Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted"

Transkript

1 Skolejura ABC

2 Skolejura ABC Forfatter: Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted Forsidebillede: Scanpix Billeder fra Scanpix: side 1,14,16,19,25,28,33, 35,38,41,43,44,62,64,66 Billeder fra POLFOTO: side 22,37,48,50,52,53,55, 57,58 Grafisk arbejde: Jens Kragelund Tryk: Scanprint a/s, Århus ISBN: UNI C 2006 Bestilling Bestilling af Skolejura ABC og Må, må ikke? Tlf Mail: UNI C København Vermundsgade København Ø Tlf Århus Olof Palmes Allé Århus N Tlf

3 Skolejura ABC Må de her billeder komme på nettet? Må jeg bruger det her i min undervisning? Må vi registrere de elevoplysninger. De mange nye muligheder betyder, at elever, lærere og skoleledere ofte står med uafklarede spørgsmål, når it anvendes i undervisningen og administrationen. Skolejura ABC sætter fokus på de vigtigste juridiske spilleregler, så du som lærer sammen med dine elever kan træffe de rigtige valg, når de mange nye muligheder skal anvendes i undervisningen. Bruger man it fornuftigt, og har skolen de rigtige aftaler, er der rig mulighed for at få en spændende undervisning på helt lovlig grund. Skolejura ABC er skrevet af Hanne Bender, advokatfirmaet Bender von Haller Dragsted. Begreber anvendt i Skolejura ABC I Skolejura ABC bruges en række juridiske og ikke-juridiske begreber, der nok ikke er alment kendte. I det følgende kan du læse om begrebernes betydning. Værker Et værk er et emne af kunstnerisk eller litterær karakter, som er beskyttet efter ophavsretsloven. Cleare Betyder at man har opnået tilladelse til brugen af et værk fra den, der har rettighederne over værket. Downloade Downloade betyder at hente noget ned fra et computernetværk, fx internettet. Streaming Streaming betyder, at et materiale sendes til en computer efterhånden som materialet bliver fremført. Dette kan fx være en film som sendes via et computernetværk, ofte internettet, i samme hastighed som filmen vises på brugerens computer. Der sker ikke nogen kopiering af materialet lokalt. Caching Caching betyder, at data lagres midlertidigt, således at de lettere kan tilgås igen. Det bruges generelt på de enkelte pc er, hvor man gemmer billeder og sider således at man hurtigt kan bladre rundt indenfor rammerne af det enkelte site. Hvis fx en lang række brugere af internettet ønsker at besøge en bestemt internetside, der er lagret i et fjernt land, kan internetudbyderne i Danmark cache denne side, således at de brugere i Danmark, der besøger internetsiden, henter den cachede udgave, så der ikke hver gang skal hentes en ny udgave af internetsiden fra det fjerne land. Rettighedshaver Den der har rettighederne til et materiale. Ofte men ikke altid ophavsmanden, da rettigheder kan overdrages. 3

4 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1.1 Hvordan vil jeg bruge Skolejura ABC? Må, må ikke? 10 Kapitel 2: Når jeg underviser 2.1 Brug af lærebøger, kompendier mv Generelt Kopiering og uddeling til eleverne Brug af internettet og online-tjenester Generelt om brug af internettet og online-tjenester Online-tjenester SkoleKom Internettet generelt Når jeg vil bruge tv-/radioudsendelser, film eller musik i undervisningen Generelt Visning af film for klassen Brug af radio og tv i undervisningen Brug af musik i undervisningen Når jeg selv laver mit undervisningsmateriale Generelt Hvis det udelukkende er dit eget materiale Hvis materialet indeholder elementer, som andre har lavet Citater og kildehenvisninger Mine egne bearbejdninger Når du offentliggør materialet via internettet eller skolens net Du vil offentliggøre materialet på internettet, på skolens intranet eller lokale netværk Når du linker til andres materiale Upload til UNI Server/Materialeplatformen 29 4

5 Skolejura ABC Kapitel 3: Registrering og brug af oplysninger om elever og deres forældre 3.1 Registrering og brug af personoplysninger i skolens systemer Hvad siger persondataloven Typiske situationer hvor der sker registrering og brug af person-oplysninger Husk elevernes og forældrenes rettigheder Generelt Ret til indsigt Skolens persondatapolitik Generelt Skolens intranet SkoleIntra Generelt Lærernes registrering og brug af elevinformation Klasseloggen og udviklingsplanen Fotos og videooptagelser af eleverne Generelt Fotografering af eleverne Særligt vedrørende videooptagelser Samtykke til behandling af personoplysninger Hvornår skal der indhentes samtykke Krav til samtykket Hvem skal give samtykket Hvordan skal samtykke indhentes Lovkrav og forskrifter fra offentlige myndigheder 45 5

6 Skolejura ABC Kapitel 4: Skolens sociale og faglige arrangementer 4.1. Skuespil, teaterstykker, musicals og andre musikdramatiske forestillinger Opførelse kræver normalt en tilladelse Deltagerne har selv lavet værket Materialet er ikke ophavsretligt beskyttet Gamle værker Videooptagelse af forestillingen Skolefester og koncerter Musikken Uddeling af sanghæfter Fotos og videooptagelser fra festen Fotografier og videooptagelser fra skolens arrangementer Generelt Fotografier Videooptagelser Visning af film for skolen Amtscentrene gratis film undervisningsrelaterede film Film mod betaling nyere film Visning af fjernsyn i større forsamlinger Generelt Udsendelser på DR og TV Udsendelser på andre kanaler Brug af elevernes værker til udstillinger, konkurrencer mv. 58 6

7 Skolejura ABC Kapitel 5: Skolens ansvar og kontrolmuligheder 5.1 Skolens ansvar for krænkelser Generelt Ophavsretskrænkelser Overtrædelse af persondataloven Gode råd til at forebygge krænkelser på skolen Oplysning, oplysning, oplysning Særligt vedrørende ophavsretskrænkelser Særligt vedrørende overtrædelser af persondataloven Skolens kontrol af ansatte og elever Har skolen pligt til kontrol Har skolen ret til kontrol Forebyggelse frem for kontrol 67 Bilag Bilag 1: Samtykkeerklæring almindelig 68 Bilag 2: Samtykkeerklæring billeder 69 Bilag 3: Samtykkeerklæring særlig 70 Bilag 4: Oversigt over aftaler og abonnementer 71 Bilag 5: Liste over organisationer samt relevante afsnit 72 7

8 Kapitel 1.1: Hvordan vil jeg bruge Skolejura ABC? Tommy Sørensen, skoleinspektør, Nordvestskolen, Helsingør Et skoleår begynder oftest med, at læreren sammen med sin klasse gennemgår skolens ordens- og adfærdsregler, ligesom man i de små klasser går ture omkring skolen for at lære de små elever skolevejen og de færdselsregler, som er knyttet dertil. For begge situationer regler som er enkle og nemme at forstå i deres enkelte elementer og i deres kontekst. Det samme kan man desværre ikke sige, når vi taler om regelsættet vedrørende ophavsret og persondata som er komplekst men dette fratager os ikke forpligtelse til at sætte os ind i disse områder eller for den sags skyld at leve op til det. Ændringer i den pædagogiske praksis Den pædagogiske praksis i folkeskolen har ændret sig og ændrer sig stadig. Organiseringen af skolen har ligeledes ændret sig og ændrer sig stadig. Verdenen omkring skolen har ændret sig og ændrer sig stadig. Disse forhold ses klart i lærernes valg af undervisningsmateriale, og måden hvorpå dette indsamles. 8

9 Skolejura ABC Den komplekse verden, vi lever i, stiller store krav til vidensformidlingen og indlæringen og ligeså kompleks er lovgivningen om ophavsret og persondataret ikke for at genere, men for at sikre dem som har rettigheder til deres materiale og for at beskytte den enkelte person. De nye medier De elektroniske medier byder på uanede muligheder og giver via deres fleksibilitet lærerne rigtig mange muligheder for tilrettelæggelse af undervisningen på præcis den måde, som de måtte ønske. De synes dog at blive begrænset, når man studerer ophavsrettighederne nøje, men kender man dydens smalle vej, åbnes de uanede muligheder helt klart igen og med samvittigheden i orden og det er jo helt ok! Persondata På samme måde forholder det sig, når talen falder på persondataret. Det må være oplagt, at lærerne i deres forberedelse og efterbehandling af undervisningen herunder også målfastsættelse af den enkelte elev - har et moderne redskab til sin rådighed. Information og kommunikation om hvad der foregår i undervisningen i form af ugebreve og årsplaner til hjemmene på internet/intranet er i dag ikke usædvanlig og jf. den nye folkeskolelov er begrebet elevhandleplaner dukket op. Enhver vidensdelingsplatform, som i dag er udbredt i den danske folkeskole, kan håndtere elevhandleplanerne elektronisk. Derudover har disse vidensdelingsplatforme muligheder for, at lærerne og eleverne kan skrive logbøger, dagbøger og portefølje. Ligesom undervisningsmaterialerne vil der klart blive stillet krav til lærerens viden om, hvad man må skrive, og hvad man ikke må skrive, i disse logbøger, dagbøger og portefølje af personlige og følsomme oplysninger, samt hvor snitfladerne ligger mellem private noter og offentlighed og at der rent faktisk i den forbindelse er en skærpelse ved anvendelse af det elektroniske medie i forhold til de gode gamle elevmapper. At interessen for og lysten til at bruge disse nye og givtige anvendelsesmuligheder er til stede kan jeg klart bekræfte jf. de debatter og spørgsmål jeg møder på mine kurser rundt om i landet. Formidling af aktiviteter Der sker en masse spændende ting i den danske folkeskole projekter, ekskursioner, lejrskole, skolearrangementer m.m. Desværre sker det tit og ofte at dette ikke formidles ud i omverdenen i form af f.eks. billeder eller video, men når det sker, rejses spørgsmålet igen hvad må skolen/læreren, og hvad må man ikke? og hvilke forholdsregler skal man tage. I forbindelse med persondataret vil man opleve situationer og retningslinjer, som kan være overraskende og forundrende f.eks. videooptagelse kontra billeder ved f.eks. skolearrangementer. Lederen er sit ansvar bevidst Den kompleksitet, som omkranser ophavsret og persondataret, stiller krav om, at lederen er sit ansvar bevidst. Som leder skal man formidle viden om lovgivningen til de respektive målgrupper, klart formulere hvor snitfladerne ligger, og hvordan opgavefordelingen er, samt formulere hvilke forholdsregler den enkelte skal tage i forhold til de enkelte og konkrete situationer gennem skolens retningslinjer. Dette for også på denne måde at bakke op om sit personale, give dem det lovlige rum til udfoldelse af deres engagement og professionelle indstilling til deres job, samt sikre en kultur som smitter af ude i det enkelte klasseværelse/rum hos den enkelte elev. En god måde er denne guide, som du sidder med i hånden. 9

10 Kapitel 1.2: Må, må ikke? Må, må ikke er elevguiden, der kan hjælpe eleverne med at agere lovligt, når de anvender de mange nye it-muligheder. Ib Jensen, lærer og it-vejleder, N. Kochs Skole, Århus, siger om Må, må ikke : Jeg har længe savnet sådan en brochure. Noget letfatteligt at stikke i hænderne på eleverne, når de i en håndevending har brug for at afklare et rettighedsspørgsmål. Og guderne skal vide, at det er der tit behov for i den moderne lærer- og elevvirkelighed. Må jeg google et foto fra en hjemmeside på Netttet og bruge det i min rapport, må jeg tage noget musik fra en cd, jeg har købt, og bruge underlægningsmusikken i min videofilm, må jeg downloade.? Når elever samler materiale til opgaver, foregår en del stadig via de skriftlige og analoge kilder, men stort set hver gang elever er produktive, bliver de stillet i et dilemma mht. til brug af digitale kilder. Må jeg det her eller hva'? Denne brochure svarer ikke på alle spørgsmålene, men den kan afklarer meget. En god og kortfattet oversigt over, hvor man skal passe på som elev. Før eller siden skal de jo lære de ophavsretlige regler at kende. Helst før det går galt. Og hvorfor ikke i grundskolen? Men brochuren anviser ikke kun forbud, men mindst lige så vigtigt, hvor der er lovlige alternativer. Det sidste er vigtigt rent pædagogisk. Hvordan kan brochuren anvendes i skolen? når klassen skal i gang med et emnearbejde, så genopfrisk lige juraen indregistrer et klassesæt på skolens bibliotek til udlån (til kursusbrug og hjemlån) lav et link til den digitale version fra bibliotekets hjemmeside hav et eksemplar liggende i katederet eller hængende på klassens opslagstavle når du tildeler ressourcer i et arbejdsrum i ElevIntra, hvor rettighedsproblematikken kan komme på tale, så link til den digitale udgave lav en multiple choice i ophavsret, når brochuren er gennemgået, inden emnearbejdet går i gang. Kort og godt gør oplysningerne tilgængelige, så eleverne nemt kan få afklaret spørgsmål, når de har brug for at få svar. Må, må ikke? kan bestilles hos UNI C på tlf eller via 10

11

12

13 Kapitel 2: Når jeg underviser Det meste af det materiale, du bruger i din undervisning, er omfattet af ophavsretsloven. Det betyder, at du i mange tilfælde skal have en tilladelse fra ophavsmanden eller en anden rettighedshaver, når du bruger materialet i din undervisning. Dette kapitel giver et overblik over, hvad du skal passe på, når du underviser og laver undervisningsmateriale, så du ikke krænker andres rettigheder. 2.1 Brug af lærebøger, kompendier mv Brug af Internettet og online-tjenester Når du vil bruge tv-/radioudsendelser, film eller musik i undervisningen Når du selv laver dit undervisningsmateriale Når du offentliggør materialet via internettet eller skolens net 28

14 2.1 Brug af lærebøger, kompendier mv Generelt Dette afsnit er relevant, når du i fysisk eller digital form kopierer og uddeler undervisningsmateriale, som f.eks.: lærebøger litterære bøger avisartikler kompendier fotografier noder sange. og når du bruger digitale hjælpemidler, som f.eks. scannere og undervisningsprogrammer, f.eks. højtlæsningsprogrammer Kopiering og uddeling til eleverne COPY-DAN-aftalen fotokopieringsaftalen fysisk materiale COPY-DAN-aftalen, som i daglig tale kaldes fotokopieringsaftalen, er en rammeaftale, som giver dig ret til at kopiere ophavsretligt beskyttet materiale og uddele det til eleverne i forbindelse med din undervisning. Fotokopieringsaftalen dækker ret til kopiering af alt fysisk materiale, herunder det fysiske materiale, som er oplistet i Afsnit Men ikke kopiering fra kompendier, da dette kræver, at skolen har en særlig tillægsaftale med Copydan, kompendium- aftalen. Fotokopieringsaftalen giver dig også ret til at udprinte en tekst fra internettet og dele denne ud til dine elever. Fotokopieringsaftalen indeholder visse begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Fotokopieringsaftalen giver dig ikke ret til at lave digitale kopier af materialet, f.eks. på en cd-rom eller i en vedhæftet fil til en brug af tv- og radioudsendelser, se nærmere herom i afsnit Den giver skolen ret til for hver klasse højst at kopiere 20 % af én publikation inden for samme skoleår, hvilket du skal koordinere med dine kolleger, og der må højst kopieres 20 sider pr. publikation Digital kopiering Der findes ingen aftale, der generelt giver ret til at lave digital kopiering til undervisningsvirksomhed. Fotokopieringsaftalen har således endnu ingen digital pendant. Der findes en særlig undtagelse i ophavsretsloven, som giver skolen ret til at digitalisere materiale for at hjælpe syns- eller hørehandicappede elever, samt elever, som har talevanskeligheder. F.eks. har skolen lov til at indscanne en bog, så den kan blive læst højt for synshandicappede ved hjælp af et højtlæsningsprogram. Skolen kan indgå en særlig tillægsaftale med COPY-DAN, indscannings-aftalen, som giver skolen ret til at indscanne og gemme værker i digitalt format i forbindelse med undervisningen.! COPY-DAN-aftaler Skolen og andre har mulighed for at indgå forskellige typer af aftaler med COPY-DAN. Der findes standardaftaler som f.eks. fotokopieringsaftalen og særlige tillægsaftaler, som gi- ver skolen ekstra rettigheder i forhold til standardaftalerne, som f.eks. retten til at lave kompendier eller retten til at indscanne tekst fra en bog. 14

15

16 Kapitel 2: Når jeg underviser! Indscannings-aftalen omfatter ikke andre former for digital kopiering end indscanning. Det kræver derfor en tilladelse fra rettighedshavere, hvis du har brug for at kopiere digitalt materiale i forbindelse med undervisningen. Det gælder f.eks. hvis du til undervisningen: kopierer en tekst-, billed-, lyd- eller videofilm, f.eks. til en cd-rom laver en digital kopi af en analog kopi, f.eks. hvis du optager et videobånd over på en dvd, eller et kassettebånd til en cd indscanner en side fra en bog eller et billede. Der er en begrænset ret til digital kopiering til personligt brug, men det giver ikke ret til at bruge materialet i undervisningen Undervisningsprogrammer og andre digitale hjælpemidler Særlige undervisningsprogrammer, som f.eks. højtlæsningsprogrammer og de faglige programmer til dansk, matematik og engelsk m.v., vil normalt være blevet indkøbt af skolen til en bestemt brug. I licensbetingelserne til programmet vil der stå, hvordan programmerne må bruges i forbindelse med undervisningen. Typisk anvender skolen en licensaftale, hvorefter skolens lærere må installere undervisningsprogrammer på computer derhjemme og på skolen. Programmet må typisk ikke installeres på elevernes hjemmecomputere. Du skal dog altid tjekke licensbetingelserne, da de kan give både færre eller flere rettigheder. Det kan ske ved at kontakte skolens it-ansvarlige eller selv læse licensbetingelserne Situationer hvor du frit må kopiere og uddele materiale til eleverne Materialet er ikke ophavsretligt beskyttet Materiale, som ikke er ophavsretligt beskyttet - som f.eks. en lovtekst på Folketingets hjemmeside eller materiale, hvortil ophavsretten er udløbet - må du frit bruge i undervisningen f.eks. ved at kopiere og uddele det til eleverne. Ophavsretten er udløbet Ophavsretten varer kun i en begrænset periode typisk i ophavsmandens levetid + 70 år. Når ophavsretten er udløbet, må du bruge materialet uden tilladelse i din undervisning. Hvis man vil anvende et oprindeligt værk i bearbejdet form, som f.eks. en indspilning af Tryllefløjten, skal man huske på, at selve bearbejdningen er ophavsretligt beskyttet. Derfor kræver det tilladelse at bruge bearbejdningen, selvom ophavsretten til det oprindelige værk for længst er udløbet. Jeg har selv lavet materialet Hvis du selv har lavet noget undervisningsmateriale, skal du passe på, hvis dit materiale indeholder et billede eller en tekst, som andre har lavet. Du kan læse nærmere om, hvad der gælder med hensyn til materiale, du selv har lavet, i Afsnit Materiale lavet af en elev Hvis du ønsker at bruge noget materiale, som en elev har lavet i forbindelse med undervisningen, som f.eks. tegninger, malerier eller skulpturer, skal du huske, at eleven principielt har ophavsret til sit værk i samme omfang, som Asger Jorn og Per Arnoldi har til deres værker. Materiale, som eleven har lavet i forbindelse med undervisningen, må du dog normalt gerne uddele til de andre elever i klassen. Men hvis du vil bruge materialet uden for klassen, f.eks. til en elevkonkurrence, skal du spørge eleven om lov forinden.! 16

17 Kapitel 2: Når jeg underviser 17

18 2.2 Brug af internettet og online-tjenester Generelt om brug af internettet og online-tjenester Generelt Dette afsnit er relevant for dig, når du vil bruge undervisningsmateriale fra internettet. Samtidig får du nogle gode tips til, hvor du kan finde materiale, som du kan bruge i undervisningen på visse nærmere betingelser her kaldet online-tjenester Online-tjenester Generelt Der findes en række online-tjenester, som giver dig mulighed for at få adgang til materiale, som du må bruge i undervisningen. På disse online-tjenester kan du normalt være sikker på, at det er beskrevet, hvad du må gøre med det materiale, du har adgang til. På andre sider på internettet vil der typisk ikke være styr på rettighederne, og du løber derfor en risiko, hvis du bruger materiale herfra. Nogle online-tjenester indebærer, at du frit kan bruge materialet i undervisningen, mens andre stiller visse betingelser. Fælles for de nedenfor beskrevne onlinetjenester er, at de er særligt velegnede kilder til materiale til din undervisning. Et godt sted at starte er Danmarks Undervisningsportal, hvorfra du kan få adgang til en række online-tjenester. I det følgende beskrives nogle af tjenesterne Materialeplatformen På Materialeplatformen kan du finde billeder, lyd- og videoklip, hvoraf en del frit må bruges i undervisningen. Materialet må typisk ikke bruges til andet end undervisningsbrug. Det er nærmere angivet ved materialet, hvordan det må bruges. Materialeplatformen er tilgængelig for alle. På Materialeplatformen kan du læse, hvordan du må bruge den og materialet i din undervisning SkoDa Hvis din skole har abonnement på SkoDa, kan du gå ind på og finde materiale, som du må bruge i din undervisning. Materialeplatformen Materialeplatformen er et katalog over læringsressourcer, herunder undervisningsmateriale. I tillæg til decideret undervisningsmateriale kan du få inspiration fra andre undervisere til planlægning af din undervisning. Materialeplatformen indeholder beskrivelser af alle typer danske læringsressourcer spændende fra forlagenes lærebøger over internetsider til digitalt råstof til undervisningen i form af f.eks. videoklip og billeder. Læringsressourcerne kan være betalingsmateriale, men der findes også en del gratis materiale, specielt i området Inspiration. Materialeplatformen er opdelt i tre hovedområder: Læremidler (Lærebøger, ordbøger, antologier, undervisningsprogrammer, opslagsværker, spil mv.) Inspiration (Årsplaner, læringsforløb, pædagogiske indlæg/artikler, vejledninger) Mediearkiv (Billeder, samt lyd- og videoklip). Materialeplatformen findes på hvor du også kan læse mere om brugen af denne. 18

19 UNI Server Du kan finde et stigende antal medieklip, som du frit kan bruge i undervisningen på UNI Server. Det meste materiale på UNI Server er beskyttet med log-in. Skolens abonnement bestemmer, hvad du kan få adgang til. UNI Server indeholder materiale, som enkeltpersoner, f.eks. lærere, lægger op på UNI Server. De, der lægger materiale på UNI Server, kan selv bestemme, hvem der må se materialet. Materialet er tilgængeligt for dig og dine elever via såkaldt streaming på adressen samt integreret i diverse websites. UNI Server giver adgang til materiale, som er lavet af professionelle producenter som f.eks. Danmarks Radio, hvis din skole har tegnet et abonnement. UNI Server er dog alene tilgængelig for tilmeldte skoler. Du må gerne selv lægge materiale op på UNI Server. Du kan læse nærmere herom i Afsnit DR /skole Det Digitale Mediebibliotek De klip, som du kan finde i det Digitale Mediebibliotek på DR /skole, må du bruge i undervisningen, såfremt skolen har tegnet et abonnement. Materialet på DR /skole og DR /gymnasium gøres tilgængeligt via UNI Server konceptet. Du kan læse nærmere om UNI Server i Afsnit SkoDa Du ved sikkert, om din skole har abonnement på SkoDa. På Skoda kan du finde et væld af artikler, billeder samt faktiske oplysninger. Materialet er fordelt i 14 databaser, som bl.a. indeholder: Avisartikler, leksika, pressefotos, kort, luftfotos og satellitbilleder. Streaming via UNI Server Streaming via UNI Server indebærer, at du eller dine elever, f.eks. en lærer eller en elev, kan få medieklip, f.eks. videooptagelser, vist direkte via internettet, uden at du eller eleverne umiddelbart har mulighed for at downloade eller på anden måde at gemme videooptagelserne. Du kan læse mere om SkoDa-databaserne og deres indhold på 19

20 Kapitel 2: Når jeg underviser Fagenes Infoguide Fagenes Infoguide er en linksamling, hvor du kan finde links til materiale, som er relevant i undervisningssammenhæng. Fagenes Infoguide er tilgængelig for alle. Du har dog kun ret til at downloade materiale fra de sider, der henvises til i Fagenes Infoguide, hvis det udtrykkeligt fremgår af de pågældende sider. Du kan læse nærmere om brug af materiale fra internettet generelt i Afsnit E-museum E-museum er lavet af Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Her finder du alle undervisningsmidler, der stilles til rådighed af danske museer og science-centre. Læs mere på e-museum.emu.dk Private online-tjenester Der findes også private online-tjenester, som tilbyder en særlig institutionslicens for skoler. Disse tjenester giver typisk alle lærerne på en skole adgang til at bruge materiale i deres undervisning. Retten er varierende, og du må derfor læse nærmere om, hvad du må bruge materialet til, i de konkrete betingelser. Se f.eks.: fra Gyldendals forlag materialehylden.emu.dk fra Forlag Malling Beck Alinea SkoleKom SkoleKom er et konference- og system med tilhørende services, som f.eks. chat og kalender, hvor du kan få inspiration til din undervisning fra andre lærere. Brug af SkoleKom kræver, at din skole har tegnet et abonnement. SkoleKom indeholder også undervisningsmateriale, som hovedsagligt er uploadet af skolelærere. Hvis du selv vil bidrage med undervisningsmateriale du selv har produceret, bør du beskrive, hvad materialet må bruges til. UNI- Server Medio 2006 var ca skoler tilmeldt UNI Server. Her kan du kan læse nærmere om UNI Server på Samme sted kan du finde en tilmeldingsblanket, hvis din skole endnu ikke har tegnet abonnement. Fagenes Infoguide De links, der findes i Fagenes Infoguide, er særligt udvalgt til undervisningsformål af UNI Cs redaktørkorps, som består af erfarne undervisere. Fagenes Infoguide findes på 20

21 Kapitel 2: Når jeg underviser! Hvis du er interesseret i materiale, som en anden har uploadet, bør du bede vedkommende om en tilsvarende beskrivelse. Det materiale, som ligger på SkoleKom, er ikke nødvendigvis clearet til undervisningsbrug i modsætning til de online-tjenester, som er beskrevet i Afsnit Hvis du vil bruge materialet i undervisningen, kræver det derfor normalt en tilladelse. Du kan læse om brug af materiale fra internettet i næste afsnit Internettet generelt Generelt Meget af det materiale, som findes på internettet f.eks. artikler, billeder, lyd- og videofiler er beskyttet af ophavsretsloven. Her kan du læse om, hvordan du må bruge undervisningsmateriale, som du har fundet på internettet. Generelt bør du kun bruge materiale, som du har fundet på hjemmesider, hvor man kan regne med, at der er styr på rettighederne. F.eks. hvor du under Om øverst på siden kan læse, hvad der gælder i forhold til ophavsretten. Husk at der findes en række online-tjenester, som giver dig adgang til undervisningsmateriale, som beskrevet i Afsnit Print fra internettet Du må gerne printe en tekst, et billede eller andet materiale fra internettet, f.eks. til brug i din forberedelse af undervisning. Du må også tage kopier af printet og dele det ud til dine elever i forbindelse med undervisningen, hvis din skole har en fotokopieringsaftale med COPY-DAN Download og distribution af digitalt materiale Du skal passe på med at downloade materiale, som f.eks. en relevant artikel, og distribuere den digitalt videre til eleverne, da det kræver en tilladelse fra dem, som har rettighederne til materialet. Det har ingen betydning, om distributionen sker via e- mail og eller klassens hjemmeside. Se mere om distribution af udprintet materiale i Afsnit DR/skole og DR /gym På DR /skole og DR /gymnasium kan du finde mere end lyd- og videoklip samt tekster og billeder. De klip, som findes på DR /skole, er opdelt i otte kategorier: Historie, Medier, Samfund, Hverdagsliv, Naturfag, Kulturliv, Ungdomsliv og Sportsliv. Du kan søge i klippene via en smart søgefunktion, som kaldes Agenten. Du kan læse mere om DR /skole og DR /gymnasium på dette link: klik på Hvis du er lærer i højre side af skærmen. SkoleKom SkoleKom findes på Her kan du samtidig læse mere om de muligheder SkoleKom tilbyder, samt hvordan din skole bliver tilmeldt, hvis den ikke allerede har tegnet et abonnement. 21

22 2.3 Når jeg vil bruge tv-/radioudsendelser, film eller musik i undervisningen Generelt I dette afsnit kan du læse om, hvad der gælder, når du vil bruge tv-/radioudsendelser, film eller musik i din undervisning i klassen. Du kan læse om afspilning af tv-/radioudsendelser, film eller musik for flere klasser eller hele skolen i Kapitel 4, Afsnit Film, tv, radio eller musik er materiale, som er beskyttet af ophavsretsloven. Du må derfor ikke uden videre bruge det, når du underviser Visning af film for klassen Film fra Amtscentralen m.v. Du bør først og fremmest kontakte den person, som er ansvarlig for bestilling og indkøb af film, og spørge om, hvilke film skolen har til rådighed til brug i din undervisning Film fra UNI Server Du må gerne vise film, som er uploadet til din skoles UNI Server i overensstemmelse med betingelserne herfor, jf. Afsnit

23 Kapitel 2: Når jeg underviser! Film som du, en elev eller en forælder har købt, lejet, lånt eller optaget På Kulturministeriets infokiosk, står der, at det normalt ikke kræver samtykke at vise en film for en skoleklasse, og at det gælder, uanset om filmen er købt, lejet eller optaget. Det samme må gælde for lånte film. Visse rettighedshavere mener det modsatte, men da Kulturministeriet har ansvaret for administrationen af ophavsretsloven, har vi valgt at lægge stor vægt på ministeriets forståelse. Det er uden betydning, om det er dig, en elev eller en forælder, som har købt, lejet, lånt eller optaget filmen. Hverken du eller andre må dele kopier af filmen ud til klassen, og der må ikke vises piratkopierede film i klassen. I Kapitel 2.3 kan du læse om, hvad der gælder, hvis du vil vise en film for flere klasser eller hele skolen Brug af radio og tv i undervisningen Optagelse af tv- og radioudsendelser Skolen skal have en institutionslicens hos DR, hvis skolen har et eller flere radioog/eller tv-apparater. Du kan læse nærmere herom i Kapitel 4, Afsnit Pr. 1. januar 2007 træder de nye regler om medielicens i kraft. Det betyder, at skolen skal have en medielicens, hvis skolen har en eller flere computere med internetadgang, selvom skolen ikke har et fjernsyn. 99 % af alle skoler har en AVU-aftale vedrørende radio og tv. Aftalen omfatter udsendelser fra DR1, DR2, P1, P2, P3, TV2 (inkl. regionale stationer) samt lokale radio- og tv-stationer. Du må selv optage radio- og tv-udsendelser på video eller dvd, hvad enten det sker hjemme eller på skolen. Amtscentralen må ligeledes optage på skolens vegne og sende en undervisningskopi til skolen. Din skole kan indgå en tillægsaftale kaldet 25 kanaler, som giver dig ret til at optage og vise udsendelser i forbindelse med undervisningen fra en række andre danske og internationale tv-kanaler, som f.eks. TV2 Zulu, TV3, Animal Planet og Discovery. Hvis din skole ikke har en AVU-aftale, må du ikke optage tv- og radioudsendelser og bruge dem i undervisningen Direkte radio og tv i undervisningen Du må gerne tænde for radioen eller fjernsynet i klassen og lade eleverne se eller høre radio- eller tv-udsendelser direkte i klassen frem for at optage dem på forhånd. Du kan læse nærmere om afspilning af radio- og tv-udsendelser via internettet i Afsnit Brug af musik i undervisningen Du må gerne afspille musik for klassen, f.eks. fra en af dine egne cd er, enten som led i undervisningen eller som baggrundsmusik, uden at det kræver en tilladelse. Film for klassen Filmselskaberne og Foreningen af Danske Videogramdistributører, som varetager rettigheder til film i Danmark, mener, at visning af film for en skoleklasse kræver tilladelse. Vi vælger dog indtil videre at holde os til Kulturministeriets anvisninger på 23

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret?

Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC. Skolejuraens. En guide i ophavsret og persondataret? Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Skolejuraens En guide i ophavsret og persondataret? 1 Version 2.0 29. juni 2006 - Kapitel 1 Om Skolejuraens ABC Kapitel 2 - Når jeg underviser...9

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev?

Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev? Må, må ikke? Skolejura ABC Hvad skal jeg vide som elev? 2 Hvad skal jeg vide som elev? Som elev skal du passe på, at du ikke kommer til at kopiere ulovligt materiale, når du laver opgaver. Her kan du læse

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Kursusudbyderen ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer»

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune

Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune er billeder i mange sammenhænge et centralt arbejds-, dokumentations- og kommunikationsredskab.

Læs mere

Avisværkstedet i ElevIntra

Avisværkstedet i ElevIntra Avisværkstedet i ElevIntra Lav et flot online-produkt med eleverne Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Avisværkstedet i ElevIntra hvorfor?...4 Et praktisk eksempel...4 Praktisk forarbejde...4 Eleven...4

Læs mere

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale

Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Side 1 af 6 Fremstilling af digitalt undervisningsmateriale Rammer for indskanning og upload på Absalon Arbejdsgang for upload på Absalon Rammer for samling i digitalt kompendium Arbejdsgang for samling

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet KL) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder Mellemlange videre gående uddannelser Hvad og hvor meget må du kopiere? s. 3 Om: Hvor mange sider? - Hvilke materialer og medier? - Sådan beregner du

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 YouTube Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Youtube?...4 Youtube i undervisningen?...4 Find rundt på Youtube...5 Den hurtige videosøgning...5 Mere præcis videosøgning...5

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne

Rammeaftale om brug af billeder på professionshøjskolerne Professionshøjskolernes Rektorkollegium Ny Vestergade 17, st.tv. 1471 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen Billedkunst Frie Grundskolers Fællesråd Ny Kongensgade 10, 1 1472 København K og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det?

Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Arbejdsrum - hva' nyt er der egentlig i det? Et arbejdsrum har vel til alle tider været en form for installation, som kunne omkranse en undervisning? Et rum indeholder muligheder - f.eks. døre, som kan

Læs mere

Tilladelse. Tilladelsens omfang

Tilladelse. Tilladelsens omfang Tilladelse 1 KODA og NCB giver herved udbyderen tilladelse til at bruge KODA's og NCB's repertoire på Internet på de vilkår, der er fastsat i det følgende. Tilladelsen giver ikke udbyderen nogen eksklusive

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE

STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX HADERSLEV HANDELSSKOLE STUDIE- OG ORDENSREGLER EUD & EUX 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag.

2. Hvor meget får jeg maksimalt som betaling? Samme beregning som oven for, men af hele første oplag. Tjekliste til forlagskontrakter Tjeklisten kan skabe et hurtigt overblik over, hvilke rettigheder og pligter man som forfatter er i gang med at aftale i forhold til forlaget - enten ved at man vurderer

Læs mere

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik

Vejledning om videregivelse. af personoplysninger til brug for forskning og statistik Vejledning om videregivelse af personoplysninger til brug for forskning og statistik 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Definitioner 2.1. Personoplysning 2.2. Anonymiseret personoplysning (i persondatalovens

Læs mere

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv

Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Vejledning til anvendelse af DR s rettighedsaftaler og adgang til DR Arkiv Velkommen til samarbejde med DR Medieindkøb. Når du producerer en produktion til DR er du som producent eneansvarlig for at DR

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

Ophavsret En guide. Frederiksberg, 2015. Læs mere om de to formål under pkt. Ophavsretslovens to ben. FORLAG FORLAG@DANSKLF.DK DANSKLF.

Ophavsret En guide. Frederiksberg, 2015. Læs mere om de to formål under pkt. Ophavsretslovens to ben. FORLAG FORLAG@DANSKLF.DK DANSKLF. FORLAG Frederiksberg, 2015 Ophavsret En guide Ophavsrettens kerne Kravet om originalitet: Som udgangspunkt er alle litterære og kunstneriske værker skabt ved en kreativ proces, beskyttet af ophavsretsloven.

Læs mere

immaterialret 5. udgave

immaterialret 5. udgave Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb

Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne forløb 7. 9. klasse It- og mediestøttende læreprocesser Kan analysere, vurdere og tage stilling til procesorienterede arbejdsforløb Kan analysere, vurdere og tage stilling til brug af logbog og portfolio i egne

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010 Morten Rosenmeier Introduktion

Læs mere

Ophavsretlige problemstillinger

Ophavsretlige problemstillinger Ophavsretslige problemstillinger Seminar om digitalisering af den arkivalske kulturarv 25. oktober 2011 Arkivforeningen Frederiksberg Kommune Digitalisering Offentlig fremførelse (begrænsninger i anvendelse)

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem.

Medlem af KODA. Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. Medlem af KODA Før du bliver medlem Her kan du læse om de praktiske forhold, der er gode at kende til, både før og når du er blevet medlem. koda Hvornår er det en god idé at blive medlem? Det er en god

Læs mere

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler

HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016. Studie- og ordensregler HG/EUD/EUX-uddannelserne 2015-2016 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for hg-uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Ved kopiering forstås enhver eksemplarfremstilling, analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale.

Ved kopiering forstås enhver eksemplarfremstilling, analog eller digital, fra et analogt eller digitalt materiale. Sognet/Kirkens navn Adresse Postnr. By (i det følgende betegnet sognet) og Foreningerne Copydan Tekst & Node og Copydan Billeder Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø (i det følgende betegnet Copydan)

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

UNI C og læringsressourcer

UNI C og læringsressourcer UNI C og læringsressourcer CIL maj 2010 Leo Højsholt-Poulsen Leo.hojsholt-poulsen@uni-c.dk UNI C 06-05-2010 2 1 Hvordan er forholdet mellem EMU og indholdsservices EMU portalen EMU-universer, fagsider

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF)

Aftale. mellem. KODA og Gramex. Dansk Friskoleforening (DFF) Aftale mellem KODA og Gramex og Dansk Friskoleforening (DFF) om de vilkår, hvorpå skoler der er medlem af DFF, har tilladelse til offentligt at anvende musik, som er beskyttet i henhold til lovgivningen,

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Morten Rosenmeier. Introduktion til. immaterialret. 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Introduktion til immaterialret Morten Rosenmeier Introduktion til immaterialret 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas. Robert Fripp. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Musikken er den vin, som fylder stilhedens glas Robert Fripp 54 55 KODA NCB Gramex m.m. KODA Repræsenterer danske og internationale ophavsrettigheder, når musik spilles offentligt. KODA baserer sit virke

Læs mere

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS.

Om denne hjemmeside. Om denne hjemmeside og persondatapolitik. Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS. Om denne hjemmeside Om denne hjemmeside og persondatapolitik Denne hjemmeside www.rygestop-udfordringen.dk er ejet af: Pfizer ApS Lautrupvang 8 2750 Ballerup Danmark CVR. nr.: 66 35 19 12 Telefonnummer:

Læs mere

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015

På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Bilag 3 : På vej mod Digital Dannelse 1 På vej mod Digital Dannelse på Skoleområdet frem til 2015 Forventninger til medarbejdernes it-kompetencer på Skoleområdet It er blevet en stadig mere betydelig del

Læs mere

NGR Version: 1 Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen. Indstilling til styregruppen: Nedlukning af Mediearkivet

NGR Version: 1 Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen. Indstilling til styregruppen: Nedlukning af Mediearkivet Notat Vedrørende: Mediearkivets fremtid 14.1.21 Skrevet af: Niklas Grønlund Lind NGR Version: 1 Fordeling: Styregruppen for Materialeplatformen Indstilling til styregruppen: Nedlukning af Mediearkivet

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

EUD & EUX Studie- og ordensregler

EUD & EUX Studie- og ordensregler EUD & EUX 2016-2017 Studie- og ordensregler Indhold Studie- og ordensregler for EUD/EUX uddannelsen 3 Almindelig orden og samvær 3 1. Ordensregler 3 2. It-regler 3 3. Sanktioner 4 Fravær og aktiv deltagelse

Læs mere

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness

Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness Standard brugerbetingelser for Mobile Fitness www.mobilefitness.dk udbydes af virksomheden Mobile Fitness A/S. Du bør læse disse vilkår igennem, før du opretter dig som bruger hos Mobile Fitness. Vilkårene

Læs mere

Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009

Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk. Versionsdato: November 2009 Flotte online-fotosamlinger som ressource i SkoleIntra (eller andre steder!) - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: November 2009 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...3

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale

Rammeaftale om eksemplarfremstilling af ophavsretligt beskyttet materiale RAMMEAFTALE ALMINDELIG AFTALE (almindelig aftale med fravalg af indscannings og lagringsmulighed) Kommunernes Landsforening, Frie Grundskolers Fællesråd, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Frie Ungdoms-

Læs mere

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen

Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Hvad lærer dit barn? Evaluering, test og elevplaner i folkeskolen Evalueringskulturen skal styrkes Folketinget vedtog i 2006 en række ændringer af folkeskoleloven. Ændringerne er blandt andet gennemført

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

JURA på sociale medier. tanyadick.dk

JURA på sociale medier. tanyadick.dk JURA på sociale medier TANYA DICK J U R A på sociale medier I N T E R N E T J U R A o Et begreb for al den jura der foregår på internettet o Der er mange regler som skal overholdes online o Jura en er

Læs mere

Retningslinjer for brugen af UCL Apps

Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjer for brugen af UCL Apps Retningslinjerne i dette afsnit gælder brugen af CLOUD-løsningen UCL Apps, som er afgrænset til alene at kunne bruges af UC Lillebælts i forvejen registrerede itbrugere,

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Persondataloven for slægtsforskere

Persondataloven for slægtsforskere Persondataloven for slægtsforskere PER ANDERSEN WWW.FAMILIESOGNING.DK Tiden går med.. Bestyrelsesmedlem, DIS-Danmark Udvalgsformand, DIS-Danmarks bibliotek i Albertslund (bibliotek.dis-danmark.dk) Medredaktør

Læs mere