Studiehåndbog PBA i Softwareudvikling PBA i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studiehåndbog PBA i Softwareudvikling PBA i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi"

Transkript

1 Studiehåndbog i Softwareudvikling i Webudvikling Erhvervsakademiuddannelse inden for Informationsteknologi Erhvervsakademiet Lillebælt Campus Vejle August 2011

2 1. Indhold 1. INDHOLD VELKOMMEN PÅ -UDDANNELSEN STUDIEHÅNDBOGEN ET VÆRKTØJ STUDIEFORHOLD STUDIETS RAMMER Hvad kan uddannelsen på EAL i Vejle tilbyde? Kvalitet i uddannelsen STUDIET OG DIG Forudsætninger Studieaktivitet Hvad kan skolen tilbyde? Studiemiljøet Arbejdsbelastning OPSTIL MÅL JOB - VIDEREUDDANNELSE ØKONOMI UNDER STUDIET DIN ØKONOMI STUDIEOMKOSTNINGER STATENS UDDANNELSESSTØTTE, SU (WWW.SU.DK) SU-ydelse Studielån Legater BOLIGFORHOLD PRAKTISKE OPLYSNINGER ÅBNINGSTIDER M.V KANTINEN SKOLENS INDRETNING PARKERING BIBLIOTEK STUDIEVEJLEDNING LEDELSE SERVICECENTER UNDERVISERE IT-SUPPORT Side 1 August 2011

3 2. Velkommen på -Uddannelsen Det er med glæde, vi kan byde dig velkommen til -uddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle. Vi har ambitioner om at være blandt de bedste erhvervsakademier i Danmark og vil gøre vort bedste for, at den kvalitet, du møder på uddannelserne, er helt i top på alle områder eksempelvis det faglige og det pædagogiske, herunder også studiemiljøet. Vi har udarbejdet denne Studiehåndbog for at give dig et grundigt billede af skolen og uddannelsen. Vi håber, at Studiehåndbogen kan medvirke til, at du får mest muligt ud af studiet fra den allerførste dag på skolen, samt at du undervejs i studiet kan finde svar på nogle af de spørgsmål, der måtte opstå. Studiehåndbogen giver måske ikke svar på alle spørgsmål, men vi står gerne til rådighed, hvis du ønsker yderligere informationer. Du kan downloade den aktuelle Studieordning på Hjertelig velkommen på -uddannelsen. Med venlig hilsen Bruno Lindskjold Akademichef Erhvervsakademiet Lillebælt Vejle Poul Erik Andersen Uddannelsesleder Side 2 August 2011

4 3. Studiehåndbogen Et værktøj Studiehåndbogen til -uddannelsen fungerer som informationsmateriale for de studerende. I Studiehåndbogen kan man finde praktiske oplysninger om f.eks. IT-branchens forventninger til en Studiets rammer herunder studiets krav til den studerende Nyttige råd og vink om studieteknik og studiemiljø Økonomiske forhold Praktiske forhold på din skole som f.eks. kantineforhold og åbningstider Uddannelses- og erhvervsvejledning ( studievejledning ) Studiehåndbogen udkommer 2 gange om året. For at den kan fungere som et godt stykke værktøj, er det vigtigt, at redaktionen modtager oplysninger fra brugerne af bogen om områder, som har ændret sig - eller ikke er beskrevet. Oplysninger / ideer kan mailes til redaktionen. Redaktion Knud Torntoft Mogens Lorentzen Side 3 August 2011

5 4. Studieforhold 4.1. Studiets rammer Hvad kan uddannelsen på EAL i Vejle tilbyde? Med udgangspunkt i dine forudsætninger giver studiet dig netop den erhvervsrettede og datalogiske profil, som erhvervslivet efterspørger. Det erhvervsrettede aspekt tilgodeses både gennem modulerne og projektorienteret undervisning. Den datalogiske del giver dig en solid generel viden, desuden opnår du kendskab til relevante erhvervsfunktioner gennem praktikforløbet. Som afslutning udarbejdes et Bachelor-projekt, hvor du har mulighed for at gå i dybden med et eller flere datalogiske emner på et højt avanceret niveau Kvalitet i uddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt lægger afgørende vægt på kvalitet i uddannelsen og på netværksrelationer til det omgivende erhvervsliv og uddannelsessystem. -uddannelsen i Vejle optager studerende hvert halve år, hvilket sikrer ekstra kontinuitet i uddannelsen. Afgørende for kvaliteten er også, at du på Skolen finder et aktivt studiemiljø, hvor du som studerende er sikret medindflydelse gennem De Studerendes Råd, og deltagelse i evalueringer af uddannelsen Studiet og dig Forudsætninger -Softwareudvikling Du har bestået Datamatikeruddannelsen eller lignende og har intentioner om at dyrke mere avancerede datalogiske emner. Side 4 August 2011

6 -Webudvikling Du har bestået Multimediedesigneruddannelsen, Datamatikeruddannelsen eller lignende uddannelse og har intentioner om at dyrke de mere avancerede emner specielt inden for webudvikling og medieteknologi Studieaktivitet Skolen forventer, du er studieaktiv dvs. forbereder dig og deltager aktivt i undervisningen. Skolen har af hensyn til SU-systemet og andre offentlige systemer pligt til løbende at vurdere din studieaktivitet Hvad kan skolen tilbyde? Skolen lægger stor vægt på åbenhed og samspil med de studerende. Der er rig mulighed for fagligt samspil med underviserne. Derudover kan vi på skolen tilbyde: Moderne IT-udstyr og programmel Fleksibel adgang til skolens IT-udstyr via adgangssystem En formuleret strategi for uddannelsen for at sikre størst mulig kvalitet Undervisning på et højt fagligt niveau Engagerede og kvalificerede undervisere med stor datalogisk og erhvervsrettet erfaring Et effektivt Servicecenter Uddannelses- og erhvervsvejledning ( studievejledning ) Et godt studiemiljø, der udvikles løbende i samarbejde mellem studerende og skole En god og moderne kantine Gode undervisningslokaler Biblioteksfaciliteter Hygge- og relaxområder PC-Café Café Loop med bl.a. fredagsbar Side 5 August 2011

7 Studiemiljøet Studiemiljøet er medvirkende til, at du får et godt studieforløb. Til et godt studiemiljø hører ikke blot de ydre rammer som undervisningslokaler, grupperum, kantine, fredagsbar m.m. Den sociale dimension af studiemiljøet spiller også en meget stor rolle. Det er derfor vigtigt for dig at finde sammen med andre studerende i en studiegruppe. Det vil give dig mulighed for at samarbejde omkring løsningen af faglige problemer og gensidig opbygning af den nødvendige erfaring. Velfungerende studiegrupper og sammenhold på holdene gør studiet til en udbytterig tid både fagligt og socialt Arbejdsbelastning Dine arbejdsuger kan variere meget. Der er derfor vigtigt, at du lærer at håndtere stress-situationer og at acceptere deadlines f.eks. i forbindelse med opgaveafleveringer. Det er vigtigt at kunne planlægge og disponere sin tid hensigtsmæssigt. For at hjælpe dig med dette udarbejder underviserne ugesedler. Her kan du på intranettet se den kommende uges undervisningsmæssige indhold for alle dine fagområder Opstil mål Opstil dine egne mål straks ved begyndelsen af studiet. Det er ikke nok at opstille målene. Du skal også realistisk vurdere, hvorledes de kan gennemføres, så du også tilgodeser dit privatliv. Side 6 August 2011

8 4.4. Job - Videreuddannelse -Softwareudvikling Udviklingen går hurtigt indenfor IT-området, derfor er mange IT-projekter blevet så store, at det kræver samarbejde mellem flere forskellige udviklingsgrupper. i Softwareudvikling kvalificerer dig til at deltage som kernemedarbejder i ovennævnte IT-projekter. Med denne uddannelse vil du typisk være kandidat til et job som systemudvikler og senere som systemarkitekt eller projektleder for sådanne IT-projekter. -Webudvikling Uddannelsen omhandler specielt udvikling af forskellige web-teknologier inden for et stort udvalg af anvendelsesområder og distributionsplatforme. Uddannelsens struktur og sammensætning er rettet mod fremtidens web- og multimedievirksomhed. Det indebærer at du kommer til at arbejde med de nyeste teknologier. Eksempelvis avancerede webudviklingsprojekter, hvor produkterne retter sig mod mange forskellige platforme. Desuden får du bred indsigt i udnyttelsen af multimedier i moderne komplekse kommunikationsløsninger. Der arbejdes på at indgå aftaler med universiteter og andre institutioner i ind- og udland omkring adgang til master- og kandidatuddannelser. Forudsætninger Job Videreuddannelse Efteruddannelse Side 7 August 2011

9 5. Økonomi under studiet Studiehåndbog Din økonomi Under studiet kan du få SU og studielån Studieomkostninger Undervisningen er gratis. Du skal påregne en udgift på ca. kr. 750 pr. modul til bøger Statens Uddannelsesstøtte, SU (www.su.dk) SU-ydelse Uddannelsen er berettiget til SU, og du skal selv søge om at komme i betragtning til at få SU. Du skal selv ansøge direkte via Min egen SU på De aktuelle SU-regler og -satser findes på SU-styrelsens hjemmeside: Hvis du på grund af for lav studieaktivitet udmeldes fra skolens side, mister du automatisk SU-ydelsen fra og med den næste kalendermåned efter udmeldelsen. SU-ydelsen er skattepligtig, og der sker automatisk A-Skattetræk ved den månedlige udbetaling. Hvis du har haft erhvervsindtægter op til studiestart eller ved siden af studiet, kan du ikke være sikker på, at skattetrækket er korrekt. Henvend dig i denne situation til skattemyndigheden i din hjemkommune. Har du indtægter ud over SU, skal du være opmærksom på, at der er en grænse for, hvor meget man må tjene ekstra ved siden af SU-ydelsen Studielån Under studiet kan du få studielån. I studietiden forrentes det med en lav rente. Efter studietiden afhænger renten af den aktuelle diskonto Legater Du har selvfølgelig mulighed for at søge legater du kan hente oplysninger hos Side 8 August 2011

10 5.4. Boligforhold Studiehåndbog 2011 Du kan søge boliger en række steder, eksempelvis via denne internetportal: Dagligt annonceres værelser og lejligheder i de lokale aviser. Desuden udkommer der en række gratis ugeaviser, vær også opmærksom på boligtilbudene heri. Side 9 August 2011

11 6. Praktiske oplysninger Campus Vejles afdelinger Boulevarden 48, 7100 Vejle. Tlf. nr Erhvervsakademiet Lillebælt Servicecenter Uddannelser: Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom i Softwareudvikling i Webudvikling Åben uddannelse, AspIT, AU / Akademi-merkonom Campus Vejle Administration Uddannelser: HG (Handelsskolens Grunduddannelse) Det tre-årige gymnasiale forløb (HH) 3. og efterfølgende skoleperiode Jobservice VUC Boulevarden 19D, 7100 Vejle Tlf. nr Kursuscentret Administration Uddannelser: Kursusafdeling, Handelsskolens Efteruddannelse (HE) Åben uddannelse og enkeltfag 6.1. Åbningstider m.v. Skolen er åben alle hverdage fra kl til kl Uden for disse tidspunkter kan de studerende mod et depositum få udleveret en nøglebrik, der giver adgang til skolen. Henvendelse skal ske i servicecentret, som også instruerer i brugen af nøglebrikken. Side 10 August 2011

12 Skolen bliver gjort rent af personale fra et rengøringsselskab. Kontrakten er bl.a. baseret på, at flasker og service ikke fjernes fra kantinen og at lokalerne er opryddet. Det forventes at alle overholder disse enkle regler. I øvrigt henvises til de fælles spilleregler (se bilag A.) 6.2. Kantinen Kantinen ledes af Anna-Marie Møberg og har åbent mandag til torsdag: fredag: Kantinen er dog hver dag lukket mellem og Skolens indretning I stueetagen finder du et servicecenter, lærerværelse, PC-Café, undervisningslokaler og grupperum. På 1. sal forefindes undervisningslokaler. I underetagen finder du grupperum, PC-faciliteter og Café Loop med bl.a. billard og Fredagsbar Parkering Parkering kan ske i området omkring skolen. Vær opmærksom på eventuelle P- informationsskilte. Bemærk: P-pladser ved skolens langside mod Syd er forbeholdt skolens personale derfor kan du risikere at få en bøde fra Euro-Park hvis du parkerer der. Cykler og knallerter skal anbringes i båse/cykelstativer ved hovedindgangen til Erhvervsakademiet. Spørg venligst i Servicecentret hvis du er i tvivl om, hvor du må parkere Bibliotek Du finder Vejle Campus bibliotek i nærheden af hovedindgangen til Erhvervsakademiet Studievejledning Studievejlederen hjælper og vejleder de studerende. Du kan få råd og vejledning om SU og anden uddannelsesstøtte, og vejlederen kan være bindeled til sociale forvaltninger, fagforeninger m.v. Side 11 August 2011

13 Får du problemer af personlig art, vil det ofte være fornuftigt at tage en samtale med den interne studievejleder. Alle samtaler er naturligvis fortrolige og vil kun blive refereret til andre efter aftale med dig. Intern Studievejleder er Knud Torntoft Han kan træffes i servicecentret: Tirsdage fra kl Torsdage fra kl Fredage fra kl og Ledelse Akademichef: Bruno Lindskjold Uddannelsesleder Poul Erik Andersen 6.8. Servicecenter Servicecenteret ledes af: Hanne Severinsen Liselotte Hansen 6.9. Undervisere JTM Jens Toft Madsen PL Per Larsen PTH Per Bøgeskov PAN Poul Erik Andersen OEM Ole E. Mikkelsen KBR Kaj Bromose AMT Anker Mørk Thomsen Samtlige undervisere kan træffes efter aftale IT-Support Åbningstider IT-support har åbent for personlig henvendelse på flg. tidspunkter Lokale O10: Mandag - fredag kl Udenfor dette tidsrum kan IT-Support kontaktes på: Side 12 August 2011

14 Fælles spilleregler (Bilag A.) Vi har alle et medansvar for at skabe et attraktivt studiemiljø og en god arbejdsplads. Vi arbejder til stadighed på at gøre det så attraktivt at færdes på skolen som overhovedet muligt derfor modtager vi gerne gode råd eller konstruktiv kritik. Vi taler med hinanden ikke om hinanden! Åbningstider: Hoveddøren er åben alle hverdage fra klokken 7.00 til Ønsker du adgang til skolen udenfor de nævnte tidsrum, kan du mod betaling af et depositum få udleveret en nøglebrik, der kan anvendes til at åbne hoveddøren og afbryde/tilslutte alarmen. Nøglebrikken fås i servicecentret. Rygning: Der må ryges på alle udendørs områder, hvor der er et askebæger. Men der må IKKE ryges foran hovedindgangen. Kantinen: Forlad kantinen som du vil modtage den. Dette indebærer bl.a. følgende simple regler: Stole hænges på plads Selvafrydning og sortering af service Affald i skraldespandene PC-Café/IT-lokale/IT-udstyr: Når du forlader en arbejdsstation så sluk for maskinen og ryd op efter dig. Drikkevarer må ikke nydes ved pc erne. Øvrige områder: Husk at rydde op efter dig. Evt. service fra kantinen skal tilbageleveres sorteret. Affald anbringes i skraldespandene. Stole skal sættes på plads igen. Side 13 August 2011

15 Etiske Spilleregler for alle, der har deres gang på Erhvervsakademi Lillebælt: Vi forventer, at undervisning og læring foregår i et globalt miljø af gensidig respekt og værdighed. Vi ønsker at være en uddannelsesinstitution, hvor vi taler med hinanden og ikke om hinanden. Derfor har vi opstillet nedenstående etiske spilleregler: Alle har lov til at udtrykke sig Man tager hensyn til hinanden Man undlader at bruge diskriminerende udtryk Man danner ikke kliker og grupper til gene for den enkelte og fællesskabet Man respekterer, når nogen siger stop Man får snakket om problemerne, når de opstår Man bagtaler ikke nogen Man tildeler ikke nogen ufrivillige øgenavne Man holder ikke nogen ude af klassefællesskabet I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at underviseren har en væsentlig funktion som rollemodel for disse spilleregler, ligesom underviseren bør indgå aktivt i identifikation og afhjælpning af mobning. Man skal være opmærksom på, at der i vort internationale undervisningsmiljø findes mange forskellige etniske kulturer, derfor bør man være opmærksom på, at ikke alle eksempelvis forstår ironi og dansk humor. Side 14 August 2011

16 Såfremt du selv oplever mobning, og du føler, at det ikke kan stoppes på anden vis parterne imellem, vil vi anbefale, at du kontakter din studievejleder, som i øvrigt har tavshedspligt omkring din personlige samtale. Hvis du observerer, at der er andre, der bliver mobbet, kan du også altid henvende dig trygt til din studievejleder, og henlede hans/hendes opmærksomhed på dette. Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle accepterer ikke mobning, da vi tilstræber et psykisk sundt og fordomsfrit undervisningsmiljø. Side 15 August 2011

Ordensregler & Praktiske oplysninger

Ordensregler & Praktiske oplysninger Ordensregler & Praktiske oplysninger Juni 2014 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende miljø. Her sker en masse, og vores hverdag er fuld af aktiviteter. Overalt på

Læs mere

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør

Kære elev. Med venlig hilsen. David Jensen Uddannelsesdirektør Kære elev Vi er glade for, at du har valgt at gennemføre din erhvervsuddannelse på Niels Brock. Med grundforløbet vil du have meget gode forudsætninger for at søge praktikplads inden for handels- og kontorområdet.

Læs mere

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog

3. udgave. Februar 2014. Studiehåndbog 3. udgave Februar 2014 Studiehåndbog 20141 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog

6. udgave. August 2015. Studie- håndbog 6. udgave August 2015 Studie- håndbog 2015 1 Indholdsfortegnelse SIMAC - et godt sted at studere... 4 Adresser... 5 Historie... 6 Mission... 6 Vision... 6 Værdigrundlag... 6 Organisationen Organisationsdiagram...

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Februar 2012 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Elevhåndbog eux 2015/2016

Elevhåndbog eux 2015/2016 Elevhåndbog eux 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Sådan er det at starte...5 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Elevråd...6 Fredagscafé...6 Fester...6

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk

& pra. Januar 2011 1. Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000. sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Ordensregler & pra ktiske oplysninger Bjerggade 4M 6200 Aabenraa Tlf.: 73 33 43 000 sosu@sosu-syd.dk www.sosu-syd.dk Januar 2011 1 Velkommen til Social- og Sundhedsskolen Syd Vi er en skole med et spændende

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Studiehåndbog for Laborantuddannelsen (AK) August 2011 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne studiehåndbog. Studiehåndbogen findes på den virtuelle

Læs mere

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser

Kvalitetshåndbog. For. Akademiet ved Vejle Handelsskole. Erhvervsakademiuddannelser. Professionsbacheloruddannelser Kvalitetshåndbog For Akademiet ved Vejle Handelsskole Datamatiker Logistikøkonom Handelsøkonom Serviceøkonom Pba Økonomi og informationsteknologi Pba Softwareudvikling Pba Webudvikling Erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt

Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Kold college/erhvervsakademi Lillebælt Akademiuddannelser Studiehåndbog for Laborant- procesteknolog-, og serviceøkonomuddannelserne (AK). August 2009 1 Forord Kold college byder dig velkommen med denne

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt

Studiehåndbog. Ergoterapeutuddannelsen i Odense. University College Lillebælt Studiehåndbog Ergoterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt august 2011 Forord Denne studiehåndbog er skrevet for at give de studerende ved ergoterapeutuddannelsen i Odense information

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Studiehåndbog 2015/16

Studiehåndbog 2015/16 Studiehåndbog 2015/16 1 Velkommen på gf.1 Velkommen til dig, der starter på gf.1. Du bliver elev på Mercantec, som er en teknisk/merkantil skole, hvor vi uddanner inden for erhvervsuddannelserne, et teknisk

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen

ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER. Målrettet i dag Muligheder i morgen ELEVHÅ NDBOG ERHVERVS- UDDÅNNELSER Målrettet i dag Muligheder i morgen Denne elevhåndbog er udarbejdet af Erhvervsskolen Nordsjælland August 2013 Indhold Velkommen... 2 PRAKTISK INFORMATION... 3 Mødetider...

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro

Velkommen. Cphbusiness Nørrebro Velkommen Cphbusiness Nørrebro 2014 Velkommen til Cphbusiness Nørrebro Afdelingen har til huse i Blågårdsgade 23B, 2200 København N. Huset har velfungerende undervisningslokaler med IT-adgang, loungeområder

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011

AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 AKTIVITETS- OG HANDLEPLANER for 2011 Bygge og Anlæg Præsentation På værkstedet Bygge & Anlæg arbejder vi med opgaver inden for tømrer-, maler- og murerfaget. Vi udfører en lang række forskellige bygge-

Læs mere

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER

Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER Elevhåndbog MAD MED OPLEVELSER 2015-2016 1 Campus Bornholm har en facebook-side, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige uddannelser på Campus

Læs mere

Gældende for Studieordningen af juli 2009

Gældende for Studieordningen af juli 2009 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Gældende for Studieordningen af juli 2009 1 1. BIOANALYTIKERUDDANNELSEN, UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT 5 2. UDDANNELSEN 5 2.1 Uddannelsens undervisningsformer 5 2.2 Generelt

Læs mere

HANDELSGYMNASIET AALBORG

HANDELSGYMNASIET AALBORG HHX VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET AALBORG Introduktionshæfte 2015/2016 TURØGADE VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiets vegne ønsker vi dig hjertelig velkommen til hhx-uddannelsen. Vores

Læs mere

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om:

Studiehåndbog. Studiehåndbogen orienterer dig om: Studiehåndbog Læsevejledning KEAs studiehåndbog er til for at give dig et indblik i KEA. Vi vil gerne hjælpe dig med hurtigt at falde til og kunne fokusere på dit studie. Studiehåndbogen orienterer dig

Læs mere

Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro

Gør tanke til handling VIA Kommunikation. Velkommen til Campus Holstebro Gør tanke til handling VIA Kommunikation Velkommen til Campus Holstebro VIA Kommunikation 3 INDHOLD Velkommen til Campus Holstebro... 4 Campusledelsen... 5 Råd og Udvalg... 6 Åbningstider... 7 Praktiske

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING ELEV-INFO 2014-2015 eucnord.dk Velkommen Velkommen til vore nye elever Jeg er meget glad for at kunne byde dig velkommen til Teknisk Gymnasium. Når man begynder på en ny skole

Læs mere