Handicap nyt. Jegvil og jeg kan. Alle kan komme en tur i bølgerne på Amager. Retssag sikrer adgang til bank i Uganda. Nye hjælpeordninger på vej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicap nyt. Jegvil og jeg kan. Alle kan komme en tur i bølgerne på Amager. Retssag sikrer adgang til bank i Uganda. Nye hjælpeordninger på vej"

Transkript

1 September Juni Handicap nyt Jegvil og jeg kan Anders Haustrup,kørestolsbruger og godsarving, tog utraditionelle metoder ibrug for at få job ilandbruget Retssag sikrer adgang til bank i Uganda Alle kan komme en tur i bølgerne på Amager Nye hjælpeordninger på vej

2 Sonja Richter Olaf Johannesen Jens Jacob Tychsen Camilla Bendix Ole Westh-Madsen Christiane Gjellerup Koch Frank Thiel Elsebeth Steentoft Kurt Ravn Inst.: Katrine Wiedemann Scen.: Maja Ravn ÅRETSFORESTILLING sept. 25. okt. ma fre kl. 20, løkl. 17 Tlf ma fre kl.14 18, lø kl BETTY NANSEN TEATRET

3 Indhold HANDICAP Nyt Nummer 4 september FoTo: L ARS BAHL Amager Strandpark har sat fokus på tilgængelighed. s. 42 FoTo: H EnRIK BJERg Jeg vil, og jeg kan Anders Haustrup er kørestolsbruger og ville værelandmand, men det varsværtatfinde job. Landmand og godsarving Anders Haustrup. s.6 Kort nyt Jul på Skt. Knudsborg Dansk Handicap Forbunds juleophold på Skt. KnudsborgpåFyn. Hjulspind Nyehjælpeordninger på vej januar kommer der nyemuligheder for hjælpeordninger. Læserne skriver Vi tror på, at man har brug formindre hjælp,hvis man får mulighed for atleve et liv -præget af selvbestemmelse og frihed. Midt ibladet Retssag sikrer adgang til bank iuganda Med lovenihånd lykkedes det at få en rampe til den lokale bank. Hjælp til flypassagerer med handicap Københavns Lufthavn og Falck sørger for assistance til passagerer med handicap. Nyehjælpeordninger s.16 på trapperne Med opslagsværk under trommepedalen Kasper er trommeslager,har muskelsvind og tog på højskole med hjælpeordning. Vagtskifte ivanførefonden Pia Gjellerup efterfølger Palle Simonsen på formandsposten ivanførefonden. Alle kan komme en tur ibølgerne VedAmager Strandpark kan kørestolsbrugerebåde komme rundt iområdet og ivandet. PRESSEFoTo: FALCK Flypassagerer med handicap kan få assistance ilufthavnen. s.34

4 Autohuset Vestergaard A/S Handicap buscenter Stor ekspertise til at løse specialopgaver ved indretning af handicap biler store som små. Vi tilbyder gratis afprøvning. Anders Larsen Mobil Carsten Jensen Mobil Kim Søndergaard Mobil FynogSjælland Tlf Jylland Tlf

5 Leder HANDICAP Nyt Nummer 4 september Det er nu, det gælder! Den 12. juni vedtog Folketinget loven om borgerstyret personlig assistance. Dette er intet mindre en revolution af de hjælpeordninger,vi i dag har i Danmark. Inde i bladet kan du læse mere detaljeret om de nye ordninger. Min mission i denne leder er imidlertid at sende en vigtig besked til alle potentielle brugere af den nye lov. Der er afsat midler til etablering af såkaldte borgerstyrede foreninger,som kan varetage arbejdsgiveransvaret for såvel dem, som allerede har en hjælpeordning og for nye brugere, hvis man ønsker at være fri for det. I Dansk Handicap Forbund mener vi, det er afgørende, at arbejdsgiveransvaret varetages af en forening, som først og fremmest varetager vores medlemmers behov. Det er også vigtigt,at dette tilbud er en mulighed uanset hvor i landet man befinder sig.derfor mener vi, at der skal etableres en demokratisk forening,som er styret af borgerne selv,som også har mennesker med funktionsnedsættelse ansat, og som ikke skal tjene penge på at varetage arbejdsgiveransvaret. Samtidig mener vi, at Danmark er så lille et land,at foreningen bør være landsdækkende så den kan sikre et ensartet tilbud til borgere over hele landet. Vi må i fællesskab arbejde for etablering af en stærk landsdækkende,demokratisk nonprofit forening.ellers risikerer vi, at private aktører, som skal tjene penge, vil udhule markedet og være skyld i, at færre får mulighed for at få en borgerstyret personlig assistance. Hvis kommunerne alternativt overtager ansvaret, frygter vi, at borgerne umyndiggøres og mister indflydelse på egen tilværelse. netop nu arbejdes der pågræsrodsniveau for at få stablet grundlaget for en borgerstyret forening på benene.tidmæssigt er det meget presset,men vi opfordrer hermed alle til at tage del iarbejdet med at få skabt en stærkforening,ogviopfordrer alle til at tage del iden politiske proces, som vil tage fart henover efteråret. Du kan høre mere om arbejdet med at etablere den nye forening,hvis du henvender dig til din handicaporganisation. Lad os løfte i flok, så er der en god chance for,at vi kan få skabt et mere retfærdigt og solidt fundament for de nye hjælpeordninger! Vimåifællesskab arbejde for etablering af en stærklandsdækkende, demokratisk non-profit forening.ellers risikerer vi, at private aktører,som skal tjene penge,vil udhule markedet og væreskyld i, at færre får mulighed foratfåen borgerstyret personlig assistance. Susanne Olsen Landsformand Kontroleret oplag iperioden 1. juli juni 2007: Handicap-nyt s produktion er godkendt til Svanemærket efter Nordisk Ministerråds miljøregler Handicap-nyt: Hans Knudsens Plads 1A, København Ø. Telefon , Telefax , Redaktion: Susanne Olsen (Ansvarshavende), Solveig Andersen (Redaktør), Bente Rødsgaard, Helge Barnewitz, Jeppe Kerckhoffs. Design og tryk: KLSGrafisk Hus. Oplag: Annoncer: DG-Media, Telefon Rubrikannoncer: Sendes direkte til Dansk Handicap Forbund. Handicap-nyt fås på lydbånd gratis for medlemmer.ring for bestilling. ISSN: årgang. Giro: Kontortid: Mandag til torsdag kl , Fredag kl Landsformand: Susanne Olsen. Hovedkasserer: Erna Christensen. Direktør: Helge Barnewitz. Næste nummer: Udkommer 11. oktober Deadline: 9. september 2008.

6 Medlemsportræt 6 Anders Haustrup foran Ørnfeldt Gods, hvor han er født og opvokset. Jeg vil ogjeg kan! AF BEnnY LAURIDSEn FoTo:HEnRIK BJERg Selv om han har runde ben,som han siger, så er han ifuld gang med at lærealt om landbrug fra administration til markarbejde for en dag skal han overtage driftenaf265 hektar fynsk landbrugsjordog63hektar skov Jeg har en stærk viljestyrke.jeg vil ikke være een, der ridser alt det op,som vedkommende ikke kan. Så bliver man til ingenting.kort efter,jeg var begyndt at arbejde inden for landbruget, fik jeg brev fra kommunen. Jeg skulle bare slå et kryds på et stykke papir og returnere det,såkunne jeg få livslang pension. Jegrev brevet i stykker for så længe jeg passer lidt på mig selv,har jeg mange gode arbejdsår tilbage. Sådan siger 27-årige Anders Haustrup,der blev født med rygmarvsbrok og måtte igennem flere operationer inden for sine første tre levemåneder,før lægerne havde fået lukket hullet i ryggen. Rygmarvsbrok er en medfødt misdannelse af ryghvirvler og rygmarv, der medfører en udposning brok- af rygmarven. Det betyder, at nervefunktionerne fra udposningen og nedefter er beskadiget og giver lammelser. For Anders Haustrup betyder det,at han er lam fra midt på skinnebenene og nedefter og altid har siddet ikørestol. Fysisk hæmmet ikke handicappet Det får mig nu ikketil at se mig selv som handicappet. Jeg er fysisk hæmmet,fordi mine ben dikterer nogle begrænsninger for mig.men hovedet og hænderne

7 HANDICAP Nyt Nummer 4 september virker fint og kan sagtens bruges til at løse de praktiske problemer, jeg kommer ud for, fordi jeg sidder i kørestol, forklarer den vordende godsejer,der bor alene i et et-plans-hus i odense og altid har færdedes mellem normalt-gående. Der er ikke blevet taget særskilte hensyn til, at jeg sidder i kørestol. Hverken i folkeskolen, handelsskolen eller på landbrugsskolen. Det har været positivt for folk har ikke set min kørestol som hindring for at omgås mig.selvfølgelig har der ved udflugter og den slags været praktisk besvær,men det har aldrig fået folk til at hivesig ihåret ifrustration over mig og min stol. De har naturligt givet mig en hånd eller to,hvis der fx skulle forceres trapper på en udflugt, fortæller Anders Haustrup. På fuld tid i landbruget Han er født og opvokset på ørnfeldt gods,der også omfatter slottet Ulriksholm. når hans mor engang ikke længere vil stå for driften af de 265 hektar landbrugsjord og 63 hektar skov på Kertemindeegnen, er planen, at Anders Haustrup skal overtage driften. Det har da ud over lysten også været medvirkende til, at han idag er uddannet driftsbestyrer og siden januar 2007 har været fuldtidsansat på Hveringe gods på Fyn. Her har han en stilling,der halvtids handler om det administrative arbejde forbundet med at drive et landbrug noget han kommer til at beskæftige sig meget med,når han overtager sin mors arbejde.den resterende halvdel af stillingen fokuserer på markarbejde. Min chef ved, jeg skal hjem og overtage min mors gårdengang med tiden. Så han har stykket denne stilling sammen til mig,såjeg lærer noget om det,jeg i fremtiden vil komme til at arbejde med, forklarer Anders Haustrup og fortsætter: ben, som kommunen har hjulpet med at løse.der er fx lavet ramper hist og pist,og på traktoren er der lavet et håndtag, så jeg kan bremse med hånden. Det skal jeg have, for det er indført i mit kørekort. Men ud over de ting fungerer jeg på lige fodmed mine syvkolleger. Selv om Anders Haustrup har nogle klaremål forsin nuværende indsats og også følger med i driften omkring barndomshjemmet,så er han ikke dybere involveret i arvegodset end det. Vil arbejde i udlandet Jeg har en 37 timers arbejdsuge og nogle gange overarbejde.jeg har også et liv ved siden af med venner,tennis og jagt,sådet er begrænset hvor meget energi,der er til overs.men den energi, jeg har, bruger jeg på at forberede mig på at overtage mors arbejde.jeg har tænkt mig at blive i min nuværende stilling så længe som muligt,selvom jeg også er igang med at undersøge,omjeg kankomme til fx England eller Tyskland for at arbejde med landbrug. Jeg skal have fundet ud af,hvilke muligheder jeg har, fortæller Anders Haustrup. Sometled iden plan er han vedatændrepåden hjemmeside,han tidligere brugte i forbindelse med jobansøgningerne.han vil have den oversat til tysk og engelsk og tilføjet fotos og videosekvenser,der viser ham i gang med de forskellige arbejdsprocesser i landbruget. Så kan mulige arbejdsgivere jo direkte se, at jeg kan, hvad jeg siger,jeg kan, uddyber Anders Haustrup. Der er gode jagtmuligheder på de mange hektar mark og skov, der hører til godset. Anders Haustrup klarer jagten frasit terrængående køretøj. Min chef udfordrer mig Arbejdet i marken er blevet bygget op skridt for skridt. Jegstartede med at slå rabatter,fræse kanter og den slags.der kunne jeg bruge den formig nødvendige tid,uden at en anden stod og ventede på, at jeg blev færdig,så han kunne komme i gang.nu her ved så-arbejdet har jeg harvet og tromlet og har vi skullet væreforan, så såningen kunne komme igang lige efter-det er gået fint. Hvad næstetrinkommer til at beståaf, ved jeg endnu ikke, for det bestemmer chefen. Han stiller mig løbende i nogle arbejdsmæssige dilemmaer,som udfordrer mig og tvinger mig til at tage ansvar for løsning af de forskellige arbejdsopgaver, der er forbundet med at drive et landbrug.selvfølgelig er der ting,der har krævet tilretning på grund af mine

8 Medlemsportræt 8 Ansøgninger med hjemmeside og video Dermed er han godt igang med at videreudvikle den alternative jobsøgningsteknik, han endte med at bruge,da han efter landbrugsskolen søgte arbejde. Dengang blev det til 75 ansøgninger med tilhørende afslag uanset om han skrev, mailede eller ringede ansøgningerne ind til de, der søgte. Det hjalp heller ikkeatmøde personligt op med ansøgningerne for kørestolen stod ham i vejen. Det var da nedslående.så jeg gik i gang med at lave en folder,en hjemmeside og en videosekvens på en cd om mig selv.det ville jeg så sende til de 300 største gårde i Danmark, fortæller Anders Haustrup,der dog aldrig nåede igennem de mange gårde inden, der var bid.han fik arbejde hos en gårdmand,der kunne lide hans alternativemarkedsføring og de kvalifikationer og den viljestyrke,ingen kunne væreitvivl om, at Anders Haustrup havde og fortsat har. Fremtid med kone,børn og gods Anders Haustrup drømmer om en fremtid med kone og børn, mens han driver ørnfeldt gods og Ulriksholm Slot som moderne,fuldtids landmand.men Anders Haustrup véd godt,at een ting er viljestyrke i forhold til sig selv og de mål, man vælger noget andet er viljestyrke i forhold til det såkaldt svage køn. Kammeraterne har taget imod mig med åbne arme. Så vidt jeg ved, har jeg ikkemødt nogle fyre, der har sorteret mig fra på grund af kørestolen. Men jeg har tit oplevet fordomme hos det såkaldt svage køn, der virker bange for at kommei kontaktmed mig.måske fordi mange tror,at når jeg har røven placeret i en kørestol, så må der værenoget galt med mit hoved. Måske de også frygter, at hvis de bliver kæreste med mig, så bliver de i højere grad hjælper end partner.det er, som bliver jeg dømt på kørestolen, før jeg kan vise, at jeg faktisk er en flink, ung mand,der ikkekan gøreen flue fortræd.jeg dømmes,før jeg kan sige,at jeg lever mit liv fuldt ud og at jeg både vil og kanselv, fortæller Anders Haustrup,der dog ikke har tænkt sig at lade sig slå ud af den slags,for som han siger om hele livet: Du skal følge dit hjerte ikke hvad de andre siger. og man skal da slet ikkelade sig slå ud af,atens ben er runde og sidder på en kørestol. Lisbeth Haustrup,Anders mor,leder Ørnfeldt Gods, men på et tidspunkt skal Anders afløse hende. På Hveringe Gods, hvor Anders Haustrup idag har job deltager han på lige fod med andre medarbejdere med de nødvendige specialindretninger,der skal til fxramper og håndbremse på traktoren. Anders Haustrup er vedholdende og viljestærk, og efter afslag på 75 jobansøgninger tog han utraditionelle metoder ibrug.

9 Foto: Lars Svankjær Her er OL-atleten Marianne Maibøll. Marianne er i gang med at betale sit medlemskontingent til Dansk Handicap Forbund. Gør som handicap-ol-atleten Marianne og betal dit medlemskontingent med Betalingsservice. Det er det nemmeste i verden. Og så behøver du ikke spekulere på, om det bliver betalt. Tilmeld til Betalingsservice på idit pengeinstitut eller idin netbank. Du kan også ringe på , så tilmelder vi dig.

10 Kort nyt 10 Århus Å ramt af terror Tilgængelighedsterrorister slog til ijuni måned og lavede et terrorangreb på en ny platform ved Århus Å. Platformen er ikke tilgængelig,men pludselig havde den både en rampe og siddepladser.detre terrorister er alle fra Dansk Handicap Forbund,ogmed aktionen ville de vise,atdet kan lade sig gøre atlave en løsning -som naturligvis ikke skal være enhjemmeflikket,men en smuk og velfungerende. Forinden havde den ene aktivist Claus Bjarne Christensen luftet sin vrede idiverse avisindlæg ibåde Jyllandsposten og Århus Stiftstidende over,atenhel ny platform ikke ertilgængelig for kørestole.resultatet bliver heldigvis,atkommunen finder en løsning på problemerne med tilgængelighed på Azobéplatformen ved Mølleparken. Det blev besluttet på et møde mellem rådmanden forteknik og Miljø, PeterThyssen, og byrådsmedlem og formand for Handicaprådet Tatiana Sørensen. Løsningen bliver enten enlift eller en rampe.kommunen vil hente ekstern bistand fra en ekspert itilgængelighed.arbejdet på en løsning kan påbegyndes snarest efter sommerferien. Jeg håber og tror på, at denne sag har været en øjenåbner og glæder mig over rådmandens tilkendegivelser om fornyet fokus på fysisk tilgængelighed.derudover ser jeg frem til, at vi får ansat en tilgængelighedskonsulent iårhus Kommune, som forhåbentligt kan sikre os mod lignende sager ifremtiden, udtaler Tatiana Sørensen ienpressemeddelelse. FoTo: P RIVATEJE AF BEnTE RøDSgAARD,JEPPE KERCKHoFFS og SoLVEIg AnDERSEn Treborgerehar taget sagen iegen hånd og vist, at det er muligt at gøreplatformen vedårhus Åtilgængelig. Fravenstreses Mikkel Bundgaard, formand for RYK rygmarvsskadede idanmark, Claus Bjarne Christensen, formand for Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg idansk Handicap Forbund og Niels Sehested fraryk. Husk Dansk Handicap Forbunds korps af rådgivere og bisiddere Endnu engang henleder vi opmærksomheden på rådgiverne,som tilbyder medlemmerne støtte og sparring i deres sag og inogle tilfælde støttetil ankesager.samtidig har vi uddannet bisiddere, som kanværeenstøtte, når man skal til møde med kommunen. Både rådgivningsteamet og voresbisiddertjeneste er kommet godt i gang med arbejdet. Læs mere om muligheden for rådgivere og bisiddere under hjemmesidens punkt rådgivning, som du kan finde på forsiden af Rådgivningsteamet har fremstillet et informationskort, som beskriver muligheder for rådgivning og bisidderhjælp i Dansk Handicap Forbund.Har du brug forkortkan du få dem vedathenvende dig til Jeppe Kerckhoffs, som er tovholder for rådgivningsteamet på tlf eller på

11 HANDICAP Nyt Nummer 4 september FoTo: H EnRY H AnSEn Få besøg af frisøren hjemme ofte er det et problem at finde en frisør,som har plads til, at kørestole kankomme ind isalonen, og kommer man ind,kan det væresværtatfåvasket hår og komme til vasken. Foratafhjælpe den situation har en gruppe frisører startet virksomheden De mobile frisører, som kommer hjem til kunderne,når der er brug for en klipning eller andet frisørarbejde. Dansk Handicap Forbund og De mobile frisører indgik i foråret en aftale,der indebærer rabat til medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Man ringer til frisøren og aftaler tid -dag,aften eller weekend.medlemmer får samtidigt 15% rabat på al slags frisørarbejde. Frisørerne er erfarne og udfører al slags frisørarbejde. Det er den samme frisør,der kommer hver gang.endnu er virksomheden ikkefuldstændig landsdækkende, men de opererer både i Storkøbenhavn og i Århus.Læs merepåwww.demobile.dk eller ring på tlf I juni måned arrangerede Dansk Handicap Forbunds Stranden ved Charlottenlund og De mobile frisører en klippedag,som blev noget af et tilløbsstykke. Klippedag på Stranden blev en succes og mange fik ordnet hår. Spar op til pensionen Mange af Dansk Handicap Forbunds medlemmer på førtidspension har kun ringe mulighed for at lægge penge til side til alderdommen. For mange betyder det,at de må nøjes med folkepensionens grundbeløb,hvilket er en meget lav ydelse. For at afhjælpe den situation indførte man i 2003 Supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP), som er en frivillig pensionsordning for førtidspensionister.ordningen er bedreend ingenting.enførtidspensionist betaler 130 kr.om måneden, og kommunen lægger 260 kr.oven i.det kan lyde som små beløb,men forskellen mellem en førtidspensionist,der har betalt,og en der ikke har,er faktisk til at tage at føle på. Uden frivillig indbetaling til SUPP, vil man som folkepensionist have en indtægt på kr.med frivillig indbetaling til SUPP,vil man som folkepensionist have en indtægt på kr. Dansk Handicap Forbund opfordrer helt klarttil at indbetale til ordningen! Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører,thomas Adelskovvil gøreordningen tvunget.talfra 2005 viser nemlig,atdet kun er halvdelen af førtidspensionisterne,som indbetaler til ordningen. En rapportfra Socialforskningsinstituttet fortæller om de uheldige konsekvenser vedikkeatspareoptil pensionen. Rapportenkan læses på nedenstående link: Medhold i ankesag om hjælpeordning Dansk Handicap Forbund har fået medhold i en sag, hvor et af vores medlemmer var blevet dårligere, som følge af sin funktionsnedsættelse.kræfterne var ikke, hvad de tidligere var, og medlemmet havde derfor trukket sig fra en enkelt af sine tillidsposter i forbundet. Kommunen benyttede dette som argument for at sige, at aktivitetsniveauet nu ikke længere levede op til kravene i 96, og at hjælpeordningen derfor ville blivestoppet. I Dansk Handicap Forbund finder vi dette principielt. Selvom der p.t. i lovgivningen er krav om et højt aktivitetsniveau, forekommer det absurd, at man fratager en borger sin hjælp - når tilstanden er blevet forværret, og behovet dermed er større end tidligere. Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelsen, og medlemmets hjælpeordning kan nu fortsætte uændret. Kort nyt Kort nyt Kort nyt

12 Balancetræning rideterapi JOBA -CoreTrainer frapanasonic En ridesimulator medden nyeste3d-teknologi,som træner overkroppens holdning, forbedrerbalancenogstyrker muskelkorsettet. JOBA gørdet nemt at mobilisere nedredele af ryggen,påpersoner medmeget lavt funktionsniveau. JOBA -effektiv tiltræningaf: apopleksi, sclerose, hovedtraumer,lammelse efterpolyradiculitis, etc. Se vore referencer til fysioterapeuter,neuroklinikker,specialinstitutioner,sygehuseog private somtræner med JOBA. Prøv en JOBA i14dage AMASSA Vardevej 97 Lyne 6880Tarm Tel.:

13 HANDICAP Nyt Nummer 4 september Jul på Sct. Knudsborg 22. december 2. januar Traditionen tro arrangerer Dansk Handicap Forbund juleophold for enlige på feriecentret Sct. Knudsborg på Fynfra mandag den 22. december til fredag den 2. januar Enlige der skal værealene ijulen, kanfåtilmeldingsblanket hos Lea Dernov på forbundets hovedkontor, telefon Prisen foropholdet er kr alt inkl. +kr. 750 for transport fra Hans Knudsens Plads.

14 Hjulspind 14 AF BEnTE RøDSgAARD Legetøj med handicap Stine Malte er journalist og arbejder på Handicapportalen. dk, men hun har også sit eget firma med legetøj til børnmed handicap. Det undrede mig,at der ikke var noget legetøj,der viste hjælpemidler.jeg surfede en del på nettet efter den slags, men det gav ikke så meget. Hvis jeg endelig fandt noget, så var det på amerikanske hjemmesider,og firmaerne solgte ikke til privatpersoner. Herefter gik jeg til danske dukkefirmaer, men de var ikke interesserede.det hele endte med,at jeg her 1. august startede mit eget firma, som er en web-shop, hvor privatekan købe varerne. Sortimentet dækker bredt både kørestole,krykstokke og dukker med benproteser.der er også dukker til børn, som har været i kemobehandling,og som derfor ikke har noget hår på hovedet. Børn skal lege med det,de kender,og som de genkender fra deres hverdag.legetøjet kan hjælpe dem til at bringe hverdagens oplevelser over i legens univers.,siger Stine Malte. Du kan både se og købe produkter på Stine Malte importerer og videresælger "legetøj med handicap", fx hjælpemidler,dukker og små hospitaler. Foto: S olveig AnderSen PRESSEFoTo Hjemmerollator Et svensk firma har lanceret en rollator til hjemmebrug.den hedder Let s go og er letatmanøvrere. Denermeget smal, kankomme igennem de fleste døre og bruges i trange rum som fx toilet/badeværelse.der er to forskellige greb på rollatoren, så brugeren kan variere, hvordan han/hun holder fast. Bremsen kan betjenes med én hånd.rollatoren har en aftagelig bakke, som kan anvendes til at transportere fx en tallerken. Bakken kan transportere noget,der vejer op til femkg, og kanbruges af en person, som vejer op til max.100 kg.som ekstratilbehør kan man købe en kurv.i Danmark forhandles den af firmaet Handicare.Prisen er 725 kr.plus moms.dukan læse mereom den på Lille og smal rollator til hjemmebrug med en lille bakke, der kan bæreoptil fem kg. Se på sæler i Esbjerg Blot en kilometer nordvest for fiskerihavnen i Esbjerg ligger Fiskeri- og Søfartsmuseet tæt på skov, strand og vadehav og giver mulighed for oplevelser både i og uden for huset. Museet har åbentåretrundt. Her kanman se et saltvandsakvarium og en udstilling,som oplyser om fisk og havdyr.iet lavt bassin er det tilladt at røreved fisk og krabber.ioceanariet kan du opleve sømrokker, helleflyndere, rødhajer, havål og torsk svømme rundt. Sælerne har deres eget bassin med tilknyttet udstilling,og de fodres dagligt kl og Museet har også en permanent fiskeriudstilling,som oplyser om fiskeriet historie fra middelalderen til i dag,og som viser modeller,fartøjer,redskaber og skibsproviant. Søfartsudstillingen Vadehav ogverdenshav fortæller om søfarten i det danskevadehav fra vikingetiden til i dag.uden for huset er der en frilandsudstilling,som viser hvordan kystfiskerlejer,småhavne og træskibsværfter så ud i årene omkring 2.Verdenskrig. Museet har også to butikker og en café og er tilgængeligt for kørestolsbrugere. Læs mere på eller kontakt museet på tlf

15 HANDICAP Nyt Nummer 4 september Slut med fodpedaler En helt ny skraldespand med automatisk låg er let at bruge for bevægelseshæmmede.låget åbner automatisk, når man fører hånden cm hen over låget -og lukker automatisk efter sekunder igen. Låget kører på lavenergiforbrug med 4D batterier med en holdbarhed på cirka et år ien almindelig husholdning.ønsker du låget åbnet i længere tid,trykkes på en knap. Skraldespandene kan bruges på toiletter og badeværelser ikøkkenet og alle andresteder,hvor du har brug forenspand med låg.produktet har iårevis været solgt iusa, Canada og flerelande i Europa og er nu også kommet til Danmark. Se en lille film på Priserne starter ved 600 kr. En spand, der åbner automatisk, er god at haveihjemmet for både børn og voksne. FoTo: J nconsult Vidstedu, at... En ny hjemmeside om postpolio har set dagens lys-et forum for udveksling af oplysninger,erfaringer og ny viden om postpolio.se mere på Sahvafonden har uddelt to mio.kr i det førstehalvår af 2008 til gavn for mennesker med bevægelseshandicap.dansk Handicap Forbund har modtaget en rammebevilling på kr.til brug for aktiviteter for forbundets medlemmer. Lydbøger nu kan høres på mobiltelefon. De første fem minutter er gratis,dernæst koster et afsnit 35 kr.en lydbog er typisk på fem afsnit. Læs merepåwww.storytel.dk. Nyeognemmereveje Det skal være nemmere at leve med et handicap! Det er pointen i filmen nye og nemmere veje. Filmen sætter fokus på mennesker med handicap og deres møde med den offentlige service. I filmen møder vi mennesker med forskellige handicap,som hver især fortæller om deres erfaringer om mødet med det offentlige. Derespersonlige oplevelserviser, hvorafgørende det er for den enkeltes dagligdag,at den offentlige service fungerer tilfredsstillende. Filmen, der er produceret i 2008, er velegnet som inspiration og som oplæg til en diskussion af vilkårene for mennesker med handicap og tilrettelæggelse af den offentlige hjælp. Filmen er blevet til på baggrund af en række konkrete initiativer,som har givet viden og ideer til at omsætte principper som fx ligebehandling og kompensation i praksis.disse initiativer præsenteres i folderen nye og nemmere veje. Læs mere på hvor både film og folder kan downloades. Sa FoTo: P RESSEFoTo odense Hawks -et kørestolsbaskethold med base i Fjordager BK, odense -optager nye spillere mellem 13 og 70 år.der trænes tirsdag og fredag aften. Flere oplysninger hos Flemming Stephansen, tlf Dansk Handicap Forbunds samarbejdspartner Uganda national Action on Physical Disability UnAPD i Uganda udgiver et nyhedsbrev på engelsk, som kan læses på Rejsebureauet ChrisTravel arrangerer efterårsrejser til Barcelona i Spanien,som er berømtfor at væreen tilgængelig by. Læs mere på Fns handicapkonvention er oversat til dansk,så den kannærlæses af alle interesserede.læs den foreløbige oversættelse på Velfærdsministeriets hjemmeside.http://www.social.dk. Hvis du har sværtved at holde en bog i hænderne,kan du låne lyd eller e-bøger.kontakt dit lokale bibliotek og hør nærmere om mulighederne, eller gå ind på Komitæt kontakt med fisk og andrehavdyr iesbjerg. Hvis en stor ulykke rammer landet, skal det være nemmere at få et overblik over,hvad der sker,og hvad man selv kan gøre. Det er målet med en ny hjemmeside som en lang række myndigheder står bag.læs mere på

16 Hjælpeordninger 16 Nye hjælpeordnin 1. januar 2009 indføres et nyt sæt hjælpeordninger,som kaldes borgerstyret personlig assistance.de nye regler er potentielt et fantastisk fremskridt. Mange flerevil kunne komme ibetragtning til en hjælpeordning,og kommunerne får adgang til at sammensætte langt mere fleksibel hjælp til borgerne De nye regler for hjælpeordninger -borgerstyret personlig assistance, i daglig tale kaldet BPA betyder at de eksisterende hjælpeordninger udvides.de vigtigsteændringer er,atkravene,dels om et meget højt aktivitetsniveau dels om at skulle kunne fungere som arbejdsgiver,bortfalder.i stedet skal man have et stort behov. Arbejdsgiveransvaret kan fremover gives til andre, fx pårørende, en organisation, kommunen eller en privat aktør, medens borgeren i det daglige vil fungere som arbejdsleder for sine ansatte. Herudover vil kommunen få mulighed for at bevilge en hjælpeordning til borgere, som ikke hører til den gruppe som i dag kan få hjælpeordning,hvis det skønnes, at det kan give den bedste helhedsløsning for borgeren. Desværre er det meget svært at kommei betragtning til en hjælpeordning,fordi kombinationen af en indgribende funktionsnedsættelse og et højt aktivitetsniveau sjældent er til stede.derfor har kun cirka 1200 mennesker idag en hjælpeordning,ogde, som ikke kan komme i betragtning,lever en tilværelse,hvor spontanitet og frihed er en by irusland,oghvoraktivitet udenfor hjemmets fire vægge er begrænset til ledsageordningens 15 timer om måneden. AF JEPPE KERCKHoFFS ILLUSTRATIon: niels PoULSEn Slut med det snævre nåleøje I dag er hjælp efter servicelovens 96 den mest fleksible form for handicapkompenserende ydelse.de borgere, som har et ringe funktionsniveau -kombineret med et meget højt aktivitetsniveau og evne til at fungere som arbejdsgiver,har adgang til at ansætte personlige hjælpere. Dermed kandeleveetliv,som i høj grad er præget af spontanitet og frihed.

17 HANDICAP Nyt Nummer 4 september ger på vej Dansk Handicap Forbund har gennem en årrække ønsket en mere fleksibel indretning af hjælpeordningerne.det ønskeser nu ud til at gå iopfyldelse! Fordele Deterenkæmpe fordel, at arbejdsgiveransvaret kan overdrages til andre. Mange mister deres hjælpeordning eller får afslag på en ordning,fordi de ikkekan løse denne opgave. Samtidig glæder vi os over, at kravet om det høje aktivitetsniveau bortfalder.vi har nemlig imange tilfælde set,atmedlemmer,som er blevet for dårlige til at opretholde deres aktivitetsniveau,får frataget deres ordning,selvom behovet for hjælp er blevet større. Endelig håber vi, at mange kommuner vil benytte muligheden for at strikke gode helhedsløsninger sammen til de borgere, som ikke umiddelbart er en del af målgruppen. Deterenoplagt chancefor at erstatte eksisterende kludetæppeløsninger -stykket sammen af mange forskellige paragraffer -med enkel og fleksibel hjælp,som borgeren selv er herre over. Bedreløn- og ansættelsesvilkår En vigtig problemstilling ved hjælpeordninger er,at det generelt er blevet rigtig svært at rekruttere hjælpere.det skyldes blandt andet manglen på arbejdskraft og ikke mindst,at arbejdsforholdene for hjælperne ikke kan konkurrere med forholdene for andre faggrupper. Handicaphjælpere har ingen overenskomst,og de modtager ikke pension eller anciennitets- og kvalifikationsløn. Vi tvivler på, at de nye ordninger kan overleve, hvis ikke hjælpernes arbejdsforhold bringes i orden. Heldigvis er der nu kommet lovning på, at hjælpernes arbejdsforhold forbedres inden for det næste år. Det er en af de vigtigste forudsætninger for at få de nye ordninger til at fungere. Vi ser frem til en løsning på det problem. Hvem bliver omfattet? Iførste omgang udvides målgruppen til at omfatte mennesker med fysiske funktionsnedsættelser.det kan for eksempel være personer,som har mistet deres hjælpeordning på grund af et faldende aktivitetsniveau,fordi deres funktionsnedsættelse forværres. Flere, som af den ene eller anden grund tildligere vurderes uegnede til at varetage arbejdsgiveransvaret på grund af mindre kognitive problemer eller blot mangel på viden om, hvordan man administrerer løn og kontrakter m.m. for sine hjælpere, burde også kunne komme med. Endelig bliver det spændende at se,omenstørre del af dem, vi kalder mellemgruppen, kan komme i betragtning.der er tale om personer,som er afhængig af hjemmepleje eller selvansatte hjælpere, og som kun kan færdes ude isamfundet ide15timer om måneden, som ledsageordningen giver mulighed for. Der bliver gode muligheder for dekommuner, som vil skabe fleksible løsninger,som måske erdyre iudgangspunktet,men en besparelse på den lange bane,fordi borgerne simpelthen får et bedre og mere selvstændigt liv.vitror på, at man bliver mindre syg og har brug for mindre hjælp,hvis man får mulighed for atleve etliv -præget af selvbestemmelse og frihed.

18 Hjælpeordninger 18 Problemstillinger Det bliver dog ikke uden problemer at implementere de nye hjælpeordninger borgerstyret personlig assistance(bpa). For det første er rygtet om de nye regler endnu ikke nået ud til handicapenhederne rundt omkring i landet. De medarbejdere, som administrerer hjælpeordningerne,skal til at lære det nye system at kende.det sker næppe før,der er udarbejdet en bekendtgørelse om de nyeregler,ogfør der er skabt en praksis for tildeling af ordningerne i de enkelte kommuner. økonomifolkene i kommunerne vil formentlig frygte en eksplosion i antallet af ordninger.det bliver da også en af udfordringerne at afgrænse personkredsen mere præcist,for det bliver fremover mere flydende, hvem der kan få en ordning.det betyder ganske sikkert, at der vil være stor forskel på, i hvor høj grad de forskellige kommuner vil bruge bestemmelserne og skabe gode fleksible helhedsløsninger.det er helt nyt, at kommunernenuførst og fremmest skal lyttetil borgernes behov. En anden udfordring er,at mange sikkert vil søge om en hjælpeordning fra den 1. januar, noget som formentlig vil danne en pukkel af sager,som skal afgøres på et tidspunkt, hvor der er tvivl om, hvad praksis for bevilling af BPA skal være. Et tredje problem er,at der ikke kan etableres en arbejdsklar borgerstyret organisation, der kanpåtage sig arbejdsgiveransvaret inden 1. januar.det er absolut i vores medlemmers interesse,at der etableres en demokratisk non-profit organisation, som er styret af borgerne selv,og som kan holde priserne nede på et fornuftigt leje.netop nu arbejdes der på græsrodsniveau for at etablere en sådan landsdækkende organisation, og vi opfordrer vores medlemmer til at bakke op om denne proces,så markedet ikke overtages af dyre private aktører.man kan søge flere informationer om dette arbejde på Dansk Handicap Forbunds hovedkontor, tlf At få det nyebpa system til at fungerebliver en udfordring, som ikke er løst den 1. januar, men vi vil trække i arbejdstøjet og gøre vores til, at de nye hjælpeordninger kommer til at fungere. Indførelse af BPA er nemlig en af de størsteogvigtigsteforbedringer,som er sket for mennesker med funktionsnedsættelser i Danmark i mange år. Fakta: Lovensom vedtaget den 12.Juni 2008:» 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbydeborgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter vedansættelse af hjælperetil pleje, overvågning og ledsagelse til borgeremed betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at ydedenne ganske særlige støtte. Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er istand til at fungeresom arbejdsleder for hjælperne. Det er desuden en betingelse, at borgerenkan fungeresom arbejdsgiver for hjælperne, medmindre den pågældende indgår aftale om at overdrage arbejdsgiveransvaret og administrationsforpligtelserne til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilbydeborgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer,at dette er den bedste mulighed for at sikreenhelhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren. Stk. 4. Idesituationer,hvorborgeren eller en nærtstående er arbejdsgiver,skal kommunalbestyrelsen tilbydeatvaretage lønudbetaling m.v.«bekendtgørelsen af lovenerendnu ikke udarbejdet, men man kan læse mereomdet nyesystem på Videnscenter for Bevægelseshandicaps hjemmeside: Der er afsat satspuljemidler til etablering af borgerstyrede kooperativer og til en rådgivningsfunktion.

19 Læserne skriver... HANDICAP Nyt Nummer 4 september Handicapbiler Århus er som bekendt den anden størstebyidanmark, men har i lang tid kun haft to steder,hvor man kunne få indrettet biler til handicappede.tidligerepååret åbnede HandicapBusser Center Vest med Poul Erik Illeman ved roret,og byen fik endnu et værksted,som individuelt kan tilpasse bilen til den enkelte bruger. Detgør de rigtig godt. At de samtidig ligger tæt på Århus midtbyerendnu et gode,for er der noget,der ikke fungerer,er der ikke langt til hjælpen. Da jeg skulle have en ny bil, havdejeg brug forat kunne sidde i min kørestol ved siden af føreren, hvilket firmaet arrangerede uden de større indgreb med en mindrerampe,som blevplaceret,hvorhøjreforsæde normalt er,og jeg kunne uden besvær blive siddende imin elkørestol vedsiden af føreren. Jegkan således dels tale med og væresammen med føreren dels have det fulde udsyn fra min plads. Mange biler er indrettet,så en kørestolsbruger ikke kan se ud af forruden. De er simpelthen ikke høje nok! Men i de biler,som HandicapBusser Center Vest anbefaler,har kørestolsbrugeren mulighed for at have det fulde udsyn gennem bilens forrude. Jeg kan derfor kun anbefale HandicapBusser Center Vest,som giver en god personlig og professionel rådgivning fra erfarne og professionelle folk, der ved, hvad det drejer sig om. Firmaet opfordrer brugeren til at komme forbi og få en prøvetur,således at alle krav kan bliveopfyldt. Du kansemerepåwww.handicapbusser. dk. (Forkortetafred.) venligst Poul Schacksen Diskrimination når man skal have pasbillede Jegersom kørestolsbruger nødt til at gå til en børnefotograf, da de har et lærred, som kan trækkes helt ned. Kan dette virkelig være rigtigt? Jeg troede,at det var en menneskeret for alle at blive fotograferet,men det er det åbenbart ikke. Ikke for os handicappede, som kun kan sidde i stolen, mens billedet bliver taget. Jegkan ikkefåtaget et billede hos Merlin og andre forretninger.i hvert fald ikke her i Ishøj,Hundige eller Tåstrup.Jeg synes,at det er en problemstilling,man bør tage op også for andre handicappedes skyld.der kræves jo specielle billeder både til kørekort, id-kort, pas m.m. Jeghåber,atdet er noget,ivil tage jer af i Dansk Handicap Forbund. lajla Skølstrup RESPEKT Udvikler hele mennesker! Besøg Danmarks mest rummelige højskole på: Eller på: Villavej 25, Hou, 8300 Odder Telefon

20 Busser Personbiler Allerede når du sætter dig ind iden nye VW fornemmer du, at det erdin bil. Den personlige indretning, de ergonomiske hensyn og rummeligheden gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Her er taget hensyn til det hele. Christian Rosendahl Per Zoëga Vi leverer overalt i Danmark Komfort +VW -den perfekte løsning... IVWbusserne er der tænkt på alt, som gør såvel kørslen som opholdet i bilen attraktiv. Optimale pladsforhold, fleksibilitet og righoldigt udstyr gør køreturen til en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstilles i højde og længde, integreret joystickgearstang gør den nem at nå og letter gearskiftet. Sådan kunne vi blive ved... VW busserne fås i 3 udstyrsversioner. Vi er specialister iopbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger udførtnøjagtigt efter dine ønsker og behov. Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf Villy Vei r up as Industrivej Ribe Lydbøger foralle... Fraseptember kan du købe Lytteratur direkte på lytteratur.dk CD 278,- og mp3 199,- CD 298,- og mp3 199,- Spar op til 437,- - Velkomsttilbud 99, +porto og eksp.45,- for2lydbøger Få tid til mere! Hør en lydbog samtidig med du kører bil, stryger,laver mad,strikker eller bare slapper af. Få en gratis cd-taske. Skriv HN ved indmeldelse CD 388,- og mp3 199,- LYDBOGSKLUBBEN tlf

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol Samsø, Limfjorden, Falster og Sjællands Odde 4huse på store nabogrunde itrend ved Limfjorden. 2huse isælvig på Samsø. 5huse imarielyst på Falster. 3huse ivig ved Sjællands Odde. Her er tale om rigtig nybyggerstil, indrettet med tidens krav til luksus, og det meget rustikke materiale skaber en helt speciel atmosfære både ude og inde. Feriehusene er m m2 overdækket terrasse. Plads til 6-8 personer, heraf 4kørestolsbrugere. Husene ivig er 170 m2 med sovepladser. Godkendt af Dansk Handicap Forbund Cimbria Ferie Linåvej 59 Linå 8600 Silkeborg Tlf Mobil

30 Retssikkerhed i Uganda 30 Retssagsikrer adga Med lovenihånden gik Okello Nyeko(th) og Santos Dokwa(tv) til retten for at forbedreadgangsforholdene til den lokale bank. Her ses de foran et skilt, der viser hen til organisationens skomagerværksted. TEKST og FoTo AF TRoELS HoVgAARD Med Fn s standardregler og den ugandiske lovgivning ihånden, lykkedes det at vinde en retssag om adgangsforhold.resultatet blev ennybygget rampe til den lokale bank I gulu i det nordlige Uganda har den lokale afdeling af Centenary Bank noget,mange andre afdelinger ikke har. De har en rampe, som fører op til hovedindgangen, og som gør det muligt for ældre, gangbesværede og kørestolsbrugere at benytte bankens servicetilbud.det,som burde være en naturlig ting,er imidlertid kun kommet i stand efter to personers ihærdige indsats og en retsag, der er den første af sin art i Uganda. De to nøglepersoner er Santos Dokwa og okello nyeko,begge polioramte og veteraner i den ugandiske handicapbevæglese.de er ledende personer i en lokal handicaporganisation kaldet gulu Disabled Cooperation group.i dag har gruppen et fælles skrædder- og skomagerværksted som omdrejningspunkt for deres aktiviteter. Lokalet summer af aktivitet,da vi ud på eftermiddagen efter seks støvede og varme timer på landevejen når frem. Tvunget til at bruge bank okello forklarer,at etableringen af værkstedet er den indirekte årsag til, at Centenary Bank i dag har en rampe. I 2004 ansøgte og fik vi midler fra en statslig udviklingsfond til at bygge vores værksted, siger okello,da vi lidt efter sidder i et minimalt administrationslokale inde i værkstedet. En betingelse for at modtage midlerne var, at vi åbnede en konto i Centenary Bank, og midlerne skulle så administreres derfra. Santo og jeg blev begge underskriftshavere for kontoen, og hver gang, der skulle bruges nye penge til byggeriet,måtte vi begge ned i banken og

31 HANDICAP Nyt Nummer 4 september ngtil bank iuganda Den nybyggede rampe til banken. betale ham de shillings (ca kr.), vi havde på vores konto for at få ham i gang. Okello Nyeko(th) og Santos Dokwa(tv) ihandicaporganisationens skomagerværksted. Kravet om, at værkstedet skulle haveenbankkonto, satte gang i arbejdet med at skaffe en rampe til banken. skrive under.og hver gang havde vi problemer med trappen. Der er ikke noget gelænder, og vores benstøtter har ikke nogen bøjemekanisme,så vi måtte kravle op. En gang varokello nyeko lige vedatfalde og så gik de til bankledelsen, der sådan set var forstående nok, men sagde,at de var nødt til at ansøge hovedkontoret om midler til at lave en rampe.tiden gik og til sidst fik de at vide,at hovedkontoret desværre ikke havde midler til at sætte en rampe op.okello gnækker og hiver et par støvede hæfterned af en hylde. Se, vi er jo ikkesådumme,som vi ser ud til.vi kender faktisk vores rettigheder og også de love,der beskytter dem, så vi togkontakt til en advokat og gavham dem her. okello vifter i luften med Fn s standardregler og Ugandas egen lov omhandicappede fra Advokaten mente,det var en enkel sag,og at vi hurtigt kunne vinde den.vi kunne derfornøjes med at Retssag tog et år Retsagen tog et år i alt fordelt over tre retsmøder.efter det andet retsmøde gik banken af egen driftigang med at bygge en rampe,som derfor stod klar,da det tredje retsmøde blev afholdt i maj i år. På et tidspunkt i forløbet spurgte dommeren, om vi ikke kunne afgøre sagen i mindelighed uden for retssalen, men vi mente,det var en principsag og ønskede at fortsætte. Vi opgav et krav for svie og smerte på shillings ( kr.), siger okello med et listigt grin. Det fik vi naturligvis ikke, men det blev slået fast, at vi vandt sagen.banken blevdømttil at bygge en rampe og det havde de gjort men de skal også betale sagsomkostningerne.vi er lige nu ved at gøre op, hvor meget vi kan forsvare at kræve i tabt arbejdsfortjeneste, transport osv.. Politiet igulu bliver de næste Handicapbevægelsen iugandahar indtil videre ikke mange erfaringer med at bruge de ellers mange udmærkede lovgivninger iforbindelse med retssager.det er ofte dyrtatindlede en retssag,også selv om man i princippet er sikker på at vinde.men okello og Santos fragulu har fået blod på tanden.»

32 Retssikkerhed i Uganda 32 Vi har overvejet at lægge sag an mod retten i gulu, for deres retssal er ikke tilgængelig,men vi har nu indgået et kompromis med dem om, at de benytter et andet og meretilgængeligt lokale,når der er mennesker med handicap med. Til gengæld kan politiet i gulu forvente snart at skulle møde okello og Santos. Vi vil gerne se,at politiet gør deres bygninger tilgængelige.det gælder også arresten og ikke mindst toiletterne,der er umulige for mennesker med handicap at benytte, slutter okello. gulu var den sidste bank På Centenary Banks hovedkontor i Kampala forklarer informationschef Percy Lubega, at alle andre Centenary Banks afdelinger i Uganda er tilgængelige. Vi har 30 afdelinger rundt i landet,og vi har en manual for, hvordan de skal indrettes, så de er tilgængelige for mennesker med handicap.afdelingen i gulu var den sidste og eneste, der ikke var blevet rettet til. Detvar også derfor, vi satterampen op allerede mens retssagen stod på, forsikrer informationschefen. Den ugandiske handicaporganisation,unapd (se boks) beskriver sagen i deres nyhedsbrev og vil naturligvisopfordre medlemmer rundt i landet til at rapportere,hvis Centenary Banks egne standarder ikke bliver fulgt. Dansk Handicap Forbund iuganda Dansk Handicap Forbund(DHF) gennemfører sammen med Uganda National Action on Disability (UNAPD) et projekt, der har tilgængelighed som omdrejningspunkt. Projektet startede for et år siden og har som et af sine formål at sikre mennesker med handicap bedre adgang til offentlige bygninger i Uganda. For at opnå målsætningen arbejdes der med: Fremstilling af en tilgængelighedsmanual til brug for bygherrer og offentlige myndigheder. Gennemgang af lovgivningen om tilgængelighed. Tilgængelighedsinspektioner af offentlige bygninger. Kampagne og lobbyaktiviteter såvel ihovedstaden Kampala som iotte projektdistrikter. Sideløbende med aktiviteterne omkring tilgængelighed arbejder projektet med at styrke den organisatoriske kapacitet ilokalafdelingerne og på hovedkontoret. Projektet kører indtil april 2010ogerfinansieret af Minipuljen/Projektrådgivningen med ca. 1,7 mio.kr. Dansk Handicap Forbund har yderligereetprojekt finansieret af Danske Handicaporganisationer i Uganda. Dette projektet har til formål at styrke dannelsen af specialkredse iunapd og løber frajanuar 2008 til januar Troels Hovgaarderudviklingsarbejder iunapd, udsendt af Dansk Handicap Forbund. Bruger -Hjælper Formidlingen A/S Bruger -Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende firma, som yder service til såvel handicappede som landets kommuner og regioner. Vi tilbyder bl.a.: -Gratis rekruttering af hjælpere -Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger -Administration af ledsageordninger -Lønservice -Vikarservice Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående, kontakt da venligst Bruger -Hjælper Formidlingen A/S: PIA &PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS Står du og skal bruge en hjælper, såring til Pia og Pernilles Handicapservice ApS. Vi kan hjælpe dig. Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere ud til handicappede. Vi dækker hele Danmark. Vi har en del års erfaring inden for denne branche og vil stå til disposition, når du har behov for det. almindelige formidlinger serviceordninger ledsagere lønadministration konsulentordninger Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje Ellebjergvej Klamsagervej 35. st København SV 8230 Åbyhøj Tlf Tlf

33 Vi har specialiseret os iopbygning og indretning af lift- og handicapbusser HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusser og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker. Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter. HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder, sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre. Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling. Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer -ogdet er bl.a. mærker som Citroën og VW. Kom ogsevores udstillingsbusser, fåenprøvetur -eller ring og vi kommer gerne forbi! Poul Erik Illemann Jesper Skov Vejlbjergvej Risskov Tlf

34 Flyrejse 34 Hjælp til flypassagerer med handicap Et nyt EU direktiv sikrer alle EU s borgere lige og ensartede muligheder foratrejse og giver lufthavnene ansvaret for, at de praktiske muligheder er til stede.københavns Lufthavn har valgt at indgå aftale med Falck om at løse opgaven Fra26. juli giver et EU-direktiv alle EU s borgere lige muligheder for at rejse.alle passagerer med reduceret mobilitet kan få assistance hele vejen gennem lufthavnen fra ankomststed - det vil sige fra metro, tog eller parkeringshus -til den rejsende sidder i flysædet eller omvendt. De, der vil bruge servicen, skal oplyse det til flyselskabet, når de bestiller billetten. Københavns Lufthavn har indledt samarbejde med Falck om den praktiskeudførsel, og Falckharoprettetenstation - et såkaldt assistancecenter- ilufthavnen, hvorfra80ansatte er parate til at assistere. Siden loven trådte i kraft har Falck hjulpet 400 personer i døgnet. sprog.falck hjælper også de,der befinder sig dårligt psykisk i en lufthavn og har svært ved at orientere sig. I små elektriske biler,kommer medarbejderne omkring med og uden passagerer. Folk er meget glade for vores service. Alle har været smilende og imødekommende over for os, siger Pernille Hvolbøl, som er leder af assistancecenteret. Vi har forskellige uddannelser,nogle kan bære og løfte, andrekan sygepleje,men alle kanførstehjælp ogsåer vi også uddannet til at kunne begå os på alle niveauer i lufthavnen fx hvor vi må være, sikkerhedsregler - ja alt,såviikkeforstyrrerflytrafikken. AF BEnTE RøDSgAARD Let at få fat i Falck Der er opsat syv kaldestationer -såkaldte callpoints til Falck på området - fem i lufthavnen, en ved togstationen og en vedmetroen. Herfratager man baretelefonrøret og kommer så i kontakt med assistancecenteret, som kanseden, som ringer,påenskærm. Man fortæller,at man er ankommet og ønsker den aftalte hjælp,eller,hvis man har glemt at bestille assistance, hvad man vil have hjælp til. Det er vidt forskelligt,hvadvihjælper med.nogle vil hentes ved parkeringen udenfor og have hjælp til at komme over ienlånekørestol på grund af de store afstande.andre vil have hjælp til check in. nogle har brug for hjælp til bagage,andre til hjælp helt ud til flyvemaskinen, fortæller Søren Madsen fra Falck. Mangeartethjælp Alle Falck-medarbejderne har håndholdte computere, hvor de igod tid af flypersonalet får besked om, hvornår et fly lander,oghvilkepassagerer,der skal have assistance. Mankan oftest få hjælp på sit eget sprog for medarbejderne behersker tilsammen 21 forskellige PRESSEFoTo: FALCK

www.dhf-net.dk Handicap nyt På kursus i sommerferien

www.dhf-net.dk Handicap nyt På kursus i sommerferien oktober2007 5 www.dhf-net.dk Handicap nyt På kursus i sommerferien www.dhf-net.dk DARO Klæder dig på til nye oplevelser Ring 75 88 16 22 DARO SØSKOVVEJ 7 7182 BREDSTEN Busser Personbiler Allerede når du

Læs mere

Handicap nyt. Livet er nemmere med humor og en positiv tankegang i bagagen. Kommunalvalget nærmer sig

Handicap nyt. Livet er nemmere med humor og en positiv tankegang i bagagen. Kommunalvalget nærmer sig SEPTEMBER Juni 2008 2009 4 www.dhf-net.dk Handicap nyt Kommunernes selvstyre fungerer tilfredsstillende, mener socialminister Karen Ellemann Kommunalvalget nærmer sig Livet er nemmere med humor og en positiv

Læs mere

Juni 2007 3 www.dhf-net.dk. Handicap nyt. Man er da lige så sej på tre hjul. Tema: Nyt om hjælpemidler. www.dhf-net.dk

Juni 2007 3 www.dhf-net.dk. Handicap nyt. Man er da lige så sej på tre hjul. Tema: Nyt om hjælpemidler. www.dhf-net.dk Juni 2007 3 www.dhf-net.dk Handicap nyt Man er da lige så sej på tre hjul Tema: Nyt om hjælpemidler www.dhf-net.dk Her er feriehuset hvor man føler sig velkommen med kørestol Annonce 5 Cimbria Ferie Linåvej

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 1 FEB 2009 Hjælperordningen Det er et kæmpeansvar at få arbejdsgiveransvaret, når man kun er 20 år nu er der mulighed for at få hjælp PTU s projekt

Læs mere

Handicap nyt. Frisøren kommer hjem til dig. MESSENYT: Hjælpemidler i alle afskygninger. Der bliver brugt for megen tid på kontrol

Handicap nyt. Frisøren kommer hjem til dig. MESSENYT: Hjælpemidler i alle afskygninger. Der bliver brugt for megen tid på kontrol Juni 2008 3 www.dhf-net.dk Handicap nyt Frisøren kommer hjem til dig MESSENYT: Hjælpemidler i alle afskygninger Der bliver brugt for megen tid på kontrol Krisecentre tager også imod kvinder med handicap

Læs mere

Handicap nyt. Elefantastisk hus Zoologisk Haves nye elefanthus er en arkitektonisk perle og helt tilgængeligt. Fra drøm til virkelighed

Handicap nyt. Elefantastisk hus Zoologisk Haves nye elefanthus er en arkitektonisk perle og helt tilgængeligt. Fra drøm til virkelighed Oktober Juni 2008 5 www.dhf-net.dk Handicap nyt Elefantastisk hus Zoologisk Haves nye elefanthus er en arkitektonisk perle og helt tilgængeligt Så kaldes der til kongres Fra drøm til virkelighed Carina

Læs mere

3 JUNI 2008. Hvor syg skal man være for at få førtidspension? Kunsten at kunne når man skal LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE

3 JUNI 2008. Hvor syg skal man være for at få førtidspension? Kunsten at kunne når man skal LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 3 JUNI 2008 Kunsten at kunne når man skal Forskerne har gennemført en stor undersøgelse af rygmarvsskadedes problemer med mave og tarm. Og i dag er

Læs mere

BPA PÅ EGNE PRÆMISSER. Lea bliver snart socialrådgiver og er aktiv i frivilligt arbejde NÅR BORGEREN TAGER STYRINGEN SMIDIG SAGSGANG

BPA PÅ EGNE PRÆMISSER. Lea bliver snart socialrådgiver og er aktiv i frivilligt arbejde NÅR BORGEREN TAGER STYRINGEN SMIDIG SAGSGANG BPA Borgerstyret Personlig Assistance PÅ EGNE PRÆMISSER Lea bliver snart socialrådgiver og er aktiv i frivilligt arbejde NÅR BORGEREN TAGER STYRINGEN SMIDIG SAGSGANG BPA Borgerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Handicap nyt. Liftene kommer, fordi ingen tænker sig om. TEMA: Nye hjælpeordninger? Kreta uden ben. Væk med trinet i Allerød

Handicap nyt. Liftene kommer, fordi ingen tænker sig om. TEMA: Nye hjælpeordninger? Kreta uden ben. Væk med trinet i Allerød December 2007 6 www.dhf-net.dk Handicap nyt Liftene kommer, fordi ingen tænker sig om TEMA: Nye hjælpeordninger? Servicebussen duer ikke til elkørestole Væk med trinet i Allerød Kreta uden ben Nyd julen

Læs mere

3 JUNI 2009 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. International Poliokonference i Warm Springs

3 JUNI 2009 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. International Poliokonference i Warm Springs LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 3 JUNI 2009 International Poliokonference i Warm Springs PTU Whiplash vil have ret til behandling på tværs af grænserne PTU s Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Handicap nyt. Hårde kampe hjælper, Ligeværdig medarbejder medhandicap. Der er god stemning på Louisiana, men dårlig tilgængelighed

Handicap nyt. Hårde kampe hjælper, Ligeværdig medarbejder medhandicap. Der er god stemning på Louisiana, men dårlig tilgængelighed December Juni 2008 6 www.dhf-net.dk Handicap nyt Hårde kampe hjælper, sagde landsformand Susanne Olsen på Dansk Handicap Forbunds kongres. Læs mere ibladet Der er god stemning på Louisiana, men dårlig

Læs mere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 4 SEPT 2008 Lægen spørger lægen - Hvordan foregår den medicinske behandling af polio i Sverige? Aktive har det sjovere - Deltag i PTU s bestyrelsesarbejde

Læs mere

6 DEC 2008. Fysioterapeuter sikrer sammenhæng i behandlingen. Legetøj med handicap. Skal PTU have nyt navn?

6 DEC 2008. Fysioterapeuter sikrer sammenhæng i behandlingen. Legetøj med handicap. Skal PTU have nyt navn? LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 6 DEC 2008 Fysioterapeuter sikrer sammenhæng i behandlingen - Læs om temadagen om rygmarvsskadede Legetøj med handicap Skal PTU have nyt navn? -Et stort

Læs mere

Handicap nyt. Skuespilhuset har for lidt plads til kørestole. Ferietilbud: tag på sommerkursus, kanotur eller ferie på sct. Knudsborg.

Handicap nyt. Skuespilhuset har for lidt plads til kørestole. Ferietilbud: tag på sommerkursus, kanotur eller ferie på sct. Knudsborg. april 2008 2 www.dhf-net.dk Handicap nyt Skuespilhuset har for lidt plads til kørestole Ferietilbud: tag på sommerkursus, kanotur eller ferie på sct. Knudsborg. Spørg Dansk Handicap Forbund - nye muligheder

Læs mere

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7.

Muskelkraft. De svære valg, tema om ALS. Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal. information i refleksion i inspiration i 1/2012. side 7. Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2012 De svære valg, tema om ALS side 7 Når jeg er på arbejde, føler jeg mig normal side 46 5 Kort nyt 7 Tema om ALS Fokus på nogle af de svære ting

Læs mere

LIVTAG. JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10. Nye medlemsfordele side 22. Jeg skulle bare lige nå over. side 28

LIVTAG. JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10. Nye medlemsfordele side 22. Jeg skulle bare lige nå over. side 28 Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE #2 2010 JEG FRYGTER FREMTIDEN side 10 Nye medlemsfordele side 22 Jeg skulle bare lige nå over side 28 LIVTAG # 6 2010 Her

Læs mere

NYT PIBERGÅRDEN HANDICAP ER ET FRISTED MIDT I NATUREN VÆR MED TIL AT MED HANDICAP OM MENNESKER AFLIVE MYTERNE

NYT PIBERGÅRDEN HANDICAP ER ET FRISTED MIDT I NATUREN VÆR MED TIL AT MED HANDICAP OM MENNESKER AFLIVE MYTERNE HANDICAP NYT NR. 6 DECEMBER 2011 VÆR MED TIL AT AFLIVE MYTERNE OM MENNESKER MED HANDICAP KEND REGLERNE: MINIGUIDE OM HANDICAPPARKERING PIBERGÅRDEN ER ET FRISTED MIDT I NATUREN Handicare tilbyder jer markedets

Læs mere

LIVTAG. Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung

LIVTAG. Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2010 #3 2010 Vi vurderer ofte hinanden ud fra profession, handikap eller pengepung men som mennesker rummer vi

Læs mere

FORÆLDREKREDSEN. i Dansk Handicap Forbund

FORÆLDREKREDSEN. i Dansk Handicap Forbund FORÆLDREKREDSEN i Dansk Handicap Forbund - en specialkreds for forældre til børn med handicap årgang 13 nr. 1 marts 2011 Formandens ord Kort nyt»tag et billede, det varer længere«boccia Tema om hjemtagning

Læs mere

TAG LIVET I EGEN HÅND OG BYG EGNET HUS

TAG LIVET I EGEN HÅND OG BYG EGNET HUS OKTOBER Juni 2008 2009 5 www.dhf-net.dk Handicap nyt Du taler, den skriver Nyt program gør det nemt at bruge computeren. Kan man stadig få en el-crosser? TAG LIVET I EGEN HÅND OG BYG EGNET HUS Transit

Læs mere

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen

Hovedcirklen. Hjerneskadeforeningen Hovedcirklen Hjerneskadeforeningen årgang 21 nummer 2 juni 2010 STORKØBENHAVN: Lene Juul Tlf: 7755 4573 / 2229 2201 Lenejuulj@gmail.com RØDOVRE: Lørna Hejl Tlf. 4343 2433 / 2637 7777 info@hjerneskadeforeningen.dk

Læs mere

LIVTAG. Når hjælperen bliver en ven For Tom Sonntag er det vigtigt, at han og hans hjælpere deler interesser. Ortopædiske sko SKAL passe.

LIVTAG. Når hjælperen bliver en ven For Tom Sonntag er det vigtigt, at han og hans hjælpere deler interesser. Ortopædiske sko SKAL passe. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE Når hjælperen bliver en ven For Tom Sonntag er det vigtigt, at han og hans hjælpere deler interesser side 34 Ortopædiske

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance et år efter Sommerferie med dhf Ulandsarbejde nytter

Borgerstyret personlig assistance et år efter Sommerferie med dhf Ulandsarbejde nytter FEBRUAR Juni 2008 2010 1 www.dhf-net.dk www.danskhandicapforbund.dk Handicap nyt Borgerstyret personlig assistance et år efter Sommerferie med dhf Ulandsarbejde nytter Her er feriehuset hvor man føler

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE. PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 2 APRIL 2009 De nye interessegrupper PTU skal være Danmarks bedste handicaporganisation Svæveflyklub for kørestolsbrugere og andre handicappede Rene

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

HANDICAP NYT SÆT SEKSUALITET PÅ DAGSORDENEN NR. 1 FEBRUAR 2014. Vi lever i nuet og vælger kampene med omhu. skarpe til landsformanden om ulandsarbejde

HANDICAP NYT SÆT SEKSUALITET PÅ DAGSORDENEN NR. 1 FEBRUAR 2014. Vi lever i nuet og vælger kampene med omhu. skarpe til landsformanden om ulandsarbejde HANDICAP NYT NR. 1 FEBRUAR 2014 SÆT SEKSUALITET PÅ DAGSORDENEN Vi lever i nuet og vælger kampene med omhu 10 skarpe til landsformanden om ulandsarbejde ÉN SAMLET bpa-løsning NyHED: ARbEjDSLEDERKuRSER Besøg

Læs mere

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA

s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE INDEN X ET SÆTTES ADMINISTRATIONEN AF BPA NR.4 AUGUST 2013 ÅRGANG 63 s astikeren Hva så Roskilde Reportage fra Roskilde Festival INKLUSION OG FASTHOLDELSE SPASTIKERE PÅ ARBEJDSMARKEDET INDEN X ET SÆTTES SÆT FOKUS PÅ HANDICAPPOLITIK ADMINISTRATIONEN

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS HVOR GIK SÆRFORSORGEN HEN, DA DEN GIK UD? FREMTIDENS HANDICAPPOLITIK UDFORDRINGER OG LØSNINGER

Socialt Udviklingscenter SUS HVOR GIK SÆRFORSORGEN HEN, DA DEN GIK UD? FREMTIDENS HANDICAPPOLITIK UDFORDRINGER OG LØSNINGER Socialt Udviklingscenter SUS HVOR GIK SÆRFORSORGEN HEN, DA DEN GIK UD? FREMTIDENS HANDICAPPOLITIK UDFORDRINGER OG LØSNINGER INDHOLD Side 3 Intro Per Holm, SUS Side 4-5 Portræt: Johnny Jagwani Paragrafferne

Læs mere

LIVTAG MOTION. Stort tema om det der for langt de fleste PTU ere er en del af hverdagen side 28. Red nakken støt hovedet side 8

LIVTAG MOTION. Stort tema om det der for langt de fleste PTU ere er en del af hverdagen side 28. Red nakken støt hovedet side 8 Dit medlemsmagasin fra MOTION Stort tema om det der for langt de fleste PTU ere er en del af hverdagen side 28 Red nakken støt hovedet side 8 Nyt ledsagekort side 19 LIVTAG # 4 2012 BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

Læs mere