Det bevidste og det ubevidste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det bevidste og det ubevidste"

Transkript

1 december årgang Dansk Psykolog Forening Det bevidste og det ubevidste Kan folk fortælle, hvad de oplever ubevidst? Kan mennesker i vegetative tilstande kommunikere? En enhed under Aarhus Universitet går tæt på bevidstheden. Side 4

2 Leder Møde i lobbyen Kontrasten er slående. Det lille, smagfuldt indrettede kontor på Christiansborg danner rammen om en drøftelse af de enorme problemstillinger, der ligger for an os i et syndigt rod. Her er vi trådt indenfor to repræsentanter (lobbyister) for Dansk Psykolog Forening for at mødes med et af Folketingets medlemmer. Mødeemnet handler om, hvordan vi bedst tilrettelægger behandlingen af de mange børn og voksne, der i dag ikke får det tilbud om behandling, vi fagligt kan præstere. Vores opgave er at præsentere troværdige og realistiske løsninger på de problemer, der er klart erkendt af vores lovgivere. Opgaven er ikke nem, for økonomien er stram. Er det muligt at placere nogle af de mange behandlingsopgaver hos primære sundhedspersoner eller måske i den primære sektor? lyder et spørgsmål. Ja, må vi svare, der er mange muligheder, og rammen er ikke det afgørende. Det vigtige er, at den rette fagperson er på rette sted. Enhver psykolog ved, hvor betydningsfuldt for processen det er, at opgaven er klar, og at man selvfølgelig er enige om den. Det gælder både i forholdet mellem kunde eller klient og psykolog og i forholdet mellem den politiske opdragsgiver og fagpersonen. Kortet skal være et sandfærdigt billede af virkeligheden, ellers farer man vild. Der er en verden uden for vores fag, som vi aldrig kan (tillade os at) se bort fra: den handler om økonomi og om ikke-faglige prioriteringer. Vores metoder har gennemgået en stærk udvikling, og måske er vi kommet i en situation nu, hvor vi faktisk er i stand til at løfte opgaver, samfundet blot ikke har råd til at tilbyde. Som borgere og brugere af det offentlige system har vi interesse i, at samfundet holder måde med økonomien. Et af verdens højeste skattetryk hos verdens lykkeligste folk. I demokratiet får ingen helt og holdent, hvad de vil have, og alle kan ende med at være utilfredse, hvis den endelige beslutning bliver et hverken-eller. Demokratiet har imidlertid en række goder, vi nødig vil undvære blandt andet den at bringe os under det positive pres, at vi må sætte os i modpartens sted. Det lærer os at tænke og handle kreativt, hvad der ikke mindst i svære tider kan være god brug for. Hvis vi bevæger os tilbage til mødet på Christiansborg, er det i sig selv et stykke demokratisk realpolitik. Hvordan kan vi (foreningen, psykologerne) positionere os, når ressourcerne ikke er uudtømmelige? Hvor kan vi møde modparten, når det ikke kan ske på den bane, vi allerhelst vil spille på? Den politiker, vi mødes med, har præcis de samme overvejelser: Hvordan kan jeg komme dem i møde, selv om jeg så må forlade min position. Det er ærligt politisk håndværk, der rækker ud efter de mulige løsninger, selv om ordet lobbyisme har den der klang Eftersom Dansk Psykolog Forening vil spille med og skabe politiske resultater, må vi koble vores indsats i det officielle systemer sammen med de forhandlinger, vi fører uofficielt. Det i sig selv er selvfølgelig hverken nyt eller odiøst. I lette såvel som svære tider må vi vænne os til at dyrke de uofficielle kontakter intenst sådan som det igen skete hin dag på Christiansborg. I traditionel forstand vandt vi ikke en sejr, men befæstede en nyttig kontakt. Det i sig selv er ikke noget dårligt udbytte at et slotsbesøg i København. Medlemsblad for Dansk Psykolog Forening Dansk Psykolog Forening Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Psykolog Nyt Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Tlf Fax/Psykolog Nyt: Redaktion: Rebecca Savery Trojaborg, ansv. redaktør Jørgen Carl, redaktør Heidi Strehmel, bladsekretær/annoncer DK ISSN: Design og produktion: Mediegruppen A/S Tryk: JørnThomsen/Elbo A/S Trykt med vegetabilske farver på miljøgodkendt papir Oplag: Kontrolleret oplag (FMK): ex. Trykoplag: ex. Medlem af Danske Specialmedier Indsendt stof: Indsendte artikler dæk ker ikke nødvendigvis redaktionens eller foreningens holdninger. Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise, forkorte eller redigere indsendte artikler. Redaktionen påtager sig ikke ansvar for artikler, der indsendes uopfordret. Forsidefoto: Ulrik Samsøe Figen Jobannoncer 2010 Psykolog Nyt + Ved manus Ved reproklar Helsider: Kr ,- Kr ,- 176 x 237 mm: Halvsider: Kr ,- Kr ,- 86 x 237 mm eller 176 x 118 mm: Priserne gælder jobannoncer med 1 stilling. Prisliste: Farvetillæg (CmyK): Sort + 1, 2 eller 3 farver: Kr ,- Alle priser ekskl. moms. Abonnement/2010: kr. + moms. Deadline (kl. 12) Nr. Deadline Udgivelse 1 3/ /1 2 17/1 4/2 3 31/1 18/2

3 På job i 33,4 år Danske psykologer arbejder færre år og tjener færre penge end jurister, læger og økonomer nemlig lidt mere end en elektriker. Det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Arbejdsliv Af Bille Sterll En dansk psykolog arbejder i gennemsnit 33,4 år i løbet af sit arbejdsliv. Det er noget mindre end juristen, som arbejder 38,5 år, lægen med 38,9 år og økonomen, der tilbringer hele 39,4 år på jobbet. Dermed ligger psykologer blandt de ti faggrupper, der arbejder mindst i løbet af et liv men dog langt over fx de ufaglærte, datateknikkerne og mediegrafikerne. Tallene fremgår af en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, som har regnet på arbejdstid og indtægt over et liv fra 18 til 80 år for 58 forskellige professioner og uddannelsesgrupper. Økonom i AE, Mie Dahlskov Pihl, som har lavet analysen, kan ikke umiddelbart forklare, hvorfor psykologerne i statistikken arbejder mindre end læger og jurister. - Psykologerne bliver ikke senere færdige med deres uddannelse end studerende på statskundskab og økonomi. Faktisk kommer psykologerne hurtigere gennem uddannelsen end humanister generelt. I gennemsnit er alle færdige, når de er 28 år, mens en tredjedel allerede er gennem uddannelsen som 27-årige, siger hun. ring kan være, at andre faggrupper i statistikken, som psykologer er puljet med, trækker ned. - Vores beregninger er baseret på tal fra Danmarks Statistik, hvor psykologerne er grupperet sammen med blandt andre antropologer, sociologer og etnografer. De kan godt forrykke billedet, mener Mie Dahlskov Pihl. I statistikken tæller psykologer med egen praksis som fuldtidsansatte. Selv om vi holder af drømmen om den ufaglærte millionær, taler tallene et tydeligt sprog: Chancen for at score kassen vokser med uddannelsen. Og dem med de længste uddannelser tjener i det store og hele bedst. Psykologer har en livsindkomst på 13,2 mio. kroner, mens økonomer, læger og civilingeniører tjener over 20 mio. kroner i løbet af livet. Til sammenligning tjener elektrikeren 12,7 mio. kroner, mens sosu-assistenten tjener 8,5 mio kroner. Bille Sterll, journalist, Dansk Psykolog Forening Lange uddannelser giver mest - En mulig forklaring er, at psykologer i optællingsåret har været hårdere ramt af ledighed end andre. En anden forkla- Fakta Mindst & Mest De arbejder mindst (Arbejdsår i gennemsnit) 26,9 Ufaglærte 27,7 Konservatorer, musikere 27,8 Skuespillere, producere 30,1 Tandklinikassistenter 30,9 SOSU-hjælper, plejehjemsassistenter 31,4 Datateknikere 31,9 Erhvervssprog 32,1 Multimediedesignere, tolke 32,5 Kosmetikere, frisører 33,2 Mediegrafikere, fotografer 33,4 Psykologer, sociologer De arbejder mest (Arbejdsår i gennemsnit) 39,3 Dyrepassere, landmænd 39,4 Økonomer, civiløkonomer 39,7 Politibetjent, fængselsbetjent Smede, procesoperatører 40,2 Diplomingeniører 40,6 Industrioperatører, støbere 40,8 Datamatiker- og merkonomer Tømrere, bygningsmontører 41,4 Ph.d./forskere 41,9 Mekanikere 42,1 Elektrikere, el-montører 42,8 Agrarøkonom, landbrugstekniker De tjener mest (Mio. kr. i løbet af livet) 13,9 Bygningskonstruktør, humanist, teolog 14,4 Arkitekt 15,1 Dyrlæge 16,5 Matematiker, fysiker 16,7 Ph.d./forsker 17,8 Tandlæge, farmaceut 19,8 Jurist, politolog 20,4 Civilingeniør 21,3 Læge 21,6 Økonom, civiløkonom *) Psykologer, sociologer m.fl. tjener i snit 13,2 mio. kr. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Læs hele analysen på Psykolog nyt

4 BEVIDSTHED er smagen af kaffe Forskning Af Charlotte Juul Sørensen Man kan studere bevidsthed i detaljer ved at spørge folk, hvad de oplever. Det viser dansk og international forskning, som giver både større teoretisk forståelse og ideer til ny behandling. Kan folk fortælle, hvad de oplever ubevidst? Kan mennesker i vegetative tilstande kommunikere? Ja, mener professor Morten Overgaard, leder af CNRU, Cognitive Neuroscience Research Unit ved Aarhus Universitet. Han forsker i bevidsthed og mener, at man skal spørge folk direkte om, hvad de oplever. Det giver viden og åbner for nye måder at hjælpe folk med blandt andet hjerneskade. Allerede i studietiden gik Morten Overgaard i gang med at undersøge bevidsthed ved at spørge folk om, hvad de oplevede. Sammen med studiekammeraten Thomas Ramsøy 4 Psykolog nyt

5 fotos: Ulrik Samsøe Figen lede af det, de havde set, og fjerde kategori, at de havde set det helt klart og tydeligt. Når personerne så blev bedt om at gætte på, om de havde set en given figur eller ej, hang deres evne til at gætte rigtigt nøje sammen med, hvor tydeligt de havde set figuren. Resultatet er senere blevet gentaget med mere forfinede metoder, og det sætter spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af subliminal perception. Det er en udbredt opfattelse, at meget af vores perception foregår uden for bevidstheden. Tidligere undersøgelser har nemlig vist, at folk var i stand til at gætte meget korrekt på, om de havde set en genstand, selv om de svarede nej til, at de havde set den. Man mente altså, at folk på en eller anden måde har opfattet genstanden uden at være bevidst om det. Men i de undersøgelser havde forsøgspersonerne kun mulighed for at svare ja eller nej til spørgsmålet om, hvorvidt de havde set noget. I Morten Overgaard og Thomas Ramsøys undersøgelse lavede forsøgspersonerne selv en langt mere detaljeret beskrivelse af deres oplevelser, og så forsvandt fænomenet subliminal perception. Det, forsøgspersonerne slet ikke havde nået at se, kunne de heller ikke gætte. Kommunikation med vegetative patienter I nogle tilfælde kan man altså få ny viden ud af at spørge folk direkte, hvad de oplever. Andre gange er det sværere, fordi folk ikke kan svare. Det gælder fx vegetative patienter. De udviser ikke nogen form for reaktion, hverken hvis man taler til dem eller påvirker dem fysisk. Derfor må man spørge dem på andre måder, og her kan moderne scanningsmetoder komme til hjælp. I et EU-projekt, som Morten Overgaard har koordineret, har en gruppe forskere i Liège scannet raske forsøgspersoner, mens de forestillede sig, at de gik rundt i deres eget hus, og bagefter at de spillede tennis. De to forestillinger gav helt forskellig neural aktivitet, som man kunne se på scanningsbillederne. Så gentog forskerne forsøget med en vegetativ patient og udsatte hende for nøjagtig det samme forsøg. De behandlede hende som en rask person, forklarede hende om forsøget, lagde hende i scanneren og bad hende forestille sig, at hun henholdsvis gik rundt i sit eget hus eller spillede tennis. Patienten reagerede på nøjagtig samme måde som de raske forsøgspersoner. Hendes neurale aktivitet var identisk med de raske personers, og der var tydelig forskel, alt efter hvad hun forestillede sig. - Hun kunne på den måde kommunikere. Hun vidste, hvornår hun skulle gøre det ene og det andet. Hun må have forstået hele situationen, og at hun var med i et forsøg. Når de raske forsøgspersoner med samme aktiveringer kunne rapportere bevidste forestillingsbilleder, kunne man så ikke forlavede han en undersøgelse af subliminal perception, dvs. ubevidst opfattelse. - Vi viste raske forsøgspersoner nogle simple geometriske figurer med korte præsentationstider. Noget var helt umuligt at se, andet havde de god tid til. Og så skulle de selv forsøge at skalere deres oplevelse, forklarer Morten Overgaard. Uafhængigt af hinanden var forsøgspersonerne ret enige om en skala med fire kategorier for deres oplevelse. Første kategori var, at de slet ikke havde set noget. Anden kategori var, at de havde oplevet et eller andet, men ikke kunne sige, hvad det var. Tredje kategori, at de havde et næsten klart bil- Psykolog nyt

6 FAKTA Læs mere Interesserede kan finde mere om de beskrevne emner her: - Overgaard, M., Rote, J., Mouridsen, K., Ramsøy, T.Z. (2006): Is conscious perception gradual or dichotomous? Consciuosness and Cognition, 15, Overgaard, M., Fehl, K., Mouridsen, K., Cleermans, A. (2008): Seeing without seeing? Degraded conscious vision in a blindsight patient, PloS ONE, 3, 8, Overgaard, M. (2009): How can we know if patients in coma, vegetative state or minimal conscious state are conscious? Progress in Brain Research, 177, Overgaard, M., Overgaard, R. (2010): Neural correlates of contents and levels of consciousness. Frontiers in Psychology, 1, 1-3. Kontakt: Web: Mail: mode, at hun også var bevidst? spørger Morten Overgaard. Han mener, at undersøgelsen stiller spørgsmål ved den metode, man sædvanligvis bruger til at vurdere mennesker med nedsat bevidsthedsniveau. Det sker nemlig ved at se på deres ydre reaktioner. Men denne person udviste altså en form for bevidsthed, selv om hun var ude af stand til at reagere på henvendelser i øvrigt. Derfor er Morten Overgaard og hans kolleger ved at foreslå en ny model for vurdering af den slags patienter. Resultaterne anvendes i praksis Resultaterne fra undersøgelsen i ubevidst perception har Morten Overgaard selv anvendt til en patient med såkaldt blindsight, der findes hos mennesker med visse former for hjerneskade. Patienterne siger, at de er blinde i hele eller dele af synsfeltet, men de er alligevel i stand til med meget stor præcision at gætte på, om de har fået forevist en given genstand. Morten Overgaard undersøgte en patient med blindsight i en fjerdedel af synsfeltet og fandt ud af, at hun rent faktisk så ting ganske svagt også i det blinde del af synsfeltet. Og hen- Forskning på tre ben Neuropsykologi, filosofi og hypnose under samme tag udvikler forskningen. Man kan afklare begreberne, studere dem og bruge den nye viden i praksis på en og samme gang. Al forskning i CNRU foregår ud fra den grundtanke, at udvikling af begreber, forskning i grundlæggende psykologiske mekanismer og klinisk anvendt forskning skal gå hånd i hånd. - Det er en mærkelig opdeling af verden, at der er noget, der hedder grundforskning, og noget, der hedder klinisk forskning. Alle studier udforsker jo samme verden. Derfor vil jeg gerne omtænke den adskillelse. Det samme gælder over til det mere filosofiske og konceptuelle, som også lever et meget isoleret liv. De begreber, vi har om fænomener som opmærksomhed og bevidsthed, er meget flertydige og brugt løsagtigt. Nogle problemer løses bedst ved at blive klar over, hvad begreberne betyder, siger Morten Overgaard. Den indstilling afspejler sig i forskningscentrets faglige sammensætning. Foruden neuropsykologer rummer det en filosof, en hypnotisør med baggrund som forsker i geologi og en forskningsingeniør, og i det daglige arbejde skelner de ikke mellem, hvilken baggrund folk har. På den måde kommer alle forskerne omkring både de teoretiske og praktiske sider af emnerne. Forskningen skal dog stadig oversættes til klinisk praksis. CNRU samarbejder med Hammel Neurocenter om den opgave, men Morten Overgaard opfordrer også andre klinikere til at tage udfordringen op. - Jeg tror, det er vigtigt, at man som kliniker ser sig selv som en person, der har en indfaldsvinkel til præcis det samme felt som forskeren. Opsplitningen gør, at forskeren ikke opfanger klinikerens behov og sætter ting op på en helt urealistisk måde. Og klinikeren vil ikke opdage, hvad der er potentialet i at lege med tingene og undersøge det systematisk. Det er vigtigt at prøve nye ting af og se, hvordan det virker. Jeg tror meget god forskning og meget god behandling opstår på den måde, siger Morten Overgaard. cjs 6 Psykolog nyt

7 des evne til at gætte, om hun havde set en ting, hang nøje sammen med, hvor tydeligt hun havde oplevet den. Mekanismen er altså ikke spor mystisk, men følger nøjagtig samme mønster, som det Morten Overgaard og Thomas Ramsøy fandt i deres undersøgelse af subliminal perception. - Det var interessant, at vi kunne gøre patienten opmærksom på, at der fandtes vage oplevelser i det blinde felt, som hun kunne bruge til at orientere sig efter. Og her ligger måske grundlaget for en behandling, siger Morten Overgaard. Også resultaterne fra undersøgelsen med den vegetative patient er blevet brugt i praksis. En gruppe forskere i England har kommunikeret med vegetative patienter ved at lægge dem i en scanner og bede dem tænke på tennis for ja og at gå rundt i huset for nej. På den måde har patienterne svaret på faktuelle spørgsmål. Viden skal baseres på forskning For Morten Overgaard er det vigtigt, at vores tilgang til bevidsthed er baseret på undersøgelser og ikke på antagelser. Og det mener han generelt at forskningen har forsømt. I stedet har man studeret folks adfærd og lavet teoretiske antagelser om deres bevidsthed. Folk med nedsat bevidsthed som for eksempel vegetative patienter har man vurderet på baggrund af deres evne til at reagere. Folk med hjerneskade har man vurderet ud fra deres evne til at løse bestemte opgaver. - Jeg bruger begrebet bevidsthed identisk med begrebet oplevelse. For eksempel følelsen af stolen under dig eller smagen af kaffe. Hvad som helst, som du kan opleve, uddyber Morten Overgaard. Det mener han sagtens man kan studere direkte. Men det kræver, at man udvikler og forfiner metoderne til at spørge folk, hvad de oplever. Charlotte Juul Sørensen, cand.psych., journalist Grundforskning giver idé til ny behandling Forskning har vist, at hypnose kan påvirke hjernens aktivitet. CNRU afprøver, om det kan hjælpe mennesker med hjerneskader. Forskerne på CNRU arbejder med, hvordan grundforskning kan anvendes i praksis. De er blandt andet blevet inspireret til at udvikle en ny behandling af mennesker med hjerneskade. Udgangspunktet er scanningsstudier, der har vist, at man under hypnose kan påvirke hjernen til at ændre sin aktivitet i specifikke områder. Hvis man viser forsøgspersoner et billede i farver og beder dem se billedet, som om det var sort-hvid, er hjernens aktivitet uændret. Hvis man derimod beder dem om det samme under hypnose, nedsættes aktiviteten i den del af hjernen, der har at gøre med opfattelsen af farver. Undersøgelsen gav forskerne ideen til at undersøge, om hypnose kan hjælpe mennesker, der har problemer med arbejdshukommelsen som følge af en hjerneskade. De kan fx have svært ved at koncentrere sig, huske og organisere tilværelsen. Foreløbig har en pilotundersøgelse vist, at hypnose rent faktisk kan bedre disse menneskers arbejdshukommelse også uden for hypnosen. Nu er forskerne i gang med en stor undersøgelse, der gerne skal munde ud i en behandlingsprotokol. cjs Psykolog nyt

8 tegninger: Anna, 5 år Et SPROG der kan udvikles Børns tegnesproglige udvikling er et vigtigt tema i fx psykologisk klinisk arbejde og forskning. Her behandles det ud fra traditioner og retninger og med blik for det sprog og den kultur, tegningerne også er et spejl på. Tegninger Af Grete Binger Der har været interesse for børn og deres tegninger, siden Rousseau i 1700-tallet satte lys på barndommen. Tidligere var børn anskuet som ufærdige små voksne, men med sit banebrydende værk Emile ou l Éducation fra 1762 satte Rousseau barndomsparadigmet på dagsordenen. Der har siden været mange anskuelser på børn og opdragelsen af dem, ligesom der har været mange anskuelser på børns tegninger. Interessen for børns tegninger i forskning og undervisning har gennem tiderne været meget svingende, men om tegnetolkningstraditionen lever sit eget isolerede liv inden for dele af retspsykiatrien og klinisk psykologisk praksis, som Else Marie Bech i sin artikel Et sprog der kan læres (Psykolog Nyt 18/2010) giver udtryk for, må være op til andre at vurdere. Imidlertid må man konkludere, at når uddannelsesinstitutionerne generelt ikke har opmærksomheden rettet mod et så vigtigt emne som børns tegnesproglige udvikling, er det forståeligt, at der ikke er megen blæst om det. Med det udgangspunkt vil jeg her tage de temaer op, der gælder børns tegninger som et universelt sprog, samt børns tegninger og den kulturelle påvirkning. Endvidere vil jeg se på, at forskellig opfattelse af børns tegninger kan anskues som en paradigmediskussion, og til slut anskue børns udvikling og følelser set i deres tegninger. Tegning som universelt sprog Karen Vibeke Mortensen skriver i Børnetegning Udvikling og udtryk (1971), at man kan vælge at betragte en tegning ud fra mange forskellige synsvinkler (s. 48), ligesom hun påpeger, at man kan imidlertid ikke nøjes med at betragte hver enkelt tegning isoleret, men den må sammenlignes med andre og indordnes i et kontinuum, der spænder fra det helt lille barns første kradserier til det voksne individs arbejder. (s. 8). Hermed sætter hun børns tegninger ind i et udviklingsperspektiv. Sammesteds hedder det, at der langt fra er enighed om, hvilke informationer man egentlig kan hente i tegninger. Der er to divergerende hovedopfattelser, hvor tilhængere af den ene hævder, at teg- 8 Psykolog nyt

9 modelfoto: colourbox ning først og fremmest er udtryk for børnenes intellektuelle modenhed, mens repræsentanterne for den anden ser tegning som et udtryk for hele personligheden, altså kognitive såvel som emotionelle aspekter (s. 47). Når det gælder børns frie tegninger, vurderer Karen Vibeke Mortensen (s. 65), at de er ikke mere frie, end at de er bestemt af både ydre og indre årsager. Naturligvis bør man ikke underkende betydningen af ydre faktorer. Børnene kan være påvirkede af, hvad de har set i fjernsynet aftenen før, eller af, hvad de beskæftiger sig med i formningstimerne i skolen. På bestemte alderstrin nærer de forkærlighed for bestemte emner, og der kan gå mode i at tegne visse motiver i fx en skoleklasse i en vis periode. (s. 66) Følelser udtrykkes mere umiddelbart i billeder end i ord, da tegninger er tættere forbundet med følelseslivet, end når de omtolkes til ord. Dette er for mig en selvfølge, som den neuroaffektive teori så fint beskriver, idet tegning grundlæggende kan anskues som bevægelser, der udtrykkes og synliggøres på papir. Disse bevægelser udtrykker barnets oplevelser indre og ydre som de har erfaret gennem deres første levemåneder og -år, inden de begynder at skrible. Alle børn over hele verden udtrykker sig gennem deres bevægelser, og har de mulighed for at gøre det med farver på papir, begynder de at skrible. Senere begynder de at sætte ord på og fortælle, hvad de skribler sproget er således sekundært, ligesom alle børn også fortsætter med at tegne kopf-füssling er eller haletudsemænd også dette er universelt. Først herefter begynder barnet at udvikle mere faste skemaer for fx mennesker, huse og træer. Heller ikke disse tegninger svarer i form og farve til de visuelle indtryk, barnet får ved at iagttage sine omgivelser, for i denne tidlige bar- Psykolog nyt

10 nealder tegner børn, hvad de ved, og ikke hvad de ser og hvert enkelt barn gennemløber sin egen individuelle udvikling afhængig af biologiske anlæg og ydre indtryk, stimulation og muligheder. Den kulturelle faktor Tidligere mente man, at de klassiske test som fx Goodenough s Draw a man kunne anvendes universelt, fordi holdningen dengang har været, at når mennesker i store træk ser ens ud verden rundt, må børns persontegninger kunne sammenlignes universelt som et direkte udtryk for barnets evne til at gengive perceptuelle erfaringer. Endvidere var det grundlæggende rationale i testen, at jo flere realistiske detaljer mennesketegningen indeholdt, desto mere intelligent var barnet. Dette har senere vist sig ikke at holde stik, idet børn gennemløber deres egen individuelle udvikling, og denne udvikling er afhængig af sansninger, relationelle forhold, oplevelser m.m. Personlighed og følelsesmæssig tilstand kan tolkes i barnets tegninger, fordi barnet projicerer sine egne indre kropslige og følelsesmæssige oplevelser ind i tegningen og her er det omgivende samfunds billedkultur selvfølgelig en faktor, som barnet er påvirket af og derved også har indvirkning på motiverne i barnets tegninger. Alle børn over hele verden skribler, og det er universelt, at børn udtrykker sig gennem deres bevægelser på papir, og at følelser udtrykkes gennem bevægelser. Derfor er det for mig indlysende, at vi projicerer vores følelser ud i vores omverden og dermed også kan projicere vores følelser på papir. Billedkulturen er en faktor, som får indvirkning på de motiver, barnet tegner, og jo ældre barnet er, desto større indvirkning har billedkulturen på de tegnede motiver. Det kan godt være, at man tidligere har ment noget andet, men mon ikke det er en holdning, der er helt passé ligesom meget andet i de klassiske teorier? Kälvesten og Ödman (1979) foretog i sin tid en undersøgelse med ca årige børn fra fem lande (Sverige, Spanien, Algeriet, Israel, Etiopien). De undersøgte her, hvordan disse børn fra vidt forskellige kulturer tegnede og tænkte på det aktuelle tidspunkt. Deres konklusion var, at de svenske børn virkede etablerede i deres egen alder, hvor børnene i de andre kulturer virkede mere familiebundne med alt hvad det kan indebære, og at de i højere grad accepterer de officielle normer i det miljø, der omgiver dem (min oversættelse). Om dette stadig er tilfældet, mener jeg ikke der er nutidig forskning om? En anden konklusion var, at det er svært at bedømme menneskebilledet, når mange af børnene var så uvante med at tegne (min oversættelse) hvilket jo heller ikke kan undre. Billedkulturen er en faktor, som får indvirkning på de motiver, barnet tegner, og jo ældre barnet er, desto større indvirkning. For mig er det en selvfølge, at motiverne i børns tegninger er dybt påvirket af deres nære relationer og den omgivende kultur. De er således påvirket af den billed- og tegnekultur, børnene vokser op i og derfor kan tegningerne på ingen måde fortolkes uden at medtænke den kulturelle prægning af de nære relationer såvel som af den billedkultur, der omgiver dem. 10 Psykolog nyt

11 Pædagogik eller psykologi Om man skal undervise barnet i at tegne, er et pædagogisk spørgsmål, men måden barnet udtrykker sig på i sin tegning, kan efter min mening være psykologisk interessant i forståelsen af det hele barn. Når Else Marie Bech i sin artikel (2010) skriver, at børn skal lære at tegne, ligesom man skal lære børn at skrive bogstaver, mener jeg, hun udtrykker en opfattelse af, at barnets tegning kan opfattes som barnets vindue ud imod sin omverden. Kelly beskriver i sin undersøgelse Uncovering the history of children s drawing and art (2004) forskellige måder siden 1700-tallet at anskue børnetegninger på. Hun foretager en historisk gennemgang af forskellige opfattelser af børnetegninger og beskriver to konkurrerende holdninger, som hun kalder det æstetiske vinduesparadigme og det psykologiske spejlparadigme. Ifølge Kelly opfattes barnets tegning inden for vinduesparadigmet som barnets realitet målet i sig selv. Børns kunst tjener som et vindue mod verden med henblik på at synliggøre dette fragment af verden, en objektiv reproduktion af realiteten, som i sit udtryk indeholder den fulde mening. Min opfattelse er, at det æstetiske vinduesparadigme i mange år har præget og fortsat præger pædagogik og undervisning, og at Viktor Lowenfeld (1971) var en klassisk repræsentant for denne retning. Ifølge det psykologiske spejlparadigme, som beskrives sammesteds, afspejler børns tegninger de psykiske processer inde i barnet, og tegningen opfattes som et middel til at finde sandheden om barnet. Den psykologiske basis for dette synspunkt ligger inden for den psykodynamiske forståelsesramme. Jeg vurderer, at holdningerne inden for det psykologiske spejlparadigme kan opdeles i flere spektre af forskningstraditioner, hvor blandt andre Karen Vibeke Mortensen repræsenterer en holdning om, at man kan tolke børns udvikling gennem deres tegninger men også at følelsesmæssige aspekter kan påvirke barnets udtryk i tegningen. Det er netop disse følelsesmæssige aspekter, der fokuseres på i den tradition, som Center for Analyse af Børnetegninger repræsenterer. En anden holdning inden for det psykologiske spejlparadigme har endnu mere fokus på det projektive aspekt i tegninger og anvender disse i terapeutiske sammenhænge, hvor terapeut og klient i samarbejde finder forståelse i klientens tegninger, sådan som Lise Maj Jensen (2010) gør rede for i sin artikel Synet på børns tegninger. Hvad børns tegninger fortæller Nutidens børn lever i et massivt inferno af billedindtryk, fra de slår øjnene op om morgenen, til de lukker dem igen efter en lang dag, og selvfølgelig er de påvirkede af alle dagens begivenheder, billeder, tegneserier, tegnefilm osv. og selvfølgelig er børn kulturelle væsener. Børns tegninger er på nogle måder ens, men også meget forskellige, alt efter om de er tegnet i dag eller for ti eller hundrede år siden. Samtidig er holdningen til børn ændret, ligesom psykologien er revideret og pædagogikken derfor også er ændret alt andet er utopi. Når børn tegner, kan man se den enkelte tegning som et øjebliksbillede, og én enkelt tegning behøver ikke at udtrykke barnets opfattelse af verden. Men hvis man ser en række af barnets tegninger indsamlet over tid, har man efter min mening en ganske fin indfaldsvinkel til barnets oplevelse af sin verden kognitivt og emotionelt. Psykolog nyt

12 Den viden, man som psykolog kan få ved at betragte barnets tegninger, kan give flere facetter til den øvrige viden, man samler i forbindelse med en klinisk undersøgelse med barnet. De bevægelser, der ligger bag streger og farvelægning, udtrykker barnets følelser, og hvordan barnet udfylder papiret, mener jeg kan give oplysning om barnets oplevelse af sin væren i verden og i sine relationer. Motiverne, barnet vælger at tegne, kan så tolkes i mange retninger. Her er det vigtigt at fastholde, at der ikke findes facitlister, men for at få en fornemmelse af det hele barn er det vigtigt at have oplysninger om, hvilken kontekst tegningerne er opstået i og i denne sammenhæng er det lige så nødvendigt, at den tolkende eller analytikeren er sig meget bevidst, hvor meget han projicerer sig selv ind i sin tolkning! For mig er det således et faktum, at småbørn over hele verden skribler og pludrer, mens kulturen først senere påvirker deres skemategninger og talesprog. Alligevel er det forunderligt, at børn inden for deres egen kultur grundlæggende tegner meget ens. Svaret herpå kan være, at børn på mange måder udvikler sig, som de hele tiden har gjort, og at børn hele tiden er påvirket af de tegnemåder, de præsenteres for under deres opvækst. Samtidig er hvert barn unikt, ligesom det gennem oplevelserne i sin opvækst har gjort sig sine egne unikke erfaringer, og alle disse erfaringer har lagret sig i barnet og påvirker til stadighed barnets forståelse af sig selv og verden, og dermed også dets følelser følelser, som projiceres ud i omverdenen og dermed også i barnets tegninger. Udtryk gennem adfærd Grundlæggende mener jeg, at alle børn skal opmuntres til at udvikle sig i forhold til deres egen kerne af ressourcer og derfra udvikle deres potentialer. De skal støttes i at være bevidste om at være sig selv sammen med andre de skal ikke blot opmuntres til at være ligesom de andre. Barnet udtrykker sig gennem sin adfærd og i sine tegninger. Det har brug for bevidste voksne, som empatisk kan leve sig ind i de erfaringer og følelser, som barnet projicerer over i sine tegninger. Det har brug for voksne, som empatisk kan tolke, hvad der er på spil for barnet i tegningen, og anvende denne tolkning i samarbejde med barnet selv eller i samarbejde med barnets omsorgspersoner. Børns tegnesproglige udvikling er et yderst vigtigt tema i såvel psykologisk klinisk arbejde og forskning, ligesom det er i pædagogisk arbejde. Det er derfor yderst nødvendigt, at interessenterne omkring børns tegnesprog lytter til hinanden og derved skaber fundament for et frugtbart samarbejde på tværs af forskellige vinkler til børns tegnesprog. Grete Binger, cand.pæd.psych., specialist i pædagogisk psykologi litteratur Aronsson, Karin: Barns väldar barns bilder. Natur och Kultur Bech, Else Marie: Et sprog der kan læres. Psykolog Nyt 18/2010. Hart, Susan: Personlighedsundersøgelser af børn ud fra en neuroaffektiv udviklingspsykologisk model. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift 4/2009. Hart, Susan; Schwartz, Rikke: Fra interaktion til relation. Hans Reitzels Forlag Jensen, Lise Maj: Synet på børns tegninger. Psykolog Nyt 20/2010. Kelly, Donna Darling: Uncovering the history of children s drawing and art. Praeger Publishers Kälvesten, Anna-Lisa; Ödman, Maj: Barn i 5 länder tecknar och tänker. Liber Lowenfeld, Viktor; Lambert Brittain, W.: Kreativitet og vækst. Gjellerup Mortensen, Karen Vibeke: Børnetegning Udvikling og udtryk. Munksgaard Psykolog nyt

13 GØR FORSKEL Det er en kendt sag, at man ikke bør gøre forskel på børn. På den anden side er det ikke alle børn, der vokser op med lige muligheder. Nogle børn kommer skævt ind i livet med en sygdom eller et handicap, som måske vil følge dem resten af tilværelsen, og som kan betyde, at de ikke kan bo hjemme hos deres forældre. Andre børn har forældre, der af den ene eller anden grund ikke er i stand til at tage vare på dem. Og atter andre mister pludselig deres forældre på grund af ulykke eller sygdom. Alle disse børn og deres historier er så vidt forskellige, at de nærmest kun har én ting til fælles: De har brug for kompetente plejefamilier, der kan give den nødvendige støtte og omsorg. Den 1. januar 2011 træder Barnets Reform i kraft. Et af de væsentlige indsatsområder er at styrke plejefamilieområdet, så flere udsatte børn og unge kan vokse op i en kompetent plejefamilie, hvor der bliver lagt vægt på nære og stabile relationer. AROS KOMMUNIKATION Bliv plejefamilie Er opgaven som plejefamilie noget for dig og din familie? Gå ind på og læs mere om, hvordan I kan gøre en virkelig forskel.

14 I kort form Færre børn anbringes Siden første halvdel af 2007 er antallet af børn, der anbringes uden for hjemmet, faldet med 38 %. Det viser nye tal fra Ankestyrelsen. I Kommunernes Landsforening ses det faldende antal anbringelser uden for hjemmet som en naturlig følge af mere forebyggelse, og formanden for KL s børneudvalg siger, at der aldrig før er blevet brugt så mange penge på børn og unge med særlige behov. Udviklingen vækker dog bekymring hos andre. Julie Noack Skærbæk, der er formand i Børne- og Familiepsykologisk Selskab under Dansk Psykolog Forening, henviser til en undersøgelse, som Dansk Socialrådgiverforening offentliggjorde tidligere på året. Den angav, at hver anden socialrådgiver har oplevet, at økonomiske betingelser forringer muligheder for at varetage barnets tarv. - Anbringelse er ikke altid løsningen, men det er ikke at anbringe heller ikke. Når børn er udsatte, er der ingen standardløsninger. Der er lovgivning, og der er faglige vurderinger. Og hvis lovgivningens betænkning og faglige vurderinger overtrumfes af økonomi, så er der grund til bekymring, siger Julie Skærbæk. - Tallene fra Ankestyrelsen indikerer heller ikke, i hvilke tilfælde man vælger ikke at anbringe. Undersøgelser fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd viser således, at anbringelser i nogle tilfælde kan være et bedre alternativ end forebyggende indsatser og vice versa. Julie Skærbæk savner oplysninger om, hvilke foranstaltninger der iværksættes i stedet for anbringelser og effekten heraf. Fx en undersøgelse, som kan fortælle, om barnets forældre og de professionelle omkring barnet oplever, at deres muligheder for at varetage barnets tarv er forbedret. Hun mener heller ikke, der findes undersøgelser, som underbygger argumentet om, at kommunerne blot er blevet bedre til at forebygge. Hendes bekymring deles af Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet. Hun mener, de færre anbringelser snarere er et resultat af besparelser end en forbedring af børnenes vilkår. dnp Universitetsansatte fik deres sektion Nu har også de universitetsansatte en sektion. På den stiftende generalforsamling i Århus 23. november 2010 oprettede man den ny foreningsenhed under navnet Universitets- og forskningssektionen. Man fik vedtægter på plads og valgt en styrelse på fire per- Fælles værdier på dagsordenen Dansk Psykolog Forening er sammen med en række andre aktører inviteret til seminar 15. december 2010, hvor fælles værdier i arbejdet med socialt udsatte kan blive drøftet med to personer udpeget af Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Regeringen har besluttet, at de to ministerier sammen skal udarbejde et fælles værdisæt, som den sociale og sundhedsrelaterede indsats kan orientere soner: Marie Louise Obermann, AU; Yoon Frederiksen, AU; Halfdan Skjerning, SDU, og Nina Rottmann, SDU. Heidi Frølund, AU, blev suppleant. Den ny styrelse vil konstituere sig på et kommende møde. jc sig efter i mødet med socialt udsatte. Baggrunden er en anbefaling fra Rådet for Socialt Udsatte, der i 2009 har påpeget, at mange socialt udsatte har dårlige oplevelser med kontakten til social- og sundhedsvæsnet. Invitationen til Dansk Psykolog Forening er sendt til relevante selskaber og sektioner i foreningen, som får mulighed for at komme med input. lmi Overvægtige børn får stress Flere overvægtige end normalvægtige børn oplever symptomer på stress og depression som fx søvnbesvær, vrede, hovedpine og ugidelighed. Det fortæller en ny undersøgelse fra American Psychological Association. Da børnene stresser af med stillesiddende aktiviteter som at lytte til musik, spille computerspil eller se tv, tyder undersøgelsen også på, at stress kan medføre yderligere vægtøgning. Undersøgelsen er med til at pege på stresshåndtering som et vigtigt led i kampen mod den overvægt, hvert femte amerikanske barn kæmper med. Kilde: American Psychological Association, Stress in America Findings, 9. november dnp 14 Psykolog nyt

15 Nye bøger Kari Elisabeth Bugge. Eline Grelland Røkholt: Børn og unge i sorg. Handler om børn og unges eget perspektiv på deres oplevelser og forskellige forståelsesrammer for sorg. Bogen ser på mangfoldigheden i deres individuelle sorgoplevelser og reaktioner og belyser, hvordan disse kan indvirke på deres hverdagsliv, præstationer og væremåde på både kortere og længere sigt. Der præsenteres en række metodiske interventioner, fx forældrevejledning, familiesamtaler, lege- og samtaleterapi mv. Munksgaard Danmark, 2010, 212 sider, 276 kr. Thomas Haansbæk (red.): Voldtægt Råd og vejledning for pårørende. Tilblivelsen af bogen er sket i et helt specielt samarbejde med otte pårørende og tre voldtægtsofre, der generøst har valgt at dele deres meget forskellige historier med læserne. Disse indkredser de særlige omstændigheder, der gør sig gældende, når en kvinde bliver udsat for en voldtægt, og når en mor, far, kæreste eller veninde bliver pårørende til et voldtægtsoffer. Rigshospitalet, 2010, 171 sider, gratis Thomas Milsted. Mikael Rasmussen: Sov godt hele natten. Søvn er et af menneskets allermest basale behov. Uden søvn dør vi. Uden kvalitetssøvn, ingen livskvalitet. Uden tilstrækkelig søvn, utilstrækkelig energi og livslyst. For mange af os er det svært at få den søvn, vi desperat har brug for. I bogen kommer de to stressforskere med opskifter på, hvordan man skaber de bedste rammer for sin søvn og forklarer, hvorfor det nogle gange er så svært at synke ned i drømmeland. Gyldendal, 2010, 159 sider, 159,95 kr. Anette Graversen: Billedsprog. Bogen henvender sig først og fremmest til behandlere, som arbejder med angstpatienter, men vil også kunne læses af andre, som interesserer sig for, hvad angst er, hvordan angst kan opstå, og hvordan patienten kan få hjælp til at hjælpe sig selv. Ved billedsprog udvikler patient og terapeut i fællesskab en fortælling med ord og tegninger, der kan hjælpe patienten til at finde vej til det, der plager ham, og som han ikke umiddelbart er bevidst om. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2010, 216 sider, 249 kr. Line Linn Larsen: Stalking om chikane, forfølgelse og trusler. Mange forbinder fænomenet stalking med kendte mennesker, der bliver forfulgt af fanatiske fans. Men stalking rammer for det meste helt almindelige mennesker og er langt mere udbredt end de få enkelttilfælde, man kender fra medierne. Det drejer sig oftest om kvinder, der forfølges af deres eksmænd, men det rammer også andre. Bogen søger at sætte fokus på fænomenet i Danmark og skabe grobund for en bedre samfundsmæssig forståelse for det, ofre for stalking går igennem. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2010, 211 sider, 249 kr. Thorkild Olsen: Anerkendelse. Kom ind i kampen. Giver fornyet luft til anerkendelse som begreb anvendt i professionelle sammenhænge. Gennem tre meget forskellige afsnit en fortælling, et metodekapitel og nogle erfaringer giver bogen adgang til en forståelse af anerkendelse som begreb og værktøj. Anvendt rigtigt er anerkendelse forudsætningen for udviklingen af unikke arbejds- og læringsmiljøer. Gyldendal Business, 2010, 150 sider, 250 kr. BØGER præsenterer løbende de nye bogudgivelser primært inden for det psykologiske område. Det redaktionelle princip er at søge inspiration til omtalen fx i forlagenes pressemeddelelser. En omtale er en omtale ikke redaktionens anbefaling af bogen. Prisangivelserne er vejledende. Psykolog nyt

16 modelfotos: bam/scanpix Børnekonventionen: Børn svøbt i ord FN s børnekonvention befinder sig i et ingenmandsland. Også i mønsterlandet Danmark, hvor børn på papiret har så gode vilkår, at vi lukker øjnene for virkeligheden. 16 Psykolog nyt

17 Ord Af P. Schultz Jørgensen, I. Leth & E. Montgomery Det amerikanske tidsskrift Early Education & Development har planlagt at udgive et særnummer om børns rettigheder i I den forbindelse har tidsskriftet inviteret internationale bidragydere til at belyse situationen for børn ud fra deres nationale synsvinkel. Herunder er Danmark inviteret med, og vi har som danske psykologer, der har arbejdet med børns rettigheder og FN s børnekonvention i årevis, accepteret en sådan opfordring. Det har ført os til en slags status tilgang til spørgsmålet om Børnekonventionen i Danmark: Hvordan står det egentlig til med børns rettigheder i Danmark? Børnekonventionen blev vedtaget af FN s generalforsamling 20. november 1989, og i de følgende år fik den enorm tilslutning fra lande over hele kloden. I dag er den verdens mest tilsluttede konvention: den er senest ratificeret af Somalia og omfatter nu alle betydende lande undtagen USA. Det er imponerende formelt set. Virkeligheden er imidlertid en anden, og der er langt fra en ratifikation i et land til, at børns rettigheder er efterlevet. FN-komiteen i Geneve, der overvåger landenes virkeliggørelse af konventionens krav, giver i sine Concluding Remarks et klart billede af, hvor langt der mange steder er fra ord til handling. Det har de fleste også et indtryk af gennem hyppige reportager i medierne om børns situation i fattige udviklingslande. Her er der rigtig meget at gøre, inden man kan leve op til blot minimumskrav på børneområdet, og Børnekonventionen er tilsyneladende ikke slagkraftig nok til at ændre på disse vilkår. Men hvad med Danmark? Er vi et mønsterland, der går foran og viser andre, hvordan det skal gøres? Vi ratificerede Børnekonventionen i 1991, to år efter vedtagelsen i FN og som det 94. land. Norge ratificerede også i 1991, Sverige i Norge er i den sammenhæng helt speciel, fordi man allerede i 1981 oprettede en børneombudsmand noget helt enestående, der kom til at danne forbillede for resten af verden. I forvejen er der i de nordiske lande tradition for en uafhængig ombudsinstitution, der kan overvåge borgernes rettigheder. Den blev nu overført på børneområdet, der dermed blev ophøjet og fik status som et selvstændigt rettighedsområde. Et storslået skridt, der satte de nordiske lande på det globale børnelandkort. Derfor var det også naturligt for det amerikanske tidsskrift at invitere et nordisk land med og man valgte så Danmark. Måske fordi vi både er et respekteret velfærdssamfund og et land, hvis internationale renommé i disse år er lidt tyndslidt og flosset i kanten. Men gælder det også på børneområdet? Det satte vi os for at undersøge. Konventionen implementeres Danmark valgte ikke at inkorporere konventionen, det vil sige at flytte hele konventionen ind i dansk lovgivning. Og gentagne anmodninger om at ændre på denne holdning har ikke ført til en ny indstilling hos den danske regering. I modsætning til Norge, hvor man besluttede at inkorporere konventionen i I stedet skal konventionen i Danmark indføres gradvis ved at blive inddraget og brugt, altså den skal implementeres. Det sker i domstolsafgørelser eller i praktisk lovgivning, hvor der så henvises til konventionen. Derved virker den som en drivende kraft, der forbedrer børns rettigheder det er det, der er konventionens sigte. Men fungerer denne implementering i Danmark? Vores opfattelse er, at den fungerer på et minimumsniveau, hvor man kun lige engang imellem fornemmer, at der er en konvention, som vi både skal rette os efter og anvende i praksis. Men det er en rolle langt fra en aktiv og dynamisk implementering. Eksemplerne på denne svage position er utallige fra ikke at være inddraget og nævnt i domstolsafgørelser til ikke at Psykolog nyt

18 kussionen når frem til, at Børnekonventionens artikel 22, der handler om statens forpligtelse til at sørge for særlig beskyttelse til asylsøgende og flygtningebørn, ikke overtrædes med et sådant forslag! Det er ikke meget, konventionen fylder, og når den omtales, er det mest i tilfælde, hvor det faktisk er uundgåeligt, eftersom man nu engang har ratificeret den. Som om der er en hemmelig kodeks i regeringskontorerne om ikke at omtale konventionen eller i hvert fald ikke mere end højst nødvendigt. At en sådan kodeks eksisterer, kan man let få en mistanke om, når man følger udviklingen på området. Derfor føres man let til den konklusion, at den manglende inkorporering af Børnekonventionen har den helt reelle begrundelse at holde konventionen nede på et minimum af indflydelse formelt og reelt. spille en aktiv rolle i lovgivning og social praksis. Hvis vi her bare holder os til det sociale område, ser vi det sådan, at konventionen er svær at få øje på, ja nærmest er usynlig. Tager vi lovgivningen inden for børneområdet og fx daginstitutionsloven fra 2007, så hedder det her, at børn skal have indflydelse og ansvar men der er ingen henvisninger til konventionen. Det er der så i vejledningen til ovenstående, hvor der venligt siges, at konventionen er relevant i forståelsen og fortolkningen af loven. I den særdeles vigtige forældreansvarslov, ligeledes fra 2007, er der hverken henvisning til konventionen i loven eller i vejledningen til loven. Her skal det dog bemærkes, at Børnekonventionen helt klart har været anvendt helt ned i udformningen af to-tre af paragrafferne i loven. Men der er ingen henvisning til konventionen. I forslaget til lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven fra august 2010 inddrages konventionen til gengæld. Det sker i bemærkninger til lovforslaget, hvor der er en længere diskussion af, om konventionen brydes, når ikke-ledsagede børn vil blive udvist, når de fylder 18 år. Dis- Hævet over Børnekonventionen Men hvorfor er det sådan, at FN s Børnekonvention, der skulle være et adelsmærke for enhver lovgivning og enhver social praksis, holdes uden for indflydelse og henvises til en skyggetilværelse? Hvad er årsagen til denne besynderlige situation? Et muligt svar kan være, at danske lovgivere og administratorer ikke ønsker at blive korrigeret eller overvåget af en konvention, dansk praksis er god nok i sig selv. Vi har et velfærdssamfund, der i egen selvforståelse ligger på et højt niveau, derefter bøjer vi os ikke i støvet for en eller anden konvention. Det gælder ikke mindst på børneområdet, hvor vi gennem et hundrede år har udviklet en social lovgivning, der på mangfoldige områder har givet børn rettigheder, der står mål med konventionens krav. I perioden siden 1980 erne har en række udvalg og kommissioner belyst og lovgivningsmæssigt opdateret børneområdet Børnekommissionen, Udvalget om børns dagligdag, Det Tværministerielle Børneudvalg, for nu bare at nævne nogle af dem og i slutningen af 1990 erne blev det nedfældet i social lovgivning som servicelov og senere anbringelsesreform. Der var vilje og indstilling til at styrke børns rettigheder, og et stykke ad vejen blev de gode intentioner også fulgt. Men netop kun et stykke ad vejen, for kommunerne tøvede (af ressourcemæssige grunde) med at følge loven. Rapport efter rapport fortæller om manglende overholdelse dokumenteret af både SFI-undersøgelser og praksisunder- 18 Psykolog nyt

19 søgelser fra den Sociale Ankestyrelse. I 8 ud af 10 børnesager er der fejl, blandt andet er børnene ikke inddraget, de er ikke hørt, og der er ikke handleplaner. Vi har generelt en lovgivning, der skulle give børn rettigheder, men landets kommuner kan tydeligvis ikke leve op til standarden og Børnekonventionen bliver ikke den vagthund, der kan bidrage til, at det sker. Konventionen, der især er kritisk for de udsatte børn, har ikke i Danmark den legitimitet, der giver den magt. FN-komiteen i Geneve er helt opmærksom på udviklingen i Danmark. Senest har den fremført sin kritik i sine Concluding Remarks til Danmark efter den 3. officielle rapport til FN-komiteen i Komiteen anbefaler en inkorporering, men hvis ikke den kan finde sted, så i det mindste en nøje overvågning af, om og hvordan implementeringen finder sted og at den sker ud over landet. Der er ingen tvivl om, at komiteen ser på udviklingen med bekymring, fordi der tydeligvis er tale om en afstand med ord og handling. Konventionen og de udsatte grupper Afstanden mellem ord og handling bliver især tydelig, når det handler om de udsatte grupper af børn i Danmark. Adskillige undersøgelser kan bekræfte, at andelen af udsatte børn og unge i Danmark ikke er reduceret gennem det sidste tiår. Vi har stadig omkring 15 procent af børne-ungegruppen, som har en problematisk opvækst. De har brug for hjælp spørgsmålet er, om de får det fra Børnekonven- Afregningssystemet Equus gør dig fri af tid og sted MIBIT ApS leverer software til sundhedssektoren, både praksissektoren, sygehuse og regionerne. Vores filosofi er ligetil: systemerne skal være brugervenlige og supporten skal være i top. Equus er et internetbaseret afregningssystem, som du altid har ved hånden, uanset hvor du er. Du slipper for installation og sikkerhedskopiering samt bekymring om computer-nedbrud. Vi sikrer, at dine data altid er der. Det er enkelt, brugervenligt og designet til dig, som skal koncentrere dig om andet og derfor vil slippe for teknisk bøvl. Vi yder fuld support, både telefonisk og via mail uden ventetid og uden yderligere betaling. Og så giver vi dig naturligvis en personlig og grundig introduktion til systemet det koster heller ikke ekstra. Equus kan anvendes fra alle computere, uanset om det er Windows, Mac eller Linux. Afprøv Equus gratis i 3 uger Tilmeld dig på internettet på så får du tilsendt en adgangskode og kan afprøve Equus med det samme gratis og uden forpligtelser. Et årsabbonnement på Equus koster kr. inkl. moms og inkluderer alt også support, opdateringer, nye sygesikringstakster, edi-postkasse, forsendelse af edifactmeddelelser, aftalebog, journal-system, elektronisk fakturering, indrapportering til danmark, online tidsbestilling og meget mere og så er Equus naturligvis godkendt af MedCom. Kontakt os på telefon eller på Vængevej Stenstrup Telefon

Børn svøbt i ord. Børnekonventionen:

Børn svøbt i ord. Børnekonventionen: modelfotos: bam/scanpix Børnekonventionen: Børn svøbt i ord FN s børnekonvention befinder sig i et ingenmandsland. Også i mønsterlandet Danmark, hvor børn på papiret har så gode vilkår, at vi lukker øjnene

Læs mere

23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Job i ny retning

23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Job i ny retning 23 23. december 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Job i ny retning Godt råd til de jobsøgende psykologer: Tænk alternativt! I de kommende år findes mulighederne ikke mindst i det private erhvervsliv.

Læs mere

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen

26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Tilbage i rumlen 21 26. november 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Tilbage i rumlen Efter sygemeldingen kan det kun gå for langsomt med at komme tilbage på jobbet. Eller? To psykologer udfordrer en tvivlsom systemtænkning.

Læs mere

15. oktober 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Når børn tegner

15. oktober 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Når børn tegner 18 15. oktober 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Når børn tegner I den traditionelle forståelse er børns tegninger udtryk for drifter og følelser, som ikke kan udtrykkes med ord. Men holder det?

Læs mere

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider

Liv på grænsen. Tand for tunge. Uden for nummer. Trange tider 13. maj 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 8 Liv på grænsen Rejsebrev fra dansk studerende, der arbejder et halvt år i psykologisk klinik på grænsen mellem Thailand og Burma. Side 4 Tand for tunge

Læs mere

Mod alle odds. Alder ingen hindring. Nul komma nul. Evidens. Yes!

Mod alle odds. Alder ingen hindring. Nul komma nul. Evidens. Yes! 9. december 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 21 Mod alle odds Forebyggelse af vold har vanskelige kår i de lukkede fængsler. Men forandring er mulig. Side 6 Alder ingen hindring Aldersgrænsen for

Læs mere

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi.

Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. 9 16. maj 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Slå psykologen op! Dansk Psykolog Forening lancerer ny hjemmeside. Den skal vise vej til psykologen og levere viden om psykologi. Side 3 Leder Psykologer

Læs mere

4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Ulven kommer

4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Ulven kommer 22 4. december 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Ulven kommer Stress og sygefravær er fulgt i kølvandet på kommunalreformen. At fusionerne ville koste på medarbejdersiden, var der advaret om. Ulven

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

29. februar 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening. Lysere udsigter

29. februar 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening. Lysere udsigter 4 29. februar 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Lysere udsigter En psykolog har etableret samtalegrupper for tidligere prostituerede. Fortiden er svær at slippe, men grupperne fungerer succesfuldt.

Læs mere

En anden vej. Tilbage på stoffer. Debat om DP-reformen. Diagnoser, diagnoser

En anden vej. Tilbage på stoffer. Debat om DP-reformen. Diagnoser, diagnoser 14. juni 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 11 En anden vej Sprog og stil er præget af konsulentverdenen. Men Rasmus Agesen er stadig psykolog og bevidst om det. Side 4 Tilbage på stoffer Ønsket om

Læs mere

Forsker i eye tracking

Forsker i eye tracking 14 20. august 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Forsker i eye tracking Et århusiansk forskningsprojekt har fulgt mere end hundrede spædbørns øjenbevægelser. Hvor de ser hen og hvor længe kan give

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Ung på vej. En svær besked. Hastværk er. Apropos evidens

Ung på vej. En svær besked. Hastværk er. Apropos evidens 10. januar 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 1 Ung på vej Men hvorhen? Mange unge har svært ved at skabe en hverdag, hvor det er muligt at gennemføre en ungdomsuddannelse. Side 4 En svær besked Diagnosen

Læs mere

Gennem nåleøjet. Ingen jobgaranti. Besøg hos indianerne. Robotten på besøg

Gennem nåleøjet. Ingen jobgaranti. Besøg hos indianerne. Robotten på besøg 22. november 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Gennem nåleøjet Kun én ud af tyve, som anmelder en psykisk arbejdsskade, får den anerkendt. Men antallet af anmeldelser stiger voldsomt. SIDE 4 Robotten

Læs mere

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning

Ventetid. De gamle bag rattet. Det usynlige folk. Kunstig befrugtning 4. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 2 Ventetid 15.000 børn og unge står på ventelister i psykiatrien. Men op mod halvdelen hører slet ikke hjemme her. Side 3 De gamle bag rattet Skal vi

Læs mere

En sund sjæl. Viden om hjernen. Hello, Mr. Harris. Bag om jernindustrien

En sund sjæl. Viden om hjernen. Hello, Mr. Harris. Bag om jernindustrien 7. december 2012 66. årgang Dansk Psykolog Forening 20 En sund sjæl Motion er ubetinget af det gode. Medmindre altså den grænse passeres, hvor noget er helt galt. Side 4 Viden om hjernen Er det vigtigt,

Læs mere

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet

Forsker i skizofreni. Hold fast i de unge. Bare ikke geronto. Vi mødes på nettet 19. september 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 15 Forsker i skizofreni Skizofrene personer har svært ved social kommunikation. Psykolog Vibeke Bliksted vil med sin forskning bidrage til at svare

Læs mere

Prof eller pop? Fra uventet kant. Ae & klappe. Psykologens nye roller

Prof eller pop? Fra uventet kant. Ae & klappe. Psykologens nye roller 31. maj 2013 67. årgang Dansk Psykolog Forening 10 Prof eller pop? To debatartikler tager organisationspsykologien kærligt under vingebenet. Fylder modelunerne mere end evidensen? SIDE 4 & 10 Fra uventet

Læs mere

En dag på kontoret. Løfter på plakaten. Naturvandring. Projekt om recovery

En dag på kontoret. Løfter på plakaten. Naturvandring. Projekt om recovery 30. september 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 16 En dag på kontoret Psykologer i et kontorlandskab? Det lyder som en umulighed, men i Hillerød bruger man modellen med stor succes. Side 4 Løfter

Læs mere

Genet for ledelse. Fokus på tavshedspligt. Du er tilgivet. Den digitale generation

Genet for ledelse. Fokus på tavshedspligt. Du er tilgivet. Den digitale generation 18. februar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 3 Genet for ledelse Hvis ikke man har leder-dna, har man det ikke. Men er der nu noget galt med at være follower? Side 4 Fokus på tavshedspligt Psykologers

Læs mere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere

Belastende. Drømmen om evidens. I moders liv. Psykologer som ledere 13. juni 2014 68. årgang Dansk Psykolog Forening 11 Belastende Også psykologer bukker under for de belastninger, de møder i arbejdsliv og privat. Ikke alle vælger at spytte ud, når de sygemelder sig. Side

Læs mere

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten

Den dyre stress. Giv mig et redskab. Operation XXL. Klumme om angsten 25. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 20 Den dyre stress Psykiske lidelser som stress og depression koster dyrt. Forsikringsselskaberne har fordoblet udbetalingerne på få år. Side 4 Giv

Læs mere

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn

Sjælen på tastaturet. Et fagligt løft. Mødet med krænkeren. Man deler da børn 11. november 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 19 Sjælen på tastaturet Terapi via internettet rykker. Et engelsk terapiprogram er lige nu under oversættelse og ikke mindst kulturel tilpasning til

Læs mere

Skærm til skærm. Sorg en diagnose. Og hvad er efternavnet? På besøg i Norge

Skærm til skærm. Sorg en diagnose. Og hvad er efternavnet? På besøg i Norge 21. januar 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 1 Skærm til skærm Net og e-mail er en kontaktform for os alle. Kan det også bruges i kontakten med psykologen? Side 4 Sorg en diagnose Kommer man til

Læs mere

Afskedens time. Buddha inspirerer. Sig ordet: struktur. Byen har tårne på

Afskedens time. Buddha inspirerer. Sig ordet: struktur. Byen har tårne på 2. september 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 14 Afskedens time På hospitalet møder psykologen Anna og følger hende de sidste uger af hendes liv. De to fører vigtige samtaler. Side 4 Buddha inspirerer

Læs mere

29. oktober 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. De udsendte

29. oktober 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. De udsendte 19 29. oktober 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening De udsendte De udsendte i Afghanistan bliver en dag de hjemvendte. Hvordan det går dem på længere sigt, efterlyser Forsvarets psykologer forskning

Læs mere

Krænker, krænket. Der mangler stadig meget viden om børn og unge, der krænker børn og unge. Med Projekt JANUS rådes der dog bod på det.

Krænker, krænket. Der mangler stadig meget viden om børn og unge, der krænker børn og unge. Med Projekt JANUS rådes der dog bod på det. 21 21. november 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening Krænker, krænket Der mangler stadig meget viden om børn og unge, der krænker børn og unge. Med Projekt JANUS rådes der dog bod på det. Side 3 Leder

Læs mere