Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune"

Transkript

1 Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade Nørre Aaby Telefon Direkte Fax Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: Forslag til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune På mødet d. 23. maj 2011 i Husby Forsamlingshus blev lokaludvalg og LAG præsenteret for idéen om at lave et udviklingsarbejde i lokalsamfundene og byerne i hele Middelfart Kommune. Idéen kaldes Udvikling i en hel kommune og forventes at munde ud i udviklingsplaner for de enkelte områder. Lokaludvalgene modtog forslaget positivt, og det blev aftalt at der sendes materiale ud til en kommentering i de enkelte udvalg. De plancher der blev brugt på mødet vedlægges og i det følgende beskriver vi idéen nærmere. Hovedvægten lægges på processen for landområderne, da arbejdet starter her. Der er tale om et foreløbigt udkast, der blandt andet skal rettes til i forhold til de tilbagemeldinger der kommer fra lokaludvalgene. Derefter vil forslaget blive politisk behandlet i Byrådet.

2 Hvorfor? Det handler om at få et tættere samarbejde mellem lokalområderne og Byrådet om, hvad der er den ønskelige udvikling i de enkelte områder, og hvordan der kan arbejdes konkret med at realisere ønskerne: Hvilke tiltag kan lokalsamfundene selv gøre? Hvad kan kommunen eller andre gøre? Igennem udviklingsarbejdet vil de enkelte områder i kommunen arbejde målrettet med at styrke og udvikle deres lokalsamfund. Den samlede kommune vil få gavn af arbejdet i form af de enkelte områders bidrag til en styrkelse af vilkårene for bosætning i kommunen. Hvad? Der tilrettelægges en proces for dialog med de enkelte lokalområder i Middelfart Kommune (byer, landsbyer, landområder) med henblik på, at de enkelte områder/byer udarbejder udviklingsplaner for deres område. Udviklingsplanerne forventes at komme til at indeholde: Kvaliteter og styrker Vision Strategi Handlingsplan Planerne tager udgangspunkt i en kortlægning af de enkelte områders kvaliteter og styrker og lokalbefolkningens ønsker til en fremtidig udvikling. Udviklingsplanen kan resultere i ændringer i kommuneplanen men forventes også mere konkret at anvise en række projekter, der kan realiseres af lokalsamfundet, evt. med støtte fra andre eller kommunen. Der vil være forskel på en udviklingsplan for et område på landet (f.eks. en lokalby som Båring med omgivende opland) og en udviklingsplan for en større by (f.eks. centerbyen Strib). Der vil derfor også være forskel på, hvordan processen for planerne tilrettelægges. Hvem? Lokalsamfund og byerne - og deres lyst og vilje til at gå aktivt ind i udviklingen af deres område - er helt centrale for processen. Udviklingsplanerne formuleres af lokalsamfundene, med støtte og bistand fra kommunen. Planerne laves i 3 step; 1. Lokalbyerne: Brenderup, Båring-Asperup, Harndrup, Gelsted og Kauslunde inkl. omliggende landsbyer og landdistrikt 2. Centerbyerne: Ejby, Nørre Aaby, Strib 3. Hovedbyen: Middelfart (Bytyperne er defineret i bymønsteret, der findes i Kommuneplan , kap. 3 i Middelfart Kommunes supplerende del, se: Der er mange aktører i processen: Lokale borgere, foreninger, virksomheder, organisationer, klubber m.fl. samt kommunen. Lokalsamfundets rolle: Det er borgerne og de øvrige aktører i de enkelte områder, der kender kvaliteterne og værdierne i netop deres område og hvad der er vigtigt for dem at styrke og udvikle. Det er derfor borgerne i området/byen, der har ansvaret for indholdet i udviklingsplanen. 2

3 Kommunens rolle: I processen for det enkelte lokalområde/by bidrager kommunen med en proceskonsulent (intern eller ekstern), der i hvert enkelt område deltager som igangsætter ved første møde og støtter lokalsamfundet i en god og konstruktiv proces. Konsulenten forventes at deltage i 2 møder for hver udviklingsplan + arbejde med materialet mellem møderne. Desuden bidrager kommunen med skabelon for udviklingsplanerne samt med informationer af forskellig art om områderne/byerne (se mere under Hvordan). Hvordan og hvornår? Arbejdet består i at kortlægge kvaliteter og styrker og lave konkrete handlingsplaner/projekter for, hvordan den ønskede udvikling styrkes. Det er vigtigt at proces og produkt (udviklingsplan) passer til de enkelte samfund. Der er derfor lidt forskel på, hvordan processen tilrettelægges i de 3 step: Step 1 Lokalbyerne Brenderup, Båring-Asperup, Harndrup, Gelsted og Kauslunde, inkl. omliggende landsbyer og landdistrikt. Igangsættes primo 2012 afsluttes ultimo 2012 Sammen med lokaludvalg, borgerforening eller andre inviterer Byrådet til opstartsmøde for hvert lokalområde. Indgangen til lokalområderne er via lokaludvalgene, men i de områder der ikke er repræsenteret med lokaludvalg laves målrettede invitationer til kendte foreninger, borgere eller andre i området. Der annonceres, deles løbesedler ud eller andet. Det er så vidt muligt et eller flere lokaludvalg eller borgerforeninger der står for invitationerne, med bistand fra kommunen. På opstartsmøderne orienteres om processen herunder forventningsafstemning. Arbejdet med udviklingsplanerne igangsættes. Lokalområderne udarbejder herefter udviklingsplanen for deres område med bistand fra proceskonsulenten, der stilles til rådighed af kommunen. Kommunen bistår desuden med informationer om området f.eks. historisk materiale (med bistand fra Middelfart museum og lokalarkiverne) oplysninger om udvikling i befolkningsudviklingen, aldersfordeling, pendling m.m. og kortmateriale med diverse bindinger og kvaliteter m.m. Planerne afleveres til kommunen/byrådet på et stort fællesmøde med deltagelse af alle lokalområderne. Hermed løftes udviklingsplanerne op i fællesskabet om Udvikling i en hel kommune. Det gøres evt. i 2 omgange, såfremt planerne laves tidsforskudt. Planerne for lokalbyerne m. omgivende landsbyer og landdistrikter vil give afsmitning i den forestående Kommuneplan Step 2 Centerbyerne Ejby, Nørre Aaby og Strib. Igangsættes primo 2013 afsluttes ultimo 2013 Byrådet inviterer til opstartsmøde i hver centerby. Indgangen til byen er via evt. lokaludvalg, og desuden borgerforeninger, grundejerforeninger, handelsstandsforening, andre foreninger og klubber. Der annonceres, deles løbesedler ud eller andet. På opstartsmøderne orienteres om processen herunder forventningsafstemning. Arbejdet med udviklingsplanerne igangsættes. 3

4 Byerne udarbejder herefter udviklingsplanen for deres område med bistand fra kommunen, med proces og informationer om byen, f.eks. historisk materiale (med bistand fra Middelfart museum og lokalarkiverne) oplysninger om udvikling i befolkningsudviklingen, aldersfordeling, pendling m.m. og kortmateriale med diverse bindinger og kvaliteter m.m. I byernes udviklingsplaner spiller kommunen desuden en mere aktiv rolle i forhold til byplanlægning end i de mindre lokalsamfund/på landet. Planerne afleveres til kommunen/byrådet på et borgermøde for de 3 byer. Hermed løftes udviklingsplanerne op i fællesskabet om Udvikling i en hel kommune. Planerne for Ejby, Nørre Aaby og Strib vil give afsmitning i den næste Kommuneplan (2017) Step 3 Hovedbyen Middelfart by Igangsættes primo 2014 afsluttes ultimo 2014 Processen for Middelfart by vil være en anden end for lokalområderne og de mindre byer. Det væsentlige er, at byens borgere, erhvervsliv og foreninger spiller en central rolle. Processen er ikke beskrevet nærmere endnu. Planen for Middelfart by vil give afsmitning i den næste Kommuneplan (2017). 4

5 Der debatteres lokalt udviklingsarbejde i Husby Forsamlingshus Spørgsmål til lokaludvalgene og LAG: A. Udviklingsarbejde i lokalområder og byer udviklingsplaner 1. Hvad ser I af muligheder i sådan et udviklingsarbejde, hvor der laves udviklingsplaner i lokalområder og byer? 2. Hvad synes I om den foreslåede proces? Der er beskrevet en proces i grove træk, hvor lokalsamfundet er ansvarligt for indholdet, lokaludvalget er central i forhold til invitationer til og afholdelse af møder og kommunen fungerer som proceskonsulent 3. Hvor mange lokalområder skal der være udviklingsplaner for og hvor skal grænserne gå? I forslaget lægges op til i alt 12 udviklingsplaner (fordelt på 8 lokalområder med afsæt i lokalbyerne + 3 centerbyer + 1 hovedby) se det vedlagte kort med forslag til en grov afgrænsning af de 8 lokalområder (de blå cirkler) 4. Andre kommentarer og bemærkninger til idéen og til den foreslåede proces? 5

6 B. Agenda 21 bæredygtighedsstrategi. Den kommende bæredygtighedsstrategi (Agenda 21 strategi) vil have 2 overordnede indsatsområder, det interne og det eksterne bæredygtighedsarbejde. Det sidste vil vi gerne have input til fra lokaludvalgene: 1. Er der bæredygtighedsprojekter i gang i jeres område? 2. Har I planer om at igangsætte bæredygtighedsprojekter? 3. Har I idéer eller ønsker til bæredygtighedsprojekter, som kommunen kan understøtte (med gode råd, sparring eller andet)? Eksempler på bæredygtighedsprojekter i lokalsamfundet - idéer Energi i lokalsamfundet Transportvaner i lokalsamfundet Grønne indkøb/økologi/mærkning Naturforbedringer og adgang til naturområder Miljøvenlig havedrift 6

7 Kort med forslag til grov afgrænsning af de 8 lokalområder (de blå cirkler)

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Kunsten ud i landsbyerne 3

Kunsten ud i landsbyerne 3 Projektbeskrivelse Kunsten ud i landsbyerne 3 et projekt, der flytter fokus Resumé En kunstner og en landsby skal gennem dialog og samarbejde formulere en arbejdsskitse til et kunstværk. Værket skal efterfølgende

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Klub-building- Spil din klub i form

Klub-building- Spil din klub i form Klub-building- Spil din klub i form Temahæfte - Kommunikation - positive historier fra din klub Vær åben og fortæl de gode historier - så opleves klubben mere attraktiv Dansk Håndbold Forbunds anbefalinger

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Planlægning er politik 5 anbefalinger

Planlægning er politik 5 anbefalinger til beslutningstagere i kommunerne Planlægning er politik 5 anbefalinger når politiske mål skal omsættes til planstrategi og kommuneplan Miljøministeriet Realdania planlægning er politik Planlægning er

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Karriereudviklingssamtalen

Karriereudviklingssamtalen Karriereudviklingssamtalen Denne guide indeholder inspiration til emner, der sætter fokus på konsulentens karriereudvikling: Konsulentens ønsker om bevægelse og karriereudvikling i tæt sammenhæng med organisationens

Læs mere