ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011"

Transkript

1 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011 Forening for Boghaandværk 2012

2 1 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2011

3 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE Forening for Boghaandværk 2012

4 INDHOLD Årets Bedste Bogarbejde 2011 Forord Prolog 1 Skønlitterære bøger 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 10 Digitalt trykte bøger 11 Øvrige bogtyper Årets Bedste Bogbind 2011 Håndindbundne bøger Om foreningen Udgivelser Hæderspriser Indmeldelse 4 5

5 Årets Bedste Bogarbejde 2011 Formålet med udvælgelsen af Årets Bedste Bogarbejde er dels at hædre fagets udøvere, dels at skabe opmærksomhed om den dansk-producerede bog, dens design, æstetik og tekniske kvaliteter. Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde 2011, der er nedsat af Forening for Boghaandværks hovedbestyrelse, har følgende sammensætning: Hanne Bartholin, illustrator (HB) Jens Bertelsen, forlægger, arkitekt (JB) Dorte Cappelen, grafiker (DC) Åse Eg Jørgensen, grafiker (ÅEJ) Christian Kaaber, boghandler, formand for komitéen (CK) Udenlandsk gæstejurymedlem: Tomas Lidman, fhv. rigsarkivar og rigsbibliotekar, fil.dr. Lilli Riget fra foreningens sekretariat har fungeret som sekretær. Et komitémedlem, der har haft indflydelse på én eller flere indsendte bøger, f.eks. som tilrettelægger eller producent, anses i henhold til foreningens vedtægter for inhabil og deltager derfor ikke i en evt. diskussion eller udvælgelse af de respektive bøger. Desuden er der til bedømmelse af den håndindbundne bog nedsat følgende komité: Søren Ahrendt, fhv. antikvarboghandler (SA) Flemming Dupont Andersen, bogbinder (FDA) Christian Kaaber, boghandler, formand (CK) Birthe Lassen, bogbinder (BL) Ernst Rasmussen, bogbinder (ER) Peter Reinhardt, bogbinder (PR) Et medlem af bogbindskomitéen kan ikke indsende bøger til bedømmelse. Bøgerne bedømmes og udvælges af komitéen i plenum. Initialerne under de enkelte katalogtekster henviser til den/de personer, der har formuleret bedømmelsen. De endelige trykte tekster er godkendt af hver komité som helhed. De indsendte værker har været opdelt i følgende kategorier: 1 Skønlitterære bøger 2 Fagbøger 3 Undervisningsbøger 4 Foto- og kunstbøger 5 Kataloger 6 Opslagsværker 7 Børne- og ungdomsbøger 8 Periodica 9 Bogomslag/-bind 10 Paperbacks og digitalt trykte bøger 11 Øvrige Særskilt kategori: Den håndindbundne bog Komitéen udvælger ikke nødvendigvis bøger fra alle kategorier. ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2012 Indbydelse til "Årets Bedste Bogarbejde 2012" vil blive udsendt i begyndelsen af 2013 og kan da rekvireres fra foreningens sekretariat eller hentes på: Lilli Riget Aalborg, marts

6 Forord Det begynder altid med et kick! Dér ligger de alle sammen, hele beholdningen af indsendte bøger, som Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde nu skal gennemgå på et intenst døgn i det spæde forår. Når man skuer ud over mængden af forsider, glæder man sig over, hvilken rigdom af bøger der trods krise og trange økonomiske kår i branchen vælder frem på et år. Uvilkårligt gribes man også af en slags ydmyghed over for den sum af faglig kompetence, kreativitet, typografiske intentioner og frem for alt kvalitet, man her har for øje, og som det er ens privilegium at være med til at bedømme. Resultatet af granskning, ivrige diskussioner og efterfølgende udvekslinger af mails kan ses på de følgende sider. I år var det for første gang i komitéens mere end 75 år lange historie ikke alle de indsendte bøger, der umiddelbart kunne ses. Som noget helt nyt indeholdt årets pulje digitale bøger. Dette er en glædelig udvikling for komitéarbejdet, og selv om der ikke i år blev udvalgt e-bøger til udstilling og katalog, er de nye papirløse bøger nu lyst i kuld og køn, og komitéen glæder sig til at se mange flere bud på godt digitalt bogdesign i årene, der kommer. Og vi skal nok finde ud af at udstille de udvalgte titler, når det bliver relevant. Den digitale bogs definitive indtog på bogmarkedet ligger stadig et stykke ude i fremtiden, i det mindste i dette land. Årets udvalgte bøger ligger således alle inden for de gængse rammer for tryksager fremstillet med henblik på varigere forbrug, som en tidligere komitéformand har formuleret det. Det ligger i papirbogens koncept, at den er kommet for at blive, leve længe mellem hænderne på brugerne og længst muligt undgå papirmøllen. Her kommer begrebet kvalitet ind i billedet, som Tomas Lidman, komitéens svenske gæstejurymedlem, påpeger i sin prolog til denne katalog. På vegne af Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde retter jeg atter i år en varm tak til Tomas Lidman, der både har været Sveriges rigsbibliotekar og rigsarkivar, for en på én gang velgørende nøgtern, kyndig og entusiastisk medvirken ved årets udvælgelse. Sluttelig takkes alle, der sendte bøger til bedømmelse. Til lykke til alle, der har opnået udvælgelse og hædrende omtale. Et særligt stort til lykke til dette års modtagere af Den Danske Bogdesignpris. Christian Kaaber, formand Komitéen for Årets Bedste Bogarbejde København, april

7 Prolog Tomas Lidman Gæstejurymedlem En av de mest inflytelserika formgivarna inom svensk typografi under de senaste 50 åren är förvisso Carl Fredrik Hultenheim som nyligen gick bort. Han har sagt många kloka saker om typografins möjligheter och faror som både förargat och applåderats. Vad är kvalitet, var en fråga han ständigt ställde till sig själv och sina många elever. Kvalitet tar tid och han citerade gärna Jan Tschichold som menade att det tar 10 år att lära sig de typografiska grundreglerna, 10 år att vänja sig av med sina egna föreställningar och sig själv och sedan ytterligare 10 år att förfina sina verktyg. Kvalitet är ett relativt begrepp som inte bara Tschichold och Hultenheim funderat över. Ett föremåls kvalitet är ofta ganska lätt att avgöra; det skall fungera, vara hållbart och slitstarkt och anpassat för de behov som det skall lösa. När vi kommer över till tycke och smak blir det svårare. I konsten är reglerna upplösta och svårbemästrade, i musiken omöjliga att beskriva, för att inte tala om litteraturen! I såväl Danmark som Sverige har diskussioner förts kring innehållet i en nationell s.k. litteraturkanon. Vad är värt att sätta upp på listan? Den stora Litteraturutredning jag för närvarande leder, har bland mycket annat fått i uppgift att hitta former för att stödja kvalitetslitteraturen. Vad är nu det?, frågar sig många. Vi har valt en kultursociologisk definition och menar att det är: "litterära verk som behandlas i litteraturhistoriska översiktsverk, erhåller prestigefulla litterära priser och anses tillhöra det litterära arvet mm". Vi får se om den håller. Betänkandet skall lämnas i höst. Mycket kan sägas i denna fråga. Hur förhåller sig det då med kunskaperna hos en jury som skall bedöma resultatet av det av Tschichold önskvärda grundliga utbildningsteoretiska och praktiskt erhållna utbildningsfundament i typografins svåra konst. Skall den avkrävas ytterligare utbildning för att kunna avge ett någorlunda kvalificerat och objektivt omdöme? Det är naturligtvis helt omöjligt. Ett sådant krav skulle omöjliggöra varje form av bedömning och recension. En kultursociologisk definition på en jury för bokkonst skulle kunna vara a) av omgivningen erkänd kunskap inom området, b) lång erfarenhet av branschens kunskapsinnehåll och utveckling, c) egen praktisk eller på annat sätt förvärvad kunskap om det typografiska "regelverket". Som extern ledamot i juryn vill jag gärna påstå att mina danska jurykolleger för Årets Bedste Bogarbejde väl fyller dessa kriterier. För att återgå till 2011 urval av så anser jag att uppgiften denna gång varit svårare och mera grannlaga än tidigare. Kvaliteten (jag vågar trots allt ta ordet i min mun) på de inlämnade böckerna förefaller åtminstone för mig som något högre än det urval jag varit med om att mejsla fram under ett par år. Antalet inlämnade böcker för bedömning har princip varit detsamma men jag tycker mig kunna skönja ett visst ökat intresse från förlagen att få vara med i bedömningen vilket är glädjande. Viljan och ambitionen att få vara med i den exklusiva familjen av böcker med god formgivning och typografi förefaller att var växande. En positiv utveckling! Tomas Lidman Tidligare riksarkivarie och riksbibliotekarie. Ordförande för Svensk bokkonst och ordförande i juryn för Årets måltidslitteratur Österskär, marts

8 DAGBØGER. 1-3 Franz Kafka Oversat og kommenteret af Karsten Sand Iversen Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson & Tod Alan Spoerl / Polytype Sats: Polytype, København Skrift: Trump Medieval Trykkeri: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Pure, 100 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 12 x 20 cm Sidetal: 966 (forts. pag.) Oplag: Pris: 499,95 kr. ISBN: Bemærkning: Tilhørende rødt gummibånd 1 / Skønlitterære bøger 12 13

9 Sådan skal de bare se ud Kafkas dagbøger! Tre kompakte og smukt typograferede bind med fortløbende paginering og rund ryg. Dagbøgernes intimitet understøttes af det gultonede papir og de sorte, papirbetrukne omslag, som gør bøgerne lækre at have i hænderne. Omslagene er forsynet med labels af bøttepapir påtrykt titel osv. et subtilt signal om skrivehæfter. Behandlingen af de mange fodnoter er elegant løst ved at sætte dem tospaltet. Hermed bliver de aldrig trivielle og klodsede blokke. At de tre sammenhængende bind kommer med en lidt tilfældigt udseende rød elastik om maven, er nok mest et praktisk hensyn! DC 1 / Skønlitterære bøger 14 15

10 JIN PING MEI. FØRSTE BOG I vers og prosa Anonym Oversættelse og præsentation ved Vibeke Børdahl Udgiver: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Allan Daastrup Illustrator: Anonyme træsnit 1617 Sats: Allan Daastrup Skrift: Arno Pro Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Lynx, 115 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 12,3 x 21 cm Sidetal: 252 Oplag: Pris: 299,95 kr. ISBN: Bemærkning: Bog 1 af 10 markeret med sort streg på ryg. Bindovertræk 1 / Skønlitterære bøger 16 17

11 Associationer til kinesisk form og stemning opnås på smukkeste vis i og på dette første af 10 bind, der udgør den erotiske roman "Jin Ping Mei" fra 1500-tallets Kina. Rødt, sort, hvidt. Bindet, der holdes sammen af et æskeagtigt papomslag, er overtrukket af stof med småkrøllet struktur silkeagtigt og dekadent og det samlede indtryk er på én gang stramt og detaljerigt. Oplevelsen støttes af bogens smalle format og forsidetypografiens lodrette komposition, der gentages på smudstitel- og titelblad. Selve titlen er elegant typograferet, hvor J'ets underlængde også danner prikken over i'et. Og hele bogens typografi er generelt velbalanceret og delikat. Om syv år vil en formation af 100 røde og sorte streger på de 10 rygge se fantastisk ud i reolen. DC 1 / Skønlitterære bøger 18 19

12 SKÆVE SKRIFTER H.C. Andersen Udvalgt og med efterskrift af Finn Hauberg Mortensen Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Åse Eg Jørgensen Sats: Åse Eg Jørgensen Skrift: Ruse Trykkeri: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Premium Cream, 80 g Bogbinder: Förlagshuset Nordens Grafiska, Malmö Format: 12,3 x 17 cm Sidetal: 762 Oplag: Pris: 249,95 kr. ISBN: Bemærkning: Omslag trykt i grøn bund og 100% rødt overtryk. Rødt snit 1 / Skønlitterære bøger 20 21

13 "Skyggen" er en af H.C. Andersens mere interessante historier, og 'Skyggen' er derfor kommet på forsiden og forsatsen af den lille og tykke bog. Skyggen tegner sig sort over omslagets grønne bund, mens skyggens hvide hånd lyser i sort mørke på forsatsen. Sort og grøn, sort og hvid møder den grønnes komplementærfarve rød i snittet. Den røde farve lysner, når man bladrer i bogen. Snitfarven fortyndes af bogens æggeskalsfarvede papir. Bogens format svarer til en stor håndfuld det er en bog, der giver lyst til at foretage en rejse, så man kan læse lidt, hvor man nu lander. Typografien signalerer fuldtonet læsebog sat med antikva-skriften Ruse, der står lidt bred i kroppen og med forholdsvis korte over- og underlængder. Det giver et højt læsetempo. Hver gang der bladres, glimter det røde snit, så der ikke er nogen tvivl om, at der er tale om en invitation til at læse videre i en fart. Bogen er klassisk formidling, når den er bedst, for alle bogens grafiske beslutninger understøtter læselysten. JB 1 / Skønlitterære bøger 22 23

14 NY NORDISK HVERDAGSMAD Jordfarverne dominerer i denne handy kogebog og passer smukt til emnet. Alene omslagets smagfuldt opstillede tallerkener med aspargessuppe giver læseren lyst til at komme i gang. Og som hjælpemiddel i et køkken virker bogen velvillig: Den har et fint opluk, teksten er nem at læse og overskueligt tilrettelagt med en økonomisk brug af farver til støtte for brugeren, ligesom billederne fungerer som visuel instruktion og er komponeret uden lir og prangende gastronomiske falbelader. Det hele virker gennemtænkt og indbydende. Selv om noget er enkelt, kan det sagtens gøres ordentligt, også i en bog, der i dansk sammenhæng er sikret noget nær masseudbredelse. Man kan undre sig over titlens brug af store bogstaver i hvert ord, men det rokker ikke ved helhedsindtrykket af et stykke veltempereret kvalitetsarbejde, der forhåbentligt kan danne skole. CK Claus Meyer et alii Udgiver: FDB Tilrettelægger: Christina Meyer Bengtsson Fotografer: Anders Schønnemann (madfotos), Hans Ole Madsen (personfotos) Sats: Hedda Bank Skrift: Stone Informal Repro: Narayana Press, Gylling Trykkeri: Clemenstrykkeriet, Søften Papir: Munken Lynx, 120 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 18 x 22 cm Sidetal: 152 Oplag: Udgave: 2. oplag Pris: 79,95 kr. ISBN: / Fagbøger 24 25

15 2 / Fagbøger 26 27

16 ANSJOS En hyldest til den lille fisk med den store smag En himmerigsmundfuld af en kogebog! Og dertil et dejligt eksempel på, hvordan man med helt enkle, men meget dygtigt anvendte virkemidler samt et væld af gode idéer ført veltempereret igennem kan skabe en stor lille bog. Den lille fisk med den markante smag varieres her i 66 opskrifter bundet sammen af en på én gang legende og elegant tilrettelægning, der spiller på både fiskens format, dens blå element og den typografiske udformning af ansjosdåseetiketter fra Middelhavsområdet. De smukt typograferede opskrifter fungerer aldeles glimrende helt uden billeder, blåt på hvidt. Bogen lukker fint op og er således nem at anvende til at kokkerere fra, hvilket jo er hele meningen. I al sin enkelhed viser bogen her både mønsterværdigt og originalt, hvad helt essentielle begreber inden for boghåndværk kan formes til i de rette hænder. Alle gode kræfter forener sig her i en fornemt orkestreret helhed, der af en enig komité tildeles Den Danske Bogdesignpris. CK Udvalgt og afprøvet af Kåre Gade Forlag: Forlaget Vandkunsten Tilrettelægger: Allan Daastrup Sats: Allan Daastrup Skrift: Foundry Wolsan, Sackers Roman, Sackers English Script Trykkeri: Tarm Bogtryk, Tarm Papir: Munken Polar, 120 g Bogbinder: Centrum grafisk færdiggørelse, Randers Format: 24 x 13,5 cm (tværformat) Sidetal: 97 Oplag: Pris: 129,95 kr. ISBN: / Fagbøger 28 29

17 2 / Fagbøger 30 31

18 KUNSTEN OG RUMMET Der er tale om et genoptryk en faksimileudgave af et fælles bogværk fra 1969 med omslag og syv litografier af den spanske kunstner Chillida og teksten "Die Kunst und der Raum" af filosoffen Martin Heidegger. Heidegger skrev sin tekst med spinkel fyldepen, og den blev oprindeligt gengivet litografisk. I denne bog både gengivet som originalen og sat med Helvetica Neue Bold Extended, der i de fleste tilfælde er en umulig skrift til læsning, men her fungerer i kraft af tekstens klarhed (altså indholdsmæssigt) og de korte linjer og de vældig løse bagkanter på hver linje (altså typograferingen). Chillidas figurer danner på for- og bagside et indrammet sted. Inde i bogen udfordrer figurerne i gråbeige og sort bogens format ved at gå helt til kant og flyde sammen med det sortmalede snit på materiens tre sider. Kapitælbånd og læsesnor er sorte. Indholdspapiret er ubestrøget, tykt og pappet, og den sorte farve på snittet hænger fint ved på hver side og danner en tynd ramme omkring hvert opslag. Omslaget er i helbind, iklædt ubestrøget gråbeige papir med Chillidas sorte rammefigurer omslaget rundt. Der er tale om en disciplineret bog, der behersket anvender de virkemidler, som emnet og indholdet anslår. Den slags bøger overhaler ofte det forbløffende og det imponerende indenom og udløser en opmærksomhed på et helt andet niveau: Bogen har sin egen berettigelse; ingen kan gøre den efter! JB Martin Heidegger, Eduardo Chillida På dansk ved Klaus Gjørup i samarb. med Søren R. Fauth Forlag: Forlaget Wunderbuch Tilrettelæggere: Per Andersen, Klaus Gjørup Illustrator: Eduardo Chillida (litografier) Sats: Per Andersen, Klaus Gjørup Skrift: Helvetica Neue Bold Extended Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Pure Rough, 170 g Bogbinder: Thomas Müntzer, Bad Langensalza Format: 15,4 x 21,5 cm Sidetal: 64 Oplag: Pris: 239 kr. ISBN: / Fagbøger 32 33

19 2 / Fagbøger 34 35

20 MESTERVÆRKER Enfamiliehuset i dansk arkitekturs guldalder En bog fuld af alle de enfamiliehuse, de fleste arkitekter kender fra ikke bare én, men mange omtaler i årenes løb, er næsten for meget, når værket er mere end 3 cm tykt. Men bogens billeder, layout og tegninger giver så glædeligt og fyldigt et indtryk og gensyn, at virkningen er let og legende ikke massiv forstoppelse med ikonbilleder. Tiden er 1950'erne og 1960'erne, og der er cool factor i alle husene: principielt, kontant, enkelt håndværk, sociale ambitioner. Det kulturradikale tidsskrift "Mobilia" blev udgivet i samme periode, og de enkle, appetitligt komponerede opslag med billeder og tekster næsten til kant ofte med en hvid flade i den øverste tredjedel af siderne er en fin hilsen til det danske tidsskrift, der i tiden holdt samme cool factor som husene. Billederne er i god balance, for sig selv eller over for hinanden på opslagene. Tegninger er nye, enkle med lyseblå møbler i planerne. Vil man gætte sig til arkitekternes oprindelige tanker med husene, får man ikke originaltegningens medfortællende kvaliteter i denne bog. Det er historisk set en fejl, men det fastholder den flydende, rumlige dynamik, som husene repræsenterer på hver deres måde. Den konstruktive klarhed i alle detaljerne tidens ideal er sat på forsiden i form af en sort, grafisk samling på hvid bund af en søjle og to bjælker. Bind og forsats er i klar rød, suppleret af et mønster af ovaler trykt i tynd sort streg. Sådan skal det gøres! JB Michael Sheridan Forlag: Strandberg Publishing Tilrettelægger: Michael Jensen / K Grafik Fotografer: Thomas Loof, Pernille Pedersen m.fl. Sats: K Grafik, København Skrift: Foundry Context Regular Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Perigord matglittet, 150 g (materie, smudsomslag), Surbalin Glatt Kirchrott, 115 g (overtræk, forsats) Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 24,5 x 27,5 cm Sidetal: 336 Oplag: Pris: 450 kr. ISBN: Bemærkning: Engelsk udgave ventes udgivet i / Fagbøger 36 37

21 2 / Fagbøger 38 39

22 JØRN UTZON Arkitekturens tilblivelse og virke Den verdenskendte og banebrydende arkitekt Jørn Utzon er siden sin død i 2008 blevet hædret med adskillige monumentalt anlagte bøger. Det er helt på sin plads, men det er godt, at der nu, hvor monumenterne er rejst, også bliver plads til bøger, der både tør gå i dybden, bredden og langt ud i detaljen med det fantastiske værk, Utzon efterlod sig. I arkitekturens tilblivelse får det hele læservenlige dimensioner. Bogen har et godt format og opleves hverken for tung eller for stor. Den virker velkomponeret og forekommer let at dykke ned i, også for en læser uden arkitektfaglig ballast. Der er noget uhøjtideligt og legende over disponeringen af stoffet, og man præsenteres for et væld af skitser og modeltegninger, der ikke før har været vist på tryk. I et værk om en tegnende ånd må billedsiden blive det vigtigste, og den store mængde illustrationer fremstår varieret og inspirerende og formidler Utzons univers storartet. Teksten er tilpasset billeddelen og danner så at sige egne rum på det hvide papir bogen igennem med indrykninger, der er med til at skabe dynamik i helhedsbilledet. Hvert afsnit indledes med et typografisk opslag, hvor kapitel-tallet fylder det meste af en side, så tallene reflekterer arkitektoniske konstruktioner og samtidig gør bogen let at orientere sig i. HB Michael Asgaard Andersen Forlag: Nyt Nordisk Forlag Tilrettelægger: Søren Damstedt / trefold Fotografer: Forskellige Sats: trefold, København Skrift: Din, Museo Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Munken Print White, 150 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 21 x 27 cm Sidetal: 312 Oplag: Pris: 349 kr. ISBN: / Fagbøger 40 41

23 2 / Fagbøger 42 43

24 DANSKE MIDDELALDERBORGE Man tager teksten fra en bog, der udkom første gang i 1986, gennemskriver og opdaterer den, sætter en af landets bedste landskabsfotografer på sagen og lader en fremragende tilrettelægger sætte det hele sammen: Så opstår der en ny og særdeles vellykket fagbog, der i fremtræden ligger lysår fra den nævnte førsteversion og kobler solid akademisk funderet faglighed med farvestrålende elementer fra coffee-table bøgernes verden på en frugtbar måde. De smukt reproducerede, mennesketomme fotos leverer et på én gang tidløst og historisk danmarksbillede: Her hos os ligger middelalderlige borge som regel i ruiner. Fotografierne suppleres forbilledligt af gamle billeder samt gode nye kort og grundplaner: Sådan lå dette sted, før det forfaldt. Med forenede kræfter er her skabt et blivende værk om borge og befæstede anlæg i hele det historiske Danmark. CK Rikke Agnete Olsen Forlag: Aarhus Universitetsforlag Tilrettelægger: Jørgen Sparre Illustrator: Sara Heil Jensen (vignetter til ordlisten) Fotograf: Janne Klerk Sats: Jørgen Sparre Skrift: Warnock Pro Repro & Tryk: Narayana Press, Gylling Papir: Arctic the Volume Ivory, 130 g Bogbinder: Beltz, Bad Langensalza Format: 24,5 x 25,5 cm Sidetal: 301 Oplag: Pris: 399,95 kr. ISBN: / Fagbøger 44 45

25 2 / Fagbøger 46 47

26 GRAMMATIK OVER DET DANSKE SPROG. I-III Et stykke fremragende arbejde med satsbillede og typografi gør dette værk til et mønsterværdigt eksempel på, hvor fornemt en bogtilrettelægger kan understøtte en bogs hele indhold og dens mission. Værket samler den autoritative danske grammatik og skal således både være opslagsbog og referenceværk, hvor så mange som muligt skal kunne finde frem til en given regel og dens forklaring hurtigst muligt. Det autoritative understreges med brugen af rigsvåbnets tre springende løver fra Sprog- og Litteraturselskabets bomærke legende indfældet i de røde forsatsblade og som blindpræget blåstemplende dekoration på hvert binds forperm: Her findes Danmarks Riges sproglige regelsæt! Papirets kvalitet støtter læsevenligheden og spiller sammen med det enkle, men gennemtænkte farvevalg bogen er udformet i rødt, hvidt og sort til en harmonisk helhed. Opslag efter opslag fremtræder som en åben, let og meget elegant helhed, hvor de typografiske detaljer samvirker raffineret, ikke for skønhedens skyld, men til gavn for læseren. Værkets tre bind er et særdeles vellykket bogdesign, der vil lette nutidige og sandsynligvis flere kommende generationer af brugeres vej ind i grammatikkens kringlede kroge. Tænk, at noget så tørt som grammatik kan præsenteres så indbydende, endda på sine egne præmisser! CK Erik Hansen, Lars Heltoft Forlag: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Syddansk Universitetsforlag i komm. Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype (indhold), Ida Balslev-Olesen (omslag) Sats: AKA-Print, Tilst Skrift: Swift, Kievit Trykkeri: AKA-Print, Tilst Papir: Munken Premium Cream, 90 g Bogbinder: D.L. Cléments Eftf., Kastrup Format: 17,5 x 25 cm Sidetal: 1842 (forts. pag.) Oplag: 700 (1. oplag). 800 (2. oplag) Pris. 795 kr. (samlet) ISBN: (komplet) Bemærkning: 2. oplag trykt hos Specialtrykkeriet, Viborg, og indbundet hos Jysk Bogbind, Holstebro 2 / Fagbøger 48 49

27 2 / Fagbøger 50 51

28 TIL KAFFESLABBERAS Denne udgivelse fremkalder med sit kaffebordsformat undren og det er måske dens styrke hvad er det egentlig for en bog? En livsstilsbog. Den er med sit store format og uhøjtidelige papirvalg først og fremmest imødekommende, og det understreger ganske godt bogens tema, som er mødet mellem syv garvede damer, der kan strikke, og syv danske designere og kunstnere med idéer. Damerne tager udfordringerne og strikkepindene op, og gennem personlige møder og samtaler to og to generationerne imellem, strikkeopskrifter, fotos af mennesker, nips, og projekter afdækkes detaljer fra levede liv. En kombineret foto-, strikke- og samtalebog der med et velgørende formål både handler om og kræver nysgerrighed. Overskuddet af projektet går til kaffekassen i Ældrecentret Sløjfen. DC Susanne Hoffmann (idé) Jesper Knudsen (tekst] Forlag: Gads Forlag Tilrettelægger: Nicolai Bejder / Bemerk Fotograf: Mads Emil Hilmer Sats: Bemerk, København Skrift: Monotype Garamond Repro: Clausen Offset, Odense Trykkeri: Clausen Grafisk, Odense Papir: Munken Lynx Rough, 150 g (indhold, smudsomslag), Geltex LS hvid, 115 g (overtræk, omslag) Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 24,5 x 33 cm Sidetal: 190 Oplag: Pris: 249 kr. ISBN: / Fagbøger 52 53

29 2 / Fagbøger 54 55

30 ULYKKER PÅ LANDEVEJE Eneulykker, mødeulykker, krydsulykker... Her er en rapport med cases, analyser og statistiske oplysninger om tragedier, der kan ramme alle os, der færdes i trafikken. Ved hjælp af konsekvent brug af en grøn støttefarve formidles emnet, så det voldsomme og ubærlige bliver til at have med at gøre. Tilrettelægningen er trods bogens mange elementer let og overskuelig. Gennemgående er fotos fra de danske veje i al slags vejr velkendte situationer, fart og kurver og indimellem sammenstød og vragdele. På én gang virkelighedsnært og æstetisk løst. Papirkvaliteten er diskret og søger ikke at fjerne fokus fra rapportens alvor. Kapitlet om langtidsfølger er illustreret med landskabsmalerier udført af kunstneren Ulrik Hoff, som blev kørt ned for to år siden. Han overlevede. DC Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Forlag: Vejdirektoratet Tilrettelæggere: Ole Søndergaard, Lennert Carlsen Fotograf: Christoffer Askman Sats: Ole Søndergaard Skrift: FF Signa Pro Repro & Tryk: Nofo Print, Helsingør Papir: Maxi Offset 120 g (indhold), Maxioffset, 300 g (omslag) Bogbinder: Centrum grafisk færdiggørelse, Randers Format: 17 x 29,5 cm Sidetal: 136 Oplag: Pris: Udleveres gratis til interessenter ISBN: , (netudg.) ISSN: , (netudg.) Bemærkning: Rapport / Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, nr. 7 (2011). HVU: Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. Kolumnetitel: Temarapport ulykker på landeveje 2 / Fagbøger 56 57

31 2 / Fagbøger 58 59

32 SKOLEBIBELEN + Bibelguide + Bibelleksikon Hvem siger, undervisning skal være let? Denne bog er det i hvert fald ikke knap halvandet kilo til skoletasken. Til gengæld får man det hele med: I centrum står slet og ret Bibelen anno 1992 på bibelpapir suppleret med Den nye aftale, altså Det nye Testamente på en slags nudansk. Uden om de to bøger grupperer sig en bibelguide og et bibelleksikon. Begge dele udmærker sig ved at tage sig selv alvorligt. Her tales ikke ned eller jongleres med larmende joviale effekter. Veldrejede og skarpe illustrationer spiller sammen med små tegnede vignetter og klæder det smukke og letlæselige satsbillede. Helheden afrundes af et godt og nøgternt omslag, der signalerer nutidighed, igen uden at bruge larm eller lir. Bogen leverer et fint stykke trykt formidlingsarbejde, der uvilkårligt giver læseren lyst til at slå op og lede rundt. En smuk og respektindgydende bog, som tør stå ved sit stof, og som trods sin tyngde og munkestensformat ligger rigtig godt i hånden. CK Inger Røgild (guide og leksikon) Forlag: Bibelselskabets Forlag Tilrettelæggere: Carl-H.K. Zakrisson / Polytype (indhold), Hanne Grønlund / Stibo Zone (omslag) Illustratorer: Forskellige Sats: Polytype, København Skrift: Lexicon, Kievit, Solano Gothic Trykkeri: C.H. Beck, Nördlingen Papir: Woodfree White thinpaper, 36 g (tekstdel), Woodfree White MWC-paper, 90 g (farvetrykdel) Bogbinder: C.H. Beck, Nördlingen Format: 15,3 x 23 cm Sidetal: 1359 (Bibelen), 494, 136 Oplag: Udgave: 2. oplag Pris: 324,95 kr. ISBN: / Undervisningsbøger 60 61

33 3 / Undervisningsbøger 62 63

34 FANDANGO MINI Grundbog + Arbejdsbog + Bogstavlydbog Trine May, Marianne Skovsted Pedersen Forlag: Gyldendal Redaktører: Anne Fægteborg, Lise Jæger Tilrettelægger: Frk. Madsen Illustratorer: Rasmus Bregnhøi (omslag), Forskellige (indhold) Sats: Frk. Madsen, København Skrift: Times, Salmiak, Rakugaki Repro: Narayana Press, Gylling Trykkeri: Korotan, Ljubljana Papir: Sara Silk, 115 g Bogbinder: Jysk Bogbind, Holstebro Format: 19,5 x 27 cm (Grundbog), 21 x 28,5 cm (Arbejdsbog, Bogstavbog) Sidetal: 80 (Grundbog), 48 (Arbejdsbog), 72 (Bogstavlydbog) Oplag: ISBN: (Grundbog), (Arbejdsbog), (Bogstavlydbog) Bemærkning: Hertil hører også i-bog, Vejledning og Vejledning til Bogstavlydbog 3 / Undervisningsbøger 64 65

35 "Fandango Mini" henvender sig til børnehaveklassen som den første introduktion til faget dansk. Fra bagsideteksten citeres: "Kernen i grundbogen er moderne billedbøger, som findes i deres helhed på Fandango Minis i-bog." Den fysiske bog spiller således sammen med en udvidet i-bog (internetbaseret bog), samt en række allerede udgivne billedbøger. Nogle af "Grundbogens" illustrationer er så små, at de her i den trykte bog fungerer som referencer til i-bogen (se fx side 39). "Fandango Mini" er et ambitiøst projekt, der introducerer billedbøger, tekstgenrer (eventyr og fagtekst), billedkunst (maleri og skulptur), film (dokumentar- og dukke-) for forskolebørn og samtidig indøver bogstaver, analyse og tekstforståelse. Dette giver "Grundbogen" et særdeles komplekst indhold, der visuelt stritter i mange retninger samtidig skal bogen have sin egen visuelle identitet, hvoraf der kan trækkes karakteristika til både "Arbejdsbog" og "Bogstavlydbog" samt sandsynligvis "i-bog", "Vejledning" og "Vejledning til Bogstavlydbog", som ikke er med i denne bedømmelse. Denne identitet bæres dels af typografien en tegneserieagtig skrift til titler og overskrifter, suppleret af en antikva og en grotesk (det er især titel-/overskriftniveauet, man bemærker) af farverne, som går igen i de to arbejdshæfter samt det gennemgående sky-element, som danner baggrund for overskrifter og pagina. I "Arbejdsbog" og "Bogstavlydbog" bruges farverne til at skelne mellem de forskellige typer opgaver, eleven skal løse. Bøgerne er hæfter, eleven skriver i, og layoutet er derfor tilpasset barnets motorik. I begge hæfter er der tænkt på at holde elevens arbejdsområder fri for tryk (så papiret er nemmere at skrive/tegne på). Det giver i sig selv et luftigt og overskueligt indtryk. En fin løsning på en kompleks grafisk opgave. ÅEJ 3 / Undervisningsbøger 66 67

Bogvennen 1990 teknisk set

Bogvennen 1990 teknisk set Bogvennen 1990 teknisk set Manuskripterne er skrevet på en PC i tekstbehandlingsprogrammet Word Perfect 5.0, arkiveret på en 3 1/2 tomme diskette og overfort til sidebeskrivelseprogrammet Quark Xpress

Læs mere

Nogle moderne franske luksusbind

Nogle moderne franske luksusbind Nogle moderne franske luksusbind Af BENT ANDRÉE Den blændende teknik, som de bedste blandt de franske bogbindere er i besiddelse af, kan først rigtig vurderes, når man står med et af deres bogbind i hånden

Læs mere

SS års bøger og bogkunstnere

SS års bøger og bogkunstnere SS93 50 års bøger og bogkunstnere 50 års bøger og bogkunstnere 6. oktober-9. november 1984 Gammel Holtegaard, Søllerød Forening for Boghaandværk 50 ÅRS DANSKE BØGER OG BOGKUNSTNERE 1984 af Forening for

Læs mere

Naturen, byen og kunsten

Naturen, byen og kunsten Tekst: Katrine Minddal Redigering: Karsten Elmose Vad Layout og grafik: Inger Chamilla Schäffer, Grafikhuset Naturen, byen og kunsten Fag Formål Billedkunst og dansk Træning i billedanalyse. Kendskab til

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 14/15 Hf

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Grafisk design. Filmblad til tablet

Grafisk design. Filmblad til tablet Grafisk design Filmblad til tablet Lodret cover Opgavebeskrivelse: Mit digitale produkt er et filmblad til tablets over månedens film. Tablet udgaven er mere kompakt og gør at brugeren får et hurtigere

Læs mere

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde

Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen. Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Mødet med Dansen Bonnie Spliid Søren Langkilde Madsen Med inspiration fra forestillingen Butterflies af Åben dans, Roskilde Bonnie Spliid Jeg er uddannet lærer med liniefag i billedkunst og

Læs mere

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011:

Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe Att. Peter Stenstrup Holm Faaborg d. 15. august 2011 Vi tillader os hermed at indstille følgende 2 kunstbøger til Den fynske Kulturpris 2011: KUNSTBILLEDBOG

Læs mere

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik

Forfatter: Sanne Nørgaard Larsen Cand.mag. i retorik, grafiker og kommunikationskonsulent hos Rambøll By og Trafik En god visuel fremstilling kan skabe overblik, vise sammenhænge og levere blikfang. Men hvordan gør man? Den praktiske side giver råd til at få din visuelle kommunikation til at hænge sammen. Bibliografisk

Læs mere

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager.

Designmanual. Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. Designmanual Retningslinier for Danmarks Naturfredningsforenings tryksager. 1 Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Format 10 Godkendelse og produktion

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk // design e // d k sign // design kogebog / redegørelse / om redesign / brainstorm og idéskitser / farver, fonte og logo / nyt design / opslag / bogomslag HVAD? Design af omslag og indhold

Læs mere

6. - 10. klasse. Opgaveark ...

6. - 10. klasse. Opgaveark ... Interiør, ung kvinde set fra ryggen, 1904. Randers Kunstmuseum 6. - 10. klasse Kunst kan udtrykke forskellige følelser og sætte følelser i gang hos beskueren. Det kan ske gennem komposition, figurers kropssprog,

Læs mere

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen.

Foreningens vigtigste talerør er årbogen Bogvennen. Forening for Boghaandværks formål er at skabe interesse for bogfremstilling og at hæve niveauet for bogens form, funktion og udførelse. Foreningen blev stiftet i 1888 af xylograf F. Hendriksen. Foreningen

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. skud på stammen 2014

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING. skud på stammen 2014 skud på stammen 2014 Skud på stammen 2014 Opgavebeskrivelse Skud på Stammen handler om dansk og nordisk møbeldesign. Det er et 4 ugers forløb hvor de bedste designere, får deres værker fremstillet af elever

Læs mere

GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE

GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE GRAFISK DESIGN - MAGASIN FORSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Fiktiv opgave: Design en forside til Skanderborg Kommunes Bibliotekers kvartalsblad Det sker. Afsender Afsenderen er en kommunal instans,

Læs mere

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt

Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Lærervejledning: At sanse naturen langsomt Forløb: At sanse naturen langsomt Målgruppe: Indskoling Fag: Dansk, billedkunst Christen Dalsgaard: Solplettet bøgestamme, 1852 Indledning: I materialet her kan

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Bygning, hjem, museum

Bygning, hjem, museum Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Undervisningsmateriale til udskolingen Arkitektur er bygninger. Bygninger til at leve i, til at opleve, til at lære i eller til at arbejde i. Arkitektur

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Lokalbanken fylder 90 år

Lokalbanken fylder 90 år Lokalbanken fylder 90 år og forærer kunst til borgerne tid til nærvær Forord Lokalbanken har fornøjelsen af at præsentere 11 kunstværker, der er blevet indkøbt i anledning af bankens 90-års fødselsdag.

Læs mere

GYLDENDALS DESIGNPROGRAM

GYLDENDALS DESIGNPROGRAM S DESIGNPROGRAM designmanual 22.2.200 / e-types 200.00 INDLEDNING INDLEDNING I denne lille elektroniske folder præsenterer vi Gyldendals logo, navnetræk, grundfarve samt en række af de grafiske principper,

Læs mere

MERE SJOV MED PAPTALLERKENER En male/klippe/klistrebog for hele familien

MERE SJOV MED PAPTALLERKENER En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Agnes Ingersen MERE SJOV MED PAPTALLERKENER En male/klippe/klistrebog for hele familien Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjove Ting Af Paptallerkener Copyright: 2007 Agnes Ingersen

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

Seks vandringer i fiktionens skov

Seks vandringer i fiktionens skov Umberto Eco Seks vandringer i fiktionens skov Oversat af Søren Søgaard Seks vandringer i fiktionens skov indgår i serien Læringsarenaer 2006 Alinea, København Original amerikansk titel: Six Walks in the

Læs mere

Flere gode bøger 6 måneder

Flere gode bøger 6 måneder Flere gode bøger 6 måneder Lån dem på biblioteket. Køb dem i boghandlen. På nettet. I supermarkedet. Børn elsker bøger Tre små kinesere - og fire andre børnesange Af Dina Gellert Denne bog er del af en

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

GRAFISK DESIGN LOOKBOOK TIL KLITMØLLER COLLECTIVE

GRAFISK DESIGN LOOKBOOK TIL KLITMØLLER COLLECTIVE GRAFISK DESIGN LOOKBOOK TIL KLITMØLLER COLLECTIVE LOOKBOOK TIL KLITMØLLER COLLECTIVE AFSENDER Klitmøller Collective er et nyt lifestyle brand, som udspringer fra fiskerlejet Klitmøller i det nordvestlige

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

INSPIRATIONSMATERIALE

INSPIRATIONSMATERIALE INSPIRATIONSMATERIALE BANG - Thomas Bang i Esbjerg Kunstmuseums samling INSPIRATION TIL UNDERVISERE I FOLKESKOLEN - Hans værker er overvældende og svære at finde mening i, men et eller andet inviterer

Læs mere

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag?

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag? Vasily Kandinsky Marie Knudsen: Ja, fordi det han står for, for mig er noget der ligger lidt længere tilbage i tiden. Hvor at hvis man så skal lave noget som er nutidigt nu, i forhold til en reklame og

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN

Typografi og ombrydning GRAFISK DESIGN GRAFISK DESIGN Grafisk design. Brief Design af layout og stil til magasinet TASTE. Et nyt magasin om gastronomi til livsnydere. Designet skal også kunne fungere som E-magasin. Design og layout: Marie Boel

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Forening for Boghaandværk. Stil ^ smag Form ^ funktion. ypografi, tradition og trend efter globaliseringen

Forening for Boghaandværk. Stil ^ smag Form ^ funktion. ypografi, tradition og trend efter globaliseringen Forening for Boghaandværk Stil ^ smag Form ^ funktion ypografi, tradition og trend efter globaliseringen Forening for Boghaandværks formål er at skabe interesse for bogfremstilling og at hæve niveauet

Læs mere

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst

Forestillinger 2004 - Værk i kontekst INSPIRATIONSMATERIALE Forestillinger 2004 - Værk i kontekst Esbjerg Kunstmuseum 07.05.-15.08.2004 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Forestil dig Asger Jorns Lykkens have (1947) indgå i hele fem forskellige

Læs mere

Billedkunst - læseplan for Engskolen

Billedkunst - læseplan for Engskolen Billedkunst - læseplan for Engskolen Formål for faget billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse

Læs mere

Tryk på Strandbygaard

Tryk på Strandbygaard Tryk på Strandbygaard Strandbygaard Grafisk Indhold Historie... 4 Ledelse... 5 Prepress... 6 Bogbinderi... 7 Trykkeri... 8 Papir & Kvalitet... 10 Tryk med omtanke... 11 Historie Strandbygaard Grafisk A/S

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012

KUNST PÅ TAPETET BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 BØRNENES EFTERÅRSUDSTILLING 2012 KUNST PÅ TAPETET MATERIALET BESTÅR AF TRE DELE: VEJLEDNING & PRAKTISK INFO SPØRGSMÅL & INSPIRATION TAPET-MODUL TIL PRINT/KOPI VEJLEDNING & PRAKTISK INFO OPGAVEBESKRIVELSE:

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Året Bedste Bogarbejde 2012

Året Bedste Bogarbejde 2012 Året Bedste Bogarbejde 2012 Året Bedste Bogarbejde 2012 Forening for Boghaandværk 2013 Indhold 6 / Årets Bedste Bogarbejde 2012 9 / Forord 11 / Prolog 12 / Skønlitterære værker / 1 24 / Fagbøger / 2

Læs mere

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH

TYPOGRAFI SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH SVENDEPRØVE / CHRISTINE MARIE SMITH GREASY MAGAZINE OPGAVE Layout og opsætning af magasinet Greasy, der har fokus på overdreven snasket mad med et goutmet twist. Der skal være fuld skrue på komplimentærfarver,

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod

Starthjælp. til e-bogs- og bogprojekter via mybod Starthjælp til e-bogs- og bogprojekter via mybod mybod starthjælp Velkommen til mybod! Med din registrering har du fået adgang til alle vigtige funktioner og værktøjer, som du skal bruge for selv at udgive

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion

Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse. Introduktion Svend Wiig Hansen rå figur Undervisningsmateriale 3.-7. klasse Introduktion Svend Wiig Hansen er en dansk kunstner, som arbejdede med skulptur og maleri. Han blev født i 1922 og døde i 1997. I 1953 blev

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst

Slutmål og undervisningsplan for faget Billedkunst Formålet med undervisningen i billedkunst: Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder gennem kreative og skabende fremstillinger. Ved at producere,

Læs mere

PROCES DOKUMENT FUTURISME

PROCES DOKUMENT FUTURISME PROCES DOKUMENT FUTURISME JUNAD ASHRAF GRUPPE 5 1 1 Inholdsfortegnelse 1.Forside 2.Inholdsfortegnelse 3.Perioden & Stilarten 4.Tidstypiske Kunstrere 5.Karakteristisk Træk 6.Typografi 7.Reference til Nutiden

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr

HANS J. WEGNEr CH23. Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr HANS J. WEGNEr CH23 Et AF DE FØrStE MEStErVærkEr CH23 ORGANISKE FORMER OG ELEGANTE DETALJER CH23 ÆSTETIK OG FUNKTION FORENET I ÉN STOL CH23 tog form i 1950 og var dermed blandt de første mesterværker,

Læs mere

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E

I N D H O L D F O R O R D G R Ø N L A N D S K E S T R E G E R A N N E - B I R T H E H O V E S G R A F I S K E V Æ R K V Æ R K F O R T E G N E L S E G R Ø N LA N D S K N 6 Y. R S G P T R A M F B I K R A 2 F 0 A 0 8 N N S T R G R 4. B I J R A T N H U A H R 2 O 0 V 0 9 I N D H O L D 3 4 6 7 8 10 14 18 20 20 20 22 F O R O R D G R Ø N L A N D S K S T R

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TYPOGRAFI & OMBRYDNING BOG OM DÚNÉ OPGAVE: IDÉ: ANSVAR: Ditte Rolighed G. Jørgensen En bog omkring Dúné, med portrætter, turneér, billeder og historie Inspiration ud fra musikmagasiner, men som udgangspunkt

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Pædagogisk vejledning

Pædagogisk vejledning Pædagogisk vejledning Sara Sejrskild Rejsenhus september 2013 Indhold Information til læreren... 3 Gå på opdagelse.... 4 Når litteraturen bliver digital... 4 Symmetri og kontrapunkt i fortællingen....

Læs mere

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING

TYPOGRAFI OG OMBRYDNING TYPOGRAFI OG OMBRYDNING Opgaven var her at udarbejde en brochure for virksomheden Fynbo Glas A/S. Det er en engros virksomhed, der sælger glas til byggebranchen. Brochuren skulle bruges som en informationsbrochure,

Læs mere

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst

Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard. Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard. Fag: Dansk, billedkunst Lærervejledning: Bygning, hjem, museum arkitektur på Ordrupgaard Forløb: Arkitektur på Ordrupgaard Målgruppe: Udskoling Fag: Dansk, billedkunst Materialet består af to dele: Lærervejledning med information

Læs mere

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt

Undervisningsideer. Indledning. Faglige mål: - kreativt arbejde med bogen Annas Himmel af Stian Hole. Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Alt har to sider Ondt til godt Symbol jagt Indledning Bogen Annas Himmel tager fat på et meget stort emne for både børn og voksne, nemlig døden. Anna har mistet sin mor og gennem bogen bliver Annas sorg

Læs mere

Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne. Et billede siger mere end 1000 ord.

Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne. Et billede siger mere end 1000 ord. Brug af Visuel Kommunikation som hjælp i designprocesserne Et billede siger mere end 1000 ord. Dette gamle ordsprog kan komme til sin ret, når man skal danne mening for bruger og borger i eksempelvis en

Læs mere

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave

Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Gratis prøve Agnes Ingersen Sjove Klip For Børn Klip der er lette at lave Foto Claus Eliasen Denne bog er dedikeret min far der døde 5 dage før færdiggørelsen af bogen. Forlaget Ingersen www.forlagetingersen.dk

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Typografi Af Sebastian Andersen Sebastian A, Andreas H, Lenni M, Jonas H Grafisk design - 1 - Side 5-6

Læs mere

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT

OM PROJEKTOPGAVER GENERELT 1 OM PROJEKTOPGAVER GENERELT En projektopgave bør indeholde følgende dele: 1. Forside 2. Indholdsfortegnelse 3. Eventuelt forord 4. Indledning 5. Emnebearbejdning 6. Afslutning 7. Noter 8. Litteraturliste

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

Årets Bedste Bogarbejde 2013. Forening for Boghaandværk 2014

Årets Bedste Bogarbejde 2013. Forening for Boghaandværk 2014 Årets Bedste Bogarbejde 2013 Forening for Boghaandværk 2014 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2013 ÅRETS BEDSTE BOGARBEJDE 2013 Forening for Boghaandværk 2014 INDHOLD 6 / Årets Bedste Bogarbejde 2013 9 / Forord

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Grafisk design. Den Fynske Opera, forestilling

Grafisk design. Den Fynske Opera, forestilling Grafisk design Den Fynske Opera, forestilling KUNDE DEN FYNSKE OPERA Opgave: Hæfte og plakater af forestilling Opgaven indeholder: Kreativ opsætning Billeder Design linje Den Fynske Opera får lavet plakater

Læs mere

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0

Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark. Y s MEN International. Region Danmark. Designguide. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

BØGER. VejleMuseernes. Museumsbutikker

BØGER. VejleMuseernes. Museumsbutikker BØGER VejleMuseernes Museumsbutikker BØGER LOKALHISTORISKE BØGER I Spinderihallernes museumsbutik har vi et udvalg af lokalhistoriske bøger fra blandt andet Vejle Stadsarkiv. Vi sælger årets kalender,

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 375

Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks til Grafisk design side 375 Appendiks 375/2 Evaluering Som nævnt deltager jeg selv på seminaret for at se, hvordan det forløber. Jeg vil se deltagernes reaktion, opleve aktørerne og fornemme

Læs mere

Krystallinske Refleksioner

Krystallinske Refleksioner Krystallinske Refleksioner Viera Collaro Forslag til integreret kunst, Syddansk Universitet, Odense, 2012 Krystallinske Refleksioner Skitseforslag til integreret kunst, marts 2012 Syddansk Universitet,

Læs mere