Team Ejby Løb For Livet her: http://www.stafetforlivet.dk/dit-hold/ Stafet for Livet Sted: Køge Marina. Tid: 20-21 juni fra kl 14-12 Hvad er Stafet for Livet Stafetten er en event, der løber over 22 timer, og formålet er at støtte kræftpatienter, og samtidig have en fest

Læs mere

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1

USTEN P OLKE F Apri l 2016 Figur 1 FOLKEPUSTEN April 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til vandet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016

Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 Meld dig ind i den lukkede Facebook-gruppe Scleroseforeningen Nordvestsjælland - og del DINE idéer til kommende arrangementer! Scleroseforeningen, Lokalafdeling Nordvestsjælland Nyhedsbrev III, 2016 ----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o

NYT fra redaktøren: Deadline for indlæg til næste 4. gilde nyt er 10. april   forsiden skrives af GM ( Lise) o 0 - o April 2011 Med foråret kommer Lillebrorlotteriet! Siden 1984 har 4. gilde deltaget i salget af de før så karakteristiske lodder. Moderne tider har også præget lotteriet, således, at der i de senere år

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere