Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.)"

Transkript

1 Ungegruppemøde d Deltagere: Thomas Modvig, Martin S Berthelsen, Ask Svejstrup (ref.) Afbud: Ewald og Jacob 1. Velkommen til nye medlemmer og intro af nye og gamle i gruppen Vi byder Thomas velkommen og husker hinanden på hvem der ellers er i gruppen. Det er længe siden vi har set noget til Rasmus. Jacob er også ny i gruppen, men kunne ikke deltage i dag. Ewald har også meldt afbud. 2. Hvad har ungegruppen lavet indtil nu? Formålet med gruppen er at finde ud af om der er specielle forhold, der gør sig gældende for unge hjemløse og om der derfor skal være en speciel indsat overfor dem, både i den forebyggende indsats og i tilbuddene. Gruppen vil gerne høste så mange erfaringer fra unge hjemløse som muligt og er altid åben for at lukke nye unge medlemmer ind. Vi vil indsamle erfaringer fra unge hjemløse og forsøge at give deres bud på hvad de gerne vil have af tilbud og hvordan de tror man kan undgå at blive hjemløse. Vi vil gerne interviewe folk. Lave små videofilm hvor unge fortæller om deres oplevelser. Vi har talt om at lave et arrangement for unge, f.eks. pintball. Det skulle afvikles i Esbjerg og omegn og skulle først. Herved kunne vi bruge de unge på Skjoldbo som garanti for at der var nogen, der deltog, men Rasmus, som bor der er blevet arbejdsramt. Projektet er sat på standby. Vi vil dog stadig gerne lave et arrangement, der kan tiltrække flere unge til gruppen eller bare give os mulighed for at dele erfaringer med dem. Martin har skrevet rundt til kommunerne på Fyn og spurgt hvad de har af tilbud til unge. Det var meningen at alle medlemmer i ungegruppen skulle skrive rund til de kommuner, der er i deres område, men det er der ingen der har gjort. På sidste møde havde vi inviteret en gæst fra Væksthuset, der fortalte om et ungeprojekt de kørte i Odense. Her forsøgte vi også at liste den viden vi havde samlet sammen op. Thomas siger, at Skovvang har en ungeafdeling slusen som er for årige. Der er 7 8 stykker. Thomas har talt med de fleste. Han nævner at en er taget på højskole, en er kommet i fængsel og en er flyttet sammen med en kammerat. Vi snakker om hvor godt det er for unge at komme på højskole. Der har de mulighed for at vælge de fag de vil. Det vil hjælpe på motivationen for at være aktiv omkring at tage ansvar for sit eget liv og finde mening med det. Vi tror på at det også vil mindske misbruget når du ikke er sammen med ikke misbrugere. I alle sociale sammenhænge er der alkohol indblandet; også højskole. Lige meget hvor man går hen er der socialt samvær omkring alkohol. Det bliver man nødt til at lære at tackle. Man får en del træning i at klare sig selv ved at være på højskole. Det er lidt ligesom en boform, men selvvalgt. Deri den store forskel. Vi anbefaler at man bruger højskoleophold mere aktivt i forhold til unge hjemløse.

2 3. Politisk debat med Anne Bostrup (SF) på Brugernes Bazar d. 29. august Anne Bostrup kommer og diskuterer unge hjemløse i SANDs telt på Bazaren. Det gør hun fra kl Thomas og Martin vil gerne deltage. Vi vil også forsøge at få nogle flere unge med, men ser det kun som en bonus. Ewald har også sagt han kommer. Der er lagt op til at vi bruger 5 minutter på at fremføre vores mærkesager på området. Det samme gør Anne. Unge hjemløse er også temaet for bazaren. Der har været en diskussion i det store telt før vores intime diskussion. Den kan vi videreføre, men forhåbentligt også tilføre noget nyt. Thomas spørger om vi ved om unge er længere eller kortere tid på en boform end andre hjemløse. Det finder Ask ud af. VORES OPLÆG Generelt Tidlige og gentagende svigt i barndommen præger en del af de unge hjemløses (og måske i virkeligheden alle hjemløses historie). Hjemløse der er tidligt skadet er overrepræsenteret i hjemløsegruppen. Tidlig indsats efterlyses. Altså forebyggende indsats. Økonomi Mindre økonomiske muligheder blandt unge. Du får mindre kontanthjælp, og som ung kan du heller ikke få mange af de ydelser som ældre får: boligsikring, 34 kan du ikke få når du er under 25, du får nedsat kontanthjælp. Du kan heller ikke få boligsikring når du ikke har eget køkken og bad, f.eks. hvis du bor på et værelse. Du er også tvunget i aktivering fra dag 1. med mindre du er i matchgruppe 3. At styre en økonomi er svært. Mange unge har aldrig lært det. Der skal træffes nogle svære valg mellem regninger og mad. De unge skal have så mange penge, at de kan få tingene til at løbe rundt og samtidig føle at de kan deltage i sociale aktiviteter, der koster penge. Sanktioner på kontanthjælpen skal erstattes med støtte til at få løst problemer, man har. Det hjælper ikke at straffe folk, hvis de har komplekse problemstillinger. Vi er enige i at du skal yde noget i samfundet, men det er de færreste unge, der ikke drømmer om at komme ud og få et godt arbejde. Men det hjælper ikke noget at tage nogen, der har problemer, og give dem nogle flere problemer. Det er det du gør når du straffer dem økonomisk ved at sanktionere i kontanthjælpen. Det rammer skævt. Jobcenteret tager ikke udgangspunkt i borgerens ønsker. De ser på hvordan de skal få størst mulig refusion fra staten og de ser på hvilke aktiveringstilbud de har. På Fyn er de små kommuner mere opmærksomme på hvad borgeren ønsker end de større er. Martin kommer med et eksempel på at man finder en maskinstation i Kerteminde, hvis det er sådan et sted man har lyst til at prøve kræfter med. Det gør man ikke i Odense. Der er det dippedut aktivering. Uddannelse og job

3 Vi skal have erhvervsskolene mere i spil. Både i forhold til at få flere unge hjemløse i uddannelse, men også i forhold til at støtte dem når de er der. Der er et problem med gammel gæld til en uddannelsesinstitution. Martin oplevede at han ikke kunne komme ind på et studie fordi han skyldte for nogle bøger. Der er også begrænsninger i at man ikke kan komme ind på en ungdomsuddannelse hvis man har en i forvejen. Vi anbefaler at man bruger højskoleophold mere aktivt i forhold til unge hjemløse. Unge leder efter en vej i eget liv, og ja bolig, men efterhånden kan de holde op med at drømme. Thomas siger at det er begrænset hvad værkstedet på Skovvang kan tilbyde af udfordringer. Martin siger at Odense Kommune har lukket 60 procent af aktiveringstilbuddene siden loven blev lavet om. Vi savner noget de unge vil. Et tvunget aktiveringsforløb hjælper ikke. Men det kræver også støtte til at få realiseret sine drømme. Vi vil gerne have aktiveringsydelsen tilbage, som gør at du bliver motiveret til at være aktiveret. Desuden kan det være en god idé at starte med nedsat tid, så man ikke knækker nakken. Mødet med systemet Det er vigtigt at støtte de unge i de ønsker, de har. Man bliver ikke anerkendt eller hørt på jobcentrene og socialforvaltningen får ikke lov til at komme ind og arbejde med borgen. Martin kan sige noget om hvor lidt Socialforvaltningen er inde over borgeren. Det må de ikke fordi det er for dyrt. Der er mange unge der ikke ved, hvad det betyder at fogeden kommer. Brevene er ikke altid skrevet på et sprog man kan forstå. Deres ejendele bliver opmagasineret og de kan ikke finde ud af at få dem igen før de er blevet destrueret (efter 6 måneder). Det er også dyrt at få sine ting igen. Det kan koste kr. Og hvis der kun er værdier for 4000 er det måske ikke umagen værd. Martin mener ikke at løsningen er at sende dem på jobcenteret som det første. Jobcenteret tænker meget snævert. Martin siger, at de sår han har fra sin tid i systemets hænder er større end de sår han har fra sin hjemløshed/misbrug. Det er slemt ikke at blive hørt Det er vigtigt at blive hørt og anerkendt. Hvis man skal have penge til sit misbrug, skal man kunne snakke åbent og ærligt om det. Det kan man ikke nu. I det hele taget kan man være mere dybdegående i sit arbejde. Det kunne give et tilhørsforhold til hinanden og skabe noget tillid. Det er vigtigt at sætte nogle delmål op og lave nogle overskuelige målsætninger. Man bliver løftet af succeser. Hvis målet er arbejde, kan man kun blive en fiasko. Kommunale sagsbehandlere skal være bedre til at orientere borgeren om mulighed for f.eks. at komme på feriecamp som den LVS lavede.

4 Når man kommer til kommunen og siger, at man er blevet hjemløs og spørger hvad man kan gøre, skal der være nogen, der har viden om området. Thomas fik ingen hjælp fra kommunen. De havde ikke overblik over hvad der var af hjælpemuligheder. Man skal tages alvorligt med det samme. Det synes han ikke han blev. Både Thomas og Martin synes ikke at de forskellige forvaltninger ved, hvor man kan få hvilken hjælp. De prøver at tørre ansvaret for at få viden om hjælpetilbud af på borgeren Vi efterlyser flere foldere eller informationspersoner på forvaltningen, der kan guide dig i den rigtige retning. Det er vigtigt at man bliver taget alvorligt første gang man møder. Thomas kan bruge sin egen historie. Vi skal fortælle nogen historier om hvor lidt man inddrages i egen sag. Det er ikke et spørgsmål om at få medbestemmelse. Du har bare at gå i det aktiveringstilbud de peger på. Du får ikke at vide hvilke muligheder du har ifølge loven. I Odense skal man kende paragraffer og lovtekst for at få hjælp efter dem. De gør hvad de kan for at slippe for at give dig de ydelser du har krav på. Martin har et nyt eksempel omkring det kommuner betegner som dobbeltindtægt (at få kontanthjælp bagudbetalt og få SU forudbetalt). Odense Kommune forsøger altid at slippe for at give den sidste måneds kontanthjælp selvom de skal give den. Myndighederne er med til at gøre det sværere for borgeren at få den hjælpe han har brug for. Det skal være muligt at straffe kommunen, hvis de ikke gør det de har pligt til. Der er en tendens til at systemet forsøger at snyde borgere for ydelser eller opkræve forkert beløb? Det er lige som om at det er de svageste borgere der får den mest lemfældige sagsbehandling. Indsatser bolig mm Der skal mere efterværn på. Det er både i forhold til det sociale men også konkrete opgaver som tøjvask, rengøring osv. Der skal laves relationer mellem den unge og socialarbejderen, som man kan bruge til at diskutere stort som småt. Det er vigtigt i forhold til at få tillid til systemet. Det er svært at få et værelse eller en lejlighed og så sidder man der. Der skal tænkes i at lave et socialt netværk, gøre opmærksom på arrangementer osv. Man vil møde udfordringer. Der er stadig problemer der skal løses. Der er noget udenom skole eller arbejde. Det bliver man nødt til at tænke ind. Det er svært, men nødvendigt. Hvis man skal have en nedsat ydelse som ung skal man også give tilskud (enkeltydelse) til håndboldkontingent eller fodboldkontingent. Martin siger at man også kan fokusere på delmål i stedet for kun den lange målsætning. Det er der nogen, der har nemmere ved at overskue. Man skal se på vejen derhen processen. Det vil man ikke i Odense Kommune. Der skal arbejdes med at alt omkring udflytning fra boform til egen bolig. Boligindskud, etableringshjælp og bostøtte skal være på plads for at man kan få en god udflytning. Martin oplevede en god udflytning.

5 I Odense er man meget villig til at give enkeltydelse ved huslejerestance. Kommunen ser alternativet: en dyr fogedsag og en dyr boformsplads. Men de fejler når det gælder de bagvedliggende problemer, der gør at du ikke kan betale husleje. Dem tager de ikke fat i. Administrationsværktøjet skal bruges mere aktivt men med fornuft. Det kal bruges som en hjælp og ikke som en sanktion. Der er stor forskel på at sige: Nu overtager vi styringen, for det kan du ikke finde ud af og på at sige, vi har den her mulighed for at hjælpe dig, hvad siger du til det? Det er en mulighed for at sætte en ung under administration samtidig med at man arbejder med noget forebyggelse og noget budgetundervisning. Vi taler om at lave én indgang for borgeren. F.eks. et kompetencecenter eller en helhedsorienteret borgerservice som er tværfaglig og går på tværs af forvaltninger. Vi mener man bør samle de forskellige forvaltninger i en enhed eller lave en fælles platform for vores målgruppe. Der er en tendens til at man splitter indsatsen op i så mange forvaltninger som muligt og bevidst modarbejder lovgivningens ønske om at levere en helhedsorienteret indsats. Formentligt af sparehensyn. Misbrug Gruppen er præget af at have komplekse problemstillinger og mht misbrug er det især hash, der er problemet (især blandt drenge) Thomas og Martin bruger deres egen historie for at forstærke deres synspunkter. Hvorfor skal man betale mere i skat på kontanthjælp (ungeydelse) end på SU?: man får det samme bruttobeløb men ikke det samme nettobeløb. Spørg Ole Skou. Martins overskydende skat tages af kommunen til det kommunalt kautionerede lån i banken. Hvordan kan et forhold mellem en bank og en borger blive en kommunal sag? 4. Tekst på hjemmesiden; skal den revideres Thomas bor i nr. 14. Ellers alt fint. Vi skal huske at have vores aktiviteter på når det bliver til noget. 5. Næste møde Vi aftaler at lave et møde mellem d og d Der har Jacob skolefri. Thomas skal også starte i skole. Thomas giver en melding når han ved hvornår han har en fridag fra skolen. 6. Eventuelt Vi vil gerne planlægge at tage på besøg rundt omkring. Det punkt tager vi på næste møde. Ask taler om Rådmandsgade (RG 60) og Skjoldbo som to oplagte steder. Det er begge steder for unge. RG 60 er afløseren for Gaderummet. Gaderummet var for unge hjemløse med psykiske problemer. Stedet blev drevet i en meget anarkistisk ånd. Det blev til sidst for meget for Københavns Kommune, der lukkede stedet og aftalte med Mission blandt hjemløse at de lavede RG60 som erstatning. Målgruppen er stadig den samme.

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013

Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Bestyrelsesseminar d. 12. - 13. juni 2013 Deltagere: Harald, René, Ole Svendsen, Steen, Kurt, Leif, Frederik, Bettina, Pia, Helle, Ask, Susanne, June, Sofie 1. Sladder på Facebook og i den virkelige verden

Læs mere

SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014

SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014 SAND bestyrelsesmøde d. 19.9.2014 Deltagere: Per Kragh, Pia Nedergaard, Bettina Sørensen, Henrik S Pedersen, Kim Brohus, Rene Holmgren, Steen Rosenquist, Sabina Hvid, René Køhn, Ole Svendsen, Martin T.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Flere unge i uddannelse

Flere unge i uddannelse December 2014 RAPPORT Flere unge i uddannelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Resume af undersøgelsens resultat og anbefalinger... 5 3. Anbefalinger til fremtidig indsats... 7 Højere fremmødeprocent...

Læs mere

Fælles SAND møde d. 23.9.14

Fælles SAND møde d. 23.9.14 Fælles SAND møde d. 23.9.14 Deltagere: Tommy, Tre Ege; Scott, Århus; Christina, Århus; Anne Sofie, Højlykke; Cecilie, Højlykke; Lea, Højlykke; Erik, Sønderjylland; Martin, Sønderjylland; Rani, Roskilde;

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

SAND møde d. 23. januar 2008

SAND møde d. 23. januar 2008 SAND møde d. 23. januar 2008 Deltagere: Jørgen Jensen, Torben C. (Nord), Stig B. (Skansegården), Michael B. Frederiksen, Jørgen V. Jensen (Roskilde), Tommy Olsen, Jens Dorow (Forsorgscenter Sydfyn), Martin,

Læs mere

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND

Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele. Turen går til MENTORLAND Turen går til MENTORLAND 1. del 12 dele Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND - GUIDEBOG FOR MENTORER OG FOR DEM, DER FÅR EN MENTOR 2 Af Lars Holmboe og Lars Møller Turen går til MENTORLAND

Læs mere

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet.

Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Man føler sig som en tennisbold, der bliver kastet frem og tilbage i systemet. Samtaler med socialt udsatte unge om deres møde med systemet. Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte Mine fremtidsdrømme består

Læs mere

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier

1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier 1. Fremtidens socialpolitik handler om kompetencer og værdier Dansk socialpolitik har traditionelt handlet om at sikre alle mennesker i Danmark gode økonomiske levevilkår. Mad på bordet, tag over hovedet

Læs mere

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012

Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Bestyrelsesseminar 14. 15. august 2012 Deltagere: Per Søhus, Jesper Lauritzen, Helle Madsen, René Holmgren, Stig Badentorph, Ewald Pohle, Pia Nedergaard, Leif Jensen, Ole Kruuse, Kjeld Sieljacks, Morten

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt På EN PSyKIatRISK afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) HUSK lige DIt KoRt! Min nærmeste

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12

SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 SANDs bestyrelsesmøde d. 13.11.12 Deltagere: Helle Madsen, Per Bonderup Søhus, Harald Gjersøe, Ewald Pohle, Leif Jensen, Ole B Larsen, Jørgen Brohus, Ole Skou, Ask Svejstrup (ref.) Vi holder 1 minuts stilhed

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER

GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER GUIDE TIL OPSTART AF LEKTIECAFÉER 1 Indhold Hvad er en lektiecafé i Ungdommens Røde Kors?... 4 Hvem kan starte en lektiecafé?... 5 Først skridt: Er der et behov og en samarbejdspartner?... 5 Behovsafdækning...

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

NåR DU SKal UDSKRIVES

NåR DU SKal UDSKRIVES NåR DU SKal UDSKRIVES til DIG, DER HaR VæREt INDlaGt på EN psykiatrisk afdeling GUIDE til DIN UDSKRIVElSE Gem den. Du får brug for den. HUSK lige DIt KoRt! NAVN Min nærmeste skadestue (kl. 8-22) DER ER

Læs mere

Lokale Ungepartnerskaber Inspiration til en bedre ungeindsats. - plads til rummelighed

Lokale Ungepartnerskaber Inspiration til en bedre ungeindsats. - plads til rummelighed Lokale Ungepartnerskaber Inspiration til en bedre ungeindsats - plads til rummelighed Indhold Forord: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 8: Side 9: Forord Om Lokale Ungepartnerskaber Sådan er

Læs mere

11 Bilag 11.1 Interviewguide

11 Bilag 11.1 Interviewguide 11 ilag 11.1 Interviewguide it arbejde som socialarbejder - Hvor længe har du arbejdet på herberger? - Kan du beskrive, hvem der primært er brugere af herberget? - Kan du give en beskrivelse af din funktion

Læs mere

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015

Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Referat af bestyrelsesseminar, 18. 19.5.2015 Deltagere: Christina, Rie, Harald, Eluf, Pia, Astrid, Kurt, Kenneth, Helle. Fra sekretariatet: Ask, René, Susanne, Sofie. Steen kommer senere kommer kl. 14.00

Læs mere

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT

EFTERVÆRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER EFTERVÆRN Når du fylder 18 år OM AT KLARE SIG SELV EFTER MAN HAR VÆRET ANBRAGT EFTERVÆRN 3 NÅR DU FYLDER 18 ÅR 6 FACTS OM EFTERVÆRN 10 CASE: SIMONE FIK HJÆLP, DA HUN VAR FLYTTET

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009

Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Referat af bestyrelsesmøde i SAND, d. 2/6 2009 Tilstede: Torben, Per E, Leif, René, Pia, Johnna, Per K, Bjarne, Ewald, Susanne, Julie, Ask, Sofie Afbud fra: Kristian Referent: Sofie 1. Godkendelse af referat:

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Alle har en drøm. Erfaringer fra uddannelsesforløb for socialt udsatte

Alle har en drøm. Erfaringer fra uddannelsesforløb for socialt udsatte Erfaringer fra uddannelsesforløb for socialt udsatte Alle har en drøm SIDE 4 SIDE 12 FRIVILLIGHED FORHINDRER, DET BLIVER EN BROKKEKLUB Thomas har gjort sin førtidspension hvilende og er i dag i fleksjob.

Læs mere

Plads til mange stemmer

Plads til mange stemmer Plads til mange stemmer en medlemsprofil i FDF v. Rie Skårhøj og Dorte Kappelgaard, 2009 Center for Ungdomsstudier Indholdsfortegnelse Indledning 2 Et overblik over undersøgelsen 2 Hvem er med i undersøgelsen?

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Frivilligpolitikker og samarbejde - midtvejsudgivelse i Udviklingsprojekt for samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner.

Frivilligpolitikker og samarbejde - midtvejsudgivelse i Udviklingsprojekt for samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner. Frivilligpolitikker og samarbejde - midtvejsudgivelse i Udviklingsprojekt for samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner. Dorte Nørregaard Gotthardsen Kolofon: Frivilligpolitikker

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere