Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. Kommunevalg: Aarhus og Odder. Danmarks stærkeste fagforening. fagligt fælles forbund www.3f.dk/rymarken"

Transkript

1 Træfferen eren Medlemsblad for 3F AArhus rymarken. Nr. 5 / oktober 2013 / 9. Årgang TEMA Kommunevalg: Aarhus og Odder Træfferen, 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Danmarks stærkeste fagforening fagligt fælles forbund

2 2 Medlemsblad for 3F Aarhus Rymarken Kontorer: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. Daglig ledelse: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Randi Smitsdorf afdelingsformand Lone Skov Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Kirsten Dettling sekretær Industrigruppen Jesper Frid gruppeformand Susanne Petersen faglig sekretær Poul Larsen faglig sekretær Jesper Jakobsen faglig sekretær AB Gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær/opmåler Niels Eliasen faglig sekretær/opmåler Jannie Pedersen sektretær Søren Fisker Olsen store byggepladser John Liebach ungdomskonsulent Struktørklubben 3F Ungdom Aarhus: BABEL: Mikkel Munk-Hartge projektmedarbejder Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Pia Cecilie Koborg faglig sekretær Privat Service, Hotel & Restauration Randi Smitsdorf gruppeformand Charlotte Stadsholt Sørensen faglig sekretær Stinne Dam Jacobsen faglig sekretær Offentlig Gruppe Lone Skov Hansen gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Arbejdsskadesager Christian Bangsbo Hallenberg Redaktion: Randi Smitsdorf (ansvarshavende), Ole Christiansen. Deadline for stof til næste nummer: 26. november 2013 Det næste blad udkommer i uge 51. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Aarhus Rymarken. Oplag: eks. Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes. Den tynde røde linie Af Randi Smitsdorf, afdelingsformand Kongressen 2013 er nu godt overstået, og der er valgt en ny forbundsformand Der skal herfra lyde en meget stor tak til Poul Erik Skov Christensen for hans indsats gennem 18 år. Poul Erik har bl.a. været fadder til det 3F, som vi kender i dag. Per Christensen er nu forbundsformanden, som skal få 3F s meninger og holdninger ud i verdenspressen på en ny og positiv måde. Det arbejde glæder vi os til at følge. Ét af Pers første udsagn er, at vi ikke skal fokusere på de medlemmer, som har valgt os fra, men derimod være glade for de over , som vælger os til hvert eneste år. Per Christensen har fire mærkesager, og de er: Organisering Ny beskæftigelsespolitik Uddannelse Social dumping Jeg tror på, at valget af netop Per Christensen som forbundsformand vil gavne 3F på lang sigt. Forslaget fra Aarhus Rymarken, om at der kun skal være én næstformand, blev vedtaget, og Jane Korczak blev valgt. Forbundssekretær Claus Jørgensen blev genvalgt, og Søren Heisel blev valgt som ny forbundssekretær. Ulla Sørensen opnåede genvalg som hovedkasserer. Som forretningsfører for A-kassen vil Eva Obdrup tage over, når Morten Kaspersen stopper. Randi Smitsdorf er valgt ind i løn- og pensionsudvalget. Desværre måtte Aarhus Rymarken konstatere, at Thomas Møller ikke blev genvalgt som hovedbestyrelsesmedlem for den Grønne Gruppe. Ole Christiansen, Anlægs- og Bygningsgruppen og undertegnede fra PSHR Gruppen blev begge genvalgt til hovedbestyrelsen. Lone Skov Hansen, Offentlige Gruppe og Jesper Frid, Industrigruppen blev begge valgt som suppleanter til hovedbestyrelsen. Hovedtemaet ved kongressen var organisering, hvilket vi i samarbejde med 3F Transport, Logistik & Byg jo har arbejdet meget med siden den 1. januar Vi er nu nået så langt, at organiseringsarbejdet er en hel fast del af det daglige arbejde. Vi arbejder ligeledes stadig på at komme mere ud på arbejdspladserne. Vi var den første 3F-afdeling, som fik besøg af den nye forbundsformand Det var en fantastisk aften (læs andet sted i bladet), hvor også Brian Drastrup fortalte sin historie om, hvordan han har fået over 100 af sine tidligere arbejdskolleger i job efter en virksomhedslukning. Brian har gjort det så godt, at beskæftigelsesministeren bl.a. nævnte ham i sin tale ved kongressen, og efterfølgende har Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Hans Halvorsen, også sagt, at det er sådan, man kan gøre jobformidling til en succes. Dét, Brian gør, er at give sine kolleger selvtillid og lære dem at danne netværk. Nu står Kommunal- og Regionsvalget for døren og med en forhåbning om, at Aarhus Kommune kan holde på det røde flertal, opfordrer vi jer til, som vælgere at gøre jeres indflydelse gældende ved at stemme på enten liste A, F eller Ø. Rymarken vil som sædvanlig gå aktivt ind i valgkampen og støtte op om vore politikere. 3F Samsø vil pr. 1. januar 2014 indgå som en del af 3F Aarhus Rymarken og 3F Transport, Logistik & Byg. 3F Samsø vil fortsætte med eget kontor og eget ø-råd, men vil blive en del af de faggrupper, som man tilhører. Vi glæder os til samarbejdet og byder Samsø og medlemmerne velkommen i afdelingen.

3 Kommunevalg Aarhus og Odder 19. november F har valgt at sætte fokus på løndumping, og vil igennem denne kampagne sætte kommunerne og kommunerødderne under pres. Vi kan ikke leve med, at danske skattekroner bruges til at samarbejde med virksomheder, der udnytter udenlandsk arbejdskraft til at bygge for kommunen, imens tusindvis af danskere går arbejdsløse. Vi vil også sætte fokus på den sociale turisme, hvor udenlandske arbejdere nyder frugten af det danske velfærdssamfund, samtidig med at de ikke bidrager. Billigt østarbejde koster kassen. Du betaler prisen! Antallet af underbetalte østarbejdere i Danmark stiger imens står danskere uden arbejde. Test din viden om social dumping på underbetalt.dk 3F har intet imod udenlandsk arbejdskraft. Men lønnen skal være i orden og danske arbejdsvilkår skal overholdes. Brug din stemmeret sæt X ved liste A, Ø, F Odder Byråd Elvin J. Hansen, borgmester (A) Sanne Rubinke, 1. viceborgmester (F) Niels-Ulrik Bugge, 2. borgmester (V) Lars Grønlund (A) Rie Ramsdal Jensen (A) Vera Bruus Jørgensen (A) Kim Nørgaard (A) Annette Møller (C) Niels Rosenberg (C) Marianne Hundebøll (F) Theis Rubinke Sørensen (F) Morten Piil Grau (F) Hanne Broe (L) Knud Appel (V) Anne Bonefeld (V) Hans Hammann (V) Uffe Jensen (V) Per Ringgaard (V) Finn Thranum (V) Befolkningsprognose Indbyggertal pr Tilvækst i procent 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,2 0,5 0,3 0,4 Odder Kommune odder Antal pers. Befolkningen september i pct. Borgere med udenlandsk herkomst (i pct. af befolkningen) september ,6 % Borgere med udenlandsk statsborgerskab (i pct. af befolkningen) september ,0 % Bruttoledige, januar ,6 % Fordi vi også vil have arbejderne repræsenteret! Jens Møller, Socialdemokraterne i Odder Jeg har boet i Odder de seneste 18 år, og er meget glad for at bo i byen. Oprindeligt kommer jeg fra Nordvestjylland, men flyttede midt i firserne til Aarhus for at læse økonomi på universitetet, men blev aldrig færdig. Nu er jeg i gang med uddannelsen til industrioperatør. Jeg arbejder til dagligt på Højbjerg Maskinfabrik, hvor jeg har været ansat i 20 år. Det er her min interesse for fagligt arbejde blevet vakt. Jeg har været klubkasserer i vores faglige klub og de sidste 5 år, tillidsrepræsentant for mine kolleger. Jeg har gennem årene fået følgende tillidshverv igennem 3F: industrigruppebestyrelsen, afdelingsbestyrelsen, LO (lokalråd Odder), og det lokale uddannelsesudvalg for industrioperatører på Tradium i Randers. Det faglige arbejde har min store interesse, og både holdninger og erfaringer vil jeg bringe med ind i politik. Jeg brænder for Odder og for lokalpolitik. Jeg gerne vil bruge min indflydelse i Odder Byråd til at være bindeled mellem arbejdspladser, fagforeninger og byrådet i Odder. Jeg går til valg på, at vi skal have: - Arbejdsklausuler ved kommunale udbud - Gode arbejdsvilkår for kommunens ansatte - Gode forhold for erhvervslivet og derved arbejdspladser - Sundhedssamtaler til alle over 45. Har i spørgsmål er I velkommen til at skrive til mig på Sæt kryds ved JENS MØLLER ved kommunalvalget den 19. november 2013.

4 Social dumping koster kassen. Du betaler prisen! Byrådet Aarhus Byråd er kommunens øverste myndighed I byrådet sidder 31 medlemmer, som er fordelt på syv partier. Medlemmerne fordeler sig således: Socialdemokraterne: 14 Socialistisk Folkeparti: 5 Venstre: 4 Det Konservative Folkeparti: 3 Dansk Folkeparti: 1 Enhedslisten: 1 Det Radikale Venstre: 1 Uden for parti: 2 Byrådet udpeger borgmesteren, to viceborgmestre, fem rådmænd og medlemmerne af de syv faste udvalg. Borgmesteren og de fem rådmænd udgør tilsammen Magistraten, der er ansvarlig for den daglige ledelse af kommunen. Det koster samfundet kr om året, hver eneste gang en dansk rengøringsassistent mister sit job til en underbetalt østarbejder. aarhus Test din viden om social dumping på underbetalt.dk 3F har intet imod udenlandsk arbejdskraft. Men lønnen skal være i orden og danske arbejdsvilkår skal overholdes. Befolkningsprognose Indbyggertal pr Tilvækst i procent 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 Aarhus Kommune Befolkningen 1. juli 2013 Antal personer I pct Borgere med udenlandsk herkomst (i pct. af befolkningen) 1. juli Borgere med udenlandsk statsborgerskab (i pct. af befolkningen) 1. juli ,3% 15,5% Bruttoledige¹, august ,7% ¹ Antal fuldtidsledige personer inkl. personer i aktivering i pct. af arbejdsstyrken. Social dumping og manglen på praktikpladser på dagsordenen Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg sidste år oplevede at få en fyreseddel i hånden fra Vestas. Jeg arbejdede i IT-afdelingen, og her valgte man at flytte store dele af organisationen til udlandet. Derfor forsvandt mit job. Mødet med arbejdsløsheden gav mig lysten og drivkraften til at stille op i politik. Jeg arbejder i dag som IT-forretningsudvikler, og er opstillet som nr. 11 på den socialdemokratiske liste i Aarhus. Jeg er meget stolt over at være blevet adoptant for 3F, og vil arbejde benhårdt på, at få social dumping og manglen på praktikpladser i Aarhus på dagsordenen i byrådet. Jeg vil arbejde for, at vi får flere sociale klausuler ved offentligt udbud, sådan at der bliver oprettet flere praktikpladser hos private virksomheder. Samtidig skal vi bekæmpe social dumping gennem kædeansvar, sådan at virksomhederne overholder deres overenskomster. Find mig på eller på min hjemmeside Spark gang i beskæftigelsen For Enhedslisten er den absolut vigtigste opgave i den kommende valgperiode at få sparket gang i beskæftigelsen. Alene i år vil 1500 aarhusianere falde ud af dagpengesystemet, og hver måned ryger mere. Det er altså en bunden opgave at skabe flere jobs. Vi vil gøre det gennem bedre brug af jobrotation, ved at oprette nye stillinger i velfærdssektoren, og ved at investere massivt i en omstilling til grøn energi. Fx. ser vi gerne solceller på alle offentlige bygninger. Men det er ikke nok, at alle får et job det skal også ske på ordentlige vilkår. Vi er skarpe kritikere af løntilskud, nyttejob m.m. Hvis man bliver ansat, skal man have den overenskomstmæssige løn. Det skal man i øvrigt også, hvis man arbejder på et af kommunens udbud. Sociale klausuler og kædeansvar skal sikre ordentlige vilkår, også for de ansatte, der arbejder på kommunale projekter men er privat ansat. Mvh. Maria Sloth

5 Social dumping koster kassen. Dit lokalsamfund Social betalerdumping prisen! koster kassen. Dit lokalsamfund betaler prisen! Mange kommuner tillader brug af underbetalte østarbejdere, når de offentlige opgaver skal løses imens står danske håndværkere uden job. Mange kommuner tillader brug af underbetalte østarbejdere, når de offentlige opgaver skal løses imens står danske håndværkere uden job. Til valget til Aarhus Byråd 19. november genopstiller Hans Halvorsen for Socialdemokraterne med mottoet: Din tillidsmand i byrådet. Foto: Helene Bagger Billigt østarbejde koster kassen. Du betaler prisen! Antallet af underbetalte østarbejdere i Danmark stiger imens mangler unge en læreplads. Test din viden om social dumping på underbetalt.dk 3F har intet imod udenlandsk arbejdskraft. Men lønnen skal være i orden og danske arbejdsvilkår skal overholdes. Vi skærper kampen mod social dumping Test din viden om social dumping på underbetalt.dk 3F har intet imod udenlandsk arbejdskraft. Men lønnen skal være i orden og danske arbejdsvilkår skal overholdes. Test din viden om social dumping på underbetalt.dk 3F har intet imod udenlandsk arbejdskraft. Men lønnen skal være i orden og danske arbejdsvilkår skal overholdes. Firmaer, der vil arbejde for Aarhus Kommune, skal overholde danske løn- og arbejdsvilkår. - Vi vil ikke acceptere social dumping, fastslår rådmand Hans Halvorsen fra Socialdemokraterne. Kampen for ordnede løn- og arbejdsforhold bliver nu skærpet, fortæller han. - Vi er på vej med et forslag, der indfører kædeansvar. Vi vil fra kommunens side have mulighed for at kunne gå ud til den enkelte medarbejder og sige: Vi vil se din arbejdskonkrakt, og løndokumentation. Det har vi allerede mulighed for at gøre ved de firmaer, vi laver kontrakt med, men nu skal det også gælde underleverandører hele vejen gennem kæden, siger Hans Halvorsen. Aarhus Kommune besluttede i 2005 at indføre arbejdsklausuler i sine kontrakter. - Det begyndte med bygge- og anlægsområdet, men er nu udvidet til at omfatte andre områder, hvor kommunen køber hos private virksomheder. Vi vil ikke handle med nogen, hvor løn- og arbejdsvilkår ikke er i orden, siger Hans Halvorsen. Gør din pligt og stem for din egen skyld Med kommunalvalget lige om hjørnet er det værd at huske på, hvor heldige vi er. I Danmark har vi en demokratisk kultur, hvor mange beslutninger træffes langt fra Christiansborg. Det betyder, at de fleste beslutninger om vores folkeskoler, daginstitutioner og vores ældrepleje træffes af politikere, som bor og lever tæt på hverdagen i de lokalmiljøer som mærker konsekvenserne. Hvis det skal blive ved med at være sådan, så skal man gå hen og stemme til kommunalvalget den 19. november. Det handler om, hvordan vi skaber flere arbejdspladser og bekæmper ledigheden. Det handler om stærke skoler, omsorg i vores daginstitutioner og tryghed i alderdommen. Det handler om din hverdag. Jeg håber selvfølgelig, at du vil sætte dit kryds på en socialdemokrat, men det vigtigste er, at du bruger din stemme. For på den måde bliver både du og kommunerne hørt. Med venlig hilsen Jacob Bundsgaard Borgmester i Aarhus Kommune Rådhuset 8000 Aarhus C Et trygt arbejdsmarked og et fælles velfærdssamfund Jeg er aktiv i politik, fordi jeg tror på, at de bedste samfund er dem med et trygt arbejdsmarked og et fælles velfærdssamfund. Social dumping er en trussel mod vores arbejdsvilkår og derfor skal vi indføre kædeansvar, så underleverandører holdes op på klausuler, der sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår, og flere praktikpladser. Udliciteringen af rengøringen viser, at det offentlige også medvirker til dårligere arbejdsvilkår og lavere kvalitet. Vi vil ikke være med til flere udbud, og vi vil evaluere rengøringsindsatsen med henblik på at hente opgaven hjem. Aarhus skal sammen ud af krisen. Vi skal droppe prestigeprojekterne og sætte fart på renoveringen af skoler, daginstitutioner og plejehjem. Som byrådsmedlem, lærer og far til et barn i vuggestue, er jeg som så mange andre aarhusianere tæt på vores velfærdssamfund. Derfor siger jeg nej-tak til ufinansierede skattelettelser og nye besparelser. Mit eget kærlighedsforhold til Aarhus har varet hele mit voksne liv. I min fritid bruger jeg byens kultur- og sportstilbud, og jeg følger AGFs opture og mange nedture. Og så holder jeg af familieturene i naturen. Thomas Medom (SF) Spidskandidat til kommunalvalget Medlem af Aarhus Byråd Politisk Ordfører

6 6 Privat service, hotel & restauration Randi Smitsdorf, gruppeformand, Privat Service, Hotel & Restauration Husk vores app til din telefon om OK-forhold indenfor Hotel og Restaurationsbranchen. Nyt fra Privat Service, Hotel & restauration Hotel- og restaurationsoverenskomsten er under pres af arbejdsgivere, som ikke synes, at man skal have nedskrevne regler for medarbejderens arbejdsforhold. Når virksomheder inden for branchen ikke tegner overenskomst, bliver der større og større pres på de virksomheder, som har overenskomst. Når der ikke er overenskomst på en virksomhed, er der ingen nedre grænse for, hvad løn, tillæg, pension m.m. skal være. Mange tror, at der er en lovbestemt minimumsløn i Danmark, men det er der ikke. Løn og lønandele er kun beskrevet et sted for Hotel- og Restaurationsbranchen, og det er i overenskomsten mellem arbejdsgiverforeningen, som indenfor Hotel- og Restaurationsbranchen er HORESTA og 3F, Privat Service, Hotel og Restauration. For at der ikke skal blive mere pres på lønog arbejdsforholdene indenfor branchen samt fastholde erhvervsuddannelser, som er så eftertragtede, her tænkes specielt på kokkeuddannelsen, bliver vi nødt til at værne om fagene og kvaliteten inden for hotel- og restaurationsbranchen. Personalet skal stå sammen for ikke at få forringede løn- og arbejdsforhold samt stadigvæk opretholde det høje serviceniveau indenfor branchen. Gennem et stykke tid har vi her i Aarhus Rymarken spurgt kokke og tjenere, hvad de tænker om branchens fremtid og samstemmende sagde de: Restaurationsbranchen i Aarhus er en hård branche, hvor det går stærkt. Vi er mange kokke, tjenere og elever, som er stolte af vores fag. Vi servicerer mange borgere i Aarhus hver eneste dag. Vores arbejdspladser har stor betydning for Aarhus By og for antallet af arbejdspladser. Vi skaber rammerne for en god oplevelse på restauranter, værtshuse og caféer i Aarhus. MEN vi er bekymret for fremtiden i branchen. Bekymret for vores arbejdstider og pressede arbejdsdage. Vores løn- og arbejdsforhold er under hårdt pres. HVIS vi er mange nok, der bakker op om, at vi vil have overenskomst, Så kan vi sammen gøre noget ved arbejdsforholdene og derved bevare vores gode arbejdspladser i Aarhus og samtidig sikre branchen i fremtiden. I uge 43 deltog gruppen i OK14 overenskomstkonferencen, hvor vi arbejdede med de forslag, som I kom med til fornyelse af overenskomsterne. Hold en OK julefrokost Husk også at tænke på de ansatte, når du skal finde stedet at holde julefrokost. På okforhold.dk kan du hurtigt og nemt finde restauranter og spisesteder med overenskomst og dermed sikkerhed for at de ansatte har ordnede forhold. Julefrokosten er et af årets højdepunkter. God mad, måske en lille én til halsen og hygge med venner og kollegaer. OK forhold giver bedre oplevelser for gæsterne Men det er jo ikke kun gæsterne, der skal have det godt. Når du vælger at holde din julefrokost på et sted med overenskomst, har du også sikkerhed for, at de ansatte har ordentlige løn- og arbejdsforhold. Ordnede forhold giver glade medarbejdere og glade medarbejdere giver bedre service! Så tjek okforhold.dk, hvor du hurtigt og nemt kan finde restauranter og spisesteder over hele landet, som har overenskomst. På okforhold.dk kan du også hente en app til din smartphone, så du altid kan finde et spisested med orden i overenskomsten uanset hvor du befinder dig i Danmark. Du kan også følge OK Forhold på facebook. Tillykke med det nye job Velkommen til Kasper Willadsen, kok i 3F Rymarken

7 En ekstrem udfordring Lønstatistik Kvartal år timer kr. pr. time Januar kvartal ,50 257,16 April kvartal ,10 238,15 Juli kvartal ,50 272,18 Oktober kvartal ,50 254,00 Januar kvartal ,20 259,52 April kvartal ,00 251,59 Juli kvartal ,20 227,91 Oktober kvartal ,00 247,62 Januar kvartal ,50 228,34 April kvartal ,76 249,79 Juli kvartal ,83 214,28 Oktober kvartal ,00 243,33 Januar kvartal ,12 208,79 April kvartal ,23 200,62 Juli kvartal ,74 224,60 Oktober kvartal ,00 213,15 Januar kvartal ,70 234,76 April kvartal ,50 229,21 Juli kvartal ,00 220,68 Oktober kvartal ,00 250,11 Januar kvartal ,50 262,19 April kvartal ,50 220,29 I alt 6 afsluttede regnskaber i 2. kvartal Højeste akkord 298,00 kr. Laveste akkord 200,00 kr. Danmark er sat i gang med at omsætte de mere end 200 milliarder kr. der er afsat til nye sygehuse, jernbaner, broer og veje. Disse projekter kommer samtidig med at det ser ud som om, at krisen er toppet, og at der igen bliver vækst i Danmark Når jeg kalder det en ekstrem udfordring, beror det blandt andet på, at arbejdskraft behovet i byggeriet forventes at stige fra de ca , der er beskæftiget i dag, til næsten når der er fuld damp på kedlerne om 4-5 år. Arbejdsløsheden i Anlægs- og Byggegruppen er praktisk talt væk, der var 21 ledige kolleger den 8. oktober. Det er rigtigt godt, men med det problem løst, dukker der straks nye udfordringer op. Byggepladsernes beskaffenhed, har afstedkommet at vi har meget store sjak, alene på DNU (det nye sygehus i Skejby) har Jesper Hansen et sjak på 65 mand, det stiller store krav til ledelse og samarbejde herudover har arbejdets omfang gjort at sjakket har aftalt en timebetaling. Sjakbajsen og sjakket bliver virkeligt testet under usædvanlig barske vilkår Projekternes størrelse har sat mere fokus på tidsplaner Små afbræk eller manglende leverancer (til tiden) kan have voldsom indvirkning på tidsplanen, men hverken entreprenør eller bygherre godtgør tidstabet når tidsplanen skal revideres. Jeg kan bare konstatere at det psykiske arbejdsmiljø er kommet på dagsordenen (læs andet sted i træfferen). Anlægs- og Byggegruppen på Rymarken vil derfor sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø, tidsplaner og entreprenørernes manglende indsats på denne del af arbejdsmiljølovens bestemmelser. En anden udfordring er de vis af nye medarbejdere, som skal flyttes fra ledighed eller fra andre brancher til byggeriet. Det kan jo undre, at der ikke er en lang kø foran de tekniske skoler og AMU af folk som ser sig en fremtid som bygningsarbejder, faktisk går det den modsatte vej. Omfanget af kursusdeltagere er i frit fald, og har aldrig været på en lavere niveau. Anlægs- og Byggegruppen/BABEL på Rymarken har derfor indgået et samarbejde med det regionale beskæftigelsesråd, med det formål at afdække de barrierer, som jo åbenlyst gør, at byggebranchen ikke er en attraktiv mulighed for mange. Anlægs- og byggegruppen 7 Af Ole Christiansen, gruppeformand, Anlægsog Bygningsgruppen Arla investerer 270 millioner i nyt innovationscenter Et topmoderne innovationscenter på m², som bliver centrum for Arlas produktudvikling til hele verden, placeres i Agro Food Park i Aarhus. Der er skruet markant op for den globale strategiske innovation i Arla Foods i de seneste år. Udviklingen af nye oste, yoghurter, mælketyper eller smørprodukter, som forbrugere fra Ebeltoft til Elfenbenskysten tager til sig og foretrækker i deres dagligdag, er blevet en mere og mere strategisk vigtig del af mejerigigantens forretning i den hårde internationale konkurrence om kunderne. Men Arla er nu nået til et punkt, hvor selskabets aktuelle innovationscentre i Brabrand og Stockholm udnyttes til deres maksimale potentiale og ikke er gearet til yderligere udvidelser i fremtiden. Derfor har Arlas bestyrelse truffet beslutning om at investere 270 mio. kr. i et nyt globalt innovationscenter, der forventes at samle Arlas strategiske innovationsressourcer ét sted. Det er Sahl Arkitekter, som også har kontor i Aarhus, der står bag det nye innovationscenter, der bygges i overenstemmelse med Danmarks 2020 energistandarder. Byggeriet indledes i foråret m2 i Aarhus Det nye globale innovationscenter på m2 vil indeholde den nyeste teknologi inden for fødevareudvikling og bliver placeret i Agro Food Park i Aarhus, hvor det vil indgå i Danish Food Cluster, som er en international klynge af ekspertise for innovation inden for landbrug- og fødevaresektoren og den tilhørende teknologisektor. - Vi har undersøgt en række placeringer i Europa, men har efter grundige overvejelser valgt at lægge vores globale innovationscenter i Aarhus. Derfra kan vi bedst udnytte de mange globale funktioner, som er baseret ved Arlas hovedkvarter i Viby, men samtidig ser vi mange muligheder for at indgå spændende partnerskaber med nuværende og kommende medlemmer af den danske fødevareklynge i Agro Food Park. Den vidensdeling vil styrke Arlas innovationskultur og ydeevne, siger Arlas direktør for global strategisk innovation, Senior Vice President Paul Cornillon. Arlas globale innovationscenter forventes at stå klar i tredje kvartal af 2016 og vil beskæftige 120 medarbejdere, hvoraf de 65 jobs overflyttes dertil fra det nuværende center i Brabrand. Den tynde røde linie News 42 milliarder til hovedstadstrafikken Der er fuld gang i byggeri af veje, broer, tunneler, metro og letbaner. Regeringens Trængselskommission kommer nu med en række forslag til nye anlægsinvesteringer, som, hvis alle bliver gennemført, beløber sig til omkring 40 mia. kr. frem til Det vil i givet fald give arbejde til i gennemsnit mand årligt, vurderer Dansk Byggeri. - Der ligger både store og små opgaver gemt i de initiativer, der skal få trafikken til at glide lettere på vejene i hovedstaden. Byggeboom i Norge skaber job i Nordjylland Norge bygger. Boliger, børnehaver, baner, broer, skoler, tunneller- og stalde. Over de næste fire år er der alene af skoler og børnehaver planlagt 2800 projekter til i alt 81 mia. danske kr. - Her er masser af opgaver for danske håndværkere og byggevirksomheder og leverandører af udstyr.

8 8 offentlig gruppe Lone Skov Hansen, gruppeformand Den Offentlige Gruppe I uge 38 afholdt 3F Kongres. Under kongressen var der konferencer i de forskellige grupper. På den offentlige gruppekonference blev et af hovedtemaerne de kommende kommune- og regionsvalg. Det er jo vores kommende arbejdsgivere, der skal vælges for en 4-årig periode. Vi bliver nødt til at gå ud og stille krav til dem. Det er såmænd nok det nemmeste for bagefter kommer 4 år, hvor vi så skal holde fast i de løfter, de gav os. Den offentlige sektor er presset fra alle kanter. Fra de borgerlige partier, der vil sænke skatterne på bekostning af vores velfærdssamfund. Fra Dansk Industri, der sender breve ud til de lokale politikere og holder møder om, hvor meget de tror, der kan spares ved at udlicitere stort set alle vores arbejdsområder. Stort set helt urealistiske tal, der giver ringere service og ikke mindst til tider helt forfærdelige arbejdsvilkår for de medarbejdere, der arbejder ved de vindende firmaer. Vi skal være obs på social dumping, der bunder i alt for lave bud på offentlige opgaver, der så kun kan løses, hvis man får underleverandører, der ikke har overenskomst, til at løse opgaverne. Vi skal ud og sørge for, når man indgår kontrakter med udbudsvindere, at der er tilføjet socialeog arbejdsklausuler. De skal sikre, at man sørger for praktikpladser til unge under uddannelse, at man sikrer, at der er et såkaldt kædeansvar, der sikrer, at alle underleverandører er overenskomstdækkede og at man påtager sig samme sociale ansvar som de offentlige arbejdspladser, dvs. ansætter fleksjobbere og andre på specielle vilkår. Et andet punkt, der var på dagsordenen under gruppekonferencen var det stigende antal folk med løntilskud, der bliver ansat ved specielt kommunerne. Vi har ikke noget imod, at arbejdsløse kommer ud på vores arbejdspladser, men vi har noget imod, når de bliver misbrugt og bruger af deres dagpengeperiode uden udsigt til, at de får en regulær ansættelse, hvor de kan optjene timer til en evt. ny dagpengeperiode. Det nyeste vi møder indenfor det offentlige er de frivillige. Vi ser at stadigt flere offentlige institutioner søger efter frivillige. På plejehjem og døgninstitutioner sætter man frivillige til omsorgsopgaver rundt om i landet får man landsbyforeninger til at lægge fortove og lignende. Vi kan godt forstå, at man kan tale til pårørendes dårlige samvittighed, men det er et skråplan vi er på vej ud i, når man lader frivillige udføre regulære job. Derudover er der hele spørgsmålet om, hvad der sker, hvis man kommer til at skade en beboer eller man selv kommer til skade mens man er frivillig. Det er et skråplan og vi vil opfordre Jer alle til at sige pænt nej tak, hvis man på bedstemors plejehjem spørger, om I kan komme og løse opgaver, der tidligere blev løst af ansat personale. HUSK at stemme til Kommune og Regionsvalg den 19. november, og husk at stille krav til kandidaterne inden valget. Lone Skov Hansen, gruppeformand for den offentlige gruppe. Læserbrev af serviceassistent Anette Andersen, bragt i Aarhus Stiftstidende lørdag den 12. oktober Vores faglighed forsvinder Netop i disse tider sidder Regionsrådet og skal tage stilling til, om vi skal bevare serviceassistentkonceptet på det nye super-sygehus i Skejby. Jeg mener, vi skal bevare serviceassistenterne på det nye super-sygehus, fordi det giver mindre nedslidning og gode alsidige jobs. Som serviceassistent bliver man uddannet i hygiejne, patienttransport, madhåndtering, psykologi og mange andre ting. En serviceassistent kan godt anrette morgenmad til patienterne, derefter gør han / hun måske rent på nogle stuer eller toiletter. Men vupti, midt i det hele skal fru Olsen til røntgen, så smider man moppen og kluden og sørger for, at fru Olsen kommer rettidigt af sted. Hele tiden arbejder man med patienten i fokus. Det kan ikke være rigtigt at en rengøringsassistent eller portør skal slide sig selv op med ensidige, gentagne bevægelser, når man har en velfungerende uddannelse som serviceassistent, hvor man kan skrue spændende alsidige jobs sammen og undgå nedslidning. Tidligere var vores arbejde meget kønsopdelt. Portørerne var mænd, rengøringsassistenterne var kvinder. Nu er vi serviceassistenter og både mænd og kvinder. Jeg har selv været i branchen i 14 år. Jeg er serviceassistent og tillidsrepræsentant på Apoteket på Aarhus Universitetshospital. Jeg har selv været med fra starten, hvor vi begyndte at uddanne de første serviceassistenter. Jeg har set, hvad det gør ved folk at gå fra ufaglærte til faglærte. Alle fik et skulderklap, og det gav status til jobbet. Jeg foreslår, vi bevarer serviceassistentkonceptet, fordi det er vigtigt, folk ikke bliver nedslidte. Denne beslutning var aldrig kommet så vidt, hvis det havde handlet om læger og sygeplejersker. Som patient forventer man at blive opereret af en dygtig læge. Man forventer også at blive plejet omsorgsfuldt af en dygtig sygeplejerske. Man forventer selvfølgelig også, at hygiejnen og rengøringen bliver udført af en dygtig, faglært serviceassistent. Regionale lønninger pr. 1. oktober 2013 Løntrin Timeløn Månedsløn i alt Årsløn i alt incl. områdetillæg incl. områdetillæg incl. områdetillæg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , odder - Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2013 Løntrin Timeløn Månedsløn i alt Årsløn i alt incl. områdetillæg incl. områdetillæg incl. områdetillæg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , aarhus - Kommunale lønninger pr. 1. oktober 2013 Løntrin Timeløn Månedsløn i alt Årsløn i alt incl. områdetillæg incl. områdetillæg incl. områdetillæg , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 offentlig gruppe kongresdelegerede var samlet i uge 38 i Ålborg til 3F Kongres, og blandt alle disse var fire valgt af den Offentlige Gruppe i Rymarken. Ud over undertegnede var det faglig sekretær Yvonne Christensen, der har deltaget i utallige kongresser også før 3F fusionen i 2005, Nethe Lunden, der har været med på de fleste 3F kongresser, og så Torben Nielsen, der var med for første gang. Det er altid spændende at høre, hvad de enkelte delegerede får ud af en kongres, så jeg stillede dem et par spørgsmål. Nybegynderen Torben Nielsen, der har siddet i afdelingsbestyrelsen et lille års tid: Jeg var mest overrasket over, at den afgående formands beretning var så kort. Der kom masser af bemærkninger og indlæg til beretningen fra de delegerede, men ikke ret meget havde så meget med beretningen at gøre. Det vigtigste punkt på dagsordenen var at få valgt den rigtige formand, så vi kan stå stærkt i den tid, der kommer. Vi skal være klar til de store opgaver, der lurer i skyggen af alle de gule fagforeninger, eller hvad man nu skal kalde dem. Jeg tænker, at hvis vi ikke får vendt skuden, mister vi flere medlemmer, end vi får ind, det dur bare ikke vi bliver nødt til at være mere obs på udviklingen. Vi skal også være klar til de udfordringer, som må komme. Nethe Lunden, har været med til alle de ordinære kongresser i 3F: Jeg synes, kongressen var forskellig fra den sidste ved, at den var knap så tung. Der var ikke så mange, der skulle høre sig selv fra talerstolen. Der var samtidig en anden stemning, nok fordi Poul Erik Skov Christensen havde valgt ikke at genopstille det var der en værdig stemning omkring. Noget andet, jeg synes var anderledes var, at der var lidt mere fokus på det offentlige. Der var megen debat omkring social dumping, hvilket vi har oplevet i det offentlige ved at private selskaber har underbudt. Nu drejer det sig også om den udenlandske arbejdskraft, der bliver brugt til at underbyde alle vegne. Det synes jeg, var det vigtigste punkt på dagsordenen. 3F er på vej med en endnu større indsats på organiseringsområdet. Vi er på vej mod et yngre mere moderne forbund måske, det tror jeg at vores nye formand Per Christensen og de to forbundssekretærer Søren Heisel og Claus Jørgensen kommer til at stå for, samtidigt med, at vi har en god og erfaren ankerkvinde i næstformand Jane Kortzak der har øje for mangfoldigheden i vores forbund. Yvonne Christensen har deltaget i samtlige kongresser i 3F + utallige i det tidligere KAD: Jeg blev positivt overrasket over de mange unge delegerede + delegerede med anden etnisk baggrund, som deltog også på talerstolen. Det ser jeg som at mangfoldigheden breder sig i 3F. Ting tager tid, men nu ser vi resultaterne af de beslutninger vi tog på de foregående kongresser. Det vigtigste punkt på dagsordenen var valget af en ny forbundsformand. Selvom han ikke alene tegner organisationen, så har det betydning, hvem der står i spidsen. Jeg er glad for valget og håber, at de mærkesager, som Per har, vil være med til at sætte 3F på Danmarkskortet. Jeg tror også, at beslutningen om at organiseringsindsatsen vil sætte fokus på de fag, som medlemmerne er organiseret i, vil få betydning for 3F fremover. Jeg tror, at 3F fortsat vil være en stærk fagforening, hvor medlemmerne er i centrum altså en fagforening med hjerte og fornuft offentlige tillidsrepræsentanter til stormøde Den tynde røde linie News Polens ambassadør vil debattere social dumping Den polske ambassadør i Danmark går ind i debat om udlændinge på arbejdsmarkedet. Udmeldingen kommer efter, at 3F har anklaget den polske ambassade for at opfordre polske virksomheder til at undgå danske fagforeninger i sin manual. Ambassaden fastholder, at den har rådgivet korrekt og vil fortsat råde polske virksomheder til at kontakte danske arbejdsgiverorganisationer som Dansk Byggeri og Dansk Industri (DI) og få deres vejledning, før de entrerer med fagforeningerne. - Tidligere kunne vores virksomheder lave individuelle aftaler med fagforeninger, som viste sig at være dyrere end nødvendigt. Jeg formoder, at danske ambassader i udlandet også råder deres virksomheder til at undersøge reglerne, før de skriver under på noget, siger Polens ambassadør i Danmark, Rafal Wisnewski. Mandag den 30. september mødtes 1100 offentlige tillidsrepræsentanter til stormøde i Odense Kongres Center. Det var under sloganet Hold sammen på Danmark, og satte fokus på det kommende kommuneog regionsvalg. De offentlige arbejdspladser er truet. Gennem de seneste år er der blevet færre offentlige arbejdspladser, og presset på vores overenskomster er vokset. Blandt talerne var ud over vores offentlige gruppeformand Ellen Lykkegaard politikere, organisationsfolk, embedsmænd, økonomer og en enkelt professor. Deltagerne fik mange gode ting, at gå hjem med bl.a. den meget enkle: hvorfor er det, at vi ikke går ud og værdifastsætter vores arbejde i det offentlige. En god dag, der endte med at alle deltagerne blev sendt hjem med den opgave at få sat gang i valgsnakkene over det ganske danske land. 50 mia. skydes i danske byggeprojekter 6 af 10 af Danmarks største byggeprojekter i 2013 ligger enten i Aarhus eller i København. Årets største byggeprojekt er forbrændingsanlægget Amager Bakke, som samtidig skal bruges til skibakke lige syd for København. ( ) Fordelt på de forskellige segmenter er boliger en højdespringer, hvor der i alt står til at blive investeret 10,8 mia. kr., men store anlægsprojekter og segmentet for butik, kontor og lager følger lige bagved med investeringer for henholdsvis 10,4 mia. kr. og 9,9 mia. kr.

10 ken. Forbundsformanden var både skarp og veloplagt, da han talte til de 75 til 80 deltagere, der var mødt frem, heriblandt Aarhus borgmester Jacob Bundsgaard. Udover at fortælle om beslutningerne på kongressen, gav Per forsamlingen et indblik i sine drømme og tanker for 3F i fremtiden, samt et solidt politisk indspark, hvor han med stor troværdighed formåede at give os håb om større lydhørhed for vores politiske dagsorden. Også Industrigruppens næstformand Brian Drastrup var på som oplægsholder. Brian berettede om det, at stå som tillidsrepræsentant midt i en virksomhedslukning. Beretningen er historien om, hvordan sammenhold og fællesskab på en arbejdsplads kan bruges aktivt til at sikre beskæftigelse til de, der rammes, når en stor virksomhed lukker. Det er også beretningen om, hvordan beskæftigelsesindsatsen har spillet fallit på trods af, at det fortsat er muligt at lave decideret jobformidling. Brian og hans kollegers møde med Jobcentrene blev et chok, da de i stedet for at blive uddannet til at søge arbejde, blev oplært i at være ledige. Både Per Christensen og ikke mindst beskæftigelsesrådmand Hans Halvorsen fangede pointerne i Brians oplæg, og der er ingen tvivl om, at Brians oplevelser vil flytte mere end kommaer i den kommende beskæftigelsespolitik. 10 industrigruppen Jesper Frid, gruppeformand, Industrigruppen Det er først de sidste dage, man har kunnet se det. Temperaturen falder langsomt, bladene ændrer farve - efteråret er kommet. I Industrigruppen har efterårets ankomst de senere år kunnet måles på antallet af ledige og på dyngerne af sager hos Lønmodtagernes Garantifond. Men ikke i år! At råbe optimisme og markant fremgang i Industrien er nok vel meget, men signalerne om en forbedret økonomi, øget ordretilgang og afsætning er tydelige. Vi oplever i år, at arbejdsgivere vælger jobcentrene fra, og ringer direkte til Industrigruppen, når der er behov for nye medarbejdere. Det er en opgave, som vi påtager os med stor glæde. Ikke bare kender vi vore medlemmer, men det giver øget medlemskontakt, tilfredshed med fagforeningen og ikke mindst, et tættere forhold mellem fagforening og virksomhed. Projektet Aarhus organiserer der har kørt siden januar 2013, er kommet i gear. Overenskomstarbejdet er tydeligt, og hver faglig i Industrigruppen har konstant fire overenskomstopgaver kørende. Også mentorprojektet er søsat, og jeg forventer, at der inden årets udgang er tydelige og målbare resultater på begge indsatsområder. Hele projektet afsluttes med afrapportering til forbundet, januar 2014, og herefter skal det fortsætte, som en del af de daglige opgaver og med samme høje fokus. Antallet af vikarer i Industrien er stigende dette var overskriften, da vores Industriformand i forbundet Mads Andersen trådte frem i medierne for nylig. Det var startskuddet til overenskomstforhandlingerne i Social dumping, vikardirektivet og den danske model bliver de varme temaer ved disse forhandlinger. Jeg skal opfordre til, at I aktivt deltager i de møder der arrangeres af CO- Industri, og som er de sidste muligheder, vi har for at sætte vore fingeraftryk på de kommende forhandlinger. Indbydelsen er udsendt til jeres tillidsrepræsentanter. Den 19. november 2013 er der Kommunalvalg, og som altid er 3F Aarhus Rymarken aktive i og omkring valget. Ikke bare den øjeblikkelige vækst i kommunen er vigtig, men sandelig også den fremtidige udvikling er væsentlig for fagforeningen. I disse måneder og år er dagsordnerne vigtige for beskæftigelsen og trygheden i både Aarhus og Odder Kommune. Selvom der er gjort store fremskridt med hensyn til sociale klausuler, er der her plads til forbedringer. Vækstmulighederne for virksomhederne og kommunens tiltrækningskraft er også temaer, der har betydning for beskæftigelsen. Dermed sætter vi infrastrukturen og den kommunale afgiftspolitik højt i de drøftelser, vi har med politikerne. Især fastholdelse af Marselistunnelen og udfasningen af dækningsafgiften er vigtige i denne sammenhæng. Det kræver et stabilt flertal, og vi ryster ikke på hånden, når vi anbefaler jer alle at sætte jeres kryds ved liste A, F eller Ø. I Odder Kommune har Industrigruppen en helt speciel opgave. Her opstiller Socialdemokraten Jens Møller, der præsenterede sig selv i sidste nummer af Træfferen. Jens har mange års erfaring som tillidsrepræsentant i Industrien, i Industrigruppens bestyrelse og ikke mindst i 3F Aarhus Rymarkens afdelingsbestyrelse. Jens har øje for de udfordringer, som både medlemmer og virksomheder i Industrien møder hver dag. Der er ingen tvivl om, at Jens vil være et aktiv for alle vore medlemmer i Odder Kommune. Vi planlægger en virksomhedspræsentation af Jens, og håber, at I vil tage vel i mod ham, når vi besøger jeres virksomhed til en snak om, hvad I lægger vægt på ved dette kommunalvalg. Formand Industrigruppen Jesper Frid FORBUNDSFORMANDEN PÅ BESØG I RYMARKEN Kongressen er gennemført, vi har fået ny Forbundsformand, og rettesnorene for de næste 3 år er lagt ud. Industrigruppen i Rymarken fornemmede nok, hvem der stod stærkest i kampen om posten som Forbundsformand og lavede allerede inden kongressen en aftale med Per Christensen. Det blev til en optræden på det, der skulle have været et Åbent Bestyrelsesmøde i Industrigruppen, men som endte med at blive et meget velbesøgt møde for hele Rymar-

11 Den første kamp i det nye samarbejde mellem Århus Håndbold og 3F Aarhus Århus Håndbold - Skanderborg Håndbold: (13-9) I forbindelse med kampen var 3F Aarhus inden kampen vært for en øl/vand. Tidligere borgmester Flemming Knudsen fortalte levende om sin fascination for sport, og Århus Håndbolds træner Erik Veje Rasmussen gav os en briefing om kampen. Der var i ugens løb lagt i kakkelovnen til en spændende kamp i slaget om Østjylland. Men efter en lige start løb Århus fra Skanderborg, og vandt sikkert med Grundlæggende var kampen en ensidig affære, som resultatmæssigt kun var lige i det første kvarter. Siden løb Århus fra Skanderborg, og kunne gå til pause med en føring på Kampen blev overværet af godt 2600 tilskuere, heraf ca. 250 medlemmer fra 3F Aarhus, som alle havde en herlig eftermiddag i den helt rigtige stemning. Vi håber på, at endnu flere af vores medlemmer vil benytte sig af tilbuddet og støtte op om sporten. Vi ser frem til et rigtig godt arrangement. Kom, og støt op om sporten, og vær sammen med dine kolleger på en anden måde, end du plejer. Fremadrettet vil I kunne læse om vort samarbejde og tilbud på vores hjemmesider. ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTERNE HAR FÅET SPØRGESKEMA FRA 3F Hvordan fungerer arbejdsmiljøindsatsen på arbejdspladserne??? 3F har den 2. oktober 2013 udsendt elektronisk spørgeskema til de 3F AMR er, som har mailadresser (og som ikke har frabedt sig at modtage masseudsendelser) - i alt Resultatet skal gøre os klogere på, hvordan arbejdsmiljøindsatsen fungerer på arbejdspladserne og skal bruges i forbindelse med de løbende drøftelser med vore modparter og med politikerne. Vi håber i alle vil svare. Gule giver op: Anker ikke medlemmers skadesag Er du så uheldig at få en ryg- eller knæskade på jobbet, er det ikke ligegyldigt hvilken fagforening, du er medlem af. De såkaldte gule fagforeninger, som Krifa, Det Faglige Hus og Business Danmark fører sjældent arbejdsskade-sager til tops i retssystemet. Hvem fører flest sager for medlemmer? Forbundet 3F topper anke-statistikken med 20 første sager ved landsretterne og højesteret i perioden maj 2011 til juni FOA har ført 4 sager. Dansk Metal 2. Danmarks Lærerforening også 2. Dansk Socialrådgiverforening, Frisørforbundet, Teknisk Landsforbund, Danske Bioanalytikere, Nærings- og Nydelsesmiddelforbundet NNF, BUPL og Det Faglige Hus har hver ført én sag videre. Ni arbejdsskadesager er rejst uden at fagforeninger har været involveret. Taber de gule en sag om arbejdsgivernes eventuelle erstatningsansvar i forbindelse med en arbejdsskade ved byretten, er det sjældent, at sagen ankes til landsretten. De såkaldte gule fagforeninger er også yderst tilbageholdende, når det gælder om at anlægge sag ved domstolene mod Ankestyrelsen i sager, hvor det handler om at få fastlagt graden af tabt arbejdsevne og erstatning i forbindelse med en arbejdsskade. Der er en klar overrepræsentation af de traditionelle fagforbund, der fører de her arbejdsskadesager ved de højere retsinstanser. Det er tydeligt, at det er dem, der bruger ressourcer på den her type sager. De gule fagforeninger ser man ikke meget til, fortæller advokat med speciale i arbejdsskadesager Martin Haug fra firmaet Rosberg & Haug Advokater. Erstatning på grund af dårligt arbejdsmiljø Sammen med advokat Finn Schwartz har han i forbindelse med bogen Ansvar for arbejdsskader gennemgået alle sager om arbejdsskader i perioden fra februar 2003 til september Desuden har Martin Haug for fagforbundet 3F lavet en eksakt ankestatistik for sager om arbejdsgiveres erstatningsansvar for perioden maj 2011 til juni I denne periode er der ved landsretterne og Højesteret ført 45 skadesager, hvor en lønmodtager har krævet erstatning af sin arbejdsgiver på grund af eksempelvis dårligt arbejdsmiljø. Anke-statistikken bekræfter tendensen fra perioden : Af de 45 sager er ni rejst uden medvirken af fagforeningen. Af de resterende sager tegner LO- og FTF-forbund sig for de 35. Fagforeningen Danmark, der er en del af Det Faglige Hus, har ført en enkelt sag, mens Krifa ikke har ført en eneste sag ved de højere retsinstanser i perioden. industrigruppen 11 Meget sjældne gæster Krifa og Det Faglige Hus er også sjældne gæster i byretterne, når det gælder den type sager, hvor man anlægger sag mod Ankestyrelsen på medlemmernes vegne i arbejdsskadesager. Her handler det om at få fastlagt graden af eventuel tabt arbejdsevne og erstatning. Det er meget sjældent, vi ser noget til de gule på den her front. Krifa og Det Faglige Hus er sjældne, meget sjældne gæster i byretterne i den her slags sager, siger advokat Søren Kjær Jensen fra advokatfirmaet Elmer & Partners. Han har gennem de seneste 25 år anlagt flere hundrede sager mod Ankestyrelsen på vegne af medlemmer hos den traditionelle fagbevægelse. Blandt andet medlemmer af FTF-forbundene, Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening, Dansk Politiforbund, Socialpædagogernes Landsforbund, BUPL og LO-forbund som HK og FOA. Den tynde røde linie News Dansk Byggeri angriber danske kommuner Desværre kan Dansk Byggeri se en tendens til, at krav om kædeansvar vinder indpas i arbejdsklausulerne hos nogle kommuner Udtaler direktør for Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen Kædeansvar betyder i praksis, at hovedentreprenøren på et byggeprojekt er forpligtet til at hæfte for alle underleverandører. Men for at sikre sig, at underentreprenøren overholder reglerne i overenskomsten, vil hovedentreprenøren naturligt stille krav om dokumentation for en bankgaranti for hver underentreprenør - Kædeansvar er en farlig sti at bevæge sig ud på, da det i værste fald vil betyde, at ikke mindst små og mellemstore virksomheder ikke længere kan byde på opgaverne. - Vi anbefaler, at kommunerne dropper kædeansvaret og de lange arbejdsklausuler og i stedet opfører sig som professionelle bygherrer, der samarbejder med entreprenørerne og har en tæt dialog både før og under byggerierne. Det vil være langt mere effektivt end alenlange klausuler med kontrol og administration til følge, siger Lars Storr- Hansen.

