smks.dk 2011/2012 EftEruddannElsE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "smks.dk 2011/2012 EftEruddannElsE"

Transkript

1 smks.dk 2011/2012 Efteruddannelse

2

3 EFTERUDDANNELSE Efteruddannelsesområdet er et af de steder hvor Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS) for alvor er i samspil med det omgivende samfund. Som kunstnerisk uddannelsesinstitution ligger hele fødekædesituationen os naturligvis meget på sinde og vi forsøger med udbuddet i dette katalog at imødekomme de behov, som arbejdsmarkedet efterspørger. I kraft af en bredtfavnende lærerstab med fremragende kompetencer inden for musikog scenekunstuddannelser, talentudvikling og kunstnerisk virksomhed på internationalt niveau er det vores klare forventning, at kurserne kan inspirere deltagerne til at videreudvikle deres faglighed. Programmet er bredt sammensat og der er således mulighed for kompetent efteruddannelse inden for en stor del af konservatoriets uddannelsesområder - og vi arbejder naturligvis på også at tilgodese scenekunstuddannelserne i årene fremover. Vi er klar med råd og vejledning, hvis du vil vide mere om vores efteruddannelser. Axel Momme, rektor 3

4 Accordeon / Harmonika - spil, pædagogik og metodik Underviser Om underviseren Sted Kursets giver musikskole- og aftenskolelærere eller andre undervisere fornyet inspiration og mulighed for at beskæftige sig med instrumenternes pædagogiske og spilletekniske udfordringer. Harmonika- og accordeonspillere/lærere, som ønsker ny inspiration i såvel musikalske som spilletekniske aspekter, udvidelse/fornyelse af spillelitteratur, gennemgang og arrangement af pædagogisk litteratur, samt større kendskab til standard-bassen og dens notation. Kurset tilbydes til såvel tangent- som knapspillere. Lektor Jytte von Rüden Jytte von Rüden er i Danmark en af pionererne inden for det klassiske accordeonspil. Hun har givet utallige solokoncerter, både herhjemme og i udlandet, hvor hun gennem sin tekniske og musikalske autoritet på fornemste vis har repræsenteret både instrumentets originalmusik og de klassiske stilarter. Individuel Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time). SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg & SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist Kursusstart Løbende. Aftales med underviseren. 4

5 Børnekor for organister Underviser Om underviseren Sted Kurset omfatter undervisning i begynder- og mellemstadiepædagogik herunder tilrettelæggelse af korlektioner med fokus på indstudering, stemmetræning, hørelære, direktion, metodik og repertoiregennemgang. Praktisk forløb med øvekor. Organister med PO-prøve, kirkemusikalsk diplomeksamen eller kandidater i kirkemusik. Docent Lone Gislinge Lone Gislinge er ofte anvendt som instruktør ved korstævner og kurser. Hun er uddannet AM er, musikleder og hørelærepædagog og er ansat som docent ved SMKS og underviser i fagene hørelære og børnekorledelse. I 1983 grundlagde hun Konservatoriets Pigekor, Esbjerg som har vundet adskillige internationale priser og afholdt koncerter i Europa, USA, Canada, Sydkorea og Kina. Hold - min. 4 og max. 6 personer. 7 lektioner á 4 timer (inkl. praktik) fordelt over studieåret startende i oktober måned. Undervisningen foregår fredage fra kl SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni Kursusstart Oktober

6 Hørelærepædagogik Underviser Om underviseren Sted Pris Trin 1: Grundlæggende almen hørelærepædagogik. Forskellige undervisningsmetoder og -idéer indenfor emnerne rytme-, melodi- og harmonilære. Lytte-, læse og spilleøvelser, hvor elevens instrument inddrages. Trin 2: Hørelærepædagogik på mellemstadie- og talentlinieniveau. Metoder og materialer til det videre arbejde indenfor rytme- og melodilære, instrumentalhørelære, bladsang og bladspil samt harmonilære. Musikskolelærere, som på baggrund af en instrumental/vokal konservatorieuddannelse ønsker at udvikle og styrke hørelærepædagogiske kompetencer. Lektor Inge Bjarke tlf Inge Bjarke er uddannet på DFM med musikpædagogiske eksaminer i hørelære og klaver samt diplomeksamen i klaver, og er desuden PO-organist. Mangeårig erfaring som musikskolelærer og kursuslærer på forberedelseskurser til konservatoriet. Forfatter til lærebøgerne Musikkens Grundbegreber, Rytmer med Toner og Snapshot - lærebog i prima vista spil. Hold med min. 6 og max. 10 personer. 5 fredage á 4 timer Trin 1 afholdes i efterår 2012 (Odense) og forår 2013 (Esbjerg). Trin 2 afholdes i efterår 2011 (Odense) og forår 2012 (Esbjerg). SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg kr ,00 pr. kursus Ansøgningsfrist Tilmeldingsfrist for kurser i efteråret 2011: 15. juni Tilmeldingsfrist for kurser i foråret 2012: 15. november Kursusstart Efterår 2011 eller forår

7 Individuel orgelundervisning Undervisere Om underviserne Sted aftales mellem lærer og elev - der kan være tale om både liturgisk orgelspil og orgelrepertoire. Organister med PO-prøve, kirkemusikalsk diplomeksamen eller med kandidateksamen i kirkemusik. Studielektor Christian Blom Hansen Timelærer Kurt Levorsen Christian Blom Hansen er uddannet ved konservatorierne i Esbjerg og København og debutterede i 1983 fra solistklassen ved DKDM. Fra 1982 har han været orgellærer ved SMKS samt organist ved Sct. Jacobi Kirke i Varde. Desuden har han spillet talrige koncerter i ind- og udland som solist og kammermusiker. Kurt Levorsen har en kirkemusikalsk diplomeksamen og musikpædagogisk eksamen og har fungeret som orgellærer på SMKS siden Han er desuden organist ved Sct. Mortens Kirke i Næstved og optrådt som orgelsolist i hele landet samt i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrig ligesom DR ofte har transmitteret fra hans koncerter. Individuel. Et kursus omfatter 5 undervisningstimer. (mulighed for at supplere med ekstra timer, pris: 750 kr. pr. time). Aftales med underviseren. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist Kursusstart Løbende. Aftales med underviseren. 7

8 Inspirationskursus - nye veje i musikundervisningen af børn (0-10 år) Underviser Om underviseren Sted Kurset giver redskaber til undervisning inden for hele børneområdet fra 0-10 år og der vil bl.a. blive givet idéer til EM-/instrumentalundervisning, børnehørelære samt undervisning af forældre/ barnhold med udgangspunkt i leg, sang, spil og bevægelse. Kurset indeholder en teoretisk og en bred praktisk del med forskellige praktikhold. Sideløbende bliver der arbejdet med metodik, formål/mål, indstuderingsteknikker, progressioner, litteraturkendskab og udviklingslære samt givet praktiske anvisninger i forbindelse med undervisning af børnehold. Kurset henvender sig til alle, der ønsker at få fornyet inspiration til holdundervisning i musik- og folkeskoler herunder instrumentallærere, der er interesserede i at varetage undervisning af børnehold bl.a. med henblik på at styrke overgangen fra børnehold til begynder-instrumentalundervisning. Docent Kirsten Nielsen Kirsten Nielsen er docent i grundlæggende musikpædagogik/elementær musikopdragelse, musikformidling, hørelære samt PUP (teoretisk pædagogik, undervisningslære og psykologi) på SMKS. Hun er uddannet almen musikpædagog, musikleder og hørelærepædagog og arbejder også som foredragsholder og instruktør på musikpædagogiske kurser på konservatorier, musikskoler, lærerseminarier og daginstitutioner og står bag den nye uddannelse Musikpædagogisk brobygning (MPB) på SMKS. Hun er desuden forfatter til en række artikler i diverse fagblade og til metodikbøger. Hold med min. 6 og max. 9 personer. 20 undervisningsgange á 3,5 lektioner. Undervisningen foregår fredage fra kl SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni Kursusstart September 2011.

9 Klaverværksted Underviser Om underviseren Kurset klaverværksted tilrettelægges individuelt alt efter ønske/behov og kunne f.eks. indeholde: nye og kreative tilgange til klaverundervisningen (fra begynder- til videregående elever) med inddragelse af billedkunst, improvisation og grafisk notation, m.m. improvisation som teknisk/teoretisk/musikalsk omdrejningspunkt performance metodik gennemgang af nyt repertoire teknik og afspænding becifringsspil rytmisk/klassisk akkompagnement problemløsning med elever Der kan endvidere aftales et praktisk forløb med egne elever eller klaver- kaniner tilknyttet SMKS. Musikskolelærere, folkeskolelærere, gymnasielærere og andre, der dels har behov for at anvende klaveret i undervisningen og dels ønsker at udvikle egne instrumentale færdigheder. Studieadjunkt Margrethe Langer Bro tlf.: Margrethe Langer Bro er uddannet musikpædagog/pianist fra VMK og DJM. Hun debuterede i 1998 og har siden været tilknyttet SMKS som akkompagnatør og underviser i pædagogik og klaver. Hun har en bred undervisningserfaring fra musikskoler, MGK, efterskoler og musikhøjskoler. Hun har spillet kammer/solokoncerter i bla. Israel, Finland og Tyskland og er desuden initiativtager til projektet - levende musik i sundhedsvæsenet. Individuel. Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time) Sted SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist Kursusstart Løbende. Aftales med underviseren. 9

10 Levende musik i sundhedsvæsenet Undervisere Sted Deltagerne får teoretiske og praktiske redskaber til at formidle musik for/med et mangfoldigt publikum i utraditionelle og udfordrende rammer. Formålet med projektet er dels at bygge bro mellem musikliv og sundhedsvæsen og dels at lette sygehusophold for patienter og deres pårørende gennem musikalske og nærværende oplevelser. Der tages udgangspunkt i den enkelte deltagers kompetencer og ønske om målgruppe. Kurset består af to forløb: (1) Et teoretisk introduktionsforløb med fokus på performance i sundhedsvæsenet, differentieret musikformidling, repertoirevalg, temaforløb, improvisation, patientinddragelse, kommunikation, orientering om specifikke patientgrupper, musikpsykologi, tavshedspligt, musikterapi m.m. (2) Et praktikforløb (valgfrit) på Hospice Sydvestjylland eller på en børne-, kræftafdeling. Der gives løbende supervision som afsluttes med evaluering og udtalelse. Kurset henvender sig til professionelle musikere (rytmiske/klassiske) der ønsker inspiration til at opdyrke nye publikumsmiljøer og udvikle egne performancekompetencer. Margrethe Langer Bro, pianist, studieadjunkt SMKS, initiativtager til levende musik i sundhedsvæsenet. Marianne Bode, musikterapeut. Peter Vuust, hjerneforsker/bassist, professor ved DJM, lektor i kognitiv neurovidenskab Ruth Christensen, kræftpsykolog, SVS. Helle Staal, klinisk specialist, SVS. Helle Opstrup, afd. sygeplejerske, børneafdelingen, SVS. Hold - min. 4. personer og max. 10 personer. (Kombineret fælles og individuel undervisning). Teoretisk introduktionsforløb: 5 undervisningsgange af 1.5 times varighed. Praktik: 4 koncerter med forudgående patientbesøg. SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg Sydvestjysk Sygehus, Finsensgade 35, 6700 Esbjerg Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni Kursusstart Fredag den 16. september 2011.

11 Musikværksted og børnekomposition (9-12 år) - Workshop i musikformidling for musikskolelærere Om underviserene Sted Workshoppen giver indblik i nye metoder i overgangen til instrumentalundervisning og inspiration til den daglige undervisning. Deltagerne vil få nye idéer til at gøre eleverne til en medskabende del af undervisningen på en sjov og spændende måde. Der gives indblik i og redskaber til indstuderingsteknikker, lærerstyrede rytmeøvelser og lege, elevstyrede kompositioner, metodiske tilgange, materialer og repertoire, timeopbygning, progression og udviklingslære. Workshoppen henvender sig til undervisere i musikskolen med interesse i nytænkende undervisningsformer med vægt på elevstyrede processer (soloelever og/eller instrumentalelever på hold). Mogens Christensen er landets eneste professor i musikformidling og har beskæftiget sig med børn og unge i mange forskellige projekter. Han har desuden arbejdet med bl.a. landsdelsorkestrene, flere regionalensembler, DR (musx), LMS og Statens Museum for Kunst og er forfatter til bøgerne Kreativ Værkintroduktion og Leg og Ej! Birgitte Antonius er uddannet cand. musicae i musikformidling fra SMKS med specialefagene klaver, klaverpædagogik og EM. Ansat som musikpædagog på Esbjerg Kulturskole. Mette Tarbensen er uddannet cand. musicae i musikformidling fra SMKS med specialefagene EM, ensembleledelse og violin. Hold min. 6 og max. 10 personer. Gerne kollegaer fra samme musikskole, da det under og efter workshoppen kan give inspiration til samarbejde og inspiration på tværs af instrumentgrupperne. 10 undervisningsgange á 3 lektioner med mulighed for individuel vejledning med eget hold. Mandag formiddage fra SMKS, Kirkegade 61, 6700 Esbjerg. (med mulighed for særlige aftaler) Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni 2011 eller 15. november Kursusstart Uge 36 eller uge 8. 11

12 Rytmisk hørelære Underviser Om underviseren Faget hørelære/teori er et redskabsfag, der skal styrke den musikalske bevidsthed. Dermed er faget essentielt for den, der ønsker at formidle musik til andre - ikke mindst i en undervisningssituation. Kurset arbejder med musikken i tre hovedparametre: det melodiske, det rytmiske og det harmoniske - samt selvfølgelig alle tænkelige kombinationer af disse tre. Der arbejdes med: trinbevidsthed, solmisation, intervaller, skalaer, melodilæsning, transskription, improvisation, funktionsharmonik, harmoniske progressioner, puls og underdelinger og forholdet mellem disse, rytmelæsning, m.m. Kurset vil tage udgangspunkt i bogen Grundlæggende rytmisk hørelære og teori. Undervisere i rytmisk musik på musikskoler, ungdomsskoler m.v. Kurset henvender sig til den, der vil have udvidet sin musikalske bevidsthed med henblik på at formidle musik og musikalske begreber. Lektor Hans Mydtskov Hans Mydtskov er diplomuddannet saxofonist fra Det Fynske Musikkonservatorium og har været ansat på konservatoriet siden 1995 som timelærer og lektor. Han har undervisningserfaring med mange uddannelsesniveauer (MGK, højskoler, ungdomsskoler, folkeskolen) samt en lang række efteruddannelseskurser. Han har været professionel musiker siden 1980, medvirket på et utal af indspilninger og har udgivet undervisningsbogen Grundlæggende Rytmisk Hørelære og Teori (MUFO2009). Se mere på Hold - min. 6 og max. 12 personer. 8 lektioner á 2 timer. Sted SMKS, Islandsgade 2, 5000 Odense C. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist 15. juni Kursusstart September/oktober 2011.

13 Rytmisk kirkemusik - på orgel og klaver Underviser Om underviseren Sted Med udgivelsen af den nye salmebog i 2003 er den rytmiske musiks position i kirken blevet styrket. Det stiller nye krav til organisten der oftest ingen uddannelse har på dette område. Kursets overordnede mål er at give den studerende forskellige værktøjer til at få den rytmiske kirkemusik til at lyde mere autentisk og swinge bedre. Der tages udgangspunkt i den enkeltes færdigheder og behov uanset niveau. Der vil blive arbejdet med rytmiske salmer, rytmiske satser fra højskolesangbogen, rytmisk kormusik for børnekor og voksenkor, rytmiske satser til brug ved præ og postludium, forspil og modulation. Der vil blive behandlet teoretiske emner som becifringslære, rytmelære, frasering, harmonisering og meget mere. Repertoiremæssigt tages der for en stor del udgangspunkt i den studerendes ønsker. Organister på alle niveauer. Studieadjunkt Bjørn Elkjer Bjørn Elkjer er uddannet på DFM og DKDM og har desuden PO eksamen fra Sjællands Kirkemusikskole. Han har gennem tiden bestridt jobs som bl.a. repetitør og kapelmester ved Østre Gasværks Teater, Gladsaxe Teater, Det Danske Musicalakademi, Det Kongelige Teaters Balletskole og som kapelmester for en række sangere og entertainere. Siden 1995 har han undervist på konservatoriet i Odense og fra 1997 været organist ved Vinding Kirke. Individuel. Et kursus omfatter 5 undervisningstimer med mulighed for at supplere med ekstra timer (750 kr. pr. time). Aftales med underviseren. Pris Kr ,00 Ansøgningsfrist Kursusstart Løbende. Aftales indbyrdes. 13

14 tilmelding og INFO Henvendelse Projektkoordinator Malene Møller eller tlf Yderligere information og tilmelding Kursusbevis Der udstedes kursusbevis for deltagelse. Om SMKS Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole er en fusion mellem konservatorierne i Odense og Esbjerg og Skuespillerskolen i Odense. Region Syddanmark har således landets første og eneste videregående uddannelsesinstitution med kombinationen musik og scenekunst. Med ca. 300 studerende er SMKS en betydelig spiller i forhold til landets øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner. De tre uddannelsessteder har hver især udklækket store talenter på musik- og skuespillerområdet og arbejder nu på at skabe grobund for tværfaglige nyskabelser og udløse det potentiale, der ligger i kombinationen musik og scenekunst. Institutionen hører hjemme under Kulturministeriet. Fotos: Forsiden: Michael Maximilian Hermansen Side 10: Jørgen Diswal Side 11: Michael Maximilian Hermansen Side 12: Jørgen Bentzen Bagside: Niels Linneberg 14

15

16 Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole The Academy of Music and Dramatic Arts, Southern Denmark Tlf.:

smks.dk 2012/2013 EftEruddannElsE

smks.dk 2012/2013 EftEruddannElsE smks.dk 2012/2013 Efteruddannelse EFTERUDDANNELSE Efteruddannelsesområdet er et af de steder hvor Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole (SMKS) for alvor er i samspil med det omgivende samfund.

Læs mere

Jeg håber at musikskolen giver mig lov til at komme på kursus igen på et tidspunkt.

Jeg håber at musikskolen giver mig lov til at komme på kursus igen på et tidspunkt. 2013/2014 Efteruddannelse Hvor har jeg bare været glad for undervisningen. Det har været enormt inspirerende og det har i den grad hjulpet mig videre i min undervisning og gjort det hele endnu sjovere!

Læs mere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere

Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Eksisterende efteruddannelsestilbud for Musik-og kulturskolernes lærere Efterår 2013 Indkomne svar til DMKLs sekretariatsleder på henvendelse til relevante videregående uddannelsesinstitutioner: 1) Rytmekons

Læs mere

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE 10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE Den gode korprøve KORPRØVENS ELEMENTER Langt de fl este kor har prøve en gang om ugen, hvor de synger sammen

Læs mere

Modeller for en styrket musiklæreruddannelse med henblik på folkeskolen

Modeller for en styrket musiklæreruddannelse med henblik på folkeskolen Modeller for en styrket musiklæreruddannelse med henblik på folkeskolen Kulturministeriet og Undervisningsministeriet november 2009 2 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Arbejdsgruppens kommissorium...

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK GUITAR Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje: RYTMISK MUSIK OG BEVÆGELSE Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 14. september 2010. Version: April 2015 1 ... 2 1 Indledning...

Læs mere

Positiv akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i musik

Positiv akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i musik Det Jyske Musikkonservatorium Att: Rektor Thomas Winther Sendt pr. e-mail: thw@musikkons.dk mail@musikkons.dk Positiv akkreditering af eksisterende bacheloruddannelse i musik Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område. Indstilling til Akkrediteringsrådet August 2012. Sagsnummer: 2011-464

Akkreditering af eksisterende uddannelser på Kulturministeriets område. Indstilling til Akkrediteringsrådet August 2012. Sagsnummer: 2011-464 Bacheloruddannelsen i musik (BMus), kandidatuddannelsen til musiker (cand. musicae) og kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) ved Det Jyske Musikkonservatorium Akkreditering af eksisterende

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM. August 2007 STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSE TIL RYTMISK MUSIKER, 1-faglig DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM August 2007 Senest revideret oktober 2009 1 sfortegnelse 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae)

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: Rytmisk musiker/musikpædagog instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på

Læs mere

De Samvirkende Sønderjyske Musikskoler (SSM), 1 repræsentant: - Jan Østergaard Nielsen, formand for SSM

De Samvirkende Sønderjyske Musikskoler (SSM), 1 repræsentant: - Jan Østergaard Nielsen, formand for SSM Amtsmusikudvalget i Sønderjylland fremlægger hermed Perspektivplan status og fremtid med anbefalinger for musikområdet. Perspektivplanen er sammensat af bidrag fra de forskellige dele af musiklivet inden

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje KLASSISK ORKESTER Aarhus Gældende fra 2011 Godkendt i Studienævnet den 24. august 2010. Version: August 2015 1 INDHOLD 1 Indledning... 3 2.1

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10

NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 NR. 8 AUGUST 2012 11. ÅRGANG PO-bladet TIL TJENESTE MED ØRER, HÆNDER OG HUMOR SIDE 10 PRÆLUDIUM Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen DAGLIG LEDELSE? Folkekirken har i den seneste tid været

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik

Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Kirkemusik Bacheloruddannelsen i musik (BMus), Godkendt i studienævnet d. 05.12.13/Skolerådet d. 04.03.14 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1 Dansk 1.2 Engelsk 2. ECTS

Læs mere

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter

Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje. 2014 og fremefter Læreplaner i Faaborg-Midtfyn Musikskole kompetenceudvikling og talentpleje 2014 og fremefter 1 Forord Musikskolens kerneydelse er musikalsk indskoling, vokal - og instrumentalundervisning, med vægt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4

Læs mere

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole 11. Masterclass i UNGE STEMMER Ny energi i korprøven Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole Panda van Proosdij Margrete Enevold Pia Boysen Dorte Bille E Ny energi i korprøven vejene til

Læs mere

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae)

Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) STUDIEPLAN Kandidatuddannelsen til musikpædagog (cand. musicae) Uddannelseslinje: KUNSTNERISK LEDELSE, RYTMISK VOKALMUSIK Aalborg Gældende fra 2015 1/27 Indhold 1. Indledning 2. Uddannelsens indhold, enkelte

Læs mere

MaxMusik en faglig udviklingsskole med musik

MaxMusik en faglig udviklingsskole med musik MaxMusik en faglig udviklingsskole med musik Projektbeskrivelse 1) Indledning MaxMusik er på samme tid et musikprojekt, et pædagogisk projekt og et kulturprojekt, som i et unikt samarbejde mellem kultur-

Læs mere

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til bachelor i musik (musiker, rytmisk)

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til bachelor i musik (musiker, rytmisk) Rytmisk Musikkonservatorium Att: Rektor Henrik Sveidahl Sendt pr. e-mail: hs@rmc.dk rmc@rmc.dk Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til bachelor i musik (musiker, rytmisk) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk)

Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk) Rytmisk Musikkonservatorium Att: Rektor Henrik Sveidahl Sendt pr. e-mail: hs@rmc.dk rmc@rmc.dk Positiv akkreditering af eksisterende uddannelse til cand. musicae (musik- og bevægelseslærer, rytmisk) Akkrediteringsrådet

Læs mere

Efteruddannelse for kirkesangere og organister

Efteruddannelse for kirkesangere og organister 2014 Efteruddannelse for kirkesangere og organister Knud Damgaard Andersen Vestervig Kirkemusikskole 1 Forord... 2 2 Baggrund for projektet... 3 2.1 Udviklingsarbejde... 3 2.2 Annonceundersøgelse (Empiri)...

Læs mere

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse. (cand.musicae) Uddannelsesretning: klassisk instrumentalist/sanger

Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse. (cand.musicae) Uddannelsesretning: klassisk instrumentalist/sanger Studieordning for Musikpædagogisk kandidatuddannelse (cand.musicae) Uddannelsesretning: klassisk instrumentalist/sanger 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 1.1.

Læs mere

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014

ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 ALMUS Amager Lille Skoles Musikskole SÆSON 2013-2014 1-2-3-4 Så kan vi endelig præsentere det nye Almus skema og de nye lærere for jer. Skemaet har været lidt af et puslespil, i forhold til alles ønsker

Læs mere

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus)

Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Studieordning (bind II) Fag- og eksamensbestemmelser for Klassisk bachelor (BMus) Uddannelsesretning: SANGER Udøver, underviser og iværksætter Indstillet af studienævnet den 15-09-2014 Side 1 af 42 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bacheloruddannelsen i musik (BMus)

Bacheloruddannelsen i musik (BMus) STUDIEPLAN Bacheloruddannelsen i musik (BMus) Uddannelseslinje SANGSKRIVNING Aarhus Gældende fra 2012 Godkendt i Studienævnet den 18. november 2011. Version: April 2015 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Uddannelsens

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere