Meeting Room Manager App

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meeting Room Manager App"

Transkript

1 Meeting Room Manager App Multimediedesigneruddannelsen 4. sem, Eksamensprojekt april - maj 2009 Erhvervsakademiet København Nord Jeffrey Lai 28. Maj 2010 Introduktion 1

2 1.0 Introduktion 1.1 Indledning Problemstilling Problemformulering Underspørgsmål Afgrænsning af opgaven Begrebsdefinitioner Foranalyse Projektledelse Udviklingsmetode Fremgangsmåde Teori RisikoAnalyse InteressentAnalyse Analyse Undersøgelse Interessentanalyse Målgruppeanalyse Kommunikationsplan Kommunikationsmodel Design Design analyse Design brief System design Use case scenario Use case diagram Realisering Dokumentation af udvikling Præsentationsdesign Informations- og interaktionsdesign ER-Diagram Dokumentation af kode Usability test Konklusion Refleksion Den optimistiske tidsplan Tidsplanen Økonomi Bilag 6.1 Bruger Undersøgelsesskema Fremtidig udvikling Billeder og Screen Shots 47 Rapportens overordnede kapitler er inddelt efter faserne i udviklingsmodellen, jeg gør brug af, nemlig HOME metoden. Hvert kapitel er desuden delt op i hver sin farve, så man hurtigt kan orientere sig i udviklingsprocessen. Visse billeder og modeller kan findes i en større størrelse i det medfølgende bilag. Det vil blive notificeret på siderne, hvis de findes som bilag. Introduktion 2

3 introduktion Dette kapitel vil beskrive målet med opgaven og kort introducere til problemstillingen i opgaven. 1.1 Indledning 1.2 Problemstilling 1.3 Problemformulering 1.4 Underspørgsmål 1.5 Begrebsdefinitioner Introduktion 3

4 Picture owned by A.P Møller - Mærsk 1.1 Indledning A.P. Møller - Mærsk er Danmarks største virksomhed, og har haft stor succes siden grundlæggelsen. På den internationale front ejes verdens største flåde af virksomheden, og foruden den ejer de også flere olie boreplatforme på Nordsøen. Af bl.a. den grund kommer der hver dag betydningsfulde gæster fra hele verden til hovedkontoret i København for at holde møder og foredrag om forskellige ting. Hovedkontoret som er placeret i København huserer over tusinde af medarbejdere, som hver dag melder IT-fejl til IT afdeling bestående af 5 mand. Afdelingen tager sig af alle IT problemer i hele Københavnsområdet som ombefatter Hovedkontoret (Esplanaden) og afdelingerne i Christiansbro, Dampfærgevej og Lyngby. 1.2 Problemstilling Ud over normal IT-support servicerer de også de IT problemer, der måtte opstå i møderummene i de forskellige afdelinger. Man kan let forestille sig, at supporterne føler sig underbemandet, og ofte går det ud over møderummene. Det kan ske, at elektronikken ikke fungerer til et topmøde, og det er især pinligt for en virksomhed på denne størrelsesorden, hvor alt skal være perfekt. Siden jeg blev ansat i virksomheden, har min mission været at gøre livet lettere for supporterne ved bl.a. at tage mig møderummene. Vi har haft forskellige primitive systemer, bestående af regneark til papirskemaer, som fejlmeldingssystem, og det er ikke blevet bedre med tiden. Lige nu bruger vi f.eks. et tekstbehandlingssystem til vores fejlmeldinger. Introduktion 4

5 Picture owned by A.P Møller - Mærsk 1.3 Problemformulering Hvordan skaber jeg et produkt med det formål at gøre fejlmeldingen af møderum nemmere og mere overskueligt for målgruppen på Mærsks hovedkontor? Bemærk: Målgruppen er på forhånd bestemt, til at være IT-supporterne af arbejdsgiveren. Jeg har dog valgt, at gøre målgruppen bredere alligevel. 1.4 Underspørgsmål Hvilke fordele har produktet? Hvilken platform skal systemet udarbejdes i? Hvem er brugerne? Hvilke krav skal produktet opfylde? 1.5 Afgrænsning af opgaven I denne opgave vil jeg IKKE sætte så mange ressourcer til udviklingen af det grafiske udtryk, men vil derimod fokusere på udviklingen af det interaktive i systemet. 1.6 Begrebsdefinition Mode er en tilstandsvisning brugt i interface-lære. Introduktion 5

6 foranalyse Dette kapitel vil berøre projektplanen samt byde på en intern analyse af IT-afdelingen Projektledelse Udviklingsmetode Fremgangsmåde Teori RisikoAnalyse InteressentAnalyse Analyse Undersøgelserne i dette kapitel skal gøre os klogere på virksomheden jeg laver produktet for. Foranalyse 6

7 2.1.0 Projektledelse I dette afsnit vil jeg beskrive, hvordan jeg vil gribe opgaven an. Jeg kommer ind på hvilken fremgangs- og udviklingsmetode, jeg gør brug af for at sikre et gennemført projekt. Her i dette afsnitt vil jeg gennemgå de modeller og analyser, som jeg vil gøre brug af gennem min udviklingsproces. I stedet for at fokusere på den tørre teori vil jeg komme ind på, hvorfor jeg gør brug af modellerne, og hvilke fordele jeg kan drage af dem. Desuden vil jeg nævne hvem, der måtte være interesseret i teori afsnittene Udviklingsmetode Som et led i min udviklingsproces har jeg valgt at gøre brug af dele af HOME-metoden, fordi den byder på aktiviteter og teknikker, som er nødvendige for udviklingen af multimedier. HOME-metoden systematiserer desuden hele arbejdsprocessen og gør det enklere for mig, at holde styr på hvor langt jeg er nået i udviklingsprocessen. Kapitlerne i rapporten er desuden opdelt efter faserne i udviklingsmodellen, således at man kan følge kronologien jeg har arbejdet i. Picture owned by A.P Møller - Mærsk Fremgangsmåde Grundet opgavens størrelse har jeg valgt at benytte prototyping paradigmet. Fordelen ved denne metode er, at jeg hurtigt kan få skrædret noget sammen og få respons på det. Den er simpel og fleksibel, og særdeles velegnet til udvikling af multimedier. Mere om metoden vil blive nævnt i Teori-afsnittet Teori HOME-Metoden Denne metode bruger jeg som en plan over hele projektet. Den byder på adskillige forslag til aktiviteter og teknikker under hele udviklingsprocessen, så jeg kan sikre et projekt med et fast grundlag. Dette afsnit vil typisk være interessant for projektejeren, så han kan sikre sig, at udviklingsholdet har et fast grundlag for projektet. Prototyping Paradigmet er et princip i min arbejdsmetode. Jeg analyserer og laver en prototype, hvorefter jeg får noget respons, som skal gør mig klogere på, hvordan jeg kan lave en bedre prototype. Igen laver jeg en ny prototype, og sådan bliver jeg ved inden for min deadline. Er projektejeren ikke tilfreds inden da, må jeg lave en ny kontrakt. Dette afsnit henvender sig til både projektejeren og udviklingsholdet, således at begge parter ved, hvordan de skal arbejde, og hvad de kan forvente af hinanden. Interessentanalyse Denne metode skal give mig et indblik i, hvem der kunne have en hvis interesse for projektet. Analysen giver et klart blik over, hvilke fordele og ulemper interessenterne kan opleve med projektet. Derved kan jeg forudse, hvad jeg kan forvente af dem. Disse oplysninger er nok mest interessante for projektejeren og projektlederen. RisikoAnalyse En analyse der skal identificere hvad der kan gå galt under udviklingsprocessen, og hvordan jeg kan forebyg- Foranalyse 7

8 Fortsat beskrivelse af de modeller og analyser jeg gør brug af. ge det. Det er et afsnit ideelt for udviklingsholdet, når panikken står for døren. TOWS analyse Analyse redskab der skal identificere stærke og svage sider for mit produkt. Et godt værktøj for, at overbevise projektejeren at projektet er værd at sætte ressourcer til. Derudover bydes der også løsninger til, hvorledes man kan gøre produktet bedre og mere modstandsdygtigt for negative effekter. Derved er den også ideel for udviklingsholdet. Lisbeth Thorlacius Hendes kommunikationsmodel er et fremragende værktøj til planlægning af visuel kommunikation. Den kommer vidt omkring emner, der alle er nødvendige for at ramme den rigtige målgruppe. Et emne projektlederen og udviklingsholdet kan bruge som fundament til design af produktet. Målgruppe analyse Analysen vil gå sig på induktive observationer, hvor jeg vil indsamle alle de nødvendige oplysninger jeg kan om målgruppen. Metoden er god fordi det ikke kræver så mange ressourcer. Indholdet vil være forbeholdt udviklingsholder, da det er dem der skal bruge oplysningerne til at lave produktet. Use Case En model der skal vise mulighederne i mit produkt. Det indebærer et overblik over funktioner og informationer, der er tilgængelige for de forskellige aktører. Dette afsnit er især interessant for udviklingsholdet, da man her har beskrevet, hvordan systemet skal udvikles. Desuden vil projektejeren kunne få et overblik over, hvordan det færdige produkt kommer til at fungere. Usability/Brugervenlighed Her gør jeg brug af Ian Wisler- Poulsens teorier og modeller til at undersøge brugervenligheden i mit produkt, og hvordan jeg kan forbedre det. Denne teoridel vil nok forbeholde sig udviklingsholdet og evt. projektejeren, som et led i dokumentationen for brugerinterfacet. Picture owned by A.P Møller - Mærsk Foranalyse 8

9 2.3.0 RisikoAnalyse RisikoAnalysen hjælper mig med at identificere hvilke problemer, der kan opstå under udviklingsfasen, og hvordan jeg kan forebygge dem. Konklusion: Det lader til at jeg skal passe på mit helbred, sørge for at tage back up af mine filer, og søge om hjælp når jeg møder programmeringsproblemer. Risiko Årsag Sandsynlighed Konsekvens Risikotal Handleplan Opgaven bliver ikke afleveret. Mangel på nødvendig information. Forsvundne filer. Samarbejde Kompetencer Sygdom Dødsfald Utilgængelig i arbejdsperioden Computeren gå ned, og arbejdet bliver ikke gemt Uenigheder Travlhed Ikke nok viden om programmering 1=lidt sandsynligt 2=bestemt muligt 3=yderst sandsynligt 1= generende 3=skader og koster 10=hindrer gennemførelse Sandsynlighed x konsekvens Længere arbejdstider Ændring i arbejdsform Søge kontakt til folk Backup af alle filer, både på hjemmeside og usb/ harddisk Kontrakt Teambuilding Søge hjælp Foranalyse 9

10 2.4.0 TOWS analyse Ved at identificere de stærke og svage sider samt de eksterne muligheder og trusler for mit produkt kan jeg udtænke strategiske tiltag, som skal gøre produktet til et must have. Derved sørger jeg for, at produktet ikke går hen og bliver en fase som alle de andre produkter, der har været anvendt som fejlmeldingssystem. Muligheder: Øget IT-kompetencer bl.a. folk. En yngre generation. Møderummene er blevet lettere at anvende takket være diverse manualer. Trusler: Folks dovenskab, lettere at lade være med at fejlmelde. Forventning til at alt virker. Nemmere at ringe ind til en supporter og fortælle dem om problemet. Styrker: Informationerne bliver samlet på intranettet, og derfor lettere tilgængelig. Informationer kan læses direkte fra browseren i stedet for Word. Fejlmeldingsproceduren kan gøres mere brugervenligt ved bl.a. bruge de mange interaktionsmuligheder der forbindes med internettet. Behøver ingen installation for anvendelse af systemet. Anvendelse på mobile browsere Integrere systemet ind i rummet ved at have en enhed der kan betjene fejlmeldingssystemet. Demonstrere hvor nemt det er, at anvende systemet. Lad det være muligt at se hvordan tilstanden er i et rum inden man booker det. Svagheder: Folk skal lære endnu et nyt system. Kan være en langsommelig proces pga. brugervenligheden. Skal være en del af de mange intranet applikationer. Lav en guide til hvordan man bruger systemet. Som noget anderledes kunne man gøre det over video. Opstil produktet så det ligner en alm. hjemmeside for at øge brugervenligheden. Udlodde gevinster for folk der fejlmelder. Gør produktet mere tilgængeligt i møderummene. Man kan samle systemet med booking systemet, således at man kun skal lære et system at kende. Foranalyse 10

11 I dette afsnit vil jeg analysere virksomhedens intranetside, for at finde ud af hvilken stil jeg skal lægge mig op ad sprog- og designmæssigt. Læs mere om Active Directory her: er intranetsiden for hele A.P. Møller - Mærsk gruppen, som kun kan tilgås på Mærsks lokale net. Derved kan målgruppen til kun at være Mærsk medarbejdere. Intranetsystemet er bygget op med Microsoft Sharepoint, som gør det let at dele filer og informationer med hinanden. Systemet har den fordel, at det kan integreres med Active Directory i Windows, således at mange af brugernes informationer allerede er tilgængelige. Dvs. at brugerne ikke behøver at oprette en bruger med adgangskode og få tildelt rettigheder, da det kan importeres direkte fra deres Windows profil i Active Directory. Normalt kræver det, at man er logget ind før man kan men det klarer Sharepoint for dig, så snart du er logget på din Windows profil. Sprog og Struktur På forsiden bliver du som det første mødt med et stort billede af dagens nyhed med en overskrift under sig. Dernæst vil du opdage de andre mindre vigtige nyheder ude i højre side, som er omringet af bokse for at holde det samlet. Man får hurtigt et indtryk af hvad siden formål er, nemlig at informere medarbejderne om hvad der foregår i virksomheden. Al information fremgår på engelsk, da virksomheden har enheder spredt over hele verdenen. Sproget fremgår formelt, og indeholder til tider tekniske termer, som ikke bliver brugt i den alm. hverdag. Øverst oppe finder man, som traditionelt set, logoet ude i venstre side med en global menu under sig, som bl.a. indeholder links til de forskellige gruppeenheder og de mange webapplikationer. Intranetsiden indeholder så mange informationer, at næsten hver side har sin egen lokale menu ude i venstre side. Man kan forestille sig, at man hurtigt farer vild i deres informationsjungle, men heldigvis har de placeret et sitemap path (brødkrumme sti på dansk) under den globale menu på deres undersider, og man kan altid trykke på logoet for at komme tilbage til forsiden. Desuden er søgefunktionen placeret i det klassiske højre Logo Lokal Menu Menu Nyhed Screen shot - Fuld størrelse på s.43 side under menuen, som gør den nem at finde. Farve og Vurdering Den blå farve, som også er virksomhedens farve, er den mest dominerende farve på sitet. Den optræder i forskellige nuancer, men oftest i den mørke ende for tekst, og den lyse for informationsboksene. Derved opstår der en kontrast forskel mellem tekst Søg Nyhed Nyhed og baggrund. Sjældent ser man den karakteristiske virksomhedsfarve på sitet, og det er måske fordi den er for kraftig i sin udstråling til at blive anvendt til noget som helst. Dernæst har vi den hvide baggrundsfarve til alt information på sitet, som sammen med de blå nuancer danner det farvemonotone udtryk på sitet. Og sammen med de mange firkantede bokse med informationer i sig, Foranalyse 11

12 Fortsat analyse af kan man godt gå hen og blive træt af at se på sitet. Øjet bliver simpelthen ikke udfordret på nogen måde, og det kan man så diskutere, hvor vidt det er hensigtsmæssigt, at tilføje spændende elementer på en informationsside som dette. Men generelt så virker sitet meget godt, på måden den er struktureret og den konsistens, der følger hele sitet, selvom man godt kan blive træt af den. Eksempler på web appikationer Maersk Conference System (WebEx): Web Order Bruges til at lave et virtuelt konference rum, hvor folk kan ringe ind til en central, og snakke simultant med 30 andre. Når man køber ting ind, skal der udfyldes formularer, så som hvem der er Approver, og hvem der skal betale. Buyers Compas: Listen med webapplikationer Guider dig igennem hvilket udstyr du har brug for, når du sidder og skal købe nyt ind. Listen er så lang at den ikke kan være på min skærm. Det skal dog tilføjes, at mange af webapplikationerne som ikke er udviklet i Sharepoint, ikke bærer dette intranetdesign, og dermed ødelægger det lidt den røde tråd. Opsummering i stikord: Formål: Informere Sprog: Formelt og Internationalt Målgruppe: Mærsk medarbejdere Design: Typisk, Firkantet og Monotont Inkonsistent design blandt webapplikationer Billeder i fuld størrelse kan ses på s Foranalyse 12

13 undersøgelse Dette kapitel vil byde på analyser og beskrivelser, der skal være grundlag for projektets kommunikationsplatform Interessentanalyse Målgruppeanalyse Kommunikationsplan Kommunikationsmodel Ud fra oplysningerne fra forrige kapitel kan jeg danne grundlag for vores kommunikationsplatform, således at jeg ved, hvem produktet skal ramme. Undersøgelse 13

14 I dette afsnit undersøger jeg interessenterne for mit projekt. Det skal gøre mig klogere på hvad jeg kan forvente af dem, og om de har nogle skjulte agendaer, der kan påvirke mit projekt. Chefen Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Chefen behøver ikke længere høre for, at møderummene står tomme, fordi de ikke virker, Han vil opleve en større oppe tid for møderummene, fordi det er blevet lettere at fejlmelde, og fordi der vil være flere, der gør det. Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet: Chefen kan være skeptisk over for at uddele ressourcer til udviklingen af et fejlmeldingssystem, da der allerede eksisterer et. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position: Interessentanalyse I et projekt som dette er der mange der bliver berørt. Nogle bliver berørt udelukkende på grund af deres holdninger og viden, mens andre på grund af deres rolle i virksomheden. Jeg har lavet en liste med interessenter for projektet: Chefen er selvfølgelig en vigtig interessent, da det er ham der skal uddelegere ressourcerne og i sidste ende godkende produktet. Dog er han ikke vigtigere end det, da han ellers ikke har andet, han kan bidrage med til projektet. Håndtering af interessenten: Chefen IT-supporter afdelingen Leverandørerne Fejlmelderen Da han ikke bidrager med så meget, har jeg ikke tænkt mig, at bruge så meget tid på at informere ham om hele projekts gang. Jeg nøjes med at informere ham ved hver udviklingsface således, at jeg kan rette produktet til en gang i mellem, hvis han mener, at det er nødvendigt. Møderumsbrugere Eksterne møderumsbrugere Sekretærer IT-Supporter afdelingen Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Ligesom chefen vil de opleve en større oppe tid for møderummene, uden at de rigtig behøver at lægge så mange ressourcer til møderummene. Det vil desuden være nemmere og hurtigere for afdelingen at rapportere fejl. Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet: Supporterne vil møde systemet med skeptisk til at starte med, da de nu igen skal lære at betjene et nyt system Fortsættes på næste side Picture owned by A.P Møller - Mærsk Undersøgelse 14

15 Fortsat interessent analyse af IT-supporterne Samlet vurdering af interessentens bidrag/position: Interessenten besidder en stor rolle, da det bl.a. er dem, der skal bruge systemet. De besidder viden og erfaring, som er med til at afgøre, om produktet bliver en succes. Håndtering af interessenten: Siden de har så meget information de kan bidrage med, så er det en interessent, der er værd at have med under hele udviklingsprocessen. Meget af tiden vil de i høj grad prøve at gribe ind, og vende udviklingen mod hver deres interesser. Derfor skal man passe på med, hvor meget man lader sig rette fra deres side, hvis produktet også skal være færdigt til tiden. Leverandørerne Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Leverandørerne vil opleve mindre stressede beskeder fra supporterne, da systemet tager sig af fejlmeldingen. Dernæst vil interessenten opleve måske flere fejlmeldinger med jævnere mellemrum, da fejlmeldingen nu kan foretages af flere. Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet: Interessenten vil opleve flere upersonlige fejlmeldinger, og vil i større grad modtage simple og unødvendige fejlmeldinger fra folk, som supporterafdelingen egentlig burde have taget sig af. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position: Interessenten bør besidde viden om, hvad der bliver fejlmeldt mest, og hvordan man kan forbedre kvaliteten på fejlmeldingerne fra brugernes side. Håndtering af interessenten: Interessenten er ikke så vigtig for gennemførelse af projektet, de er dog rare, at have i hånden ved design fasen, da de kan komme med inputs til at forbedre fejlmeldingskvaliteten. Fejlmelderen Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Fejlmeldingsproceduren vil tage kortere tid, fordi det er blevet simplere og hurtigere. Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet: Som alle andre skal interessenten lære at anvende et nyt system. Derfor kan han være ligeså skeptisk, som de andre for dette projekt. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position: Interessenten er som IT-supporterne en vigtig del af projektgennemførelsen, da det er ham, der er slutbrugeren. Interessenten besidder viden og erfaring på fejlmeldingsområdet, og er derfor et naturligt valg at have forbindelse til under udviklingsfasen. Håndtering af interessenten: Jeg vil prøve at indføre et tæt samarbejde med fejlmelderen, og holde små briefinger under hele forløbet. Møderumsbrugere Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Interessenten vil opleve større oppe tid for møderummene, samt at de kan gøre en forskel ved at fejlmelde dem hvis nødvendigt. Desuden vil de inden de booker et rum, kunne se rummets tekniske tilstand. Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet: Nogle vil sikkert være imod projektet, fordi de føler, at de bliver forpligtet til at fejlmelde rummene, hvis de opdager nogle problemer. Øget ansvar for samme løn. Det er der nok ikke mange, der er glade for. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position: Brugerne besidder noget viden, som ingen af de andre interessenter har. De er ikke en del af IT-afdelingen og har andre holdninger og synspunkter, der skal høres, som de mener, kan gøre møderummene bedre. Undersøgelse 15

16 Håndtering af interessenten: Det er åbenlyst umuligt at tage kontakt til alle møderumsbrugere, derfor vælger jeg at tage kontakt til nogle få, som jeg vil tage kontakt til gennem starten af min udviklingsmetode. Eksterne møderumsbrugere Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Interessenten vil opleve større oppe tid for møderummene. Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet: De vil ikke rigtig kende til det færdige produkt, siden de ikke får adgang til systemet. Derfor burde de ikke kunne føle nogen ulemper for dette projekt. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position: Denne interessent er ikke helt så vigtig, da det sjældent berører dem. Dog kan de besidde viden, om hvordan de holder deres egne møderum vedlige. Vi kan bruge den viden som inspiration til vores egne. Håndtering af interessenten: Jeg har ikke tænkte mig, at gøre så meget ud af denne interessent, da jeg ikke kan forestille mig, at de kan bidrage med noget særligt. Sekretærer Interessenten kan opleve følgende FORDELE ved projektet: Vil måske opleve færre opkald omkring møderum der ikke virker, samt muligheden for at fejlmelde problemet på få minutter. Interessenten kan opleve følgende ULEMPER ved projektet: Endnu en gang skal sekretæren lære at betjene et nyt system. Samlet vurdering af interessentens bidrag/position: Interessenten besidder som de andre noget erfaring omkring møderummene, og da de bl.a. også kan gøre brug af systemet vil det være ideelt at tage kontakt til dem, for at høre hvad der bliver fejlmeldt, og hvordan et system bør sammensættes efter deres mening. Håndtering af interessenten: Interessenten, som også bliver en del af brugerne, spiller en vigtig rolle i dette projekt, da de også er med til at afgøre om projektet bliver en succes. Derfor har jeg tænkt mig at tage kontakt til dem under design fasen, for at blive klogere på deres fejlmeldingsrutiner, og for at finde ud af hvordan jeg kan forbedre kvaliteten på deres fejlmeldinger. Undersøgelse 16

17 Grafisk fremstilling af interessenternes medvirken og indflydelse på projektet. Medvirken i projektet Kort beskrivelse af diagrammet: Sekræterer Gidsler IT-supporterne Ressourcepersoner Fejlmelderen Gidslerne: Kan ikke træffe beslutninger, men deres hvis medvirken er nødvendig for projektet. Ressourcepersoner: Stor indflydelse på projekt, og har stor medvirken i projektet, for at det kan lykkes. Møderumsbrugere Eksterne interessenter Grå eminence Chefen Eksterne interessenter: Kan ikke træffe beslutninger, og egentlig ikke nødvendig for at lave projektet, men hvis holdninger og synspunkter skal høres. Eksterne - Møderumsbrugere Leverandører Grå eminence: Stor indflydelse på projektet, men hvis medvirken ikke er nødvendig. Indflydelse på projektet Undersøgelse 17

18 I dette afsnit vil jeg definere målgruppen. Definitionen skal hjælpe os med, at sikre en entydig og målrettet kommunikation ud til vores målgruppe Målgruppe analyse IT-supportere og Sekretærer Da jeg fik opgaven, var det bestemt af arbejdsgiveren, at produktet skulle udvikles til IT-supporterne, men på baggrund af interessentanalysen samt noget konsultation med min vejleder, har jeg alligevel valgt at gøre sekreterne til en del af målgruppen. Fordi sekretærerne også modtager opkald omkring møderummene, så sidder supportere og sekretærer i samme båd, og derfor kunne man snildt lave et system, hvor både sekretærer og supportere kan fejlmelde møderum. For at undersøge brugernes vaner, har jeg udsendt dem spørgeskemaer, for at kunne danne mig et billede af dem. Jeg har fundet ud af, at de alle sammen har en studentereksamen. Nogle har valgt at bygge ovenpå med en erhversuddannelse, andre har valgt at gå den akademiske vej, mens nogle nøjes med huen. Det er meget spredt, hvad folk har af uddannelse, men hvad de alle sammen har til fælles er, at de kan lide at sidde foran computeren og nørde lidt. Bl.a. har jeg fundet ud af halvdelen spiller eller har spillet MMORPG spillet World Of Warcraft, som fortæller lidt om deres nørdede karakter, synes jeg. De ser sig selv som rimlig IT-kyndige, og der er egentlig ikke så meget, de ikke kan finde ud af, og hvis der er problemer, jamen så google r man jo bare. De er storforbrugere af internettet og andre sociale tjenester på nettet. Bl.a. har alle en facebook, som de bruger hyppigt. De elsker at være med på IT-moden, og elsker derfor gadges og andet teknologi lir. Derfor ser man dem også med smarte telefoner hele tiden. Alt dette er meget karakteristisk for det nordøstlige segment i Gallup Kompas, desværre er det ikke helt en livsstil analyse jeg har brug for, men det giver et meget godt peg om, hvem de er som personer. Hvad angår sekretærerne, er livet lidt mere normalt. I modsætning til supporterne, bruger sekretærerne kun deres engelsk på arbejde, hvorimod supporterne bruger dem konstant på nettet. De anser dem selv som moderne, men er ikke nær så interesseret i teknologi som supporterne. Det bør også nævnes, at hovedparten består af kvinder, mens supporterne af mænd. Undersøgelse 18

19 3.3.0 Kommunikationsmodel Da vi nu har fundet målgruppen er det på tide at planlægge kommunikationen. I dette afsnit vil jeg anvende Thorlacius model som udgangspunkt for kommunikationen på mit produkt. Kode Symboler som kommunikationsmiddel. Kontekst Internationalt forståeligt og stilmæssigt ligne andre web apps. Mediet Web + Mærsks corporate design. Faktisk afsender Implicit afsender Produkt Implicit modtager Faktisk modtager Mig som designer og udvikler for produktet. A.P. Møller - Mærsk Head Office IT. Fejlmeldingssystem for møderummene. Møderumsbrugere. IT-supportere, Sekretærer, Fejlmeldere, møderumsbrugere. Undersøgelse 19

20 I dette afsnit vil jeg uddybe kommunikationsmodellen. Afsenderen Min opgave som den implicitte afsender, er at skabe et æstetisk udtryk, som er i overensstemmelse med virksomhedens udtryksstil. Kun derpå vil modtagerne føle, at det er et produkt udviklet af virksomheden. Ifølge modellen skal produktet derfor udtrykke sig på et akademisk formelt sprog ligesom på deres intranet. Modtageren Thorlacius omtaler sig om en kontativ funktion, hvis formål handler om henvendelsesmetoder fra afsenderens side. Da vores modtagere har en hvis skræk over for nye systemer, er derfor oplagt, at få modtageren til at føle sig godt tilpas. Det kan vi bl.a. gøre ved, at lave produktet intuitivt og brugervenligt, således at brugeren føler selvsikkerhed ved betjening af systemet. Modtagerne kan få behov for yder- ligere hjælp til betjening af systemet, så derfor vil jeg gøre brug følgende interaktive funktioner: Den konverserende: Modtageren skal kunne sende en mail til IT-afdelingen, hvis de har brug for hjælp. Den konsultative: Oprette en FAQ database, som folk kan søge svar til deres problemer. Derudover er den registrerende funktion altid interessent, fordi man derved kan gemme oplysninger, om dem der har brugt systemet. Produkt Thorlacius snakker om den formale æstetiske funktion, som udtryk for måden vi oplever produktet på. Ved brug af forskellige visuelle virkemidler, kan vi stimulere ønskede følelser osv., men vigtigst er nok, at fremkalde følelsen af enkelthed og tryghed for brugeren. Oplevelsen skal helst være ens for alle, så det vi gør brug af skal være alment forståeligt uanset om modtagerens baggrund. Derfor gør vi ikke brug af den uudsigelige funktion. Kontekst Da Mærsk er en international virksomhed, skal vi ved brug af den referentielle funktion, sørge for at produktet kan forstås af alle. Visuelt kan det gøres ved brug af Ikoner, indekse og symboler, som alle forstås på samme måde om man så er fra Danmark eller Kina. Mediet Den fatiske funktion spiller en speciel rolle i vores produkt, forstået på den måde at modtageren skal kunne se, at han stadigvæk anvender en Mærsk webapplikation på intranettet, men samtidig må der gerne være en for- skel på designet, således at brugeren kan se, at webapplikationen ikke er en del Selvom produktet ikke bliver et særligt informationstungt for brugeren, vil det være logisk at anvende samme hierarkisk informationsstruktur som Koden Den metakommunikative funktion vil være ideel til, at skabe denne kontrast og produktet. Ved bruge elementer på en anden måde eller forny måden, kan der skabes denne meta kommunikation mellem afsender og modtager. Den intersemiotiske funktion i produktet vil være, at foretrække da der på den måde ikke skabes nogle misforståelser. Undersøgelse 20

21 design Dette kapitel vil primært byde på beskrivelser af produktets front- og backend design Design analyse Design brief System design Use case scenario Use case diagram Ud fra forrige kapitel ved jeg nu, hvilke krav vores målgruppe stiller til produktets design. Design 21

22 Design analyse gør brug af information fra de forrige afsnit til, at danne en strategi for hvorledes produktets interface skal udvikles Design analyse Produktet bør udvikles til web platformen, fordi den er nemmest tilgængelig for alle brugerne. Derudover er der også andre fordele, man kan drage af at udvikle det som f.eks. et website eller lignende, da alle er vant til at surfe på nettet. Ved brug af nogle af disse gængse normer og traditioner der hersker på nettet for f.eks. interfacedesign, kan vi gøre systemet mere intuitivt. Derfor har jeg på baggrund af målgruppeundersøgelsen undersøgt, hvilke systemer og websites målgruppen gør brug af for at forbedre brugervenligheden. Dette hjælper især mod deres modvilje i at lære et nyt system at kende, da de allerede for første dag, burde være eksperter i brugen af produktet. Nogle af de sider målgruppen besøger, virker dog meget rodet, og vil med garanti føre til en negativ modtagelse. Derfor skal systemet være simpelt og overskueligt. Det bør faktisk være så simpelt, at der ikke behøver at stå beskrivende tekst til hver funktion. For at holde det simpelt, bør man heller ikke eksperimentere med forskellige visuelle elementer der stimulerer et eller andet. Det skal være clean og simpelt, således at der ikke bliver for stor visuel afstand mellem deres og fejlmeldingssystemet. Der må dog godt være en lille forskel på de to, så man hurtigt kan skelne de to tings formål. Sproget i produktet skal være formelt og internationalt forståeligt, da det skal kunne bruges over hele verdenen. Udover at produktet skal være letanvendeligt, skal det også være hurtigt. Det skal således ikke tage mere end få klik, at få sendt en fejlmelding, da vores målgruppe har travlt nok i forvejen. Derfor vil det være oplagt at lave forskellige Modes (tilstande), der viser oversigt over specifikke oplysninger. Ved programmeringen af produktet må der gerne tages hensyn til, at håndholdte enheder også kan køre systemet, derfor bør der kun anvendes simple teknologier. Design 22

23 4.2.0 Design brief Der skal udvikles et website eller en såkaldt webapplikation, der kan køre med en almindelig browser. Produktet skal være optimeret til Microsoft Explorer, da det er standard browseren hos A.P. Møller - Mærsk. Af tilladte plug-ins der er installeret på computerne er Java og Flash (de nyeste versioner). Skærm opløsning på en standard computer er 1024 x 768px. Bemærk at systemet gerne må kunne anvendes på mobil enhed, og derfor bør man undersøge hvilke teknologier, der er understøttet af disse. Målgruppen som består af IT-sup- portere og sekretærer, kommer fra forskellige uddannelsesbaggrunde, men bør generelt anses som havende en studentereksamen og en erhvervsuddannelse. Derudover må produktet godt indirekte henvende sig til alm. møderumsbrugere, da man også ønsker, at påvirke dem til at bruge systemet, men det er intet krav. Webapplikationen skal kunne forbindes med disse nøgleord: Let og hurtigt Intuitivt og brugervenligt Simpelt og overskueligt Systemets udseende skal have et mix af deres og lidt af sit eget, så man kan skelne forskel mellem de tos formål. Man skal ikke på noget tidspunkt være i tvivl om, det er en applikation fra Mærsk. Derfor kan designet heller ikke være for udfordrende, og man bør derfor holde det simpelt og clean. Gerne sofistikeret. Interface designet skal designes med inspiration fra målgruppens mest besøgte sider og systemer, således at det ikke bør være nødvendigt at tilføje beskrivende tekst til hvordan man betjener systemet. Der må dog godt være mulighed for hjælpe-tekst, når hjælp er nødvendig. De mest brugte systemer: Microsoft programmer som Office, Outlook og Internet Explorer. Af mest besøgte hjemmesider er: Newz.dk, diverse nyhedssider som jp.dk og tv2.dk Sproget skal være formelt engelsk, og forståeligt for alle. Derudover skal en fejlmelding kunne gøres med færrest klik på færrest sider, for at gøre systemet let og hurtigt. Derfor vil det være oplagt, at lave forskellige Modes (tilstande), der viser oversigt over specifikke oplysninger. Typografien skal være enkel og tydelig, og skal være en standard font der findes på alle computere, og evt. mobile enheder. Flere oplysninger omkring målgruppen kan ses i bilaget eller i afsnittet om målgruppen. Design 23

24 4.3.0 System design I dette afsnit vil jeg berøre websitets funktioner, og interaktionen mellem aktørerne i systemet. Dette vil skabe oversigt over websitet og dets funktioner. Forkortelser: DB-Tabellen : Database Tabellen Use case senarrio Aktører: Brugere (alm. brugere uden login) Fejlmelder (bruger med login, men begrænset adgang) Administrator (Fuld adgang til hele systemet) Foranstaltning: Brugeren skal være inde på forsiden i webapplikationen Se Møderumstilstand System Hent møderummenes Location fra DB-tabellen MeetRoom. Bruger Tænker på bestemt møderum, og vælger dets Location i en dropdown list. System 1. Returnerer check-datoer for møderummene i den valgte Location. Der skabes en dato liste. 2. Systemet returnerer sidst tjekkede datoer + aktuelle status for alle møderum i den Location. Der skabes en oversigt over møderum og dets status. Begge funktioner skal udtrække information fra EquipmentStatus DB-Tabellen. Bruger Brugeren kan se sidste møderumsstatus på siden, eller kan vælge at se status for en specifik dato. Foranstaltning: Fejlmelderen skal være logget ind, og være på forsiden i webapplikationen. Bemærk der er 3 måder muligheder, at fejlmelde et rum på. Fejlmeld møderum System Hent møderummenes Location fra DB-tabellen MeetRoom. Fejlmelder Tænker på bestemt møderum, og vælger dets Location i en dropdown list. System 1. Returnerer check-datoer for møderummene i den valgte Location. Der skabes en dato liste. 2. Systemet returnerer sidst tjekkede datoer + aktuelle status for alle møderum i den Location. Der skabes en oversigt over møderum og dets status. Begge funktioner skal udtrække information fra EquipmentStatus DB-Tabellen. 3. Gør Submit Error knappen synlig for fejlmelderen. Fejlmelder Kan vælge et specifikt møderum, og trykke på Submit Error. Dernæst synliggøres en fejlmeldingsformular, som udfyldes. Der trykkes OK. System Lagrer information i EquipmentStatus DB-Tabellen. Design 24

25 Foranstaltning: Brugeren skal være inde på forsiden i webapplikationen Anonym Fejlmelding af møderum Bruger Trykker sig ind på Report Error i menuen. System Hent møderummenes Location fra DB-tabellen MeetRoom. Bruger Tænker på bestemt møderum, og vælger dets Location i en dropdown list. System Returnerer alle møderummene for valgte Location. Bruger Kan vælge et specifikt møderum, og trykke på Submit Error. Dernæst synliggøres en fejlmeldingsformular, som udfyldes. Der trykkes OK. System Lagrer information i EquipmentStatus DB-Tabellen. Foranstaltning: Bruger skal være inde på forsiden i webapplikationen Oversigt over møderum der er nede Bruger Trykker sig ind på Error Overview i menuen. System Hent møderummenes Location fra DB-tabellen MeetRoom. Fejlmelder Tænker på bestemt møderum, og vælger dets Location i en dropdown list. System Returnerer alle møderum med fejl for valgte Location. Informationen udtrækkes fra EquipmentStatus joinet med MeetRoom. Foranstaltning: Fejlmelder skal være logget ind, og inde på forsiden i webapplikationen Opdatering af fejlmeldinger Fejlmelder Trykker sig ind på Error Overview i menuen. System Hent møderummenes Location fra DB-tabellen MeetRoom. Fejlmelder Tænker på bestemt møderum, og vælger dets Location i en dropdown list. System 1. Returnerer alle møderum med fejl for valgte Location. 2. Gør Update status knappen synlig. Informationen udtrækkes fra EquipmentStatus joinet med MeetRoom. Fejlmelder Kan vælge et specifikt møderum, og trykke på Update status. Dernæst synliggøres en fejlmeldingsformular, som udfyldes. Der trykkes OK. System Den opdaterede information overskriver den gamle fra EquipmentStatus. Foranstaltning: Brugeren skal være inde på forsiden i webapplikationen Hjælp og support Brugeren Trykker sig ind på Help i menuen. System Henter underside, med information of links til forskellige video tutorials. Brugeren Trykker på link for at blive se video eller læser tekst for hjælp. Design 25

26 Foranstaltning: Administrator skal være inde på forsiden i webapplikationen Management forside/ Login funktion Admin Klikker på Management i menuen. System Systemet tjekker om brugeren er logget ind, og om han besidder admin adgang. Gemmer dernæst en Session. Admin Udfylder brugernavn + adgangskode og trykker OK. System Sender admin videre til management side. Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Opret brugerprofil Admin Klikker på Profile Management System Henter underside, og alle bruger profilsinformationerne fra DB-tabellen Users. Laves dernæst en liste med brugere. Admin Klikker Create user og udfylder bruger information. Afslutter ved at trykke Submit System Informationerne gemmes i DB-tabellen Users. Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Rediger/slet brugerprofil Admin Klikker på Profile Management System Henter underside, og alle bruger profilsinformationerne fra DB-tabellen Users. Laves dernæst en liste med brugere. Admin Klikker Edit og udfylder bruger information. Afslutter ved at trykke Update. /For at slette tryk på det røde kryds. System Informationerne opdateres i DB-tabellen Users. Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Opret nyt mødelokale Admin Klikker på Room Management. System Henter underside. Admin klikker på Create/Update Meeting Room. System Henter underside, og alle bruger møderums informationer fra DB-tabellen MeetRoom. Laves dernæst en liste med møderum. Admin Klikker Create new og udfylder møderummets information. Afslutter ved at trykke Create. System Informationerne gemmes i DB-tabellen MeetRoom. Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Rediger/slet nyt mødelokale Admin Klikker på Room Management. System Henter underside. Admin klikker på Create/Update Meeting Room. System Henter underside, og alle bruger møderums informationer fra DB-tabellen MeetRoom. Laves dernæst en liste med møderum. Admin Klikker edit og opdaterer møderummets information. Afslutter ved at trykke Update. /For at slette tryk på det røde kryds. System Informationerne opdateres i DB-tabellen MeetRoom. Design 26

27 Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Tilføj møderumsudstyr til databasen Admin Klikker på Room Management. System Henter underside. Bruger klikker på Equipment Database. System Henter alt information om tilføjet udstyr fra DB-tabellen Equipment. Laves dernæst en liste med udstyr. Admin Klikker Create new og udfylder udstyrets information. Afslutter ved at trykke Create. System Informationerne gemmes i DB-tabellen Equipment. Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Rediger/slet møderumsudstyr i databasen Admin Klikker på Room Management. System Henter underside. Bruger klikker på Equipment Database. System Henter alt information om tilføjet udstyr fra DB-tabellen Equipment. Laves dernæst en liste med udstyr. Admin Klikker edit og opdaterer udstyrets information. Afslutter ved at trykke Create. /For at slette tryk på det røde kryds. System Informationerne opdateres i DB-tabellen Equipment. Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Tilføj møderumsudstyr til Møderum Admin Klikker på Room Management. System Henter underside. Bruger klikker på Manage Room Equipment. System Henter Location fra DB-tabellen MeetRoom og sætter værdierne i en dropdownlist, og henter dernæst alle møderum der har den Location i en dropdownlist ved siden af. Admin Vælger Location, og dernæst det ønskede møderum han ønsker at tilføje udstyr til. System 1. Henter alt udstyr fra DB-tabellen Equipment og sætter dem i en listbox. 2. Henter dernæst information fra DB-tabellen MeetEquip, for at vise udstyret, der er tilføjet til det specifikke møderum. Admin Vælger et udstyr fra listboxen med udstyr, og trykker add. System Det nye udstyr bliver tilføjet til rummet, og informationerne gemmes i DB-tabellen MeetEquip. Samtidig fjernes muligheden for at tilføje samme udstyr til møderummet, ved at fjerne udstyret fra listen. Design 27

28 Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Foranstaltning: Fejlmelderen skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen Fjern møderumsudstyr fra Møderum Admin Klikker på Room Management. System Henter underside. Bruger klikker på Manage Room Equipment. System Henter Location fra DB-tabellen MeetRoom og sætter værdierne i en dropdownlist, og henter dernæst alle møderum der har den Location i en dropdownlist ved siden af. Admin Vælger Location, og dernæst det ønskede møderum han ønsker at fjerne udstyr fra. System 1. Henter alt udstyr fra DB-tabellen Equipment og sætter dem i en listbox. 2. Henter dernæst information fra DB-tabellen MeetEquip, for at vise udstyret, der er tilføjet til det specifikke møderum. Admin Vælger et udstyr fra møderums listboxen, og trykker remove. System Udstyret bliver fjernet, og informationen om udstyret slettet i fra DB-tabellen MeetEquip og EquipStatus. Foranstaltning: Fejlmelderen/admin skal være inde på i webapplikationen Log ud F/A System Klikker på Log out Sletter Session objektet om brugeren, og videresender brugeren til forsiden. Ugentlig Møderumstjek Fejlmelder Klikker på Weekly Maintenance. System Henter møderummenes Location fra DB-tabellen MeetRoom, og sætter værdierne ind i en dropdownlist. Fejlmelder Vælger en Location. System Henter information om møderummene og udstyret dertil, og laver et udfyldningsskema for alle møderummene for den specifikke Location. Fejlmelder Udfylder skemaet og trykker Save. System Gemmer al information i DB-tabellen EquipmentStatus. Foranstaltning: Administrator skal være logget ind, og være inde på management i webapplikationen. (Bemærk: Da alle database tabellerne adminstreres på samme måde, har jeg valgt lave en generaliserings case her). Manuel Database Administration Admin Klikker på specifik DB-tabel under Manual database administration. System Henter underside med specifikke database tabel. Bruger Indsætning af Data: Kan udfylde en ny Database Record with at udfylde nederste række, og trykke Add. Redigering af Data: Klikker edit for rækken der skal opdateres. Udfylder information i rækken, og trykker Update. Sletning foregår ved at trykke på det røde kryds. System Gemmer/Opdaterer eller sletter fra den specifikke DB-tabel. Design 28

29 Foranstaltning: Fejlmelderen skal være logget ind, og være inde på forsiden i webapplikationen Rapportér fejlrapport til leverandør Fejlmelder Klikker på Room Errors i menuen. System Henter underside. Fejlmelder Klikker dernæst Report error to vendor. System Henter underside med liste over leverandører og supporterer. Fejlmelder Klikker på Calamus, hvis der ønskes at rapportere om Møderum. Klikker på Informationsteknik, hvis der ønskes at rapportere for Auditorium. Klikker på Lan Support, hvis problemer omhandler netværks forbindelser. Klikker på IT-support, hvis fejlmeddelelsen ikke falder i overstående kategorier. System Henter underside, og fejlrapporterne for hhv. Møderum og Auditorium afhængig af hvilken leverandør man valgte. Der opstilles automatisk en mail med fejlene. Fejlmelder Trykker Send. System Sender mailen med fejlmeddelelserne til leverandøren. Design 29

30 Se Møderumstilstand Fejlmeld møderum Use case diagram Dette diagram visualiserer use case senarioen. Derved viser diagrammet aktørernes interaktionsmuligheder i systemet. Anonym Fejlmelding af møderum Oversigt over møderum der er nede Opdatering af fejlmeldinger Opret brugerprofil Rediger/slet brugerprofil Administrator Kræver Admin login Opret nyt mødelokale Bruger Tilgængelig for alle Rediger/slet nyt mødelokale Tilføj møderumsudstyr til databasen Rediger/slet møderumsudstyr i databasen Fejlmelder Kræver delvis Admin login Tilføj møderumsudstyr til Møderum Fjern møderumsudstyr fra Møderum Manuel Database Administration Rapportér fejlrapport til leverandør Design 30

31 realisering Dette kapitel vil byde på den sidste del af udviklingsprocessen, og vigtigst af alt komme ind på konklusionen. Ud fra de forrige kapitler vil jeg dokumentere resultatet af udviklingsfasen Dokumentation af udvikling Præsentationsdesign Informations- og interaktionsdesign ER-Diagram Dokumentation af kode Usability test Konklusion Refleksion Den optimistiske tidsplan Tidsplanen Økonomi Realisering 31

32 5.1.0 Dokumentation af udvikling Dette afsnit omhandler udviklingen af produktet Præsentationsdesign Interfacet for webapplikationen er designet ud fra K.I.S.S konceptet som det vigtigste nøgleord. Dermed har der været fokus på simplicitet og overskuelighed under hele udviklingsprocessen, som reelt betyder meget for brugervenligheden i et system. Layoutet og det grafiske udtryk er inspireret fra Mærsk og er derfor også meget klassisk og neutralt i sit udtryk. F.eks. så er logoet placeret ude i venstre hjørne, for at brugeren kan identificere siden som tilhørende virksomheden, og der er endda integreret en knap, som fører tilbage til intranetsiden. Under logoet er den globale menu placeret, med hovedfunktionerne placeret i venstre side og sekundærfunktionerne på højre side. Grunden til denne opdeling, er at gøre det simpelt for førstegangsbrugere, således at man ved, at det er knapperne i venstre side man skal forholde sig til. Dette er udfaldet fordi den engelske læseretning går fra venstre til højre, hvormed det til venstre bliver læst først. I modsat hjørne finder vi kontaktoplysningerne og knappen til hjælp. Det er placeret deroppe, fordi det er det næste element i læseretningen. Dermed kan brugeren hurtigt skaffe hjælp hvis nødvendigt. Farvemæssigt er der en lille forskel fra intranetsiden og webapplikationen, i det vi bevæger os fra en monoton farvepalet til en lidt mere farverig palet bestående af grå, hvid og blå. Selvom der er blevet tilføjet en ekstra farve, har det ikke gjort webapplikationen mere uoverskuelig, faktisk så er der brugt færre farver end på intranetsiden, hvor den blå farve optræder i flere nuancer. Farverne er blevet brugt meget karakteristisk, i det interaktionsmulighederne er markeret med mærsk-blåt. Der er bl.a. tale om hyperlinks, og menu knappen der skifter farve, når man trykker sig ind på den. Dernæst er der den grå farve, som reelt kun bliver brugt som indramningsfarve, for at holde tingene visuelt skilt ad. Det er blandt en af de mange gestaltregler, jeg gør brug af for at holde systemet visuelt overskueligt. Til sidst er der den hvide farve som primært bruges til baggrund, og den sorte til tekst, men den tæller ikke helt med som farve. Af skrifttype har jeg valgt, at bruge den samme som Verdana størrelse 11 til brødtekst, og fed til overskrift. Valget ligger således, at der ikke skabes en forstyrrende overgang mellem intranetsiden og webapplikationen, da en ændring i skriften vil være tydelig for brugeren. Se bilag for større billede. Verdana A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ! # & / ( )?., - * < > \ = { } [ ] #0066CC #EEEFEA #FFFFFFF Realisering 32

33 5.1.2 Informationsdesign/Interaktionsdesign Indholdet er blevet inddelt i hierarkisk informationsstruktur, fordi det virker mest logisk med de mange informationer webapplikationen indeholder. F.eks. på forsiden skal man først vælge lokationen for møderummet, før at man kan finde status og informationer om det. Ønsker man en dybere forklaring på informationen, kan man klikke sig videre. Dermed bliver brugeren ikke bombarderet med oplysninger allerede fra starten, men modtager dem efter behov. Dermed er forsiden forholdsvis tom, lidt ligesom Google s søgemaskine. Det var jo bl.a. dette tiltag, der gjorde at Google vandt over de andre konkurrenter. Vi prøver at genoptage lignende strategiske tilgang. Jeg har desuden implementeret et fav-icon til webapplikationen. De mest hyppigt brugte funktioner ligger ude i venstre side af menuen, hvortil de avancerede administrator funktioner ligger gemt og er utilgængelige for alm. brugere. Dertil kræves det, at man er logget ind, hvilket kan gøres ud fra en knap yderst til højre på menu linien. Nogle funktioner er farligere at pille med end andre, og dertil kræves det, at man har fået tildelt specielle rettigheder til sin bruger, før man kan lege pille finger. Normalt kan man ikke manuelt administrere database indholdet på forskellige systemer, uden at starte et programmering program. Det har jeg dog gjort muligt i dette system, således at man kan ændre hvad som helst, uden rigtig at skulle starte et program op. Det er især en fed feature, for virksomheder der betaler licenser for pr. installerede software. Således kan virksomheden ændre i systemet, uden rigtig at skulle have installeret Visuel Studio, som systemet blev udviklet i. Manaual Database Manipulation. Se bilag for større billede. Intuitivt fejlmeldingssystem. Se bilag for større billede. Det er også funktioner som dette, der har fået mig til at tilføje rettighedsfunktionen. Det er for risikabelt uden. Navigationsmulighederne ligner mange andre på nettet, i det der er en global horisontal menu øverst, med en lokal menu i venstre side. Der gøres dog kun brug af lokale menuer et sted foreløbigt. Klikker man på en af menu knapperne, lyses den op, således at man kan se, hvilken sektion man er inde på. For yderligere at eliminere fejlorientering, er der blevet tilføjet brødkrummer under menuen, så man kan se hvor i informationshierarkiet man befinder sig henne. Skulle det være total umuligt, at finde Realisering 33

34 ud at bruge systemet, har jeg bl.a. lavet en Frequent Asked Questions og forskellige video tutorials til brug af systemet. Alt dette kan findes i hjælp knappen ude i højre side på menu linien. Fejlmeldingssystemet er gjort simplest muligt, og kan faktisk udfyldes ved kun brug af musen. Det er dog ikke særlig reelt, at gøre det på den måde, da fejlrapporten ikke bliver særlig informativ. Pointen er, at det kan gøres, og er et udtryk for hvor simpelt det er. Der er endda blevet brugt alment kendte symboler, som trafiklysfarver til at angive møderummets/udstyrets tilstand. Navigationsdiagram: Informationsopdelingen som jeg har kommet lidt ind på før, er af hierarkisk opbygning. Mange af de øverste sider i hierarkiet, har dobbet funktioner, forstået på den måde, at der tilføjes ekstra funktioner til siderne, så snart man er logget ind med de nødvendige rettigheder. F.eks. kan man som standard kun se status for møderummene, men så snart man er logget ind, kan man med det samme fejlmelde rummet uden, at trykke ind på en anden underside. På det nederste hierarki finder man alle administrator siderne, som er til for at kunne tilføje mødelokaler, udstyr, brugere m.m.. Navigationsdiagram Illustrerer navigationsstrukturen på produktet. Home/Dispay room status Meeting Room Manager Application på Safari Mobile (Iphone). Beskrivelse Kræver Admin login Report Error Errors Overview Management Help Kræver delvis Admin login Mail Leverandører Tilgængelig for alle User management Room n Equipment management Update Error status MeetRoom Table management EquipmentStatus Table management MeetEquip Table management Realisering 34

35 5.1.3 ER-Diagram INT VARCHAR VARCHAR VARCHAR INT INT Forholdsbeskrivelse = Mange = 1 / Primary Key Data type: INT, VARCHAR, CHAR TEXT, DATETIME INT INT VARCHAR Kolonne navn: ID, Type, Text osv. INT INT CHAR TEXT INT DATETIME DATETIME DATETIME INT VARCHAR VARCHAR CHAR Om Er-Diagrammet: Dette er database designet for webapplikationen. Den er blevet bygget således at den overholder de vigtigste normaliseringsregler for på den måde at optimere hele systemet. Havde den ikke været designet med normaliseringsreglerne i baghovedet, ville det have medført, at databasen blev unødvendig stor og dermed langsom pga. dubleringer af data. Realisering 35

36 5.1.4 Dokumentation af kode Af praktiske og økonomiske årsager har jeg valgt ikke at vedlægge dokumentationen af webapplikationens kode. Det fylder simpelthen for meget. I stedet har jeg valgt, at gøre forsiden (på webapplikationen) virtuel tilgængelig som en word fil på cd en. Som bonus har jeg valgt, at illustrere hvordan forsiden virker programmeringsmæssigt. Det må være en trøst i sig selv, selvom den er forsimplet en smule Ved hentning af forsiden sker følgende: 1. Henter Masterpage, som udgør den øverste del med menuen på alle undersider. 2. Hent DB-tabel MeetRoom som indeholder alle møderummene - SQL: opstiller alle møderummene på en midlertidig liste, og laver en ny liste med de forskellige Lokationer der findes for møderummene. 3. Lokationslisten vises i en dropdownlist. 4. Når en Lokation er valgt fra 3, bliver der hentet Datoer for hvornår møderummene har været checket for den valgte lokation. Databasen finder alle møderum med den valgte lokation i 4.1, og går igennem 4.2 for at finde check datoerne i 4.3 Denne liste med datoer bliver sat usynlig, men kan gøres synlig på 4.4. Dato fanebladene (4.5)gennemgår samme procedure, bortset fra sql koden kun viser de seneste 3 check datoer. 5. En sql kode baseret på 4, men er sat til at vise alle møderum for den valgte lokation, og dernæst vise deres sidste check dato. 6. Når en dato er valgt, kører den sql koden fra 4 men viser nu alt information fra DB-tabellen EquipmentStatus for den valgte dato. Denne information sættes i en Datalist (6.1) som replikere de forskellige møderum i DB-tabellen MeetRoom, og for hvert møderum, skal den replikere tilhørende data om møderumsudstyret i en repeater (6.2). Repeater henter information fra EquipmentStatus. Klikkes der på 5, skiftes der sql kode for 6.1 og 6.2, således at der vise for information fra rummenes sidste check dato Screen shot af forsiden: Se side Afhængig af om brugeren er logget ind (Ved login laves en Session), check om der er skabt en session. Hvis der er en session, vis redigeringsknap ( Submit Error, er ikke vist i eksemplet). Dette check sker ved hentningen af siden. Realisering 36

37 5.2.0 Usability Konklusion Jeg har valgt at gøre brug af Ian Wisler-Poulsens Usability tests. Af dem har jeg valgt den såkaldte Gangster test. Den skal give en vurdering af brugervenligheden i produktets navigationsmuligheder. Fordelen ved denne test er, at den ikke er særlig ressource krævende, og giver et godt vurderingsgrundlag for om navigationen skal gøres mere synlig Dernæst vil jeg udvælge nogle tilfældige ud fra målgruppen til at lave en ekspert-vurdering af produktet. Denne test er som Gangster testen forholdsvis hurtig at udføre, og kræver ikke særlig mange ressourcer. Resultaterne fra testen vil først være tilgængelige til eksamen. Hele formålet med opgaven var, at lave et produkt, der ville gøre fejlmeldingsproceduren for møderummene på Mærsk hovedkontor nemmere og mere overskueligt. Derfor har jeg i den sidste måned, gået rundt på Esplanden50, og opsamlet information om målgruppens (IT-supporternes og nogle få sekretærers) vaner. Dernæst har jeg ved brug af diverse udviklingsanalyser fra HOME metoden udviklet strategier for hvorledes jeg skulle gribe opgaven an, og hvordan produktet til sidst skulle udformes. Vi valgte at lave det på web-platformen, fordi det af licens årsager ikke var muligt at lave det på deres intranet-platform (Sharepoint). Produktet blev designet med K.I.S.S princippet i baghovedet, som har udledt til et simpelt interface med så få elementer som muligt for at holde det simpelt og overskueligt. Ved at spække funktioner hørende i samme kategori på samme side har jeg formået, at gøre det muligt at tilgå de forskellige funktioner, uden at man behøver at hente alt for mange undersider. Og på grund af det simple interface har det indtil videre ikke skabt forvirring blandt brugerne. Der også blevet tilføjet avancerede værktøjer, for dem der føler at simpliciteten forhindrer dem i at udføre deres arbejde. For at gøre fejlmeldingsproceduren enklere har jeg integreret et mailsystem til webapplikationen, således at brugerne kan sende en fejlmelding til leverandørerne ved blot at klikke på musen. Tastaturet er helt unødvendigt! Skulle det stadigvæk være for ulogisk at anvende, er der blevet tilføjet en hjælpe funktion, som gør det muligt at få support til sit problem. Det specielle her, er at jeg valgte at gøre brug af video som informationskilde, således at brugere kan se og høre hvordan man f.eks. fejlmelder et møderum. Til sidst vil jeg understrege den fokusering systemet har haft på brugervenligheden, og at systemet derfor virker utroligt intuitivt. Succesen hviler på baggrund af det opsamlede inspiration fra brugernes mest anvendte programmer og hjemmesider. Derfor er det alt i alt, et meget brugerfokuseret system, der er udviklet med fokus på simplicitet og intuition. Realisering 37

38 5.4.0 Refleksion Jeg har lært utroligt meget på denne måned. Først og fremmest om hvorledes man selv er nød til at tage hånd om noget i en stor virksomhed, for ellers går det bare i glemmekassen. Jeg har også lært, at man nogle gange må tage nogle valg, som man ved, at nogle af interessenterne ikke bliver glade for. Men ellers har det været meget interessent at arbejde for en virksomhed på denne størrelse, og se sit produkt blive brugt til noget. Produktet bærer stadigvæk nogle mindre skønhedsfejl, som vil blive udbedret så snart, der bliver indsat flere ressourcer til projektet. Derfor fremgår produktet stadigvæk som en prototype og ikke som et færdigt produkt. En liste med bugs og forbedringer kan ses i bilaget. Programmeringsmæssigt har hele forløbet følt som et stort kaos, med daglige tanker om det overhovedet kunne lade sig gøre, at implementere funktionerne således at de kunne snakke på tværs af hinanden. Det værste var nok at fylde funktioner inde i andre funktioner, som var afhængige af andre funktioner. Mange af de controllers jeg har brugt til udviklingen af disse funktioner var slet ikke beregnet til at blive brugt så avanceret, og det har taget en krig at få det til at virke uden nogen rigtig muligheder for hjælp. Jeg er dog taknemlig for den guidens jeg har fået på internettets forskellige fora, uden dem har jeg ikke kunne gøre interfacet så lækkert på den tid. Jeg er dog lidt skuffet over programmeringsvejlederen, men det er endnu et tegn på, at man bliver nød til, at klare det hele selv. Af konkrete ting jeg har lært, har jeg lært at bruge Stored Procedures, nesting controllers, international dato håndtering i front- og backend, referering af kode til at gøre koden mere kompakt, c# mail funktioner og andre småting. Realisering 38

39 5.5.0 Den Optimistiske Tidsplan Dette var min tidsplan, som jeg lavede inden projektstart. Jeg fandt hurtigt ud af, at jeg var for optimistik allerede dagen før projektstart... se hvordan tidsplanen blev på næste side. Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato ar apr apr apr apr maj maj maj 10 o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f 1 Projektstart 0 dage to to RisikoAnalyse 1 dag to to TOWS Analyse 1 dag? fr fr InteressentAnalyse 2 dage fr ma Målgruppe Analyse 3 dage ma on Kommunikationsplan 2 dage to fr Use case 2 dage ma ti Design Analyse 1 dag? on on Design Brief 1 dag? on on Database planlægning 1 dag? to to Login og Profile Management 1 dag? to to Oprettelse af Management Sektion 6 dage to to Fejlmeldningssider og funktioner 5 dage to on Hjælpe funktioner 2 dage ti on Præsentations design 1 dag? to to Interaktionsdesign 2 dage ma ti Test kørelse og rettelse 2,5 dage? ti to Brugsanvisning 1 dag to to Dokumentation af kode 2 dage? fr ma Rapport sammensætning 2 dage? ti on Projekt aflevering 0 dage ma ma Realisering 39

40 5.5.1 Tidsplanen Dette blev min tidsplan. Der gik næsten 2 uger før jeg kunne komme i gang, og har flere gange måtte redesigne og lave ting om på grund af ændrede holdninger m.m.. Tingene står meget tæt, men du kan zoome i pdf en. Id Opgavenavn Varighed Startdato 1 Projekt start 0 dage to Rapport: Layout og Design 3 dage to Møde med APMM 0 dage ti Lastest date view for meet. Room 9 dage sø Møde med APMM 0 dage ti Projekt udleveret fra APMM 1 dag ti Indledning og Problemformulering 1 dag on Vejledningsmøde 0 dage fr Projektplan 1 dag fr Tidsplan 1 dag fr Anvendelse af metoder 2 dage lø ER-diagram planlægning 1 dag lø Login funktion 1 dag sø TOWS analyse 1 dag ma RisikoAnalyse 1 dag ma Oprettelser af møderum 1 dag ma Oprettelser af møderumstyper 3 dage ma Møde med APMM 0 dage ti Oprettelser af udstyr 1 dag on Møderumsliste 5 dage on Interessent Analyse 2 dage to Målgruppe Analyse 5 dage to Møde med APMM 0 dage ti Redesign af ER-Diagram 1 dag? ti Tilpasning af Eksisterende aspx sider 2 dage? ti Ændring af Oprettelser af møderum 1,5 dage ti Ændring af Oprettelser af udstyr 2 dage ti Kommunikationsplan 2 dage on fejlrapporteringssystem, komm. Til database 5 dage fr Indsætning af informationer til Database 7 dage lø Dato formatering til world wide use 4 dage fr Jquery Date picker omskrivning 3 dage fr Omskrivning af sider der skriver til database 5 dage ti Dropdownlist der viser dato afhængig af lokation 1 dag? fr DateTabs 1 dag? lø Design Analyse 1 dag? sø Design Brief 1 dag? sø Møde med Informationsteknik Scandinavia 0 dage ma Interface planlægning 1 dag? ma Dato formatering med fjernelse af date timestamp 1 dag? ma Grafisk tilpasning af interface 2 dage? ma Møde med APMM 0 dage ti Redesigning af Interface til udvælgelse af Equipment til Meeting 1 dag? Rooms ti Udvælgning af prototype sider til produktet 1 dag? ti Møde med Calamus Danmark 0 dage to Usability Improvement 1 dag? on Redsigning af Administrator sider 1 dag? on (Vis sidste dato check for specifik møderum) integrering 1 på dag? forsiden on Møde med Hewlett-Packard 0 dage fr Latest room check integrering 1 dag? fr Usability forbedring 1 dag? fr Advance mananagement section 1 dag? fr Rettelser af fejl 3 dage fr Præsentationsdesign 1 dag? lø Interaktions- og Navigationsdesign 1 dag? lø Mail rapportingssystem 2 dage sø Use case 1 dag? ma Møde med APMM 0 dage ti Video Tutorials 1 dag? on Rapport 4 dage sø Help section: flash animation + jquery 1 dag? to Kode dokumentation 1 dag? fr Projekt aflevering 0 dage sø Usabillity 1 dag? ma r apr apr apr apr maj maj maj maj maj o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t Bemærk: Dette er et estimat af min tidsplan, da det er svært for mig at notere de nøjagtige timer, jeg har brugt, fordi jeg arbejder på en lidt sær måde Realisering 40

41 5.6.0 Økonomi I dette kapitel vil jeg opstille en pris for, hvad projektet vil koste i virkeligheden. På grund af de mange timer jeg har brugt på at finde rundt i mine egne fejl osv., har jeg valgt ikke at tage udgangspunkt i min tidsplan. Tallene jeg har gjort brug af, er min vurdering af hvad jeg kunne have udviklet produktet for, hvis alt havde gået som forventet helt uden problemer eller noget. Timeløn: 1000kr 12 timer pr. dag 1 dag = 12t x 1000kr = 12000kr. Arbejde Mandedage Pris Foranalyser ,- Kommunikations Analyser ,- Udviklings Dokumentation ,- Udviking af produktet Management Sektion ,- Fejlmeldningssider ,- Rapportingssystem ,- Hjælpe Sektion ,- Total pris ,- Realisering 41

42 Bilag Dette kapitel vil indeholde rapportens bilag. 6.1 Bruger Undersøgelsesskema 6.2 Fremtidig Udvikling 6.3 Billeder og Screen Shots Andet 42

43 6.1 Bruger Undersøgelsesskema Person1 Alder: Mellem 33 og 34 Køn: Mand Uddannelse: HHX handelsstudent Mest brugte programmer/systemer: Outlook, IE, excel, word, acrobat reader. Og I den rækkefølge de 2 forste står for 90% Top 3 mest besøgte jp.dk, newz.dk, gamespot.com sider: Hvis du havde 3 systemer, som alle havde samme formål, hvilket ville du vælge? Jeg ville vælge det program der havde flest brugere/kunder. Kunne du forestille dig, at bruge din mobil som et redskab i arbejdstiden, udover bare at tale i den? Alle der kun taler I deres mobil er tekniske analfabeter og burde sendes på pension eller tilbage på skole! Hvor IT-kyndig mener du selv du er? 62. Jeg ved ikke hvad jeres skala omhandler. Hvis I tager alle større it systemer I verden kan jeg ca. 0,5 %. Jeg er it supporter/ server admin og det er jeg god til. Person2 Alder: 27 Køn: Mand Uddannelse: Studentereksamen, og erhversuddannet IT-Supporter. Mest brugte programmer/systemer: Outlook, Remedy, Microsoft Management Console, Microsoft Terminal Services Client Top 3 mest besøgte nyhederne.tv2.dk, newz.dk, google.com sider: Hvis du havde 3 systemer, som alle havde samme formål, hvilket ville du vælge? Jeg vælger typisk de programmer der leverer mest relevant information uden unødvendige features som flot grafik eller toolbars med knapper man bruger en gang hver fjerde uge. For mig handler det om funktionalitet over alt andet. Kunne du forestille dig, at bruge din mobil som et redskab i arbejdstiden, udover bare at tale i den? Det gør jeg allerede i kraft af at jeg har Notes på den, og jeg har et wifi-analyzer program på den private, men ja, applikationer der on-the-fly kan give informationer eller funktionalitet jeg normalt skal hen til pc en for er yderst velkomne. Hvor IT-kyndig mener du selv du er? På en skala fra 1-10 hvor 1 er Carl-Mar Møller og 10 er typer der forsøger at hacke Pentagon i weekenden er jeg et 8 tal. Andet 43

44 Person3 Alder: 24 Køn: Mand Uddannelse: IT-supporter Mest brugte programmer/systemer: Remedy, Outlook, Office Communicator Top 3 mest besøgte jp.dk, newz.dk, gamespot.com sider: Hvis du havde 3 systemer, som alle havde samme formål, hvilket ville du vælge? Det letteste med flest indstillinger, og som man kan videreudvikle på. Og så skal det være meget hurtigere at betjene end de andre. Kunne du forestille dig, at bruge din mobil som et redskab i arbejdstiden, udover bare at tale i den? ja selvfølgelig, vi lever i 2010! Hvor IT-kyndig mener du selv du er? Over gennemsnittet vil jeg mene. Person4 Alder: 29 Køn: Kvinde Uddannelse: Laborant og IT-supporter Mest brugte programmer/systemer: Remedy, Outlook, Internet Explorer Top 3 mest besøgte wow-europe.com, wowhead.com, google.com sider: Hvis du havde 3 systemer, som alle havde samme formål, hvilket ville du vælge? Det bedste og simpleste. Kunne du forestille dig, at bruge din mobil som et redskab i arbejdstiden, udover bare at tale i den? Ja, jeg bruger f.eks. min mobil som kalender i forvejen. Hvor IT-kyndig mener du selv du er? Jeg vil sige jeg er Andet 44

45 Person5 Alder: 45 Køn: Mand Uddannelse: Datamatiker og diverse management kurser Mest brugte programmer/systemer: Outlook, Office 2007, Internet Explorer, Microsoft Project. Top 3 mest besøgte jp.dk, google.com, information.dk sider: Person6 Alder: Køn: Uddannelse: Mest brugte programmer/systemer: Top 3 mest besøgte sider: ukendt Kvinde Informations Management Word, Excel, Outlook youtube.com, google.com, facebook.com Hvis du havde 3 systemer, som alle havde samme formål, hvilket ville du vælge? Det mest avanceret, som dog også skal kunne forstås uden videre uddannelse i det. Kunne du forestille dig, at bruge din mobil som et redskab i arbejdstiden, udover bare at tale i den? I dag er det meget almindeligt at bruge telefonen, som den håndholdte computer. Jeg mener, f.eks. har jeg på min blackberry min kalender og mail synkroniseret med outlook, og jeg kan til enhver tid gå på nettet med telefon, når jeg ikke har min bærbar med mig. Hvis du havde 3 systemer, som alle havde samme formål, hvilket ville du vælge? Det simpleste. Kunne du forestille dig, at bruge din mobil som et redskab i arbejdstiden, udover bare at tale i den? Måske, jeg ved ikke helt, computeren kan klare de fleste af mine opgaver. Hvor IT-kyndig mener du selv du er? Gennemsnitlig nok 50% af 100. Hvor IT-kyndig mener du selv du er? Jeg kan da lidt af hvert, så jeg vil nok se mig som meget IT kyndig. Andet 45

46 6.2 Fremtidig udvikling Person7 Alder: 21 Køn: Mand Uddannelse: STX uddannelse, web- og grafikudvikler. Mest brugte programmer/systemer: Outlook, Office 2007, Adobe CS3, Msn Messenger Top 3 mest besøgte newz.dk, beep.tv2.dk, hotmail.com sider: Hvis du havde 3 systemer, som alle havde samme formål, hvilket ville du vælge? Det mest kendte. Bugs og forbedringer: Muligheden for at vælge en dato i dropdownlisten forsvinder, når man trykker på Room Status knappen. Teknisk forklaring: (Dropdownlist items forsvinder når man skifter datasource ved brug af Room Status i dato tabben.) En mere avanceret kunstig Intelligens er nødvendig ved fejlrapportering til leverandøren. Lige nu rapporterer den også fejl, som ikke supporteres af leverandøren, men af andre leverandører. Kunne du forestille dig, at bruge din mobil som et redskab i arbejdstiden, udover bare at tale i den? Jeg har altid haft en smartphone, som netop gør det muligt at bruge den som en mini computer. Hvor IT-kyndig mener du selv du er? Er nok IT-kyndig til at arbejde som IT-supporter uden rigtig farvlig relevant uddannelse. Andet 46

47 6.3 Billeder og Screen forside for Mærsk gruppens intranetside. Andet 47

48 @Maersk webapplikationer og deres flotte tabel design. Andet 48

49 WebEX, en webapplikation Andet 49

50 Buyers compass, en webapplikation Andet 50

51 Weborder, en webapplikation Andet 51

52 Meeting Room Manager Application. Dette er forsiden, som viser alle møderum og deres tilstand. Andet 52

53 Ændring af Databasen helt uden program. Indbygget feature i webapplicationen. Andet 53

54 Hjælpe funktionen i webapplikationen, med video tutorials på engelsk, sørger for en ufejlbar løsning. Ex-Office assistenten Clippy er blevet udviklet i flash. VIdeo optagelserne er blevet optaget med open source Camstudio. Iphonen der kører webapplikationen i Safari Mobile browser Optimisering af fysisk billederstørrelse helt ned til brug af kun 16 farver. Andet 54

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

4.0 Design. 5.0 Realisering. 6.0 Andet

4.0 Design. 5.0 Realisering. 6.0 Andet MAERSK Green Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst Multimediedesigneruddannelsen 2. sem, Eksamensprojekt maj - juni 2009 Erhvervsakademiet København Nord Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai

Touring Club. Introduktion 1 1. 21 dec. 2009. Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai MCTC 2009 Multimediedesigneruddannelsen 3. sem, Eksamensprojekt dec - jan 2009-2010 Erhvervsakademiet København Nord link: www.mctc.7effrey.dk Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Garwun Jeffrey Lai 21 dec. 2009

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Brugerguide til FlexCMS

Brugerguide til FlexCMS Brugerguide til FlexCMS Kom i gang med at bruge din hjemmeside 1 VELKOMMEN TIL FLEXCMS... 3 1. LOGIN... 5 2. HJEMMESIDENS TERMINOLOGI... 6 3. LAYOUT... 7 4. OPRET OG TILPAS FORSIDEN... 8 4.1 OPRETTE SIDEEGENSKABER...

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Publikationsnr.: 020109.01.02. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program sprog version: ENG (US) Guide emne: Windows Vista System Restore Publikationsnr.: 020109.01.02 Udgivet af: Michael Spelling 2008 Indledning

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside

få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside få en ny og bedre hjemmeside på få minutter Quick guide Del denne quick guide med alle som har glæde af en ny og bedre hjemmeside 1 Alle har ret og råd til en professionel hjemmeside på få minutter GoMinisite

Læs mere

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver

Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Dalux Field Brugermanual Registrering og oprette opgaver Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Om denne brugermanual... 3 Registrering af bruger... Error!

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 RISIKOANALYSE 3 INTERESSENTANALYSE 4 BRUGERPROFILER 4 Index INDEX 1 WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) 2 PROJECT KEY PURPOSE STATEMENT 2 DELIVERABLES STATEMENT 2 ACTIVITIES FOR EACH DELIVERABLES 2 UNDERSØGELSE: 2 RISIKOANALYSE 3 PLAN B 3 FOR TYNDT KONCEPT ERROR!

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch. KAPITEL ET... Kom godt i gang. KAPITEL TO... 27 Oprettelse af et nyt projekt INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Project... 7 Jørgen Koch KAPITEL ET... Kom godt i gang Det nye look... 10 Startskærmen... 11 Programvinduet... 12 Visninger... 13 Kolonneoverskrifter... 14 Rækkeoverskrifter...

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

IT-VEJLEDNING TIL MAC

IT-VEJLEDNING TIL MAC IT-VEJLEDNING TIL MC IT-vejledninger Indhold Din konto Trådløst internet Mail Videresend din mail Fronter Print / kopi IT regler Selvbetjening Fjernskrivebord Studiekort Bibliotek Videoovervågning Kontakt

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30

Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 Dokumentation for administration af it-systemer i PD30 1. Sikkerhed 2. Mail 3. Cloud Drive 4. Elektronisk reservation 5. Hjemmeside 1. Sikkerhed Sikkerheden for it-systemerne i PD30 hænger tæt sammen med

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Introduktion til IT på IVA

Introduktion til IT på IVA Introduktion til IT på IVA Logge på IVA s computere... 2 Mappen Dokumenter... 3 Email... 4 Studienet... 6 Print... 7 Logge af computeren... 8 Huskeliste... 9 Brug for hjælp... 9 (Denne guide er baseret

Læs mere

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID.

Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID. Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Visuelle guidelines for log-in og signering med NemID Guide til udseende, sprog og struktur for tjenester der bruger NemID. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde anbefalinger og råd til

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen.

2) OVERVEJE hvordan dine træningsdata skal overføres til dagbogen. Kære løber, Denne vejledning har til formål at hjælpe dig hele vejen igennem vores tilmeldingsprocedure. Det kan være en god idé, at printe denne vejledning ud og have liggende ved siden af computeren,

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

Drejebog til tractorpulling.dk

Drejebog til tractorpulling.dk Drejebog til tractorpulling.dk Generelt På hjemmesiden benyttes følgende som standard: - Skrifttype: Verdana - Skriftstørrelse: 12px / 9pt. 4. oktober 2011 Moskjær Marketing Falkevej 4 DK-6920 Videbæk

Læs mere

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online

Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Manual: Informationsstruktur og nye funktioner på Wholesale Online Marts 2013 Danmark Side 1 Indhold FORORD OG KONTAKT... 2 ADGANG TIL WHOLESALE ONLINE... 3 SUPPORT... 3 FORSIDE PÅ WHOLESALE ONLINE...

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere