FORTEGNELSE over kortsamlingen fra /1-05

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORTEGNELSE over kortsamlingen fra 1857-1995 12/1-05"

Transkript

1 FORTEGNELSE over kortsamlingen fra / Sønderjylland-Slesvig - Sydslesvig: Generelt og specielt - Nordslesvig - Slesvig-Holsten - Holsten - Tyskland - Kort med træophæng - Søkort - Preußische Landesaufnahme - Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein SØNDERJYLLAND-SLESVIG 1. Slesvigs Fastland og Als i VI Blade : Nordvestre Blad I. Udgivet af Generalstaben Paa Grundlag af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. Recognosceret 1854 efter Krigsministerens Foranstaltning. - Nordöstre Blad II. Udgivet af Generalstaben Recognosceret 1853 og Efter Krigsministerens Befaling rekognosceret i Aarene 1851 til 1854 af Officerer af Armeen paa Grundlag af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. - Östre Blad IV. Udgivet af Generalstaben Paa Grundlag af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. Recognosceret 1852 efter Krigsministerens Foranstaltninger. - Sydöstre Blad VI. Udgivet af Generalstaben Paa Grundlag af Videnskabernes Selskabs Opmaalinger. Recognosceret 1851 og 1852 efter Krigsministerens Foranstaltning. 2. Generalkaart over Sönderjylland. 1860/1920. Udført og udgivet 1860 ved Generalstaben. Stukket af E. Holm juli Med jernbaner påført i Med grænser for f.eks. afstemningszoner påført i : Carte du Slesvig Indiquant les résultats de l élection pour le parlemant allemand du 31 août et constatant la ligne, au nord de laquelle La Nationalité Danoise a réuni la majorité des votes, exprimée en p%. Publiée par Den Danske Folkeforening. Desmée par N.-A. Klein, Em. Bærentzen & Co. Imp. lith. I 2 dele. 4. Sprogkårt over Sønderjylland Tegning: C. G. Molich. Axel E. Aamodts Lith. Etabl., Kjøbenhavn. Indsatte kort: Biernatzkis tyske Sprogkårt 1848 og Andrées tyske Håndatlas Sønderjylland H. Rosendal: Træk af Danskhedens Historie i Sønderjylland, II. Ved Udvalget for Folkeoplysnings Fremme. 1: Der findes to eksemplarer. Eks. 2: Plasticcoated på lærred. 6. Sønderjylland. 12 kort samt nogle statistiske oplysninger. Udarbejdet efter Gustav Rosendal. Hæfte udg. af Foreningen for Højskoler og Landbrugsskoler. Kort: Rigsdagskredsene i 1

2 Sønderjylland; Landdagskredsene i Sønderjylland; Sprogkort; Valgkort over Rigsdagsvalget d. 12. Januar 1912; Sønderjylland - udarbejdet med særligt Henblik paa det historiske og nationale; Isted-stillingen 1850; Sundeved-Als 1918; Sønderjylland i Middelalderen; Hertugdømmerne Slesvig og Holsten Aar 1700; Kort over Fredericia og Omegn den 6te Juli 1849; Dybbølstillingen 18de April 1864; Statistik og oplysninger. Der findes to eksemplarer. Eks. 2 er beskadiget. 7. Flensborg Avis s Kort over Sønderjylland. Før : a. Flensborg Avis s Kort over Sønderjylland. Før : Lærred med træophæng til skolebrug. 7b. Flensborg Avis s Kort over Sønderjylland. Før : Lærred med træophæng til skolebrug. På kortet er med håndskrift angivet fire afstemningszoner samt datoen Sprogkort over Sønderjylland af H. V. Clausen. Før Nordslesvig og Mellemslesvig. 9. Oversigtskort over Sogne og Kommuner i Slesvig: 1ste og 2det Afstemningsomraade Udarbejdet i Det Statistiske Departement maj : Nord- og Sydslesvig Med angivelse af sogne til ca. omkring Frederiksstad-Slesvig. Algreen-Petersens Boghandel, Haderslev. Til skolebrug. Der findes 19 eksemplarer. 11. Nord- og Sydslesvig Med angivelse af sogne. Der findes to eksemplarer. 12. Nord- og Sydslesvig Med håndskrevet markering af danske og tyske skoler. 13. Nordslesvig. 1934/1936. Med amter, retskredse, herreder og sogne (1934), 46 eksemplarer. Nordslesvig + Sydslesvig, uden grænsemarkering (1936), 31 eksemplarer. 14. Oversigtskort over det historiske Sønderjylland Af Kaptajn Hector Boeck. Udgivet af Slesvig-Ligaen (D.D.D.), København : Der findes tre eksemplarer. Eks. 1: Sydslesvig med Byer med danske Skoler og tilmeldte danske Skoler - angivet med rød Streg. Januar Berlingske Tidendes Kort over Slesvig Til Belysning af det sønderjydske Spørgsmaal. Berlingske Forlag, København, Hæfte med: Sønderjylland fra Kongeaa til Ejder; Det gamle danske Monarki; Valgene til den nordtyske Rigsdag 12. Februar og 31. August 1867; Folkeafstemningerne 10. Februar og 14. Marts 1920; Sydgrænsen for de paa Fredskonferencen 1919 oprindelig fastsatte tre Folkeafstemningszoner i Sønderjylland; Ejder, Ejderkanalen og Kiel-Kanalen; Tekstdel. 16. Die Flensburger Förde Herausgegeben von der Stadt Flensburg und dem Verkehrverein. Flensborg til Holnis og Flensborg til Gråsten. 17. Deutsche Höhenschichtenkarten. De fleste af kortene er mrk. Wandervogel. Max Brunnemann, Kassel. 1: Nr Gravenstein. - Nr Düppel. - Nr Sonderburg. - Nr Rinkenis. - Nr Broacker. - Nr Schelde. 2

3 - Nr Kollund. - Nr Glücksburg. - Nr Langballig. - Nr Neukirchen. - Nr Flensburg. - Nr Handewitt. - Nr Husby. - Nr Grundhof. 2 eks. - Nr Oeversee. 5 eks. - Nr Hürup. 6 eks. - Nr Sörup. 6 eks. - Nr Basthorst. - Nr Schwarzenbek. - Nr Friedrichsruh. - Nr Witzhave. SYDSLESVIG: GENERELT OG SPECIELT GENERELT 18a. Kort over Sydslesvig Af Kaptajn Hector Boeck. Reproduceret af Geodætisk Institut, København. 1: Der findes tre eksemplarer. Eks. 1: Foldekort. Eks. 2: Med håndlavede påtegninger. Eks. 3: Klæbet på pap. 18b. Kort over Sydslesvig Af Kaptajn Hector Boeck. Reproduceret af Geodætisk Institut, København. 1: Der findes otte eksemplarer. Eks. 1, 2 og 3: Danske Skoler i Sydslesvig 1953 er angivet ved rød Understregning af Stednavnet. Eks. 3: Foldekort. Eks. 4, 5, 6, 7 og 8: Nyere genoptryk. Eks. 7: Har været foldet. Med påtegning i håndskrift Eks. 8: Klæbet på karton. 19. Flensborg med omegn samt Angel ? Reise- u Städteführer, Alfred Burkhardt, Eutin. Tyske stednavne. Bagsiden: Plan der Stadt Flensburg 1: Kort over Sydslesvig. 1963/1968. Stadtbauamt-Vermessung. Bagsiden: Flensborg med nærmeste omegn. 1: Der findes fire eksemplarer. Kopi af nr. 18a/b. 21. Karte des Deutschen Reiches. Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin. 1: Westerland-Tondern. Großblatt Flensburg - Insel Alsen. Großblatt Kiel - Schleswig. Großblatt Husum - Insel Amrum. Großblatt Schleswig-Holstein Gemeindegrenzenkarte Landesplanung, Kiel; Landesplanungsamt Schleswig-Holstein; Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. 1: Kreis Südtondern. 1946/ Kreis Schleswig. - Kreis Husum. 5 eks. - Kreis Flensburg. 1946/ Kreis Eiderstedt. 5 eks. - Kreis Eckernförde Der Nationalitätenkampf im Grenzland Schleswig Die Karte will den Einsatz kultureller Mittel im Volkstumsringen zeigen. Herausgegeben vom Wohlfahrts- und Schulverein für Nordschleswig e.v. in Flensburg, Deutsches Haus. Abgeschlossen am 1. August Mit einem Begleitheft bearbeitet von Franz Vaagt, Lehrer in Flensburg [findes ikke på DCB]. 1: Se nr Det danske mindretal i Sydslesvig Med angivelse af befolkningstal, medlemstal, skoler, elever, børnehaver, børnehavebørn, hjemmesygeplejersker. Også tyske hjemmesygeplejersker er anført, samt oplysninger om det tyske mindretal i Nordslesvig. Udarbejdet af Dansk Sundhedstje- 3

4 neste for Sydslesvig. Der findes tre eksemplarer. Eks. 3 har været foldet. 25. Kort over Sydslesvig. Med håndlavet markering af skoler, gymnastiksale, gymnastiksale med scene, sløjd, skolekøkken, sløjd + skolekøkken, børnehave, bogsamling, fritidsrum og vandrelærere. 26. Copie-Karte von den zum Dorfe Tarup der Uggelharde, Amt Flensburg, gehörigen, und im Jahre 1800 durch den Landm. Stolley vermessenen Ländereien. 1862/1944/1975. Nach der vorliegenden alten Original Karte copiert: Flensburg im Juli 1862, von A. Creutz, Landmesser. Nach der Karte von 1862 copiert: Frörup im März 1944, Wilhelm Petersen, Architekt und Maurermeister. Kopi 1975 ved C. B. Karstoft. 27. Feldmark Handewitt. Kopi af håndlavet kort. Danske og tyske stednavne. Med angivelse af: Bohlstellen in Handewitt, Katenstellen og Die Insten-Katen. LANDDAGSVALG 28. Sydslesvig. Landdagsvalget Stemmetal. 1: Der findes ni eksemplarer. Eks. 8: Papir på lærred. Eks. 9: Med håndlavede påtegninger vedr. adelige godser: Sydslesvigkort inddelt efter gottorpske og hertugelige enklaver til brug for indflydelse på valgresultat Sydslesvig. Landdagsvalg Angivet med håndskrift: Stemmeafgivning ved landdagsvalg Klæbet på pap, til ophæng. EGERNFØRDE 30. Karte der unter Landschaftsschutz gestellten Hünengraber im Kreise Eckernförde Nach Hans Jockisch. Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. Beilage zum Jahrbuch der Heimatgemeinschaft des Kreises Eckernförde XIII. 1: EJDERSTED 31. Übersichtskarte vom Kreis Eiderstedt. Med: Übersicht über die Ämter, Gemeinden, Schulen und Kirchen in Eiderstedt. 1: FLENSBORG Se desuden s. 11: Tillæg til Flensborg-kort 32. Flensborg. Hjemmelavet håndtegnet bykort i to dele, med fortegnelse over byens bygninger. 33. Flensborg. Hjemmelavet håndtegnet bykort, farvelagt. 34. Plan der Stadt Flensburg. Før Eigenthum des Flensburger A- dressbuches von N. H. Eggert. Der findes to eksemplarer. 35. Flensburg und Umgebung grænsen er påført, men stednavne nord for grænsen er på tysk. Der findes to eksemplarer. Eks. 1: Stednavne i Angel understreget i hånden. Eks. 2: Nyere end Eks. 1, stemplet Generalsekretariat 27. okt Kort over Flensborgs nærmeste omegn. Efter J. S. Jensens kartogr. Anst., København. Der findes tre eksemplarer. 1:

5 37. Flensborg, byplan Farvelagt byplan på dansk over Flensborg med gaderegister. Bladcentralen Flensborg/Otto Nielsen. Tegning: Alfred Schouenborg. Der findes fire eksemplarer. To af disse er i dårlig stand. Se nr Flensborg. Hjemmelavet håndtegnet bykort, farvelagt. Vedlagt en nummerfortegnelse med navnene på de aftegnede bygninger. Numrene er indtegnet på kortet. 39. Stadtplan Flensburg. Ca Med rand-reklamer. Pap, beregnet til ophæng. 40. Stadtplan Flensburg. Ca Städte-Verlag. Med randreklamer. Beregnet til ophæng. 1: Stadtplan Flensburg. Ca Med rand-reklamer. Pap, beregnet til ophæng. 1: Der findes to eksemplarer. 42. Flensborg. 43. Flensborg. 44. Flensborg. 45. Flensborg. 46. Flensborg. 47. Flensborg. 48. Flensborg. 49. Flensborg. 50. Flensborg. Hjemmelavet håndtegnet bykort med fortegnelse over møller og kirker, farvelagt. FØR, AMRUM, SILD MV. 51. Geologische Karte von Deutschland. Insel Sylt /1952. I 2 dele. Landesanstalt für Angewandte Geologie, Kiel. Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein, Kiel-Wik. 1: Schleswig Bibliographisches Institut AG, Leipzig. Vestslesvig, halligerne, Sild, Før, mm. Med bagsidetekst. Ligger løst i passepartout. 1: Heimat- und Wanderkarte Föhr- Amrum. Ca Bagsiden: Kort over Das Halligmeer, Wyk-Nieblum og Amrum. 1: HUSUM 5

6 54. Karte des Deutschen Reiches. Husum - Insel Amrum Ausgabe vom Nur für den Dienstgebrauch! Nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Großblatt 7. Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin. 1: Kreis Husum. Marsch und Geest Ingenieurbüro Strunk, Husum. Med: Übersicht der Ämter des Kreises Husum mit den 65 Landgemeinden (außerdem 2 Stadtgemeinden Husum u. Bredstedt). 1: Der findes to eksemplarer. 56. Plan der Stadt Husum Ingenieurbüro Strunk, Husum. 1: Übersichtsplan der Stadt Husum - Stadtmitte. Bykort. SLESVIG 58. Plan der Stadt Schleswig anno Tegning: P. Lorenzen. Klæbet på lærred - kan foldes. 1: Kort over Slesvig med omegn/ Dannevirke-området. Titlen: Kort over Dannevirke påført med håndskrift. Kopi med håndlavede påtegninger. Stemplet på bagsiden: Søren Telling. 1: Desuden findes en trykt udgave, form. fra 1960'erne, med reklamer på bagsiden. 60. Stadtplan mit Wanderwegen - Schleswig Slesvig by. 1: NORDSLESVIG 61. Regierungsbezirk Schleswig. Entfernungskarte des Kreises Apenrade. Nach amtlichen Ermittelungen bearbeitet im Jahre 1911 durch die Katasterverwaltung der Königlichen Regierung in Schleswig. 62. Nordslesvig. Med angivelse af sogne. Med håndskrevet markering af køb/salg af gårde før 1914 og efter Sundeved-Als Specialkort, Generalstabens topografiske Afdeling, København. Papir på lærred. 1: Danmark. Generalstabens Oversigtskort SV Del (Midt- og Sønderjylland samt Fyn). Generalstabens topografiske Afdeling, Kø-benhavn. 1: Kort over Sönderjyllands sydlige Del. Politikens Forlag : Nordslesvig. Med håndskrevet markering af tyske stemmetal ved folketingsvalgene 1920, 1924, 1926, 1928 og Nordslesvig. Med stempel-markering af Vogelgesanggårde. 68. Die nationale Verteilung der nordsleswigschen Grenz-zone nach dem Stande vom Herbst Hvem ejer jorden? Grün: Besitz in öffentlicher Hand; Weiß: Landbesitz in dänischer Privat-Hand; Schraffiert: Landbesitz in de-utscher Privat-Hand; Schwarz: Vom Staat abgesiedelter Besitz. Titel på pålimet sed-del. 1: Geologisk kort over Sönderjylland Danmarks Geologiske Undersøgelse. Re- 6

7 produktion ved Geodætisk Institut, København. 1: Bov Bov, Padborg, Kruså, Kollund og Sønderhav. Målebordsblad målt 1934, Geodætisk Institut, København. Med håndlavede påtegninger. 1: Nordslesvig. Med stempel- og håndlavet markering af skoler Nordslesvig. Med håndlavet markering af tyske skoler Geodætisk Institut Målebordsblade. 1: I, SØ. Flydsholm / I, NØ. Tønder. 1935/ I, NV. Højer. 1935/ I, SØ. Arnum. 1869, , / I, NØ. Sønder Hygum. 1869, og 1937/ I, NV. Ribe. 1869/ I, SV. Brøns. 1869, / II, NV. Skærbæk. 1936/ II, SV. Brede. 1936/ II, SØ. Løgumkloster / II, NØ. Arrild. 1930, / III, SØ. Listerdyb. 1936, 1938/ III, NØ. Rømø. 1938/ IV, SØ. Mandø. 1870, 1938/ I, SV. Broager. 1932/ I, SØ. Skelde / I, NØ. Sønderborg / IV, NV. Tinglev. 1934/ IV, SV. Lille Jyndevad. 1934/ IV, SØ. Padborg. 1934/ IV, NØ. Kliplev / I, NV. Hejls. 1924/ II, NV. Barsø. 1925, 1931/ II, SV. Varnæs / II, SØ. Nordborg / III, NV. Toftlund. 1926, , 1935/ III, SV. Ravsted. 1931, 1935/ III, SØ. Åbenrå. 1931/ IV, NV. Rødding / IV, SV. Gram / IV, SØ. Vojens / IV, NØ. Christiansfeld / IV, NV. Mommark. 1933/ IV, SV. Skovby (Als). 1933/ III, SV. Lyø. 1973/ Kort- og Matrikelstyrelsen Målebordsblade. 1: II, SØ. Brørup. 1980/ I, SV. Haderslev. 1988/ I, SØ. Assens. 1988/ III, NØ. Hoptrup. 1926, 1931/ II, SV. Sønder Bjert. 1988/ III, SV. Vejen. 1987/ III, SØ. Kolding. 1987/1992. SLESVIG-HOLSTEN 75. Geognostische Karte der Herzogthümer Schleswig und Holstein. 1847/1991. Schleswig und Holstein. Lith. Anst. v. H. Delius, Berlin. 2. Nachdruck: Geologisches Landesamt Schleswig- Holstein, Kiel, Ravensteins Große Rad- und Autokarte Nr. 17: Schleswig-Holstein Papir på lærred. 1: Schleswig-Holstein. 1948? Westermanns Einzelkarte. Genehmigt für den Gebrauch in Schulen durch Control Commission for Germany (B.E.). 1: Der findes 32 eksemplarer. 78. Verkehrs- u. Organisationskarte 7

8 Schleswig-Holstein. Med tilhørende Ortsverzeichnis. Stemplet på bagsiden: Generalsekretariat 27. okt : Schleswig-Holstein Verkehrsmengenkarte Durchschnittliche tägliche Verkehrsmengen des Jahres (DTV) - ohne Mopeds. Lan-desamt für Straßenbau Schleswig- Holstein, Kiel, im März : Schleswig-Holstein Verkerhrsmengenkarte Durchschnittliche tägliche Verkehrsmengen des Jahres (DTV) - mit Mopeds. Ministerium für Wirtschaft und Verkehr abtlg. Verkehrsentwicklung, Kiel, Dezember : Schleswig-Holstein Deutsche Generalkarte. Fra grænsen til Heide, Nortorf og Malente, i højre hjørne Oldenburg og Fehmern. På venstre side halligerne. 1: Gemeindegrenzen von Schleswig- Holstein : Amts- und Gemeindegrenzen von Schleswig-Holstein Stand Herausgegeben vom Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. 1: Der findes to eksemplarer. 84. Gemeindegrenzen von Schleswig- Holstein Stand: Titelfelt overdækket. Herausgegeben vom Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. 1: TYSKLAND 85. Übersicht der Haupt-Post-Straßen in Deutschland und in einem großen Theile des übrigen Mittel-Europa Franz Raffelsberger, Wien. Reproduktion. 86. Germany and its Approaches. 1944/1946. With International Boundaries as of September 1, 1939, the Day Germany invaded Poland and, in red, Boundaries as of January 1, 1938, before Germany seized Austria and Czechoslovakia. Compiled and Drawn in the Cartographic Section of the National Geographic Society for the National Geographic Magazine. July British War Office Reproduktion 1946 med angivelse af besættelsezonerne. 1: KORT MED TRÆOPHÆNG Se desuden nr. 7a og 7b. 87. Flensburg und Glücksburg. 1877/1926. Meßtischblatt (målebordsblad), Preußischen Landesaufnahme 1879, Reichsamt für Landesaufnahme Lærred med træophæng til skolebrug. 88. Übersichtsplan des Stadtkreises Flensburg Städtischen Vermessungsamt. Lærred med træophæng til skolebrug. 89. Hadersleben-Apenrade-Tarup- Flensburg-Augustenburg. 1920/1924. Preußischen Landesaufnahme 1920, Nachträge 1921, Reichsamt für Landesaufnahme, Berlin, Sat sammen af kort nr. 17 og nr. 18. Kraftigt pap med træophæng til skolebrug. 90. Der Nationalitätenkampf im Grenzland Schleswig Herausgegeben vom Wohlfahrts- und Schulverein für Nordschleswig e.v. in Flensburg, Deutsches Haus. Abgeschlossen am 1. Oktober

9 Lærred med træop-hæng til skolebrug. Se nr Sønderjylland 1947 (?). Med Gustav Rosendals Kort som Grundlag udarbejdet af Flemming Dahl, Knud Kretzschmer og Povl Skadhauge. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, Kjøbenhavn. Tegning: Aage Andersen. Tryk: Chr. Cato, Kø-benhavn. Indsatte kort på forsiden: Isted-stillingen 1850 samt Dybbølstillingen 18. april Kort på bagsiden: a) Hertugdømmerne Slesvig og Holstens politiske inddeling i 16. og 17. århundrede b) Sprogkort (hvor tales der hhv. dansk og tysk) c) Valgene til den nordtyske Rigsdag 12. Februar og 31. August 1867 d) Folkeafstemningerne 10. Februar og 14. Marts 1920 Kraftigt papir med træophæng til skolebrug. Der findes fire eksemplarer. Eks. 3 og 4: Titel skrevet med håndskrift på langs: Danske Skoler i Sydslesvig. Titel på pålimet tekst: Den danske Folkebevægelse i Sydslesvig. Kendsgerninger Oktober Symboler påført i hånden samt symbolforklaring (danske skoler samt danske skoler, der er anmeldt og venter på at blive oprettet). Eks. 3) Oktober 1947 Eks. 4) Marts 1947 Anm.: Den pålimede tekst er forskellig på Eks. 3 og Eks. 4. Det er ikke undersøgt, om der også er forskel på symbolernes antal, type og placering. 92. Sydslesvig (Generalkarte) Mairs Geographischer Verlag. Klæbet på stift karton. SØKORT 93. Nordsøen. Sydlige Del. Nr /1996. Fremstillet af Chef der Hydrographie van Nederland. Udgivet af Kort & Matrikelstyrelsen. 1: Schleswig-Holstein. Die Eider von Tönning bis Rendsburg. 1903/1971. Nr Deutsches Hydrographisches Institut, Hamburg. 1: Ostsee. Flensburger Förde. Nr. 33. Äusserer Teil. 1910/1940. Oberkommando der Kriegsmarine, Berlin. 1: Nord-Ostsee-Kanal. Nr /1983. Herausgegeben vom Deutschen Hydrographischen Institut, Hamburg. 1: Der findes to eksemplarer. Med indsatte kort: - Hafenanlagen von Rendsburg 1: Hafen- und Schleusenanlagen von Holtenau 1: Hafen- und Schleusenanlagen von Brunsbüttel 1: Ostsee. Flensburger Förde. Nr Innerer Teil. 1921/1944. Oberkommando der Kriegsmarine, Berlin. 1: Flensborg Fjord. Nr /1962. Det kongelige Søkort-Arkiv. 1: Lillebælt. S-lige Del. Nr /1996. Udgivet af Kort & Matrikelstyrelsen. 1: Flensborg Fjord. Nr /1983. Farvandsdirektoratet, København. 1: Nord-Ostsee-Kanal Wasser- und Schiffahrtsdirektion Kiel. Information og statistik på bagsiden. 1:

10 102. Kort fra Det Kongelige Søkort- Arkiv Nordsøen. Jyllands Vestkyst. Nr / : Lille-Bælt. Nordlige Del. Nr / : Lille-Bælt. Sydlige Del. Nr / : Farvandet syd for Fyn. Nr / : Östersöen. Vestlige Del. Kielerbugt. Nr / : PREUßISCHE LANDESAUFNAHME - LANDESVERMESSUNGSAMT SCHLESWIG-HOLSTEIN 103. Topographische Karte. Preußische Landesaufnahme. Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. 1: Flensburg (Nord). 1877/ Flensburg (Süd). 1877/ Gelting. Nr /1879. Königl. Preuss. Landesaufnahme, Herausgegeben Kreis Flensburg, Regierungs-Bez. Schleswig. 1: Ladelund med omegn. 1880/1920. Kreis Südtondern. Regierungs-Bez. Schles-wig. Preußische Landesaufnahme 1878, udg Nachträge Fotokopi Topographische Karte Herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme Herausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahme Hauptvermessungsabteilung VI, Ausgabe [årstal]. Nogle kort mrk.: Nur für den Dienstgebrauch! Målebordsblade. 1: List (Insel Sylt) Westerland (Insel Sylt) Kampen (Insel Sylt) Rodenäs Hoyer Tondern Rantum (Insel Sylt) Morsum (Insel Sylt) Horsbüll Neukirchen (in Schleswig) Süderlügum Ladelund Medelby eks Flensburg (Nord) Glücksburg Westerholz Hörnum (Insel Sylt) Borgsum Midlum auf Föhr Deezbüll eks Leck eks Achtrup eks Wallsbüll eks Flensburg (Süd) Husby eks Sterup Gelting Öhe Wyk auf Föhr Ockholm Bredstedt Drelsdorf eks Jörl eks Eggebek eks Ülsby Süderbrarup eks Kappeln eks Schönhagen eks Hooge Nordstrandischmoor Wobbenbüll Hattstedt eks Viöl eks Jübeck eks Schleswig eks Brodersby eks Sieseby eks Dorotheenthal Süderoog Südfall Simonsberg

11 Husum Ostenfeld eks Hollingstedt Kropp eks Hütten eks Eckernförde Dänischenhagen Barsbek Ording Garding Tönning Friedrichstadt eks Süderstapel eks Meggerdorf Owschlag eks Rendsburg Flemhude Kiel Friedrichsort Vollerwiek eks Wesselburen Tellingstedt Dellstedt Kreiskarte Kreis Flensburg Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. Med håndlavede påtegninger vedr. billøbsrute. Vedlagt 2 stk. rutebeskrivelser for Sct. Georgsgildets familiebilløb 1966 og : Schleswig-Dannevirkeområdet. Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. Sammensat af 4 kort. Med håndlavede påtegninger vedr. Dannevirke. 1: Kort udgivet af Militärgeographisches Amt. 1962/1976. Kortene er oprindelig udgivet af Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. 1: L Ladelund. 1962/ L Flensburg-Nord. 1963/ L Drelsdorf. 1963/ L Flensburg Süd L Kappeln. 1962/ L Husum. 1962/ L Schleswig. 1962/ Westerholz Målebordsblad. Militärgeographisches Amt, Ausgabe 1-DMG. 1: Kreiskarte Kreis Flensburg-Land 1970/1972. Landesvermessungsamt Schleswig-Holstein. 1: TILLÆG TIL FLENSBORG-KORT 112. Byplan over Flensborg Udgivet af Bladcentralen i Flensborg, Januar Udarbejdet og tegnet af Alfred Schouenborg. Forlag: Otto Nielsen, Flensborg. 1: Der findes tre eksemplarer. Se nr Bykort over Flensborg. Ca Med gadefortegnelse samt fortegnelse over bl.a. danske skoler, børnehaver og institutioner på selve kortet. Vedlagt hæfte (1951) med gadefortegnelse samt oplysninger om trafik, hoteller mv., myndigheder, seværdigheder, mv Plan der Stadt Flensburg Reiße- und Städteführer; Alfred Burkhardt, Eutin. 1: Der findes to eksemplarer. Eks. 1: Med gadefortegnelse og reklamer på bagsiden. Eks. 2: Klæbet på pap, beregnet til ophæng Plan der Stadt Flensburg Reiße- und Städteführer; Alfred Burkhardt, Eutin. 1: Klæbet på pap, beregnet til ophæng Plan der Stadt Flensburg Beilage zum Flensburger Adressbuch. Verlag Christian Wolff, Flensburg Kort over Flensborg og omegn. Ca

12 Med pålimet gadefortegnelse Stadtplan Flensburg mit Gemeinde Harrislee Herausgeber: Atlasco. Plastic-coated. Foldekort. Med reklamer og informationer på bagsiden. 1: Stadtplan Flensburg Udsnit fra RECO-Stadtplan. Udgivet af RECO Kartographie und Verlag, Dreieich. 1: Landschaftsplan Flensburg Vorentwurf. Magistrat der Stadt Flensburg. 1: Stadt Flensburg. Flächennutzungsplan Entwurf. Stadtplanung, Abteilung Vorbereitende Bauleitplanung. Stand Dezember Kopi. 1: Landschaftsplan Flensburg Entwurf. Plan-Nr.: 3.2. Magistrat der Stadt Flensburg. Kopi. 1: Landschaftsplan Flensburg Besonderer Schutz bestimmer Teile der Natur. Plan-Nr.: 3.3. Magistrat der Stadt Flensburg. Kopi. 1:

26. Kronologisk samling 9500-9599

26. Kronologisk samling 9500-9599 Diversearkiver 26. Kronologisk samling 9500-9599 D 9500 1644. Slaget ved Listerdyb, Sild... 1 læg D 9500a 1848. Løbeseddel vedr. revolutionsbegivenheder i Østrig 1848... 1 læg D 9501 1849. Fredericiaslaget....

Læs mere

Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland

Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland Apoteket i Broager Den problemfyldte vej til oprettelsen af et apotek på Broagerland Af Jürgen Hansen og Verner Andersen I værket De danske Apotekers Historie er de sønderjyske apotekers historie fra 1864

Læs mere

ERLEBNIS OPLEVELSES GASTRO 2014 GUIDE

ERLEBNIS OPLEVELSES GASTRO 2014 GUIDE grænseruten grenzroute ERLEBNIS OPLEVELSES GASTRO 2014 GUIDE Steakhus Steak n more Handewitt Steakhouse Steak n more Ob Frühstücksbuffet zum kleinen Preis, Spezialitäten direkt vom Lavasteingrill, vegetarische

Læs mere

Flensborgsamlingen 1852-1864

Flensborgsamlingen 1852-1864 Flensborgsamlingen 1852-1864 - og dens skæbne Stine Wiell Flensborgsamlingen 1852-1864 og dens skæbne Omslag, forside: Rekonstruktion fra 1863 af sceneri fra 3. årh. e.kr.f. Billedet forener de to mosefund

Læs mere

Vorwort PS DB. Impressum

Vorwort PS DB. Impressum Vorwort PSDB Marketing GbR Roest 1 Bensenkate 24376 Kappeln Herzlich willkommen im Erlebnisführer Grenzroute. Diese Broschüre ist eine kulturelle und kulinarische Grenz-Rundreise zwischen Flensburger Förde

Læs mere

Egernførde bys historie

Egernførde bys historie Egernførde bys historie Egernførde bys historie Redigeret af Harald Jørgensen, o. M. Olesen og Frants Thygesen Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Egernførde bys historie. Redigeret

Læs mere

GRÆNSERUTEN OPLEVELSES

GRÆNSERUTEN OPLEVELSES GRENZROUTE ERLEBNIS GASTRO GUIDE GRÆNSERUTEN OPLEVELSES GASTRO GUIDE 2015 GRATIS INFORMATION Steakhus Steak n more Handewitt Steakhouse Steak n more Ob Frühstücksbuffet zum kleinen Preis, Spezialitäten

Læs mere

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland

Slesvigs nordgrænse 1914-18. Sønderjyder i tysk krigstjeneste. Sønderjylland genforenet med Danmark. 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1864 Slesvigs nordgrænse 1914-18 Sønderjyder i tysk krigstjeneste 1920 Sønderjylland genforenet med Danmark 1940-45 Danmark besat af Nazityskland 1955 København-Bonn Erklæringerne Slesvig bliver preussisk,

Læs mere

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD

SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD SØNDERJYLLANDS POLITISKE OG ADMINISTRATIVE FORHOLD ved M. MACKEPRANG P å grund af de spegede og indviklede forhold i Nordslesvig, der på så mange måder afviger fra de kongerigske, har redaktionen anset

Læs mere

Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten1

Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten1 Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten1 A f Thomas Riis Under forfatningsdiskussionen i det danske m o narki undrede man sig fra slesvig-holstensk side over, at Hertugdømmerne ydede 40% af statens

Læs mere

Katalog 34. December 2012

Katalog 34. December 2012 Katalog 34 December 2012 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www. vangsgaards.dk København Antikvariat

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT Nordisk historie [31887] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København 1824. (VIII)+372 sider. Med træskårede

Læs mere

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Læs mere

Færøsk mad- og filmaften

Færøsk mad- og filmaften Flensborg Avis - torsdag den 11. juni 2015 - side 1 Ugens overskrifter VELKOMMEN PÅ FLENSBORGHUS Sankthans [KONTAKT] Knap er årsmøderne overstået 19.-21. juni, er der sankthans. Læs mere på KONTAKT side

Læs mere

Peter Hoop Nationale Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzraum zur Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945 Eine Auswahlbibliografie (2010)

Peter Hoop Nationale Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzraum zur Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945 Eine Auswahlbibliografie (2010) Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein e.v. (AKENS) Peter Hoop Nationale Minderheiten im deutsch-dänischen Grenzraum zur Zeit des Nationalsozialismus 1933-1945 Eine

Læs mere

»Slesvigland« Inhalt / Indhold

»Slesvigland« Inhalt / Indhold Dette pdf-dokument er optimeret til Internettet. Der er lagt vægt på hastighed, men også læse-venlighed. Derfor vil små illustrationer kunne være vanskelige at se. For at se disse i højere kvalitet, hent

Læs mere

Supplement til 2. udgaven af bogen Danmarks fyrtårne og fyrskibe.

Supplement til 2. udgaven af bogen Danmarks fyrtårne og fyrskibe. Supplement til 2. udgaven af bogen Danmarks fyrtårne og fyrskibe. Håndrettelser til 2. udgaven er markeret med rødt i teksten. 18. oktober 2013. Generel oplysning. Flere af de større fyrtårne med offentlig

Læs mere

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død.

3. 1966. H.F. Petersens død... 1 pk. Indhold: 1966. Mindeord, avisudklip. 1966. Breve i anledning af H.F. Petersens død. Private personarkiver Arkiv P 25, førstepræst, Flensborg-Satrup, 1898-1966. afl. jr. 1996/P 546. Se også Johanne Petersens arkiv P 187 samt 1. 1925-51. Mærkedage 1... 1 pk. 1925-26. Breve i forbindelse

Læs mere

grænseroute grenzroute ERLEBNIS & OPLEVELSES GASTRO GUIDE

grænseroute grenzroute ERLEBNIS & OPLEVELSES GASTRO GUIDE 2013 grænseroute grenzroute ERLEBNIS & OPLEVELSES GASTRO GUIDE Steakhus Steak n more Handewitt Steakhouse Steak n more Ob Frühstücksbuffet zum kleinen Preis, Spezialitäten direkt vom Lavasteingrill, vegetarische

Læs mere

GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV. Desuden omfatter samlingen en del kopier af originaler i andre arkiver.

GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV. Desuden omfatter samlingen en del kopier af originaler i andre arkiver. Erhvervsarkiver Arkiv E 4 Kobbermøllen, Kruså GISELA OG BODO DAETZ' KOBBERMØLLEARKIV Indledning Samlingen er afleveret til Arkivet ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig den 4. april 1995, jvfr. afl.

Læs mere

Inhalt/Indhold SLESVIGLAND. Geschichten der Eisenbahn Jernbanens historier 3

Inhalt/Indhold SLESVIGLAND. Geschichten der Eisenbahn Jernbanens historier 3 SLESVIGLAND Herausgeber /Udgiver: TM Fonden/Slesvigland Redaktion: D. P. Küssner (verantwortlich/ansvarhavende). Foto & lay-out: Helge Krempin Slesvigland Für unverlangt eingesandte Bilder, Manuskripte

Læs mere

RENDSBORG, 24. MARTS 1848

RENDSBORG, 24. MARTS 1848 RENDSBORG, 24. MARTS 1848 PRINS FREDERIK AF NØRS KUP MOD HELSTATENS FÆSTNING I HERTUGDØMMERNE HANS SCHULTZ HANSEN EN DATO MED HISTORISK RÆKKEVIDDE ET DRAMA MED FORSKELLIGE INDFALDSVINKLER Da rigsarkivar

Læs mere

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget

Brunch og politik. Sydslesvigsk Forenings informationsblad. Landsmøde 20. september. Alt optaget Flensborg Avis torsdag den 28. august 2014 side 1 LEDER Ugens overskrifter Åbent hus [KONTAKT] Når forbundsregeringen - og her indenrigsministeriet - har åbent hus i weekenden, er også Mindretalsrådet

Læs mere

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982) Private personarkiver Kronika, Jacob (1897-1982) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Peter Dragsbo. En fælles kulturarv. Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920 EN FÆLLES KULTURARV 1

Peter Dragsbo. En fælles kulturarv. Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920 EN FÆLLES KULTURARV 1 Peter Dragsbo En fælles kulturarv Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920 EN FÆLLES KULTURARV 1 Peter Dragsbo: En fælles kulturarv. Tyske og danske bygninger i Sønderjylland 1864-1920 Udgivet

Læs mere

Die dänische Minderheit kämpft weiter für die Gleichstellung ihrer Kinder

Die dänische Minderheit kämpft weiter für die Gleichstellung ihrer Kinder ENSBORG AVIS Torsdag 27. januar 2011 1 Sydslesvigsk Forening Ugens overskrifter Rosis nejtak [KONTAKT] Efter 40 år som kasserer i SSF St. Peter- Ording trak Rosemarie Tüchsen, kaldet Rosi, sig. 2 x Basix

Læs mere

HUSUM/ EJDERSTED. Zoe Mertens sang solo.

HUSUM/ EJDERSTED. Zoe Mertens sang solo. FLENSBORG AVIS Torsdag 28. marts 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Formidling [KONTAKT] Et forårsbesøg på Slesvig danske bibliotek, en fornem formidler af litteratur og musik. HUSUM/ EJDERSTED Dukker Læs mere

Læs mere

4 cm kortets historie Danmark 1:25 000 (4 cm kort) 1952-1998, produktionshistorie. Nyproduktion 1952-1990

4 cm kortets historie Danmark 1:25 000 (4 cm kort) 1952-1998, produktionshistorie. Nyproduktion 1952-1990 Landkort, Peter Michaelsen Juli-august 2012 4 cm kortets historie Danmark 1:25 000 (4 cm kort) 1952-1998, produktionshistorie Nyproduktion 1952-1990 Indledning Danmarks indtræden i NATO i 1949 resulterede

Læs mere

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber

Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002. ved Gerret Liebing Schlaber Flensborg Avis firmaets og redaktørernes arkiver 1869 - ca. 2002 ved Gerret Liebing Schlaber Arkivserien nr. 16 Udgivet af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig Flensborg 2009 1 ISBN

Læs mere

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015

Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Zejt-ungs undervisningshæfte til øvede (7. -10. klasse) 1/2015 Tema: Opdag Tyskland 2 Kast dig ud i det tyske sprog (Foto: Lars Salomonsen) 2015 er året, hvor ordet»fingerspitzgefühl«blev tilføjet til

Læs mere