FORSLAG. på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG. på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014"

Transkript

1 FORSLAG på DBU Jyllands regionale årsmøder 2014

2 1 fra DBU Jyllands bestyrelse Højskoler og efterskoler som foreninger Ændring af DBU Jyllands love 3 Medlemmer, så højskoler og efterskoler fremover kan deltage i DBU Jylland turneringer, uden at de skal etablere selvstændige fodboldforeninger med love, bestyrelse og generalforsamling. Nuværende formulering i DBU Jyllands love: 3.1. Som medlemmer kan alene optages fodboldspillende foreninger. Ny formulering: 3.1. Som medlemmer kan alene optages fodboldspillende foreninger samt efterskoler og højskoler. Efterfølgende betragtes fodboldspillende foreninger, efterskoler og højskoler som foreninger i disse love. et indebærer Højskoler og efterskoler, der ønsker at deltage i DBU Jyllands turneringer eller ønsker at gøre brug af unionens uddannelsestilbud, behøver ikke fremover at organisere sig som egentlige foreninger med selvstændige love, bestyrelse og generalforsamling. et vil ved vedtagelse træde i kraft med øjeblikkelig virkning efter delegeretmødet. Side 2

3 2 2 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nyvalg til DBU Jyllands bestyrelse Ændring af DBU Jyllands love 13.2 og 19.1, så kun personer, der opfylder reglerne for at være stemmeberettiget (jvf og 17.3), kan nyvælges til DBU Jyllands bestyrelse. Nuværende tekst: 11 Stemmeret på delegeretmøder 11.3 Hver forening har indtil 2 stemmer. De stemmeberettigede skal senest den 1. december være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år. Medlemmer af unionens eller regionernes bestyrelser råder over hver en stemme. 13 Bestyrelse og forretningsudvalg 13.1 Til at lede Unionen og varetage dens interesser vælges en bestyrelse bestående af 9 medlemmer Delegeretmødet vælger formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget på delegeretmødet sker for 2 år ad gangen, således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår lige år og næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem ulige år. Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller skriftligt erklæret sin villighed til at modtage valg. til ny tekst: 13.2 Delegeretmødet vælger formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valget på delegeretmødet sker for 2 år ad gangen således at formanden og et bestyrelsesmedlem afgår lige år og næstformand, kasserer og et bestyrelsesmedlem ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgbare ved nyvalg er personer, der opfylder betingelserne for at være stemmeberettigede. Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller skriftligt erklæret sin villighed til at modtage valg. (fortsat) Nuværende tekst: 17.3 Enhver forening, der er rettidigt tilmeldt i henhold til indkaldelsen, har indtil 2 stemmer. En forening opnår først stemmeret efter at have deltaget i og gennemført en turnering. De stemmeberettigede skal senest den 1. oktober være medlem af den forening, de repræsenterer, og skal være fyldt 18 år. Regionsbestyrelsens medlemmer råder over hver en stemme. Der kan kun afgives stemme ved personlig tilstedeværelse. Hver delegeret har kun en stemme Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der alle er valgt for 2 år ad gangen. Halvdelen af de menige bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen kan ændres af regionens årsmøde og er straks gældende. til ny tekst: 19.1 Regionsbestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der alle er valgt for 2 år ad gangen. Halvdelen af de menige medlemmer er på valg i lige år og halvdelen er på valg i ulige år. Genvalg kan finde sted. Valgbare ved nyvalg er personer, der opfylder betingelserne for at være stemmeberettigede til regionens årsmøder. Ved valg til regionsbestyrelsen skal den pågældende være til stede eller skriftligt erklære sin villighed til at modtage valg. Antallet af medlemmer i regionsbestyrelsen kan ændres af regionens årsmøde og er straks gældende. et indebærer Man skal have et klubtilhørsforhold, hvis man skal nyvælges til DBU Jyllands bestyrelse. et vil ved vedtagelse træde i kraft med øjeblikkelig virkning efter delegeretmødet. Side 3

4 3 4 fra Stensballe IK Tvangsudtrækning Hold, der ikke har spillet de første 3 kampe i en turnering, tvangsudtrækkes af turneringen. Hvis et hold ikke har spillet sine 3 første kampe, er der stor sandsynlighed for, at det ikke kommer til at spille. Ved at tvangsudtrække det pågældende hold, har DBU Jylland mulighed for at lave en ny og bedre turnering, hvis det er muligt at indsætte et andet hold eller ved at flere puljer lægges sammen til én pulje. Under alle omstændigheder bliver de deltagende klubber klar over, hvem der spiller og kan planlægge efter dette. et indebærer Der skal indføjes en ny 10.3 i turneringsreglementet: Hvis et hold ikke har spillet en kamp inden 4. runde i turneringen, tvangsudtrækkes det og klubbens lavere rangerende hold i samme alderskategori. Dette gælder ikke, hvis kampene er aftalt udsat til senere afvikling. et vil ved vedtagelse træde i kraft med øjeblikkelig virkning efter delegeretmødet. fra Aabybro Efterskoles Fodboldforening Regler for supplerende spilletilladelse En spiller med supplerende spilletilladelse skal kunne spille flere end én kamp pr. spilledag. Det er både i moderklubbens og efterskoleklubbernes interesse at kunne råde over spilleren i weekenden. De nuværende retningslinjer gør spilleren til gidsel mellem klubberne, da han/hun skal vælge, hvilken klub man vil repræsentere ved sammenfald i weekenden. Efterskoleklubberne tilstræber at placere kampe i hverdagene, men der vil være kampe, som ikke kan spilles på hverdage, og her er det en fordel for alle parter, at efterskolerne f.eks. kan placere en kamp fredag aften eller søndag eftermiddag, når spillerne er retur på skolen. et indebærer Nuværende formulering af turneringsbestemmelsernes 13.4: En klub kan ansøge om tilladelse til at benytte en børne- eller ungdomsspiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs skriftlige accept og tilladelsen gælder kun pågældende klub og kun pågældende halvår. Spilleren skal endvidere være medlem i begge klubber. Der kan ikke opnås tilladelse til at benytte disse spillere på hold i Mester eller højere. Ny formulering af turneringsbestemmelsernes 13.4: En forening kan ansøge om tilladelse til at benytte en børne- eller ungdomsspiller fra en anden forening, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs skriftlige accept og tilladelsen gælder kun pågældende forening og kun pågældende halvår. Spilleren skal endvidere være medlem i begge foreninger. Der kan ikke opnås tilladelse til at benytte disse spillere på ungdomshold, der spiller i rækkens højeste niveau. I forbindelse med en opnået tilladelse kan der gives dispensation fra et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. Side 4

5 5 fra AIA-Tranbjerg og TMG U17 Drenge som 2-årig årgang Den nuværende U16 Drenge årgang nedlægges og U17 Drenge genetableres som en 2-årig årgang. Den nuværende model "dræber" mange hold, både i U16 og U17, da disse 2 årgange er efterskoleår. Ved at lave U17 Drenge om til 2 årig årgang vil man undgå mange udtrækninger af hold, samt bibeholde flere i sporten, da man undgår, at der i mange klubber kun kan samles 10 spillere i hver årgang. I vores pulje har vi oplevet 2 udtrækninger fra U17 Vest fra klubber, der ellers altid har kunnet stille hold. et indebærer At der ikke vil være automatisk indplacering fra U15 Drenge til U16 Drenge i sommeren 2016 og derfor skal være tilmelding/ ansøgning til U17 Drenge. et vil ved vedtagelse træde i kraft sommeren Side 5

6 6 fra DBU Jyllands Bestyrelse Hørings-forslag om U13-U15 Drenge-turnering Der er fra Styregruppen for Elite/Bredde samarbejde under DBU udsendt en (landsdækkende) Model A om Turneringsudbud U13-U15 Drenge. Dette forslag har været i høring i de 6 lokalunioner. På baggrund af tidligere vedtagelser på DBU Jylland delegeretmøder har bestyrelsen afgivet det høringssvar, at vi ikke kan gå ind for en ændring. Da flere af de andre lokalunioner har været positive overfor Styregruppen for Elite/Bredde samarbejdes forslag ønskes forslaget debatteret på de 4 årsmøder med henblik på at fremsætte det som forslag til delegeretmødet, hvis årsmøderne viser, at de jyske klubber ønsker forslaget fremmet. Styregruppen for Elite/Bredde samarbejdes forslag afviger ikke væsentligt fra den måde, vi har valgt at spille på i Jylland, så nedenstående er et forsøg på at tydeliggøre forskellene fra den måde, vi spiller i dag. Styregruppen for Elite/Bredde samarbejde har stillet flere forslag, men det forslag som man arbejder videre med kaldes Model A, mens vores nuværende model kaldes Model B. Model A: Landet opdeles i Øst og Vest. I Øst deltager klubber fra DBUS, DBUK, DBULF og DBUB. I Vest deltager klubber fra DBUJ og DBUF. Række: Øst1/Vest 1 Hvem kan deltage: Klubber med A eller B licens er sikret deltagelse i V/Ø 1. Klubberne er automatisk med og skal ikke ansøge, men tilmelde sig. Klubber med T-licens kan ansøge om optagelse i denne. Ligeledes kan ikke-licensklubber, som mener at have det sportslige niveau i en given årgang, ansøge om at deltage. Disse hold vurderes af en nedsat indrangeringsgruppe. Række: Øst 2/Vest 2 Hvem kan deltage: A+B+T licens klubber kan tilmelde sig. T-licens klubber, som tilmelder sig, er sikret plads. Ligeledes kan ikke- licensklubber, som mener at have det sportslige niveau i en given årgang, ansøge om at deltage. Disse hold vurderes af en nedsat indrangeringsgruppe. Model B: Landet opdeles i Øst og Vest. I Øst deltager klubber fra DBUS, DBUK, DBULF og DBUB. I Vest deltager klubber fra DBUJ og DBUF. Række: Øst1/Vest 1 U14 og U15 Hvem kan deltage: Klubber med A licens er sikret deltagelse i V/Ø 1. Alle øvrige klubber kvalificerer sig via normal ombrydning. Række: Øst 2/Vest 2 U14 og U15 Hvem kan deltage: A+B+T licens klubber kan tilmelde sig og er sikret plads. Alle øvrige klubber kvalificerer sig via normal ombrydning. Række: Lokalunionsrækker Hvem kan deltage: Ungdomshold uden licens. Herunder er de højeste lokale rækker, hvor breddeklubberne er sikret mere ligeværdig matchning indbyrdes. Side 6 Række: Lokalunionsrækker Hvem kan deltage: Alle klubber kvalificerer sig via normal ombrydning. U13: Fri tilmelding i alle rækker ved sommerferien og ombrydning ved vintertide.

7 7 8 fra Hornslet IF Udvidelse af 28-dages reglen 28 dages reglen udvides til at være 42 dages reglen i de 4 sidste spillerunder. I forbindelse med en serie 2 kamp hjemme mod Klub X, brød Klub X alle indgåede aftaler og henholdte sig til 28-dages reglen i DBU Jyllands turneringsreglement i 25. til ny tekstformulering: 5.1 Den arrangerende klub kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet ændre spilletidspunktet ved meddelelse via KlubOffice til modparten, når de generelle regler om spilledato overholdes. For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen 21 dage. I de 4 sidste spillerunder er fristen 42 dage. Udeholdet kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag) ved meddelelse via KlubOffice til modparten. For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen 21 dage. I de 4 sidste spillerunder er fristen 42 dage. et indebærer Større stabilitet og mindre fleksibilitet. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet. fra Thisted FC Ekstraordinær oprykning Ændring af turneringsbestemmelser/reglement i DBU Jyllands rækker samt Kvindeserie Vest, så en ekstraordinær oprykker findes i den pulje, det hold der ikke kan rykke op, spiller i, og ikke på tværs af alle puljer i den pågældende række. En klub kan blive fanget i en pulje uden en egentlig mulighed for oprykning, hvis eks. Danmarks førende flagskib indenfor kvindefodbolden, Fortuna Hjørring, er at finde i den pulje, man spiller. Resultaterne i den pågældende pulje vil som oftest bevirke, at ingen rykker op fra nordkredsen, eftersom Fortuna Hjørring 9 ud af 10 sæsoner vinder rækken. Andenpladsen efter Fortuna Hjørring vil oftest have givet så mange pointtab, at man vil tabe 2 er regnskabet i sammenligning med de andre puljer. et indebærer Ændring fra: I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - f.eks. hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste bedstplacerede hold i samtlige puljer. Man kigger ikke kun i den pågældende pulje. Ændring til: I tilfælde af, at der skal findes en ekstra oprykker - f.eks. hvis et hold har placeret sig på en oprykningsplads, men ikke er oprykningsberettiget - findes denne oprykker ved at finde det næste bedstplacerede hold i den pågældende pulje. et vil ved vedtagelse træde i kraft fra sommeren 2015 efter godkendelse af FLU for så vidt angår Kvindeserie Vest. Side 7

8 9 10 fra AC Silkeborg Fri tilmelding i U14 og U15 Piger fra DBU Jyllands Ungdomsudvalg Fleksibel spilleform i ungdomsrækker Der genindføres fri tilmelding i U14 og U15 Piger i stedet for automatisk indplacering. Klubberne kan selv tage stilling til og vurdere, hvilket niveau de ønsker at spille på i U14 og U15 Piger. Pigernes årgange er ikke så store/stærke som drengenes og de dygtigste pigespillere fra mindre klubber skifter oftest klub senere end drengene typisk først efter U13, hvor der begyndes med 11-mands fodbold. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at indplacere U14 alene ud fra resultaterne fra U13, hvor der spilles 8-mands fodbold. Er holdet i U14 rækken i en pulje med alene rigtig dygtige hold, kan man være uheldig at rykke ned, og derved være udelukket i op til 2 år fra at spille på et matchende niveau. Indtil drenge- og pigefodbolden er sammenlignelig, får vi den bedste udvikling af pigespillere, hvis vi ikke starter så tidligt med resultatorienteret fodbold, men i stedet har fokus på at udvikle. Med den nye rækkestruktur er fokus blevet med hovedvægt på resultat og at vinde kampe fra U13 til og med det første halve år på U15. Når man er tvunget til at vinde for at blive ved med at spille med de gode hold, tilsidesættes udviklingen af spillerne til fordel for det kortsigtede resultat. Dette harmonerer heller ikke med ønsket fra DBU-trænere, der gerne vil have de bedste piger matchet med spillere et niveau over også i kampe for at have de bedste muligheder for at udvikle sig. et indebærer At klubberne i juni tilmelder de ønskede hold i de ønskede niveauer i U14 og U15 Piger som i U13, U17 og U19 Piger. et vil ved vedtagelse træde i kraft sommeren Side 8 Indførelse af fleksibel spilleform i laveste niveau i alle 11:11 ungdomsrækker (nye rækker vil være U14 Piger, U15 Drenge, U16 Drenge, U17 Drenge og U19 Drenge). I efteråret 2014 er der spillet med fleksibel spilleform i Serie 6 Herrer, Serie 2 Kvinder samt i laveste niveau i U19, U17 og U15 Piger og i U14 Drenge. Sidstnævnte række har spillet med fleksibel spilleform pga. fællesturnering med DBU Fyn. Ungdomsudvalget ønsker at udvide de rækker, hvor der spilles med fleksibel spilleform, så alle 11:11 ungdomsrækkers laveste niveau spiller med fleksibel spilleform. Fleksibel spilleform betyder, at et hold kan meddele modstanderholdet, at en 11:11 kamp skal spilles som 9:9, hvis henvendelse herom sker senest 2 timer inden kampen. Det anmodende hold kan højest stille med 10 spillere, da de ved flere spillere kunne have spillet 11:11, mens det andet hold fortsat kan stille med 14 spillere. et indebærer Der vil blive afviklet flere kampe, da der ikke skal findes så mange spillere til 9:9 som til 11:11. Man kan komme ud for at skulle spille 9:9, selvom man har tilmeldt sig en 11:11 turnering. et vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter delegeretmødet.

9 Side 9

10 11 del A fra DBU Jyllands Bestyrelse Redaktionelle ændringer Redaktionelle justeringer af reglerne. 19.3: Tilpasning af reglen, så de skærpede regler, der i dag omfatter 4. kvartalsspilleres anvendelse i de sidste 2 kampe, også omfatter 1. års seniorer, der benyttes på U19 hold samt klassetrinsspillere. Nuværende tekst 19.3: Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for 4.-kvartalsspillere, der i henhold til 8.1 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang. Skærpelsen er, at reglerne i omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget - i det angivne antal kampe. Ny tekst 19,3: Fleksibilitetsreglen gælder med en enkelt skærpelse også for 4.-kvartalsspillere, klassetrinspillere samt 1. års seniorer, der i henhold til 8.1, 8.2, 8.3 og 8.4 må benyttes på hold i årgangen yngre end sin egen. Her betyder fleksibilitetsreglen, at disse spillere kan benyttes i en kamp for sin egen årgang samtidig med, at de deltager på ét lavere rangerende hold i årgangen under deres egen årgang. Skærpelsen er, at reglerne i omkring nedrykning af spillere i en turneringsrækkes 2 sidste kampe gælder for disse spillere med et krav om, at spillerne skal have deltaget det er ikke tilstrækkeligt at have været spilleberettiget - i det angivne antal kampe. 11 del B fra DBU Jyllands Bestyrelse Redaktionelle ændringer Redaktionelle justeringer af reglerne : Tilpasning, så turneringsreglementet stemmer overens med den administrative og håndtérbare procedure. Nuværende tekst 11.11: Udgår et hold efter at have spillet mindst 4 kampe i turneringen, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3. Ny tekst 11.11: Udgår et hold efter 4. spillerunde, bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3. : et vil ved vedtagelse træde i kraft med øjeblikkelig virkning efter delegeretmødet. : et vil ved vedtagelse træde i kraft med øjeblikkelig virkning efter delegeretmødet. Side 10

11 11 del C fra DBU Jyllands Bestyrelse Redaktionelle ændringer Redaktionelle justeringer af reglerne. 25.1: Tilpasning af turneringsreglementet, så der tages højde for, at der ikke altid er minimum 21/28 dage fra modtagelse af turneringsprogrammet til turneringskampenes afvikling. Nuværende tekst 25.1: Den arrangerende klub kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet ændre spilletidspunktet ved meddelelse via KlubOffice til modparten, når de generelle regler om spilledato overholdes. For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog 21 dage. Udeholdet kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag) ved meddelelse via KlubOffice til modparten. Ny tekst 25.1: Den arrangerende klub kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet ændre spilletidspunktet ved meddelelse via KlubOffice til modparten, når de generelle regler om spilledato overholdes. For 1. spilledag i en turneringshalvdel er fristen dog 21 dage. Udeholdet kan senest 28 dage før kampens afvikling ifølge turneringsprogrammet fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag) ved meddelelse via KlubOffice til modparten. I de tilfælde, hvor turneringsprogrammet udsendes senere end 21/28 dage før kampen, og ingen af klubberne har mulighed for at fastholde sin ret til at spille søndag (henholdsvis Skærtorsdag, 2. påskedag, Kr. Himmelfartsdag og 2. pinsedag), skal kravet fremsættes via KlubOffice senest 3 dage efter modtagelsen af turneringsprogrammet. : et vil ved vedtagelse træde i kraft med øjeblikkelig virkning efter delegeretmødet. Side 11

12 DBU Jyllands Delegeretmøde afholdes 10. januar 2015 i Herning Kongrescenter

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer

Forslag fra DBU Jyllands bestyrelse. Nye spilleformer FORSLAG på DBU Jyllands delegeretmøde den 11. januar 2014 Side 2 1 1 (fortsat) fra DBU Jyllands bestyrelse Nye spilleformer Indførelse af nye spilleformer og banestørrelser i børne- og ungdomsfodbold,

Læs mere

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union FORSLAG på JBUs delegeretmøde 10. januar 2009 1 2 fra JBU Bestyrelse Love for Jydsk Boldspil-Union Nuværende tekst: 1 Navn 1. Unionens navn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). Unionen er stiftet den 1. december

Læs mere

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag.

Turneringsreglement. 3. Der gælder særlige regler for kampe mod udenlandske klubber samt velgørenhedskampe. Reglerne vedlægges som bilag. Turneringsreglement I. Turneringer, administration mv. De særregler, som gælder i JBU, er i reglementet skrevet med kursiv tekst. Det samme er de forklarende noter, som nogle steder står til venstre for

Læs mere

Eneste væsentlige ændring er navneskiftet. 2 Formål 2 1. Unionens formål er at fremme fodboldspillet.

Eneste væsentlige ændring er navneskiftet. 2 Formål 2 1. Unionens formål er at fremme fodboldspillet. Love for DBU Jylland 01.11.2010 Stiftet 1. december 1895 Der er 3 hovedændringer. Ændring af navn fra JBU til DBU Jylland En mere logisk opbygning af lovene, hvor der er skelet kraftigt til DBUs love En

Læs mere

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012

STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 STIKORDSREGISTER TIL JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT Sæson 2011-2012 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. Almindelige bestemmelser... 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2015-2016

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2015-2016 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2015-2016 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER

TURNERINGSREGLEMENT FOR ALLE DISCIPLINER Den Danske Billard Union The Danish Billiard Federation Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Telefon: +45 43 26 26 26 E-mail: ddbu@ddbu.dk Internet: http:/www.ddbu.dk Spar Nord Reg. Nr. 9219

Læs mere

L O V E JYDSK BOWLING UNION

L O V E JYDSK BOWLING UNION L O V E JYDSK BOWLING UNION INDHOLDSFORTEGNELSE Revideret Marts 2008 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Organisation og hjemsted... 4 4 Klubberne... 5 4 Klubfusion / Ophør... 6 5 Medlemmer... 7 6

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-12 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013

Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013 Hvid tråd Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013 Indholdsfortegnelse Struktur og organisation... 3 Vision og målsætning... 6 Spillere i TPI... 7 Oprykning af spiller og hold... 8 Kontakt til spillere...

Læs mere

*******************************************************************

******************************************************************* DBU JYLLAND REGION 2 INFORMATIONSFOLDER 2014 ******************************************************************* Folderen kan downloades som pdf-fil på www.dbujylland.dk/region2, ligesom der kan købes

Læs mere

Regler for UV-Rugby 25 April 2010

Regler for UV-Rugby 25 April 2010 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner 25 April 2010. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Årsmøde undervandsrugby

Læs mere

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion. Holdturneringsregler Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering Gyldige fra den 1. september 2015 1. Turneringsform og -struktur 1.1 Generelt Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Og det er ikke blot legatmodtagerens egen klub, som har glæde af hans arbejde.

Og det er ikke blot legatmodtagerens egen klub, som har glæde af hans arbejde. Indledning JBUs Rejselegat Inden jeg tager hul på selve beretningen, er der - som traditionen byder - to kære pligter, som jeg skal udføre. Nemlig uddelingen af JBU s to legater. Først gælder det rejselegatet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015.

Indholdsfortegnelse. Disse propositioner uddyber og ændrer det Fælles turneringsreglement specielt for SVBK's turneringsrækker i sæsonen 2014/2015. Propositioner for SVBK s turneringsrækker i sæsonen 2014/2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Ændringer i forhold til sæsonen 2013/14... 1 Daglig administration... 3 Generelle bestemmelser... 3 Turneringsstruktur...

Læs mere

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16

1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 1 PROPOSITIONER FOR SVBK S TURNERINGSRÆKKER SÆSON 2015/16 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Daglig administration... 2 1.2 Ændringer i forhold til sæsonen 2014/15 er:... 3 Holdfællesskab... 3

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2015 og 2016 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger.

Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger. FORORD Velkommen til endnu et år for DBUs klublicenssystem for Ungdom, Piger. Det er mig en fornøjelse hermed at præsentere den nye licensmanual for sæsonen 2015/2016. Licenssystemet har til formål at

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer

Skakhåndbogen - Afsnit 5 Reglement for DSU s holdturneringer 5. REGLEMENT FOR DSU S HOLDTURNERINGER 5-2 5.1 Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-2 5.2 Instruks for kampledere i Dansk Skak Unions divisionsturnering... 5-9 5.3 Reglement for Dansk

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere