ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011"

Transkript

1 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011 Forening for Boghaandværk 2012

2 1 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011

3 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE Forening for Boghaandværk 2012

4 INDHOLD Årets Bedste Bogarbejde 2011 Forord Prolog 1 Skønlitterære bøger 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 10 Digitalt trykte bøger 11 Øvrige bogtyper Årets Bedste Bogbind 2011 Håndindbundne bøger Om foreningen Udgivelser Hæderspriser Indmeldelse 4 5

5 Årets Bedste Bogarbejde 2011 Formålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den dansk-producerede bog, dens design, æstetik og tekniske kvaliteter. Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2011, der er nedsat af Forening for Boghaandværks hovedbestyrelse, har følgende sammensætning: Hanne Bartholin, illustrator (HB) Jens Bertelsen, forlægger, arkitekt (JB) Dorte Cappelen, grafiker (DC) Åse Eg Jørgensen, grafiker (ÅEJ) Christian Kaaber, boghandler, formand for komitéen (CK) Udenlandsk gæstejurymedlem: Tomas Lidman, fhv. rigsarkivar og rigsbibliotekar, fil.dr. Lilli Riget fra foreningens sekretariat har fungeret som sekretær. Et komitémedlem, der har haft indflydelse på én eller flere indsendte bøger, f.eks. som tilrettelægger eller producent, anses i henhold til foreningens vedtægter for inhabil og deltager derfor ikke i en evt. diskussion eller udvælgelse af de respektive bøger. Desuden er der til bedømmelse af den håndindbundne bog nedsat følgende komité: Søren Ahrendt, fhv. antikvarboghandler (SA) Flemming Dupont Andersen, bogbinder (FDA) Christian Kaaber, boghandler, formand (CK) Birthe Lassen, bogbinder (BL) Ernst Rasmussen, bogbinder (ER) Peter Reinhardt, bogbinder (PR) Et medlem af bogbindskomitéen kan ikke indsende bøger til bedømmelse. Bøgerne bedømmes og udvælges af komitéen i plenum. Initialerne under de enkelte katalogtekster henviser til den/de personer, der har formuleret bedømmelsen. De endelige trykte tekster er godkendt af hver komité som helhed. De indsendte værker har været opdelt i følgende kategorier: 1 Skønlitterære bøger 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 6 Opslagsværker 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 9 Bogomslag/-bind 10 Paperbacks og digitalt trykte bøger 11 Øvrige Særskilt kategori: Den håndindbundne bog Komitéen udvælger ikke nødvendigvis bøger fra alle kategorier. ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2012 Indbydelse til "Årets Bedste Bogarbejde 2012" vil blive udsendt i begyndelsen af 2013 og kan da rekvireres fra foreningens sekretariat eller hentes på: Lilli Riget Aalborg, marts

6 Forord Det begynder altid med et kick! Dér ligger de alle sammen, hele beholdningen af indsendte bøger, som Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde nu skal gennemgå på et intenst døgn i det spæde forår. Når man skuer ud over mængden af forsider, glæder man sig over, hvilken rigdom af bøger der trods krise og trange økonomiske kår i branchen vælder frem på et år. Uvilkårligt gribes man også af en slags ydmyghed over for den sum af faglig kompetence, kreativitet, typografiske intentioner og frem for alt kvalitet, man her har for øje, og som det er ens privilegium at være med til at bedømme. Resultatet af granskning, ivrige diskussioner og efterfølgende udvekslinger af mails kan ses på de følgende sider. I år var det for første gang i komitéens mere end 75 år lange historie ikke alle de indsendte bøger, der umiddelbart kunne ses. Som noget helt nyt indeholdt årets pulje digitale bøger. Dette er en glædelig udvikling for komitéarbejdet, og selv om der ikke i år blev udvalgt e-bøger til udstilling og katalog, er de nye papirløse bøger nu lyst i kuld og køn, og komitéen glæder sig til at se mange flere bud på godt digitalt bogdesign i årene, der kommer. Og vi skal nok finde ud af at udstille de udvalgte titler, når det bliver relevant. Den digitale bogs definitive indtog på bogmarkedet ligger stadig et stykke ude i fremtiden, i det mindste i dette land. Årets udvalgte bøger ligger således alle inden for de gængse rammer for tryksager fremstillet med henblik på varigere forbrug, som en tidligere komitéformand har formuleret det. Det ligger i papirbogens koncept, at den er kommet for at blive, leve længe mellem hænderne på brugerne og længst muligt undgå papirmøllen. Her kommer begrebet kvalitet ind i billedet, som Tomas Lidman, komitéens svenske gæstejurymedlem, påpeger i sin prolog til denne katalog. På vegne af Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde retter jeg atter i år en varm tak til Tomas Lidman, der både har været Sveriges rigsbibliotekar og rigsarkivar, for en på én gang velgørende nøgtern, kyndig og entusiastisk medvirken ved årets udvælgelse. Sluttelig takkes alle, der sendte bøger til bedømmelse. Til lykke til alle, der har opnået udvælgelse og hædrende omtale. Et særligt stort til lykke til dette års modtagere af Den Danske Bogdesignpris. Christian Kaaber, formand Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde København, april

