Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen"

Transkript

1 Selskabsretlige erklæringer beslutningstræer Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

2 Generelt om beslutningstræerne 2

3 Generelt om beslutningstræerne (1:2) Dette hæfter indeholder en række beslutningstræer, der viser, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse forskellige selskabsretlige transaktioner Beslutningen om, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse en konkret selskabsretlig transaktion, træffes ved at besvare en række spørgsmål Når man har besvaret alle de relevante spørgsmål, ender man enten i en grøn, en gul eller en rød kasse, hvoraf det fremgår, hvilke selskabsretlige erklæringer der skal afgives i forbindelse den pågældende selskabsretlige transaktion - En grøn kasse betyder, at der skal afgives en eller flere selskabsretlige erklæringer i forbindelse den pågældende transaktion - Det kan f.eks. være en i forbindelse en stiftelse af et selskab ved indskud i andre værdier end kontanter 3

4 Generelt om beslutningstræerne (2:2) - En gul kasse betyder, at der skal udarbejdes et eller flere selskabsretlige dokumenter i forbindelse den pågældende transaktion, men at der som udgangspunkt ikke skal afgives nen selskabsretlig erklæring i forbindelse transaktionen - Det kan f.eks. være en i forbindelse en kontant udlodning af ekstraordinært udbytte, hvor selskabet ikke er underlagt revisionspligt - Der er i denne situation ikke krav om, at n skal forsynes en reviewerklæring, hvilket ville have været tilfældet, hvis selskabet havde været underlagt revisionspligt - Kassen ville i denne situation have været grøn - Hvis revisor assisterer udarbejdelsen af n kan associeres her, er der imidlertid krav om, at n skal forsynes en erklæring, i det mindste en assistanceerklæring - En rød kasse betyder, at der ikke skal afgives nen selskabsretlig erklæring i forbindelse den pågældende transaktion - Det kan f.eks. være en kontant stiftelse af et selskab eller en kontant udlodning af ekstraordinært udbytte, hvor der ikke er krav om, at der skal udarbejdes en 4

5 Revisionspligt eller ej? Nle selskabsretlige erklæringer skal kun afgives, hvis selskabet er underlagt revisionspligt Dette gælder f.eks. en åbningsbalance ved stiftelse af et selskab ved indskud af en bestående virksomhed, der kun skal revideres eller forsynes en, hvis selskabet er underlagt revisionspligt - Hvis selskabet ikke er underlagt revisionspligt, er der ikke krav om, at åbningsbalancen skal revideres eller forsynes en - Hvis revisor assisterer udarbejdelsen af åbningsbalancen kan associeres her, er der imidlertid krav om, at åbningsbalancen skal forsynes en erklæring, i det mindste en assistanceerklæring Det afgørende er, om selskabet er underlagt revisionspligt eller ej Det er derimod uden betydning, om selskabet har fravalgt revision eller ej Selskaber, der har mulighed for at fravælge revision, men ikke har gjort brug af denne mulighed, sidestilles således selskaber, der har fravalgt revision 5

6 Revision eller? Nle selskabsretlige erklæringer kan fremover afgives som erklæringer om frem for erklæringer om revision Dette kræver d, at erklæringen hvis der havde været tale om en erklæring på en årsrapport kunne have været afgivet som en frem for en revisionspåtegning Det fremgår således af både Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder ( af årsregnskaber) FSR danske revisorers standard om af årsregnskaber, der udarbejdes efter ÅRL, at disse standarder de fornødne tilpasninger så kan anvendes i relation til virksomhedens evt. perioderegnskaber samt regnskaber balancer, der kræves underlagt revision i henhold til SL 6

7 Selskabslovens 38 fra det centrale ledelsesorgan Flere af beslutningstræerne henviser til selskabslovens 38 Denne bestemmelse indebærer, at revisor kan undlade at afgive en i forbindelse stiftelse, efterfølgende erhvervelse, kapitalforhøjelse -afgang, herunder udlodning af udbytte kapitalnedsættelse, samt omdannelse af ApS eller P/S til A/S, hvis de pågældende aktiver er omfattet af 38, stk. 1, det centrale ledelsesorgan udarbejder en erklæring efter 38, stk. 2 38, stk. 1 omfatter følgende aktiver: - Aktiver, der er individuelt målt præsenteret i et revideret års- eller koncernregnskab for det forudgående regnskabsår, der er udarbejdet i overensstemmelse årsregnskabsloven, IFRS, lov om finansiel virksomhed eller for udenlandske virksomheder EU s regnskabsdirektiver (4. 7. direktiv) - Aktiverne skal være målt til dagsværdi - Værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter, der er optaget til den gennemsnitskurs, hvortil de er blevet handlet på et eller flere regulerede markeder i de 4 uger, der går forud for f.eks. stiftelsesdokumentets underskrift, mindre det centrale ledelsesorgan vurderer, at denne gennemsnitskurs er påvirket af ekstraordinære omstændigheder eller i øvrigt ikke kan antages at afspejle den aktuelle værdi 7

8 Oversigt over beslutningstræerne 8

9 Oversigt over beslutningstræerne (1:3) 1. Stiftelse 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) 3. Kapitalforhøjelse - A/S - ApS 4. Kapitalafgang udlodning af udbytte - Udlodning af ordinært udbytte - Udlodning af ekstraordinært udbytte 5. Kapitalafgang kapitalnedsættelse - A/S - ApS 6. Opløsning 9

10 Oversigt over beslutningstræerne (2:3) 7. Fusion (national) - Fusionsplan, fusionsredegørelse fusionsregnskab - Mellembalance -, vurderingsmandsudtalelse 8. Spaltning (national) - Spaltningsplan, spaltningsredegørelse spaltningsregnskab - Mellembalance -, vurderingsmandsudtalelse 9. Omdannelse - Fra ApS eller P/S til A/S - Fra andelsselskab til A/S 10

11 Oversigt over beslutningstræerne (3:3) For så vidt angår stiftelse, efterfølgende erhvervelse, kapitalforhøjelse -afgang, herunder udlodning af udbytte kapitalnedsættelse, opløsning samt omdannelse, er alle de relevante spørgsmål samlet i ét beslutningstræ - For så vidt angår kapitalforhøjelse nedsættelse, findes der d et beslutningstræ for henholdsvis A/S ApS - Tilsvarende findes der for så vidt angår udlodning af udbytte et beslutningstræ for udlodning af henholdsvis ordinært ekstraordinært udbytte, ligesom der for så vidt angår omdannelse findes et beslutningstræ for henholdsvis omdannelse af ApS eller P/S til A/S omdannelse af andelsselskab til A/S - Beslutningstræet for omdannelse af andelsselskab til A/S er desuden spredt over to sider For så vidt angår fusion spaltning, findes der derimod et beslutningstræ for hvert selskabsretligt dokument hver selskabsretlig erklæring, idet det af pladshensyn ikke er muligt at samle alle de relevante spørgsmål i ét beslutningstræ - I forbindelse en konkret fusion eller spaltning er det således nødvendigt at anvende samtlige beslutningstræer for henholdsvis fusion eller spaltning 11

12 Beslutningstræer 12

13 1. Stiftelse A/S ApS Stiftelse ved fusion se 7. Fusion Stiftelse ved spaltning se 8. Spaltning Er der tale om kontant stiftelse? Er der tale om stiftelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller stiftelse ved indskud af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de indskudte aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ingen krav om erklæringer fra revisor Åbningsbalance erklæring om Åbningsbalance åbningsbalance erklæring om åbningsbalance af åbningsbalance 13

14 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) A/S ApS A/S Er der tale om et A/S eller et ApS? ApS Reglerne om efterfølgende erhvervelse finder tilsvarende anvendelse ved: - Fusion (A/S) - Spaltning (A/S) - Omdannelse af ApS, P/S eller andelsselskab til A/S Er der tale om erhvervelse fra stiftere eller andre end stiftere, herunder kapitalejere, der ikke er stiftere? Stiftere Sker erhvervelsen i tiden fra datoen for stiftelsesdokumentets underskrift indtil 2 år efter, at selskabet er registreret? Svarer vederlaget til mindst 10% af selskabskapitalen? Er der tale om en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Er der tale om erhvervelse af enkeltstående aktiver eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab eller erhvervelse af en bestående virksomhed Enkeltstående aktiver eller bestemmende kapitalpost Er de erhvervede aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de erhvervede aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ingen krav om erklæringer fra revisor Ingen krav om erklæringer fra revisor Overtagelsesbalance Overtagelsesbalance overtagelsesbalance overtagelsesbalance af overtagelsesbalance 14

15 3. Kapitalforhøjelse A/S Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver forpligtelser se 7. Fusion Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver forpligtelser se 8. Spaltning Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? (ordinær generalforsamling) Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? (se næste side) Kontant kapitalforhøjelse Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Andre former*) for kapitalforhøjelse Ingen krav om erklæringer fra revisor *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner) Enkeltstående aktiver Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ingen krav om erklæringer fra revisor Overtagelsesbalance Overtagelsesbalance overtagelsesbalance overtagelsesbalance af overtagelsesbalance 15

16 3. Kapitalforhøjelse A/S (se foregående side) Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver forpligtelser se 7. Fusion Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver forpligtelser se 8. Spaltning Skal årsrapporten behandles på samme (ekstraordinær generalforsamling? generalforsamling) (ekstraordinær generalforsamling) Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? Kontant kapitalforhøjelse Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Ingen krav om erklæringer fra revisor Enkeltstående aktiver Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Andre former*) for kapitalforhøjelse Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Ingen krav om erklæringer fra revisor Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner) Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Ingen krav om erklæringer fra revisor Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning overtagelsesbalance Overtagelsesbalance ikke krav om Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning samt overtagelsesbalance overtagelsesbalance af overtagelsesbalance 16

17 3. Kapitalforhøjelse ApS Kapitalforhøjelse ved fusion på grundlag af et ophørende selskabs aktiver forpligtelser se 7. Fusion Kapitalforhøjelse ved spaltning på grundlag af det indskydende selskabs aktiver forpligtelser se 8. Spaltning Er der tale om kontant kapitalforhøjelse, kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter eller andre former for kapitalforhøjelse? Kontant kapitalforhøjelse Kapitalforhøjelse ved indskud i andre værdier end kontanter Andre former*) for kapitalforhøjelse Er der tale om kapitalforhøjelse ved indskud af enkeltstående aktiver eller kapitalforhøjelse ved indskud af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? *) Kapitalforhøjelse ved konvertering af gæld, udstedelse af fondsandele (fondsforhøjelse), udstedelse af konvertible gældsbreve eller udstedelse af warrants (tegningsoptioner) Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ingen krav om erklæringer fra revisor Overtagelsesbalance Er selskabet underlagt Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Overtagelsesbalance overtagelsesbalance Er selskabet underlagt overtagelsesbalance af overtagelsesbalance Ingen krav om erklæringer fra revisor 17

18 4. Kapitalafgang udlodning af ordinært udbytte A/S ApS Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ingen krav om erklæringer fra revisor (bortset fra en evt. revisionspåtegning eller anden erklæring på årsrapporten) ( omvendt ) - ikke krav om revision eller af ( omvendt ) Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Overdragelsesbalance Overdragelsesbalance ( omvendt ) erklæring om 18

19 4. Kapitalafgang udlodning af ekstraordinært udbytte A/S ApS Træffes beslutningen om udlodning af ekstraordinært udbytte mere end 6 måneder efter balancedagen i den seneste godkendte årsrapport? Har det centrale ledelsesorgan besluttet, at der skal udarbejdes en, eller finder det centrale ledelsesorgan dette mest forsvarligt? Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Mellembalance reviewerklæring Mellembalance ikke krav om review Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Mellembalance reviewerklæring ( omvendt ) Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Mellembalance ( omvendt ) review af Mellembalance reviewerklæring Mellembalance review af af Mellembalance reviewerklæring samt ( omvendt ) Mellembalance samt ( omvendt ) - ikke krav om review af revision eller af Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ingen krav om erklæringer fra revisor ( omvendt ) - ikke krav om revision eller af ( omvendt ) Overdragelsesbalance erklæring om revision eller Er de aktiver, der udloddes til kapitalejerne, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Overdragelsesbalance ( omvendt ) 19

20 5. Kapitalafgang - kapitalnedsættelse A/S Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning se 8. Spaltning Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? (ordinær generalforsamling) Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse amortisation? (se næste side) Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Kapitalnedsættelse i forbindelse amortisation (indløsning efter 74) Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Ingen krav om erklæringer fra revisor Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt Er selskabet underlagt Ingen krav om erklæringer fra revisor ( omvendt ) Overdragelsesbalance Overdragelsesbalance ( omvendt ) ( omvendt ) af 20

21 5. Kapitalafgang - kapitalnedsættelse A/S Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning se 8. Spaltning Skal årsrapporten behandles på samme generalforsamling? (ekstraordinær generalforsamling) (se foregående side) Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse amortisation? Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Kapitalnedsættelse i forbindelse amortisation (indløsning efter 74) Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Ingen krav om erklæringer fra revisor Udlodning af kontanter Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter? Enkeltstående aktiver Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Er de indskudte aktiver, omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Ingen krav om erklæringer fra revisor Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en beretning fra det centrale ledelsesorgan, eller at det centrale ledelsesorgans beretning ikke skal forsynes en erklæring fra revisor? Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Ingen krav om erklæringer fra revisor Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning ( omvendt ) ( omvendt ) Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning Overdragelsesbalance ikke krav om Erklæring om det centrale ledelsesorgans beretning samt ( omvendt ) erklæring om ( omvendt ) af 21

22 5. Kapitalafgang kapitalnedsættelse ApS Kapitalnedsættelse i det indskydende selskab ved spaltning se 8. Spaltning Er der tale om kapitalnedsættelse til dækning af underskud, kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere, kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve eller kapitalnedsættelse i forbindelse amortisation? Kapitalnedsættelse til dækning af underskud Kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejere Kapitalnedsættelse til henlæggelse til en særlig reserve Kapitalnedsættelse i forbindelse amortisation (indløsning efter 74) Er der tale om udlodning af kontanter eller udlodning af andre værdier end kontanter Udlodning af kontanter Udlodning af andre værdier end kontanter Er der tale om udlodning af enkeltstående aktiver eller udlodning af en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost i et andet selskab? Enkeltstående aktiver Bestående virksomhed eller bestemmende kapitalpost Er de indskudte aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er de indskudte aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Er selskabet underlagt Er selskabet underlagt Ingen krav om erklæringer fra revisor ( omvendt ) Overdragelsesbalance Overdragelsesbalance ( omvendt ) ( omvendt ) af Ingen krav om erklæringer fra revisor 22

23 6. Opløsning A/S ApS Opløsning ved fusion se 7. Fusion Opløsning ved spaltning se 8. Spaltning Er der tale om opløsning ved erklæring fra kapitalejere (betalingserklæring), likvidation eller genoptagelse? Opløsning ved erklæring fra kapitalejere (betalingserklæring) Likvidation Genoptagelse (fra likvidation eller tvangsopløsning) Kan årsrapporten for det seneste regnskabsår kombineres likvidationsregnskabet, således at det kombinerede regnskab kan være modtaget hos Erhvervsstyrelsen senest ved udløbet af indsendelsesfristen for årsrapporten? Ingen krav om erklæringer fra revisor Kombineret regnskab (årsrapport likvidationsregnskab) revisionspåtegning eller Kombineret regnskab (årsrapport likvidationsregnskab) ikke krav om revision eller Likvidationsregnskab revisionspåtegning eller Likvidationsregnskab ikke krav om revision eller Erklæring om, at selskabskapitalen er til stede, at der ikke er ydet lån m.v. til selskabsdeltagere i strid selskabslovens regler om selvfinansiering kapitalejerlån 23

24 7. Fusion (national) A/S ApS Efterfølgende erhvervelse i forbindelse fusion se 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Kapitalforhøjelse i forbindelse fusion se 3. Kapitalforhøjelse Fusionsplan Er der tale om en fusion, hvor der alene deltager ApS er? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsplan? Ikke krav om fusionsplan Fusionsplan Fusionsredegørelse Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en fusionsredegørelse? Ikke krav om fusionsredegørelse Fusionsredegørelse Fusionsregnskab Har kapitalejerne frivilligt besluttet, at der skal udarbejdes et fusionsregnskab? Fusionsregnskab ikke krav om erklæring, selv om et eller flere af de selskaber, der deltager i fusionen, er underlagt revisionspligt Ikke krav om fusionsregnskab 24

25 7. Fusion (national) A/S ApS Mellembalance Er fusionsplanen underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Er der tale om et selskab, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land? Har selskabet offentliggjort en halvårsrapport iht. årsregnskabsloven eller IFRS, indeholder halvårsrapporten et revideret halvårsregnskab, gøres halvårsrapporten tilgængelig for kapitalejerne? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en? Udarbejdes der et fusionsregnskab? Ligger tidspunktet for fusionens regnskabsmæssige virkning (balancedagen for fusionsregnskabet) mindre end 3 mdr. forud for underskrivelsen af fusionsplanen? Er fusionsregnskabet revideret? Ikke krav om Mellembalance revision eller Ikke krav om Mellembalance revision eller Mellembalance ikke krav om Ikke krav om 25

26 7. Fusion (national) A/S ApS Er der tale om et A/S eller et ApS? A/S ApS Sker der en kapitalforhøjelse i det fortsættende A/S? Stiftes der et nyt A/S som led i fusionen? Er der tale om en lodret fusion mellem et moderselskab et helejet datterselskab, hvor moderselskabet er det fortsættende selskab? Udarbejdes der en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget, eller en vurderingsmands kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Ikke krav om Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget Er der tale om en lodret fusion mellem et moderselskab et helejet datterselskab, hvor moderselskabet er det fortsættende selskab? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget? Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget Ikke krav om vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder vederlaget Vurderingsmands kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmands kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Vurderingsmands kreditorenes stilling (kreditorerklæring) Ikke krav om vurderingsmands kreditorernes stilling (kreditorerklæring) 26

27 8. Spaltning (national) A/S ApS Efterfølgende erhvervelse i forbindelse spaltning se 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Kapitalforhøjelse i forbindelse spaltning se 3. Kapitalforhøjelse Spaltningsplan Er der tale om en spaltning, hvor der alene deltager ApS er? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsplan? Ikke krav om spaltningsplan Spaltningsplan Spaltningsredegørelse Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en spaltningsredegørelse? Ikke krav om spaltningsredegørelse Spaltningsredegørelse Spaltningsregnskab Har kapitalejerne frivilligt besluttet, at der skal udarbejdes et spaltningsregnskab? Spaltningsregnskab ikke krav om erklæring, selv om et eller flere af de selskaber, der deltager i spaltningen, er underlagt revisionspligt Ikke krav om spaltningsregnskab 27

28 8. Spaltning (national) A/S ApS Mellembalance Er spaltningsplanen underskrevet mere end 6 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Er der tale om et selskab, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land? Har selskabet offentliggjort en halvårsrapport iht. årsregnskabsloven eller IFRS, indeholder halvårsrapporten et revideret halvårsregnskab, gøres halvårsrapporten tilgængelig for kapitalejerne? Er der tale om en proportional spaltning, hvor der opstår et eller flere nye selskaber, kapitalandelene i disse selskaber tildeles kapitalejerne i det indskydende selskab proportionalt deres kapitalandele eller stemmer i det indskydende selskab? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en? Udarbejdes der et spaltningsregnskab? Ligger tidspunktet for spaltningens regnskabsmæssige virkning (balancedagen for spaltningsregnskabet) mindre end 3 mdr. forud for underskrivelsen af spaltningsplanen? Er spaltningsregnskabet revideret? Ikke krav om Mellembalance revision eller Ikke krav om Mellembalance revision eller Mellembalance ikke krav om Ikke krav om 28

29 8. Spaltning (national) A/S ApS Er der tale om et A/S eller et ApS? A/S ApS Sker der en kapitalforhøjelse i et eller flere modtagende A/S er? Stiftes der et eller flere nye A/S er som led i spaltningen? Er der tale om en lodret spaltning, hvor samtlige kapitalandele i det indskydende selskab ejes af de modtagende selskaber? Udarbejdes der en vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget, eller en vurderingsmands kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Ikke krav om Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget Er der tale om en lodret spaltning, hvor samtlige kapitalandele i det indskydende selskab ejes af de modtagende selskaber? Er der tale om en proportional spaltning, hvor der opstår et eller flere nye selskaber, kapitalandelene i disse selskaber tildeles kapitalejerne i det indskydende selskab proportionalt deres kapitalandele eller stemmer i det indskydende selskab? Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget? Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget Ikke krav om vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder vederlaget Vurderingsmands kreditorernes stilling (kreditorerklæring) Har kapitalejerne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmands kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Vurderingsmands kreditorenes stilling (kreditorerklæring) Ikke krav om vurderingsmands kreditorernes stilling (kreditorerklæring) 29

30 9. Omdannelse af ApS eller P/S til A/S Efterfølgende erhvervelse i forbindelse omdannelse se 2. Efterfølgende erhvervelse (efterstiftelse) Kapitalforhøjelse i forbindelse omdannelse se 3. Kapitalforhøjelse Er de indskudte aktiver omfattet af selskabslovens 38, stk. 1, udarbejder det centrale ledelsesorgan en erklæring efter selskabslovens 38, stk. 2? Omdannelsesbalance revision Omdannelsesbalance revision omdannelsesbalance omdannelsesbalance revision eller af omdannelsesbalance 30

31 9. Omdannelse af andelsselskab til A/S Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesredegørelse? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Er omdannelsesplanen underskrevet mere end 6 mdr. efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? (se næste side) Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Omdannelsesplan om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) ikke krav om revision eller af, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring), om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) ikke krav om revision eller af, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget ikke krav om af,, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring),, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) ikke krav om revision eller af 31

32 9. Omdannelse af andelsselskab til A/S Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesredegørelse? (se foregående side) Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Er omdannelsesplanen underskrevet mere end 6 mdr. efter udløbet af det regnskabsår, som selskabets seneste årsrapport vedrører? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? Har andelshaverne i enighed besluttet, at der ikke skal udarbejdes en om kreditorernes stilling (kreditorerklæring)? omdannelsesredegørelse omdannelsesredegørelse, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) omdannelsesredegørelse, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget omdannelsesredegørelse,, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) omdannelsesredegørelse, omdannelsesredegørelse, ikke krav om revision eller af omdannelsesredegørelse,, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) omdannelsesredegørelse,, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) ikke krav om af omdannelsesredegørelse, erklæring om,, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget omdannelsesredegørelse,,, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget ikke krav om af omdannelsesredegørelse,,, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) omdannelsesredegørelse,,, vurderingsmandsudtalelse om omdannelsesplanen, herunder vederlaget, om kreditorernes stilling (kreditorerklæring) ikke krav om revision eller af 32

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN

- NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 31.3.2010 GKJ - NØGLE TIL SELSKABSLOVEN Kolonne 1 angiver de gældende bestemmelser i selskabsloven (lov nr. 470 af 12. juni 2009) og ikrafttrædelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse

Læs mere

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Aktuel selskabsret. SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Aktuel selskabsret SMV-forum 2014 Comwell Middelfart, 16. januar 2014 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvem er jeg? Cand.merc.aud. 2004 Danica-prisen for bedste kandidatafhandling

Læs mere

Evaluering af selskabsloven 2009

Evaluering af selskabsloven 2009 Erhvervsstyrelsen Att.: Chefkonsulent Annette Norop Würthner Kampmannsgade 1 1780 København V 2. maj 2012 E-mail: annwur@erst.dk FSR danske revisorer Kronprinsessegade 8 DK - 1306 København K Telefon +45

Læs mere

SELSKABSRETLIG A-Z GUIDE

SELSKABSRETLIG A-Z GUIDE SELSKABSRETLIG A-Z GUIDE Opdateret september 2012 Indholdsfortegnelse A... 3 B... 5 C... 5 D... 5 E... 6 F... 7 G... 8 H... 8 I... 9 K... 10 L... 11 M... 12 N... 12 O... 12 P, Q... 13 R... 13 S... 14 T...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Udvikling Fyn P/S

VEDTÆGTER. for. Udvikling Fyn P/S VEDTÆGTER for Udvikling Fyn P/S CVR-nr. 34 20 62 28 Sagsnr. 31225-0010 MMR/ dm 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er Udvikling Fyn P/S. 1.2. Selskabets binavn er Developing Fyn P/S. 1.3. Selskabets hjemsted

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. 2. Ophævet Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK

NY SELSKABSLOV LOVENS SYSTEMATIK LOVENS SYSTEMATIK Reglerne om kapitalselskaber i SL er, hvor ikke andet særligt er angivet i loven, fælles for aktie- og anpartsselskaber. NYE UDTRYK OG BEGREBER Jfr. 5 (definitioner): Kapitalselskaber

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics samlet beløb på op til nominelt 25 millioner kr. Ovennævnte bemyndigelse kan udnyttes ad én eller flere gange. Selskabets aktionærer skal ikke have fortegningsret ved bestyrelsens

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a.

Udkast VEDTÆGTER FOR. Selskabet. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er. Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Mammen Bys Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for

V E D T Æ G T E R I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S. for V E D T Æ G T E R for I N V E S T E R I N G S F O R V A L T N I N G S- S E L S K A B E T S E B I N V E S T A / S Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S / vedtægter af 25.september 2013 Navn og

Læs mere

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82

Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Vedtægter Thisted Forsikring A/S CVR-nr.: 37 03 42 82 Titel: Vedtægter Thisted Forsikring A/S Side 1 af 6 1. Navn og hjemsted Selskabets navn er Thisted Forsikring A/S ( Aktieselskabet ). Aktieselskabets

Læs mere

123-139629 PCH/dha VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR. 26042232

123-139629 PCH/dha VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 123-139629 PCH/dha VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s. 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om aktieselskaber og anpartsselskaber (selskabsloven) BEK nr 172 af 22/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 28. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021182

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a. medlemmer 3 VEDTÆGTER FOR SENGELØSE VANDVÆRK A.m.b.a. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. For ejendomme, der er opdelt i andels- eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR GISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gistrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1 formål Selskabets formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse

UDKAST. Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse Erhvervsstyrelsen, Grejen, 21. juli 2015 J.nr. 2015-7775 UDKAST Resumé anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelt

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang

Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalafgang Side 2 Kapitalafgang Reglerne om kapitalafgang er ændret indenfor følgendeområder: Præcisering af ledelsens ansvar ved kapitalafgang Vurderingsberetning

Læs mere

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE

VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE VEJLEDNING OM KAPITALNEDSÆTTELSE Denne vejledning beskriver de forskellige former for kapitalnedsættelse UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegnelse 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene GES Wind Development

Læs mere

Bilag A Oversigt over og beskrivelse af dokumenter til brug for etablering af Furesø Kommunes Forsyningskoncern

Bilag A Oversigt over og beskrivelse af dokumenter til brug for etablering af Furesø Kommunes Forsyningskoncern Bilag A Oversigt over og beskrivelse af dokumenter til brug for etablering af Furesø Kommunes Forsyningskoncern Som beskrevet i dagsordenens sagsfremstilling foregår processen i forbindelse med etablering

Læs mere

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum

Vedtægter for. Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum Vedtægter for Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum --- oo0oo --- 1. NAVN OG STATUS 1.01 Fondens navn er Fonden Dansk Sygeplejehistorisk Museum (i det følgende kaldet Museet ). 1.02 Museet er en selvejende

Læs mere

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V

Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Juni 2009 SELSKABSLOVEN OVERSIGT OVER ÆNDRINGER Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Ny selskabslov (A/S og ApS) Oversigt over ændringer Den 29. maj 2009 vedtog Folketinget

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Grethe Krogh Jensen 18.11.2009 UDKAST Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af selskabsloven, ophævelse af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven og overgangsbestemmelser

Læs mere

Vedtægter Nordic Shipholding A/S

Vedtægter Nordic Shipholding A/S Vedtægter Nordic Shipholding A/S Side 2 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordic Shipholding A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at udføre aktiviteter som dels et rederi og dels et skibsinvesteringsselskab

Læs mere

Foreningsvedtægter Lildstrand bådlag

Foreningsvedtægter Lildstrand bådlag Vedtægter for Lildstrand bådlag 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemmer 4 Udelukkelse og eksklusion 5 Ordinær generalforsamling 6 Ekstraordinær generalforsamling 7 Bestyrelsen 8 Regnskab og revision 9

Læs mere

VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS (under stiftelse) 2. Selskabets hjemsted. 3. Selskabets formål

VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS (under stiftelse) 2. Selskabets hjemsted. 3. Selskabets formål VEDTÆGTER For Erhverv og Landsby i Udvikling ApS (under stiftelse) 1. Selskabets navn Selskabets navn er Erhverv og Landsby i Udvikling ApS 2. Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Thisted Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene GES Wind Development

Læs mere

Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a.

Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a. 1 Vedtægter for Bjørnø Vandværk A.m.b.a. Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 7. februar 1998, er et Andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bjørnø Vandværk. Selskabet har hjemsted

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [indsæt] fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr. [indsæt] fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR Udvikling Fyn A/S CVR-nr. 34 20 62 28 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Udvikling Fyn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at varetage erhvervs-

Læs mere

VEDTÆGTER for KlimaInvest A/S

VEDTÆGTER for KlimaInvest A/S VEDTÆGTER for KlimaInvest A/S 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er KlimaInvest A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Klima Invest A/S. 1.3 Selskabets formål er at drive

Læs mere

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MOOS-BJERRE ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MOOS-BJERRE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/06/2013 Michael Moos-Bjerre Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere

24. I 244 indsættes som stk. 3:»Stk. 3. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan fastsætte nærmere Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Læs mere

Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660 VEDTÆGTER. for.

Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660    VEDTÆGTER. for. Ret&Råd Sundhuset Clarasvej 2 8700 Horsens Telefon 7628 2010 Fax 7565 7660 E-mail: info@sundhuset.dk www.sundhuset.dk J.nr.: 21-80258 PEA/THJ VEDTÆGTER for Billund Trav A/S CVR-nr. 32 80 07 18 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for INVEST ADMINISTRATION A/S. CVR-nr. 34 92 70 14

VEDTÆGTER. for INVEST ADMINISTRATION A/S. CVR-nr. 34 92 70 14 VEDTÆGTER for INVEST ADMINISTRATION A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er INVEST ADMINISTRATION A/S. Dets hjemsted er Københavns kommune. Selskabets formål er at drive

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80)

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Jotivipe ApS. Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Brombærdalen 7 2970 Hørsholm. CVR-nr. 31 27 35 28

Jotivipe ApS. Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015. Brombærdalen 7 2970 Hørsholm. CVR-nr. 31 27 35 28 Jotivipe ApS Brombærdalen 7 2970 Hørsholm CVR-nr. 31 27 35 28 Årsrapport for perioden 1. oktober 2014 til 30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S Selskabsmeddelelse nr. 12. oktober 2015 Ekstraordinær generalforsamling i Danske Andelskassers Bank A/S I henhold til vedtægternes 11 og 12 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Danske

Læs mere

Revisors skriftlige erklæringer

Revisors skriftlige erklæringer Revisors skriftlige erklæringer Kim Füchsel Martin Lunden Ole Tjørnelund Thomsen Lars Engelund 4. udgave Kim Füchsel, Martin Lunden, Ole Tjørnelund Thomsen og Lars Engelund Revisors skriftlige erklæringer

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81

LikeFred ApS. Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) CVR-nr. 32 34 08 81 LikeFred ApS CVR-nr. 32 34 08 81 Årsrapport for perioden 3. september 2013-31. december 2014 (16 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 26. juni 2015 Som dirigent:... Peter Bager

Læs mere

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget

Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Nye regler i selskabsloven er nu vedtaget Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Den 16. maj 2013 har folketinget vedtaget en række ændringer i selskabsloven. De væsentligste ændringer af loven vedrører:

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber

Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber Vejledning om spaltning af aktieog anpartsselskaber ERHVERVSTYRELSEN JANUAR 2014 V 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING OG BRUG AF DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDENDE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TYLSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TYLSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TYLSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tylstrup Vandværk A.m.b.a. 2. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Vedtægter for DK Hostmaster A/S SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Selskabets navn er DK Hostmaster A/S Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 1. Selskabets formål er at drive hostmasterfunktionen

Læs mere

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14

DVD Technology ApS. Årsrapport for 2013/14 DVD Technology ApS Ahornsvinget 26, 7500 Holstebro CVR-nr. 34 07 70 02 Årsrapport for 2013/14 3. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø.

2.2 Selskabet skal sikre, at spildevandsforsyningen drives effektivt under hensyntagen til forsyningssikkerhed, sundhed, natur og miljø. Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 149563 UDKAST 13.03.11 VEDTÆGTER FOR SOLRØD SPILDEVAND A/S CVR-nr. 33 04 69 87 1. SELSKABETS

Læs mere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere

Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 2. marts 2010 /LBU/GKJ Sag Første fase i selskabslovens ikrafttræden 1. marts 2010 - Ændringer, som er trådt i kraft, og ændringer, som først træder i kraft senere 1. Ændringer, som er trådt i kraft Selskabslovens

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavne er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Nye regler i selskabsloven

Nye regler i selskabsloven Nye regler i selskabsloven Af Henrik Steffensen og Martin Kristensen Kontakt Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373 2147 E-mail: hns@pwc.dk Martin Kristensen Telefon: 3945 3683 Mobil: 5120 6478

Læs mere

Vedtægter for Solar A/S. vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 2016

Vedtægter for Solar A/S. vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 2016 Vedtægter for Solar A/S 1 vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 2016 Indholdsfortegnelse Selskabets navn og formål... 3 Selskabets kapital og kapitalandele... 3 Bemyndigelse til gennemførelse af

Læs mere

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent

Nye Kommercielle Aktiviteter Holding A/S CVR-nr. 12523394 Strandvejen 100 2900 Hellerup. Årsrapport 2015. Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Nye Kommercielle Aktiviteter Holding

Læs mere

Vedtægter for. Vestas Wind Systems A/S

Vedtægter for. Vestas Wind Systems A/S Vedtægter for Vestas Wind Systems A/S vestas.com Indholdsfortegnelse Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 Selskabets kapital og aktier... 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse... 3

Læs mere

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår

Årsrapport for 2013 5. regnskabsår Årsrapport for 2013 5. regnskabsår KEANA ApS Skodshøj 6 9530 Støvring CVR-nr. 32 15 60 96 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Dirigent: Kent

Læs mere

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Frister for kapitalselskaber. UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen November 2011 Indholdsfortegning 1. Indledning... 2 2. Den almindelige 2-ugersfrist... 2 3. Specielle frist-situationer... 3 3.1.

Læs mere

Regnskab: Aktuelt nyt

Regnskab: Aktuelt nyt Regnskab: Aktuelt nyt V / Torben Johansen, BDO & Kim Larsen, Dansk Revision Revisordøgnet 2013, Regnskab aktuelt nyt 2 Indhold Fokus på årsregnskabsloven Udskudt skat Indre værdis metode EU s nye regnskabsdirektiv

Læs mere

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed, som er omfattet af lovens 1, stk. 2.

kendelse: Den erklæring, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed, som er omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 14. januar 2015 blev der i sag nr. 56/2014 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor Preben Pedersen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 4. juli 2014 har Revisortilsynet, i medfør af revisorlovens

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 17. regnskabsår Christian Hem Invest ApS Lucernemarken 16 9490 Pandrup CVR-nr. 21 06 49 71 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. december

Læs mere

F. Salling Invest A/S. Højbjerg

F. Salling Invest A/S. Højbjerg F. Salling Invest A/S Højbjerg Årsrapport for 2012 CVR-nr. 24 57 46 28 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk. a.m.b.a. Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1. for. Ændres til: 1999 2013

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk. a.m.b.a. Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1. for. Ændres til: 1999 2013 VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. Ændres til: 1999 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Løgum Idrætsforening

Vedtægter for Løgum Idrætsforening Vedtægter for Løgum Idrætsforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Løgum Idrætsforening Foreningen er stiftet d. 10. januar 1968 Foreningens hjemsted er Tønder kommune 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

JAMMERBUGT CAMPING APS

JAMMERBUGT CAMPING APS Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JAMMERBUGT CAMPING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard

Kommunale forsyningsselskaber. Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Marlene Hannibal, Søren Stenderup Jensen, Peter Holm Larsen & Ellen Skodborggaard Kommunale forsyningsselskaber J U R IST- OG ØKONOM FOR BU N DETS FOR L AG Denne ERJ er omfattet af lov om ophavsret. Kommunale

Læs mere

Hvad er der sket på det selskabsretlige område?

Hvad er der sket på det selskabsretlige område? Hvad er der sket på det selskabsretlige område? Ved Monica Reib, partner Uddannelsesdagen 2016 2 Emner I. Indførelse af register over reelle ejere II. III. IV. Rullende kapital Nye vejledninger fra Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding ApS CVR-nr. 30235169. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25.06.

Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding ApS CVR-nr. 30235169. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25.06. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vesterballevej 25A Postboks 454 7000 Fredericia Telefon 75 92 72 22 Telefax 75 93 39 88 www.deloitte.dk Nikolaj Tinggaard Jørgensen Holding

Læs mere

GOD-KROP HOLDING ApS. Årsrapport 16. april 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GOD-KROP HOLDING ApS. Årsrapport 16. april 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GOD-KROP HOLDING ApS Årsrapport 16. april 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Rasmus Ramskov Jespersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab.

Aktionærerne/anpartshaverne er blevet direkte ejere af moderselskabet og ejer kun indirekte det gamle selskab. Ordbog i selskabsret Aktiebog/aktiebogsfører Fortegnelse over aktierne i selskabet. Selskabets bestyrelse eller en aktiebogsfører fører aktiebogen. Aktiebogen skal ligge på selskabets kontor. Aktiebogen

Læs mere

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner

Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten. Monica Reib, Partner Selskabsdag 2015 Opdatering inden for selskabsretten Monica Reib, Partner 2 Udvalgte emner 1. Revision af Selskabsloven 2. Det Offentlige Ejerregister 3. Ihændehaveraktier 4. Registrering af de reele ejere

Læs mere

Spaltningsregnskab pr. 01.01.2016. Spaltning af: Foreningen Østifterne f.m.b.a. CVR-nr. 25 35 27 34 til Østifterne f.m.b.a. (nydannet forening)

Spaltningsregnskab pr. 01.01.2016. Spaltning af: Foreningen Østifterne f.m.b.a. CVR-nr. 25 35 27 34 til Østifterne f.m.b.a. (nydannet forening) Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spaltningsregnskab pr. 01.01.2016

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Optimum A/S VEDTÆGTER Formuepleje Optimum A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Optimum FORMUEPLEJE OPTIMUM A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Victoria Properties A/S CVR-nr. 55660018

Victoria Properties A/S CVR-nr. 55660018 VEDTÆGTER FOR Victoria Properties A/S CVR-nr. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Ny selskabslov nye muligheder ved generationsskifte

Ny selskabslov nye muligheder ved generationsskifte nye muligheder ved generationsskifte 1. Ikrafttræden (ikrafttrædelsesbekendtgørelsen) 2. Kort om væsentlige nydannelser 3. Egne kapitalandele 4. Selvfinansiering 5. Ejeraftaler (aktionæroverenskomster)

Læs mere

S E R V I C E T J E K A F S E L S K A B S L O V E N

S E R V I C E T J E K A F S E L S K A B S L O V E N 9. januar 2013 S E R V I C E T J E K A F S E L S K A B S L O V E N Et udvalg under Erhvervsstyrelsen har haft Selskabsloven til et servicetjek. Den velfungerende 2010-Selskabslov indeholder en forudsætning

Læs mere

Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense.

Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense. Vedtægter Vedtægter for faldskærmsklubben Center Jump Klubbens navn er Faldskærmsklubben CENTER JUMP (CJ). Klubben er hjemmehørende i Odense. 1 Formål Klubbens formål er at varetage og udbrede faldskærmssporten

Læs mere

Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune

Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune Vedtægter for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune Navn. Sammenslutningens navn er: "Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm Kommune", kaldet: "SAGT". Formål og opgaver.

Læs mere

ALM. BRAND FOND. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALM. BRAND FOND. Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALM. BRAND FOND Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/11/2014 Jørgen H. Mikkelsen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972. D a n s k L i p i z z a n e r f o r e n i n g. Vedtægter

DANSK LIPIZZANERFORENING af 1972. D a n s k L i p i z z a n e r f o r e n i n g. Vedtægter 1 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Dansk Lipizzanerforening. Stk. 2: Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse. Stk. 3: Foreningen er tilsluttet Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Udkast til Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om anpartsselskaber ANG nr 619 af 23/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016622

Læs mere

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed

Tilskud fra moder- til dattervirksomhed Tilskud fra datter- til modervirksomhed Tilskud fra én dattervirksomhed til en anden dattervirksomhed 28. april 2009 /jcn Sag 2008-16.095 Notat om selskabsretlig og regnskabsretlig regulering af tilskud indenfor en koncern Det er gennem de senere år blevet mere aktuelt at yde tilskud mellem virksomheder

Læs mere

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014

SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB Vedtægtsændringer 2014 NUVÆRENDE VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening. vedtaget ved urafstemning den 14/4-2004

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening. vedtaget ved urafstemning den 14/4-2004 Vedtægter for Dansk Geologisk Forening vedtaget ved urafstemning den 14/4-2004 Indhold 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MØDER OG KLUBBER... 3 4 PUBLIKATIONER OG ANDRE UDGIVELSER... 3 5 MEDLEMSSKAB... 4 6 UDMELDELSE...

Læs mere

Ajour med selskabsretten. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d.

Ajour med selskabsretten. Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Ajour med selskabsretten Revisordøgnet 2013 Bella Center, 27. september 2013 Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Hvad vil du gerne have ud af eftermiddagen? 2 Ajour November med selskabsretten

Læs mere

10 Reduktion af revisionspligten

10 Reduktion af revisionspligten Reduktion af revisionspligten Folketinget vedtog den 21. marts 2006 2 lovforslag, som hovedsageligt vedrørte reduktion af administrative byrder, herunder revisionspligten, for virksomheder omfattet af

Læs mere

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ)

Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) Standardvedtægter for Jagtforeninger under Danmarks Jægerforbund (DJ) 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Skagen Jagtforening 1.2 Foreningens hjemsted er Frederikshavns.. kommune. 2 Forholdet til

Læs mere

revisionspligten for visse små virksomheder)

revisionspligten for visse små virksomheder) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 205 Offentligt Oversigt over lovforslag om ændring af Aktieselskabsloven, Anpartsselskabsloven, Lov om erhvervsdrivende fonde, lov om visse erhvervsdrivende

Læs mere

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER

KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER NOTAT KØBSTÆDERNES FORSIKRING, GENSIDIG (CVR NR. 51 14 88 19) NYE VEDTÆGTER Selskabets nuværende vedtægter er sidst ændret i 2013. Bestyrelsen fremsætter forslag til nye vedtægter på selskabets ordinære

Læs mere

Niels Erik Jespersen Holding ApS

Niels Erik Jespersen Holding ApS Holmevej 2 5683 Haarby (14. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05 2015 Niels Erik Jespersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

KORSØR SVØMME- & LIVREDNINGSKLUB (K.S.L.)

KORSØR SVØMME- & LIVREDNINGSKLUB (K.S.L.) VEDTÆGTER FOR KORSØR SVØMME- & LIVREDNINGSKLUB (K.S.L.) Senest revideret 2012 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Korsør Svømme- & Livredningsklub, og foreningen er hjemhørende i Slagelse kommune. Foreningen

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. stiftelse af en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM stiftelse af en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Stiftelse... 2 2.1 Stiftere... 2 2.2 Vedtægt... 3 2.3 Erhvervsdrift... 5 3.

Læs mere