15/ Skannet: :02 Seperatorkode: OU481PE9. Deltagere Byplanmøde I Svendborg den 4. og 5. oktober Deltagere: 6 personer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "15/12613. Skannet: 25-06-2015 14:02 Seperatorkode: OU481PE9. Deltagere Byplanmøde I Svendborg den 4. og 5. oktober 2012. Deltagere: 6 personer"

Transkript

1 Deltagere Byplanmøde I Svendborg den 4. og 5. oktober 2012 Deltagere: 6 personer Politikere Per Christensen Jørgen Lysemose John Christensen Embedsfolk Morten Jepsen Stella Hansen Søren Birk Sørensen Program: se vedhæftede Samlede udgifter: Deltagergebyr inci. frokost/middag Overnatning Rejseomkostninger tog/bil Svendborg Time- og dagpenge I alt kr kr kr kr kr. 15/12613

2 Skannet: :02 Seperatorkode: OU481PE9 irf'ar.i:;.«t.!; "^^^' i^i'm^^^^is^s*. I.^X«. '»,. ' <, 5 S * * " ^ J - ^ l ; ^, * 7J*. -.' S- ', Ij'*, ', - V.,V r '. i>"^-. "";-,* i.'*'---1.'i>- * V?'c-f"4v;.,.; -:»; w %' 'i "i V'i'*- \'i ' / >s'.^.'*

3 M1 Det er et af de helt centrale temaer i samfundsog plandebatten. Men der er langtfra enighed m, hvilken slags vækst vi taler m, og hvad det gode liv er. Hvilke værdier er egentlig på spilj g hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer g egne med henholdsvis ydvikiing og afvikling? "Det gode liv som vækstskabcr" er titlen på Region Syddanmarks forslag til den nye regionale udviklingsplan. Planen er bl,a. inspireret af OECD.S nye "Better Life Index", 11 kriterier for måling afvækst og velfærd, der anses for mere brugbare end den traditionelle måling af BNP, Inspiration er også hentet i Cittaslow bevægelsen, et internationalt netværk af mindre og mellemstore byer og kommuner i 25 lande. Som svar på globaliseringens udfordringer har de valgt at planlægge og udvikle sig efter hovedprincipper om lokalt særpræg, kvalitet i liv og omgivelser, bæredygtighed og oplevelser. Med Cittaslow som politisk vedtaget udviklings-koncept er Svendborg som den eneste danske kommune optaget i netværket i projektet "Rajnmer om det gode liv - planugmng medud'iyn og <?w/««^c"udfordrer kommtjnen plansystemet. Dels ved at rette fokus på livet og omgivelserne, frem for på planjura og regulerende bestemmelser. Dels ved at undersøge kommunens aktive rolle som udadvendt dagsordensætter, initiativtager og samarbejdspart - som supplement til den traditionelle regulerende og administrerende rolle. Del gode liv kan næppe planlægges. Men planlægningen kan og skal være med til at skabe rammerne. Kommunernes planstraicgicr er et godt afsæt for overvejelser om, hvad der kan håndteres i den fysiske planlægning, og hvor andre fagdiscipliners lovområder og redskaber et nødvendige. Med gode muligheder for også at opnå synergi-gevinster. Ikke mindst i en krisetid er der behov for nytænkning. Innovation er det nye mantra. Meget forenklet handler det måske mest om en omstilling med fokus på kvalitet frem for kvantitet i vækst og velfærd. Vil vi på samme tid kunne både.spare og vækste, må der sættes Jiye mål og udvikles nye måder at gøre tingene på. For de samme penge - eller færre. Mange for,skellige værdier og interesser er i spil. Bevægelsen fra land til by har både globalt og lokalt skærpet konkurrencen om vækst og kampen for overlevelse og identitet. Mellem regioner, byer og landdistrikter, og mellem den opsplittede bys forskellige kvarterer og befolkningsgrupper med vidt forskellige levevilkår og værdier. Det udfordrer sammcnhængslaaftcn og skærper kravene til politikeres og planlæggeres prioriteringer i planprocessejl. Krise cuer ej - en god og robust planlægning må forholde sig aktivt til både udvikling og afvikling. Vi ser frem til en inspirerende debat på Det 62. danske Byplanmøde. Maj Green Formand for Dansk Byplanlaboratortum

4 aettsl Ætrx^PiGz'-^ FOaES-IO.DES åbnes i SyetidborgMrærå-ccnter. Bestyrelsesformand M<^ Grem^ Damk Bf^hnlabctmtmium Hvørfor Cittaslow i Svepdi»orgl Biirg^msier Cm-tSøremtn^ Spemlharg Kbmmune icatifipieii om vækst Hvad afgør konkurrencen om vækst, og hvilke udfordr! nger rummer det før planl gaingcfi af bycciics udvihing - globalt og i Daiitnatk? Eksempler på bycf«og landområders indbyrdes rciaiioner, og betydmngen af centrale begreber som ranking og branding, oplande og markeder, mobilitet og kommunikation. Prqfissm^ OpiKajPødmm, CBS, Dc'pmfmeni ø/éusineså amdpditks Bf piarimøciet feooptag«i Svendborg Idrætscenter Hv^rf^if flytte til Fynl Qm rnmnesier og livsformer, by og land I det fynske,..«lipsipilsandiytikerjøm Duus Hdnsm yéflugter (se side E) afgår fra Svendborg Idrætscenter afsimtwug I Bocgcrforeningen-Kulturhiis Svendborg (se dog iidfliigternc nc. 9,10,11,12 og 14) BestyreisesfirmamdÅiéj Greem Dansk Byphni-ahmiatørmm Pause eif«rci Søm wæfcstskaber Hvordan måler vi vækst og velfærd? OECDs Bctter Life Index (BLl) aascs hom m nødvendigt suppfcment tii BNP, men hvordan kan indikatorer for "det gode liv** bruges I dansk pknlægnuig? Hvordan sikres på en gang mangfoldighed og samaieiihængskraft i en opsplittet befolkning og by? Er større llgked et mi\ i sig selv, ogjkaa txmx tale om et ba&ak velfærdsbegreb? Pmfesmrjérgen GmdAnderserk Adhwg Ummrsitet Fra Boomtown til Brovst Billeder og ranker om bfer og steder jmellem itév'min% ogafyikiixig. Lekpr Bwis Bmrmånjmsen^ Arkiteksksten i Aarhus Pause - transport ti! frokost- ogdelinødesteder B liii ier (se side 4) Herefter transport dl og fra trøtclicr Afteitarrangemeiit i S-^cndborg Idrætscenter Byplanprtscn 2012, øiidtiag, underholdning, dans.

5 Skannet: :02 Seperatorkode: OU481PE9 loksdag Di-N ^. OKlORI K KL. M.I^-I6.:JO l'rokosi ogdelmtkk'i.iniojdcs iorsl.eilij^' Ktt lier i Svi'iuPjorg by.uva p;i (. ytnii,i\ii!. hojskolen i Ollcrup. ACitcn«.),!! til lok.do.sn>rri lscr ug busriaiis >c)rr er CLT luii. ovt r dcha ',enijual!ci pa de enkelte dfliiuidei. Det Cl kuii mulig'., ut dchage i ei al'iie iwdone delnuuut. Angivveuligsi uiiskerofii delmode pa tilnieldiiij',sblaiil;eueii i pntsrlterci rælikcfolge! Wnskcnu ellcrkomiiic. i den ra kkelolgf, lilmeklitig modt.igcs (føfsi tilm die). Der l.ige^ {(» hclwldfoy<(ndriu{^ey i de dnjhrle dehiiodet. Pa ildmoderu''a I er der,\wa\. \xot\ tid lil spofgsmal ogdeb.u. ' e> ' ^.?. 'f^/ '. \,.'K '.V FAABORG BYMlDTfr. // ''\ Regionalt lederskab? Fyn sakker bagud i kampen om væksten med de øvrige storbyregioner København og Århus. Men øen er begyndt at samle sig. Fynsprojektetv'A afdække hvordan en fælles udviklingsstrategi bedst stimulerer en bæredygtig vækst. Og den nye konstrruktion Udvikling Fyn A/S ev en fælleskommunal erhvervsog turistorganisation. Tankegangen bag begge projekter er, at store og mindre byer i byregionen er dybt afhængige af hinanden, hvilket kræver regionalt lederskab. Men hvordan tager man det lederskab, og hvem skal gøre det? Og hvem skal forpligte sig til at bakke op? På dette delmøde lægger vi op til debat ud fra oplæg fra borgmesteren fra den store by, direktøren for Fyns fælles erhvervs og turistorganisation og en replik fra professoren, der iagttager Fyn udefra. Oplæg ved: * Borgmester Anker Boye (A), Odense Kommune =*' Direktør Mads Graves Larsen, UdviklingFyn A/S * Replik ved professor Ove Kaj Pedersen, Copenhagen Business School Mødeleder: Mai Britt Helle fensen, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og afdelingsleder i Faaborg Midtfyn Kommune \' i : : At komme på iandkørtet i; ' ~ g blive der I konkurrencen om opmærksomhed og investeringer bliver danske byers evne til at kommunikere vigtigere og vigtigere. Den tidligere fængslende by Horsens har i en årrække arbejdet med en systematisk tilgang i forhold til at tiltrække store koncerter og events. Svendborg satser på strategisk kommnnikation ved at kommunikere byens grundfortælling om det gode liv, mad og sundhed i en proces med involvering af lokale aktører. Hør en konsulent og en projektleders oplæg om kommunikation og branding af de to danske provinsbyer Svendborg og Horsens. Oplæg ved: * Projektleder Lene Krogh, Horsens Kommune PRrdirekt&r Anders K Sørensen, LEAD Agency Mødeleder; Lars Vildbrad, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Region Midtjylland

6 Pro irisbyerrie - landdistrikternes sikre holdepunkt? Mange landdistrikter og en række provinsbyer er præget af befolkningsmæssig tilbagegang. Hvorfor er det centralt at passe på provi!isb}'ernc, og hvordan kan planlægningen bidrage til det? Handler der om kommunernes bymønster, om placering af offentlige funktioner, om provinsbyens detailhandelsplanlægning og byplan eller om det hele? Meget peger på, at landdistrikternes chance er at styrke provinsbyerne, blandt andet gennem arbejdet med byens rolle i kommunen samt den byplanmæssige struktur. På dette delmøde diskuteres muligheder og begrænsninger for provinsbyernes udvikling med udgangspunkt i en ny rapport og en række debatmøder om provinsbyen. Hør en af rapportens forfattere fremlægge hovedresultaterne og få et konkret bud på, hvordan man som henholdsvis politiker og planlægger kan arbejde aktivt for at styrke provinsbyernc. Der vil være inspirerende eksempler fra både Danmark og Tyskland. Oplægved: SemøTp ijeklledev Horen hmidtjcn en, Direktør Tørsten Ih Jørgfn^en, byrejsen.dk Strategisk Ryvdrikin^g Mødeleder: Sven Koefoed Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriiimb bestyrehe og vicedirektør i Naturstyrehen Fra Jord tii bord Arm fi'/eres t s/? mit rbejde }ru'd Xetværkjar Yngre Pi Med rødder i Slowfood bcvægelsen gemmer der sig bag Cittaslow begrebet et ønske om at fremme det gode liv og en bæredygtig udvikling i lokalområdet. Svendborg Kommune vil implementere Cittaslow i den kommunale organisarion, men hvordan kan et udviklingskoncept med generelle værdier som bæredygtighed, sundhed og det gode liv få konkret betydning i kommunens arbejde? I denne workshop hjælper vi Svendborg (og os selv!) med at få kød på Cittaslow begrebet: Vi går i grovkøkkenet, finder de råvarer, der skal til og laver en tilberedningsproces, der kan medvirke til, ae Cittaslow begrebet får saft og kraft. Vi ender med ideer til en kogebog. Oplæg ved: Projektleder pa Tmikejuid, Paul Hjer e Mdtlneseu, Sve'adborg Koi^nxuue Wbrkshopfacilitatorer: Ane Rot tb oli Jørgensen, Lisejutd Madsen og Louise von Midlen, NYP Et godt ii i yderområderne Den fortsatte centralisering og vandring fra land til by påvirker yderområderne. Mange steder kan det være svært at opretholde serviceniveauet og vi kender til problematikken med de mange tomme huse. Hvad er de vigtigste udfordringer lige nu, og hvordan kan vi skabe gode levevilkår og velfungerende lokalsamfund i hele landet? Hvilke prioriteringer skal der foretages, og hvilken rolle skal lokale og centrale politikere spille? Hør to borgmestre og en kommunaldirektør, der oplever udfordringerne på egen krop. Hvad er deres ønskesituation, og hvordan arbejder de strategisk med prioriteringer under de givne viilcår? Med udgangspunkt i tre oplæg vil vi diskutere, hvad der skal til, og om planlægningen (feks. planstrategierne) overhovedet spiller en rolle i denne sammenhæirg. Oplæg ved: Barg/ra ter Bjarne Nielsen (11, I angeltnd lio nmmne Fk}rg7nestiTJahn Brædder ((kiidhorgimidiisten), Crakl'novi <imd Kovnnimw Kmn^nit'naJdirekim' i^g nuuilcm ttfl 'Ldonsgruppenjor L%nddl:4rd'Jerru' I at s Møller, IbAstehro Kønsmmie Mødeleder: Maj Green, formand for Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og vicedirektør i Gladsaxe Kommune Fremtidens by- og boligfællesskaber N)'C trends peger på, at vi i fremtiden vil få stærkere sociale relationer i vores boligområder. Brug og smid væk bliver dårlig stil, og i fremtidens boligområder vil beboerne bruge hinanden mere til at udveksle og dele services og forbrugsgoder. Fællesskabet bliver vigtigere samtidig med et ønske om en bæredygtighed livsform, hvor vi også kan spare penge isæ,r 1 krisetider. Skal vi blive ved med ar bruge flere m'^ til boliger, elier skal vi spare på pladsen og leve tæt sammen? Kom og bliv inspireret. Medbring en brugt bog eller cd, som du ildæ bruger, og byt den på delmødet hvor vi debatterer, hvilke krav fremtidens livsformer stiller til boliger og boligområder. Oplæg ved: Strategisk Direktør Llau& Skytte, Vfe Lm e P^eople Prnfebhor CliUix Ilcch IhtnieLeri SBI A>dh(jrglJuiver$ilef Mødeleder: Filip Zibrandtse7t, medlem af Da^isk Byplanlaboratoriums bestyrelse og chefkonsulent i Realdania By

7 é " i Sommer hele året? lyøianpsby "i<^'ii':'t',,'!"l ' *V''. ', ' -^ ;!-v-7j../'v ij,-^ - Vandringen fra land til de større byer fortsætter, men tendensen går også den anden vej: Flere har en anden bolig på landet, som de bruger oftere og oftere. Sommerhuse ombygges td isolerede parcelhuse på 130m^, som står opvarmede og klar hele året. Og i landdistrikter bliver tidligere helårshuse til fritidshuse. Hvilken funktion skal sommerhuse have? På dclmødct lægger vi op til en debat om ressourceforbrug. Både i forhold til kommunens servicering af fastboende i vidtstrakte sommerhusområder med skolebusser og snerydning. Og i forhold til opvarmning og strømforbrug i det enkelte hus. Og vi spørger, om ikke sommerhusområder bør bevare deres rekreative præg med let bebyggelse? Men også om, hvad fritidsbebocrne betyder for landkommunerne? Oplæg ved: > ' Seniorforsker Kirsten Gram~Hans$eu, S BI, Aalborg Universitet ' f Teamleder, arkitekt Peruifle Møller Nielsen, Giddborgsimd Kommune ^ Replik ved landinspektør ogfriiidihiisejer Nieh Øi tergånl, Roneklint, Jungshoved Mødeleder: Peter Vergo, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og souschef i Vordingborg Kommune Boiiglåri i yderområder - marked elier pismiægriing? I nogle yderområder er det vanskeligt at opnå lån td fast ejendom, og antallet af uomsættelige boliger vokser. Kan planlægningen her.skabe investeringssikkerhed, som fx når kommuner gennemfører en prioritering nxewtm fritidslandsbyer og helårslandsbyer'i Så ved man som potentiel tilflytter, hvad der skal ske på længere sigt, og det har afgørende betydning for investeringslyst og engagement. Men harmonerer det med långivernes vurdering? Hvordan indgår kommunernes planer i denne vurdering, og hvornår kan nedrivning være vejen til investeringssikkerhed? lag del i diskussionen på dette debatmøde om sammenhænge mellem niaikedct og planlægningen. Oplæg ved: ' 1 Icedirektør I hml Erik Jørgensen, Nykredit ' ' Plan og Udvikhngschef Helle i,amen, Hjørring Kommune Mødeleder: Thorkild Ærø, næstformand for Dansk Byplanlaboratoriums batyrelse og direktør i Statens Byggeforskningsinstitut SBI, Aalborg Universitet Det gøde (ferle'-)!iv i Børneiies Høved stad Billund skal være en by i børnehøjde. Det nye projekt 'Børnenes Hovedstad* vil omdanne bymidten til et sted hvor børns leg, læring og ki'eativitet kan udfolde sig. Bag projektet står det offentlige private Capital of Children Company, der ejes af Billund Kommune og LEGO fonden. Hvad kan andre kommuner lære af projektet? Få inspiration fira direktøren og indblik i borgmesterens tanker om, hvordan projektet skal skabe synergi og en positiv udvikling i hele Billund Kommune ~ både i forhold til turisme, erhvervsudvilding og for at gøre kommunen til et endnu mere attrak tivt sted at bo for store og små. Oplæg ved:»^ Direktør Mette TJiybih Capital of Children Company '^ Borgmester Ih Kristensen (V), Billund Kommune Mødeleder; Ole Bladt Hansen, medlem af Dansk Byplanlaboratoriums bestyrelse og kommunaldirektør i Billund Kommune

8 Skannet Seperatorkode OU481PE9 Dø tre cfelmøder J! J3 mdledes aie med et felles opteg "Plantegningens dogmer'" kl «14 45 Herefter Ican mm detege f et af de kortere dejmøder ki I SM 1630, De vs 1 alte tage udgarsgspunkt I og l^mt op tal debat om de udfordringer. -'=^-'^'.4....^'^^^.»^r^Å'lXS^'ii;^:^^ fl snps ABY^"^ '.'»POP Pianiægnirigens dogmer Arkitektoniske smagsdommere på draemellets vegne uden forståelse for hvad almenvellets ønsker'' Samfundsmgcniøier pi den s\cnskc made, uden forståelse for hvoidan folk egentlig optøiei sig * Ellei konsensusoiienterede planlæggeie, dei mener, at hvis man bire fai alle med blner alt godt' Dei er mange dogmer om planlægning og dem dei arbej der med planlægning Pi mliggcrnc mener meget om, hvad den gode by er Lller h\ ad morgendagens lanelskab ci Og det gør politikerne også Men hvilke idealer og dogmei biinger planlæggv,it ogpohtikeic sck til toi\s i planlægningen' Og h\ ilke bairieiei skabei det for udviklingen af b} eme og det åbne land' Oplæg vtd Ditihjjr iiin^ Skovhto CfLQ ^iimnijorv,di,niwh,n, K&hcnhu n^ Rommmu Ivlødeleder Ellen Højgaayd fen ^en, dinktørjor Dansk B)planlaborato) lum lloax' hoj Morgendagens landskaber H\ordan kan vi bruge landskabet mere aktivt til at løfte en bosa.tningsdagsoiden' Under&øgelsci dokumenterer, arb ^er ogb vnærc ormåde! faktisk har langt meie natur end landom rider Mange bosættei sig gerne nær en sko^, en sø, en bakke skiånmg, men det er knappe ressourcer Hvordan skaber vi flere landskabelige herlighedsværdier på landet' Hvordan kan m xn fremme samspil med laneibruget om dette'' Lr leguieimg ogplanlægnmg en løftestang t Iler en bairieie' Deltag 1 debatten pa denne workshop, hvoi \i diskuteiei ud fia en række kortere oplæg om muligheder og barrieier, bel) st af eksemplet fra md og udland Oplæg ved Pfpfi.sMs^ unicilidii i^aii M. iti lljahtvi'i, Liuti} fm Laiiduh' t }dttfin dkntng Woikshopfacditator Ellen HøjgaaidJensen, dniktøy jo) Dansk Byplanlab07atonum Fra planiægning tii problemløsning Verden forandiei sig med h istige skiidt foran ^ otes øjne Virkeligheden lader sig ikke altid længere bcskrne og indfange medelebegiebei ogmstiumentei vikendci Det stiller kra\ til planlægningen om at følge mtel, og eiet forpligter planlægge] e ogpohtikeie til at tige dei es dogmei op til ie\ision og se sig sek i n^e rollei Det gøi de kommuner, der deltager i piojekt Inaovatit plankidlur På dette debatmøde diskuterer vi n} e mader at gå til plandokumentei og pioeeduiei med udgangspunkt i oplæg fia Frederikshavn og Roskilde Kommuner der pa h\ei dei es made planlægger ikke foi planlægningens sk^ld men foi at skabe væidi og effekt Oplæg ved (luf hm H mi Matianrnj. IJJir' 'mard Midi'nkdo <i n Kmmnum Afsni^dcéLt Esben ^iaii^dirpdadun Ko kddi LomnrnnA Mødeleder Mane I otnse Madsen, medlem af Damk Byplanlahoratøsium ^ btsty)cheog konsuhntt Kommimerne%Landsfoy En oy pianio? Planlo\ en er skre ve t til at håndtere bv\ ækst men skal i elag snaieie bi uges til fx byomdannelse, byreeluktion ogklimaud fordringen Gi\ er planloven tilstiækkelige muligheder for at sikre øget lc\alitet ved byomdannelse ogfortætnmg' Og hvad vd det betv de, \\\ is byer med vækstpotentiale tortsat har stort set samme lovgivningsmæssige muligheder som b) ei med betolknmgsmæssig tilbagegang' Og er planloven geaiet til den meget aktuelle klimaudfoidiing ' Pa denne stramt stv rede workshop inviterer vi til fremtids værksted hvor malet er at lægge Q\ erordnedc strategispor for tn n\ plankn Ln række ultiakoite oplæg bliver staitskuddet for en intensiv proces, h\oi deltagerne føist kntiserei så drømmer og siden konkictiscici input til en ny planlov '^'brkshopfacilitatoier vdviklwgskonsuhnt AnneJuste'^en, planlægger Juha lvei';scr og planlægger Gtiie F) ank And7 esen, BAB

9 fredag DEN 5. OKTOBERd<L I0.00-I6.G0 '\ Kftcr hovcdforcdraget "Hvorfor fly ile til Fyn?" ircå'å^.morgen i Svendborg Idrætscenter starter alle udflugter : herfra kl De fleste udflugter er tilbage i Svendborg senest kl. J6.00 til bypl.inmodfls iælles afsluining i Borgerlorc'ningen K'iikiiduisci Svendborg. Se s.vilige bem.vra nin<',er om.sluiiidspunki ior udflugiernc nr 9. 10, 11. 1^ og M muler dis'.e iul(lu ;t(.t. Der or loft over antallet af deltagere på de cnkckc udflug ter, og ønskerne efterkommes i den rækkefølge, dlmclding modtages (først til mølle). Angiv venhgst ønsker om uddiigi jjaiilnuldingsblankeiien i jjrioriten'frække Her l.tge.s fn IH hob' jor,< ndringcr t udih!gt\irr'iy},t,/ii,h nu. ifelge PÅ SVCNDBORGSUND FØDEVAREMARKED 1 SVENDBORG BYMID'TE r Maritline Svendborg Arrangeres i smnarbejde med Svendborg Konrmune, Maritimt Center og Svendborg'Museum Ludflugfen indgdr sejltur Svendborg er maritim langt ind i sjælen. Den maritime kulturarv er nærværeneie ikke bare i de fysiske udtryk på havnen, langs sundet eller i øhavet, men afspejler sig også i kommunens uddannelsesinstitutioner og virksomheeler. Vi besøger Maritimt Center i det gamle paklius på havnen, hvor vi skal høre om stedets aktiviteter. Vi sejler med udflugtsbåden Helge, mens vi hører om resultater fira kommunens eleltagelse i et maritimt kulturarvskommuneprojekt. Vi Icryelser Svendborgsund med skipperbyen Troense til styrbord og gør landgang ved Valdemar Slot, hvor vi skal se gamle lystsejlere ^k Museet for lystsejlads. Senere besøger vi Frederiksøen midt i Svendborg fdavn, og slutter af med en rundvisning på det landskendte Ring Andersens Træskibsværft. // ', Citteslow "- omdannelse af by og havn Arrangeres i samarbejde med Svendborg Komrmme i udflugten indgdr sejltur Bymidten og havnen er omdrejningspunkter for øget vækst i Svendborg. Målet er at forbedre byens attraktion som dynamisk kultur og handelscenter. På denne udflugt reflekterer vi over samspillet mellem byuelvikling og Cittaslow værdierne om bykvalitet og livskvalitet, lokale særpræg, bæredygtighed og gæstfrihed. På Svendborg Havn skal vi høre om udviklingsplanen for havnen og nye alliancer med erhvervslivet. Vi forcerer byskrænten og hører om et irmovativt byrumsprojekt, som fysisk, mentalt og symbolsk skal forbinde bymidte og havn. By^'andringen i Sve?tdbo7g Bymidte byder på konkrete aftryk af Gittaslow tankegangen i form af kulinariske overraskelser og besøg hos lokale Cittaslow certificerede virksomheder.

10 A,v3i.*' ^ " s.*j> t./ ^» '"^.v SEiyBYGGERHUSVED HUND Bosætiiiiiig og oplevelser i det bynære iandsicab Svendborg; Kormnune OQ /:ndii>;fipi,? :,Cfr(ii,rhe]ae mei\ I ^^ Jii'^/t;ri' f,u J/l j Udflugten sætter fokus på ny bosætning og naturoplevelser i det attraktive landskab vest for Svendborg by. Undervejs skal vi se eksempler på det professionelle arbejde med naturen, som kommune og interessentskab forestår i fællesskab. Målet er at skabe gode rammer for naturoplevelser både for turister og dem der bor i området. Vi besøger den selvgroede og selvforsynende landsby ved Hundstrup og den planlagte, bæredygtige landskabsby Tankefuld, der i fremtiden bliver et eksempel på moderne bosætning i samspil med landskabet. På en vandretur på Øhavsstien i det varierede istids kulturlandskab Egebjerg Bakker, besøger vi det unikke naturområde Rødme Svinehaver. Frokost i Egebjerg Mølle med udsigt over Øhavet. BROI-!OLH SLOT id og grønne skove erregårdskultyr og turisme un arbej de med Svendborg ^ Turen går til Gudmekongernes land, hvor du vil mærke historiens vingesus. Vi besøger Gudm eholierne o^ Broholm Slot, hver med sin fantastiske oldsagsamling. Broholms autentiske borgmiljø er i dag udbygget med moderne konference og overnatningsfaciliteter, ridecenter og golft)ane af international kv'ahtet. En entreprenant godsejer planlagde og realiserede i 1800 tallet kystbyen Lundeborg, som udskibningshavn, for Broholm Goels. Vi får historien og besøger eiet særprægede bymiljø i Lundeborg, der i elag er præget af lystsejlere, tre campingpladser og Oure Idrætsskolers sejlerskole. På trods heraf kæmper kiosk, købmand, café o^ restaurant for overlevelse.

11 10 '"<>j t SvendborgSUND Ayrungeres i samarhejde med Svendborg Kommune Sport, sundhed og oplevelse er nøglebegreber i Svendborg Konunvuics vækstpotentiale. Kommunen satser på talentudvilding. SvendborgprojtJctet er et stort anlagt idrætsskoleprojekt, der sikrer elleverne på kommunens skoler seks timers idra'l om ugen. Vi besoi'cr lo (ynårne indenfor sportsuddannelse Gyinniisiikhojskoloi i Ollenip omskolerne i Oure Sport & Bcrformanie. 1 )c lo højskoler har også været meel til at initiere Sport Siudy Svendborg, der er et unikt eksempel på tværsektoriek IJyng^' ""^*'>^''''" 'jde mr<l partnere fråden offentlige, private ogfrivii!i<',e si.krorsamt uddannelsesinstitudonerne. Denne nel/lugt vil v.erc en blanding afkorte oplæg, diskussion og rundvisning sanii r)'sisk udldklelse. På Oure kan vi vælge mellem moiiinainbikc tnr, golf, Idatring og moderne dans. GYMNASTIKi-IØjSKOLEN I OLLl-RUP Natyr g friiyftsiiv Arrangeres i smruirhejde med Faahorg Midtfyn Kotmmi og Naturturisme I/S, I udflugten indgdr cykeltur.uirut tur med veterantog^ -<.^,,= Faaborg Midtfyn Kommune satser på natur og friluftsliv som en væsentlig del af kommunens samlede uelviklingsstrategi. Det handler om bosætning, sunelheel og ikke mindst turisme. På cykel tilbagelægger vi en kortere strækning af den nye natursti Ringe Korinth, en kombineret cykel ride og vandresti. Vi ser på stationsarealer, der er rekreative møelesteeler for flere brugergrupper. I Korinth stiger vi på et veterantog som tøfler os til Pejrup. Vi oplever det smukke sydfynske landskab fra veterantoget inelen vi går et lille stykke på Øhavsstien frem til Holstenshuus, hvor vi ser Riderute Sydjyn. O'r-'. ' ',. ' ' ;» '< *' 'I,.',<;...k'.-var:

12 H4viJU>. PA LTfZ Et moderne danslc Toscana Arrangeres i samarbejde med Faaborg-Midtfyn K&rnwmne / udflugu-n indgår sejltur &g tur m,ed traktor og vogn Faaborg-Midtfyn Kommune har en vision om et liv i to tempi, hvor der er plads til både karriere og afslapning. Faaborgegnen er kenelr for smuklse landskaber, friluftsliv, øhavet, kunst og kultur - og ikke mindst for et unikt udbud af kvalitetsfødevarer. I Konnerup besøger vi en lokal producent af chokolade. På en byvandring i den gamle købstad Faaborghmct vi om kommunens arbejde med en række større udvildingsprojekter som fx nyt havnebad, kulturhus, fritidscenter og en grøn forbinelelse mellem fjorden og Sunelet øst for byen op mod. Svanninge Bakker. Fra Faaborg havn sejler vi Lyø, hvor vi besøger Lyø by, der er rig på kulturarvsværdier og aktive øboer. Langeland er ydkatitsland Som yderkommune oplever Langeland mange ueiforelringer. Fx er der risiko for, at Langeland bliver en af de kommuner med flest familier, der lever af én enkelt indkomst. Men øen har også en række styrker at bygge på -.fx kreative iværksættere og lokale ildsjæle. I Bagenkop, årets landsby 2011, møder vi de kreative iværksættere, der tror på det. Vi tager på walk'n'talk i den levende købstad Rudkøbing, hvor vi skal opleve kommunens detailhandelsstrategi i praksis. Vi drikker kaffe på Ørstedsskolen, øens nye centralskole opført som OPP-projekt i moderne arkitektur, som stimulerer elevernes forskelligartede læringsstile. * ^ W s-, <!%:

13 12 SOLENKRG! ('Å ÆRØ Det gode liv pa Ærø Arrangeres i samarbejde med Ærø Kommune I udflugten indgår sejltur Livet som VErøbo har en særlig tiltrækningskraft på maiige. På udflugten viser kommunen eksempler på det goele liv på øen: vellyklcet bosætning i bevaringsværdige omgivelser med bæredygtig energiforsyning. På fau'geturen (75 x\\m) får vi oplæg om Ærøs bosætningsog iværksætterpolitik. Når færgen lægger til i Ærøskøbing kører vi tværs over øen og besøger det internationalt kenelte A/iar.?/«/ Fjernvarme, der med solceller dækker 1/3 af Marstals varmebehov. Frokost spiser vi i det iåywiskzærøskøbing, inden en bys'^andring, hvor vi bl.a. skal høre om kommunens bevaringsindsats. BEMÆRK: Udflugten og byplanmødet afsluttes om boi'd på færgen, da den ifølge sejlplanen anløber Svendborg Havn kl. ca. 16. r:-"" \' ' ;."'-^>V,...y-'- ^ > ',' 1 >. '-, ".r.. ^'. ' 'ti 1. fff'. «;( ' XS :, '''K ', ''» >' ' ' ' ''*.v'-. ' ^ :.' l 'i/.''''";!',' I "^,".:'.*.'> '.'fil.'. '- ''.ic-s./ J*^"" i-f-.; NYBORG SLOT. > :-<^-vd "te';^^' ;, Danmarks Riges Hjerte Arrangeres i samarbejde med Nyborg Kbrmmme Nyborgs bymidte er i virkeligheden et stort, velbevaret, gemt og glemt kongeligt anlæg fra Danmarks middelalder. På udflugten skal vi opleve det potentiale, der måske kan få bymidten optaget på UNESCOs Verdensarvsliste. På en vandring på terrænet ved Nyborg Slot ser vi på kulturarvssporene. Vi hører om de initiativer, der skal synliggøre og iscenesætte dem fremadrettet ved at udarbejde en kulturarvs masterplan i forbindelse med kommunens planlægning. Frokost spiser vi i Riddersalen på Nyborg Slot. Videre til Korsbrødregården, hvor vi skal opleve, hvordan man arbejder med lokal inddragelse og forankring af projektet. BEMÆRK: Det er muligt at fragå udflugten kl. ca. 15 ved Nyborg Station. Herefter returnerer bussen til Svendborg og byplanmødets afslutning lier kl. 16.

14 13 i,' ^".'" Å u<kgni\ i smmirtefae ^ned Odense i i^j:- På udflugten besøger vi ro eksempler på bolig og bosætning i Odense.Kommune, Vi besøger Vollsmose, hvor der arbejdes med en master PROCES i stedet for en traelitionel masterplan. Hvordan skaber man viljen og vejen fra ghetto til bydel? Det sker bl.a. gennem en DIALOGplatfomi via udstillinger, S.MS, GPS og andre digitale og analoge ineidrageisesmetoder. Vi besøger det blaneieeie boligområde Blangstedgaarel, som blev indviet i Holdt visionen om byggeriets positive konsekvenser for beboernes daglige liv i området, tankerne om den sociale balance og det gode liv?.bemæ,r.k.: Udflugten og byplaemødet afsluttes Id. 16 på Odense Rådhus. Herefter returnerer bussen til. Svendborg Idrætscenter. HA/li, J>-!./iJ'i; :3! ODENSE Fra stor dansk by tii dansk storby e fae med ijciense Kmnmum' Inden for de kommende år vil investeringer trans.formere Odense fra stor dansk by til dansk storby. Fortætning er vejen frem, mener kommunen. Vi besøger Odense Havn, der er under forvandling til moderne boligområde. Vi besøger den grønne kile fra havneområdet langs kanalen ud til vstige 0, en tidligere losseplads, som nu er omdannet til et spændende landskab med nye rekreative muligheder. Senere går vi tæt på projekterne Tl)onias B. Thriges Gade og Odense Letbane, der vil reducere trafikken gennem de centrale bydele, så der bliver mere piatis til byliv og et sundere bymiljø. BEMÆRK: Udflugten og byplanmødet afsluttes kl. 16 på Odense Rådhus. Herefter returnerer bussen tii Svendborg Idrætscenter.

15 14 D A M G K E P LAM n '1 '- f'-\- é.''.;..;:^:?'::! ^V.r-11':;.:';.!.i; ' I.?,>,! ' - 1., " l:v;:..- : y» ''. ; 'j'*t1--.w STRÆDE I rv«.a80re; NY SOGNEGÅRD i KiNGfi;,>. idylliske Faaborg, Dynamiske Ringe Y og Narltime Svendborg Arrangeres i.samarbejde med Region Syddcmmark I udflugten bulgdrgåtur med en del trapper Forskellige byer har forskellige vilkår og muligheder. I Region Syddanmarks Byanalyser er de større byer blevet målt for styrker og svagheder. På udflugten diskuterer vi metoden, der ligger bag analyserne, og hvordan de kan bruges i kommunerne, Vi besøger irææ^org, Ringe og Svendborg, hvor vi skal se bymidter og interessante bolig og erhvervsområder. I Faaborg skal vi op i kirketårnet og senere besøge haverne ved Holstenshuus. I Ringe ser vi sognegårelen og resultatet af et naturgenopretningsprojekt ved Ringe Sø. I Svendborghcsøgcr vi Svendborg International Maritime Academy, hvor vi oppe fra taget har en storslået udsigt over byen og havnen, landet og sundet. \' Det Gode Liv på Skarø Arrangeres i samarbejde med Region Sytidanmark I udflugten Indgår sejltur Hvad mener vi egentlig, når vi si^tt Det gode liv? Det unelersøger vi på Skarø, en af Danmarks mindste øer meel knap 40 beboere. Efter voklsom tilbageganger beboertallet fordoblet på få år, og øen huser nu en række iværksættere, der med lokale produkter har skabt sig en tilværelse på øen. Vi besøger en familie, der fortæller om, hvorfor de flyttede til øen, ø livet og den kombinerede cafe og lanelbrugsvirksomhed, som familien driver. Vi besøger også Skarøs nytænkende købmand, der satser på økologi og lokale specialiteter, og slutter af på en iværksættervirksomhed, der laver is med birkesaft. Her får vi i bogstaveligste forstand en smagsprøve på det goele liv. BEMÆRK: Færgen tilbage fra Skarø anløber Svendborg Havn kl. ca Hetefter er der mulighed for Svendborg på egen hånd inden byplanmødets iklles afslutning kl. 16 eller hjemrejse. i Ni ffi, \ 1 ' r på m> '.^ 3 ' i-.'fi'' ISPRODUKTION OG KØBMANDSflANDEL PÅ SKARØ

16 Skannet Seperatorkode OU481PE9 Cl/C Byplanmødets hovedforeeiiag s \mt middag m v torsdag iften finder sted i Svendborg Idrætscenter, Rytter\e) "^0 S'^OO Svendborg Frokost og delmøder torsdag fantlei sted forskel lige stedti i Sveneiborg by samt pa GMxmastikhøiskolen i Ollerup Mødets tielks afslutning fiedag eftcimiddag hneier sted 1 Borgeiforenmgen Kulturhus S\ endborg Ramsherred 4, 5"00 Svendborg Se dog særlige bemærkninger om sluttids punkt for udflugterne nr og 14 under disse udflua;tei 1 ilmeldmg til Det 62 danske B-yplanmøde foretages online på vores hjemmeside '»vi'w.b}piaiiiab.dk (fanebladet Byplan mødet') Tilmelding skal \ ære Dansk Bvplanlaboratoiiimi i httnde senest mandag den 6. august 2012 Bekiaftdse og faktma fremsendes, når tilmelding er modtaget i Byplan laboratoriet \ee! afbuel efter rdracldingsfristen eien é august og td og med onsdag den 19 septembei 2012 betales et geb-yi på ki 500 Ved afbud eftei den 19 september betales den fulde deltagerafgift Der er loft ovei deltaget antallet ogdct kan blne nødvendigt at prionttie tilmcldmgeint cftei modtagelsesdato I gn et fald oprettes en \enteliste Prise: deltager fra kommuner regioner og andre der hd til Dansk B^planlaboiatonum i 2012 er q/ydes rabat til studeiende ogaibejdsløse e er dekagerafgitten kr. ''.OOO,- Afgiften inkluderer måltider med drikkevarer udflugter og dchigcimitenak - herunder BYPLANNYTs september nummer 0\ernatning er ikke inkluderet i deltage ratgiften (se heiunder) Hotel S-v endborg stai foi foimidling if hotelværelser i foibmelel&e med byplanmødet Reservation af overnatning foretages online \ la dette Imk Hci findes oplysninger om de enkelte hoteller, beliggenhed, priser, betingelser foi betaling m v A'ærelsesprisen tiuægges et adnimistration&gebyrpålr. "^5,- mkl moms pi person Reser\ation skal va,re Hotel S\ endborg i hænde senest mandag den 6. august 2012 Reser\ ationer skei i den rakkefølge de modtages Bekiæftclse og faktura titmscneics ha og betales td Hotel Svendboig Yderligere mformation om o\crnatningkan fås ved hemendelse diiekte til Hotel S\enelborg Lise Bisgaard Madsen, tu. 62 1" 62 10, e-mad: eiidborg.dk P og"mnmet trudstndt ajdinåbyplanhbmatonumjm TdretteU^^j^i-Le llenril H itth)fi (a i<ii> ) oglhrutim B7oen Laput Mad Gr Chnsit/vtstt u^hemtk JVititøp TI") i Hnndv Print/VS SLtpe : '-d>r." Ir-. 1.,' %\ ]oio':e> vtnhf^sl sl-illeud adtgbedaf Si rdoorq^knrnnume foinde ndel? ^o^ 10 (øtn^t) Iaab(7i^ \4uhJ)nKom nune ^dt 6 '^ 10 (nuie)^t) (f^ll [over<:l) T i.h<^ehhd Kommune ^dt. 11 (risd^fstj Lro Kcrrmu it ilde 11 tnt) Nyborg KoinfHune ude 12 (»eder t) Odeai'-Kommimt delj>(ø tnttvo^nedtni) Meaiehw: VolLmoie ide ij (øteyit^h ) Reijor Syddanmark sidt M (øverst i h o^ nedti t/j og / > Dan<:KB)p!anhbo7at{>num nat,4ogl i ^øiei'; ti ]

17 Skannet: :02 Seperatorkode: OU481PE9 %,V-- - m/ \ DANSK ['.Yi'I.ANLAI'.()KATO R l)m N ø R R i I i J A i X :.i(, I 165 K W n U N I I A V N K Tir. 11 I * /?. n i l-ax -^i \A M 15 DB^);iYPI.ANtAli.nK WWVx'.P.Yi'LANLAU.UK s.^,',-: (,^,>,' Ji i i t.v'^ ft>.-i\ K - y S / ff-i-y i'1 i?i S R

Vækst og velfærd. Det 62. danske byplanmøde 4.-5. oktober 2012 i Svendborg

Vækst og velfærd. Det 62. danske byplanmøde 4.-5. oktober 2012 i Svendborg 17 Vækst og velfærd 4.-5. oktober 2012 i Svendborg 2 Hvordan kan vi sikre vækst og velfærd i en krisetid? Det er et af de helt centrale temaer i samfundsog plandebatten. Men der er langtfra enighed om,

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning:

Den fynske byregion har gode forudsætninger for bosætning: attraktive Fyn attraktive FYN Den fynske byregion skal kendes for livet i flere hastigheder. Det sted i Danmark, hvor uddannelse og karriere går hånd i hånd med en spændende fritid. Vi vil øge bosætningen

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i

4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg. City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i 4. oktober 2012 Byplanmødet, Svendborg City branding Grundfortællinger og Byudvikling med bund i For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker bosted efter virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet

Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet HØRINGSSVAR FRA FYN Forslag til Landsplanredegørelse 2013 fælles høringssvar fra de ni fynske kommuner bag Fynsprojektet Miljøministeren har den 28. juni 2013 udsendt forslag til Landsplanredegørelse 2013.

Læs mere

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune

Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune Landsbyer i Faaborg-Midtfyn Kommune 72 byer og landsbyer at tage vare på Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns største rent geografisk. 51.735 indbyggere ca. 75 % af dem bor i kommunens mindre byer og landsbyer

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E

A V G 1 P L D 2 L O A N S E P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E INDBYDELSE TIL PLANLOVSDAGE 2014 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø-

Læs mere

KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING

KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING KOGEBOG TIL VÆRDIBASERET PLANLÆGNING Nyp workshop, byplanmødet 2012 Red. af Ane Rottbøll Jørgensen, Lise Juul Madsen & Louise von Müllen Netværk af Yngre Planlæggere & Redaktørerne, 2013 Udgivet af Netværk

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen

Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Samarbejde omkring udvikling af midtbyen Dør byliv uden butikker? Dør butikker uden byliv? Urban Lab konference den 5. november 2015 Dorthe Bjerre. SYNERGII Når jeg er færdig, så skulle i helst sidde inde

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014

Kommunalpolitisk Topmøde 2014-19.-21. marts 2014 Skannet: 09-02-2015 12:12 Seperatorkode: OU481PE9 Center for Erliverv, Politik og Organisation ^ ^ HELSINGØR Politisk Service. «KOAAAAUNE Team Sekretariat 05.02.2015 13/25679 Regnskab Kommunalpolitisk

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012

Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 Smag og Oplev Middelfart 19. marts 2012 LAG Middelfart og projektet Hvem er LAG Middelfart? Forening under Landdistriktsprogrammet 2007-2013 Landdistriktsprogrammets overordnede formål er at skabe attraktive

Læs mere

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014

Sammen om nødvendige forandringer. Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Sammen om nødvendige forandringer Dialogmøde om forslag til ny udviklingsstrategi 1. oktober 2014 Program 18.30 Velkommen 18.40 Boligmarkedet uden for de større byer - yderområdernes udfordringer Thorkild

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

Hvorfor flytte til Fyn?

Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn? Hvorfor flytte til Fyn i stedet for til f.eks. Sjælland eller Jylland? Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN Folk siger altid, at de vil bo i nærheden af NATUREN

Læs mere

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019

Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Høringssvar til Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 Varde Kommune har med fornøjelse gennemlæst høringsudkastet, der sætter fokus på det gode liv i Syddanmark - med en vision og de tre mål

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN

Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Djurslands Udviklingsråd DAGSORDEN Sted: andet Lundbergsvej 2, Ebeltoft, Syddjurs Kommune Dato: Torsdag den 27. juni 2013 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Kirstine Bille Gunnar Sørensen Claus

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00

Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 7.30-8.30 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst 10.00-12.00 Oplæg til program, mandag Tid Indhold Temaer Oplægsholdere mv. Økonomi Ansvar 8.30 9.00 9.00-10.00 Ankomst - Fælles velkomst - Introoplæg (brede) 13 17 Inspirationsoplæg (30min varighed + debat/ gruppediskussion):

Læs mere

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI

Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter. Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Svend Erik Rolandsen, projektchef, COWI Samspil mellem kommuneplanen og konkrete projekter Forskellige typer projekter i kommuneplanen Analyse- og udviklingsprojekter

Læs mere

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D

Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Langeland - et godt liv i et yderområde Dansk Byplan Laboratorium 4. oktober 2012 Delmøde D Borgmester Bjarne Nielsen Langeland Kommune bn@langelandkommune.dk Befolkning og befolkningsudvikling Største

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008

Fælles høringssvar til Regional UdviklingsPlan 29. februar 2008 Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Kultur og planlægning Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Fax: 62 21 18 05 svendborg@svendborg.dk www.svendborg.dk Fælles høringssvar til Regional

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune

Landsbyen udvikling eller afvikling. Eksempel Lolland Kommune Landsbyen udvikling eller afvikling Eksempel Lolland Kommune Byplanmødet i Sønderborg 2007 Lolland kort fortalt Yderområde og mange indbyggere i landdistrikter 48.500 indbyggere Ca. 900 km2 ½ af befolkningen

Læs mere

Planlægning for og med landbrug

Planlægning for og med landbrug Temadage: Planlægning for og med landbrug 25-26. november 2014 på Vingsted Hotel og Konferencecenter Velkommen Jørgen Primdahl, Købehavns Universitet Jørgen Korning, Videncentret for Landbrug Hvorfor er

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark

Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle. Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Udkast Høringssvar fra Faaborg-Midtfyn Kommune til Regional UdviklingsPlan (RUP) i Region Syddanmark RUP en indeholder en vision og værdier, som skal give en fælles

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum

Programskitse Syddansk Grøn Vækst program. Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Programskitse Syddansk Grøn Vækst program Oplæg til KKR Syddanmark, KKU Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Vækstforum Særlig pulje til kommuner og regioner Fødevareministeriet har afsat en særlig

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Regnskab - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets studietur til Rotterdam, Holland den 2. - 4. april 2014

Regnskab - Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets studietur til Rotterdam, Holland den 2. - 4. april 2014 Skannet: 09-10-2014 10:17 Seperatorkode: OU481PE299 Center for Erhverv, Politik og Organisation Politisk Service Team Dagsorden Kfc 09-10-2013 iiilsb!iemm 14/1539, 14/21722 Regnskab - Teknik-, Miljø- og

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplan 2009-2021 Informationsfolder Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Information om svendborgs kommuneplanforslag 2009-2021 Forslag til Kommuneplan 2009 til 2021 er nu offentliggjort og kan nu ses på internettet. Det

Læs mere

Begivenhedsstrategier

Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategier Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden Begivenhedsstrategi Region Hovedstaden I dag står et af hovedslagene i storbykonkurrencen om metropolernes evne til at tiltrække og fastholde

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder

Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder Bilag 1 Vision og forslag til indsatsområder Udarbejdet af: Anne Maren Ingeman Madsen Dato: 22-12-2010 Sagsnummer.: 01.02.03-P15-3-10 Version nr.: 1 Titlen Kommunalbestyrelsen tilkendegav på temamødet,

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd.

Fyn skal kobles på internationale højklassede forbindelser, som motorveje, lufthavne, tog, havne, færger og ikke mindst bredbånd. Fyn samarbejder 5 FYN samarbejder Vi vil udvikle den fynske byregion til en aktiv del af den østdanske storbyregion Vi vil give den fynske byregion en tydelig fælles stemme gennem et stærkt politisk lederskab

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde

Ejendomsdagene EJENDOMSDAGENE. - Risiko og rejsegilde Ejendomsdagene - Risiko og rejsegilde Er du Platin-medlem af Estate More Club deltager du gratis på Ejendomsdagene 2016 - Læs mere om alle fordelene ved Estate More Club her - Risiko og rejsegilde Executive

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy

FREDENSBORG /identitet OG moderne Byliv i DEN historiske SlOtSBy FREDENSBORG / identitet og moderne byliv i den historiske slotsby Denne folder er udarbejdet af Dansk Bygningsarv for Fredensborg Kommune Maj 2013 Du kan læse mere om projektet på www.fredensborg.dk/fredensborgby.

Læs mere

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed

nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed nvf 2804214 evne og vilje til at forandre en by City in between - forstaden under forandring fra satellit til selvstændig enhed Bodil V. Henningsen, arkitekt MAA, projektleder /master strategisk planlægning

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013

GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 GENTÆNK BASSIN7 KICK OFF MØDE D. 13. MAJ 2013 BYPLAN IDÉKONKURRENCE FOR DE BYNÆRE HAVNEAREALER 1999 Helhedsplanen må gerne være visionær i sin karakter og skal på det overordnede niveau belyse ideer og

Læs mere

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi

Planstrategien: Meget få formelle bindinger. Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Planstrategi 2011 Planstrategien: Meget få formelle bindinger 3 tilgange til en planstrategi Oplæg til kommuneplan som fysisk plan Prioriterings- og budgetredskab Dialogværktøj og udviklingsstrategi Vi

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Byrådets vision: Vejle med Vilje

Byrådets vision: Vejle med Vilje Byrådets vision: Vejle med Vilje Intro En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde. Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere,

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg

Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Ringe d. 06.11.2009 Faglig evaluering af eksempelprojektet: Detailhandel- og bymidtestrategier i Faaborg Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Cowi og Task Force Faaborg.

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde. 2. Juni 2015 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Projektforslag fra Hotel Christiansminde 2. Juni 2015 STATENS FORSØGSORDNING FOR KYST-OG NATURTURISME Vækstplan for dansk turisme: Styrke dansk kyst- og naturturisme

Læs mere