7 Prolog Tomas Lidman Gæstejurymedlem En av de mest inflytelserika formgivarna inom svensk typografi under de senaste 50 åren är förvisso Carl Fredrik Hultenheim som nyligen gick bort. Han har sagt många kloka saker om typografins möjligheter och faror som både förargat och applåderats. Vad är kvalitet, var en fråga han ständigt ställde till sig själv och sina många elever. Kvalitet tar tid och han citerade gärna Jan Tschichold som menade att det tar 10 år att lära sig de typografiska grundreglerna, 10 år att vänja sig av med sina egna föreställningar och sig själv och sedan ytterligare 10 år att förfina sina verktyg. Kvalitet är ett relativt begrepp som inte bara Tschichold och Hultenheim funderat över. Ett föremåls kvalitet är ofta ganska lätt att avgöra; det skall fungera, vara hållbart och slitstarkt och anpassat för de behov som det skall lösa. När vi kommer över till tycke och smak blir det svårare. I konsten är reglerna upplösta och svårbemästrade, i musiken omöjliga att beskriva, för att inte tala om litteraturen! I såväl Danmark som Sverige har diskussioner förts kring innehållet i en nationell s.k. litteraturkanon. Vad är värt att sätta upp på listan? Den stora Litteraturutredning jag för närvarande leder, har bland mycket annat fått i uppgift att hitta former för att stödja kvalitetslitteraturen. Vad är nu det?, frågar sig många. Vi har valt en kultursociologisk definition och menar att det är: "litterära verk som behandlas i litteraturhistoriska översiktsverk, erhåller prestigefulla litterära priser och anses tillhöra det litterära arvet mm". Vi får se om den håller. Betänkandet skall lämnas i höst. Mycket kan sägas i denna fråga. Hur förhåller sig det då med kunskaperna hos en jury som skall bedöma resultatet av det av Tschichold önskvärda grundliga utbildningsteoretiska och praktiskt erhållna utbildningsfundament i typografins svåra konst. Skall den avkrävas ytterligare utbildning för att kunna avge ett någorlunda kvalificerat och objektivt omdöme? Det är naturligtvis helt omöjligt. Ett sådant krav skulle omöjliggöra varje form av bedömning och recension. En kultursociologisk definition på en jury för bokkonst skulle kunna vara a) av omgivningen erkänd kunskap inom området, b) lång erfarenhet av branschens kunskapsinnehåll och utveckling, c) egen praktisk eller på annat sätt förvärvad kunskap om det typografiska "regelverket". Som extern ledamot i juryn vill jag gärna påstå att mina danska jurykolleger för Årets Bedste Bogarbejde väl fyller dessa kriterier. För att återgå till 2011 urval av så anser jag att uppgiften denna gång varit svårare och mera grannlaga än tidigare. Kvaliteten (jag vågar trots allt ta ordet i min mun) på de inlämnade böckerna förefaller åtminstone för mig som något högre än det urval jag varit med om att mejsla fram under ett par år. Antalet inlämnade böcker för bedömning har princip varit detsamma men jag tycker mig kunna skönja ett visst ökat intresse från förlagen att få vara med i bedömningen vilket är glädjande. Viljan och ambitionen att få vara med i den exklusiva familjen av böcker med god formgivning och typografi förefaller att var växande. En positiv utveckling! Tomas Lidman Tidligare riksarkivarie och riksbibliotekarie. Ordförande för Svensk bokkonst och ordförande i juryn för Årets måltidslitteratur Österskär, marts

8 DAGBØGER. 1-3 Franz Kafka Oversat og kommenteret af Karsten Sand Iversen Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson & Tod Alan Spoerl / Polytype Sats: Polytype, København Skrift: Trump Medieval Trykkeri: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Pure, 100 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 12 x 20 cm Sidetal: 966 (forts. pag.) Oplag: Pris: 499,95 kr. ISBN: Bemærkning: Tilhørende rødt gummibånd 1 / Skønlitterære bøger 12 13

9 Sådan skal de bare se ud Kafkas dagbøger! Tre kompakte og smukt typograferede bind med fortløbende paginering og rund ryg. Dagbøgernes intimitet understøttes af det gultonede papir og de sorte, papirbetrukne omslag, som gør bøgerne lækre at have i hænderne. Omslagene er forsynet med labels af bøttepapir påtrykt titel osv. et subtilt signal om skrivehæfter. Behandlingen af de mange fodnoter er elegant løst ved at sætte dem tospaltet. Hermed bliver de aldrig trivielle og klodsede blokke. At de tre sammenhængende bind kommer med en lidt tilfældigt udseende rød elastik om maven, er nok mest et praktisk hensyn! DC 1 / Skønlitterære bøger 14 15

10 JIN PING MEI. FØRSTE BOG I vers og prosa Anonym Oversættelse og præsentation ved Vibeke Børdahl Udgiver: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Allan Daastrup Illustrator: Anonyme træsnit 1617 Sats: Allan Daastrup Skrift: Arno Pro Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Lynx, 115 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 12,3 x 21 cm Sidetal: 252 Oplag: Pris: 299,95 kr. ISBN: Bemærkning: Bog 1 af 10 markeret med sort streg på ryg. Bindovertræk 1 / Skønlitterære bøger 16 17

11 Associationer til kinesisk form og stemning opnås på smukkeste vis i og på dette første af 10 bind, der udgør den erotiske roman "Jin Ping Mei" fra 1500-tallets Kina. Rødt, sort, hvidt. Bindet, der holdes sammen af et æskeagtigt papomslag, er overtrukket af stof med småkrøllet struktur silkeagtigt og dekadent og det samlede indtryk er på én gang stramt og detaljerigt. Oplevelsen støttes af bogens smalle format og forsidetypografiens lodrette komposition, der gentages på smudstitel- og titelblad. Selve titlen er elegant typograferet, hvor J'ets underlængde også danner prikken over i'et. Og hele bogens typografi er generelt velbalanceret og delikat. Om syv år vil en formation af 100 røde og sorte streger på de 10 rygge se fantastisk ud i reolen. DC 1 / Skønlitterære bøger 18 19

12 SKÆVE SKRIFTER H.C. Andersen Udvalgt og med efterskrift af Finn Hauberg Mortensen Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Åse Eg Jørgensen Sats: Åse Eg Jørgensen Skrift: Ruse Trykkeri: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Premium Cream, 80 g Bogbinder: Förlagshuset Nordens Grafiska, Malmö Format: 12,3 x 17 cm Sidetal: 762 Oplag: Pris: 249,95 kr. ISBN: Bemærkning: Omslag trykt i grøn bund og 100% rødt overtryk. Rødt snit 1 / Skønlitterære bøger 20 21

13 "Skyggen" er en af H.C. Andersens mere interessante historier, og 'Skyggen' er derfor kommet på forsiden og forsatsen af den lille og tykke bog. Skyggen tegner sig sort over omslagets grønne bund, mens skyggens hvide hånd lyser i sort mørke på forsatsen. Sort og grøn, sort og hvid møder den grønnes komplementærfarve rød i snittet. Den røde farve lysner, når man bladrer i bogen. Snitfarven fortyndes af bogens æggeskalsfarvede papir. Bogens format svarer til en stor håndfuld det er en bog, der giver lyst til at foretage en rejse, så man kan læse lidt, hvor man nu lander. Typografien signalerer fuldtonet læsebog sat med antikva-skriften Ruse, der står lidt bred i kroppen og med forholdsvis korte over- og underlængder. Det giver et højt læsetempo. Hver gang der bladres, glimter det røde snit, så der ikke er nogen tvivl om, at der er tale om en invitation til at læse videre i en fart. Bogen er klassisk formidling, når den er bedst, for alle bogens grafiske beslutninger understøtter læselysten. JB 1 / Skønlitterære bøger 22 23

14 NY NORDISK HVERDAGSMAD Jordfarverne dominerer i denne handy kogebog og passer smukt til emnet. Alene omslagets smagfuldt opstillede tallerkener med aspargessuppe giver læseren lyst til at komme i gang. Og som hjælpemiddel i et køkken virker bogen velvillig: Den har et fint opluk, teksten er nem at læse og overskueligt tilrettelagt med en økonomisk brug af farver til støtte for brugeren, ligesom billederne fungerer som visuel instruktion og er komponeret uden lir og prangende gastronomiske falbelader. Det hele virker gennemtænkt og indbydende. Selv om noget er enkelt, kan det sagtens gøres ordentligt, også i en bog, der i dansk sammenhæng er sikret noget nær masseudbredelse. Man kan undre sig over titlens brug af store bogstaver i hvert ord, men det rokker ikke ved helhedsindtrykket af et stykke veltempereret kvalitetsarbejde, der forhåbentligt kan danne skole. CK Claus Meyer et alii Udgiver: FDB Tilrettelægger: Christina Meyer Bengtsson Fotografer: Anders Schønnemann (madfotos), Hans Ole Madsen (personfotos) Sats: Hedda Bank Skrift: Stone Informal Repro: Narayana Press, Gylling Trykkeri: Clemenstrykkeriet, Søften Papir: Munken Lynx, 120 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 18 x 22 cm Sidetal: 152 Oplag: Udgave: 2. oplag Pris: 79,95 kr. ISBN: / Fagbøger 24 25

15 2 / Fagbøger 26 27

16 ANSJOS En hyldest til den lille fisk med den store smag En himmerigsmundfuld af en kogebog! Og dertil et dejligt eksempel på, hvordan man med helt enkle, men meget dygtigt anvendte virkemidler samt et væld af gode idéer ført veltempereret igennem kan skabe en stor lille bog. Den lille fisk med den markante smag varieres her i 66 opskrifter bundet sammen af en på én gang legende og elegant tilrettelægning, der spiller på både fiskens format, dens blå element og den typografiske udformning af ansjosdåseetiketter fra Middelhavsområdet. De smukt typograferede opskrifter fungerer aldeles glimrende helt uden billeder, blåt på hvidt. Bogen lukker fint op og er således nem at anvende til at kokkerere fra, hvilket jo er hele meningen. I al sin enkelhed viser bogen her både mønsterværdigt og originalt, hvad helt essentielle begreber inden for boghåndværk kan formes til i de rette hænder. Alle gode kræfter forener sig her i en fornemt orkestreret helhed, der af en enig komité tildeles Den Danske Bogdesignpris. CK Udvalgt og afprøvet af Kåre Gade Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Allan Daastrup Sats: Allan Daastrup Skrift: Foundry Wolsan, Sackers Roman, Sackers English Script Trykkeri: Tarm Bogtryk, Tarm Papir: Munken Polar, 120 g Bogbinder: Centrum grafisk færdiggørelse, Randers Format: 24 x 13,5 cm (tværformat) Sidetal: 97 Oplag: Pris: 129,95 kr. ISBN: / Fagbøger 28 29

17 2 / Fagbøger 30 31

18 KUNSTEN OG RUMMET Der er tale om et genoptryk en faksimileudgave af et fælles bogværk fra 1969 med omslag og syv litografier af den spanske kunstner Chillida og teksten "Die Kunst und der Raum" af filosoffen Martin Heidegger. Heidegger skrev sin tekst med spinkel fyldepen, og den blev oprindeligt gengivet litografisk. I denne bog både gengivet som originalen og sat med Helvetica Neue Bold Extended, der i de fleste tilfælde er en umulig skrift til læsning, men her fungerer i kraft af tekstens klarhed (altså indholdsmæssigt) og de korte linjer og de vældig løse bagkanter på hver linje (altså typograferingen). Chillidas figurer danner på for- og bagside et indrammet sted. Inde i bogen udfordrer figurerne i gråbeige og sort bogens format ved at gå helt til kant og flyde sammen med det sortmalede snit på materiens tre sider. Kapitælbånd og læsesnor er sorte. Indholdspapiret er ubestrøget, tykt og pappet, og den sorte farve på snittet hænger fint ved på hver side og danner en tynd ramme omkring hvert opslag. Omslaget er i helbind, iklædt ubestrøget gråbeige papir med Chillidas sorte rammefigurer omslaget rundt. Der er tale om en disciplineret bog, der behersket anvender de virkemidler, som emnet og indholdet anslår. Den slags bøger overhaler ofte det forbløffende og det imponerende indenom og udløser en opmærksomhed på et helt andet niveau: Bogen har sin egen berettigelse; ingen kan gøre den efter! JB Martin Heidegger, Eduardo Chillida På dansk ved Klaus Gjørup i samarb. med Søren R. Fauth Forlag: Forlaget Wunderbuch Tilrettelæggere: Per Andersen, Klaus Gjørup Illustrator: Eduardo Chillida (litografier) Sats: Per Andersen, Klaus Gjørup Skrift: Helvetica Neue Bold Extended Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Pure Rough, 170 g Bogbinder: Thomas Müntzer, Bad Langensalza Format: 15,4 x 21,5 cm Sidetal: 64 Oplag: Pris: 239 kr. ISBN: / Fagbøger 32 33

19 2 / Fagbøger 34 35

20 MESTERVÆRKER Enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder En bog fuld af alle de enfamiliehuse, de fleste arkitekter kender fra ikke bare én, men mange omtaler i årenes løb, er næsten for meget, når værket er mere end 3 cm tykt. Men bogens billeder, layout og tegninger giver så glædeligt og fyldigt et indtryk og gensyn, at virkningen er let og legende ikke massiv forstoppelse med ikonbilleder. Tiden er 1950'erne og 1960'erne, og der er cool factor i alle husene: principielt, kontant, enkelt håndværk, sociale ambitioner. Det kulturradikale tidsskrift "Mobilia" blev udgivet i samme periode, og de enkle, appetitligt komponerede opslag med billeder og tekster næsten til kant ofte med en hvid flade i den øverste tredjedel af siderne er en fin hilsen til det danske tidsskrift, der i tiden holdt samme cool factor som husene. Billederne er i god balance, for sig selv eller over for hinanden på opslagene. Tegninger er nye, enkle med lyseblå møbler i planerne. Vil man gætte sig til arkitekternes oprindelige tanker med husene, får man ikke originaltegningens medfortællende kvaliteter i denne bog. Det er historisk set en fejl, men det fastholder den flydende, rumlige dynamik, som husene repræsenterer på hver deres måde. Den konstruktive klarhed i alle detaljerne tidens ideal er sat på forsiden i form af en sort, grafisk samling på hvid bund af en søjle og to bjælker. Bind og forsats er i klar rød, suppleret af et mønster af ovaler trykt i tynd sort streg. Sådan skal det gøres! JB Michael Sheridan Forlag: Strandberg Publishing Tilrettelægger: Michael Jensen / K Grafik Fotografer: Thomas Loof, Pernille Pedersen m.fl. Sats: K Grafik, København Skrift: Foundry Context Regular Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Perigord matglittet, 150 g (materie, smudsomslag), Surbalin Glatt Kirchrott, 115 g (overtræk, forsats) Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 24,5 x 27,5 cm Sidetal: 336 Oplag: Pris: 450 kr. ISBN: Bemærkning: Engelsk udgave ventes udgivet i / Fagbøger 36 37

21 2 / Fagbøger 38 39

22 JØRN UTZON Arkitekturens tilblivelse og virke Den verdenskendte og banebrydende arkitekt Jørn Utzon er siden sin død i 2008 blevet hædret med adskillige monumentalt anlagte bøger. Det er helt på sin plads, men det er godt, at der nu, hvor monumenterne er rejst, også bliver plads til bøger, der både tør gå i dybden, bredden og langt ud i detaljen med det fantastiske værk, Utzon efterlod sig. I arkitekturens tilblivelse får det hele læservenlige dimensioner. Bogen har et godt format og opleves hverken for tung eller for stor. Den virker velkomponeret og forekommer let at dykke ned i, også for en læser uden arkitektfaglig ballast. Der er noget uhøjtideligt og legende over disponeringen af stoffet, og man præsenteres for et væld af skitser og modeltegninger, der ikke før har været vist på tryk. I et værk om en tegnende ånd må billedsiden blive det vigtigste, og den store mængde illustrationer fremstår varieret og inspirerende og formidler Utzons univers storartet. Teksten er tilpasset billeddelen og danner så at sige egne rum på det hvide papir bogen igennem med indrykninger, der er med til at skabe dynamik i helhedsbilledet. Hvert afsnit indledes med et typografisk opslag, hvor kapitel-tallet fylder det meste af en side, så tallene reflekterer arkitektoniske konstruktioner og samtidig gør bogen let at orientere sig i. HB Michael Asgaard Andersen Forlag: Nyt Nordisk Forlag Tilrettelægger: Søren Damstedt / trefold Fotografer: Forskellige Sats: trefold, København Skrift: Din, Museo Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Print White, 150 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 21 x 27 cm Sidetal: 312 Oplag: Pris: 349 kr. ISBN: / Fagbøger 40 41

23 2 / Fagbøger 42 43

24 DANSKE MIDDELALDERBORGE Man tager teksten fra en bog, der udkom første gang i 1986, gennemskriver og opdaterer den, sætter en af landets bedste landskabsfotografer på sagen og lader en fremragende tilrettelægger sætte det hele sammen: Så opstår der en ny og særdeles vellykket fagbog, der i fremtræden ligger lysår fra den nævnte førsteversion og kobler solid akademisk funderet faglighed med farvestrålende elementer fra coffee-table bøgernes verden på en frugtbar måde. De smukt reproducerede, mennesketomme fotos leverer et på én gang tidløst og historisk danmarksbillede: Her hos os ligger middelalderlige borge som regel i ruiner. Fotografierne suppleres forbilledligt af gamle billeder samt gode nye kort og grundplaner: Sådan lå dette sted, før det forfaldt. Med forenede kræfter er her skabt et blivende værk om borge og befæstede anlæg i hele det historiske Danmark. CK Rikke Agnete Olsen Forlag: Aarhus Universitetsforlag Tilrettelægger: Jørgen Sparre Illustrator: Sara Heil Jensen (vignetter til ordlisten) Fotograf: Janne Klerk Sats: Jørgen Sparre Skrift: Warnock Pro Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Arctic the Volume Ivory, 130 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 24,5 x 25,5 cm Sidetal: 301 Oplag: Pris: 399,95 kr. ISBN: / Fagbøger 44 45

25 2 / Fagbøger 46 47

26 GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG. I-III Et stykke fremragende arbejde med satsbillede og typografi gør dette værk til et mønsterværdigt eksempel på, hvor fornemt en bogtilrettelægger kan understøtte en bogs hele indhold og dens mission. Værket samler den autoritative danske grammatik og skal således både være opslagsbog og referenceværk, hvor så mange som muligt skal kunne finde frem til en given regel og dens forklaring hurtigst muligt. Det autoritative understreges med brugen af rigsvåbnets tre springende løver fra Sprog- og Litteraturselskabets bomærke legende indfældet i de røde forsatsblade og som blindpræget blåstemplende dekoration på hvert binds forperm: Her findes Danmarks Riges sproglige regelsæt! Papirets kvalitet støtter læsevenligheden og spiller sammen med det enkle, men gennemtænkte farvevalg bogen er udformet i rødt, hvidt og sort til en harmonisk helhed. Opslag efter opslag fremtræder som en åben, let og meget elegant helhed, hvor de typografiske detaljer samvirker raffineret, ikke for skønhedens skyld, men til gavn for læseren. Værkets tre bind er et særdeles vellykket bogdesign, der vil lette nutidige og sandsynligvis flere kommende generationer af brugeres vej ind i grammatikkens kringlede kroge. Tænk, at noget så tørt som grammatik kan præsenteres så indbydende, endda på sine egne præmisser! CK Erik Hansen, Lars Heltoft Forlag: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Syddansk Universitetsforlag i komm. Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype (indhold), Ida Balslev-Olesen (omslag) Sats: AKA-Print, Tilst Skrift: Swift, Kievit Trykkeri: AKA-Print, Tilst Papir: Munken Premium Cream, 90 g Bogbinder: D.L. Cléments Eftf., Kastrup Format: 17,5 x 25 cm Sidetal: 1842 (forts. pag.) Oplag: 700 (1. oplag). 800 (2. oplag) Pris. 795 kr. (samlet) ISBN: (komplet) Bemærkning: 2. oplag trykt hos Specialtrykkeriet, Viborg, og indbundet hos Jysk Bogbind, Holstebro 2 / Fagbøger 48 49

27 2 / Fagbøger 50 51

28 TIL KAFFESLABBERAS Denne udgivelse fremkalder med sit kaffebordsformat undren og det er måske dens styrke hvad er det egentlig for en bog? En livsstilsbog. Den er med sit store format og uhøjtidelige papirvalg først og fremmest imødekommende, og det understreger ganske godt bogens tema, som er mødet mellem syv garvede damer, der kan strikke, og syv danske designere og kunstnere med idéer. Damerne tager udfordringerne og strikkepindene op, og gennem personlige møder og samtaler to og to generationerne imellem, strikkeopskrifter, fotos af mennesker, nips, og projekter afdækkes detaljer fra levede liv. En kombineret foto-, strikke- og samtalebog der med et velgørende formål både handler om og kræver nysgerrighed. Overskuddet af projektet går til kaffekassen i Ældrecentret Sløjfen. DC Susanne Hoffmann (idé) Jesper Knudsen (tekst] Forlag: Gads Forlag Tilrettelægger: Nicolai Bejder / Bemerk Fotograf: Mads Emil Hilmer Sats: Bemerk, København Skrift: Monotype Garamond Repro: Clausen Offset, Odense Trykkeri: Clausen Grafisk, Odense Papir: Munken Lynx Rough, 150 g (indhold, smudsomslag), Geltex LS hvid, 115 g (overtræk, omslag) Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 24,5 x 33 cm Sidetal: 190 Oplag: Pris: 249 kr. ISBN: / Fagbøger 52 53

29 2 / Fagbøger 54 55

30 ULYKKER PÅ LANDEVEJE Eneulykker, mødeulykker, krydsulykker... Her er en rapport med cases, analyser og statistiske oplysninger om tragedier, der kan ramme alle os, der færdes i trafikken. Ved hjælp af konsekvent brug af en grøn støttefarve formidles emnet, så det voldsomme og ubærlige bliver til at have med at gøre. Tilrettelægningen er trods bogens mange elementer let og overskuelig. Gennemgående er fotos fra de danske veje i al slags vejr velkendte situationer, fart og kurver og indimellem sammenstød og vragdele. På én gang virkelighedsnært og æstetisk løst. Papirkvaliteten er diskret og søger ikke at fjerne fokus fra rapportens alvor. Kapitlet om langtidsfølger er illustreret med landskabsmalerier udført af kunstneren Ulrik Hoff, som blev kørt ned for to år siden. Han overlevede. DC Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Forlag: Vejdirektoratet Tilrettelæggere: Ole Søndergaard, Lennert Carlsen Fotograf: Christoffer Askman Sats: Ole Søndergaard Skrift: FF Signa Pro Repro & Tryk: Nofo Print, Helsingør Papir: Maxi Offset 120 g (indhold), Maxioffset, 300 g (omslag) Bogbinder: Centrum grafisk færdiggørelse, Randers Format: 17 x 29,5 cm Sidetal: 136 Oplag: Pris: Udleveres gratis til interessenter ISBN: , (netudg.) ISSN: , (netudg.) Bemærkning: Rapport / Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, nr. 7 (2011). HVU: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Kolumnetitel: Temarapport ulykker på landeveje 2 / Fagbøger 56 57

31 2 / Fagbøger 58 59

32 SKOLEBIBELEN + Bibelguide + Bibelleksikon Hvem siger, undervisning skal være let? Denne bog er det i hvert fald ikke knap halvandet kilo til skoletasken. Til gengæld får man det hele med: I centrum står slet og ret Bibelen anno 1992 på bibelpapir suppleret med Den nye aftale, altså Det nye Testamente på en slags nudansk. Uden om de to bøger grupperer sig en bibelguide og et bibelleksikon. Begge dele udmærker sig ved at tage sig selv alvorligt. Her tales ikke ned eller jongleres med larmende joviale effekter. Veldrejede og skarpe illustrationer spiller sammen med små tegnede vignetter og klæder det smukke og letlæselige satsbillede. Helheden afrundes af et godt og nøgternt omslag, der signalerer nutidighed, igen uden at bruge larm eller lir. Bogen leverer et fint stykke trykt formidlingsarbejde, der uvilkårligt giver læseren lyst til at slå op og lede rundt. En smuk og respektindgydende bog, som tør stå ved sit stof, og som trods sin tyngde og munkestensformat ligger rigtig godt i hånden. CK Inger Røgild (guide og leksikon) Forlag: Bibelselskabets Forlag Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype (indhold), Hanne Grønlund / Stibo Zone (omslag) Illustratorer: Forskellige Sats: Polytype, København Skrift: Lexicon, Kievit, Solano Gothic Trykkeri: C.H. Beck, Nördlingen Papir: Woodfree White thinpaper, 36 g (tekstdel), Woodfree White MWC-paper, 90 g (farvetrykdel) Bogbinder: C.H. Beck, Nördlingen Format: 15,3 x 23 cm Sidetal: 1359 (Bibelen), 494, 136 Oplag: Udgave: 2. oplag Pris: 324,95 kr. ISBN: / Undervisningsbøger 60 61

33 3 / Undervisningsbøger 62 63

34 FANDANGO MINI Grundbog + Arbejdsbog + Bogstavlydbog Trine May, Marianne Skovsted Pedersen Forlag: Gyldendal Redaktører: Anne Fægteborg, Lise Jæger Tilrettelægger: Frk. Madsen Illustratorer: Rasmus Bregnhøi (omslag), Forskellige (indhold) Sats: Frk. Madsen, København Skrift: Times, Salmiak, Rakugaki Repro: Narayana Press, Gylling Trykkeri: Korotan, Ljubljana Papir: Sara Silk, 115 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 19,5 x 27 cm (Grundbog), 21 x 28,5 cm (Arbejdsbog, Bogstavbog) Sidetal: 80 (Grundbog), 48 (Arbejdsbog), 72 (Bogstavlydbog) Oplag: ISBN: (Grundbog), (Arbejdsbog), (Bogstavlydbog) Bemærkning: Hertil hører også i-bog, Vejledning og Vejledning til Bogstavlydbog 3 / Undervisningsbøger 64 65

35 "Fandango Mini" henvender sig til børnehaveklassen som den første introduktion til faget dansk. Fra bagsideteksten citeres: "Kernen i grundbogen er moderne billedbøger, som findes i deres helhed på Fandango Minis i-bog." Den fysiske bog spiller således sammen med en udvidet i-bog (internetbaseret bog), samt en række allerede udgivne billedbøger. Nogle af "Grundbogens" illustrationer er så små, at de her i den trykte bog fungerer som referencer til i-bogen (se fx side 39). "Fandango Mini" er et ambitiøst projekt, der introducerer billedbøger, tekstgenrer (eventyr og fagtekst), billedkunst (maleri og skulptur), film (dokumentar- og dukke-) for forskolebørn og samtidig indøver bogstaver, analyse og tekstforståelse. Dette giver "Grundbogen" et særdeles komplekst indhold, der visuelt stritter i mange retninger samtidig skal bogen have sin egen visuelle identitet, hvoraf der kan trækkes karakteristika til både "Arbejdsbog" og "Bogstavlydbog" samt sandsynligvis "i-bog", "Vejledning" og "Vejledning til Bogstavlydbog", som ikke er med i denne bedømmelse. Denne identitet bæres dels af typografien en tegneserieagtig skrift til titler og overskrifter, suppleret af en antikva og en grotesk (det er især titel-/overskriftniveauet, man bemærker) af farverne, som går igen i de to arbejdshæfter samt det gennemgående sky-element, som danner baggrund for overskrifter og pagina. I "Arbejdsbog" og "Bogstavlydbog" bruges farverne til at skelne mellem de forskellige typer opgaver, eleven skal løse. Bøgerne er hæfter, eleven skriver i, og layoutet er derfor tilpasset barnets motorik. I begge hæfter er der tænkt på at holde elevens arbejdsområder fri for tryk (så papiret er nemmere at skrive/tegne på). Det giver i sig selv et luftigt og overskueligt indtryk. En fin løsning på en kompleks grafisk opgave. ÅEJ 3 / Undervisningsbøger 66 67

ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015

ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015 ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2015 FORORD F ormålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den danskproducerede

Læs mere

Fredag 12.11.10, kl. 16 er der en præsentation. Erland Kolding Nielsen; kl. 16.15 vil formanden for Komitéen

Fredag 12.11.10, kl. 16 er der en præsentation. Erland Kolding Nielsen; kl. 16.15 vil formanden for Komitéen Nyt for Bogvenner årgang 29 nr 1-2 2010 Af indholdet: Årets Bedste Bogarbejde motiveringer, takketaler 4-21 Kommende arrangementer 22 BogForum 2009 24 Design: Martina Axelsson BogForum november 2010 Igen

Læs mere

FORFATTEREN. Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles

FORFATTEREN. Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles FORFATTEREN 7 2014 Gå aldrig ned på kvaliteten! Mød en forfatter med fleksjob Litteraturens betydning kan ikke måles leder siden sidst Associerede medlemmer styrker Dansk Forfatterforening! Jeg var en

Læs mere

EN CYKEL PÅ HØJKANT. Nyt liv til papiret DIGITALTRYK NØD GODT AF KRISEN TEMA: SKI: VI ER IKKE FORMYNDERISKE

EN CYKEL PÅ HØJKANT. Nyt liv til papiret DIGITALTRYK NØD GODT AF KRISEN TEMA: SKI: VI ER IKKE FORMYNDERISKE Nummer 05 / september 2010 Branchemagasin udgivet af Grafisk Arbejdsgiverforening Nyt liv til papiret SKI: VI ER IKKE FORMYNDERISKE TEMA: GRAFISK SALG DIGITALTRYK NØD GODT AF KRISEN EN CYKEL PÅ HØJKANT

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n

125-å r s j u b i l æ u m. k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t. e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n. v æ r k e t p å v æ g g e n Superflex k u n s t e n h o p p e r u d a f v æ r k e t Dansk Møbeldesign e v e n t y r e t b a g d a n i s h m o d e r n Asger Jorn v æ r k e t p å v æ g g e n Gyldendal og Bruun Rasmussen n y t ambitiøst

Læs mere

Typografi for håbefulde amatører

Typografi for håbefulde amatører Typografi for håbefulde amatører Ditlev V. Petersen, 2003 Forord Dette er ikke en håndbog i, hvordan man arbejder med PageMaker, Express eller noget andet program. Det er heller ikke en lærebog for professionelle

Læs mere

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der

Møbelmesteren. Y-stolen Y-stolen fra 1950 er en af Wegners mest kendte. Stolen, der KULTUR T E L E F O N : 33 75 75 75. KULTUR-, DEBAT- OG NAVNEREDAKTØR: JESPER BEINOV SOUSCHEF: JESPER EISING DAGENS AVISANSVARLIGE: JESPER EISING B B.DK /KULTUR FA X : 33 75 20 20. K U LT U R @ B E R L

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

01 21. jan. 2013 EN SOLVOGN AF EN ROMAN. Genudkommer 1. februar LÆS! OG VÆR MED TIL AT SÆLGE BOGEN.

01 21. jan. 2013 EN SOLVOGN AF EN ROMAN. Genudkommer 1. februar LÆS! OG VÆR MED TIL AT SÆLGE BOGEN. bogmarkedet.dk 01 21. jan. 2013 L&R får overskud i 2012 Side 14 Harald Mogensen, Politiken Genudkommer 1. februar EN SOLVOGN AF EN ROMAN Gyldendal stopper i Kina»Vi har besluttet indtil videre at trække

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

rafisk design Kreativitet Usability på nettet Kvalitet i sproget Typografi Skriftdesign Katalog med håndbøger til professionelle Grafisk teknologi

rafisk design Kreativitet Usability på nettet Kvalitet i sproget Typografi Skriftdesign Katalog med håndbøger til professionelle Grafisk teknologi Her får du viden om: rafisk design Typografi Skriftdesign Kreativitet Ledelse og markedsføring Grafisk teknologi Usability på nettet Kvalitet i sproget Katalog med håndbøger til professionelle Praktiske

Læs mere

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt

pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 1 Dobbeltportræt pia schutzmann bog5_pia schutzman 30/06/10 13.09 Side 2 Af samme forfatter: 500 års verdenskunst. (Redigeret s.m. Holger Reenberg),

Læs mere

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle FORFATTEREN 1 2014 Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle leder Vi vil ha det hele Der er gået over ti år, siden standardkontrakten døde, og i dag er alt til

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til

Lærervejledning. Jonna Byskov og Marianne Keinicke. På vej til HIP HURRA for ASTRID Lærervejledning Jonna Byskov og Marianne Keinicke På vej til Indhold Intentionerne med bogen......................................... 3 Et værdifuldt forfatterskab.....................................

Læs mere

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn?

FORFATTEREN. Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? FORFATTEREN 8 2014 Bogbloggerne vinder frem Et særligt vietnamesisk blik Er kunst noget for børn? leder siden sidst Vi er hele Danmarks forfatterforening I Dansk Forfatterforenings bestyrelse og sekretariat

Læs mere

Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat

Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat 4 2013FORFATTEREN Censur i Ukraine Duften af et antikvariat Psykoanalysen og litteraturen til debat leder E-bøger i abonnement Musikbranchen er blevet digitaliseret hurtigere end andre kreative brancher,

Læs mere

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4

NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 NR. 2 FEBRUAR 2012 11. ÅRGANG PO-bladet MAN SKAL HAVE ATMOSFÆREN MED SIDE 8 FOLKEKIRKEN VAR PÅ DAGSORDENEN SIDE 4 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen SYNSVINKLER Præsten (og meget,

Læs mere

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel

NR.1 MARTS 2007. Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2. Den Blinde Vinkel NR.1 MARTS 2007 Bkf-bladet bliver til Billedkunstneren. Læs hvorfor på side 2 Den Blinde Vinkel tema om ligestilling i kunstverdenen Læs bl.a. om: Nye tal på statens skæve indkøb, Griselda Pollock om køn,

Læs mere

Dansk Fotografi SDF. Selskabet for Dansk Fotografi

Dansk Fotografi SDF. Selskabet for Dansk Fotografi 3August 2009 Årgang 45 Dansk Fotografi SDF Selskabet for Dansk Fotografi Dansk Fotografi SDF Selskabet for Dansk Fotografi Dansk Fotografi Redaktør Ebbe Rosendahl Kragemosen 23 Sanderum 5250 Odense SV

Læs mere

4November 2010 Årgang 46 Dansk Fotografi

4November 2010 Årgang 46 Dansk Fotografi 4November 2010 Årgang 46 Dansk Fotografi Dansk Fotografi Dansk Fotografi Redaktør Ebbe Rosendahl Kragemosen 23 5250 Odense SV Tlf.: 6614 0021/5156 3346 e-mail: bladet@sdf.dk Træffes efter frokost pga.

Læs mere

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010

Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010 Slægt & Data Medlemsblad for DIS-Danmark årgang 24 nr. 4-2010 DIS-Danmark Slægt & Data 4/2010 1 DIS-Danmark Slægt & Data 3/2010 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark Databehandling i Slægtsforskning www.slaegtogdata.dk

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk

Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk. www.arkfo.dk Ny udgave, nyt layout. På dansk og engelsk www.arkfo.dk Arkitekterne har længe været forkælet med fuld beskæftigelse. Vi har planlagt hele bydele og bygget med et arkitektonisk overskud og en optimisme,

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Idealisten der udfordrede

Idealisten der udfordrede Hjælp til lønforhandlingen Nu kan du også få hjælp til at forhandle individuel løn. Skuespillerforbundet samarbejder med en ekstern forhandler, som for 750 kroner i timen sikrer dig den bedst mulige aftale.

Læs mere

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011

Pilebladet. Flettetræf Hadsten Højskole. Pilefestival Moesgård. Sivhøst. nr. 57 Okt. 2011 Pilebladet nr. 57 Okt. 2011 Flettetræf Hadsten Højskole Pilefestival Moesgård Sivhøst INDHOLD Bestyrelsens klumme Bestyrelsens klumme 2 Af Lis Napstjert Referat fra generalforsamling 4 Formandens beretning

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere