Fællesfonden mellem Søren Christian Sørensen og hustrus Mindefond og Foreningen af jydske Landboforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesfonden mellem Søren Christian Sørensen og hustrus Mindefond og Foreningen af jydske Landboforeninger"

Transkript

1 ALLE KAN ANSØGE Erna og Hans Christensens Legat for unge landmænd Støtte til unge landmænds og landbokvinders uddannelse inden for faget og til etablering af eget landbrug og investering i egen landbrugsejendom. Fortrinsberettiget til at modtage støtte skal være unge landmænd fra Elstrup by, dernæst fra Egen sogn og ellers fra Als. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 15. april.uddelingstidspunkt: 1. juni. Adv. Erik Johansen, Sundquistsgade 4, 6400 Sønderborg, tlf.: , fax: , hjemmeside: Gårdejer af Ø. Knøsen, Understed, Niels Jensen's Legat Til uddannelse af unge mennesker i vores område indenfor landbruget, enten til unge menneskers ophold på landbrugsskole eller tilsvarende institution eller til unge pigers ophold på husholdningsskole. Kun ansøgninger, der imødekommes vil blive besvaret. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 13. august. Uddelingstidspunkt: august. Danske Bank, Danmarksgade 70 E, 9900 Frederikshavn Marius Sørensens Mindelegat Til personer, der uddanner sig ved landbohøjskolen, ved landbrugsskoler eller lignende, eller f.eks. ved studieophold eller studierejser i udlandet. Fortrinsberettigede er ansøgere, som er født og opvokset inden for Horsens Landbrugsforenings naturlige arbejdsområde, eller som på anden måde har haft betydelig tilknytning til dette område. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 20. november. Uddelingstidspunkt: december. Østjysk Landbrugsforening, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Fællesfonden mellem Søren Christian Sørensen og hustrus Mindefond og Foreningen af jydske Landboforeninger Produktivitetsfremmende udviklingsarbejde i landbruget, landbrugsrelevante studierejser og studieophold i udlandet, andre almene landøkonomiske formål, herunder tiltag vedrørende landmandsuddannelsen. Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: Kvartalsvis. Fællesfonden, Videnscenteret for Landbrug, Agro Food Park 15, 8200 Århus N, Landbrugets faglige fond Støtte almennyttig faglig virksomhed i landbruget - især planteavl, husdyrbrug og ungdomsarbejde. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. april.uddelingstidspunkt: maj. Landbrug & Fødevarer, Axelborg, Axeltorv 3, 1609 København V, tlf.: , fax: Kamma og Lars Pedersen's Mindefond

2 Yder støtte til unge kvinder og mænd til ophold på højskole og landbrugsskole. Skriftlig ansøgning om støtte skal bilægges dokumentation for skoleophold i en del af kalenderåret, samt CPR-nr. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 15. oktober. Uddelingstidspunkt: november. Jens Severinsen, Fynshovedvej 599, 5390 Martofte, tlf.: HIMMERLAND Hobro Højskolehotels Uddannelseslegat Støtter uddannelsesformål for ungdommen i Hobro og omegn inden for landbrug og handel. Ansøgninger behandles een gang årligt, umiddelbart efter 15. april. Ansøgere kan i uddannelsesperioden max. modtage 2 legatportioner. Ansøgningsskema kan rekvireres ved fremsendelse af frankeret svarkuvert. Der uddeles årligt ca kr. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 15. april.uddelingstidspunkt: 1. maj. Hr. Finn Sørensen, Fjordparken 101, 9500 Hobro NORDJYLLAND Gårdejer Ejner Thomas Christensens Mindelegat Til videreuddannelse af driftige unge mennesker, der er beskæftiget ved landbruget. Kan kun søges af medlemmer af LandboNord. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. maj og 1. oktober.uddelingstidspunkt: 1. maj og 1. oktober. LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, tlf.: , fax:

3 VENDSYSSEL Gårdsholtfondet Uddeling i portioner til landmænd i Vendsyssel til landbrugsfaglig uddannelse, videreuddannelse og deltagelse i landbrugsfagligt kursus og lignende, der af bestyrelsen skønnes at være til gavn for landmænd i Vendsyssel. Der uddeles årligt ca kr. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 31. maj.uddelingstidspunkt: juni. LandboNord, Erhvervsparken 1, 9700 Brønderslev, tlf.: , fax: Landmand Kristian Nielsens Legat Støtte til unge landmænd eller kvinder med tilknytning til Løkken-Vrå, som er beskæftiget ved landbrug, og som søger teoretisk uddannelse efter landbruges grunduddannelse. Kan kun søges af disse. Der uddeles årligt ca kr. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. september.uddelingstidspunkt: september. Hjørring Kommune, Børne- og Kulturområdet, Nørregade 2, 9800 Hjørring, tlf.: , fax: , hjemmeside: FYN Inga Marie Lassens Mindelegat (Fond) Støtte til en eller flere personer der er beskæftiget med mindre gartneri eller havebrug og som på grund af sygdom er kommet i økonomiske vanskeligheder, eller til personer, der ønsker at studere eller videreuddanne sig her eller i udlandet inden for gartneri, landbrug, handel eller industri. Legatportioner kan kun tildeles personer, der er eller har været bosiddende i gl. Søndersø Kommune. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 31. juli. Uddelingstidspunkt: 17. august. Nordfyns Kommune, Bibliotek og Borgerservice, Søndergade 2, 5450 Otterup, tlf.: , hjemmeside: Fyns Stifts Sparekasses Jubilæumslegat til videreuddannelse af børn og unge i Fyns amtskommune Legatet tildeles unge fra Fyns amtskommune til videreuddannelse på gymnasieskoler, seminarier, folkehøjskoler, landbrugsskoler, husholdningsskoler, efterskoler og andre undervisningsvirksomheder i alle sådanne tilfælde, hvor legatudvalget skønner, at økonomisk støtte er på sin plads. Legatportionernes størrelse fastsættes for hvert år af legatudvalget. Legatportionerne bliver annonceret på Odense Kommunes hjemmeside og her kan der ligeledes printes ansøgningsskemaer ud. Ansøgere, der ikke modtager svar, er ikke kommet i betragtning. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 15. november. Uddelingstidspunkt: december. Forretningsservice, Økonomidrift, Borgmesterforvaltningen, Klosterbakken 12, 5000 Odense C, tlf.: , hjemmeside:

4 ØSTJYLLAND Gårdejer Søren Støvrings Fond Til hjælp til uddannelse, etablering eller drift af virksomhed (fortrinsvis landbrug) for værdige og trængende personer (mand eller kvinde). Udlodning skal fortrinsvis ske til dygtige, flittige og kvalificerede personer, som søger at dygtiggøre sig, fortrinsvis og hovedsagelig inden for landbrug, men andre personer, som opfylder foranstående betingelser kan også søge og tildeles legatet. Det kan kun tildeles personer mellem år, som har fast bopæl i Århus Amt, men fondsydelsen kan nydes og anvendes hvor som helt den pågældende måtte ønske det. Skriftlig ansøgning skal indeholde udførlig redegørelse og dokumentation for indtægts- og formueforhold samt ansøgers planer om uddannelse, etablering eller drift af virksomhed. Bilag returneres ikke. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 7. maj. Uddelingstidspunkt: 18. juni. Adv. Lars Fredslund, Rådhustorvet 4, 8900 Randers C Stephan Svendsens Mindelegat Til personer, der uddanner sig ved landbohøjskolen, ved landbrugsskoler eller lignende, eller f.eks. ved studieophold eller studierejser i udlandet. Fortrinsberettigede er ansøgere, som er født og opvokset inden for Horsens Landbrugsforenings naturlige arbejdsområde, eller som på anden måde har haft betydelig tilknytning til dette område. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 20. november. Uddelingstidspunkt: december. Østjysk Landbrugsforening, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Proprietær Niels Anker Haves Mindelegat Til personer, der uddanner sig ved landbohøjskolen, ved landbrugsskoler eller lignende, eller f.eks. ved studieophold eller studierejser i udlandet. Fortrinsberettigede er ansøgere, som er født og opvokset inden for Horsens Landbrugsforenings naturlige arbejdsområde, eller som på anden måde har haft betydelig tilknytning til dette område. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 2. december. Uddelingstidspunkt: december. Østjysk Landbrugsforening, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Horsens Handel & Industri's Uddannelseslegat Hjælp til videreuddannelse efter endt uddannelse på en af erhvervsskolerne i Horsens Kommune: Business College Horsens, VIA og Bygholm Landbrugsskole. Fortrinsberettigede er personer, som er født og opvokset i Horsens Kommune. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 15. marts. Uddelingstidspunkt: ultimo marts. City Horsens, Bojsens Gård, Søndergade 47, 8700 Horsens, tlf.: , hjemmeside: Simon Stavsballes Legat Støtte til landbrugsfaglige formål. Fortrinsvis til yngre landmands uddannelse. Ansøgere skal have tilknytning til Hads Herreds Landboforenings medlemskreds.

5 Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 15. januar. Uddelingstidspunkt: marts. Landboforeningen Odder-Skanderborg, Helge Kjær Sørensen, Boulevarden 13, 8300 Odder

6 SJÆLLAND Aspe-Fonden Til unge under 30 år, der påtænker eller er under en landbrugsmæssig uddannelse og som er født eller på ansøgningstidspunktet bor i Sorø-Slagelse Landboforenings medlemsområde, dog således at legatportionerne fortrinsvis skal tilfalde primært ansøgere fra Stilling og Hejninge by og opland og sekundært ansøgere fra Slagelse kommune. Legatportionerne kan anvendes til legatansøgers uddannelse, højskoleophold, efteruddannelse samt studieophold i udlandet. Evt. dokumentation for påbegyndt uddannelse skal vedlægges. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. oktober.uddelingstidspunkt: ca. 15. november. Landboforeningen Gefion, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, tlf.: , fax: , Det Mylius-Holstein-Rathlouske Legat til skolevæsenet og fattige syges pleje på Kattrup Gods Støtte til 1) unges uddannelse indenfor landbrug 2) værdigt trængende - begge kategorier med bopæl i eller anden tilknytning til Buerup, Reerslev, Skellebjerg og Kirke Helsinge sogne. I ansøgningen skal der redegøres for tilknytning, uddannelse, behov og oplyses CPR-nr. endvidere 3) til understøttelse af unge under videregående uddannelse - i alle kategorier med bopæl eller anden tilknytning som anført. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. november.uddelingstidspunkt: december. ADVODAN, Adv. Jens Otto Johansen, Ndr. Ringgade 70 C, 4200 Slagelse, tlf.: , fax: , LandboCentrums Uddannelseslegat At uddele legater til landbrugsuddannelse og studieophold, etablering af landbrugsbedrifter og til konkurrencer/præmier i relation til landbrugsdrift indenfor LandboCentrums område eller ved tilknytning til LandboCentrum via nærtstående. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 15. oktober. Uddelingstidspunkt: december. LandboCentrum, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Odsherreds Landboforening og -kredsens husmandsforenings uddannelsesfond for unge i landbruget Yder unge inden for Odsherred Landboforening og Odsherred Husmandforening støtte til videreuddannelse inden for landbruget. Ansøger skal have sin oprindelse i Odsherred. Ansøgning skal indeholde CPR-nr. Ansøgningsskema: nej. Finn Larsen, Sidingevej 15 A, 4560 Vig, tlf.: Familien Petersen Fruervadgårds Mindelegat Til unge landmænds uddannelse, herunder studielegater, tilskud til rejser m.v. eller til ældre mennesker af landbrugsstanden, der er fyldt 60 år, og som har vanskeligt ved at klare sig selv, eller som trænger til særlig økonomisk bistand i forbindelse med rekreationsophold eller anskaffelse af udstyr, der kan lette deres tilværelse. Dokumentation for rigtigheden af ansøgningens indhold i form af eksamensbeviser, anbefalinger m.m. bedes vedlagt i fotokopi tillige med ansøgers cpr.nr. og tlf.nr. Kun imø-

7 dekomne ansøgninger indeholdende cpr.nr., telefonnummer/mail, reg.nr. og konto nr. til bankforbindelse kommer i betragtning. Alene de ansøgere, der får tildelt legatmidler, vil modtage nærmere underretning. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 15. februar. Advokatfirmaet Schack, Slotsgade 32, 3400 Hillerød, tlf.: , fax: Studie- og rejselegat for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland Yder støtte til studier eller rejser af længere varighed for unge landmænd med henblik på videre uddannelse indenfor landbrug. Legatet er sammenlagt af følgende 4 fonde: Transinggaard, Studie- og Rejselegat for unge landmænd, Tune Landboskoles Jubilæumsfond, Konsulent H.P. Christiansen og hustrus Legat for Tune Landboskole, Statskonsulent Søren Sørensens Jubilæumslegat. Ansøgningsskema kan rekvireres via hjemmesiden. Ansøgningsskema: ja. Landbrugsskolen Sjælland, Forstander Karl-Åge Hornshøj Poulsen, Finderupvej 8, 4270 Høng, tlf.: , fax: , hjemmeside: Gårdejer Christian Kjeld Petersens Mindelegat Støtte til yngre landmænds videregående landbrugsfaglige uddannelse. Eventuelt også til landbrugsfaglige aktiviteter. Ansøger skal have sin oprindelse i det der tidligere var Trundholm Kommune. Ansøgningsskema: nej. Uddelingstidspunkt: juni. Odsherreds Landboforening, Bjarkesvej 1, 4500 Nykøbing Sj LOLLAND/FALSTER Falsters Landboforenings Jubilæumslegat Til personer, der videreuddanner sig indenfor landbruget. Ansøgere skal være hjemmehørende i Falsters Landboforenings område. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 31. januar.uddelingstidspunkt: februar. Gårdejer Kristian Stausholm, Ravnstrupvej 24, 4863 Eskilstrup, tlf.: ,

8 SKIVEEGNEN Salling Landboforenings legater Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: december. Landboforeningen Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, tlf.: , fax: , Skiveegnens kalk- og mergelselskabs legat Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. december.uddelingstidspunkt: december. Landboforeningen Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, tlf.: , fax: , A/S Andr. Andersens Jubilæumslegat Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: december. Landboforeningen Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, tlf.: , fax: , Skive Andelsslagteris Jubilæumslegat Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: december. Landboforeningen Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, tlf.: , A/S Salling Banks Jubilæumslegat

9 Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: december. Landboforeningen Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, tlf.: , Inger og Jens Peter Støjbergs legat Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: december. Landboforeningen Limfjord, Resenvej 85, 7800 Skive, tlf.: , fax: , VESTJYLLAND Marie og Niels Hansens af Lundhede's Mindelegat Legatet kan kun gives til unge landmænd m/k i Grindsted sogn til deres videre uddannelse indenfor landbruget. Årets Frist for ansøgning indrykkes i Midtjysk Ugeavis. Ansøgningsskema: nej. Adv. Benny Thomsen, Hedemarken 23, 7200 Grindsted, tlf.: Ådum Andelsmølles og Gødningsforenings almennyttige Fond Yder uddannelsesstøtte til unge født eller bosiddende i Ådum Andelsmølle og Gødningsforenings oprindelige virkeområde, i første række unge, der søger uddannelse indenfor landbruget eller tilknyttede erhverv. Ansøgningsskema: ja. Skal ansøges inden: 1. december. Uddelingstidspunkt: januar. Karl Steenhøj Hansen, Hedegårdsvej 2, 6880 Tarm, tlf.: Gårdejer i Borbjerg, Svend Ebbensgaards mindelegat Tildeles en familie i den gamle Borbjerg Kommune til hjælp til børns uddannelse, herunder også til uddannelse indenfor landbrug, håndværk og lignende. Ansøgningsskema: nej. Skal ansøges inden: 1. september. Uddelingstidspunkt: medio september. Borbjerg Præstegård, Naltoftevej 3, 7500 Holstebro

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk

Der forefindes ikke ansøgningsskema. En scannet udgave af ansøgningen sendes på mail: jj@aumento.dk Fonde som bevilger penge til forskning generelt (opdateret marts 2013). Listen er ekstraheret fra http://www.researchfunding.net/ Har du forslag til ændringer, kontakt Mette Kirkegaard (metteki@mb.au.dk)

Læs mere

Legater til kræftpatienter

Legater til kræftpatienter Legater til kræftpatienter har udarbejdet en liste indeholdende nogle af de muligheder der er for søgning af legater og fonde til kræftpatienter. Listen er løbende opdateret. Listen er ordnet i alfabetisk

Læs mere

Legater til kræftpatienter 2008

Legater til kræftpatienter 2008 Legater til kræftpatienter 2008 A.Carlsen og Hustrus Legat Til understøttelse af værdige og trængende kronisk syge uden hensyn til sygdommens art. Ansøgningsskema tilsendes mod frankeret svarkuvert med

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave.

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 16.udgave. Socialministeriet November 2003 1 Fondsoversigt En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver

Læs mere

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse

Yder hjælp til værdige trængende personer, især sygeplejersker og kontordamer og unge under uddannelse Uddannelse Den Raben-Levetzauske Fond Viadukt Allé 27, 2900 Hellerup 5.000-10.000 Skema: Nej Frist: 30.11 - Enkefru Juliane Buntzens, født Køhlers Mindelegat Advokat Henrik Kaastrup-Larsen Bavnebjærgspark

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 24.udgave. Socialstyrelsen Januar 2013 1 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om fonde, råd og

Læs mere

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen

FONDSOVERSIGT. En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen FONDSOVERSIGT En oversigt over fonde, råd m.v. med opgaver på det sociale og tilgrænsende områder. 23.udgave. Servicestyrelsen Januar 2011 Forord Fondsoversigten indeholder oplysninger om i alt 66 fonde,

Læs mere

Diverse Fonde og Legater

Diverse Fonde og Legater Diverse Fonde og Legater 1 Børn & Unge:...3 Fritid og Idræt:...8 Handicap:...9 Sundhed:...13 Kulturelt:...14 Nordiske:...17 Undervisning:...18 Frivillig:...19 Ældre:...23 Div. Fonde til velgørenhed:...25

Læs mere

LANDBRUGSUDDANNELSEN

LANDBRUGSUDDANNELSEN BETÆNKNING OM LANDBRUGSUDDANNELSEN Afgivet i marts 1968 af undervisningsministeriets udvalg angående landbrugsuddannelsen og landbrugsskolernes forhold BETÆNKNING NR. 480 1968 SCHULTZ BOGTRYKKERI KØBENHAVN

Læs mere

Bilag 5 Oversigt over fonde

Bilag 5 Oversigt over fonde Bilag 5 Oversigt over fonde Nr Kontaktinformationer Tildelingskriterier (fundats) Hvem kan søge? Omfang af potentiel funding samt anden praktisk information 1. Augustinus Fonden Augustinus Fonden Amaliegade

Læs mere

FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015

FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015 FONDSOVERSIGT PROJEKTCENTRET I DANSEHALLERNE - REVIDERET MAJ 2015 Fond Uddeling Formål Ansøgningsskema Ansøgningsfrist Aarhuus Stiftstidende Fond à nu: Dagpressens Fond Skindergade 7 1159 København K Danmark

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 129 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 10. april 2007 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Orientering

Læs mere

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen

VEJLEDNING VEDLAGT Der skal kun udfyldes og indsendes eet ansøgningsskema Medsend kun den dokumentation, der nævnes i vejledningen Senest den 31. marts 2015 skal ansøgningen indsendes til Københavns eller KVIK - Se adresser på side 5 i ansøgningsskemaet Eventuel personlig henvendelse de samme steder. ANSØGNINGSSKEMA til Københavns

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

F OTOKOP~ 5450 Otterup

F OTOKOP~ 5450 Otterup Søren Olesen. advokat F OTOKOP~ 5450 Otterup - i SØNDERSØ KOMMUNE C~. J 3~ FU1~DATS Til opfyldelse at bestemmelserne i. et at afdøde Valborg Mathilde Lassen og Jens Hansen Lassen, Rolighedsvej 16, 5400

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1

Nyt fra LandboThy. Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Nyt fra LandboThy Stor interesse for Åbent Landbrug - Læs side 1 Indhold Medarbejdernyt... Stor interesse for Åbent Landbrug... 1 Henvendelser fra SKAT... 2 Forventes en større restskat for 2008?... 2

Læs mere

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN

Bilag 1. J. nr. 93-100521-03 KG VEDTÆGT. for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN Bilag 1 J. nr. 93-100521-03 KG. VEDTÆGT for WILFRED OLUF CHRISTIANSEN.. og hustru ESTHER JOHANNE ERIKA CHRISTIANSENs MINDELEGAT 1. Navn: Legatets navn er: WILFRED OLUF CHRISTIANSEN og hustru ESTHER JOHANNE

Læs mere

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen

Tilsyn med. elevbetaling. på frie kostskoler. 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031. Institutionsstyrelsen Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Tilsyn med 22. marts 2010 Sags nr.: 117.664.031 elevbetaling

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune. Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning

Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune. Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning Fondsguide Tilskud og fonde til skoleområdet i Vejle Kommune Udarbejdet af Lisbet Lorentsen, Dansk Projektrådgivning September 2011 I ndholdsfortegnelse: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

UNGDOMSSKOLER, AFTENSKOLER, UNGDOMMENS FRITIDSBESKÆFTIGELSE M.v.

UNGDOMSSKOLER, AFTENSKOLER, UNGDOMMENS FRITIDSBESKÆFTIGELSE M.v. BETÆNKNING VEDRØRENDE UNGDOMSSKOLER, AFTENSKOLER, UNGDOMMENS FRITIDSBESKÆFTIGELSE M.v. AFGIVET AF DEN AF UNDERVISNINGSMINISTERIET DEN 23. DECEMBER 1948 NEDSATTE KOMMISSION Det administrative bibliotek

Læs mere

Fysioterapeut optagelse 2012

Fysioterapeut optagelse 2012 Fysioterapeut Optagelse 2012 Velkommen Indholdsfortegnelse Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst til en uddannelse

Læs mere

Tryk: Steen Lasse Møller Grafisk Produktion, Glostrup. ISBN 87-503-8014-1. Un 08,01-2-BET.

Tryk: Steen Lasse Møller Grafisk Produktion, Glostrup. ISBN 87-503-8014-1. Un 08,01-2-BET. Betænkning om SAMORDNING AF LANDBRUGS- OG JORDBRUGSUDDANNELSER UNDER ARBEJDSMINISTERIET, KULTURMINISTERIET, LANDBRUGSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET August 1989 Publikationen kan købes i boghandelen

Læs mere

Årsberetning 2011. Årsberetning 2011. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.

Årsberetning 2011. Årsberetning 2011. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord 2011 blev det første hele funktionsår for FDE Fonden

Læs mere

Fysioterapeut. Optagelse 2011

Fysioterapeut. Optagelse 2011 Fysioterapeut Optagelse 2011 Udgave redigeret oktober 2010 Velkommen Interesserer du dig for krop og bevægelse? Har du lyst til at arbejde med mennesker ud fra en viden om sygdom og sundhed? Har du lyst

Læs mere

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk

Årsberetning 2010. FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Årsberetning 2010 FDE Fonden. Lyren 1. 6330 Padborg. Tlf. 7430 3300. Fax 7430 3333. fdefonden@fdefonden.dk. www.fdefonden.dk Forord FDE Fonden er kommet godt fra start. Fondens bestyrelse har bestræbt

Læs mere