12 12 Grøn News Aktivitetsliste - Den Grønne Gruppe Torsdag d. 28. november: Medlemsmøde om PEN- SION, Rymarken kl Mandag d. 16. december: Julehygge for Grønne medlemmer kl , Rymarken januar 2014: Intro kursus. Overenskomstforståelse. Rymarken kl Torsdag d.16. januar 2014: Medlemsmøde kl , Rymarken. Nærmere info Tirsdag d. 25. februar 2014: Grøn Gruppe Generalforsamling, 3F Aarhus Rymarken Afsluttede faglige sager GRØN gruppe Nedenfor bringer vi et udsnit af faglige sager der er afsluttet i den grønne gruppe i 2013: Længere tids arbejdspres endte det med et skænderi mellem elev og arbejdsgiver. Vi har netop afsluttet en elev sag hos Fuglsang Anlæg ApS i Ry. Efter længere tids arbejdspres endte det med et skænderi mellem elev og arbejdsgiveren. Eleven forlod arbejdspladsen, og meldte sig senere på dagen syg. Arbejdsgiveren ville opsige uddannelseskontrakten. Der opstod en længere korrespondance mellem 3F Den Grønne Gruppe og arbejdsgivers advokat. Sagen endte med at blive sendt i Forbundet, for usaglig opsigelse af uddannelseskontrakt og videre til det Faglige Udvalg i KBH. Afdelingen blev kontaktet af arbejdsgiveren, fordi vi havde fremsendt krav om manglende ferieindbetaling og kørselsgodtgørelse. Vi fik her lavet en aftale med arbejdsgiveren om, at sagen skulle løses lokalt. Sagen blev aflyst i Det faglige udvalg. Uddannelseskontrakten blev opsagt. Eleven fik arbejde hos en ny arbejdsgiver og fik kr. fra Fuglsang Anlæg ApS. grøn gruppe Den tynde røde linie Thomas Møller, gruppeformand, Den Grønne Gruppe Dyrepassernes Årsmøde Fredag den 22. lørdag den 23. november Dyrepassernes Årsmøde 2013, Smålandshavet. Tilmelding til Thomas Møller F Kongres og Den Grønne Gruppe Overraskende valg For den grønne Gruppe i 3F Aarhus Rymarken blev gruppe-kongressen til noget af en lussing, idet jeg ikke blev genvalgt til hovedbestyrelsen, og nu ikke har kongresvalgte tillidsposter i forbundet længere. Det var et opgør om kandidater i forbundets hovedbestyrelse, der øjensynligt kostede mig valget til HB. Jeg havde med opbakning fra Det Grønne Private område Fagligt Introkursus tirsdag den 7. januar til torsdag den 9. januar 2014 Forstå din overenskomst 3F afholder et 3 dages kursus for privatansatte væksthus- og produktionsgartnere, anlægsgartnere, landmænd, indendørs beplantning, greenkeepere m.v. ansat på det grønne område. Elever er meget velkomne. Kurset henvender sig til medlemmer fra private virksomheder. På kurset vil overenskomsterne blive gennemgået, men også en række andre aktuelle emner vil blive behandlet. Kurset afholdes som dagkursus på 3F Aarhus Rymarken fra kl til Ved tilmelding skal FIU nr benyttes. Tilmeldingsfrist onsdag den 15. december 2013 til din 3F afdeling. Vi kommer ind på disse emner: Overenskomstforståelse Gennemgang af de grønne overenskomster, herunder: Lynkursus i overenskomstbegreber: normalløn og minimalløn Løn: Hvad siger overenskomsten om løn, lønforhandlinger, tillæg, S/H-betaling, feriefridage. Lokalaftaler og kutymer hvad er det? De bløde pakker (sygdom, kursus, børns sygdom og barsel) Ansættelsesbeviser Forstå din lønseddel Hvordan beregner jeg min pension, feriepenge, overarbejde m.v.? Hvad betyder de mange forkortelser, AM, ATP, AMP m.v.? Hvad er brutto- og nettoløn? Vi slutter af med at tjekke din lønseddel. Fagbevægelsens historie i overskrifter 3F og dig på arbejdspladsen Myter og fakta om Den Kristelige fagbevægelse og Det Faglige Hus Hvad kan de gule forhandle? Hvordan organiserer vi de gule Uddannelsesfondene hvorfor og hvordan? Der er fuld forplejning under kurset - 3F dækker evt. arbejdstab og transport. Kursussted: 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Aarhus V Kursusansvarlig Thomas Møller tlf gruppebestyrelsen i Aarhus, argumenteret med det synspunkt, at afdelingsformand Charlotte Petersen, 3F Odense GOPS, var en god kandidat til at fremføre Den Grønne Gruppes synspunkter i hovedbestyrelsen. Vi mente, hun er kvalificeret fordi hun tør udtale sig, er formand for 3F Odense, hvor den største gruppe af grønne medlemmer arbejder, og hvor udfordringerne med løndumpingen er størst. En fagligt kompetent kandidat som ville kunne styrke den grønne gruppe i fremtiden. Modkandidaten til Charlotte Petersen mente, det var hans tur på listen fra sidste kongres, og han havde ikke diskvalificeret sig i perioden. Det var uenigheden om disse kvalifikationer, der fik Den Grønne Gruppe kongres til at gå i selvsving og et flertal mente, at Charlotte og jeg skulle stemmes ud. Det blev vi. Vi har ikke haft fagpolitiske uenigheder, der kan begrunde, at jeg skulle stemmes ud og derfor havde jeg ikke set, at der ville blive lavet en straffe aktion mod mig naivt måske - men når der er flere kandidater kan jeg ikke leve med, at de eneste argumenter for et valg er: hans tur og han har ikke diskvalificeret sig i perioden. Hvis vi skal udvikle vores demokrati og vores forbund skal der mere til. Vi har mistet indflydelse i forbundets grønne gruppe og jeg anerkender selvfølgelig vort valgnederlag, men vi lægger ikke vores faglige holdninger og arbejde fra os. Vi vil stadig blive hørt og set også i forbundet. Jeg har sagt tillykke til de nye og ønsker det bedste for Den Grønne Gruppe i forbundet. Nu vil jeg lægge hele mit faglige engagement i Aarhus til gavn for de medlemmer, der har valgt mig som gruppeformand, og som til tider har syntes jeg har været for meget væk fra afdelingen. Den Grønne Gruppe Kongres skulle under 3F kongressen i september, vælge hovedbestyrelsesmedlemmer, gruppebestyrelse, repræsentanter til forhandlingsudvalg m.v. herunder en række nyvalg. Gruppens beretning har været omtalt i 3F Fagbladet og Grønt magasinet for os, der arbejder grønt, der udgives af Den Grønne Landsbrancheklub rep. Fra den Grønne Gruppe i 3F Aarhus Rymarken fik vi valg til forhandlingsudvalg: Henning Andersen TR Ved OK Nygård blev valgt til Anlægsgartnernes forhandlingsudvalg. Pia Cecilie Koborg, Faglig Sekretær, blev valgt til DI s forhandlingsudvalg for gartnerisk arbejde. Thomas Møller Gartner Murat Kilic, Arbejdsmiljørepræsentant hos Natur og Vejservice, Aarhus Kommune. 3F grundkurser (G1 og G2) for Det Grønne Område Du har på disse 2 uge-kurser muligheden for at gå i dybden med de private grønne overenskomster. Du møder tillidsrepræsentanter og andre fagligt interesserede. Der er grundlag for at fordybe sig og få en god diskussion om hvordan overenskomsterne skal forstås og fortolkes. 3F betaler evt. arbejdstab, transportudgifter og lidt lommepenge. Du skal selv aftale fri uden løn med din arbejdsgiver. Tilmelding til Thomas Møller eller Pia Cecilie Koborg november: G1, Grøn Gruppe, Langsøhus (fiu nr ) januar: G2, Grøn Gruppe, Langsøhus (fiu nr )

13 Dagpengesatser 2013 Satser pr Forsikringsart sats Beløb pr. dag pr. uge Dagpenge Fuldtid lønmodtagere Deltid Mindstesats Dimittend fuldtid (82% sats) Dimittend deltid (82% sats) Dagpenge Maksimal sats selvstændige Mindstesats Midlertidigt ophør (82% sats) Efterløn Fuldtid (91% sats) Fuldtid (100% sats) Deltid (91% sats) Deltid (100% sats) Uddannelsesydelse Fuldtid Ungesats (50% sats) Fuldtid Deltid G-dage: Hel dag Halv dag Omregningssatsen...213,19 pr. time Skattefri præmie Fuldtid 1 portion kr....max. antal portioner 12 = kr. Skattefri præmie Deltid 1 portion kr....max. antal portioner 12 = kr. Timeløn for at opnå max dagpengesats kr. 130,70 pr. time, svarende til en månedsløn på kr Kontingent 2013 Aarhus Rymarken Øvrige AB Forbundet 157,60 157,60 Konfliktfond 10,00 10,00 Oplysning og kursus 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 Afdelingskontingent 206,50 246,50 Fagforeningen pr. måned (03) 427,50 467,50 Arbejdsløshedskassen 320,00 320,00 Atp 6,00 6,00 Adm. bidrag til forbundet 47,00 47,00 Adm. bidrag til afdelingen 97,00 97,00 Pr. måned incl. A-kasse (44) 897,50 937,50 Fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 Ialt incl. fritidsulykkesforsikring 940,00 980,00 Efterlønsbidrag 467,00 467,00 I alt pr. måned 1.407, ,00 Lærlinge uden A-kasse (74) 32,50 32,50 Fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 Lærlinge incl. fritidsulykkesforsikring 75,00 75,00 Pensionister: Forbund og afdeling (16) 43,00 43,00 Kun afdeling (26) 20,00 20,00 Nyt dagpengesystem? Af administrativ leder Lars Yderholm Dagpengesystemet skal igen reformeres, og for os der i mange år har arbejdet i systemet trænger spørgsmålene sig på hvad finder de nu på? Sker der reelt noget nyt? Hvad kan vi forvente? Regeringen har nedsat en kommission til at gennemgå dagpengesystemet, og komme med forslag til et nyt. Desværre har kommissionen nogle snævre rammer økonomisk, og kan derfor ikke frit komme med forslag til et nyt dagpengesystem. I regeringens udspil står der, at forslaget ikke må føre til svækkelse af de offentlige finanser. Sagt på almindelig dansk, kommissionens forslag skal være fuldt finansieret, inden for de nuværende økonomiske rammer. Det må ikke koste mere giver man med den ene hånd, må man tage med den anden. Derudover har Mette Frederiksen udtalt, at den to årige dagpengeperiode ligger fast. Kommissionen får frie hænder, udtaler Mette Frederiksen! Det er der måske lidt delte meninger om. Hvad kan man så gøre inden for de nuværende rammer? Mette Frederiksen har løftet sløret lidt for regeringens tanker. Tusindvis af ledige skal ud af det udskældte aktiveringssystem med kvartalsvise samtaler og kurser i ansøgningsskrivning. Til gengæld skal de sendes i regulær uddannelse, der giver en formel kompetence. Ifølge Mette Frederiksen, skal uddannelse være en af hjørnestenene i den kommende reform Sådan!! Endelig noget vi kan bruge. Så glemmer vi, at der de senere år kraftigt er skåret ned på de lediges muligheder for at tage uddannelse, senest 1. juli 2013, hvor ledige blev SODUKO Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 flasker god rødvin Indsendes senest den 26. november 2013 til: 3F Aarhus Rymarken, Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Aarhus V frataget retten til at tage selvvalgt uddannelse de første 4 måneder af ledighedsperioden. Det er befriende, at det er gået op for politikerne, at det ikke nytter noget at jagte og mistænkeliggøre de ledige medlemmer, der uforskyldt er kastet ud i ledighed. Jeg siger ikke, at vi skal afskaffe ret og pligt aktiveringen som det kaldes, men i det nuværende dagpengesystem skal man kigge meget langt efter retten, hvorimod pligten banker på fra første ledighedsdag. Afskaf de kvartalsvise samtaler, der alene går ud på rigid kontrol, og erstat dem med behovsorientrede vejledningssamtaler, hvor den ledige kan få råd og vejledning til at komme videre på arbejdsmarkedet, eventuelt med en omskoling. Vi har en Industrisektor, hvor beskæftigelsen i årevis er faldet markant, og fortsat gør det. Samtidig har vi i øjeblikket en bygningssektor, hvor man savner arbejdskraft og beskæftiger et stigende antal østarbejdere. Et nyt dagpengesystem, hvor uddannelse prioriteres højt, vil give mulighed for at omskole ledige fra områder med lav beskæftigelse til områder med høj beskæftigelse f.eks. en industriarbejder til bygningsarbejder. Det er beskæftigelsesindsats med perspektiv. Desværre er der en sten på vejen - kommunerne. Ansvaret og økonomien for beskæftigelsesindsatsen ligger i dag ved kommunerne. Kommunerne får refusion fra staten ud fra nogle retningsliner om, hvor mange ledige de får aktiveret og hvornår. Hvilken aktivering der er tale om, foreskriver reglerne ikke noget om. Derfor kan kommunerne i princippet være fuldstændig ligeglade med, om aktiveringen er god eller dårlig, bare den ledige er aktiveret. Selvfølgelig er kommunerne ikke ligeglade, og jeg ved af erfaring, at medarbejderne ved Jobcentret gerne vil lave god aktivering for de ledige. Der er bare lige det problem, at det er kommunen, der skal betale for aktiveringen. Derfor bliver det ofte den billigste løsning og ikke den bedste. Derudover kan der være stor forskel på hvilke muligheder den ledige har, alt efter hvilken kommune man bor i. Efter min mening, var det en stor fejl at give kommunerne ansvaret for beskæftigelsesindsatsen. Ansvaret burde ligge ved Regionerne, ligesom det tidligere lå ved amterne. Kommunerne er for små enheder til at håndtere en sådan opgave tilfredsstillende. En af årsagerne til at aktivering efterhånden er blevet et grimt ord er, at efter kommunerne overtog ansvaret for beskæftigelsesindsatsen i 2009, har der jævnligt i pressen været omtale af elendige aktiveringstilbud. Jeg tror ikke, det er uvilje fra kommunernes side, økonomien har bare ikke været til andet. Derfor må det være en opfordring til regeringen, at genoverveje beslutningen fra 2009, og fjerne styringen af beskæftigelsesindsatsen fra kommunerne. Jeg tror, det vil være afgørende for, at et kommende dagpengesystem, kan levere kvalitetsaktivring som Mette Frederiksen ønsker. Husk at skrive navn og adresse nederst på kuponen. 13 Navn: Adresse:

14 Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken søger Sagsbehandler 3F Aarhus Rymarken søger en erfaren og kompetent sagsbehandler til medlems- og økonomiafdelingen. De arbejdsopgaver du bliver stillet over for vil blandt andet være: Medlems-administration Bogholderi Udbetaling af lønninger til Tillidsfolk. Det forventer vi af dig: Du skal have kendskab til A-kasselovgivningen vedrørende, optagelse, overflytninger, EØS og efterlønsbidrag Du skal have kendskab til bogholderi kendskab til Navision vil være en fordel Du skal kunne arbejde professionelt og selvstændigt Du skal kunne lide og have flair for den personlige kontakt med medlemmerne Du skal kunne samarbejde med alle Vi tilbyder: 37 timers ansættelse pr. uge incl. frokostpause Et godt arbejdsklima, gode kolleger og mange travle dage med store udfordringer Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem 3F Aarhus Rymarken og HK Tiltrædelse 1. december Yderligere informationer om stillingen ved henvendelse til: Administrativ leder, Lars Yderholm, dir. tlf , eller souschef, Rita Olsen, dir. tlf KONKURRENCE BILLEDET FRA DIN ARBEJDSPLADS 3F RYMARKEN gir en julefrokost til 4 personer til en værdi af 2000,- kr. for det bedste abejdspladsbillede Tag et billede, skriv kort om hvor, hvorfor og hvem, så er du med i lodtrækningen. Billederne mailes til - mærket jobfoto senest d. 20/11. Den heldige vinder og billedet offentliggøres i næste nummer af Træfferen. MEDLEMSTILBUD Det første 3F Danmarksmesterskab i Golf Vi har i 3F Aarhus indgået en aftale med Århus Håndbold, som betyder, at vi kan tilbyde alle medlemmer og deres familie billige billetter til de kommende hjemmekampe. Pris voksne: 20,- kr. pr. billet Børn 0-15 år: Gratis entré Såfremt du eller dine kolleger ønsker at købe billetter til kampene, skal du sende en til (Bente Svejstrup) eller ringe på telefon Du skal oplyse, at det drejer sig om 3F rabat, når du bestiller billetterne. Vi ses til et rigtig godt arrangement. Vi håber, at du vil fortælle dine kolleger om kampene og det nye samarbejde. Kom, og støt op om sporten, og vær sammen med dine kolleger på en anden måde, end du plejer. Fremadrettet vil I kunne læse om vort samarbejde og tilbud på vores hjemmesider. Venlig hilsen 3F Transport, Logistik & Byg og 3F Aarhus Rymarken Sejren gik ikke til arrangørerne og alligevel. Steen Hansen er medlem i Rymarken. 14 glade 3F golfspillere fra hele landet var samlet på Kalø Golf Clubs fantastiske 18 hullers bane. Vejret var i topklasse (som lovet af matchledelsen) og banen sat skarpt op. Efter fire timers intenst spil, med en udsøgt udsigt over Aarhusbugten og op til flere fremragende golfslag, skulle vinderen findes, mens middagen blev indtaget i klubhuset. Vinder af det første DM3F blev: 1. plads: Steen Hansen, Markusminde Golf Club 38 P (hvilket var suverænt) 2. plads: Jeppe Danefelt Hansen, Lübker Golf 32 P 3. plads: Jannie Hedgaard Lindholm, Svendborg Golfklub 32 P Efter matchen var der hyggesnak, og det blev slået fast, at man rigtig gerne ville udvikle denne dag til en årlig tilbagevendende tradition, som 3F skal stå for. Fra matchledelsen skal der lyde en tak til de glade deltagere, der kom fra hele landet og en stor tak til 3F Aarhus Rymarken for at hjælpe til med tilblivelsen af turneringen. Jeg står gerne til rådighed de næste mange år som turneringsleder, og håber på, at vi allerede næste år kan tiltrække op mod hundrede deltagere. Brian Drastrup Næstformand Industri.

15 arbejdsmiljø Kan store stærke mænd græde? Der er ingen tvivl om, at man fra DNU s projektledelse har store ambitioner om at sikre er godt og sikkert arbejdsmiljø. Det kvitterer vi for. Men der er selvfølgelig afledte effekter af de beslutninger, man har truffet. Jeg nævner kort et par stykker af dem. Logostikken er styret overordnet, og der er ikke megen flexibillitet, det har indflydelse på byggeriets flow, det giver mange afbrydelser i arbejdet, megen ventetid og meget overarbejde. Der opdages mange fejl, og der udsendes mange ændringer i projektet, i sig selv ikke noget nyt!, problemet er, at tidsplanerne ikke justeres jævnfør dette, igen! giver det anledning til strees, konflikter internt imellem de forskellige holds fremdrift osv. Kort sagt, de fejl der sker kommer håndværkerne til at blive belastet med. 3F Aarhus Rymarken vil i de kommende måneder sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø på DNU. Vi vil inddrage parterne, bygherrer og AT med det mål at skabe løsninger på de årsager, der skaber et stresset og uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Vi løber så stærkt i dag, hvordan skal vi kunne holde til det tempo, indtil jeg bliver pensioneret om 35 år. Jeg har allerede ondt i ryggen. Bernt Kvist, bygningsstruktør, 26 år Det er godt, at de skal til at bygge et psykiatrisk hospital herude (Skejby. red) for vi er klar til at blive indlagt der, når vi er færdige med byggeriet. Michael Hvid Jacobsen, jord- og betonarbejder, 51 år Du ved aldrig, hvornår du kommer hjem. Det ødelægger vores familie. Jens Rasmussen, bygningsstruktør, 46 år Tidsplanerne er umulige at nå, det stresser og skaber mange unødvendige konflikter. Deres svar (firmaets) er, at så kan vi bare arbejde i holddrift. Jeg synes ikke de lever op til deres ansvar. Jesper Hansen, sjakbajs, 38 år Psykisk arbejdsmiljø på en byggeplads

16 3F Aarhus Rymarken afholder juletræsfest: Juletræsfesten holdes Søndag den 15. december 2013 fra kl i Vejlby-Risskov Hallen Billetterne kan afhentes i perioden 4. til 29. november inden kl på Rymarken 4, i receptionen eller gennem din tillidsrepræsentant. NB! Der kan kun købes billetter til 2 voksne pr. familie. Pris: Voksne: 10,00 kr. pr. person. Børn under 16 år: 40 kr. pr. barn (gælder også børnebørn). Børnene får godteposer, is og sodavand. (Udleveres kun til de børn, der er til stede). Der er gratis kaffe/te til de voksne. Gellerup Museum En hyggelig medlemsaften på Gellerup Museum. Der er lavet en lejlighed, som er indrettet som i de gode gamle 70ere. Vi så en film om, hvordan de byggede gellerupplanen. Dengang gik man ikke så meget op i sikkerhed. Det er lige før man kunne sige, at det var en GY- SER. Helle Hansen, som er en af ildsjælene bag Gellerup Museum, fortalte meget levende om Gellerup både fra da det var nyt og til i dag. Vi hørte også om den store helhedsplan, som er vedtaget. Her forsvinder bl.a. 200 lejligheder. Det var en meget spændende aften. 3F Aarhus Rymrken inviterer vore medlemmer til: Julehygge Lørdag den 30. november 2013 Blomsterdekoratør/Faglig sekretær, Pia Cecilie Koborg kommer og giver inspiration til juledekorationer og adventskranse. Hun vil sørge for, at der er indkøbt de nødvendige materialer til dekorationerne. Tilmeld dig: Hold 1 - kl : Dekorationer Hold 2 - kl : Adventskranse - det tager længere tid at binde en adventskrans end lave en dekoration. Mange af de flotteste materialer finder vi lige nu i naturen. Tag en tur i skoven eller ud i haven og fyld kurven med: Kaprifolie ranker, bark, lav, grene, kogler, Kristtjørn, Hortensia (klippes nu), mos. Husk at medbringe fod/underlag til ekstra dekorationer Der bliver serveret kaffe, julegløgg og æbleskiver. Prisen er 100,00 kr. pr. deltager, og deri er der betalt for materialer til én dekoration eller én adventskrans. Man kan selvfølgelig også melde sig til begge dele. Tilmelding og betaling til afdelingen, Rymarken 4, i Receptionen tlf senest onsdag den 20. november 2013 Husk at fortælle hvilket hold du vil deltage på ved tilmeldingen. Bliv kloakmester til foråret målgruppe Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygge- og anlægsarbejdere, der har gennemført rørlæggeruddannelsen eller har lignende kompetencer. kursusperiode Nivellering: Uge 44 rørlægger: Uge (forudsætter Nivellering eller tilsvarende) Kloakmester: Uge (forudsætter rørlæggeruddannelsen) teoretisk eksamen: 29. april 2014 Økonomi Kurserne gennemføres som AMU-kurser. Se pris og løntabsgodtgørelse på det enkelte kursus på aarhustech.dk/kurser. indhold Nivellering Nivellering rørlægger Nivellering, Afløbsplan for enfamiliehus, Afløbssystemers formål og indretning, Anvendelse af lægningsbestemmelser, Arbejdsmiljø, Beregning af koter, fald og rumfang mv., CAD i.f.m. afløbsplaner, Dræning af bygværker, KS af afløbsinstallationer, opmåling og valg af afløbsmaterialer, Udførelse af afløbsinstallationer, Vejen som arbejdsplads Certifikat kloakmester Anvendelse af lovgrundlaget, Anvendelse og afledning af regnvand, Aut. kloakmesterarbejde i praksis, el-udstyr i pumpebrønde, i det åbne land, KS i autoriseret virksomhed, Projektering og dimensionering, Montering af rottespærrer, Pumpeanlæg mv., Udskilleranlæg, Udøvelse af funktionen tek. ansvarlig, Ved landbrugets driftsbygninger Byggeuddannelserne foregår i Halmstadgade 6, Aarhus N, tæt på motorvejen og offentlige transportmuligheder. Yderligere oplysninger Uddannelsessekretær Lene Sørensen t Uddannelseskonsulent Frederik Bjørn t

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk

For en rød by i en grøn kommune. med sundhed for alle. Stem på Enhedslisten. aarhus.enhedslisten.dk For en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle Stem på Enhedslisten aarhus.enhedslisten.dk Enhedslisten for en rød by i en grøn kommune med sundhed for alle En stemme på Enhedslisten ved kommunalvalget

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Sammen skaber vi værdi

Sammen skaber vi værdi KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Harald Børsting Sammen skaber vi værdi I LO vil vi gerne bruge 1. maj til at sige tak til lønmodtagerne. Tak for jeres indsats. Tak fordi

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

Værdighed i ældreplejen

Værdighed i ældreplejen SOCIAL-SUNDHED Værdighed i ældreplejen Sæt handling bag ordene Indhold Forord Værdighedspolitik i alle kommuner Snak om værdighed på arbejdspladsen Overvej om værdighedspolitik og ressourcer stemmer overens

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden

PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk. udviklet dig som person. ny viden 1 PÅ 3F UNGDOMSKURSER FÅR DU: udvidet dit netværk ny viden Som medlem af 3F og under 31 år er det gratis at deltage på kurserne, og vi betaler billigste offentlige transport. For at sikre at så mange forskellige

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice

DANSK BYGGERIS årsdag 2015. Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København. Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice DANSK BYGGERIS årsdag 2015 Onsdag den 29. april Tivoli Congress Center, København Dansk Byggeris årsdag sponsoreres af Byggeriets forsikringsservice 1 PROGRAM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED Ordstyrer: Cecilie

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Det mener partierne om HK s fokuspunkter

Det mener partierne om HK s fokuspunkter Kommunalvalg 2013 i Østjylland: Det mener partierne om HK s fokuspunkter Støtter listens kandidater et forslag om, at alle virksomheder, der udfører større arbejdsopgaver for kommunen/ regionen, bliver

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer

FORBUND. Mine krav dine krav. Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer FORBUND Mine krav dine krav Temaer til diskussionsoplæg til privatansatte medlemmer MINE KRAV DINE KRAV FOA 3 Indhold Hvad synes du? Hvad synes du? 3 FOA og det private område 4 Mere løn 6 Pension bedre

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 Referat fra bestyrelsesmøde på nattergalen 1. i Nibe tirsdag den 13. januar 2015 1. Valg af dirigent og skriftefører. Søren-Peter blev dirigent og Poul Erik referent. 2. Godkendelse af referatet. Underskrevet

Læs mere

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til

VÆKST AKTIVT LIV UDDANNELSE. Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune. Invitation til VÆKST UDDANNELSE AKTIVT LIV Invitation til Debatmøde om fremtiden i Høje-Taastrup Kommune Udarbejdet af Høje-Taastrup Kommune, december 2011 Foto: Høje-Taastrup Kommune, Kenn Thomsen Foto: Høje-Taastrup

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D februar Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 9. -10. februar 2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Stem om din nye overenskomst HOTEL OG RESTAURATION 2017-2020 3F PSHR forhandler din overenskomst Kære medlem Det blev en hæsblæsende slutspurt på overenskomstforhandlingerne

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen:

Midt-Vestjylland. Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet. Noget af en øjenåbner. Jensens køkken 4/2015. Thise Mejeri: På besøg i Polen: 4/2015 Midt-Vestjylland Thise Mejeri: Tillidsrepræsentanter er klare i spyttet På besøg i Polen: Noget af en øjenåbner Arbejdstilsynets rådgivning spares væk: Jensens køkken Kaj Andersen er fællestillidsrepræsentant

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen

UNGE I FOA. Bliv tillidsrepræsentant. Sådan får du indflydelse. Ung på job Hierarki på arbejdspladsen UNGE I FOA Sådan får du indflydelse Bliv tillidsrepræsentant Ung på job Hierarki på arbejdspladsen HVAD VIL DU VÆLGE? Ansatte i Tryghedsplejen - herunder søsterselskabet Servisio - har ingen overenskomst.

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn

Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn Udviklingsseminar Styrk dine kompetencer i arbejdet med (lige)løn For valgte og ansatte i afdelinger, forhandlingssekretære og andre der arbejder med løn og ligeløn Baggrund At sikre lige og retfærdig

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Referat Faggruppelandsmøde

Referat Faggruppelandsmøde Referat Faggruppelandsmøde 5. og 6. april 2016 Tirsdag den 5. april 2016 1. Velkomst og præsentation kl. 10.00 10.15 Sektorformand Henning Hansen bød velkommen til faggruppelandsmødet. 2. Valg af mødeleder

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015

Aarhus byrådsmøde onsdag 6. maj 2015. Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Sag 1: Aarhus Vand A/S Generalforsamling 2015 Vi starter med sag nummer 1 fra borgmesterens afdeling, Aarhus Vand A/S, generalforsamling 2015. Nogle korte bemærkninger? Ja, jeg beder jer undertegne under

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Vi er også elektrikere!

Vi er også elektrikere! Vi sørger for Danmarks elektrikere Vi er også elektrikere! Der er en ting, der gør Dansk El-forbund til noget særligt. Vi beskæftiger os med dit fag. Faktisk har de fleste af os selv en baggrund som elektrikere.

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere