4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec Jan. Feb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4Indhold. Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Dec. 2013 Jan. Feb. 2014. www.ulfborgsogn.dk"

Transkript

1 Dec Jan. Feb Kirkeblad 4Indhold Ulfborg Sogn Konfirmandlejr Jul og påske i ét! 2 Konfirmandlejr 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Opslagstavlen 7 Gudstjenesteliste 8

2 Fra sognepræsten Jul og påske i ét! Kresten Drejergaard, tidl. biskop over Fyns stift, fortæller et sted om vores opdeling af mennesker mellem de»kirkelige«og så de»ukirkelige«. I gamle dage sagde man de gudelige og de ugudelige, men den skelnen har man heldigvis forladt i dag. Kresten Drejergaard fortæller om et eksempel på hvordan der faktisk findes en fromhed blandt også ukirkelige danskere, der, på trods af de sidste par generationers traditions tab og større uvidenhed om kristendommen, alligevel har bevaret en kristelig farve. Vi er, fortæller den tidl. biskop, på et tidspunkt nogle dage før jul dengang han stadigvæk var almindelig sognepræst. En mor ringer til ham for at fortælle, at hendes lille datter var gået bort. I skyndingen opfattede Kresten Drejergaard det sådan, at datteren var løbet bort, men så kommer han i tanke om, at han et par måneder forinden havde registreret fødslen. Datteren var altså død en vuggedød. Og moderen udbryder i telefonen:»og hun var ikke en gang døbt«! Et par år forinden havde Kresten Drejergaard døbt deres første barn og dengang havde det ikke givet ham anledning til at mene, at det med kirkeligheden fyldte så voldsomt meget i den familie. Alligevel sagde moderen:»og hun var ikke engang døbt«. Dybden i de ord går i den efterfølgende samtale med forældrene op for Kresten præst, for moderen siger, at hun egentlig gerne vil have, at de til begravelsen skal synge:»sov sødt, Barnlille«. Men som hun siger»det kan vi jo ikke, for vi kan ikke synge Gudsfingrene grande slog kors for din pande, Guds enbårnes røst, slog kors for dit brøst, når nu dette ikke var sket!«det måtte Kresten præst jo give hende ret i og derfor fandt han i øvrigt ikke nogen grund til at bagatellisere dåbens betydning, når hun nu lagde så megen vægt på den. I stedet for opfandt de i fællesskab et lille begravelsesritual til lejligheden, som bestod i at præsten foretog korstegnelsen over kisten, inden han holdt begravelsestalen og derefter sang de»sov sødt Barn Lille«. Nu hører det med til historien, at de var nødt til at lade begravelsen finde sted et par timer før gudstjenesten juleaftensdag. Det skyldtes, at retsmedicinsk institut ikke kunne blive færdige med obduktionen før det tidspunkt. Men fordi denne sørgelige begravelse af barnet havde fundet sted umiddelbart før gudstjenesten juleaftensdag, måtte Kresten Drejergaard inkassere en irettesættelse fra et menighedsrådsmedlem der mente, at en sådan sørgelig begravelse ville ødelægge stemningen for de mange kirkegængere en juleaften. Det fik Kresten Drejergaard til at udstøde en kontant bemærkning til dette menighedsrådsmedlem:»hvis ikke der på en eller anden måde er en forbindelse mellem barnet i graven og barnet i krybben, så var det ikke julelys, vi var forsamlet om, men blålys«. Hvis ikke der er en sammenhæng mellem påskens budskab og julens, så er vi samlet om et koldt lys, og ikke kærlighedens varme lys, der overvinder døden. Og det vil jeg give Kresten Drejergaard helt ret i. Glædelig jul, påske og pinse! Gitte Elisabeth Hansen 2

3 Konfirmandlejr på Nr. Nissum Efterskole Emnet for lejren var:»gamle og nye salmer på nye måder«. Vi havde fået hjælp af 10. klasse på Nr. Nissum efterskole, der var vores projektmagere. Det blev til nogle dejlige knap 24 timer hvor der blev lavet: Salmevideo, salmeboksen, salmebandet, salmetegneserie, salmefilm og salmerap! Og hvor var konfirmanderne bare gode! Tusind tak til de forældre og voksne, der hjalp med alt det hyggelige når der skulle nusses om eller siges et par alvorlige ord. Uden jer var det slet ikke gået! TUSIND TAK! 3

4 Info & kalender KFUM- spejdere - ulfborg Gruppe Knuden, Søparken 12. KFUM-Spejderne i Danmark er et frivilligt børne- og ungdomsarbejde, der hviler på det folkekirkelige grundlag. I spejderarbejdet lægger vi vægt på, at børnene får oplevelser i nær kontakt med naturen og tilegner sig færdigheder, der er med til at udvikle dem som mennesker. Der bliver sunget, leget, fortalt, lavet knob etc. Vi mødes: Bævere: Mandag kl Leder: Kristina Louise Noe, tlf Ulve: Mandag kl Leder: Kirsten Agerbo, tlf Spejdertroppen: Tirsdag kl Leder: Morten Dahl, han har tlf Gruppeleder: Kim Berthelsen, tlf Indre Mission Samfund i Ulfborg Alle er velkomne! Hvor intet andet er nævnt begyndes der kl i Sognehuset, Kirkevænget 2, Ulfborg. Onsdag den 11. december Adventsfest. Taler: Finn Løvlund, Esbjerg. Lotteri til fordel for Sømandsmissionen. Mandag den 6. januar Bedemøde (Allianceugen). Onsdag den 8. januar Bedemøde (Allianceugen). Onsdag den 15. januar Generalforsamling i Indre Mission. Taler: Jens Ole Nielsen, Hvide Sande. Onsdag den 12. februar Bibeltime. mere fra konfirmandlejr Værestedet i ulfborg Herredsgade 24, tlf Værestedet i Ulfborg, Herredsgade 24, tlf , Et sted under KFUM s sociale arbejde, hvor alle er velkomne! Der er åbent mandag kl. 9-14, tirsdag kl , onsdag lukket, torsdag kl og fredag kl På Værestedet er der mulighed for at få vasket og tørret tøj, evt. reparere tøj, købe mad, sy, spille mm. Varm mad kl. 12 og kl. 17. Sy- og træværksteder er åbne tirsdag og torsdag. Børn og gamle er velkomne. Værestedet søger frivillige til at hjælpe med at lave mad, til havearbejde eller som cafévært. Henvendelse til Yvonne Thrane på tlf.: Venlig hilsen Yvonne Thrane, Værestedsleder

5 Kirkelige handlinger Fra 1. august til 1. november 2013 Kirkelig vejviser Døbte Vigga Kamp Thorsen Mads Rønne Munksgaard Pedersen Jessica Jeanette Bech Jørgensen Malou Møller Jeppesen Nanna Ebbensgaard Villads Høgsberg Manicus Viede Anja Karina Skinnerup & Kasper Foldager Skinnerup Karina Holm Schwenker & Kurt Christensen Birgitte Slyk Mikkelsen & Lars Slyk Mikkelsen Monika Hockerup Esager & Martin Esager døde og begravede Holger Bremer Tarp Madsen Henning Christensen Nyborg John Johannes Sørensen Bjarne Aabo Minna Rosalia Dalgaard Filsø Ellen Svendsen Sognepræst Gitte Elisabeth Hansen, tlf Tirsdag-fredag træffes jeg bedst kl Mandag fridag. Friweekender/ kursus og lign.: dec.; jan.; febr.; 24. febr. 2. marts. I disse perioder passes embedet af Søren Wogensen, tlf Menighedsrådsformand: Anna Grete Toft, tlf ulfborg kirke Ulborg Kirke er åben mandag-lørdag kl , samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester. Graver: Tina L. Søndergaard Tlf. på kirkegården: Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge: Niels Borg, tlf / ulfkær kirke Ulfkær Kirke er åben mandag-torsdag kl , samt søn- og helligdage i forbindelse med gudstjenester. Graver: Erik Lund. Tlf. på kirkegården: Træffes bedst tirsdag-torsdag. Kirkeværge: Kirsten Engmark, tlf ulfborg & ulfkær kirke Deadline for indlæg til næste kirkeblad (marts først i juni) er: Mandag d. 27. januar 2014 til Gitte Elisabeth Hansen. Organist: Ole Toft, tlf Kirkesanger: Inger Ørts, tlf Sekretær i Ulfborg sogn: Karen Havskov Jensen. Træffes som regel onsdag på tlf og 5

6 Nyt fra Menighedsrådet Hvad er det der foregår i Ulfborg Sogn? Ulfborg kirkegård har på det seneste lignet en byggeplads, og det har den for så vidt også været. For som et led i at tilpasse kirkegården til nuværende og fremtidige behov er gang- og friarealer blevet omlagt. Behovet for gravpladser på kirkegården er vigende, og der er derfor blevet plads til større græsarealer, hvilket vil være med til at give kirkegården et mere parklignende udtryk. Julegudstjenester i Ulfkær Kirke Gudstjenesterne er åbne for alle! Torsdag d. 12. december Kl Dagplejere i Ulfborg Børnehusets vuggestue Sneglehusets vuggestue og børnehave: Her er bedste forældre velkomne til at være med. Der vil være en pebbernød, nektarin og kaffe til alle i kirken efter gudstjenesten. Kl Ulfborg børnehus - Børnehaven - her er bedsteforældre velkomne til at være med. Der vil være pebernødder, nektariner og kaffe til alle i kirken efter gudstjenesten. Torsdag d. 19. december Kl : Skovhuset Kl : Plejehjemmet Ulfborg aktivcenter Fredag d. 20. december Kl : Ulfborg skole hold 1 Kl : Ulfborg skole hold 2 Det tager naturligvis tid for tid før de nye beplantninger er vokset til, så derfor vil der gå et stykke tid før alt ser ud, som det er planlagt. Det har været en stor opgave, som personalet ved Ulfborg Kirke sammen med BG Anlæg har udført med bravour. Det har været vigtigt at bevare kirkegårdens historie og mulighederne for både at besøge afdøde pårørende samt at gå en tur i den parklignende»have«. Tina Sønder gaard har lagt et stort stykke arbejde i at lave lapidarier, hvor historisk vigtige gravsten er placeret på en meget flot måde. Dette er bestemt et besøg værd. Rygterne svirrer om, hvad der er i gære med præstegården. Og det er ganske vist; menighedsrådet er i gang med at undersøge mulighederne for at bygge ny præstegård i Ulfborg by. Og hvorfor nu det? Der ganske mange grunde til, at vi finder det relevant at flytte præstens bopæl fra Ulfborg Kirkeby til Ulfborg. Blandt andet er præsteboligen i Ulfborg Kirkeby meget vedligeholdelseskrævende og set ud fra både et økonomisk og et miljømæssigt synspunkt vil investering i en ny bolig være mere rationel, ligeledes vil en ny præstebolig gøre adgangen til præsten lettere og mere handicapvenlig, og naturligvis vil det også for både vores nuværende præst samt fremtidige præster være logistisk mere praktisk at bo i stationsbyen. Nybygningsprocessen er kun lige begyndt, og der vil derfor gå en rum tid inden vi står klar med en ny præstegård. Niels Borg, næstformand Datoer på menighedsrådsmøder: De kommende menighedsrådsmøder bekendtgøres på hjemmesiden Dagsorden samt udskrift af beslutningsprotokollen vil blive fremlagt i begge kirkers våbenhus samt i præstegården. Menighedsrådet 6

7 Kirkehøjskole - om dannelse og uddannelse Lørdag den 25. januar 2014 i Vedersø Kulturcenter v/ lektor på RUC Charlotte Appel & forstander på Testrup Højskole Jørgen Carlsen Program: Morgensang i Vedersø Kirke Morgenkaffe i Vedersø Kulturcenter Foredrag v/ Charlotte Appel: Skolegang i Danmark fra reformationen til skolelovene Frokost Foredrag v/ Jørgen Carlsen: Tvang eller trang - om at være andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil Opsamling, spørgsmål og afrunding Kaffe og tak for i dag. Pris: 100 kr. for hele dagen inkl. forplejning. Tilmelding: Senest fredag den 17. januar til Margrethe Koch, tlf.: , Alle er velkomne! Med venlig hilsen menighedsrådene i Ulfborg, Tim, Stadil, Vedersø, Vemb, Gørding, Bur, Staby, Madum, Husby og Sdr. Nissum sogne Citat af Grundtvig:»Folk der lærer for at leve har et anderledes hastværk end folk der lever for at lære«nytårsgudstjeneste d. 31. december kl i Ulfkær kirke Nytårsgudstjenesten holder flyttedag. Vi har fået lov til at flytte nytårsgudstjenesten fra d. 1. januar til d. 31. dec. i stedet. Vi mødes kl i Ulfkær kirke til nytårsgudstjeneste og bagefter gudstjenesten ønsker vi hinanden godt nytår og menighedsrådet vil være vært for kransekage og champagne i kirken. Alle er velkomne! Beskrivelser af foredragene Tvang eller trang v. Jørgen Carlsen om at være andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil. Der findes næppe nogen pædagogik, der ikke involverer et menneskesyn. Derfor er der grund til at se nærmere på udviklingen i den pædagogiske tænkning i de seneste år. Den har nemlig bragt et menneskesyn på banen, som på mange måder gør op med en forståelse af mennesket, som har været grundlæggende for skolesynet i de sidste 200 år. Kernen i problemet er den omsiggribende betragtning af mennesket som en omvandrende kompetenceprofil. Kompetencer er både nødvendige og hensigtsmæssige, men de kan ikke stå alene i beskrivelsen af, hvad et menneske er. Jørgen Carlsen er idéhistoriker og forstander for Testrup Højskole. Han er desuden medlem af Det Etiske Råd. Skolegang i Danmark fra reformationen til skolelovene 1814 v. Charlotte Appel I 1814 blev der udstedt hele fem forskellige skoleordninger for den danske konges riger og lande. Her blev det bestemt, at alle børn skulle gå regelmæssigt i skole i 7 år og lære at læse, skrive og regne, ligesom de skulle opdrages til gode kristne og nyttige borgere i staten. Men dansk skolehistorie går meget længere tilbage. Foredraget vil fortælle om hvordan både kirke og godsejere, lærere og forældre var med til at organisere skolegang i 1500-, og 1700-tallets Danmark, og hvordan statsmagten efterhånden gjorde børns skolegang til et statsligt anliggende. Charlotte Appel er historiker, og lektor ved Roskilde Universitet. Hun har udgivet bøger samt artikler i tidsskrifter og antologier om kultur-, kirke-, bogog uddannelseshistoriske emner. 7

8 216 Gudstjenester K = kirkekaffe Kirkeåret Ulfborg Ulfkær 8. dec. 2. s. i advent De ni læsninger Gitte H. 15. dec. 3. s. i advent 9.00 Søren W. Julegudstjenester 12. dec. kl for institutioner 19. dec. kl (Se mere inde i bladet) 20. dec. kl dec. 4. s. i advent Gitte H. K 24. dec. Juleaften Gitte H Gitte H. 25. dec. Juledag 9.00 Gitte H Gitte H. 26. dec. 2. juledag Gitte H. 29. dec. Julesøndag 9.00 Søren W. 31. dec. Nytårsaftensdag Nytårsgudstjeneste efter gudstj. er menig hedsrådet vært for et glas champagne og kransekage 5. jan. Hellig 3 konger Nytårsparade m. spejdere Gitte H. K 12. jan. 1. s. e. h. 3 k Søren W. 19. jan. 2. s. e. h. 3 k Gitte H. 26. jan. 3. s. e. h. 3 k Gitte H. 2. feb. 4. s. e. h. 3 k Gitte H. 9. feb. S. s. e. h. 3 k Gitte H. K 16. feb. Septuagesima 9.00 Søren W. 23. feb. Seksagesima Gitte H. 2. marts Fastelavn 9.00 Søren W. 9. marts 1. s. i fasten Gitte H. K 16. marts 2. s. i fasten Gitte H. Kirkebil Hvis du af en eller anden grund ikke har mulighed for selv at komme i kirke eller til kirkens arrangementer med bil, er det muligt at ringe til en i vores kirkebilslaug: Kjeld Engel, tlf , Mette Pedersen, tlf , Henrik Toft, tlf , eller Ib Hansen, tlf Gudstjenester på Aktivcenteret - i cafeteriet torsdage kl Torsdag d. 5. dec. v. Gitte Hansen Torsdag d. 19. dec. v. Gitte Hansen (NB i Ulfkær kirke i stedet for cafeteriet) Torsdag d. 9. januar v. Niels Henrik Arendt Torsdag d. 23. januar v. Gitte Hansen Torsdag d. 6. februar v. Niels Henrik Arendt Torsdag d. 20. februar v. Gitte Hansen Torsdag d. 6. marts v. Niels Henrik Arendt Torsdag d. 20. marts v. Gitte Hansen Team Lynderup

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Dec. 2012 Jan. Feb. 2013

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Dec. 2012 Jan. Feb. 2013 Dec. 2012 Jan. Feb. 2013 Kirkeblad 4 Ulfborg Sogn Indhold At give ordet videre 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014

Om optimisme og håb. når fremtiden har noget i svøb til os. december 2013 - januar - februar 2014 december 2013 - januar - februar 2014 Om optimisme og håb når fremtiden har noget i svøb til os En af vores nærmeste venner er den lutherske præst i Betlehem, Jesu fødeby han hedder Mitri Raheb og er altså

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2015. www.ulfborgsogn.dk

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2015. www.ulfborgsogn.dk Marts April Maj 2015 Kirkeblad Ulfborg Sogn www.ulfborgsogn.dk 1 Indhold Gudstjenesten er en fest 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Opslagstavlen 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Sept. Okt. Nov. 2013. www.ulfborgsogn.dk

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Sept. Okt. Nov. 2013. www.ulfborgsogn.dk Sept. Okt. Nov. 2013 Kirkeblad Indhold Provstens forårshat 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 5 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn www.ulfborgsogn.dk

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Sept. Okt. Nov. 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Sept. Okt. Nov. 2012 Sept. Okt. Nov. 2012 Kirkeblad 3 Ulfborg Sogn Indhold Glæden ved arbejdet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelige handlinger 5 Kirkelig vejviser 5 Opslagstavlen 6 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2013

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Marts April Maj 2013 Marts April Maj 2013 Kirkeblad Indhold Knopper og tegn 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Nyt fra menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

Om engle DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2012

Om engle DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2012 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2012 Om engle For nogle år siden blev der holdt et foredrag i Staby sognegård om»engle i ord og billeder«ved Staby og Madum sognes tidligere præst Steffen Quortrup. Jeg mindes denne

Læs mere

Staby kirkes historie

Staby kirkes historie MARTS APRIL MAJ 2011 Staby kirkes historie Der findes i hvert fald to forskellige opfattelser af, hvornår Staby kirke er bygget. Den jeg skal fortælle her, er formuleret af lærer Rudolf Uhre, der i mange

Læs mere

Jeg har fået homo sapiens

Jeg har fået homo sapiens SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2014 Jeg har fået homo sapiens To planeter mødes i verdensrummet. Den ene siger til den anden: - Hvordan går det med dig? Du ser sløj ud, er du blevet syg? - Ja, siger den anden,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2009/2010 nr. 1 December - Februar

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2009/2010 nr. 1 December - Februar KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2009/2010 nr. 1 December - Februar Det er ikke nemt at få religionen ud af det offentlige rum. Det er heller ikke klogt. Hvad sker der nemlig, hvis religionen

Læs mere

Hvem vil du gerne ses sammen med?

Hvem vil du gerne ses sammen med? marts-april-maj 2014 Hvem vil du gerne ses sammen med? Om en selfie i Staby Kirke Statsministerens såkaldte selfie et mobil-fotografi af sig selv sammen med USA s præsident Obama og den engelske premierminister

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Gudum Fabjerg Kirkeblad Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013 Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Præstens hjørne Hvad brænder du for? For nylig var jeg sammen med

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JANUAR - APRIL

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JANUAR - APRIL SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JANUAR - APRIL 2013 14. ÅRGANG NR. 1 Nytårshilsen v. menighedsrådsformanden: Nyt menighedsråd. Efter sammenlægningen til et menighedsråd har vi nu konstitueret os og fordelt

Læs mere

KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14

KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14 KIRKEBLADET DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - 2013/14 Præstens spalte Nyt fra menighedsrådet Sognearrangementer Konfirmander & minikonfirmander Aktiviteter i sognet NØRRE NISSUM KIRKE Præstens spalte Lyset

Læs mere

2 HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN Det første lys vi tænder...

2 HILSEN FRA SOGNEPRÆSTEN Det første lys vi tænder... Masser af gode tilbud! Læs om gudstjenester og spændende arrangementer. Til marts får vi f.eks. besøg af kirkeminister Marianne Jelved. SE INDE I BLADET! KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE 4 VINTER

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Det sker i kirkerne se inde i bladet:

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Det sker i kirkerne se inde i bladet: Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Det sker i kirkerne se inde i bladet: Fyraftensang Juleafslutninger Advent og jul Nytårsgudstjeneste Foredrag med Bjarne Lenau Henriksen Fastelavn Salmesangsaften

Læs mere

»I de virkelige hårde situationer. det min tro, der har holdt mig gående; JUNI - JULI - AUGUST 2015

»I de virkelige hårde situationer. det min tro, der har holdt mig gående; JUNI - JULI - AUGUST 2015 JUNI - JULI - AUGUST 2015»I de virkelige hårde situationer er det min tro, der har holdt mig gående«mange mener, at det er svært med troen, hvis man er et moderne videnskabeligt orienteret menneske. Jeg

Læs mere

KIRKEBLAD MARVEDE HYLLINGE VALLENSVED

KIRKEBLAD MARVEDE HYLLINGE VALLENSVED KIRKEBLAD MARVEDE HYLLINGE VALLENSVED DECEMBER 2013 JANUAR FEBRUAR 2014 1 2 PRÆSTENS SIDE Der er masser af lys derude! Vi er godt inde i den mørke tid og kan se frem til, at det bliver endnu mørkere i

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 1 December 2013 januar/februar 2014 3. klasserne øver sig i denne tid, for de skal optræde med krybbespil ved gudstjenesterne på 1. søndag i advent.

Læs mere

www.randboelkirke.dk www.noerupkirke.dk

www.randboelkirke.dk www.noerupkirke.dk Randbøl-Nørup Kirker www.randboelkirke.dk www.noerupkirke.dk Præstens side... 2 Nyt fra menighedsrådene... 2 Siden sidst... 3-4 Kommende arrangementer... 4-9 Kirke & Sogn... 11 Gudstjenesteliste... 12

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007

Lumby Sogns Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 1 38. årgang Februar maj 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielser og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m. m. henvender man sig til én af sognets to

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 57. årgang, nr. 3. I dette nummer bl.a.:

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 57. årgang, nr. 3. I dette nummer bl.a.: KIRKE OG SOGN Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 57. årgang, nr. 3 I dette nummer bl.a.: Præstens side Allehelgen Menighedsmøde Adventshygge Julegudstjenester Kyndelmisse Fastelavn Siden sidst November

Læs mere

søndersø sogn Kirkebladet

søndersø sogn Kirkebladet søndersø sogn Kirkebladet september - november 2014 46. årgang nr.3 Er det hele bare for sjov..?? I særligt dybsindige øjeblikke kan jeg af og til stille mig selv det store spørgsmål, om alt det med kirke

Læs mere

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander

Egeskov Kirke VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013. De kommende konfirmander Egeskov Kirke DECEMBER 2012 - JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2013 38. ÅRGANG De kommende konfirmander VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD 2 Egeskov Kirke KIRKELIG VEJVISER Sognepræst - Lise Rind Egeskov Bygade 15 7000 Fredericia

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING

KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING KIRKEBLAD FOR KJELLERUP OG LEVRING 2014-2015 december - februar Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Søren Holten-Møller mail: graverlevring@gmail.com

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 15. årgang nr. 1 December 2014 Januar/februar 2015 Velkommen til et nyt kirkeår, der begynder 1. søndag i advent med familiegudstjenester med krybbespil Krybbespil

Læs mere

DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2010

DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2010 DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2010 Aldrig færdig altid på vej Egebæk-Hviding Kulturcenter har efterhånden lagt hus til foredragstimen i forbindelse med arrangementet angående Stiftsmøde og Landemode i Ribe i

Læs mere

Nr. 4 2012. JJul i. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. præstegården. December Januar

Nr. 4 2012. JJul i. Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. præstegården. December Januar Nr. 4 2012 JJul i præstegården December Januar Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Skovby Forsamlingshus 4 Skovby GF 5 Stolemotionisterne 5 Børnekoret 6 Kirken siden sidst

Læs mere