Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eleven kan gennemføre enkle undersøgelser på baggrund af egne forventninger. Eleven kan anvende modeller med stigende abstraktionsgrad"

Transkript

1 Natur/teknoli Fagformål for faget natur/teknoli Eleverne skal i faget natur/teknoli udvikle kompetencer dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne skal i natur/teknoli tilegne sig færdigheder vigtige fænomener sammenhænge samt udvikle tanker, spr om natur teknoli, som har værdi i det daglige liv. Stk. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet evne til samarbejde. Elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknoli, livsbetingelser levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål lave både inde ude skal vedligeholdes fremmes. Stk. 3. Eleverne skal udvikle forståelse af samspillet mellem menneske natur i deres eget fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement handling i forhold til en bæredygtig udvikling. Eleverne skal gennem faget udvikle interesse for naturfag teknoli samt tilegne sig kompetencer som grundlag for det videre arbejde med fagene bioli, fysik/kemi gerafi. Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse under søgelser på baggrund af egne andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger designe under søgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering naturtro med stigende abstraktionsgrad designe enkle Perspektivering genkende natur teknoli i sin hverdag relatere natur teknoli til andre kontekster perspektivere natur/teknoli til omverdenen aktuelle hændelser Kommunikation egne enkle teknoliske problemstillinger kommunikere om natur teknoli

2 Natur/teknoli Efter klassetrin

3 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (efter klassetrin) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Undersøgelse udføre enkle på baggrund af egne andres spørgsmål med brug af enkelt udstyr enkle lsesmetoder, hvordan enkle mekanismer fra fungerer enkle mekanismer sanser menneskets sanser indsamle organismer i den nære natur dyr, planter svampe lys, vand vejr i vejr, vands tilstandsformer karakteristika ved lys Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Modellering naturtro virkelighed model naturtro modeltyper med skitser billeder genstande fra afbildninger af genstande kropsdelene på en model af menneskekroppen kroppens ydre med enkle illustrere vejr årstider dagslængde, temperatur nedbør Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Perspektivering genkende natur teknoli i sin hverdag relatere viden fra natur/ teknoli til sig selv det nære område natur teknoli i det nære ressourcer fra ressourcer fra enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag enkle råd om sundhed ændringer i naturen knyttet til årstider årscyklus sammenhænge mellem sol, døgn årstider karakteristika ved årstider i Danmark Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Kommunikation egne egne resultater erfaringer enkle måder til at resultater skriftligt enkle fagord enkle fagord orientere sig i en enkel fagtekst enkle teksters formål

4 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (efter 4. klassetrin) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Undersøgelse enkle på baggrund af egne forventninger sortere klassificere opstille forventninger, der kan testes i kriterier for sortering enkle s muligheder begrænsninger stoffer materialer i fra designe afprøve enkle materialer stoffer i enkel produktudvikling deltage i dissektion af dyr åndedræt blod nde anatomi åndedræt blod hos mennesker dyr indsamle bestemme dyr, planter, svampe sten, med digitale databaser dyrs planters tilpasninger til naturen hovedgrupper af sten enkel klassifikation af dyr, planter svampe dyrs planters levesteder livsbetingelser om atmosfærisk luft lys enkle målinger af vejret, med digitalt måleudstyr egenskaber ved atmosfærisk luft lys nedbør, vind temperatur Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Jorden solsystemet Modellering med stigende abstraktionsgrad konstruere enkle symbolspr i lave elektriske ud fra enkle diagrammer elektriske menneskers dyrs indre ydre menneskers dyrs indre ydre på enkle kort forklare signaturers betydning, på digitale kort signaturer på kort illustrere nedbør temperatur over tid enkle grafer til illustration af nedbørs- temperaturmålinger hovedtræk af Jordens, Månens Solens indbyrdes bevægelser, med animationer Jordens, Månens Solens indbyrdes bevægelser enkle til at vise helheder detaljer s detaljeringsniveau fremstille enkle over en husstands forsyning med vand, el varme samt spildevands affaldshåndtering lokalområdets forsynings- afledningssystemer flere typer, der illustrerer blodet illustration af blodet på enkle kort udpege plantebælter klimazoner, på digitale kort fordeling af kontinenter, hav, klimazoner verdensdele sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, digitale vejrkort en vejrudsigts formål struktur planeter Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Jorden solsystemet Perspektivering relatere natur teknoli til andre kontekster relatere viden fra natur/ teknoli til andre regioner sætte naturfaglig teknolisk udvikling i historisk perspektiv regionale forskelle ligheder i natur teknoli centrale teknoliske udviklinger en proces fra ressource til færdigt produkt fra produkt til ressource sammenhæng mellem behov for udvikling af et produkt enkle produktionskæder teknoliudvikling egne levevilkår med andres årsager til sund usund livsstil levevilkår forskellige steder i verden sundhedsfremmende faktorer dyre- planteliv andre steder på Jorden landskabets udvikling menneskets påvirkning af vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre regioner forskelle ligheder i temperatur, nedbør vindhastighed astronomi alternative forklaringer om opståen livets begyndelse opståen livets begyndelse Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Kommunikation enkle teknoliske problemstillinger formidle egne data skriftligt medier formidlingsformer skriftligt centrale fagord fagord læse skrive enkle tekster enkle teksttypers formål struktur

5 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (efter 6. klassetrin) Kompetenceområde Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Undersøgelse designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse enkle systematiske designe enkle variable i en lse lsesdesign stoffer materialer i udvikle enkle stoffers materialers egenskaber udvikling vurdering af fysioliske forsøg ved brug af enkelt digitalt måleudstyr sammensætte et sundt måltid motion kost hygiejne, håndhygiejne felt i, med digitalt måleudstyr et naturområde på baggrund af egne karakteristiske faktorer til at af energiformer Eleverne har energiformer Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Jordklodens forandringer Modellering designe enkle sammensatte til at processer enkle s egnethed sammensatte muligheder begrænsninger ved med enkle proces forsyningsproduktion designe af et produkt eller en produktion forsyningsproduktion til at teknoli forklare ørets øjets fysioli anatomi opstille om fordøjelsessystemet syn hørelse fordøjelse forklare om samspil i naturen med enkle cykliske fotosyntese respiration enkle fødekæder fødenet nedbrydning af stof fremstille af vandets med enkle forklare enkelte stoffers molekyle viden om vandets nle atomer molekyler med fortælle om jordskælv vulkanudbrud, med digitale aktuelle naturkatastrofer andre begivenheder ved brug af kort enkle principper i pladetektonikken atlas digitale kort Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Jordklodens forandringer Perspektivering perspektivere natur/teknoli til omverdenen aktuelle hændelser natur teknolis lse i samfundet fremstilling i medier sætte lse af natur teknoli i et bæredygtigt perspektiv centrale enkle principper for bæredygtighed ved produktionsforhold ressourcebesparende teknolier produktioners afhængighed påvirkning af naturgrundlaget enkel miljøvurdering af produktioner livsstilsfaktorer levevilkår vurdere enkle kost- motionsråd afgørende faktorer for livsstil levevilkår kost motionsråd livets udvikling i menneskers forvaltning af naturen lokalt globalt livets udvikling forskellige natursyn forklare om sammenhænge mellem energiudnyttelse drivhuseffekt energikilder i et bæredygtighedsperspektiv energiudnyttelse drivhuseffekt vedvarende ikke vedvarende energikilder sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår landskabsdannelse i Danmark sammenhæng mellem pladetektonik udbredelsen af naturkatastrofer vand, vejr den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Kommunikation kommunikere om natur teknoli argumentere om enkle forhold inden for natur teknoli enkle problemstillinger om natur teknoli enkel naturfaglig argumentation enkel naturfaglig kildekritik skriftligt udtrykke sig med brug af teknoliske fagord teknoliske fagord læse skrive tekster teksters formål

6 Natur/teknoli Efter kompetenceområde

7 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (Undersøgelse) Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Efter klassetrin udføre enkle på baggrund af egne andres spørgsmål med brug af enkelt udstyr enkle lsesmetoder, hvordan enkle mekanismer fra fungerer enkle mekanismer sanser menneskets sanser indsamle organismer i den nære natur dyr, planter svampe lys, vand vejr i vejr, vands tilstandsformer karakteristika ved lys Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Efter 4. klassetrin enkle på baggrund af egne forventninger sortere klassificere opstille forventninger, der kan testes i kriterier for sortering enkle s muligheder begrænsninger stoffer materialer i fra designe afprøve enkle materialer stoffer i enkel produktudvikling deltage i dissektion af dyr åndedræt blod nde anatomi åndedræt blod hos mennesker dyr indsamle bestemme dyr, planter, svampe sten, med digitale databaser dyrs planters tilpasninger til naturen hovedgrupper af enkel klassifikation af dyr, planter svampe dyrs planters levesteder livsbetingelser om atmosfærisk luft lys enkle målinger af vejret, med digitalt måleudstyr egenskaber ved atmosfærisk luft lys nedbør, vind temperatur Undersøgelser i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Efter 6. klassetrin designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse enkle systematiske designe enkle variable i en lse lsesdesign stoffer materialer i udvikle enkle stoffers materialers egenskaber udvikling vurdering af fysioliske forsøg ved brug af enkelt digitalt måleudstyr sammensætte et sundt måltid motion kost hygiejne, håndhygiejne felt i, med digitalt måleudstyr et naturområde på baggrund af egne karakteristiske faktorer til at af energiformer Eleverne har energiformer

8 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (Modellering) Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Efter klassetrin naturtro virkelighed model naturtro modeltyper med skitser billeder genstande fra afbildninger af genstande kropsdelene på en model af menneskekroppen kroppens ydre med enkle illustrere vejr årstider dagslængde, temperatur nedbør Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Jorden solsystemet Efter 4. klassetrin med stigende abstraktionsgrad konstruere enkle enkle til at vise helheder detaljer symbolspr i s detaljeringsniveau lave elektriske ud fra enkle diagrammer fremstille enkle over en husstands forsyning med vand, el varme samt spildevands affaldshåndtering elektriske lokalområdets forsynings- afledningssystemer menneskers dyrs indre ydre flere typer, der illustrerer blodet menneskers dyrs indre ydre illustration af blodet Elven kan på enkle kort forklare signaturers betydning, på digitale kort Elven kan på enkle kort udpege plantebælter klimazoner, på digitale kort signaturer på kort fordeling af kontinenter, hav, klimazoner verdensdele illustrere nedbør temperatur over tid sammenholde egne vejrobservationer med en enkel vejrudsigt, digitale vejrkort enkle grafer til illustration af nedbørs- temperaturmålinger en vejrudsigts formål struktur hovedtræk af Jordens, Månens Solens indbyrdes bevægelser, med animationer Elven kan planeter Jordens, Månens Solens indbyrdes bevægelser Modellering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Jordklodens forandringer Efter 6. klassetrin designe enkle sammensatte til at processer sammensatte med enkle proces forsyningsproduktion forsyningsproduktion forklare ørets øjets fysioli anatomi syn hørelse forklare om samspil i naturen enkle fødekæder fødenet fremstille af vandets viden om vandets Elven kan jordskælv vulkanudbrud, med digitale enkle principper i pladetektonikken enkle s egnethed muligheder begrænsninger ved designe af et produkt eller en produktion til at teknoli opstille om fordøjelsessystemet fordøjelse med enkle cykliske fotosyntese respiration nedbrydning af stof med enkle forklare enkelte stoffers molekyle nle atomer molekyler aktuelle naturkatastrofer andre begivenheder ved brug af kort atlas digitale kort

9 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (Perspektivering) Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Organismer Vand, luft vejr Efter klassetrin genkende natur teknoli i sin hverdag relatere viden fra natur/ teknoli til sig selv det nære område natur teknoli i det nære ressourcer fra ressourcer fra enkle råd om sundhed i forhold til egen hverdag enkle råd om sundhed ændringer i naturen knyttet til årstider årscyklus sammenhænge mellem sol, døgn årstider karakteristika ved årstider i Danmark Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Naturen lokalt globalt Vand, luft vejr Jorden solsystemet Efter 4. klassetrin relatere natur teknoli til andre kontekster relatere viden fra natur/ teknoli til andre regioner sætte naturfaglig teknolisk udvikling i historisk perspektiv regionale forskelle ligheder i natur teknoli centrale teknoliske udviklinger en proces fra ressource til færdigt produkt fra produkt til ressource sammenhæng mellem behov for udvikling af et produkt enkle produktionskæder teknoliudvikling egne levevilkår med andres årsager til sund usund livsstil levevilkår forskellige steder i verden sundhedsfremmende faktorer dyre- planteliv andre steder på Jorden landskabets udvikling menneskets påvirkning af vejrdata fra Danmark med vejrdata fra andre regioner forskelle ligheder i temperatur, nedbør vindhastighed astronomi alternative forklaringer om opståen livets begyndelse opståen livets begyndelse Perspektivering i naturfag Teknoli ressourcer Mennesket Natur miljø Stof energi Jordklodens forandringer Efter 6. klassetrin perspektivere natur/teknoli til omverdenen aktuelle hændelser natur teknolis lse i samfundet fremstilling i medier sætte lse af natur teknoli i et bæredygtigt perspektiv centrale enkle principper for bæredygtighed ved produktionsforhold ressourcebesparende teknolier produktioners afhængighed påvirkning af naturgrundlaget enkel miljøvurdering af produktioner livsstilsfaktorer levevilkår vurdere enkle kost- motionsråd afgørende faktorer for livsstil levevilkår kost motionsråd livets udvikling i menneskers forvaltning af naturen lokalt globalt livets udvikling forskellige naturhensyn forklare om sammenhænge mellem energiudnyttelse drivhuseffekt energikilder i et bæredygtighedsperspektiv energiudnyttelse drivhuseffekt vedvarende ikke vedvarende energikilder sammenholde naturkatastrofer til menneskers levevilkår landskabsdannelse i Danmark sammenhæng mellem pladetektonik udbredelsen af naturkatastrofer vand, vejr den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse

10 Natur/teknoli Færdigheds- vidensmål (Kommunikation) Klassetrin Kompetencemål Faser Færdigheds- vidensmål Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Efter klassetrin egne egne resultater erfaringer enkle måder til at resultater skriftligt enkle fagord enkle fagord orientere sig i en enkel fagtekst enkle teksters formål Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Efter 4. klassetrin enkle teknoliske problemstillinger formidle egne data skriftligt medier formidlingsformer skriftligt centrale fagord fagord læse skrive enkle tekster enkle teksttypers formål struktur Formidling Ordkendskab Faglig læsning skrivning Efter 6. klassetrin kommunikere om natur teknoli argumentere om enkle forhold inden for natur teknoli enkle problemstillinger om natur teknoli enkel naturfaglig argumentation enkel naturfaglig kildekritik skriftligt udtrykke sig med brug af teknoliske fagord teknoliske fagord læse skrive tekster teksters formål

Efter 6. klassetrin. Eleven kan designe under søgelser på baggrund af begyndende hypotese dannelse. Eleven kan designe enkle modeller

Efter 6. klassetrin. Eleven kan designe under søgelser på baggrund af begyndende hypotese dannelse. Eleven kan designe enkle modeller Natur/Teknoli Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse under søgelser på baggrund af egne andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger

Læs mere

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller

Eleven kan designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse. Eleven kan designe enkle modeller Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Undersøgelse udføre enkle på baggrund af egne og andres spørgsmål enkle på baggrund af egne forventninger designe

Læs mere

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin

Natur/teknologi. Kompetencemål. Kompetenceområde Efter 4. klassetrin Efter 6. klassetrin Kompetencemål Natur/teknologi Kompetenceområde Undersøgelse gennemføre enkle på baggrund af egne forventninger designe på baggrund af begyndende hypotesedannelse Modellering anvende med stigende abstraktionsgrad

Læs mere

Danmark broer? Hvor bliver. Hvordan lever man sundt? Hvorfor har. affaldet af?

Danmark broer? Hvor bliver. Hvordan lever man sundt? Hvorfor har. affaldet af? Færdigheds- og vidensmål (efter 4. klasse) Hvad kan sten fortælle? Hvorfor har Danmark broer? Hvor bliver affaldet af? Hvordan lever man sundt? Hvad var der før mobilen? Hvor lever isbjørnen? Kender du

Læs mere

Natur/teknologi 6. kl

Natur/teknologi 6. kl Natur/teknologi 6. kl Uge Kompetenceområder og - mål Generelle naturfaglige mål Færdigheds- og vidensmål undersøgelse undersøgelser (f) undersøgelsesdesign (v) Specifikke naturfaglige mål Færdigheds- og

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2015 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget natur/teknologi. I det kommende år arbejder fagteamet med videre udvikling af undervisningen

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2016 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget Natur/teknologi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at videreudvikle

Læs mere

Den nære omverden Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Den nære omverden Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Eleven sorterer smådyrene efter visuelle karakteristika som farve eller størrelse. Eleven sorterer smådyrene efter antal ben og levested.

Eleven sorterer smådyrene efter visuelle karakteristika som farve eller størrelse. Eleven sorterer smådyrene efter antal ben og levested. Vandhullet med Den Talende Bog Færdigheds og vidensmål Læringsmål Aktiviteter Tegn på læring kan være Udfordringsopgave Evaluering Naturfaglige undersøgelser Eleven kan sortere og klassificere om naturfaglige

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017

UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017 UNDERVISNINGSPLAN FOR NATUR OG TEKNOLOGI 2017 Undervisningen følger Forenklede Fælles Mål for undervisningen i faget Natur/teknologi. I det kommende år fortsætter fagteamet arbejdet med at udvikle undervisningen

Læs mere

Vejr og klima Råstoffer Energi. Befolkning Erhverv

Vejr og klima Råstoffer Energi. Befolkning Erhverv GEOS A GEOS B GEOS C GEOGRAFI Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klasse) Kort og godt Den levende jord Danmark på overfladen Befolkning Erhverv Vejr og klima Råstoffer Energi Fødevareproduktion og bæredygtighed

Læs mere

Natur/teknologi 3. kl

Natur/teknologi 3. kl Natur/teknologi 3. kl Uge Kompetenceområder og - mål Generelle naturfaglige mål Færdigheds- og vidensmål Naturfaglig undersøgelse Eleven kan sortere og klassificere (f) naturfaglige kriterier for sortering

Læs mere

Naturforvaltning. Dyrevelfærd. Bjerge

Naturforvaltning. Dyrevelfærd. Bjerge Færdigheds- og vidensmål (biologi efter 9. klasse) BIOS C Kulturlandskaber Økologi Naturforvaltning Bjerge Dyrevelfærd Muskler og doping Forurening Affald Evolution psamling Naturfaglige undersøgelser

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknologi

Læseplan for faget natur/teknologi Læseplan for faget natur/teknologi Indhold Indledning 3 1. trinforløb for 1.-2. klassetrin 4 Undersøgelse 4 Modellering 6 Kommunikation 7 2. trinforløb for 3.- 4. klassetrin 8 Undersøgelse 8 Modellering

Læs mere

Årsplan 2015/16 Natur/Teknik 2.klasse

Årsplan 2015/16 Natur/Teknik 2.klasse Årsplan for Natur/Teknik 2.klasse 2015/16 I Natur/Teknik i 2.klasse tager vi udgangspunkt i fælles Mål samt hvad undervisningsministeriet har udpeget som værende formål med faget Natur/Teknik: Eleverne

Læs mere

Mål fra Forenklede Fælles Mål - Natur/teknologi efter 6. kl.

Mål fra Forenklede Fælles Mål - Natur/teknologi efter 6. kl. Mål fra Forenklede Fælles Mål - Natur/teknologi efter 6. kl. Forløb: Undersøg vandløbet Kompetence Undersøgelse designe undersøgelser på baggrund af begyndende hypotesedannelse gennemføre enkle systematiske

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. FYSIK/KEMI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at Eleven kan undersøge

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2015/16

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2015/16 Årsplan for faget Natur/Teknologi i 5. kasse, 2015/16 Eleverne i 5. klasse skal derfor arbejde med følgende årsplan: Uge Faglige mål/tema 34-39 her med temaet: Det danske landskab 40-42 her med temaet:

Læs mere

Årsplan for Natur og teknologi: 5. klasse

Årsplan for Natur og teknologi: 5. klasse Årsplan for Natur og teknologi: 5. klasse Retten til ændringer forbeholdes Eleverne skal i faget naturteknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til

Læs mere

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Målet med Geografiundervisningen: Skolens formål med faget geografi følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Årsplan i natur/teknologi for 4. klasse, 2015/16

Årsplan i natur/teknologi for 4. klasse, 2015/16 Årsplan i natur/teknologi for 4. klasse, 2015/16 Uge Faglige mål/tema 33- Om transport 34 35-38 39-41 Om åen. Om byen byen i fugleperspektiv, bykort, boliger, industri, handel. Formål Aktiviteter Øvrige

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik og Naturfag Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden:

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

FÆLLES MÅL. Fokusområder i folkeskolen

FÆLLES MÅL. Fokusområder i folkeskolen Der tages udgangspunkt i de nye forenklede Fælles Mål for børnehaveklassen til 0. klasse, som trådte i kraft i august 0. Undervisningsmaterialet berører, som nævnt i lærervejledningen, fagene: Natur og

Læs mere

Årsplan N/T 2. klasse 16/17

Årsplan N/T 2. klasse 16/17 Periode Forløb Færdigheds- og vidensområde Mål Evaluering Materialer Eleven kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr. Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur. Uge 32

Læs mere

Natur/teknologi for 6. klasse

Natur/teknologi for 6. klasse Natur/teknologi for 6. klasse 2016-2017 Årsplanen tager udgangspunkt i fællesmål (færdigheds- og vidensmål) efter 6. klassetrin. Desuden tilrettelægges undervisningen efter læseplanen for natur/teknologi.

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2011-12

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2011-12 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2011-12 Uge Forløb/ emner Organisering 33-36 Se det spire og gro afsluttes Materialebegrebet Individuelt, gruppearbejde og ekskursion til stranden. 37-38 Hvor meget uv-stråling

Læs mere

Årsplan for natur/teknologi 2. klasse 2015-16

Årsplan for natur/teknologi 2. klasse 2015-16 Årsplan for natur/teknologi 2. klasse 2015-16 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper 39-40 Masseeksperiment 2015 Smag dig frem Individuelt og forsøg

Læs mere

Vonsild Skole. Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi

Vonsild Skole. Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi Vonsild Skole Hvilke årgange deltog? 5. og 8. årgang Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi Projektet Hvorfor er Lillebælt udnævnt

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering 32-36 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde Tværfagligt med matematik. 37-41 Genstande og egenskaber Makkerarbejde 43-47 Hvor

Læs mere

Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2012/13.

Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2012/13. Årsplan for 2. klasse i Natur/Teknik, 2012/13. Vi tager udgangspunkt i Fælles Mål og hvad undervisningsministeriet påpeger som værende formålet med faget N/T: Formålet med undervisningen i natur/teknik

Læs mere

Energi nok til alle, 7.-9.kl.

Energi nok til alle, 7.-9.kl. Energi nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Demografi og erhverv Eleverne kan begrunde, at Verdens 1. Eleven argumenterer for, at verdens Eleven kan analysere

Læs mere

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi

Stofegenskaber. Tryk og opdrift Elektricitet. Start på kemi KOSMOS A KOSMOS B Færdigheds- og vidensmål Start på fysik Stofegenskaber Tryk og opdrift Elektricitet Start på kemi Stoffer i hverdagen Grundstoffer og kemiske forbindelser Ild Sol, Måne og stjerner Magnetisme

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Nur/teknik På Humlebæk lille Skole undervises i nur/teknik på 0. 6. klassetrin; i Slusen under betegnelsen Forsøg & Eksperimenter, i Midten under det formelle navn. Udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse,

Læs mere

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 4. Årg. 2010-2011 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Tysk (2. fremmedsprog)

Tysk (2. fremmedsprog) Tysk ( fremmed) Fagformål for faget tysk Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle

Læs mere

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold

Eleven kan formulere og undersøge en afgrænset problemstilling med naturfagligt indhold Udvalgte videns- og færdighedsmål for arbejde med fokusområdet Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan Alle de naturfaglige mål, der er fælles for naturfagene på 7.-9. klassetrin Naturfaglige

Læs mere

Mål for forløb Skovhugger for en dag

Mål for forløb Skovhugger for en dag Natur/teknologi 5.-6. klasse Undersøgelse Undersøgelser i naturfag Eleven kan gennemføre enkle systematiske undersøgelser. Eleven har viden om variabler i en undersøgelse. træarter der vokser i et bestemt

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab - obligatorisk emne Fagformål for faget s- og seksualundervisning og familiekundskab Eleverne skal i emnet s- og seksualundervisning og familiekundskab udvikle kompetencer til at fremme og. Eleverne skal opnå forståelse for

Læs mere

Fotosyntese og respiration, 7.-9.kl.

Fotosyntese og respiration, 7.-9.kl. BIOLOGI Fotosyntese og respiration, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Økosystemer 1. Eleverne skal kunne fortælle hvor organismers livsbetingelser organismers livsfunktioner

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleverne kan gengive udviklingen i Jor- 1. Eleven gengiver udviklingen i Jor- Eleven kan undersøge og forklare

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder

Eleven kan sammenligne væsentlige træk ved historiske perioder Fagformål for faget Eleverne skal i faget opnå sammenhængsforståelse i samspil med et kronologisk overblik og kunne bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Eleverne skal blive fortrolige

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Nøglebegreber Magnetisme Jordens magnetfelt Magnetisk sans hos dyr Dyregrupper og systematik

Nøglebegreber Magnetisme Jordens magnetfelt Magnetisk sans hos dyr Dyregrupper og systematik BYG ET KOMPAS Vi starter med et kort teoretisk oplæg om jordens magnetfelt og kommer også ind på geografiske og magnetiske poler, hvordan et kompas fungerer og magnetisk sans hos dyr. Eleverne skal derefter

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud

Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud Årsplan for 6.klasse i natur/teknik 2013/2014 Jenar Mahmoud Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin

Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin Bilag B Udkast til mål og rammer for et nyt naturfag som forsøg på 7. -9. klassetrin Arbejdsgruppen Naturfag i Tiden forestiller sig et nyt fælles naturfag beskrevet med et målhieraki, som kort kan beskrives

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

I dette materiale fokuserer vi på forløb, der relaterer til de Fælles Mål inden for kompetenceområderne: Undersøgelse, Modellering og Kommunikation.

I dette materiale fokuserer vi på forløb, der relaterer til de Fælles Mål inden for kompetenceområderne: Undersøgelse, Modellering og Kommunikation. 1 Lærervejledning I denne lærervejledning får du inspiration til, hvordan applikationen PlanteGuide hjælper dig med at opfylde nogle af de Fælles Mål for natur/teknologi i 5. og 6. klasse. App en er gratis

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Fagformål for faget Eleverne skal i faget udvikle kompetencer til at kommunikere på både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Geografi delmål 8. kl.

Geografi delmål 8. kl. Geografi delmål 8. kl. Regionale og globale mønstre placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem, herunder polarfronte, passatvinde og ITK (den intertropiske konvergenszone) beskrive det

Læs mere

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark

Eleven kan forklare, hvad kristendom er, og gengive hovedtræk i kristendommens historie, herunder folkekirkens betydning i Danmark Fagformål for faget kristendomskundskab Eleverne skal i faget kristendomskundskab tilegne sig viden og færdigheder, der gør dem i stand til at forstå og forholde sig til den religiøse dimensions betydning

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Årsplan for geografi i 8. Klasse - 2016/2017

Årsplan for geografi i 8. Klasse - 2016/2017 Årsplan for geografi i 8. Klasse - 2016/2017 Undervisningen på Iqra Privatskole tager udgangspunkt i fagformålene for faget geografi, herunder færdigheds og vidensmål efter 9. Klassetrin. Der lægges vægt

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik Natur/teknik på 1.-6. klassetrin er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknologi

Læseplan for faget natur/teknologi Læseplan for faget natur/teknologi Indledning Natur/teknologi er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 1. til 6. klasse. Undervisningen i natur/teknologi er inddelt i tre trinforløb: 1.-2. kl., 3.-4. kl.

Læs mere

Natur og teknologi. Verdensbørn Grundskole

Natur og teknologi. Verdensbørn Grundskole Natur og teknologi Verdensbørn Grundskole 1 Overordnede kommentarer til faget på VB Grundskolen Natur og teknologi faget vil udbydes til to trin på skolen: Første trin kommer til at dække over andet og

Læs mere

Forløb om svineproduktion og globalisering. 7. klassetrin

Forløb om svineproduktion og globalisering. 7. klassetrin Hvorfor har vi valgt dette emne? Forløb om svineproduktion og globalisering. 7. klassetrin Vores valg af emne er faldet på svinekød, produktionen bag samt globalisering heraf. Vi finder det relevant, da

Læs mere

Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse

Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse Årsplan med FANDANGO 2. kl. Sprogforståelse Kapitel Kompetenceområde Færdigheds- og vidensområde Færdigheds- og vidensmål LÆSNING Sprogforståelse Eleven kan identificere ukendte ord og ord i tekst og tale

Læs mere

Årsplan for natur/teknologi 3. klasse

Årsplan for natur/teknologi 3. klasse Årsplan for natur/teknologi 3. klasse 2015-16 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-36 Hvad kan en sten fortælle? Gruppearbejde med forsøg I forbindelse med hyttetur til Klippen vil vi se på istidens

Læs mere

Fællesfaglig undervisning. i fysik/kemi, biologi og geografi

Fællesfaglig undervisning. i fysik/kemi, biologi og geografi Fællesfaglig undervisning i fysik/kemi, biologi og geografi Bjerringbro den 25. november 2015 5.1 i folkeskoleloven Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for

Læs mere

Undervisningsplan for geografi

Undervisningsplan for geografi Undervisningsplan for geografi Formål for faget Formålet med undervisningen i geografi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og

Læs mere

NaturBornholms skoletjeneste

NaturBornholms skoletjeneste NaturBornholms skoletjeneste Indhold FØRSKOLE og INDSKOLING (0-3. kl.)... 2 Natur/teknik... 2 Bison (HP)... 2 I pindsvinets fodspor (RL)... 2 Livet ved et vandhul (RL)... 2 Hvem lever på Bornholm (RL)...

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR BIOLOGI 2014

UNDERVISNINGSPLAN FOR BIOLOGI 2014 UNDERVISNINGSPLAN FOR BIOLOGI 2014 Undervisningen følger de forenklede nye fælles mål for undervisningen i faget biologi. Formål Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden

Læs mere

Dyr i bevægelse Fra Fælles Mål 1l læringsmål for forløbet

Dyr i bevægelse Fra Fælles Mål 1l læringsmål for forløbet Dyr i bevægelse Fra Fælles Mål 1l læringsmål for forløbet Fælles Mål for N/T Efter 4.klassetrin Eleven kan relatere natur og teknologi til andre kontekster Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske

Læs mere

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer

Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Udvikling af læseplaner mellem curriculum og kompetencer Lektor Ole Goldbech og@ucc.dk Læring og didaktik Videreuddannelsen Professionshøjskolen UCC Oversigt over læseplaner 1993 -loven Formål CKF Vejledende

Læs mere

Årsplan i N/T for 0. 1. Og 2. Klasse 2016/2017

Årsplan i N/T for 0. 1. Og 2. Klasse 2016/2017 Årsplan i N/T for 0. 1. Og 2. Klasse 2016/2017 Arbejdet foregår hovedsageligt med udgangspunkt i den nære omverden. Undervisningen koncentreres om børnene selv, deres interesser og deres hverdag. Sansning,

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016

A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016 A rsplan for fag: Geografi 8 a rgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Perspektivering Naturgrundlag og Uge 22 46 Eleven kan levevilkår perspektivere geografi Eleven kan

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 6. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34 38 Vor smukke jord Klasseundervisning, grupper, ekskursion til Robbedale og Arnager. 39 Masseeksperiment 2012 Fuldkorn

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 5. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Det danske landskab Klasseundervisning, gruppearbejde og ekskursion til Galløkken og 39 Masseeksperiment 2012

Læs mere

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Formål for faget natur/teknik Natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Emneuge i 4. klasse Tema: Klimaændringer og klimatilpasning Mål - Fagets formål - Forenklede fælles mål - Folkeskolens formål.

Emneuge i 4. klasse Tema: Klimaændringer og klimatilpasning Mål - Fagets formål - Forenklede fælles mål - Folkeskolens formål. Emneuge i 4. klasse Tema: Klimaændringer og klimatilpasning Mål - Fagets formål - Forenklede fælles mål - Folkeskolens formål Generelt Relevante fagformål Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle

Læs mere

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed

Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Læseplan for naturfagene -Enegi og bæredygtighed Se også listen med "idéer og links til energiundervisnng" via ESCO-fanebladet på Intra. Fælles Mål n/t efter 2.klasse Teknologi og ressourcer i hverdagen

Læs mere

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x

Elektronik og styring Kemiske metoder. Himmel og jord Energi på vej. x x x x. x x x x. x x x x. x x x x x x x x. x x x. x x KOSMOS C Færdigheds- og vidensmål Atomfysik Himmel og jord Energi på vej Elektronik og styring Kemiske metoder Kemisk produktion Madens kemi Kemi, menneske og samfund Naturfaglige undersøgelser Eleven

Læs mere

5. KLASSE NATUR OG TEKNOLOGI

5. KLASSE NATUR OG TEKNOLOGI 2017-18 Lærer: IG Forord til faget i klassen Eleverne skal i faget natur/teknologi udvikle naturfaglige kompetencer og dermed opnå indblik i, hvordan naturfag bidrager til vores forståelse af verden. Eleverne

Læs mere

Fransk - 2. fremmedsprog

Fransk - 2. fremmedsprog Fransk - fremmed Kompetencemål Kompetenceområde Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Mundtlig kommunikation Skriftlig kommunikation Kultur og samfund på mundtligt om nære i et meget enkelt og forståeligt

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder

Færdigheds- og vidensområder Klasse: Geografi-Mars Skoleår: 2016-2017 Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) Augustseptember Jordens sfærer -En introduktion til geografi Værd at vide om vejret Undersøgelse Undersøgelser i naturfag:

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, fysiologi, genetik og evolution samt menneskets sundhed og den praktiske anvendelse af biologi i eksempelvis bioteknologi

Læs mere

Biologi 7. klasse 2011/2012

Biologi 7. klasse 2011/2012 Biologi 7. klasse 2011/2012 Ca. 40 lektioner Årsplanen tager udgangspunkt i læseplanen for biologi på Esajasskolen. Det fremgår af afkrydsningslisten på de følgende sider, hvilke trinmål der vil blive

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik

Fælles Mål. Faghæfte 13. Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Fælles Mål Faghæfte 13 Natur/teknik Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 11-2004 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave,

Læs mere

Indskolingens klimalæseplan 2010

Indskolingens klimalæseplan 2010 Indskolingens klimalæseplan 2010 Aktiviteter for arbejdet med grøn hverdag: Opbygge rutiner i hverdagen, der varetager børnenes opmærksomhed ift. miljøbevidsthed vi sortere affald i klassen. Undervisning

Læs mere

Læseplan for valgfaget Naturfag. 10. klasse

Læseplan for valgfaget Naturfag. 10. klasse Læseplan for valgfaget Naturfag 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Undersøgelse 4 Modellering 6 Perspektivering 8 Kommunikation 9 Uddannelsesafklaring 10 Indledning Faget naturfag

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Fra skoleåret 2016/17 indføres en praktisk-mundtlig fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Indhold Vejledning til den fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi Guide til hvordan Alineas fællesfaglige forløb forbereder dine elever til prøven Gode dokumenter til brug før og under prøven Vejledning

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 6. kasse, 2015/16

Årsplan for faget Natur/Teknologi i 6. kasse, 2015/16 Årsplan for faget Natur/Teknologi i 6. kasse, 2015/16 Eleverne i 6. klasse skal arbejde med følgende årsplan: Uge Faglige mål/tema 33- Vandhullet 37 Formål Aktiviteter Øvrige mål At eleverne får indblik

Læs mere

Klassetrinmål: 1. klasse:

Klassetrinmål: 1. klasse: Klassetrinmål: 1. klasse: Skoven beskrive udvalgte dyr dyr og planter fra og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne naturområder henføre dem til grupper planters og dyrs livscyklus gennem året

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 3. KLASSE Velkommen til relatere ændringer sammenligne tidligere tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv Eleven har viden om fællesskaber før visuelt præsentere sin egen give eksempler på, at børns liv

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

HVOR KOMMER MADEN FRA?

HVOR KOMMER MADEN FRA? ø æ ø å å HVOR KOMMER MADEN FRA? Hvor kommer de madvarer egentlig fra, som vi spiser hver dag, og hvordan ser de ud, før de bliver til mad? Det ser vi nærmere på i dette forløb. Efter en quiz, hvor eleverne

Læs mere

GENEREL LÆRERVEJLEDNING www.mindthetrash.dk

GENEREL LÆRERVEJLEDNING www.mindthetrash.dk GENEREL LÆRERVEJLEDNING www.mindthetrash.dk Indhold Introduktion... Kredsløbsforståelse og nye begreber... Vælg et forløb... Tid og fleksibilitet... Hvad er eleverne optaget af?... Differentiering... Faglighed

Læs mere