Februar Ledigheden i Storkøbenhavn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2006. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn"

Transkript

1 Februar Ledigheden i Ledighed i Ledigheden er faldet på ét års sigt igen i februar I gennemsnit var der i ledige og aktiverede i februar 2006, jf. skema 2. Dermed er antallet af ledige og aktiverede faldet med 13,5% i forhold til februar Ledighedsprocenten er i samme periode faldet med 0,6 procentpoint, og var på 5,1% i februar 2006 mod 5,7% i februar I forhold til januar 2006, er ledigheden faldet med 0,4 procentpoint fra 5,5%. Ledighed i hele landet På landsplan var ledighedsprocenten på 5,3%. Dette svarede til, at personer var ledige eller i aktivering i februar Dette er et fald på 16,3% i forhold til februar Sæsonkorrigerede ledighed Det sæsonkorrigerede antal ledige og aktiverede var personer i i februar Dette er et fald på ca personer på ét års sigt, og 287 personer færre end i januar Skema Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret;, februar 2002 februar 2006 Faktiske antal ledige og aktiverede Sæsonkorrigeret antal ledige og aktiverede feb-06 nov-05 aug-05 maj-05 feb-05 nov-04 aug-04 maj-04 feb-04 nov-03 aug-03 maj-03 feb-03 nov-02 aug-02 maj-02 feb-02 Danmarks Statistik og AF-.

2 2. Ledigheden fordelt på køn, alder og forsikringsstatus Ledigheden fordelt på alder For alle aldersgrupper er både ledigheden og antallet af ledige og aktiverede faldet fra februar 2005 til februar Dette gælder både i og på landsplan. Det samme mønster, som har gjort sig gældende de sidste tre måneder forsætter. Det betyder, at antallet af ledige og aktiverede falder mest for de yngste grupper, mens de ældre grupper har oplevet mindre fald. Dermed er antallet af ledige og aktiverede faldet med 19,8% for de årige, jf. skema 2. Mens det tilsvarende fald for den ældste gruppe, de årige, er på 8,5%. Den højeste ledighed findes hos de årige, der i februar 2006 havde en ledighed på 6,2%, hvilket er 0,3 procentpoint højere end i februar Den næsthøjeste ledighed er for gruppen mellem år. Dette er den største gruppe af ledige og aktiverede, og de havde en ledighed på 5,9% i februar En lidt lavere ledighed var der blandt de årige, som havde samme ledighed, som alle aldersgrupper tilsammen, hvilket var 5,1%. De sidste tre grupper, de årige, de årige og de årige havde alle en ledighed, som lå under dette gennemsnit. Den laveste ledighed fandtes i den yngste gruppe, de årige, hvilket også har gjort sig gældende de sidste 10 år. På landsplan lå ledigheden højere for de yngste og de ældste aldersgrupper. Mens de årige og de åriges ledighed lå lidt højere i end på landsplan. Ledigheden fordelt på køn I var ledigheden lige stor for mænd og for kvinder i februar Men antallet af ledige og aktiverede er faldet mere for mænd på ét års sigt, end for kvinder. På landsplan lå ledigheden for mænd lidt lavere end i. Modsat lå ledigheden for kvinder lidt højere på landsplan end i. Faldet i antal ledige og aktiverede var højere på landsplan end i, for både mænd og kvinder. Ledigheden fordelt på forsikringskategori For de forsikrede var ledigheden på 6,2% i februar Antallet af forsikrede ledige og aktiverede er faldet med 15,1% siden februar Faldet i antallet af ikke-forsikrede ledige var på 1,9% på ét års sigt. Ledigheden for ikke-forsikrede var på 2,7% i februar Skema 2 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede samt ledighedsprocent fordelt på køn, alder og forsikringsstatus; februar 2005 og februar 2006 Hele landet Gennemsnitlig antal Ændring i Ledige i procent Gennemsnitlig antal Ændring i Ledige i procent ledige og aktiverede procent af arbejdsstyrken ledige og aktiverede procent af arbejdsstyrken feb-06 feb feb-06 feb-05 feb-06 feb feb-06 feb-05 Mænd ,8 5,1 5, ,4 4,8 5,9 Kvinder ,0 5,1 5, ,7 5,8 6, år ,8 2,4 2, ,2 3,3 4, år ,5 4,8 5, ,0 5,8 7, år ,7 5,9 6, ,8 5,7 6, år ,6 5,1 5, ,6 4,8 5, år ,7 6,2 6, ,4 6,3 7, år ,5 4,6 4, ,0 4,7 5,1 Forsikrede i alt ,1 6,2 6, ,9 5,8 6,9 Ikke forsikrede ,9 2,7 2, ,2 1,0 4,5 I alt ,5 5,1 5, ,3 5,3 6,3 Danmarks Statistik og AF-. Anm: Pga. afrunding kan summerne variere. Note: Fra 2004 anvendes en ny definition (RAS2003) af arbejdsstyrken. Det bevirker, at ledighedsprocenterne i 2004 og 2005 er noget højere end de ville have været under den tidligere definition.

3 3. Ledigheden fordelt på a-kasser og a-kassegrupper I 30 ud af 31 a-kasser var antallet af ledige og aktiverede faldet i februar 2006 i forhold til februar 2005, i, jf. skema 3. Dermed fortsætter tendensen med faldende ledighed i næsten alle a-kasser. Alle a-kassegrupper har haft faldende antal ledige og aktiverede. Samlet set er antallet af forsikrede ledige faldet med 11,3% på ét års sigt i, jf. skema 4. Dette er et lidt mindre fald end på landsplan, hvor antallet af forsikrede ledige faldt med 17,5%. Ledigheden var lidt højere blandt forsikrede i end på landsplan, hhv. 6,2% og 5,8%. Akademikerne Faldet i antallet af ledige og aktiverede for Akademikernes A-kassegruppe, som var på 11,8% på ét års sigt, ligger lidt under gennemsnittet på 13,5%. Det mindste fald i antal ledige og aktiverede var i A-kassen for Journalistik, Komm. og sprog, hvor faldet er på 4% fra februar 2005 til februar Det største fald i antallet af ledige og aktiverede oplevede Ingeniørernes A-kasse, 17%. Akademikernes A-kasse og CA, Økonomernes A-kasse oplevede næsten lige store fald i antallet af ledige og aktiverede, hhv. 14,8% og 14,2%. For Magistrenes A- kasse var faldet lidt mindre, 8,7%. I Magistrenes A-kasse og A-kassen for Journalistik, Komm. og Sprog lå ledigheden over ledigheden for alle forsikrede, hhv. 9,7% og 8,1% imod 5,1% for alle forsikrede. For de tre sidste a-kasser i a-kassegruppen lå ledigheden lidt under gennemsnittet med 5,0% (CA, Økonomernes A-kasse), 4,9% (Akademikernes A-kasse) og 3,9% (Ingeniørernes A-kasse). Samlet set lå ledigheden for a-kassegruppen på 6% var på 35,4%. Det svarer til 368 fuldtidspersoner. I El-fagets A-kasse var faldet i antallet af ledige og aktiverede på 30,6%. Det var det mindste blandt de fire a-kasser i a- kassegruppen. Dog har El-fagets A-kasse den laveste ledighed, 2,1%, i a-kassegruppen. For Malerfaget og Maritims A-kasse var faldet i antallet af ledige og aktiverede på 33,5%, mens faldet i Blik og Rørarbejdernes A-kasse var på 34,4%. Det største fald i antallet af ledige og aktiverede var på 39,3% i TIBs A-kasse. Samlet set var ledigheden for de forsikrede ledige i a-kassegruppen på 5,0% i februar 2006 imod 7,1% i februar Dermed ligger ledigheden for byggefagene under ledigheden for alle forsikrede, som var på 6,2% i. It-faget og Merkonomerne I februar 2006 havde It-faget og Merkonomernes A-kasse et næsten lige så stort fald i antallet af ledige og aktiverede som byggefagene. På ét års sigt var faldet på 33,9%. Dette er det største fald i antallet af ledige og aktiverede i a-kassegruppen for tekniske funktionærer. Det samlede fald for a-kassegruppen var på 18% fra februar 2005 til februar Offentlige ansatte Pr. 1. januar 2006 er A-kassen for Pædagoiske Medhjælpere blevet lagt sammen med A-kassen for Offentlige Ansatte. For februar 2005 er antallet af ledige og aktiverede for de to a-kasser således lagt sammen, for sammenlignelighedens skyld. Samlet set er antallet af ledige og aktiverede faldet med 13,8% fra februar 2005 til februar Byggefagene Det største fald i antallet af ledige og aktiverede blandt a-kassegrupperne var for byggefagene. Det samlede fald i antallet af ledige og aktiverede fra februar 2005 til februar

4 Skema 3 Anm: Note: Gennemsnitlig antal ledige samt gennemsnitlig antal aktiverede fordelt på a-kassegrupper og a-kasser; februar 2005 og februar 2006 Gennemsnitlig antal ledige Gennemsnitlig antal aktiverede Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede Ændring i procent feb-06 feb-05 feb-06 feb-05 feb-06 feb Selvstændige ,9 DANA ,0 ASE ,9 Akademikere ,8 Akademikernes A-kasse ,8 CA, Økonomernes A-kasse ,2 Ingeniører ,0 Journalistik, Komm. og Sprog ,0 Magistre ,7 Funktionærer og Tjenestemænd ,4 Børne- og Ungdomspædagoger ,8 Danske Sundhedsorganisationer ,0 Lærerne ,3 Funktionærerne og Tjenestemænd ,2 Socialpædagogerne ,7 STA ,3 HK ,5 Tekniske funktionærer ,0 Sælgerne ,9 It-faget og Merkonomerne ,9 Funktionærerne og Servicefaget ,2 Lederne ,9 Teknikere ,1 Byggefagene ,4 Blik og Rørarbejderne ,4 El-faget ,6 Malerfaget og Maritime ,5 Træ-Industri-Byg ,3 Metalarbejderne ,2 Faglig Fælles A-kasse ,2 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,8 Offentligt Ansatte ,8 Øvrige ,3 Danske Lønmodtagere ,2 Frie Funktionærer ,2 Kristelige ,2 RestaurationsBranchen ,9 Ikke-forsikrede ,9 Ukendt a-kasse ,3 I alt ,5 Danmarks Statistik og AF-. Pga. afrunding kan summerne variere. Danske Sygeplejerskers A-kasse har skiftet navn til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Pr. 1. april 2005 er jordmødre (ca. 300 i ) overført fra Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse på landsplan. Pr. 1. januar 2006 er Pædagogiske Medhjælpers A-kasse fusioneret med Offentligt Ansattes A-kasse. I sammenlignings tallene for 2005 er Pædagogiske Medhjælpere indregnet under Offentlig Ansatte.

5 Skema 4 Gennemsnitlig antal ledige samt ledige i pct. af forsikrede fordelt på a- kassegrupper og a-kasser; februar 2005 og februar 2006 Gennemsnitlig antal ledige Ændring i procent Ledige i procent af antal forsikrede Gennemsnitlig antal ledige Hele landet Ændring i procent Ledige i procent af antal forsikrede feb-06 feb feb-06 feb-05 feb-06 feb feb-06 feb-05 Selvstændige ,5 4,8 5, ,3 3,5 3,9 DANA ,8 5,9 6, ,8 3,7 4,4 ASE ,8 4,4 4, ,5 3,5 3,8 Akademikere ,1 6,0 6, ,9 5,2 6,1 Akademikernes A-kasse ,1 4,9 5, ,0 4,3 5,1 CA, Økonomernes A-kasse ,5 5,0 5, ,4 4,5 5,6 Ingeniører ,1 3,9 4, ,3 3,4 4,4 Journalistik, Komm. og Sprog ,2 8,1 8, ,2 7,5 8,6 Magistre ,2 9,7 10, ,5 8,4 9,3 Funktionærer og Tjenestemænd ,7 4,0 4, ,2 3,3 3,8 Børne- og Ungdomspædagoger ,0 3,6 3, ,6 4,1 4,5 Danske Sundhedsorganisationer ,2 0,5 0, ,3 0,8 1,0 Lærerne ,9 3,9 4, ,1 3,2 3,5 Funktionærerne og Tjenestemænd ,9 5,5 5, ,7 5,7 6,5 Socialpædagogerne ,8 4,5 5, ,7 4,4 5,3 STA ,6 3,3 3, ,3 3,4 3,7 HK ,6 6,7 7, ,1 6,3 7,4 Tekniske funktionærer ,9 5,5 6, ,3 4,2 5,3 Sælgerne ,2 4,7 5, ,3 3,6 4,6 It-faget og Merkonomerne ,6 5,2 6, ,5 5,0 7,0 Funktionærerne og Servicefaget ,6 7,3 7, ,7 5,7 6,5 Lederne ,6 3,1 3, ,8 2,7 3,5 Teknikere ,2 10,3 11, ,8 7,2 8,9 Byggefagene ,0 5,0 7, ,9 4,4 6,8 Blik og Rørarbejderne ,8 5,7 7, ,6 4,1 6,3 El-faget ,9 2,8 3, ,9 1,9 3,3 Malerfaget og Maritime ,8 7,6 10, ,9 8,0 11,5 Træ-Industri-Byg ,5 5,6 8, ,3 4,9 7,6 Metalarbejderne ,7 5,9 7, ,6 4,4 6,6 Faglig Fælles A-kasse ,2 11,6 12, ,0 11,0 12,5 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,0 9,6 11, ,5 8,0 9,9 Offentligt Ansatte ,5 4,3 4, ,3 4,5 4,3 Øvrige ,5 11,2 10, ,3 8,4 13,0 Danske Lønmodtagere ,3 5,3 5, ,8 4,9 5,5 Frie Funktionærer ,9 5,0 5, ,1 4,7 6,0 Kristelige ,1 8,5 9, ,8 7,9 9,4 RestaurationsBranchen ,9 14,9 17, ,5 14,6 17,5 Forsikrede i alt ,3 6,2 6, ,5 5,8 6,9 Anm: Note: Danmarks Statistik og AF-. Pga. afrunding kan summerne variere. Danske Sygeplejerskers A-kasse har skiftet navn til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Pr. 1. april 2005 er jordmødre (ca. 300 i ) overført fra Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse til Danske Sundhedsorganisationers A-kasse på landsplan. Pr. 1. januar 2006 er Pædagogiske Medhjælpers A-kasse fusioneret med Offentligt Ansattes A-kasse. I sammenlignings tallene for 2005 er Pædagogiske Medhjælpere indregnet under Offentlig Ansatte.

6 4. Ledigheden fordelt på kommuner og amter Af skema 5 kan det ses, at i forhold til februar 2005 har alle kommuner i regionen oplevet et fald i antallet af ledige og aktiverede. Størst er faldet i Hvidovre, Ballerup og Dragør kommuner, med fald på hhv. 25,2%, 21,0% og 20,1%. Omvendt har Værløse, Lyngby-Taarbæk og Glostrup kommuner oplevet de mindste fald i antallet af ledige og aktiverede på hhv. 4,0%, 5,2% og 5,9%. For hele regionen er antallet af ledige og aktiverede gennemsnitligt faldet med 13,5% siden februar Geografisk er der også stor variation i ledigheden i regionen. Den højeste ledighedsprocent i regionen var i februar 2006 i Ishøj Kommune. Her var 8% ledige mod 8,4% i februar forrige år. Derefter følger Albertslund Kommune med en ledighed på 5,9% og Københavns og Brøndby kommuner med 5,8%. Sammenlignet med landsgennemsnittet på 5,3%, ligger ledigheden i disse kommuner således over landsgennemsnittet. I den modsatte ende ligger Ledøje-Smørum Kommune med en ledighed på kun 2,5%, efterfulgt af Dragør og Tårnby kommuner med 3% ledige. Ikke-forsikrede i kommunerne Udviklingen i antallet af ikke-forsikrede ledige samt deres andel af samtlige ledige er vidt forskellige fra kommune til kommune. Hvidovre Kommune er den kommune, hvor ledigheden blandt ikke-forsikrede er faldet mest siden februar 2005; nemlig med 51,1%. I modsætning hertil findes kommuner såsom Glostrup, Lyngby-Taarbæk og Værløse. I disse kommuner steg ledigheden af ikkeforsikrede med hhv. 89,4%, 65,3% og 63,6%. Ligesom i forrige måned er både Gladsaxe og Ledøje-Smørum kommuner i hvert sin ende af skalaen, hvad angår andelen af ikkeforsikrede ledige. I februar 2006 bestod 28,4% af alle ledige i Gladsaxe Kommune af ikke-forsikrede. For Ledøje-Smørum Kommunes vedkommende bestod 4,6% af de ledige af ikke-forsikrede. Skema 5 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede fordelt på kommuner; februar 2005 og februar 2006 Gennemsnitlig antal Ændring i Ledige i procent af Gns. antal Ændring i ledige og aktiverede pct. arbejdsstyrken ikke-forsikrede ledige pct. Andel feb-06 feb feb-06 feb-05 feb-06 feb feb-06 Københavns Kommune ,5 5,8 6, ,1 11,8 Frederiksberg Kommune ,4 4,9 5, ,7 17,3 Københavns Amt ,9 4,5 5, ,3 20,3 Albertslund ,8 5,9 6, ,5 24,3 Ballerup ,0 3,9 4, ,9 18,4 Brøndby ,7 5,8 6, ,9 20,9 Dragør ,1 3,0 3, ,8 6,4 Gentofte ,9 3,5 3, ,0 15,1 Gladsaxe ,0 5,0 5, ,7 28,4 Glostrup ,9 4,8 4, ,4 23,9 Herlev ,3 4,9 5, ,8 20,5 Hvidovre ,2 4,8 6, ,1 20,1 Høje-Taastrup ,9 5,4 5, ,8 19,5 Ishøj ,9 8,0 8, ,1 24,4 Ledøje-Smørum ,3 2,5 2, ,5 4,6 Lyngby-Taarbæk ,2 3,9 3, ,3 24,2 Rødovre ,4 4,6 5, ,2 12,9 Søllerød ,5 3,0 3, ,5 11,1 Tårnby ,0 4,9 5, ,0 22,5 Vallensbæk ,5 3,4 3, ,1 6,7 Værløse ,0 3,3 3, ,6 23,2 Korrektion ,5 5,1 5, ,9 16,0 Danmarks Statistik Anm: Pga. afrunding hos Danmarks Statistik kan summerne variere.

7 5. Personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Færre i aktivering Antallet af aktiverede faldt med 28,4% i i perioden fra februar 2005 til februar Der var gennemsnitligt personer i aktivering i februar 2006, jf. skema 6. I alle grupper af arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger er antallet af personer faldet. For personer, der har taget imod vejledning, er faldet størst (33,4%), hvilket svarer til 128 fuldtidspersoner. Næsten lige så store fald har der været i antallet af personer i job med løntilskud (30,9%) og antallet af personer i uddannelsesaktivering (27,0%). Der var kun et mindre fald i antallet af personer i virksomhedspraktik, svarende til 4 fuldtidspersoner. På landsplan er antallet af personer i aktivering faldet mindre end i. Der er det samme antal personer, som har taget imod vejledning, i februar 2006, som i februar Mens antallet af personer i uddannelsesaktivering og i job med løntilskud er faldet, hhv. 12,8% og 19,1%. Antallet af personer i virksomhedspraktik er faldet mere på landsplan end i. Færre ledige på orlov Antallet af ledige på børnepasningsorlov faldt med 11,2% fra februar 2005 til februar 2006 i. Derimod var der en lille stigning i antallet af beskæftigede på orlov. Dog kun hvad der svarer til en fuldtidsperson. Det samlede fald af antal personer på orlov blev dermed på 4,1%. Der er således blevet relativ færre ledige på orlov i forhold til beskæftigede. På landsplan faldt både antallet af beskæftigede og ledige på orlov. Dog var faldet størst for de ledige. Det samlede fald på landsplan var på 12,6% Efterløn og Overgangsydelse I faldt antallet af personer, der modtog efterløn eller overgangsydelse med 14,1% i februar 2006 i forhold til februar Dette var et større fald end på landsplan, hvor antallet af personer på efterløn eller overgangsydelse faldt med 12,1%. I var faldet i antal af personer på efterløn på 12,7% på ét års sigt, mens antallet af personer på overgangsydelse faldt med 67,5%. Skema 6 Gennemsnitlig antal personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i og hele landet; februar 2005 og februar 2006 Hele landet feb-06 feb-05 Ændring Ændring feb-06 feb-05 i procent i procent Vejledning , Uddannelse , ,8 Job med løntilskud , ,1 Virksomhedspraktik , ,1 Aktivering i alt , ,6 Beskæftigede på orlov , ,0 Ledige på orlov , ,7 Børnepasningsorlov i alt , ,6 Efterløn , ,6 Overgangsydelse , ,6 Efterløn og Overgangsydelse i alt , ,1 Anm: Danmarks Statistik og AF- Orlov er incl. Rotation og Job med løntilskud er incl. Individuel job med løntilskud.

8 6. Kontanthjælpsmodtagere mv. Af nedenstående tabel fremgår antallet af personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i de storkøbenhavnske kommuner (kontanthjælpsmodtagere samt personer i revalidering). De seneste tal er fra december I tabellen angives ligeledes antallet af kontanthjælpsmodtagere, som er tilmeldt AF. Data er udtrukket fra AMANDA den 24. april Skema 7 Antal personer, som modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, december 2005, samt kontanthjælpsmodtagere som er tilmeldt AF, opgjort pr. 26/ Antal personer på Kontanthjælp Antal personer i Revalidering Antal aktiverede Kontanthjælpsmodtagere Antal modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik i alt Antal kontanthjælpsmodtagere tilmeldt AF i alt december 2005 Status pr Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Københavns Amt Albertslund Ballerup Brøndby Dragør Gentofte Gladsaxe Glostrup Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Ishøj Ledøje-Smørum Lyngby-Taarbæk Rødovre Søllerød Tårnby Vallensbæk Værløse Note: Danmarks Statistik og AF- Kolonnen "Modtagere af hjælp efter lov om aktiv socialpolitik" omfatter kontanthjælpsmodtagere, personer i revalidering samt aktiverede kontanthjælpsmodtagere, men ikke personer som modtager hjælp i særlige tilfælde. Antal kontanthjælpsmodtagere tilmeldt AF i alt er status den angivne data, og kan ikke sammenlignes med skema 5, da dette er gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere set over én måned.

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

August 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn August 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I august 2005 var der i i gennemsnit 42.606 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 10,8% færre end i august 2004. Som følge af den faldende ledighed

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Faldet i ledigheden er ophørt og på vej opad. I december var ledigheden vokset med 1 personer svarende

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%).

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 2. september 200 LEDIGHEDEN I MIDTJYLLAND UNDER % Med en ledighed på kun 2,%, er Midtjylland den eneste region i landet med en ledighed under % i august

Læs mere

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN

OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Beskæftigelsesregion Midtjylland De nye ledighedstal for september Færre ledige i Midtjylland end for et år siden, men flere i aktivering OVERORDNET VURDERING AF LEDIGHEDEN Antal ledige faldt med 1749

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i september 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i september 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan

Læs mere

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået

Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Nye arbejdsløshedstal november 21 Lidt færre arbejdsløse giver håb om, at bunden er nået Bruttoledigheden faldt med 9 fuldtidspersoner fra oktober til november 21. Udviklingen giver håb om, at bunden på

Læs mere

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010.

Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Kvartalsafrapportering på beskæftigelsesområdet, Faxe Kommune - 4. kvartal 2010. Opdateret januar 2011 Kvartalsafrapportering 4. kvartal 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Opsummering af

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8

Dagpengemodtagere 3) 88.812-11,7 4,7 4,2 Kontanthjælpsmodtagere 38.034-18,8 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Hele landet, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Hele landet Bruttoledige

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010

Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2010 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013

Resultater af beskæftigelsesindsatsen. Status 2. kvartal 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Resultater af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Status 2. kvartal 213 Maj 213 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland, Ny Østergade 7, DK 4 Roskilde Telefon

Læs mere