Dansk Varemærke Tidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Varemærke Tidende"

Transkript

1 Dansk Varemærke Tidende Nr årgang Dansk Varemærketidende, DK

2 Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer Omtryk af tidligere offentliggjorte registreringer Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger Ændringer af indehaver- og/eller fuldmagtsforhold Klasse- og varefortegnelse efter begrænsning Fornyede registreringer Udslettede registreringer Ansøgningsregister Navneregister Mærkeregister Klasseregister Offentliggørelse af internationale registreringer Navneregister internationale registreringer Mærkeregister internationale registreringer Registreringsregister internationale registreringer Rettelser Andre meddelelser Prisliste Abonnementsprisen for årgangen er 1.000,- kr. Abonnementer tillægges porto. Abonnement tegnes i Patent- og Varemærkestyrelsen, Helgeshøj Allé 81, 2630 Tåstrup, tlf , Gironr , hvor enkelte numre sælges for en pris af 40 kr. Ansvarlig for redaktion: Niels Ravn Trykt hos Patent- og Varemærkestyrelsen ISSN

3 Offentliggørelse af registreringer Dansk Varemærketidende Varemærker og fællesmærker Offentliggørelse af registreringer (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Indsigelsesfristen udløber 2 måneder fra dato, jf. varemærkelovens 23 (111) Reg.nr.: FR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: FA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Miki Mistrati, Østerbrogade 150, 3.tv., 2100 København Ø, ; Søren Steen Jespersen, Slagelsegade 3. th, 2100 København Ø, ; Thomas Vorf Stokholm, Madvigs Alle 12, 3.th, 1824 Frederiksberg C, (511) Klasse 09: Optagne TV/video og film produktioner. (511) Klasse 41: TV/Video og film produktion. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Dansk Smedemesterforening, Magnoliavej 2, 5250 Odense SV, (511) Klasse 37: Byggevirksomhed, reparationsvirksomhed, installationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Juridisk bistand, rådgivningsvirksomhed (professionel) ikke forretningsmæssigt. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (500) Bemærkninger: Mærket er et garantimærke. (551) Fællesmærketekst: Retten til at benytte mærket tilkommer Medlemmer af Ankenævnet for VVS-Installationer For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: Der er ikke fastsat særlige bestemmelser for brugen af mærket. (730) Indehaver: Prologo ApS, Gøngehusvej 280, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 24: Håndklæder og sengelinned, tekstilvarer. (511) Klasse 25: Beklædning og sko. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Lousonville Investments N.V. and Oakgrow Corporation N.V., 1-5 Plaza Jojo Corea, Curacao, Hollandske Antiller (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (730) Indehaver: Flügger A/S, Islevdalvej 151, 2610 Rødovre, (740/750) Fuldmægtig: Lett & Co. advokatfirma, Borgergade 111, 1019 København K, (511) Klasse 02: Maling, fernis, lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, farvestoffer, bejdsemidler, naturlig harpiks i rå tilstand, bladmetaller og metalpulver til brug for malere, dekoratører, bogtrykkere og kunstnere. (511) Klasse 27: Tæpper, måtter, linoleum og andet belægningsmateriale til eksisterende gulve, vægbeklædningsmateriale, som ikke er tekstilvarer. 797

4 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Fagforbundet Samarbejdende Merkonomer, Vesterbrogade 35, 1620 København V, (740/750) Fuldmægtig: Advokat Nicolai Mallet, Ved Stranden 18, Box 2034, 1012 København K, (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), tryktyper, klichéer, brevpapir og kuverter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver; forretningsmæssig bistand vedrørende faglig organisering; rådgivning vedrørende personaleledelse; jobformidling; forretningsmæssig bistand vedrørende personaleforhold og -udvikling, forannævnte ydelser også formidlet elektronisk, herunder via Internettet. (511) Klasse 36: Arbejdsløshedskassevirksomhed, forannævnte ydelser også formidlet elektronisk, herunder via Internettet. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, kursusvirksomhed, forannævnte ydelser også formidlet elektronisk, herunder via Internettet. (511) Klasse 42: Programmering af computere, bistand ved landbrugsvirksomhed, juridisk bistand vedrørende ansættelsesforhold; erhvervsvejledning (jobvejledning) og karrierevejledning; rådgivning og information vedrørende arbejdsmiljø; professionel rådgivningsvirksomhed (ikke forretningsmæssig), herunder i form af personlig som almen rådgivning til medlemmer i fagforening, forannævnte ydelser også formidlet elektronisk, herunder via Internettet. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: AUTOBIZZ (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Laboratoriet for Naturlige Interaktive Systemer - NIS-laboratoriet, Forskerparken 10, 5230 Odense M, (511) Klasse 09: Ikke-kommercielt computer software indeholdende forsknings-, uddannelses- og undervisningsmateriale afviklet via elektroniske medier, software platform og e-learning værktøj til fremstilling af uddannelses- og undervisningsmateriale afviklet via elektroniske medier. (511) Klasse 16: Ikke-kommercielle plakater, brochurer, trykt instruktionsmateriale, undervisnsingmateriale og rapporter. (511) Klasse 41: Ikke-kommerciel forsknings-, uddannelses- og undervisningsvirksomhed, herunder formidlet via globale netværk. (511) Klasse 42: Computerprogrammering, design og udvikling af computerprogrammer til forskning og uddannelse i annotering af dialoger og informationsudtrækning fra annoterede dialoger, udarbejdelse af websider; udarbejdelse, opdatering og installation af dataprogrammel. (591) Farvetekst: Mærker er udført i farver. (730) Indehaver: Turisme Region Syd, Østergågade 3D, 4800 Nykøbing F, (511) Klasse 35: Markedsføring af slotte og herregårde, markedsføring af festival og arrangementer. (511) Klasse 39: Guidede omvisninger på slotte og herregårde, organisering af rejser og pakketure. (511) Klasse 41: Organisering og ledelse af festival, events, kulturarrangementer, konferencer, seminarer, foredrag, symposier, workshops, kurser, forelæsninger og sportsarrangementer, teaterproduktion, levende optræden, information om underholdning og rekreation, festplanlægning for andre, filmforevisning, forlystelser, organisering og afholdelse af konkurrencer, produktion af lydoptagelser, produktion af videofilm, organisering og produktion af udstillinger med kulturelt eller uddannelsesmæssigt sigte, organisering af koncerter, organisering af teaterforestillinger, revyteater, organisering og produktion af shows, udstillinger med kulturelt sigte, udstillinger med historisk sigte. (511) Klasse 42: Cateringvirksomhed og organisering af middage for andre. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. 798

5 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: DANBIZZ (730) Indehaver: A/S Storebæltsforbindelsen, Vester Søgade 10, 1601 København V, (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Elektriske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, betalings- og abonnementskort og - billetter til automatisk aflæsning i betalingsanlæg, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, betalings- og abonnementskort og -billetter. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 39: Tjenesteydelser vedrørende betalings- og abonnementsaftaler for brugere af bro- og vejforbindelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: FISHCON (730) Indehaver: Christoffer Villadsen, Livjægergade 44, 1th., 2100 København Ø, ; Andreas Villadsen, Livjægergade 44, 1th., 2100 København Ø, (511) Klasse 31: Levende fisk, fiskeyngel og fiskeæg. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration; samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende miljøbeskyttelse, nemlig vedrørende fisk og vandmiljø; biologiske undersøgelser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BATH & BODY WORKS (730) Indehaver: Bathco, Inc. a Delaware Corporation, 1105 North Market Street, Wilmington, Delaware 19801, USA (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler; potpourris lugtopfriskende og duftende geleer og lugtposer. (511) Klasse 04: Olier og fedtstoffer til industrielle formål, smøremidler, midler til absorbering, fugtning og binding af støv, brændstoffer (herunder motordrivmidler) og belysningsstoffer, lys og væger. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 35: Samling (ikke tranport) af et udvalg af duftpræparater så forbrugere får mulighed for på en nem måde at overskue og købe disse varer; annoncering pr. postordre- og postordrekatalogvirksomhed i forbindelse med duftpræparater. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Best Body I/S, c/o Allan Heiss, Helgolandsgade 39.3.th, 6400 Sønderborg, (740/750) Fuldmægtig: Thomas Riis, Majsmarken 272, 8520 Lystrup, (511) Klasse 05: Farmaceutisk præparat til slankeformål; helseprodukter og vitamintilskud. (511) Klasse 32: Energidrikke indeholdende forskellige kulhydrater og elektrolytter samt smag, proteindrikke indeholdende sødestof og forskellige aromastoffer. (591) Farvetekst: Mærket udført i farver (730) Indehaver: Bredbandsbolaget A/S, Toldbodgade 39, 1253 København K, (511) Klasse 09: Databehandlingsudstyr, herunder hardware og perifere enheder samt software; databærere, herunder CD-Rom'er, minidiscs, compact discs og DVD'ere. (511) Klasse 25: Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning. (511) Klasse 28: Spil og legetøj. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, samling (ikke transport) af et udvalg af varer og tjenesteydelser, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer og tjenesteydelser, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed samt radio - og TV- udsendelser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, underholdningsvirksomhed, herunder produktion af radio - og TV-programmer, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, foranstående tjensteydelser også udøvet via globale netværk. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning; design, udvikling, installation og ajourføring af edb-software, teknisk rådgivning og information vedrørende databehandlingsudstyr, foranstående tjenesteydelser også udøvet via globale netværk. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: NORDIC NATIONS STUDY (730) Indehaver: DDB Needham Denmark A/S, Gothersgade 49, 1123 København K, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, programmering af computere. 799

6 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (511) Klasse 09: Computer software, herunder software til virksomhedsledelse, software til styring af informationer og til udvikling af applikationer, software til forretningsapplikation og software til globale computer netværker. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer software, rådgivning inden for globale computer netværker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: COMPUTER ASSOCIATES (730) Indehaver: Computer Associates Think, Inc., a corporation of the State of Delaware, One Computer Associates Plaza, Islandia, New York 11749, USA (511) Klasse 09: Computer software, herunder software til virksomhedsledelse, software til styring af informationer og til udvikling af applikationer, software til forretningsapplikation og software til globale computer netværker. (511) Klasse 42: Rådgivning vedrørende computer software, rådgivning inden for globale computer netværker. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: GENERATION COSMO (730) Indehaver: Hearst Communications, Inc, a corporation of the State of Delaware, 959 Eighth Avenue, New York, N.Y , USA (511) Klasse 38: Distribution af fjernsynsprogrammer bestående af programmer eller klip vedrørende madlavning, kvinder og mænds interesseområder, menneskelige relationer, finansiel rådgivning, historie, sundhed og motion, mode, filmanmeldelser og -reviews, astrologi og/eller film. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer, underholdningsvirksomhed, herunder fremstilling af fjernsynsprogrammer bestående af programmer eller klip vedrørende madlavning, kvinder og mænds interesseområder, menneskelige relationer, finansiel rådgivning, historie, sundhed og motion, mode, filmanmeldelser og -reviews, astrologi og/eller film. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ZONA (730) Indehaver: Viña Concha Y Toro S.A., NVA. Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15 Las Condes, Santiago, Chile (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 33: Vin. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: BUYPOWER (730) Indehaver: General Motors Corporation, a corporation of the state of Delaware, 300 Renaissance Center, Detroit, Michigan , USA (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, professionel rådgivning vedrørende forretningsvirksomhed, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer, navnlig med motorkøretøjer, foranstående ydelser også over globale computernetværk, information vedrørende salg og anskaffelse af motorkøretøjer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed. (511) Klasse 42: Professionel rådgivning (ikke forretningsmæssig), teknisk information vedrørende motorkøretøjer, foranstående tjenesteydelser også over globale computernetværk. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: SUPERPOCKET (730) Indehaver: JoB Vision ApS, Gydevang 2 B, 3450 Allerød, (740/750) Fuldmægtig: Ladefoged Advokatfirma, Sct. Knudsgade 2, 4100 Ringsted, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, genplacering af personale, outplacementvirksomhed, informationsvirksomhed vedrørende personalerekruttering, beskæftigelse og karriereressourcer. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor Human Ressource Management, underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrange-menter, afholdelse af foredrag. (511) Klasse 42: Rådgivningsvirksomhed vedrørende karriereudvikling og muligheder (jobvejledning). (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (730) Indehaver: Høst & Søn, Købmagergade 62, 1150 København K, (511) Klasse 16: Bøger og tryksager. (511) Klasse 41: Udgivelsesvirksomhed. 800

7 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ViCare (730) Indehaver: ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 150 B, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Jonas Bruun, Advokatfirma,, Bredgade 38, 1260 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, desinfektionsmidler. (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter samt kunstige organer, medicinske apparater, herunder pacemakere, scannere, kardiotopografer, EKG-apparater, defibrillatorer og dialyseapparater; katetre, stents, kirurgiske afdækningsstykker, dræn og sonder til medicinske formål. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning i brug af de ovennævnte produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ViCare Medical (730) Indehaver: ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 150 B, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Jonas Bruun, Advokatfirma,, Bredgade 38, 1260 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, desinfektionsmidler. (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter samt kunstige organer; medicinske apparater, herunder pacemakere, scannere, kardiotopografer, EKG-apparater, defibrillatorer og dialyseapparater; katetre, stents, kirurgiske afdækningsstykker, dræn og sonder til medicinske formål. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning i brug af de ovennævnte produkter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: RED BULL (730) Indehaver: Red Bull GmbH, Münchener Strasse 67, Freilassing, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Plougmann, Vingtoft & Partners A/S, Sankt Annæ Plads 11, 1250 København K, (511) Klasse 09: Elektriske og elektroniske spil - kun til brug med fjernsynsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap og varer heraf, nemlig ansigtservietter, bordservietter, filterpapir, lommetørklæder, toiletpapir, papirsbleer til spædbørn, æsker, kasser og poser til emballering; tryksager; fotografier; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, overføringsbilleder, selvklæbende etiketter, artikler til brug for kunstnere, nemlig tegne-, male- og modellèringsartikler; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plastikmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klichèer. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, især til promotion af de førnævnte varer og til konkurrencer, herunder sportsbegivenheder; reklamevirksomhed; distribution af vareprøver til reklameformål; rådgivning vedrørende organisering. (511) Klasse 39: Transport af personer og varer via flyvemaskiner, motorkøretøjer, jernbaner og skibe; arrangering af sightseeings, rejsebureauvirksomhed, bureauvirksomhed vedrørende transport af personer, organisering af sightseeings, ledsagelse af rejsende; udlejning af flyvemaskiner og motorkøretøjer; transport og udbringning af pakker. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed; underholdningsvirksomhed, især musikarrangementer og radio- og fjernsynsunderholdningsvirksomhed; sportsaktiviteter og kulturelle aktiviteter, især organisering af sportskonkurrencer. (511) Klasse 42: Indlogerings- og forplejningsvirksomhed; licensgivning, administration, juridisk og teknisk rådgivning vedrørende brug og anden udnyttelse af industrielle ejendomsrettingheder; rådgivning og vurderinger indenfor det tekniske område og indenfor computerprogrammering; organisering af messer og udstillinger. (300) Prioritetsoplysninger: DE R56 349/32 Wz Tyskland (641) Udskilt fra: VA (646) Udskilt dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ViCare Medical A/S, Birkerød Kongevej 150 B, 3460 Birkerød, (740/750) Fuldmægtig: Jonas Bruun, Advokatfirma,, Bredgade 38, 1260 København K, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater samt præparater til sundhedspleje, desinfektionsmidler. (511) Klasse 09: Databehandlingsapparater. (511) Klasse 10: Kirurgiske og medicinske apparater og instrumenter samt kunstige organer; medicinske apparater, herunder pacemakere, scannere, kardiotopografer, EKG-apparater, defibrillatorer og dialyseapparater; katetre, stents, kirurgiske afdækningsstykker, dræn og sonder til medicinske formål. (511) Klasse 41: Uddannelse og undervisning i brug af de ovennævnte produkter. 801

8 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: PETMATE (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Doskocil Manufacturing Company, Inc., a corporation of the State of Texas, 4209 Barnett, Arlington, Texas 76017, USA (511) Klasse 11: Elektriske varmepuder til kæledyr. (511) Klasse 18: Kæledyrsartikler og -tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser). (511) Klasse 19: Præfabrikerede læskure (ikke af metal) til kæledyr samt døre (ikke af metal) hertil. (511) Klasse 20: Transportable senge til kæledyr; huse til kæledyr, herunder transportable huse til kæledyr; puder, sengeudstyr (ikke sengelinned) og møbler til kæledyr, kradsestolper samt kombinerede siddeanordninger og kradsestolper til katte. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ProVida (730) Indehaver: Jaivision A/S, 1, Produktionsvej, 2600 Glostrup, (511) Klasse 09: Farvevideokameraer, VHS Videooptagere, farvemonitorer, tids- og afstandsmålere, elektroniske digitale speedometre, videooptagere, fjernkontrolapparater, redigeringsudstyr. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Vialin (730) Indehaver: Astion Development ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Tele-Nuts (730) Indehaver: Ferrosan A/S, Sydmarken 5, 2860 Søborg, (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 05: Farmaceutiske præparater, herunder tabletter indeholdende vitaminer og mineraler; vitamin- og mineraltilskud til fødevarer; veterinærmedicinske præparater; præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: FELIX The Nut Company GmbH & Co. KG, Schwerte, Tyskland (511) Klasse 30: Kakao. (730) Indehaver: Marianne Lorentzen, Annasvej 21, 2900 Hellerup, (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater) samt malerier. (511) Klasse 35: Samling (ikke transport) af et udvalg af varer så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer i en kunst- og antikvitetsforretning, herunder også via Internettet. (511) Klasse 36: Kunst- og antikvitetsvurdering. (511) Klasse 39: Oplagring af varer, postordreforsendelsesvirksomhed. (511) Klasse 41: Gallerivirksomhed. 802

9 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viadeen (730) Indehaver: Astion Development ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OKAY (730) Indehaver: Schelchen GmbH, Im Gewerbepark 6, Zeesen, Tyskland (511) Klasse 25: Fodtøj og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til fodtøj, især såler, dæksåler, indlægssåler, og hælindlæg. (511) Klasse 26: Snørebånd. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Diostrin (730) Indehaver: Astion Development ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 03: Blegemidler og andre midler til vask og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tandplejemidler. (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, geléer, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk og mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: NovaMind Aps, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Computerhardware og -software, herunder til brug i forbindelse med reklameproduktion, animation af figurer og billeder samt til brug i forbindelse med mobiltelefoner og Internettet. (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 41: Underholdningsvirksomhed, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer. (511) Klasse 42: Videnskabelig og industriel forskning, udvikling af hardware og software. (591) Farvetekst: Mærket er udført i farver. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Viastrin (730) Indehaver: Astion Development ApS, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø, (511) Klasse 05: Farmaceutiske og veterinærmedicinske præparater samt præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater til medicinsk brug, næringsmidler til spædbørn, plastre og forbindsstoffer, materiale til tandplombering og til tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til udryddelse af skadedyr, svampe- og ukrudtsdræbende midler. (730) Indehaver: Master Foods A/S, Ringager 2 A, 2605 Brøndby, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ og vildt; tilberedte næringsmidler hidrørende fra søer og havet; frugter og grøntsager i tilberedt stand, herunder konserveret, tørret og kogt; fødevarer fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; mejeriprodukter; mousser fremstillet helt eller overvejende af mejeriprodukter; kolde desserter tilberedt af frugt og mejeriprodukter (ikke spiseis); drikke fremstillet af mejeriprodukter; supper; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, grøntsager, nødder, frugter eller ost; salater fremstillet helt eller overvejende af kød, fisk, skaldyr, krebsdyr, fjerkræ, vildt, frugter og grøntsager; snackprodukter på basis af frugter og grøntsager; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); protein som næringsmiddel til mennesker; æg; geléer, syltetøj, frugtsauce, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, næringsmidler af korn, te, kaffe, kakao; kaffearomaer, kaffeekstrakt; blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; chokoladedrikke; konfekturevarer; konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler; spiseis, herunder flødeis, iscreme, sorbetis, frossen yoghurt og andre spiseisprodukter; frosne konfekturevarer; kolde desserter baseret på kakao, chokolade, konfekturevarer og konditorivarer; mousser fremstillet helt eller overvejende af kaffe, kakao, chokolade eller spiseis; brød, kagedej; drikke fremstillet på basis af kaffe, te, kakao og/eller chokolade eller erstatningsstoffer herfor; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer; snackprodukter på basis af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade, konfekturevarer, konditorivarer eller spiseis; færdigretter (ikke indeholdt i andre klasser); chokolade; pizzaer, pizzabunde og -melblandinger; krydrede saucer, herunder sådanne til pasta og ris; salatdressinger, mayonnaise, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip; sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand og kulsyreholdige vande og andre ikke alkoholholdige drikke, frugtdrikke og frugtsaft, saft og andre præparater til fremstilling af drikke. 803

10 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Master Foods A/S, Ringager 2 A, 2605 Brøndby, (511) Klasse 09: Apparater til pengetransaktioner til brug i forbindelse med kort og databærere, samt databærere og kort beregnet til sådanne apparater; apparater til adgangskontrol til brug i forbindelse med kort og databærere samt databærere og kort beregnet til brug i forbindelse med sådanne apparater, apparater til modtagelse af betaling, til registrering og/eller kreditering af betaling på hukommelsesindretninger, kort og databærere til brug for monitære transaktioner, adgangskontrol samt betalingstransaktioner herunder pengeløse betalingstransaktioner; apparater der udløses ved mønter, jetons, kort og billetter; apparater til sortering, validering, kontrol, verificering, identificering, kvantificering, afprøvning, udlevering eller afvisning af mønter, jetons, kort, billetter, papirpenge, banknoter eller lignende værdimedier; apparater til fastsættelse og ændring af nummer, antal og klassifikation af mønter, jetons, kort, billetter, papirpenge, banknoter og lignende værdimedier; apparater og instrumenter til lagring, behandling, håndtering, generhvervelse og overførsel af data; apparater og instrumenter til konvertering af digitale værdier til grafiske informationer; computerprogrammer optaget på magnetiske plader, bånd, elektroniske indretninger, optiske medier eller CDrom'er. (511) Klasse 30: Ris, pasta, mel, næringsmidler af korn, te, kaffe, kakao; kaffearomaer, kaffeekstrakt; blandinger af kaffe og cikorie, cikorie og cikorieblandinger, alt til brug som kaffeerstatninger; chokoladedrikke; konfekturevarer; konditorivarer, kager, småkager, kiks, biscuits, vafler; spiseis, herunder flødeis, iscreme, sorbetis, frossen yoghurt og andre spiseisprodukter; frosne konfekturevarer; kolde desserter baseret på kakao, chokolade, konfekturevarer og konditorivarer; mousser fremstillet helt eller overvejende af kaffe, kakao, chokolade eller spiseis; brød, kagedej; drikke fremstillet på basis af kaffe, te, kakao og/eller chokolade eller erstatningsstoffer herfor; pålæg såvel sødt som krydret fremstillet helt eller overvejende af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade eller andre konfekturevarer; snackprodukter på basis af ris, pasta, mel, korn, kaffe, kakao, chokolade, konfekturevarer, konditorivarer eller spiseis; færdigretter hovedsageligt bestående af de i klassen nævnte varer; chokolade; pizzaer, pizzabunde og -melblandinger; krydrede saucer, herunder sådanne til pasta og ris; salatdressinger, mayonnaise, pulverformede præparater til fremstilling af krydrede saucer, nemlig dip; sukker, tapioka, sago, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, krydderier, råis. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ferrybizz (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Færgebizz (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXTENSOR (730) Indehaver: International Färg Aktiebolag, Box 44, Angered, Sverige (511) Klasse 02: Maling; overtræk og emalje i form af maling; fernis (med undtagelse af isolerende fernis); farvestoffer (ikke til vaskeri- og toiletbrug); limfarver, japanlak; lakfernis; maling- og laktørrelsespræparater og substanser, træimprægneringsmidler; bejdsemidler; rustbeskyttelsesmidler; grødehindrende maling; fortyndingsmidler til alle forannævnte varer. 804

11 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: HHBIZZ (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Färjebizz (730) Indehaver: Scandlines A/S, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø, (511) Klasse 09: Videnskabelige, nautiske, geodætiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til vejning, måling, signalering, kontrol, livredning og undervisning, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske databærere, lydplader, møntautomater og -apparater, kasseapparater, regnemaskiner og databehandlingsudstyr, ildslukningsapparater. (511) Klasse 16: Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser, tryksager, bogbinderiartikler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser), spillekort, tryktyper, klichéer. (511) Klasse 36: Forsikringsvirksomhed, finansiel virksomhed, valutarisk virksomhed, ejendomsmæglervirksomhed. (511) Klasse 39: Transportvirksomhed, pakning og opbevaring af varer, arrangering af rejser. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENDOCLENS-OPA (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter til brug ved desinficering og sterilisering. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Kramer Electronics Ltd., Sapir Center 5/35, IL-Jerusalem 95461, Israel (740/750) Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S, Skandinavisk Patentbureau, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, (511) Klasse 09: Apparater (dog ikke højttalere) til professionel brug ikke solgt en detail, til optagelse, transmission, behandling af gengivelse af lyd eller billede. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ANYINFO (730) Indehaver: Mobilix A/S, Prags Boulevard 80, 2300 København S, (511) Klasse 09: Apparater, instrumenter og anlæg til telekommunikation, herunder til telefoni, telefoner og mobiltelefoner, apparater til optagelse, transmission og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske og optiske databærere, lydbærere, sende- og modtageudstyr, herunder antenner og parabolantenner, databehandlingsudstyr til telekommunikation, software, elektriske akkumulatorer og batterier, transformatorer og elektriske omformere, kodere og dekodere, kodede kort og magnetiske kort til kodning, magnetiske telefonkort til brug ved telefonering, apparater og instrumenter til signalering og undervisning, elektroniske bøger, herunder elektroniske telefonbøger og elektroniske adressebøger, elektroniske kalendere, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til foranstående varer. (511) Klasse 16: Tryksager, bøger og tidsskrifter, telefonbøger, kalendere, adressebøger, instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), instruktionsbøger, ikke magnetiske telefonkort af pap eller plastic. (511) Klasse 35: Telefonsvareservice (for abonnenter som er midlertidigt fraværende), annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver, systematisering af informationer i computerdatabaser, kompilering og indføring af informationer i computerdatabaser, sortering og redigering af informationer i computerdatabaser, føring af elektroniske kalendere og adressebøger, ajourføring, redigering og synkronisering heraf, udskrivning af meddelelser, samling (ikke transport) af et udvalg af varer, så andre får mulighed for - på en nem måde - at overskue og købe disse varer. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed, herunder information vedrørende telekommunikation, telefonisk og telegrafisk kommunikation, kommunikation via computerskærme og mobiltelefoner, faksimiletransmissioner, radio- og fjernsynsudsendelser, herunder via kabel-tv, udsendelse af meddelelser, udlejning af apparater til udsendelse af meddelelser, udlejning af apparatur til telekommunikation, herunder af telefoniapparatur. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: ENDOCLENS-NSX (730) Indehaver: Johnson & Johnson, a corporation of the State of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA (511) Klasse 05: Desinfektionsmidler. (511) Klasse 10: Medicinske apparater og instrumenter til brug ved desinficering og sterilisering. 805

12 Dansk Varemærketidende (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: Bulldog ApS, Søndergården 12, 9640 Farsø, (511) Klasse 29: Kød, fisk, fjerkræ, konserverede frugt, konserverede grøntsager, tørrede frugt, kogte frugter, kogte grøntsager, syltetøj, frugtsauce, æg, mælk, mejeriprodukter, spiselige olier og spisefedt. (511) Klasse 32: Øl, mineralvand frugtdrikke og frugtsaft. (511) Klasse 33: Vin. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Ilumia (730) Indehaver: Ilona Bechsgaard, Store Torv 6, 5.sal, 8000 Århus C, (511) Klasse 03: Æteriske olier, parfumerivarer, kosmetiske præparater. (511) Klasse 09: Videobånd, kassettebånd, compact discs med lyd eller billede, computerspil og elektroniske spil (ikke håndholdte). (511) Klasse 16: Instruktions- og undervisningsmateriale, nemlig bøger, blade og spillekort. (511) Klasse 28: Spil. (511) Klasse 39: Arrangering af rejser, herunder studierejser. (511) Klasse 41: Uddannelses- og undervisningsvirksomhed indenfor psykoterapi, familieterapi, healing, forskellige kunstneriske grene, maleri, sang, dans, musik, skuptur; forlagsvirksomhed, underholdningsvirksomhed og kulturelle arrangementer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Xpenco (730) Indehaver: Jette Toft Clausen, Kystvejen 11, St. Anslet, Kirsteinesminde, 6100 Haderslev, ; Mogense Garbenfeldt, Kystvejen 11, St. Anslet, Kirstinesminde, 6100 Haderslev, (740/750) Fuldmægtig: Jacob Christoffersen, Adelgade 89, 5400 Bogense, (511) Klasse 09: Computer software, computer programmer. (511) Klasse 35: Bistand ved forretningsvirksomhed og industrielvirksomhed; analyse af omkostninger, herunder analyser til brug for besparelser ved virksomhedsindkøb og rationalisering af enhver art; forretningsmæssig bistand ved systemimplementering og systemintegration. (511) Klasse 42: Design, udvikling, vedligeholdelse, reparation, installation og implementering af computer software; rådgivningsvirksomhed vedrørende computer software, herunder rådgivning om indkøbsbesparelser og rationalisering af enhver art vedrørende software og ITløsninger; teknisk bistand ved systemimplementering og systemintegration. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: OVERLAND (730) Indehaver: DAIMLERCHRYSLER CORPORATION, a corporation of the State of Delaware,, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hill, Michigan 48326, USA, USA (511) Klasse 12: Motorkøretøjer,ophængninger til motorkøretøjer, dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til forannævnte varer. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: Agripartners (730) Indehaver: Aalborg Amts Landboforening, Hobrovej, 9200 Ålborg SV, (740/750) Fuldmægtig: Bjørnstrup & Abildgaard A/S, Algade 56, 9000 Ålborg, (511) Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. (511) Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. (511) Klasse 42: Restaurationsvirksomhed og udbringning af mad og drikke, værelsesudlejning, lægevirksomhed, sundheds- og skønhedspleje, bistand ved landbrugsvirksomhed, veterinærvirksomhed, juridisk bistand, videnskabelig og industriel forskning, programmering af computere. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: EXIT (730) Indehaver: Gumball Automater, Ørbækgårds Alle 620, 2970 Hørsholm, (511) Klasse 30: Kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, brød, konditori- og konfekturevarer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, sennep, eddike, herunder vineddike, saucer (krydrede), krydderier, råis, slik (sukkervarer) samt tyggegummi, ikke til medicinsk brug. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: (730) Indehaver: ELEGANCE Rolf Offergelt GmbH, Postfach 1006, Aachen, Tyskland (740/750) Fuldmægtig: Hofman-Bang A/S, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup, (511) Klasse 26: Kniplinger og broderier, bånd og possementmagervarer; knapper, hægter og maller; sytilbehør (undtagen tråd og garn), rosetter (besætningsartikler); spænder til bælter, seler, sko og til beklædningstilbehør; elastiske ærmeholdere; fjer som tilbehør til beklædning, hårpynt, kunstigt hår, parykker; hårnåle; ikke elektriske papillotter; kunstige blomster og frugter. (111) Reg.nr.: VR (151) Reg.dato: (210) Ans.nr.: VA (220) Ans.dato: THOR A/S (730) Indehaver: Thor A/S, Carl Jacobsens Vej 16, 2500 Valby, (511) Klasse 37: Elevatorvirksomhed herunder service, reparation, vedligeholdelse, ombygninger, nyopstillinger. 806

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 121. årgang. 2000-07-05 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1779 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende

Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende Nr. 30. 121. årgang. 2000-07-26 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2199 Offentliggørelse af udskilte registreringer... 2234 Afslåede

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 46. 122. årgang. 2001-11-21 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3799 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 27. 123. årgang. 2002-07-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2767 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 39. 121. årgang. 2000-09-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2923 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 4. 122. årgang. 2001-01-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 203 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 123. årgang. 2002-10-16 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3881 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 13. 122. årgang. 2001-03-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 869 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 30. 122. årgang. 2001-08-01 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2319 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 26. 122. årgang. 2001-07-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 122. årgang. 2001-04-04 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 963 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 23. 122. årgang. 2001-06-13 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1677 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 41. 121. årgang. 2000-10-11 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3097 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 121. årgang. 2000-07-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2037 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 19. 123. årgang. 2002-05-08 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1967 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK

Dansk. Dansk Patent Tidende. Varemærketidende. Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Patent Tidende Dansk Varemærketidende Nr. 07. 125. årgang. 2004-02-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 399 Afslåede eller

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 36. 122. årgang. 2001-09-12 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2895 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 122. årgang. 2001-02-28 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 577 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 50. 121. årgang. 2000-12-13 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3895 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 122. årgang. 2001-07-18 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2159 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 20. 122. årgang. 2001-05-23 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1425 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 49. 121. årgang. 2000-12-06 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3745 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 33. 122. årgang. 2001-08-22 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2639 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 120. årgang. 1999-10-20 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2431 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende OMTRYK Nr. 16. 121. årgang. 2000-04-19 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1041 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 14. 123. årgang. 2002-04-03 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 29. 123. årgang. 2002-07-17 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 2971 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 9. 123. årgang. 2002-02-27 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 821 Afslåede eller tilbagetagne ansøgninger...

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 42. 122. årgang. 2001-10-24 Dansk Varemærketidende, DK Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 3465 Omtryk af tidligere offentliggjorte

Læs mere

Dansk Varemærke Tidende

Dansk Varemærke Tidende Dansk Varemærke Tidende Nr. 28. 121. årgang. 2000-07-12 Dansk Varemærketidende Dansk Varemærketidende Indholdsfortegnelse Offentliggørelse af registreringer... 1941 Offentliggørelse af udskilte registreringer...

Læs mere