Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet"

Transkript

1 Samskabelse om aktivt udeliv Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

2 Forsker i Bevægelser Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse Leg og bevægelse Idrætspolitik Fysiske rammer for idræt og bevægelse Idrætsfaciliteter Legepladser Naturen Sociale bevægelser Civilsamfund / frivillig sektor / foreninger / lag Frivilligt arbejde Samarbejde mellem det frivillige og det offentlige

3 Fysisk aktivt udeliv

4 Andel af den voksne befolkning, der dyrker idræt og motion under forskellige organiseringsformer (her i Rudersdal Kommune) (pct.)

5 De 25 mest dyrkede idræts- og motionsformer blandt voksne i Rudersdal Kommune, 2012 (pct.)

6 De 25 mest dyrkede idræts- og motionsformer blandt voksne i Skanderborg Kommune, 2014 (pct.)

7 Andel af voksne befolkning i Skanderborg og Rudersdal, som dyrker forskellige fysiske aktiviteter i naturen (pct.)

8 Hvilke idrætsanlæg, idrætsfaciliteter, idrætslokaler eller steder benytter voksne borgere i Rudersdal Kommune, når de dyrker motion, idræt eller sport (procent af alle respondenter) 0% 25% 50% 75% I naturen (i skoven, på stranden, på vandet, i parker m.v.) På veje, gader, fortove og lignende Motionsrum / fitnesscenter Svømmehal eller -facilitet Idrætshal Gymnastiksal Golfanlæg RudersdalRuten Tennis- og squashanlæg Stadions/boldbane Lystbåde- og havneanlæg Aktivitetscenter Ridebaneanlæg Hundetræningsanlæg Petanquebane Skydeanlæg På min arbejdsplads Andre anlæg og faciliteter 70,7% 40,0% 29,5% 19,6% 16,8% 14,1% 12,6% 11,4% 8,8% 7,5% 4,1% 2,4% 2,2% 1,4%,4%,1% 4,2% 9,3%

9 Hvilke idrætsanlæg, idrætsfaciliteter, idrætslokaler eller steder benytter voksne borgere i Skanderborg Kommune, når de dyrker motion, idræt eller sport (procent af alle respondenter) 0% 25% 50% I naturen (i skoven, på stranden, på vandet m.v.) På veje, gader, fortove og lignende Motions- og fitnesscenter Idrætshal Svømmehal/sal Gymnastiksal Andre anlæg og faciliteter Stadions/boldbane På min arbejdsplads Golfanlæg Tennisanlæg Ro-, kano- og kajakfaciliteter Ridebaneanlæg Lystbåde- og havneanlæg Skydeanlæg Petanquebane Strandsportsbaner (udendørs) 55,6% 44,0% 37,8% 23,2% 14,4% 11,7% 10,6% 6,0% 5,2% 4,6% 4,2% 4,0% 1,9% 1,9% 1,5% 1,0% 0,4%

10 Andel af voksne befolkning i Skanderborg og Rudersdal, som bruger naturen mv. til fysisk aktivitet (pct.)

11 Voksnes brug af naturen til idræt og fysisk aktivitet Rudersdal kommune: 63 % Allerød kommune: 54 % Skanderborg kommune: 54 % Fredensborg kommune: 50 % Vordingborg kommune: 46 % Hvad skyldes forskellene? Adgang til naturen? Borgernes uddannelsesniveau?

12

13

14 Hvad er fremmende for et aktivt udeliv? Fysisk nærhed til grønt område, skov, park ol. At det er trykt at færdes i det grønne område. At området er inspirerende ( noget at se på ) At der er varierede aktivitetsmuligheder

15 Tre tilgange til et aktivt udeliv Naturen som en kulisse for gang, løb, cykling mv. Stier, gode adgangsforhold mv. Naturen som en udfordring og inspiration : Klatre, bestige, klare udfordringer mv. Naturlige Kunstige Opleve og sanse naturen gennem kroppen

16 Aktivitetsoaser Udendørs støttepunkter og platforme, der kan inspirere til nye måder at være fysisk aktiv på hele året rundt Ideer i Rudersdal Kommune Erfaringer med RudersdalRuten

17

18 Holtekollen forskellige mere eller mindre udfordrende måder komme ned igen samt at `formidle skihopbakkens historie og udforme aktivitetsoasen på en måde, der passer ind i naturen på stedet. Skabe et overraskende sted i naturen til udfordrende fysisk aktivitet, og samtidig fortælle stedets historie. Ideen er at altså at inspirere til fysisk aktivitet, hvor man kan bestige bakken og på

19 Hvor mange benytter RudersdalRuten og andre anlæg i naturen 0% 5% 10% 15% 20% RudersdalRuten Lysløjpen VM TræningsRuten SkodsborgRuten ForskerRuten FamilieRuten TusindbenRuten KulturSlangen SundhedsRuten Svømning (Vedbæk Strandpark) Svømning (Skodsborg Strandpark) Træningspavillion (Vedbæk Strandpark) Træningspavillion (Cathrinelystparken) Svømning (ved Holte roklub) Boldbane (Parcelvej, Holte) Svømning (Kinabugtens Badeanlæg) Svømning (Sjælsø) Petanque (Mariehøjcentret) 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0,2% 3% 5% 6% 7% 16% 18% Procent af alle respondenter

20 Benyttelse af Rudersdalruten Andel af de voksne i Rudersdal Kommune Lige mange mænd og kvinder Jævnt fordelt på lokalområder Især 40 år og ældre Typisk de meget idræts- og motionsaktive

21 Samarbejde og samskabelse om et aktivt udeliv

22 Selvorganiseret aktivitet Aktivt udeliv Naturen og byens frie rum??? Organiseret aktivitet Civilsamfund Særlige faciliteter og anlæg

23 STAT Profit Ikke-profit Formel Uformel Den offentlige sektor Den frivillige sektor Offentlig Privat Den kommercielle sektor Den uformelle sektor MARKED FÆLLESSKAB

24 Potentielle samarbejdspartnere fra den frivillige sektor om et aktivt udeliv?

25 Foreningerne på Fyn, Langeland og Ærø (2010) Folkeoplysningsområdet Frivilligt socialt arbejde Kampen for og om værdierne Lokalsamfund Fagligt arbejde, branche. og profession Pct.

26 Andel af den danske befolkning (voksne), som har udført frivilligt arbejde inden for det seneste år (2012) Totalt Kultur og kunst Idræt, motion og dans Fritid og hobbies Undervisning Sundhed Social indsats Miljø og natur Lokalsamfund og bolig Politik Rådgivning, juridisk International Religion Fagligt Andre N = Pct.

27 Andel af den voksne befolkning, som har udført et frivilligt arbejde inden for det seneste år i 2012, opdelt på aldersgrupper (pct.)

28 Øget samarbejde og forventninger dertil

29 Tendenser i den kommunale involvering Mange kommuner har en formel frivillighedspolitik, et frivillighedscenter, en frivillighedskonsulent, hjemmeside for området, Frivillighedens dag mv. I højere grad en overordnet kommunal strategi at styrke det frivillige arbejde i kommunen. Tendens til at politikken går på tværs af kommunale forvaltninger og inddrager nye områder. Øget vægt på partnerskab og inddragelse af frivillige i kommunale opgaver til forskel fra arbejdsdeling Kobles ofte (i retorikken) med politikker for aktivt medborgerskab og lokalt demokrati

30 Samarbejde mellem foreninger og kommune på Fyn, Langeland og Ærø December 2013

31 Men meget forskellige forventninger til 50 samskabelsen Foreninger Politikere Det er naturligt at foreningerne deltager aktivt i løsningen af kommunale opgaver Det er ikke foreningens opgave at bidrage til løsningen af kommunale opgaver

32 To tilgange til den frivillige sektors rolle: Samskabelse Demokratisk selvorganisering

33 Centrale begreber Partnerskaber Samskabelse Samproduktion (co-production) Sammenhængskraft Idealer og forestillinger Det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet skal i højere grad skabe velfærd sammen. Samskabe ved at kombinere vores forskellige ressourcer. Benytte synergien mellem parternes styrker til at udvikle nye velfærdsindsatser og arbejdsformer sammen på tværs af sektorer og sammen med borgerne.

34 Virkeligheden Meget få frivillige udfører velfærdsopgaver i det offentlige De fleste foreninger og frivillige er ikke optaget af den offentlige sektors opgaver De fleste foreninger vil gerne samarbejde men ikke være frivilligt hjul på den offentlige sektor Den frivillige og den offentlige sektor repræsenterer forskellige værdier og interesser Det civile samfund er ikke en homogen størrelse.

35 Alternativt scenarie: Demokratisk selvstyre Den tredje vej i stedet for velfærdsstaten og minimalstaten. Et velfærdssamfund baseret på kollektive løsninger og hjælp til de svage baseret på en kombination af offentlige løsninger og civile, frivillige løsninger. Det offentlige understøtter og skaber gode vilkår for en frivillig og demokratisk organisering af opgaver, som bedre varetages kollektivt end hver for sig.

36 Samskabelse Forskellige aktører har forskellige tilgange, kompetencer og organiseringer. Velfærden rykker, når vi tør udforske, hvad vi sammen kan skabe ved at kombinere vores forskellige ressourcer (Frivilligrådet) Demokratisk selvstyre Fælles opgaver og velfærd varetages af civile, demokratiske sammenslutninger med eller uden støtte fra det offentlige (Paul Hirst 1994) Frivilligheden opfattes som en ressource (kvantitativt og kvalitativt) Den offentlige interesse går ud på at inddrage frivillige i løsningen af offentlige opgaver Idealet er samarbejde og konsensus Frivilligt arbejde er en måde at bidrage til selvstyret Den offentlige interesse går ud på at støtte en demokratisk organisering af interesser Idealet er selvstyre, mangfoldighed og kamp for værdier og interesser

37 HVORDAN: Større selvforvaltning og demokratisering af velfærdssamfundet 1. Lade civilsamfundet stå for organiseringen af flere opgaver Med offentlige støtte 2. Give bedre mulighed for, at frivillige foreninger og organisationer, selvejende institutioner, ol. kan stå for offentlige definerede opgaver Fx frie skoler, selvejende institutioner mv. 3. Demokratisering af de kommunale institutioner med reel indflydelse til bestyrelserne.

38 Det findes mange steder Folkeoplysningsloven Frie skoler Friskoler Efterskoler Højskoler Selvejende idræts- og kulturfaciliteter Selvejende og foreningsejede daginstitutioner Selvejende sociale plejehjem mv.

39 Den frivillige sektors betydning for aktivt udeliv

40 Foreninger der organiserer aktiviteter i naturen Idrætsforeninger: Løb, cykling, aktiviteter i båd mv. (Naturen er primært en kulisse) Spejdere og andre korps (Naturen som kulisse, udfordring og sansning) Foreninger for friluftsliv, natur mv.: Organiserer fx fugleture og lignende naturoplevelser (Naturen som et sted for sansning) Patientforeninger og socialhjælpsforeninger: fx når Diabetsforeningen og Hjerteforeningen står for vandreture.

41 Frivillige og aktivt udeliv Frivillige motionsvenner Motionsguider ( motionscoach ) Stavgangsgrupper

42 Foreninger og frivilliges ansvar for udendørs rum og steder Foreninger som står for udendørs støttepunkter Fx Mountainbike-klub som står for udvikling, anlæggelse og pasning af mountainbikerute i skoven Spejderkorps som står for en aktivitetsoase Foreninger og frivillige som passer naturområder og dertil hørende installationer, fx Grundejerforening som passer et grønt areal i boligkvarteret Høslætforeninger der passer større naturområder Boligforening som har ansvaret for naturlegeplads

43 Tre forudsætninger for samarbejde FORSTÅELSE VILJE EVNE

Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan?

Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan? Frivilligt arbejde? Hvorfor? Hvordan? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Idealer, trusler og forventninger Idealerne for

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Foreningerne i lokalsamfundet

Foreningerne i lokalsamfundet Foreningerne i lokalsamfundet med sundhed, mo5on og frivillighed Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Kært barn har mange

Læs mere

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune syddansk universitet institut for idræt og biomekanik Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune Bjarne Ibsen, Malene Thøgersen og Lau Tofft-Jørgensen 2013:1 Fritidsfaciliteterne i Fredensborg Kommune

Læs mere

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter?

Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Fremtidens idræts- og foreningsliv + faciliteter? Jens Høyer-Kruse Institut for Idræt og Biomekanik Syddansk Universitet 2014 Odsherred Kommune (62 ud af 93 ifølge DIF-rapport) Ros til DIF for at forsøge

Læs mere

Nye stier i den kommunale idrætspolitik

Nye stier i den kommunale idrætspolitik Nye stier i den kommunale idrætspolitik Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker, og så siger

Læs mere

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD

SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012-2015 frivilligrådet November 2012 2 SAMMEN OM BEDRE VELFÆRD Frivilligrådets strategi 2012 2015 November 2012 Udgivet af: Frivilligrådet Nytorv 19,

Læs mere

IDRÆT I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

IDRÆT I UDSATTE BOLIGOMRÅDER IDRÆT I UDSATTE BOLIGOMRÅDER KONKLUSIONER OG FORSLAG februar 2012 > Kolofon Idræt i udsatte boligområder Februar 2012 Dette hæfte er udarbejdet i samarbejde mellem Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune

Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Idrætsdeltagelse og idrætsfaciliteter i Vordingborg Kommune Louise Bæk Nielsen og Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, 1 Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Myter om foreningsliv og frivilligt

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag

MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG IDRÆT FOR ALLE. BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag MARTS 2009 KONKLUSIONER OG FORSLAG WWW.KUM.DK IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT konklusioner og forslag IDRÆT FOR ALLE BREDDEIDRÆTSUDVALGETS RAPPORT - konklusioner og forslag 2 IDRÆT FOR ALLE

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune

Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune Guf og Gab Foreninger og frivilligt arbejde i Københavns Kommune Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet December 2005 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Idræt for særlige grupper

Idræt for særlige grupper Idræt for særlige grupper Workshop på Idans konference i Vejen Idrætscenter, 1. juni 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Frivilligt arbejde i idræt

Frivilligt arbejde i idræt Frivilligt arbejde i idræt Notat udarbejdet for DGI December 2012 Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

AKTIVITETSOASER I RUDERSDAL KOMMUNE

AKTIVITETSOASER I RUDERSDAL KOMMUNE SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK AKTIVITETSOASER I RUDERSDAL KOMMUNE Lise Specht Petersen 2015:3 Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune Lise Specht Petersen Center for forskning i Idræt,

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker

Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker Analyser og anbefalinger om samarbejde mellem kommuner, frivillige organisationer og erhvervslivet om løsninger af sociale udfordringer

Læs mere

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland)

Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Forslag til en Landdistriktspolitik fra Landdistriktnetværk Lolland ( Land Lolland) Brug landdistriktspolitikken Landdistriktspolitikken skal være grundlaget for samarbejde for aktørerne i landdistrikterne

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte

BYRÅDET. sundhedspolitik. netværksdannelse og social kapital sundhed på. kost fysisk aktivitet socialt udsatte BYRÅDET sundhedspolitik kost fysisk aktivitet socialt udsatte netværksdannelse og social kapital sundhed på arbejdspladsen Forord Det er en stor glæde at præsentere Sundhedspolitik for Odsherred Kommune.

Læs mere