Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 5/2006 Dato: 24-25/ Sted:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 5/2006 Dato: 24-25/11 2006. Sted:"

Transkript

1 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 5/2006 Dato: 24-25/ Sted: Hotel Scandic, Kettevej 4, 2650 Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Peter Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Anne-Mette Meinert Mortensen (AMM), Finn Larsen (FL) og Nanna Ilmer (NI) Fra sekretariatet: Christian Jacobsen (CJ) og Hanne Bloch (HB) Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Ingen. FL deltager fredag og indtil kl lørdag. Referent: HB Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave 1. Godkendelse af referat Der var alene indkommet en enkelt korrektion til referatet fra PN. Referatet herefter formelt godkendt.. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden tilføjelser. OT roste CJ for gennemarbejdningen af materialet. 3. Orientering fra FU a. Formandens orientering OT ønskede Mette Barfod og Anne Lolk tillykke med verdensmesterskabet på marathon. Sekretariatet: CJ er kommet rigtigt godt i gang og der er mange administrative opgaver. Halvtidsstillingen som pro (PR + Marketing) oprettes ikke. Pernille Hasløv er pr. 1. oktober 2006 ansat som fuldtids breddekonsulent. Stillingen som sportskoordinator er nedlagt og erstattes af en sportschefstilling. Kontrakten vedr. denne stilling er endnu ikke færdigbehandlet. Den stjålne lejede bil: DKF har foreslået mødedatoer med udlejningsfirmaet, men har ikke fået svar endnu. DKF s bus: Bussen har en skade. Reparationsudgiften kendes ikke p.t. Marathon World Cup 2007: En planlagt World Cup i Shanghai er blevet aflyst og muligheden for placering i Skanderborg vil blive undersøgt. Udmeldte klubber: Mariager Kajakklub har udmeldt sig af DKF med virkning fra 31/ Bagsværd Sø: Søens fremtid i forbindelse med amtets nedlæggelse er stadig uafklaret. Der er aftalt møde med DFfR den 14/12, hvor der udarbejdes en skriftlig aftale om fælles intentioner. Københavns Havn: PN oplyste, at der har været afholdt dialogmøde med Københavnerudvalget om de mange mulige projekter i havnen. JD supplerede med, at DIF har deltaget i et møde med havnen og Lokale- og Anlægsfonden. Der er udskrevet en arkitektkonkurrence om et kajakhus med støtte fra DIF, Havnen og Lokale og Anlægsfonden. Det er endvidere besluttet at bygge et fælles søsportshus ved Prøvestenen. Intentionen er at forære køberne af lejligheder i området en idrætsforening. Der er udarbejdet en beskrivelse af mulige kano/kajak-arrangementer i havnen. Arrangementerne skal ikke drives af DKF, men af interesserede klubber i området. b. Regionale klubmøder CJ oplyste, at møderne generelt havde været gode og man havde følt sig velkommen. Formen kan diskuteres med hensyn til indhold, men det er vigtigt at fortsætte med disse møder. Måske skal man starte lidt tidligere i CJ Side 1 af

2 udarbejder en evaluering af møderne. Den netop afholdte Havkajakhøring havde haft deltagere fra hele landet og man havde fået gode input til det videre arbejde med aktiviteter for havkajakroerne. 4. Økonomioversigt a. Balance Efter få opklarende spørgsmål blev balancen taget til efterretning. b. Resultat salg af lejlighed En redegørelse vedr. det afsluttede salg af lejligheden til Peter Martinek blev taget til efterretning. 5. Evaluering af 2006 og nyt fra udvalgene a. BBU Status fra PN: Generelt set har året været præget af for mange planlagte aktiviteter. Der har ikke været ressourcer til at være udfarende nok i forhold til at få klubberne til at påtage sig de forskellige aktiviteter, hvilket har betydet mange aflysninger. DBC blev gennemført med en enkelt aflysning i Hellerup, der skyldtes de store algeforekomster. Desværre blev det samlede deltagerantal væsentligt lavere end de tidligere år mod 344. Det er ikke umiddelbart muligt at konstatere årsagen. Det lykkedes kun at finde arrangør til det ene U10 stævne, og det blev aflyst på grund af for få tilmeldte. De planlagte workshops blev afviklet med et modificeret indhold, idet de oprindelige instruktører alligevel ikke kunne påtage sig opgaven. Det blev i stedet for med Martin Rose og 6 landsholdsroere som oplægsholdere, og det viste sig at konceptet virkelig kunne få folk af huse. Indholdet henvendte sig både til børne/ungdomsroeren og klubtræneren, og på de to workshops i Bagsværd og Vejle deltog henholdsvis 57 og 45 roere/trænere - ren succes! Det lykkedes ikke at finde arrangører til de to planlagte UHA-stævner. Ud af de 10 planlagte "Kom i gang - BU" lykkedes det kun at få afholdt de to. De to instruktører/forfattere kunne simpelthen ikke afse tid nok. De 5 "Kom i gang - VOKSNE" blev til gengæld afholdt med stor succes. De tilbagemeldinger jeg har fået tilkendegiver klart et behov og en interesse for området. De 5 tilbud om hjælp til at komme i gang med handicaproning var der ingen interesse for overhovedet. Der blev afholdt en enkelt havkajakdag i Stege med 2-3 deltagere. Der har ingen interesse været for tilbuddet. Til gengæld tyder det på, at det nyetablerede havkajaktræf i Jyllinge kan blive en god tilbagevendende begivenhed. Der deltog ca. 40 personer. Der blev afholdt en enkelt klubdag i Viborg med god succes. Omtalen i Nyhedsmagasinet har gjort, at andre klubber har udvist interesse. Generelt set har der ikke været ressourcer til at være udfarende nok til at få afviklet alle aktiviteter. Samtidig har det nok ikke været klart nok for klubberne, at de selv havde mulighed for at byde ind på aktiviteterne. Det store antal aktiviteter har nok også været lige ambitiøst nok. Frem for at få en enkelt klub til at interessere sig for f.eks. en klubdag, vil vi i 2007 på forhånd have aftaler på plads med to arrangørklubber. Alle klubber vil herefter blive inviteret til at deltage. Alle aftaler for 2007 er stort set på plads på nuværende tidspunkt. Der mangler lige en endelig konfirmation på datoerne for de to klubdage fra arrangørklubberne. Herudover mangler et tilsagn fra en klub om endnu et havkajaktræf, således at vi kan udbyde to af slagsen. På udvalgssiden er det lykkedes at engagere endnu to personer, idet Lone Bro Madsen fra Vallensbæk og Michelle Pedersen fra Jyllinge Sejlklub har sagt ja til at indgå i udvalget. Af nyt i 2007 kan nævnes: Et muligt klubhusprojekt i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) Aktiviteter i Københavns Havn i samarbejde med DIF og havnen samt Klubvækstprojektet i BBU-regi. PN supplerede status med følgende bemærkninger: Klubvækstprogrammet vil henvende sig til klubber med minimum 75 medlemmer og vil formentlig strække sig over 2-3 år. Mødet med LOA havde været spændende. Projektet omhandler spændende klubhusbyggeri, hvor vand og landanlæg sammentænkes. BBU kan på længere sigt bruge disse erfaringer. LOA vil gerne, at projektet også skal være åbent for den uorganiserede idræt, hvilket DIF har sagt klart nej til. BBU vil i 2007 fokusere på færre tiltag på baggrund af erfaringerne i Status taget til efterretning. b. PU Side 2 af

3 Status fra AMM: PU afholdt møde d. 8. november. Referat udsendes senest d. 22.november. Kajakpoloudvalget er nu blevet suppleret med Bjørn Drube fra Flensborg. Bjørn er ansvarlig for breddegruppen. Martin Dagnæs overtager ansvaret for jurygruppen fra Sanne Johansson, der ved næste årsmøde ikke ønsker genvalg til poloudvalget. Bredde: Bjørn har sammen med Pernille fået taget fat på breddeopgaverne og sammen med resten af gruppen er der lagt planer for den kommende sæson. Breddegruppen har mange opgaver, og gruppen har behov for flere til at hjælpe med opgaverne. Der er sat navne på mulige emner, der kan supplere breddegruppen. De bliver kontaktet af Bjørn eller Pernille. Kajakpolosættet er meget efterspurgt, og der er lavet låneaftaler 1 år frem. P.t. er det i Korsør, som har haft stor succes med aktiviteten. På deres kajakpolodage har der været stor tilstrømning, og folk har stået i kø for at komme på vandet. Deres hjemmeside er allerede fyldt med billeder af kajakpoloaktiviteter. Pernille følger op med et klubbesøg, med udgangspunkt i at hjælpe dem med at komme næste skridt videre. Polosættet består af trailer med 9 kajakker og derudover udstyr til 10 spillere. Der skal gerne findes penge til indkøb af den sidste og manglende kajak inden årsskiftet. Der har i september været afviklet 3 workshops i hhv. Næstved, Hellerup og Herning. Der er ved at komme godt gang i aktiviteterne rundt omkring, så det ser ud til, at det er 1000 rigtigt AKTIVE polospillere vi har opnået i DKF. Skoleturneringen, som var en del af ansøgningen Kajakpolo i focus, vil være en af de store breddeaktiviteter i Der vil blive gjort en særlig indsats for at få øget antallet af spillere på dame- og juniorsiden. Dette ved direkte henvendelse, når der er tilbud til de 2 målgrupper. PR arbejdet med fremstilling af en DVD er startet. Den DVD der produceres, skal indeholde spændende visuel præsentation af sporten og tilhørende træningsøvelser og ideer. Desuden spilleregler m.m. DVD en tænkes uddelt i et eksemplar til alle klubber og vil derudover kunne købes i DKF. Landshold: Landsholdsgruppen afholder møde d. 18. november. Her skal bl.a. det fremtidige samarbejde med sportschefen drøftes, ligesom gruppen skal finde en løsning for U21 holdet. Der har været træningssamlinger på både herre- og damesiden siden hjemkomsten fra VM. På herreholdet er 1 spiller stoppet, og holdet er suppleret med 1 ny spiller. Der arbejdes meget målrettet frem mod EM Dameholdet har også haft udskiftning, idet 2 har valgt at stoppe helt og 3 holder pause. Der er kommet en del nye og knap så erfarne spillere med på holdet, som nu skal arbejde med at opnå et højt fælles niveau ambitionerne for 2007 er som følge heraf sænket i forhold til U21 holdet har hele efteråret lidt under trænerens uventede afgang. Der har ikke været afviklet samlinger siden VM, og spillerne afventer tilkendegivelse af, hvad der skal ske fremover. Landsholdsgruppen er p.t. ved at finde nyt træneremne. En forælder har tilbudt sin hjælp med alt det praktiske i forbindelse med stævner og samlinger. Turnering: Danmarksturneringen er netop afsluttet, og de første officielle DIF mestre er fundet. Det blev både i herre og damerækken de samme hold som sidste år: Odense damer og Holte herrer. På juniorsiden blev Flensborg vindere. Danmarksturneringen har haft helt overvældende tilslutning i år. Der har været spillet i 3 herrerækker, 1 damerække samt 1 juniorrække. Oprettelsen af 2. division har vist sig at kunne tiltrække flere hold. Der arbejdes med en ny struktur til næste års turnering. Det er ønskeligt, at så mange kampe som muligt har betydning for det endelige resultat. Samtidig skal der også arbejdes på, at man får flest mulige kampe med jævnbyrdige hold i specielt damerækken hvor der er stor niveauforskel. Serie Øst og Vestturneringen skal til at starte op med en ny sæson. Igen i år håber vi selvfølgelig, at de nye hold vil få glæde af de 2 turneringer, der netop er skræddersyet til dem. Dommere: Dommergruppen er ved at få indhentet opgaven med at få uddelt certifikater, dommerkort og trøjer til uddannede dommere. Den næste store opgave er at få revurderet allerede uddannede dommere. Lovudvalgsgruppen har opfordret til, at kajakpolo har en person med i arbejdet med DKF s love. Vi finder en, som vil tage sig af de ændringer, der måtte komme på kajakpoloområdet og som Nina kan holde kontakt med. Der er udarbejdet 2 projektforslag til kajakpoloaktiviteter i Københavns Havn. AMM supplerede med følgende: Målet om mindst 1000 aktive polospillere var nået. Frem for at satse hårdt på at Side 3 af

4 få endnu flere spillere, vil PU koncentrere sig om gode aktiviteter for de spillere vi har nu. PU vil afholde et poloseminar i februar i lighed med havkajakseminaret. Polo-DVD en er under færdiggørelse og udvalget leder efter en U21 træner. Beretningen taget til efterretning. c. MU NI oplyste, at man vedrørende Esrum Sø og Arresø er i gang med at undersøge reglerne for habitatområder. Man kommenterer desuden de bekendtgørelser, der i øjeblikket kommer fra amterne i forbindelse med disses nedlæggelse, bl.a. vedr. Suså, Gudenå og Varde Å. Amterne har skudt med spredehagl i forbindelse med EU beskyttelsesområder. Der afholdes miljøseminar i januar 2007 i Odense. Invitation udsendes snarest. Et par udvalgsmedlemmer har ytret ønske om gerne at ville afløses. Orienteringen taget til efterretning. d. KU FL oplyste, at de nye udvalgsmedlemmer nu deltager aktivt i arbejdet. Det nye DM-program blev brugt ved DM på Bagsværd Sø, og man er i gang med forhandlingerne om køb af programmet. Dansprintløbene de tidligere DM-pokalløb - har været meget synlige i år og har haft mange deltagere. Af udvalgets aktiviteter i 2006 mangler nu kun Pigesamling og Ergometer DM. Ergometer DM afholdes den 6. januar 2007 i Rødovre Centrum. På det nordiske møde blev der aftalt fælles stævneaktivitet og der planlægges ligeledes fælles nordisk lederseminar i Sverige i januar Konceptet for fælles nordiske ergometerløb er ikke færdigudviklet. Orienteringen taget til efterretning. e. EA I en pause i BE-mødet var Martin Elleberg Petersen, som er konsulent for DKF i Team Danmark, inviteret til at fortælle om præmisserne for tildeling af TDmidler. Bestyrelsen erklærede sig tilfredse med redegørelsen. Der var udsendt 2 notater til bestyrelsesmedlemmerne: 1. Notat vedr. Eliteseminar den 28. oktober 2006: Kraftcentrene i Århus, Maribo, Gladsaxe og København var repræsenteret, eneste KC der ikke deltog, var Holstebro / Vest. Udover Kraftcentrene deltog Thomas Gjerlufsen og Thor Nielsen, samt Ole Tikjøb og Christian Jakobsen fra DKF. I alt 23 deltagere der var med til at gøre dagen, til en meget positiv oplevelse. Jan Darfelt (JD) bød velkommen, gennemgik dagens program og baggrunden for dette initiativ. Efterfølgende blev DKF s elitepolitik gennemgået. Morten Rodtwitt (MR) præsenterede planerne for 2007, samt indholdet af samarbejds-aftalen med Team Danmark. Efterfølgende præsenterede MR perspektiv 2016, som er en vurdering af det sportslige potentiale i et 10 årigt perspektiv, med et oplæg til en Elitestrategi, der har det formål at sikre en maksimal udnyttelse af det sportslige potentiale. Perspektiv 2016 er vedlagt dette notat til orientering. Efter frokosten var der lagt op til debat, om den fremtidige kano / kajak elitesatsning i DKF, med udgangspunkt i DKF s elitepolitik og perspektiv Nedenfor følger de statements der kom frem under drøftelserne: Flagskibet i DKF er elitepolitikken / elitesatsningen (kano/kajak), hvorfor de fremtidige økonomiske prioriteringer, bør afspejle dette Der er bred opbakning til de højeste målsætninger Fuld opbakning til kontingentforhøjelser, for at finansiere elitearbejdet, og at man må acceptere de konsekvenser der må medfølge Der skal være konsensus mellem ambitioner og ressourcer, hvis ressourcerne ikke kan findes må ambitionerne nedjusteres Der mangler en politisk udmelding om, hvad man vil Det er en god plan, vi er blevet præsenteret for Det kan være hensigtsmæssigt, at udlicitere en del af landsholdsaktiviteterne (U16, U18 og U23) til klubber / Kraftcentre Det der skal være med til at sikre det fremtidige niveau, er udvikling af Side 4 af

5 Kraftcentrenes rammer At egenbetalingen til landsholdsaktiviteterne fjernes det dræner klubbernes muligheder for at udvikle lokalt Den økonomiske støtte til Kraftcentrene skal bevares, det binder samarbejdet tættere sammen og Kraftcentrene kan ikke klare sig selv At det er vigtigt at synliggøre mål på alle niveauer, for at skabe bredere opbakning og tættere samarbejde U16 og U18 landsholdsarbejdet SKAL fungere og pengene til trænerløn bør findes, for at sikre kontinuiteten i arbejdet DKF bør sikre, at der er en optimal struktur på alle niveauer, og at der bliver arbejdet med individuelle træningsplaner på højeste niveau fra trænerens side, da vi ikke må miste nogen talenter Det er vores konklusion på Eliteseminaret, at der er fuld opbakning fra de kap interesserede klubber, til at arbejde med de højeste ambitioner, og til at hæve kontingentet betragteligt for at finansiere dette. At der er stor begejstring over det sportslige potentiale i et 10 årigt perspektiv, og en tro på at indholdet af strategioplægget, kan sikre en maksimal udnyttelse af dette potentiale. 2. DKF s elitesatsning perspektiv 2016 Dansk Kano og Kajak Forbund har en lang historie / tradition for, at være med helt fremme hvor medaljerne til EM, VM og OL overrækkes. Det er efterhånden nogle år siden, at navne som Arne Nielson, Christian Frederiksen, Thor Nielsen og Jesper Staal var dem, der prægede den internationale kano og kajak elite, og var landskendte i Danmark for deres præstationer. Vi vil gerne tilbage til denne status og vi har alle muligheder for at lykkes! Da der i processen i, at skabe konsensus mellem målsætninger og rammer / vilkår (ressourcer), ligger et større salgsarbejde med at skabe vilje, tro og tillid til en større elitesatsning blandt DKF s klubber, er det nødvendigt at udarbejde en klar strategi og handlingsplan for satsningens arbejde og prioriteringer. Det er derfor planlagt, at den kommende sportschef skal udarbejde en elitestrategi, hvor udgangspunkterne er nedennævnte afsnit: RESULTATMÆSSIGT POTENTIALE: Når vi tager de aktive, der er indplaceret på Elitecentret i dag, samt de aktive vi forventer at rekruttere til Elitecentret de næste 2 3 år, vurderer vi følgende resultatmæssige potentiale: OL 2008 udtagelse af 3 både OL medaljer OL medaljer For 90 % af de aktive, der i dag er indplaceret på Elitecentret, der er født i , er det vores mål at de fastholder deres elitesportskarriere frem til OL Det er kombinationen af deres evner / talent / indstilling, deres alder, nuværende internationale resultatniveau, træningsbaggrund samt konkurrencemæssige erfaring, der giver os troen på ovennævnte resultater. Endvidere siger erfaringen os, at de mest succesrige år, målt på resultater, er i alderen år med minimum års trænings- og konkurrencebaggrund. De 2 3 aktive vi forventer at rekruttere til Elitecentret i løbet af de næste 2 3 år, er alle på medalje niveau til junior (U18) EM og VM. DANSK KANO OG KAJAK FORBUNDS ELITEPOLITIK: DKF skal i nært samarbejde med Team Danmark arbejde for at sikre deltagelse ved EM, VM og OL, samt andre internationale konkurrencer på højt niveau. DKF skal sikre de økonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige rammer, der skal til for at gennemføre elitepolitikkens mål og de opstillede handlingsplaner. (Bestyrelse, eliteansvarlig, landstræner, sportschef og kraftcentre/kraftcentertrænere) (DKF budget og TD støtte) Der bør ske en prioritering af ressourcerne, således at de målrettes mod de discipliner, hvor potentialet vurderes at være størst - fokus på OL distancer kortbane DKF vil arbejde for, at sikre talentudvikling og rekruttering til landsholdet gennem arbejde i elitecenter og kraftcentre, samt ungdom/junioraktiviteter ELITESTRATEGI / HANDLINGSPLAN 2016: Med ovennævnte resultatmæssige potentiale i betragtning, samt DKF s elitepolitik, udarbejder sportschefen en elitestrategi / handlingsplan inden 31. december Elitestrategien / handlingsplanen bygges op omkring ovennævnte resultatmæssige potentiale, som skal betragtes som målsætninger. Det er Elitestrategiens / handlingsplanens formål, at skabe yderligere struktur, samt sikre den mest effektive udnyttelse af elitesatsningens ressourcer og derigennem opnåelse af Side 5 af

6 målsætningerne ved: at sikre de bedst mulige træningsfaciliteter på Elitecentret: o trænerressourcer o træningsudstyr o materiel at sikre en individuel karriereplan for de aktive på Elitecentret, med et holistisk perspektiv: o en kontinuerlig sportslig udvikling, via resultatmål og procesmål o der gør det muligt at gennemføre uddannelse / job samtidig med en elitesportskarriere o et økonomisk tilskud, der sikrer optimale vilkår og en lang karriere samtidig med en personlig og social udvikling at sikre en international senior sæsonplan på højeste niveau o der sikrer maksimal konkurrenceerfaring at sikre en optimal planlægning af Elitecenter træningslejre o ca. 15 uger / år at sikre et højt idrætsmedicinsk serviceniveau: o fysioterapeutisk assistance i forbindelse med forebyggelse af skader og skadesbehandling o ugentlig massage, der nedsætter restitutionstiden o akut lægepraktisk behandling at sikre en troværdig talentudvikling o via udarbejdelse af et aldersrelateret træningskoncept o via fortsat udvikling af Kraftcentrene frem mod fuldtidsansatte trænere evt. i samarbejde med kommunerne o via trænings- og konkurrenceaktiviteter for U16, U18 og U23 landshold delmål; at fastholde U18 landsholdets resultater på højeste internationale niveau (finale) med potentiale for medaljer o via et aktivitetsniveau på maraton, primært for de aktive i alderen år der ikke indgår i Elitecentrets satsning, som skal motivere til en maksimal træningsindsats frem mod en rekruttering til Elitecenter / kortbane at sikre en effektiv eliteadministration FINANSIERING / FORANKRING: Det er klart, i arbejdet på at opnå målsætningerne i perspektiv 2016, bliver en af de største udfordringer i fremtiden for DKF, at udvikle det økonomiske grundlag for en optimal elitesatsning. Team Danmark spiller en central rolle i arbejdet på, at udvikle det økonomiske grundlag, hvorfor det vil være naturligt at forelægge Team Danmark målsætningerne, strategien / handlingsplanerne og drøfte perspektivet for den fremtidige Team Danmark støtte. For DKF s eget vedkommende, skal finansieringsdelen af elitesatsningsbudgettet stige betragteligt i en periode over de næste 5 år. På et eliteseminar for Kraftcenterklubberne samt øvrige interesserede den 28. oktober 2006, blev ovennævnte mål, strategioplæg og budgetudkast præsenteret, og responsen fra de inviterede personer var stor begejstring, med et klart signal til DKF s bestyrelse om, at det er den vej man vil. Der er udarbejdet et estimat på et optimalt satsningsbudget: 2007 kr , kr ,- Skal satsningsbudgettet stige med kr ,- i løbet af de næste 5 år, forudsætter det en fortsat stærk opbakning fra Team Danmark med et signal om en interesse i, at investere yderligere ressourcer i elitesatsningen i DKF. Det forudsætter endvidere, at elitesatsningen forankres yderligere i klubberne i DKF. Det er i denne forankring, at økonomien til den fremtidige elitesatsning skal sikres, muligvis ved at beslutte en betragtelig forøgelse af det årlige kontingent til DKF, på årsmødet / repræsentantskabsmødet i marts For at lykkes med denne politiske forankring, kræver det en øget kommunikation og information om elitearbejdet i DKF samt en klar og tydelig præsentation af fremtidens Elitestrategi, hvor målsætninger og handlingsplan motiverer et flertal af klubberne, til at bakke yderligere op om elitearbejdet i DKF. JD supplerede med følgende: Det havde været et godt eliteseminar og der er et stort engagement i de kraftcentre, der deltog i seminaret, hvilket afspejles i de gode aktivresultater. Der var stor tilslutning fra seminarets deltagere til DKF s elitesatsning perspektiv Der havde været afholdt styregruppemøde med Team Danmark, hvor også OT deltog. Der var en positiv dialog, og hvis topplaceringerne finder sted, vil Team Danmark naturligvis følge op med ændret økonomisk Side 6 af

7 indplacering. JD har haft møde med Peter Martinek, der har store ønsker om aktiviteter og øget økonomi, men Peter er bekendt med og accepterer de givne rammer. Peter og Morten Rodtwitt supplerer hinanden godt i arbejdet med de aktive. Kommentarer: Det forventes, at klubberne har forståelse for den ekstraordinære økonomiske satsning på eliten i 2007 i forbindelsen med kvalifikationen til OL 2008, men det er klart, at der skal være en vis sammenhæng med forbundets øvrige aktiviteter. Orienteringen taget til efterretning. f. Lovudvalg Nina Nielsen havde indsendt et notat, hvoraf fremgår, at udvalget p.t. består af Nina og Lau Larsen. Der er udarbejdet lovforslag vedr. beklædningsreglerne ved DM, som fremsættes på årsmødet i Forslag til regler vedr. Veteran-DM udarbejdes først efter et prøve-dm i Notatet taget til efterretning. 6. Sager til drøftelse a. Sponsor / marketing I en pause i BE-mødet præsenterede et sponsorformidlingsfirma et oplæg om mulighederne for at indgå et samarbejde omkring sponsorater til DKF. Bestyrelsen besluttede efterfølgende at bede om et konkret oplæg til behandling i forretningsudvalget og efterfølgende forelæggelse på BE-mødet i januar. b. Presse Punktet, der omhandler formidling af resultater til pressen, udskydes til behandling på næste BE-møde. Der bør i øvrigt udarbejdes en holdlederpjece, hvor det bl.a. fremgår, at holdlederen står for information om resultater. c. TD samarbejde (Martin Elleberg Petersen) Se under pkt. 5 e. d. Rekruttering til bestyrelse / udvalg BBU har suppleret sig med 2 nye medlemmer. Et rundspørge viste, at BEmedlemmerne ønsker genvalg på nær et par enkelte, der overvejer situationen. Man skal se sig om efter afløsere på sigt, og måske kan der blive tale om følordninger. e. Politisk placering af konkurrence i havkajak BBU og KU drøfter placeringen og kommer endvidere med forslag til klassificering af havkajakker til BE-mødet i januar. f. Årsmøde / temadag Der fremkom flere input til temadagen. Flemming Jørgensen er tovholder på temadagen og CJ er tovholder på årsmødearrangementet. g. Udformning/deadline fælles aktivitetskatalog Deadline for materialet er den 15/ Layout i lighed med Nyhedsmagasinet. Miljø indgår først i kataloget fra 2008, men udvalgets arbejde omtales. CJ oplyste, at Danske Bank har ydet et tilskud til trykning af en kalender i A2 format til udsendelse til klubberne. Kalenderen kan også i et mindre format sælges til medlemmerne. 7. Sager til beslutning a. Kriterier for udpegning af årets klub Et par nye kriterier blev nævnt og to fjernet. Når beregningerne er udført, forelægges Top 5 på BE-mødet i januar. b. Oplæg fra arbejdsgruppen til egenbetaling Side 7 af

8 2007 Forslag: For sæsonen 2007 foreslås følgende takster til egenbetaling pr. stævnearrangement: Ungdom (NM) 650,- 750,- Junior 1.000, ,-Senior (EM, VM) 1.500, ,- Senior world cup (inkl. træningslejr) 6.500,- Senior TL 1 (63 dage) 6.000,- Senior TL 2 (14 dage) 1.500,- Der opkræves deltagerbetaling ved alle stævnearrangementer incl. VM. Bestyrelsen vedtog enstemmigt forslaget. c. Godkendelse af terminslisten 2007 Udkastet til terminslisten blev efter et par enkelte rettelser enstemmigt vedtaget. Terminslisten offentliggøres i Nyhedsmagasinet. d. Jubilæumsfonden forslag til emner 2007 Det blev besluttet, at bestyrelsens forslag er havkajakaktiviteter. Andre forslag kan indsendes til sekretariatet senest en uge før årsmødet. e. Strategiproces for DKF mod 2017 Alle var enige i PN s notat vedr. nødvendigheden af gennemførelse af en langsigtet strategiproces for anvendelsen af DKF s begrænsede midler. Det blev besluttet, at sekretariatet i samarbejde med en DIF-konsulent udarbejder 7-8 scenarier, der forelægges til behandling af bestyrelsen i forbindelse med BEmødet i januar. I februar informeres klubberne om resultatet, således at der kan finde en debat sted på årsmødet. b. Beslutning af ramme- og mødeplan for 2007 for bestyrelsen (form, terminer etc.) FU arbejder videre med oplægget til datoer og indhold. Godkendes på BE-mødet i januar. c. Opgavefordeling i bestyrelsen Udsat til behandling på BE-mødet i januar. d. DKF indtræden i selvejende institution Sea Challenge Fyn Eventen har tidligere ligget i amt- og kommuneregi. Der er nu udarbejdet forslag til vedtægter for en selvejende institution med en bestyrelse på 3 personer fra hhv. Sport Event Fyn, DKF og DFfR. Bestyrelsen besluttede at DKF indtræder i samarbejdet og at PN bliver bestyrelsens DKF-repræsentant. e. DFfR henvendelse vedr. uddannelse i havkajak Bestyrelsen besluttede enstemmigt, at det skal pointeres overfor DFfR, at havkajakaktiviteter i specialforbundsregi alene sorterer under DKF. DFfR s medlemmer er velkomne til at deltage i DKF s kurser. f. Oplæg til uddannelse Bestyrelsen behandlede dels et oplæg fra Uddannelses-udvalget dels et supplement til oplægget fra CJ. CJ s forslag omhandler opdeling i 5 søjler: Træneruddannelse, Instruktøruddannelse, Lederuddannelse, Officialuddannelse og egentlige egenfærdighedskurser, som var blevet efterspurgt ved de regionale møder. Bestyrelsen vedtog CJ s oplæg. Ændringerne for træner- og instruktøruddannelserne kan først træde i kraft fra Egenfærdighedskurserne skal ses som et tilbud i forhold til de klubber, der ikke selv magter opgaven. Følgende beslutningsoplæg blev vedtaget: Principielt godkendes at uddannelsens omfang øges med mere teori og mere Side 8 af

9 specifikt målrettet de enkelte bådtyper. Klubinstruktør (de første 2 kurser) må om nødvendigt udvides til 3 weekender (nu 2). Træneruddannelse må om nødvendigt udvides op til 4 weekender (nu 2), for at nå en dybere faglig viden om fysiologi, anatomi, træningsplanlæg-ning og pædagogik. Principgodkendelse af støtte til efteruddannelse i DKF-regi af egne instruktører. Efteruddannelse af instruktører godkendes af UU og chefkonsulenten. Hvis UU er inhabil af chefkonsulenten og den økonomiansvarlige. Uddannelsesplaner fremlægges på en workshop på årsmødet Den nye uddannelse præsenteres på årsmødet Uddannelsesudvalget skal fremover primært være udviklende. Driftsopgaver håndteres af sekretariatet. Uddannelsesudvalget konsulteres når der er driftsspørgsmål, der berører det faglige indhold. Bestyrelsen afviste, at kurserne skulle subsidieres. Uddannelsesområdet er forankret hos JM og PN. g. Jættemærkepoint Bestyrelsen tilsluttede sig et oplæg fra Lau Larsen om ændringer i pointgivningen. Forslaget fremsættes på årsmødet. Kajakpolo kan ikke udløse jættemærke-point, da der er tale om en decideret holdsport. AMM udarbejder særskilt anerkendelsessystem for polo. h. Veteran DM KU udarbejder forslag til regler til forelæggelse på BE-mødet i januar. i. Beklædningsregulativ Det af lovudvalget udarbejdede forslag fremsættes på årsmødet. Der skal informeres om reglerne i Nyhedsmagasinet og i invitationer, program m.v. 8. Budgetbehandling a. Budget 2007 Efter en debat blev budgetforslaget, der resulterer i et underskud på kr ,00, enstemmigt vedtaget. Bemærkninger: Begrundelsen for størrelsen af egenbetaling for pololandsholsdeltagelse er, at man vil satse på bredden også. Der er store udgifter til kortbaneeliten i år forud for OL, hvor der skal kvalificeres. Det har ikke været populært at fjerne løn til junior- og ungdomstrænerne. Der arbejdes ihærdigt med indberetning af alle nøgletal til DIF. Der håbes på en øget indtægt i Man vil til årsmødet fremsætte forslag om, at der oveni startafgiften til DM lægges et gebyr på kr. 10,00, der skal tilfalde DKF. b. Kontingentoplæg for 2008 CJ havde udarbejdet flere kriterier for kontingentberegning. Efter en debat blev det vedtaget, at der udarbejdes 3 forslag, hvoraf det ene forslag er en generel forhøjelse. Det andet forslag tager hensyn til differentiering mellem små og store klubber, medens det 3. forslag særligt vil belaste de store klubber. c. Nye indtægtskilder CJ havde haft møde med en ung mand med idrætsuddannelse, der kan ansættes med et månedligt jobtilskud. FU og CJ blev bemyndiget til at arbejde videre mod en jobaftale med vedkommende. Blandt emnerne for personens arbejdsopgaver kan nævnes: Rokurser i samarbejde med uddannelsesudvalget, oplevelsesture, havkajakaktiviteter, tilbud til efterskoler og højskoler, tilbud til ikke-medlemmer om foredrag, kurser m.v. Ordningen skal drives på delvis kommerciel basis. 9. Eventuelt Intet. OT takkede for et godt møde med gennemarbejdede oplæg og gode beslutninger. Side 9 af

10 Side 10 af

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09

Referat DKF. Sted: PS: ønskede et større focus på KC på områder som stævnedeltagelse, trænerudvikling, træningsmængde og ledelse. Side 1 af 5 25-09-09 Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Referat DKF Bestyrelsen Fredag 28. aug. 2009 Kl. 17.00 Lørdag 29. aug. 17.00 Idrættens Hus, Morten Frost Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN),

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF.

U12 betaler ½ pris til arrangører og DKF. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 1/2008 Dato: 27. januar 2008 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: Referat udsendes senest: Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave Hotel Scandic

Læs mere

Elitestrategi for TTC 2014-2015

Elitestrategi for TTC 2014-2015 Elitestrategi for TTC 2014-2015 Vision TTC ønsker at være det foretrukne træningsfællesskab for københavnske elitetriatleter baseret på et stærkt fællesskab, der løfter det enkelte individs niveau og sikrer

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted:

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 4/2005 Dato: 15. september 2005 Sted: SAS-klubben, Kastrup Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Mogens Kragh (MK), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg

Referat DKF. Hotel Scandic, Silkeborg Mødegruppe: Årsmøde Dato: 28. marts 2007 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Silkeborg Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Jan Munkholm, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Peter Nielsen, Nanna Ilmer, Finn Larsen

Læs mere

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt

Referat DKF. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Godkendelse af referat Godkendt Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 23. januar 2011 Kl. 9.00 16.00 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: BBU Børne- og breddeudvalget Dato: 14. jan. 2009 Sted: Deltagere: Idrættens hus, Brøndby Peter Nielsen (),, Peter Unold (PU), Ene Lindharth (EL), Rune Mortensen (RM), Gorm Rønved

Læs mere

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted:

Referat DKF. Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Søndag 29. nov. 2009 Kl. 9.00 15.30 Sted: Idrættens Hus, Morten Frost Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense

Referat HB februar Scandic Odense Hvidkærvej Odense Referat HB 03 2. februar 2013 Scandic Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense Deltagere Peter Jensen, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Arne Jensen, Københavns Badminton Kreds Jeanette Lund Clausen, Bredde-

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd

Referat. Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl i Rosportens Hus, Bagsværd Dansk Forening for Rosport Referat Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. maj 2017 kl. 18.00 i Rosportens Hus, Bagsværd Tilstede: Henning Bay Nielsen (HBN) Birgit Bech Jensen (BBJ) Conny Sørensen (CS) Thomas

Læs mere

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet.

1.1 Aktionspunkter Gennemgang af listen. Det blev besluttet at flytte speed projektet over i projektstyringsskemaet. REFERAT Bestyrelsesmøde 10. januar 2012 kl. 17.15 på kontoret i Brøndby Deltagere: Afbud: Niels Staun (), Nis Blaxekjær (), Peter Chapman (), Povl Lund Nielsen (PLN), Jesper Laustsen (JL), Lise Usinger

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 11. januar 2015 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 10.15. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 6/2007 Dato: 21. november 2007 Sted: Deltagere:

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 6/2007 Dato: 21. november 2007 Sted: Deltagere: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 6/2007 Dato: 21. november 2007 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Referatudkast godkendes senest: 17.12.07 Referat udsendes senest: 18.12.07 Nr. Punkt Kommentar/beslutning/opgave

Læs mere

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog

DANSK SKØJTE UNION Ansvars- og Kompetence katalog Dansk Skøjte Unions ansvars- og kompetence katalog er til enhver tid gældende for unionens arbejde. Udvalgene er i alle henseender ansvarlige over for unionens bestyrelse med hensyn til de af bestyrelsen

Læs mere

Referat af FU-møde i Nyborg.

Referat af FU-møde i Nyborg. Referat af FU-møde i Nyborg. Dato: 29/04 2007 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Hans Milter Pedersen, Kim Skaanning, Benny Brinch & Chresten Nielsen. Afbud: Ingen Dagsorden: 1. Godkendelse af referater

Læs mere

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2

Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Definering af elite... 2 Organisering... 2 Bestyrelsen... 2 Eliteudvalget... 3 Medlemmer... 3 Opgaver... 5 Formand for eliteudvalg... 5 Elitesektioner... 5 Opgaver...

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE

SPORTSPLAN FOR SPRINGNING 2015 JUNIOR- OG UNGRYTTERE side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

3. Regionale klubmøder De regionale klubmøder havde ikke haft optimal opbakning fra klubberne.

3. Regionale klubmøder De regionale klubmøder havde ikke haft optimal opbakning fra klubberne. Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 5/2005 Dato: 26. 27. november 2005 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Mogens Kragh (MK), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt og annonceret efter gældende vedtægter. Generalforsamling SSK Den. 28. april 2010-05-10, Slagelse Svømmehal, Cafeteriaet. Dirigent: Jørgen Larsen Protokol: Bo Pathuel På den ordinære generalforsamling for Slagelse Svømmeklub er dagsordenen følgende:

Læs mere

DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye uddannelser. En instruktøruddannelse, og en kajakpolotræneruddannelse.

DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye uddannelser. En instruktøruddannelse, og en kajakpolotræneruddannelse. KANO & KAJAK D A N S K K A N O & K A J A K F O R B U N D S N Y H E D S M A G A S I N J U L I 2 0 0 7 Arbejdet med DKF s nye uddannelser iværksat indoor-outdoor DKF forventer i 2008 at kunne tilbyde 3 nye

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2005. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2005 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære læser Børne og Breddeudvalget byder DKF s medlemmer velkommen

Læs mere

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted:

Referat DKF. Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 14. juni 2010 Kl. 17.00 22.15 Sted: Hotel Scandic, Hvidovre Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Peter G. Nielsen (PN), Jan Darfelt (JD), Peter

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport

Talent strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Talent 2016-20 - strategi for talentarbejdet i dansk sejlsport Baggrund Talentstrategi 2016-20 beskriver målene for udvikling af talentarbejdet i dansk sejlsport og de områder, som talentarbejdet har særlig

Læs mere

Referat Riffel-Sektions Møde

Referat Riffel-Sektions Møde Referat Riffel-Sektions Møde TID: Tirsdag den 19. August 2014 kl. 18.00 STED: Fangel Kro & Hotel Fangelvej 55 5260 Odense S DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Poul Lamhauge(PL), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH),

Læs mere

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF

Målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF 2007-10-28 1 af 7 ver.3 Nedenfor er beskrevet målsætninger og retningslinier for elite- og talentudviklingen i DSqF. Aktuelle mål DSqF har et internationalt eliteperspektiv og vil være blandt de bedste

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SPORTSPLAN FOR DRESSUR! 2014! PONY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY side af 1 7 SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2014 PONY Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Datoer

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen.

Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Referat for SK møde d. 06.04.2011 Tidspunkt: Kl 20.00 Sted: Skype Deltagere: Inge Narvasete, Mette Christensen, Pia Hansen, Nina Sneholt og Ingeborg Pedersen. Valg af ordstyrer ( Ingeborg Pedersen) Valg

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse DAGSORDEN Møde: Bestyrelsesmøde 06-2016 Dato: Mandag den 19. september 2016 kl. 15.00 21.15 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Jesper Andersen, Peter Bjerremand, Christian Hangel,

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2013-2014 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

Referat DKF. Hotel Scandic, Roskilde

Referat DKF. Hotel Scandic, Roskilde Mødegruppe: Årsmøde Dato: 26. marts 2006 Sted: Delegerede: Referat DKF Hotel Scandic, Roskilde Bestyrelsen: Ole Tikjøb, Mogens Kragh, Vibeke Preisler, Jan Darfelt, Christian Jacobsen, Nanna Ilmer, Finn

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

DGF s eliteudvalg 1. september 2014

DGF s eliteudvalg 1. september 2014 DGF s eliteudvalg 1. september 2014 Odense Idrætscenter, kl. 17.30 20.30 Deltagere: Henrik B. Bertelsen, Marianne Hulgaard (MHU), Hanne Hede (HHE), Ralf Petersen (RPE), Bo Zierau (BOZ), Flemming Kaas (FKAA),

Læs mere

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior

SPORTSPLAN FOR DRESSUR 2016 Senior 1 af 7 Introduktion 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt.

Kim indledte med at konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt, og at materialet til mødet var rettidigt udsendt. REFERAT FRA DFU REPRÆSENTANTSKABSMØDE D. 15. MARTS 2014 i Horsens Bestyrelsesformand Flemming Olsson bød velkommen. 1. Valg af dirigent På bestyrelsens forslag blev Kim Friisgaard, FDK, valgt som dirigent.

Læs mere

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling.

Mad Nærmere information følger kort efter tilmeldingsfristen. Der vil være egenbetaling. Åben invitation Aarhus, 29. november 2013 Drømmer du om at komme på landsholdet? Har du ambitioner om at være en del af landsholdet? Vil du være den bedste bueskytte, du kan blive? Nu har du muligheden

Læs mere

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009

Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 2 2009 Dato: 27. marts 2009 Sted: Deltagere: Kl. 18.00 22.00 Hotel Scandic, Silkeborg Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD),

Læs mere

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg

Handlingsplan for DPF s eliteudvalg Handlingsplan for DPF s eliteudvalg 2015-2016 Vision At højne niveauet i den danske petanquesport At skabe stadig bedre resultater for Danmark og stabilisere sig i Europas top 10 Eliten skal være DPF s

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Om EliteKraftCenter- Vest

Om EliteKraftCenter- Vest Om EliteKraftCenter- Vest Aarhus den. 27. December 2012 Rev. 16. Marts 2013 Dansk Atletik Forbund, har med vedtagelsen af det nye Elitekoncept 2013-2016, vedtaget at talent- og elitearbejdet i dansk atletik

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Samlet årsresultat 2.410 27.423

Samlet årsresultat 2.410 27.423 Klubber Breddekonsulent løn 260.000 238.200 Note 1 Breddekonsulent drift 65.000 65.000 Note 2 Lederuddannelse Praksis 0 20.000 Note 3 Træneruddannelse Praksis 10.000 9.500 Note 4 Realisering, klubudvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK

Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13. Møde med DFK Møde i Vejle Kraftcenter s styregruppen d. 28.08.13 Møde med DFK EliteVejle. Bo vil gerne, at vi evaluerer det forgangne år. Hvad vil vi til næste år? Hvordan er vores samarbejde med kommunen? Hvad har

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Dagsorden DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 16. juni 2008 Kl. 16.30 22.30 Sted:

Dagsorden DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 16. juni 2008 Kl. 16.30 22.30 Sted: Dagsorden DKF Mødegruppe: Bestyrelsen Dato: Mandag 16. juni 2008 Kl. 16.30 22.30 Sted: SAS klubben, Diget 25, 2770 Kastrup Deltagere: Ole Tikjøb (OT), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Peter G.

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014. Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Klubsamarbejdsmøde Dato: 12. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Dagsorden Nyborg Hallerne, Nyborg Kenn Brandenburg, Nyborg Tennisklub, Curt Grann, Nyborg

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017

BESLUTNINGSREFERAT HB /2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 BESLUTNINGSREFERAT HB01 2017/2018 Badminton Danmark Hovedbestyrelsesmøde 11. august 2017 på Hotel Scandic, Odense Hvidkærvej 25 5250 Odense SV Kl. 17:30-22:00 Deltagere René Toft, Formand Jens Dall-Hansen,

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

DCUF ELITESTRATEGI 2018

DCUF ELITESTRATEGI 2018 DCUF ELITESTRATEGI 2018 August 2013 Roller & opgaver Eliteudvalget: Strategier (elitestrategi, talentudviklingsstratgi, mentalstrategi mv.) Tildeling af støtte Referater og opfølgning fra eliteudvalgsmøder

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar

BESLUTNINGSREFERAT Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2 / 1. februar Referat fra: Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014 Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML, MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen) Fraværende: LMA, UCH, AJA Lørdag den 1. februar 2014 De bemærkes at

Læs mere

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum

1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen og Erik Breum Referat fra generalforsamling i Kajakklubben Strømmen. Generalforsamling afhold lørdag den 10. februar 2007.02.18 1. Valg af dirigent og stemmetællere Dirigent: Ketty Jensen Stemmetællere: Jan Callesen

Læs mere

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast

Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast Orientering om Optimist Landshold Danmark 2007 til 2009 2. udkast 1. Indledning OCD Optimist Sailing Team Denmarks bestyrelse har i juni 2007 defineret opgaven med Optimist landsholdets aktiviteter og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund 1. Godkendelse af dagsorden. Referat Bestyrelsesmøde 08-2010 22. september 2010 Telefonmøde kl. 19.00 2. Godkendelse af referat fra møde 07-2010 3. Bestyrelsens siden sidst Bestyrelsens

Læs mere

Struktur oplæg kamp Struktur oplæg 2009

Struktur oplæg kamp Struktur oplæg 2009 Struktur oplæg kamp ca.6.000 medlemmer ca. 500 kamp udøvere ca. 75 Talenter ca. 15 på landshold ca. 5 i International klasse Struktur Klub Klub Klub Klub Klub Klub Klub Klub Klub Talent center Talent center

Læs mere

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017

Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Tilskudsregler Atletikafdelingen 2017 Atletikudvalget har revideret klubbens tilskudsregler, så den enkelte aktive uanset niveau kan se, hvad den pågældende kan forvente sig af klubben, men i lige så høj

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2013 Til stede: Jan Eriksen, Lars Søndergaard, Flemming Hvid, Torben Madsen, Jan Grønbech, Bo Sponholtz og Peter Pedersen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN. Dagsordnen

Læs mere

SPORTSPLAN FOR CHILDREN 2016

SPORTSPLAN FOR CHILDREN 2016 side 1 af 7 Introduktion 3 Værdier 3 Formål 3 Normer for landsholdene 3 Sportslige mål 4 Udtagelseskriterier til landsholdstruppen 4 Evaluering af landshold og bruttogrupperne 5 Træningsplanlægning 5 Træningssamlinger

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 01-2015 Dato: Mandag den 26. januar 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Mads

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 01-2016 Dato: Mandag den 25. januar 2015 kl. 15.00 21.00. Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Jesper Andersen, Christian Hangel, Line Markert, Hans Natorp,

Læs mere

5. Orientering fra administrationen

5. Orientering fra administrationen Referat DKF Mødegruppe: Bestyrelsen 3/2006 Dato: 17. maj 2006 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Ole Tikjøb (), Vibeke Preisler (VP), Jan Munkholm (JM), Jan Darfelt (JD), Christian Jacobsen (CJ), Nanna Ilmer

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark ELITEUDVALGETS VISION OG HANDLINGSPLAN 2015 GENERELT År 2015 skal Dansk Automobil Sports Union (DASU) bestræbe sig på at have aktive i den absolutte verdenselite indenfor alle bilsportens områder et effektivt

Læs mere

Referat B&UU-møde 3/2006.

Referat B&UU-møde 3/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014

REFERAT. Klubsamarbejdsmøde forår 2014 Møde: REFERAT Klubsamarbejdsmøde forår 2014 klubsamarbejdsmøde Dato: 10. marts 2014 Sted: Deltagere: Kopi til: Stenstrup Hallen, Steenstrup Michael Heering, Stenstrup Tennisklub og FTU, Michael Grube Andersen,

Læs mere

Deltagere: Jan Larsen (JL), Benny Nielsen (BN), Jakob Fryd (JF), Claus Hansen (CH), Flemming Tuborg Larsen (FTL) og Ulrik Jørgensen (UJO), referent

Deltagere: Jan Larsen (JL), Benny Nielsen (BN), Jakob Fryd (JF), Claus Hansen (CH), Flemming Tuborg Larsen (FTL) og Ulrik Jørgensen (UJO), referent Nyborg, den 24. september 2013 J.nr. 2019.13/ UJO Referat af møde i DHF s UU - Elite Mandag den 2. september 2013 kl. 18.45 20.30 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Jan

Læs mere

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Aktivitetsmøde i Idrættens Hus Brøndby Søndag den 4. november 2012 Kl. 09.00 Hermed indkaldes til Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 9.00, bemærk starttidspunkt. Dagsorden*

Læs mere