Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013"

Transkript

1 Web.referat nr. 20, mandag d. 11. marts 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Jesper Jensen, Petina Larsen og Pia v. Benzon Suppleante: Alice Jensen Afbud: Kirsten Mouritzen og John v. Benzon Gæst: Pernille Agerbæk fra Mennesker Mødes Punkt 1: Pernille status på samarbejde Pernille orienterede om: 55 frivillige meldte sig til frivilligfesten, og det var en god fest. Meget fint Rap-arrangement i beboerhuset onsdag aften. Ca. 50 unge deltog og flere voksne fra klub Gadehaven. Musikstudiet bliver placeret i Klub Gadehaven det er vigtigt at styrke klubben, da den er det eneste kommunale tilbud til børn og unge i aftentimerne. Omkring 16 børn og unge har meldt sig til det næste hold Streetmaster projekt, og Casper laver optagelsessamtaler for at sikre, at deltagerne ved, hvad det indebærer at være med og sikre, at de tager ejerskab til projektet. Han vil også sikre, at han får en dialog med børnenes forældre, så der er opbakning hjemmefra. Bydelsmødre er begyndt på hold 2, der er indtil videre 7 deltagere, og der må gerne være lidt flere. De har fundraiset både med pigeklubben, bydelsmødrene, Vi hygger og U-turn. De har søgt Integrationspuljen i HTK, Kriminalpræventivt Råds pulje og Trygfonden. Derudover er der gang i projektpuljen, og de har indtil videre i år modtaget 7 ansøgninger. Der er deadline d. 2. april, og der er stadig kr. tilbage i puljen. Cykelværkstedet er i gang, og det ene hold er reserveret til klub Gadehavens børn. Pernille vil gerne have tilsendt dagsorden til vores bestyrelsesmøder fremover, hvilket Ibrahim sørger for. Ibrahim spørger om div. møder hos Mennesker Mødes kan lægges senere på dagen. Det er næsten umuligt at nå at være med, når der også er et fuldtidsarbejde at passe. Pernille havde følgende spørgsmål: Hvornår kommer der trådløst netværk i beboerhuset? Vi har mulighed for at sætte vores IT-support ind på opgaven se punkt 9 Hvordan ser det ud med dele-telt med Taastrupgård? Vigtigt for Gadehavegårddagen se punkt 16

2 Punkt 2: Godkendelse af referat nr. 19 Godkendt. Punkt 3: Bordrunde og kontorvagt d og d Intet nyt under bordrunde. Ingen henvendelser i kontorvagten d D henvendte en beboer sig om, at ComX har oplyst, at de er i forhandlinger med os om rabat på vores internet, fordi vi er så stor en forening. Det er absolut ikke noget, vi kender noget til. Ibrahim tager kontakt til ComX, Dennis. Punkt 4: Møde med Michael Ziegler d. 8. marts Borgmester Michael Ziegler har udtalt, at han gerne vil følge med i, hvordan det går i Gadehavegård og med U-Turn, hvorfor vi udbad os et møde. Ibrahim og Pia deltog. Vi kunne oplyse, at vi synes, at det går godt her i bebyggelsen, at der er blevet mere roligt, og at U- Turn er en succes, som kun får ros fra politi og andre samarbejdspartnere. Det er også de oplysninger, som Michael Ziegler får. Da det er Kultur og fridtidsafd. der hovedsagligt har kontakt til Gadehave Klubben fra kommunen, blev konstitueret chef Tom Søderhamn indkaldt til mødet. Tom Søderhamn vil prøve at holde møder med de forskellige involverede og for at fastholde et godt samarbejde. Vi vil blive kontaktet. Punkt 5 og 6: Kontraktunderskrivning adgangskontrol/ny indstilling fra Michael Bagge Fredag d. 8. marts blev kontrakten underskrevet med ATEA om adgangskontrol. Kemp & Lauritzen er sprunget fra deres tilbud, de havde lavet en regnefejl, om dørtelefonerne. ATEA vil prøve at lave et nyt billigere tilbud. Hvis de ikke kan gøre det billigere end nr. 2 MJ Elektro, bliver det MJ Elektro, der får tildelt opgaven. Ved mødets start havde vi endnu ikke modtaget det nye tilbud, som Michael Bagge fra Willis skulle sende til os. Vi giver frist til d. 12. marts med. Punkt 7: Dørkontrol og pumpe Ole Nielsen har sendt en forespørgsel om, hvordan vi vil have at den fremtidige ordning med automatiske døråbnere til gangbesværede beboere, skal håndteres. I starten blev den sluttet til beboers egen måler, så den kunne slås fra inde i lejligheden. Beboeren betalte dermed kun for sit eget forbrug. Senere traf man beslutning om, at der ikke måtte trækkes kabler i opgangen til dørpumper og elstole. Derfor blev det tilsluttet fælles nettet. Ole N. har foreslået, at de bliver tilsluttet adgangskontrollen så alle beboere i den berørte opgange får glæde af den, og at driften betaler for strømmen. Dette synes vi også er den mest optimale løsning. Punkt 8: Status Børn & Unge + hvor mange skabe Der skal bestilles 3 skabe med låse hos Ole N. Disse skal, om muligt, leveres torsdag d. 21. marts. Petina vil inden da få ryddet op dernede. Det der skal kasseres skal stilles på et aftalt sted med ejendomskontoret, så vil de hente det. Hvis der er noget materiale, der er dobbelt af/tilovers skal dette gives til Pigeklubben. Petina afleverede regnskab. Ingen nye medlemmer.

3 Punkt 9: Status trådløst netværk i Gadehjørnet Vi tager imod Pernille s tilbud om hjælp med IT-support. Ibrahim og Petina har lavet forarbejdet. Ved tvivlsspørgsmål kan konsulenten ringe til Petina for at få hjælp. Punkt 10: Legepladser Ole N. har sendt en mail med tegninger over forskellige legeredskaber, som der er afgivet tilbud på i Vi er ikke interesseret i de legeredskaber. Vil prøve at finde nogle mere moderne f.eks. motions- eller udfordrende af en slags. Der er afsat penge på budgettet. Vi tager emnet op til næste SU-møde. Punkt 11: Køkkener Ole N., Fazilet og Pia har været rundt til forskellige køkkenforhandlere JKE, Invita, Designa og HTH - for at se på udvalg af materialer. Hvis køkkenerne skal i udbud igen, vil det blive disse firmaer, der skal indbydes. Vi er enige om, at lågetypen skal være højtrykslaminat pga holdbarheden. Køkkenopstilling som den er i dag. Tilvalg fastholdes, men udvides med udtrækshylder/stativ i højskab, de steder det er muligt. I fremtidige køkkener skal der etableres installation for opvaskemaskine (el og vand) som standard. Udbudsmateriale ønskes udarbejdet med optionspriser på håndværkerydelserne. Der bliver talt frem og tilbage om ordningen med, at fraflyttelejligheder automatisk skal have skiftet køkken på den nye lejers regning. Dette skal drøftes på næste SU-møde. Punkt 12: Oversigt nøgler Gadehjørnet Tom har sendt nogle skemaer med oversigt over, hvem der har hvilke nøgler. Det virker helt uoverskueligt. Vi overvejer, om adgangskontrol skal etableres i Gadehjørnet samtidig med de kommer i opgangene. Vi tager emnet op til budgetmøde. Punkt 13: Kongres på LO-skolen i Helsingør Petina, John og Pia havde tilmeldt sig temaet Har beboerdemokratiet en chance. Levede overhovedet ikke op til forventningerne. Gentagelse på gentagelse. Jesper havde tilmeldt sig temaet Klima, energi og miljø og var meget begejstret. Det var om Augustenborg i Malmø, der har fået vendt et dårligt kvarter med meget kriminalitet til et attraktivt område med grønne tage (græs), små søer/åer osv. Der er mulighed for at få en rundvisning derover af en af initiativtagerne. Vi prøver at planlægge en tur i løbet af foråret. Spørger om Ole N., Tom og Mads har lyst til at tage med. Om søndagen var der et foredrag En skæv opvækst ved skuespiller Jens Arentzen, der er vokset op med en psykisk syg, alkoholiseret mor. Han fortalte bl.a. om, hvordan det at vokse op i et socialt boligbyggeri havde hjulpet ham. Det var et meget givende foredrag. Punkt 14: Ansøgning fra Gadehave Gym Vi har modtaget en ansøgning med budget fra Gadehave Gym, hvor de søger om et driftstilskud på kr Dette bevilliger vi, hvis klubben laver et medlemskartotek, giver os en medlemsliste med navne, adresser og fødselsdata på medlemmerne, og kommer med et regnskab med kvitteringer på indkøb, når regnskabsåret er slut. Jesper vil gerne være behjælpelig med, hvordan regnskabet skal stilles op.

4 Hvis klubben har behov for tilskud til næste år, skal de søge igen. Pia skriver brev til formand Yadigar Akbulut. Punkt 15: Ansøgning lektiehjælp fra Cathrine MM En beboer har via MM tilbudt at give lektiehjælp for 8.kl. gymnasie elever. Dette er en god idé. De tilbydes at bruge Børn & Unge s lokale fra d. 2. april, så er der ryddet op og sat skabe op, så de materialer der tilhører Børn & Unge er gemt af vejen. De gøres opmærksom på, at torsdage bruges lokalet af Børn & Unge selv, hver anden onsdag kommer Bankoklubben og tager deres ting, John (Caféen) bruger lokalet til gennemgang, og at de selv skal rydde op efter sig. Pia giver Cathrine besked. Punkt 16: Status Telt Fra Tåstrupgård s afd.bestyrelse har vi fået kopi af et tilbud på partytelte. Vi bevilliger kr til fællesindkøb med Tåstrupgård. Pia og Alice arbejder videre med sagen. Punkt 17: Abonnement til Miljø og energi. Der har været abonneret på Grøn Guide igennem en årrække. Det koster kr /år. Vi opsiger det abonnement, idet det er vores opfattelse, at der ikke er nogle, der interesser sig for det. Pia giver Ole N. besked. Punkt 18: Status Gadespejlet Udgivelsen er blevet udsat pga sygdom. Vi satser på, at bladet senest kan sendes til trykkeren medio uge 12. Punkt 19: Foredrag For nogle år siden blev der afholdt forskellige former for foredrag arrangeret af afd.bestyrelsen. Disse foredrag var en stor succes og set i lyset af det gode foredrag på LO-skolen vil vi prøve at gentage succesen. Vi ved, hvis vi ønsker at få nogle gode navne, koster det en del, hvorfor vi vil have afsat penge til disse foredrag i budgettet. Tages op til budgetmøde. Punkt 20: Repræsentantskabet Det er vigtigt, at alle 4 repræsentanter møder op til alle møderne, så vi kan få fuld udbytte af vores stemmer. Det er ikke altid muligt, hvorfor vi aftaler, at de medlemmer som ikke har mulighed for at deltage, skriver en fuldmagt til de andre. Petina undersøger, om der er en standard formular, og hvem der kan skrive fuldmagt. Punkt 21: Evt. Henvendelse fra natteravnene, om de må bruge selskabslokalet fredag d. 31. maj. Det er MM, som har lokalet i den weekend, og de har givet deres tilladelse. Vi giver vores accept. Pia giver besked til formanden for natteravnene Pia T. Bentzen. Et tidligere bestyrelsesmedlem har videresendt en mail til os, som han har fået fra SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd om at de vil sende spørgeskemaer ud igen (en opfølgning på tidligere spørgeskemaer), en midtvejsevaluering af Landsbyggefondens pulje. De vil gerne vide, hvem der skal have spørgeskemaet denne gang. Pia skriver til SFI, at det skal sendes til Ibrahim.

5 Ved sidste beboermøde spurgte dirigenten Kurt Jeppesen fra LLO Jesper om, vi er interesseret i et abonnement hos dem. Kurt Jeppesen ville vende tilbage til Jesper. Dette er endnu ikke blevet gjort. Vi skal vide, hvilke fordele, vi kan få ud af sådan et abonnement, før vi tager stilling. VIGTIGE DATOER: Kontorvagter: Mandag d. 25. marts kl : Petina og Kirsten Bestyrelsesmøde Mandag d. 8. april kl. 19 SU-møder: Tirsdag d. 9. april Markvandring kl.? Budget- og SU-møde kl. 17 Tirsdag d. 14. maj kl. 17 Referent: Pia v. Benzon

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt

Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk MM Vedhæftet. Punkt 2: Godkendelse af referat 26 Godkendt Web.referat nr. 27, tirsdag d. 29. oktober 2013 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Punkt 1: Orientering fra Pernille Agerbæk

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang.

Punkt 1: Gæster Ingen denne gang. Web.referat nr. 40, mandag d. 12. januar 2015 Tilstede: Ibrahim El-Khatib, Jesper B. Jensen, Fazilet Sahin, Alice Jensen og Pia v. Benzon Det Spirer i Gadehavegård: Pernille Agerbæk Punkt 1: Gæster Ingen

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014

DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 DET SPIRER I GADEHAVEGÅRD STATUS 2014 INDLEDNING Gadehavegårds boligsociale helhedsplan har nu kørt siden 1. januar 2014, og derfor får du nu en status på de resultater, som vi har opnået sammen med beboere

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Velkommen på Herlev Kollegiet

Velkommen på Herlev Kollegiet Velkommen på Herlev Kollegiet Som nyindflytter har du garanteret en masse spørgsmål. Denne folder kan måske klare nogle af dem, men hvis der er spørgsmål ud over dette er du mere end velkommen til at spørge

Læs mere

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3.

Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Årsberetning fra bestyrelsen afdeling 3. Beretning for Året 2007 2008 Siden sidste beboermøde har bestyrelsen afholdt 10 bestyrelsesmøder. Der er 3 medlemmer der har valgt, at forlade bestyrelsen i løbet

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde Februar 2014 Den 6. februar 2014, kl. 18.00-20:30 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Husk fælles middag kl. 18:00/mødet begynder kl. 18:30 Afbud til Janne senest onsdag den 5. februar

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal.

Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afdelingsbestyrelsesmøde januar 2014 den 9. januar 2014, kl. 18:00-21:00 Taastrupgårdsvej 131 A - 1. sal. Afbud til Janne senest tirsdag den 7. januar 2014 (det gælder også, hvis man ikke spiser med, men

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012

Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Afdelingsbestyrelsen Lundegården Årsberetning 2011/2012 Onsdag d. 07. marts 2012 Bondegården i Selskabslokalerne INDHOLDSFORTEGNELSE: Endelig dagsorden 4 AFDELINGSBESTYRELSENS ARBEJDSBETINGELSER I 2011/2012....6

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010.

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling den 29. Maj 2010. Der var mødt 32 stemmeberettede medlemmer op til generalforsamlingen. Tilstede er Keld Løvqvist fra Singlerock.dk. 2 & 3 valg af dirigent,

Læs mere