NYHEDSBREV NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV NR. 9-2015"

Transkript

1 NYHEDSBREV NR Kære læsere Julen er forbi, nytår har ringet ind og vi er alle på vore pladser igen. Samdigt er der nogen, der har skrevet den ene eller anden arkel, mens andre har flig taget billeder. Flere har allerede indsendt indlæg fra Inner Wheels fødselsdag, mens andre sandsynligvis vil komme i næste udgave. Desværre har det vist sig, at flere arkler fra distrikt 46 ikke blev bragt i dligere nummer, hvorfor de er med nu. Så fremstår distrikt 46 jo også som den fligste i denne IWI. Redakonen ønsker alle et godt nytår og rigg god læselyst med årets første blad! På redakonens vegne Annelise Larsen, Andrea Welzel og Dorte Allerup Nyt fra Naonalrepræsentant Jeg vil starte med at ønske alle Inner Wheel ere et rigg GODT NYTÅR. Det nye år er startet med et mildt, men meget blæsende og vådt vejr. Lad os håbe, at det nye år vil blæse lige så mange friske vinde gennem vores klubber. Alle distrikterne er ved at forberede forårsdistriktsmøderne, og alle har nye og spændende ltag at præsentere - så mød op, og mød jeres naboklubber - få gode oplevelser sammen er ikke et almindeligt år for os i Inner Wheel, det er vores Convenon år. Tiden nærmer sig hasgt maj måned - et dspunkt som vi har set frem l i snart 3 år. Komiteen har arbejdet i hele denne periode, og det er foregået på højtryk de sidste måneder. Det har været en stor opgave, som er blevet udført med stor eksperse. Der er på nuværende dspunkt lmeldt mere end deltagere, hvilket vi kan være meget lfredse med. De, der ikke har lmeldt sig, kan stadig nå det. Det er blevet besluet, at vi i Danmark igen skal have en lovrådgiver. Se sllingsopslaget på Inner Wheel Danmark s hjemmeside samt i dee nummer af IWI. Vi har det sidste år arbejdet med at lave uddannelsesplaner for kommende klubbestyrelser og andre interesserede. Uddannelsen er nu færdig og klar l at blive implementeret i distrikterne. Det er et omfaende og gennemarbejdet materiale, som kan opdeles i 6 punkter: Internaonal Inner Wheel Dansk Inner Wheel Råd Distrikt Klub Kommunikaon Modernisering De første 5 punkter er klar l at blive taget i brug, men det sidste kræver et samarbejde mellem råd, arbejdsgruppen og jer medlemmer. Jeg glæder mig rigg meget l at der bliver evalueret på det om et år. Naonalrepræsentant Lene Krüger Schade 1

2 Blokhus Inner Wheel og Rotaryfamiliens akvitetsdag den 6. september 2014 Pandrup Rotary Klub er for øjeblikket ved at planlægge et projekt, der går ud på at etablere en såkaldt Skovhave ved Pandrup Plejehjem. Det er et eksisterende skovareal, der er på størrelse med 4 store parcelhusgrunde, som bliver opdelt i forskellige områder og der bliver anlagt ser, så de ældre kan komme rundt i kørestol. Rotary er i gang med at søge fonde om penge l projektet. Det er meningen, at området skal være åbent for alle. Blokhus Inner Wheel havde i samarbejde med Pandrup Rotary Klub planlagt en arbejdslørdag, hvor mange fra Blokhus Inner Wheel og Pandrup Rotary var involveret. Der mødte mange op, 20 fra Rotary og 6 fra Inner Wheel, og der blev knoklet, så området nu er klart l at blive etableret. Formålet med dagen var, at få det store areal ryddet. Der blev ernet grene, småtræer og affald. Grene og småtræer skulle samles og bringes l en flismaskine, så der blev brugt mange kræer på at slæbe grene og småtræer l denne maskine, der lavede en hel masse flis ud af det, som igen skal bruges i området. Der var arrangeret en bod med kaffe og kager og lokalbefolkningen var blevet inviteret l at komme og høre om Rotary, Inner Wheel og Skovhave projektet. Blokhus Inner Wheel sørgede for, at der var morgenkaffe, aentning af frokost, og så tog vi os af oprydningen. Mellem kl. 13 og 15 var der åbent for alle. Der var arrangeret en bod med kaffe og kager og lokalbefolkningen kunne høre om Rotary, Inner Wheel og Skovhave projektet. Vi havde bagt en masse dejlige kager l de fremmødte. For at gøre os så synlige som mulig, havde vi sat plakater op med vejledning om Inner Wheel, en skål med dåseringe, en kurv med briller og frimærker. Der kom bare ikke så mange besøgende, men dem, der kom, blev budt på kaffe og kage. Vi fik en masse omtale i medierne. Der var billeder i Lokalavisen Sydvestvendsyssel og i Nordjyske. Rotary var også på TV Nord. Det er rigg godt PR, da det ellers kan være svært at komme igennem l pressen her hos os. Margith Jensen ISO Blokhus Inner Wheel 2

3 Malaga-gruppen et gensyn Malaga-gruppen udgøres af de personer, som var en del af distriktsbestyrelsen i D44 i Inner Wheel-årene , og På iniav af Andrea Welzel (distriktspræsident i ) blev det ene af bestyrelsesmøderne henlagt l Malaga, første gang i januar 2012 og dereer januar 2013 og Man kunne Arbejdet udføres. Bemærk den primive solskærm, som var nødvendig for, at vejledningerne kunne lrees. Husk, hvor der er en vilje, er der en vej! fristes l at tro, at de piger skulle ned at nyde livet på stranden og i solen, men nej, det var en seriøst arbejdende gruppe, som trods sol og dejlig varme fik revideret vejledninger, drøet Inner Wheel s fremd mm. og ikke mindst mødte velforberedt op l rådsmødet i januar. Over årene er det blevet l 10 personer, der har deltaget i arbejdet i Malaga. Formålet var oprindeligt, at distriktsbestyrelsen skulle lære hinanden bedre at kende og derved øge samarbejdet og fælles forståelse. Det viste sig dog på det første møde, at et distriktsmøde på 5 mer uden problemer kan udvides l flere dage. Dagsordenspunkterne er de samme, men bliver nu behandlet med betydelig større grundighed og uden dspres. Samdig bliver nye ideer født og på spadsere ture langs strandpromenaden diskuteret indgående. Konklusionerne skal så hurg nedfældes i referatet for ikke at gå tabt. Flere dages møder giver også en unik mulighed for at tænke over det ene eller andet forslag og tag emnet op igen dagen eer. Denne form for mødeakvitet kan varmt anbefales l alle, der vil få lidt mere udbye af deres arbejde i bestyrelsen, men stedet behøver ikke nødvendigvis at være Malaga. Men det skader ikke. Spørgsmålet er så, kan de gode takter bevares under en dansk gråvejrshimmel? Det kræver, at man mødes, og takket være Åse Bønløkke mødtes de syv af os den 23. november 2014 hos Åse. Vi mødtes l en dlig frokost, da der var lagt et stramt program for dagen. Jeg tror, at dsplanen holdt nogenlunde vedr. frokost og besøget på Baunhøj mølle i Grenå, men spørgelysten var enorm hos de syv, så jeg tror, at den meget engagerede møllersvend og rundviser var lidt overrasket over alt det, vi kunne finde på at spørge om. Det skal lige nævnes, at det blæste ret kraigt den dag, så man fik en god fornemmelse af, hvordan møllen gav sig, nærmest svajede lidt, når man stod oppe i møllehaen eer at have forceret diverse trapper og sger, kravlet over gulvet og forsøgt på at banke hovedet ind i loet hist og her. Resten af dagens program blev noget reduceret, men et enkelt virksomhedsbesøg i Grenå blev det også l. Det hele blev afrundet med en dejlig middag, og vanen tro blev vin nydt i begrænset mængde, lige som i Malaga. Og hvor der blev snakket og talt IW. Konklusion: At selv om man ikke har en fælles opgave som i distriktsbestyrelsen, kan man godt arbejde for et godt gensyn og genfinde de gode takter. På gruppens vegne Vibeke Simonsen Blæsevejr 3 Baunhøjmølle

4 INNER WHEEL Frederikshavn I anledning af Inner Wheel s fødselsdag den 10. januar har Frederikshavn Inner Wheel Klub i år besluet at donere kr l TUBA, som står for Terapi og rådgivning for Unge som er børn af alkoholmisbrugere. Doneringen skete onsdag, den 14. januar 2015 l lederen Marianne Bach på TUBA s kontor, Danmarksgade 16 i Frederikshavn, hvor Inner Wheel s fødselsdagsudvalg var mødt frem. Begrundelsen for at der skulle doneres l TUBA var, at de gør et kæmpe arbejde for unge mellem 14 og 35 år, der er vokset op i hjem med alkoholmisbrug. Hjælpen er gras og alle ansae og frivillige har tavshedspligt og er der for at hjælpe de unge. TUBA i Danmark er opdelt i to regioner, der hver ledes af en regionsleder. Der er 14 afdelinger fordelt over hele landet, som beskæiger ca. 40 medarbejdere, hvoraf én afdeling ligger i Frederikshavn. Afdelingerne hjælper ca unge mennesker, der blandt andet lbydes individuel terapi og gruppeterapi samt aenarrangementer med undervisning eller socialt indhold. TUBA har desuden onlinerådgivning, kurser og foredrag l fagpersoner samt skoleklasser. TUBA er en selvstændig organisaon ejet af Blå Kors Danmark. TUBA arbejder i overensstemmelse med Blå Kors Danmarks formål og menneske- og diakonisyn. Hinnerup Inner Wheels`s klubs november møde blev et meget givgt møde på flere måder!! Vi havde inviteret Dagmars Kilde fra Lions Kvindeklub. Der kom ikke færre end 14 af deres 28 medlemmer. Det er en rigg god måde at bygge bro mellem de to klubber, som har samme mål At hjælpe andre, og vores emne denne aen var netop at hjælpe! Denne gang blev det Landsorganisaonen SIND, der skulle lgodeses. Landsformanden Knud Kristensen tog selv opgaven, hvad vi var utrolig glade for. Han er også medlem af regeringens psykiatriudvalg. Hans arbejde i Sind er fridsarbejde og kan sagtens tage op l 60 mer om ugen. Grunden l at han gik ind i dee arbejde var, at han har to sønner, som begge lider af skizofreni. Den ældste søn blev syg i 1991 og den yngste i 2003, og de har også nu en svigerdaer som lider af samme sygdom. Den kamp det blev at komme igennem l myndighederne, blev starten på det store arbejde med sindslidende. Hans kone og han sae sig for at skrive en bog l hjælp for andre pårørende, som skulle hjælpe dem igennem den bureaukraske jungle. Det blev l en kæmpe håndbog med tlen Kend dine regheder. Bogen giver råd og vejledning l de pårørende og omtaler de regheder, som de sindslidende har. Det var et gribende foredrag! Knud Kristensen, der ikke ønskede honorar for sit foredrag, modtog klubbens donaon på i alt kr Fra venstre: Johanne Christensen, Marianne Bach, Kirsten Vejling, Lene Jørgensen På billedet ses præsident Inger Danielsen, hvor hun overrækker donaonen l Knud Kristensen. På vegne af Inner Wheel Hinnerup Grethe Abildgaard, ISO

5 Klumme fra distrikt 45 Fredag den 19. august 2014 spillede 15 golfspillere fra Da vi i Inner Wheel bruger rosen, har jeg valgt at skrive om rosen. Rosens veje Rosen er et meget omfaende emne. Der er skrevet mange tykke og farvestrålende bøger om disse elskede planter. Ikke så underligt. Når man ser bort fra de klassiske rosenskavanker, som man heldigvis kan vælge sig fri af, er der få planter, der kan levere så meget glæde over så lang en d. Rosen er og bliver blomstens dronning. Det har hun ha ry for at være siden år 600 før vor dsregning, hvor den kvindelige græske digter Sappho kaldte hende sådan. Rosen er umådelig gammel. Der er fundet 32 millioner år gamle fossiler af roser i Colorado og Oregon i USA. Der gror roser på hele den nordiske halvkugle, fra den 20. nordlige breddegrad på højde med Hawaii og l 70 grader nord, helt op l øen Jan Mayen. De første skrilige kilder om rosen er lbage fra omkring år før vor dsregning. Den første aildning af en europæisk rose optræder på en græsk freske i paladset i Knossos på Kreta og stammer fra det 16.århundrede før vor dsregning. Vores version af rosen, som vi kender den i dag, den store fyldte og duende, stammer sandsynligt fra Iran. Rosen som symbol Et blomstrende symbol, der signalerer kærlighed og kvalitet. Den rene og uskyldige var den hvide rose, mens en rosa rose repræsenterer den første kærlighed. Den røde rose var l gengæld forbeholdt den ægte og varige. Disse oplysninger om rosen er fra bogen Roser - hårdføre skønheder er skrevet af Jane Schul. Den røde rose står altså for den ægte og varige. Hvor er jeg stolt af, at vi i Inner Wheel har denne skønne rose som symbol og bruger den når vi vil glæde og hylde nogen, som har den fortjent. Med venlig hilsen Benedikte Ehlers Alternavt Juletræ Et juletræ behøver ikke ald være af gran. Det kunne man konstatere på julemødet i Give Inner Wheel, hvor et alternavt juletræ holdt sin entré. Træet var lånt ud af garnbukken Madame i Give. Her er en strikkecafé, som jeg er medlem/konsulent for. Deltagerne blev opfordret l at lave et strikket juletræ, l strikkefesvalen i Brande. Det blev så Lunas frakke fra bamse og kylling. Else Bank Jørgensen Give Inner Wheel Klub Golfmatch i distrikt 45 Fredag den 19. august 2014 spillede 15 golfspillere fra distrikt 45 en match på Lemvig golane. Denne viste sig i allerhøjeste grad fra sin bedste side. Blå septemberhimmel, sol, vindslle og smukke udsigter over orden, søen og landskabet med smeltevandsdalene! Bedre kunne vi ikke ønske os. Gæsterne kom fra Struer, Brande, Holstebro, Horsens og Give. Vi mødtes l morgenkaffe i klubhuset og sluede med en dejlig frokost, hvor vores pastpræsident Gunhild supplerede med lækre hjemmebagte kager l kaffen. Som skrevet i invitaonen, satsede vi på en hyggelig match med moderate præmier, som Bodil Vorager supplerede med 3 smukke taske-punge, som hun havde syet i skind. Det blev en helt igennem herlig dag med et dejligt samvær. Et beskedent overskud på 242 kr. gik i klubkassen. Brande Inner Wheel vil være vært for distriktets match i 2015! 5 Venlig hilsen Lemvig Inner Wheel

6 Gammel dames 91 års fødselsdag fejret med udvekslingsstudenter og Afrika tema Inner Wheel klubber i hele verden fejrer hvert år i januar kvinde organisaonens fødselsdag med internaonalt islæt. Dee år var ingen undtagelse. Brædstrup-Ry Inner Wheel havde inviteret to udviklingsstudenter, Tobias Rodriquez Brindicci fra Argenna og Signe Søndergaard fra Brædstrup. Tobias er meget glad for at være i Danmark. Signe har været udvekslingsstudent i Mexico og var meget glad og taknemlig for at havde fået denne mulighed. Begge holdt et kort indlæg inden aenens foredrag om Afrika. Derudover blev der aoldt amerikansk loeri, som klubbens internaonale udvalg som stod for. Dee indbragte i alt kr , som blev overrakt l velgørende formål. Klubben kunne også fejre Edith Jakobsen s 40 års Inner Wheel jubilæum. Edith har næsten beklædt alle poster i Inner Wheel over de 40 år hun har været medlem. Således var hun i årene distriktspræsident i D45, hvor hun var medlem af Aarhus Søndre, indl klubben blev nedlagt. Hun var i 1983 gudmoder l Brædstrup- Ry Inner Wheel klub, hvor hun nu er klubbens yngste medlem med sine 87 år. Hun er stadig en særdeles akv kvinde, som nu og som ald har levet op l Inner Wheel s formål. forbindelse med udviklingsprojekter via Seniorer uden Grænser (SUG) og Rotary i Ry. Rotary i Ry har via billoerier skaffet penge l støe for et sundhedscenter på Mt. Elgons skråninger, hvor kaffefarmerne bor. Målet var at forbedre sundheden i området, via bl.a. malariaforebyggelse, som koster mange liv. Der var blevet sat myggenet for alle sundhedscentrets Udviklingsstudenter, Tobias Rodriquez Brindicci fra Argenna og Signe Søndergaard fra Brædstrup. Præsident Ulla Maul og Edith Jakobsen, som har været medlem af IW i 40 år. Men nu l aenens foredrag: Afrika - Kaffefarmerne på Mt. Elgons skråninger European have watches, africans have me. Film- og billedforedrag v. Nina Fritsdal. Pejsegården havde sørget for en spændende buffet med afrikanske reer. Bordet var pyntet med kaffebønner, udskårne elefanter, løver og andre vilde dyr. Klubmedlem Nina Fritsdal og hendes mand Leif har været i Uganda to gange i løbet af eeråret 2014 i 6 vinduer, købt laboratorieudstyr og skaffet lys og strøm l medicin køleskabet. Laboratorieassistenten på stedet fortæller, at det betyder meget for dem, så de f.eks. ikke mere behøver at bruge lommelygte i forbindelse med natlige fødsler. Det var godt at se, at pengene var brugt godt og l de forudbestemte formål. Leif og Nina Fritsdal har produceret nogle film og taget billeder, som viser kaffefarmernes liv og de projekter, som er etableret i området. Nina Fritsdal fortalte via film og billeder historierne om, hvad nogle af de øvrige SUG projekter har betydet for de enkelte personer, og hvordan det har påvirket deres liv - og ikke mindst hendes eget liv. Der blev også givet indblik i det gode samarbejde mellem danske og afrikanske organisaoner, erhvervsliv og ikke mindst Rotary og Inner Wheel. Arbejdet lever fuldt op l Inner Wheel s formål, som er at fremme og styrke venskaber, at yde hjælp og støe, og at fremme og styrke forståelse mellem mennesker, både lokalt og internaonalt. 9. januar Nina Fritsdal Brædstrup-Ry Inner Wheel

7 Brædstrup-Ry Inner Wheel forsøgte at gøre sig mere synlige i loka området i december Den 20. December 2014 kl spillede Inner Wheeler Ana Saptefra, som er musiklærer på Ry musikskole og Inner Wheeler i Brædstrup-Ry klubben, violin. Andre Inner Wheel medlemmer fra klubben var mødt op l at synge julesalmer og servere dejlig varm æblecider for de julehandlende i Ry. Billedet er Anna som spiller. Herning Inner Wheel s julemøde 2014 Aenens overraskelse var et besøg af Arne Daniel Kristensen, der fortalte om portvin. Han havde selvfølgelig smagsprøver med. Arne øste ud af sin viden om portvin, og det var spændende at høre historien, samt opleve Arnes passion omkring de gyldne dråber. Han havde 4 forskellige flasker med l aenen og historien tager udgangspunkt i navnet portvin (eer Porto i Portugal). Det er en hedvin, der fremslles ved lsætning af Brandy l druemosten under gæringsprocessen, som dermed stopper gæringen, hvilket giver en sød rød eller hvid vin på ca. 20 % alkohol. Eerfølgende lagres vinen på fade, før den hældes på flaske. Druerne l portvinen dyrkes i Dourodalen i det nordlige Portugal. Eksporten af portvin l England begyndte eer handelskrigene i 1600-tallet, da de engelske købmænd fandt ud af, at lsætningen af druesprit l de kraige rødvine fra Minho og Douro gjorde dem meget holdbare og dermed velegnede l søtransport. Arne havde 4 vidt forskellige flasker med, som vi smagte: 1. Taylor s 20 years old Tawny port 2. Burton vintage port Kopke vintage Cálem- vintage port 1997 Det var meget spændende at smage forskelligheden. Undertegnede kunne lide dem alle, og det tror jeg også resten af selskabet kunne. Produkonen styres af Casa do Douro, der sammen med Instuto do Vinho do Porto også kontrollerer kvaliteten. Indl 1986 skulle al vin lagres, tappes og afskibes fra Vila Nova de Gaia, der ligger over for Porto på Douroflodens venstre bred, men nu aapper flere vinbønder selv under navnet på deres vingård. Franskmændene er den største kunde, englænderen er den 4. største kunde og Danmark ligger på en 7. plads. Arne anbefalede, at portvin serveres i hvidvinsglas, så man rigg kan due vinens nuancer og gerne ved en temperatur på grader. 7 Marianne Sinding, sekretær

8 Aabenraa i distrikt 46 havde deres 1. møde eer sommerferien den 26. august Det blev aoldt som et udemøde l Fleggaard Holdings Domicil i Kollund, helt ude ved Flensborg ord. Vi blev modtaget af forretningsudvikler Ulrik Hansen-Christensen, som gav en rundvisning i den floe bygning fra 2003, der havde kostet 20 millioner. Vi fik også lov at komme ind i alle kontorerne. Eerfølgende tog vi over grænsen l Tyskland for at spise på Hotel des Nordens, som også ejes af Fleggaard. Der fik vi en meget flot præsentaon af mission, vision og værdier. En rigg god aen. ISO Kirsten Heisel, Aabenraa IW, distrikt 46 Assens Inner Wheel - Rotarys familiedag den 6. september 2014 Assens Inner Weel var inviteret l Assens Rotary klubs familiedag den 6. september Arrangementet foregik på Vesyns Fodboldgolf ved Ebberup. Vi mødtes kl. 11 om formiddagen. Dereer blev der lavet hold på tværs af deltagerne og der blev spillet fodboldgolf. Spillet foregår som golf, man sparker l fodbolden og bolden skal i hul med færrest spark. Banen har 18 huller som en golane, og der er lidt forhindringer man skal passere. Der var også mulighed for at spille minigolf. En anden akvitet var at spille Megabordfodbold, det foregår på en stor fodboldbane, som er pustet op, og der er 2 hold levende mennesker som spændes fast l stænger og dereer konkurrerer mod hinanden. Børnene kunne hygge sig på en dejlig legeplads. Eer akviteterne var der grillpølser, øl og sodavand. Assens Inner Wheel havde lavet kaffe og bagt kage, som blev solgt og indbragte klubben kr En dejlig og hyggelig dag. Assens Inner Weel klub Vejret var praguldt og der deltog ca. 35 personer, hvoraf 6 deltagere var fra Assens Inner Wheel og 2 fra Ejby Inner Wheel. Flere af familierne havde taget børn og børnebørn med. 8

9 Stafet For Livet i Haderslev Så foreligger det endelige resultat af Stafet For Livet - Danmarks smukkeste stafet - i Haderslev. Det ovenud fantasske resultat på i alt kr millioner udløser glæde, stolthed og stor ydmyghed. Beløbet bidrager bl.a. l kræforskning. Mere end personer meldte sig l stafeen den 6. september 2014, hvor der blev løbet, gået og kravlet i alt km hele døgnet, mens stafeen blev holdt i gang. Der var lmeldt i alt 167 hold og vores hold Inner Wheel og Rotary for Stafet For Livet kunne glæde sig over, at i alt 204 personer bakkede op. Præcis samme dag er Internaonal Rotary dag, hvilket betyder, at Rotary klubber verden over er akve og synlige i lokalområdet. Så hvorfor ikke deltage i Stafet For Livet, som er placeret midt i byen, og hvor hver 10. beboer i kommunen deltager? Mere synlig kan man næppe blive! Den helt enorme opbakning fra Inner Wheel og Rotary klubber i området, koordineret med et kæmpe fodarbejde, både før og under stafeen, gjorde, at netop vores hold kom ind på en flot 1. plads, som det mest indsamlende hold med i alt kr ,-. Det viser sig, at stafeen i Haderslev i år blev den største udendørs stafet i Europa. Perfekt vejr, glade deltagere og mange sjove akviteter, ikke mindst den bevægende lysceremoni ved mørkets frembrud, hvor poser med sand og lys med en personlig hilsen, blev placeret hele vejen rundt om Inderdammen. Vi var træe, men glade da stafeen sluede, og vi kunne pakke teltet sammen, overbevist om at rejse l det igen næste år. Et døgn med samvær, moon og masser af frisk lu, og en god fornemmelse af fællesskab med vores holddeltagere og andre energiske stafeer. Allerede nu er der lsagn om deltagelse igen fra klubberne l næste år, og vi er så småt ved at tænke nye ideer ind l akviteter, som kan øge indsamlingen. Akviteter ved teltet og på pladsen som salg af lopper, tørklæder, husflid, sømslagning, segway-kørsel m.m. bidrog l det gode resultat. Vi lod os inspirere af sjove ltag rundt omkring på pladsen ved de andre telte. Fighterne, personer, som har ha eller stadig kæmper mod kræen, var synlige ved stafeen, da de alle bar en solgul t-shirt. Det var en stor oplevelse for fighterne at så mange følges med dem i den svære kamp. Symbolikken i stafeen er, at du går ikke alene med din sygdom, mange går ved din side og støer op. I det store madtelt, hvor en stor del af råvarerne var sponsoreret, kunne købes et sundt og rigeligt måld l et rimeligt beløb. Her blev der også holdt en fællesmiddag for fighterne. For os er holdets resultat et flot bevis for at 3 Inner Wheel klubber og 4 Rotary klubber sammen kan gøre en stor, stor forskel. Margit Christoffersen, Haderslev Inner Wheel 9

10 Distrikt 46 Skærbæk Inner Wheel, mandag den 3. november 2014 Øen Mandø - ved Irene Nielsen Mandø Irene er født og opvokset på Mandø. Hun er ud af en børneflok på 9 børn. Danmarks Radio har lavet en undervisningsvideo om Mandø, hvor Irene og hendes familie medvirkede i. Videoen tog ca. 25 minuer og viser hvordan det var, at være barn på Mandø. Børnene var med i det daglige arbejde på gården, de fiskede og fandt mågeæg, som de senere brugte l at lave en æggekage l familien. Da videoen blev optaget, var der 120 fastboende. I dag bor der 35 fast på øen. Der var ikke mange turister dengang. I dag ligger turistbesøgende på omkring pr. år. Mandø er en lille ø på 7,63 km, som er Danmarks eneste ø, som kun kan nås ved lavvande. Den offentlige vej, Låningsvejen, er hævet over havbunden, men den oversvømmes stadig 2 gange i døgnet at devandet. Man kan benye vejen, hvis man kender derne for høj- og lavvande. Man kan ald komme l Mandø med traktorbusserne, som kører på havbunden, og nogle gange også i vand. Tæt på Mandø ligger Koresand, som er på 20 km2. Der er turisure l Koresand, som er Danmarks største ørken. Her findes Danmarks største koloni af spæede sæler. Desuden findes der rav i store mængder, især når der har været vestenvind er det nemt at finde rav. Der er østersture med champagne, der er fugleture, hvor man kører med hestevogn eller traktorbus. Men på selve Mandø er der også mange turistarakoner: Mandø sømandskirke er fra Mandø Mølle er fra 1832 og er øens højeste bygning. Møllen er for nogle år siden renoveret med fondsmidler. Stormflodssøjlen på Mandø er en målestok for vandstanden og vidner om stormflodernes hærgen op i gennem derne. Mandø Museum Mandøhuset er et skipperhus fra Huset er indreet som et hjem så ud, når skipperfamilien lige var ude et øjeblik. Redningsstaonen har fungeret frem l I dag er det ændret l en souvenirbuk. Øen er også kendt for de mange trækfugle, hvorfor mange ornitologer besøger Mandø. Øen følger med den. Noget af det sidste der er iværksat, er vadehavsløbet og Mandø maraton. Man skal være hurg med lmelding, der er ri om pladserne og som regel udsolgt et halvt år i forvejen. Nu da vadehavet er blevet en del af verdens naturarv, så forventes der også en vækst i turismen. Præsident Margit Kjær siger tak l Irene Nielsen for det spændende foredrag om Mandø Margit Christoffersen, Haderslev Inner Wheel 10

11 Odense Skt. Knud Inner Wheel klub Odense har i denne sommer været oplevelsernes by. Vi har H.C. Andersen og kulturfesvalen. Derudover har vi blomsterfesvalen, der aoldes hvert år og i år med temaet Herregårdshaver. De forskellige gartnerier leverer blomsterne. Dekoratører pynter op I næsten alle gaderne og giver byen et orgie af farver og fantasifulde dekoraoner. Særlig foran Rådhuset er der en blomsterfantasi uden lige. Det hele varer fra onsdag l søndag. Søndag er alle planterne så l salg. Vores venskabsklub i Roskilde have vi inviteret l at opleve Odense i festdragt. Vi fik en kyndig rundvisning i blomsterverdenen og bageer hyggede vi os over en god middag. Venlig hilsen ISO Liseloe Hansen Donaon fra julekoncerter Tirsdag, den 13. januar 2015 kunne Inner Wheel, Rotary og Rotaract klubberne i Odense overrække en check på kr l overlæge Niels Wisbech Pedersen. Beløbet er overskuddet fra klubbernes julekoncerter i henholdsvis 2013 og 2014, som tradionen tro i mere end 32 år har fundet sted i Domkirken, lørdag før første søndag i advent. Donaonen er blevet brugt l at indkøbe en gangplade l ganglaboratoriet på Odense Universitetshospital l brug for at opmere ganganalyse af f.eks. børn med spassk lammelse, således at en eller flere operaoner kan undgås. Niels Wisbech Pedersen takkede varmt for beløbet, og ingen var i tvivl om ved det eerfølgende oplæg om Cerebral Parese hos børn - at Niels hjerte brænder varmt, for at ajælpe generne ved sygdommen. Lone Falck, Koncert Udvalget Odense Domkirke Foto og tekst: Lone Junker, Odense Sct. Knud Inner Wheel 11

12 Referat fra et hyggeligt møde den 4. november 2014 Aenens foredragsholder: Jane Jacobsen Emnet: Odense Adelig Jomfrukloster Odense Adelige Jomfrukloster ligger på Albani Torv og er knyet l Odense bys historiske bymidte. Ejendommen blev fredet i 1918 og rummer en rigdom af bygningshistoriske lag. Husets historie går helt lbage l tallet. Klosteret har i nyere d været brugt l mange forskellige formål, men blev i 2008 købt af Realea Danmark (Realkredit Danmark) og har siden gennemgået en større restaurering. Syddansk Universitet har i dag lejet bygningerne og bruger dem som kontor, l undervisning og l repræsentaon. Både hovedhuset og den østlige fløj er bevaret med lang ubrudt fortælling om funkonen som adeligt jomfrukloster fra 1716 l 1972, hvor de sidste adelsfrøkner flyede ud. Som daer af Susanne Giøe og Preben Brahe blev Karen Brahe født ind i højadelen. Hun havde 5 søskende. Karen Brahes bedsteforældre var rigsråd Jørgen Brahe (med lnavnet Den lille konge af Fyn ) og Anna Gyldenstjerne. Forældrenes slægter var indflydelsesrige og bundet af slægtsbånd, hvor man oe besøgte hinanden og stod i hyppig brevkontakt med hinanden. De var meget oplyste og kvinderne var veluddannede. En del af dem lhørte kredsen af lærde kvinder, der prægede udviklingen af det kulturelle og intellektuelle miljø herhjemme i og 1600-tallet. Karen Brahe blev født på Hvedholm Slot. Sloet brændte senere og meget skreven historie gik tabt. Karen Brahe havde således stærke rollemodeller blandt kvinderne, og hun bar de lærde og driige kvinders tradion ind i 1700-tallet. Hun markerede sig dligt som en fremsynet godsadministrator, en bevidst bogsamler og en dreven erhvervskvinde med sund forretningssans og stor arbejdsdisciplin. Eer moderens dlige død styrede hun faderens gods- og jordbesiddelser på Engelsholm. Samdig fik hun den krigshærgede sydfynske Østrupgård genopbygget og gjort rentabel. Gården var en del af hendes mødrene arv og blev senere hendes og lillesøsteren Birgies faste bolig. Karen havde desuden dligere arvet en anpart i Adelsgården i Odense. Da søstrene bosae sig på Østrupgård, var Karen 51 år. 8 år dligere havde hun købt sine medarvinger ud og var blevet eneejer i Odense, hvor hun i 1716 opreede den verdslige selse Odense Adelig Jomfrukloster. Det blev indreet som bolig for ugie adelige jomfruer. Frederik IV konfirmerer Karen Brahes fundats for Odense Adelige Jomfrukloster. I et særligt afsnit af fundatsen bestemmer Karen Brahe, at hendes bibliotek skal være l jomfruernes brug og l evig d stå i klosteret. I løbet 1907 blev disse bøger dog af sikkerhedsmæssige grunde flyet l landsarkivet. I 2010 valgte ejerne af den Skeel- Juhl Braheske Selse at lad bogsamlingen, der omfattede ca bøger, flye l arkivet i Roskilde. Karen Brahe havde ald sine bøger med når hun rejste. Karen Brahe Selskabet blev set i 1987 og har stadig l huse i bygningen. Selskabet havde sin første akvitet i 1988, Kvinder i år, i forbindelse med Odenses års jubilæum. Karen Brahe Selskabet har l formål at virke for akviteter omkring Karen Brahe, oplyse om kvindekultur og formidle viden om den smukke middelalderlige bygning. Liseloe Hansen - ISO Distrikt 46 Odense Sct. Knud Inner Wheel klub 12

NYHEDSBREV NR. 8-2014

NYHEDSBREV NR. 8-2014 NYHEDSBREV NR. 8-2014 Kære læsere Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som du kan se, så er der rig g mange ar kler med i de e nummer og det er

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 130 September 2012. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 130 September 2012 INNER WHEEL 34. Årgang Dannebrog Sommerstemning i Legoland juli 2012 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 Sommertræf i Odsherred...7 Hvem bestemmer

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 11-2015

NYHEDSBREV NR. 11-2015 NYHEDSBREV NR. 11-2015 Kære læsere IWI News Maj 2015 udkommer senere end planlagt. Der kom en Conven on i København ind i planlægningen og forsinkede arbejdet. Et tænkt særnummer om Conven on bliver ikke

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 119 Dec. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 119 Dec. 2009 31. Årgang Formand Inge Marie Hornshøj og næstformand Bente Frederiksen fra la Vida får overrakt årsindsamlingen af nationalrepræsentant Bendicte Haubroe.

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang

INNER WHEEL DANMARK. Nr. 133 Juni 2013. 34. Årgang INNER WHEEL DANMARK Nr. 133 Juni 2013 INNER WHEEL 34. Årgang HKH Kronprinsesse Mary Protector for 16th Convention in Denmark may 2015 2 3 Indhold Nationalrepræsentanten skriver...4 IW-Nyt s historie...6

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL

ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL ÅRSSKRIFT 2014-15 INNER WHEEL Indholdsfortegnelse 1 VELKOMST 2 FORORD 2 HISTORIEN OM INNER WHEEL ROSEN 3 CV VERDENSPRÆSIDENTEN 3 VERDENSPRÆSIDENTENS TEMA 3 IIW EXECUTIVE KOMITEEN 4 DISTRIKTSBESTYRELSER

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen

INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen INNER WHEEL DANMARK NR. 115 december 2008 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Tina Frausing, Foreningen Grønslandske børn modtager årsindsamlingen Indhold Ja, så er efteråret kommet og jeg skal til at redigere

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 7-2014

NYHEDSBREV NR. 7-2014 NYHEDSBREV NR. 7-2014 Kære læsere Nyder du sensommeren? Her udkommer et nyt IWI - og et nyt Inner Wheel år er startet. Et år er gået med det nye IWI, som nyhedsbrev på nettet. Og vi er blevet en del klogere

Læs mere

Evaluering af skoleåret 2013-2014 på Esrum Kostskole

Evaluering af skoleåret 2013-2014 på Esrum Kostskole Evaluering af skoleåret 2013-2014 på Esrum Kostskole Esrum Kostskole er en lille skole med elever både kostelever og dagskoleelever. Dagskoleleverne må blive på skolen om e8ermiddagen og følge de ak;viteter,

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

Flere indsamlere SLØJFEN 30 90%90 90% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Vellykket 90% 90. eller særdeles vellykket.

Flere indsamlere SLØJFEN 30 90%90 90% 90% 90 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Vellykket 90% 90. eller særdeles vellykket. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 30 januar 2008 Arkivfoto: Morten Lykkeberg. Flere indsamlere På landsplan er målet 2500 flere indsamlere i forhold til 2007. Stigningen skal bl.a. sikres

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV INDHOLD: Side 6: Indvielse af Mågepark og -sø Side 11: Turen går til Kværndrup Øst og Nordthorpe Side 13: Bellissima - en skønhed, der klæder folk Side 17: Skovsport Brian Side 19: Foreninger og institutioner

Læs mere

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang

SØNDERBRO NYT.... alle kulturers blad med KIRKEBLADET. Nr. 2 juni 2013 4. årgang SØNDERBRO NYT... alle kulturers blad med KIRKEBLADET Nr. 2 juni 2013 4. årgang INDHOLD UDGIVER: Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej

Læs mere

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt

LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt LOKALBLADET For Dreslette Skoles distrikt Marts 2007 9.årg. Nyt fra fællesinstitutionen Den nye Assens Kommune er nu en realitet, og et skolevæsen med 15 forskellige folkeskoler skal på nogle områder have

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området

for Øster Brønderslev og Hallund området LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival - Sommerfest - Byfest Gadespejl - Aktiviteter - Fuglekonger - Elmehøj Samlingshus - Samlingsstedet - Borgerforeninger Hallund Kro - Musikfest

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer

Jubilæum! Korintherbrevet 79. lokalrådet 30 år. ØHU & GF oprykket! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år. silkeå kolav nu med køer Korintherbrevet 79 Jubilæum! korinth 225 år stavnsbåndets ophævelse 225 år Juni 2013 20. årgang lokalrådet 30 år silkeå kolav nu med køer ØHU & GF oprykket! Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere

Læs mere

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi

Nummer 76. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestivalen 2015 - SPAR-butikken - Politik Velkommen til nye borgere - Kirke-Nyt - Tipi Samlingshuset - Borgerforeningerne - Elmehøj Nummer 76

Læs mere

Korintherbrevet 75. Drejeskiven til togkarusellen. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. Juni 2012 19. årgang

Korintherbrevet 75. Drejeskiven til togkarusellen. Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge. Juni 2012 19. årgang Korintherbrevet 75 Juni 2012 19. årgang Drejeskiven til togkarusellen Lokalblad for Korinth & Ø. Hæsinge Kære læsere I holder i dette øjeblik verdens med garanti ældste lokalblad i hånden. Det første udkom

Læs mere

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV

KVÆRNDRUP TRUNDERUP GULTVED EGESKOV NR. 20 JUNI 2014 INDHOLD: Side 2: Fra redaktionen Side 4: Hjertestartere i byen Side 6: Superbrugsen under ombygning Side 7: Ikke jorden rundt på 80 dage, men Øst-Australien på 28 Side 11: Kværndrupugen

Læs mere

April 2009 Årgang 13. nr. 3

April 2009 Årgang 13. nr. 3 April 2009 Årgang 13. nr. 3 Bogstart for de mindste børn - side 3 Nyd livet, hele livet - side 8-9 Teater på Brøndbys skoler - side 17 Perlen fylder ti år - side 17 Så kom de digitale kanaler - side 18-19

Læs mere

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev

Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Nr. 7 Guvernør Jens van der Watt: Klubbens år 1 Distrikt 1470 - Nyhedsbrev Redaktion Ansvarshavende: Distriktsguvernør Jens van der Watt, dg1470-0809@rotary.dk Redaktør: Lone Lauritzen ll@skrivebureauet.dk

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Efterlysninger - Sjov - Bank Vindmøller - Vin - Work Out Nummer 67 November 2012 - marts 2013 MANGE, MANGE TAK! I sidste nummer af råbte

Læs mere

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift

SVANEVIG HOSPICE. Årsskrift SVANEVIG HOSPICE Årsskrift 2010 2 Indholdsfortegnelse 3 Indvielse og det første år Af Birgitte Andersen, bestyrelsesformand Den 20. januar 2010 var en meget stor og festlig dag. Svanevig Hospice blev indviet

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Fowli flyver igen - Kirke-Nyt Sponsorklub - Vandværker - Borgerforeninger Gadespejl - Sparekassefonden - Århundreder Nummer 65 maj-august

Læs mere