Odense studenterhus Spoken Word Festival

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense studenterhus Spoken Word Festival"

Transkript

1 Eksamensprojekt 2015 Erhvervsakademiet lillebælt MMD webdkb 2. sem Odense studenterhus Spoken Word Festival Vejledere Thomas Jessen Karen Malene Andreasen Andrea Cirrone Emanuale Marchetti Pernille Christensen Lavet af Søren Andersen Line Roland Jacobsen Celine Storm Jensen Frederik Emil Tingkær Maria Karpathakis 1

2 Indholdsfortegnelse 2

3 Summary I forbindelse med eksamensprojekt i samarbejde med Studenterhuset om Spoken Word Festival er denne rapport blevet udarbejdet. Studenterhuset har et ønske om at tiltrække flere studerende. Efter besøg på Studenterhuset, blev de besøgende observeret og spurgt ind til deres forhold til Studenterhuset og deres kendskab til Spoken Word Festival. Efter er der blevet lavet research på festivalen og hvad de kan tilbyde. Ud fra den research er der valgt at fokusere på, hvordan man med et nyt markedsføringskoncept får festivalen til at lokke flere studerende til at deltage i festivalen, eller i alle fald får lidt kendskab til festivalen. Der blev startet med at lave research på festivalen og Studenterhuset for at finde ud af, hvad festivalen tilbyder besøgende, hvem der deltager i festivalen og hvad der får de deltagende til at komme. Dette gjorde blev gjort for at få et indblik i, hvem og hvilke typer af studerende og studier vi vil fokusere at markedsføre konceptet til. Resultatet blev, at målgrupen for konceptet er studerende i alle aldre, der har fokus på ord, lyrik og musik, som for eksempel studerende på musikkonservatoriet, lærerkonservatoriet og diverse universitetsuddannelser som Dansk. Efter målgruppen er fastsat er festivalens styrker og svagheder blevet analyseret, hvordan den bliver påvirket af eksterne influenter. Dette gjorde, at det blev tydeligt, hvor der kunne laves ændringer i konceptet, og hvor man kan placere produkt og ide for konceptet. Ud fra den viden der var på det tidspunkt, startede udviklingen på et koncept der ville have den rigtig effekt på vores målgruppe. For at få så mange ideer som muligt blev der brainstomet. De bedste ideer blev videreudviklet og sorteret. Der var flere ideer for, hvordan man kan kommunikere til målgruppen. Flere ideer kom og gik men der blev hurtig enighed om 2 ideer for bedre at få kendskab bredt ud, og til sidst en hjemmeside der passer med identiteten for det nye koncept. Det første produkt er en plakat, ikke en plakat med info om hjemmesiden, men en plakat der skal fange interesse, og give lyst til selv at researche mere information. Det andet produkt er offentlige events i form af poetry slam battles, hvor der ud fra nogle situationer i det offentlige rum vil udvikle sig som poetry slams. Formålet med det er at få vidoer, billeder og et hashtag delt på sociale medier. Det endelige koncept har det formål at Spoken Word Festival skal være mere genkendeligt, flere skal kende til navnet Spoken Word Festival. 3

4 Indledning Spoken Word Festival er en festival der foregår i Odense midtby. Festivalen varer 1 uge og foregår samtidig med 4 andre festivaler i Odense. SWF er en anderledes festival i forhold til, hvad man hører om andre festivaler i medierne. Denne festival er ikke baseret på store musikalske navne, men derimod kan man f.eks. opleve poetry-slam-, rap-battle- og open word-arrangementer. Dette er dog for frivillige, som melder sig til arrangementerne for at prøve og stå på en scene og vise deres materiale. Man kan også opleve lidt større navne indenfor lyrikkens verden som Nikolaj Nørlund og Nikolaj Zeuthen. Spoken Word Festival er primært organiseret af Studenterhuset i Odense og bliver sponsoreret af Statens Kunstråd, Odense kommune, Fra gade til by, Albani, H.C. Andersen Festivals, Syddansk Universitetsbibliotek og Odense Musikvalg. Spoken Word Festival har et ønske om, at få flere studerende til festivalen. Det er oplyst at festivalen pt. bruger kr. om året på markedsføring. Denne rapport indeholder en markedsføringsstrategi som vil kunne hjælpe Spoken Word Festival til at kunne få flere besøgende. Den indeholder bl.a. et re-design af hjemmesiden, nye plakater og forslag til happenings ude i det offentlige, der kan markedsføre festivalen og få bekendtskabet til denne op på et højere niveau, dog stadigvæk med et realistisk bud på 4

5 Problemformulering Hvordan kan Studenterhuset nå ud til deres målgruppe og få flere studenter til at deltage i Spoken Word Festival? - Hvordan skabes der en kampagne, der drager opmærksomhed på festivalen? 5

6 Metode Double diamond Double Diamond er en metode der bruges som en grafisk beskrivelse af designprocessen. Processen er opdelt i 4 faser: Discover, hvor man samler inspiration og identificerer sin brugers behov og kommer på de startende ideer; Define, den definerende fase, hvor designeren vil forsøge at identificere alle mulighederne fra discover-fasen. Hvad kan bruges, hvad er vigtigst? hvad vil vi vores fokus være? Develop, fasen hvor ideer realiseres, der laves prototyper, testes og itereres. Deliver, den afsluttende fase, hvor produktet præsenteres og lanceres. De sidste tests udføres og der modtages feedback. (Design methods for developing services) Den akademiske metode Man undersøger et fagligt problem med afgørende vægt på dokumentation og begrundelse. Den akademiske metode hjælper en til at argumentere, begrunde, bevise, diskutere, nuancere, problematisere, undersøge og vurdere så det på den måde bliver akademisk. En god akademisk opgave bruger bl.a. viden formålsbestemt, meget belæg for påstande og indordner hvert afsnit efter hovedformål. Den akademiske metode er i denne rapport brugt til at strukturere og formulere samtligt litterært indhold. (Rienecker 1997) SWOT SWOT står for Strengths(styrker), Weaknesses(svagheder), Opportunities(muligheder) og Threats(trusler). Analysemodellen bruges til at finde interne og eksterne, styrker og svagheder. Den kan bruges af virksomhed eller et konkret produkt til at identificere styrker og svagheder for en virksomhed/produkt i forhold til konkurrerende virksomheder og produkter. Er i denne rapport brugt til at definere Spoken Word Festivals styker, svargheder, muligheder og trusler. (Rolighed et al. 2011) TOWS TOWS-analysen udspringer af SWOT analysen. Her tages der udgangspunkt i virksomhedens udfordringer og i at genere nye muligheder. TOWS analysen åbner SWOT analysen op og tilføjer punkterne maxi-maxi, maxi-mimi, mini-maxi og mini-mini. Hver af disse punkter tager udgangspunkt i de tidligere punkter fra SWOT analysen. (Rolighed et al. 2011) Med denne model analyseres der hvordan Spoken Word Festivals forhold er i dag, og benyttes derfor til at se hvad der kan forbedres. Gallup Gallup kompas er et segmenteringsværktøj. Gallup kompas segmenterer det totale danske marked op i 8 forskellige segmenter. Ved at vælge de mest relevante segmenteringskriterier for et valgt produkt, kan Gallup kompas vise os hvilke segmenter disse kriterier hovedsagelig henvender sig mod. Værktøjet viser hvilke segmenter der for virksomheden er mest målbare, tilgængelige, håndterbare og profitable. Ved at læse beskrivelsen af det valgte segment 6

7 skabes der større kendskab og forståelse af den potentielle køber og der kan derved laves en mere målrettet markedsføring. Her brugt til at vise hvilket segment vi skal gå efter. (Rolighed et al. 2011) Mikro Makro analyse Ved at benytte mikro makro analysen går man ind og kigger på virksomhedens miljø. Ved mikromiljøet kigger man på virksomhedens nærområde, hvor man bl.a. finder kunder, leverandører, konkurrenter m.m.. Makro miljøet er den fjerne omverden, hvor man finder politik, lovgivninger, økonomi og demografi m.m. alle faktorer som virksomheden i meget lille omfang har mulighed for at påvirke. (Rolighed et. al. 2011) Mikro Makro analysen bliver i denne rapport benyttet på Spoken Word Festivalen. SMP SMP-modellen består af 3 centrale begreber, Segmentering, Målgruppevalg og Positionering. Segmentering er en proces, der gennemføres for at inddele et marked i homogene brugergrupper med ensartede præferencer i relation til virksomhedens produkt. Målgruppen er den del af markedet, som virksomheden har valgt at rette sit parameter-mix mod. Ved positionering skabes et billede af virksomhedens tilbud i kundernes bevidsthed. SMP-modellen er i denne rapport brugt til, i sidste ende at finde den passende målgruppe. (Rolighed et al. 2011) Desk research Desk research er sekundær data. Dette kan deles op i internt og eksternt data. Indre data, er data man kan finde internt i virksomheden, enten fra rapporter eller fra mund til mund i firmaet. Ellers kan man finde informationerne eksternt, fra andre rapporter, undersøgelser, gallup og statistikker. Her skal man være opmærksom på hvem afsenderen er, og hvor gammel undersøgelsen er. (Rolighed et al. 2011) Field research Field research bliver brugt til at indsamle primære datakilder. Primære datakilder består både af kvantitativ data og kvalitativ data. Kvantitativ data udtrykkes normalt i talstørrelser evt. tabelform eller ved hjælp af grafer. Disse data er også kaldet hårde data. Kvalitativ data udtrykkes derimod verbalt og kaldes de bløde data. (Rolighed et al. 2011) PEST Makromiljøet analyseres på en enkel og overskuelig måde i en PEST-model der inddeler omverdenen efter følgende faktorer: Politiske, Økonomiske, Sociale og kulturelle forhold og teknologiske forhold. (Rolighed et al. 2011) AIDA AIDA modellen er en kommunikationsmodel der benyttes til at få fokus på fx en plakat. AIDA står for Attention, Interest, Desire og Action. Hvis denne model følges korrekt, fanges opmærksomheden, der bliver skabt interesse, og et ønske, hvilket fører til en handling. (Rolighed et al. 2011) AIDA benyttes på plakaterne der ses og beskrives yderligere senere i rapporten. 7

8 SMUK SMUK-modellen bruges til at vurdere de enkelte segmenter. Resultatet ved at analysere de valgte segmenter er at finde ud af hvor attraktive de er. Sammenholdt med virksomhedens egne mål og ressourcer vil man herudfra kunne foretage et målgruppevalg. (Rolighed et al. 2011) Risikoanalyse Risikoanalysen er en systematisk måde at identificere og behandle risikofaktorer og usikkerhed på, som led i en helhedsbetragtning. Risikoanalysen er her brugt til ovenstående. (http://www.risikoanalyser.dk/risikovurdering.php#sthash.dqf8asgn.dpuf) De 4P er/ de 7P er Brainstorming En brainstorming er en af de mest anvendte kreativitetsfremmende teknikker. En brainstorm tager ofte udgangspunkt i et bestemt emne, hvor udgangspunktet er at: Alle ideer er gode. Alle ideerne bliver skrevet ned og der kan bygges videre på andres ideer. Fordelen ved brainstorming er at det er en enkel og forståelig proces. Den svære del af brainstormingen består af sorteringen af disse ideer. (Rolighed et al. 2011) GRID Et grid benyttes til at opsætte hjemmesiden, den bruges ofte inden kodningen går i gang til at definere hvordan hjemmesiden skal se ud. Her defineres antallet og størrelserne på de forskellige kolonner både vertikalt og horisontalt, men også hvad afstanden i mellem kolonner er. (http://www.designersinsights.com/designer-resources/using-layout-grids-effectively) Gestalt Gestalt er et grafisk princip, der hjælper designere med at forstå æstetiske sammensætninger, perspektiv og kognition. Under gestalt findes principperne: similarity, continuation, closure, proximity, figure and ground, der hver især hjælper designeren med at lave et godt logo design. (http://graphicdesign.spokanefalls.edu/tutorials/process/gestaltprinciples/gestaltprinc.htm) Gestalt er blevet benyttet til at lave redesign af logo. C.R.A.P. C.R.A.P står for contrast, repetition, alignment og proximity. CRAP benyttes til opbygningen af hjemmesiden, for at sikre at hjemmesiden er overskuelig og nem at benytte for brugeren. Dette er også hvad C.R.A.P. bruges til i dette projekt. (http://blog.teamtreehouse.com/howcrap-is-your-site-design) Læringsstile Læringsstilene bruges til at definere det enkle gruppemedlems rolle i gruppen. De 4 læringss- 8

9 tile er: aktivisten, reflektoren, teoretikeren og pragmatikeren. Dette er viser, hvordan den enkelte person arbejder, det kan også benyttes til at se hvilke områder der skal arbejdes på. De bruges også til at skabe den mest dynamiske og bedst fungerende gruppe, for at få det mest optimale projekt. For at optimere gruppens muligheder for at få mest succes skal der være et medlem fra hver af de 4 læringsstile.(honey og Mumford: The manual of learning styles) Dette er viser, hvordan den enkle person arbejder, det kan også benyttes til at se hvilke områder der skal arbejdes på. De bruges også til at skabe den mest dynamiske og bedst fungerende gruppe, for at få det mest optimale projekt. For at optimere gruppens muligheder for at få mest succes skal der være et medlem fra hver af de 4 læringsstile.(honey og Mumford: The manual of learning styles) B2C/B2B/B2G Business 2 consumer/ business/ government, handler alle om hvilket forhold virksomheden, har til henholdsvis den private forbruger, andre virksomheder og til staten. Hvad der skal tages hensyn til hvornår, og hvordan der bliver kommunikeret de forskellige veje. Denne teori bliver brugt i kommunikationsplanen. Usability test Usability testen benyttes til at se hvordan brugerne interagere på hjemmesiden. Usability betyder brugervenlighed, og det er lige netop dette som man ønsker at undersøge når testen bruges. I testen udvælger man nogle forsøgspersoner, som man spørger om en række spørgsmål imens de sidder med hjemmesiden foran sig. Dette giver et billede af hvordan hjemmesiden er at betjene, og hvad der skal forbedres. (http://iihnordic.dk/iih/research/ordbog/usabilitytest) 9

10 Målgruppe SMP-model Segmentering Inden der blev segmenteret blev der valgt, hvilke værdier den ønskede målgruppe skal have. Spoken Word Festivalen ønsker selv at få flere studerende til festivalen, derfor er følgende kriterier valgt. Alderen er Odense området, de skal have en interesse indenfor politik, derudover er værdien at lytte til jazzmusik valgt. Dette er valgt ud fra der er nogle jazzmusikere der optræder i festivalen. For at imødekomme alle de lyriske elementer i festivalen er konsument læser skønlitteratur også tilføjet til segmentet. Da det er studerende der er i fokus er bruger computer dagligt også et konsument der er aktuelt for den ønskede målgruppe. Eftersom Festivalen ønsker flere studerende til Spoken Word Festivalen, er markedet der kommunikeres på B2C og B2G, nærmere beskrivelse omkring dette vil komme længere nede i kommunikationsplanen. Analyse af markedet Spoken Word Festival ser muligheder i alle de studerende der bor i Odense, som ikke allerede deltager i festivalen. Efter samtaler med nogle af de daglige brugere på Studenterhuset (bilag 1), er det hurtigt at fastslå, at der ikke er mange der kender til festivalen, samt at den ikke ligefrem har efterladt det mest positive indtryk på dem. Der var ikke nogle af de adspurgte der havde set nogen form for markedsføring for festivalen, alle havde hørt om den fra en ven eller bekendt. Kompasrose Kompasrosen er udarbejdet ud fra de kriterier der blev sat op tidligere. Ud fra dette er det korrekte segment at fokusere på, er det moderne individorienterede segment. I det moderne individorienterede segment findes unge der gerne vil højt op på karrierestigen, hvilket vil sige at de sigter imod succes og høj indkomst. De er synlige i gadebilledet, og har en travl hverdag dog tager de sig tid til deres venner og familie. Når de skal slappe af elsker de at tage på storbyferier og forlængede weekender. De læser medier som JP, børsen, penge og privatøkonomi. Dette passer ikke på den ønskede målgruppe der direkte peger på studerende og brugerne af studenterhuset. Til denne målgruppe passer det moderne fælles ori- 10

11 enterede segment meget bedre grundet de ofte benytter sig at kulturelle forlystelser, de er meget åbne og tolerante for omverden. I deres fritid holder de meget af kulturelle tilbud som teater, biografer, museum, biblioteker og kunstudstillinger. Social og samfundsmæssig ansvarlighed har også deres opmærksomhed. Der bruger deres computer til at finde underholdning og kulturtilbud. Der lyttes til jazz og klassisk musik, flere i segmentet spiller også deres eget musikinstrument. Efter de ønsker der var til de valgte konsumenter, samt de konsumenter der var ønskede men ikke kunne vælge, er det blevet vurderet at i gruppen at det moderne fællesskabsorienteret segment er det rigtigt at målrette markedsføringen imod. Smuk-model Størrelse og vækst Det moderne fællesskabsorienteret segment spreder sig fra alderen 20 til 49 år og er dermed et meget bredt alderssegment. Eftersom der bliver gået efter den unge del af dette segment skal der dog overvejes priserne for de forskellige events. Dog vil markedet for studerende altid være eksisterende da Odense er en studieby. Hvilket Odense fortsat ønsker at forblive da de er den by i Danmark der procentvis har flest unge indbyggere. (http://www.sdu.dk/uddannelse/bachelor/journalistik/mere_om_studiet/studiebyen_text) Muligheder for bearbejdning I og med der hele tiden kommer nye studerende til Odense, vil der med sikkerhed være en stabil målgruppe at kommunikere til. Eftersom at Spoken Word Festivalen er et årlig event, er 11

12 der hvert år mulighed for nyt publikum, derfor kan det være en fordel at udvikle et koncept der ikke blot kun bruges et enkelt år, men derimod et koncept Spoken Word Festivalen selv kan videreføre i fremtiden. Udgifter ved bearbejdning Spoken Word Festivalen har klart udtrykt at markedsføring ikke er der de ønsker at lægge den største portion penge, derfor er det vigtigt at lave en markedsføringsstrategi, hvor store og flotte reklamer ikke er hovedforkusset. Derfor skal der lægges fokus på at finde en ny form for kommunikationsvej til de studerende der har et lavt budget. Det reale budget kan findes længere nede i rapporten. INDSÆT SIDETAL TIL BUDGETTET Konkurrencesituationen i segmentet Eftersom at Spoken Word Festivalen er en del af H.C.Andersen Festivals og der allerede foregår en masse andre aktiviteter rundt omkring i Odense by. (http://www.hcafestivals.dk/ da/de-andre-festivaler/) Der vides allerede at segmentet de moderne fællesskabsorienterede er til at finde i gadebilledet, derfor gælder det for Spoken Word Festivalen om at være synlige i det pulserende gadebillede. Valg af målgruppe Efter alle disse overvejelse er den valgte målgruppe: Primær: Studerende der går på litterære og andre kreative uddannelser. Sekundær: Andre studerende i Odense. Positionering Ud fra en survey foretaget på unge der er aktuelt eller tidligere bosat i Odense og på Fyn, der har kendskab til Odense by hvoraf størstedelen er studerende, eller har færdiggjort et studie indenfor en forholdsvis kort periode. Surveyen var kun et enkelt spørgsmål. I hvor stor grad kander du til disse festivaler? Emnet skulle vælge i hvor stor grad de kender til diverse festivaler, skalen går fra ingen kendskab(1) til stor kendskab(4). Resultatet blev som følgende. Konkurrenterne i positioneringskortet er valgt ud fra tid og lokation til Spoken Word Festival, de er alle en del af HC Andersen Festivals, der dækker både teater, street art, comedy og udstillinger. Der er tydelig størst kendskab til HC Andersen Festival, Odense Film Festival og Odense Blomsterfestival, mens der er tydelig lille kendskab til Odense Comedy Festival og Spoken Word Festival. Variablerne i positioneringskortet er valgt til at være kendskab, og forventning. Disse er valgt da de var de nemmeste at sammenligne med konkurrenterne, det var intentionen at vælge pris som en variabel, men mange af festivalerne har gratis arrangementer, heriblandt Spoken Word festival, og fordi de er aktuelle for det nye koncept. De forskellige aktører er placeret på positioneringskortet ud fra resultatet af surveyen og vurdering af indholdets kvalitet, pris og anmeldelser i de forskellige festivals. Alle festivaler er 12

13 placeret i forhold til placeringen af Spoken Word Festivalen, hvor de festivaler der er mest kendt er placeret højt på kendskab, og de der mindst kendt ligger lavt på kendskab. Spoken Word Festival er placeret lavt på kendskab, og lavt på forventning. Det skyldes at det er få indenfor målgruppen der kender til festivalen. Spoken Word er også placeret lavt på forventning da mange af arrangementer og optrædende er ukendte for den brede befolkning, og beskrivelsen gør ikke arrangementet mere spændende. Der kan herfra konkluderes at Spoken Word Festival har brug for bedre at reklamere for sig selv til både den ønskede målgruppe og den brede befolkning, det behøver ikke være alle der kender til festivalen der deltager i den, men at kende til navnet og kunne associere navnet, har en stor magt. Det betyder også at festivalen med fordel kan ændre måden de beskriver arrangementer så det er mindre indforstået at kunder ved hvad et poetry-slam er, og giver lidt mere beskrivelse på 13

14 hvad man kan forvente. Micro/Macro Micro Kunder Kunderne er en vigtig del af alle former for forretning, ligegyldigt om der skal sælges en vare eller en service er kunderne det vigtigste der findes for festivalen. Kunderne påvirkes direkte af festivalen og festivalen direkte påvirker kunderne, det gør de ved at fastsætte priser, lokaler og tilbudte arrangementer. Leverandører Denne aktør er valgt da festivalen er afhængig af leverandørers prissætning af varer(øl, kaffe, mad). Det afgører priser på events og hvad der kan betale sig eller ej. Optrædende En festival er ikke noget uden optrædende. Denne aktør er meget vigtig for festivalen især fordi mange af festivalens events er afhængig af gratis optrædende, så det er vigtigt at sørge 14

15 for et stabilt program, så de besøgende ikke møder op forgæves og får en dårlig oplevelse. Frivillige Festivalen er arrangeret af Studenterhuset der er meget afhængige af frivillig arbejdskraft. Det er derfor vigtigt for festivalen at de kan få nok frivillige der kan arrangere og hjælpe til hvor det er nødvendigt, hvis de ikke kan få nok frivillige kan det påvirke budgettet negativt. Konkurrenter Spoken Word festivalen har ikke nogle direkte konkurrenter der tilbyder det samme som dem, men da arrangementet er samtidig med HC Andersen festivals betyder det at de kan drukne i mængden af arrangementer Macro Økonomi Denne aktør er vigtig for Spoken Word festival da de har et meget lavt budget, der er stor afhængighed af frivillige og antal deltagere. Demografi Spoken Word festival vil gerne have flere studerende til at deltage, og Odense er en by hvor der er mange studerende, men der er også mange forskellige typer af uddannelser, alt fra erhvervsuddannelser til universitetsuddannelser. Det er ikke en gruppe som festivalen kan påvirke, men den er meget vigtig da den bestemmer hvilken målgruppe der skal markedsføres till Kultur Kultur indikerer hvad der er populært, hvad der er niche og hvad der er prestige i. Disse parametre ændres konstant, og de har en stor påvirkning på festivaler og andre former for underholdning. Det betyder at festivalen skal tilpasse arrangementer efter kulturen. Sponsorer Sponsorerne for Spoken Word festival er begrænset af de sponsorer der er for HC Andersen festivals. 15

16 SWOT Styrker Festivalens program: Handler ikke om musik men om ting som poertry slams og rapbattles. Her henvender den sig til en helt anden målgruppe end andre festivaler. Ingen direkte konkurrenter: ingen andre festivaler i nærheden med samme koncept. Svagheder Begrænset kendskab til festivalen: Få mennesker kender til festivalen. En meget lille del af deres budget bliver brugt til markedsføring. Anderledes program: Festivalens program er de fleste af dagene mere specielt end de andre festivalers og henvender sig kun til meget bestemte få målgrupper. Derfor er besøgstallene ikke tårnhøje. 4 andre festivaler: Spoken word festival er placeret på præcis samme tidspunkt som 4 andre festivaler Odense. Af den grund kan de andre 4 festivaler tage opmærksomhed fra SWF. 16

17 Opbygning af festival: nogle af deres events er f.eks. open mic og hvis der ikke er nogen der tilbyder sig er der slet ikke noget event. Det resulterer i en tom scene og dårlig omtale. Muligheder Medieomtale: Medierne har mulighed for at skabe mere opmærksomhed omkring festivalen Markedsført af andre festivaler: Hvis de andre festivaler markedsfører for hinanden på kryds og tværs. Store navne: Store navne ville kunne tiltrække mere publikum. Omtale på uddannelsesinstitutioner: Plakater eller flyers er en mulighed. Dette vil skabe større bekendtskab til festivalen indenfor den rette målgruppe. Markedsføring via events i det offentlige: Dette vil skabe stor opmærksomhed på stedet og der er mulighed for at billeder/videoer derfra kan blive delt på de sociale medier. Trusler Andre festivaler samtidig med: HC. Andersen festivals som Odense Blomsterfestival, HCA Comedy Festival og Odense Internationale Festival også indgår i, kan tage kunder fra Spoken Word Festival. Alle festivalerne foregår i samme uge. TOWS Muligheder O1 Medieomtale O2 Markedsført af andre festivaler O3 Store navne O4 Omtale på uddannelsesinstitutioner O5 Markedsføring via events i det offentlige. Stærke sider S1 Festivalens program S2 ingen direkte konkurrenter Få fat i fynske medier og ret markedsføringen mod det unikke program (O1, S1) Blive markedsført af de andre festivaler og omvendt da ingen er direkte konkurrenter til hinanden (O2, S2) Lave events i det offentlige, hvor ting fra SWF s program er med. (O5, S1) Få hængt plakater op på uddannelsesinstitutioner der passer til målgruppen (O4, S1) Svage sider W1 Begrænset kendskab til festivalen. W2 Anderledes program W3 4 andre festivaler. Få fat i fynske medier for at udbrede kendskab (O1, W1) Lave events i det offentlige for at forstørre kendskabet til festivalen (O5, W1) 17

18 Trusler T1 Andre festivaler samtidig med 4 Innovations p er Andre festivaler samtidig med men ingen af dem med samme koncept. (T1, S2) At de andre festivaler ultimativt vil tage opmærksomheden fra SWF (T1, W1, W3) Ud fra de 4 innovations P er, kan den nye forretningsstrategi placeres under position da det er selve servicen og måden Spoken Word Festivalen bliver kommunikeret ud til publikum på. Research For at få den rette målgruppe og det bedst mulige koncept, er det vigtigt at der bliver foretaget den rigtige form for research. Via desk-research er der blevet fundet resultater som kan bruges til videre udvikling af målgruppe og koncept. Denne form for research har givet en forståelse af målgruppe samt en 18

19 plan for den field-research der vil kunne bruges til at understøtte den viden der er fundet. Desk-research blev brugt den første arbejdsdag til at finde den målgruppe som var relevant for vores koncept samt den målgruppe som Studenterhuset og Spoken Word Festival allerede har. Derefter blev konceptets målgruppe fundet, hvilket er studerende fra uddannelser som har fokus på musik, lyrik og brugen af det danske sprog. Selvom det er uddannelser der er tilgængelige i hele Danmark og de skandinaviske lande, er der taget udgangspunkt i de uddannelser som ligger på Fyn. Spoken Word Festival er en dansk festival, og derfor er der ikke interesse for et internationalt marked. For at få en mere specifik forståelse for målgruppe og deres viden om Spoken Word Festival, blev der foretaget field-research ved et arrangement i Studenterhuset Torsdag d. 14 maj. Dette var Open Jam og der ville den ønskede målgruppe deltage. Derfor blev der til arrangementet foretaget en kvalitativ undersøgelse af de deltagende til Open Jam. Der blev spurgt om deres kendskab til Spoken Word Festivalen og hvor de havde hørt om den henne. (Bilag til svar) Denne undersøgelse gav et billede af, at de deltagende til arrangementet ikke kendte til Spoken Word Festivalen. Dette er et tegn på at Spoken Word Festivalens markedsføringsstrategi ikke er som den skal være, i kraft af at størstedelen af deltagerne til arrangement ikke kendte til festivalen. Grundet viden omkring at der ikke bliver brugt den rigtige form for markedsføringsstrategi er, at ingen havde lagt mærke til de plakater og flyers som var blevet delt rundt i Odense i dagene op til festivalen. For at underbygge teorien om at målgruppen for konceptet skulle være musik- og litteraturstuderende, er der efter den nyttige field-research blevet foretaget desk-research omkring de forskellige uddannelser som der vil bliver taget udgangspunkt i, i forhold til målgruppen. Derfor er der blevet søgt primært på uddannelser i Odense med fokus på musik og litteratur da det er den målgruppe som der skal markedsføres til. Disse uddannelser er i Odense og på Fyn og vil derfor tiltrække de studerende i området af Studenterhuset og er samtidig også en del af den målgruppe som Studenterhuset har. De uddannelser som der er arbejdet med er Folkesundhedsvidenskab, Internationalt virksomhedskommunikation,journalistik, Interkulturel Pædagogik, Psykologi, Statskundskab, Dansk, Filosofi, Litteraturvidenskab og Oldtidskundskab. Disse uddannelser er studerende som har en del år at studere i og har fokus på sprogbrug og viden omkring det danske sprog. De vil derfor få en ny og udvidet viden omkring brugen af det danske sprog hvis de tog til Spoken Word Festival. Der vil også være fokus på nogle af de Danske Højskoler. En Højskole for fx lærer eller pædagoger vil være et godt tiltag til målgruppe. Så har vi nemlig fået dem til at komme til festivalen inden de starter på studie og vil derved kunne tage deres nye studiekammerater med til festivalen. Igennem researchen dukkede der nogle ubesvaret spørgsmål op i henhold til festivalen og måden den forløb på, derfor blev dette afklaret med Bettina, der er hovedarrangøren for festivallen. Ud af dette møde blev følgende informationer givet Der ønskes ikke nyt logo Ej for mange store navne Max. 150 pr. arrangement 19

20 Ønsker ikke farven lyserød - grundet H.C.A. festivals Budget på kr. (se bilag 3 ) Der ønskes ny identitet Begrundelse for hvorfor festivalen er placeret under HCA festivals forløb Efterfølgende er der blevet foretaget en kvantitativ undersøgelse hvor 18 mennesker har deltaget. Denne blev brugt til at vurdere hvilke ord der skulle benyttes til plakaterne i konceptet. (Bilag 2) delkonklusion!! Idegenerering Det første der blev gjort under idegenereringen var at lave en brainstorm. Denne blev lavet ud fra positioneringskortet, og hvor Spoken Word Festival ønsker at placere sig på markedet. Her kom alle tankerne omkring hvordan man kan eksponere Spoken Word Festivalen frem. Ud af denne brainstorm er der udvalgt 3 ideer, der er gået videre med. Ide 1 Ide nr. 1 er at have nogle personer der går nøgne kun med ord skrevet på kroppen ned igennem gågaden, på institutioner, i storcenteret og andre offentlige steder. Dette skulle gerne give et blikfang og få folks opmærksomhed, og ønsket med denne form for markedsføring er at folk skal tage billeder og lægge op på sociale medier, eller fortælle deres venner og bekendte omkring dette. Mening med denne ide er at den skal være provokerende og grænseoverskridende, den skal gerne gå det skridt ekstra for at få publikums fulde opmærksomhed. Fordelen ved denne ide er at det er et nyt og et endnu ikke så brugt marked. Det vil være provokerende og derfor vil det give omtale. En ulempe ved det er dog at det kan være svært at få afsenderen ud til publikum, på samme måde siger det heller ikke så meget omkring indholdet af festivalen. Ide 2 Ide nr. 2 består i at lave en flashmob, det skal bare ikke være en flok menneskerne der pludselig begynder at synge og danse. Det skal derimod være en gruppe folk der pludselig alle sammen står helt stille.. Dette skal de gøre i 30 sek. til 1 min. hvorefter de på skift råber et ord, og til sidst siger et digt i kor, hvor der sluttes af med at sige Spoken Word Festival. Dette kunne forgå i en kantine på udvalgte uddannelse, men det kunne også ske i gadebilledet. Ideen går igen ud på viral markedsføring, hvor der ønskes en effekt, hvor publikum deler deres oplevelse med venner og bekendte. Fordelen ved denne ide er at det giver omtale fra mund til mund, og mellem publikum og kommende publikum. Der kunne også videre udvikles på ideen, så der kunne laves flere forskellige flashmobs. Ulempen er at man ved denne markedsføring tager en chance, da der er en risiko for at det ikke bliver spredt på sociale medier. 20

21 Ide 3 Ide nr. 3 er videreudviklet fra ide nr. 2 denne ide går ud på at lave nogle små teaterstykker på gaden. Her er der lagt mere fokus på festivalens indhold, hvor bl.a. poetry slam er en stor del af festivalen. Derfor kom tankerne rundt omkring hvordan dette kunne bruges i markedsføringen. De små teaterstykker foregår på gaderne i Odense, her startes de spontant af 2 skuespiller/ poetry slammer. Dette kunne startes med ordene STOP TYVEN, hvor der løbes efter en anden person, når personen bliver stoppet bryder de begge ud i et poetryslam/ rapslam duel, hvor de undervejs sælger Spoken Word Festival. Ideen er at dette optages fra afstand og lægges op fra forskellige facebook profiler og på samme måde ønskes der at videoerne skal spredes på sociale medier. Denne ide har de samme fordele og ulemper som den foregående ide, men med denne ide, viser man hvor der sker til festivalens events, og dermed for man frem hvad festivalen står for. Der er også et hav af muligheder for hvad skuespillerne kan indeholde og hvor de kan iscenesættes henne. Den valgte ide Ud fra fordelene og ulemperne ved de forskellige ideer er der valgt at gå videre med ide nr. 3. Da der ses størst potentiale for at den vil klare sig bedst mht. At blive spredt på sociale medier, samtidig med at den viser hvad der sker på festivalen og dermed giver publikum en lille forsmag. Den bliver dog kombineret med plakater. På disse plakater skal der blot være et stødende eller anderledes ord, såsom fjams hvorunder der skal stå - er kun et ord. Meningen med disse plakater er at skabe blikfang, og støde folk, men ved nærmere eftersyn skal folk huske at ord blot er ord og det er mennesket der tillægger det betydningen. Ordene der bliver valgt til plakaterne kan også indgå i de poetry/ rap slam, der bliver benyttet i de iscenesatte skuespil. Positionering ved nyt koncept Ved implementering af nyt identitets og markedsføringskoncept er målet at Spoken Word festival vil blive placeret på positioneringskort er som følger. Her er festivalen placeret med højere kendskab og og højere forventning. Den måde det skal gøres på er at give Spoken Word festival en ny visuel identitet, og gøre festivalen mere tilgængelig for en bredere målgruppe. Målsætning for kommunikation Ved målsætning af kommunikation er der valgt at tage udgangspunkt i AIDAS modellen da den passer bedst til produktet i forhold til kommunikationsmodel og i stadier i opfattelsesprocessen. 21

22 Plakater Attention I kommunikationen vil vi gøre brug af overraskelse og underholdning, i nogle tilfælde forarge. Publikum skal fanges ved at bruge et enkelt ord på en stor plakat med ordet i fokus. Der skal ikke stå noget andet på den plakat end lige med småt nedenunder der giver en kort beskrivelse af ordet, og i hjørnet skal der stå navn og logo på festivalen, samt hvor det er tilgængelig information at finde om festivalen. Det skal være sådan at dem der ser plakaten skal nærlæse den. Interest Plakaten skal skaffe interesse ved, at de der er modtagere af kommunikationen selv aktivt skal finde information om festivalen. Plakaten skal indeholde et ord der vil fange interessen hos modtageren, en betydning af ordet og så sætningen er blot et ord til sidst. Logoet og hjemmesiden vil også være at finde på plakaten. Det forventes at det valgte ord tiltrækker opmærksomhed og dermed fører brugeren ind til hjemmesiden. Desire Når potentielle kunder så læser om Spoken Word festival skal de så få et ønske om at deltage i de elementer der fanger interessen for konsumenten, og da der er mange forskellige aktiviteter der appellerer til mange forskellige typer, så kunden kan vælge frit mellem de aktiviteter de vil deltage i, og på den måde få andre, der ikke har set plakaterne, til at være opmærksomme på festivalen. Event Attention Del 2 af vores kommunikation vil der gøres brug af viral markedsføring ved at skabe nogle offentlige events hvor en eller to artister har forberedt en optræden, det kan være en poesi slam battle inde på gågaden i Odense C, eller på skoler hvor målgruppen er at finde. Formålet med den type af kommunikation er at få tilskuere til at tage billeder, optage videoer, og dele dem på sociale medier(facebook, twitter, instagram, snapchat) ved at bruge et forudbestemt hashtag, det er så med formål at få de her videoer til at blive delt viralt. På den måde vil der blive skabt en trend, og selv om der ikke er direkte markedsføring ved de her events(skilte med reklamer for festival) vil der blive skabt interesse for hvad der står bag det her event. Interest De her events vil skal så have den effekt at tilskuere aktivt skal have lyst til at finde ud af hvad der står bag det her event, de kan enten spørge deltagerne om hvor de er fra. Desire Derefter vil de der har interesse for at vide mere og vil google Spoken Word festival, for at finde ud af hvad det handler om. Formålet skal være at læse mere om festivalen og hvad den kan tilbyde. Action De der har interesse i at deltage i festivalen deltager så i de dele af festivalen der interesserer dem. 22

23 Satisfaction Hvis de deltagende er tilfredse med deres oplevelse af festivalen, vil de fortælle andre om deres oplevelse og de vil deltage til næste år. Den samlede effekt af disse to typer af kommunikation skal eksponere festivalen i en sådan grad at den bliver et samtaleemne i uddannelsessteder hos den valgte målgruppe, omtalen skal skaffe større interesse indenfor målgruppen, og på den måde skaffe flere deltagere for. Valg af kommunikationskanal Design af budskab I det følgende afsnit beskrives hvordan budskabet kommunikeres ud til publikum. Rationelle argumenter De rationelle budskaber der kommunikeres mod det udvalgte publikum, bør indeholde en hovedvægt på evnen til at forstå, fordreje og fortolke det litterære univers. Intelligens går hånd i hånd med evnen til at fortolke og forstå de dertilhørende ordspil - udfordre din hjerne, forstå mere, se fra nyt perspektiv og udfolde dine sanser. Se og lær nye perspektiver, mød folk med samme interesse, eller i nogle tilfælde fuldstændig modsatte interesse. Træn dig selv i sociale sammenhænge og i at præsentere dig selv for større forsamlinger. Følelsesmæssige argumenter Spoken Word Festival er ikke bare en festival indeholdende poesi og rytme, det er et sted hvor folk udtrykker problemer samfundsmæssigt, følelsesmæssigt og politisk. Dette er et samlingspunkt for ligesindede, fællesskab og debat. Spoken Word Festival er et tolerant mødested hvor man accepterer hinandens forskelligheder og lytter og analyserer på hinandens udtryk. Poesi og musik handler om følelser, følelsernes spil som danner en situation omend velkendt eller ukendt, men som man oftest kan relatere til. Symfonigængere lukker øjnene under koncerten, det gør vedkommende for at danne deres eget indtryk, historien er unik fra person til person. Poesi indeholder mere direkte henvisninger men opfattes stadig som en variabel ting, publikum vil stadig læse bagtanken og historien som noget forskelligt, og se hver deres scenarie. Udformning af budskab Budskabet bliver spredt igennem korte og indirekte henvisninger til sprogets gang, forandring og udfordringer, leg med ord danner ramme for en forståelse af målgruppen. Et grænseoverskridende ansigt med indirekte henvisninger til Spoken Word Festival øger intensiteten og snakken om emnet op til arrangementets udførelse. 23

24 Opsumering af budskab Spoken Word Festival er et sted hvor nichens hjørner mødes og danner rammerne for et miljø hvor man sammen kan dyrke interessen indenfor lyrikkens verden, deltagerne kommer fra mange forskellige kulturer og med mange forskellige syn på tingene, her ytrer man overfor andre de ting der påvirker en på godt og ondt, hvad der plager dem og hvordan en almindelig hverdagssituation kan lukkes op og analyseres. Valg af kommunikationskanal I det følgende afsnit beskrives hvordan budskabet kommunikeres ud til målgruppen. Det Moderne-fællesskabsorienterede danner ramme omkring de muligheder, der findes for branding og promovering for produktet. Kommunikationskanalen i forhold til denne målgruppe, baseres på store aviser som Politiken, Berlingske Tidende og Information. Dog er det geografiske forhold skærmet ind til Fyn og derfor vil en avis som Fyns Stifttidende være en oplagt mulighed. Der findes også en gratisaviser med omdeling i Odense eksempelvis søndags/ugeavisen, derudover har Brandts deres eget magasin med omdeling i hele odense kommune, hvor annonceplads også kan tilkøbes. Målgruppen falder muligvis sammen med de kunstinteresserede som læser magasinet. Det Moderne-fællesskabsorienterede segment er hyppige brugere af PC og internet og her centrere tilstedeværelsen sig i stor udstrækning omkring underholdnings- og kulturtilbud. (gallup 2015) Efter mere dybdegående research omkring studenterhuset, som står for SWF er resultatet at størstedelen af målgruppen kun har hørt om SWF fra mund til mund. De har hverken set, eller kender til markedsføring af festivalen. I kraft af at Spoken Word Festival budget ikke er tårnhøjt skal markedsføringen være billig men stadigvæk effektiv. Derfor er internettet som kommunikationskanal en mulighed. SPW har allerede en facebookside og dermed promoverer de sig selv til en vis grad, derfor vil det være en god ide at implementere den nye markedsføring på den allerede eksisterende facebookside. Eventuelle tilbud/give-aways vil fange målgruppen da deres gang på internettet bl.a. centrerer sig omkring kultur-tilbud. Nye muligheder for Spoken Word Festival med hensyn til markedsføring vil være events på uddannelser der passer til målgruppen, happenings i centrum og plakater som vil fange målgruppens opmærksomhed. 24

25 Plakatdesign Fra ide til produkt Den primære ide med plakaterne var at et ord skulle være blikfang skabe opmærksomhed og være i fokus. Inspirationen var derfor et simpelt design, med få elementer og fokuselementet placeret så det er det første man ser på plakaten. Det bliver styrket ved at fonten er meget større end andre font eller andre elementer, heriblandt logoet der er placeret i nederste højre hjørne. Opsætning, placering af elementer og størrelse af fonten har gennemgået et par ændringer i processen, ikke de store ændringer i konceptet, men mere detaljer. En af de detaljer er at under ordet i fokus på plakaten er en beskrivelse af ordet, type, udtalelse, endelser, alt det der findes når man slår et ord op i en ordbog. Det er vigtigt at der ikke var nogle tomme områder der var for store, da det ville forstyrre flowet i plakaten. For at få potentielle kunder til at læse plakaten i den ønskede rækkefølge er der også brugt en lys blå gradient der starter øverst i venstre hjørne med formålet at skulle guide øjnene og rækkefølgen på plakaten, hvor den starter med fokusordet, efterfulgt af er blot et ord og til sidst logoet til Spoken Word Festival. 25

26 Her ses det endelige resultat. Det valgte ord her er afmagt, beskrivelse af ordet under. Plakaten er i fem forskellige versioner, for at vise alsidighed med designet af plakaten for at vise den ikke kun passer til et bestemt ord eller længde af ord. 26

27 Budget For at danne et overblik over hvad omkostningerne ved markedsføringen er der herunder udarbejdet et budget for hvad omkostningerne forventes at blive. 500 stk. 70x100 cm. 135g plakater = 2 504,72,-. v/ Kuyatryk (https://kuyatryk.dk/tryk/4-plakater.html#/materiale-135g_silkepapir/format-b1_700_x_1000_mm/leveringstid-st/tryk-40_farvetryk_en_side/storrelse-500_stk) Betaling til artister/skuespillere = ,- Eksponeringen af arrangementet foregår via viral markedsføring, derved holdes omkostningerne samtidig nede. Plakater placeres på udvalgte områder hvor målgruppen vides at have sin regelmæssige gang. Der skal tages forbehold for omkostninger til leje af skuespillere og kunstnere som skal stå for eksponeringen i de offentlige rum - da disse vil være studerende eller på et hobby/amatør basis forventes omkostningerne af være minimale pr. person. Valg af promotionsmix Promotionmix beskriver hvordan produktet Produkt og markedsforhold Vores produkt er en ny måde at markedsføre Spoken Word Festival. Dette skal give opmærksomhed til Spoken Word festival og overraske det publikum som overværer eventet. Vores event skal være gratis og ikke have nogle udgifter ud over de udgifter der er på tryk og skuespiller løn. På den måde kommer der en ny kundegruppe til Spoken word. B2C-markedet ( til forbruger) Business to consumer er vigtig for vores koncept, da det skal direkte ud til forbrugeren. Dette sker via de Poety Slamer og Rap slam som skal kommunikere konceptet ude i det offentlige som på gågaden eller et andet sted hvor der sker stor aktivitet af mennesker. Derefter skal kommunikationen foregå viralt og fra mund til mund. B2B-markedet( ikke relevant for vores) Business to Business er ikke relevant for vores koncept fordi det ikke skal kommunikeres og handles direkte til en anden virksomhed. Vores koncept skal nemlig direkte ud til vores forbruger så der kan komme flere kunder til Spoken Word Festival. B2G Festivalen får støtte fra stat og kommune og kan ikke leve uden dette, så der skal føjes nogle regler for at bibeholde en positiv indstilling hertil, samtidig modtager SWF markedsføring 27

28 igennem Odense Kommunes støtte. H.C Andersens festival er som en stor paraply der dækker alle de relaterede arrangementer så som Spoken Word festival, blomster festivalen, Filmen festival og komedie festivalen, også herfra modtager festivalen støtte. Push and Pull Konceptet omhandler både push og pull strategien. Konceptet favner begge emner og danner på den ene side direkte budskaber på trykte medier, som findes ophængt på udvalgte steder hvor målgruppen vides at bevæge sig. Eksponeringen er effektiv og skiller sig ud da den bærer et grænseoverskridende ansigt og vil få en del af målgruppen til ved første øjekast at have en forarget indstilling til den. Dette er push. Pull bliver brugt i offentlige events som pludseligt og sporadisk omkring i byen udfolder sig, med andre ord bliver der er her benyttet Guerrilla Marketing (KILDE). Scenarierne vil enten underholde, skræmme eller danne en nervøs og spændt stemning, som folk omkring eventet vil blive eksponeret for. Disse mennesker vil ikke alle tilhøre målgruppen, men ved at benytte viral markedsføring vil dette nå den rette målgruppe (Andersen et. al. 2008(Eventmarkedsting)). Der er dermed omtale og delinger på sociale medier danner ramme for at dette koncept vil fungere, så evnen i at gøre det så grænseoverskridende, eller atypisk at folk optager, tager billeder eller deler historier med det er nøglepunktet her. Placering på PLC-kurven Da Spoken Word Festivalen ikke er et produkt der introduceres og bliver på markedet, men derimod er en event der kun finder sted 1 uge om året, kan den ikke placeres på en PLC-kurve. Derfor er der taget et valg om ikke at benytte denne. Delkonklusion Ud fra dette kan det konkluderes at den primærer kommunikation skal foregår på B2C markedet, men at både B2B og B2G også er vigtige pga. sponsorer og finansiering til de kommende års festival. Der kan også konkluderes at der både benyttes push og pull strategier i og med at push bliver benyttet ved plakaterne mens at de virale videoer og skuespil er pull. De 4 p er Ud fra De 4 p er findes der virksomhedens parametermix. Produkt For Spoken Word Festival er produktet selve festivalen, der finder sted i Odense sidst på sommeren, det er derfor begrænset, hvad der kan gøres ved det produkt der kan sælges, ud over markedsføringen. 28

29 Pris Prisen for festivalens udgifter er heller ikke noget der kan påvirkes, ud over priserne for den markedsføring der skal gennemføres. Disse udgifter er tidligere blevet beskrevet. (se side xx budget) Promotion Promotion er derimod det sted, hvor der i højere grad kan påvirkes. Her kan promoveringen af festivalen forbedres, og trække nye publikummer til arrangementerne. Det er at de planlagte events skal skabe opmærksomhed på festivalen, sammen med plakaterne der vil være til at finde rundt i byen før festivalen finder sted. Mere omkring dette vil blive beskrevet nærmere i det kommende stykke. Spoken Words Festivals markedsføring sker som det er nu igennem plakater og banner i gaderne i Odense. Place Stederne markedsføringen er til at finde er på gaden, på institutioner og i det offentlige rum. Derudover er meningen at eventet går viralt og på den måde bliver delt på de sociale medier. Opsumering Med brug af parametermix kan man se at Spoken Word festival har mange muligheder for at skabe den rette fokus for deres målgruppe. Problemet er dog at Spoken Word ikke får promoveret sig på den rigtige måde, som det er ligenu i forhold til målgruppe. Dette er derfor intentionen at forandre. Opsumering Med brug af parametermix kan man se at Spoken Word festival har mange muligheder for at skabe den rette fokus for deres målgruppe. Problemet er dog at Spoken Word ikke får promoveret sig på den rigtige måde, som det er ligenu i forhold til målgruppe. Dette er derfor intentionen at forandre. Heurestikker First impression Førstehåndsindtrykket af spokenwordfestival.dk er hverken rodet eller derimod kedelig. Det der fylder mest er slideren midtfor, som symboliserer deres plakater og flyers. Dog fylder det rigtig meget og giver som sådan ikke information omkring festivalen i forhold til dens størrelse. Menuen ligger lige til og det formodes med denne enkle menu, at det vil være nemt at navigere rundt på siden. Baggrunden kunne være lidt mere up-to-date eller også mere enkelt så alt fokus ville være på slideren. Dog er det frustrerende at den første overskrift man læser er Ordhoveder og tak for i år! der giver en følelse af at siden aldrig bliver opdateret og det gør at man ikke ser en grund til at klikke videre da der ikke forventes opdaterede nyheder eller andet. Noget lidt anderledes er at deres logo sidder i højre side, hvilket gør at det ikke er det første man ser da man normalt læser fra højre til venstre. 29

30 The use of real estate Navnet er Spoken Word Festival og logoet, som allerede er nævnt, står til højre på siden. Menuen indeholder forside, program, spoken word festival 2014 og forgangne festivaler. Der er ikke et punkt der hedder kontakt som godt kunne mangle. Her er dog referencer til facebook og twitter, hvor festivalen kan kontaktes. Scroller man ned på siden ser man deres posts og her ser man der ikke er blevet opdateret noget som helst siden sidste festival. The user experience Det er nemt at se at hjemmesiden handler om en festival, da det står op til flere steder. Det er nemt at navigere rundt på siden da menuen hele tiden er tilgængelig og punktet forside altid vil kunne hjælpe dig tilbage til startsiden. Menu, baggrund og logo forholder sig på præcis samme plads lige meget, hvor du er henne på hjemmesiden, hvilket gør det overskueligt. Derudover mangler der et Om festivalen-menupunkt så man virkelig kan få indblik i, hvad festivalen handler om. Graphical presentation Den grafiske præsentation er fin og man får hurtigt en følelse af at man er inde på en side der handler om ord og lyrik, hvilket også er det som festivalen vil have frem. Farverne er få og neutrale og fonten er den samme på alle sider. Der er ikke mange forstyrrende ting på hjemmesiden men når man scroller længere ned på forsiden, ser man at de forskellige nyhedsopslag ikke er på en lige linje, hvilket gør det meget forvirrende og asymmetrisk. Visual Research Visual Research Der kan ses forbindelser mellem følgende virksomheder og Spoken Word Festivals nye stil:

31 Det der er attraktivt ved disse hjemmesider er enkeltheden, det stilrene udseende og videoen der kører i baggrunden, som skaber nysgerrighed men også giver brugeren? information om virksomheden. Det kommer der også til at være på Spoken Word Festivals nye hjemmeside, så brugeren med det samme får indblik i, hvad festivalen går ud på. Visual identity 31

32 32

33 Moodboard 33

34 Sketches Flowchart GRID Use-case diagram Matrix Valg af teknologi Konceptet Konceptet bygger på at forbedre Spoken Word Festivals markedsføring. Baggrunden for dette er bearbejdet udfra både kvantitativ og kvalitativ research. I afsnittet omkring research vil der kunne læses mere uddybende grundlag for valg af koncept. Bekendtskabet til festivalen ligger lavt i forhold til de andre H.C. Andersen festivals og netop den problemstilling er konceptet opbygget udfra. Hvis folk ikke kender til festivalen, er der ingen der kommer. Derfor er opmærksomhed og bekendtskab nøgleordene til et større antal besøgende. Markedsføringen for Spoken Word Festival ligger, efter resultater af research, lavt på budgetlisten. Dermed bliver det resultat der kan blive af god markedsføring ikke udnyttet. Derfor er konceptet et opgradering af den forhenværende markedsføring. Konceptet er bygget på plakater, happenings og events i det offentlige. Hertil vil der følge en fornyelse af Spoken Word Festivals hjemmeside, da det er vigtigt at den nysgerrighed målgruppen får via plakaterne, events og happenings bliver opretholdt på hjemmesiden så de får lysten til at læse mere. Eftersom at Spoken Word Festivals budget er bygget på frivillige, sponsorer og penge fra staten er konceptet holdt nede på et budget der er overkommeligt for SWF. Det gør konceptet realistisk og brugbart for SWF. Plakaterne vil bestå af et enkelt evt. grænseoverskridende ord som vil fange målgruppens opmærksomhed. (EKSEMPEL PÅ PLAKAT MÅ GERNE INDSÆTTES) Under ordet vil der med småt stå en beskrivelse af ordet, som man ser det i en ordbog og derefter.. Er blot et ord. Hertil henvises der til ord Word i Spoken Word Festival. Logo, dato, hjemmeside og facebookside vil også være at se på plakaterne. Hermed ønskes der fra målgruppen en nysgerrighed som vil lede dem til enten Spoken Word Festivals hjemmeside eller facebookside. Dette vil resultere i langt større bekendtskab til festivalen, da dette i forvejen ikke er særlig stort og som også bliver udkonkurreret af de andre festivaler som er under H.C. Andersen Festivals. Se Positioneringskort (side balblab) for dokumentation. 34

35 Indholdsfortegnelse 35

36 Indholdsfortegnelse 36

37 Indholdsfortegnelse 37

38 Indholdsfortegnelse 38

39 Indholdsfortegnelse 39

40 Kildeliste Hjemmesider 40

41 Indholdsfortegnelse 41

42 Indholdsfortegnelse 42

43 Bilag Bilag 1 - Risikoanalyse Hvad kan der ske Sandsynlighed (1-5) Konsekvens (1-5) Sandsynlighed * Konsekvens Fronter går ned Sygdom Dysfunktionel gruppe Computer går i stykker Google drive går ned Handling Ingen handling - Vente på fronter virker igen, hvis ikke kontakt en underviser Da vi er mange gruppemedlemmer kan det medlems opgaver uddeles mellem medlemmerne Gruppelederen tager en beslutning om hvordan vi kan løse eventuelle problemer Alle dokumenter er google drive dokumenter, så der er ikke afhængighed af enkelte maskiner. hvis det sker ved alle maskiner er vi nødsaget til at arbejde på skolen Bruge backup, hvis den ikke er påvirket. Hvis den er må der arbejdes 24/7 indtil vi er med på projectplanen. 43

44 Bilag Bilag 1 - Risikoanalyse Hvad kan der ske Sandsynlighed (1-5) Konsekvens (1-5) Sandsynlighed * Konsekvens Fronter går ned Sygdom Dysfunktionel gruppe Computer går i stykker Google drive går ned Handling Ingen handling - Vente på fronter virker igen, hvis ikke kontakt en underviser Da vi er mange gruppemedlemmer kan det medlems opgaver uddeles mellem medlemmerne Gruppelederen tager en beslutning om hvordan vi kan løse eventuelle problemer Alle dokumenter er google drive dokumenter, så der er ikke afhængighed af enkelte maskiner. hvis det sker ved alle maskiner er vi nødsaget til at arbejde på skolen Bruge backup, hvis den ikke er påvirket. Hvis den er må der arbejdes 24/7 indtil vi er med på projectplanen. 44

45 Hvad kan der ske Gruppemedlem møder ikke op og kan ikke kontaktes Fejlvurdering af tidsplan Sandsynlighed (1-5) Konsekvens (1-5) Sandsynlighed * Konsekvens Mister data Handling Så finder og fanger vi gruppemedlemmet Trodse kontrakten og arbejde 24/7 så vi kan indhente det tabte Forsøge at redde så meget data som muligt, og finde ud af hvor meget det har påvirket vores tidsplan Bilag 2 - Gruppekontrakt Gruppekontrakt Location Hvis ikke andet er aftalt mødes vi på skolen når vi skal arbejde sammen. Mødetid: kl Pauser: Fileshare Filerne deles på google drev på dette link: https://drive.google.com/folder/d/0b2ecbhoerwhgfm1vtwo5u3cyajhlmmxqejk2bgu4t- VhmOVU3cUh6SWxsY2FGRWdUWVphTVU/edit Fravær Hvis man ikke kan være til stede til gruppearbejde skal man melde det ud til sine gruppemedlemmer dagen inden. Bliver kravet ikke opfyldt koster det kage, (fredag: øl eller kage). Kommer man over 10 min for sent, og ikke har meldt det en ½ time før, koster det kage. Projektplan 13. Maj: counseling med Pernille. Godkendelse af projektplan. 45

46 29. Maj: færdiggørelse af projekt 3. Juni: upload af project Mål for projekt At levere et produkt i en kvalitet og på et procesmæssigt niveau så det er klar til overdragelse til Studenterhuset, yderligere ønskes det at levere en løsning som skaber større eksponering omkring Spolen Words Festival og derigennem fremme besøgstal, interesse og omsætning. Gruppeleder Søren Andersen vil være gruppeleder, hans arbejde er at uddelegere arbejdet mellem de forskellige gruppemedlemmer. Samt at tage den sidste beslutning hvis der er uenighed i gruppen omkring beslutninger der skal tages i forbindelse med projektet. Bilag 3 - Research af fokusord Under projektforløbet blev det nødvendigt at foretage en kvantitativ undersøgelse af hvilke ord der påvirker eller folk bider mærke i.dette benytte til at se hvilke ord giver den største effekt på plakaterne. Undersøgelsen blev foretaget på gågaden i Odense, hvor tilfældige forbipasserende blev stoppet og spurgt. De fik givet et stykke papir med 30 ord hvorefter de blev bedt om at læse dem igennem. Derefter blev de bedt om at nævne de ord de kunne huske. Dette resulterede i følgende: Ord Genkeldelser Tid 4 Ateist 5 Filter 0 Tør 0 Øreflip 3 Blank 1 Racist 3 Underskud 2 Materalisme 1 Vold 4 vrede 3 Original 0 Hul 1 Raseri 1 Gal 0 46

47 Bilag 4 - Møde med Bettina Hvorfor er der Spoken Word Festivalen ikke international? Det er svært at få danske kunstnere til at optræde på engelsk, men en mulighed for at få internationale til at optræde, med der er ikke budget til det Hvad lægger budgettet på? Hvert år kommer der et tilskud fra staten, kommunen og H.C.A festivals, dette beløb ligger på kr. Disse penge går bl.a. til at betale for leje af locations heriblandt teater 95b kr. kommer fra staten. Ud af dette beløb, hvor meget går så til reklamer? ca kr. - resten går til det tekniske, artister, lokaler, betalt arbejde, mad, drikke og grafisk designere. Hvor meget giver de forskellige sponsorer? Det er begrænset hvor meget de forskellige sponsorer giver og det er forskelligt hvilke kunstner de er med til at støtte. Der er også lovgivning omkring hvor meget de må bidrage med. Sponsorerne er også med til at bestemme hvor mange der mindst skal være til at optræde. Hvilket tema er der i år? Hovedtemaet for årets festival er Poetry Hvordan markedsførte i jer de foregående år? ved reklamer, outdoor media, plakater rundt omkring i byen, sociale medier, website, studenterhuset - der var frivillige der hjalp med at markedsfører ca personer der hjalp. Hvornår blev der markedsført? I en begrænset periode, ej hele året. 1-2 uger før blev der hænge 50 plakater op i byen. Hvor mange timer bruger de ansatte på Spoken Word Festival? Bestyrelsen bruger ca. 20 timer om ugen, mens de projektansatte bruger ca. 5 timer om ugen. Hvem er jeres leverandører Albani - men de er ikke sponsorer. Hvor mange kan der være til et arrangement? Når der er udsolgt er der 150 personer, og det skal helst ikke være meget større, da vi gerne vil holde det intimt så der skal helst ikke være for mange. Må vi lave logo om? Nej vi vil gerne beholde det gamle Er i interesseret i at få store kunstner til? Vi vil gerne være små og lade nye artister komme til, vi vil ikke være ligesom HCA s comedy show hvor der er store navne. 47

48 Hvilke genre har i? rap, comedy, poetry, poetryslam og det hele blandet sammen, Hvordan ønsker i at markedsføre? Vi vil gerne skabe opmærksomhed med fx. plakater, men vi er ikke sikre på at det er det rigtige at bruge. i gamle dage brugte vi meget ord på vores plakater, og så ønsker vi IKKE at farven pink bliver benyttet, da den bliver brugt i HCA festivals. Hvorfor lægger festivalen i samme uge som HCA. festivals? Den lægger samtidig som HAPS event i århus, de står for lidt det samme, og dette samarbejde giver os flere kunder. Hvor mange af eventene bliver udsolgt? De 4 store. resten giver underskud. Hvem er ansat til Spoken Word Festival? De samme som der driver studenterhuset til dagligt. Har du nogle kontakter vi kan bruge? PSfyn, Annekatrine Rask, Nikolaj Johansen, Jens Peter Mudsen. Efter at have lavet en del research var der dukket forskellige spørgsmål op som vi gerne vil have stillet til de ansvarlige for Spoken Word Festivalen. Derfor deltog vi i et møde med den Hovedansvarlige og en anden ansat, så vi kunne få afklaret de forskellige spørgsmål. Denne kvalitative del af vores research gav en masse gode pointer og noter til vore videre udvikling af målgruppe og koncept. Både budget og design blev diskuteret og det blev sat på plads at bestyrelsen for festivalen ikke ønskede et andet logo og ikke for mange nye deltager til de forskellige event under festivalen da der ikke er budget og ansatte til at afholde de forskellige events og shows. Hovedarrangøren til festivalen udtalte at der kun ønskes max 150 personer pr. arrangement, da det stadigvæk skulle beholde den intime atmosfære at være til festivalen. Der ville kun være 4 store kunstnere til dette års festival da festivalen også er et sted hvor nye kunstnere skal kunne prøve kræfter med at stå på en scene og optræde foran et publikum. Derfor vil der kun blive afholdt 4 store events med ca. 150 gæster per show. Formanden udtalte da også at de håbede at disse shows ville blive udsolgt, så de kunne tjene penge på det. Shows med kendte artister festivalen gerne lade H.C. Andersen festivalen om, da der ikke er budget eller omkostninger til at gennemføre det gennem Spoken Word festival. Der ønskes ikke et nyt logo til Spoken Word festivalen. Dette udtalte den hovedansvarlige for festivalen under det kvalitative research som var en del af mødet. Begrundelse for at der ikke skulle skabes et nyt logo, var at deres budget ikke lå til at få ændret logo på deres visuelle identitet. De ønskede derimod en ny form for identitet, da de gerne ville have en større målgruppe til festivalen. Men design delen ikke måtte indeholde farven pink, da dette ville minde for meget omkring H.C. Andersens Festivalen. De vil nemlig gerne være et arrangement for dig selv, men stadigvæk være en del af H.C. Andersens festivalen. Dette kommes af at der i 48

49 Århus er en årlig begivenhed i september måned, som hedder Århus Festuge. Der er en lille festival som er en del af festugen, som også arbejder med lyrik og anden form for digte, ligesom Spoken Word Festivalen. Dette har fået flere til at deltage i den lille event eftersom den er flyttet til det sammen tidpunkt som Århus Festugen er. Det er sammen princip som Spoken Word Festivalen ønsker. 49

50 Bilag 5 - tidsplan 50

Indholdsfortegnelse. Kildeliste 43 Bilag 1 45 Bilag 2 46 Bilag 3 47 Bilag 4 49 Bilag 5: 51 Bilag 6 52 Bilag 7 53 Bilag 8 54 Bilag 9 55

Indholdsfortegnelse. Kildeliste 43 Bilag 1 45 Bilag 2 46 Bilag 3 47 Bilag 4 49 Bilag 5: 51 Bilag 6 52 Bilag 7 53 Bilag 8 54 Bilag 9 55 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Summary (Søren) 3 Indledning (Maria) 4 Problemformulering 5 Metoder (Maria/Celine) 6 Målgruppe (Celine) 9 SMP-model (Celine) 9 Segmentering (Celine) 9 Analyse

Læs mere

Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php

Eksamensprojekt. Hjemmeside: www.ceciliemadsen.dk/egeskov/index.php egeskov.mmd.eal.dk/group24/egeskov/ index.php Eksamensprojekt Cecilie Madsen og Emilie Findsen gr. 24 Deadline d. 6/6 2014 Erhvervsakademiet Lillebælt MMD Odense web-a 2. semester Vejledere: Thomas Jessen: tbj@eal.dk Karen Malene Andreasen: kmea@eal.dk

Læs mere

Eksamens projekt 2.semester 2013. Ny Visuel Identitet til Projekt Teatret NoDomain

Eksamens projekt 2.semester 2013. Ny Visuel Identitet til Projekt Teatret NoDomain Eksamens projekt 2.semester 2013 Ny Visuel Identitet til Projekt Teatret NoDomain Indleveringsdato: 06.06.2013 Antal anslag: 73.581 Hjemmesiden URL: http://stef0348.mmd.eal.dk/nodomain/ Pernille Christiansen

Læs mere

Projektrapport H. C. Andersen Festival uge 34 Gruppe 3

Projektrapport H. C. Andersen Festival uge 34 Gruppe 3 2014 Projektrapport H. C. Andersen Festival uge 34 Gruppe 3 www.design-teams.dk Gruppe: Charlotte Brandt Markvardsen, Mia von Wowern, Mie Lund Hansen, Medrian Jamito og Andreas Vibæk Slangerup Indhold

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012 3. SEMESTER TVÆRFAGLIG RAPPORT Odense Kommunes Kultur afdelingen MMD Odense 3. semester 17. december 2012 Gruppe 14 Yrsa Jensen, Meerwais Sarwari, Jens Peter Olsen og Rune Hoffman Projekt url Kampagnesite:

Læs mere

Rapport Den 28. april 2014

Rapport Den 28. april 2014 Rapport Den 28. april 2014 Anslag : 91.364 URL : http://wptricks.dk/agidon Gruppe 30 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger Tina Nybo Hansen Vejledere: Karen Malene Andersen Kristin Utne Jens Berg E: kmea@eal.dk

Læs mere

Rapport. Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen. - den 6. juni 2014. Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov.

Rapport. Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen. - den 6. juni 2014. Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov. Rapport - den 6. juni 2014 Gruppe 16 Aris Kuckovic, Kristoffer Kryger, Tina Nybo Hansen Anslag: 76.197 URL: http://lorteregel.dk/egeskov Vejledere Karen Malene Andersen E: kmea@eal.dk Kristin Utne E: krut@eal.dk

Læs mere

Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!"

Egeskovs webapp Tilsæt Eventyr! EAL Mulitimediedesign Juni 2014 Anslag: 81.422 Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=1 Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=5 Jose1541.mmd.eal.dk/?EventyrID=6 Egeskovs webapp "Tilsæt Eventyr!" Vejleder Karen Malene

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 7: DESIGN... 52 KAPITEL 1: INTRODUKTION...4

Indholdsfortegnelse KAPITEL 7: DESIGN... 52 KAPITEL 1: INTRODUKTION...4 1 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: INTRODUKTION...4 1.1 INDLEDNING...6 1.2 PROBLEMSTILLING...6 1.3 PROBLEMFORMULERING... 7 1.4 AFGRÆNSNING... 8 1.5 METODE OG TEORIVALG... 8 1.6 PROJEKTSTYRING... 10 1.7 EMPIRI...

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Indledning... 4 Virksomhedsbeskrivelse: Dropbox... 4 Hjælpeorganisationsbeskrivelse: Education Africa... 4

Indledning... 4 Virksomhedsbeskrivelse: Dropbox... 4 Hjælpeorganisationsbeskrivelse: Education Africa... 4 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Virksomhedsbeskrivelse: Dropbox... 4 Hjælpeorganisationsbeskrivelse: Education Africa... 4 Projekt beskrivelse... 5 Interessent analyse... 5 Problem formulering...

Læs mere

Title page. Gruppemedlemmer. Eksamens-Projekt - 2014, 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt

Title page. Gruppemedlemmer. Eksamens-Projekt - 2014, 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt 1 Title page Eksamens-Projekt - 2014, 2 semester. Multimediedesign, Erhvervsakademiet Lillebælt Projekt periode: - 12 maj til 6. juni 2014 kl. 12.00 Fag: Virksomhed, Kommunikation, Visualisering og Interaktion

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Hvad kan Dokk1 bruges til?

Hvad kan Dokk1 bruges til? Projekt 2.1 Hvad kan Dokk1 bruges til? Folkelab URL: www.emilankersen.dk/theroom Antal anslag inkl. bilag: 68.882 Gruppemedlemmer: Camilla Vogt, Christina Brandt, Nina Andersen & Katja Henriksen Vejledere:

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV Projekt: Afsluttende projekt MMD 2015 Semester: 4. Semester 2015 Klasse: Vejleder: mmda0913 Gergely Gery Barsy Deltagere: Thomas Lindrup

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet

Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet Saga Cykler 2.0 Strategisk planlægning og udvikling af visuelt identitet på online og offline mediet EKSAMENSPROJEKT 4. SEMESTER MULTIMEDIEDESIGNER Anslag: 57.317 URL: http://sebastian-tramp.squarespace.com/

Læs mere

FLIP MINO. Lancering af. Udarbejdet af: Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning

FLIP MINO. Lancering af. Udarbejdet af: Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning Lancering af FLIP MINO Udarbejdet af: Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner 2. semester Tr08mul01 Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Stefan Skjerning Indholdsfortegnelse Problemstilling...

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Wacky Zack http://www.mknmedia.dk/arkiv/wackyzack/index.html Morten Korshavn mail: morten@mknmedia.dk

Læs mere

Konceptudvikling. Projektplan

Konceptudvikling. Projektplan Konceptudvikling Vi vil gerne udvikle et koncept til Facebook siden for InnovationHøjskolen Ryslinge, for at gøre den mere attraktiv. Vi vil gøre Facebook siden mere personaliseret, så den passer til højskolen,

Læs mere

DRAKE EKSAMENSPROJEKT

DRAKE EKSAMENSPROJEKT DRAKE EKSAMENSPROJEKT 2. semester - CLmul-a12e Projekt URL http://www.lucasperch.dk/projekter/drake/index.php Gruppe 2 Lucas Perch http://www.lucasperch.dk kontakt@lucasperch.dk Niclas Sand http://www.niclassand.dk

Læs mere

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen.

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen. Faktaark Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015 Link til website http://www.michellasjacobsen.dk/artvandalz Josephine Lorentzen http://www.josephinelorentzen/2sem/artvandalz.html

Læs mere

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler

Eksamensprojekt. www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html. Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Eksamensprojekt www.mfyp.dk/solenergi/solenergi.html Udarbejdet af: Stefan Skjerning Mandana Bahar Danny Salling Peter Schindler Erhvervsakademiet København Nord Multimediedesigner, 2. semester, tr08mul01

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode...

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode... 28. a pr i l 2014 Gr oup43 Er hv er v s a k a demi L i l l ebæl t-mmdodens e Mot i v at i on-mot i on S undhe d Pr oj ek t del t a ger e: Mi k i Hendr i k s en J a s perl y l l of fni el s en J es perager

Læs mere