Mikael Svalgaard (COM-DTU) Erland Andersen (tidligere fagkonsulent) Carsten Andersen (Bellahøj Skole)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikael Svalgaard (COM-DTU) Erland Andersen (tidligere fagkonsulent) Carsten Andersen (Bellahøj Skole)"

Transkript

1 FIST (Støtte Børn til informationsvirksomhed af om rummet) 'Børn af Galileo' Side 0 Mikael Svalgaard (COM-DTU) Erland Andersen (tidligere fagkonsulent) Carsten Andersen (Bellahøj Skole) Galileo Ingrid Indhold: Projektbeskrivelse... 1 Oversigt over projektforløb...1 Hovedtræk af undervisnings-forløb... 2 Ansøgere... 2 Medfinansiering og anden støtte... 3 Evaluering og dissemination... 3 Afslutning og perspektiv... 4 Bilag 1: Detaljeret budget... 5 Bilag 2: Leverandør af teleskop byggesæt... 6 Bilag 3: Leverandør af fremvisnings-teleskop... 7 Bilag 4: Eksempler på øvelser... 8 Bilag 5: Hovedansøgers CV... 9 Bilag 6: Udtalelse fra COM-DTU...10 Bilag 7: Udtalelse fra Dansk Fysik- og Kemilærer Forening Bilag 8: Udtalelse fra Kristian Pedersen, Koordinator for 'International Year of Astronomy ' Bilag 9: Udtalelse fra Paul Hansen, Munkegårdsskolen Bilag 10: Illustrationer... 14

2 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 1 Projektbeskrivelse: I 1609 blev Galileo Galilei det første menneske som rettede et teleskop med nattehimlen. Galieo havde selv bygget sit teleskop og det han så formede resten af hans liv og ændrede menneskehedens verdenssyn. Dette projekt søger at give børn i folkeskolen en lignende oplevelse: at bygge sit eget teleskop og se universet for første gang. Projektets formål er, at øge kendskabet til astronomi og optik i folkeskolens mellemtrin (4.-6. klasse) ved udvikling af en 8-ugers Natur/Teknik undervisningspakke, som skal være tilgængelig for alle lærere i Danmark. Der er fire centrale ideer heri, som ikke tidligere har været anvendt systematisk i større skala: 1. Hver elev bygger sit eget optiske instrument, et refrakterende teleskop. 2. Simple dags-øvelser og observationer af nattehimlen med det selv-byggede teleskop. 3. Møde med en forsker, der videregiver begejstringen ved at udforske verden vha. naturvidenskab. 4. Mulighed for selv at se astronomiske objekter gennem et større teleskop. Den grundliggende didaktiske tanke bag disse ideer er, at konkret og sanselig erfaring samt mødet med rollemodeller har en stor evne til at engagere og aktivere alternative kanaler for indlæring. Efter en indledende definering vil undervisningspakken løbende blive videreudviklet ved gennemførelse af forløb med skoleklasser og lærere i Stor- København. Derudover er planlagt årlige evalueringsmøder med deltagelse af de involverede lærere. På denne måde vil der løbende blive udviklet web-baseret Natur/Teknik undervisningspakke som vil være tilgængelig på en særligt oprettet hjemmeside. Ved projektets afslutning vil der være en fuldt udviklet web-baseret ressource som alle landets skoler fremover vil kunne benytte. Oversigt over projektforløb: En kronologisk oversigt over projektets forløb er angivet nedenfor (projektleders antal arbejdsdage fra COM-DTU er angivet i parentes): Jun. - Aug. 2007: Indkøb af udstyr, tilrettelæggelse af undervisningsplan, opsætning af webside (7 dage) Sep Maj 2008 (Fase 1): Gennemførelse af undervisningsforløb i 20 klasser (20 dage) Jun. - Aug. 2008: Evaluering af fase 1, justeringer af undervisningsforløb sammen med lærere og fagdidaktiker (4 dage) Sep Maj 2009 (Fase 2): Gennemførelse af undervisningsforløb i 20 klasser (20 dage) Jun. - Aug. 2009: Evaluering af fase 2, færdiggørelse af web-ressource (7 dage)

3 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 2 Hovedtræk af undervisnings-forløb: Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af hvad et undervisningsforløb vil indeholde: Otte ugers natur/teknik undervisning som gennemføres af lokal lærer med udgangspunkt i projektets web-ressource og efter et forudgående møde med projektleder. Hver elev bygger og beholder sit eget teleskop (bilag 2) Besøg på skolen af projektleder med foredrag for børnene. Øvelser hvor elev-teleskopet bruges til astronomiske observationer som genskaber Galieos vigtigste observationer for 400 år siden (bilag 4). Fremvisning af stjernehimlen ved særligt aftenarrangement af projektleder (bilag 3). Evt. ekskursion (eks. Stjernekammeret på Bellahøj Skole, Tycho Brahe Planetariet, Kroppedal Museum, Rundetårn,...) Ovenstående aktiviteter vil omfatte ca elever direkte i undervisningsforløbet. Erfaringsmæssigt er der til en stjernefremvisning fremmøde af pårørende og elever fra parallelklasser og der kan derfor samlet forventes i alt ca deltagere til projektets stjernehimmel fremvisning. Undervisnings materialet henvender sig til 4-6. klasse fordi interesse for de naturfaglige fag skal skabes tidligt. Selvom eleverne i disse klassetrin er unge er de dog stadig istand til at beskæftige sig med relativt komplekse problemstillinger og har lært basale skolemæssige færdigheder. Hvis man venter med naturfagsprojekterne til børnene kommer i puberteten, vil det i mange tilfælde være vanskeligere at fange deres interesse, fordi de vil være optaget af andre ting. De fleste elever vil have stor lyst til at gå i gang med at bygge deres eget teleskop. Når det er bygget, vil de glæde sig til at komme ud og bruge det på nattehimlen. Derfor vil de være meget motiverede for at løse observationelle opgaver med deres teleskoper. Det næste skridt kan være at finde oplysninger om objekterne i bøger, på internettet eller hos lærerne. Alle projektets elementer (undervisningsforløb, teleskop byggesæt, m.m.) vil løbende blive opdateret ud fra evalueringsmøder med de involverede lærere. På denne måde vil et optimeret teleskop-byggesæt og undervisingsforløb blive udviklet som vil være permanent tilgængelig på internettet. Undervisningsforløbet som helhed ligger meget tæt op ad retningslinierne fra bekendtgørelsen for naturfag i folkeskolen og undervisningsforløbet kan således bruges direkte til at opfylde bekendtgørelsens målsætninger (bilag 7). Dette element er naturligvis meget vigtigt for at sikre udbredt anvendelse i folkeskolen. Ansøgere: Hovedansøger og projektleder er Mikael Svalgaard, cand.scient i fysik fra Københavns Universitet, Ph.D. i diffraktiv optik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU, bilag 5). Har siden 2002 været lektor i nanofotonik på COM-DTU 1. Har modtaget over 15 mill. kr. til optisk relaterede forskningsprojekter i tæt samarbejde med Dansk industri. Er i fritiden aktiv amatør astronom 2 med speciale i astrofotografering og 1 2

4 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 3 formidling; egne fotos har bl.a. været udstillet af USA's rumfartsorganisation, NASA, samt Kroppedal Museum. Har siden 2005 afholdt foredrag og mindre undervisningsforløb for folkeskoler og gymnasier om optik/astronomi/rumfart (bilag 9 og 10). Medansøger Erland Andersen 3 er tidligere fagkonsulent i fysik/kemi og natur/teknik. Har desuden stor erfaring med praktisk eksperimenterende undervisning bl. a. fra lærerkurser i Grønland, Island og Indien. Erland Andersen er formand for Natur/teknik foreningen 4 og Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Storkøbenhavns afdeling 5. Medansøger Carsten Andersen er overlærer på Bellahøj Skole 6 og leder af Københavns Kommunes Skoleplanetarium hvor 3800 elever hvert år undervises i astronomi. Blev i 2005 Dansk mester i naturvidenskabsformidling for et projekt om vægtløshedens virkning på kroppen. Har også lavet et undervisningsprojekt om udforskningen af magnetisk støv på Mars i samarbejde med forskere fra Niels Bohr Instituttet. Medfinanciering og anden støtte: Hovedansøgers arbejdsplads, COM-DTU, tilbyder at støtte projektet på følgende måder (se bilag 6): 1. arbejdsindsats for projektleder svarende til 58 arbejdsdage, 2. opbevaring af undervisningsmaterialer, optik og fremvisnings-teleskop, 3. kontor- og PC-faciliteter, 4. web-hosting og IT-support. Det fremhæves, at denne støtte er essentiel for projektets afvikling idet bl.a. projektleders foredragsaktivitet i sagens natur må foregå i arbejdstiden. Derudover er det vigtigt, at projektets optiske udstyr, som repræsenterer en betydelig værdi, bliver opbevaret på forsvarlig vis. Endelig vil IT-support og web-hosting udgøre en betydelig lettelse af arbejdsbyrden for projektleder ved udarbejdelse og vedligeholdelse af projektets webressourcer. Evaluering og dissemination: Projektet og undervisningsmaterialet vil blive evalueret af ansøger-gruppen i samarbejde med lærere som har gennemført undervisningsforløbet. Et hel-dags møde med deltagelse af ansøger-gruppen og involverede lærere er planlagt halvvejs i projektet således at efterfølgende justeringer kan afprøves i projektets sidste halvdel. Ved projektets afslutning vil en lignende evaluering finde sted. Der vil blive udarbejdet artikler til Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings blad ('Fysik-Kemi') samt fagdidaktikernes blad ('MONA'). Endvidere vil offentlige fordrag om projektet blive søgt afholdt og dagspressen vil blive tilbudt interview og deltagelse i et klasseforløb Landsdækkende forening for undervisere i natur/teknik lærerseminarierne 5 Foreningen er for fysik/kemi-lærere i folkeskolen, 6

5 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 4 Afslutning og perspektiv: Ved afslutning af projektet tilbyder COM-DTU fortsat støtte til, at undervisningsmaterialet er tilgængeligt på WWW. Derudover tilbydes ansøgers arbejdskraft i nedsat omfang til at varetage kontakt til skoler. Et landsdækkende netværk af lokale Astronomi foreninger vil blive kontaktet med henblik på at finde frivillige til at besøge skoler, der gennemfører projektets undervisningsforløb. Ved hjælp af disse tiltag kan en blivende ressource for Danske folkeskoler sikres. Efter projekt-afslutning vil der blive søgt om industriel/fondsmæssig støtte til indkøb af optik således, at teleskop-byggesæt fortsat kan være gratis for brugerne. Det indkøbte fremvisnings-teleskop og øvrigt udstyr vil blive opbevaret af COM-DTU sålænge himmelfremvisninger forsat vil finde sted. Såfremt dette skulle ophøre vil udstyret blive doneret til Københavns Astronomiske Forening, som kan benytte det til offentlige fremvisninger. Såfremt financiel støtte findes kan undervisningsmaterialet og det udviklede teleskop-byggesæt danne grundlag for en landsdækkende kampagne for folkeskolens mellemtrin i anledning af det internationale 'International Astronomical Year ' og 400-året for Galileos gennembrud (se bilag 8).

6 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 5 BILAG 1 - DETALJERET BUDGET Budget for det ansøgte beløb: linse/teleskop byggesæt; 1000 styk (se bilag 2) papir PVC rør, tre størrelser objektiv linse okular 90000kr lille solteleskop (Fabrikat: Coronado Instruments PST Personal Solar Telescope w/narrowband Module) ; 1 styk 10000kr små solteleskoper til udlån; (Fabrikat: Coronado Instruments Solarscope); 5 styk fremvisnings teleskop (se bilag 3); 1 styk div. teleskop udstyr: dugfjerner, 1 styk filter, 2 styk diagonal, 1 styk transportkasser, 3 styk okularer, 3 styk 3000kr 50000kr 2000kr 3000kr 2000kr 2000kr 5000kr div. bøger: 4000kr SAMLET ANSØGT BELØB: kr Budget for medfinanciering, COM-DTU: Projektleders løn, 58 arbejdsdage kr Optik til forundersøgelser 5000kr PC/kontor faciliteter (4000kr/mnd antal arb.mnd) 11600kr Udstyr opbevaring (300kr/mnd) 7200kr IT-support (200kr/time; 3 timer/mnd) 14400kr Web-hosting (200kr/mnd) 4800kr SAMLET MEDFINANCIERING: kr

7 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 6 BILAG 2 - LEVERANDØR AF TELESKOP BYGGESÆT Ansøger har undersøgt det kommercielle marked for linser og teleskop-byggesæt. Linser af plastik er billige men har ikke en optisk kvalitet god nok til de ønskede øvelser; linserne skal derfor være lavet af glas. Der findes ingen færdige byggesæt af tilstrækkelig høj kvalitet til en pris som kan betales indenfor budgettes rammer. Istedet vil der blive indkøbt linser fra en optik leverandør i Indien eller Kina. Et firma i Indien (Galileo Telescope, er blevet kontaktet og et parti linser og okularer er indkøbt, betalt af COM-DTU, til forundersøgelse. Selve teleskop strukturen kan bestå af plastrør fra byggebranchen som er meget robuste. I samarbejde med Munkegaardsskolen (v. lærer Paul Hansen) er indledende forsøg med skolebørn, der bygger teleskoper planlagt til foråret Som følge af disse forundersøgelser påregnes det, at bestilling af teleskop byggesæt kan finde sted forholdsvis hurtigt efter at bevilling er givet. Et eksempel på et teleskop bygget af ansøgers datter (4. klasse) er vist nedenfor.

8 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 7 BILAG 3 - LEVERANDØR AF FREMVISNINGS-TELESKOP Et stort apertur (kikkert-åbning) er vigtigt for at give tilhørerne en overvældende oplevelse fra det lys-forurenede, Stor-Københavnske område. Endvidere er hurtig opsætning og robust konstruktion essentiel da teleskopet skal opsættes på diverse skolers område. Derfor er et teleskop af 'Dobsonian' modellen, med 15" apertur valgt (se foto nedenfor); leverandøren kan være et Amerikansk firma ('Obsession Telescopes Inc.', med speciale i netop denne konstruktion.

9 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 8 BILAG 4 - EKSEMPLER PÅ ØVELSER Nedenfor er givet en række eksempler på øvelser som muliggøres af børnenes teleskoper. 1. Grundlæggende optik: brydning af lys, effekten af objektiv diameter, forstørrelse, billed invertering. 2. Grundlæggende teleskop-håndtering: sigtemetode, fokusering, sikkerhed, opbevaring. 3. Orientering på himlen: verdenshjørner, ekliptika, stjernetegn, find rundt på himlen ved hjælp af et drejeligt stjernekort. 4. Kratere på månen: eksistens af kratere, måling af krater størrelser, skygge, overflade typer. 5. Jupiters måner: Jupiter er et mini-solsystem, se månernes bevægelse. 6. Venus faser: faser på Venus bekræfter heliocentrisk verdensbillede. 7. Solens overflade: eksistensen af solpletter, variabilitet af solpletter, måling af Solens rotationstid. 8. Oriontågen: observation af Oriontågen med elevernes teleskoper; klasseundervisning i stjernedannelse. 9. Syvstjernen (Pleiaderne): Tælling af antal stjerner i Pleiaderne, der er synlige med/uden teleskop. Ekstraopgave: tælling af synlige stjerner når en del af kikkertens objektivglas er tildækket. I samarbejde med de udvalgte klassers lærere vil øvelser baseret på ovenstående eksempler blive udviklet og afprøvet. Øvelse 4-7 sammenfatter iøvrigt Galileos vigtigste observationer for 400 år siden.

10 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 9 BILAG 5 - HOVEDANSØGERS CURRICULUM VITAE Date of birth: Dec. 12, 1967 Address: Eskeager 8, 2870 Dyssegård, Denmark Occupation: Associate professor, Research Center COM Bldg. 343, Technical University of Denmark, DK-2800 Lyngby, Denmark Phone: ; Fax: ; Acquired Ph.D. degree in 1997 from Technical University of Denmark (DTU). Has been principal investigator in three National Science Foundation financed projects (one currently active) on optical fabrication techniques and laser applications. On leave to supervise industrial implementation hereof in a startup company. Recipient of annual 'Outstanding Young Scientist Award' from the Danish Optical Society in Developed optical wavelength standards at the U.S. National Institute of Standards and Technology in 1995 and Since 2002 Associate Professor in nanophotonics. Currently leading a three-year research project on photonic crystal lasers and coordinating a European research project on silicon photonics. Academic degrees: 03/1997 Ph.D., Integrated optics, Microelectronics Center, DTU 06/1993 M.Sc., Physics, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Occupation history: 07/2004 Associate professor, Nanophotonics, COM-DTU 08/ /2004 Guest researcher, National Institute of Standards and Technology, U.S.A. 07/ /2003 Associate professor, Integrated Lightwave Circuits Group, COM-DTU 01/ /2002 Manager of UV written waveguide components, IONAS A/S 01/ /2000 Assistant professor, project leader, COM-DTU 04/ /1997 Assistant professor, Microelectronics Center, DTU 09/ /1997 Ph.D. student, Microelectronics Center, DTU (incl. 6 month paternity leave) Research grants above kr and awards: 2006: Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, forskningsprojekt kr 2003: NKT Integration A/S, equipment grant; kr 2001: Danish Optical Society, 'Outstanding young scientist award' 2000: IONAS A/S, equipment grant; kr 2000: Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd, talentprojekt; kr 1998: IONAS A/S, equipment grant; kr 1998: Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd, forprojekt; kr 1997: Grosserer Alfred Nielsens fond, postdoc; kr Scientific publications (as of Jan. 2007): Journal papers: 19 (1 invited) Conference papers: 39 (5 invited) Patent applications: 2 Teaching experience: supervisor for eleven MSc. students during the past thirteen years supervisor for nine PhD. students during the past nine years responsible for DTU course 'Fiber and Integrated Optics' numerous public talks on astronomy, optics and nanotechnology at schools and museums (seven within the last year)

11 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 10 BILAG 6 - UDTALELSE FRA COM-DTU

12 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 11 BILAG 7 - UDTALELSE FRA DANSK FYSIK- OG KEMILÆRER FORENING

13 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 12 BILAG 8 - UDTALELSE FRA KRISTIAN PEDERSEN - KOORDINATOR FOR 'INTERNATIONAL YEAR OF ASTRONOMY '

14 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 13 BILAG 9 - UDTALELSE FRA PAUL HANSEN, MUNKEGÅRDSSKOLEN

15 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 14 BILAG 10 - ILLUSTRATIONER: Nedenfor er vist fotos fra hovedansøgers tidligere foredrags-virksomhed på folkeskoler.

Børn af Galileo. Af Mikael Svalgaard, NKT Photonics A/S

Børn af Galileo. Af Mikael Svalgaard, NKT Photonics A/S Børn af Galileo Af Mikael Svalgaard, NKT Photonics A/S I år 1609 anvendte Galileo Galilei for første gang det nyligt opfundne teleskop til astronomiske observationer. I løbet af nogle få år opdagede han

Læs mere

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt

Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag. Bellahøj Skole. Tværfagligt Forside til beskrivelse af projekt til DM i Naturfag Deltagers navn: Carsten Andersen Skole: Bellahøj Skole Klassetrin: 4.-6. kl. Fag: Tværfagligt Titel på projekt: Børn af Galileo Antal sider: 6 inkl.

Læs mere

Statistik over undervisning i Stjernekammeret i skoleåret 2012/2013.

Statistik over undervisning i Stjernekammeret i skoleåret 2012/2013. Stjernekammeret på Bellahøj Skole Københavns kommunes Skoleplanetarium. Statistik over undervisning i Stjernekammeret i skoleåret 2012/2013. 122 hold fra Københavns Kommune blev undervist i Stjernekammeret

Læs mere

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Linseteleskopet Et billigt alternativ - Unge forskere 2015 Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Abstract Formål: Formålet med projektet er at bygge billige linseteleskoper, der ville

Læs mere

Et unikt tilbud. Økonomi

Et unikt tilbud. Økonomi Vi ligger i et naturskønt området med mange fredninger, og derfor rettede vi henvendelse til Esbjerg Kommune, og sidste år havde vi Fredningsnævnet på en besigtigelse, hvor udfaldet blev, at vi kunne få

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Amatørastronomi ved MAF Starparty Oktober 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Klaus

Læs mere

AUSAT. Aarhus Universitets nano-satellit projekt. Hans Kjeldsen Aarhus Universitet

AUSAT. Aarhus Universitets nano-satellit projekt. Hans Kjeldsen Aarhus Universitet AUSAT Aarhus Universitets nano-satellit projekt Hans Kjeldsen Aarhus Universitet Forskningsinfrastruktur Kepler (NASA) PLATO (ESA) Gaia (ESA) TESS (NASA) AUSAT Nordic Optical Telescope, ESO and LSST Stellar

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

VirtuelGalathea3. - fra forskning til undervisning

VirtuelGalathea3. - fra forskning til undervisning VirtuelGalathea3 - fra forskning til undervisning Seminar Videnskabsformidling med nye medier til brug i undervisning Institut for Naturfagenes Didaktik, 9 juni 2011 Charlotte Bay Hasager Indhold 1. Baggrund

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i april 2012? Venus Indtil midt i maj 2012 vil man kunne se planeten Venus lavt i Vest lige efter solnedgang. I april vil man have god tid til at observere den.

Læs mere

Undervisningsforløbet strækker sig over 8 uger og er skitseret nedenfor: uge 1: introduktion, kikkert bygges, sikkerhedsregler

Undervisningsforløbet strækker sig over 8 uger og er skitseret nedenfor: uge 1: introduktion, kikkert bygges, sikkerhedsregler Børn af Galileo - DOPS Nyt 2008 1/11 Introduktion I år 1609 anvendte Galileo Galilei for første gang det nyligt opfundne teleskop til astronomiske observationer. I løbet af nogle få år opdagede han bl.a.

Læs mere

Vejledning i at observere med et Galileoskop

Vejledning i at observere med et Galileoskop Vejledning i at observere med et Galileoskop Stephen M. Pompea and Robert T. Sparks National Optical Astronomy Observatory Tucson, Arizona USA Version 1.1 Oversat fra engelsk af Carsten Andersen, Bellahøj

Læs mere

STJERNESKUDDET. I skygge for solen JUNI 2007 MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. v/ Steffen Buus

STJERNESKUDDET. I skygge for solen JUNI 2007 MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. v/ Steffen Buus STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER I skygge for solen v/ Steffen Buus Jeg tror aldrig, jeg har mødt nogen, som ikke glædede sig til det blev sommer, men for amatørastronomer som

Læs mere

En stjernes fødsel, liv og død

En stjernes fødsel, liv og død En stjernes fødsel, liv og død Undervisningsforløb 2 - Origins2017 1 En stjernes fødsel, liv og død Undervisningsforløb 2 - Origins2017 Forfattere: Christina Ena Skovgaard, VUC Aarhus, Torben Arentoft,

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2015 kl. 15.15 16.15 på Matematisk Institut Aarhus Universitet.

Generalforsamling for DFS den 12. november 2015 kl. 15.15 16.15 på Matematisk Institut Aarhus Universitet. Generalforsamling for DFS den 12. november 2015 kl. 15.15 16.15 på Matematisk Institut Aarhus Universitet. 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Astronomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Marie Kruses Skole Stx Astronomi C Klaus

Læs mere

Projekt 3.8. Månens bjerge

Projekt 3.8. Månens bjerge Projekt 3.8. Månens bjerge Introduktion til hvordan man kan arbejde med dette projekt. Det følgende kan integreres i et projekt om verdensbilleder, hvor man både kommer ind på diskussioner om at opnå erkendelse,

Læs mere

PROGRAM FOR ASTRONOMIDAGEN FREDAG, DEN 28. MARTS 2014

PROGRAM FOR ASTRONOMIDAGEN FREDAG, DEN 28. MARTS 2014 PROGRAM FOR ASTRONOMIDAGEN FREDAG, DEN 28. MARTS 2014 9.30 Kaffe/te og rundstykker (foran Fysisk Auditorium, 3. etage) Fysisk Auditorium: 10.00 Velkomst v/ Hans Kjeldsen 10.10 Støv blandt gasskyer, stjerner

Læs mere

Ringformet solformørkelse i Indien 15. januar 2010. v. Janaki Lund Jensen og Mikael Svalgaard

Ringformet solformørkelse i Indien 15. januar 2010. v. Janaki Lund Jensen og Mikael Svalgaard Ringformet solformørkelse i Indien 15. januar 2010 v. Janaki Lund Jensen og Mikael Svalgaard Janaki Lund Jensen Mikael Svalgaard- presentation Hovedaktørerne: Solen og Månen Solen er 400 gange større end

Læs mere

DOPS Årsmøde 2008. Årsmøde afholdes tirsdag den 17. og onsdag den 18. juni på Hotel Nyborg Strand med Generalforsamling onsdag den 18. juni 2008.

DOPS Årsmøde 2008. Årsmøde afholdes tirsdag den 17. og onsdag den 18. juni på Hotel Nyborg Strand med Generalforsamling onsdag den 18. juni 2008. DOPS Årsmøde 2008 Årsmøde afholdes tirsdag den 17. og onsdag den 18. juni på Hotel Nyborg Strand med Generalforsamling onsdag den 18. juni 2008. Generalforsamlingen afholdes på anden-dagen af det fælles

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER

FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER 10-05-2016 Karen Wistoft DPU/AU 1 FORSKNING I HAVER TIL MAVER MED FOKUS PÅ EFFEKTER Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet Mandag den 9. maj 14-16 Karen Wistoft, professor

Læs mere

Total solformørkelse i Australien 14. November 2012. Viktors Farmor. Astro-guide Mikael Svalgaard

Total solformørkelse i Australien 14. November 2012. Viktors Farmor. Astro-guide Mikael Svalgaard Total solformørkelse i Australien 14. November 2012 Viktors Farmor Astro-guide Mikael Svalgaard Mikael Svalgaard - presentation Total solformørkelse - Dag bliver til nat - Planeter synlige - Kold luft

Læs mere

Vejledning i at observere med et Galileoscop Stephen M. Pompea and Robert T. Sparks National Optical Astronomy Observatory Tucson, Arizona USA

Vejledning i at observere med et Galileoscop Stephen M. Pompea and Robert T. Sparks National Optical Astronomy Observatory Tucson, Arizona USA Vejledning i at observere med et Galileoscop Stephen M. Pompea and Robert T. Sparks National Optical Astronomy Observatory Tucson, Arizona USA Version 1.1 Oversat fra engelsk af Carsten Andersen, Bellahøj

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTx Astronomi

Læs mere

Nitten glade og berigede gymnasieelever forlod DTU Fotonik fredag d. 12. juli efter en uge fyldt med megen lærdom og fornøjeligt samvær.

Nitten glade og berigede gymnasieelever forlod DTU Fotonik fredag d. 12. juli efter en uge fyldt med megen lærdom og fornøjeligt samvær. Hænderne helt nede i teknologierne på OpticsCamp Små forskerspirer voksede sig store under DTU Fotoniks femte OpticsCamp i starten af juli 2013. Summercamp'en er gratis fra start til slut og fyldt til

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet

Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet RØNTGENSTRÅLING FRA KOSMOS: GALAKSEDANNELSE SET I ET NYT LYS Af Lektor, PhD, Kristian Pedersen, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet KOSMISK RØNTGENSTRÅLING Med det blotte øje kan vi på en klar

Læs mere

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE)

Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Udvikling af øko-drone til effektiv spredning af nytteorganismer (ECODRONE) Projektperiode: 1. jan. 2016 31. dec. 2017 Bevilget beløb: 8.356.126 kr. fra GUDP Koordinator og projektleder for Økodrone-projektet:

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Merkur - månedens objekt. Tidligere foto fra Mariner 10 http://www.astronomi2009.dk/nyhedsbrev/nyhedsbreve/nyhedsbrev Maj 2008 ØSTJYSKE AMATØR

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 3 Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65. Ansøgers CPR-nr./ SE-nr.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk 1. Oplysninger om projektet Projekttitel:

Læs mere

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme

INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE Project Transfer of innovative case study approach in business education Leonardo da Vinci Programme INNOCASE project no. 2012-1-PL1-LEO05-27456 This project has been funded with support from

Læs mere

Astronomer vil benytte NASA's nye, store Kepler-satellit til at undersøge hvordan stjerner skælver

Astronomer vil benytte NASA's nye, store Kepler-satellit til at undersøge hvordan stjerner skælver Fælles pressemeddelelse fra NASA og konsortiet bag Kepler-satellitten: Astronomer vil benytte NASA's nye, store Kepler-satellit til at undersøge hvordan stjerner skælver Astronomer fra Aarhus Universitet

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College

Naturfag i spil. Create a difference VIA University College Create a difference VIA University College Få viden til at vælge VIA Center for Undervisningsmidler Naturfagskonference Naturfag i spil Bliv opdateret og klar til den fælles naturfagsprøve 23. november

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Kolding Hfe Fysik C Steen Olsen Hc11fy

Læs mere

Et temanummer om astronomi og astronomiundervisning

Et temanummer om astronomi og astronomiundervisning NATUR 2008 Et temanummer om astronomi og astronomiundervisning i folkeskolen Udarbejdet af: Fagkonsulent for naturfag Lars Poort Inerisaavik 2008 NATUR 2008 Astronomi i folkeskolen Med evalueringsbekendtgørelse

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Evaluering af MetodeLab

Evaluering af MetodeLab Evaluering af MetodeLab Ved evalueringskonsulent Vicki Facius, Danmarks Evalueringsinstitut Formål med evalueringen Vurderer om målsætningerne for kurset er opfyldt og årsagen hertil Vurderinger af bl.a.

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2844544 Indstilling: Indstilles til tilskud Indstilles med forbehold Indstilles til afslag X Projektdata: Ansøgers navn Roskilde Tekniske Skole Projektets navn

Læs mere

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser

Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Målrettet talentforløb på de videregående uddannelser Støtte og stimuering af talenter med henblik på at skabe en ny generation af vækstorienterede entreprenører og intraprenører Pål Fernvall, Projektleder,

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER y satellit skal aflure universets begyndelse Maj 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk

Læs mere

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever

Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 7. oktober 2015 Vejen til offshore oplysningskampagne for folkeskoleelever Formål Som EnergiMetropol er der i Esbjerg en klar strategi for at understøtte virksomhederne

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Institut for Fysik og Astronomi. Helge Knudsen

Institut for Fysik og Astronomi. Helge Knudsen Formålet med IFA s besøgsservice At skabe interesse for fysik og astronomi generelt At yde inspiration til undervisningen i gymnasiet At udbrede kendskabet til forskning og studier ved IFA At få flere

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

SOLOBSERVATION Version

SOLOBSERVATION Version SOLOBSERVATION Version 3-2012 Jørgen Valentin Enkelund JVE januar 2012 1 SOLOBSERVATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Solen Vores nærmeste stjerne 2. Elektromagnetisk emission fra brint 3. Egne observationer

Læs mere

Verdensbilleder i oldtiden

Verdensbilleder i oldtiden Verdensbilleder Teksten består af to dele. Den første del er uddrag fra Stenomuseets skoletjeneste(http://www.stenomuseet.dk/skoletj/), dog er spørgsmål og billeder udeladt. Teksten fortæller om hvordan

Læs mere

CV Kristoffer Leer 1/5

CV Kristoffer Leer 1/5 CV Kristoffer Leer 1/5 CV: Kristoffer Leer Adresse: Rosenvængets Alle 22 1 tv, 2100 København Ø Telefon: 35 43 67 18/21 76 75 79 Født: Århus, 19. februar 1976 Civilstatus: Gift, et barn Email: kleer@kleer.dk

Læs mere

Kollimering af spejlteleskoper...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston

Kollimering af spejlteleskoper...bad collimation is the number one killer of telescopes world wide... Walter Scott Houston Kollimering af spejlteleskoper....bad collimation is the number one killer of telescopes world wide..." Walter Scott Houston Teleskop og teknikgruppen i Midtjysk Astronomiforening har arbejdet meget med

Læs mere

Erfaringer fra en programevaluering i Grønland

Erfaringer fra en programevaluering i Grønland Institut for Statskundskab Erfaringer fra en programevaluering i Grønland Merete Watt Boolsen Lektor, mag.scient.soc. et lic. KU, 2013 PROLOG Hvordan kan man skabe EVIDENS baseret viden, som kan danne

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010. Sag nr. 5. Emne: Uddannelsesprojekter. 4 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. juni 2010 Sag nr. 5 Emne: Uddannelsesprojekter 4 bilag Koncern Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Telefon 4820 5000 Direkte 4820

Læs mere

Cand.tech i Maritim Teknologi

Cand.tech i Maritim Teknologi Cand.tech i Maritim Teknologi Indlæg om SDUs nye kandidatuddannelse Udvikling samt indhold Overvejelser, der er blevet gjort i forbindelse med at rette en kandidatuddannelse mod de maritime professionsbachelorer,

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Februar mødet: foredrag om Sorte Huller ved Ulrik I. Uggerhøj Se mere side 8 Februar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen

Læs mere

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT

DET EVENTYRLIGE MINECRAFT DET EVENTYRLIGE MINECRAFT - En lærervejledning Lasse Schieck, Andreas Elsberg, Karina K. Martinsen & Tenna Kristensen INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 2 MÅL... 3 DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 4 PRÆSENTATION

Læs mere

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION

KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT Opdateret 04. MAJ 2017 Vedr. KU benchmark med udvalgte institutioner FORSKNING OG INNOVATION UNIVERSITETSPARKEN 1, Herunder er en benchmarking af KU med udvalgte europæiske

Læs mere

Forskning i Haver til Maver

Forskning i Haver til Maver Forskning i Haver til Maver 1 E VA L U E R I N G, F O R S K N I N G S B A S E R I N G O G F Ø L G E F O R S K N I N G I N S P I R AT I O N S D A G K R O G E R U P 8. O K TO B E R 2 0 1 5 K A R E N W I

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus

Dyr i bevægelse. Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018. Naturhistorisk Museum Århus Dyr i bevægelse Rapport vedr. J.nr. 2008-7.42.04-0018 Naturhistorisk Museum Århus 2 Indhold Dyr i bevægelse...4 Udvikling og sammenhæng...5 Lige ind i fællesmål og de fire naturlige delkompetencer...5

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk

FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk @sejer FabLab@school: dannelse af den næste generation af kreative tænk Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren oftere end

Læs mere

Lærervejledning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009.

Lærervejledning. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba), august 2009. Udvikling: SolData Instruments v/frank Bason, Nina Rothe Zangenberg, Silkeborg Gymnasium og Lisbet Schønau, Kræftens Bekæmpelse

Læs mere

Opgaver til Det lille Fagbibliotek

Opgaver til Det lille Fagbibliotek Opgaver til Det lille Fagbibliotek Navn og klasse: Titel: Stjernerne Himlens diamanter Om fagbogen 1. Hvem er bogens forfattere? 2. Hvornår er bogen udgivet? 3. Nis Bangsbo har tilrettelagt bogen grafisk.

Læs mere

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS)

(INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING (INFORMATION TECHNOLOGY)/ (OPTICS AND ELECTRONICS) INGENIØRDOCENT HEAD OF PROGRAMS UNI VERSITy WHO AM I? Henrik Karstoft (hka@eng.au.dk) Ingeniørdocent @ ASE/ENG, Signal

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget fysik/kemi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle undervisningen

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Horsens Astronomiske Forening

Horsens Astronomiske Forening Mødeplan 2004-2005 : Vi vil tilstræbe, at der afholdes en observationsaften i hver af månederne fra september til marts. De månedlige medlemsmøder: Alle møder afholdes på søndage. Hver mødeaften vil være

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014

Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Opgørelse til resultatlønskontrakt 1. august 2013-1.juli 2014 Indsatsområde Status Målsætning Vægt i % Indikatorer Handleplaner Byggeri af ny skole Basisramme At få COWI til at dække omkostningerne for

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012?

Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Hvad kan man se netop nu i Galileoscopet i juni og juli 2012? Venus Den 6. juni 2012 vil Venus bevæge sig helt ind foran Solen en time efter midnat dansk tid. Fra Danmark vil det kunne observeres fra solopgang

Læs mere

Solsystemet. Præsentation: Niveau: 7. klasse. Varighed: 4 lektioner

Solsystemet. Præsentation: Niveau: 7. klasse. Varighed: 4 lektioner Solsystemet Niveau: 7. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Solsystemet ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Solsystemet

Læs mere

Kursuskatalog efteråret 2010

Kursuskatalog efteråret 2010 P. E. Eriksensvej 1-8850 Bjerringbro www.nvhus.dk Kursuskatalog efteråret 2010 Hvad skal jeg i natur og teknik? Bioteknologi i grundskolen Edvotek Anvendelsesorienteret bioteknologi i gymnasiet Arbejdsmåder

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen August 2006 Indhold: Indledning... 2 Projektets økonomi... 3 Deltagere i projektet og deres intentioner med projektet... 3 Viborg Kommune:... 3 Silkeborg

Læs mere

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD

Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Presentation title Novo Nordisk erfaringer med ErhvervsPhD Jørgen Dirach, MD, MBA, FFPM Director Corporate Research Affairs Novo Nordisk A/S jdi@novonordisk.com Novo Nordisk Your Protein Partner 6 May

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Galaksearkæologi for amatører Janauar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017

KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 KENDSKAB TIL MARKETING AUTOMATION RAPPORT MARTS 2017 HOVEDRESULTATER Selvom marketing automation er et fokusområde blandt 33% af de deltagende virksomheder, er det kun en lille gruppe der siger deres virksomhed

Læs mere

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013

Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Allan Haurballe Madsen alhm@sdu.dk Det autentiske møde med naturvidenskab 2012-2013 Anvendelsesorientering i de naturvidenskabelige fag på de gymnasiale uddannelser Bagrund for projektet Regionens unge

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagdidaktik på baggrund af elektronisk visitering af faglige forudsætninger og læringsstile

Projektbeskrivelse: Fagdidaktik på baggrund af elektronisk visitering af faglige forudsætninger og læringsstile Side 1 af 7 Projektbeskrivelse: Fagdidaktik på baggrund af elektronisk visitering af faglige forudsætninger og læringsstile Indhold: 1 Formål...1 2 Indhold...1 3 Motivering...2 4 Projektplan...2 5 Målgruppe...4

Læs mere

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer

Uddannelse og forskningsrelaterede ansættelser. Publications. Formidlingspublikationer PhD Fellow The Department of Society and Globalisation Democratic Network Governance Universitetsvej 1, 25, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark Universitetsvej 1, 25.2 DK-4000 Roskilde Denmark E-mail: ahkrogh@ruc.dk

Læs mere