1 Knud Børge Christiansen under besættelsen. Af Bjarne F Knudsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Knud Børge Christiansen under besættelsen. Af Bjarne F Knudsen"

Transkript

1 1 Knud Børge Christiansen under besættelsen Af Bjarne F Knudsen Knud Børge Christiansen (f d ) min morbror var landmand og havde først en udstykning af Gerskov gården på Gersø; men siden overtog han gården i Gerskov, Gerskov Bygade 15. Han var gift med Marie (f. Rasmussen). De boede de fleste år på Bakkevej i Otterup. Knud Børge Christiansen. Privatfoto ca 1940 Som knægt var det spændende at der ude i mormor og morfar s entré godt skjult på knagerækken under jakker og frakker hang to geværer det ene var et jagtgevær Knud Børge jævnligt brugte. Det andet var fra krigens tid da Knud

2 2 Knud Børge Christiansen under besættelsen Børge var med i modstandsbevægelsen og det stammede fra en af de engelske flyveres nedkastninger. En 8-18 RIA riffel Som knægt fik min fætter Uffe og jeg lov til at tage ladegreb på riflen og klikke den af. Det var vildt spændende! Om riflen gik op i røg da gården brændte, eller Knud Børge indleverede den ved jeg intet om? Der var oprettet relativt mange mindre modstandsgrupper i to større grupperinger på Nordfyn på Bogenseegnen og i Otterupområdet i nærheden af det kæmpestore lufthavnsprojekt der startede i slutningen af 1943 i et enormt område omkring Lunde, Lumby, Broby og Allesø hvor der blev udstationeret 800 soldater til at bevogte og overvåge et kæmpemæssigt entreprenørarbejde hvor var beskæftiget med værnemagtsarbejde 6. Egentligt var det nærliggende at forestille sig at modstandsgruppen på Nordfyn burde være rimeligt godt forsynet med våben som de havde beslaglagt på Otterup geværfabrik. Det drejede sig overvejende om karabiner og nogle pistoler; men det var ikke disse våben man så grupperne udstyret med i maj Våbnene som blev beslaglagt på geværfabrikken, siges at være endt hos politiet for de var hverken hos modstandsgrupperne eller på tyskernes Lunde flyveplads i Beldringe. Geværfabrikken havde længe inden 1940 fremstillet en maskinpistol og leveret dele til andre maskinpistoler. Efter modstandsbevægelsen s beslaglæggelse af alle Otterup geværfabriks rifler i 1943 ophørte fabriken med at fremstille rifler pga tyskernes forbud. Med til historien hører også at ejeren Niels Larsen s sønner Uffe og Fritz Schultz Larsen selv var medlemmer af modstandsbevægelsen; men efter krigen genoptog de riffelproduktionen 5. De små modstandsgrupper var organiseret lokalt af meget forskellige initiativtagere f.eks. den nye præst i Østrup pastor Poul Pedersen som kom til Nordfyn i 1943, børnehjem s forstander Erik Askegård, købmand Sangil Nielsen begge Klintebjerg og Ejgil Jørgensen sognefogedens søn i Gerskov. Men fra 1943 var modstandsbevægelsen også ved at blive bedre organiseret idet en håndfuld militært uddannede såkaldte

3 3 Knud Børge Christiansen under besættelsen faldskærmsfolk fra Storbritanien var blevet flyvet ind over Danmark og kastet ned med faldskærm, herefter havde de med forskellig succes fået etableret sabotagegrupper rundt om i landet. Tidligt i 1943 blev faldskærmsmanden Peter Carlsen kastet ned over Danmark 8. Hans mission var at etablere sabotagegrupper på Fyn. Det lykkedes fuldt ud således at i juli fandt den første succesfyldte våbennedkastning sted på Fyn. Mere præcist 23.juli ved Enebærodde. Sendingen indeholdt bl.a. plastisk sprængstof, som var meget kraftigt, og som ind til da kun havde været benyttet ved en enkelt sabotage på Fyn nemlig den 1.juli 1943 i maskinhallen på Thomas B Thriges fabrikker i Odense. Dengang havde man fået sprængstoffet med kurer fra SOE s depoter i Randers. SOE - Special Operations Executive - var under Den anden Verdenskrig den britiske organisation, som skulle støtte modstandsbevægelserne i de tysk besatte europæiske lande og forsyne dem med våben og sprængstoffer til gennemførelse af sabotageaktioner. Efter våbenmodtagelsen ved Enebærodde fulgte ganske mange sabotager i Odense i juli og august i 1943 hvilket nok var katalysatoren til at flere sabotager landet over og omfattende strejker fik samarbejdspolitikken til at bryde sammen 29. august Carlsen var primus motor for oprettelsen af et 5-mands regionsråd, som så inddelte Fyn i afsnit med afsnitsledelser med et 3-mands råd hvor hver mand havde specielle opgaver, nemlig sabotage, opbygning af modstandsstyrkerne og løsning af tekniske opgaver såsom fremskaffelse af motorkøretøjer, lagerpladser, benzin mm. Der blev oprettet fire afsnit på Fyn Svendborg, Nyborg, Middelfart hvorunder Bogense hørte, som dog blev en selstændig bystyrelse fra det tidlige forår 1944, og så Odense hvortil resten af Nordfyn var tilkoblet. Pastor Poul Pedersen samlede først en gruppe på seks mand i oktober 1944, som foruden opsamling af nedkastet material fra engelske flyvemaskiner også udførte jernbane- og værkstedssabotager for at sinke lufthavnsprojektet alene og i samarbejde med grupperne i Otterup og Næsby 7. Disse grupper hørte under bystyret i Odense, der også organiserede modstandsarbejdet i den større by. Samlet kaldtes de for Landstyrkerne. Nationalt var Fyn modstandsbevægelsen Region IV. Modstandsgruppen modtog en dag en sending våben, som skulle fordeles blandt gruppens medlemmer, bl.a. et maskingevær i en solid trækasse. Som gruppeleder påtog Pastor Poul Pedersen selv at skjule sikkerhed i præstegården.

4 4 Knud Børge Christiansen under besættelsen Bagest fra v. Lærer Jørgensen, Hessum, Thorkild "snedkers" bror, Erik Svendsen. Forrest fra v. Knud Børge Christiansen, Ejgil Rasmussen, Egon Hansen, arb. På Klintebjerg børnehjem, Søren Toftegaard. Gerskov 5. maj 1945 Ved højlys dag tog han den lange trækasse under armen og satte kursen hjemad. Da han passerede den store villa i Østrup, som siden blev til forsamlingshuset, blev han passet op af husets ejer der var en frygtet gestapomand, som udfrittende og mistænksomt spurgte: Hvad har De i kassen præst? pastor Pedersen der var godt skåret for tungebåndet svarede prompte og med en skælmsk mine: Åhr det er en bang! Bang! og så lo de begge højt stikkeren/gestapomanden af præstens vittighed og præsten af lettelse over at tyskerhåndlangeren så let lod sig narre. Præsten og frihedskæmpernes gruppeleder Poul Petersen fra Østrup på vej til Odense til en udrensning, som passager er modstandsmand Børge Kappel.Foto Fyns Tidende 1947

5 5 Knud Børge Christiansen under besættelsen Ved en senere lejlighed forsøgte gestapomanden at likvidere præsten; men en anden modstandsmand kom ham i forkøbet og skød ham i stedet. En tysk våbenproducent, Hermann Gerlich ( ), var langt tidligere blevet involveret i Otterup geværfabriks arbejde. Han havde beskæftiget sig med fremstillingen af panserværnsvåben. På grund af de politiske forhold i forbindelse med Adolf Hitler s magtoverdragelse i Tyskland var Gerlich bosat i England. Men efter at have startet samarbejdet med "Schultz & Larsen" flyttede han til Danmark, hvor han fortsatte udviklingen af et for datiden yderst avanceret anti-tankvåben. Gerlich havde arbejdet med højhastigheds anti-tank rifler, der blandt andet involverede koniske riffelløb, men for yderligere at forhøje skuddets hastighed måtte han udvikle et særligt projektil. Det blev kaldt "Ultra-projektet" og det fangede stormagternes opmærsomhed, så der blev udspioneret i Otterup og talt russisk, tysk, fransk og engelsk. Således skrev New York Times 26. december 1933 om projektilet under overskriften "The Winged Horror" (på grund af projektilernes vingelignende flanger) 5. Gerlich døde i 1934, og selv om det rygtedes i Otterup at han var blevet dræbt af "fremmede agenter", findes der ikke bevis for denne påstand og måske var det hans dårlige hjerte der gjorde en ende på ham. Men det rygtet gik ud på var at Hermann Gerlich efter i hemmelighed at have opfundet det panserbrydende projektil på Otterup geværfabrik, blev han jagtet i en lang biljagt af fire tyske militærfolk fra de tyske ingeniørtropper Organisation Todt den dag han døde. Gerlich nåede hjem til Østruplund slot (tidl. Østrupgård) hvor han boede med tyskerne lige i hælene, han skulle herefter være løbet ind i huset, grebet et skydevåben og skudt sig selv for at tyskerne ikke skulle få fingre i hans hemmeligheder... Imidlertid havde han nået at færdigudvikle projektilet og geværet med det koniske løb, som blev kaldt "Ultra 2". I 1938 blev rettighederne til ultra projektilet foruden nogle eksperimentelle antitankkanonløb solgt til Frankrig for 4,2 millioner kroner. Inden da var der dog blev leveret nogle eksemplarer af "Ultra 2" til Tyskland, idet Gerlich s assistent, dr. Hans Neufeldt, havde vist sig at være en tysk spion. Neufeldt flyttede tilbage til Tyskland og arbejdede der videre på at udvikle skytset for den nazistiske regering. Det kom så vidt at da general Erwin Rommel i 1941 begyndte felttoget i Nordafrika, havde han versioner af projektilet til "Ultra 2" med. Det viste sig at være yderst effektivt, men det lykkedes englænderne at

6 6 Knud Børge Christiansen under besættelsen eftergøre projektilet baseret på analyser af afskudte projektiler. Så det meste af dette havde fundet sted før krigens udbrud og var derfor ikke mål for modstandsbevægelsen s sabotager 5. Gerlich s efterladte blev boende på Nordfyn og sønnen Herman (f.1914) blev senere gift med yngste datter Kirsten Tove fra Peter Rasmussen s gård i Ørritslev og de har boet i Næsby hele livet. Knud Børge havde som så mange andre landmands ungdom været på Ryslinge højskole i krigens første år fra november til marts hvor kimen til deres nationalfølelse blev lagt. Knud Børge blev gruppens meddeler ordonans om man vil der personligt fra lederen overbragte meldinger og befalinger og han deltog bl.a. i modtagelse og bortgemning af nedkastede containere med våben. Det samlede antal modtagepladser i Danmark blev af modstandsbevægelsen foreslået til godt 400 og godkendt af de allierede. Ikke alle pladser nåede at komme i brug. Det var selvsagt vanskeligt at foretage nedkastninger over Fyn og Sjælland, hvilket afspejler sig i antallet af udpegede pladser. I Jylland drejede det sig om 280, hvoraf 200 kom i brug, på Sjælland var der udpeget 80, men kun 57 kom i brug, og på Fyn var der 30, hvoraf 25 kom i brug med i alt 35 nedkastninger i perioden Knud Børge 5.maj 1945 Et af stederne var på Hals og Enebærodde hvor der under 2. Verdenskrig udspillede sig dramatiske begivenheder. Hver aften kl lyttede nedkastningsholdet til særmeldingen af den danske udsendelse fra BBC, London. Nær udsendelsens afslutning, blev en lang række navne læst op, hvor hvert navn

7 7 Knud Børge Christiansen under besættelsen var en kode for de modtagepladser, der var programmeret netop den aften. Derudover blev der nævnt et efternavn, som var knyttet til den specielle base, som ville modtage våbennedkastninger. Når flyverne fløj over nedkastningsbaserne, skulle folkene på jorden, morse det første bogstav i koden, op til maskinernes pilot, så de havde bevis for at det ikke var tyske soldater der stod og ventede. På den måde vidste piloterne, hvor de undgik at ramme uskyldige, hvis det kom til ildkamp. Sammen med SOE rådede det britiske flyvevåben, Royal Air Force (RAF) i perioden over to eskadriller, nemlig nr. 138 og 161, som havde base på flyvestationen Tempsford i Bedfordshire, en halv snes kilometer øst for byen Bedford og ikke langt fra Luton. Oprindeligt sorterede eskadrillerne under Bomber Command/Special Duties bombeflys kommandoen - men overgik senere til Transport Command, muligvis så sent som i marts Fra efteråret 1944 benyttede de to eskadriller fire-motorede fly af typen Short Stirling, der oprindeligt var konstrueret som tunge bombefly og de var som sådant operationelt fra februar Forskellige forhold, fremfor alt manglende evne til at operere i stor højde og under vinternedbør med overisning, bevirkede, at typen blev udfaset som bombefly, og fra begyndelsen af 1944 primært benyttet som transportfly. Transportversionen af Stirling var Stirling IV, som adskilte sig fra bombeflyet ved, at det manglede kanontårnene i næsen og på ryggen, mens kun nogle af transportflyene beholdt agtertårnet. Stirling IV kunne medbringe 24 containere. Flyvningerne til Danmark fik fra sommeren 1943 alle kodenavnet TABLEJAM; TABLE stod for SOE, og JAM var kodenavnet for Flemming B. Muus, de allieredes faldskærmschef i Danmark fra marts 1943 til december Til venstre Stirling IV. Til højre Stirling med kanontårne på ryggen og næsen.

8 8 Knud Børge Christiansen under besættelsen For at afhjælpe manglen på våben og sprængstof hos de fynske modstandsfolk blev det planlagt at modtage nedkastet material i containere fra engelske flyvemaskiner. Det var en række officerer med hjemsted på Odense kaserne der stod bag den første modtagelse ved Martinegården på Enebærodde. Beskeden om gennemførelsen blev givet den 22.juli 1943 i BBC s dansksprogede udsendelse kl 18:15 og gentaget sidst i udsendelsen 22:15 samme aften. Natten til den 23.juli modtog en sammenstykket gruppe bestående af militærfolk og civilister, hvor Knud Børge var iblandt, den første sending engelsk material, i alt syv containere, indeholdende sprængstof og mindre skydevåben. Faldskærmene nedgravedes på stedet, mens de tomme containere blev dumpet i Odense Fjord, hvorpå våben og sprængstof blev transporteret bort på to lastbiler og lagt i depoter bl.a. i Østrup brandsprøjtehus 7. Årsagen til, at begivenheden fandt sted på Enebærodde under Hofmansgave, var nok et bekendtskab mellem de medvirkende officerer, skytte Peter Schrøder bosat i Martinegården på Odden og godsets ejer, Niels Oluf Hofman-Bang. Bekendtskabet skyldtes, at garnisonen i Odense årligt havde afholdt militærøvelser på Enebærodde efter aftale med godset. Den vellykkede og tilsyneladende uopdagede nedkastning blev gentaget samme sted den 26.juli, og herefter blev Enebærodde opgivet af sikkerhedsgrunde, for det er oplagt at den tyske forskansning med kanoner og antiluftskyts ved Gabet har bemærket overflyvningen 1,2. Knud Børge Christiansen i Gerskov, huset overfor skrædder Jokumsen s hus i baggrunden ved gadekæret i Gerskov. Privatfoto ca 1944

9 9 Knud Børge Christiansen under besættelsen I januar og de første uger af februar 1945 forhindrede vintervejr regelmæssige nedkastninger fra RAF af våben og forsyninger til den danske modstandsbevægelse, for det var stadig bitterligt koldt vintervejr. Natten mellem fredag den 9. og lørdag den 10. februar 1945 gjorde eskadrille 138 imidlertid et forsøg på at gennemføre en våbenflyvning med syv fly, som alle skulle levere til fynske pladser. Imidlertid satte det ved 22-tiden fredag aften ind med dårligt vejr i form af sne og slud, og seks af de syv fly måtte returnere til Tempsford med uforrettet sag. Det syvende fly var Stirling IV nr. LK279, med radiokendingsbogstaverne NF-L. Målet for flyet var modtagepladsen Tablejam 190 med det danske kodenavn Niels, beliggende ved Østerballe i Hasmark, seks kilometer nordøst for Otterup. Det havde en syvmands besætning, af hvilke to, nemlig piloten, flight sergeant Lawrence Stanley Tucker, og radiotelegrafisten, flight sergeant Richard York French kom fra det australske flyvevåben, Royal Australian Air Force, RAAF, hvis mandskab gjorde tjeneste på Royal Air Force s fly. De andre fem var alle englændere mekanikeren flight sergeant William Maurice Haragan, bombekasteren flight sergeant Geoffrey Chapman Toes, skytten warrant Officer Ronald James Ball, Navigatøren flying officer Gordon Ernest Mercer, agterskytten flight sergeant William John Carthew, alle unge mænd i alderen 20-22år. Modtageholdet ved Østerballe i Hasmark kom imidlertid til at vente forgæves i isnende kulde på LK Forgæves ventede også et modtagehold på pladsen Henriette ved Fønsskovodde på sydsiden af Gamborg Fjord lidt syd for Middelfart; det fly, der skulle have kastet der, var vendt om pga. det dårlige vejr. Ved et-tiden om natten hørte Henriette -folkene imidlertid et dump. Det har utvivlsomt været LK279, som styrtede i Lillebælt pga. for ringe sigtbarhed. RAF anmodede over BBC modstandsbevægelsen om at eftersøge flyet i Fyns området. Det blev efterfølgende lokaliseret i Lillebælt, syd for Stenderup Hage og vest for Fønsskovodde ved grunden Flækøjet. Det var brækket i to stykker, og lasten drev i løbet af de næste to dage i land ved Stenderup Hage og blev dér bjærget af modstandsbevægelsen. Alle syv besætningsmedlemmer omkom og blev begravet i Fredericia og Skærbæk. Flyets metaldele blev siden brugt til fabrikation af stegepander, fløjtekedler og lignende 4.

10 10 Knud Børge Christiansen under besættelsen Begivenhederne ved våbenmodtagelserne under besættelsen er også beskrevet i Anders Bjørnvad s bog 3. Det interessante her var at han fokuserer på tredje nedkastning ved Hofmansgave, som fandt sted kun 11 dage senere den 21. februar 1945 på samme sted som det mislykkede forsøg, der fik fatale følger, på markerne langs poppelalleen mellem Hasmark kirke og Haveskoven umiddelbart vest for gården. Det var stadig bitterligt koldt. Langs vejen opstilledes vagtposter, og lygtefolk fra gruppen fra Nordfyn der placeredes inde på markerne syd for Østerballe i Hasmark til at signalere til den gennem BBC i kode anmeldte flyvemaskine. Det var måneskin den aften, og ude over Kattegat hørtes flystøj fra en Stirling IV, da klokken var lidt over halv tolv. Denne gang omfattede leverancen hele 24 containere, nemlig hvad Stirling IV kunne rumme, hvoraf tre havnede i nogle høje poppeltræer i udkanten af Haveskoven, og for at redde disse blev det nødvendigt i nattens kulde at fælde tre træer. Under arbejdet med at frigøre beholderne faldt en af modtagerne ned i et vandhul, og da han var uden mulighed for at skifte det våde tøj, kostede det pga den ekstreme kulde et efterfølgende sygeleje. Mens træfældningen stod på blev de to ventende lastbiler benyttet til straks at borttransportere hovedparten af containerne, mens de tre sidste beholdere midlertidigt blev skjult under halmen i den gamle røde staklade på Hofmansgave, indtil de senere kunne transporteres i depot. Disse beretninger er lokalt i befolkningen stadig bevaret i erindringen og overleveret fra den generation, der oplevede episoden, til børn og børnebørn. Den fatale episode med det nedstyrtede fly hvor 7 unge mænd omkom, er nok ikke kendt af så mange? Det er i øvrigt underligt at nedkastninger så tæt på den tyske Lunde flyveplads i Beldinge tilsyneladende ikke blev opdaget af tyskerne det var først i marts 1945 at tyskerne blev opmærksomme på nedkastningerne, så det tyder ikke på at deres radar og vagtværn var særligt effektivt!? Nogle tyske soldater havde imidlertid fået nys om at der skulle foretages nedkastning ved Hofmansgave natten til 5.marts, og at det var Bogense gruppen der skulle stå for modtagelse af våben nedkastet fra de engelske fly. Tyskerne havde derfor taget opstilling ved Gyldensteen og afspærret samtlige veje i området. Det lykkedes med nød og næppe modstandsfolkene at undslippe ved at flygte ind over de omkringliggende marker.

11 11 Knud Børge Christiansen under besættelsen Bogense Bystyrelse. Øverst fra venstre: skoleinspektør Helge Knudsen, kriminalbetjent Knuds Andersen, gasværksarbejder Manuel Jørgensen. Forest fra venstre: dyrlæge Edgar Richardt, greve Carl Johan Bernstorff, forsikringsmand Løvenborg Jensen. Privatfoto 5.maj 1945 En frihedskæmper Manuel Jørgensen var kort tid forinden blevet efterladt i en grøft med. Hans fod blødte kraftigt såret af en kugle fra en af de andres maskinpistoler, der ved et uheld var gået af ved en kraftig rystelse i lastvognen. Han var tvunget til at vente i grøften på den tilkaldte læge læge Knudsen fra Jullerup. Det lykkedes lægen at få hentet Manuel og behandlet hans fod og de slap begge usete væk. Men det kæmpestore projekt på i alt ca 1000 ha hvor 800 tyske soldater var udstationeret var knapt nok klar til ibrugtagning da krigen sluttede. Værnemagerne dem der arbejdede for tyskerne eller leverede ydelser til dem var nok dem der mest effektivt forhindrede at militærbasen blev taget i brug; men fra slutningen af 1944 blev forsinkelserne forstærket af at Østrup, Otterup og Næsby modstandsgrupperne udførte jernbane- og værkstedssabotage 7 og at de med et gevaldigt brag sprængte et underjordisk benzindepot i luften. De første fly landede først i marts 1945, og i alt kun 70 tyske fly nåede at lande der. En sværm af danske arbejdere lod sig lokke af den danske regerings arbejdsanvisning. Min fars farbror Otto Knudsen tømrersvend fra Emmelev var en af dem. Hans svoger var død og hans kone Kirsten s søster var dødssyg så Otto og Kirsten havde lovet at sørge for de tre efterladte børn. Så det krævede

12 12 Knud Børge Christiansen under besættelsen ekstra indtjening derfor tog Otto arbejdet på Lunde flyplads, hvilket ikke var noget der faldt i god jord hos de andre brødre bl.a. Chr. tømrer! Hans søn Åge Knudsen havde i 1942 da han spillede på Harmonien i Haderslev fået et fristende tilbud om at komme til Berlin og spille i det berømte symfoniorkester Berliner Philharmonien; men Chr. tømrer s kommentar var at hvis han gjorde det skulle han aldrig mere komme hjem!! Så Åge blev ikke musikker i Berliner Philharmonien og jeg [forfatteren af denne artikel, red. BF Knudsen] blev ikke tysker!! Knud Børge (KB) med frihedskæmperarmbind og skråhue som general Montgomery. Til højre for, Bjarne båret af Chr tømrer. Til venstre KB s far Anders Christiansen og svoger Arne Larsen. Forrest fra venstre KB s mor Karen Christiansen, søster Gerda Larsen og Karoline Knudsen. Privatfoto, Gerskov 5.maj 1945 Det gik også ud over landmændene især på Fyn at landbrugsmedhjælperne i 1944 tog imod den langt højere løn på kr om ugen hos tyskerne. Lastbiler med grus, sand til støbninger og græstørv blev kørt rundt på lange omvejs køreruter. Vognmænd i området havde således enorme daglige indtjeninger på kr pr lastbil ved at svindle med kørselsregnskaberne f.eks. viste en chauffør s regnskab at han en dag havde kørt 1000km - hvilket med ventetider blev en regning på 900kr. Selv med en returkommission på 15%

13 13 Knud Børge Christiansen under besættelsen til tyskernes kørselsafdelingen gav det en meget høj dagløn. Svindlen, korruptionen og langsommeligheden i arbejdets udførelse gjorde at efter et år i slutningen af 1944 var kun én startbane klar af første etape. Byggeriet havde da kostet 57 mio kr, som var 7 mio kr mere end det tilladte og blev langt det dyreste projekt i den tyske besættelse på Fyn. Byggeledelsen blev derfor straffet og chefen blev kaldt tilbage til Tyskland og idømt 3 års fængsel. Men svindlen fortsatte. Af kørselsregnskabet fremgik det at der var anvendt 400 biler ved en indkaldelse af bilerne kunne der kun fremvises 40, dvs i lang tid var der udbetalt kr pr dag til hver af de 360 fiktive biler, som var udbetalt til lokale vognmænd og entreprenører 6. Den 8. maj 1945 landede den første britiske flyvemaskine på Lunde Flyveplads. Den kom fra Holland. Allerede den 6. maj havde en af de allierede flyvere kredset over pladsen, men kun set tyskere. Den 8. kunne de se danske frihedskæmpere udenfor ringvejen. Pastor Pedersen var kort før kapitulationen blevet leder af de fynske landstyrker og havde samlet 200mand hvortil kom dem man kaldte 6.majkæmpere, som ganske sent meldte sig til modstandsbevægelsen 7. De allierede flyvere antog derfor, at flyvepladsen ikke var besat. De landede og kom ind til en stor flok tyskere. Den tyske oberst kom hurtigt til stede. Han spurgte straks, med hvilken ret, piloten var gået ned uden at have bedt om landingstilladelse men han blev totalt ignoreret - nok for første gang under hans fynske kommando. Danske frihedskæmpere nåede hurtigt frem. Her ser de den danske hær, sagde lederen pastor Pedersen til den engelske flyver. Dens påklædning er ganske vist lidt broget. Den har også levet under jorden i flere år. Men vore våben er gode nok. Det er første klasses engelske og amerikanske rifler og maskinpistoler. men der var ingen rifler fra geværfabriken i Otterup 6. Våbnene de bar var for de syv kendtes vedkommende: 3 stengun, 1 tysk halvautomatisk stormgevær, 2 mauser 98 standardriffel samt 1 U.S. Carabin M1 Cal. 30. Ved et interview til Fyns Tidende bragt 20.maj 1945 udtalte pastor Poul Pedersen bl.a.: - Der er noget jeg ikke kan løsrive mig fra hver gang jeg tænker tilbage på den farlige tid. Det er den ret ud enestående imødekommenhed og forståelse, der overalt blandt landbefolkningen er vist os, der var med i det illegale arbejde. Jeg ved godt, at der nu og da har været gjort forsøg på at draget landbefolkningens nationale holdning i tvivl. Men disse forsøg har savnet enhver

14 14 Knud Børge Christiansen under besættelsen hold i virkeligheden. Det er sandt, at det kneb lidt til at begynde med at få landbefolkningen positivt orienteret med hensyn til modstanden mod den tyske undertrykkelse. 7. Den danske hær i broget påklædning 50 mand ud af Landstyrkens 200 med lederen af Odense og Nordfyngruppen pastor Poul Pedersen nr to fra venstre, knælende til venstre købmand Sangil Nielsen, Klintebjerg. Modstandsgrupperne forrest knælende Otterup gruppen Thorkild Torbensen, Otterup, Egon Jensen, Svend Nielsen, Poul Larsen, Uffe Schultz Larsen, Hans Lillesøe, en ukendt (menes ikke at høre til denne gruppe??), Karl Andersen. Stående til højre for entredøren Østrup gruppen Hessum skolelærer, Knud Børge, Thorvald Christiansen, Ejgil Jørgensen, Oluf Toftegård. Ude til højre ses bl.a.peter Larsen(Østrup, senere landbrugsministr ham med de krydsende lædderremme), Erik Askegård (forstander Klintebjerg børnehjem ældre herre iført frakke), Sangill Nielsen (købmand i Klintebjerg). Foto på Hjorslevgård maj I samme interview skriver journalisten: Man kan se på pastor Pedersen at han er en mand der både har nerver og fysik til fronttjeneste i illegalt arbejde. Enhver opgave er han gået løs på med hensynsløst mod og sej udholdenhed, og ikke et øjeblik har han villet spare sig selv for de krav, han stillede til sine nærmeste medarbejdere. Altid var han fremme i forreste række og var selv gang på gang leder af farefulde aktioner af forskellig art. Pastor Pedersen sagde bl.a.: Vi tog del i illegalt arbejde under enhver form og havde rig lejlighed til at vise næb og klør når tyskerne skulle generes på og omkring flyvepladsen. Pastor Pedersen svarer på jounalistens spørgsmål: Var de selv med i sabotagehandlingerne Ja, det ville være forkert af mig at lokke folk til at gøre ting, som jeg ikke selv turde deltage i. Derfor deltog jeg så vidt muligt i de forskellige sabotager 7.

15 15 Knud Børge Christiansen under besættelsen Leder af landstyrkerne på 200 mand i stor Odense og Nordfyn pastor Poul Pedersen med papir i højre hånd nr to fra vestre. Knælende købmand Sangil Nielsen, Klintebjerg. Foto Hjorslevgård maj Pastor Poul Pedersen fortsatte sit præstekald indtil 1956 hvor han også samtidig var geografi og historielære på Otterup realskole og her gik han under øgenavnet revolver præsten. Modstandskampen havde været en hård tid for ham, så smerterne i sjælen blev dulmet med rigelig alkohol, og han var konstant i pengetrang så en af de betroede elever i realskolen Carl Pedersen hentede formularer til veksler hos boghandlen til ham -- og således gled denne krigshelt sammen med så mange andre ud i glemslen. Men han er jo stadig husket af mange ældre på Nordfyn! Mange husker sikkert anekdoten om, at når han vendte hjem efter en mission hvor de havde været ude og bombe Bogense-banen eller benzindepotet i Lunde, så mødte han om morgenen op på Otterup kro og forlangte morgenmad. "Hørte du braget, kromand" skulle han have sagt til kroejer Harnæs. Havde Harnæs intet hørt, skulle han give øl. Burde der ikke snart opkaldes en Poul Pedersen vej på Otterup egnen??

16 16 Knud Børge Christiansen under besættelsen Poul Pedersen s nærmeste gruppe: Gunnar Larsen,Hans Peter Thomsen, Peter Larsen (senere landbrugsminister), smed Peter Larsen og Børge Kappel. Foto privateje, Østrup Pastor Poul Pedersen var meget populær og velset både som prædikant og som lærer på realsskolen men pludselig en dag var han borte ingen vidste hvorhen. Et rygte fortalte at han var blevet ansat på et advokatkontor i Odense? Men hvor blev han af ---?? Referencer: 1. Hæstrup J: Hilsen til Vera (1956) 2. Hæstrup J: Krig og Besættelse Odense Odense bys historie. (1979), bind Bjørnvad A: Natten der varede otte dage. En bog (1967) 4. Hansen F, Clausager JP: Begravede allierede flyvere på Christians kirkegård i Fredericia. (2009), 5. Egdal M: Schultz & Larsen Otterup geværfabrik Dansk Ammuniationsfabrik A/S De Danske Rifler i verdensklasse. Forlag Devantier (2007), s SKERBS: Beldringe Flyveplads. Artikel Fyns Tidende (1945) 18.maj. 7. Interview Pedersen P: Da der holdes studiekreds i fyrrummet under Næsby kirke. Artikel Fyns Tidende (1945) 20.maj. 8. Skov A: Modstandsbevægelsen på Nordfyn under 2.Verdenskrig. Sletten 2007, Årsskriftet for Nordfynsk Lokal- og Kulturhistorie (2007), s.65-81

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse.

RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. RAF våbenflyvninger til den danske modstandsbevægelse. Mange flystyrt modstandskampens store omkostninger. 1. RAF mindesmærke i Rebild bakker. Våbenflyverne. 2. Hvidstengruppens mindemonument i Hvidsten.

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS

FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS FRIHEDSKÆMPERARMBIND FRA SKRYDSTRUP FLYVEPLADS Tekst og billeder: Preben Eriksen Lidt tilfældigt kom jeg i kontakt med én i Odense. Jeg spurgte, om han havde Frihedskæmperarmbind, hvortil han svarede:

Læs mere

Våbenmodtagelse i Distrikt Herning.

Våbenmodtagelse i Distrikt Herning. Våbenmodtagelse i Distrikt Herning. Kilder: Bogen Derfor måtte vi sejre v. A. H. Jensen (Toldstrup). / - Interview med Knud Hagedorn. I begyndelsen af oktober 1944 fandt den første våbennedkastning sted

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Hvidsten gruppen blev dannet

Hvidsten gruppen blev dannet Af Linda Hvidsten Jeg har valgt at skrive om Hvidsten gruppen som var en modstandsgruppe i anden verdenskrig. Artiklen kommer til at handle om: Hvad Hvidsten gruppen var, hvad de kæmpede for, hvem der

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig!

8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! 8 flyinteresserede genopbygger fly fra 2. verdenskrig! En 2 sædet advanced trainer en såkaldt AT6 styrtede under en patrulje i 1942 i Grønland. Den står nu i Balle efter en del år i Hou, og nærmer sig

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Hvidsten Gruppens område og omegn

Hvidsten Gruppens område og omegn Hvidsten Gruppens område og omegn 91 km 2h 20 min Matti-D Randers SV Starts: Kongensgade, 8930 Randers, Danmark Ends: Højsletvej 9, 8930 Randers, Danmark Start Point: Kongensgade, 8930 Randers, Danmark

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

Fra Jørgen Peder Clausager til www.airmen.dk den 19. november 2009, 11 sider

Fra Jørgen Peder Clausager til www.airmen.dk den 19. november 2009, 11 sider Fra Jørgen Peder Clausager til www.airmen.dk den 19. november 2009, 11 sider Fredericia Dagblad, 31. maj 1945: Engelsk flyvers begravelse i eftermiddag på Nordre Kirkegård Død for fire uger siden på det

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller

Kilder til Betjenten. KILDER.dk. 1. OVERSIGT: Politiets roller 1. OVERSIGT: Politiets roller 2. FOTO+TEKST: Under Jorden Titel: Under Jorden fra bogen Jul i Sorø - årgang 37 Hvor er stammer kilden fra?: citat fra Jul i Sorø - årgang 37 3. FOTO+TEKST: I Frøslev-lejren

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG. Planche 10 af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum 1. LØSNINGSFORSLAG LØSNINGSFORSLAG Plancherum LØSNINGSFORSLAG 1. Plancherum LØSNINGSFORSLAG Planche

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Sabotage mod pejlestationen i Vipperød 1944-45 02 BESÆTTELSEN 1940-1945

Sabotage mod pejlestationen i Vipperød 1944-45 02 BESÆTTELSEN 1940-1945 02 BESÆTTELSEN 1940-1945 "På Sjælland har danske Styrker blandt andet ødelagt den fjendtlige Pejlestation ved Vipperød. Aktionen fandt Sted Nytårsaften. Vagtmandskabet, der festede i Vagtlokalet, blev

Læs mere

Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne.

Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne. Besættelsen af Danmark 1940-1945, ---- og radioamatørerne. Som radioamatør er du sikkert vidende om, at den hemmelige radioforbindelse til England var en uhyre vigtig del af modstandsbevægelsen, idet man

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Oldefar Andreas Nicolai Høeg

Oldefar Andreas Nicolai Høeg 1 Oldefar Andreas Nicolai Høeg. Fra oldemor Erikke Brøns s fotosamlng: Andreas Nicolaj Høeg som 29. årig soldat i 1864 1 2 Andreas Nicolaj Høeg blev født i Thorsager den 14. maj 1835 som søn af lærer og

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21

MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 MIG-21 Dette fly er et MIG-21. Dette fly er fra Rusland. Det er et kamp-fly. MIG-21 er med i krig. Det er et rus-sisk kamp-fly. Det før-ste MIG-21 fly blev lavet i 1956. I 1985 holdt man op med at lave

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden.

OM FILMEN. Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. OM FILMEN Det er et stærkt cast, der spiller nogle af de største ikoner fra besættelsestiden. Det er et stærkt cast instruktøren Anne-Grethe Bjarup Riis har samlet omkring sig til at spille nogle af de

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2013 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 31.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Arkivar Andreas Skov fortæller denne dag om Augustoprøret 1943 - da Odense gik

Læs mere

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008

Kristinedalsvej. rejsebranchen. Hun bor nu i Jylland. Kristinedalsvej 2 Foto marts Svend Pedersen og Gerda. Foto maj 2008 Side 108 Kristinedalsvej Kristinedalsvej 2 Kristinedalsvej 2 Foto marts 2007 Dette hus er bygget i 1939 af vognmand Osvald Jensen. Garagerne blev bygget først, og her boede Osvald Jensen indtil han flyttede

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION

8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION 8Ø - EN MODSTANDSORGANISATION Tekst og billeder: Niels Gyrsting I april 1995 bragte Østerbro Avis et billede af en modstandsgruppe, der var opstillet foran Idrætshuset på den nuværende Gunner Nu Hansens

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang

I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang I dag, den 30. juni er det 10 år siden Flyvestation Vandel halede flaget ned for sidste gang Klokken er nogle få sekunder før 12:00, så falder kommandoen: Hal flaget ned! Kommandoen: Hal flaget ned! havde

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

I Hadsten Lokalarkiv findes der en beretning fra. Johanne Kirstine Nørbæk (f.: Johanne Kirstine Møller) om hendes oplevelser under 2. verdenskrig.

I Hadsten Lokalarkiv findes der en beretning fra. Johanne Kirstine Nørbæk (f.: Johanne Kirstine Møller) om hendes oplevelser under 2. verdenskrig. I Hadsten Lokalarkiv findes der en beretning fra Johanne Kirstine Nørbæk (f.: Johanne Kirstine Møller) om hendes oplevelser under 2. verdenskrig. Efter en kopi af denne beretning, har jeg scannet teksten

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig

Besættelseskassen. Undervisningsmateriale: Aalborg i krig AALBORG HISTORISKE MUSEUM - SKOLETJENESTEN Undervisningsmateriale: Aalborg i krig Besættelseskassen Som et supplement til udstillingen Aalborg i krig har museet en emnekasse med forskellige genstande fra

Læs mere

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt)

Verbernes former. Jeg lå i sengen uden at sove. (= Jeg var vågen) Jeg kørte på arbejde uden at have sovet. (= Jeg var træt) Verbernes former Der er to slags verbeformer på dansk: de, der beskriver en situation, som den ser ud, mens den er der; og de der beskriver resultatet eller betydningen af situationen på et senere tidspunkt

Læs mere

På væltepeter ud i det fynske landskab

På væltepeter ud i det fynske landskab På væltepeter ud i det fynske landskab En af cykelsportens veteraner, fhv. møller Peder Pedersen, Ørritslev Skov, der i dag fylder 95, fortæller om væddeløb på væltepeter, skydning og møllebrug omkring

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Under jorden i Nr. Højrup

Under jorden i Nr. Højrup Under jorden i Nr. Højrup I besættelsens sidste måneder måtte artiklens forfatter, politiassistent Laurits Møller, gå under jorden. 1993. Laurits Møller I 1944 lød han navnet "Niels". Undertegnede er blevet

Læs mere

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer)

(Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte Stemmer) Gemte Stemmer - http://gemtestemmer.dk/ Vi var opfordret til at deltage i projekt Gemte Stemmer af Sidsel Overgaard (Kun 3 minutter af vores fortællinger er gengivet på Gemte

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011

Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Schweissudvalgets første tur til Tyskland 25. 26. Marts 2011 Af Lene Marie Seitzberg Som led i samarbejdet med andre udenlandske Beagle Klubber, har Kristian Paulsen, René Jensen og Brian Seitzberg fra

Læs mere

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på.

Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. Dengang der var isvintre til.. Man hører tit at dengang jeg var barn var der altid hvid jul og masser af is at løbe på skøjter på. I vinteren 1962/1963 var der rigtig isvinter endda en af de mere længerevarende.

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Kuréren Sabotør-slottet, 7 Kuréren Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag, 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Hilsen til Helene. Sabotør-slottet, 2

Jørgen Hartung Nielsen. Hilsen til Helene. Sabotør-slottet, 2 Jørgen Hartung Nielsen Hilsen til Helene Sabotør-slottet, 2 Hilsen til Helene Sabotør-slottet, 2 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

På årsdagen for det engelske Short Stirling bombeflys nedstyrtning. den 27. april 1945, lagde Lokalhistorisk

På årsdagen for det engelske Short Stirling bombeflys nedstyrtning. den 27. april 1945, lagde Lokalhistorisk Short Stirlings endeligt i Plougslund Mose Jeg har modtager nedennævnte fra Lars-Erik Pedersen og iler med at lade jer alle læse hans historie. Jeg har, med Lars-Eriks tilladelse udvidet historien med

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

De øvrige efterladte fik først længe efter underretning om fundet af deres pårørende, og. at de var blevet begravet på Aarestrup Kirkegård.

De øvrige efterladte fik først længe efter underretning om fundet af deres pårørende, og. at de var blevet begravet på Aarestrup Kirkegård. En englænder lægger krans på sin fars grav - med 66 års forsinkelse Skrevet maj 2013 af Niels Nørgaard Nielsen, der var vært for Ann og Colin Jordan fra 8. til 11. maj 2013. Ann, født Emery, er datter

Læs mere

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I

Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Udklipsark - Danske fly, cirka 1935, Del I Indledning Jeg har været heldig at låne at par motiver af danske fly, der hidrører fra tilsyneladende to forskellige udklipsark fra 1930 erne. De kan således

Læs mere

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014.

Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Fjordagers tur til Rheinland-Pfalz 30. maj - 2. juni 2014. Af Georg Zilmer For 4. gang havde Fjordagers cykelafdeling arrangeret en tur til Tyskland, hvor vi skulle deltage i "Saar-Pfalz Ekstrem Marathon".

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere