Indhold. Margit Egdal: Kloge Frands i Slevstrup... Viggo Abildtrup: Kæmpehjorten fra Veflinge... Anders Jæger: En jættestue ved Ejlby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Margit Egdal: Kloge Frands i Slevstrup... Viggo Abildtrup: Kæmpehjorten fra Veflinge... Anders Jæger: En jættestue ved Ejlby"

Transkript

1 Viggo Abildtrup: Kæmpehjorten fra Veflinge... Anders Jæger: En jættestue ved Ejlby Sven Rask: Grevinde Gyldensteen og kirkerne... Margit Egdal: Kloge Frands i Slevstrup... Hans Henrik Jacobsen: Fæstebonde på Dallund... Holger Dyrbye: Fra Nordfyn til Amerika. Udvandringen i sidste halvdel af 1S0O-tallet Anders Jæger: E,t museum bliver tii... Aage Mpllegaard Nielsen: Stiitzpunkt Beldringe. Anlæg af militær flyveplads i Beldringe

2 Rudi Greve: En kort præsentation af en middelalderlig bebyggelse ved Gyngstrup... Viggo Bang: Sibylle Gøye fra Jerstrup. En kvindeskæbne fra 1600-tallet Hans Henrik Jacobsen: En gård og dens historie. I samme slægts fæste og eje i 11 generationer Erik Helmer Pedersen: Martine og Christian Hansen, Christiansminde på Harritslev Mark - som jeg husker dem Knud S. Hansen: Nymark - en station på Nordvestfyenske Jernbane Susanne Nielsen: N. P. Hansen og Sgnner - et væveri på Nordfyr... Eli Augustinussen: Tolv lodder i hatten. Nybyggerne på K6rup Mark Viggo Abildtrup: Konferensrådens hat. Et spændende fund fra Nordfyns Museums gemmer... Peder Knudsen: Fra det gamle Nørreby... Slettens "bagland" - Nordfyns Museum og Nordfyns Lokalarkiver I

3 Mogens Bo Henriksen: Fiskeri og kystjagt på Nordfyn i jernalder, vikingetid og tidlig middelalder Hans Henrik lacobsen: Nordfyn under svenskekri gene l5 Inge Lise Nielsen: Nogle nordfynske brugsforeninger og deres historie...23 Pia Hansen: Otterup Avis - en af de ældste på Fyn Tove Johansen: Frantz Rasmussen. Skrædder i Lumby Rosa Hansen: Der lå engang et hus. DUI i Bogense...56 B6rge Nees Jensen: Lærling i Bogense under krigen Peder Knudsen: Håndværkere i det gamle Ngrreby

4

5 Sven Rask: Vandmøller ved Stavisåen... 5 Chr. V. Prip: Stige som haweby for Odense i 1700-tallet Margit Egdal: Gamle nordf'nske æbler...26 Hans Henrik Jacobsen: Treårskrigen på Nord$'n...34 Henning Nielsen: Da grundloven kom til Nordffn...42 Palle E. Petersen: Grundlovsfester og andre festligheder i Fredskoven i 18O0-tallet...48 Eneboeren på Ejlinge. Valdemar Knudsen fortæller erindringer fra et langt liv...56 Jakob Tue Christensen: De senere års udgravninger af Næsbyhoved Slot og ladegård...63 Nyt om Nordfun ved Hans Henrik Jacobsen Udgiverselskabet Sletten

6 Carsten Abild: De nordfunske laadsbyer... 5 Susanne Klitgaard: Otterup anno g Helmer Christiansen: Hvad hed folk på NordS,n for 200 år siden?... l9 Palle E. Petersen: Jens Chr. Andr6sen - kendt teater_ og rnarinemaler fra Bogense...26 Bent Rasmussen: Særslev Højskole - højskolen på Sletten Hans Henrik Jacobsen: Den randskendte kaptajn Jespersen trådte sine barnesko i Lumby...4r Frode Kristoffersen: Bogense var min verden _ fra mit sjette til mit tiende år...50 Hans Henrik Jacobsen: Hjemmebrygget øli Allesø Margit Egdal: Bederslev kirke genopdaget...64 Nyt om gammelt fra de nord$,nske lokalarkiver...6g Udgiverselskabet >Sletten<...71

7 Jens Age Petersen: Særslev - en landsby på Nordfyn... 5 Aage Mpllegaard Nielsen: Lunde Mølle - i samme s1ægts fæste og eje i 8 generationer... l4 Inge Lise Nielsen: Mejeribevægelsen og nogle nordfynske mejeriers historie Erik Berendtsen: Anton Andersen, Havrehed - lærer - forfatter - botaniker...30 Axel Rasmussen: Bladstrup Teglværk...37 Kjeld Boesen: Birkholm - Erindringer om Valborg og Tutter Levinsen...43 Gerhard Jensen: Et år engang i fyrrerne - Bamdomserindringer fra Kronborg...50 Palle E. Petersen: SkovbyJejren - Tysk radar- og pejlestation og flygtningelejr...54 Hans Henrik Jacobsen: Kommunalvalg nu - og navnlig før De nordfynske lokakarkiver og udgiverselskabet >>Sletten<<...74

8 Hans Henrik Jacobsen: Nordfyn for 200 år siden... 5 Chr. V. Prip: En gammel nordfynsk landsbykirke Peder Enggaard: Eventyr fra Bederslev: Det begyndte så godt Jens Åge Petersen: Hårslev igennem 100 fu Palle E. Petersen: Da Bogense havde den længste cykelbane i Skandinavien...38 Inge Lise Nielsen: Da elektriciteten kom til Nordfyn Knud Fredberg: Min skolegang i Ngrreby Nye bgger: De drog fra Nordfyn...64 Nyt fra de nordfynske lokalarkiver...70

9 Th. Willemsen: Med Dagvognen ad de nordfynske Landeveje....'...'...'..'...'... 5 Benny Dor6: Fire forsamlingshuse i Særslev...'...'..'... l l Laurits Jgrgensen: Erindringer fra min barndom i Skovby...20 Mogens Boman: Hasmark Strand: Tyvagtige teltliggere og gæve landliggere...'...' Edvard Sigild: Ørritslev skole i trediveme... Oskar Petersen: Søndersø - min bamdoms univers....'...'...39 Gerhard Jensen: En bondekarls erindringer '...33 "..'...48 Hans Henrik Jacobsen: Nordfynsk rygeost...54 Nyt fra de nordfynske lokalarkiver Med kongeparret i bil ad nordfynske veje......'.."..'..'..'.62...'...'...69

10 Hans Henrik Jacobsen: >Sletten< i 10 år Karen Green Therkelsen: Livet i Gyngstruplund i de to første århundreder efter Kristi fødsel Birger og Knud Fredberg: Tiendeaflpsningen i Nørreby Hans Henrik Jacobsen: Fundet af Glavendrupstenen Margit Egdal: Kartoflen kom til Nordfyn - og blev der! Inge Lise Nielsen: Landsbyliv i Norup...48 Holger Mejlbjerg: Stige Forsamlingshus Poul Omø: Livet på ÆbelØ i 1950'erne Ny bog: J6rgen Lindgreens trilogi afsluttes...75 Nyt fra de nordfynske lokalarkiver...78 Artikler i >>Sletten<<

11

12 Cbristian V. Prip: Pastor ljrban Hansens sognebeskrivelse Carl Ejner Ernebjerg.' Den sidste bager i Jullerup Inge Lise lyielsen: Arbejdslivet på Egebjerggård og Kørup i 1900-tallet... Palle E. Petersen; Panik i Bogense... Birgit Folden: Historien om en landsby Jobannes \Vendt-LarS rt: Englænderne på Beldringe Flyveplads Katrine Rougsøe Je??.Se?t: Tækkemandens datter og Nislevgård Jens Age S Petersen:,Hvor de fem sogne mødes" - PadesØ kirke Udgivelser i årets løb med lokalhistorisk indhold fra området Arsskriftet'sletten(

13 lndhold Paul Zebitz l{ielsen: Min barndomsby Otterup ) Susanne l,{ielsen; Tråde til husflidens historie Carsten Toft: Man skal være jyde og bo på Fyn' 30 Margit Egclal: Otterup Geværfabrik Margit Egd,al: L'æredreng på Otterup Gev:rrfabrik i de gyldne 50'ere 52 Palle E, Petersen: Den dramatiske isbådefart til -Æbelø i IB71 55 Andreøs Skou;Modstandsbev'ægelsen på Nordfyn under 2. verdenskrig 65 Udgivelser i årets løb med lokalhistorisk indhold fra området.." Arsskriftet,sletten(... "' 88

14 lndhold Ellen Waning: Farvel til en kro - bygningskultur under pres i Nord{yns Kommune I 6 Oskar Petersen: Da det lakkede mod enden - mens vi ventede på freden l\,4argit Egdal: Da posten kom ud - Karl Rasmussen fortæller fra 42 års virke som landpost Niels Th. Nielsen: Henegud, det er jo kun min tid, der går - om skomager Ceorg Thorkild Nielsen i StiSe... 59

15 lndhold JohannesWendt-Larsen:TobevaringsværdigemindestenpåVigerslev

16 lndhold Carsten Abild: Min barndom på Nordfyn - uddrag af en landsbydrengs erindringer Mogens Boman: Sic Transit Cloria Mundi - eller på fynsk: Sådan forgik Hasmarks herlighed!...80

17 lndhold Palle E. Petersen: Tilbage til naturen - Cyldensteens inddæmninger fra 1871, Niels Th. Nielsen: Lars Viinhoh-Nielsen: Ballade i Hårslev sogn - eller da man fik to jernbanestationer i stedet for en...55 NyeudgiveIsermed oka -ogku turhistori5kindho df

18 lndhold Knud Fredberg: Modstandsbevægelsen i Bogense og opland - hvem, hvad, hvor og hvornår?... 5 Niels Faartof: Den gamle laegebolig Nønegade 30 i Otterup - og dens laeger Jens Åge S. Petercen: )Man skal hai hvad man kan li' og tai hvad man kan {åk Palle E. Petersen: En sag om ære - tvisten mellem grev Bernstorff og redakør Pagh l lohannes Wendt-Larsen: Bogensebanen og festlighederne ved dens indvielse.... 6l Nyeudgive sermed oka -ogku turhistoriskindholdadet

19 lndhold Flemming Rasmussen: Fra Knoldesparker i Hårslev Boldklub til udvalgt fynsk juniorhold I9 lohanneswendt-larsen:enoversetmindesteninaesby_ Knud Andreasen: En adoption for l0o år siden Nyeudgive sermedlokal-ogkulturhistoriskindho d

20 lndhold Birger og Knud Bente Merklin og Klaus Faartoft: Børnehjem på Sletten Nyeudgive sermedlokal-ogku turhistoriskindho dadetnordfnskeo

Indholdsfortegnelse: Årbøger 1983-2015

Indholdsfortegnelse: Årbøger 1983-2015 Indholdsfortegnelse: Årbøger 1983-2015 Katerogi Forfatter Titel Årgang: sider Mindestene Peter Petersen Stormflodsstenen ved Felstedskov 1991: 18-21 Mindestene G. Beck og H.C. Staugaard Mindestene for

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Østersogns gård- og beboerhistorie Bind 5 Grindsted. Dal. Hinnum. Af Jens Madsen 1999 1 1 Grindsted...6 1a Dal...16 1a Hinnum...25 1b Dal...16 1b Hinnum...25 1b. m.fl. Grindsted...6

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Når der bliver orkestertransmission fra stationsbyen

Når der bliver orkestertransmission fra stationsbyen 1 Tømrer Otto Knudsen, som er en af Peter Stenkløvers drenge bror til Christian Tømrer, Knud Peter, Thorvald, Martin og så var der Christian s søn Aage var formand for Nordfynsk Musikforening af 1940,

Læs mere

Skovsted og Kåstrup i tilbageblik

Skovsted og Kåstrup i tilbageblik 1 Skovsted og Kåstrup i tilbageblik Lokalhistoriske skrifter for Hillerslev-Kåstrup sogne. Nr. 21998 Skovsted og Kåstrup i tilbageblik 2 3 Redaktion: Svend Sørensen Layout: Johan Thastum En tak til Lokalhistorisk

Læs mere

Litteratur om Bramming. 2013 udgave. Af Stig Hegn

Litteratur om Bramming. 2013 udgave. Af Stig Hegn Litteratur om Bramming. 2013 udgave. Af Stig Hegn 4H Smidt, Solveig: En ung landmand må ikke kunne kaldes ufaglært - Emil Løymose Danielsen. Lokal-årbogen, 2001, side 84-86 Affald Ribe Amtskommune. Affaldsplanlægning.

Læs mere

Forfatter- og titelregister Søllerødbogen 1942-2013. Søren P. Petersen, 24. april 2013

Forfatter- og titelregister Søllerødbogen 1942-2013. Søren P. Petersen, 24. april 2013 Forfatter- og titelregister Søllerødbogen 1942-2013 Søren P. Petersen, 24. april 2013 2 af 70 Indhold Indhold... 2 Læsevejledning... 3 Kolonnerne... 3 Søllerødbogen en oversigt... 4 Kronologisk register...

Læs mere

Brande Jul/ Jul i Brande 1943-2006

Brande Jul/ Jul i Brande 1943-2006 Brande Jul/ Jul i Brande 1943-2006 (1960,1970 og 1971 ikke udgivet) Indholdsfortegnelse år for år 1943 1943 3 Den lille Julegæst Morten Korch 1944 1944 3 Den danske sang Folmer H. Stenumgaard 1944 5 Til

Læs mere

Gamle nordfynske æbler

Gamle nordfynske æbler Gamle nordfynske æbler Af Margit Egdal Hvis en karl tog et æble og lagde det ind på sit bryst, og derefter lagde æblet på et sted, hvor hans udkårne fandt det og spiste det? Ja, så kunne den skønne intet

Læs mere

Om Gerskov erne. 1 Helge Aagaard Gerskov oldermand beretter om Gerskov erne

Om Gerskov erne. 1 Helge Aagaard Gerskov oldermand beretter om Gerskov erne 1 Helge Aagaard Gerskov oldermand beretter om Gerskov erne Af Bjarne F Knudsen baseret på et interview af Helge Aagaard i Otterup Avis Om Gerskov erne Gerskov erne til bryllup hos Marius Rasmussen overfor

Læs mere

Interview med. Johannes Regnar Moustgaard (f. 03-05-1904 d. 05/12/1997) og hustru. Anna Moustgaard. (f. 06-06-1915 d. 09-12-1994) i Filskov.

Interview med. Johannes Regnar Moustgaard (f. 03-05-1904 d. 05/12/1997) og hustru. Anna Moustgaard. (f. 06-06-1915 d. 09-12-1994) i Filskov. Interview med Johannes Regnar Moustgaard (f. 03-05-1904 d. 05/12/1997) og hustru Anna Moustgaard (f. 06-06-1915 d. 09-12-1994) i Filskov. I afskriften benævnt JM og AM. Optagelsen er foretaget af Jens

Læs mere

Generation III Ane nr. 10/11. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Tidsbillede 3

Generation III Ane nr. 10/11. Indholdsfortegnelse Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lars Pedersen Frederikke Kirstine Hansdatter 4 Lars Pedersen og Mette Kirstine Nielsen 6 Lars Pedersen og Bodil Johanne Olsen 9 Lars Pedersen efter

Læs mere

Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012

Vestfynsk Hjemstavn. Forfatterregister 1931-2012 Abild, Carsten Broindvielse på Vestfyns Hjemstavnsgård Bro Hjemstavnsgården 1998 10 68 Ahrnkiel, Arne Christian Fortællinger af Laura Jørgine Ahrnkiel Erindringer Ådalen, Hønselaget 1997 76 67 Albrechtslund,

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne

Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne Skovene omkring Lohals og deres betydning for byen og dens befolkning igennem tiderne Noget af det smukkeste ved Lohals er de mange bynære skove. De var der, da byen blev til, og de er der stadig. Det

Læs mere

Erindringer fra fortiden 2002

Erindringer fra fortiden 2002 Erindringer fra fortiden 2002 Bladet udgives af Gunderup Sogns Lokalhistoriske Arkiv og Forening 2 INDHOLD Bestyrelsen...Side 3 Oppelstrups historie...side 4 Formandens beretning for år 2001...Side 10

Læs mere

Efterår 2012. Parti fra Hovedgaden i Ugerløse.

Efterår 2012. Parti fra Hovedgaden i Ugerløse. Efterår 2012 Parti fra Hovedgaden i Ugerløse. Ugerløse Sogn omkring 1900-tallet ved Inger Schultz Hansen Ugerløse Sogn omkring 1900-tallet I tidligere numre af bladet har været bragt artikler om udviklingen

Læs mere

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen

GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN. Henning Steen Christensen 1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Fra Vangså til Amerika

Fra Vangså til Amerika Fra Vangså til Amerika af Tage Grønkjær fortalt til Flemming Skipper Fem piger ud af en søskendeflok på ti udvandrede. En af dem måtte angiveligt ikke få naboens»ajjes«. Men han fulgte senere efter, fandt

Læs mere

Artikler i Langelænderen Sidst opdateret maj 2015 (blad nr. 645)

Artikler i Langelænderen Sidst opdateret maj 2015 (blad nr. 645) Artikler i Langelænderen Sidst opdateret maj 2015 (blad nr. 645) INDHOLD BYGNINGER INSTITUTIONER OG FORENINGER DIALEKTHISTORIER DIGTE / PROLOGER JULEN OG JULEHISTORIER (- DIALEKTHIST.) LANGELAND (DIVERSE)

Læs mere

SOGNEBÅNDET. Velkommen nytår

SOGNEBÅNDET. Velkommen nytår Nr. 4 december 2008 Ørbæk & Refsvindinge SOGNEBÅNDET Velkommen nytår Det borgerlige nytår og kirkens nytår falder som bekendt ikke sammen. Den kirkelige nytårsdag er adventssøndag, og den borgerlige falder

Læs mere

24. Erindringer om skole og uddannelse

24. Erindringer om skole og uddannelse 24. Erindringer om skole og uddannelse 10033 Barndomserindringer. Erindringer skrevet af "gamle" beboere fra sognet. Nørre Tranders 2008. 55 s. 10034 Da køerne skulle flyttes i frikvarteret. Red. Jens

Læs mere

Om Tommerup Kirke, dens præster og det åndelige liv i Tommerup Sogn

Om Tommerup Kirke, dens præster og det åndelige liv i Tommerup Sogn Om Tommerup Kirke, dens præster og det åndelige liv i Tommerup Sogn Skrevet af Henning Aagaard Poulsen Født 23. marts 1920 i Antung, Manchuriet (forældre: Anders Aagaard Poulsen og Margrethe Leth) Student

Læs mere

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe

Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe Hans Peter Larsen (21. oktober 1873 17. juni 1957) REF 13063 i Boerne.exe (skrevet af hans sønnedatter Inge Bredsig Larsen, 2012-12-19) 1873-10-21 Hans Peter Larsen (HPL) bliver født på Helnæs, en ø/halvø

Læs mere

Præsentation af ny sognepræst!

Præsentation af ny sognepræst! Særslev dec. 07:Særslev 4/05 21/11/07 12:01 Side 1 Særslev, Ejlby og Melby Sogne dec. 2007 - jan. - feb. 2008 64. årgang nr. 1 Præsentation af ny sognepræst! Fra den 15.oktober 2007 har Sær - s lev-ejlby-melby

Læs mere

LOKALHISTORISK KALENDER

LOKALHISTORISK KALENDER 2008 Tulstrup Kirke LOKALHISTORISK KALENDER Kalenderen er udgivet af Ry Egnsarkiv Pris kr. 35,- Tulstrup Kirke Kirken i Tulstrup har været centralt placeret i forhold til to af middelalderens hovedfærdselsårer,

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere