Forstander søges. Læs meget mere om efterskolen og stillingsbeskrivelse på efterskole.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forstander søges. Læs meget mere om efterskolen og stillingsbeskrivelse på www.tommerup efterskole.dk"

Transkript

1 Forstander søges Tommerup Efterskoles forstander gennem 10 år har søgt nye udfordringer fra årsskiftet. Vi søger en afløser, der med lyst til livet og mod til mening har evne og vilje til at lede skolen og videreudvikle et godt ungdomsmiljø i samarbejde med en særdeles velfungerende og engageret medarbejderstab. Vi søger en forstander, der har flair for og lyst til at arbejde med: Unge menneskers faglige og personlige udvikling Drømmen om at lave fantastisk efterskole, hvor fællesskab, almendannelse og den frie skoletradition går hånd i hånd Personaleledelse, økonomi og administration At være kulturbærer og skolens ansigt udadtil Vi har følgende forventninger til dig: Du er et rummeligt menneske med sans for såvel tradition som fornyelse Du har gode lederegenskaber Du har fokus på trivsel, god kommunikation og samarbejde Du har et godt overblik og er robust Du er medlem af folkekirken og kan identificere dig med skolens tilknytning til KFUM og KFUK i Danmark og Indre Mission. Erfaring fra efterskoleverdenen vil være en fordel Ansættelse efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Aflønningen er indenfor intervallet kr. For oplysning om stillingen kontaktes formand Flemming Vium på tlf , bedst mellem og For besøg på skolen kontaktes souschef Mia Zabriskie på tlf: Ansøgningen sendes til formanden på senest den 28. september Første samtalerunde afholdes i uge 41. Tiltrædelse den 1. januar 2016 eller snarest derefter. Læs meget mere om efterskolen og stillingsbeskrivelse på efterskole.dk

2 Job og personprofil for forstander på Tommerup Efterskole Baggrund Tommerup Efterskole skal have ny forstander den 1. Januar Den nuværende forstander har søgt nye udfordringer efter 10 år på skolen. Efterskolen ligger i den lille by Tommerup, blot 16 km fra Odense. Tommerup Efterskole var først højskole fra 1906 til 1976 og siden da efterskole med cirka 100 elever. Skolen fremstår i dag som godt vedligeholdt med gode faciliteter og omkranset af en smuk park. Der er knyttet en særdeles attraktiv forstanderbolig til stillingen, bygget i m2 fritliggende bolig i parklignende have i ét plan, nær skolen, med udsigt til åben mark. Der er carport, fire børneværelser, kontor, stue, stort køkken/alrum, bryggers, entré, soveværelse og to badeværelser. Skolens profil Tommerup Efterskole er en bred, almendannende efterskole med kirkelig forankring. Der er tre linjer (fodbold, musik og teater) og en bred vifte af valgfag, herunder Cambridge English og GoPro. Bredden kommer ikke blot til udtryk i valgfagsprofilen, men også i elevsammensætningen. Søgningen til skolen er karakteriseret af ikke at være lokal, så der kommer elever fra Sjælland (cirka 20%), Fyn (cirka 25%) og Jylland (cirka 55%). Søgningen er også karakteriseret af stor bredde socialt, fagligt, interessemæssigt og holdningsmæssigt. Personlig og faglig udvikling vægtes lige højt og mange elever oplever et betydeligt fagligt løft. I 9. klasserne er fokus på afgangsprøverne krydret med projektundervisning og i 10. klasserne er fokus på alternative undervisningsformer. Dette kommer til udtryk de tre helt forskellige klasser Reflex, Connect og Scene. Fællesskabet, herunder fællessangen, har afgørende betydning i skolens liv og kultur. Skolen har en god tradition for, at usædvanlig mange elever bliver i weekenden. Den levende og frie skoletradition lever i bedste velgående på Tommerup Efterskole og der er stor stolthed over skolen, blandt såvel personale og elever, som tidligere elever gennem flere generationer.

3 Der er ansat 24 medarbejdere (13 lærere, hvoraf de to er afdelingsledere). Lærergruppen er sammensat af yngre lærere og lærere med flere års erfaring. Fælles for såvel lærere som alle andre ansatte, er et meget stort engagement i skolens elever og et særdeles solidt fokus på Tommerup Efterskoles egenart og opgave. Historie og bagland Efterskolen blev i sin tid etableret som højskole af fynske missionskredse på den overvejende grundtvigske ø. En række interessenter bakkede solidt op om idéen og i 1906 kunne man overtage den ledige hovedbygning, som Fyns Amt ikke længere skulle bruge til forsorgshjem. Tidligere havde områdets hovedgård, Knarreborggård, ligget netop her. Heraf det lokale navn for Tommerup, nemlig Knarreborg. I 1976 blev det lavet om til efterskole, og i 1986 kom KFUM og KFUK med i skolens bagland. I dag udgøres skolens repræsentantskab af holdformænd, fynske repræsentanter for Indre Mission og KFUM og KFUK og op til 16 forældrerepræsentanter. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til skolens bestyrelse og skolens elevforening udpeger 2 medlemmer. Endelig udpeger hver af de to baglandsorganisationer ét medlem til den 10 mand store bestyrelse. Der er en stor, velfungerende og aktiv elevforening for Tommerup Højskole og Tommerup Efterskole. Ledelse Skolens ledelse er trebenet. Forstanderen har den overordnede ledelsesopgave for hele huset og er på lærersiden støttet af to afdelingsledere, som har hver deres ansvarsområde et administrativt og et pædagogisk. Den pædagogiske afdelingsleder er souschef. Jobbeskrivelserne kan ses længere nede i dette dokument. Et kristent livssyn Værdigrundlaget bygger på et kristent livssyn i en folkekirkelig ramme. Vi lægger vægt på et trygt miljø, præget af tillid, frihed, ansvar og ligeværd. Der er faste daglige holdepunkter som morgensang, bordvers og aftensang. Dertil kommer det mellem linjerne, hvor det kristne syn på livet og samværet afspejles i det almindelige hverdagsliv på skolen.

4 De fysiske rammer Gennem de mange år, der har været skole i Tommerup, er der sket en løbende udbygning af skolens fysiske rammer. De ældste bygningsdele stammer fra cirka 1865 og skolen fremstår i sin helhed som velholdt, indbydende og med atmosfære. Skolen råder over musikhus, hal, fodboldbane, en historisk foredragssal og en teatersal. Forstanderens opgaver Forstanderen varetager den daglige ledelse af den samlede organisation. Dette indbefatter både strategisk ledelse i samarbejde med bestyrelsen, overordnet faglig ledelse, økonomisk styring og personaleledelse. Forstanderen er sekretær for skolens bestyrelse og bistår formanden med forberedelse og opfølgning på møderne, herunder strategiske oplæg. Der er tradition for et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelse og forstander, med en klar skelnen mellem daglig drift og strategi. Bestyrelsen er kompetent og velfungerende. I det daglige har forstanderen ansvaret for skolen i sin helhed. Den daglige drift skal være præget af effektivitet, smidighed i løsninger og ordentlighed i alle forhold. Forstanderen har i det daglige det overordnede ansvar for: at skolen i det daglige efterlever sit formål at den af bestyrelsen fastlagte strategi udmøntes i skolens liv ledelse på alle niveauer og i alle retninger at være bestyrelsens sparringspartner at tegne skolen, være ansigt udadtil og skabe relation til forældre at forme og bære skolekulturen ansættelse af lærere og øvrigt personale økonomi, pædagogik, administration, IT og PR faglig udvikling at sikre trivsel og god samarbejdskultur vedligehold af skolens bygninger Det aktuelle billede af skolen er, at skolens daglige liv fungerer særdeles godt. Der er meget høj medarbejdertilfredshed, et tydeligt og levende engagement og meget tilfredsstillende evalueringer fra såvel elever som forældre. Udfordringen for skolen i disse år er den stigende konkurrence på efterskoleområdet. Efter i nogle år at have mærket en vigende søgning, er niveauet landet på cirka 100 elever. Det er

