Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Aarhus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C"

Transkript

1 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr , dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I brev af 24. oktober 2012 anmodede advokat Kristian Raun Larsen, Bech-Bruun, på vegne af Hashøj Biogas A.m.b.a., Energitilsynet om at meddele dispensation fra bestemmelserne i varmeforsyningslovens kapitel 4 for leveringen af biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. efter reglerne herom i bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Den nødvendige dokumentation m.v. for Energitilsynet til at meddele dispensationen er modtaget i Sekretariatet for Energitilsynet. Afgørelse Sekretariatet for Energitilsynet meddeler herved Hashøj Biogas A.m.b.a. dispensation fra varmeforsyningslovens kapitel 4 i medfør af 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning. Dispensationen meddeles gældende fra og med den 1. januar Afslutning af varmeåret 2012 sker prismæssigt efter varmeforsyningslovens kapitel 4, herunder med afvikling af eventuel overdækning, mens eventuel underdækning kan opkræves, og med afvikling af eventuelt andre prismæssige korrektioner, såfremt der måtte opstå sådanne som følge af dispensationen. Sekretariatet er ikke afskåret fra senere at tage den meddelte dispensation op til fornyet overvejelse, jf. 1, stk. 6, i bekendtgørelse nr Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. og Hashøj Biogas A.m.b.a. er ikke afskåret fra at indbringe klager for Energitilsynet vedrørende priser og

2 betingelser for perioden forud for den 1. januar 2013, ligesom eventuelle igangværende sager for Energitilsynet vedrørende priserne og betingelserne for perioden forud for den 1. januar 2013 vil blive færdigbehandlet i Energitilsynet. Sagsfremstilling og vurdering 1 i bekendtgørelse nr af 2. december 2010 om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning (undtagebekendtgørelsen) fastsætter reglerne for Energitilsynets dispensation af biogasanlæg fra varmeforsyningslovens kapitel 4: 1. Energitilsynet giver efter ansøgning dispensation fra bestemmelserne i lovens kapitel 4 til levering af biogas fra et anlæg, der ifølge varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 1, er omfattet af reglerne om kollektive varmeforsyningsanlæg. Stk. 2. Stk. 1 gælder for anlæg, der leverer biogas til det indenlandske marked, såfremt anlægget leverer til en virksomhed omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1, der har en anden aftagemulighed. Stk. 3. Ved en anden aftagemulighed forstås, at virksomheden har mulighed for at dække sit energibehov over en længere periode uden at aftage biogas fra det anlæg, som søger dispensation. Stk. 4. Ansøgningen er ledsaget af dokumentation for, at de i stk. 1-3 nævnte betingelser for dispensation er opfyldt. Den virksomhed, som aftager biogas, meddeler biogasanlægget de nødvendige oplysninger. Stk. 5. Såfremt der sker ændringer i de forhold, som virksomheden efter stk. 4 har oplyst biogasanlægget, meddeler virksomheden dette til biogasanlægget med kopi til Energitilsynet. Stk. 6. Dispensationen bortfalder såfremt betingelserne for dispensation, jf. stk. 1-3, ikke længere er opfyldt Følgende foreligger oplyst samt dokumenteret i brev af 22. november 2012 fra Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a.: Ad 1, stk. 1 Ansøgning foreligger i brev af 24. oktober

3 Hashøj Biogas A.m.b.a. er omfattet af reglerne om kollektive varmeforsyningsanlæg, jf. varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 1. Ad 1, stk. 2 Hashøj Biogas A.m.b.a. leverer biogas til Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a., det vil sige til det indenlandske marked. Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. er omfattet af varmeforsyningslovens 20, stk. 1. Ad 1, stk. 3 Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. har anden aftagemulighed til at dække sit energibehov over en længere periode uden at aftage biogas fra Hashøj Biogas A.m.b.a. Der er tale om ledningsbunden naturgas. Ad 1, stk. 4 Er opfyldt. Energistyrelsens Vejledning om bekendtgørelse om undtagelse af biogasanlæg og blokvarmecentraler fra kapitel 4 i lov om varmeforsyning af 2. december 2010 angiver, at Energitilsynet skal give dispensation til anlæg, når betingelserne herfor er opfyldt. Betingelserne for dispensation er: - At der er tale om levering af biogas til en virksomhed, omfattet af varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 1. *), - At der er tale om levering til det indenlandske marked, og - At der er tale om levering til en virksomhed, som har anden aftagemulighed *) Der er i henhold til undtagebekendtgørelsens 1 stk. 1, tale om levering fra en virksomhed omfattet af varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 1, og ikke levering til en virksomhed omfattet af varmeforsyningslovens 2, stk. 1, nr. 1. Alle 3 betingelser skal ifølge vejledningen være opfyldt. Betingelserne er opfyldt. Hashøj Biogas A.m.b.a. ønsker dispensation meddelt til ikrafttrædelse pr. 1. januar Sekretariatet har ikke bemærkninger til det. 3

4 Hashøj Biogas A.m.b.a. ønsker endvidere Energitilsynets bekræftelse på, at der i prisen for år 2013 og efterfølgende ikke skal indregnes korrektioner, der vedrører den afsluttede priseftervisning for år Sekretariatet kan ikke give en sådan bekræftelse. Sekretariatets begrundelse er, at Hashøj Biogas A.m.b.a. er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser til og med den 31. december Derfor skal den over- eller underdækning, der optræder i priseftervisningen for år 2012, når denne bliver udarbejdet med henblik på anmeldelse til Energitilsynet i år 2013, afvikles over for Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. på sædvanlig vis, jf. Energitilsynets vejledning herom. Vejledningen findes på Energitilsynet hjemmeside under overskriften Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over- /underdækning af 2. juni Eventuelle spørgsmål om den konkrete afvikling af over- eller underdækning for år og eventuelt andre prismæssige korrektioner - der måtte følge af, at Hashøj Biogas A.m.b.a. efter den 31. december 2012 ikke længere er omfattet af varmeforsyningslovens prisbestemmelser, kan rettes til sekretariatet. Afslutningsvis foreligger oplyst uden for betingelserne, at der under forudsætning af, at dispensation meddeles, vil blive indgået en ny biogasleveringsaftale mellem Hashøj Biogas A.m.b.a. og Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. på vilkår, der opfylder betingelserne for at opnå og opretholde en dispensation fra varmeforsyningslovens kapitel 4. I forlængelse heraf er det oplyst, at parterne har iværksat indledende drøftelser om de nærmere vilkår for en fremtidig leveringsaftale. Det foreligger endvidere oplyst uden for betingelserne, at Hashøj Biogas A.m.b.a. i henhold til vilkårene for det kommunegaranterede lån kan indfri restgælden til Kommunekredit til en hvilken som helst tid og uden forudgående varsel. I praksis vil dette dog nok ske til førstkommende termin ifølge det oplyste. Denne information er foranlediget af, at det af Energistyrelsens vejledning fremgår, at anlæg, der opnår dispensation, som udgangspunkt ikke vil kunne få kommunegaranti. Informationen vedrører ikke betingelserne for at opnå dispensation. Klagevejledning Eventuel klage over Sekretariatet for Energitilsynets afgørelse sker til Energiklagenævnet. Klagen skal være indbragt til Energiklagenævnet 4

5 inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. Energiklagenævnets adresse er Frederiksborggade 15, 1360 København K. Forretningsorden for Energiklagenævnet kan ses på Energiklagenævnets hjemmeside Med venlig hilsen Hans Rysgaard Jensen Specialkonsulent

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN

I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 I/S AMAGER RESSOURCECENTER AN- SØGER OM DISPENSATION FRA AN- MELDELSESBEKENDTGØRELSEN 23. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 1. RESUMÉ... 2 2. AFGØRELSE... 3 3.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år

Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år Dato: 25. juni 2014 Sag 14/05532- : Varme Sagsbehandler: MEL/ Vester Hjermitslev Varmeværk Anmodning om indregning af underdækning over 15-18 år 1. Resumé 1. HS Revision Registreret revisionsaktieselskab

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012

Afgørelse om Aalborg kommunes indberetning 2012 Aalborg Kommune Boulevarden 13 9100 Aalborg Att.: Arne Steen Nielsen Sendt pr. mail til Jlp@aalborg.dk,asn@aalborg.dk, hh@pwc.dk 10-12-2014 Sagsnr.: 13/13022 Sagsbehandler: MLH Afd.: Ret og Administration

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1)

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1) BEK nr 874 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 14. juli 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 50218-0007 Senere ændringer til

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1

Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 Finanstilsynet 16. februar 2015 J.nr. 50218-0007 /lcc Bekendtgørelse om Finanstilsynets certificering af statsautoriserede revisorer 1 I medfør af 199, stk. 13, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere