Dansk Varemærke Tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Miki Mistrati, Østerbrogade 150, 3.tv., 2100 København Ø, ; Søren Steen Jespersen, Slagelsegade 3. th, 2100 København Ø, ; Thomas Vorf Stokholm, Madvigs Alle 12, 3.th, 1824 Frederiksberg C, (511) Klasse 09: Optagne TV/video og film produktioner. (511) Klasse 41: TV/Video og film produktion. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Smedemesterforening, Magnoliavej 2, 5250 Odense SV, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, rådgivningsvirksomhed (professionel) ikke forretningsmæssigt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Mærket er et garantimærke. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmer af Ankenævnet for VVS-Installationer For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Der er ikke fastsat særlige bestemmelser for brugen af mærket. (730) Indehaver: Prologo ApS, Gøngehusvej 280, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 24: Håndklæder og sengelinned, tekstilvarer. (511) Klasse 25: Beklædning og sko. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lousonville Investments N.V. and Oakgrow Corporation N.V., 1-5 Plaza Jojo Corea, Curacao, Hollandske Antiller (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: Lett & Co. advokatfirma, Borgergade 111, 1019 København K, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. 797

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fagforbundet Samarbejdende Merkonomer, Vesterbrogade 35, 1620 København V, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Nicolai Mallet, Ved Stranden 18, Box 2034, 1012 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, brevpapir og kuverter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig bistand vedrørende faglig organisering; rådgivning vedrørende personaleledelse; jobformidling; forretningsmæssig bistand vedrørende personaleforhold og -udvikling, forannævnte ydelser også formidlet elektronisk, herunder via Internettet. (511) Klasse 36: Arbejdsløshedskassevirksomhed, forannævnte ydelser også formidlet elektronisk, herunder via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, kursusvirksomhed, forannævnte ydelser også formidlet elektronisk, herunder via Internettet. (511) Klasse 42: Programmering af computere, bistand ved landbrugsvirksomhed, juridisk bistand vedrørende ansættelsesforhold; erhvervsvejledning (jobvejledning) og karrierevejledning; rådgivning og information vedrørende arbejdsmiljø; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), herunder i form af personlig som almen rådgivning til medlemmer i fagforening, forannævnte ydelser også formidlet elektronisk, herunder via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AUTOBIZZ (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Laboratoriet for Naturlige Interaktive Systemer - NIS-laboratoriet, Forskerparken 10, 5230 Odense M, (511) Klasse 09: Ikke-kommercielt computer software indeholdende forsknings-, uddannelses- og undervisningsmateriale afviklet via elektroniske medier, software platform og e-learning værktøj til fremstilling af uddannelses- og undervisningsmateriale afviklet via elektroniske medier. (511) Klasse 16: Ikke-kommercielle plakater, brochurer, trykt instruktionsmateriale, undervisnsingmateriale og rapporter. (511) Klasse 41: Ikke-kommerciel forsknings-, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder formidlet via globale netværk. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, design og udvikling af computerprogrammer til forskning og uddannelse i annotering af dialoger og informationsudtrækning fra annoterede dialoger, udarbejdelse af websider; udarbejdelse, opdatering og installation af dataprogrammel. (591) Farvetekst: Mærker er udført i farver. (730) Indehaver: Turisme Region Syd, Østergågade 3D, 4800 Nykøbing F, (511) Klasse 35: Markedsføring af slotte og herregårde, markedsføring af festival og arrangementer. (511) Klasse 39: Guidede omvisninger på slotte og herregårde, organisering af rejser og pakketure. (511) Klasse 41: Organisering og ledelse af festival, events, kulturarrangementer, konferencer, seminarer, foredrag, symposier, workshops, kurser, forelæsninger og sportsarrangementer, teaterproduktion, levende optræden, information om underholdning og rekreation, festplanlægning for andre, filmforevisning, forlystelser, organisering og afholdelse af konkurrencer, produktion af lydoptagelser, produktion af videofilm, organisering og produktion af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, organisering af koncerter, organisering af teaterforestillinger, revyteater, organisering og produktion af shows, udstillinger med kulturelt sigte, udstillinger med historisk sigte. (511) Klasse 42: Cateringvirksomhed og organisering af middage for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 798

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANBIZZ (730) Indehaver: A/S Storebæltsforbindelsen, Vester Søgade 10, 1601 København V, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Elektriske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, betalings- og abonnementskort og - billetter til automatisk aflæsning i betalingsanlæg, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, betalings- og abonnementskort og -billetter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Tjenesteydelser vedrørende betalings- og abonnementsaftaler for brugere af bro- og vejforbindelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FISHCON (730) Indehaver: Christoffer Villadsen, Livjægergade 44, 1th., 2100 København Ø, ; Andreas Villadsen, Livjægergade 44, 1th., 2100 København Ø, (511) Klasse 31: Levende fisk, fiskeyngel og fiskeæg. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende miljøbeskyttelse, nemlig vedrørende fisk og vandmiljø; biologiske undersøgelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BATH & BODY WORKS (730) Indehaver: Bathco, Inc. a Delaware Corporation, 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; potpourris lugtopfriskende og duftende geleer og lugtposer. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 35: Samling (ikke tranport) af et udvalg af duftpræparater så forbrugere får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; annoncering pr. postordre- og postordrekatalogvirksomhed i forbindelse med duftpræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Best Body I/S, c/o Allan Heiss, Helgolandsgade 39.3.th, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: Thomas Riis, Majsmarken 272, 8520 Lystrup, (511) Klasse 05: Farmaceutisk præparat til slankeformål; helseprodukter og vitamintilskud. (511) Klasse 32: Energidrikke indeholdende forskellige kulhydrater og elektrolytter samt smag, proteindrikke indeholdende sødestof og forskellige aromastoffer. (591) Farvetekst: Mærket udført i farver (730) Indehaver: Bredbandsbolaget A/S, Toldbodgade 39, 1253 København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder hardware og perifere enheder samt software; databærere, herunder CD-Rom'er, minidiscs, compact discs og DVD'ere. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samling (ikke transport) af et udvalg af varer og tjenesteydelser, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed samt radio - og TV- udsendelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder produktion af radio - og TV-programmer, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, foranstående tjensteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; design, udvikling, installation og ajourføring af edb-software, teknisk rådgivning og information vedrørende databehandlingsudstyr, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDIC NATIONS STUDY (730) Indehaver: DDB Needham Denmark A/S, Gothersgade 49, 1123 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, programmering af computere. 799

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (511) Klasse 09: Computer software, herunder software til virksomhedsledelse, software til styring af informationer og til udvikling af applikationer, software til forretningsapplikation og software til globale computer netværker. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer software, rådgivning inden for globale computer netværker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPUTER ASSOCIATES (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (511) Klasse 09: Computer software, herunder software til virksomhedsledelse, software til styring af informationer og til udvikling af applikationer, software til forretningsapplikation og software til globale computer netværker. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer software, rådgivning inden for globale computer netværker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GENERATION COSMO (730) Indehaver: Hearst Communications, Inc, a corporation of the State of Delaware, 959 Eighth Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 38: Distribution af fjernsynsprogrammer bestående af programmer eller klip vedrørende madlavning, kvinder og mænds interesseområder, menneskelige relationer, finansiel rådgivning, historie, sundhed og motion, mode, filmanmeldelser og -reviews, astrologi og/eller film. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, underholdningsvirksomhed, herunder fremstilling af fjernsynsprogrammer bestående af programmer eller klip vedrørende madlavning, kvinder og mænds interesseområder, menneskelige relationer, finansiel rådgivning, historie, sundhed og motion, mode, filmanmeldelser og -reviews, astrologi og/eller film. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZONA (730) Indehaver: Viña Concha Y Toro S.A., NVA. Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUYPOWER (730) Indehaver: General Motors Corporation, a corporation of the state of Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan , USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, navnlig med motorkøretøjer, foranstående ydelser også over globale computernetværk, information vedrørende salg og anskaffelse af motorkøretøjer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), teknisk information vedrørende motorkøretøjer, foranstående tjenesteydelser også over globale computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERPOCKET (730) Indehaver: JoB Vision ApS, Gydevang 2 B, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Ladefoged Advokatfirma, Sct. Knudsgade 2, 4100 Ringsted, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, genplacering af personale, outplacementvirksomhed, informationsvirksomhed vedrørende personalerekruttering, beskæftigelse og karriereressourcer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor Human Ressource Management, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrange-menter, afholdelse af foredrag. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed vedrørende karriereudvikling og muligheder (jobvejledning). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Høst & Søn, Købmagergade 62, 1150 København K, (511) Klasse 16: Bøger og tryksager. (511) Klasse 41: Udgivelsesvirksomhed. 800

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ViCare (730) Indehaver: ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 150 B, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Jonas Bruun, Advokatfirma,, Bredgade 38, 1260 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, desinfektionsmidler. (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter samt kunstige organer, medicinske apparater, herunder pacemakere, scannere, kardiotopografer, EKG-apparater, defibrillatorer og dialyseapparater; katetre, stents, kirurgiske afdækningsstykker, dræn og sonder til medicinske formål. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning i brug af de ovennævnte produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ViCare Medical (730) Indehaver: ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 150 B, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Jonas Bruun, Advokatfirma,, Bredgade 38, 1260 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, desinfektionsmidler. (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter samt kunstige organer; medicinske apparater, herunder pacemakere, scannere, kardiotopografer, EKG-apparater, defibrillatorer og dialyseapparater; katetre, stents, kirurgiske afdækningsstykker, dræn og sonder til medicinske formål. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning i brug af de ovennævnte produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RED BULL (730) Indehaver: Red Bull GmbH, Münchener Strasse 67, Freilassing, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske spil - kun til brug med fjernsynsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap og varer heraf, nemlig ansigtservietter, bordservietter, filterpapir, lommetørklæder, toiletpapir, papirsbleer til spædbørn, æsker, kasser og poser til emballering; tryksager; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, overføringsbilleder, selvklæbende etiketter, artikler til brug for kunstnere, nemlig tegne-, male- og modellèringsartikler; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plastikmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klichèer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, især til promotion af de førnævnte varer og til konkurrencer, herunder sportsbegivenheder; reklamevirksomhed; distribution af vareprøver til reklameformål; rådgivning vedrørende organisering. (511) Klasse 39: Transport af personer og varer via flyvemaskiner, motorkøretøjer, jernbaner og skibe; arrangering af sightseeings, rejsebureauvirksomhed, bureauvirksomhed vedrørende transport af personer, organisering af sightseeings, ledsagelse af rejsende; udlejning af flyvemaskiner og motorkøretøjer; transport og udbringning af pakker. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, især musikarrangementer og radio- og fjernsynsunderholdningsvirksomhed; sportsaktiviteter og kulturelle aktiviteter, især organisering af sportskonkurrencer. (511) Klasse 42: Indlogerings- og forplejningsvirksomhed; licensgivning, administration, juridisk og teknisk rådgivning vedrørende brug og anden udnyttelse af industrielle ejendomsrettingheder; rådgivning og vurderinger indenfor det tekniske område og indenfor computerprogrammering; organisering af messer og udstillinger. (300) Prioritetsoplysninger: DE R56 349/32 Wz Tyskland (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 150 B, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Jonas Bruun, Advokatfirma,, Bredgade 38, 1260 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, desinfektionsmidler. (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter samt kunstige organer; medicinske apparater, herunder pacemakere, scannere, kardiotopografer, EKG-apparater, defibrillatorer og dialyseapparater; katetre, stents, kirurgiske afdækningsstykker, dræn og sonder til medicinske formål. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning i brug af de ovennævnte produkter. 801

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PETMATE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Doskocil Manufacturing Company, Inc., a corporation of the State of Texas, 4209 Barnett, Arlington, Texas 76017, USA (511) Klasse 11: Elektriske varmepuder til kæledyr. (511) Klasse 18: Kæledyrsartikler og -tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Præfabrikerede læskure (ikke af metal) til kæledyr samt døre (ikke af metal) hertil. (511) Klasse 20: Transportable senge til kæledyr; huse til kæledyr, herunder transportable huse til kæledyr; puder, sengeudstyr (ikke sengelinned) og møbler til kæledyr, kradsestolper samt kombinerede siddeanordninger og kradsestolper til katte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProVida (730) Indehaver: Jaivision A/S, 1, Produktionsvej, 2600 Glostrup, (511) Klasse 09: Farvevideokameraer, VHS Videooptagere, farvemonitorer, tids- og afstandsmålere, elektroniske digitale speedometre, videooptagere, fjernkontrolapparater, redigeringsudstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vialin (730) Indehaver: Astion Development ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tele-Nuts (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder tabletter indeholdende vitaminer og mineraler; vitamin- og mineraltilskud til fødevarer; veterinærmedicinske præparater; præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FELIX The Nut Company GmbH & Co. KG, Schwerte, Tyskland (511) Klasse 30: Kakao. (730) Indehaver: Marianne Lorentzen, Annasvej 21, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) samt malerier. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer i en kunst- og antikvitetsforretning, herunder også via Internettet. (511) Klasse 36: Kunst- og antikvitetsvurdering. (511) Klasse 39: Oplagring af varer, postordreforsendelsesvirksomhed. (511) Klasse 41: Gallerivirksomhed. 802

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viadeen (730) Indehaver: Astion Development ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OKAY (730) Indehaver: Schelchen GmbH, Im Gewerbepark 6, Zeesen, Tyskland (511) Klasse 25: Fodtøj og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til fodtøj, især såler, dæksåler, indlægssåler, og hælindlæg. (511) Klasse 26: Snørebånd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Diostrin (730) Indehaver: Astion Development ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NovaMind Aps, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Computerhardware og -software, herunder til brug i forbindelse med reklameproduktion, animation af figurer og billeder samt til brug i forbindelse med mobiltelefoner og Internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, udvikling af hardware og software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viastrin (730) Indehaver: Astion Development ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Master Foods A/S, Ringager 2 A, 2605 Brøndby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; tilberedte næringsmidler hidrørende fra søer og havet; frugter og grøntsager i tilberedt stand, herunder konserveret, tørret og kogt; fødevarer fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; mejeriprodukter; mousser fremstillet helt eller overvejende af mejeriprodukter; kolde desserter tilberedt af frugt og mejeriprodukter (ikke spiseis); drikke fremstillet af mejeriprodukter; supper; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, grøntsager, nødder, frugter eller ost; salater fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; snackprodukter på basis af frugter og grøntsager; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); protein som næringsmiddel til mennesker; æg; geléer, syltetøj, frugtsauce, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, næringsmidler af korn, te, kaffe, kakao; kaffearomaer, kaffeekstrakt; blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; chokoladedrikke; konfekturevarer; konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler; spiseis, herunder flødeis, iscreme, sorbetis, frossen yoghurt og andre spiseisprodukter; frosne konfekturevarer; kolde desserter baseret på kakao, chokolade, konfekturevarer og konditorivarer; mousser fremstillet helt eller overvejende af kaffe, kakao, chokolade eller spiseis; brød, kagedej; drikke fremstillet på basis af kaffe, te, kakao og/eller chokolade eller erstatningsstoffer herfor; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer; snackprodukter på basis af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade, konfekturevarer, konditorivarer eller spiseis; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); chokolade; pizzaer, pizzabunde og -melblandinger; krydrede saucer, herunder sådanne til pasta og ris; salatdressinger, mayonnaise, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip; sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 803

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Master Foods A/S, Ringager 2 A, 2605 Brøndby, (511) Klasse 09: Apparater til pengetransaktioner til brug i forbindelse med kort og databærere, samt databærere og kort beregnet til sådanne apparater; apparater til adgangskontrol til brug i forbindelse med kort og databærere samt databærere og kort beregnet til brug i forbindelse med sådanne apparater, apparater til modtagelse af betaling, til registrering og/eller kreditering af betaling på hukommelsesindretninger, kort og databærere til brug for monitære transaktioner, adgangskontrol samt betalingstransaktioner herunder pengeløse betalingstransaktioner; apparater der udløses ved mønter, jetons, kort og billetter; apparater til sortering, validering, kontrol, verificering, identificering, kvantificering, afprøvning, udlevering eller afvisning af mønter, jetons, kort, billetter, papirpenge, banknoter eller lignende værdimedier; apparater til fastsættelse og ændring af nummer, antal og klassifikation af mønter, jetons, kort, billetter, papirpenge, banknoter og lignende værdimedier; apparater og instrumenter til lagring, behandling, håndtering, generhvervelse og overførsel af data; apparater og instrumenter til konvertering af digitale værdier til grafiske informationer; computerprogrammer optaget på magnetiske plader, bånd, elektroniske indretninger, optiske medier eller CDrom'er. (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, næringsmidler af korn, te, kaffe, kakao; kaffearomaer, kaffeekstrakt; blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; chokoladedrikke; konfekturevarer; konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler; spiseis, herunder flødeis, iscreme, sorbetis, frossen yoghurt og andre spiseisprodukter; frosne konfekturevarer; kolde desserter baseret på kakao, chokolade, konfekturevarer og konditorivarer; mousser fremstillet helt eller overvejende af kaffe, kakao, chokolade eller spiseis; brød, kagedej; drikke fremstillet på basis af kaffe, te, kakao og/eller chokolade eller erstatningsstoffer herfor; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer; snackprodukter på basis af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade, konfekturevarer, konditorivarer eller spiseis; færdigretter hovedsageligt bestående af de i klassen nævnte varer; chokolade; pizzaer, pizzabunde og -melblandinger; krydrede saucer, herunder sådanne til pasta og ris; salatdressinger, mayonnaise, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip; sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ferrybizz (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Færgebizz (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXTENSOR (730) Indehaver: International Färg Aktiebolag, Box 44, Angered, Sverige (511) Klasse 02: Maling; overtræk og emalje i form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende fernis); farvestoffer (ikke til vaskeri- og toiletbrug); limfarver, japanlak; lakfernis; maling- og laktørrelsespræparater og substanser, træimprægneringsmidler; bejdsemidler; rustbeskyttelsesmidler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til alle forannævnte varer. 804

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HHBIZZ (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Färjebizz (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENDOCLENS-OPA (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter til brug ved desinficering og sterilisering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kramer Electronics Ltd., Sapir Center 5/35, IL-Jerusalem 95461, Israel (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Apparater (dog ikke højttalere) til professionel brug ikke solgt en detail, til optagelse, transmission, behandling af gengivelse af lyd eller billede. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANYINFO (730) Indehaver: Mobilix A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENDOCLENS-NSX (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter til brug ved desinficering og sterilisering. 805

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bulldog ApS, Søndergården 12, 9640 Farsø, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, konserverede frugt, konserverede grøntsager, tørrede frugt, kogte frugter, kogte grøntsager, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk, mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand frugtdrikke og frugtsaft. (511) Klasse 33: Vin. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ilumia (730) Indehaver: Ilona Bechsgaard, Store Torv 6, 5.sal, 8000 Århus C, (511) Klasse 03: Æteriske olier, parfumerivarer, kosmetiske præparater. (511) Klasse 09: Videobånd, kassettebånd, compact discs med lyd eller billede, computerspil og elektroniske spil (ikke håndholdte). (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale, nemlig bøger, blade og spillekort. (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, herunder studierejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor psykoterapi, familieterapi, healing, forskellige kunstneriske grene, maleri, sang, dans, musik, skuptur; forlagsvirksomhed, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Xpenco (730) Indehaver: Jette Toft Clausen, Kystvejen 11, St. Anslet, Kirsteinesminde, 6100 Haderslev, ; Mogense Garbenfeldt, Kystvejen 11, St. Anslet, Kirstinesminde, 6100 Haderslev, (740/750) Fuldmægtig: Jacob Christoffersen, Adelgade 89, 5400 Bogense, (511) Klasse 09: Computer software, computer programmer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsvirksomhed og industrielvirksomhed; analyse af omkostninger, herunder analyser til brug for besparelser ved virksomhedsindkøb og rationalisering af enhver art; forretningsmæssig bistand ved systemimplementering og systemintegration. (511) Klasse 42: Design, udvikling, vedligeholdelse, reparation, installation og implementering af computer software; rådgivningsvirksomhed vedrørende computer software, herunder rådgivning om indkøbsbesparelser og rationalisering af enhver art vedrørende software og ITløsninger; teknisk bistand ved systemimplementering og systemintegration. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OVERLAND (730) Indehaver: DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, a corporation of the State of Delaware,, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hill, Michigan 48326, USA, USA (511) Klasse 12: Motorkøretøjer,ophængninger til motorkøretøjer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Agripartners (730) Indehaver: Aalborg Amts Landboforening, Hobrovej, 9200 Ålborg SV, (740/750) Fuldmægtig: Bjørnstrup & Abildgaard A/S, Algade 56, 9000 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXIT (730) Indehaver: Gumball Automater, Ørbækgårds Alle 620, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, slik (sukkervarer) samt tyggegummi, ikke til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ELEGANCE Rolf Offergelt GmbH, Postfach 1006, Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; knapper, hægter og maller; sytilbehør (undtagen tråd og garn), rosetter (besætningsartikler); spænder til bælter, seler, sko og til beklædningstilbehør; elastiske ærmeholdere; fjer som tilbehør til beklædning, hårpynt, kunstigt hår, parykker; hårnåle; ikke elektriske papillotter; kunstige blomster og frugter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THOR A/S (730) Indehaver: Thor A/S, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, (511) Klasse 37: Elevatorvirksomhed herunder service, reparation, vedligeholdelse, ombygninger, nyopstillinger. 806

13 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ADPER (730) Indehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Company, a corporation of the State of Delaware, 3M Center, 2501 Hudson Road, St. Paul, Minnesota 55144, USA (511) Klasse 05: Dentale klæbemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Mezzo Media ApS, Vestergade 12 A, 1456 København K, (740/750) Fuldmægtig: Philip & Partnere Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1018 København K, (511) Klasse 09: Digitalt og analogt arbejdende apparater til transmission og gengivelse af lyd og billeder. (511) Klasse 16: Manualer og trykt instruktionsmateriale. (511) Klasse 35: Kompilation af informationer til en computerdatabase; tilvejebringelse af digitalt lagrede informationer indeholdende reklamebilleder, -lyd og -tekst; administration af datastyrede arkiver i en computerdatabase; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser for andre, forretningsmæssig bistand, nemlig abonnementvirksomhed vedrørende CD-Rom'er med digitalt lagrede informationer. (511) Klasse 42: Hosting af hjemmesider og datalagring for andre, teknisk bistand og -design og mediearkivløsninger, hvor digitalt materiale, som eksempelvis billeder, illustrationer og logoer kan fremskaffes og genbruges via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: APATCHI (730) Indehaver: Sophion Bioscience A/S, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, (740/750) Fuldmægtig: NeuroSearch A/S, Patent Department, Pederstrupvej 93, 2750 Ballerup, (511) Klasse 09: Videnskabelige, elektriske eller optiske apparater eller instrumenter, herunder apparater eller instrumenter beregnet til måling eller overvågning af kemiske eller biokemiske processer i cellemembraner, til håndtering, manipulering og karakterisering af ionkanaler i levende celler, til microarray baseret screening, og til high throughput screening. (511) Klasse 10: Medicinske apparater eller instrumenter, herunder medicinske apparater eller instrumenter beregnet til funktionel karakterisering af levende celler, til måling eller overvågning af kemiske eller biokemiske processer i cellemembraner, og til håndtering, manipulering og karakterisering af ionkanaler i levende celler. (511) Klasse 42: Videnskabelig eller industriel forskning, herunder forskningsvirksomhed baseret på screening af ionkanaler og transportere, forskningsvirksomhed baseret på micro-array teknologi, forskningsvirksomhed baseret på high throughput screening teknologi, og forskningsvirksomhed baseret på microchip teknologi, og programmering af computere, herunder programmering af apparater eller instrumenter til måling eller overvågning af kemiske eller biokemiske processer i cellemembraner, og programmering af apparater eller instrumenter til håndtering, manipulering og karakterisering af ionkanaler i levende celler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: VERITAS Operating Corporation, 1600 Plymouth Street, Mountain View, CA 94043, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 38: Telekommunikation, herunder adgang til tekst, grafik, audiovisuelt indhold og databaser samt online tjenesteydelser via computer og kommunikationsnetværk, herunder Internet, tilvejebringelse af informationer, opslagstavler på EDB, samtale-(chat)-tjenesteydelser via tekst og video, tilvejebringelse af virtuelt udstyr for tidstro interaktion blandt computerbrugere. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, herunder tekst, grafik og audiovisuelt indhold, rådgivning vedr. computer hardware, design af computer software, bistand i forbindelse med udvikling af databaser, fjernbetjent eller onsite overvågning af computersystemer, overvågning af andres computersystemer og tilvejebringelse af reservecomputerprogrammer og udstyr, integration af computersystemer og netværk. (730) Indehaver: Mezzo Media ApS, Vestergade 12 A, 1456 København K, (740/750) Fuldmægtig: Philip & Partnere Advokatfirma, Vognmagergade 7, 1018 København K, (511) Klasse 09: Digitalt og analogt arbejdende apparater til transmission og gengivelse af lyd og billeder. (511) Klasse 16: Manualer og trykt instruktionsmateriale. (511) Klasse 35: Kompilation af informationer til en computerdatabase; tilvejebringelse af digitalt lagrede informationer indeholdende reklamebilleder, -lyd og -tekst; administration af datastyrede arkiver i en computerdatabase; sortering og redigering af informationer i computerdatabaser for andre, forretningsmæssig bistand, nemlig abonnementvirksomhed vedrørende CD-Rom'er med digitalt lagrede informationer. (511) Klasse 42: Hosting af hjemmesider og datalagring for andre, teknisk bistand og -design og mediearkivløsninger, hvor digitalt materiale, som eksempelvis billeder, illustrationer og logoer kan fremskaffes og genbruges via Internettet. 807

14 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lars Herlow, Fredensgade 11, 2 sal, 2200 København N, ; Morten Brix, Gyldenløvesgade 10, 4. tv, 1369 København K, (511) Klasse 09: CD'ere. (511) Klasse 16: Tryktyper, klicheér og brevpapir. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande herunder t-shirts, bøllehatte og jakker. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EPWiN (730) Indehaver: Microhouse ApS, Bjergegade 15E, 3000 Helsingør, (511) Klasse 09: EDB-Software. (511) Klasse 16: Trykte publikationer herunder manualer. (730) Indehaver: Niels Jørgen Mortensen, St. Sct. Peder Stræde 9, 8800 Viborg, (511) Klasse 09: Computer hardware og software samt dele og tilbehør dertil. (511) Klasse 37: Vedligeholdelse, installation, reparation og opgradering af computere og computerudstyr. (511) Klasse 42: Vedligeholdelse og opgradering af computer software, rådgivning vedrørende computer hardware, genrettelse af computerdata, ajourføring af computerprogrammer, design og programmering af hjemmesider, registrering af domænenavne, teknisk bistand og rådgivning vedrørende internettet, drift og vedligeholdelse af webhotel. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GREENERY (730) Indehaver: Allison A/S, Hjortkærvej 2, Omme, 6740 Bramming, (740/750) Fuldmægtig: Arnen Advokatfirma, Kirkegade 49, 6700 Esbjerg, (511) Klasse 03: Præparater til rengøring, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, badesalt (ikke til medicinske formål), hårvand og tandplejemidler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt (alle varer fremstillet økologisk). (730) Indehaver: BSA Group Sdn. Bhd., Lot 19, Rawang Industrial Estate, Selangor, Rawang 48000, Malaysia (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 06: Skilte af metal, metalskinner, klokker, byggemateriale af metal og metaldele til køretøje (ikke indeholdt i andre klasser), klejnsmedsarbejder, metalrør, andre varer af metal (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 12: Hjul til køretøjer, nav, fælge og dæk til køretøjer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til køretøjer og befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet. (511) Klasse 16: Papir og pap og varer heraf (ikke indeholdt i andre klasser), kort, æsker af papir, aviser eller magasiner, tryksager, bøger, papirhandlervarer, skrivetavler, etiketter, papirhandlervarer i form af klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug. 808

15 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CASA ITALIA (730) Indehaver: CASA ITALIA APS, Islevdalvej 100/406, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: Hans Peter Andersen, Idrætsvej 19, 3200 Helsinge, (511) Klasse 11: Sanitetsinstallationer, køkkenvaske, køleapparater og - maskiner, sanitære apparater, Ovennævnte varer af italiensk oprindelse. (511) Klasse 19: Byggematerialer (ikke af metal) i form af køkken- og badeværelseselementer, Ovenænvte varer af italiensk oprindelse. (511) Klasse 20: Møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke indeholdt i andre klasser) af træ, køkken- og badeværelseselemeter. Ovennævnte varer af italiensk oprindelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DI-G (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fællesforeningen for s Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (511) Klasse 29: Campylobacterfrit fjerkræ (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Ford Motor Company, a corporation of the State of Delaware, The American Road, Dearborn, Michigan 48121, USA (511) Klasse 12: Motorkøretøjer samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil; motorer til motorkøretøjer samt dele dertil. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: VOICEFINDER (730) Indehaver: Oticon A/S, Strandvejen 58, 2900 Hellerup, (511) Klasse 10: Kirurgiske, medicinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter samt kunstige lemmer, øjne og tænder, ortopædiske artikler, suturmaterialer, herunder særlig kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter til brug for eller i forbindelse med hørehæmmede, herunder høreapparater samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de forannævnte varer. (730) Indehaver: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S (LØV- ENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 2750 Ballerup, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS LTD. A/S (LØV- ENS KEMISKE FABRIK PRODUKTIONSAKTIESELSKAB), Industriparken 55, 2750 Ballerup, (511) Klasse 31: Landbrugs-, skovbrugs- og havebrugsprodukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), levende dyr, friske frugter og grøntsager, frø og såsæd, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (730) Indehaver: Fællesforeningen for s Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (511) Klasse 29: Salmonellafrit fjerkræ. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANKY (730) Indehaver: Anky A/S, Sundsvej 62, 7400 Herning, (511) Klasse 18: Læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser, skind og huder, kufferter og rejsetasker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske og sadelmagervarer. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af materialer og genstande, farveri, herunder farvning af garner og tekstilstoffer. (730) Indehaver: Fællesforeningen for s Brugsforeninger, Roskildevej 65, 2620 Albertslund, (511) Klasse 29: Salmonella- og campylobacterfrit fjerkræ. 809

16 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MINERALIS (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NORDTRADE A/S, Rødspættevej 14, 9970 Strandby, (740/750) Fuldmægtig: Jesper Pedersen, Munkevej 7, 9970 Strandby, (511) Klasse 32: Kildevand med frugtsmag. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Stenhøj Husene A/S, Industrivej 11, 9900 Frederikshavn, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: PMI FEG HOLLAND B.V., Pompmolenlaan 12, 3447 Woerden, Holland, Holland (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 07: Kartoffelskrællere (maskiner), maskiner til rengøring af grøntsager, food processorer, skrællemaskiner, brødskæremaskiner, apparater til tørring af grøntsager, sauteringsapparater - og maskiner, skivemaskiner, blendere (elektriske) til mad, pressemaskiner til mad, skæremaskiner til mad, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, centrifuger, dampruller. (511) Klasse 11: Gaskomfurer og elkomfurer med eller uden ovn, grillelementer, herunder grillelementer indbygget i komfurer; frituregryder, kogeapparater, ovne, herunder konvektionsovne og gasovne, køleskabe, kølemontre, køleanlæg, kølebokse, køleinstallationer- og maskiner, lavastensgrille, pastakogere, varmeborde, vaske med 1-2 kummer med og uden afløb, emhætter, køleskabe og kølerum, køleborde. (511) Klasse 20: Køkkenborde, skabsskuffer og skuffer, vægskabe til sammenbygning med komfurer, kabinetter (møbler) i form af bokse (ikke af metal) til indbygning af komfurer, hylder, rulleborde, montre. (511) Klasse 21: Kogekar, grydelåg. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HALFREE (730) Indehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 01: Plastic i rå tilstand. (511) Klasse 09: Kabler og tråd til transmission af elektronisk energi og signaler. (300) Prioritetsoplysninger: SE Sverige (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vestsjællands Trafikselskab, Alléen 15, 4180 Sorø, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (730) Indehaver: Din Bank A/S, Krumtappen 2, 2500 Valby, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Vestsjællands Trafikselskab, Alléen 15, 4180 Sorø, (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. 810

17 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BLUEPHONE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Data Respons AS, Postboks 489, 1323 Høvik, Norge (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Hanne Bjørn Østergaard, Skovvænget 7, 8362 Hørning, (511) Klasse 12: Motorcykler og dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. (511) Klasse 37: Bygge- og reparationsvirksomhed i form af reparation af motorcykler og dele og tilbehør dertil, herunder opbygning og ombygning af motorcykler. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser i forbindelse med motorcykelmesser, motorcykeltræf og andre motorcykel arrangementer. (511) Klasse 40: Forarbejdning og behandling af motorcykler og dele og tilbehør dertil i form af lakering, dekoration og styling af disse, information om lakering, dekoration og styling af motorcykler; samling af motorcykler efter mål (på bestilling fra andre). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: B6 AKUSTIK A/S, Tranåsvej 5-7, 9300 Sæby, (511) Klasse 17: Lydabsorberende melamin skum. (511) Klasse 19: Lydabsorberende væg- og loftsmoduler fremstillet af melaminskum. (511) Klasse 27: Lydabsorberende moduler til beklædning af vægge, fremstillet af melaminskum. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Implementor (730) Indehaver: Hans Wenghøj, Kildebakkegårds Allé 79 A, 2860 Søborg, (511) Klasse 35: Virksomhedsrådgivning, bistand ved forretningsledelse, forretningsmæssig bistand vedrørende strategisk organisationsanalyse, strategiudvikling, strategisk planlægning, strategiimplementering, værdibaseret ledelse, etisk regnskab og videnregnskab. (730) Indehaver: B6 AKUSTIK A/S, Tranåsvej 5-7, 9300 Sæby, (511) Klasse 17: Lydabsorberende melamin skum. (511) Klasse 19: Lydabsorberende væg- og loftsmoduler fremstillet af melaminskum. (511) Klasse 27: Lydabsorberende moduler tl beklædning af vægge. Fremstillet af melaminskum. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 811

18 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: CrazyU (730) Indehaver: Realtime A/S, Kalvebod Brygge 43,5, 1560 København V, (740/750) Fuldmægtig: Sandel, Løje & Wallberg, Frederiksgade 7, 1265 København K, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater, optaget computersoftware, herunder software til brug for kommunikation via data- og telekommunikationsnetværk og software til brug i forbindelse med chatrooms på data- og telekommunikationsnetværk, elektroniske tidsskrifter, magasiner, film, bøger, postkort og billeder. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer, tidsskrifter, postkort og magasiner. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, herunder i forbindelse med on-line markedsføring, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Samling (ikke transport) af et udvalg og købe disse varer, auktionsvirksomhed via data- og telekommunikationsnetværk, sortering, indføring og redigering af informationer i computerdatabaser, information vedrørende forretningsvirksomhed, herunder stillet til rådighed via data og telekommunikationsnetværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed og datakommunikationsvirksomhed, herunder nyhedsbureauvirksomhed, transmission af meddelelser og billeder via data- og telekommunikationsnetværk, tilrådighedsstillelse af chatrooms til brug for on-line kommunikation mellem brugere af data- og telekommunikationsnetværk, telefonservice (oplysning om vejret, klokken, tlf. nr. etc.), elektronisk post. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, herunder arrangement af web-events vedrørende sport, kultur og underholdning, information om musik, sport, kultur og underholdning herunder stillet til rådighed via data- og telekommunikationsnetværk, information om kendte personer indenfor sport og kultur, herunder om musikere, skuespillere og sportsudøvere stillet til rådighed via data- og telekommunikationsnetværk, organisering af on-line, udgivelse af tekster, undtagen reklametekster, herunder udgivelse via internettet. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere, tjenesteydelser, der ikke kan henføres til andre klasser, rådgivning om computerhardware og software, programmering af computere, udvikling og ajourføring af computer software, design af hjemmesider og portaler til brug på computernetværk, kontaktbureau-virksomhed, herunder on-line dating, nyhedsformidling, herunder elektronisk nyhedsformidling, elektronisk formidling af postkort, information om og administration af elektroniske chatrooms på data- og telekommunikationsnetværk, information af varieret karakter stillet til rådighed via data- og telekommunikationsnetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Torben Staunstrup, Slimmingevej 63, 4100 Ringsted, (740/750) Fuldmægtig: Anders Bech, Plantagen 40, 8700 Horsens, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Danatex Textiles ApS, Taksvej 24, 7400 Herning, (511) Klasse 24: Vævede stoffer og tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klasser), senge- og bordtæpper. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver 812

19 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: LINDYNETTE (730) Indehaver: AstraZeneca AB, Västra Mälarehamnen 9, S Södertälje, Sverige (740/750) Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Høje Taastrup Boulevard 23, 2630 Taastrup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater og stoffer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TEAMNOW (730) Indehaver: TeamNow ApS,, Bygning 347, Ørsteds Plads, 2800 Lyngby, (511) Klasse 09: Hardware og software. (511) Klasse 35: Udlejning af reklameplads; forretningsmæssig rådgivning og bistand vedrørende systematisering og indføring af forretningsmæssige og administrationsmæssige informationer i computerdatabaser. (511) Klasse 42: Computerprogrammering; udvikling, design og ajourføring af computerprogrammer, herunder programmer til behandling af data og informationer i databaser og på globale netværk; udvikling og design af brugergrænseflader; teknisk rådgivning inden for edb-området. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Arla Foods amba, Skanderborgvej 277, 8260 Viby J, (740/750) Fuldmægtig: Arla Foods amba, Varemærkeafdelingen, Bernstorffsgade 33, 1577 København V, (511) Klasse 29: Mælk (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: INSIDERLIFTEN (730) Indehaver: Jan Møller, Birkedalen 34, 2670 Greve, (511) Klasse 12: En lift til montering inde i et køretøj. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SALES FORCE IMPACT (730) Indehaver: MtM A/S, Dampfærgevej 8, 4., 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Apparater og instrumenter til måling, signalering, kontrol, og undervisning samt apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, computersoftware og computerhardware. (511) Klasse 35: Rådgivning (professionel) vedrørende forretningsvirksomhed, rådgivning vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisation, salgsfremmende foranstaltninger og salgsfremstød for andre. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computerhardware og comuptersoftware, vedligeholdelse af computersoftware, rådgivningvirksomhed (professionel) ikke forretningsmæssig. (730) Indehaver: Aalborg Amts Landboforening, Hobrovej, 9200 Ålborg SV, (740/750) Fuldmægtig: Bjørnstrup & Abildgaard A/S, Algade 56, 9000 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZycoTrack (730) Indehaver: ProjektGruppen A/S, Bredgade 56, 3., 1260 København K, (511) Klasse 09: Edb-software og edb-hardware, herunder bruger interfaces og elektroniske databaser. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende valg og køb af databehandlingsudstyr; annoncevirksomhed. (511) Klasse 42: Teknisk bistand og rådgivning vedrørende databehandlingsudstyr; design, udvikling og ajourføring af edb-software og af databaser; programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SpeedCampaign (730) Indehaver: ProjektGruppen A/S, Bredgade 56, 3., 1260 København K, (511) Klasse 09: Edb-software og edb-hardware, herunder bruger interfaces og elektroniske databaser. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende valg og køb af databehandlingsudstyr; annoncevirksomhed. (511) Klasse 42: Teknisk bistand og rådgivning vedrørende databehandlingsudstyr; design, udvikling og ajourføring af edb-software og af databaser; progrmmering af computere. 813

20 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Globase Group (730) Indehaver: ProjektGruppen A/S, Bredgade 56, 3., 1260 København K, (511) Klasse 09: Edb-software og edb-hardware, herunder bruger interfaces og elektroniske databaser. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende valg og køb af databehandlingsudstyr; annoncevirksomhed. (511) Klasse 42: Teknisk bistand og rådgivning vedrørende databehandlingsudstyr; design, udvikling og ajourføring af edb-software og af databaser; programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Globase Solutions (730) Indehaver: ProjektGruppen A/S, Bredgade 56, 3., 1260 København K, (511) Klasse 09: Edb-software og edb-hardware, herunder bruger interfaces og elektroniske databaser. (511) Klasse 35: Forretningsmæssig bistand og rådgivning vedrørende valg og køb af databehandlingsudstyr; annoncevirksomhed. (511) Klasse 42: Teknisk bistand og rådgivning vedrørende databehandlingsudstyr; design, udvikling og ajourføring af edb-software og af databaser; programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: MegaBoard (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: LOTTO24.DK APS, Slotsgade 25, 9000 Ålborg, (511) Klasse 41: Arrangement og afholdelse af konkurrencer på internettet, tilvejebringelse af underholdning samt information herom på internettet, tilvejebringelse af online spil på internettet, herunder lotterispil. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: IDENTITY (730) Indehaver: ID Frisør Design ApS, Sønderskovvej 7A, 8520 Lystrup, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (730) Indehaver: MegaCom A/S, Orient Plads 1,, 2100 København Ø, (740/750) Fuldmægtig: Patrade A/S, Åboulevarden 21, 8000 Århus C, (511) Klasse 16: Reklametavler af papir og pap, skilte af papir eller pap. (511) Klasse 20: Reklametavler af træ, plakattavler og udstillingsstativer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (500) Bemærkninger: Varemærket er registreret på grundlag af indarbejdelse. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PRECOL NATUR (730) Indehaver: Collstrop - Dansk Træimprægnering A/S, Ambolten 20, 6000 Kolding, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler. (511) Klasse 19: Bjælker, ikke af metal, bygningsbeklædning, ikke af metal, bygningstømmer, træ, halvforarbejdet, træplanker til bygningsbrug, bygnings- og forarbejdet tømmer. (511) Klasse 40: Behandling af materialer og genstande, herunder træimprægnering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: TRUSCA (730) Indehaver: Trusca ApS, Bagergade 37, 5700 Svendborg, (511) Klasse 25: Dametøj. 814

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 129. årgang. 2008-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 439 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 41. 128. årgang. 2007-10-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1829 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 33. 131. årgang. 2010-08-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1359 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 121. årgang. 2000-09-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2699 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 04. 124. årgang. 2003-01-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 169 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 08. 124. årgang. 2003-02-19 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 481 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Fællesmærke Ansøgning om registrering

Fællesmærke Ansøgning om registrering Fællesmærke Ansøgning om registrering Se vejledning til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (navn, adresse og evt. CVR-nr.) 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Patent- og

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 6. 122. årgang. 2001-02-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 347 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 121. årgang. 2000-06-28 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1689 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 127. årgang. 2006-05-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 875 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Varemærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Varemærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 130. årgang. 2009-03-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 957 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 22. 130. årgang. 2009-06-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1481 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 14. 124. årgang. 2003-04-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 905 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 126. årgang. 2005-03-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 453 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 120. årgang. 1999-11-24 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2837 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 125. årgang. 2004-09-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2157 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 124. årgang. 2003-02-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 397 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 128. årgang. 2007-05-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 653 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 131. årgang. 2010-06-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1065 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 125. årgang. 2004-12-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2887 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 127. årgang. 2006-03-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 493 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 09. 129. årgang. 2008-02-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 447 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 130. årgang. 2009-01-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 128. årgang. 2007-08-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1393 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 120. årgang. 1999-11-17 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2755 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 52. 127. årgang. 2006-12-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2523 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 13. 124. årgang. 2003-03-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 845 Afslåede eller

Læs mere

Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende

Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2199 Offentliggørelse af udskilte registreringer... 2234 Afslåede

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 130. årgang. 2009-01-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 111 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 34. 122. årgang. 2001-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2707 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 01. 120. årgang. 1999-01-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 122. årgang. 2001-06-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1833 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 126. årgang. 2005-08-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1921 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 16. 124. årgang. 2003-04-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1053 Afslåede eller

Læs mere

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen

Fællesmærkeansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. Forbeholdt Patent- og. Varemærkestyrelsen Patent- og Varemærkestyrelsen Fællesmærkeansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Grundgebyr: 2. Ansøgers/fuldmægtigs referencenr.: Klassegebyr: 3. Mærkeindehaver: (fulde navn, adresse,

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 13. 122. årgang. 2001-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 869 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 132. årgang. 2011-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1817 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 122. årgang. 2001-11-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3717 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 39. 128. årgang. 2007-09-26 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1745 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 10. 131. årgang. 2010-03-10 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 265 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 29. 126. årgang. 2005-07-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1675 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 08. 123. årgang. 2002-02-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 679 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 30. 126. årgang. 2005-07-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 27. 125. årgang. 2004-07-07 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1539 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 49. 129. årgang. 2008-12-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3707 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 01. 128. årgang. 2007-01-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 03. 131. årgang. 2010-01-20 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 91 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 127. årgang. 2006-03-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 531 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 125. årgang. 2004-05-05 Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1005 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 45. 120. årgang. 1999-11-10 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2687 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 123. årgang. 2002-05-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2081 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 34. 128. årgang. 2007-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1477 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 131. årgang. 2010-06-09 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 809 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 122. årgang. 2001-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2895 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 44. 132. årgang. 2011-11-02 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1719 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 128. årgang. 2007-08-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1521 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 25. 124. årgang. 2003-06-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1633 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 126. årgang. 2005-06-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1241 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 18. 130. årgang. 2009-05-06 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1269 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 23. 129. årgang. 2008-06-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1245 Offentliggørelse

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 11. 126. årgang. 2005-03-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 571 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 35. 124. årgang. 2003-08-27 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2299 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 24. 121. årgang. 2000-06-14 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1571 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 05. 124. årgang. 2003-01-29 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 239 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 26. 124. årgang. 2003-06-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1695 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 25. 121. årgang. 2000-06-21 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1619 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 121. årgang. 2000-07-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2037 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 32. 130. årgang. 2010-08-11 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1333 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 21. 122. årgang. 2001-05-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1503 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 21. 126. årgang. 2005-05-25 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1093 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 122. årgang. 2001-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2159 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 121. årgang. 2000-10-25 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3237 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 129. årgang. 2008-07-30 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 742 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 43. 122. årgang. 2001-10-31 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3543 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 47. 121. årgang. 2000-11-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3577 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 20. 129. årgang. 2008-05-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1077 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 46. 125. årgang. 2004-11-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2573 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 123. årgang. 2002-08-14 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3257 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 38. 132. årgang. 2011-09-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1471 Afslåede eller

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 47. 126. årgang. 2005-11-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2727 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 37. 131. årgang. 2010-09-15 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1541 Omtryk af tidligere

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 31. 131. årgang. 2010-08-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1283 Omtryk af tidligere

Læs mere