ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011"

Transkript

1 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011 Forening for Boghaandværk 2012

2 1 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011

3 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE Forening for Boghaandværk 2012

4 INDHOLD Årets Bedste Bogarbejde 2011 Forord Prolog 1 Skønlitterære bøger 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 10 Digitalt trykte bøger 11 Øvrige bogtyper Årets Bedste Bogbind 2011 Håndindbundne bøger Om foreningen Udgivelser Hæderspriser Indmeldelse 4 5

5 Årets Bedste Bogarbejde 2011 Formålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den dansk-producerede bog, dens design, æstetik og tekniske kvaliteter. Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2011, der er nedsat af Forening for Boghaandværks hovedbestyrelse, har følgende sammensætning: Hanne Bartholin, illustrator (HB) Jens Bertelsen, forlægger, arkitekt (JB) Dorte Cappelen, grafiker (DC) Åse Eg Jørgensen, grafiker (ÅEJ) Christian Kaaber, boghandler, formand for komitéen (CK) Udenlandsk gæstejurymedlem: Tomas Lidman, fhv. rigsarkivar og rigsbibliotekar, fil.dr. Lilli Riget fra foreningens sekretariat har fungeret som sekretær. Et komitémedlem, der har haft indflydelse på én eller flere indsendte bøger, f.eks. som tilrettelægger eller producent, anses i henhold til foreningens vedtægter for inhabil og deltager derfor ikke i en evt. diskussion eller udvælgelse af de respektive bøger. Desuden er der til bedømmelse af den håndindbundne bog nedsat følgende komité: Søren Ahrendt, fhv. antikvarboghandler (SA) Flemming Dupont Andersen, bogbinder (FDA) Christian Kaaber, boghandler, formand (CK) Birthe Lassen, bogbinder (BL) Ernst Rasmussen, bogbinder (ER) Peter Reinhardt, bogbinder (PR) Et medlem af bogbindskomitéen kan ikke indsende bøger til bedømmelse. Bøgerne bedømmes og udvælges af komitéen i plenum. Initialerne under de enkelte katalogtekster henviser til den/de personer, der har formuleret bedømmelsen. De endelige trykte tekster er godkendt af hver komité som helhed. De indsendte værker har været opdelt i følgende kategorier: 1 Skønlitterære bøger 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 6 Opslagsværker 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 9 Bogomslag/-bind 10 Paperbacks og digitalt trykte bøger 11 Øvrige Særskilt kategori: Den håndindbundne bog Komitéen udvælger ikke nødvendigvis bøger fra alle kategorier. ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2012 Indbydelse til "Årets Bedste Bogarbejde 2012" vil blive udsendt i begyndelsen af 2013 og kan da rekvireres fra foreningens sekretariat eller hentes på: Lilli Riget Aalborg, marts

6 Forord Det begynder altid med et kick! Dér ligger de alle sammen, hele beholdningen af indsendte bøger, som Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde nu skal gennemgå på et intenst døgn i det spæde forår. Når man skuer ud over mængden af forsider, glæder man sig over, hvilken rigdom af bøger der trods krise og trange økonomiske kår i branchen vælder frem på et år. Uvilkårligt gribes man også af en slags ydmyghed over for den sum af faglig kompetence, kreativitet, typografiske intentioner og frem for alt kvalitet, man her har for øje, og som det er ens privilegium at være med til at bedømme. Resultatet af granskning, ivrige diskussioner og efterfølgende udvekslinger af mails kan ses på de følgende sider. I år var det for første gang i komitéens mere end 75 år lange historie ikke alle de indsendte bøger, der umiddelbart kunne ses. Som noget helt nyt indeholdt årets pulje digitale bøger. Dette er en glædelig udvikling for komitéarbejdet, og selv om der ikke i år blev udvalgt e-bøger til udstilling og katalog, er de nye papirløse bøger nu lyst i kuld og køn, og komitéen glæder sig til at se mange flere bud på godt digitalt bogdesign i årene, der kommer. Og vi skal nok finde ud af at udstille de udvalgte titler, når det bliver relevant. Den digitale bogs definitive indtog på bogmarkedet ligger stadig et stykke ude i fremtiden, i det mindste i dette land. Årets udvalgte bøger ligger således alle inden for de gængse rammer for tryksager fremstillet med henblik på varigere forbrug, som en tidligere komitéformand har formuleret det. Det ligger i papirbogens koncept, at den er kommet for at blive, leve længe mellem hænderne på brugerne og længst muligt undgå papirmøllen. Her kommer begrebet kvalitet ind i billedet, som Tomas Lidman, komitéens svenske gæstejurymedlem, påpeger i sin prolog til denne katalog. På vegne af Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde retter jeg atter i år en varm tak til Tomas Lidman, der både har været Sveriges rigsbibliotekar og rigsarkivar, for en på én gang velgørende nøgtern, kyndig og entusiastisk medvirken ved årets udvælgelse. Sluttelig takkes alle, der sendte bøger til bedømmelse. Til lykke til alle, der har opnået udvælgelse og hædrende omtale. Et særligt stort til lykke til dette års modtagere af Den Danske Bogdesignpris. Christian Kaaber, formand Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde København, april

7 Prolog Tomas Lidman Gæstejurymedlem En av de mest inflytelserika formgivarna inom svensk typografi under de senaste 50 åren är förvisso Carl Fredrik Hultenheim som nyligen gick bort. Han har sagt många kloka saker om typografins möjligheter och faror som både förargat och applåderats. Vad är kvalitet, var en fråga han ständigt ställde till sig själv och sina många elever. Kvalitet tar tid och han citerade gärna Jan Tschichold som menade att det tar 10 år att lära sig de typografiska grundreglerna, 10 år att vänja sig av med sina egna föreställningar och sig själv och sedan ytterligare 10 år att förfina sina verktyg. Kvalitet är ett relativt begrepp som inte bara Tschichold och Hultenheim funderat över. Ett föremåls kvalitet är ofta ganska lätt att avgöra; det skall fungera, vara hållbart och slitstarkt och anpassat för de behov som det skall lösa. När vi kommer över till tycke och smak blir det svårare. I konsten är reglerna upplösta och svårbemästrade, i musiken omöjliga att beskriva, för att inte tala om litteraturen! I såväl Danmark som Sverige har diskussioner förts kring innehållet i en nationell s.k. litteraturkanon. Vad är värt att sätta upp på listan? Den stora Litteraturutredning jag för närvarande leder, har bland mycket annat fått i uppgift att hitta former för att stödja kvalitetslitteraturen. Vad är nu det?, frågar sig många. Vi har valt en kultursociologisk definition och menar att det är: "litterära verk som behandlas i litteraturhistoriska översiktsverk, erhåller prestigefulla litterära priser och anses tillhöra det litterära arvet mm". Vi får se om den håller. Betänkandet skall lämnas i höst. Mycket kan sägas i denna fråga. Hur förhåller sig det då med kunskaperna hos en jury som skall bedöma resultatet av det av Tschichold önskvärda grundliga utbildningsteoretiska och praktiskt erhållna utbildningsfundament i typografins svåra konst. Skall den avkrävas ytterligare utbildning för att kunna avge ett någorlunda kvalificerat och objektivt omdöme? Det är naturligtvis helt omöjligt. Ett sådant krav skulle omöjliggöra varje form av bedömning och recension. En kultursociologisk definition på en jury för bokkonst skulle kunna vara a) av omgivningen erkänd kunskap inom området, b) lång erfarenhet av branschens kunskapsinnehåll och utveckling, c) egen praktisk eller på annat sätt förvärvad kunskap om det typografiska "regelverket". Som extern ledamot i juryn vill jag gärna påstå att mina danska jurykolleger för Årets Bedste Bogarbejde väl fyller dessa kriterier. För att återgå till 2011 urval av så anser jag att uppgiften denna gång varit svårare och mera grannlaga än tidigare. Kvaliteten (jag vågar trots allt ta ordet i min mun) på de inlämnade böckerna förefaller åtminstone för mig som något högre än det urval jag varit med om att mejsla fram under ett par år. Antalet inlämnade böcker för bedömning har princip varit detsamma men jag tycker mig kunna skönja ett visst ökat intresse från förlagen att få vara med i bedömningen vilket är glädjande. Viljan och ambitionen att få vara med i den exklusiva familjen av böcker med god formgivning och typografi förefaller att var växande. En positiv utveckling! Tomas Lidman Tidligare riksarkivarie och riksbibliotekarie. Ordförande för Svensk bokkonst och ordförande i juryn för Årets måltidslitteratur Österskär, marts

8 DAGBØGER. 1-3 Franz Kafka Oversat og kommenteret af Karsten Sand Iversen Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson & Tod Alan Spoerl / Polytype Sats: Polytype, København Skrift: Trump Medieval Trykkeri: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Pure, 100 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 12 x 20 cm Sidetal: 966 (forts. pag.) Oplag: Pris: 499,95 kr. ISBN: Bemærkning: Tilhørende rødt gummibånd 1 / Skønlitterære bøger 12 13

9 Sådan skal de bare se ud Kafkas dagbøger! Tre kompakte og smukt typograferede bind med fortløbende paginering og rund ryg. Dagbøgernes intimitet understøttes af det gultonede papir og de sorte, papirbetrukne omslag, som gør bøgerne lækre at have i hænderne. Omslagene er forsynet med labels af bøttepapir påtrykt titel osv. et subtilt signal om skrivehæfter. Behandlingen af de mange fodnoter er elegant løst ved at sætte dem tospaltet. Hermed bliver de aldrig trivielle og klodsede blokke. At de tre sammenhængende bind kommer med en lidt tilfældigt udseende rød elastik om maven, er nok mest et praktisk hensyn! DC 1 / Skønlitterære bøger 14 15

10 JIN PING MEI. FØRSTE BOG I vers og prosa Anonym Oversættelse og præsentation ved Vibeke Børdahl Udgiver: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Allan Daastrup Illustrator: Anonyme træsnit 1617 Sats: Allan Daastrup Skrift: Arno Pro Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Lynx, 115 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 12,3 x 21 cm Sidetal: 252 Oplag: Pris: 299,95 kr. ISBN: Bemærkning: Bog 1 af 10 markeret med sort streg på ryg. Bindovertræk 1 / Skønlitterære bøger 16 17

11 Associationer til kinesisk form og stemning opnås på smukkeste vis i og på dette første af 10 bind, der udgør den erotiske roman "Jin Ping Mei" fra 1500-tallets Kina. Rødt, sort, hvidt. Bindet, der holdes sammen af et æskeagtigt papomslag, er overtrukket af stof med småkrøllet struktur silkeagtigt og dekadent og det samlede indtryk er på én gang stramt og detaljerigt. Oplevelsen støttes af bogens smalle format og forsidetypografiens lodrette komposition, der gentages på smudstitel- og titelblad. Selve titlen er elegant typograferet, hvor J'ets underlængde også danner prikken over i'et. Og hele bogens typografi er generelt velbalanceret og delikat. Om syv år vil en formation af 100 røde og sorte streger på de 10 rygge se fantastisk ud i reolen. DC 1 / Skønlitterære bøger 18 19

12 SKÆVE SKRIFTER H.C. Andersen Udvalgt og med efterskrift af Finn Hauberg Mortensen Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Åse Eg Jørgensen Sats: Åse Eg Jørgensen Skrift: Ruse Trykkeri: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Premium Cream, 80 g Bogbinder: Förlagshuset Nordens Grafiska, Malmö Format: 12,3 x 17 cm Sidetal: 762 Oplag: Pris: 249,95 kr. ISBN: Bemærkning: Omslag trykt i grøn bund og 100% rødt overtryk. Rødt snit 1 / Skønlitterære bøger 20 21

13 "Skyggen" er en af H.C. Andersens mere interessante historier, og 'Skyggen' er derfor kommet på forsiden og forsatsen af den lille og tykke bog. Skyggen tegner sig sort over omslagets grønne bund, mens skyggens hvide hånd lyser i sort mørke på forsatsen. Sort og grøn, sort og hvid møder den grønnes komplementærfarve rød i snittet. Den røde farve lysner, når man bladrer i bogen. Snitfarven fortyndes af bogens æggeskalsfarvede papir. Bogens format svarer til en stor håndfuld det er en bog, der giver lyst til at foretage en rejse, så man kan læse lidt, hvor man nu lander. Typografien signalerer fuldtonet læsebog sat med antikva-skriften Ruse, der står lidt bred i kroppen og med forholdsvis korte over- og underlængder. Det giver et højt læsetempo. Hver gang der bladres, glimter det røde snit, så der ikke er nogen tvivl om, at der er tale om en invitation til at læse videre i en fart. Bogen er klassisk formidling, når den er bedst, for alle bogens grafiske beslutninger understøtter læselysten. JB 1 / Skønlitterære bøger 22 23

14 NY NORDISK HVERDAGSMAD Jordfarverne dominerer i denne handy kogebog og passer smukt til emnet. Alene omslagets smagfuldt opstillede tallerkener med aspargessuppe giver læseren lyst til at komme i gang. Og som hjælpemiddel i et køkken virker bogen velvillig: Den har et fint opluk, teksten er nem at læse og overskueligt tilrettelagt med en økonomisk brug af farver til støtte for brugeren, ligesom billederne fungerer som visuel instruktion og er komponeret uden lir og prangende gastronomiske falbelader. Det hele virker gennemtænkt og indbydende. Selv om noget er enkelt, kan det sagtens gøres ordentligt, også i en bog, der i dansk sammenhæng er sikret noget nær masseudbredelse. Man kan undre sig over titlens brug af store bogstaver i hvert ord, men det rokker ikke ved helhedsindtrykket af et stykke veltempereret kvalitetsarbejde, der forhåbentligt kan danne skole. CK Claus Meyer et alii Udgiver: FDB Tilrettelægger: Christina Meyer Bengtsson Fotografer: Anders Schønnemann (madfotos), Hans Ole Madsen (personfotos) Sats: Hedda Bank Skrift: Stone Informal Repro: Narayana Press, Gylling Trykkeri: Clemenstrykkeriet, Søften Papir: Munken Lynx, 120 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 18 x 22 cm Sidetal: 152 Oplag: Udgave: 2. oplag Pris: 79,95 kr. ISBN: / Fagbøger 24 25

15 2 / Fagbøger 26 27

16 ANSJOS En hyldest til den lille fisk med den store smag En himmerigsmundfuld af en kogebog! Og dertil et dejligt eksempel på, hvordan man med helt enkle, men meget dygtigt anvendte virkemidler samt et væld af gode idéer ført veltempereret igennem kan skabe en stor lille bog. Den lille fisk med den markante smag varieres her i 66 opskrifter bundet sammen af en på én gang legende og elegant tilrettelægning, der spiller på både fiskens format, dens blå element og den typografiske udformning af ansjosdåseetiketter fra Middelhavsområdet. De smukt typograferede opskrifter fungerer aldeles glimrende helt uden billeder, blåt på hvidt. Bogen lukker fint op og er således nem at anvende til at kokkerere fra, hvilket jo er hele meningen. I al sin enkelhed viser bogen her både mønsterværdigt og originalt, hvad helt essentielle begreber inden for boghåndværk kan formes til i de rette hænder. Alle gode kræfter forener sig her i en fornemt orkestreret helhed, der af en enig komité tildeles Den Danske Bogdesignpris. CK Udvalgt og afprøvet af Kåre Gade Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Allan Daastrup Sats: Allan Daastrup Skrift: Foundry Wolsan, Sackers Roman, Sackers English Script Trykkeri: Tarm Bogtryk, Tarm Papir: Munken Polar, 120 g Bogbinder: Centrum grafisk færdiggørelse, Randers Format: 24 x 13,5 cm (tværformat) Sidetal: 97 Oplag: Pris: 129,95 kr. ISBN: / Fagbøger 28 29

17 2 / Fagbøger 30 31

18 KUNSTEN OG RUMMET Der er tale om et genoptryk en faksimileudgave af et fælles bogværk fra 1969 med omslag og syv litografier af den spanske kunstner Chillida og teksten "Die Kunst und der Raum" af filosoffen Martin Heidegger. Heidegger skrev sin tekst med spinkel fyldepen, og den blev oprindeligt gengivet litografisk. I denne bog både gengivet som originalen og sat med Helvetica Neue Bold Extended, der i de fleste tilfælde er en umulig skrift til læsning, men her fungerer i kraft af tekstens klarhed (altså indholdsmæssigt) og de korte linjer og de vældig løse bagkanter på hver linje (altså typograferingen). Chillidas figurer danner på for- og bagside et indrammet sted. Inde i bogen udfordrer figurerne i gråbeige og sort bogens format ved at gå helt til kant og flyde sammen med det sortmalede snit på materiens tre sider. Kapitælbånd og læsesnor er sorte. Indholdspapiret er ubestrøget, tykt og pappet, og den sorte farve på snittet hænger fint ved på hver side og danner en tynd ramme omkring hvert opslag. Omslaget er i helbind, iklædt ubestrøget gråbeige papir med Chillidas sorte rammefigurer omslaget rundt. Der er tale om en disciplineret bog, der behersket anvender de virkemidler, som emnet og indholdet anslår. Den slags bøger overhaler ofte det forbløffende og det imponerende indenom og udløser en opmærksomhed på et helt andet niveau: Bogen har sin egen berettigelse; ingen kan gøre den efter! JB Martin Heidegger, Eduardo Chillida På dansk ved Klaus Gjørup i samarb. med Søren R. Fauth Forlag: Forlaget Wunderbuch Tilrettelæggere: Per Andersen, Klaus Gjørup Illustrator: Eduardo Chillida (litografier) Sats: Per Andersen, Klaus Gjørup Skrift: Helvetica Neue Bold Extended Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Pure Rough, 170 g Bogbinder: Thomas Müntzer, Bad Langensalza Format: 15,4 x 21,5 cm Sidetal: 64 Oplag: Pris: 239 kr. ISBN: / Fagbøger 32 33

19 2 / Fagbøger 34 35

20 MESTERVÆRKER Enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder En bog fuld af alle de enfamiliehuse, de fleste arkitekter kender fra ikke bare én, men mange omtaler i årenes løb, er næsten for meget, når værket er mere end 3 cm tykt. Men bogens billeder, layout og tegninger giver så glædeligt og fyldigt et indtryk og gensyn, at virkningen er let og legende ikke massiv forstoppelse med ikonbilleder. Tiden er 1950'erne og 1960'erne, og der er cool factor i alle husene: principielt, kontant, enkelt håndværk, sociale ambitioner. Det kulturradikale tidsskrift "Mobilia" blev udgivet i samme periode, og de enkle, appetitligt komponerede opslag med billeder og tekster næsten til kant ofte med en hvid flade i den øverste tredjedel af siderne er en fin hilsen til det danske tidsskrift, der i tiden holdt samme cool factor som husene. Billederne er i god balance, for sig selv eller over for hinanden på opslagene. Tegninger er nye, enkle med lyseblå møbler i planerne. Vil man gætte sig til arkitekternes oprindelige tanker med husene, får man ikke originaltegningens medfortællende kvaliteter i denne bog. Det er historisk set en fejl, men det fastholder den flydende, rumlige dynamik, som husene repræsenterer på hver deres måde. Den konstruktive klarhed i alle detaljerne tidens ideal er sat på forsiden i form af en sort, grafisk samling på hvid bund af en søjle og to bjælker. Bind og forsats er i klar rød, suppleret af et mønster af ovaler trykt i tynd sort streg. Sådan skal det gøres! JB Michael Sheridan Forlag: Strandberg Publishing Tilrettelægger: Michael Jensen / K Grafik Fotografer: Thomas Loof, Pernille Pedersen m.fl. Sats: K Grafik, København Skrift: Foundry Context Regular Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Perigord matglittet, 150 g (materie, smudsomslag), Surbalin Glatt Kirchrott, 115 g (overtræk, forsats) Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 24,5 x 27,5 cm Sidetal: 336 Oplag: Pris: 450 kr. ISBN: Bemærkning: Engelsk udgave ventes udgivet i / Fagbøger 36 37

21 2 / Fagbøger 38 39

22 JØRN UTZON Arkitekturens tilblivelse og virke Den verdenskendte og banebrydende arkitekt Jørn Utzon er siden sin død i 2008 blevet hædret med adskillige monumentalt anlagte bøger. Det er helt på sin plads, men det er godt, at der nu, hvor monumenterne er rejst, også bliver plads til bøger, der både tør gå i dybden, bredden og langt ud i detaljen med det fantastiske værk, Utzon efterlod sig. I arkitekturens tilblivelse får det hele læservenlige dimensioner. Bogen har et godt format og opleves hverken for tung eller for stor. Den virker velkomponeret og forekommer let at dykke ned i, også for en læser uden arkitektfaglig ballast. Der er noget uhøjtideligt og legende over disponeringen af stoffet, og man præsenteres for et væld af skitser og modeltegninger, der ikke før har været vist på tryk. I et værk om en tegnende ånd må billedsiden blive det vigtigste, og den store mængde illustrationer fremstår varieret og inspirerende og formidler Utzons univers storartet. Teksten er tilpasset billeddelen og danner så at sige egne rum på det hvide papir bogen igennem med indrykninger, der er med til at skabe dynamik i helhedsbilledet. Hvert afsnit indledes med et typografisk opslag, hvor kapitel-tallet fylder det meste af en side, så tallene reflekterer arkitektoniske konstruktioner og samtidig gør bogen let at orientere sig i. HB Michael Asgaard Andersen Forlag: Nyt Nordisk Forlag Tilrettelægger: Søren Damstedt / trefold Fotografer: Forskellige Sats: trefold, København Skrift: Din, Museo Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Print White, 150 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 21 x 27 cm Sidetal: 312 Oplag: Pris: 349 kr. ISBN: / Fagbøger 40 41

23 2 / Fagbøger 42 43

24 DANSKE MIDDELALDERBORGE Man tager teksten fra en bog, der udkom første gang i 1986, gennemskriver og opdaterer den, sætter en af landets bedste landskabsfotografer på sagen og lader en fremragende tilrettelægger sætte det hele sammen: Så opstår der en ny og særdeles vellykket fagbog, der i fremtræden ligger lysår fra den nævnte førsteversion og kobler solid akademisk funderet faglighed med farvestrålende elementer fra coffee-table bøgernes verden på en frugtbar måde. De smukt reproducerede, mennesketomme fotos leverer et på én gang tidløst og historisk danmarksbillede: Her hos os ligger middelalderlige borge som regel i ruiner. Fotografierne suppleres forbilledligt af gamle billeder samt gode nye kort og grundplaner: Sådan lå dette sted, før det forfaldt. Med forenede kræfter er her skabt et blivende værk om borge og befæstede anlæg i hele det historiske Danmark. CK Rikke Agnete Olsen Forlag: Aarhus Universitetsforlag Tilrettelægger: Jørgen Sparre Illustrator: Sara Heil Jensen (vignetter til ordlisten) Fotograf: Janne Klerk Sats: Jørgen Sparre Skrift: Warnock Pro Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Arctic the Volume Ivory, 130 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 24,5 x 25,5 cm Sidetal: 301 Oplag: Pris: 399,95 kr. ISBN: / Fagbøger 44 45

25 2 / Fagbøger 46 47

26 GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG. I-III Et stykke fremragende arbejde med satsbillede og typografi gør dette værk til et mønsterværdigt eksempel på, hvor fornemt en bogtilrettelægger kan understøtte en bogs hele indhold og dens mission. Værket samler den autoritative danske grammatik og skal således både være opslagsbog og referenceværk, hvor så mange som muligt skal kunne finde frem til en given regel og dens forklaring hurtigst muligt. Det autoritative understreges med brugen af rigsvåbnets tre springende løver fra Sprog- og Litteraturselskabets bomærke legende indfældet i de røde forsatsblade og som blindpræget blåstemplende dekoration på hvert binds forperm: Her findes Danmarks Riges sproglige regelsæt! Papirets kvalitet støtter læsevenligheden og spiller sammen med det enkle, men gennemtænkte farvevalg bogen er udformet i rødt, hvidt og sort til en harmonisk helhed. Opslag efter opslag fremtræder som en åben, let og meget elegant helhed, hvor de typografiske detaljer samvirker raffineret, ikke for skønhedens skyld, men til gavn for læseren. Værkets tre bind er et særdeles vellykket bogdesign, der vil lette nutidige og sandsynligvis flere kommende generationer af brugeres vej ind i grammatikkens kringlede kroge. Tænk, at noget så tørt som grammatik kan præsenteres så indbydende, endda på sine egne præmisser! CK Erik Hansen, Lars Heltoft Forlag: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Syddansk Universitetsforlag i komm. Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype (indhold), Ida Balslev-Olesen (omslag) Sats: AKA-Print, Tilst Skrift: Swift, Kievit Trykkeri: AKA-Print, Tilst Papir: Munken Premium Cream, 90 g Bogbinder: D.L. Cléments Eftf., Kastrup Format: 17,5 x 25 cm Sidetal: 1842 (forts. pag.) Oplag: 700 (1. oplag). 800 (2. oplag) Pris. 795 kr. (samlet) ISBN: (komplet) Bemærkning: 2. oplag trykt hos Specialtrykkeriet, Viborg, og indbundet hos Jysk Bogbind, Holstebro 2 / Fagbøger 48 49

27 2 / Fagbøger 50 51

28 TIL KAFFESLABBERAS Denne udgivelse fremkalder med sit kaffebordsformat undren og det er måske dens styrke hvad er det egentlig for en bog? En livsstilsbog. Den er med sit store format og uhøjtidelige papirvalg først og fremmest imødekommende, og det understreger ganske godt bogens tema, som er mødet mellem syv garvede damer, der kan strikke, og syv danske designere og kunstnere med idéer. Damerne tager udfordringerne og strikkepindene op, og gennem personlige møder og samtaler to og to generationerne imellem, strikkeopskrifter, fotos af mennesker, nips, og projekter afdækkes detaljer fra levede liv. En kombineret foto-, strikke- og samtalebog der med et velgørende formål både handler om og kræver nysgerrighed. Overskuddet af projektet går til kaffekassen i Ældrecentret Sløjfen. DC Susanne Hoffmann (idé) Jesper Knudsen (tekst] Forlag: Gads Forlag Tilrettelægger: Nicolai Bejder / Bemerk Fotograf: Mads Emil Hilmer Sats: Bemerk, København Skrift: Monotype Garamond Repro: Clausen Offset, Odense Trykkeri: Clausen Grafisk, Odense Papir: Munken Lynx Rough, 150 g (indhold, smudsomslag), Geltex LS hvid, 115 g (overtræk, omslag) Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 24,5 x 33 cm Sidetal: 190 Oplag: Pris: 249 kr. ISBN: / Fagbøger 52 53

29 2 / Fagbøger 54 55

30 ULYKKER PÅ LANDEVEJE Eneulykker, mødeulykker, krydsulykker... Her er en rapport med cases, analyser og statistiske oplysninger om tragedier, der kan ramme alle os, der færdes i trafikken. Ved hjælp af konsekvent brug af en grøn støttefarve formidles emnet, så det voldsomme og ubærlige bliver til at have med at gøre. Tilrettelægningen er trods bogens mange elementer let og overskuelig. Gennemgående er fotos fra de danske veje i al slags vejr velkendte situationer, fart og kurver og indimellem sammenstød og vragdele. På én gang virkelighedsnært og æstetisk løst. Papirkvaliteten er diskret og søger ikke at fjerne fokus fra rapportens alvor. Kapitlet om langtidsfølger er illustreret med landskabsmalerier udført af kunstneren Ulrik Hoff, som blev kørt ned for to år siden. Han overlevede. DC Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Forlag: Vejdirektoratet Tilrettelæggere: Ole Søndergaard, Lennert Carlsen Fotograf: Christoffer Askman Sats: Ole Søndergaard Skrift: FF Signa Pro Repro & Tryk: Nofo Print, Helsingør Papir: Maxi Offset 120 g (indhold), Maxioffset, 300 g (omslag) Bogbinder: Centrum grafisk færdiggørelse, Randers Format: 17 x 29,5 cm Sidetal: 136 Oplag: Pris: Udleveres gratis til interessenter ISBN: , (netudg.) ISSN: , (netudg.) Bemærkning: Rapport / Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, nr. 7 (2011). HVU: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Kolumnetitel: Temarapport ulykker på landeveje 2 / Fagbøger 56 57

31 2 / Fagbøger 58 59

32 SKOLEBIBELEN + Bibelguide + Bibelleksikon Hvem siger, undervisning skal være let? Denne bog er det i hvert fald ikke knap halvandet kilo til skoletasken. Til gengæld får man det hele med: I centrum står slet og ret Bibelen anno 1992 på bibelpapir suppleret med Den nye aftale, altså Det nye Testamente på en slags nudansk. Uden om de to bøger grupperer sig en bibelguide og et bibelleksikon. Begge dele udmærker sig ved at tage sig selv alvorligt. Her tales ikke ned eller jongleres med larmende joviale effekter. Veldrejede og skarpe illustrationer spiller sammen med små tegnede vignetter og klæder det smukke og letlæselige satsbillede. Helheden afrundes af et godt og nøgternt omslag, der signalerer nutidighed, igen uden at bruge larm eller lir. Bogen leverer et fint stykke trykt formidlingsarbejde, der uvilkårligt giver læseren lyst til at slå op og lede rundt. En smuk og respektindgydende bog, som tør stå ved sit stof, og som trods sin tyngde og munkestensformat ligger rigtig godt i hånden. CK Inger Røgild (guide og leksikon) Forlag: Bibelselskabets Forlag Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype (indhold), Hanne Grønlund / Stibo Zone (omslag) Illustratorer: Forskellige Sats: Polytype, København Skrift: Lexicon, Kievit, Solano Gothic Trykkeri: C.H. Beck, Nördlingen Papir: Woodfree White thinpaper, 36 g (tekstdel), Woodfree White MWC-paper, 90 g (farvetrykdel) Bogbinder: C.H. Beck, Nördlingen Format: 15,3 x 23 cm Sidetal: 1359 (Bibelen), 494, 136 Oplag: Udgave: 2. oplag Pris: 324,95 kr. ISBN: / Undervisningsbøger 60 61

33 3 / Undervisningsbøger 62 63

34 FANDANGO MINI Grundbog + Arbejdsbog + Bogstavlydbog Trine May, Marianne Skovsted Pedersen Forlag: Gyldendal Redaktører: Anne Fægteborg, Lise Jæger Tilrettelægger: Frk. Madsen Illustratorer: Rasmus Bregnhøi (omslag), Forskellige (indhold) Sats: Frk. Madsen, København Skrift: Times, Salmiak, Rakugaki Repro: Narayana Press, Gylling Trykkeri: Korotan, Ljubljana Papir: Sara Silk, 115 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 19,5 x 27 cm (Grundbog), 21 x 28,5 cm (Arbejdsbog, Bogstavbog) Sidetal: 80 (Grundbog), 48 (Arbejdsbog), 72 (Bogstavlydbog) Oplag: ISBN: (Grundbog), (Arbejdsbog), (Bogstavlydbog) Bemærkning: Hertil hører også i-bog, Vejledning og Vejledning til Bogstavlydbog 3 / Undervisningsbøger 64 65

35 "Fandango Mini" henvender sig til børnehaveklassen som den første introduktion til faget dansk. Fra bagsideteksten citeres: "Kernen i grundbogen er moderne billedbøger, som findes i deres helhed på Fandango Minis i-bog." Den fysiske bog spiller således sammen med en udvidet i-bog (internetbaseret bog), samt en række allerede udgivne billedbøger. Nogle af "Grundbogens" illustrationer er så små, at de her i den trykte bog fungerer som referencer til i-bogen (se fx side 39). "Fandango Mini" er et ambitiøst projekt, der introducerer billedbøger, tekstgenrer (eventyr og fagtekst), billedkunst (maleri og skulptur), film (dokumentar- og dukke-) for forskolebørn og samtidig indøver bogstaver, analyse og tekstforståelse. Dette giver "Grundbogen" et særdeles komplekst indhold, der visuelt stritter i mange retninger samtidig skal bogen have sin egen visuelle identitet, hvoraf der kan trækkes karakteristika til både "Arbejdsbog" og "Bogstavlydbog" samt sandsynligvis "i-bog", "Vejledning" og "Vejledning til Bogstavlydbog", som ikke er med i denne bedømmelse. Denne identitet bæres dels af typografien en tegneserieagtig skrift til titler og overskrifter, suppleret af en antikva og en grotesk (det er især titel-/overskriftniveauet, man bemærker) af farverne, som går igen i de to arbejdshæfter samt det gennemgående sky-element, som danner baggrund for overskrifter og pagina. I "Arbejdsbog" og "Bogstavlydbog" bruges farverne til at skelne mellem de forskellige typer opgaver, eleven skal løse. Bøgerne er hæfter, eleven skriver i, og layoutet er derfor tilpasset barnets motorik. I begge hæfter er der tænkt på at holde elevens arbejdsområder fri for tryk (så papiret er nemmere at skrive/tegne på). Det giver i sig selv et luftigt og overskueligt indtryk. En fin løsning på en kompleks grafisk opgave. ÅEJ 3 / Undervisningsbøger 66 67

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Året Bedste Bogarbejde 2012

Året Bedste Bogarbejde 2012 Året Bedste Bogarbejde 2012 Året Bedste Bogarbejde 2012 Forening for Boghaandværk 2013 Indhold 6 / Årets Bedste Bogarbejde 2012 9 / Forord 11 / Prolog 12 / Skønlitterære værker / 1 24 / Fagbøger / 2

Læs mere

Årets Bedste BogarBejde 2010 Forening For Boghaandværk 2011. indmeldelse: UdFyld og send postkortet på indersiden

Årets Bedste BogarBejde 2010 Forening For Boghaandværk 2011. indmeldelse: UdFyld og send postkortet på indersiden Årets Bedste BogarBejde 2010 Forening For Boghaandværk 2011 indmeldelse: UdFyld og send postkortet på indersiden Forening For Boghaandværk 2011 Årets Bedste BogarBejde 2010 Forening For Boghaandværk 2011

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 375

Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks 375/2 Evaluering Som nævnt deltager jeg selv på seminaret for at se, hvordan det forløber. Jeg vil se deltagernes reaktion, opleve aktørerne og fornemme

Læs mere

RHODOS PRESSEMEDDELELSE

RHODOS PRESSEMEDDELELSE PRESSEMEDDELELSE På en smuk 5.maj eftermiddag 2011 i Designmuseum Danmarks festsal modtog grafisk designer og forlægger Ruben Blædel den ene af Albertsen Fondens to nystiftede priser for fremragende formidling

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT

Indhold. Projekt beskrivelse...s. 3. Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN TYPOGRAFI & OMBRYDNING Digital produktion Indhold Projekt beskrivelse...s. 3 Analyse...S. 4 SWOT GRAFISK DESIGN...s. 5 Logo Identitet...S. 6... Digital produktion...s. 7 Hjemmeside...S.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet.

Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab. Omvisning på museet. 1 Vejledning til undervisningsapp en mitlandskab Vejledningen giver mulighed for, at læreren/underviseren sammen med klassen kan få en introduktion til de trin og de elementer, som det praktiske forløb

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014

Beyond Reach. 1. marts til 13. april 2014 En lærerguide Beyond Reach 1. marts til 13. april 2014 Introduktion Kære underviser Fra 1. marts til 13. april 2014 præsenterer Den Frie Udstillingsbygning en ny udstilling med værker specielt skabt til

Læs mere

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig.

Det er derfor vigtigt at kunsten her på stedet afspejler stedets ånd på en visuel måde, som kan give noget andet og noget mere fra sig. Jubilæum, Højbakkegård Maj 2008 Goddag alle sammen. Mit navn er Ruth Campau. Til hverdag er jeg billedkunstner her i dag taler jeg som kunstkonsulent for Universitets og Bygningsstyrelsen, UBST UBST har

Læs mere

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016

HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 HERLEV BILLEDSKOLE 2015-2016 1 PRAKTISKE OPLYSNINGER Adresse Herlev Billedskole Herlev Bygade 30,1 2730 Herlev www.herlevbilledskole.dk billedskolen@herlev.dk Billedskoleleder Niels Christensen Tlf.: 4452

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2013 Institution VUC Vest, Stormgade 47, 6700 Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf

Læs mere

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk

ILLUSTRATIONSMAPPE. www.bod.dk ILLUSTRATIONSMAPPE Vores Layout- & Redaktionsteam står gerne til rådighed: Fon 8088 5762 (gratis servicenummer) +45 3337 8777 (international og fra mobil) Fax +45 80885763 E-mail info@bod.dk www.bod.dk

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag

Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Skole200 Et uddrag af et projekt om skolen før den blev til den skole vi kender i dag Udviklet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte Et samarbejde mellem kirke og kulturmedarbejder Helle Hentzer & Karen

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet

Arkitektur HEART Undervisningsforløb målrettet mellemtrinnet Samarbejdsprojekt mellem Lundgårdskolen og HEART/ undervisning UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Arkitektur HEART Undervisningsforløb

Læs mere

Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne. Et billede siger mere end 1000 ord.

Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne. Et billede siger mere end 1000 ord. Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne Et billede siger mere end 1000 ord. Dette gamle ordsprog kan komme til sin ret, når man skal danne mening for bruger og borger i eksempelvis en

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR P-FAG 2014 Overordnet formål med P-fag På 4., 5. og 6. klassetrin arbejder vi med faget P-fag, som omfatter Billedkunst, Håndværk og design og Madkundskab. Undervisningen i de tre

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

Flere gode bøger 18 måneder

Flere gode bøger 18 måneder Flere gode bøger 18 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger En sandwich med 10 lag Af Annette Herzog og Kamilla Christiansen En tællebog med

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk

firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk firmaidentitet Joen Asmussen 4 sem grafi sk idefasen Ideer til fi rmaet. Brainstorms innovativt åbent friskt nyt overraskende genkendeligt eksperimenterende anderledes originalt ægte udviklende hvidt kærligt

Læs mere

Drømmen om et smukkere hus

Drømmen om et smukkere hus Drømmen om et smukkere hus 1 Vores kærlighed til træ har en forklaring Vores virksomhed har bygget trapper i det lille lokalsamfund Norsjö i Västerbottens siden 1923. Det er ret nemt at forstå, hvorfra

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

MINICARDS GRAFISK DESIGN DOKUMENTATION

MINICARDS GRAFISK DESIGN DOKUMENTATION MINICARDS DOKUMENTATION OPGAVEN I samarbede med en grafisk designer, ar eg for Netstof.dk været med til at formidle otte budskaber på små minicards, som er alv størrelse af et visitkort. Arbedet bestod

Læs mere

Årsplan Billedkunst 2. b

Årsplan Billedkunst 2. b Årsplan Billedkunst 2. b Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations-

Læs mere

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse

Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Undervisningsmateriale Danmark under forvandling 3. -10. klasse Introduktion Danmark under forvandling er et fotoprojekt hvor 14 fotografer er blevet bedt om at give deres bud på hvordan de ser det danske

Læs mere

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog

Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmateriale til Jette Bang i dialog Undervisningsmaterialet tager udgangspunkt i Fotografisk Centers aktuelle udstilling Jette Bang i dialog. Der er en beskrivelse alle de deltagende fotografer,

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg:

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg: 1. september 2008-10. oktober 2008 Komposition og de-komposition Relevant litteratur i udvalg: Lise Gotfredsen: Billedets formsprog Johannes Itten: Farvekunstens elementer Robert Cumming & Tom Porter:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST

LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST LYN G B Y KUNSTFORENINGEN FOR SAMTIDSKUNST 4Efterår 2010 Marie Irmgard Bingegirl and Bingeboy 40 x 40 cm KUNSTFORENING COBRA-RUMMET I Cobra-rummet ved Sophienholm, Nybrovej 401, 2800 Kgs Lyngby udstiller

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 4 Jens Ingvard Hansen Hans Ole Madsen Udstiller i Kunstforeningen 6. september - 5. oktober 201 4 Næstved Kunstforening inviterer

Læs mere

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse

Find landskabet. Undervisningsmateriale 3.-5. klasse Find landskabet Undervisningsmateriale 3.-5. klasse 1 o Forord side 3 o Generelle opgaver side 4 o Musik - Storstrøms Kammerensemble side 5 o Kulturhistorie - Museum Lolland-Falster side 7 o Billedkunst

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Grafisk. Design. Orkla Foods Opskriftsbrochure

Grafisk. Design. Orkla Foods Opskriftsbrochure Grafisk Design 2 Orkla Foods Orkla Foods Opgaven Projektet er en opskriftsbrochure for Orkla Foods - som I samarbejde med Smagsløg skal have udformet en brochure til besøgende på Food Expo messen i Herning

Læs mere

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark

Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Kunstforeningen i Lantmännen Cerealia, Danmark Nedenfor kan du se de kunstværker, som er indkøbt til udlodning ved den kommende generalforsamling d. 17. marts 2011. Bodil Tobiesen er uddannet maler fra

Læs mere

Eksempler fra Dekorations kurset

Eksempler fra Dekorations kurset Che Bello Design Eksempler fra Dekorations kurset Hermed kan du se uddrag fra forskellige moduler på Dekorationskurset. Side1 Uddrag af: Modul 2 Dekorationskursus Velkommen til modul 2 i Bello Academy

Læs mere

Kolding Kommunes grafiske identitet

Kolding Kommunes grafiske identitet Kolding Kommunes grafiske identitet "Det er Byrådets ønske, at alle ansatte tager Kolding Kommunes nye grafiske profil til sig som den rettesnor, der gør det muligt at koncentrere sig om det vigtige: I

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan?

Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Nina Christensen Hvad er det børnelitteraturen kan? Kursus for bogstartbiblioteker 4. november Høje Taastrup 6. november Randers 1.Forskning 2.Formidling 3.Forfatterskole 4.Bibliotek Master i Børnelitteratur

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tryksager til faste, lave priser

Tryksager til faste, lave priser Prisliste 1/2008 Tryksager til faste, lave priser Text-Design A4 brevpapir Brevpapir, kuverter, formularsæt, visitkort Brevpapir A4 90gr BankPost papir Oplag / farver 1+0 2+0 3+0 4+0 4+1 1.000 stk 949

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie

Carl Det gode liv. Lærervejledning. Forløb: Carl Larsson. Det gode liv Målgruppe: Indskoling og mellemtrin Fag: Dansk, billedkunst, historie Ordrupgaards samlinger og særudstillinger rummer mange muligheder for engagerende, dialogbaseret undervisning, f.eks. i fagene dansk, billedkunst, historie, fransk og samfundsfag. Se nogle af museets akutelle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer

Pinligt, Morten! Anna-Marie Helfer Vil du vide, hvad der er pinligt? Spørg Morten. Han ved det. Alle elever på skolen er samlet. De mindes frøken Alvilda Jensen. Hun er død. Overlærer Madsen fælder en tåre og pudser næse. Lad os ære frøken

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

Publikationer. Centralt niveau (A)

Publikationer. Centralt niveau (A) Publikationer Centralt niveau (A) grafisk designprogram juni 2006 2 indhold 3 Typografi 4 Farver Odense farvepalette Retningslinier for publikationsforsider til centralt niveau A4 Forside med rubrik nede

Læs mere

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG

store forkromede TEGNESERIE- KATALOG store forkromede TEGNESERIE- KATALOG NYHED! Charlie Christensen: ARNE AND ARNE AND kan endnu - og han bliver ved med at kommentere samtiden. Tiden råber stadig på satire! Del 7, Ned med monarkiet, er netop

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012

Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Sanne Munk Jensen: Arangutang, Gyldendal, 2012 Om Arangutang: http://www.youtube.com/watch?v=lmidzb2mwmw Vejledningen er udarbejdet af pædagogisk konsulent Kurt Thybo, VIA CFU Side 1 Arangutang handler

Læs mere

ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015

ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015 ÅRETS BEDSTE BOG ARBEJDE 2015 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2015 FORORD F ormålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den danskproducerede

Læs mere