smks.dk 2011/2012 EftEruddannElsE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "smks.dk 2011/2012 EftEruddannElsE"

Transkript

1 smks.dk 2011/2012 Efteruddannelse

2

3 EFTERUDDANNELSE Efteruddannelsesområdet er et af de steder hvor Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS) for alvor er i samspil med det omgivende samfund. Som kunstnerisk uddannelsesinstitution ligger hele fødekædesituationen os naturligvis meget på sinde og vi forsøger med udbuddet i dette katalog at imødekomme de behov, som arbejdsmarkedet efterspørger. I kraft af en bredtfavnende lærerstab med fremragende kompetencer inden for musikog scenekunstuddannelser, talentudvikling og kunstnerisk virksomhed på internationalt niveau er det vores klare forventning, at kurserne kan inspirere deltagerne til at videreudvikle deres faglighed. Programmet er bredt sammensat og der er således mulighed for kompetent efteruddannelse inden for en stor del af konservatoriets uddannelsesområder - og vi arbejder naturligvis på også at tilgodese scenekunstuddannelserne i årene fremover. Vi er klar med råd og vejledning, hvis du vil vide mere om vores efteruddannelser. Axel Momme, rektor 3

4 Accordeon / Harmonika - spil, pædagogik og metodik Underviser Om underviseren Sted Kursets giver musikskole- og aftenskolelærere eller andre undervisere fornyet inspiration og mulighed for at beskæftige sig med instrumenternes pædagogiske og spilletekniske udfordringer. Harmonika- og accordeonspillere/lærere, som ønsker ny inspiration i såvel musikalske som spilletekniske aspekter, udvidelse/fornyelse af spillelitteratur, gennemgang og arrangement af pædagogisk litteratur, samt større kendskab til standard-bassen og dens notation. Kurset tilbydes til såvel tangent- som knapspillere. Lektor Jytte von Rüden Jytte von Rüden er i Danmark en af pionererne inden for det klassiske accordeonspil. Hun har givet utallige solokoncerter, både herhjemme og i udlandet, hvor hun gennem sin tekniske og musikalske autoritet på fornemste vis har repræsenteret både instrumentets originalmusik og de klassiske stilarter. Individuel Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time). SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg & SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist Kursusstart Løbende. Aftales med underviseren. 4

5 Børnekor for organister Underviser Om underviseren Sted Kurset omfatter undervisning i begynder- og mellemstadiepædagogik herunder tilrettelæggelse af korlektioner med fokus på indstudering, stemmetræning, hørelære, direktion, metodik og repertoiregennemgang. Praktisk forløb med øvekor. Organister med PO-prøve, kirkemusikalsk diplomeksamen eller kandidater i kirkemusik. Docent Lone Gislinge Lone Gislinge er ofte anvendt som instruktør ved korstævner og kurser. Hun er uddannet AM er, musikleder og hørelærepædagog og er ansat som docent ved SMKS og underviser i fagene hørelære og børnekorledelse. I 1983 grundlagde hun Konservatoriets Pigekor, Esbjerg som har vundet adskillige internationale priser og afholdt koncerter i Europa, USA, Canada, Sydkorea og Kina. Hold - min. 4 og max. 6 personer. 7 lektioner á 4 timer (inkl. praktik) fordelt over studieåret startende i oktober måned. Undervisningen foregår fredage fra kl SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni Kursusstart Oktober

6 Hørelærepædagogik Underviser Om underviseren Sted Pris Trin 1: Grundlæggende almen hørelærepædagogik. Forskellige undervisningsmetoder og -idéer indenfor emnerne rytme-, melodi- og harmonilære. Lytte-, læse og spilleøvelser, hvor elevens instrument inddrages. Trin 2: Hørelærepædagogik på mellemstadie- og talentlinieniveau. Metoder og materialer til det videre arbejde indenfor rytme- og melodilære, instrumentalhørelære, bladsang og bladspil samt harmonilære. Musikskolelærere, som på baggrund af en instrumental/vokal konservatorieuddannelse ønsker at udvikle og styrke hørelærepædagogiske kompetencer. Lektor Inge Bjarke tlf Inge Bjarke er uddannet på DFM med musikpædagogiske eksaminer i hørelære og klaver samt diplomeksamen i klaver, og er desuden PO-organist. Mangeårig erfaring som musikskolelærer og kursuslærer på forberedelseskurser til konservatoriet. Forfatter til lærebøgerne Musikkens Grundbegreber, Rytmer med Toner og Snapshot - lærebog i prima vista spil. Hold med min. 6 og max. 10 personer. 5 fredage á 4 timer Trin 1 afholdes i efterår 2012 (Odense) og forår 2013 (Esbjerg). Trin 2 afholdes i efterår 2011 (Odense) og forår 2012 (Esbjerg). SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg kr ,00 pr. kursus Ansøgningsfrist Tilmeldingsfrist for kurser i efteråret 2011: 15. juni Tilmeldingsfrist for kurser i foråret 2012: 15. november Kursusstart Efterår 2011 eller forår

