Mikael Svalgaard (COM-DTU) Erland Andersen (tidligere fagkonsulent) Carsten Andersen (Bellahøj Skole)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikael Svalgaard (COM-DTU) Erland Andersen (tidligere fagkonsulent) Carsten Andersen (Bellahøj Skole)"

Transkript

1 FIST (Støtte Børn til informationsvirksomhed af om rummet) 'Børn af Galileo' Side 0 Mikael Svalgaard (COM-DTU) Erland Andersen (tidligere fagkonsulent) Carsten Andersen (Bellahøj Skole) Galileo Ingrid Indhold: Projektbeskrivelse... 1 Oversigt over projektforløb...1 Hovedtræk af undervisnings-forløb... 2 Ansøgere... 2 Medfinansiering og anden støtte... 3 Evaluering og dissemination... 3 Afslutning og perspektiv... 4 Bilag 1: Detaljeret budget... 5 Bilag 2: Leverandør af teleskop byggesæt... 6 Bilag 3: Leverandør af fremvisnings-teleskop... 7 Bilag 4: Eksempler på øvelser... 8 Bilag 5: Hovedansøgers CV... 9 Bilag 6: Udtalelse fra COM-DTU...10 Bilag 7: Udtalelse fra Dansk Fysik- og Kemilærer Forening Bilag 8: Udtalelse fra Kristian Pedersen, Koordinator for 'International Year of Astronomy ' Bilag 9: Udtalelse fra Paul Hansen, Munkegårdsskolen Bilag 10: Illustrationer... 14

2 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 1 Projektbeskrivelse: I 1609 blev Galileo Galilei det første menneske som rettede et teleskop med nattehimlen. Galieo havde selv bygget sit teleskop og det han så formede resten af hans liv og ændrede menneskehedens verdenssyn. Dette projekt søger at give børn i folkeskolen en lignende oplevelse: at bygge sit eget teleskop og se universet for første gang. Projektets formål er, at øge kendskabet til astronomi og optik i folkeskolens mellemtrin (4.-6. klasse) ved udvikling af en 8-ugers Natur/Teknik undervisningspakke, som skal være tilgængelig for alle lærere i Danmark. Der er fire centrale ideer heri, som ikke tidligere har været anvendt systematisk i større skala: 1. Hver elev bygger sit eget optiske instrument, et refrakterende teleskop. 2. Simple dags-øvelser og observationer af nattehimlen med det selv-byggede teleskop. 3. Møde med en forsker, der videregiver begejstringen ved at udforske verden vha. naturvidenskab. 4. Mulighed for selv at se astronomiske objekter gennem et større teleskop. Den grundliggende didaktiske tanke bag disse ideer er, at konkret og sanselig erfaring samt mødet med rollemodeller har en stor evne til at engagere og aktivere alternative kanaler for indlæring. Efter en indledende definering vil undervisningspakken løbende blive videreudviklet ved gennemførelse af forløb med skoleklasser og lærere i Stor- København. Derudover er planlagt årlige evalueringsmøder med deltagelse af de involverede lærere. På denne måde vil der løbende blive udviklet web-baseret Natur/Teknik undervisningspakke som vil være tilgængelig på en særligt oprettet hjemmeside. Ved projektets afslutning vil der være en fuldt udviklet web-baseret ressource som alle landets skoler fremover vil kunne benytte. Oversigt over projektforløb: En kronologisk oversigt over projektets forløb er angivet nedenfor (projektleders antal arbejdsdage fra COM-DTU er angivet i parentes): Jun. - Aug. 2007: Indkøb af udstyr, tilrettelæggelse af undervisningsplan, opsætning af webside (7 dage) Sep Maj 2008 (Fase 1): Gennemførelse af undervisningsforløb i 20 klasser (20 dage) Jun. - Aug. 2008: Evaluering af fase 1, justeringer af undervisningsforløb sammen med lærere og fagdidaktiker (4 dage) Sep Maj 2009 (Fase 2): Gennemførelse af undervisningsforløb i 20 klasser (20 dage) Jun. - Aug. 2009: Evaluering af fase 2, færdiggørelse af web-ressource (7 dage)

3 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 2 Hovedtræk af undervisnings-forløb: Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af hvad et undervisningsforløb vil indeholde: Otte ugers natur/teknik undervisning som gennemføres af lokal lærer med udgangspunkt i projektets web-ressource og efter et forudgående møde med projektleder. Hver elev bygger og beholder sit eget teleskop (bilag 2) Besøg på skolen af projektleder med foredrag for børnene. Øvelser hvor elev-teleskopet bruges til astronomiske observationer som genskaber Galieos vigtigste observationer for 400 år siden (bilag 4). Fremvisning af stjernehimlen ved særligt aftenarrangement af projektleder (bilag 3). Evt. ekskursion (eks. Stjernekammeret på Bellahøj Skole, Tycho Brahe Planetariet, Kroppedal Museum, Rundetårn,...) Ovenstående aktiviteter vil omfatte ca elever direkte i undervisningsforløbet. Erfaringsmæssigt er der til en stjernefremvisning fremmøde af pårørende og elever fra parallelklasser og der kan derfor samlet forventes i alt ca deltagere til projektets stjernehimmel fremvisning. Undervisnings materialet henvender sig til 4-6. klasse fordi interesse for de naturfaglige fag skal skabes tidligt. Selvom eleverne i disse klassetrin er unge er de dog stadig istand til at beskæftige sig med relativt komplekse problemstillinger og har lært basale skolemæssige færdigheder. Hvis man venter med naturfagsprojekterne til børnene kommer i puberteten, vil det i mange tilfælde være vanskeligere at fange deres interesse, fordi de vil være optaget af andre ting. De fleste elever vil have stor lyst til at gå i gang med at bygge deres eget teleskop. Når det er bygget, vil de glæde sig til at komme ud og bruge det på nattehimlen. Derfor vil de være meget motiverede for at løse observationelle opgaver med deres teleskoper. Det næste skridt kan være at finde oplysninger om objekterne i bøger, på internettet eller hos lærerne. Alle projektets elementer (undervisningsforløb, teleskop byggesæt, m.m.) vil løbende blive opdateret ud fra evalueringsmøder med de involverede lærere. På denne måde vil et optimeret teleskop-byggesæt og undervisingsforløb blive udviklet som vil være permanent tilgængelig på internettet. Undervisningsforløbet som helhed ligger meget tæt op ad retningslinierne fra bekendtgørelsen for naturfag i folkeskolen og undervisningsforløbet kan således bruges direkte til at opfylde bekendtgørelsens målsætninger (bilag 7). Dette element er naturligvis meget vigtigt for at sikre udbredt anvendelse i folkeskolen. Ansøgere: Hovedansøger og projektleder er Mikael Svalgaard, cand.scient i fysik fra Københavns Universitet, Ph.D. i diffraktiv optik fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU, bilag 5). Har siden 2002 været lektor i nanofotonik på COM-DTU 1. Har modtaget over 15 mill. kr. til optisk relaterede forskningsprojekter i tæt samarbejde med Dansk industri. Er i fritiden aktiv amatør astronom 2 med speciale i astrofotografering og 1 2

4 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 3 formidling; egne fotos har bl.a. været udstillet af USA's rumfartsorganisation, NASA, samt Kroppedal Museum. Har siden 2005 afholdt foredrag og mindre undervisningsforløb for folkeskoler og gymnasier om optik/astronomi/rumfart (bilag 9 og 10). Medansøger Erland Andersen 3 er tidligere fagkonsulent i fysik/kemi og natur/teknik. Har desuden stor erfaring med praktisk eksperimenterende undervisning bl. a. fra lærerkurser i Grønland, Island og Indien. Erland Andersen er formand for Natur/teknik foreningen 4 og Danmarks Fysik- og Kemilærerforening Storkøbenhavns afdeling 5. Medansøger Carsten Andersen er overlærer på Bellahøj Skole 6 og leder af Københavns Kommunes Skoleplanetarium hvor 3800 elever hvert år undervises i astronomi. Blev i 2005 Dansk mester i naturvidenskabsformidling for et projekt om vægtløshedens virkning på kroppen. Har også lavet et undervisningsprojekt om udforskningen af magnetisk støv på Mars i samarbejde med forskere fra Niels Bohr Instituttet. Medfinanciering og anden støtte: Hovedansøgers arbejdsplads, COM-DTU, tilbyder at støtte projektet på følgende måder (se bilag 6): 1. arbejdsindsats for projektleder svarende til 58 arbejdsdage, 2. opbevaring af undervisningsmaterialer, optik og fremvisnings-teleskop, 3. kontor- og PC-faciliteter, 4. web-hosting og IT-support. Det fremhæves, at denne støtte er essentiel for projektets afvikling idet bl.a. projektleders foredragsaktivitet i sagens natur må foregå i arbejdstiden. Derudover er det vigtigt, at projektets optiske udstyr, som repræsenterer en betydelig værdi, bliver opbevaret på forsvarlig vis. Endelig vil IT-support og web-hosting udgøre en betydelig lettelse af arbejdsbyrden for projektleder ved udarbejdelse og vedligeholdelse af projektets webressourcer. Evaluering og dissemination: Projektet og undervisningsmaterialet vil blive evalueret af ansøger-gruppen i samarbejde med lærere som har gennemført undervisningsforløbet. Et hel-dags møde med deltagelse af ansøger-gruppen og involverede lærere er planlagt halvvejs i projektet således at efterfølgende justeringer kan afprøves i projektets sidste halvdel. Ved projektets afslutning vil en lignende evaluering finde sted. Der vil blive udarbejdet artikler til Danmarks Fysik- og Kemilærerforenings blad ('Fysik-Kemi') samt fagdidaktikernes blad ('MONA'). Endvidere vil offentlige fordrag om projektet blive søgt afholdt og dagspressen vil blive tilbudt interview og deltagelse i et klasseforløb Landsdækkende forening for undervisere i natur/teknik lærerseminarierne 5 Foreningen er for fysik/kemi-lærere i folkeskolen, 6

5 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 4 Afslutning og perspektiv: Ved afslutning af projektet tilbyder COM-DTU fortsat støtte til, at undervisningsmaterialet er tilgængeligt på WWW. Derudover tilbydes ansøgers arbejdskraft i nedsat omfang til at varetage kontakt til skoler. Et landsdækkende netværk af lokale Astronomi foreninger vil blive kontaktet med henblik på at finde frivillige til at besøge skoler, der gennemfører projektets undervisningsforløb. Ved hjælp af disse tiltag kan en blivende ressource for Danske folkeskoler sikres. Efter projekt-afslutning vil der blive søgt om industriel/fondsmæssig støtte til indkøb af optik således, at teleskop-byggesæt fortsat kan være gratis for brugerne. Det indkøbte fremvisnings-teleskop og øvrigt udstyr vil blive opbevaret af COM-DTU sålænge himmelfremvisninger forsat vil finde sted. Såfremt dette skulle ophøre vil udstyret blive doneret til Københavns Astronomiske Forening, som kan benytte det til offentlige fremvisninger. Såfremt financiel støtte findes kan undervisningsmaterialet og det udviklede teleskop-byggesæt danne grundlag for en landsdækkende kampagne for folkeskolens mellemtrin i anledning af det internationale 'International Astronomical Year ' og 400-året for Galileos gennembrud (se bilag 8).

6 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 5 BILAG 1 - DETALJERET BUDGET Budget for det ansøgte beløb: linse/teleskop byggesæt; 1000 styk (se bilag 2) papir PVC rør, tre størrelser objektiv linse okular 90000kr lille solteleskop (Fabrikat: Coronado Instruments PST Personal Solar Telescope w/narrowband Module) ; 1 styk 10000kr små solteleskoper til udlån; (Fabrikat: Coronado Instruments Solarscope); 5 styk fremvisnings teleskop (se bilag 3); 1 styk div. teleskop udstyr: dugfjerner, 1 styk filter, 2 styk diagonal, 1 styk transportkasser, 3 styk okularer, 3 styk 3000kr 50000kr 2000kr 3000kr 2000kr 2000kr 5000kr div. bøger: 4000kr SAMLET ANSØGT BELØB: kr Budget for medfinanciering, COM-DTU: Projektleders løn, 58 arbejdsdage kr Optik til forundersøgelser 5000kr PC/kontor faciliteter (4000kr/mnd antal arb.mnd) 11600kr Udstyr opbevaring (300kr/mnd) 7200kr IT-support (200kr/time; 3 timer/mnd) 14400kr Web-hosting (200kr/mnd) 4800kr SAMLET MEDFINANCIERING: kr

7 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 6 BILAG 2 - LEVERANDØR AF TELESKOP BYGGESÆT Ansøger har undersøgt det kommercielle marked for linser og teleskop-byggesæt. Linser af plastik er billige men har ikke en optisk kvalitet god nok til de ønskede øvelser; linserne skal derfor være lavet af glas. Der findes ingen færdige byggesæt af tilstrækkelig høj kvalitet til en pris som kan betales indenfor budgettes rammer. Istedet vil der blive indkøbt linser fra en optik leverandør i Indien eller Kina. Et firma i Indien (Galileo Telescope, er blevet kontaktet og et parti linser og okularer er indkøbt, betalt af COM-DTU, til forundersøgelse. Selve teleskop strukturen kan bestå af plastrør fra byggebranchen som er meget robuste. I samarbejde med Munkegaardsskolen (v. lærer Paul Hansen) er indledende forsøg med skolebørn, der bygger teleskoper planlagt til foråret Som følge af disse forundersøgelser påregnes det, at bestilling af teleskop byggesæt kan finde sted forholdsvis hurtigt efter at bevilling er givet. Et eksempel på et teleskop bygget af ansøgers datter (4. klasse) er vist nedenfor.

8 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 7 BILAG 3 - LEVERANDØR AF FREMVISNINGS-TELESKOP Et stort apertur (kikkert-åbning) er vigtigt for at give tilhørerne en overvældende oplevelse fra det lys-forurenede, Stor-Københavnske område. Endvidere er hurtig opsætning og robust konstruktion essentiel da teleskopet skal opsættes på diverse skolers område. Derfor er et teleskop af 'Dobsonian' modellen, med 15" apertur valgt (se foto nedenfor); leverandøren kan være et Amerikansk firma ('Obsession Telescopes Inc.', med speciale i netop denne konstruktion.

9 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 8 BILAG 4 - EKSEMPLER PÅ ØVELSER Nedenfor er givet en række eksempler på øvelser som muliggøres af børnenes teleskoper. 1. Grundlæggende optik: brydning af lys, effekten af objektiv diameter, forstørrelse, billed invertering. 2. Grundlæggende teleskop-håndtering: sigtemetode, fokusering, sikkerhed, opbevaring. 3. Orientering på himlen: verdenshjørner, ekliptika, stjernetegn, find rundt på himlen ved hjælp af et drejeligt stjernekort. 4. Kratere på månen: eksistens af kratere, måling af krater størrelser, skygge, overflade typer. 5. Jupiters måner: Jupiter er et mini-solsystem, se månernes bevægelse. 6. Venus faser: faser på Venus bekræfter heliocentrisk verdensbillede. 7. Solens overflade: eksistensen af solpletter, variabilitet af solpletter, måling af Solens rotationstid. 8. Oriontågen: observation af Oriontågen med elevernes teleskoper; klasseundervisning i stjernedannelse. 9. Syvstjernen (Pleiaderne): Tælling af antal stjerner i Pleiaderne, der er synlige med/uden teleskop. Ekstraopgave: tælling af synlige stjerner når en del af kikkertens objektivglas er tildækket. I samarbejde med de udvalgte klassers lærere vil øvelser baseret på ovenstående eksempler blive udviklet og afprøvet. Øvelse 4-7 sammenfatter iøvrigt Galileos vigtigste observationer for 400 år siden.

10 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 9 BILAG 5 - HOVEDANSØGERS CURRICULUM VITAE Date of birth: Dec. 12, 1967 Address: Eskeager 8, 2870 Dyssegård, Denmark Occupation: Associate professor, Research Center COM Bldg. 343, Technical University of Denmark, DK-2800 Lyngby, Denmark Phone: ; Fax: ; Acquired Ph.D. degree in 1997 from Technical University of Denmark (DTU). Has been principal investigator in three National Science Foundation financed projects (one currently active) on optical fabrication techniques and laser applications. On leave to supervise industrial implementation hereof in a startup company. Recipient of annual 'Outstanding Young Scientist Award' from the Danish Optical Society in Developed optical wavelength standards at the U.S. National Institute of Standards and Technology in 1995 and Since 2002 Associate Professor in nanophotonics. Currently leading a three-year research project on photonic crystal lasers and coordinating a European research project on silicon photonics. Academic degrees: 03/1997 Ph.D., Integrated optics, Microelectronics Center, DTU 06/1993 M.Sc., Physics, Niels Bohr Institute, University of Copenhagen Occupation history: 07/2004 Associate professor, Nanophotonics, COM-DTU 08/ /2004 Guest researcher, National Institute of Standards and Technology, U.S.A. 07/ /2003 Associate professor, Integrated Lightwave Circuits Group, COM-DTU 01/ /2002 Manager of UV written waveguide components, IONAS A/S 01/ /2000 Assistant professor, project leader, COM-DTU 04/ /1997 Assistant professor, Microelectronics Center, DTU 09/ /1997 Ph.D. student, Microelectronics Center, DTU (incl. 6 month paternity leave) Research grants above kr and awards: 2006: Forskningsrådet for Teknologi og Produktion, forskningsprojekt kr 2003: NKT Integration A/S, equipment grant; kr 2001: Danish Optical Society, 'Outstanding young scientist award' 2000: IONAS A/S, equipment grant; kr 2000: Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd, talentprojekt; kr 1998: IONAS A/S, equipment grant; kr 1998: Statens Teknisk Videnskabelige Forskningsråd, forprojekt; kr 1997: Grosserer Alfred Nielsens fond, postdoc; kr Scientific publications (as of Jan. 2007): Journal papers: 19 (1 invited) Conference papers: 39 (5 invited) Patent applications: 2 Teaching experience: supervisor for eleven MSc. students during the past thirteen years supervisor for nine PhD. students during the past nine years responsible for DTU course 'Fiber and Integrated Optics' numerous public talks on astronomy, optics and nanotechnology at schools and museums (seven within the last year)

11 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 10 BILAG 6 - UDTALELSE FRA COM-DTU

12 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 11 BILAG 7 - UDTALELSE FRA DANSK FYSIK- OG KEMILÆRER FORENING

13 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 12 BILAG 8 - UDTALELSE FRA KRISTIAN PEDERSEN - KOORDINATOR FOR 'INTERNATIONAL YEAR OF ASTRONOMY '

14 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 13 BILAG 9 - UDTALELSE FRA PAUL HANSEN, MUNKEGÅRDSSKOLEN

15 FIST (Støtte til informationsvirksomhed om rummet) 'Børn af Galileo' Side 14 BILAG 10 - ILLUSTRATIONER: Nedenfor er vist fotos fra hovedansøgers tidligere foredrags-virksomhed på folkeskoler.

Børn af Galileo. Af Mikael Svalgaard, NKT Photonics A/S

Børn af Galileo. Af Mikael Svalgaard, NKT Photonics A/S Børn af Galileo Af Mikael Svalgaard, NKT Photonics A/S I år 1609 anvendte Galileo Galilei for første gang det nyligt opfundne teleskop til astronomiske observationer. I løbet af nogle få år opdagede han

Læs mere

Statistik over undervisning i Stjernekammeret i skoleåret 2012/2013.

Statistik over undervisning i Stjernekammeret i skoleåret 2012/2013. Stjernekammeret på Bellahøj Skole Københavns kommunes Skoleplanetarium. Statistik over undervisning i Stjernekammeret i skoleåret 2012/2013. 122 hold fra Københavns Kommune blev undervist i Stjernekammeret

Læs mere

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen

Linseteleskopet. Et billigt alternativ - Unge forskere 2015. Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Linseteleskopet Et billigt alternativ - Unge forskere 2015 Af: Thorbjørn Ledet Maagaard og Lukas Balderlou Jensen Abstract Formål: Formålet med projektet er at bygge billige linseteleskoper, der ville

Læs mere

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB

TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS UNIVERSITET TILBUD TIL DIG OG DINE ELEVER PÅ NATURVIDENSKAB Jens Holbech, Science and Technology 1 Klaus Mølmers bog Kvantemekanik atomernes vilde verden Jesper Nymann Madsen

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere

FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere @sejer FabLab@school: Uddannelse af den næste generation af kreative tænkere Prof. Ole Sejer Iversen Center for Participatory IT Development Aarhus Universitet Danske elever ( ) anvender computeren o5ere

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation

Newton-rum på Risbjergskolen. Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen Projektpræsentation Newton-rum på Risbjergskolen I det følgende beskrives et projekt, der sigter på at give matematik- og naturfagsundervisningen, i første omgang på Risbjergskolen

Læs mere

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til?

Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? CENTRE OF EXPERTISE FOR FOOD MICROBIOLOGY Erfaringer med GUDP ansøgninger og projekter - hvad skal der til? Anne Elsser-Gravesen ISI Protection Januar 2015 follow us on w w w. i s i f o o d p r o t e c

Læs mere

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene

Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Undersøgelse af undervisningen i naturfagene Om undersøgelsen Den 3. juni 2010 Danmarks Lærerforening har foretaget en undersøgelse, der skal sætte fokus på naturfagene i folkeskolen herunder, hvordan

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er?

Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Hvem har ansat vores kandidater og Ph.D. er? Rapport 3 IFA s Erhvervsvejledning August 2007 1 Her følger en ikke-fuldstændig liste over de der har ansat IFA kandidater og PhD er de sidste år: Hobro Gymnasium

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Active Learning in Lectures

Active Learning in Lectures Active Learning in Lectures Centre for Science Education Aarhus University Spørgsmål 1 Har du brugt clickere i din undervisning? 1. Ja, meget 2. Ja, lidt 3. Nej 4. Jeg underviser ikke Information til læreren

Læs mere

Et medlemskab af SNU koster:

Et medlemskab af SNU koster: Et medlemskab af SNU koster: 200,- kr. for ordinære medlemmer 100,- kr. for studerende 500,- kr. for virksomheder Man kan melde sig ind i SNU på hjemmesiden www.naturvidenskab.net Kontingentet kan indbetales

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 8. til 10. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner samt ændringen af verdensbilledet som følge af målingerne. Titelbladet

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010

OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 DATALOGISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET OFFENTLIG EVALUERINGSRAPPORT 28. OKTOBER 2010 Vedr.: Kurser udbudt af Datalogisk Institut 2009/10 DATALOGISK INSTITUT Sagsbehandler: Lisa Ibenfeldt Schultz Kim

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Matematikken former morgendagens satellitter

Matematikken former morgendagens satellitter Matematikken former morgendagens satellitter Michael Lumholt Adm. Direktør ml@ticra.com "Fremtidens matematik" Maj 2014, KU/DTU Page 1 Agenda Kort introduktion til TICRA Eksempler på hvordan vi arbejder

Læs mere

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet

Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet Generalforsamling for DFS den 12. november 2014 kl. 16.15 17.15 på H. C. Ørsted Instituttet 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Godkendelse af regnskab, herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Galaksearkæologi for amatører Janauar 2009 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand:

Læs mere

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia

Hensigtserklæring. Information om organisationen. Information om forslaget. Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia BilagKB130618pkt 0802 Information om organisationen Hensigtserklæring Organisationens navn (på engelsk) FIRST Scandinavia Organisationens navn på eget sprog FIRST Scandinavia Kontaktperson i organisationen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF

Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF Formalia Fy/hi opgave pa Svendborg Gymnasium og HF På SG har vi i slutningen af 1.g en mulighed for at lave en mindre skriftlig opgave i historie i samarbejde med et andet af klassens fag. Formålet med

Læs mere

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING

HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HF DAGEN 2012 EN SÆRLIG DAG FOR SÆRLIGE STUDERENDE FLOW I SPROG STREET ART ATRONOMI: STJERNERNES FYSIK FIND DIT FILMSPROG HF-FODBOLDTURNERING HIPHOP-DANSEWORKSHOP HF i Aarhus er noget ganske særligt! Sammensætningen

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen

Annette Balle Sørensen abs@statsbiblioteket. Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Annette Balle Sørensen Seniorrådgiver, cand.scient., ph.d., Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus Universitet Hvordan arbejder vi med Open Access på Statsbiblioteket i forhold til Aarhus

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Natur/teknik i naturen fra haver til maver. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver ohc@nts Centeret.dk Natur/teknik i naturen fra haver til maver 9.00 Kaffe/te og rundstykker 9.10 Velkomst 9.10 Naturfagene i folkeskolereformen ved Christensen,

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

Sustainable Business Change Manager

Sustainable Business Change Manager Infomateriale Sustainable Business Change Manager En 5- måneders meritgivende uddannelse i forandringsledelse og CSR ver. 2.0 Introduktion Hvad er CSR ver. 2.0? Fra velgørenhed 6l forretning At arbejde

Læs mere

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan

Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Beretning: A semester exchange program at University of Tsukuba, Japan Da jeg ansøgte, The Scandanavia- Sasakawa foundation om et legat, var at mindske det lån, jeg har været nødt til at tage for at dække

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Ingeniørens udfordring

Ingeniørens udfordring Ingeniørens udfordring 1 Udfordring! Der mangler ilt i kabinen Hvad har I brug for at vide, for at kunne løse de:e problem? multimedia.pol.dk 2 Program Om Engineer Hvad er teknologi? Hvordan arbejder en

Læs mere

Forsøg og opgaver til astronomi - 5.-6. kl.

Forsøg og opgaver til astronomi - 5.-6. kl. Forsøg og opgaver til astronomi - 5.-6. kl. Kære lærere og elever. Her er nogle idéer til øvelser og opgaver I kan lave i forbindelse med undervisning i astronomi. De fleste øvelser er lettet at udføre,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH

AARHUS UNIVERSITY. Forskningsstøtteenheden UHH AARHUS UNIVERSITY Forskningsstøtteenheden UHH 1 Hvorfor har AU/AUH en forskningsstøtteenhed? Hvorfor er jeg her i dag? FSEs kunder Aarhus Universitet (forskere og ledelse) Aarhus Universitetshospital (forskere

Læs mere

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister

Indhold. Pre-Placed eller Self-Placed. Ansøgningsfrister Trainee - Intern Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Introduktion Pre-Placed eller Self-Placed Trainee Intern Priser Ansøgning Ansøgningsfrister Overblik Om MyEducation

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj 2004. 2. Resumé Projektet har sat fokus på betydningen

Læs mere

Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet

Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet Trigonometri og afstandsbestemmelse i Solsystemet RT1: fstandsberegning (Fra katederet) 5 RT2: Bold og Glob 6 OT1:Bestemmelse af Jordens radius 9 OT2:Modelafhængighed 11 OT3:fstanden til Månen 12 OT4:Månens

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen

Mennesket og Universet. En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Mennesket og Universet En historisk rejse i Kosmos med Louis Nielsen Big Bang Det voksende Univers Kunst-illustrationer af Universets begyndelse og udvikling Forskellige Verdensbilleder Fra Den flade Jord

Læs mere

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog.

Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Udviklet af skoler. Realiseret af Frog. Dit læringsmiljø Vi udvikler teknologi, der giver dig tid til at undervise og skabe læring. Vi tager det næste skridt inden for undervisning og læring Fremvisning

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer

a) Borger- og medarbejdernære hverdagsteknologier b) Stedfortræderteknologier c) Synkrone online læringsmiljøer LUG: Læring Uden Grænser - nye koblinger mellem velfærdsuddannelser, virksomheder, borgere og myndigheder i Region Sjælland (LUG-projektet i daglig tale) Generelt om projektet: Projektet er et partnerskab

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Rekruttering, Set fra den anden side

Rekruttering, Set fra den anden side Rekruttering, Set fra den anden side en rekrutterings ansvarligs perspektiver og råd Baseret på egen baggrund, erfaringer, kendskab Vi sidder i suppedasen Formål med præsentation: At give forståelse

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere

Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via autenticitet og kontakt til eksterne partnere Rapport for Projekt Anvendelsesorientering i naturvidenskabelige fag Ribe Katedralskole Projektnr.: 129635 Sagsnr.: 049.65L.391 Projektets titel: Styrkelse af undervisningen i naturvidenskabelige fag via

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser

- 1 - Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO. Projekt idrætsklasser Skolens egne projekter - herunder også projekter i SFO Projekt idrætsklasser Status På baggrund af projektbeskrivelse udarbejdet i samarbejde med 6 idrætsklubber startede 5 idrætsklasser på Sønderagerskolen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

1. november 2007 Carl P. Knudsen Deltagere! Region Hovedstaden " Allerød Gymnasium " Helsingør Gymnasium " Gl. Hellerup Gymnasium " Nærum Gymnasium " Rungsted Gymnasium " Rysensteen Gymnasium " Teknisk

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt

Hvidovre som Science-kommune. Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Hvidovre som Science-kommune Naturfag der er: relevant, spændende og meningsfuldt Udarbejdet af Flemming S. Hansen Pædagogisk Center maj 2009 1 Hvidovre som Science-kommune Materialet er udarbejdet af

Læs mere

ibsedeltagerstyret Problem- og

ibsedeltagerstyret Problem- og ibsedeltagerstyret Problem- og undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning Et udviklingsprojekt med støtte fra NTS-centeret NTS -CENTERET Formål Formålet med projektet var at implementere, undersøge og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNIK 2014 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte Fællesmål 2009 om Natur/teknik. Centrale kundskabs- og færdighedsområder:

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET

MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET MODUL 3 OG 4: UDFORSKNING AF RUMMET Hubble Space Telescope International Space Station MODUL 3 - ET SPEKTRALT FINGERAFTRYK EM-STRÅLINGS EGENSKABER Elektromagnetisk stråling kan betragtes som bølger og

Læs mere

Forskelle mellem Hovedfag

Forskelle mellem Hovedfag Forskelle mellem Hovedfag Der er blevet benyttet forkortelser for Hovedfag for at give plads til tabellerne. Forkortelserne ser således ud: Hum= humaniora Nat = naturvidenskab Samf = samfundsvidenskab

Læs mere

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide

Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide 70 MONA 2006 4 Undervisningsfaglighed hvad en underviser bør vide Annemarie Møller Andersen, Institut for curriculumforskning, Danmarks Pædagogiske Universitet Kommentar til artiklen Analyse og design

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools

Syllabus. On-Line kursus. POSitivitiES. Learning. Applied Positive Psychology for European Schools PositivitiES Applied Positive Psychology for European Schools POSitivitiES Positive European Schools On-Line kursus Learning This project has been funded with support from the European Commission.This

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

SIMU Center EUD og EUX med SIMU

SIMU Center EUD og EUX med SIMU EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag EUD og EUX med SIMU - En praksisnær hverdag SIMU Center udvikler undervisningsværktøjer, som simulerer den virkelige verden. Vores produkter giver eleverne en

Læs mere

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING

ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING ED150mm f2.0 DK BETJENINGSVEJLEDNING Til brugere i Europa»CE«mærket viser at dette produkt overholder de Europæiske krav vedrørende sikkerhed, helbred, miljø samt brugerbeskyttelse. CE mærkede kameraer

Læs mere

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune

Undervisningsoverenskomst. mellem. Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune Undervisningsoverenskomst mellem Roskilde Kommune Skole- og Børneforvaltningen Ringstedgade 16 4000 Roskilde Kommune og Dagskolen i Boserup Boserupvej 100 4000 Roskilde Undervisningsoverenskomsten er udarbejdet

Læs mere

Besøg på virksomheden

Besøg på virksomheden Besøg på virksomheden Hvordan gøres det i praksis? Side 1 Side 2 Side 3 Side 4-5 Side 6 Kort og godt Afgørende faktorer for succes Temaer Konkrete forslag til programmer Eksempler fra 3 virksomheder Har

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM

MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA. US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM MED HTX KAN DU TAGE EN DEL AF DIN STUDENTEREKSAMEN PÅ COLLEGE I USA US Science HOLSTEBRO TEKNISKE GYMNASIUM US Science Tag en del af din studentereksamen på college i USA Bliv klogere på verden Hvis du

Læs mere

Forslag til undervisningsforløb i astronomi

Forslag til undervisningsforløb i astronomi Forslag til undervisningsforløb i astronomi 1. Din plads i Danmark og på Jorden (første dobbeltlektion) a. Verdenshjørner b. Breddegrad, længdegrad, Nordpolen, Sydpolen, ækvator 2. Tiden (anden dobbeltlektion)

Læs mere

Elevers kendskab til IT og design Resultater fra FabLab@School.dk survey. Mikkel Hjorth, PhD-studerende Aarhus Universitet mh@cavi.au.

Elevers kendskab til IT og design Resultater fra FabLab@School.dk survey. Mikkel Hjorth, PhD-studerende Aarhus Universitet mh@cavi.au. Elevers kendskab til IT og design Resultater fra FabLab@School.dk survey Mikkel Hjorth, PhD-studerende Aarhus Universitet mh@cavi.au.dk Resultater Eleverne tilgår digital teknologi og indhold som konsumenter

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang.

Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Den tekniske platform Af redaktionen Computeren repræsenterer en teknologi, som er tæt knyttet til den naturvidenskabelige tilgang. Teknologisk udvikling går således hånd i hånd med videnskabelig udvikling.

Læs mere

Undervisningsplan med slut- og delmål for! fysik-kemi!

Undervisningsplan med slut- og delmål for! fysik-kemi! Undervisningsplan med slut- og delmål for fysik-kemi Fagets udvikling Formål Formålet for undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden, oplevelser og indsigt om fysiske og kemiske forhold.

Læs mere