Nyhedsbrev nr. 2. Den Danske Klosterrutes Støtteforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 2. Den Danske Klosterrutes Støtteforening"

Transkript

1 Nyhedsbrev nr. 2 Den Danske Klosterrutes Støtteforening Indhold: At bevæge sig eller lade sig bevæge Pilgrimsbevægelsen og det evangelisk-lutherske Pilgrimsvandring er ingen kunst Lørdag den 15. november, Vandring på Klosterruten på Sjælland Peregrinus 2009, pilgrimstræf i Løgumkloster Generalforsamling den 25. april 2009 At bevæge sig eller lade sig bevæge Hvad gør en pilgrimsvandring til andet end en almindelig vandring? Af Peter Møller Jensen Det begyndte allerede i barndommen. Når søndagen lokkede med solskin og blå himmel var scenen sat til en tur ud i det grønne. Ud med bus og tog til de mange skønne oaser, hvor naturen stadig var herre i eget hus, og så ellers ud på eventyr! Ofte valgte vi en af de ture, som skovvæsenet havde afmærket med gule mærker, og så var det en sport i sig selv at være den første, der fik øje på den næste gule plet på træerne. Undervejs blev vi ført forbi det bedste, skoven havde at byde på af ældgamle, krogede træer, stille småsøer, fine udsigtspunkter og meget mere. Det var hele tiden spændende at se, hvad der dukkede op rundt om det næste hjørne, og samtidig kunne vi være sikre på at vi før eller siden ville nå tilbage til udgangspunktet en stor oplevelse rigere. Siden dengang er det blevet til mange kilometer under fødderne, for barndommens søndagsglæder blev fulgt op af masser af vandreoplevelser som voksen, såvel alene som i selskab med andre. Jeg fandt ligesindede venner i Dansk Vandrelaug, og i det forum mødte jeg passionerede turledere, der brændte for sagen og delagtiggjorde os andre i stort og småt på vores vej. En gang imellem dukkede kulturen forstyrrende op i form af brutale elmaster, støjende motorveje og bygningsværker i alle afskygninger, til gengæld blev tilsynekomsten af en kirke altid hilst velkommen, ikke så meget på grund af kirken i sig selv som for det blandt garvede vandrere kendte faktum at der ved kirken næsten altid er et toilet! Jeg er stadig medlem af Dansk Vandrelaug, sidder endda med i styrelsen for foretagendet og beskæftiger mig dér med stiplanlægning og internationalt samarbejde. Men når jeg griber vandrestaven i dag er det ikke bare for at komme ud og bevæge mig. For i mellemtiden er der kommet en ny dimension ind i min verden: pilgrimstanken. Og hvor højtravende det Oktober 2008 Side 1

2 end lyder, må jeg udtrykke det sådan: Som pilgrimsvandrer drager jeg af sted for at lade mig bevæge. Hvorfor? Fordi jeg oplever at gå med Gud. Ganske enkelt. Jeg er ikke alene derude på de store vidder. Jeg er heller ikke kun henvist til fællesskabet af medvandrere på de lange stræk. Jeg går med Gud. Jeg går gennem den storslåede natur og oplever skønheden, blomsterne, fuglene og solstrålerne som en hilsen fra Gud i sin skaberglæde. Jeg forstyrres af kulturens alt for menneskelige monumenter fra alle tider, men mindes at Gud i sin kærlighed til os blev menneske og vandrede sammen med os fra by til by, fra hus til hus. Jeg når frem til en kirke på min vej og træder indenfor med tanken om, at her har Guds hellige ånd virket i ord og gerning og hjulpet generationer af mennesker videre på deres vej. Jeg tænder et lys og oplever at den treenige Gud i hele sin fylde er til stede for at følge mig på min vandring. Som pilgrimsvandrer er det med troens øjne, at jeg får øje på de gule mærker, som Gud har sat for at lede mig videre på livets vej. Og brug så blot de gamle skældsord fra kirkens historie og kald mig en sværmer. Men hvis det er sværmerisk at lade sig bevæge over Guds nærvær og opleve at der på den ydre vandring også er en indre vandring, nemlig den, der fører mig skridt for skridt fremad i tro, håb og kærlighed, så står jeg gerne ved min forseelse. Og håber at pilgrimstanken vil sprede sig som ringe i vandet og føre os alt for nøgterne nutidsmennesker ud på vandring med oplevelser for krop og sjæl og ikke mindst ånd. At bevæge sig er bestemt ikke dårligt at lade sig bevæge undervejs, det er endnu bedre! Pilgrimsbevægelsen og det evangelisk-lutherske Af Jens Kristian Krarup At pilgrimsrejser findes i den katolske kirke er velkendt, men i de seneste år er fænomenet pilgrimsvandring også dukket op som en græsrodslignende bevægelse i protestantisk sammenhæng - til manges undren, til adskilliges glæde og til nogles forargelse. Det er imidlertid vigtigt at notere sig, at det, som folk i dag kalder pilgrimsvandringer, har vidt forskellig karakter og derfor heller ikke kan skæres over én kam. De spænder fra eksotisk kulturturisme til åndelige opbyggelsesrejser med mere eller mindre religiøst indhold. Siden 1980 erne og 1990 erne har det, som man ligefrem kan kalde en pilgrimsbevægelse, markeret sig stærkt i Norges, Sveriges og Tysklands kirke- og kulturliv. Danmark er kommet sent med, men i løbet af forbløffende få år er pilgrimsvandring blevet en erkendt (om ikke altid anerkendt) del af den folkekirkelige virkelighed, som man ikke kommer udenom. År for år stiger antallet af mennesker, der går på individuel eller fælles pilgrimsvandring med kirkeligt fortegn. Efterhånden har der udviklet sig en nogenlunde ens praksis, som går ud på, at vandringen foregår i roligt tempo nogle timer, dage eller uger med god tid til fordybelse, bøn og meditation, gerne inde i kirker undervejs. På organiserede vandringer er der ofte perioder med tavshed, eventuelt sådan at lederen foreslår et tema eller et bibelord til den enkeltes overvejelse. Nogle eksempler Mange folkekirkesogne arrangerer éndags pilgrimsvandringer mellem egnens kirker. Kirkeligt engagerede har organiseret sig i pilgrimsgrupper eller -foreninger, f.eks. i Sønderjylland, Nordjylland, på Fyn, i Roskilde og omkring Bellahøj Kirke i København. En kreds i Viborg har oprettet Viborg Pilgrimscentrum som kontaktsted og udgangspunkt for lokale og regionale initiativer. Oktober 2008 Side 2

3 Sognepræst Elisabeth Lidell fra Risskov har nu i en periode viet det meste af sin tid til at være free lance pilgrimspræst, dvs. turleder, foredragsholder og inspirator. Dansk Vandrelaug, højskoler og nogle rejsebureauer tilbyder pilgrimsvandringer både i Danmark og i udlandet. Medierne har med stor opmærksomhed fulgt oprettelse af herberger langs Hærvejen, og selv om herbergerne er beregnet for en bred gruppe af cyklister, ryttere og vandrere, er det karakteristisk, at det er deres funktion for pilgrimsvandrere, som kalder på interessen. Turist- og kulturorganisationer i Sønderjylland og Slesvig-Holsten er netop begyndt at markedsføre Hærvejen fra Vejen over den dansk-tyske grænse til Rendsborg som Pilgrimsruten, en vandrestrækning på 200 km, der er tænkt som en del af en rute fra Skandinavien til det berømte valfartssted Santiago de Compostela i Nordvestspanien. Projektet omfatter bl.a. en turguide, der opfordrer til at rejse religiøst og spirituelt motiveret. Det siges, at der hvert år vandrer mellem og ad middelalderens pilgrimsrute fra Frankrig til Santiago de Compostela. For 20 år siden var det nogle få tusinde. Man anslår, at danskere hvert år følger denne rute til fods. Foreningen af danske Santiagopilgrimme har kortlagt en Jakobsrute gennem Sjælland og sydpå og på strækningen fra Frederikshavn til Viborg, hvor Hærvejsvandre-og cykelruten begynder. Foreningen udgiver et meget fyldigt tidsskrift nogle gange årligt. Det er også blevet et vigtigt forum for generelle drøftelser af pilgrimsvandringens idé. Den Danske Klosterrute, som denne artikels forfatter er ophavsmand til, er en turist- og pilgrimsrute gennem hele Danmark med temaerne kirke, kunst, historie og natur. Projektet tilskynder til meditative vandringer efter gammel tradition, men tilpasset nutidens betingelser og behov. Når det er færdigt, vil det dreje sig om knap km fra Helsingør til Frederikshavn. Bøger om pilgrimsvandring Pilgrimsinteressen i Danmark har allerede udmøntet sig i flere publikationer. Her skal nogle nævnes. Kirkefondet lagde i 2003 ud med temaheftet Kirken i dag: Moderne pilgrimsvandring. I sommeren 2008 blev det fulgt op af et nyt temahefte med titlen Kirken i dag: Troen på vej. Elisabeth Lidell har oversat og bearbejdet to bøger af den svenske pilgrimsbevægelses nestor, pilgrimspræst Hans-Erik Lindström. Sammen med Anette Foged Schultz har hun også skrevet bogen Pilgrimsvandring med børn og unge. Den statelige bog Pilgrimsspor behandler pilgrimsspiritualiteten historisk og aktuelt. Forlaget Gyldendals store håndbog af Jørgen Johansen om pilgrimme og pilgrimsrejser behandler emnet i bredt, historisk perspektiv. Peter Ruge har i 2008 fået udgivet en bog om et beslægtet emne med titlen Kirkevandring en spirituel praksis. Over en årrække udkommer fem guidebøger om turist- og pilgrimsvandreruten Den Danske Klosterrute. I 2006 og 2007 er de to første bøger udkommet med titlerne Den Danske Klosterrute. Gennem Sønderjylland til Ribe og Den Danske Klosterrute. Fra Ribe til Viborg med Hærvej og Søhøjland. I 2009 udkommer bindet om Sjælland. Hvad er der på færde? Godt nok er pilgrimsvandring eller valfart et kendt fænomen inden for alle de store religiøse Oktober 2008 Side 3

4 verdenskulturer. Men hos os? Er det ikke noget, som reformationen engang for alle gjorde op med? Kan pilgrimsvandring virkelig forliges med en evangelisk-luthersk identitet? Der er faktisk mange, der mener, at det er muligt. De opfatter sig bevidst og klart som en loyal del af folkekirken og går samtidig ind for pilgrimsvandring som et symbol på hele livsforløbet. Vandringsmotivet i Bibelen og den kirkelige tradition Både i Bibelen og den kirkelige tradition spiller vandringsmotivet en betydelig rolle. Tænk på ørkenvandringen til det forjættede land, Jesus som vandrende prædikant og undergører, og forestillingen om menigheden som et Gudsfolk på vej! Fortællingerne om Abrahams opbrud, vismændene fra Østerland og vandringen til Emmaus er for mange kristne pilgrimsvandrere i dag blevet vigtige symbolfortællinger, der kaster lys over deres egen eksistens og identitet. Imidlertid har pilgrimstanken i specifik, teologisk forstand, som man især møder den i pietistisk tradition, været skubbet ud af det officielle folkekirkeliv igennem et par generationer, men den har overlevet i salmebogen med Brorson og Ingemann. Billeder af kristenlivet som en vandring eller proces findes dog ikke bare hos dem, men også hos Kingo og Grundtvig. Denne mangfoldighed er med til at skabe rum for en evangelisk-luthersk tolkning af den moderne pilgrimsvandring. Luthers opgør med valfarterne Det er nødvendigt at sondre mellem senmiddelalderens pilgrimspraksis og en grundlæggende forståelse af kristenlivet som en vandring. Dengang blev valfarterne mere og mere koblet sammen med idéen om bod som kirkeligt disciplineringsmiddel. Vandringen blev til en religiøs præstation. Det blev til en besættelse, der efter sigende drev op til % af Europas befolkning ud på landevejene. Luther protesterede i sit berømte værk til den kristne adel om reformation af kristenheden imod, at enfoldige mennesker kunne bilde sig ind, at de gjorde en speciel god gerning som pilgrimme. I praksis betød det, at de stak af fra hus og hjem i stedet for at bruge deres penge og energi på at hjælpe familien og de fattige i nabolaget. Som en modsætning hertil udviklede Luther den grundanskuelse, som man har kaldt den lutherske kaldstanke: Man skal koncentrere sig om hverdagens tjeneste for andre mennesker uden ønske om at opnå personlig forbedring og belønning. Det vil ikke blive nogen nem tilværelse, men et liv under korset, dvs. en daglig kamp, hvor man skal øve sig i at lide og dø. Situationen i dag Den situation, som førte til Luthers skarpe opgør med vulgærkatolicisme, er ikke vores i dag. Vi skal passe på ikke at havne i vulgærprotestantisme, sådan at vi uden videre afviser de mange mennesker, der ser en værdi i at gå på pilgrimsvandring en dag, en uge eller længere tid, hvor langsomhed, enkelhed og autencitet er det centrale. Det er nemlig ikke overåndelighed og verdensflugt, der er vores problem i dag. Tværtimod. Vi lider af for megen verdslighed, af for meget præstationsræs, for megen købementalitet, for megen mediestøj, af presset fra reklamer og af det fremtvungne ønske om at virke ung, dynamisk og stærk. Luthers barske ord om en forpligtende tilværelse i kaldet og under korset for medmenneskets skyld er milevidt fra mange moderne menneskers jegcentrerede livssyn, hvor behovstilfredsstillelse og selvudvikling er i fokus. I den moderne tilværelse er der for lidt sammenhæng mellem ånd og krop, mellem vores indre behov og de ydre krav. I angst for gold kristelig traditionalisme og udvendighed er der i folkekirken sket en overbetoning af troen som lære og en fornægtelse af troen i dens ydre udtryk. Det er ikke nok med en intellektuel tilgang til kristendommen. Instinktivt søger mange mennesker derfor tider og steder, hvor der kan fokuseres på at udvikle en fuld menneske- Oktober 2008 Side 4

5 lighed, dvs. en helhed af krop, sjæl og ånd. Det er en ny troens udtryk og praksis, der er brug for. At generobre en sammenhæng Den moderne pilgrimsvandring uanset fortegn er et af vor tids forsøg på at generobre en sammenhæng mellem det ydre og det indre liv. Hvis pilgrimsvandring ikke bare er historieromantik, oplevelseslyst eller eksotisk sportsudøvelse (og det er der også eksempler på), kan den få symbolværdi, dvs. blive en manifestation af hele livsvandringen. Det er klart, at eksperimenter af den art også er risikable og ukontrollerbare. For nogle er vandringen tydeligt blevet til et fuldstændig individualistisk terapiprojekt på sækulart grundlag eller et almenreligiøst sværmeri. Midt i mangfoldigheden må en evangelisk-luthersk kristen fastholde, at den indre rejse, som en pilgrimsvandring også er, ikke skal foregå i et tomrum eller skabes af ens egen bevidsthed. Besøg i kirkerummet, delagtighed i menighedens fællesskab og klare strukturer med klassiske fromhedsformer som bibelmeditation, fællesbøn og salmesang skal stå i centrum. Derved kan naturoplevelse, kropslig udfoldelse og mødet med kirkens kulturelle og åndelige arv føje sig sammen til en helhedserfaring, der ruster os til på god evangelisk vis at vende tilbage til hverdagen, til det almindelige, givne liv med ny frimodighed, styrke og lyst. Pilgrimsvandring er ingen kunst - alle kan være med! Af Susanne Holm Jeg har fået til opgave at skrive lidt om hvordan man kan gennemføre en pilgrimsvandring, og lad mig starte med at slå fast, at dette blot er eksempler på arrangementer, som jeg selv har deltaget i, men der er sikkert mange andre måder at gøre det på. I Bellahøj kirke begyndte det hele tilbage i 2002, så vi var nogle af pionererne på det her område. Egentlig var det noget med to sjæle en tanke, for vores sognepræst, Peter Møller Jensen, der selv er en ivrig vandrer, havde i længere tid gået og spekuleret på, om vandring i en eller anden form kunne være et nyt tilbud for menighedens aktive medlemmer. Men inden tanken var blevet til virkelighed kom en af de mest aktive, en yngre mand, ham i forkøbet og foreslog om ikke det kunne være en god idé at arrangere en pilgrimsvandring for menigheden til Santiago de Compostella. Denne vilde tanke blev i første omgang afvist af præsten, men idéen gav alligevel anledning til en videre samtale, der udmundede i et mere realistisk forslag, nemlig at arrangere en pilgrimsvandring, ikke til katedralen i Santiago, men til et noget mere nærliggende mål, Roskilde Domkirke. Det var egentlig ment som et eksperiment, men netop med tanke på at hvis der var basis for det her, kunne drømmen om Santiago måske en dag blive til virkelighed. Lige fra starten fik Bellahøj kirkes pilgrimsvandringer sit særlige præg. Måske var det drømmen om Santiago, der lå i baghovedet, men i hvert fald kom tanken om målet i det fjerne til at spille en afgørende rolle. Som den erfarne vandrer, han nu engang var, valgte Peter Møller Jensen at benytte de ruter, der i sig selv rummede en større dimension end blot den lokale og afgrænsede. Vandringerne fra København til Roskilde blev planlagt således at vi fulgte den europæiske fjernvandrevej E6, der begynder helt oppe ved Nordkap og ender i Grækenland. En lille bid af en over km. lang rute, og undervejs til Roskilde var det fascinerende at tænke på hvordan vore skridt ikke bare førte os fremad mod domkirkebyen, men også var skridt i retning af langt fjernere mål. Denne ydre vandrings karakter af at vandre et lille stykke på vejen mod næsten uendeligt fjerne mål fik sin parallel på det indre plan. At se pilgrimsvandringen som et billede på livets vandring, der også fører os fremad mod ukendte mål, men hvor oplevelsen af Gudsnærvær Oktober 2008 Side 5

6 skaber tryghed og glæde undervejs. Med troens øjne smelter det ydre og det indre naturligt sammen, og de ydre naturoplevelser kommer til at uddybe tanken om Gud i sin skaberglæde, ligesom den gode samtale mellem to medvandrere ofte får en dybde, der tager fat om roden af vor eksistens og rummer et stærkt Kristusnærvær. Efterhånden som vi blev fortrolige med at vandre i stilhed, fik også disse stunder en afgørende betydning som et tiltrængt meditativt indslag, der gav plads til blot at være i Gud og lade hans Ånd virke i os. Over tre lørdage nåede vi frem til Roskilde og kunne dele en stor glæde med hinanden, ikke så meget over selve præstationen, men snarere over den overraskende stærke oplevelse, det havde været at vandre på denne måde. Vi måtte absolut have mere og valgte allerede senere samme år at fortsætte på færden langs fjernvandrevejen, der bragte os hele vejen over Sjælland til Korsør. Efterhånden som vi kom længere væk hjemmefra blev det til flerdagesture med overnatning ude, og derved blev endnu en dimension føjet til pilgrimsvandringen, nemlig at komme som gæster i en menighed på vejen. Mange gange er det lykkedes os at få husly i sognegårde og menighedshuse, og ikke sjældent har det givet en god kontakt med den stedlige menighed, der har åbnet deres døre for os pilgrimme og delagtiggjort os i det liv, der hørte netop deres kirke til. At vandre som pilgrim har vist sig at være at komme frem til mennesker undervejs, der ikke er fremmede, men brødre og søstre i Guds store familie. At vi så indimellem ligefrem har smittet de lokale menigheder med vores pilgrimsånd og vakt interessen for selv at gå i gang rundt omkring i landet, har bestemt ikke gjort glæden mindre. Det ene skridt har lige siden taget det andet. Storebælt kunne ikke bremse os og året efter var vi igen på farten, denne gang gjaldt det Fyn og Sønderjylland, hvor vi satte os den tyske grænse som nyt mål. Og da vi en sen efterårsdag i 2003 nåede frem til Kruså, måtte vi lige krydse grænsen og synke lidt ved tanken om at vore fødder nu havde bragt os helt til udlandet! Selv Santiago de Compostella syntes en hel del nærmere, da vi stod dér ved skiltet, der på tysk præsenterede de europæiske fjernvandrevejes forløb videre sydover og lokkede med eksotiske steder som Skt. Gotthardpasset, Genova, Middelhavet og Adriaterhavet. En afgørende grænse var overskredet i det ydre og i det indre oplevede vi at Gud hele tiden lod os overskride troens grænser og nå dybere ind i samhørigheden med hans uendelige kærlighed. Året efter stod vi igen dernede ved grænsen, men det var ikke for at fortsætte sydpå. Vi havde i gruppen i stedet besluttet os for at holde os indenfor landets grænser, ikke mindst fordi de foregående vandringer gang på gang havde vist os hvor fantastiske naturoplevelser, vort eget lille land rummer, ikke mindst når man møder dem til fods. Så det blev til Hærvejens ældgamle spor, der lod os møde historiens vingesus og føje endnu en ny dimension til pilgrimsvandring: oplevelsen af tidløshed, af at vandre ikke bare i tiden, men også på tværs af tiden, når Hærvejens furede hjulspor strakte sig milevidt foran os ud over det åbne landskab eller gennem uendelige skove. Som små oaser dukkede så kirkerne op og bød os indenfor til rast og åndelig optankning, ofte i form af en kort andagt eller ligefrem et nadverfællesskab. Men brødet blev også brudt ude i det fri, i en lysning i skoven eller på en bakketop med udsigt over det storladne jyske landskab. Det ydre og det indre i smuk forening, endnu en gang. Hærvejen bragte os helskindet frem til Viborg, hvor vi i efteråret 2004 blev fyrsteligt modtaget af det dengang helt nyetablerede pilgrimscenter. Endnu et mål var nået, og der var endda en enkelt dame over 80 år, der blev fejret særlig festligt, fordi hun sammen med vores præst var den eneste, der havde deltaget i samtlige vandringer siden starten og derved helt bogstaveligt havde vandret hele vejen fra København til Viborg! Hun trak sig tilbage med værdighed og nedslidte skosåler, mens vi andre året efter endnu en gang begav os af sted på nye eventyr. Med Hærvejen havde vi nu også tilbagelagt en stor del af den anden europæiske fjernvandrevej på dansk grund, E1 Nordkap-Sicilien, der manglede dog strækningen inde fra de smukke lyngheder ved Vrads og ud til Djursland, hvor ruten ender i Grenå på sin vej videre nordpå mod Sverige. Det blev til menuen i 2005, og endnu en fantastisk oplevelse førte os gennem det midtjyske søhøjland med Himmelbjerget som et højdepunkt i mere end en forstand og ud til kysten, hvor vi fik lejlighed til at vandre langs stranden og køle vore ømme fødder i det friske vand, og naturen i dens mange afskygninger nåede os på en helt ny måde, da vi passerede en nudiststrand, hvor absolut intet var skjult, men alt kom for en dag! Oktober 2008 Side 6

7 Måske var det glæden over kystvandringen, der fik os til at fostre idéen om at vandre Bornholm rundt i 2006, en dramatisk og forunderlig smuk tur, som vi gennemførte over to forlængede weekender i den herlige bornholmske sensommer. Inden da havde vi tilbagelagt vore hidtil eneste vandringer på udenlandsk grund, idet vi allerede tidligt på foråret startede op ved foden af Øresundsbroen ved Malmø og gik gennem Skåne mod Ystad, og selv om vi efter at have gennemført disse temmelig strabadserende strækninger næsten følte at vi kunne gå på vandet, måtte vi dog lade os transportere med hurtigfærgen på den sidste etape over til Bornholm. I de sidste par år er et nyt tema blevet introduceret på vores pilgrimsvandringer: Den Danske Klosterrute! Jens Kristian Krarups imponerende bedrift med at kortlægge og beskrive en sammenhængende vandrerute gennem det danske land med vægt på såvel det kirke- og kulturhistoriske som det landskabsmæssige er en fantastisk gave til alle os, der søger inspiration til nye pilgrimsvandringer. Indtil nu er de to første bind om Klosterruten udkommet omhandlende de jyske strækninger, men med velvillig bistand fra forfatteren har Bellahøj pilgrimsgruppe fået lov til at prøvevandre de sjællandske dele af ruten og det betød at vi sidste år vendte tilbage til udgangspunktet for vore eventyr og atter satte fødderne på hjemlig, sjællandsk grund. At gå fra Helsingør til Roskilde gennem Nordsjælland, hvor man aldrig er længere væk end højst en god halv times kørsel fra storbyens pulserende liv, mindede os om, at en pilgrimsvandring ikke nødvendigvis behøver at rumme det fjerne perspektiv. For selv et sted som Måløv, et ellers ganske anonymt forstadsmiljø udenfor København, bliver på en pilgrimsvandring til et eksotisk sted, hvor den indre vandring befordrer den ydre og leder os hen til den gamle landsbykirke, hvor Madonnaen fra Måløv, perlen blandt den tidlige middelalders mange spor i de danske kirker, hilser os som et tidløst billede på Guds kærlighed. I år fører Klosterruten os videre gennem det sjællandske og måske vil den bringe os videre gennem Danmark i de kommende år. Jeg vil ønske for de mange menigheder langs ruten, at de vil opleve at skulle tage imod vandrende gæster fra nær og fjern i fremtiden, og de vil lade sig rive med af den pilgrimstanke, der bringer krop og sjæl og ånd i balance og fører Guds kirke fremad med syvmileskridt! Foto fra vandringen i forbindelse med forårets generalforsamling Lørdag den 15. november, Vandring på Klosterruten på Sjælland På årets sidste vandring ad Den Danske Klosterrute gælder det strækningen langs Susåens nedre løb fra Tystrup Sø til Næstved. På vejen kommer vi til de to lansbykirker i Gunderslev og Skelby, der ligger lige overfor hinanden på hver sin side af Susåen. Udenfor Næstved dvæler vi ved Ladby kirkeruin og så dukker Herlufsholm kirke op inden det sidste smukke stræk ind til selve byen og dens gamle købstadskirker. Turens længde: Ca. 25 km, Afgang fra Bellahøj kirke, Frederikssundsvej 125A, 2700 Brønshøj kl med private biler (tilmelding nødvendig). Mødetid og -sted oplyses ved tilmelding. Afslutning i Næstved ca. kl , ank. Bellahøj kirke ca. kl Tilmelding og nærmere oplysninger hos sognepræst Peter Møller Jensen, tlf , eller på Arrangør: Bellahøj Kirkes Pilgrimsgruppe. Alle er velkomne Oktober 2008 Side 7

8 Program Fredag: PEREGRINUS 2009 Fra Katedral til Kloster Pilgrimstræf i Løgumkloster fredag den 31. juli til søndag 2. agust 2009 Ankomst eftermiddag Aftensang Aftensmad Emmausmesse tilrettelagt af Holger Lissner Åben kirke Natkirke Aftenbøn - Peregrinuscafe Lørdag: Morgenmad Morgenbøn Foredrag v. kultursociolog Elizabeth Knox- Seith: Man kan ikke vandre sig til frelsen men man kan vandre sig ind i troen Arrangør: Den Danske Klosterrutes Støtteforening Alle måltider og indkvartering på Løgumkloster Højskole. Pris: ca kr. Nærmere oplysninger og forhåndstilmeding: Karen-Marie Holst Jannerup; E-post: tlf eller Erling Bjerrum-Petersen; Eftermiddag: Forskellige workshops korte pilgrimsvandringer og kunstudstillinger Træfpunkter Aften: Film i Den Gamle Biograf, Løgumkloster: Den store stilhed. Åben kirke Natkirke Aftenbøn - Peregrinuscafe Søndag: Morgenbøn Morgenmad Gudstjeneste i Løgumkloster Kirke Klokkespilskoncert som afslutning på Peregrinus 2009 (forventelig) Pilgrimsvandringer Fra Katedral til Kloster Som en del af Peregrinus 2009 søges arrangeret pilgrimsvandringer i dagene forud fra domkirkerne i Haderslev, Ribe og Slesvig (Tyskland) med ankomst til Løgumkloster fredag eftermiddag. Haderslev Hærvejsvandreruten ( Pilgrimsruten ) til Kliplev herfra Klosterruten til Løgumkloster, ca. 8 dage, ca. 118 km, Ribe Løgumkloster ad Klosterruten, ca. 4 dage, ca. 75 km, Slesvig Ochsenweg ( Pilgrimsruten ) Padborg Hærvejsvandreruten ( Pilgrimsruten ) / Klosterruten til Kliplev herfra Klosterruten til Løgumkloster, ca. 8 dage, ca. 129 km. Man kan slutte sig til grupperne undervejs og dermed nøjes med en kortere vandring. Så snart der er flere oplysninger om de enkelte pilgrimsvandringer, vil det fremgå af hjemmesiden Oktober 2008 Side 8

9 Generalforsamling 2009 Der afholdes generalforsamling lørdag den 25. april. Tid og sted er endnu ikke fastlagt Den Danske Klosterrutes Støtteforening Støtteforeningens formål er at arbejde for Den Danske Klosterrutes beståen og videreførelse, samt at fremme rutens brug. Bestyrelsen består af: Erling Bjerrum-Petersen, Kirkevej 3, Abild, 6270 Tønder (formand) Jens Kristian Krarup, Porthuset, Slotsgade 9, 6240 Løgumkloster (næstformand) Peter Møller Jensen, Engsvinget 37, 2400 København N, Karen-Marie Holst Jannerup, Klosterjordet 6 st. lejl. 5, 9100 Aalborg. (kasserer) Lars Møller Jensen, Vesterbro 1, 1 mf Aalborg. (sekretær) Kontingent er 100 kr. pr. år. Medlemskab opnås ved at indbetale kontingentet på foreningens konto i Hobro Sparekasse (Reg. nr og kontonr ) og sende navn og adresse og gerne til kassereren. Henvendelser ang. støtteforeningens arbejde kan rettes til bestyrelsens medlemmer. Nyhedsbrevet sendes til foreningens medlemmer via . Redaktør er Lars Møller Jensen Eftertryk af artikler i nyhedsbrevet er ikke tilladt uden forfatterens tilladelse. Den Danske Klosterrutes webside findes på Oktober 2008 Side 9

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center. Retræte med inspiration fra Frans Assisi

Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center. Retræte med inspiration fra Frans Assisi Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center fra mandag den 5. september til mandag den 12. september 2016 En rejse arrangeret af Inger Lis og Lars Ulsdal for danskere, unge som ældre. Gennem

Læs mere

Ribadeo Bilbao Pamplona. 1.6-30.6.06 vandring Pamplona-Santiago de Compostela-Kap Finisterre 30.6-4.7.o6 bus / tog Kap Finisterre-Ribadeo-Bilbao-

Ribadeo Bilbao Pamplona. 1.6-30.6.06 vandring Pamplona-Santiago de Compostela-Kap Finisterre 30.6-4.7.o6 bus / tog Kap Finisterre-Ribadeo-Bilbao- Ribadeo Bilbao Pamplona 1.6-30.6.06 vandring Pamplona-Santiago de Compostela-Kap Finisterre 30.6-4.7.o6 bus / tog Kap Finisterre-Ribadeo-Bilbao- Med udgangspunkt fra bogen: hvordan er det, -derude! - lidt

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 1 Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 466 - Vor Herres Jesu mindefest 473 - Dit minde skal, O Jesus, stå 457 - Du som gik foran os 470 - Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 412 v. 5-6 af

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige

1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl søndag efter påske - Joh 8, / Dette hellige 1 Afskedsgudstjeneste Haderslev Domkirke 24. april 2016 kl. 10 4. søndag efter påske - Joh 8,28-36 15-338 - 679 / 492-476 - 426 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde da til

Læs mere

PILGRIM PÅ VIA SELANDIA

PILGRIM PÅ VIA SELANDIA PILGRIM PÅ VIA SELANDIA Roskilde Domkirke til Maribo Domkirke Fra lørdag den 21. maj til søndag den 29. maj 2016 I forbindelse med Maribos 600 års jubilæum åbnes dørene for PilgrimsHuset Maribo, som bliver

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

MED HÅBET SOM FORTEGN

MED HÅBET SOM FORTEGN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 6. april 2015 Tekst: Luk 24,13-35 MED HÅBET SOM FORTEGN Uindfriede forhåbninger Vi havde håbet..., sådan siger de to vandrere. Vi kan alle færdiggøre

Læs mere

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING

LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING LUTHERSTAFET 2017 SEKS SPÆNDENDE AFTENER I ÅRHUS NORDRE PROVSTI ELEV EGÅ HJORTSHØJ ELSTED LYSTRUP SKÆRING Den 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Hans kritik

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353.

25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10. Tekst: Luk 17, Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. 1 Jesper Stange 25. søndag efter trinitatis, den 13. november 2016 Vor Frue kirke kl. 10 Tekst: Luk 17, 20-33 Salmer: 732, 434, 562, 274, 320, 466, 292 v.5, 353. Gud, lad os leve af dit ord som dagligt

Læs mere

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375

7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 1 7. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 3. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/434/436/46//40/439/655/375 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. I årets skønne

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende

Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela Billedserie om : Tur fra Santiago de Compostela til Finisterre, Verdens Ende 1 2 Padron 3 En smuk promenade langs med floden Sar. 4 Men vand var det småt med. 5

Læs mere

Allehelgen 2009. Et billede fra vejen:

Allehelgen 2009. Et billede fra vejen: Allehelgen 2009 Danske Santiagopilgrimmes 10 års jubilæum Vollsmose Kirke, Odense Salmer: 754, 28, 29,-, 36, 121 Læsninger: Es.49,8-11 Åb.21,1-7 Matt. 5,13-16 Et billede fra vejen: Jeg vågnede brat en

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsesmøder

Beretning 2015. Bestyrelsesmøder Beretning 2015 Bestyrelsesmøder Alle i bestyrelsen har deres ansvarsområder, således at alle er med til at få denne store forening til at fungere. Vi er nu 1595 medlemmer, og det er ret stabilt. Der er

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 20, 19-31) 1. s. e. påske I 23. april 2017 Sundkirken 10 Salmer: 408 Nu ringer alle klokker 749 I østen 875 Tak Gud 582 At tro er at komme 427 Tak for al 235 Verdens igenfødelse Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

TROEN - MISTET OG GENFUNDEN

TROEN - MISTET OG GENFUNDEN Luk 24,13-35 s.1 Prædiken af Morten Munch 2. påskedag / 17. april 2017 Tekst: Luk 24,13-35 TROEN - MISTET OG GENFUNDEN Vi havde håbet... Vi hører i dag om to af Jesu disciple, der er på vej væk fra Jerusalem

Læs mere

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356

Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 1 Hellig tre kongers søndag I. Sct. Pauls kirke 4. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 749/434/138/136//362/439/112/356 Åbningshilsen I dag er vi til juleafslutning. Julen sluttes af og bliver til Hellig tre

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap

19.s.e.trin. II 2016, Ølgod 9.00, Bejsnap Kom og se! Det bliver sagt flere gange i dagens evangelium. Kom og se! Der er gået vilde rygter om Jesus, og rygterne får folk til at ville se, om der er noget om snakken. Man kan sige, at vi i dag hører

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

KIRKEVANDRING I VENDSYSSEL

KIRKEVANDRING I VENDSYSSEL KIRKEVANDRING I VENDSYSSEL Uge 19 i 2012 lørdag 5.maj til lørdag 12. maj Tag med guide Joan Christensen på en tur, hvor vi ikke studerer byggestil og kirkearkitektur, men møder De levende stene. Vi vil

Læs mere

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig.

Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Anden påskedag Livet er som en vandring, i et landskab, der hele tiden forandrer sig. Den lige landevej ligger vidstrakt foran os, endeløs med små sving og små stigninger. Det gør os udmattede at se på

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10

19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 19. trin. II Begyndergudstjeneste + velkomst for konfirmander 2. oktober 2016 Sundkirken 10 Salmer: 747 Lysets engel 26 Nærmere Gud til dig 335 Flammerne er mange 164 Øjne I var lykkelige 424 I Herrens

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11.

Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Prædiken til 14. s.e.trin., Vor Frue kirke, 6. sept. 2015. Lukas 17,11-19. Salmer: 728, 434, 447, 674,1-2, 30 / 730, 467, 476, 11. Af domprovst Anders Gadegaard Alt er givet os. Taknemmeligheden er den

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET LIVET ER EN GAVE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUDS HISTORIE Gud har skabt verden og har givet mennesket en helt særlig plads i skaberværket. Han elsker alle mennesker og vil os alt godt. Han

Læs mere

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den

Løsenordet ophævede forbandelsen og gav håbet liv, og livet blev fyldt af kærlighed. Kraften lå i løsenordet, men uden den Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 5. november 2017 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Es 60,18-22; Åb 7,1-17; Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 568 * 571 * 566 * 784 I 1800-tallet skrev

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 30. december 2012 kl. 10.00. Salmer: 123/434/132/127//8/439/112/96 Uddelingssalme: se ovenfor: 112 Åbningshilsen Vi fejrer jul. Vi er i Julen. Vi fester. Igen. Jul betyder

Læs mere

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form

Fordybelse i kristen bøn og meditation i retrætens form Søger du indlevelse i det kristne åndelige liv? Ønsker du at blive retræteleder? Oplever du at mennesker taler med dig om tro? Overvejer du at blive åndelig vejleder? - så er dette tilbud måske noget for

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560.

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. 1 Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. Gud, lær mig før din vinters gru som æblerne,

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok

Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Nytår 2015 Vi skal ikke imponere Vorherre med lange og dygtige bønner, Fadervor er nok Prædiken af præst Kristine S. Hestbech salmer 720, v1,4,5 synges af Anette, 524, 588, 720 6,8,10 synges af Anette,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen.

os ind til sig også selvom vi hele tiden vender ham ryggen. Prædiken ved Reformationsfejring 29-10-2017 Stenderup Kirke 10:30 Tekster: Jer. 18,1-6; Rom 1,16-17; Matt 22,1-14 Salmer: 343, 337, 305, 487, 321, Når du vil Her for et halvt år siden fik jeg en invitation

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21.

Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. Nytårsdag d.1.1.11. Luk.2,21. 1 Der findes et folkeligt udtryk, der taler om at slå tiden ihjel. Det er jo som regel, når man keder sig, at man siger: Hvad skal vi slå tiden ihjel med? Men det er jo i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14

Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 1 Gudstjeneste for Dybdalsparken 12.06.14 290 I al sin glans nu stråler solen 291 Du som går ud 294 Talsmand 42 I underværkes land jeg bor En mand kommer gående hen ad vejen, han er på vej til Nidaros,

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017

17. søndag efter trinitatis 8. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Ydmyghed Salmer: 747, 392, 334; 601, 260 Evangelium: Luk. 14,1-11 "Enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges". Sådan er det i vores forhold til hinanden og endnu mere i vores

Læs mere

Fra Santiago de Compostela til Finisterre

Fra Santiago de Compostela til Finisterre Fra Santiago de Compostela til Finisterre Dato: 27 april - 3 maj 2018 Turleder: Gerda Weng + Kirsten Brandt, DVL I middelalderen vandrede pilgrimme fra hele Europa ad Camino Francés gennem Nordspanien

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken

Jule-gudstjeneste ,00 - Brændkjærkirken Jule-gudstjeneste 241214 14.45 + 16,00 - Brændkjærkirken Prædiken af: sognepræst Ole Pihl Bibeltekster: Es 9,1-6a, Luk 2,1-14 Salmer: DDS 94 Det kimer nu DDS 117 En rose så jeg skyde DDS 120 - Glade jul

Læs mere

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424

1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411; ; 403; 424 1.s.e.Helligtrekonger Luk 2, 41-52; Sl. 84; Rom. 12,1-5 Salmer: 356; 411;417-139; 403; 424 Lad os bede! Kære Herre, vi beder dig: Lad dit lys skinne på os i dag, så vi ser hvem vi er, hvor vi hører til,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 14,1-11 1 3. søndag efter påske II. Sct. Pauls kirke 17. april 2016 kl. 10.00. Salmer:674/434/219/206//230/430/379/efter bortsendelsesordene: Hos dig er glæde (129 salmer nr. 936)/375 Åbningshilsen Lagde I mærke

Læs mere

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand

KULTURGAS. kul tur gas. i Brabrand KULTURGAS kul tur gas i Brabrand Generel information om KulturGas KulturGas har til formål at få kulturelle aktiviteter til Gasværket i Brabrand. De foredrag, der foregår på Gasværket, varer ca. 2 timer

Læs mere

Meditative vandringer

Meditative vandringer 2016 Meditative vandringer En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro og ny balance. Uge 28 Dato: 10.7-17.7. 2016 Side 2 Meditative vandringer 2016 En vandre-uge hvor du finder energi, indsigt, ro

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173

Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 1 Fastelavns søndag II. Sct. Pauls kirke 7. februar 2016 kl. 10.00. Salmer: 446/176/172/508//164/690/439/173 Åbningshilsen Fastelavns søndag. Vi skal ikke slå katten af tønden i formiddag, det sker efter

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs.

Bøn: Vor Gud og far Lad os være ét i dig den levende og opstandne Gud Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 6. s. e. påske II 8. maj 2016 Sundkirken 10 Salmer: 252 Til himmels fór 299 Ånd over ånder 334 Guds kirkes grund 289 Nu bede vi den Helligånd 217 Min Jesus lad 288 Drag ind af disse porte Bøn: Vor Gud

Læs mere