7 Individuel orgelundervisning Undervisere Om underviserne Sted aftales mellem lærer og elev - der kan være tale om både liturgisk orgelspil og orgelrepertoire. Organister med PO-prøve, kirkemusikalsk diplomeksamen eller med kandidateksamen i kirkemusik. Studielektor Christian Blom Hansen Timelærer Kurt Levorsen Christian Blom Hansen er uddannet ved konservatorierne i Esbjerg og København og debutterede i 1983 fra solistklassen ved DKDM. Fra 1982 har han været orgellærer ved SMKS samt organist ved Sct. Jacobi Kirke i Varde. Desuden har han spillet talrige koncerter i ind- og udland som solist og kammermusiker. Kurt Levorsen har en kirkemusikalsk diplomeksamen og musikpædagogisk eksamen og har fungeret som orgellærer på SMKS siden Han er desuden organist ved Sct. Mortens Kirke i Næstved og optrådt som orgelsolist i hele landet samt i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig ligesom DR ofte har transmitteret fra hans koncerter. Individuel. Et kursus omfatter 5 undervisningstimer. (mulighed for at supplere med ekstra timer, pris: 750 kr. pr. time). Aftales med underviseren. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist Kursusstart Løbende. Aftales med underviseren. 7

8 Inspirationskursus - nye veje i musikundervisningen af børn (0-10 år) Underviser Om underviseren Sted Kurset giver redskaber til undervisning inden for hele børneområdet fra 0-10 år og der vil bl.a. blive givet idéer til EM-/instrumentalundervisning, børnehørelære samt undervisning af forældre/ barnhold med udgangspunkt i leg, sang, spil og bevægelse. Kurset indeholder en teoretisk og en bred praktisk del med forskellige praktikhold. Sideløbende bliver der arbejdet med metodik, formål/mål, indstuderingsteknikker, progressioner, litteraturkendskab og udviklingslære samt givet praktiske anvisninger i forbindelse med undervisning af børnehold. Kurset henvender sig til alle, der ønsker at få fornyet inspiration til holdundervisning i musik- og folkeskoler herunder instrumentallærere, der er interesserede i at varetage undervisning af børnehold bl.a. med henblik på at styrke overgangen fra børnehold til begynder-instrumentalundervisning. Docent Kirsten Nielsen Kirsten Nielsen er docent i grundlæggende musikpædagogik/elementær musikopdragelse, musikformidling, hørelære samt PUP (teoretisk pædagogik, undervisningslære og psykologi) på SMKS. Hun er uddannet almen musikpædagog, musikleder og hørelærepædagog og arbejder også som foredragsholder og instruktør på musikpædagogiske kurser på konservatorier, musikskoler, lærerseminarier og daginstitutioner og står bag den nye uddannelse Musikpædagogisk brobygning (MPB) på SMKS. Hun er desuden forfatter til en række artikler i diverse fagblade og til metodikbøger. Hold med min. 6 og max. 9 personer. 20 undervisningsgange á 3,5 lektioner. Undervisningen foregår fredage fra kl SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni Kursusstart September 2011.

9 Klaverværksted Underviser Om underviseren Kurset klaverværksted tilrettelægges individuelt alt efter ønske/behov og kunne f.eks. indeholde: nye og kreative tilgange til klaverundervisningen (fra begynder- til videregående elever) med inddragelse af billedkunst, improvisation og grafisk notation, m.m. improvisation som teknisk/teoretisk/musikalsk omdrejningspunkt performance metodik gennemgang af nyt repertoire teknik og afspænding becifringsspil rytmisk/klassisk akkompagnement problemløsning med elever Der kan endvidere aftales et praktisk forløb med egne elever eller klaver- kaniner tilknyttet SMKS. Musikskolelærere, folkeskolelærere, gymnasielærere og andre, der dels har behov for at anvende klaveret i undervisningen og dels ønsker at udvikle egne instrumentale færdigheder. Studieadjunkt Margrethe Langer Bro tlf.: Margrethe Langer Bro er uddannet musikpædagog/pianist fra VMK og DJM. Hun debuterede i 1998 og har siden været tilknyttet SMKS som akkompagnatør og underviser i pædagogik og klaver. Hun har en bred undervisningserfaring fra musikskoler, MGK, efterskoler og musikhøjskoler. Hun har spillet kammer/solokoncerter i bla. Israel, Finland og Tyskland og er desuden initiativtager til projektet - levende musik i sundhedsvæsenet. Individuel. Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time) Sted SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist Kursusstart Løbende. Aftales med underviseren. 9

10 Levende musik i sundhedsvæsenet Undervisere Sted Deltagerne får teoretiske og praktiske redskaber til at formidle musik for/med et mangfoldigt publikum i utraditionelle og udfordrende rammer. Formålet med projektet er dels at bygge bro mellem musikliv og sundhedsvæsen og dels at lette sygehusophold for patienter og deres pårørende gennem musikalske og nærværende oplevelser. Der tages udgangspunkt i den enkelte deltagers kompetencer og ønske om målgruppe. Kurset består af to forløb: (1) Et teoretisk introduktionsforløb med fokus på performance i sundhedsvæsenet, differentieret musikformidling, repertoirevalg, temaforløb, improvisation, patientinddragelse, kommunikation, orientering om specifikke patientgrupper, musikpsykologi, tavshedspligt, musikterapi m.m. (2) Et praktikforløb (valgfrit) på Hospice Sydvestjylland eller på en børne-, kræftafdeling. Der gives løbende supervision som afsluttes med evaluering og udtalelse. Kurset henvender sig til professionelle musikere (rytmiske/klassiske) der ønsker inspiration til at opdyrke nye publikumsmiljøer og udvikle egne performancekompetencer. Margrethe Langer Bro, pianist, studieadjunkt SMKS, initiativtager til levende musik i sundhedsvæsenet. Marianne Bode, musikterapeut. Peter Vuust, hjerneforsker/bassist, professor ved DJM, lektor i kognitiv neurovidenskab Ruth Christensen, kræftpsykolog, SVS. Helle Staal, klinisk specialist, SVS. Helle Opstrup, afd. sygeplejerske, børneafdelingen, SVS. Hold - min. 4. personer og max. 10 personer. (Kombineret fælles og individuel undervisning). Teoretisk introduktionsforløb: 5 undervisningsgange af 1.5 times varighed. Praktik: 4 koncerter med forudgående patientbesøg. SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni Kursusstart Fredag den 16. september 2011.

11 Musikværksted og børnekomposition (9-12 år) - Workshop i musikformidling for musikskolelærere Om underviserene Sted Workshoppen giver indblik i nye metoder i overgangen til instrumentalundervisning og inspiration til den daglige undervisning. Deltagerne vil få nye idéer til at gøre eleverne til en medskabende del af undervisningen på en sjov og spændende måde. Der gives indblik i og redskaber til indstuderingsteknikker, lærerstyrede rytmeøvelser og lege, elevstyrede kompositioner, metodiske tilgange, materialer og repertoire, timeopbygning, progression og udviklingslære. Workshoppen henvender sig til undervisere i musikskolen med interesse i nytænkende undervisningsformer med vægt på elevstyrede processer (soloelever og/eller instrumentalelever på hold). Mogens Christensen er landets eneste professor i musikformidling og har beskæftiget sig med børn og unge i mange forskellige projekter. Han har desuden arbejdet med bl.a. landsdelsorkestrene, flere regionalensembler, DR (musx), LMS og Statens Museum for Kunst og er forfatter til bøgerne Kreativ Værkintroduktion og Leg og Ej! Birgitte Antonius er uddannet cand. musicae i musikformidling fra SMKS med specialefagene klaver, klaverpædagogik og EM. Ansat som musikpædagog på Esbjerg Kulturskole. Mette Tarbensen er uddannet cand. musicae i musikformidling fra SMKS med specialefagene EM, ensembleledelse og violin. Hold min. 6 og max. 10 personer. Gerne kollegaer fra samme musikskole, da det under og efter workshoppen kan give inspiration til samarbejde og inspiration på tværs af instrumentgrupperne. 10 undervisningsgange á 3 lektioner med mulighed for individuel vejledning med eget hold. Mandag formiddage fra SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. (med mulighed for særlige aftaler) Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni 2011 eller 15. november Kursusstart Uge 36 eller uge 8. 11

