2. ÅRGANG FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st Faaborg CVR-NR.:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. ÅRGANG 2013-2014. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg CVR-NR.: 32991203 www.18frames.dk"

Transkript

1 W H I T E B O O K 2. ÅRGANG FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st Faaborg CVR-NR.:

2 Indholdsfortegnelse 18 FRAMES 1 MANDAT 1 MISSION 1 MÅLSÆTNING 2 ORGANISATIONEN 2 DE STUDERENDE 3 OPTAGELSE 3 MENTORER 3 MIDTVEJS- OG AFGANGSFILM 4 FINANSIERING 4 BUDGET 4 TIDSRAMME 5 KONTAKT 5 i

3 18 FRAMES 18 FRAMES er en uafhængig filmfaglig uddannelse lokaliseret på Fyn. Den toårige uddannelse er hovedsageligt struktureret af de studerende selv, og består af følgende seks faglinjer: Instruktør-linjen Producer-linjen Manuskript-linjen Fotograf-linjen Tonemester-linjen Klippe-linjen Der optages 3 studerende på hver linje. Undervisningen er dækket dels af egenbetaling (kontingent) samt tilskud fra eksterne bidragsydere.. I løbet af uddannelsen producerer årgangen 3 midtvejsfilm samt 3 afgangsfilm, foruden de øvelser, skitsefilm og andre produktioner som ellers vil forekomme i undervisningen. Hver faglinje har tilknyttet en mentor, som vil stå til rådighed for de respektive faggrupper. Mentorerne fungerer som kreative vejledere for de 18 studerende igennem hele uddannelsesforløbet. Foruden mentor-vejledning, er der tilknyttet en overbygning af den foregående årgang. Disse studerende vil være tutorer for den nye årgang, imens de selv videreudvikler deres egne kompetencer indenfor filmproduktion. Foreningen blev stiftet i juni 2010 og fundamentet for uddannelsen er en forening bestående af aktive medlemmer: Linjernes 18 studerende. MANDAT 18 FRAMES er - som foreningerne Super16 i København og Super8 i Århus - et ikke-statsligt alternativ til uddannelserne under Den Danske Filmskole. Super16 kører i dag på 6. årgang og har med mange nomineringer og priser i bagagen for længst bevist, at behovet for en uafhængig, selvdreven kreativ arena for filmuddannelse er kommet for at blive. 18 FRAMES er ikke et regionalt forklejnet opråb, ej heller en kreativ lokal lappeløsning for dem, der blev tilbage. Skolen er i sin enkelthed en erkendelsen af, at Fyn besidder mange unge filmspirer, som førhen har været nødsaget til at rejse væk, for at få en kvalificerede uddannelse indenfor filmmediet. Dette er ikke tilfældet mere, da 18 FRAMES er med til at lukke dette hul og gøre det attraktivt for de semi-professionelle filmtalenter at blive på Fyn. 18 Frames vil gerne opkvalificere eksisterende og engagerede filmfolk og fungere som en faglig forlængelse af de mange nuværende filmuddannelsestilbud til unge på Fyn. 18 Frames ønsker at være med at bevare og fornye det fynske filmmiljø, som opblomstrer i disse dage. MISSION - Foreningen skal videreudvikle de aktive medlemmers kvalifikationer indenfor deres respektive filmfaglige områder, således at de efter endt uddannelse er i stand til at indgå i en professionel film eller tv-produktion. - Foreningen skal medvirke til at skabe og bevare et filmmiljø i regionerne uden for hovedstadsområdet. - Foreningen skal i videst muligt omfang dele sin viden med det omkringliggende samfund. 1

4 MÅLSÆTNING Foreningens aktive medlemmer vil gennem deltagelse i workshops, øvelser og arbejdsopgaver i forbindelse med skolens filmproduktioner dygtiggøre sig indenfor deres filmfaglige område. De aktive medlemmer danner selv et lokalt produktionsselskab under ledelse af de tre studerende på skolens producer-linje. Dette selskab er forpligtet til at producere foreningens midtvejsfilm samt afgangsfilm, men kan dog også påtage sig andre produktioner. De aktive medlemmer skal så vidt muligt være med til at arrangere og gennemføre kurser for interesserede, for ikke kun at omsætte viden i praksis men også for at formidle nyerhvervet læring til andre. Interesserede kunne være folkeskoler, friskoler, efterskoler, gymnasier, højskoler, højere læreranstalter og andre. ORGANISATIONEN 18 FRAMES er opbygget som en hovedforening bestående af de 18 studerende og en parallel overbygningsforening, som består af de medlemmer fra den tidligere årgang som ønsker at fortsætte et år til. De to foreninger er symbiotiske, men har hver især deres egne vedtægter og egen bestyrelse. Årgangsforløbet for hovedforeningen 18 FRAMES vil komme til at forløbe således: 1. semester er der fokus på at skabe et fælles grundlag for foreningens medlemmer, hvor alle studerende skal have mulighed for at samarbejde med hinanden under de givne rammer. 2. semester vil fokus være på produktionen af de tre midtvejsfilm. Der gives friere tøjler til disse tre produktioner, dog er de under supervision af mentorerne og overbygningen. Foruden produktionerne vil der stadig forekomme undervisning og øvelser som de studerende nu selv skal igangsætte. 3. semester overtager årgangen alle 18 Frames' aktiviteter og produktionen af de tre afgangsfilm går i gang. Det 4. og sidste semester vil blive brugt på at færdiggøre de 3 afgangsfilm, runde af for undervisningen, og forberede optagelsen af den kommende årgang. Overbygningen (Med navnet 18 Frames' overbygning ) er et frivillig et-årigt forløb som har fokus på tre overordnede punkter: 1.) At videreformidle 18 Frames' virke. 2.) At virke som tutorer for den nye aktive årgang. 3.) At videreudvikle overbygningsmedlemmers egne kompetencer indenfor filmproduktion. 2

5 I det første studieår vil overbygningens medlemmer fungere som tutorer for den nye årgang. På 1. semester vil tutorerne være med til at strukturere undervisningen, øvelser, oplæg og diverse andre relevante aktiviteter. Herefter overlades styringen af 18 Frames til den aktive årgang. Overbygningens tutorer vil dog stadig være til rådighed til og med 2. semester. DE STUDERENDE Udover at være aktive studerende på en af uddannelsens seks faglige linjer udgør de 18 optagne tilsammen medlemmerne i uddannelsens forening, hvoraf en bestyrelse udpeges. De studerende har således en høj grad af medbestemmelse i uddannelsens indhold og grundlag, og har altid indsigelsesret, hvis rammer og forpligtigelser ikke opfylder foreningens formål. Optagne medlemmer forventes at have arbejdet mindst semi-professionelt med filmmediet og dets beslægtede områder i længere tid og allerede have erhvervet grundlæggende viden om filmproduktion. Dertil er det afgørende, at medlemmerne hver især har gjort op med sig selv at de vil arbejde i filmbranchen fremover. Herudover vægtes engagement og lysten til samarbejde tungt. Studerende kan forvente en betragtelig arbejdsbyrde i det toårige forløb, særligt koncentreret omkring produktionen af midtvejs- og afgangsfilm, primært i sommerferieperioder. Uddannelsen forsøges dog tilrettelagt således, at aktiviteterne foregår aften og weekend for at gøre det nemmere at passe arbejde og evt. studie ved siden af. OPTAGELSE Alle myndige personer kan søge om optagelse som aktivt medlem af foreningen 18 FRAMES. Der optages tre aktive medlemmer per faggruppe; 18 aktive medlemmer i alt per årgang. Der søges skriftligt om optagelse, hvorefter der indkaldes til samtaler med en optagelses-kommitee: Bestående af et udvalg af de studerende fra den foregående årgang samt mentorer. Udover forkundskaber vægtes engagement og vilje til at arbejde for foreningens formål tungt i bedømmelsen. Aktive medlemmer optages én gang hvert andet år. Der kan optages max. 3 medlemmer per faglinje på venteliste. MENTORER Faglinjernes tråd ud til branchen er mentorerne, som stiller deres kompetencer og erfaringer til rådighed for de studerende. Mentorerne skal ikke betragtes som lærere, men som en mulighed for råd og coaching. Initiativet ligger hos de studerende, og det er faggruppernes ansvar at forvalte forbindelsen til deres respektive mentorer. De studerende kan planlægge deres undervisning i samarbejde med mentorerne. Dette gælder både for den generelle og den fagspecifikke undervisning. Mentor er tæt involveret i den tidlige udpegning af undervisningstilbud på de 6 liner og har til opgave at vejlede de studerende i sammensætningen af fagforløb og aktivt supervisere under hele forløbet. Mentor må forvente at holde 5 skemasatte fysiske møder hos 18 FRAMES om året, for at støtte fremgangen i den udstukne filmopgave tæt. I mange tilfælde vil det være oplagt, at mentorerne selv forestår én eller flere aften eller weekendworkshops på uddannelsen. 1. årgangs mentorer var følgende: Morten Arnfred (instruktør), Erik Crone (Producer), Richard Raskin (Manuskript), Bo Tengberg (Fotograf), Peter Albrechtsen (tonemester) og Lars Bo Kimergaard (klipper). 3

6 MIDTVEJS- OG AFGANGSFILM Der er fastsat to gange tre filmproduktioner i forløbet: midtvejsproduktionen og afgangsfilmen. Begge disse bliver stillet som opgaver til de studerende på skolen og skal afvikles af dem. Midtvejsfilmen skal højst være 15 minutter lang og afgangsfilmen højst 30 minutter. Der kan afviges fra denne tidsramme, såfremt ansøgning herom godkendes ved et fællesmøde. FINANSIERING Medlemmernes årlige kontingent er fastsat til 6000,- årligt, hvilket giver ,- om året, hvor halvdelen (54.000,- kr) går til foreningens driftsomkostninger, heriblandt honorering af mentorer samt eksterne undervisere. De resterende ,- går til de studerendes egne kursuspuljer. Foreningen er herudover afhængig af ekstern støtte og sponsorater fra andre virksomheder, organisationer og fonde. BUDGET De samlede omkostninger for en årgang- et 2-årigt forløb - udgør kr ,- Når de studerendes egenbetaling (årligt kontingent på 6000,-) fratrækkes, er beløbet kr ,- Det nuværende årlige støttebehov er således kr , som - hvis opnået - vil sikre den nødvendige høje kvalitet i 18 FRAMES' uddannelsesindhold. 18 FRAMES budget 2. årgang Posteringer Beløb kr. Mentorpuljen Kursuspuljen Filmpuljen Subtotal PR-omkostninger Interne og eksterne arrangementer Revisionsomkostninger Uforudsete omkostninger Budget unden kontingent De Studerendes egenbetaling/kontingent

7 Budget i alt På nuværende tidspunkt har foreningens 2.årgang fået tilsagn om støtte fra FilmFyn samt Faaborg-Midtfyns kommunes kulturpulje. TIDSRAMME Indkaldelse af ansøgninger 15. AUGUST 2012 Frist for ansøgning 1. OKTOBER 2012 Optagelsessamtaler NOVEMBER 2012 Tilsagn om optagelse - DECEMBER 2012 Introduktion og opstart 7. JANUAR 2013 KONTAKT Formand: Anders Lindved Næstformand: Andrias Høgenni Kasserer: Christian Winther Bergstrøm Sekretær: Teis Syvsig

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.

W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018. 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames. W H I T E B O O K 3. ÅRGANG 2015-2018 18FRAMES c/o FilmFyn A/S, Østergade 17, st. 5600 Faaborg - CVR-NR.: 32991203 - www.18frames.dk INDHOLDSFORTEGNELSE OM 18FRAMES 3 MANDAT 4 MISSION 4 MÅLSÆTNING 5 ORGANISATIONEN

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Forsøg med frivillige mentorer til unge

ANSØGNINGSSKEMA. Forsøg med frivillige mentorer til unge ANSØGNINGSSKEMA Forsøg med frivillige mentorer til unge Ansøgningen sendes til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsfastholdelse Njalsgade 72 A 2300 København S 1. Projektets navn

Læs mere

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st. 1721 København V Tlf. nr. (til kontaktperson): 22 48 33

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold mv...3 Optagelse af studerende...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v...3 Optagelse af elever...3 Uddannelsesbevis...3

Læs mere

Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen

Vilkår for genforhandling, justering og opsigelse af kulturaftalen Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn INDHOLD Kapitel 1: Kulturpolitik og kulturaftaler 1.1 Formål med kulturaftaler Kapitel 2: Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturregion Fyn 2.1.

Læs mere

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five

Det Danske Filminstitut. Evaluering af Give Me Five Det Danske Filminstitut Evaluering af Give Me Five August 2013 Indhold Indledning... 1 1 Resume af konklusioner og anbefalinger... 2 1.1 De overordnede konklusioner... 2 1.2 De overordnede anbefalinger...

Læs mere

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN

kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN kulturaftale 2011-2014 www.kum.dk kulturaftale 2011 2014 mellem kulturministeren og kulturregion FYN KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION FYN 1. januar 2011 31. december 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

STRATEGIRAPPORT FILMFYN - 2007-10. Juni 2007. Lars Hermann

STRATEGIRAPPORT FILMFYN - 2007-10. Juni 2007. Lars Hermann STRATEGIRAPPORT FILMFYN - 2007-10 Juni 2007 Lars Hermann Indholdsfortegnelse 1.INDLEDNING...4 2.RESUMÉ AF ANBEFALINGER...5 3.TRE FREMTIDIGE SCENARIER...11 3.1. STATUS FOR FILMFYN...11 3.2. SWOT-ANALYSE

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling...

Formål med forprojektet... 3 Hvorfor er det vigtigt?... 3 Metode... 4 Analyse del 1... 6 Analyse del 2...11 Målsætninger og indstilling... 1 1 Formål med forprojektet... 3 2 Hvorfor er det vigtigt?...3 3 Metode... 4 4 Analyse del 1... 6 4.1 Desk og field research på filmbyer...6 4.1.1 FilmFyn...6 4.1.2 Århus Filmby...8 4.1.3 Ystad Film i

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Bilag 2 Side 1 af 14

Bilag 2 Side 1 af 14 Erfaringsopsamling for projekter støttet af puljen til overvægtige børn og unge samt etniske minoritetspiger, 2005-2007 december 2006 1. Baggrund for erfaringsopsamlingen... 2 2. Kort om puljen... 2 3.

Læs mere

Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013

Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013 Hvid tråd Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013 Indholdsfortegnelse Struktur og organisation... 3 Vision og målsætning... 6 Spillere i TPI... 7 Oprykning af spiller og hold... 8 Kontakt til spillere...

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN

BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN BOLIGSOCIAL HELHEDSPLAN 2012 2016 2 Indhold Forord...3 1. Charlottekvarteret og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan...4 1.1 Beskrivelse af boligområdet...4 1.2 Perspektiver og potentialer i det

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN i ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Der kommer en helt ny generation af lærere, som vil være kreative og prøve en masse nye ting af. Det kan man især under uddannelsen. Læreruddannelsen har

Læs mere

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Vedtægter for Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF 1 Navn Landsforbundets navn er: Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF. Landsforbundet har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Landsforbundets

Læs mere

Årsrapport. Studievalg Østjylland

Årsrapport. Studievalg Østjylland 2014 Årsrapport Studievalg Østjylland Indhold 1. Gennemgang af årets væsentligste aktiviteter og tiltag, herunder en opdeling/vægtning i forhold til hvilke målgrupper samt hvilke vejledningstiltag, der

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til politikere, Kan I se de politiske fordele ved at inddrage de unge i kommunen i planlægning og beslutningsprocesser, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage

Læs mere

en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet

en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet en proces... et projekt... en model til at styrke trivslen i almene boligområder bygget på samarbejde på tværs i lokalmiljøet Social ansvarlighed en naturlig del af BRFkredit 3 Fælles kræfter 4 Roskilde

Læs mere

DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA 0.-4. KLASSE

DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA 0.-4. KLASSE DREJEBOG ET KONKRET BUD PÅ EN HELHEDSHVERDAG FOR BØRN FRA 0.-4. KLASSE Forenings SFO en startede op i september 2012, og denne drejebog er udarbejdet på baggrund af de erfaringer og løbende tilpasninger,

Læs mere