5 bestyrelsens ønske, at skolen igen kommer op på 110 elever og dette er en central og aktuel arbejdsudfordring for den nye forstander. Forstanderens kvalifikationer og kompetencer Tommerup Efterskole lægger i vurderingen af kandidater vægt på, at den nye forstander har en række formelle kvalifikationer, såvel som en række personlige kompetencer. De formelle kvalifikationer der vil blive lagt vægt på: dokumentérbar interesse for ledelse, og gerne med ledelseserfaring gerne en lederuddannelse eller et ønske om en sådan kendskab til efterskolelivet relevant uddannelsesbaggrund indsigt i og erfaring med økonomi, styring og administration De personlige kompetencer: en levende interesse i unge mennesker menneskelig indsigt evne til at motivere andre og skabe godt samarbejde i hele huset være den samlende kraft, der levende formidler skolens identitet der har holdninger og integritet, og forstand nok til at bruge sin styrke med kløgt godt humør, overskud og imødekommenhed et robust sind og godt overblik evne til at sætte mål for sig selv såvel som for andre evne til at lytte, vise respekt og skabe tillid evne til analyse, dialog og vision Ansættelsesforløbet Ansøgningsfristen er 28. september. Samtalerunde 1 finder sted i uge 41. Herefter skal de kandidater, der udvælges til det videre forløb, være indstillet på at gennemgå en test og medvirke til en samtale med en tilknyttet konsulent, som bistår bestyrelsen i udvælgelsen af den rette kandidat til posten i forbindelse med samtalerunde 2. Ansøgere bedes anføre telefonnummer og en fortrolig mailadresse, som kan anvendes i den efterfølgende kommunikation. Bestyrelsen inddrager ekstern konsulentbistand til visse dele af ansættelsesproceduren.

6 Du kan rette fortrolig henvendelse angående stillingen til formand Flemming Vium, tlf For fremvisning af skolen, kan souschef Mia Zabriskie kontaktes på tlf: Ansøgningen sendes til formanden på Der kan indhentes referencer efter nærmere aftale med den enkelte kandidat. Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Finansministeriet og LC. Aflønningen er indenfor intervallet , ,66 kr.

7 Jobbeskrivelse Pædagogisk Afdelingsleder Den pædagogiske afdelingsleder har til ansvar at sikre de bedst mulige forudsætninger for det pædagogiske arbejde med skolens elever, målsætning og organisering af arbejdet. Overfor forstander ansvarlig for skolens pædagogiske arbejde og linje Stedfortræder for forstander i dennes fravær Bistå forstander i det daglige med kontakt, formidling og samtale med forældre og elever, herunder besøg af kommende elever Deltage i bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde Ansvarlig for den daglige drift af det pædagogiske område, pædagogiske sager og kontakt mellem skole og hjem. Herunder hører også arbejde med indholdsplan, fagfordeling, udvikling og planlægning og evaluering af det pædagogiske arbejde på skolen. Vejledning og sparring af teams, skolevejleder og den inklusionsansvarlige Samarbejde, samtale, informationsudveksling og forventningsafstemning med administrativ leder og forstander i det daglige Ansvarlig for pædagogisk faglig udvikling, herunder også for anvendelsen af de afsatte kursusmidler til pædagogisk personale og undervisningsmidler Ansvarlig for praktikanter fra seminarierne/colleges og DFL Ansvarlig for at lærere under uddannelse og for at vikarer og øvrigt pædagogisk ansat personale introduceres til skolens pædagogiske linje og hvordan arbejdet forløber (vagter, undervisning og andre opgaver). Ansvarlig for at holde vagter ajour. Bistå forstander ved udarbejdelse af Køreplan /Grønspættebog Sammen med forstander at skaffe løs vikarhjælp og afløsning på skolen Den pædagogiske afdelingsleder skal kun i meget begrænset omfang løse opgaver med økonomisk og administrativt indhold, og kun, når det er direkte knyttet til funktionen (f.eks. dokumentation, kursusadministration, udtalelser mv) EGENSKABER: Pro aktiv og støttende holdning i pædagogiske sager. Gode analytiske evner. Evne og mod til at håndtere konflikter med alle parter og løse dem ansvarligt og konstruktivt. Kodeord: Nærvær, pædagogisk vision og tæft, pædagogisk udvikling, et godt skolemiljø.

8 Jobbeskrivelse Administrativ Afdelingsleder Over for forstander ansvarlig for administration af lærernes arbejde Bistå forstander i det daglige med kontakt, formidling og samtale med forældre og elever, herunder besøg af kommende elever. Deltage i bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde Ansvar for al tilrettelæggelse, optælling og revision af det pædagogiske personales arbejdstid, herunder også vikardækning og kendskab til overenskomsten på området At sikre at alle pædagogisk ansatte, herunder også vikarer, har kendskab til regler, systemer og tider som er nødvendige for en smidig afvikling af arbejdet. Skemalægning, vagtplaner, kalender, holdlister og andre nødvendige systemer til brug for drift af undervisningen At skolens elev og læreradministrative system er up to date og fungerer hensigtsmæssigt Udarbejdelse af lister og oversigter overalt hvor der i dagligdagen er brug for det (kan eventuelt delvis uddelegeres til sekretær) Bistå forstander ved udarbejdelse af Køreplan Vejledning af lærere i alt hvad der angår arbejdstid og tilrettelæggelse af arbejde, særlige uger mv. Dagligt samarbejde, samtale, informationsudveksling og forventningsafstemning med pædagogisk leder og forstander Ansvarlig for tilrettelæggelse af og afvikling terminsprøver og af skriftlige og mundtlige prøver, fordeling af vagter, elever osv. i henhold til gældende lovgivning mv. EGENSKABER: Systematisk, god til tal, overblik, imødekommende, tjenstvillig, god til at forklare hvordan tingene hænger sammen, struktureret, informativ, god til at give andre et overblik

Du kan rette fortrolig henvendelse til kommende forstander Jakob Carl Christensen, tlf. 42 50 02 48 for yderligere oplysninger.

Du kan rette fortrolig henvendelse til kommende forstander Jakob Carl Christensen, tlf. 42 50 02 48 for yderligere oplysninger. DYBBØL EFTERSKOLE Job og personprofiler Afdelingslederstillinger Baggrund Dybbøl Efterskole skal have to nye afdelingsledere den 1. Januar 2016. Det nuværende forstanderpar går på pension, og der er ansat

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Hvidovre Kommune Job- og personprofil for ejendomschef

Hvidovre Kommune Job- og personprofil for ejendomschef Hvidovre Kommune Job- og personprofil for ejendomschef 1. september 2011 1. Baggrund Hvidovre Kommune søger en ejendomschef. Hvidovre Kommune har i 2011 gennemført en organisationsændring, herunder også

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole

Stillings- og personprofil. Rektor. Ribe Katedralskole Stillings- og personprofil Rektor Ribe Katedralskole Juni 2015 Opdragsgiver Ribe Katedralskole Adresse Puggårdsgade 22 6760 Ribe Telefon: 75 42 02 66 www.ribekatedralskole.dk Stilling Refererer til Ansættelsen

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Stillings- og personprofil Pædagogisk afdelingsleder Forældreskolen i Aarhus September 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C www.foraeldreskolen.dk Stilling

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013

Stillings- og personprofil. Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Stillings- og personprofil Uddannelsesleder HF og AVU i Køge VUC Roskilde December 2013 Opdragsgiver VUC Roskilde Adresse Læderstræde 4 4000 Roskilde Telefon: 4630 8600 www.vucroskilde.dk Stilling Refererer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015

Stillings- og personprofil. Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015 Stillings- og personprofil Rektor Odense Katedralskole Oktober 2015 Opdragsgiver Odense Katedralskole Adresse Jernbanegade 34 5000 Odense C Telefon 66 12 22 40 www.odensekatedralskole.dk Stilling Rektor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus

Stillings- og personprofil. Skoleleder. Forældreskolen i Aarhus Stillings- og personprofil Skoleleder Forældreskolen i Aarhus April 2015 Opdragsgiver Forældreskolen i Aarhus Adresse Marselis Boulevard 17 8000 Aarhus C http://www.foraeldreskolen.dk/ Stilling Refererer

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole.

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder med souschef funktion på Åmoseskolen, Herning Kommunes specialskole. 1. Indledning Da vores tidligere viceinspektør går på efterløn, er stillingen som

Læs mere

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering... Forventningsgrundlag til Ny skoleleder på Fjerritslev Skole Baggrund... 2 Tema-aften som led i processen med afklaring af forventninger til ny skoleleder... 2 Konsulentens sammenfatning og vurdering...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium

Stillings- og personprofil. Rektor. Sct. Knuds Gymnasium Stillings- og personprofil Rektor Sct. Knuds Gymnasium November 2012 Opdragsgiver Sct. Knuds Gymnasium Adresse Læssøegade 154 5230 Odense M Telefon: 63 11 56 60 www.sctknud-gym.dk Stilling Refererer til

Læs mere

Centerchef Den Regionale Tandpleje, Region Syddanmark

Centerchef Den Regionale Tandpleje, Region Syddanmark JOB- OG KRAVPROFIL Centerchef Den Regionale Tandpleje, Region Syddanmark 1. Indledning Nærværende notat vil blive anvendt til: At udgøre baggrundsmateriale til stillingsannoncen som information til muligt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF

Stillings- og personprofil. Rektor. Espergærde Gymnasium og HF Stillings- og personprofil Rektor Espergærde Gymnasium og HF Januar 2012 Opdragsgiver Espergærde Gymnasium og HF Adresse Gymnasievej 2 3060 Espergærde Telefon: 49 13 42 22 www.eg-gym.dk Stilling Refererer

Læs mere

Genopslag Sønderborg Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Børn og Uddannelse

Genopslag Sønderborg Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Børn og Uddannelse Genopslag Sønderborg Kommune Job- og personprofil for direktør med ansvar for Børn og Uddannelse September 2014 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Børn og Uddannelse i Sønderborg Kommune

Læs mere

Teknisk direktør til. Fredericia Kommune

Teknisk direktør til. Fredericia Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Teknisk direktør til Fredericia Kommune En anderledes by ens indhold: 1. Introduktion - Informationer - En anderledes by - Visionen og værdierne - Ansættelsesvilkår

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

Job- og personprofil. Distriktsskoleleder. Frederiksborg Byskole. Hillerød Kommune. Den 26. august 2015

Job- og personprofil. Distriktsskoleleder. Frederiksborg Byskole. Hillerød Kommune. Den 26. august 2015 Job- og personprofil Distriktsskoleleder Frederiksborg Byskole Hillerød Kommune Den 26. august 2015 Denne job- og personprofil for distriktsskoleleder, Frederiksborg Byskole, Hillerød Kommune, indeholder:

Læs mere

Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed Tønder Kommune Job- og personprofil for direktør Social, Arbejdsmarked og Sundhed 13. september 2013 1. Indledning Tønder Kommune skal have ny direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed (SAS), idet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Sunds Skole

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Sunds Skole NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Sunds Skole 1. Indledning Da vores skoleleder gennem 16 år går på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse 1. februar 2015 Stillingen annonceres

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole

NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole NOTAT vedr. ansættelse af pædagogisk afdelingsleder til Lind Skole 1. Indledning Lind Skole syd for Herning er kommunens største folkeskole med 725 elever fra 0.-9. årgang, en specialklasse og et fritidshjem.

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Vildbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Vildbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af skoleleder på Vildbjerg Skole 1. Indledning Da vores nuværende skoleleder har valgt at gå på pension, er stillingen som skoleleder ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen

Læs mere

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø

God skoleledelse. Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø God skoleledelse Målet med god skoleledelse er at skabe et optimalt lærings- og dannelsesmiljø Aalborg Kommunale Skolevæsen. Januar 2000 3 4 6 8 10 12 Indhold Hvad er god skoleledelse? Teamledelse Pædagogisk

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet

Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet Genopslag Solrød Kommune Job- og personprofil for direktør til familie- og uddannelsesområdet 21. september 2015 1. Baggrund Solrød Kommune med sine ca. 21.600 indbyggere skal have ny direktør til familie-

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder på Sunds-Ilskov Skole 1. Indledning Vi søger en afdelingsleder til Sunds-Ilskov Skole fra 1. august 2015. Stillingen annonceres på www.herning.dk og https://job.jobnet.dk/cv/frontpage.aspx

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

Job- og personprofil. Skoleleder. Gladsaxe Skole. Gladsaxe Kommune. Den 2. oktober 2014

Job- og personprofil. Skoleleder. Gladsaxe Skole. Gladsaxe Kommune. Den 2. oktober 2014 Job- og personprofil Skoleleder Gladsaxe Skole Gladsaxe Kommune Den 2. oktober 2014 Denne job- og personprofil for skoleleder, Gladsaxe Skole, Gladsaxe Kommune, indeholder: Introduktion Jobbet Personen

Læs mere