12 Rytmisk hørelære Underviser Om underviseren Faget hørelære/teori er et redskabsfag, der skal styrke den musikalske bevidsthed. Dermed er faget essentielt for den, der ønsker at formidle musik til andre - ikke mindst i en undervisningssituation. Kurset arbejder med musikken i tre hovedparametre: det melodiske, det rytmiske og det harmoniske - samt selvfølgelig alle tænkelige kombinationer af disse tre. Der arbejdes med: trinbevidsthed, solmisation, intervaller, skalaer, melodilæsning, transskription, improvisation, funktionsharmonik, harmoniske progressioner, puls og underdelinger og forholdet mellem disse, rytmelæsning, m.m. Kurset vil tage udgangspunkt i bogen Grundlæggende rytmisk hørelære og teori. Undervisere i rytmisk musik på musikskoler, ungdomsskoler m.v. Kurset henvender sig til den, der vil have udvidet sin musikalske bevidsthed med henblik på at formidle musik og musikalske begreber. Lektor Hans Mydtskov Hans Mydtskov er diplomuddannet saxofonist fra Det Fynske Musikkonservatorium og har været ansat på konservatoriet siden 1995 som timelærer og lektor. Han har undervisningserfaring med mange uddannelsesniveauer (MGK, højskoler, ungdomsskoler, folkeskolen) samt en lang række efteruddannelseskurser. Han har været professionel musiker siden 1980, medvirket på et utal af indspilninger og har udgivet undervisningsbogen Grundlæggende Rytmisk Hørelære og Teori (MUFO2009). Se mere på Hold - min. 6 og max. 12 personer. 8 lektioner á 2 timer. Sted SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni Kursusstart September/oktober 2011.

13 Rytmisk kirkemusik - på orgel og klaver Underviser Om underviseren Sted Med udgivelsen af den nye salmebog i 2003 er den rytmiske musiks position i kirken blevet styrket. Det stiller nye krav til organisten der oftest ingen uddannelse har på dette område. Kursets overordnede mål er at give den studerende forskellige værktøjer til at få den rytmiske kirkemusik til at lyde mere autentisk og swinge bedre. Der tages udgangspunkt i den enkeltes færdigheder og behov uanset niveau. Der vil blive arbejdet med rytmiske salmer, rytmiske satser fra højskolesangbogen, rytmisk kormusik for børnekor og voksenkor, rytmiske satser til brug ved præ og postludium, forspil og modulation. Der vil blive behandlet teoretiske emner som becifringslære, rytmelære, frasering, harmonisering og meget mere. Repertoiremæssigt tages der for en stor del udgangspunkt i den studerendes ønsker. Organister på alle niveauer. Studieadjunkt Bjørn Elkjer Bjørn Elkjer er uddannet på DFM og DKDM og har desuden PO eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole. Han har gennem tiden bestridt jobs som bl.a. repetitør og kapelmester ved Østre Gasværks Teater, Gladsaxe Teater, Det Danske Musicalakademi, Det Kongelige Teaters Balletskole og som kapelmester for en række sangere og entertainere. Siden 1995 har han undervist på konservatoriet i Odense og fra 1997 været organist ved Vinding Kirke. Individuel. Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time). Aftales med underviseren. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist Kursusstart Løbende. Aftales indbyrdes. 13

14 tilmelding og INFO Henvendelse Projektkoordinator Malene Møller eller tlf Yderligere information og tilmelding Kursusbevis Der udstedes kursusbevis for deltagelse. Om SMKS Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er en fusion mellem konservatorierne i Odense og Esbjerg og Skuespillerskolen i Odense. Region Syddanmark har således landets første og eneste videregående uddannelsesinstitution med kombinationen musik og scenekunst. Med ca. 300 studerende er SMKS en betydelig spiller i forhold til landets øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner. De tre uddannelsessteder har hver især udklækket store talenter på musik- og skuespillerområdet og arbejder nu på at skabe grobund for tværfaglige nyskabelser og udløse det potentiale, der ligger i kombinationen musik og scenekunst. Institutionen hører hjemme under Kulturministeriet. Fotos: Forsiden: Michael Maximilian Hermansen Side 10: Jørgen Diswal Side 11: Michael Maximilian Hermansen Side 12: Jørgen Bentzen Bagside: Niels Linneberg 14

15

16 Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole The Academy of Music and Dramatic Arts, Southern Denmark Tlf.:

smks.dk 2012/2013 EftEruddannElsE

smks.dk 2012/2013 EftEruddannElsE smks.dk 2012/2013 Efteruddannelse EFTERUDDANNELSE Efteruddannelsesområdet er et af de steder hvor Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS) for alvor er i samspil med det omgivende samfund.

Læs mere

Jeg håber at musikskolen giver mig lov til at komme på kursus igen på et tidspunkt.

Jeg håber at musikskolen giver mig lov til at komme på kursus igen på et tidspunkt. 2013/2014 Efteruddannelse Hvor har jeg bare været glad for undervisningen. Det har været enormt inspirerende og det har i den grad hjulpet mig videre i min undervisning og gjort det hele endnu sjovere!

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Guitar. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Har opnået klar forståelse af og viden om forskellige musikalske genrer og stilarter Har opnået dyb forståelse af interpretationsprincipper Har udviklet egen praksis omkring instrumental

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER

MUSIKKENS GRUNDBEGREBER MUSIKKENS GRUNDBEGREBER Arbejdshæfte til hørelære og almen musikteori af INGE BJARKE LÆRERHÆFTE Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Klassisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Gradsprøver - introduktion

Gradsprøver - introduktion Gradsprøver - introduktion E u r o p e a n P i a n o T e a c h e r s A s s o c i a t i o n Bestil prøvemateriale De detaljerede prøveopgaver og repertoireliste tilsendes for 25 kr. + porto ved henvendelse

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING - ALMEN At den studerende: - tilegner sig metoder, der er fremmende for arbejdet med musik samt skabelse af musik for børn i alderen 0-11 år med fokus på motivation,

Læs mere

Forslag til undervisningsplan for MGK

Forslag til undervisningsplan for MGK Forslag til undervisningsplan for MGK Rytmisk linje Udarbejdet af Bodil Ørum og Hans Mydtskov. Indhold Indledning 1 Instrumental fagblok Hovedinstrument 4 Klaver 5 Teoretisk fagblok Hørelære/teori 6 Musikkundskab

Læs mere

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser

Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser Konservatoriernes fælles regler om optagelse på Bacheloruddannelser 1. Generelle bestemmelser I medfør af 4, stk. 5 i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved

Læs mere

Musik B stx, juni 2010

Musik B stx, juni 2010 Musik B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Musikfaget forener en teoretisk-videnskabelig, en kunstnerisk og en performativ tilgang til musik som en global og almenmenneskelig udtryksform.

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik (BMus) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Bachelor i musik (BMus). På engelsk: Bachelor of Music (BMus). I tilknytning hertil angives uddannelseslinje, for eksempel

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1. Dansk 1.2. Engelsk 2. ECTS-normering

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musikpædagogik) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Tak til udvalget for spørgsmålene AE og AF, som jeg tillader mig at svare på samlet.

Tak til udvalget for spørgsmålene AE og AF, som jeg tillader mig at svare på samlet. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 221 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samrådsspørgsmål AE og AF Åbent 26. juni 2013 Dato og klokkeslæt: Den 26. juni 2013 kl. 09.00-10.00 Tak

Læs mere

SSjællands Kirkemusikskoles

SSjællands Kirkemusikskoles ommerkursus SSjællands Kirkemusikskoles Sommerkursus for organister og sangere på Emmaus - galleri & kursuscenter 5 intense dage med kirkemusik 24. - 28. juni 2013 Program MANDAG 24. JUNI 13.00 Ankomst

Læs mere

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II

i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II i den åbne skole Idekatalog januar 2014 vers. II Formål Vi på Den Kreative Skole ser frem til at være med til at styrke kreativiteten ude på folkeskolerne i Fredericia: dér, hvor børnene er. Vi glæder

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Masteruddannelsen (MMus) Uddannelsesretning: GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING VERSION 1 031215 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer

Læs mere

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Instrumentalt /vokalt hovedfag. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks Instrumentalt /vokalt hovedfag Har udviklet egen praksis omkring instrumental/vokaltekniske og musikalske færdigheder for at kunne opnå frihed til det kunstneriske udtryk Har opnået klar

Læs mere

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Orienteringsmøde. Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Orienteringsmøde Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere højt fagligt niveau lærere og medstuderende vil med stor entusiasme

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven

Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Hvad er MGK? Hvad er MGK? Undervisningen Dagligdagen Orientering om optagelsesprøven Det bedste springbræt til din musikalske karriere Landets største søgning uden for København Højt fagligt niveau blandt

Læs mere

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor

Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium søger vicerektor Syddansk Musikkonservatorium (SDMK) søger en vicerektor med stort kendskab til videregående uddannelser samt ledelse og organisation inden for det kunstneriske

Læs mere

MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN

MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN MODERNE KLAVER 2 37 KLAVERSTYKKER NATALIA V. POULSEN Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. 2007 MUFO ISMN-nr:

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Klaver Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik, Udtryk og viden..side 3 - Indstudering side 4 - Gehør/Improvisation side 5 - Hørelære/teori.side 6

Læs mere

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfag. Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfag Elektronisk musikprojekt II/Kandidatprojekt Mestrer anvendelsen af musikteknologi som redskab til kreativ, skabende virksomhed og musikformidling Den studerende på kandidatuddannelsen er selv

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen

Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Esbjerg Kulturskole og folkeskolereformen Med det omfattende og unikke samarbejde, som Kulturskolen i over 60 år har haft med folkeskolen i Esbjerg Kommune, ser vi med den nye skolereform frem til fortsat

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR

Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg KOR Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold..side 3 - Teknik..side 4 - Kor/ det at synge sammen side 5 - Indstudering side 6 - Musikalske udtryk side 7 - Gehør/Improvisation

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold

Hovedfagskompleks. Filmkomposition. Undervisningens læringsmål og indhold Hovedfagskompleks har udviklet den studerendes kompositoriske evner og indsigt har fået en dybere forståelse af musikkens virkning under hensyntagen til de emotionelle og dramatiske elementer i det visuelle

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Hørelære/Teori Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold.side 3 - Teknik..side 4 - Indstudering side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Holdning side 7 Tilrettelæggelse

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I

Cand. Musicae. Studieordning (bind 1) for. Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Kandidatuddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Kandidatuddannelsen i musik Cand. Musicae. Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE

FOLKEKIRKENS KIRKEMUSIKSKOLER Målbeskrivelse og målopfyldelse januar 2009 PRÆLIMINÆR ORGANISTUDDANNELSE ORGEL a. Kunstspil Målet er, at den studerende opnår indsigt, kundskab og færdighed som forudsætning for at udvikle indstuderingsteknik, herunder kendskab til opførelsespraksis og registreringspraksis.

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus)

KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) KANDIDATUDDANNELSEN SOM GUITARIST cand. musicae / Master of Music (MMus) GUITAR STUDIEORDNING (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser August 2011, rev. 2014 INDHOLD Forord... 3 Planche (ECTS og

Læs mere

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger?

TALENTKLASSER MUSIK. Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? TALENTKLASSER MUSIK Kan du sige ja til følgende? Elsker du musik og kan ikke lade den ligge? Spiller du et instrument eller synger? Starter du i 7. 8. eller 9. klasse august 2017? Vil du gå i skole sammen

Læs mere

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017

KUNST TALENT KLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 KUNSTTALENTKLASSEN SKÆLSKØR SKOLE 2016/2017 VIL DU DYRKE DIT TALENT? Skal du i 7. klasse efter sommerferien 2016? Elsker du musik, kunst, design eller performance? Drømmer du om at skabe dit eget professionelle

Læs mere

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag

KREATIV MUSIKFORMIDLING/MASTER Hovedfag GRUNDLÆGGENDE MUSIKFORMIDLING At den studerende: - tilegner sig relevant viden om musikformidlingstyper - tilegner sig relevant viden inden for kommunikationsog formidlingsteori - tilegner sig relevant

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Prækvalificeret den 17/9 2013 i studienævnet Prækvalificeret den 19/9

Læs mere

Kirkemusikeruddannelse. Basislinje Orgel

Kirkemusikeruddannelse. Basislinje Orgel Kirkemusikeruddannelse Basislinje Orgel Studieordning august 2013 Indhold 1. Basislinjens normering 2. Adgangskrav og merit 3. Basislinjens formål 4. Basislinjens opbygning 5. Basislinjens indhold Bilag:

Læs mere

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 111201 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Aftagerpanel Referat fra møde i Aftagerpanel mandag den 21. november 2011

Læs mere

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker

KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker KLASSISK MUSIKER -UDØVER, UNDERVISER OG IVÆRKSÆTTER Uddannelsen for den alsidige klassiske musiker Uddannelsen sigter mod at forberede de studerende på det meget varierede arbejdsliv, der møder mange konservatorieuddannede

Læs mere

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist

Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Studieordning (bind I) Generelle bestemmelser for Klassisk solist Uddannelsesretning: SANGER, INSTRUMENTALIST OG KIRKEMUSIKER VERSION 2 280515 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Rytmisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: INSTRUMENTALIST/SANGER Musiker/pædagog Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser

Læs mere

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD

SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD SANG (herunder ensemblesang) Vokalt hovedfag Solosang (1.- 6.semester): UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at stimulere den studerende til at udvikle sit specifikke, personlige

Læs mere

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen

Idékatalog. Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Idékatalog Samarbejde mellem Musikskolen og Folkeskolen Hillerøds folkeskoler og musikskolen har igennem mange år haft et særdeles godt og tæt samarbejde, som nu udvides gennem læringsreformen. Dette katalog

Læs mere

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar

Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar 1 2015 Læreplan Musisk Skole Kalundborg Akustisk guitar Formål.side 2 Faglige mål og fagligt indhold - Teknik..side 3 - Indstudering side 4 - Musikalske udtryk..side 5 - Gehør/Improvisation side 6 - Hørelære/teori.side

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk kandidat (MMus) Uddannelsesretning: Indholdsfortegnelse Forord og ordforklaringer Timeplanche Fagbeskrivelser 1. Hovedfagskompleks 1.1.

Læs mere

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM

SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM STUDIEORDNING FOR SOLISTUDDANNELSE DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM Senest revideret september 2012 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2. Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Bacheloruddannelsen i musik Studieordning/SDMK Odense og Esbjerg Bind I Studieordning (bind 1) for Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Indstillet af studienævnet i Odense den 11. februar 2016 og i Esbjerg

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music

Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music STUDIEPLAN Solistuddannelse (speciale) Advanced Postgraduate Diploma in Music Aarhus/Aalborg Gældende fra 2012 Senest revideret september 2012 1 Indhold Indhold... 2 1. Uddannelsens betegnelse på dansk

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT

Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT STUDIEPLANER OG EKSAMENSBESTEMMELSER Katalog over 2-ÅRIGE SUPPLERENDE HOVEDFAG FOR RYTMISK og ALMEN MUSIKPÆDAGOG KANDIDAT Februar 2012 Senest revideret: Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Hovedinstrumentpædagogik...

Læs mere

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Sæson 2017/18 Børnekorakademiet Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Kursusoversigt - 2017/18 Børnekor Basis 1 i Aarhus - med Anne

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik

Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik Studieordning (bind I) for Solistuddannelsen i musik VERSION 1 160503 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 3 2.1. Dansk... 3 2.2. Engelsk...

Læs mere

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009

STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 STUDIEORDNING - DIPLOMUDDANNELSE I RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Godkendt af studienævnet ved DJM den 11. september 2009 MÅLGRUPPE Pædagoger, lærere og andre med mellemlang, videregående uddannelse eller

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Ledere og lærere for fremtidens talenter

Ledere og lærere for fremtidens talenter Ledere og lærere for fremtidens talenter Eva Hess Thaysen Adjunkt og uddannelsesleder Oplæg til Talent.dk den 3. april 2017 1 Hvor kommer jeg fra? Det Kongelige Danske Musikkonservatorium - - - - Danmarks

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

GUITAR Instrumentalt hovedfag

GUITAR Instrumentalt hovedfag (1. 6.semester) GUITAR Instrumentalt hovedfag UNDERVISNINGENS MÅL OG INDHOLD FORMÅL Fagets overordnede mål er at udvikle den studerendes instrumentale, musikalske og kunstneriske færdigheder. At den studerende

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse

Eleven kan deltage opmærksomt i sang, spil og bevægelse med bevidsthed om egen og andres rolle i musikalsk udfoldelse Fagformål for faget musik Eleverne skal i faget musik udvikle kompetencer til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Faget skal bibringe dem forudsætninger for

Læs mere

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater

Studieordning Operaakademiet (BD II) Undervisnings- og eksamensbestemmelser. Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Det Kongelige Teater Operaakademiet Solist (Opera) Advanced Postgraduate Diploma in Music (Opera) August 2011 Side 1 af 10 Indhold Indhold... 2 Uddannelsens formål...

Læs mere

Rytmer. Skalaer i dur og mol

Rytmer. Skalaer i dur og mol Rytmer Treklange og D7 akkorder Nodelæsning Intervaller Skalaer i dur og mol Taktering 1 Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele af den er ikke tilladt ifølge gældende dansk

Læs mere

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune Talentklasser i musik Haderslev Kommune Organisation Haderslev Musikskole - Kommunal institution - Kultur og fritid - Leder: Jesper Ry - Bestyrelse - 1200 elever (inkl. folkeskoleprojekter) - 30 lærere

Læs mere

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse

Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Læseplan for MUSIK 0. til 7. klasse Musikken er en del af vores kultur og indtager en betydelig plads i børns og unges hverdag. Det er derfor naturligt, at musikundervisningen beskæftiger sig med såvel

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15

Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Program for Silkeborg Musiklærerforening for skoleåret 2014/15 Kære kollega Silkeborg juni 2014 Hermed kommende skoleårs program fra Silkeborg musiklærerforening. Det er ligesom vi plejer. Vi har valgt

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Lær at spille klaver - på den rigtige måde

Lær at spille klaver - på den rigtige måde Harman Music Methods København : London Lær at spille klaver - på den rigtige måde Kontakt Harman s Music Methods Tel: +45 3696 8749 DK Tel: +44 207 5588337 UK Email: about@jhmms.org Web: www.jhmms.org

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE

FAG. RYGSæK. DEn UNDERVISNINGSMATERIALE Musik FAABORG-MIDTFYNS KULTURELLE RYGSÆK DEN KULTURELLE RYGSÆK PERIODE DEN KULTURELLE RYGSÆK sikrer børn og unge inspirerende møder med kunst og kulturarv giver børn og unge mulighed for at lære kulturens sprog giver børn og unge flere erfaringer med æstetiske og innovative

Læs mere

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium

Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar 2011 kl. 12 til 15, lokale: rektors kontor, Det Jyske Musikkonservatorium Referat Oprettet: november 2010 Senest rev.: 110218 J.nr.: 2011-000411 Aftagerpanel møder 2011 Ref: Meo Behandlet / godkendt af: Fuzzy Aftagerpanel Referat fra møde i aftagerpanelet mandag den 7. februar

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Undervisningsplan produktionslinjen

Undervisningsplan produktionslinjen Undervisningsplan produktionslinjen Produktionslinjen omfatter de ikke-instrumentale hovedfag; sangskrivning, elektronisk musik, komposition og lydteknik De enkelte hovedfag stiler mod optagelse på de

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Konservatoriernes meritaftale

Konservatoriernes meritaftale Konservatoriernes meritaftale 16. november 2010 1. Indledning Regelgrundlag Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1245 af 11. december 2009 om uddannelserne ved musikkonservatorierne og Operaakademiet

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole

Skoleåret 2015/16. Hent inspiration til samarbejdet mellem. Folkeskole & Musikskole Idékatalog Skoleåret 2015/16 Hent inspiration til samarbejdet mellem Folkeskole & Musikskole Maj 2015 Udgave 5 (revideret udgave) Skolereformen - hvad kan vi? - Hent inspiration fra egen musikskole her

Læs mere

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget musik på Sdr. Vium Friskole Sang og musik anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag for børn i alle aldre. På Sdr. Vium Friskole undervises i sang og musik en lektion ugentligt

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere