Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 14:00 Undervisningslokalet v/kantinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 01-11-2007 Kl. 14:00 Undervisningslokalet v/kantinen"

Transkript

1 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 1:00 Undervisningslokalet v/kantinen Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Orientering ved formanden Orientering ved direktøren...1. Erhvervsstrategi - november Budget Service og Økonomi Beskæftigelsesplan for Bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i Flaskehalsbevilling Kvartalsrapport vedr. 3. kvartal Eventuelt Tilbud vedr. etablering af nyt tilbud om uddannelse og arbejde...5

2 Erhvervsudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. 2. Orientering ved formanden Beslutning i Erhvervsudvalget den : 15. maj og 20. november 2008: Fællesmøde SER og Erhvervsudvalget. 3. Orientering ved direktøren Beslutning i Erhvervsudvalget den : Orientering af erhvervschefens fratrædelsesaftale. Orientering om status for Nytårskur.. Erhvervsstrategi - november 07/1398 Beslutningstema: Orientering om status på arbejdet med Erhvervsstrategien pr. november Sagsfremstilling: Arbejdet med erhvervsstrategien forløber planmæssigt, og elementerne heri bliver løbende implementeret blandt andet blev 2 timers erhvervsservice iværksat pr. 1. oktober. Der er udarbejdet en oversigt over basisydelser fra Erhvervskontoret. Ønsket er at Svendborg Erhvervsråd samt baglandet, som bre af disse ydelser, kommer med et forslag til prioritering af basisydelserneder samt en vurdering af hvor ofte ydelserne benyttes. Fyraftensmødet den 26. september var ikke så velbesøgt som håbet og der vil blive taget nye initiativer for at få en forbedret dialog med erhvervslivet. For at sikre den fremtidige kommunikation med erhvervslivet ønskes en evaluering af den nuværende kommunikationsindsats. Økonomiske konsekvenser: De økonomiske konsekvenser afhænger af, hvilke handlinger der politisk besluttes i forbindelse med godkendelse af den endelige erhvervsstrategi. Lovgrundlag: 1

3 Erhvervsudvalget s møde den Indstilling: Administrationen indstiller at Erhvervsudvalget tager orienteringen om status til efterretning. at Erhvervsudvalget drøfter basisydelser og kommunikationsindsats Bilag: Spørgeskema om ydelser fra Erhvervskontoret Beslutning i Erhvervsudvalget den : Revideret spørgeskema udsendes ad kommentarer. Til efterretning. 5. Budget Service og Økonomi 07/15191 Beslutningstema: Budgetmateriale 2008 for Erhvervsudvalget bestående af Service og Økonomi, Investeringsoversigt samt takstoversigt forelægges til godkendelse. Service og økonomi - Økonomisk sikring, Pensioner, Boligstøtte m.v. forelægges til orientering Sagsfremstilling: Byrådet godkendte den 29. januar 2007 budgetproceduren for Heraf fremgår, at fagudvalgene skal behandle det endelige budgetmateriale efter budgetvedtagelsen i byrådet. Publikationen "Service og økonomi" indeholder beskrivelser af serviceniveau, økonomi og aktivitetsforudsætninger på politikområder samt beskrivelse af politiske mål og resultatkrav. Udkast til publikationen blev behandlet i Erhvervsudvalget den 2. maj Publikationen er nu ajourført i forhold til det vedtagne budget. Desuden vedlægges udvalgets investeringsoversigt samt takstblad. Endvidere fremsendes til udvalgets orientering service og økonomi på Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte med videre, der er den del af erhvervsdirektørens ansvarsområde, der henhører under økonomiudvalget Lovgrundlag: Kommunens egen procedure samt Styrelseslovens 37, stk. 1. Indstilling: Administrationen anbefaler, at budgetmaterialet vedrørende Erhvervsudvalgets bevillingsområde godkendes at budgetmaterialet for økonomisk sikringer, pensioner og boligstøtte m.v. tages til orientering. Bilag: 2

4 Erhvervsudvalget s møde den Service og Økonomi samlet for hele udvalget - vedr. budget Investeringsoversigt - bemærkninger, Erhverv Takster erhverv Service og økonomi - Økonomisk sikring Beslutning i Erhvervsudvalget den : Budgetmateriale vedrørende Erhvervsudvalgets bevillingsområde godkendt. Det øvrige materiale taget til efterretning. 6. Beskæftigelsesplan for /33997 Beslutningstema: Forslag til beskæftigelsesplan 2008 er udarbejdet. Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i brev af 12. april 2007 fremsendt skabelon til beskæftigelsesplanen for Skabelonen er anvendt i forhold til beskæftigelsesplanen for I henhold til aftalen om det forpligtende samarbejde med Langeland og Ærø udarbejdes der fælles beskæftigelsesplan for hele området. Forslaget til beskæftigelsesplan 2008 er sendt til Driftsregion Syddanmark og til høring i LBR. Høringssvaret behandles i Erhvervsudvalget den og planen fremlægges til endelig godkendelse på møde i Erhvervsudvalget den Økonomiske konsekvenser: Ingen bemærkninger Indstilling: Administrationen indstiller at Erhvervsudvalget drøfter udkast til beskæftigelsesplanen for 2008 således, at forslag til ændringer kan indarbejdes inden endelig behandling den Administrationen indstiller, at Erhvervsudvalget endeligt godkender beskæftigelsesplanen for Bilag: Udkast beskæftigelsesplan Høringssvar fra LBR vedr beskæftigelsesplan 2008 Beskæftigelsesplan Svendborg 2008 Beslutning i Erhvervsudvalget den : Drøftedes. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Godkendt. 7. Bevilling til de lokale beskæftigelsesråd i /6799 3

5 Erhvervsudvalget s møde den Sagsfremstilling: Arbejdsmarkedsstyrelsen har i skrivelse af udmeldt den foreløbige bevilling til de lokale beskæftigelsesråd for Det fremgår af bevillingsudmeldingen, at der for kommunerne Langeland, Ærø og Svendborg er afsat kr til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer i Lovgrundlag: 7 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (lov nr. 522 af ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Foreløbig fordeling af bevilling til lokale beskæftigelsesråd for år 2008 Foreløbig fordeling af bevilling til LBR fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 8. Flaskehalsbevilling /18136 Beslutningstema: Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark har Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark har udmeldt acontobeløb/dispositionsret vedr. puljen for 2008 til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft (flaskehalse). Sagsfremstilling: Beskæftigelsesrådet i Region Syddanmark vedtager hvert år i december måned en tilskudsliste. Listen udgør de områder, hvortil jobcentrene kan få tilskud til beskæftigelsesindsatsen fra den regionale pulje til forebyggelse og afhjælpning af mangel på arbejdskraft. Puljen kan anvendes til de tilbud og tillægsydelser samt de målgrupper, der fremgår af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og introduktionsprogrammet efter integrationsloven. I tilknytning til tilskudslisten offentliggør Beskæftigelsesregionen desuden en aktivitetesliste over de konkrete uddannelser, kurser, ansættelser med løntilskud mv. hvortil der kan gives tilskud fra puljen. Som udgangspunktet opdateres oversigten månedligt. Hvert år i januar udmelder Beskæftigelsesregionen: et acontobeløb for indeværende bevillingsår til den kommunale del af det enkelte jobcenter. en foreløbig dispositionsret for indeværende bevillingsår til den statslige del af det enkelte jobcenter For 2008 udgør acontobeløbet følgende: Stat kr

6 Erhvervsudvalget s møde den Kommune kr Til orientering kan det oplyses, at kommunen fik tildelt kr for 2007 som forventes brugt. Økonomiske konsekvenser: Er tilskuddet mindre en acontobeløbet/dispositionsretten, som blev anvist i bevillingsårdet, skal Jobcentret indbetale forskelsbeløbet til Beskæftigelsesregionen. Lovgrundlag: Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsat 2 stk. 2 og 70 stk. 3 Indstilling: Det indstilles, at Erhvervsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Foreløbig flaskehalsbevilling_2008.doc Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 9. Kvartalsrapport vedr. 3. kvartal 07/839 Beslutningstema: Kvartalsrapport fra Beskæftigelsesregionen Sagsfremstilling: Beskæftigelsesregionen har neto udsendt kvartalsredegørelse for 3. kvartal. Administrationen vil på mødet redegøre for væsentlige resultater i rapporten. Bilag: Bilagsrapport - klynge 1.doc Beslutning i Erhvervsudvalget den : Til efterretning. 10. Eventuelt Beslutning i Erhvervsudvalget den : Intet. 11. Tilbud vedr. etablering af nyt tilbud om uddannelse og arbejde 07/3071 5

7 Erhvervsudvalget s møde den

8 Erhvervsudvalget s møde den Underskriftsblad: Knud Albertsen Niels Høite Hansen Jens Munk Mogens Johansen Medhat Khattab Jesper Kiel Hanne Klit 7

9 Bilag:.1. Spørgeskema om ydelser fra Erhvervskontoret Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19787/07

10 31. oktober 2007 YDELSER FRA ERHVERVSKONTORET Iværksætteri F.eks. afklaring af idé og behov, forretningsplan, budgetter, økonomi, markedsføring, forberedelse til bankbesøg, henvisning til revisor/advokat, netværkshenvisning og afholdelse af iværksætterkurser. Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig Virksomhedsrådgivning F.eks. finde / henvise til relevante netværk, finansieringskilder, valg af revisorer, valg af advokater, forslag / emner til proff. bestyrelser, neutral / uvildig sted hvor man i fortrolighed kan spørge og indgangen til kommunal service. Salg af erhvervsjord F.eks. afklaring af behov, sikre optimal placering for både køber og Svendborg Kommune, kontakt til eks. landinspektør og andre relevante parter, bindeled mellem køber og sælger samt opdatering / vedligeholdelse af kort. PR-udvalgsaktiviteter F.eks. igangsætte nye aktiviteter der bakker op om Svendborgs erhvervs- og bosætningsplaner, støtte de rigtige ideer så de udvikler sig i den ønskede retning eks. Kulinarisk Sydfyn, Vintage Show, Classic Regatta, Opera på Slottet, Filmtræf Svendborg herunder Svend Galla Aften og Æblefest. Eksportrådgivning F.eks. videreformidle informationer og kontaktmuligheder til eksportrådgivere

11 Formidling af vidensprojekter F.eks. videreformidle samarbejdsmuligheder med eks. SDU, Højteknologifonden og orientere om projekter, der kan gavne virksomheder med eks. teknisk udvikling som robot teknologi og IT Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig Information om erhvervsmæssige tiltag - f.eks.: Lean F.eks. informationsmøder, igangsætte samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne Svendborg Erhvervsskole, AMU Fyn, VUC og Væksthus Syddanmark Professionelle bestyrelser F.eks. sparring på bestyrelsessammensætning, afklare behov/ønsker og emner til bestyrelse Generationsskifte F.eks. informere, afklaring og henvise til relevante rådgivere E-handel F.eks. information og kursusaktivitet Tilbudsgivning på offentlige opgaver F.eks. information og henvise til relevante personer Mentorkorps F.eks. afklare behov og finde egnet mentor Side 2 af

12 Netværksformidling Prioritering af ydelsen Vigtig Mindre vigtig Ikke vigtig Hvor ofte benyttes ydelsen? Ofte Sjældent Aldrig F.eks. deltage i egne netværk og skabe kontakt mellem virksomheder EU-projekter i region Syddanmark F.eks. videreformidle spørgsmål til eks. Væksthus samt Regionens eget Bruxelles Kontor, informere om EUstøtteordninger/projekter og kontakte potentielle virksomheder/deltagere Kommunikation eks. via: Nytårskur F.eks. information og handlingsplaner Hjemmeside F.eks. nyheder, informationer om iværksætterkurser og ledigt erhvervsjord Erhvervsrådsnyt F.eks. skrive artikler og finde egnede temaer Elektronisk nyhedsbrev F.eks. skrive indlæg og videreformidle informationsmateriale Workshops Fyraftensmøder Opsøgende virksomhedsbesøg Tværgående kommunalt samarbejde om erhvervssprøgsmål F.eks. kontaktpersonordning, koordinering af opgaver, deltagelse i projekter som tankefuldprojektet og sager af principiel karakter Side 3 af

13 Hvad mangler? Eksempler: Side af

14 Bilag: 5.1. Service og Økonomi samlet for hele udvalget - vedr. budget Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18531/07

15 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder SERVICEUDGIFTER Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret er ikke rådgivende, men skal henvise til relevante rådgivere. Svendborg Erhvervsråd (SER) er rådgiver over for kommunen i erhvervspolitiske anliggender. Borgerservice Borgerservice er etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen på rådhuset i Svendborg og to mindre filialer i Gudme og Egebjerg. Afdelingerne varetager et bredt udsnit af kommunens administrative betjening af borgere og erhvervsliv. På sigt skal 80% af borgerhenvendelserne håndteres i borgerservice. Sekretariatet Sekretariatet varetager opgaver i forhold til Erhvervsudvalget, Integrationsrådet og erhvervsdirektøren samt tværgående opgaver på erhvervsdirektørens område. Herudover varetager sekretariatet opgaver omkring EU-programmer, fx Film Fyn og Forskerparken. Jobcenteret Det fælles kommunale/statslige jobcenter Svendborg varetager den samlede beskæftigelsesindsats i Svendborg Kommune. Hertil kommer, at der er indgået forpligtende samarbejder om varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner. Der er oprettet jobcenterfilialer i Rudkøbing og i Ærøskøbing. OVERFØRSELSINDKOMSTER Aktivering Aktivering dækker over aktive tilbud, der benyttes for at skaffe ledige i arbejde eller uddannelse, med henblik på at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Herudover dækker området udgifter til produktionshøjskoler. Sociale ydelser Sociale ydelser dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Sygedagpenge Området dækker over udgifter til forsørgelse af borgere, der er sygemeldte og som modtager dagpenge. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

16 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Økonomisk oversigt for Erhvervsudvalget Budgetoversigt (1.000kr.) Erhvervsudvalget Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Serviceudgifter: Erhverv Borgerservice Sekretariat Jobcenter Indkomstoverførsler: Aktivering Sociale ydelser Sygedagpenge Drift i alt Anlæg i alt Erhvervsudvalget i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Afvigelserne mellem Borgerservice, Sekretariat og Jobcenter fra 2007 til 2008 skyldes at en stor del af budgettet i 2007 var lagt samlet under sekretariatet dette er nu delt ud på de enkelte områder. Budgettet for overførselsindkomsterne, der dækker over aktivering, sociale ydelser og sygedagpenge, er i budgetforslaget for 2008 skønnet til at udgøre 227,1 mio. kr., hvilket i 2007 priser er 5,8 mio. kr. højere end det vedtagne budget for Stigningen kan primært henføres til: at udgifterne til sociale ydelser falder med,8 mio. kr. blandt andet som følge af en forventning om at 200 borgere i løbet af 2008 overgår fra passiv til aktiv kontanthjælp med baggrund i Velfærdsforliget, virkningen har først fuld gennemslag i 2009 at udgifterne til sygedagpenge, forventes at stige med 11,0 mio. kr. i 2008 som følge af udviklingen på området. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

17 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Politikområde Erhverv Generelt om området Med kommunalreformen fik kommunerne ansvaret for erhvervsservicen. Intentionen er at tydeliggøre én indgang til erhvervsservice og et enstrenget erhvervsfremmesystem. Med erhvervsservice forstås, at erhvervslivet skal kunne henvende sig med næsten enhver form for spørgsmål, problem og opgave og gennem en offentlig enhed få vejledning og henvisning til løsning af spørgsmålet. I forbindelse med kommunalreformen har kommunerne også fået til opgave at finde sammen på det regionale niveau, således at det er kommunerne der formelt nu står som ejere af det regionale erhvervsservicecenter VæksthusSyddanmark der fysisk er placeret Syddanske Forskerparker, Odense. Som led i det enstrengede system, er de lokale erhvervskontorer virksomhedernes indgang til erhvervsservice, hvilket i Svendborg Kommune er erhvervskontoret. Her afdækkes problematikken i forhold til virksomheden og der tilknyttes herefter en konkret rådgiver. Erhvervskontoret må/skal ikke rådgive, men skal henvise til relevante rådgivere, ofte private. Opgaverne kan også relatere sig til offentlige instanser, eksempelvis kommunen, ministerier, styrelser, organisationer m.v. Indebærer opgaven et krav om en mere specialiseret vejledning, henvises til det regionale center - VæksthusSyddanmark. Snitfladerne mellem det lokale og det regionale er under formulering i dialog mellem erhvervscheferne og Væksthuset. Det skal især ske for at synliggøre det enstrengede system og undgå tendensen til hidtidige overlapninger. Som en del af opgavedelingen mellem det lokale og det regionale, er det erhvervskontoret der specifikt har til opgave at gennemføre etableringsvejledningen for iværksættere. Erhvervskontoret formidler kommunens salg af erhvervsgrunde. Målsætning Ved kontinuerligt at skabe overblik over udviklingen og holde sig ajour med de tiltag og værktøjer, der findes i både det private, det organisatoriske og offentlige rådgiversystem, skal erhvervskontoret til hver tid og ved hver henvendelse fra en virksomhed tilstræbe at kunne løse den stillede erhvervsserviceopgave. Dette indebærer endvidere, at erhvervskontoret løbende holder sig opdateret med fremadrettede nationale og internationale forhold og tiltag, som kan implementeres i virksomhederne som et værktøj til såvel løsningen af erhvervsserviceopgaven, som til at styrke udviklingen i virksomhederne og dermed skabe arbejdspladser. Desuden skal både netværk og klyngedannelse være i fokus, da det er defineret som bl.a. Region Syddanmarks VækstForums indsatsområde, både handlingsmæssigt og økonomisk. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

18 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resultatkrav Foruden løsningen af erhvervsserviceopgaven i relation til henvendelser fra virksomhederne, skal erhvervskontoret også tilstræbe at have ressourcer til at kunne afdække indsatsmuligheder og henvende sig til virksomhederne, hvilket bl.a. sker gennem erhvervskontorets overblik over udviklingen og aktive deltagelse i rådgivernetværk. Det er endvidere erhvervskontorets opgave at informere bredt om tiltag, arrangementer og tendenser, så kommunens virksomheder får kendskab til erhvervskontorets erhvervsservice, hvilket blandt andet sker ved husstandsomdelingen 10 x årligt af ErhvervsRådsNYT gennem Fyns Amts Avis. Erfaringer, udviklingstendenser og afdækkede mulige lokalpolitiske indsatsområder tilgår såvel det politiske som administrative niveau i Svendborg Kommune. I nært samarbejde med Svendborg Erhvervsråd er erhvervskontoret dermed rådgivende organ for kommunen på erhvervsfremmeområdet. Med vedtagelsen af en kommunal erhvervsstrategi får Erhvervskontoret en central rolle med strategiens løbende implementering og udvikling. Erhvervsserviceindsatsen skal udføres værdibaseret i forhold til borgeren i centrum (her forstået som virksomhederne i centrum) og med sammenhæng i opgaveløsningen, dvs. på tværs af kommunen. Det betyder igen, at det ikke er virksomhedens opgave at kende Svendborg Kommunes nye opgave- og ansvarsfordelinger, men skal ved henvendelser opleve helhedsorineterede løsninger. Resultater kan bla måles gennem løbende tilfredshedsundersøgelser med det sigte at øge erhvervslivets tilfredshed med den kommunale service i forhold til målingerne primo Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/18531

19 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for området Erhverv Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Budgetoversigt (1.000kr.) Erhverv Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Erhverv Drift i alt Anlæg: Anlæg i alt Erhverv i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

20 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Borgerservice Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Borgerservice blev etableret samtidig med den nye Svendborg Kommune. Organiseringen af Borgerservice, herunder de opgaver der varetages, tager afsæt i Lov om kommunale borgerservicecentre, erfaringer fra andre kommuner og de bærende værdier i Svendborg Kommune. Afdelingen varetager et bredt udsnit af kommunens administrative borgerbetjening som ydes for kommunens borgere og erhvervsliv. Aktuelt varetages størsteparten af opgaverne på rådhuset i Svendborg. Herudover er der etableret to mindre filialer i Gudme og Vester Skerninge. Målgruppen er primært Svendborg Kommunes borgere og erhvervsliv - sekundært andre kommuners borgere. Opgaver Hovedopgave Team Sociale Ydelser: Team Folkeregister: Team Skat/Pas/Kørekøre/Teknik: Delopgave Social pension, sygedagpenge, barselsdagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og fleksydelse. Folkeregister, dele af valgopgaven, Forældrebetaling og friplads, pladsanvisningen. Sygesikring, Børnetilskud, Vielser, Helbredstillæg og Helhedsorienteret Sagsbehandling. Pas, Kørekort, Telefonomstilling, opkrævning, forskudsregistring, ejendomsskatter, Salg af renovation sække, lokalplaner, BBR, planer generelt, dagrenovation, rotter/skadedyr, hæk/hegn, renholdelse, udstedelse af P-tilladelser, aflevering af ansøgning om byggetilladelse, byggesagsbehandling, del af vejlovsadministration herunder opgravningstilladelser, tømningsordning, miljø ansøgning til scenepodier, hegn, scenen boligstøtte. Serviceniveau Åbningstider for personlige henvendelser Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag , Telefontider , Målsætning Borgerservice skal kunne levere en sammenhængende betjening af borgerne, således at borgerne så vidt muligt kan få behandlet og løst deres sag i en arbejdsgang. Der placeres derfor maximalt af borgerrelaterede opgaver fra de enkelte sektorområder i Borgerservice. På sigt er målsætningen at 80% af alle borgerhenvendelser håndteres i Borgerservice. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

21 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resultatkrav For 2008 indgås driftsaftale med følgende resultatkrav: evaluering af filialstrukturen afprøvning af alternative åbningstider på udvalgte områder formulering af strategi for digitale selvbetjeningsløsninger Herudover skal der fortsat arbejdes på konsolidering/sikker drift af de bestående serviceydelser samt en videreudvikling af servicekulturen i borgerservice. Organisation Borgerservice er organiseret med et centralt Borgerservicecenter i Svendborg og filialer i Gudme og Vester Skerninge. Borgerservice er organiseret i et fleksibelt storkontormiljø, som er med til at understøtte mulighederne for udveksling af viden og information og dermed skabe helhed omkring opgaveløsningen. Der er ligeledes etableret en rotationsordning som sikrer at den enkelte medarbejder har alle typer af borgerbetjening såvel i Svendborg som i filialerne. Dette er med til at understøtte værdien om borgeren i centrum. Herudover arbejdes der løbende med kompetenceudvikling for at understøtte værdien om læring og udvikling. Endelig indgår APV sammen med andre virkemidler i forhold til at sikre trivsel i organisationen. Anlæg: Der er afsat kr. 1,0 mio. til Økonomisk oversigt for Borgerserviceområdet Budgetoversigt (1.000kr.) Borgerservice Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Øvrige sociale formål Administration og planlægning Drift i alt Anlæg i alt Borgerservice i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Takster Takster inkl. moms (kr.) Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

22 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Borgerservice Budget Budget Sygesikringsbevis Pas - voksen Kørekort - nyt/fornyelse Folkeregisteroplysning Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: De samlede takster fremgår af Svendborg kommunes takstbilag. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

23 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Sekretariat Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Sekretariatets funktion er at servicere direktøren samt de øvrige afdelinger under direktørområdet. Sekretariatet betjener Erhvervsudvalget og Integrationsrådet. Under sekretariatet ligger blandt andet administration af: Koordinering af budget- og personaleforhold på tværs af direktørområdet. Sparringspartner for Direktøren. Projekter og opgaver, som ligger på tværs i direktørområdet. Ad hoc opgaver for direktørområdets øvrige afdelinger fx udarbejdelse af erhvervsstrategi Tværgående kommunale opgaver, som forankres i direktørområdet. Indgå i tværgående projektgrupper. Medansvar for implementering af ledelsespolitik, kulturprojekt i direktørområdet. EU-programmer, forskerparken, Film Fyn, nye/eksisterende erhvervsuddannelser. Andre opgaver, som ikke kan placeres naturligt i afdelingerne. Målsætning Drive en afdeling, der kan levere de forventede ydelser som omgivelserne forventer, samt kan være med til at implementere kommunens værdier og være med til at udvikle området og kommunen videre. Resultatkrav Sekretariatet leverer ydelser overfor områdets interessenter. Disse ydelser vil være afhængige af de ressourcer afdelingen har til rådighed. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

24 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for Sekretariatsområdet Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Budgetoversigt (1.000kr.) Sekretariatet Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Administratrion og planlægning Drift i alt Anlæg i alt Konto 7 - Renter og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Sekretariatet i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

25 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Jobcenter Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Beskæftigelsesreformen har gjort det lovpligtigt, at beskæftigelsesindsatsen varetages i fælles statslige/kommunale jobcentre. Svendborg Kommune og Arbejdsmarkedsstyrelsen har indgået aftale om oprettelse af Jobcenter Svendborg, som har eksisteret siden Beskæftigelsesindsatsen i Langeland og Ærø kommuner varetages i et forpligtende samarbejde hvor Jobcenter Svendborg er ansvarlig for opgavernes udførelse. Der er til betjening af områderne oprettet filialer i Rudkøbing og i Ærøskøbing. Ledelsen af de 119 medarbejdere (heraf 25 statslige) varetages af såvel en statslig som en kommunal chef. Arbejdsopgaverne er organiseret i følgende teams: Team Team 1-3 og Jobbutik Team Job- og virksomhedsservice Team -5 Team Sygemeldte Team fleksjob og revalidering Team Projekterne Opgaver Beskæftigelsesindsats for arbejdsmarkedsparate ledige og div. vejledningsopgaver i Jobbutikken. Servicere virksomheder, som mangler arbejdskraft og udføre bestilling fra øvrige teams i Jobcentret, som har brug for afklaring af borgere i virksomhederne Beskæftigelsesindsatser for borgere med andre problemer end ledighed afklaring af arbejdsevne. Opfølgning og vejledning af sygemeldte borgere afklaring af arbejdsevne. Opfølgning af borgere i fleksjob og revalidering. Kommunal aktivering I Team 1-3, Jobbutik og Team Job- og virksomhedsservice arbejder de statslige og kommunale medarbejdere sammen om løsning af opgaverne. I øvrige teams arbejder udelukkende de kommunalt ansatte med de kommunale beskæftigelsesopgaver. Jobcentret danner rammen om den fælles kommunale og statslige beskæftigelsesindsats over for virksomheder og borgere. Indsatsen skal målrettes de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet og bygger på såvel lovpligtige mål, som mål udmeldt af ministeren samt lokalt fastsatte mål. Serviceniveau Åbningstider Personlige/telefoniske Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Målsætning Jobcentrets medarbejdere skal kunne levere en sammenhængende indsats for den enkelte borger således at borgeren oplever helhed i opgaveløsningen og et sammenhængende og effektivt møde med Jobcentret. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

26 BUDGET Afsnit: ERHVERVSUDVALGET Side: Oprettet: Rev.: Der er udarbejdet en beskæftigelsesplan for 2008, som beskriver jobcentrets mål på udvalgte indsatsområder. Beskæftigelsesministeren har valgt, at målene for 2008 er de samme som for Beskæftigelsesministerens udmeldte målsætninger for 2008 beskrives under de tre politikområder: Aktivering Sociale ydelser Sygedagpenge Resultatkrav Det er jobcentrets resultatkrav for 2008 at leve op til Beskæftigelsesministerens udmeldte indsatsmål på området. Herudover er resultatkravene for jobcentret: Rettidighed i forhold til lovgivningens krav til sagsopfølgningen Skabe fortsat trivsel hos medarbejderne i Jobcentret arbejde med fælles kultur og værdier for statslige og kommunale medarbejdere Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

27 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Økonomisk oversigt for Jobcenter Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Budgetoversigt (1.000kr.) Jobcenter Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Administration og planlægning Drift i alt Anlæg i alt Konto 7 - Renter og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Jobcenter i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

28 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Aktivering Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Aktivering dækker over de aktive tilbud, som kan anvendes for at få de ledige i arbejde eller uddannelse. Aktivering bidrager til at opnå de beskæftigelsespolitiske mål. Det er formålet at give den enkelte borger et individuelt tilpasset tilbud, som bringer den ledige i beskæftigelse eller alternativt bringer borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Udgifterne til Svendborg Kommunes egne aktiveringsprojekter er også en del af området. I budgettet for 2008 blev det vedtaget, at fusionere aktiveringsprojekterne Egebjerggård og Stenagergård på Byhavegård. Området forventes i 2008 at ændre sig, idet der arbejdes med at indgå aftaler med private/offentlige virksomheder om deltagelse i aktiveringsopgaven. Målsætning Det er målet at indgå i et tæt samarbejde med virksomheder om at stille aktiveringspladser til rådighed. let af borgere, som ikke er arbejdsmarkedsparate og ikke er i et tilbud, som bringer dem tættere på arbejdsmarkedet, skal øges Resultatkrav Indgåelse af aftaler med 8-10 virksomheder om aktiveringstilbud til ledige. Udvikling af redskab til måling af effekten af tilbud, såvel egne, private/offentlige arbejdsgivere og andre aktører. Udarbejdelse af servicedeklarationer på egne tilbud. Økonomisk oversigt for Aktivering Budgetoversigt (1.000kr.) Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Produktionsskoler Erhvervsgrundudd Introduktionsprogram Jobtræningsordningen Servicejob Beskæftigelsesordn Øvrige sociale formål Ny chance til alle Drift i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

29 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Aktivitetsforudsætninger Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget personer under Integrationsloven Prisforudsætninger Aktivering Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Årlig nettoudgift til beskæftigelsesordninger og aktiv kontanthjælp pr. modtager af aktiv forsørgelse Årlig nettodriftsindtægt fra integrationsprogrammet pr. person under Integrationsloven Politikområde Sociale ydelser Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

30 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Sociale ydelser dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som ikke er forsikrede og som midlertidigt er uden beskæftigelse. Konkret dækker området ydelser og indsatser for borgere i følgende målgrupper: Borgere som er arbejdsløse og modtager offentlig forsørgelse f.eks. kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse. Borgere som er godkendt til fleksjob og i venteperioden modtager ledighedsydelse Borgere som er i jobtræning enten som fleksjob eller skånejob. Den beskæftigelsesrettede indsats som varetages i Jobcentret er beskrevet i den beskæftigelsesplan, som årligt udarbejdes i Jobcentret og efterfølgende godkendes politisk. Målsætning På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet og for at sikre kontinuiteten og fokus i jobcentrenes indsats i 2008, har beskæftigelsesministeren valgt at bibeholde de tre indsatsområder og mål for Desuden fastholdes målene fra "Ny chance" som et beskæftigelsespolitisk mål, selvom kampagnen "Ny chance" slutter den 1. juli Det betyder, at målene for "Ny chance" skal være nået, når indsatsperioden slutter. Ministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2008 er følgende: 1. Indsatsområde: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. 2. Indsatsområde: Styrket indsats for at give kontant- og starthjælpsmodtagere en ny chance. Mål: Jobcentrene skal have særlig fokus på indsatsen over for de kontant- og starthjælpsmodtagere, der har gået passive i mindst et år, og de mål, der er for indsatsen i forbindelse med "Ny chance til alle. 3. Indsatsområde: Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

31 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Resultatkrav At nedbringe antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år med 10%. At nedbringe antallet af ledige med mere end 3 måneders sammenlagt ledighed med 10% i forhold til Beskæftigelsesniveauet for flygtninge og indvandrere skal øges i retning mod niveauet for den øvrige befolkning i området. Det vurderes at være et seriøst mål at øge niveauet med 3%. Det samlede antal borgere, som modtager ledighedsydelse, skal reduceres med 20% i forhold til Gennemsnitsvarigheden på ledighedsydelse skal reduceres til under 6 måneder. Forøgelse af selvforsørgelsesgraden 6 måneder efter endt aktivering for alle målgrupper. Økonomisk oversigt for Sociale ydelser Budgetoversigt (1.000kr.) Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Introduktionsydelse Kontanthjælp Aktiverede kont.hjælp Revalidering Løntilskud til fleksjob Drift i alt Anlæg i alt Konto 7 - Renter og Finansiering Konto 9 - Balanceforskydninger Sociale ydelser i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Det forventede fald i de sociale ydelser skyldes primært, at der er budgetteret med faldende udgifter til kontanthjælp. Det forventes, at det i løbet af 2008 vil være muligt at flytte 200 kontanthjælpsmodtagere fra passiv til aktiv forsørgelse, med baggrund i Velfærdsforliget, hvilket netto medfører en mindre udgift til kontanthjælp på grund af den højere statsrefusion på aktiv kontanthjælp. Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

32 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Aktivitetsforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Modtagere af kontanthjælp opgjort i årsværk Aktiverede kontanthjælpsmodtagere opgjort i årsværk Kontanthjælpsmodtagere i alt Modtagere af revalidering opgjort i årsværk fleksjob personer på ledighedsydelse personer under integrationsloven personer på introduktionsydelse Prisforudsætninger Sociale ydelser Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Årlig nettoudgift pr. kontanthjælpsmodtager Årlig nettoudgift pr. revalidend Årlig nettoudgift pr. fleksjob Årlig nettoudgift pr. person på ledighedsydelse Årlig nettoudgift pr. person på introduktionsydelse Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

33 BUDGET ERHVERVSUDVALGET Politikområde Sygedagpenge Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: Generelt om området Sygedagpenge dækker udgifter til forsørgelse af borgere, som er sygemeldte og modtager sygedagpenge. Lov om sygedagpenge beskriver serviceniveau for opfølgende samtaler med de sygemeldte borgere. I 2007 er der på landsplan sket en voldsom stigning i antallet af sygemeldte, som vurderes at være i tæt sammenhæng med den høje beskæftigelse. I Svendborg Kommune er det primært udviklingen i antallet af langvarigt syge, som er steget kraftigt. Udover at arbejde intenst med initiativer som kan nedbringe antallet af langvarigt sygemeldte er det nødvendigt at der i 2008 ses nærmere på mulighederne for at forebygge sygefravær i virksomhederne. Målsætning Lovgivningens krav om rettidighed i opfølgningen af den sygemeldte skal holdes. Kurven af antal langvarigt sygemeldte skal knækkes. Der skal iværksættes forebyggende initiativer i samarbejde med de virksomheder, som har øget sygefravær. Samarbejdet med privat praktiserende læger skal opprioriteres ved afholdelse af samtaler hvor såvel borger, lægen og jobrådgiveren deltager. Resultatkrav let af sygedagpengesager med en varighed på 26 eller derover skal ligge under niveauet for 2007 (282 sager januar 2007). let af personer over 52 på sygedagpenge (pr helårspersoner) skal nedbringes med 50% inden udgangen af Økonomisk oversigt for Sygedagpengeområdet Budgetoversigt kr. Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Drift: Sygedagpenge Sygedagpenge i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

34 BUDGET Afsnit: ERHVERVSUDVALGET Side: Oprettet: Rev.: På baggrund af udviklingen efter de første 8 måneder i 2007, med stigende sagsantal og en forventet budgetoverskridelse på ca. 17 mio. kr., er der budgetteret med udgifter til sygedagpenge på 68 mio. kr. i I indsatsen for at begrænse udgifterne, er der blandt andet entreret med en privat aktør til at behandle et antal langvarige dagpengesager, ligesom der for at modvirke personalemanglen på området benyttes vikarer fra vikarbureau. Aktivitetsforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Sygedagpengemodtagere ml. 0- s varighed Sygedagpengemodtagere ml s varighed Sygedagpengemodtagere over 52 s varighed Total Prisforudsætninger Sygedagpenge Vedtaget Budget Budget Budget Budget Budget Årlig nettoudgift pr. sygedagpengemodtager 5-52 s varighed Årlig nettoudgift pr. sygedagpengemodtager over 52 s varighed Acadre sagsnr. 07/15191 Dok nr 07/

35 Bilag: 5.2. Investeringsoversigt - bemærkninger, Erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 18913/07

36 BUDGET ERHVERVSUDVALGET ANLÆGSPROJEKTER Politikområde: Borgerservice kr I alt = udgift, - = indtægt 1: Renovering af Borgerservicebutikken Resume: Der gennemføres en renovering af Borgerservicebutikken på Ramsherred således at den fremstår tidssvarende i forhold til de opgaver der løses, og samtidig er med til at tegne kommunens ansigt udadtil på passende niveau. Sagsfremstilling: Rådhusbutikken (nu Borgerservicebutikken) blev taget i brug for ca. 15 år siden. I den mellemliggende periode er der ikke foretaget væsentlig renovering/vedligeholdelse af hverken lokaler eller inventar. Med virkning fra 1. januar er der sket en væsentlig aktivitetsforøgelse, idet der er tilgået nye opgaver i form af pas og kørekort. Samtidig med at de borgerhenvendelser der før skete på Svinget (dagpenge, kontanthjælp, pension) nu ligeledes foregår på Ramsherred - alt i alt ekspederes dagligt ca borgere. Dette svarer skønsmæssigt til en fordobling i forhold til det tidligere niveau, hvilket giver et øget slid på lokaler og inventar, samtidig med at såvel støj som indeklima er forværret. Projektet indeholder følgende dele: Projektet vil primært komme til at omhandle arbejdsmiljømæssige forbedringer så som Ventilation Støj Solafskærmning. Prisoverslaget er udarbejdet i samarbejde med Bygherrerådgivningen. Afledt effekt på bre/borgere: Projektet vil have en gavnlig effekt både for borgere og medarbejderne i Borgerservice. Sag nr. 07/327 Dok nr. 07/18913 Side

37 Bilag: 5.3. Takster erhverv Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 19557/07

38 ERHVERVSUDVALGET ENHED ENHEDS ENHEDS STIGNING FASTSAT TAKST TAKST VED LOV Folkeregisteroplysning - Jvf. Bekendtgørelse om lov om Det centrale personregister 51 Personnummerbevis stk. 52,00 52,00 0,00 x Bopælsattest stk. 52,00 52,00 0,00 x Adresseforespørgsel stk. 52,00 52,00 0,00 x Udstedelse af sygesikringsbevis/ lægeskift stk. 155,00 155,00 0,00 x jvf. lov om offentlig sygesikring 5 stk. 3. Vielse - hvis ingen af parterne har bopæl her i landet Jvf. justitsministeriets bekendtgørelse om brbetaling inden for det stk. 500,00 500,00 0,00 x familieretslige område Afgift for spilleautomater Gevinstgivende (Opkræves SKAT) pr. år Ikke gevinstgivende pr. år.000,00.000,00 0,00 Ejendomsskat: Taksterne kan reguleres efter forbrprisindekset Ejendomsattest stk. 50,00 50,00 0,00 Vurderingsattest stk. 50,00 50,00 0,00 Pas: A-Pas (18-65år) stk. 600,00 600,00 0,00 x B-pas (0-18 år) stk. 115,00 115,00 0,00 x C-pas (over 65 år stk. 350,00 350,00 0,00 x Provisorisk A-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 600,00 600,00 0,00 x Provisorisk B-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 115,00 115,00 0,00 x Provisorisk C-pas (ved bestilling af alm pas gebyrfrit) stk. 350,00 350,00 0,00 x Fællespas stk. 600,00 600,00 0,00 x Kørekort: Kørekort (nyt, dublikat, ombyt. Fra udlandet, erhverv - stk. og kørelærer fornyelse stk. 260,00 260,00 0,00 x Midlertidigt erstatningskørekort stk. 150,00 150,00 0,00 x Fornyelse - 70 år og derover stk. 30,00 30,00 0,00 x Internationalt kørekort stk. 25,00 25,00 0,00 x Tidsbegrænset erhvervskort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 100,00 100,00 0,00 x Tidsbegrænset kørekort (p.g.a. helbred eller lign.) stk. 0,00 0,00 0,00 x Fornyelse kat. C og D (over 50 år) stk. 220,00 220,00 0,00 x Teori- og køreprøve stk. 580,00 580,00 0,00 x Kontrollerende køreprøve (også generhvervelse stk. 870,00 870,00 0,00 x Tillægsprøve B/E prøve stk. 260,00 260,00 0,00 x Kørelærer-prøve stk. 320,00 320,00 0,00 x sag nr. 07/15191 dok nr. 07/19557

39 Bilag: 5.. Service og økonomi - Økonomisk sikring Udvalg: Erhvervsudvalget Mødedato: 01. november Kl. 1:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 09715/07

40 BUDGET Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: Rev.: Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser Befordringsgodtgørelse omfatter lovbestemt transport af personer, som modtager social pension, til og fra læge og speciallægebehandling. Personlige tillæg Personlige tillæg spænder over en bred vifte af områder, men kan opdeles i fire hovedgrupper: Helbredstillæg, der dækker en del af pensionistens udgifter til diverse sygesikringstilskudsberettigede udgifter, medicin, tandlægeudgifter, fodpleje, fysioterapi, kiropraktor og psykolog Udvidet helbredstillæg, der dækker en del af pensionistens udgifter til tandproteser, briller og almindelig fodpleje. Varmetillæg. Øvrige personlige tillæg efter individuel afgørelse. Folkepension Folkepension kan udbetales til personer, der er fyldt 65 år, hvis de almindelige betingelser om indfødsret og bopæl er opfyldt. Staten yder 100% refusion af alle udgifter til folkepension. Førtidspension Førtidspension tilkendt efter de før 1. januar 2003 gældende regler udbetales til personer i alderen 18 til 65 år, enten som en helbredsbetinget eller behovsbestemt førtidspension. I forbindelse med den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft 1. januar 2003, ændredes ydelsesstrukturen for nybehandlede sager. Hovedformålet med reformen er at fokusere på, hvilken arbejdsevne folk har, i stedet for på hvor syge de er. Derigennem sikres, at personer, der har en arbejdsevne, der muliggør en tilknytning til arbejdsmarkedet, også reelt får mulighed for at bruge ressourcerne gennem et arbejde, herunder ved evt. etablering af fleksjob. Boligydelse Boligydelse er til folkepensionister, personer der modtager invaliditetsydelse samt førtidspensionister, der er tilkendt pension før 1. januar Ydelsen kan søges af pensionister uanset om de bor i egen eller lejet bolig og udregnes efter samme kriterier som boligsikringen. Boligsikring Boligsikring ydes til lejere af udlejningsboliger, der ikke er folkepensionister, herunder Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715

41 BUDGET Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: Rev.: førtidspensionister, der er tilkendt førtidspension efter de fra den 1. januar 2003 gældende pensionsregler. For førtidspensionister kan boligsikring tillige søges til egen bolig. Boligsikringen udregnes på grundlag af husstandens indkomst og størrelse samt huslejen og boligens størrelse. Beboerindskudslån Opgaven omfatter bevilling af indskud til almennyttigt boligbyggeri til en særligt afgrænset personkreds, som er udmålt ud fra lov fastsatte kriterier. Familieydelser: Børnefamilieydelsen Børnefamilieydelsen, der udbetales til alle børn under 18 år, hører under Skatteministeriets lovgivning. Børnetilskud Børnetilskud udbetales af kommunerne efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som et supplement til børnefamilieydelsen til særlige grupper af børn. Staten yder 100 % refusion af alle udgifter til børnetilskud. Børnebidrag Forældre har pligt til at forsørge deres børn. Hvis forældrene ikke bor sammen, skal den, der ikke har barnet boende, betale børnebidrag til den anden. Hvis man ikke betaler børnebidraget, træder kommunen til. I første omgang ved at lægge ud for det, der svarer til normalbidrag og eventuelle særlige bidrag og derefter inddrive beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget. Staten yder 100 % refusion af alle udgifter til børnebidrag. Målsætning Enkeltydelsernes og pensionens omfang og målgruppe er i vid udstrækning lovbestemte, og Svendborg kommunes mulighed for at påvirke serviceniveauet er derfor begrænsede. Resultatkrav Rådgivning, vejledning og smidig sagsbehandling skal prioriteres højt for at forebygge, at mindre økonomiske problemer hos klienter bliver større. Sagsbehandlingstiden skal gøres så kort som muligt. Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715

42 BUDGET Afsnit: ØKONOMIUDVALG Side: POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER BOLIGSTØTTE M.V. Oprettet: Rev.: Økonomisk oversigt for området Økonomisk sikring, pensioner Budgetoversigt (1.000kr.) Økonomisk sikring Vedtaget Budget Budget Budget Budget pensioner, boligstøt- Budget te 2007 Drift: Sundhedsudgifter Personlige tillæg Førtidspen. 50% Førtidspen. 35% Førtidspen. 35% nye Boligydelse Boligsikring Øvrige sociale formål Økonomisk sikring, pensioner, boligstøtte m.v. i alt = Nettoudgift, - = Nettoindtægt Ved budgetlægning af udgifterne til førtidspensioner i 2008 og overslagsårene er der taget udgangspunkt i budget Der er indregnet en stigning i antallet af nye førtidspensioner med 35% refusion med 20 personer pr. år, hvoraf de 60 personer kommer fra dagpenge og ledighedsydelse. Stigningen skyldes en fortsat vækst i antallet af borgere, der tilkendes førtidspension. På førtidspensioner med 50% refusion er der indregnet et fald i antallet af førtidspensioner. Der er taget udgangspunkt i antallet af kendte sager. Førtidspension med 50% refusion falder bort med tiden, da der ikke vil komme nye tilkendelser med 50% refusion. Acadre sagsnr. 07/15193 Dok nr. 07/09715

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER

ØKONOMIUDVALG POLITIKOMRÅDE: ØKONOMISK SIKRING, PENSIONER Generelt om området Politikområdet dækker Sundhedsudgifter Personlige tillæg Sociale pensioner Boligstøtte Familieydelser Sundhedsudgifter Begravelseshjælp omfatter lovbestemt offentlige tilskud til begravelser

Læs mere

ERHVERVSUDVALGET. Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder

ERHVERVSUDVALGET. Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder Generelt om Erhvervsudvalget Erhvervsudvalgets budgetområde omhandler følgende politikområder SERVICEUDGIFTER Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret

Læs mere

Generelt om Erhvervsudvalget

Generelt om Erhvervsudvalget Generelt om Erhvervsudvalget Serviceudgifter: Politikområde Erhverv Svendborg Erhvervskontor er erhvervslivets direkte indgang til erhvervsservice. Erhvervskontoret er ikke rådgivende, men skal henvise

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 14-06-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 5 Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Niels Høite Hansen, Medhat Khattab, Jens Munk, Hanne Klit Afbud: Jesper Kiel

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke

Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Referat Erhvervsudvalget's møde Torsdag den 19-06-2008 Kl. 9:00 Palnatoke Deltagere: Knud Albertsen, Mogens Johansen, Jens Munk, Jesper Kiel, Hanne Klit Afbud: Niels Høite Hansen, Medhat Khattab Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske

Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske NOTAT 24. februar 2009 Beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske indsatsområder og mål for 2010 J.nr. 2009-0000659 2. kontor/kba Indledning Efter at ledigheden generelt har været faldende siden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere:

REFERAT. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 7. april kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: REFERAT Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 7. april kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens Andersen,

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

Budget 2014 Erhvervsudvalget

Budget 2014 Erhvervsudvalget 2014 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del er Erhverv og Turisme er overdraget

Læs mere

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013

2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2013 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2013 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013 1. Beskæftigelsesplanen er kommunens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Koncept for håndtering af flaskehalslisten

Koncept for håndtering af flaskehalslisten Koncept for håndtering af flaskehalslisten Beskæftigelsesregion Midtjylland August 2006 Koncept for håndtering af flaskehalsbevillingen Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 1 2. FLASKEHALSBEVILLINGEN...

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 04. oktober 2010 Lokale: Jobcenterchefens kontor, Jobcentret Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Gitte Krogh, Formand (V) Benny E. Karlsen (A) Ole Andersen (F) Adnan

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 16.30-18.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 2 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Virksomhedskontakten 2 BE Udkast til Beskæftigelsesplan

Læs mere

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner

Notat om beskæftigelsespolitiske visioner Beskæftigelsespolitiske visioner Notat om beskæftigelsespolitiske visioner 21. august 2007 Jens Stavnskær 8753 5127 jsp@syddjurs.dk I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2008, skal der vedtages

Læs mere

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REFERAT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET den 18.12.2012 i Borgmesterens mødelokale SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Måltal i Beskæftigelsesplan 2013... 4 3 Orientering om 6-by-barometret november 2012...

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. juni 2008 Lokale: Jobcentret Tidspunkt: kl. 15.30-17.55 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/131 Jobsøgningskursus for

Læs mere

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr.

DAGSORDEN. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget. Mandag 3. november 2008 kl på Frederikssund Rådhus i lokale nr. DAGSORDEN Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget Mandag 3. november 2008 kl. 16.00 på Frederikssund Rådhus i lokale nr. F 7 (lokale E103) Mødedeltagere: Kim Rockhill, Ole Søbæk, Hans Henning Bjørnsen, Mogens

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. den Dok.nr Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen den 27.5.2010 Dok.nr. 1908607 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 ONSDAG DEN 23. APRIL 2008, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 23. april 2008 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 9 ONSDAG DEN 24. OKTOBER 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 24. oktober 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Det lokale beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd Dagsorden Dato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Særlige forhold: Mødelokale: Medlemmer: Bemærk at mødet er flyttet fra den 20. august til den 22. august 2013 og begynder allerede kl.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012.

Resultatrevision Svendborg og Langeland kommune. Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. Svendborg og Langeland kommune Resultatrevisionen viser indsatsen og resultater for Jobcenter Svendborgs område i 2012. ejcacj 01-04-2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ministermål Scorecard...

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 05.11.2008 Punkter på åbent møde: 58. Budget 2009 - Forslag til udmøntning af rammebesparelse

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 8. maj 2012 kl. 16.00 i F7 Mødet slut kl. 17.30 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard (V)

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 NOTAT JC - Fællesadministrationen 01-03-2012 Resultatrevision 2011 Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67787/12 12/6116 1. Resultatrevisionens formål og indhold Følgende indeholder resultatrevisionen

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009

OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg. November 2009 OPFØLGNINGSRAPPORT Aalborg November Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Budget 2013 Erhvervsudvalget

Budget 2013 Erhvervsudvalget Side 1 af 11 2013 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Bogerservice og IT og Telefoni. Den væsentligste del af Erhverv og Turisme

Læs mere

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl.

DAGSORDEN. Arbejdsmarkedsudvalget. Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : Slut kl. Arbejdsmarkedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 05/2007 Sted : Rådhuset Grenaa. Mødelokale 3. Dato : 16. maj 2007 Start kl. : 14.00 Slut kl. : Mødet starter Kalorievej 15, Grenaa (kl. 14.00-15.00). Medlemmer

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro

R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den 4. april 2007 kl , lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro R E F E R A T fra Arbejdsmarkedsudvalgets møde onsdag den kl. 13.00, lokale 207, 2. sal på Rådhuset i Holstebro ÅBEN DEL: 1. 300-timers reglen 2. Legepark 3. Beskæftigelsesplanen LUKKET DEL: 4. Meddelelser

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 7 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget holdt møde torsdag den 24. august 2006. Mødet begyndte kl. 7.30 og sluttede kl. 10.20. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 10. august 2015 Referat mandag den 10. august 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - august...2 3. JA - Dialogtema: Sygedagpengereformens

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2009 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2009 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2009 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: 26. nov. 2012 Mødetid: 15.00 Mødested: Mødelokale 1 Til stede: Per Laursen (DA), Jens Christian Sørensen (DA), Hans Sørensen (LO), Birgit Øllegaard Kristianesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget

Mødesagsfremstilling. Beskæftigelsesudvalget Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Beskæftigelsesudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-09-2009 Dato: 18-08-2009 Sag nr.: ØU 218 Sagsbehandler: Jakob Duvå Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del)

Strategisk aftalestyring i Svendborg Kommune. Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftalestyring for: Jobcenter Svendborg (den kommunale del) Aftaleperiode: 2008 1. Indledning Svendborg Kommune har igangsat et projekt om strategisk aftalestyring med afsæt i tre pilotområder. Jobcenter

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Maj 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Maj Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport følges

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol

Beskæftigelsesudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beskæftigelsesudvalget Beslutningsprotokol Dato: 31. maj 2007 Lokale: Jobcentret, Brønderslev Tidspunkt: 9.00-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/29 Ansættelse af

Læs mere

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009

Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 Referat fra LBR mødet den 28. september 2009 kl. 14.00 i Jobcenter Struer Afbud: Grethe Riksted, Anders Holm og Mona Rask 1) Meddelelser 2) Orientering a. Nyt medlem af LBR indstillet LO har overfor Byrådet

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere